Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet"

Transkript

1

2 Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig organisation for cirka akademikere på lægemiddelområdet heraf studerende ser vi det som vores vigtigste opgave at sikre, at medlemmerne har de absolut bedste rammer for et godt arbejdsliv herunder de bedste løn- og ansættelsesvilkår, fagligt spændende jobs og mulighed for personlig udvikling. Gode løn- og ansættelsesvilkår kommer nemlig ikke af sig selv. Det er nødvendigt for den enkelte konstant at vedligeholde og udbygge sin viden og færdigheder. Derfor har vi bl.a. etableret en række stærke faglige netværk, hvor man får ny viden og sparring på sit område. Studerende ved lægemiddelfaglige uddannelser er vigtige for os. Derfor har vi skabt Studenternetværket, som er mødested for studerende ved de mange forskellige lægemiddelfaglige uddannelser landet over. Vi har også studenterambassadører på fire universiteter. Gennem dit medlemskab af Pharmadanmark får du masser af viden om det arbejdsområde, som din uddannelse retter sig imod. Derudover holder vi løbende arrangementer og kurser, som er målrettet studerendes behov og interesser. Vi hjælper dig også, når du er på vej mod dit første job, og så er der selvfølgelig en masse kontante fordele, herunder en af Danmarks billigste studenterforsikringer. Vi ved fra medlemsundersøgelser, at vores medlemmer føler, at de får noget ud af deres medlemskab, og at vi ligger absolut i top, når vi sammenligner med andre faglige organisationer. Det forpligter, og derfor forsøger vi hele tiden at udvikle foreningen og dens tilbud. I denne brochure kan du læse mere om, hvad vi har at tilbyde dig, når du bliver en del af vores stærke faglige fællesskab. Antje Marquardsen Formand, Pharmadanmark 2

3 Pharmadanmark: Expert pharmaceutical knowledge and networking Pharmadanmark has something no other professional association has: Specialist knowledge about employment within the pharmaceutical area. As the professional association representing approximately 6,000 pharmaceutical science professionals of which 1,500 are students we feel that our most important task is to ensure that our members have the optimal framework for a productive and positive working life including the best possible wages and terms of employment, challenging and professionally stimulating jobs as well as the potential for personal development. Good wages and favourable terms of employment have to be pursued. To achieve them, the individual member needs to maintain and develop their knowledge and skills throughout their career. To help drive this process, we have established a number of professional networks to provide our members with access to new knowledge and competent and professional discussion and feedback. Students on the pharmaceutical area are important to us. In order to help meet their needs, we have established a network open to students spanning the full range of pharmaceutical studies provided all over the country. Pharmadanmark also makes student ambassadors available at four different universities. Membership gives students access to a wealth of knowledge in the area of work specific to their particular training. Additionally, we regularly hold events and courses tailored specifically to student needs and interests. We re also there to help you when it s time to enter the job market as a pharmaceutical science professional for the first time. Plus, membership qualifies you to a number of specific financial benefits, including one of Denmark s cheapest student insurance policies. We know from surveys of our members that they feel that they derive positive benefits from their membership, and that, compared to other professional associations, we re one of the very best. That s a standard that we have to live up to, which is why we re continually looking at new ways to develop the association and the services we offer. This brochure can provide you with further and more detailed information about what benefits you can derive from joining our dedicated and effective professional association. 3

4 Vigtigt at have en faglig identitet Karen Schelde, 27 år, er specialestuderende på den nye uddannelse, molekylær medicin, ved Aarhus Universitet. Hun har været medlem af Pharmadanmark hele sin studietid. På en ny uddannelse som molekylær medicin er det helt afgørende, at der findes en forening som Pharmadanmark, der hjælper med at skabe en faglig identitet blandt de nye studerende. Jeg har brug for et sted, hvor jeg kan se, hvad jeg kan, hvem jeg er fagligt, og ikke mindst hvad det reelt er, jeg kommer til at beskæftige mig med bagefter. Her er medlemsbladet Pharma et rigtig godt sted at blive inspireret. Det er vigtigt for mig, at Pharmadanmark er en meget specifik forening, der kender min baggrund og min branche. Jeg føler, at de kan hjælpe mig, hvis det bliver aktuelt. Pharmadanmarks arrangementer og kurser undervejs og til sidst i studiet styrker virkelig den faglige identitet på studiet. Molekylær medicin er en ny og tværfaglig uddannelse, og derfor er det meget vigtigt at have nogle faglige aktiviteter. Det samler os som studerende og opbygger vores faglige identitet. Hvem er Pharmadanmark? Pharmadanmark samler akademikere på lægemiddelområdet og optager alle akademikere med en uddannelse, der retter sig mod lægemiddelområdet og studerende på disse uddannelser. Andre universitetsuddannelser giver også adgang, hvis man er ansat på lægemiddelområdet. Cirka 20 lægemiddelorienterede uddannelser er repræsenteret i foreningen, bl.a. farmaceuter, cand. scient er i humanbiologi, molekylær biomedicin, medicinalkemi og lægemiddelvidenskab. Pharmadanmark arbejder bl.a. for at sikre medlemmerne de bedste vilkår med hensyn til løn, ansættelse og karriereudvikling og for at sikre lægemiddelområdet og de ansatte en anerkendelse, der afspejler områdets centrale samfundsmæssige betydning. A professional profile is key Karen Schelde (27) is in the final year of her studies at Aarhus University where she s studying one of the newly established degrees: Molecular medicine. She s been a member of Pharmadanmark throughout her studies. For a new education like molecular medicine it s crucial that there s an association like Pharmadanmark that can help create an professional identity for new students. I need a place where I can go to see what my skills are, and, not least, what sort of employment opportunities there will be for me when I complete my studies. Pharmadanmark s members magazine, Pharma, is a great place to get that inspiration. It s important to me that Pharmadanmark has a narrow focus. They know my background and my sector. I feel that they ll be able to help me should I one day need assistance. The Pharmadanmark events and courses I ve attended during my studies have really helped strengthen our degree s professional profile. Molecular medicine is a new multi-disciplinary course, and that s why it s very important to ensure that there are professionally relevant activities for us to participate in. It brings us together as students and helps to strengthen our professional profile. 4

5 Det naturlige valg 26-årige Anders Riber Bojsen er stud. scient. pharm. på fjerde år og er en af de mange farmaceutstuderende, der er medlem af Pharmadanmark. Anders Riber Bojsen er også formand for Students of Pharmaceutical Sciences, der er de farmaceutstuderendes organisation på KU. Pharmadanmark er det naturlige valg for os. Det er en forening, der virkelig matcher vores fag, og desuden er der et stærkt samarbejde mellem Pharmadanmark og vores studenterorganisation. På den måde er Pharmadanmark virkelig med til at støtte op om den eksisterende faglige identitet på faget. Der er en masse konkrete fordele ved at være medlem af Pharmadanmark, såsom billigere forsikringer og forskellige rabatordninger. Derudover har vi adgang til mange former for rådgivning og hjælp, hvis der skulle opstå problemer, både i studietiden og senere hen. Pharmadanmark giver også adgang til netværk, som kan være nyttige, når man skal søge job. Der er også mange, der benytter sig af de kurser, som Pharmadanmark tilbyder for eksempel i studieteknik og josøgning. I det ugentlig nyhedsbrev Fredag Formiddag bliver man godt opdateret inden for faget, ligesom der også er stillingsopslag. The natural choice Twenty-six-year-old Anders Riber Bojsen is in the fourth year of his pharmaceutical science degree, and he s one of the many pharmaceutical students who have chosen to become a member of Pharmadanmark. Anders Riber Bojsen is also the chairman of Students of Pharmaceutical Sciences, the pharmaceutical sciences students representative organisation at Copenhagen University. Pharmadanmark is a natural choice for us. It s a professional association that really matches our specific professional needs, and Pharmadanmark and our student organisation work very closely together. By doing so, Pharmadanmark really helps to support the professional profile of our course. What is Pharmadanmark? Pharmadanmark brings together pharmaceuticals graduates and accepts as members all graduates with a degree that suits them to employment in the pharmaceuticals sector. The association further accepts students who are in the process of taking these degrees. Additionally, graduates employed in the pharmaceuticals sector who have a different academic background are also welcome as members. There are graduates with about 20 different pharmaceuticals-relevant degrees represented amongst Pharmadanmark s membership, including pharmacologists, human biology graduates, molecular biomedicine graduates, medicinal chemistry graduates and pharmaceutical sciences graduates. Pharmadanmark works to protect its members interests, and these include their wages, terms of employment and career development opportunities. Furthermore, the association works to secure the pharmaceutical sector generally and the persons employed within it recognition commensurate with the central role that they play in our society. There are also a lot of immediate financial benefits to membership, including cheap insurance and a variety of other discounts and offers. Additionally, we benefit from access to a number of different forms of consultancy and assistance should we need then during the course of our studies or at a later date. Pharmadanmark is also a great place to network, and that can be important when it s time to start looking for your first job. Lots of people take advantage of the courses that Pharmadanmark makes available including their courses in study technique and job application skills. Plus, there s the weekly newsletter Fredag Formiddag (Friday Morning) that provides us with the very latest professional information along with job adverts. 5

6 Godt rustet til den rigtige jobsamtale Morten Mikél Jensen, 27 år, er nyuddannet farmaceut, cand. pharm., og står som så mange andre unge over for udfordringen med at finde et job. Det meste af studietiden har han været medlem af Pharmadanmark. En af mine medstuderende i samme situation anbefalede mig Pharmadanmarks jobtræningskursus, da vi var ved at være færdige med studiet og skulle til at søge job. Jobtræningskurset giver virkelig nogle brugbare redskaber, der stiller dig bedre i forbindelse med en jobsamtale. Det har jeg allerede fået afprøvet ved rigtige jobsamtaler. Man bliver godt forberedt på, hvad man skal sige og ikke sige. Desuden får man gode råd til at udforme sit cv og skrive en skarp ansøgning, der øger chancen for at komme til samtale. Begge kursets to dele er effektive, og man afprøver blandt andet realistiske interviewsituationer med folk fra lægemiddelindustrien. Det er et meget brugbart kursus, og man kan godt mærke, at Pharmadanmark er det naturlige valg for os farmaceuter. De repræsenterer i højere grad mine interesser end de andre muligheder på markedet. indh ld. 6 annonce_pharmadanmark _outline.indd 2 30/05/

7 Ready for a real job interview Morten Mikél Jensen (27) is a newly qualified pharmaceutical scientist, and, like many of his fellow students, he s now faced with the challenge of applying for a job. He s been a member of Pharmadanmark during most of his studies. One of my fellow students, who was in the same situation as me, recommended Pharmadanmark s job training course when we were about to finish our studies and it was time for us to start looking for a job. The job training course really provides some extremely useful tools that can help you gain an additional advantage in a job interview situation. I ve already benefitted from some of them in actual job interviews. It s important to consider what things to mention and, just as importantly, what not to mention, before you start your interview. Plus, they provide expert guidance on how to structure your CV and write a truly professional application that can help boost your chances of getting an interview. The course s two segments are very effective, and you get the chance to try out some realistic interview situations with pharmaceutical industry professionals. It s a course that really helps on a practical level, and it s immediately obvious why Pharmadanmark is the natural choice for us pharmaceutical science students. They have a better grasp of what matters to me than the other associations I could have chosen to join. vores studium også senere hen med henblik på netværk og stillingsopslag. Jeg vil klart anbefale de nye studerende at blive medlem, når de begynder. Better study technique after Pharmadanmark s effective course From the first day of her molecular biomedicine studies at University of Copenhagen, Anna Kathrine Obelitz Rode (20) was in contact with Pharmadanmark. She quickly decided to enroll and took advantage of one of the association s study skills courses. Bedre studieteknik med Pharmadanmarks effektive kursus Allerede fra de første dage på studiet i molekylær biomedicin ved Københavns Universitet kom Anna Kathrine Obelitz Rode, 20 år, i kontakt med Pharmadanmark. Hun meldte sig hurtigt ind og deltog i kurset om studieteknik. På mit studium er der meget tungt læsestof, som kan føles lidt overvældende at give sig i kast med, især når man er ny. I et af de første nyhedsbreve fra Pharmadanmark omtalte de kurset i studieteknik, og sammen med en veninde, der læser til farmaceut, tog jeg med. Det var et rigtig godt kursus, hvor vi fik mange effektive og konkrete redskaber til for eksempel notatteknik og læsning af faglitteratur. Foredragsholderen var meget dygtig og havde forståelse for de udfordringer, der er på vores fag. I dag har jeg stadig den baggrundsviden og de teknikker, jeg lærte på kurset, og kan tage det frem og bruge det efter behov. Vi var mange nye studerende, der blev medlemmer, og man kan godt mærke, at Pharmadanmark har faglig relevans for My degree features a lot of very dense texts that we just have to work through. That can get a bit overwhelming at times when it s all new to you. In one of the first newsletters I received from Pharmadanmark there was an item about the study skills course, and I chose to enroll along with a friend who is studying pharmacology. It was actually a really good course that gave us lots of practical and effective tools that have made a great difference to my note taking and reading patterns, amongst other things. The course provider was very professional and really had an insight into the sort of challenges that students like us face. Today, I retain the background knowledge and techniques I learnt on the course and I can make use of them as and when I need to. A lot of the new students decided to become members, and it s obvious that Pharmadanmark is relevant for us professionally, and that it will be of benefit to us at a later stage in our studies when it s time to start thinking about networking and job advertisements. I d definitely recommend membership to new students, right from the start of their courses. 7

8 Foreningens tilbud til dig Bank og lånemuligheder Pharmadanmark har i samarbejde med Lån & Spar skabt vores helt egen medlemsbank. Med tilbuddet har du adgang til en række attraktive banktilbud. Du kan få et gratis Master-Card uden det årlige kortgebyr og en kassekredit på op til kroner uden gebyrer og til en lav rente. Forsikring Som medlem kan du få en af landets billigste forsikringer for studerende. Med Pharmadanmarks studenterforsikring er du dækket helt med både indboforsikring og ulykkeforsikring. Kurser og arrangementer Du kan deltage i foreningens faglige arrangementer. Vi har bl.a. gå hjem-møder om aktuelle faglige emner og netværksmøder, der giver dig mulighed for at udveksle viden med andre. Vi udbyder også løbende kurser i fx kommunikation og præsentationsteknik, som kan gavne dig både under og efter dit studie. Pharma Du modtager hver måned vores fagblad Pharma, som sætter fokus på dit fremtidige arbejdsområde og giver dig mulighed for at følge med i lægemiddelbranchen. Bladet indeholder også stillingsannoncer. Fredag Formiddag Vores elektroniske nyhedsbrev, Fredag Formiddag, giver dig overblik over ugens relevante nyheder på lægemiddelområdet, så du nemt og hurtigt kan holde dig orienteret. Nyhedsbrevet annoncerer også kommende arrangementer og stillingsannoncer. Mentorordning Pharmadanmarks mentorordning er et tilbud til dig, som måske sidder i dit første eller andet job og ikke synes, du har fundet din helt rigtige hylde endnu. Et mentorforløb giver et frugtbart samspil mellem den erfarne mentor, og den, der søger sparring, menteen. Mentees udbytte er for personlig udvikling og karriereudvikling Når du skal i job Foreningen arrangerer dimittendmøder, hvor vi informerer om alt det, du skal huske, når du bliver kandidat. Du får bl.a. gode råd om løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med dit første job. Foreningen tilbyder et skræddersyet jobsøgningskursus, der er målrettet ansættelse på lægemiddelområdet. Underviserne er HR-folk og personaleansvarlige fra lægemiddelindustrien. Hvis du, seks måneder efter du er blevet kandidat, stadig står uden job, tilbyder foreningen et ekstra intensivt jobsøgningskursus særligt tilrettelagt for nyuddannede kandidater. Foreningen tilbyder også individuel karriererådgivning og hjælp til udformning af ansøgninger og CV. Når du er færdiguddannet og skal ansættes i dit første job, kan du inden for 24 timer få foreningens konsulenter til at gennemgå din ansættelseskontrakt inden du skriver den under. Endelig har du under studiet som medlem adgang til individuel juridisk rådgivning om løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med lægemiddelfaglige studiejob. Karriererådgivning i forbindelse med valg af studiejob kan Pharmadanmark også tilbyde. 8

9 What if your ideas could really fly? CHALLENGE your PASSION Our goal is to help people achieve healthy skin worldwide. What s yours? At LEO Pharma, we are on an ambitious journey to become the number one dermatology care partner globally. By 2015, we aim to help 20 million adults and children worldwide suffering from psoriasis, skin cancer, eczema and other skin diseases. But we can t do this alone. We need scientists, economists, project leaders, marketing experts - a diverse mix of talented people who are passionate about making a difference to patients. With 61 offices around the world and headquarters in Denmark, you won t be short of challenges. So, what do you say? We help people achieve healthy skin About us Founded in 1908, LEO Pharma is an independent, research-based pharmaceutical company. LEO Pharma develops, manufactures and markets pharmaceutical drugs to dermatologic and thrombotic patients in more than 100 countries globally. The company has its own sales forces in 61 countries and employs more than 5000 employees worldwide. LEO Pharma is headquartered in Denmark and is wholly owned by the LEO Foundation. For more information about LEO Pharma, visit

10 What we can offer you Banking and loan options In association with Lån & Spar, we at Pharmadanmark have established our own members bank. This arrangement includes a number of attractive offers including a free Master Card with no annual fee, providing you with up to 42 days free credit. You can also get an overdraft facility of up to 50,000 DKK without any fees and at a low rate of interest. Insurance As a member you have access to one of the cheapest student insurance policies available in Denmark. Pharmadanmark s student insurance policy covers both house contents insurance and accident insurance. Courses and events You are welcome to participate in the association s professional events. These include after-hours meetings related to topical professional issues and networking meetings that give you the opportunity to share knowledge with others. We also provide regular courses in areas such as communication and presentation techniques which can benefit you both during and after your studies. An updated course overview is available from our website: Pharma All members receive our monthly magazine, Pharma. Pharma contains relevant and engaging articles focused on your future area of work, giving you the opportunity to get up to speed with the latest developments in the pharmaceutical sector. The magazine also features job advertisements. Friday Morning Our electronic newsletter Fredag Formiddag (Friday Morning) provides you with an overview of the week s relevant pharmaceutical news so that you can stay updated quickly and easily. The newsletter also features news about upcoming events, as well as job advertisements. Mentoring Pharmadanmark s mentoring services are provided to assist those who feel stuck in their first or second job and don t think they ve quite found the right position yet. Mentoring allows you to receive truly personal assistance in a relationship between the more experienced mentor and the mentee seeking guidance. The mentee benefits from greater insight and better opportunities for personal and career development. Your first job The association arranges meetings for upcoming graduates where you can find out all the things you need to know about life after graduation. This includes good advice about wages and terms of employment when starting your first job. Additionally, the association provides a tailored jobseekers course specifically for pharmaceutical graduates. The courses are led by pharmaceutical HR and personnel professionals. If, six months after graduation, you have yet to find employment, the association provides a further intensive job-seekers course. You can also access individual career advice and receive assistance in writing applications and CVs. Prior to accepting your first position following graduation, the association offers you the opportunity to have your contract assessed and checked before you sign it and within 24 hours of you receiving it, by our professional consultants. Plus, during their studies, members can access legal advice on wages and terms of employment in connection with employment during your studies. What s more, Pharmadanmark also provides career advice to students in connection with student jobs. 10

11 Ekstra fordele til medlemmer af Pharmadanmark Vil du læse et semester i udlandet? Have råd til studiebøger? Flytte hjemmefra eller bare flytte? Vælg en bank som ved, hvordan det er at være studerende! Få en bedre studiekonto! Ring på eller gå på Til din studiekonto kan du vælge en kassekredit på op til kr. Debitorrenten er 6,92 %, det svarer til ÅOP på 6,92 %.(ÅOP er beregnet på samlet kreditbeløb kr., 100% udnyttelse og løbetid på 5 år). Studiekonto får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Du skal være medlem af Pharmadanmark. Alle rentesatser er variable og gældende pr. 13. februar SU og løn skal gå ind på kontoen. Sygdomme udfordrer mennesket Løsningen f indes i generne Et nyt lægemiddel kan redde tusinder af liv! Laver du det næste? Med den nyeste molekylærbiologiske viden kan du: Udvikle metoder til diagnostik af sygdomme Udvikle nye behandlingsmetoder Forske i nye lægemidler På farmaceutuddannelsen lærer du om: Lægemidlers samspil med kroppens funktioner Oprindelse og syntese af lægemiddelstoffer Design, fremstilling og kvalitetssikring af medicin

12 Pharmadanmark Rygårds Alle Hellerup Tel Fax Concept: JS Media Tools A/S Bliv medlem her

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Innovation i uddannelser

Innovation i uddannelser Innovation i uddannelser 13.00 Velkomst v. prorektor Thomas Bjørnholm 13.10 Students Activities as Innovation v. Studenterrådsformand Bjarke Lindemann Jepsen 13.25 Promoting Innovation: University, Government,

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

CSR Compliance Lab Vest

CSR Compliance Lab Vest CSR Compliance Lab Vest Vurdere din virksomhed mod FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv og identificer din virksomheds udfordringer og muligheder Tilmeld dig CSR Compliance Lab - Vest

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere