Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet"

Transkript

1

2 Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig organisation for cirka akademikere på lægemiddelområdet heraf studerende ser vi det som vores vigtigste opgave at sikre, at medlemmerne har de absolut bedste rammer for et godt arbejdsliv herunder de bedste løn- og ansættelsesvilkår, fagligt spændende jobs og mulighed for personlig udvikling. Gode løn- og ansættelsesvilkår kommer nemlig ikke af sig selv. Det er nødvendigt for den enkelte konstant at vedligeholde og udbygge sin viden og færdigheder. Derfor har vi bl.a. etableret en række stærke faglige netværk, hvor man får ny viden og sparring på sit område. Studerende ved lægemiddelfaglige uddannelser er vigtige for os. Derfor har vi skabt Studenternetværket, som er mødested for studerende ved de mange forskellige lægemiddelfaglige uddannelser landet over. Vi har også studenterambassadører på fire universiteter. Gennem dit medlemskab af Pharmadanmark får du masser af viden om det arbejdsområde, som din uddannelse retter sig imod. Derudover holder vi løbende arrangementer og kurser, som er målrettet studerendes behov og interesser. Vi hjælper dig også, når du er på vej mod dit første job, og så er der selvfølgelig en masse kontante fordele, herunder en af Danmarks billigste studenterforsikringer. Vi ved fra medlemsundersøgelser, at vores medlemmer føler, at de får noget ud af deres medlemskab, og at vi ligger absolut i top, når vi sammenligner med andre faglige organisationer. Det forpligter, og derfor forsøger vi hele tiden at udvikle foreningen og dens tilbud. I denne brochure kan du læse mere om, hvad vi har at tilbyde dig, når du bliver en del af vores stærke faglige fællesskab. Antje Marquardsen Formand, Pharmadanmark 2

3 Pharmadanmark: Expert pharmaceutical knowledge and networking Pharmadanmark has something no other professional association has: Specialist knowledge about employment within the pharmaceutical area. As the professional association representing approximately 6,000 pharmaceutical science professionals of which 1,500 are students we feel that our most important task is to ensure that our members have the optimal framework for a productive and positive working life including the best possible wages and terms of employment, challenging and professionally stimulating jobs as well as the potential for personal development. Good wages and favourable terms of employment have to be pursued. To achieve them, the individual member needs to maintain and develop their knowledge and skills throughout their career. To help drive this process, we have established a number of professional networks to provide our members with access to new knowledge and competent and professional discussion and feedback. Students on the pharmaceutical area are important to us. In order to help meet their needs, we have established a network open to students spanning the full range of pharmaceutical studies provided all over the country. Pharmadanmark also makes student ambassadors available at four different universities. Membership gives students access to a wealth of knowledge in the area of work specific to their particular training. Additionally, we regularly hold events and courses tailored specifically to student needs and interests. We re also there to help you when it s time to enter the job market as a pharmaceutical science professional for the first time. Plus, membership qualifies you to a number of specific financial benefits, including one of Denmark s cheapest student insurance policies. We know from surveys of our members that they feel that they derive positive benefits from their membership, and that, compared to other professional associations, we re one of the very best. That s a standard that we have to live up to, which is why we re continually looking at new ways to develop the association and the services we offer. This brochure can provide you with further and more detailed information about what benefits you can derive from joining our dedicated and effective professional association. 3

4 Vigtigt at have en faglig identitet Karen Schelde, 27 år, er specialestuderende på den nye uddannelse, molekylær medicin, ved Aarhus Universitet. Hun har været medlem af Pharmadanmark hele sin studietid. På en ny uddannelse som molekylær medicin er det helt afgørende, at der findes en forening som Pharmadanmark, der hjælper med at skabe en faglig identitet blandt de nye studerende. Jeg har brug for et sted, hvor jeg kan se, hvad jeg kan, hvem jeg er fagligt, og ikke mindst hvad det reelt er, jeg kommer til at beskæftige mig med bagefter. Her er medlemsbladet Pharma et rigtig godt sted at blive inspireret. Det er vigtigt for mig, at Pharmadanmark er en meget specifik forening, der kender min baggrund og min branche. Jeg føler, at de kan hjælpe mig, hvis det bliver aktuelt. Pharmadanmarks arrangementer og kurser undervejs og til sidst i studiet styrker virkelig den faglige identitet på studiet. Molekylær medicin er en ny og tværfaglig uddannelse, og derfor er det meget vigtigt at have nogle faglige aktiviteter. Det samler os som studerende og opbygger vores faglige identitet. Hvem er Pharmadanmark? Pharmadanmark samler akademikere på lægemiddelområdet og optager alle akademikere med en uddannelse, der retter sig mod lægemiddelområdet og studerende på disse uddannelser. Andre universitetsuddannelser giver også adgang, hvis man er ansat på lægemiddelområdet. Cirka 20 lægemiddelorienterede uddannelser er repræsenteret i foreningen, bl.a. farmaceuter, cand. scient er i humanbiologi, molekylær biomedicin, medicinalkemi og lægemiddelvidenskab. Pharmadanmark arbejder bl.a. for at sikre medlemmerne de bedste vilkår med hensyn til løn, ansættelse og karriereudvikling og for at sikre lægemiddelområdet og de ansatte en anerkendelse, der afspejler områdets centrale samfundsmæssige betydning. A professional profile is key Karen Schelde (27) is in the final year of her studies at Aarhus University where she s studying one of the newly established degrees: Molecular medicine. She s been a member of Pharmadanmark throughout her studies. For a new education like molecular medicine it s crucial that there s an association like Pharmadanmark that can help create an professional identity for new students. I need a place where I can go to see what my skills are, and, not least, what sort of employment opportunities there will be for me when I complete my studies. Pharmadanmark s members magazine, Pharma, is a great place to get that inspiration. It s important to me that Pharmadanmark has a narrow focus. They know my background and my sector. I feel that they ll be able to help me should I one day need assistance. The Pharmadanmark events and courses I ve attended during my studies have really helped strengthen our degree s professional profile. Molecular medicine is a new multi-disciplinary course, and that s why it s very important to ensure that there are professionally relevant activities for us to participate in. It brings us together as students and helps to strengthen our professional profile. 4

5 Det naturlige valg 26-årige Anders Riber Bojsen er stud. scient. pharm. på fjerde år og er en af de mange farmaceutstuderende, der er medlem af Pharmadanmark. Anders Riber Bojsen er også formand for Students of Pharmaceutical Sciences, der er de farmaceutstuderendes organisation på KU. Pharmadanmark er det naturlige valg for os. Det er en forening, der virkelig matcher vores fag, og desuden er der et stærkt samarbejde mellem Pharmadanmark og vores studenterorganisation. På den måde er Pharmadanmark virkelig med til at støtte op om den eksisterende faglige identitet på faget. Der er en masse konkrete fordele ved at være medlem af Pharmadanmark, såsom billigere forsikringer og forskellige rabatordninger. Derudover har vi adgang til mange former for rådgivning og hjælp, hvis der skulle opstå problemer, både i studietiden og senere hen. Pharmadanmark giver også adgang til netværk, som kan være nyttige, når man skal søge job. Der er også mange, der benytter sig af de kurser, som Pharmadanmark tilbyder for eksempel i studieteknik og josøgning. I det ugentlig nyhedsbrev Fredag Formiddag bliver man godt opdateret inden for faget, ligesom der også er stillingsopslag. The natural choice Twenty-six-year-old Anders Riber Bojsen is in the fourth year of his pharmaceutical science degree, and he s one of the many pharmaceutical students who have chosen to become a member of Pharmadanmark. Anders Riber Bojsen is also the chairman of Students of Pharmaceutical Sciences, the pharmaceutical sciences students representative organisation at Copenhagen University. Pharmadanmark is a natural choice for us. It s a professional association that really matches our specific professional needs, and Pharmadanmark and our student organisation work very closely together. By doing so, Pharmadanmark really helps to support the professional profile of our course. What is Pharmadanmark? Pharmadanmark brings together pharmaceuticals graduates and accepts as members all graduates with a degree that suits them to employment in the pharmaceuticals sector. The association further accepts students who are in the process of taking these degrees. Additionally, graduates employed in the pharmaceuticals sector who have a different academic background are also welcome as members. There are graduates with about 20 different pharmaceuticals-relevant degrees represented amongst Pharmadanmark s membership, including pharmacologists, human biology graduates, molecular biomedicine graduates, medicinal chemistry graduates and pharmaceutical sciences graduates. Pharmadanmark works to protect its members interests, and these include their wages, terms of employment and career development opportunities. Furthermore, the association works to secure the pharmaceutical sector generally and the persons employed within it recognition commensurate with the central role that they play in our society. There are also a lot of immediate financial benefits to membership, including cheap insurance and a variety of other discounts and offers. Additionally, we benefit from access to a number of different forms of consultancy and assistance should we need then during the course of our studies or at a later date. Pharmadanmark is also a great place to network, and that can be important when it s time to start looking for your first job. Lots of people take advantage of the courses that Pharmadanmark makes available including their courses in study technique and job application skills. Plus, there s the weekly newsletter Fredag Formiddag (Friday Morning) that provides us with the very latest professional information along with job adverts. 5

6 Godt rustet til den rigtige jobsamtale Morten Mikél Jensen, 27 år, er nyuddannet farmaceut, cand. pharm., og står som så mange andre unge over for udfordringen med at finde et job. Det meste af studietiden har han været medlem af Pharmadanmark. En af mine medstuderende i samme situation anbefalede mig Pharmadanmarks jobtræningskursus, da vi var ved at være færdige med studiet og skulle til at søge job. Jobtræningskurset giver virkelig nogle brugbare redskaber, der stiller dig bedre i forbindelse med en jobsamtale. Det har jeg allerede fået afprøvet ved rigtige jobsamtaler. Man bliver godt forberedt på, hvad man skal sige og ikke sige. Desuden får man gode råd til at udforme sit cv og skrive en skarp ansøgning, der øger chancen for at komme til samtale. Begge kursets to dele er effektive, og man afprøver blandt andet realistiske interviewsituationer med folk fra lægemiddelindustrien. Det er et meget brugbart kursus, og man kan godt mærke, at Pharmadanmark er det naturlige valg for os farmaceuter. De repræsenterer i højere grad mine interesser end de andre muligheder på markedet. indh ld. 6 annonce_pharmadanmark _outline.indd 2 30/05/

7 Ready for a real job interview Morten Mikél Jensen (27) is a newly qualified pharmaceutical scientist, and, like many of his fellow students, he s now faced with the challenge of applying for a job. He s been a member of Pharmadanmark during most of his studies. One of my fellow students, who was in the same situation as me, recommended Pharmadanmark s job training course when we were about to finish our studies and it was time for us to start looking for a job. The job training course really provides some extremely useful tools that can help you gain an additional advantage in a job interview situation. I ve already benefitted from some of them in actual job interviews. It s important to consider what things to mention and, just as importantly, what not to mention, before you start your interview. Plus, they provide expert guidance on how to structure your CV and write a truly professional application that can help boost your chances of getting an interview. The course s two segments are very effective, and you get the chance to try out some realistic interview situations with pharmaceutical industry professionals. It s a course that really helps on a practical level, and it s immediately obvious why Pharmadanmark is the natural choice for us pharmaceutical science students. They have a better grasp of what matters to me than the other associations I could have chosen to join. vores studium også senere hen med henblik på netværk og stillingsopslag. Jeg vil klart anbefale de nye studerende at blive medlem, når de begynder. Better study technique after Pharmadanmark s effective course From the first day of her molecular biomedicine studies at University of Copenhagen, Anna Kathrine Obelitz Rode (20) was in contact with Pharmadanmark. She quickly decided to enroll and took advantage of one of the association s study skills courses. Bedre studieteknik med Pharmadanmarks effektive kursus Allerede fra de første dage på studiet i molekylær biomedicin ved Københavns Universitet kom Anna Kathrine Obelitz Rode, 20 år, i kontakt med Pharmadanmark. Hun meldte sig hurtigt ind og deltog i kurset om studieteknik. På mit studium er der meget tungt læsestof, som kan føles lidt overvældende at give sig i kast med, især når man er ny. I et af de første nyhedsbreve fra Pharmadanmark omtalte de kurset i studieteknik, og sammen med en veninde, der læser til farmaceut, tog jeg med. Det var et rigtig godt kursus, hvor vi fik mange effektive og konkrete redskaber til for eksempel notatteknik og læsning af faglitteratur. Foredragsholderen var meget dygtig og havde forståelse for de udfordringer, der er på vores fag. I dag har jeg stadig den baggrundsviden og de teknikker, jeg lærte på kurset, og kan tage det frem og bruge det efter behov. Vi var mange nye studerende, der blev medlemmer, og man kan godt mærke, at Pharmadanmark har faglig relevans for My degree features a lot of very dense texts that we just have to work through. That can get a bit overwhelming at times when it s all new to you. In one of the first newsletters I received from Pharmadanmark there was an item about the study skills course, and I chose to enroll along with a friend who is studying pharmacology. It was actually a really good course that gave us lots of practical and effective tools that have made a great difference to my note taking and reading patterns, amongst other things. The course provider was very professional and really had an insight into the sort of challenges that students like us face. Today, I retain the background knowledge and techniques I learnt on the course and I can make use of them as and when I need to. A lot of the new students decided to become members, and it s obvious that Pharmadanmark is relevant for us professionally, and that it will be of benefit to us at a later stage in our studies when it s time to start thinking about networking and job advertisements. I d definitely recommend membership to new students, right from the start of their courses. 7

8 Foreningens tilbud til dig Bank og lånemuligheder Pharmadanmark har i samarbejde med Lån & Spar skabt vores helt egen medlemsbank. Med tilbuddet har du adgang til en række attraktive banktilbud. Du kan få et gratis Master-Card uden det årlige kortgebyr og en kassekredit på op til kroner uden gebyrer og til en lav rente. Forsikring Som medlem kan du få en af landets billigste forsikringer for studerende. Med Pharmadanmarks studenterforsikring er du dækket helt med både indboforsikring og ulykkeforsikring. Kurser og arrangementer Du kan deltage i foreningens faglige arrangementer. Vi har bl.a. gå hjem-møder om aktuelle faglige emner og netværksmøder, der giver dig mulighed for at udveksle viden med andre. Vi udbyder også løbende kurser i fx kommunikation og præsentationsteknik, som kan gavne dig både under og efter dit studie. Pharma Du modtager hver måned vores fagblad Pharma, som sætter fokus på dit fremtidige arbejdsområde og giver dig mulighed for at følge med i lægemiddelbranchen. Bladet indeholder også stillingsannoncer. Fredag Formiddag Vores elektroniske nyhedsbrev, Fredag Formiddag, giver dig overblik over ugens relevante nyheder på lægemiddelområdet, så du nemt og hurtigt kan holde dig orienteret. Nyhedsbrevet annoncerer også kommende arrangementer og stillingsannoncer. Mentorordning Pharmadanmarks mentorordning er et tilbud til dig, som måske sidder i dit første eller andet job og ikke synes, du har fundet din helt rigtige hylde endnu. Et mentorforløb giver et frugtbart samspil mellem den erfarne mentor, og den, der søger sparring, menteen. Mentees udbytte er for personlig udvikling og karriereudvikling Når du skal i job Foreningen arrangerer dimittendmøder, hvor vi informerer om alt det, du skal huske, når du bliver kandidat. Du får bl.a. gode råd om løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med dit første job. Foreningen tilbyder et skræddersyet jobsøgningskursus, der er målrettet ansættelse på lægemiddelområdet. Underviserne er HR-folk og personaleansvarlige fra lægemiddelindustrien. Hvis du, seks måneder efter du er blevet kandidat, stadig står uden job, tilbyder foreningen et ekstra intensivt jobsøgningskursus særligt tilrettelagt for nyuddannede kandidater. Foreningen tilbyder også individuel karriererådgivning og hjælp til udformning af ansøgninger og CV. Når du er færdiguddannet og skal ansættes i dit første job, kan du inden for 24 timer få foreningens konsulenter til at gennemgå din ansættelseskontrakt inden du skriver den under. Endelig har du under studiet som medlem adgang til individuel juridisk rådgivning om løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med lægemiddelfaglige studiejob. Karriererådgivning i forbindelse med valg af studiejob kan Pharmadanmark også tilbyde. 8

9 What if your ideas could really fly? CHALLENGE your PASSION Our goal is to help people achieve healthy skin worldwide. What s yours? At LEO Pharma, we are on an ambitious journey to become the number one dermatology care partner globally. By 2015, we aim to help 20 million adults and children worldwide suffering from psoriasis, skin cancer, eczema and other skin diseases. But we can t do this alone. We need scientists, economists, project leaders, marketing experts - a diverse mix of talented people who are passionate about making a difference to patients. With 61 offices around the world and headquarters in Denmark, you won t be short of challenges. So, what do you say? We help people achieve healthy skin About us Founded in 1908, LEO Pharma is an independent, research-based pharmaceutical company. LEO Pharma develops, manufactures and markets pharmaceutical drugs to dermatologic and thrombotic patients in more than 100 countries globally. The company has its own sales forces in 61 countries and employs more than 5000 employees worldwide. LEO Pharma is headquartered in Denmark and is wholly owned by the LEO Foundation. For more information about LEO Pharma, visit

10 What we can offer you Banking and loan options In association with Lån & Spar, we at Pharmadanmark have established our own members bank. This arrangement includes a number of attractive offers including a free Master Card with no annual fee, providing you with up to 42 days free credit. You can also get an overdraft facility of up to 50,000 DKK without any fees and at a low rate of interest. Insurance As a member you have access to one of the cheapest student insurance policies available in Denmark. Pharmadanmark s student insurance policy covers both house contents insurance and accident insurance. Courses and events You are welcome to participate in the association s professional events. These include after-hours meetings related to topical professional issues and networking meetings that give you the opportunity to share knowledge with others. We also provide regular courses in areas such as communication and presentation techniques which can benefit you both during and after your studies. An updated course overview is available from our website: Pharma All members receive our monthly magazine, Pharma. Pharma contains relevant and engaging articles focused on your future area of work, giving you the opportunity to get up to speed with the latest developments in the pharmaceutical sector. The magazine also features job advertisements. Friday Morning Our electronic newsletter Fredag Formiddag (Friday Morning) provides you with an overview of the week s relevant pharmaceutical news so that you can stay updated quickly and easily. The newsletter also features news about upcoming events, as well as job advertisements. Mentoring Pharmadanmark s mentoring services are provided to assist those who feel stuck in their first or second job and don t think they ve quite found the right position yet. Mentoring allows you to receive truly personal assistance in a relationship between the more experienced mentor and the mentee seeking guidance. The mentee benefits from greater insight and better opportunities for personal and career development. Your first job The association arranges meetings for upcoming graduates where you can find out all the things you need to know about life after graduation. This includes good advice about wages and terms of employment when starting your first job. Additionally, the association provides a tailored jobseekers course specifically for pharmaceutical graduates. The courses are led by pharmaceutical HR and personnel professionals. If, six months after graduation, you have yet to find employment, the association provides a further intensive job-seekers course. You can also access individual career advice and receive assistance in writing applications and CVs. Prior to accepting your first position following graduation, the association offers you the opportunity to have your contract assessed and checked before you sign it and within 24 hours of you receiving it, by our professional consultants. Plus, during their studies, members can access legal advice on wages and terms of employment in connection with employment during your studies. What s more, Pharmadanmark also provides career advice to students in connection with student jobs. 10

11 Ekstra fordele til medlemmer af Pharmadanmark Vil du læse et semester i udlandet? Have råd til studiebøger? Flytte hjemmefra eller bare flytte? Vælg en bank som ved, hvordan det er at være studerende! Få en bedre studiekonto! Ring på eller gå på Til din studiekonto kan du vælge en kassekredit på op til kr. Debitorrenten er 6,92 %, det svarer til ÅOP på 6,92 %.(ÅOP er beregnet på samlet kreditbeløb kr., 100% udnyttelse og løbetid på 5 år). Studiekonto får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Du skal være medlem af Pharmadanmark. Alle rentesatser er variable og gældende pr. 13. februar SU og løn skal gå ind på kontoen. Sygdomme udfordrer mennesket Løsningen f indes i generne Et nyt lægemiddel kan redde tusinder af liv! Laver du det næste? Med den nyeste molekylærbiologiske viden kan du: Udvikle metoder til diagnostik af sygdomme Udvikle nye behandlingsmetoder Forske i nye lægemidler På farmaceutuddannelsen lærer du om: Lægemidlers samspil med kroppens funktioner Oprindelse og syntese af lægemiddelstoffer Design, fremstilling og kvalitetssikring af medicin

12 Pharmadanmark Rygårds Alle Hellerup Tel Fax Concept: JS Media Tools A/S Bliv medlem her

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Det rødbedefarvede pas

Det rødbedefarvede pas Det rødbedefarvede pas Årsmøde 2008 vestas.com 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør Det rødbedefarvede pas vestas.com Årsmøde 2008 Safety First 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective All entrepreneurs need the same skills. How can they be taught? THE STARTUPWHEEL - WHITEPAPER The StartupWheel generates

Læs mere