Flagdag september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flagdag 2013 5. september"

Transkript

1 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed for at hædre de personer, der er eller har været udsendt som led i Danmarks aktive internationale engagement, og mindes de mange unge, der har mistet livet under indsatsen. Folk & Sikkerhed udsendte sidst i juni FLAGAVIS-1, der er trykt i eksemplarer. Avisen er fordelt bredt bl.a. til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i vore 98 kommuner, med opfordring til, at kommunerne engagerer sig aktivt i markeringen af flagdagen, - bl.a. ved at skabe arrangementer, hvortil veteraner bosiddende i kommunen inviteres. FLAGAVIS-2 udsendes efter flagdagen. Oversigt over arrangementer, der afvikles torsdag 5. september 2013 Senest opdateret: 1. august 2013 Allerød Arrangement i Byrådssalen i Allerød Rådhus kl Veteraner og udsendte politi- og beredskabsfolk bosat i kommunen inviteres. Livgardens Tamburkorps medvirker. Taler ved fhv. udenrigsminister Per Stig Møller og borgmester Erik Lund. Fællessang. Forventet afslutning kl Assens Assens Kommune i samarbejde med Assens Marineforening: Velkomst ved Tom Kristensen, formand for Garderforeningen - Assenskredsen Flaghejsning på Kogehusmolen - Assens Havn Borgmester Finn Brunse taler Morgenforplejning i Assens Marineforening - kr. 25,00 pr. deltager. Kontakt: eller (kommunen) Ballerup Ballerup Kommune inviterer bosiddende veteraner i kommunen m.fl. til et arrangement på Ballerup Rådhus på flagdagen 5. september kl Frederiksberg Arrangementet på Frederiksberg Rådhusplads og Rådhushal er tilrettelagt i samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, Danske Veteranhjem, Soldaterforeningernes Samvirke KSS m.fl. og indledes med åbningstale af borgmester Jørgen Glenthøj kl Der er eftermiddagen igennem en række arrangementer og udstillinger - afsluttende med en koncert kl med "Brødrene Olsen".

2 Læs programmet her: Greve Greve Kommune arrangerer på Greve Gymnasium, og medvirkende er Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde, lokale soldaterforeninger m.fl. Veteraner bosiddende i kommunen er inviteret. Program: Fanekommandoer tager opstilling. - Velkomstdrink Flaget nedtages - og arrangementet fortsættes i aulaen Borgmester Hans Barlach taler Chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Bisserup taler Hjemmeværnsorkesteret spiller - fællessang Let traktement i kantinen Afslutning. Kontaktperson: Kultur- og fritidschef Jens Nielsen, Hirtshals Hirtshals Marineforening sætter flaget kl og inviterer til "åbent hus" med morgenkaffe kl Holstebro Jydske Dragonregiment i samarbejde med Holstebro Kommune - program: Parade på kasernens paradeplads - kranselægning March gennem byen til Holstebro Kirke Gudstjeneste. I kirken taler borgmester H.C. Østerbye. Efter gudstjenesten er der sammenkomst i Sognehuset. Læs mere på i august. Horsens Program for arrangementet i Horsens: samling ved Banegården march gennem byen til mindepladen ved Havnen - Juelsminde-Garden medvirker kranselægning ved borgmester Peter Sørensen march via Søndergade til Horsens Rådhus taler ved borgmester Peter Sørensen, oberst Kurt Mosgaard og Marie Krarup, MF (DF) Horsens Kommune er vært ved et mindre traktement. Tilmelding via mail - København 10.30: Kranselægning ved monumentet i Kastellet. Kongehuset, regeringen, folketingsmedlemmer, forsvarets ledelse m.fl. deltager sammen med pårørende og efterladte samt inviterede fra beredskabet, politiet og organisationer m.v. Deltagere uden invitation er velkomne til at være til stede ved kranselægningen : Tøjhusmuseets udstilling - gratis adgang for soldater og pårørende 12.15: Hjemkomstparade for ISAF 13 på Københavns Rådhusplads. Forinden march gennem byen fra Gothersgades Kaserne : Mindegudstjeneste i Holmens Kirke (kræver adgangskort) 16.00: Parade på Christiansborg Slotsplads 17.00: Folketingets Præsidiums reception for paradens deltagere samt og deltagere ved mindegudstjenesten m.fl. Køge De lokale soldaterforeninger og Danmarks-Samfundet inviterer til arrangement med mødetid kl i Katekismusstræde bag Køge Kirke. Kl er der march gennem byen med stop på Køge Torv, hvor der vil være taler og en lille koncert. Marchen fortsætter til Marinestuen på Køge Havn, hvor der er mulighed for et mindre traktement.

3 Kontaktperson: Nyborg Nyborg Marineforening sætter flaget kl Trompet og fælles morgensang afsluttet med Kanonlaugets Dansk Løsen. Morgenkaffe i Marinestuen. Lokale soldaterforeninger er inviteret. Struer Struer Kommune afvikler i samarbejde med Marineforeningen arrangement på Struer Rådhus kl i Byrådssalen. Viceborgmester Grethe Hestbech tager imod og taler. Veteraner bosiddende i kommunen er inviteret. Arrangementet afsluttes med et traktement. Kontaktperson ved kommunen: Pia Bach - Vordingborg Særligt flagdagsarrangement i tilknytning til Vordingborg Garnisons 100 års jubilæum. Hendes Majestæt Dronningen og prinsgemalen ankommer med DANNEBROG kl og kører i karet ledsaget af Gardehusarregimentets Hesteeskadron til kasernen. Parade, rundvisning, Åbent Hus-arrangement, afsluttende med en uformel sommerfest med grill-arrangement for garnisonens ansatte, veteraner, gæster m.v. Supplerende arrangement: Vordingborg Marineforening sætter kl flaget ved Marinehuset, Sydhavnsvej 80. Sogne- og feltpræst Hardy Lund Olesen vil forestå højtideligheden. Efterfølgende morgenforplejning i Marinehuset. Viborg Gudstjeneste i Viborg Domkirke kl Kl samling på Kongehyldningsplænen ved flagstangen og mindestenen. Fællessang ved Viborg Damekor. Tale ved borgmester Søren Pape Poulsen. Kranselægning - fællessang - nedtagning af Dannebrog. Afslutningsvis indbydes alle fremmødte til en reception i Sognegårdens Festsal. Tønder Arrangement ved områdets soldaterforeninger i samarbejde med det lokale Hjemmeværn - mødetid kl på P-pladsen ved Tønder Sygehus, march gennem Tønder by til modtagelse på Rådhuset, hvor borgmester Laurids Rudebech taler. Kort andagt ved feltpræsten - afslutning ca.kl med "Altid frejdig...". Kontaktperson: Allan Poulsen, tlf Aalborg Program for arrangementerne i Aalborg: Kranselægning ved "Soldatens sten" på Skydebanevej. Oberst C.M. Schmidt taler : Parade på Gl. Torv i Aalborg - Hjemmeværnets Musikkorps underholder. Velkomst ved garnisonskommandant, oberst C.M. Schmidt. Flaghejsning og fællessang - Aalborg Kanonlaug saluterer til ære for den danske soldat. Hovedtaler (identitet opdateres senere). Fællessang march gennem byen Gudstjeneste i Budolfi Kirke - prædikant: Biskop Henning Toft Bro Reception på Aalborg Rådhus. Kontaktmand for yderligere information: Paul Knudsen, Aarhus Arrangement ved monumentet i Mindeparken i Aarhus tilrettelagt i samarbejde mellem Aarhus Kommune, SOK og Monumentkomiteen alle på plads ved flagstangen ved monumentet - musikunderholdning D.E. greve Ingolf og grevinde Sussie ankommer flaghejsning - tale ved borgmester Jakob Bundsgaard - kranselægning

4 Efterfølgende reception for tilmeldte på Jydsk Væddeløbsbane. Vi skrev til kommunalpolitikerne om flagdagen Før sommerferien sendte Folk & Sikkerhed flagaviser til kommunalpolitikerne i landets 98 kommuner. Hver flagavis var ledsaget af denne opfordring til vore kommunalpolitikere: Kære kommunalbestyrelsesmedlem! Det netop afviklede Folkemøde i Allinge er af mange blevet betegnet som et folkeligt arrangement og en god måde at komme i kontakt med danskerne på. Det mener Folk & Sikkerhed også er tilfældet med Den nationale flagdag for Danmarks Udsendte den 5. september. Det er femte gang, vi hædrer vore soldater, politifolk, beredskabsfolk, sundhedspersonale eller andre, der har været udsendt i international tjeneste for Danmark og mindes de, der betalte med livet. Sidste år blev der pligtmæssigt flaget fra landets rådhuse, men flere end 50 af landets 98 kommuner engagerede sig og gik et skridt videre og afviklede flotte arrangementer. Dette tal ser Folk & Sikkerhed meget gerne øget i år, og i det lys skal denne henvendelse opfattes. Folk & Sikkerhed landets største upolitiske forsvars-og sikkerhedspolitiske organisation vil gerne gøre markeringen af flagdagen til en regional og lokal folkelig aktivitet på linje med Folkemødet, hvor kommunerne afsætter tid til lokalt at hylde kommunens egne udsendte veteraner og disses pårørende. Det er nu blevet lettere for kommunerne at udfinde egne veteraner. Kommunerne kan med oplyst baggrund for anmodningen rette henvendelse til Forsvarets Personeltjeneste på og få tilsendt en fortegnelse over veteraner med bopæl i kommunen. I mailens adressefelt skal man blot anføre Anmodning om veteranadresser. Denne mulighed omfatter navne og adresser på militære veteraner. Skal kommunen have kontakt til udsendte politifolk, beredskabsfolk eller sundhedspersonale, er det en god mulighed at indrykke en annonce med invitation i lokalpressen. Folk & Sikkerhed opdaterer alle flagarrangementer på sin hjemmeside så send os venligst en mail med praktiske informationer. Supplerende spørgsmål vil tilsvarende kunne rettes til Folk & Sikkerheds Sekretariat. God fornøjelse med læsning af medsendte flagavis Aktiviteter i Folk & Sikkerhed 13. august 2013 Bestyrelsesmøde kl i Kastellet (Nordre Magasin Glücksborgstuen) 27. august 2013 Informations- og debatmøde med bestyrelsesmedlemmer i Folk & Sikkerheds lokalafdelinger kl på Antvorskov Kaserne, Centerbygningen, lokale UV september 2013 Folk & Sikkerhed får besøg af 8 bestyrelsesmedlemmer fra Folk & Försvar i Sverige med henblik på gensidig information og udveksling af synspunkter. Mødested: Nordre Magasin i Kastellet Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter m.v. Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter. Redaktion: Folk & Sikkerhed Sekretariatet.

5 Redaktionen er afsluttet

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012 Orientering Maj 2012 Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012 Program 09.30 10.00 Ankomst udlevering af navneskilte 10.00 Velkomst ved formanden direktør Frank E. Andersen 10.15 10.45 Forsvarsminister

Læs mere

OFFICERER. Danske. Operation RECSYR er slut TEMA: Officersafgangen Nyt DANCON i Afghanistan OFFICERERNES FAGBLAD / 04 / SEPTEMBER 2014. www.hod.

OFFICERER. Danske. Operation RECSYR er slut TEMA: Officersafgangen Nyt DANCON i Afghanistan OFFICERERNES FAGBLAD / 04 / SEPTEMBER 2014. www.hod. Danske OFFICERER OFFICERERNES FAGBLAD / 04 / SEPTEMBER 2014 Operation RECSYR er slut TEMA: Officersafgangen Nyt DANCON i Afghanistan Nr. 4-2014 1 www.hod.dk CAESAR AFGHANISTAN ERFARING FRA MISSIONER I

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 191 September-oktober 2013 Ud af Afghanistan Soldaterne fra Price fik en heltemodtagelse

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2007 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Sikkerhedsnet er aldrig

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2007 September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014

Kastellet. 350 års Jubilæum 1664-2014 Kastellet 350 års Jubilæum 1664-2014 Version 14. juli 2014 Kastellet i København Gl. Hovedvagt, Kastellet 1 2100 København Ø Velkommen Kære læser og gæst! Som Kommandant i Kastellet er det mig en glæde

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk Generalforsamling nr. 106 Papegøjehaven torsdag den 28. november 2013 kl. 18.00 Deltagere: 56 inkl. bestyrelsen. Formand Olav Vibild bød velkommen til generalforsamling nr. 106 i GF Nordjylland. Efter

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2015

Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2015 Danmarks-Samfundet Årsskrift 2015 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets 47.000 frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper Politiet med bl.a. eftersøgninger

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 179 September oktober 2011 www.fouat.dk I N D H O L D Landsledelse og andre kontaktpersoner

Læs mere

News. Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen. Hjemmeværnssoldater. landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag

News. Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen. Hjemmeværnssoldater. landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag News Medlemsmagasin No. 4 December 2013 Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen [læs side 4-5] Hjemmeværnssoldater på landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag Carsten

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum 100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER Flåden 500 Aars Jubilæum 1510 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 174 November - december 2010 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Statsminister

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 4/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juni 2013 Christiansborg-konferencen: Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer Af Claus Arboe-Rasmussen foto: Peter

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2014 71. årgang Nr. 6 Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2009 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2008 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Tak for 8 dejlige år! Værnepligten

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum

Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum Vi ses på havnen! Stort jubilæumsshow på havnen i Aalborg lørdag den 18. juni Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende, Syd-oplag tirsdag den 14. juni

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere