Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet"

Transkript

1

2 Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig organisation for cirka akademikere på lægemiddelområdet heraf studerende ser vi det som vores vigtigste opgave at sikre, at medlemmerne har de absolut bedste rammer for et godt arbejdsliv herunder de bedste løn- og ansættelsesvilkår, fagligt spændende jobs og mulighed for personlig udvikling. Gode løn- og ansættelsesvilkår kommer nemlig ikke af sig selv. Det er nødvendigt for den enkelte konstant at vedligeholde og udbygge sin viden og færdigheder. Derfor har vi bl.a. etableret en række stærke faglige netværk, hvor man får ny viden og sparring på sit område. Studerende ved lægemiddelfaglige uddannelser er vigtige for os. Derfor har vi skabt Studenternetværket, som er mødested for studerende ved de mange forskellige lægemiddelfaglige uddannelser landet over. Vi har også studenterambassadører på fire universiteter. Gennem dit medlemskab af Pharmadanmark får du masser af viden om det arbejdsområde, som din uddannelse retter sig imod. Derudover holder vi løbende arrangementer og kurser, som er målrettet studerendes behov og interesser. Vi hjælper dig også, når du er på vej mod dit første job, og så er der selvfølgelig en masse kontante fordele, herunder en af Danmarks billigste studenterforsikringer. Vi ved fra medlemsundersøgelser, at vores medlemmer føler, at de får noget ud af deres medlemskab, og at vi ligger absolut i top, når vi sammenligner med andre faglige organisationer. Det forpligter, og derfor forsøger vi hele tiden at udvikle foreningen og dens tilbud. I denne brochure kan du læse mere om, hvad vi har at tilbyde dig, når du bliver en del af vores stærke faglige fællesskab. Antje Marquardsen Formand, Pharmadanmark 2

3 Pharmadanmark: Expert pharmaceutical knowledge and networking Pharmadanmark has something no other professional association has: Specialist knowledge about employment within the pharmaceutical area. As the professional association representing approximately 6,000 pharmaceutical science professionals of which 1,500 are students we feel that our most important task is to ensure that our members have the optimal framework for a productive and positive working life including the best possible wages and terms of employment, challenging and professionally stimulating jobs as well as the potential for personal development. Good wages and favourable terms of employment have to be pursued. To achieve them, the individual member needs to maintain and develop their knowledge and skills throughout their career. To help drive this process, we have established a number of professional networks to provide our members with access to new knowledge and competent and professional discussion and feedback. Students on the pharmaceutical area are important to us. In order to help meet their needs, we have established a network open to students spanning the full range of pharmaceutical studies provided all over the country. Pharmadanmark also makes student ambassadors available at four different universities. Membership gives students access to a wealth of knowledge in the area of work specific to their particular training. Additionally, we regularly hold events and courses tailored specifically to student needs and interests. We re also there to help you when it s time to enter the job market as a pharmaceutical science professional for the first time. Plus, membership qualifies you to a number of specific financial benefits, including one of Denmark s cheapest student insurance policies. We know from surveys of our members that they feel that they derive positive benefits from their membership, and that, compared to other professional associations, we re one of the very best. That s a standard that we have to live up to, which is why we re continually looking at new ways to develop the association and the services we offer. This brochure can provide you with further and more detailed information about what benefits you can derive from joining our dedicated and effective professional association. 3

4 Vigtigt at have en faglig identitet Karen Schelde, 27 år, er specialestuderende på den nye uddannelse, molekylær medicin, ved Aarhus Universitet. Hun har været medlem af Pharmadanmark hele sin studietid. På en ny uddannelse som molekylær medicin er det helt afgørende, at der findes en forening som Pharmadanmark, der hjælper med at skabe en faglig identitet blandt de nye studerende. Jeg har brug for et sted, hvor jeg kan se, hvad jeg kan, hvem jeg er fagligt, og ikke mindst hvad det reelt er, jeg kommer til at beskæftige mig med bagefter. Her er medlemsbladet Pharma et rigtig godt sted at blive inspireret. Det er vigtigt for mig, at Pharmadanmark er en meget specifik forening, der kender min baggrund og min branche. Jeg føler, at de kan hjælpe mig, hvis det bliver aktuelt. Pharmadanmarks arrangementer og kurser undervejs og til sidst i studiet styrker virkelig den faglige identitet på studiet. Molekylær medicin er en ny og tværfaglig uddannelse, og derfor er det meget vigtigt at have nogle faglige aktiviteter. Det samler os som studerende og opbygger vores faglige identitet. Hvem er Pharmadanmark? Pharmadanmark samler akademikere på lægemiddelområdet og optager alle akademikere med en uddannelse, der retter sig mod lægemiddelområdet og studerende på disse uddannelser. Andre universitetsuddannelser giver også adgang, hvis man er ansat på lægemiddelområdet. Cirka 20 lægemiddelorienterede uddannelser er repræsenteret i foreningen, bl.a. farmaceuter, cand. scient er i humanbiologi, molekylær biomedicin, medicinalkemi og lægemiddelvidenskab. Pharmadanmark arbejder bl.a. for at sikre medlemmerne de bedste vilkår med hensyn til løn, ansættelse og karriereudvikling og for at sikre lægemiddelområdet og de ansatte en anerkendelse, der afspejler områdets centrale samfundsmæssige betydning. A professional profile is key Karen Schelde (27) is in the final year of her studies at Aarhus University where she s studying one of the newly established degrees: Molecular medicine. She s been a member of Pharmadanmark throughout her studies. For a new education like molecular medicine it s crucial that there s an association like Pharmadanmark that can help create an professional identity for new students. I need a place where I can go to see what my skills are, and, not least, what sort of employment opportunities there will be for me when I complete my studies. Pharmadanmark s members magazine, Pharma, is a great place to get that inspiration. It s important to me that Pharmadanmark has a narrow focus. They know my background and my sector. I feel that they ll be able to help me should I one day need assistance. The Pharmadanmark events and courses I ve attended during my studies have really helped strengthen our degree s professional profile. Molecular medicine is a new multi-disciplinary course, and that s why it s very important to ensure that there are professionally relevant activities for us to participate in. It brings us together as students and helps to strengthen our professional profile. 4

5 Det naturlige valg 26-årige Anders Riber Bojsen er stud. scient. pharm. på fjerde år og er en af de mange farmaceutstuderende, der er medlem af Pharmadanmark. Anders Riber Bojsen er også formand for Students of Pharmaceutical Sciences, der er de farmaceutstuderendes organisation på KU. Pharmadanmark er det naturlige valg for os. Det er en forening, der virkelig matcher vores fag, og desuden er der et stærkt samarbejde mellem Pharmadanmark og vores studenterorganisation. På den måde er Pharmadanmark virkelig med til at støtte op om den eksisterende faglige identitet på faget. Der er en masse konkrete fordele ved at være medlem af Pharmadanmark, såsom billigere forsikringer og forskellige rabatordninger. Derudover har vi adgang til mange former for rådgivning og hjælp, hvis der skulle opstå problemer, både i studietiden og senere hen. Pharmadanmark giver også adgang til netværk, som kan være nyttige, når man skal søge job. Der er også mange, der benytter sig af de kurser, som Pharmadanmark tilbyder for eksempel i studieteknik og josøgning. I det ugentlig nyhedsbrev Fredag Formiddag bliver man godt opdateret inden for faget, ligesom der også er stillingsopslag. The natural choice Twenty-six-year-old Anders Riber Bojsen is in the fourth year of his pharmaceutical science degree, and he s one of the many pharmaceutical students who have chosen to become a member of Pharmadanmark. Anders Riber Bojsen is also the chairman of Students of Pharmaceutical Sciences, the pharmaceutical sciences students representative organisation at Copenhagen University. Pharmadanmark is a natural choice for us. It s a professional association that really matches our specific professional needs, and Pharmadanmark and our student organisation work very closely together. By doing so, Pharmadanmark really helps to support the professional profile of our course. What is Pharmadanmark? Pharmadanmark brings together pharmaceuticals graduates and accepts as members all graduates with a degree that suits them to employment in the pharmaceuticals sector. The association further accepts students who are in the process of taking these degrees. Additionally, graduates employed in the pharmaceuticals sector who have a different academic background are also welcome as members. There are graduates with about 20 different pharmaceuticals-relevant degrees represented amongst Pharmadanmark s membership, including pharmacologists, human biology graduates, molecular biomedicine graduates, medicinal chemistry graduates and pharmaceutical sciences graduates. Pharmadanmark works to protect its members interests, and these include their wages, terms of employment and career development opportunities. Furthermore, the association works to secure the pharmaceutical sector generally and the persons employed within it recognition commensurate with the central role that they play in our society. There are also a lot of immediate financial benefits to membership, including cheap insurance and a variety of other discounts and offers. Additionally, we benefit from access to a number of different forms of consultancy and assistance should we need then during the course of our studies or at a later date. Pharmadanmark is also a great place to network, and that can be important when it s time to start looking for your first job. Lots of people take advantage of the courses that Pharmadanmark makes available including their courses in study technique and job application skills. Plus, there s the weekly newsletter Fredag Formiddag (Friday Morning) that provides us with the very latest professional information along with job adverts. 5

6 Godt rustet til den rigtige jobsamtale Morten Mikél Jensen, 27 år, er nyuddannet farmaceut, cand. pharm., og står som så mange andre unge over for udfordringen med at finde et job. Det meste af studietiden har han været medlem af Pharmadanmark. En af mine medstuderende i samme situation anbefalede mig Pharmadanmarks jobtræningskursus, da vi var ved at være færdige med studiet og skulle til at søge job. Jobtræningskurset giver virkelig nogle brugbare redskaber, der stiller dig bedre i forbindelse med en jobsamtale. Det har jeg allerede fået afprøvet ved rigtige jobsamtaler. Man bliver godt forberedt på, hvad man skal sige og ikke sige. Desuden får man gode råd til at udforme sit cv og skrive en skarp ansøgning, der øger chancen for at komme til samtale. Begge kursets to dele er effektive, og man afprøver blandt andet realistiske interviewsituationer med folk fra lægemiddelindustrien. Det er et meget brugbart kursus, og man kan godt mærke, at Pharmadanmark er det naturlige valg for os farmaceuter. De repræsenterer i højere grad mine interesser end de andre muligheder på markedet. indh ld. 6 annonce_pharmadanmark _outline.indd 2 30/05/

7 Ready for a real job interview Morten Mikél Jensen (27) is a newly qualified pharmaceutical scientist, and, like many of his fellow students, he s now faced with the challenge of applying for a job. He s been a member of Pharmadanmark during most of his studies. One of my fellow students, who was in the same situation as me, recommended Pharmadanmark s job training course when we were about to finish our studies and it was time for us to start looking for a job. The job training course really provides some extremely useful tools that can help you gain an additional advantage in a job interview situation. I ve already benefitted from some of them in actual job interviews. It s important to consider what things to mention and, just as importantly, what not to mention, before you start your interview. Plus, they provide expert guidance on how to structure your CV and write a truly professional application that can help boost your chances of getting an interview. The course s two segments are very effective, and you get the chance to try out some realistic interview situations with pharmaceutical industry professionals. It s a course that really helps on a practical level, and it s immediately obvious why Pharmadanmark is the natural choice for us pharmaceutical science students. They have a better grasp of what matters to me than the other associations I could have chosen to join. vores studium også senere hen med henblik på netværk og stillingsopslag. Jeg vil klart anbefale de nye studerende at blive medlem, når de begynder. Better study technique after Pharmadanmark s effective course From the first day of her molecular biomedicine studies at University of Copenhagen, Anna Kathrine Obelitz Rode (20) was in contact with Pharmadanmark. She quickly decided to enroll and took advantage of one of the association s study skills courses. Bedre studieteknik med Pharmadanmarks effektive kursus Allerede fra de første dage på studiet i molekylær biomedicin ved Københavns Universitet kom Anna Kathrine Obelitz Rode, 20 år, i kontakt med Pharmadanmark. Hun meldte sig hurtigt ind og deltog i kurset om studieteknik. På mit studium er der meget tungt læsestof, som kan føles lidt overvældende at give sig i kast med, især når man er ny. I et af de første nyhedsbreve fra Pharmadanmark omtalte de kurset i studieteknik, og sammen med en veninde, der læser til farmaceut, tog jeg med. Det var et rigtig godt kursus, hvor vi fik mange effektive og konkrete redskaber til for eksempel notatteknik og læsning af faglitteratur. Foredragsholderen var meget dygtig og havde forståelse for de udfordringer, der er på vores fag. I dag har jeg stadig den baggrundsviden og de teknikker, jeg lærte på kurset, og kan tage det frem og bruge det efter behov. Vi var mange nye studerende, der blev medlemmer, og man kan godt mærke, at Pharmadanmark har faglig relevans for My degree features a lot of very dense texts that we just have to work through. That can get a bit overwhelming at times when it s all new to you. In one of the first newsletters I received from Pharmadanmark there was an item about the study skills course, and I chose to enroll along with a friend who is studying pharmacology. It was actually a really good course that gave us lots of practical and effective tools that have made a great difference to my note taking and reading patterns, amongst other things. The course provider was very professional and really had an insight into the sort of challenges that students like us face. Today, I retain the background knowledge and techniques I learnt on the course and I can make use of them as and when I need to. A lot of the new students decided to become members, and it s obvious that Pharmadanmark is relevant for us professionally, and that it will be of benefit to us at a later stage in our studies when it s time to start thinking about networking and job advertisements. I d definitely recommend membership to new students, right from the start of their courses. 7

8 Foreningens tilbud til dig Bank og lånemuligheder Pharmadanmark har i samarbejde med Lån & Spar skabt vores helt egen medlemsbank. Med tilbuddet har du adgang til en række attraktive banktilbud. Du kan få et gratis Master-Card uden det årlige kortgebyr og en kassekredit på op til kroner uden gebyrer og til en lav rente. Forsikring Som medlem kan du få en af landets billigste forsikringer for studerende. Med Pharmadanmarks studenterforsikring er du dækket helt med både indboforsikring og ulykkeforsikring. Kurser og arrangementer Du kan deltage i foreningens faglige arrangementer. Vi har bl.a. gå hjem-møder om aktuelle faglige emner og netværksmøder, der giver dig mulighed for at udveksle viden med andre. Vi udbyder også løbende kurser i fx kommunikation og præsentationsteknik, som kan gavne dig både under og efter dit studie. Pharma Du modtager hver måned vores fagblad Pharma, som sætter fokus på dit fremtidige arbejdsområde og giver dig mulighed for at følge med i lægemiddelbranchen. Bladet indeholder også stillingsannoncer. Fredag Formiddag Vores elektroniske nyhedsbrev, Fredag Formiddag, giver dig overblik over ugens relevante nyheder på lægemiddelområdet, så du nemt og hurtigt kan holde dig orienteret. Nyhedsbrevet annoncerer også kommende arrangementer og stillingsannoncer. Mentorordning Pharmadanmarks mentorordning er et tilbud til dig, som måske sidder i dit første eller andet job og ikke synes, du har fundet din helt rigtige hylde endnu. Et mentorforløb giver et frugtbart samspil mellem den erfarne mentor, og den, der søger sparring, menteen. Mentees udbytte er for personlig udvikling og karriereudvikling Når du skal i job Foreningen arrangerer dimittendmøder, hvor vi informerer om alt det, du skal huske, når du bliver kandidat. Du får bl.a. gode råd om løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med dit første job. Foreningen tilbyder et skræddersyet jobsøgningskursus, der er målrettet ansættelse på lægemiddelområdet. Underviserne er HR-folk og personaleansvarlige fra lægemiddelindustrien. Hvis du, seks måneder efter du er blevet kandidat, stadig står uden job, tilbyder foreningen et ekstra intensivt jobsøgningskursus særligt tilrettelagt for nyuddannede kandidater. Foreningen tilbyder også individuel karriererådgivning og hjælp til udformning af ansøgninger og CV. Når du er færdiguddannet og skal ansættes i dit første job, kan du inden for 24 timer få foreningens konsulenter til at gennemgå din ansættelseskontrakt inden du skriver den under. Endelig har du under studiet som medlem adgang til individuel juridisk rådgivning om løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med lægemiddelfaglige studiejob. Karriererådgivning i forbindelse med valg af studiejob kan Pharmadanmark også tilbyde. 8

9 What if your ideas could really fly? CHALLENGE your PASSION Our goal is to help people achieve healthy skin worldwide. What s yours? At LEO Pharma, we are on an ambitious journey to become the number one dermatology care partner globally. By 2015, we aim to help 20 million adults and children worldwide suffering from psoriasis, skin cancer, eczema and other skin diseases. But we can t do this alone. We need scientists, economists, project leaders, marketing experts - a diverse mix of talented people who are passionate about making a difference to patients. With 61 offices around the world and headquarters in Denmark, you won t be short of challenges. So, what do you say? We help people achieve healthy skin About us Founded in 1908, LEO Pharma is an independent, research-based pharmaceutical company. LEO Pharma develops, manufactures and markets pharmaceutical drugs to dermatologic and thrombotic patients in more than 100 countries globally. The company has its own sales forces in 61 countries and employs more than 5000 employees worldwide. LEO Pharma is headquartered in Denmark and is wholly owned by the LEO Foundation. For more information about LEO Pharma, visit

10 What we can offer you Banking and loan options In association with Lån & Spar, we at Pharmadanmark have established our own members bank. This arrangement includes a number of attractive offers including a free Master Card with no annual fee, providing you with up to 42 days free credit. You can also get an overdraft facility of up to 50,000 DKK without any fees and at a low rate of interest. Insurance As a member you have access to one of the cheapest student insurance policies available in Denmark. Pharmadanmark s student insurance policy covers both house contents insurance and accident insurance. Courses and events You are welcome to participate in the association s professional events. These include after-hours meetings related to topical professional issues and networking meetings that give you the opportunity to share knowledge with others. We also provide regular courses in areas such as communication and presentation techniques which can benefit you both during and after your studies. An updated course overview is available from our website: Pharma All members receive our monthly magazine, Pharma. Pharma contains relevant and engaging articles focused on your future area of work, giving you the opportunity to get up to speed with the latest developments in the pharmaceutical sector. The magazine also features job advertisements. Friday Morning Our electronic newsletter Fredag Formiddag (Friday Morning) provides you with an overview of the week s relevant pharmaceutical news so that you can stay updated quickly and easily. The newsletter also features news about upcoming events, as well as job advertisements. Mentoring Pharmadanmark s mentoring services are provided to assist those who feel stuck in their first or second job and don t think they ve quite found the right position yet. Mentoring allows you to receive truly personal assistance in a relationship between the more experienced mentor and the mentee seeking guidance. The mentee benefits from greater insight and better opportunities for personal and career development. Your first job The association arranges meetings for upcoming graduates where you can find out all the things you need to know about life after graduation. This includes good advice about wages and terms of employment when starting your first job. Additionally, the association provides a tailored jobseekers course specifically for pharmaceutical graduates. The courses are led by pharmaceutical HR and personnel professionals. If, six months after graduation, you have yet to find employment, the association provides a further intensive job-seekers course. You can also access individual career advice and receive assistance in writing applications and CVs. Prior to accepting your first position following graduation, the association offers you the opportunity to have your contract assessed and checked before you sign it and within 24 hours of you receiving it, by our professional consultants. Plus, during their studies, members can access legal advice on wages and terms of employment in connection with employment during your studies. What s more, Pharmadanmark also provides career advice to students in connection with student jobs. 10

11 Ekstra fordele til medlemmer af Pharmadanmark Vil du læse et semester i udlandet? Have råd til studiebøger? Flytte hjemmefra eller bare flytte? Vælg en bank som ved, hvordan det er at være studerende! Få en bedre studiekonto! Ring på eller gå på Til din studiekonto kan du vælge en kassekredit på op til kr. Debitorrenten er 6,92 %, det svarer til ÅOP på 6,92 %.(ÅOP er beregnet på samlet kreditbeløb kr., 100% udnyttelse og løbetid på 5 år). Studiekonto får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Du skal være medlem af Pharmadanmark. Alle rentesatser er variable og gældende pr. 13. februar SU og løn skal gå ind på kontoen. Sygdomme udfordrer mennesket Løsningen f indes i generne Et nyt lægemiddel kan redde tusinder af liv! Laver du det næste? Med den nyeste molekylærbiologiske viden kan du: Udvikle metoder til diagnostik af sygdomme Udvikle nye behandlingsmetoder Forske i nye lægemidler På farmaceutuddannelsen lærer du om: Lægemidlers samspil med kroppens funktioner Oprindelse og syntese af lægemiddelstoffer Design, fremstilling og kvalitetssikring af medicin

12 Pharmadanmark Rygårds Alle Hellerup Tel Fax Concept: JS Media Tools A/S Bliv medlem her

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd PH.D. Rådgivning og retningslinjer dm.dk/phd DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 2 Rådgivning DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 3 før, under og efter

Læs mere

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 KARRIEREMESSEN 2013 For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 Indholdsfortegnelse 1 Velkomst ved Science JobLink, arrangør af Karrieremessen

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Voksenundervisning & arbejdmarkedsovervågning i Californien en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Skellerupvej 60 DK8600 Silkeborg 8684 1109 fax 8684 1169 jjp@tbc.dk www.tbc.dk Indhold

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 21 st Probably the largest RFID Events in Scandinavia in 2015 We are very pleased to invite to what is probably

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Matchbolig your life s companion. TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7

Matchbolig your life s companion. TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7 Matchbolig your life s companion TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7 Members profiles 2 Kristoffer Winther, kris046n@stud.kea.dk

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Hjælp til at forme karrieren

Hjælp til at forme karrieren Timeansatte i klemme AU afviser millionkrav Akkreditering Vi er tvunget til at arbejde gratis i perioder, fastslår historikeren Per Vingaard Klüver fra Aarhus Universitet. Han er ekstern lektor og en af

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere