Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897"

Transkript

1 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR:

2 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012, havde Trifork 235 medarbejdere fordelt i 7 lande og på 11 kontorer i Aarhus, Esbjerg, København, Zürich, Amsterdam, London, Stockholm, Krakow og San Francisco. 40% af Triforks omsætning på DKKm 223 stammer fra internationale aktiviteter. Trifork har altid været overskudsgivende. I 2012 opnåede selskabet den hidtil bedste totalindkomst på DKKm 22. Triforks konferenceaktiviteter er en vigtig inspirationskilde for både kunder og medarbejdere. I 2012 var der deltagere på selskabets konferencer, world-wide. Ledelsesberetning Koncernregnskab Moderregnskab 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Året i hovedtræk 06 Triforks strategi og DNA 08 Investeringsstrategi 11 Forventninger og forudsætninger til Risikofaktorer 14 Finansiel udvikling Mobile 22 Agile 24 Cloud 26 Samfundsansvar 28 Corporate Governance og interne kontroller 30 Direktion og bestyrelse 32 Aktionæroplysninger 34 Påtegninger 36 Indhold / Noteoversigt 37 Totalindkomstopgørelse 38 Balance 40 Egenkapitalsopgørelse 41 Pengestrømsopgørelse 42 Noter 66 Indhold / Noteoversigt 67 Resultatopgørelse 68 Balance 70 Egenkapitalopgørelse 71 Pengestrømsopgørelse 72 Noter 79 Investeringer

3 CEO-letter Triforks internationale vækst accelerede i I HOVEDTRÆK 2012 har været et spændende og udfordrende år for Trifork, hvor alle i virksomheden har arbejdet hårdt for at nå de realiserede resultater. Med en vækst på 28 % nåede vi en samlet omsætning på DKKm 223, hvilket vi anser for tilfredsstillende. EBITDA steg med 8 % i forhold til året før og udgjorde DKKm 30,4. Det var under vores finansielle mål på DKKm 36, men vi kan glæde os over, at Trifork endnu engang opnåede sit hidtil bedste resultat. Det er positivt, at Trifork i 2012 for alvor fik sin internationale forretning konsolideret, så vi nu er repræsenteret med kontorer i 7 lande og med 40% af den samlede omsætning baseret på udenlandske aktiviteter. Vi har intensiveret indsatsen på at opnå de ønskede synergieffekter mellem vores nye internationale enheder i London og Amsterdam. I 2013 vil vi fortsætte dette arbejde ud fra vores mål om at opnå samme profitmarginer i alle enheder i koncernen. I Q oplevede vi, at en række projekter var længere tid om at starte op end forventet. Konsekvensen var en forringet kapacitetsudnyttelse. Vi har reageret på denne situation med en forbedring af de interne planlægningsprocesser, der sikrer, at vores følsomhed over for projektforskydninger reduceres. I forbindelse med de gennemførte opkøb af Orange11 og Erlang Solutions er der som en naturlig del af købsaftalerne implementeret earn out-ordninger. De lavere EBITDA-marginer betød mindre earn out-betalinger, hvilket påvirkede Triforks resultat før skat i positiv retning. Sammen med en fornuftig udvikling i værdien af Triforks investeringer har dette betydet, at vi er endt med en samlet totalindkomst på lidt over DKKm 22, hvilket er en stigning på 28 % i forhold til Mobile Mobile-segmentet blev modnet væsentligt i 2012, og Triforks forretningsområde Mobile har derfor et tilsvarende betragteligt potentiale. Trifork havde med udgangen af 2012 leveret over 100 mobile apps, og med 27% af den samlede omsætning udgør segmentet nu en central del af vores forretning. Trifork er nu i gang med at udvikle nye komplekse løsninger til flere internationalt anerkendte virksomheder på både eksisterende og nye markeder. Vi har en begrundet tro på, at et endnu flere it-løsninger fremover vil blive integreret med en mobil-platform. Agile Trifork udvikler og etablerer løbende nye konferencer. Opstart af nye konferencer stiller mange krav. I 2012 blev der investeret en anseelig mængde ressourcer på de nye GOTO-konferencer, og det tager normalt to til tre år før en ny konference for alvor er profitabel. I 2012 blev der afholdt NoSQL-seminarer i 6 byer rundt omkring i Europa, og cloud-teknologier benyttes i flere og flere af vores projekter. TechMesh-konferencen blev afholdt for første gang i London og QCon London opnåede igen i 2012 et rekordresultat med mere end deltagere og en omsætning over DKKm 11. I 2013 kommer tre nye konferencer: GOTO Chicago, GOTO Zürich og GOTO Berlin. Cloud Triforks cloud-forretningen er stadig i voldsom udvikling. Trifork har partnerskaber med Basho, Neo Technology og Elastic Search, som vi anser for at være blandt verdens førende cloud-teknologileverandører. Cloud-segmentet er det område, vi forventer den største vækst i Den mobile festival-app Roskilde benyttede f.eks. cloudteknologi både på server- og klientdelen af løsningen. SKALERBAR OMSÆTNING I 2012 satte vi for alvor fokus på vores strategiske målsætning om skalerbar omsætning en omsætning, der kan vækste mere end de ressourcer, der anvendes til at generere den. Et eksempel på dette er salg af produktlicenser eller konferencebilletter. Alle Triforks teamledere arbejder målrettet på, at denne omsætning øges, da dette er forudsætningen for vores fortsatte vækst. Vores mål er, at skalerbar omsætning kommer til at udgøre over 50 % af koncernens samlede årlige omsætning inden afslutningen af FORVENTNINGER TIL 2013 De første måneder af 2013 har vi oplevet en generel vækst på alle Triforks primære markeder. Vi forventer at omsætte disse markedsmuligheder til yderligere vækst på alle vores forretningsområder. I kombination med vores fokus på skalerbar omsætning samt på prioriterede optimeringstiltag forventer vi således også, at alle enheder bidrager til et styrket resultat for Fundamentet for yderligere vækst er lagt med udflytning til nye faciliteter i både Zurich, Krakow og London samt etablering af nye afdelinger i Aarhus og København. Vi forventer en samlet omsætning på DKKm 245 med et EBITDA-resultat på DKKm 37. Jørn Larsen CEO, Trifork 3 Trifork A/S årsrapport 2012

4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Hoved- og nøgletal for koncernen DKK Omsætning Bruttoresultat Resultat før skat, renter og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat (EBT) Årets resultat Årets totalindkomst Balance Langfristede aktiver Årets investeringer i materielle anlægsaktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investeringer Pengestrøm fra finansiering Årets nettopengestrøm Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin 56,9% 56,9% 59,7% 63,6% 61,8% EBITDA-margin 13,6% 16,2% 14,1% 8,6% 11,5% Overskudsgrad (EBIT-margin) 9,5% 11,3% 8,3% 4,2% 6,2% Egenkapitalandel 34,5% 45,1% 49,7% 45,7% 49,2% Egenkapitalforrentning 27,2% 30,1% 21,0% 5,9% 7,6% Afkastningsgrad 10,7% 15,6% 14,3% 6,4% 7,9% Gennemsnitligt antal ansatte Aktiebaserede nøgletal Udbytte % 25% 40% 34% 102% 63% Udbytte i DKK Udbytte i DKK pr. aktie 0,25 0,35 0,15 0,10 0,10 Resultat i DKK pr. aktie (EPS Basic) 1,03 0,96 0,48 0,12 0,16 Udvandet resultat i DKK pr. aktie (EPS-D) 1,02 0,90 0,46 0,10 0,16 Indre værdi i DKK pr. aktie 4,12 3,64 2,37 2,08 2,10 Antal aktier (DKK 1.000) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner side 49. Trifork A/S årsrapport

5 Året i hovedtræk Finansiel udvikling i 2012 Trifork har i 2012 indfriet sine vækstmål med en omsætning på DKKm 223,1. Dette svarer til en vækst på 28% i forhold til Væksten var fordelt med 16% organisk vækst og 12% vækst fra opkøbte enheder. EBITDA-resultatet for 2012 blev på DKKm 30,4 svarende til en EBITDA-margin på 13,6%. Resultatet er en forbedring på 7,8% i forhold til EBIT-resultat blev på DKKm 21,3 i 2012, svarende til en EBIT-margin på 9,5% og en fremgang på 7,5% i forhold til EBT (resultat før skat) er opgjort til DKKm 21,9 i 2012, hvilket er en forbedring på 5,8% i forhold til Resultatet efter skat for 2012 blev på DKKm 18,6, hvilket er en forbedring på 7,6% i forhold til Årets totalindkomst for 2012 er opgjort til DKKm 22,1, hvilket er en forbedring på 27,9% i forhold til Egenkapitalen er pr opgjort til DKKm 74,1, svarende til en soliditet på 34,5%. I 2012 er Triforks omsætning fra internationale aktiviteter blevet mere end tredoblet i forhold til I 2012 udgjorde denne omsætning 40% af koncernens samlede omsætning. Dette overstiger koncernens mål om en andel på 25% i Omsætningen pr. medarbejder er opgjort til DKKm 1,336, hvilket er 4% under niveauet i Hovedbegivenheder I 2012 har der primært været fokus på at udvikle nye forretningsmuligheder inden for de forskellige forretningsområder, og der er blevet investeret mange ressourcer i at styrke platformen for den fremtidige vækst. Som et resultat af dette har den opnåede EBITDA-margin for året været under forventningen. I 2012 er platformen for de kommende års konferencer blevet styrket og videreudviklet. Resultaterne fra disse aktiviteter forventes at få betydning allerede fra 2013, hvor f.eks. tre nye GOTO-konferencer bliver introduceret i Berlin, Chicago og Zuriich. I juli 2012 indgik Trifork en aftale om overtagelsen af det hollandske software-udviklingsselskab Orange11 (nu omdøbt til Trifork B.V). Dette opkøb er det største i Triforks historie. Trifork B.V. har 55 medarbejdere og tilfører et betydeligt marked til koncernens internationale tilstedeværelse. Resultaterne fra Trifork B.V. er indregnet i andet halvår af Selskabet har primært aktiviteter inden for Cloud-segmentet. Med opkøbet af Trifork B.V. har Trifork opnået den første væsentlige milepæl i selskabets internationaliseringsstrategi med et mål om at være repræsenteret i 7 lande (Danmark, Schweiz, England, Holland, Sverige, Polen og USA). I løbet af 2012 blev der etableret nye og større kontorfaciliteter i Schweiz, Polen, England og Danmark og Trifork er således parat til yderligere vækst i Med erhvervelsen af den sidste del af Trifork Projects Copenhagen A/S i juli 2012 har Trifork opnået en endnu bedre basis for den videre udvikling af dette selskab. Selskabet har primært aktiviteter inden for Mobile-segmentet. Forventninger til 2013 Trifork forventer en omsætning på DKKm 245, svarende til en vækst på 10% i forhold til Omsætningsvæksten forventes at ske ligeligt fordelt mellem organisk vækst og vækst fra de opkøbte enheder. Trifork forventer i 2013 at nå et EBITDA-resultat på DKKm 37, svarende til en vækst på 22% i forhold til Forventningerne er baseret på en EBITDAmargin på 15%. Trifork har et mål om, at 45% af den samlede koncernomsætning i 2013 skal komme fra internationale aktiviteter. Trifork forventer at øge omsætningen pr. medarbejder med minimum 10% i forhold til ÅRET I HOVEDTRÆK 5 Trifork A/S årsrapport 2012

6 TRIFORKS STRATEGI OG DNA Triforks strategi og DNA Internationalt fundament Triforks mission er at opbygge og fastholde en stærk og stabil virksomhed. I de seneste år har Trifork fokuseret på at opbygge et solidt internationalt fundament og stræbt efter at opnå en spredning på både markeder og opgavetyper for at stå stærkt over for udsving på lokale markeder eller i bestemte sektorer. I 2012 blev den første milepæl i Triforks internationaliseringsstrategi nået ved med etableringen af 11 kontorer i 7 lande. Næste mål bliver at udvikle de internationale enheder yderligere og udnytte synergier på tværs af lande og teknologier. Thinking software development Trifork ønsker at inspirere sine forretningspartnere og kunder og optimere anvendelsen af nye teknologier. Vi ønsker at bygge fantastisk software, der hjælper vores kunder med at få det optimale ud af den teknologiske udvikling til fordel for deres forretningsmål. Strategi Triforks vision er at være konstant innovative, agile og forandringsparate i alt, hvad vi foretager os. Vi fokuserer på, at vores organisation er dynamisk, at vores projekter følger en agil proces, og at vi altid er åbne over for mulighederne i nye teknologier. INTERNATIONAL INNOVATION De teknologiske fremskridt sker over hele verden, nye ideer opstår alle steder, mens time-to-market vil vil være meget forskellig afhængig af de geografiske lokationer. Derfor engagerer Trifork sig i aktiviteter i hele verden, og internationaliseringen af virksomheden er en af de centrale årsager til, at vi bliver ved med at være i front i forhold til at adoptere nye teknologier, metoder og forretningsideer. Vi stræber efter at mødes og udveksle erfaringer med mennesker, der som os kan lide at blive udfordret eller har et ønske om at udforske ny viden og flytte grænser. Dette er med til at kvalificere eksisterende overvejelser om teknologier, forretningsideer, osv. før vi anbefaler disse til vores kunder. Triforks strategi er at: Vi vil udfordre status quo og gå i front for at uddanne softwareindustrien med det formål, at hele branchen optimerer deres evne til at udvikle velfungerende og professionel software. - Opbygge og fastholde en stærk og stabil virksomhed - Fortsætte udvidelsen af international tilstedeværelse - Være agile og innovative med input fra vores konferencer - Være eksperter i anvendelsen af ny teknologi - Udvikle innovativ software i samarbejde med vores kunder - Skalere omsætningen ved at fokusere på udvikling og salg af produkter AGILITET ER EN VIGTIG DEL AF VORES DNA Vi tror på, at en agil virksomhed er forudsætningen for vækst og innovation. Agilitet spiller en meget væsentlig rolle i alt, hvad Trifork gør, og kommer ligeledes til udtryk i den måde, vi har organiseret os. Vores segment Agile skal sikre forandringsvillighed hos os selv og vores kunder. I Agile-segmentet samles og udvikles de værktøjer, der fungerer som basis for de øvrige forretningsenheders fokus på agilitet og evnen til at erhverve viden om nye teknologier. Konferencer finder fremtidens trends Et af værktøjerne er vores internationale konferenceaktiviteter. Her samles nogle af verdens bedste og mest visionære forretnings- og softwareudviklere. Som arrangør af konferencerne er Trifork i centrum for ny viden, som kan omsættes til nye ideer eller sætte teknologier på dagsordenen. Dette giver os en unik mulighed for at være vidensmæssigt i front og påvirke den fremtidige udvikling i softwareindustrien. Trifork A/S årsrapport

7 Triforks løbende dialog med sit internationale netværk af førende eksperter sikrer, at selskabet altid har en dyb indsigt i fremtidens trends inden for softwareudvikling. En indsigt og viden, vi efterfølgende kan overføres til vores projekter, der igen kan være med til at drive innovation hos vores kunder. Technology experts Konferenceprocessen består af: Undersøgelse og identifikation af trends, teknologier og eksperter (talere) Udvikling, planlægning og gennemførelse af konferencen Aftestning af nye ideer på internationale eksperter, forretningsudviklere og potentielle partnere og kunder Trifork opnår: Conference development Tætte relationer til eksperter, partnere, potentielle kunder og talenter i softwareudvikling En dyb indsigt i ny teknologi Bevidsthed om nye teknologiers modenhed Markedsføring af Trifork FORRETNINGSSEGMENTER Future trends Foruden Agile har Trifork to segmenter med et specifikt fokus på hver deres teknologier: Mobile og Cloud. Mobil i alle typer af forretning Mobile-segmentet implementerer løsninger til anvendelse af mobile enheder i alle typer af virksomheder. De første løsninger var primært fokuseret på leverancer af mobile selvbetjeningsløsninger til banksektoren, hvor nøgleord er sikkerhed, hurtig responstid, data-integration og kommunikation med centrale systemer og brugervenlighed. Triforks første tiltag var et Proof-of-concept, som blev præsenteret for en af de mest innovative danske banker og endte med at komme til at udgøre en helt ny forretningskanal. Til dato har Trifork udarbejdet mobilløsninger for mere end 20 forskellige banker. Trifork ønsker på samme måde at påvirke andre typer af virksomheder og udfordre dem i forhold til, hvordan de agerer i det mobile univers. Dette har betydet, at der nu er udarbejdet mobilløsninger såsom mobile kontrolenheder til industrisektoren, præsentationsværktøjer til salgsorganisationer, fjernbetjeninger til høreapparater og spilkonsoller. Cloud-løsninger der styrker forretningen Cloud-segmentet går forrest i forhold til at anvende cloud-baserede teknologier i it-infrastrukturen hos vores kunder. Der udvikles infrastrukturløsninger såvel som applikationer. Der udvikles også løsninger, der ikke er cloud-baserede, men i disse tilfælde er vi altid opmærksomme på at vurdere, om cloudbaserede teknologier vil kunne tilføre yderligere forretningsfordele til en specifik løsning. PROJEKTBASERET KUNDEINNOVATION Trifork går målrettet efter projekter, hvor vi kan få en central rolle i udviklingsprocesen. Med vores indsigt i fremtidens trends inden for softwareudvikling gør vi alt, hvad vi kan for at optimere anvendelsen af processer og teknologi til at udvikle de optimale softwareløsninger for vores kunder. Future trends Processen omkring leverance af projekter består af: Anvendelsen af agile udviklingsmetoder Identifikation af udfordringer og muligheder sammen med kunderne Udfordre status quo Udforme løsninger ved andendelse af eksisterende og nye teknologier Implementere og idriftsætte nye løsninger Trifork opnår: Customer Innovation Software solutions Market trends Dyb indsigt i kundedomain, krav og markedstrends Innovative løsninger der tilfredsstiller vores kunders behov Tilfredse kunder og medarbejdere Når vi får en central rolle i udvikling og implementering af nye løsninger for vores kunder, får Trifork samtidigt en dyb indsigt i hvilke markedstrends, der rører sig på de forskellige markeder. Desuden får vi konkret viden om løsningsmodeller, hvilket forbedrer vores evne til at udarbejde de optimale løsninger. TRIFORKS STRATEGI OG DNA 7 Trifork A/S årsrapport 2012

8 TRIFORKS STRATEGI OG DNA SKALERBAR INDTJENING Trifork har en målsætning om at frembringe softwarekomponenter og produkter på baggrund af vores oparbejdede indsigt i markedstrends og løsningsmodeller. Derfor gennemfører vi løbende evalueringer af produkt-potentialet i udarbejdede løsninger og udvælger de bedst egnede business cases. I processen udnytter vi alle vores internationale relationer for at afgøre, hvorvidt teknologi og timing er rigtig for at bringe en given løsning eller produkt på markedet. Market trends Processen omkring produktudvikling består af: Identifikation af business case og potentielle kunder Tilpasning af produktet til markedet Opbygningen af komponenter til et samlet produkt Trifork opnår: Kontakt med nye kunder i forbindelse med udformning og målretning af produkter Profilering af Trifork som en innovativ virksomhed Produkter med mulighed for skalerbar indtjening Produktbaserede leverancer er som oftest mere skalerbare end specialtilrettede udviklingsprojekter, både for vores kunder, hvor vi kan levere mere funktionalitet på kortere tid, og for Trifork, da vi kan skalere vores indtjening mere end ved timebaserede projekter. Vores mål for de næste tre år er, at 50% af vores samlede forretning bliver baseret på produktsalg. Trifork vil aldrig blive en 100% produktforretning, da en væsentlig del af vores strategi netop er at udvikle innovation i projekter sammen med vores kunder. Denne innovation skal bruges som basis for den fremtidige produktudvikling. ORGANISATION Product development Demanded products I Trifork fokuserer vi på hele tiden at udvikle os og blive bedre. Bedre til at udvikle vores forretning, bedre til at forstå vores kunder, bedre til at udvikle software og bedre til at organisere vores virksomhed. Vi tror på, at den bedste organisationsform for Trifork er at være fordelt på flere lokationer med op til 75 medarbejdere pr. lokation. Dette gør os i stand til at fastholde en agil og innovativ atmosfære på hver lokation og gør, at vi kan opretholde en meget flad organisation, hvor samarbejde og evner er nøglefaktorer i en organisation med et stort decentralt ansvar. Mange af vores ledere deltager ofte i forbindelse med fastlæggelse af arkitektur eller design af nye løsninger til vores kunder. Dette bevirker, at vores ledelse har en dybdegående forståelse for vores kunders udfordringer og behov. Der hersker en multikulturel og international atmosfære i Trifork. Det er vigtigt for os, at der er plads til de enkelte medarbejderes individualitet, men samtidig at alle har en andel af den samme forretningsorienterede DNA og ønsker at være en del af vores fællesskab med engagement og tilstedeværelse for både kunder og kollegaer. Finansielle målsætninger Trifork har en langsigtet målsætning om at levere: 15-25% gennemsnitlig årlig omsætningsvækst over de næste tre år ( ) 50% af koncernens omsætning i 2013 fra internationale aktiviteter 50% af koncernens omsætning fra skalerbar omsætning før afslutningen af 2015 En EBITDA-margin på minimum 20% senest i 2015 Vi tror på, at en virksomhed skal vækste for at være i stand til at udvikle sig, og vores mål er konstant at være i udvikling. Væksten forventes at ske både organisk og via opkøb og skal betragtes som en forudsætning for at tilføre nye ideer og implementere nyr tiltag, der sikrer Triforks fremtidige forretningsudvikling. Målet er i gennemsnit at levere mindst 15% årlig organisk vækst fordelt på aktiviteter i både Danmark og udlandet. Set i lyset af den kraftige vækst i 2012 med meget væsentlige opkøb, er vækstforventningerne til 2013 dog kun på i alt 10% da væksten i 2012 skal konsolideres i koncernen og skabe øget profitabilitet, før endnu mere ambitiøse væksmål introduceres. Større vækstmål vil medføre risici for at reducere indtjeningsmarginerne, hvilket står i modsætning til målet om at nå en årlig EBITDA-margin på mindst 20% inden for en periode på tre år. Trifork A/S årsrapport

9 Målrettet omsætning For at kunne måle effekten af vores salgsindsats og differentiere virksomhedens omsætning inddeles Triforks omsætning i tre forskellige kategorier med de følgende definitioner og karakteristika: KATEGORI A - SKALERBAR OMSÆTNING Kategori A har den højeste værdi for Trifork. Karakteristika for denne kategori er: Omsætningen er skalerbar og gentagende Produktsalg Drift-, support- og licenssalg Årlige konferencer og kursussalg Områder, hvor Trifork er markedsledende og konkurrencen er begrænset Meget høj barriere for andre leverandører På dette område er den fremtidige indtjening godt sikret, samtidig med at de højeste resultater pr. medarbejder kan realiseres i forhold til både omsætning og indtjening. KATEGORI B - STRATEGISKE PROJEKTER For kategori B er der ligeledes tale om omsætning med en høj sikkerhed og en lang planlægningshorisont. Karakteristika for denne kategori er: Omsætning er baseret på projekter Trifork er strategisk partner og bruges løbende som sparringspartner i kundens forretningsudvikling Trifork har stor viden om kunden eller kundens forretningsområde Fast samarbejde og fælles langtidsplanlægning KATEGORI C - KONKURRENCEBASEREDE PROJEKTER Kategori C vil oftest være nye kunder eller kunder, der ikke kontinuerligt har behov for videreudvikling af deres it-platform. Karakteristika for denne kategori er: Trifork er ikke fast leverandør hos kunden Kontinuerligt gensalg nødvendigt Trifork er ikke strategisk partner Lav barriere for andre leverandører Omsætningen er primært timebaseret. FLYTNING AF OMSÆTNING Projektbaseret omsætning i kategori B udgør stadig den største del af Triforks omsætning, men det er dog vigtigt at huske, at kategori A-omsætning ofte starter som B. Triforks kunderelationer starter ofte i Agile-segmentet i form af rådgivning, mentoring eller kompetenceopbygning. Dette udvides efterfølgende til et ønske om at etablere et projekt, der kan bringe nye løsninger til live i et tæt samarbejde mellem kunden og Trifork. Trifork søger hele tiden at udvikle kundeforholdet i retning af produkter og support frem for konsulentydelser. For kunden har det den fordel, at der ofte er en kortere leverancetid, og at udviklingsomkostningerne til dels deles med andre virksomheder, og for Trifork giver det en mere skalerbar forretningsmodel. Trifork vurderer, at omsætningen i 2012 var sammensat af 39% i kategori A, 46% i B og 15% i C. TRIFORKS STRATEGI OG DNA På dette område kan ressourcer allokeres og udnyttes optimalt. Omsætningen er dog primært timebaseret og har dermed naturlige begrænsninger i forhold til den mulige omsætning og indtjening pr. medarbejder. 45% B OMSÆTNING % C 39% A Trifork arbejder målrettet på en opkvalificering af omsætningen fra lavere niveauer til det højeste niveau og har som mål for 2013 at opnå en fordeling af omsætningen på 45% i kategori A, 35% i B og 20% i C. 9 Trifork A/S årsrapport 2012

10 Investeringsstrategi INVESTERINGSSTRATEGI Triforks mål om at være i centrum for viden inden for vores industri betyder, at vi arbejder i en innovativ, international atmosfære gennemsyret af iværksætterånd. På den baggrund bliver vi mange gange tilbudt at investere i mange forskellige, ofte meget lovende opstarts-virksomheder såvel som hurtigt voksende SMEs, der har brug for kapital for at udnytte deres vækstpotentiale. Trifork er i dag en meget attraktiv partner for denne type virksomheder på grund af vores know how, ressourcer, netværk af internationale it-eksperter og vores tilstedeværelse på forskellige internationale markeder. For Trifork er det helt naturligt at vurdere disse investeringstilbud og investere i de mest fordelagtige. Trifork genererer hvert år et betydeligt positivt cashflow fra sin basisforretning (DKKm 15 i 2012). Et grundelement i koncernens investeringsstrategi er at lade dette cashflow arbejde så godt som muligt videre i nye investeringer, der kan udvikle koncernen i den ønskede retning. Når vi står over for store investeringer som f.eks. Orange11 (Trifork B.V.) forsøger vi så vidt muligt at forhandle udskudte købesummer samt inkludere væsentlige earn out-ordninger som en del af købesummen. Dette gøres for at sikre en vis performance i de opkøbte selskaber og en betalingsstrøm, der kan absorberes af det frie cashflow over en periode på maksimalt to år. På den måde laver vi kun kortsigtet finansiering af vores investeringer. Triforks vurdering af investeringer bliver gjort på baggrund af følgende kriterier: International Vil investeringen bringe Trifork tættere på vores internationaliseringsmål i forhold til at åbne eller udvide et eller flere nye geografiske markeder og/ eller bringe nye produkter eller løsninger til vores eksisterende markeder? Frontrunner Er virksomheden helt i front i forhold til at udnytte nye teknologier, eller er de eksperter på et teknologiområde, der kan understøtte løsninger som tilbydes af Trifork? Produktforretning Har virksomheden allerede, eller er den ved at udvikle, produkter med et væsentligt potentiale for skalerbar omsætning? Forretningspartner Vil Trifork kunne opnå forretningsmæssige fordele eller synergier ved at indgå i et tæt partnerskab? Kunde Er der brug for Trifork som en innovativ partner, der kan være med i udviklingen af en given løsning eller produkt? Når virksomheden får succes, vil Trifork have en loyal strategisk kunde. Alle investeringer, som Trifork har gennemført i de seneste år, er evalueret på baggrund af disse kriterier, og vi kan konstatere, at hver investering bidrager til, at Trifork opnår sine strategiske mål. De væsentligste investeringer i de sidste par år har været rettet mod vores mål om at blive en international koncern, der er frigjort fra afhængighed af det danske marked. Formålet har været at skabe et væsentligt større markedsgrundlag for skalerbar omsætning, men også at være mindre påvirket af udsving og reguleringer på det danske marked. Opkøbet af Trifork B.V. i efteråret 2012 er langt det største i Triforks historie. Virksomheden beskæftiger 55 medarbejdere og har en budgetteret omsætning på DKKm 45 i Med dette opkøb har Trifork opnået en væsentlig strategisk milepæl. I dag arbejder mere end 50% af koncernens medarbejdere internationalt fordelt på 11 kontorer i 7 lande. På den måde har vores investeringer nu skabt en solid basis for den fremtidige vækst. Ved indgangen til 2013 har Trifork gennemført investeringerne, der er vist i figuren nedenfor. Her ses de primære årsager til vores investering i en virksomhed, den bogførte værdi samt størrelsen af vores ejerskab. C4Media Inc. 5% Aragost Trifork AG 33% SDS GmbH 15% Erlang Solutions Ltd. 51% DKKm 1.5 DKKm 0.9 DKKm 3.5 Trifork Athene ApS 66% DKKm 0.3 DKKm 15.2 DKKm 0 LessPainful ApS 38% Trifork B.V 100% DKKm 44.6 DKKm 0 Basho Technologies Inc. 7% DKKm 13.7 Office Design ApS 33% DKKm 0.1 DKKm 3.1 DKKm 1.6 DKKm 0.8 IT Minds ApS 5% Next Step Citizen A/S 51% Tradeshift Ltd. 2% Trifork Medical ApS 75% International Frontrunner Product business Customer Business partner Trifork A/S årsrapport

11 Forventninger og forudsætninger til 2013 International tilstedeværelse 2013 bliver et spændende år for Trifork. I 2012 blev koncernens internationale tilstedeværelse øget betydeligt, og der blev gjort et stort stykke arbejde for at integrere og konsolidere de nye internationale forretningsenheder i koncernen. Nu er organisationerne i alle lande, hvor Trifork er repræsenteret, klar til at levere det fulde spektrum af de services, som Trifork råder over. På denne led forventes det, at man vil kunne øge profit-marginerne i alle de internationale enheder. Selv om Trifork også tidligere havde plads og mulighed til at få flere markedsandele på det danske marked, betyder den solide internationale tilstedeværelse en meget væsentlig udvidelse af koncernens marked. Integrationen af de nye internationale enheder betyder også, at Trifork nu har nye ydelser at sælge på det danske marked. Effekt af produkt fokus Trifork har arbejdet en del med processerne omkring etablering af salg af services og produkter, der kan generere skalerbar omsætning. Dette arbejde foregår på tværs af alle segmenter og vil blive forstærket i Vi forventer, at dette fokus allerede begynder at vise finansielle resultater i I 2013 er målet, at minimum 45% af Triforks samlede omsætning skal genereres fra denne type af aktiviteter, og at vi opnår en højere profit-margin på dette end i Omsætning af denne defineres og måles som A-omsætning. Omsætning af denne type vil gøre Trifork i stand til at accelerere den fremtidige vækst, øge omsætningen pr. medarbejder og hæve profit-marginerne i koncernen. Finansielle resultater og vækst Trifork forventer i 2013 en vækst i omsætningen på 10% i forhold til 2012 svarende til en samlet omsætning i niveauet DKKm 245. Trifork forventer et EBITDA-resultat på DKKm 37. Dette er en stigning på 22% i forhold til 2012 og svarer til en EBITDA-margin på 15%. Omsætningsvæksten forventes at komme fra udvidelser af den eksisterende forretning med et fokus på leverancer indenfor de tre segmenter Mobile, Agile og Cloud. Mobile er nu ved for alvor at få rigtigt hul på de nye internationale markeder, hvor Trifork er repræsenteret. I 2012 har der været mange tiltag til nye projekter og kunder, og 2013 forventes at være året, hvor disse services fra Trifork for alvor bliver lanceret på det engelske og det hollandske marked. For Mobile er den største risiko, at det tager længere tid end forventet, før nye projekter kan igangsættes. I Agile blev der i 2012 gennemført væsentlige investeringer i opbygningen af platformene for nye fremtidige konferencer. I 2013 lanceres tre nye GOTO-konferencer (Chicago, Zurich og Berlin). På samme tid gennemføres 8 NoSQL seminarer over hele verden, baseret på den succesfulde etablering af denne platform i For Agile er den største risiko, at den økonomiske udvikling ikke viser tegn på forbedring. Dette vil kunne betyde, at mange selskaber igen vil være tilbageholdende med udgifter til konferencedeltagelse og efteruddannelse. Som i 2012 forventes Cloud også i 2013 at være det område, hvor væksten vil være størst. Efter i flere år at have arbejdet intenst med Cloud- og NoSQL-teknologier har Trifork nu fået etableret tætte partnerskaber med nogle af de ledende og mest interesante teknologileverandører på dette område. Dette giver en meget favorabel position for den videre udvikling. For forretningsområdet Cloud er den største risiko væsentlige ændringer af politisk og organisatorisk art, som vil kunne resultere i forsinkelser af såvel eksisterende som planlagte offentlige it-projekter. I 2012 blev EBITDA-marginen lavere end ventet. Specielt de nye internationale enheder kæmpede med at holde indtjeningen på et acceptabelt niveau. På baggrund af de gennemførte investeringer i 2012 forventes en forbedring i 2013 med et mål om en samlet EBITDA-margin på 15%. Opfyldelsen af de finansielle forventninger er i sagens natur behæftet med en vis usikkerhed. Væsentlige ændringer i valutakurser, forretningsmæssige eller makroøkonomiske forhold kan have en indvirkning på selskabets økonomiske forhold. Trifork forventer i % vækst i omsætning og 38% vækst i EBITDA FORVENTNINGER OG FORUDSÆTNINGER TIL Trifork A/S årsrapport 2012

12 Risikofaktorer RISIKOFAKTORER Det er meget vigtigt for Triforks ledelse at sikre, at risikoeksponeringen for selskabet til enhver tid er gennemarbejdet, og at selskabet har politikker og procedurer til at sikre den optimale håndtering af identificerede risici. Triforks forretning rummer en række kommercielle og finansielle risici, der kan have en negativ effekt på selskabets drift og resultater. Nedenstående risici er de særlige risici, der er identificeret. Beskrivelsen af disse er ikke opremset i prioriteret orden. Valutarisiko Trifork har politikker og procedurer, der sikrer en så effektiv styring af de identificerede risici som muligt. Med en afbalanceret risikoprofil understøttes selskabets strategiske målsætninger. Selskabets har væsentlige udenlandske aktiviteter i England, Holland, Schweiz, Sverige, Polen og USA og har såvel udgifter som indtægter i disse landes valutaer. Der er en række udgifter, der stadig overvejende afholdes i DKK (løn og udbytte), hvilket gør, at Trifork løbende overvåger, hvilke valutarisici dette indebærer. Selskabet gennemfører løbende en vurdering af den samlede eksponering i de forskellige valutaer samt vurderer varians på de enkelte valutaer og korrelationerne imellem disse for på denne måde at kunne imødegå evt. risici. Hackerangreb Trifork er, som alle andre selskaber, potentielt i fare for hackerangreb. Der ligger således en risiko for tab eller ødelæggelse af data med deraf følgende økonomiske såvel som prestigemæssige tab. Trifork har så vidt muligt sikret sig mod angreb fra hackere og forventer ved sine overvågningssystemer at kunne reagere hurtigt ved et eventuelt angreb. Selskabet kan dog ikke give sikkerhed for, at risikoen for et hackerangreb på selskabets systemer og installationer helt elimineres med deraf afledte negative økonomiske konsekvenser. Afhængighed af nøglemedarbejdere Trifork er en mellemstor virksomhed med højt kvalificerede medarbejdere og har derfor en afhængighed af nøglemedarbejdere, både hvad angår drift, salg og udvikling. Det vil derfor kunne påvirke selskabets vækst og indtjening, såfremt nøglepersoner forlader selskabet, eller hvis selskabet ikke kan tiltrække tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Ved fortsat at være fokuseret på at selskabet er i teknologisk front og ved at involvere sig i de mest spændende og udfordrende projekter, tror Trifork på, at interessen for selskabet kan bevares både for eksisterende og fremtidige medarbejdere. Afhængighed af kunder I forbindelse med større udviklingsprojekter er Trifork afhængig af et varigt forhold til et antal store kunder og evnen til at tiltrække nye. Dette er specielt gældende for segmenterne Mobile og Cloud, hvor nyudvikling og tilpasning af løsninger udgør en væsentlig andel af omsætningen. For at minimere risikoen gør Trifork meget ud af at arbejde tæt sammen med sine strategiske kunder og sikre en langsigtet fælles planlægning for at opnå en optimal udnyttelse af ressourcer. Samtidigt udvides selskabets aktiviteter på flere markeder for at gøre afhængigheden til konjukturerne på et enkelt marked mindre. Trifork er afhængig af de mange deltagere på GOTO og QCon konferencerne. De største risici indenfor Agile er derfor, at konferencernes gode image svækkes. Dette kunne f.eks. ske som følge af forringelse af indhold og kvalitet, eller ved at en konkurrerende virksomhed etablerer en lignende konference. I Teknologi Den teknologiske udvikling fortsætter med stor hastighed, og Trifork træffer derfor løbende en række valg i forhold til, hvilke teknologier selskabet skal fokusere på. Der ligger således en risikofaktor i selskabets valg af teknologier. Inden væsentlige teknologiske valg træffes bliver disse dog vurderet kritisk med baggrund i Triforks viden opnået i dialog med selskabets netværk af specialister fra hele verden. Derudover er Trifork en virksomhed, der til stadighed er forandringsparat og har som sit mantra at være i stand til at følge den teknologiske udvikling og hele tiden at evne at tilpasse sine kompetencer. Trifork A/S årsrapport

13 samarbejde med sit internationale netværk af specialister arbejder Trifork derfor hårdt på hele tiden at sikre at indhold og form af konferencerne til stadighed er Best-in-class. Markedsforhold I forbindelse med salg af konkrete løsninger kan markedsforhold, herunder specielt konkurrentsituationen i givne markedssegmenter i kortere eller længere perioder, påvirke både afsætningsmuligheder og prissætning for konkrete typer af løsninger. Dette kan påvirke selskabets vækst og indtjeningsevne. Opkøbte selskaber Der kan være uidentificerede forhold omkring opkøbte ejerandele i selskaber, der bevirker, at forventede synergieffekter ikke vil kunne realiseres. Selskabets estimater og vurdering af indtjeningspotentialer kan derfor vise sig ikke at leve op til forventningerne. Opkøbene kan derfor have en negativ påvirkning på selskabets forventede vækst og indtjening. I forbindelse med opkøb gennemfører selskabet selv due diligence for så vidt muligt at afdække alle væsentlige forhold. Større ressourceforbrug end estimeret Leverance af forretningskritiske it-løsninger kan blive forsinket og/eller have større ressourceforbrug end det estimerede. En forudsætning for Triforks fortsatte vækst er, at selskabet fortsat leverer løsninger til tiden i en branche, hvor tidsforbruget for udviklingsprojekter ellers ofte overskrides. Trifork tror på, at selskabets fokus på en optimal udnyttelse og videreudvikling af de agile principper inden for softwareudviklingen vil være med til at minimere denne risiko og sikre at selskabets projekter bliver leveret i rette tid og kvalitet. Produktansvar og forsikringsdækning Trifork har en erhvervsforsikring, som dækker lejemål, tyveri, tingsskader, personskader og professionelt rådgiveransvar. Selskabet vurderer, at Trifork er tilstrækkeligt forsikret, men der kan ikke gives sikkerhed for, at den valgte dækning helt vil kunne kompensere for et tab, der måtte opstå på grund af en skade. Selskabet bestræber sig på, gennem sine salgs- og leveringsbetingelser, at mindske selskabets eksponering, men det er ikke muligt at give garanti for, at alle situationer er aftalt på en sådan måde, at en fejl ikke vil have en negativ indflydelse på selskabets indtjening. Immaterielle rettigheder Trifork ejer ingen patenter på de produkter, som selskabet udbyder, men har de almindelige rettigheder i form af copyright-beskyttelse og hvad der følger af markedsføringsloven samt tilsvarende lovgivning i de lande, hvor produkterne markedsføres. Trifork beskytter sine rettigheder ved at sikre hemmeligholdelse af den specifikke struktur, som selskabet har opbygget om de udbudte produkter og ved at sikre hemmeligholdelse af nyudviklingen, således at selskabet først ved frigivelse informerer offentligheden og dermed også konkurrenterne om nye tiltag. RISIKOFAKTORER 13 Trifork A/S årsrapport 2012

14 Finansiel udvikling 2012 FINANSIEL UDVIKLING 2012 Finansielle udmeldinger DKKm Resultat Omsætning 215,0 230,0 223,1 EBITDA 34,0 36,0 30,4 Finansiel redegørelse Triforks ledelse er generelt tilfreds med de opnåede resultater for Den opnåede koncernomsætning på DKKm 223 var 4% mere end det oprindelige mål for året, men 3% under det opjusterede niveau på DKKm 230 (jf. selskabsmeddelelse nr. 11). EBITDAresultatet på DKKm 30,4 er 15% under de seneste forventninger på DKKm 36. Udvikling i omsætning Trifork fik i 2012 en omsætning på DKKm 223, hvilket svarer til en vækst på 28% set i forhold til 2011, hvor selskabet realiserede en omsætning på DKKm 175. Dette overgår virksomhedens generelle ønsker om at nå en omsætningsvækst på 15-25% pr. år. Da dette er sket i et marked som har været udfordret på mange områder, er dette meget tilfredsstillende. Fordeling af vækst Omsætningsvæksten kan opdeles i organisk vækst og vækst skabt gennem selskabets opkøb. I 2012 blev den organiske vækst på samlet DKKm 26. Dette svarer til en vækst på 16% i forhold til omsætningen i Væksten fra opkøb stammer i 2012 fra indregningen af Erlang Solutions Ltd. i Q1 og Q2 (i 2011 blev dette kun indregnet i Q3 og Q4). I 2012 er Trifork B.V. samtidigt blevet indregnet i Q3 og Q4. Samlet set bidrog disse to enheder med omsætning på DKKm 34 i I 2011 udgjorde omsætningen fra tilkøb DKKm 14 ud af den samlede omsætning på DKKm 175. International vækst Trifork har i 2012 haft en ambition om at nå en omsætningsandel fra udenlandske aktiviteter på 25%. Dette mål blev ved halvårsrapporteringen for 2012 opjusteret til 35%. Efter et år med vækst på stort set alle de internationale konferencer, opstart af nye udenlandske projekter med leverancer af mobile applikationer til internationale virksomheder samt en investering i selskabet Trifork B.V. (Orange11), er dette blevet mere end indfriet. Trifork realiserede i 2012 en samlet udenlandsk omsætning på DKKm 90 mod DKKm 36 i Dette svarer til en vækst på 147% og betyder en samlet omsætningsandel på udenlandske aktiviteter på 40%. Den store vækst i international omsætning ses som en klar styrkelse af Trifork. Dette både i forhold til en spredning af aktiviteter på flere markeder med deraf mindre risiko, men også som en klar mulighed for at kunne opnå endnu større fremtidig vækst. Omsætningsudvikling Omsætningsfordeling ind- og udland DKK % Udland OMSÆTNING % Danmark Trifork A/S årsrapport

15 Omsætning fordelt på segmenter Omsætningen indenfor de enkelte segmenter udviklede sig i 2012 som følger: Mobile endte i 2012 på samme niveau som i 2011 og stod for 27% af den samlede omsætning i Trifork. I 2012 er de internationale aktiviteter på mobil-området blevet forberedt i England og Holland, men disse har endnu ikke bidraget med nogen væsentlig omsætning. Omsætningen i 2012 blev på DKKm 58,9 i forhold til DKKm 59,3 i Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Agile stod for 21% af den samlede omsætning i Trifork. Der har været en stor fremgang specielt på de internationale aktiviteter. I 2012 blev der i segmentet samlet omsat for DKKm 45,8, hvilket er en stigning på 31% i forhold til 2011, hvor der blev realiseret DKKm 35,1. Resultatet betragtes som meget tilfredsstillende. Cloud stod for 52% af den samlede omsætning. I 2012 blev der i segmentet omsat for DKKm 117,4, hvilket svarer til stigning på 49% i forhold til 2011, hvor der blev realiseret DKKm 78,7. En væsentlig andel af stigningen kommer fra nye internationale aktiviteter i de opkøbte selskaber, der primært er funderet i dette segment. Resultatet betragtes som meget tilfredsstillende. Omsætning pr. medarbejder Trifork opnåede i 2012 en omsætning pr. medarbejder på DKKm 1,336 hvilket er 4% under niveauet for Den væsentligste forklaring på denne nedgang ses i de udenlandske enheder, hvor det endnu ikke er lykkedes at komme helt så langt med komponentog produktsalgsforretningen som i den danske del af koncernen. Yderligere har 2012 været præget af investeringer i nye fremtidige produktmuligheder og konferencer, som endnu ikke har bidraget i væsentlig grad til omsætningen. I 2013 forventer vi, at omsætningen vil blive forbedret i de internationale enheder, og at det vil skabe en positiv udvikling i dette nøgletal. Trifork er generelt tilfreds med de opnåede resultater, der igen er de bedste i selskabets historie. Omsætningen er øget med 28%, EBITDA øget 8% og totalindkomsten 28%. FINANSIEL UDVIKLING 2012 Omsætningsfordeling segmenter Omsætning pr. medarbejder 52% Cloud DKK SEGMENT % Agile 27% Mobile Trifork A/S årsrapport 2012

16 FINANSIEL UDVIKLING 2012 Udvikling i EBITDA Trifork fik et EBITDA-resultat på DKKm 30,4, hvilket var en stigning på 7,8% i forhold til 2011, hvor der blev realiseret DKKm 28,2. Generelt har indtjeningen i 2012 været tilfredsstillende inden for de forskellige forretningsområder har dog været kendetegnet af fokus på at udvikle nye forretningsmuligheder, og der er blevet investeret tid og penge i at styrke platformen for den fremtidige vækst. Dette både i forhold til opkøb af nye udenlandske forretningsenheder, men ligeledes i forhold til udvikling af nye internationale konferencer. Selskabet har desværre ikke formået at få de nye aktiviteter til indtjeningsmæssigt at bidrage så meget, som oprindeligt forventet. Dette har medvirket at de forventede EBITDA-resultatmål ikke helt har kunnet indfries for Der er blevet arbejdet målrettet mod at forbedre indtjeningsmarginen på disse områder, og det forventes, at der allerede i 2013 vil kunne ses en effekt af dette arbejde. De lavere EBITDA-marginer i de opkøbte internationale selskaber bliver delvist opvejet af mindre udgifter til earn out aftaler, der er indgået i forbindelse med overtagelserne. Dette påvirker EBT-resultatet positivt. De opnåede resultater svarer til en EBITDA-margin på 13,6% mod 16,2% i Selskabet vil fortsætte med at arbejde målrettet på, at udviklingen i EBITDA forbedres yderligere og at der generelt opnås en endnu højere EBITDA-margin. Overordnet finder selskabet de opnåede EBITDA-resultater acceptable. Omkostningsniveau Triforks væsentligste omkostning er personaleomkostninger. I 2012 var der gennemsnitligt 167 fuldtids medarbejdere ansat mod 124 i De samlede personaleomkostninger var i 2012 på DKKm 96,5 mod 71,1 i Personaleomkostningerne pr. medarbejder er således faldet med ca. 1% i forhold til Personaleomkostningerne pr. omsætningskrone er opgjort til 43% i 2012 i forhold til 41% i Triforks vækst internationalt samt udvikling i forhold til øget salg af produkter vurderes at være den væsentligste faktor i udviklingen af disse nøgletal. Udvikling i EBIT I 2012 realiserede Trifork et EBIT-resultat på DKKm 21,3, hvilket er stigning på 7,5% i forhold til 2011, hvor det realiserede resultat var på DKKm 19,8. Resultatet for 2012 svarer til en EBIT-margin på 9,5% i forhold til 11,3% i Udviklingen i EBIT-resultatet anses som tilfredsstillende i forhold til det opnåede EBITDA-resultat EBITDA - DKK EBIT - DKK Trifork A/S årsrapport

17 Udvikling i EBT - Resultat før skat Trifork opnåede i 2012 et samlet resultat før skat på DKKm 21,9, hvilket svarer til stigning på 5,8% i forhold til 2011, hvor selskabet realiserede DKKm 20,7. Resultatet på de finansielle poster blev på DKKm 0,6 mod DKKm 0,9 i De væsentligste finansielle poster var følgende: Valutakursreguleringer på DKKm -0,5. Netto-renteudgifter på samlet DKKm -0,8. Resultat af associerede virksomheder på DKKm -1,6. Herunder impairment justering af værdien af aragost Trifork AG, hvor en reorganisering af virksomheden endnu ikke har vist den ønskede effekt på regnskaberne. Nedskrivningen var på samlet DKKm -1,1. Revurdering af earn out aftaler i forbindelse med opkøb af Erlang Solutions Ltd. samt Trifork B.V. Samlet positiv effekt på DKKm 3,6. Ledelsen betragter resultatet før skat for 2012 som acceptabelt på trods af den nødvendige nedskrivning. Årets resultat Årets samlede resultat efter skat blev i 2012 på DKKm 18,6, hvilket svarer til en stigning på 7,6% i forhold til 2011, hvor der blev realiseret DKKm 17,3. DKKm 3,5 under anden totalindkomst vil på et senere tidspunkt blive reklassificeret til resultatet og påvirke dette positivt. Resultatet svarer til resultat pr. aktie på DKK 1,03 (EPS Basic) og et udvandet resultat pr. aktie på DKK 1,02 (EPS-D). Ledelsen betragter dette resultat som tilfredsstillende. DKKm 0,5 af det opnåede resultat for 2012 tilhører minoritetsinteresser. Selskabet har i 2012 haft en effektiv skatteprocent på 11,33%. Resultatet giver en afkastningsgrad på 10,7%. Dette niveau betragter ledelsen som tilfredsstillende, set i forhold til de mange nye investeringer, der er foretaget i andet halvår af Der er en forventning om at øge afkastningsgraden igen i Med udgangspunkt i det tilfredsstillende resultat indstilles det til generalforsamlingen at udbetale 25% i udbytte svarende til DKKm 4,5 eller DKK 0,25 pr. aktie. FINANSIEL UDVIKLING RESULTAT FØR SKAT (EBT) - DKK ÅRETS RESULTAT - DKK Trifork A/S årsrapport 2012

18 FINANSIEL UDVIKLING 2012 Årets totalindkomst Årets totalindkomst blev i 2012 på DKKm 22,1, hvilket svarer til en stigning på 27,9% i forhold til 2011, hvor der blev realiseret DKKm 17,3. Resultatet for 2012 betragtes som meget tilfredsstillende. De væsentligste poster på anden totalindkomst var: Revurdering af værdisætningen af kapitalandelen på 5% af aktierne i C4Media, der er kategoriseret som finansielle anlægsaktiver disponible for salg. Dette har en effekt på DKKm 3,1. Revurderingen er gjort på baggrund af de finansielle resultater for selskabet samt baseret på vurdering af selskabet. Valutakursregulering ved omregning af udenlandske selskaber på DKKm 0,4 Balance og egenkapital SAMLEDE AKTIVER De samlede aktiver steg med 56,1% fra DKKm 127,0 pr til DKKm 198,3 pr Den væsentligste stigning er sket på baggrund af de gennemførte opkøb af både datterselskaber samt kapitalandele i associerede selskaber. Tilvæksten i materielle anlægsaktiver har været meget begrænset på ca. DKKm 1,0. IMMATERIELLE AKTIVER Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver er samlet steget med DKKm 12,5. Den væsentligste årsag til denne stigning er de gennemførte investeringer, hvor store andele af disse er allokeret som kunderelationer. Ser man på produktudviklingens samlede andel af de immaterielle anlægsaktiver, er denne post faldet samlet set med DKKm 2,8 til DKKm 8,7 pr Faldet er sket via ordinære afskrivninger, der har været højere end nye aktiveringer i produktudvikling. EGNE AKTIER Selskabet har i perioden øget sin andel af egne aktier. Dette er sket i overensstemmelser med selskabets bemyndigelser og på baggrund af et ønske om at anvende egne aktier i relation til eventuelle fremtidige opkøb. I 2012 er en andel af egne aktier blevet brugt som betaling i forbindelse med selskabets opkøb af Trifork Projects Copenhagen samt Orange11 (Trifork B.V). Yderligere oplysninger findes i note 23. Den samlede beholdning af egne aktier pr var på stk. EGENKAPITAL Koncernens egenkapital udgør DKKm 74,1 pr , hvilket er en stigning på 12% i forhold til ultimo Egenkapitalen er i 2012 blevet forrentet med 27,2% mod 30,1% i Det er koncernens mål at øge denne forrentning. Egenkapitalandelen var ultimo 2012 på 34,5% TOTALINDKOMST - DKK EGENKAPITAL - DKK Trifork A/S årsrapport

19 Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i 2012 DKKm 15,0 mod DKKm 30,9 i havde koncernen en forholdsvist høj kapitalbinding i debitorudeståender. Dette ventes normaliseret i løbet af Q til et niveau ca. DKKm 10 lavere. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKKm -57,8 mod DKKm -29,9 i De væsentligste investeringer var opkøb af Trifork B.V. og Trifork Projects Copenhagen A/S samt købet af kapitalandelen i Next Step Citizen A/S. I forbindelse med de foretagne investeringer blev den langfristede gæld blev øget med DKKm 33,2. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKKm 23,8 mod DKKm -0,4 i Der blev gennemført en samlet udbyttebetaling på DKKm 8,6. Koncernens likvide beholdninger er samlet faldet med DKKm 19,0 i løbet af 2012 og udgjorde DKKm -16,8 pr i forhold til DKKm 2.5 pr Tiltale mod selskabet Trifork blev tiltalt for brud på lov om håndtering af værdipapirer vedrørende de første dage efter børsintroduktionen i Selskabet har en forventning om, at sagen kommer for retten i løbet af maj Trifork vil under sagen påstå frifindelse. Bestyrelsen mener ikke, at der er grundlag for den rejste tiltale mod selskabet og ej heller at dette kan få en væsentlig indflydelse på selskabets finansielle position. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet begivenheder, der vurderes at kunne forandre selskabets økonomiske eller finansielle situation væsentligt. FINANSIEL UDVIKLING Drift Investering Finansiering Total DKK Trifork A/S årsrapport 2012

20 Mobile MOBILE I 2011 blev segmentet Mobile etableret som et af Triforks tre fokusområder. I 2012 stod segmentet for 27% af den samlede forretning i koncernen og Trifork står stærkt i forhold til at udvikle nye komplekse mobilløsninger til en række markante virksomheder i hele verden. Trifork har pt. udviklet og lanceret mere end 100 apps, og mobilområdet er på kort tid blevet en vigtig del af vores forretning. En færdig leverance af en app tager typisk 3-6 måneder fra det første møde med kunden og til distribution af app en. Trifork allokerer 2-7 medarbejdere og leverer projekterne enten baseret på timefakturering eller som fastprisopgaver. Prisen varierer fra ca. DKK til DKKm 5. Det giver os altid stor værdi og inspiration at udvikle nye innovative løsninger sammen med vores kunder. Et godt eksempel er Grundfoss Go-produkt. Denne app til både iphone og Android gør det muligt at fjernstyre intelligente pumper og dermed optimere anvendelse af Grundfoss pumper. Trifork vil fortsætte med at arbejde med virksomheder, der på verdensplan er ledende, når det kommer til at bringe nye innovative løsninger på markedet. Forretningsudvikling I 2012 blev der udviklet flere nye typer af mobile produkter, som Trifork nu er i gang med at markedsføre og sælge. ipad app en Presenter er en af de mest succesfulde. Salgsorganisationer bruger app en som en elegant måde at præsentere produkter til deres kunder. Triforks emobility- platform er et andet eksempel på et produkt, som store organisationer kan bruge til at levere single-sign-on til en række mobilapps. Det seneste mobile produkt Proofer dokumenterer anskaffelser til inventarlister, forsikringsformål osv. Denne app kan bruges af private eller af virksomheder, der ønsker at holde styr på og have dokumentation for indkøbt materiel. Der forhandles ligeledes med flere forsikringsselskaber om at lave tilpassede udgaver til individuelle selskaber. Triforks nye enhed i Amsterdam (Trifork B.V) har ligeledes meldt sig på banen som app-leverandør ved at udvikle en ipad-app som et hjælpeværkstøj til førskole børn, så de kan lære at skrive bogstaver og tal. Denne app er nu også lavet i en dansk version og lanceret som et produkt og show-case. Alt i alt udgør salget af disse produkter stadig mindre end 5% af den samlede omsætning i Mobile, men de viser vejen frem for den fremtidige strategi om produktsalg med mulighed for en mere skalerbar omsætning. I 2012 blev der primært leveret mobile projekter i Danmark og Schweiz, men vi ser nu en stigende interesse for denne type af projekter i både England og Holland, og vi forventer, at de første vil blive gennemført i For at øge styrken af vores virksomhed vil Trifork fremadrettet gøre en endnu stærkere indsats for at øge den skalerbare omsætning. Dette vil medføre fokus på udvikling af produkter og komponenter, der kan lanceres på markedet enten direkte eller som indbyggede dele af kundeløsninger. Marked Trifork har tidligt positioneret sig som markedsledende inden for mobile applikationer til den finansielle sektor i Danmark, og vi har hjulpet vores kunder med at lancere nogle af de bedste applikationer på markedet. I løbet af 2012 har Trifork ligeledes fået etableret og positioneret sig selv internationalt som et kompetencecenter for udvikling af applikationer til mobile enheder. Smartphones og tablet-markedet vokser betydeligt, og de teknologiske muligheder udvikler sig hele tiden. I løbet af 2012 er salget af smartphones øget med over 50%, og forudsigelserne er, at salget af tablets vil overgå salget af almindelige PC ere i løbet af Derfor er markedet for komplekse mobile applikationer utvivlsomt er til stede, og Trifork forventer en øget vækst indenfor dette område. Den økonomiske udvikling og forventninger til fremtiden Efter en stor vækst i 2011 blev Mobile-segmentet konsolideret i 2012 med en samlet omsætning på DKKm 58,9, hvilket svarer til det samme niveau som i EBITDA endte på DKKm 8,5 svarende til en EBITDA-margin på 14,5%. Dette er et fald på 27% i forhold til Baggrunden for den lavere indtjeningsmargin skal primært findes i forhold til de investeringer, der i Q2 og Q blev lavet i nye mobile produkter og i forskningsarbejde lavet omkring anvendelsen af cloud-teknologier på mobile enheder. Investeringerne, der blev foretaget i 2012, forventes at have effekt allerede i Målet for den samlede omsætning i segmentet for 2013 er således DKKm 62. Forventet EBITDA-margin på 20% svarende til et samlet EBITDA-resultat på DKKm 12,5. Trifork Mobile Nøgletal (DKKm) Omsætning 58,9 59,2 EBITDA 8,5 11,6 EBITDA-margin (%) 14,5 19,6 EBIT 7,3 8,7 EBIT-margin (%) 12,4 14,7 FTE (medarbejdere) DK, CH, NL, PL Trifork A/S årsrapport

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Leading Software innovation ÅRSRAPPORT 2011 CVR: 20921897

Leading Software innovation ÅRSRAPPORT 2011 CVR: 20921897 Leading Software innovation ÅRSRAPPORT 2011 CVR: 20921897 CEO-letter Triforks vækstfundament er styrket i 2011 2011 har været et godt år for Trifork. Det var et år, hvor vi leverede på vores finansielle

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR: 20921897 Indhold Ledelsesberetning 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Ledelsespåtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere