MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 Priskrig på pensionsmarkedet/4 Dørsalgsloven under angreb/6 Overvej om lønsystemet bør ændres/8 Døren åbnet til en lederkarriere/9 Mere tryghed og sociale forbedringer/10 Arbejdsbien fra Esbjerg/12 Foreningsnyt/14 Medlemsstatus/ 15

2 Citater Vi har fået en aftale, som tager højde for den situation, den finansielle sektor er i. Helt overordnet er næsten alt udgiftskrævende givet på lønnen. Det, der er givet ud over lønnen, kommer stort set ikke til at påvirke virksomhederne økonomisk. Steen A. Rasmussen, direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening til Jyllands- Posten Jeg har stået ved mange dødslejer, hvor folk har fortalt mig, at de ærgrer sig over alt det, som de ikke fik gjort. De, der virkelig smed noget bag sig og prøvede noget nyt, har til gengæld aldrig fortrudt det. Det kan godt være, at de ikke fik succes, men de var glade for, at de gjorde det. Sognepræst Poul Joachim Stender til Berlingske Tidende Det var ikke det store kulturchok, da jeg kom til Danmark. Jeg blev så varmt modtaget af min mands venner og af familien, så mit første møde med danskerne var meget positivt. Jeg faldt hurtigt til, og når du spørger, om der var ting, der undrede mig, var det mest de små ting. Som når jeg var til fest ikke fik lov til at spise, fordi jeg skulle skåle hele tiden, og at der var uendelig mange taler. Kronprinsesse Mary til Berlingske Tidende En vellykket flyvetur er en meget simpel form for succes. Du sætter dig ind i et fly med et klart mål om, hvor du skal hen, får det til at lette og flyver til din destination. Hvis du lander ved målet er du en succes. Du har i hvert fald opnået det du satte dig for. Det kan jeg godt lide ved at flyve. Som iværksætter er det svært at sætte en præcis finger på, hvornår du er en succes. Er det, når du sælger din virksomhed? Er det, når du er blevet rig? Det er ikke så lige til. Morten Wagner, direktør medejer og stifter af Freeway Aps, der står bag Dating.dk til Berlingske Business Man står over for hinanden og råber æh, bæh, du er dum, min far er større end din. Det er de samme grundlæggende infantile mekanismer som i børnehaven. Mette Bock, MF for Liberal Alliance om debatmiljøet i Folketinget til Politiken 2 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

3 leder Carsten Nielsen formand Uacceptabel skræmmekampagne Kort før jul, kunne man på fanet.dk, der er Finanssektorens Arbejdsgiverforenings (FA) hjemmeside læse, at Høj løn truer assurandørerne. Påstanden er, at vi er truet på både beskæftigelsen og indtjeningen, idet den teknologiske udvikling har ændret rammerne for salget. Min påstand er, at selskaberne over de sidste mange år kontinuerligt har ændret rammerne for salget på en måde, der bevirker, at assurandørerne i dag bruger alt for meget af deres tid på administration. Registrering, opfølgning og rapportering til salgschefer fylder i dag en markant del af vores arbejdsdag. Det er selvfølgelig ikke holdbart. Så kære FA: Få jeres medlemsvirksomheder til at forstå, at assurandørerne ikke er administratorer men derimod topprofessionelle rådgivere inden for forsikring og pension. På det felt er vi rigeligt vores løn værd. Den løn, assurandørerne skal have, tjener de ude hos nye og bestående kunder ikke bag skrivebordet. Administratorer kan ansættes til væsentligt lavere løn. Det er jo rigtigt, som det fremgår af artiklen, at vi er blevet færre gennem årene. Men hvad artiklen ikke fortæller er, at produktiviteten i samme tidsrum er øget betragteligt. Regn lidt på det, og I vil konstatere, at lønnen passer. Det er ikke første - og nok heller ikke sidste gang - at vi i vores sektor må stå model til sådanne udmeldinger. Kort tid før forhandlingerne på bankområdet gik ind i den afgørende fase, var FA også ude og advare om, at selv en nulløsning, vil betyde personalenedskæringer i tusindtal i sektoren. En helt igennem uhørlig udmelding, der kun havde til hensigt at lægge pres på vores forhandlere. Det lykkedes som bekendt ikke. Det er muligt, at vi kommer til at acceptere, at vi bliver færre med årene. Vi erkender da også, at teknologiudviklingen kan medføre smidigere arbejdsgange. Færre aktører i markedet kunne være en anden årsag. Vi er klar til at udvise ansvarlighed ved de lokale overenskomstforhandlinger. Vi følger også med i, hvad der sker i det øvrige samfund, både nationalt og internationalt. Men lad være med at prøve at skræmme os til generel lønnedgang. Vi køber den ikke Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads København K Telefon: Telefax: Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Finansforbundet Annoncer: Kontakt Briddi Escherich Telefon Forsidefoto: Scanpix Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Produktion: ProReklame ApS, Hillerød Udgivelsesterminer: 4 gange årligt. Næste nummer udkommer Juni 2012 ISSN-nr.: Nr. 1 / marts 2012 / 11. årgang ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 3

4 Vækstkamp Jan Hoffmann, Topdanmark: Vi oplever i øjeblikket selskaber, der tilbyder underskudsgivende forretninger. Steen Michael Eriksen, Nordea Liv og Pension: Der vil ske en yderligere polarisering mellem de store og små selskaber. Priskrig på pensionsmarkedet Konkurrencen om pensionskunderne er blevet skærpet, særligt på firmapensionsmarkedet. I kampen om markedsandele underbyder pensionsselskaberne hinanden. Og priskrigen er lang fra slut, vurderer direktørerne fra fire pensionsselskaber Af journalist Berit Villadsen Kampen om pensionskunderne er blevet kraftigt intensiveret de seneste par år. Efter en tiårs periode med to-cifrede vækstrater, som følge af udbygningen af arbejdsmarkedspensionssystemet, høje lønstigninger og stigende beskæftigelse, er grebet strammet om pensionsbranchen ernes tag-selv-bord på markedet for firmapensioner er væk. Markedet er mættet, og der er nu tale om 2. og 3. gangskøbere. Og hvad gør selskaberne så, når den sidste firmapension er solgt til kunden, som ingen havde før? Henter nye kunder hos konkurrenterne ved at tilbyde billigere og bedre forsikringer. Og modsat tidligere er kunderne villige til at shoppe mere rundt. Siden finanskrisen er interessen for forsikringer og pension steget. Den totale formueforvaltning er kommet mere i fokus. Det samme er prisen for pension og forsikringer. Det mærker selskaberne. Konkurrencen er hård. Der er som regel altid tre-fem selskaber inde over et forsikringstilbud til en kunde, og de bliver kontaktet langt oftere end tidligere. Ifølge Jan Hoffmann, direktør i Topdanmark Livsforsikring, er det ikke ualmindeligt, at forsikringskunder i almindelighed bliver ringet op 2-3 gange om måneden af forskellige mæglere og assurandører med et forsikringstilbud i røret. Og det presser selskaberne. Mange flere sager går i udbud end tidligere, og vi bruger mere krudt på at bevare kunderne. Markedet er blevet meget prisfokuseret. Konkurrencen er tæt, og vi oplever i øjeblikket selskaber, der tilbyder underskudsgivende forretninger. Konkurrencen bliver hårdere og hårdere, for ingen selskaber vil give slip på deres kunder, siger Jan Hoffmann, direktør i Topdanmark Livsforsikring. Kamp om kunderne Priskrigen handler i høj grad om kampen om markedsandele, men ikke udelukkende. Ifølge Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv og Pension, er konkurrencen i nogle tilfælde også ken- 4 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

5 Jesper Winkelmann, Danica Pension: Vi gør alt for at fastholde vores markedsandel på en tredjedel af markedet. Søren Lockwood, SEB Pension: Jeg er overbevist om, at denne priskrig vil føre til en konsolidering i markedet. detegnet ved at være en politisk priskrig mellem få enkelte aktører i markedet, der i kampen om at positionere sig på markedet ikke vil miste markedsandele eller kunder til hinanden. På markedet for firmapensioner er priskonkurrencen blevet særligt intensiveret for de helt store virksomhedskunder. De store virksomheder er attraktive, fordi deres mange medarbejdere igennem årene har akkumuleret store opsparinger, som pensionsselskaberne kan tjene penge på at forvalte. Firmapensionsområdet er blevet et område med langt flere penge end tidligere. Penge og kunder der trækker, men ikke for enhver pris, lyder det fra Nordea Liv og Pension. Oprindeligt har man sagt, at indtjeningen på kapitalforvaltningen, altså på gyngerne, kunne man sætte delvist til på karrusellerne, altså risikopriserne. Det kan man ikke længere i dag, hvor indtjeningen på kapitalforvaltningen er begrænset. Så for os er det vigtigt at holde tungen lige i munden. Vi vil gerne beskytte den portefølje, vi har, men vi har en absolut grænse for, hvilken lønsomhed vi kan acceptere for en bestemt kunde, siger Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv og Pension, og holdningen er den samme hos konkurrenten Danica Pension. Vi gør alt for at fastholde vores markedsandel på en tredjedel af markedet. Vi befinder os i øjeblikket i 2012, hvor vi må forholde os til, hvor meget tabsgivende forretning, vi vil tabe. Vi kan godt holde til at tabe store kunder, hvis de er tabsgivende. Vi lever ikke af vækst, men lønsomhed, siger Jesper Winkelmann, direktør i Danica Pension. Fusioner og konsolideringer Jesper Winkelmann tror ikke, at der sker en normalisering af priserne på forsikringsdækning inden for de næste par år. Tværtimod. Han regner med, at konkurrencen vil blive yderligere intensiveret, og at selskaberne skal vænne sig til, at pensionskunderne i højere grad end tidligere shopper mellem de forskellige selskaber. Direktør i SEB Pension, Søren Lockwood, er også overbevist, om at priskrigen på pensionsmarkedet fortsætter. Og det vil få store konsekvenser. Jeg tror, vi vil se en markant ændring i sektoren inden for de næste fem år eller mindre. Det danske marked har for mange pensionsselskaber, og jeg er overbevist om, at denne priskrig vil føre til en konsolidering i markedet. Det er svært at sige, hvornår det sker, og om der bliver tale om fusioner, der sker af lyst eller nød. Men SEB Pension er klar til at deltage i den konsolidering, der kommer, siger Søren Lockwood, direktør i SEB Pension. Søren Lockwood understreger, at selskabernes omkostninger bliver et vigtigt konkurrenceparameter i årene frem. Jo lavere enhedsomkostninger selskaberne har, jo lavere priser kan de tilbyde nye kunder uden at tabe penge. Den betragtning er Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv og Pension, enig i. Han tror, at fremtidens aktører i pensionsbranchen er de selskaber, som formår at reducere deres omkostninger og samtidig få flere kunder. Jeg tror, der vil ske en yderligere polarisering mellem de store og små selskaber. Vi vil se selskaber med omkostningsprocenter under 5 procent og andre med omkostningsprocenter på 8-10 procent eller mere. Med mere og mere regulering, der afføder blandt andet mere kapital, flere og flere jurister, compliance officers og så videre, bliver det dyrere og dyrere at drive et selskab. Jeg tror derfor, vi vil se nogle selskaber søge sammen i administrationsselskaber, hvor de kan holde omkostningerne ned. Men jeg tror også, der kommer opkøb og konsolidering i branchen, siger Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv og Pension. ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 5

6 Sælgeradfærd Dørsalgsloven under angreb Uopfordrede henvendelser fra forsikringsselskaber på telefonen skal forbydes, mener Det Radikale Venstres forbrugerordfører Lotte Rod Af journalist Berit Villadsen Aggressive forsikringssælgere. Et ord, der gik igen og igen i DR s Forbrugermagasin Kontant i januar, hvor forsikringsselskabernes salgsmetoder og dørsalgsloven var under debat. I tv-programmet fortalte flere kunder, hvordan de følte sig groft udnyttet af forsikringsselskaber, der havde solgt dem forsikringer over telefonen. Forsikringer kunderne ikke mente, at de havde indgået. Forbrugerrådet sendte ligeledes en skarp kritik af forsikringsselskabernes adfærd, som de kaldte anmassende og aggressiv. På Christiansborg har tv-udsendelsen også vakt opsigt. Hos Det Radikale Venstre har udsendelsen givet forbrugerordfører Lotte Rod anledning til at kigge på dørsalgsloven igen. Hun er modstander af, at forbrugere modtager uopfordrede henvendelser på telefonen. Hun ønsker derfor at fratage forsikringsselskaberne den nuværende mulighed for at kontakte kunderne over telefonen. Min helt grundlæggende holdning er, at man ikke skal have uopfordrede henvendelser hverken på mail, i postkassen eller per telefon. Jeg mener derfor ikke, man privat skal ringes op og tilbydes forsikringer over telefonen. Jeg mener ikke, at forsikringsbranchen er berettiget til en undtagelsesparagraf i dørsalgsloven. Branchen er ikke så anderledes end så mange andre brancher. Forsikringsbranchen må derfor, ligesom andre brancher, finde nye måder at kommunikere på og nye kanaler, de vil konkurrere indbyrdes på, siger Lotte Rod, forbrugerordfører fra Det Radikale Venstre. Forsikringssalg til gennemsyn Venstres forbrugerordfører Jan E. Jørgensen er uenig. Han ser ingen grund til at ændre Dørsalgsloven, og er principielt imod at ændre lovgivninger, med mindre der er et reelt behov for det. Han savner desuden dokumentation for problemets omfang, dokumentation som Lotte Rod p.t. ikke kan give ham. Jan E. Jørgensen er tilhænger af øget konkurrence på markedet, og han mener, at telefonkontakten bidrager til at øge konkurrencen på forsikringsmarkedet, men der skal være grænser for kontakten. Fakta om Dørsalgsloven Dørsalgsloven eller Forbrugeraftaleloven er en dansk lov, der regulerer erhvervsvirksomheders fjernsalg til private forbrugere, også kaldet dørsalg. Loven fastslår, at erhvervsdrivende ikke må henvende sig uopfordret personligt eller telefonisk med henblik på at sælge varer eller tjenesteydelser. Undtaget er dog salg af bøger, forsikringer samt abonnementer på aviser, tidsskrifter og redningstjenester eller sygetransport. Ifølge Forsikring & Pension blev forsikringsselskaberne i 2004 undtaget fra loven ud fra synspunktet om, at det var vigtigt at sikre, at folk havde de rette forsikringer, og at forsikringerne blev tilpasset de behov, som man har i de forskellige livsfaser. Forsikringsselskabernes fjernsalg er endvidere reguleret af Forsikringsaftaleloven og God skik reglerne. 6 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

7 Jeg mener ikke, at vi som politikere skal ændre Dørsalgsloven. Jeg mener i stedet, at forsikringsbranchen skal sætte sig ned for at løse problemet og lave et fælles kodeks for handel med forsikringsprodukter Jan E. Jørgensen, forbrugerordfører for Venstre Som udgangspunkt mener jeg ikke, at man bør indgå en aftale over telefonen, før kunden har skrevet under på aftalen. Men jeg mener ikke, at vi som politikere skal ændre Dørsalgsloven. Jeg mener i stedet, at forsikringsbranchen skal sætte sig ned for at løse problemet og lave et fælles kodeks for handel med forsikringsprodukter. Forsikringsselskaberne kan heller ikke have en interesse i at blive slået i hartkorn med diverse annoncesælgere, siger Jan E. Jørgensen. Assurandør Kredsens formand, Carsten Nielsen er enig. Vi tager afstand fra, at forsikringsløsninger bliver aftalt over en telefon. Selvfølgelig skal folk være bevidst om, hvad de tegner af forsikringer. Det sikrer vi bedst muligt ved, at selskaberne sender en assurandør ud og gennemgår deres forsikringer. Det er vigtigt, at kunden får skrevet under og givet håndslag på en aftale med forsikringsselskaberne, siger Carsten Nielsen. Optag forsikringssamtaler De aggressive forsikringssælgere og Dørsalgsloven har også været oppe at vende i brancheorganisationen Forsikring & Pension. På foranledning af Kontant-programmet har brancheforeningen taget kontakt til Forbrugerrådet og Finanstilsynet for at drøfte, hvordan man kan sikre, at kunderne får en ordentlig betjening. Der er dog endnu ikke blevet istandsat et møde mellem parterne. Branchen har en fælles interesse i at have tilfredse kunder og ordentlige konkurrenceforhold. Ingen selskaber har interesse i at få presset kunder ind, som ikke vil være der. Vi skal derfor finde en moderne metode til at bevise, at der er indgået en aftale om de her ting. Det er ikke tidssvarende og i overensstemmelse med kundernes interesser altid at kræve en underskrift. En mulighed kunne være at optage samtalen, ligesom vi kender det i dag på værdipapirområdet, siger Torben Weiss Garne, underdirektør i Forsikring & Pension. ER DU FÆRDIG? Det spørger vi vores børn om, når de er små. Hvad med, at du stillede dig selv det spørgsmål som voksen? På Forsikringsakademiet kender vi værdien af at efteruddanne sig og hvad det kan betyde for dig, der ønsker at specialisere dig. Vi er ret sikre på, at du har styr på det meste, men hvad med at lade os give dig et overblik over vores kurser? Så kunne det jo være, at du bedre kunne svare ja til spørgsmålet ovenfor. De mange forskellige kurser opdaterer din viden, tager kun få dage og er uden eksamen. FIND DIT NÆSTE KURSUS PÅ ELLER RING TIL ANDREA ALMBJERG PÅ TLF OG HØR NÆRMERE. UDVIKLER DEN DU ALLEREDE ER Forsikringsakademiet A/S - Rungsted Strandvej Rungsted Kyst - Telefon _FOAK_ToiletAnnonce_Pæn.indd 1 13/02/

8 Løn Overvej om lønsystemet bør ændres De seneste års negative lønspiral bør give anledning til, at assurandørerne i den kommende tid overvejer, om der er fornuft i at beholde det nuværende lønsystem, mener Finansforbundets formand Kent Petersen, der er gæstetaler på kredsenes generalforsamling fredag 1. juni Af journalist Carsten Jørgensen Forsikrings- og pensionsselskaberne er sluppet nådigere gennem finanskrisen end pengeinstitutterne og har ikke skilt sig af med tilnærmelsesvis samme antal medarbejdere som sidstnævnte. Men prissætningen i selskaberne er under pres og dermed også hele omkostningssiden. Det har de fleste assurandører mærket i forbindelse med det seneste års lønforhandlinger, hvor flere selskaber har presset på for ikke bare at få nulløsninger men også løntilbagegang blandt assurandørerne. Finansforbundets formand Kent Petersen, som netop har forhandlet en to-årig overenskomst med en lønramme på to procent på plads med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, mener, at assurandørforeningerne bør overveje, om det nuværende lønsystem også er det rette i fremtiden. Provisionslønsystemet har været rigtig godt og er det måske fortsat for en stor del af assurandørerne. Men hvis priserne på produkterne fortsat bliver presset i bund, vil assurandørerne som en del af selskabernes distributionsled også blive presset. Derfor bør man forholde sig til, om løndannelsen skal skrues sammen på en anden måde, mener Kent Petersen, der er inviteret til at være gæstetaler på Assurandør Kredsens generalforsamling på Kobæk Strand fredag den 1. juni. Han understreger, at han ikke selv har en mening om, hvorvidt lønsystemet bør ændres, men han mener, det er vigtigt at diskutere det, og undersøge om der er andre og bedre måder at sikre assurandørerne nogle gode lønaftaler og overenskomster på, end man gør i dag. Det er tydeligt, at arbejdsgiverne ønsker samtidighed mellem overenskomsterne i selskaberne og arbejder hen imod mere centrale forhandlinger, end man har i dag. Det giver også assurandørerne nogle udfordringer i forhold til meget tæt samarbejde mellem de enkelte assurandørforeninger. Jeg har indtryk af, at samarbejdet generelt er godt, men igen bør man overveje og diskutere, om assurandørernes position samlet kunne styrkes og i givet fald hvordan, hvis man på et tidspunkt skulle forhandle overenskomster centralt, siger Kent Petersen. Som formand for Finansforbundet har han formået at styrke fællesskabet mellem de ti kredse i forbundet, hvilket senest har givet sig udslag i enstemmig opbakning til den nye to-årige overenskomst. Assurandørerne er også en del af dette fællesskab. Kent Petersen er godt klar over, at Finansforbundet er en lidt fjern størrelse for nogle assurandører, men det håber han ikke, at de vil blive ved med at mene. Finansforbundets sekretariat understøtter i høj grad assurandørerne, især med individuel juridisk rådgivning og forhandling både i forhold til decentrale og centrale forhandlinger. Og på kompetenceområdet er jeg overbevist om, at mange assurandører i de kommende år vil bruge den rådgivning og de tilbud, som vi lancerer, siger han. 8 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

9 Uddannelse Døren er åbnet til en lederkarriere Assurandører kan via et brobygningsforløb nu læse HD på Forsikringsakademiet, der har indledt samarbejde med Aalborg Universitet. Om få år håber det ambitiøse akademi at kunne udbyde MBA-uddannelser til assurandører Af journalist Carsten Jørgensen De tider, hvor assurandørerne kan køre rundt på vejene og kalde sig landets højest betalte ufaglærte arbejdskraft og i ny og næ tage et lynkursus på Forsikringsakademiet, lakker stille og roligt mod enden. En velkendt forklaring er, at kravene til assurandørernes kompetencer stiger, således at løbende efteruddannelse er vital for den enkelte. En mindre kendt, men måske endnu mere afgørende forklaring er, at den private uddannelsesinstitution Forsikringsakademiet konstant højner kvaliteten på sine kurser og uddannelser. Flere års hårdt arbejde på at indføre ECTS og EQF - en fælles europæisk standard for måling af den indsats, der skal til af den studerende (tid, arbejdsmængde osv.) og niveau har betydet, at Forsikringsakademiets uddannelser nu kan måles med andre uddannelser. Næste skridt er at integrere de privat forsikringsuddannelser til det offentlige udbud af uddannelser, og aktuelt er man i gang med at forberede, at assurandører kan læse HD i finansiel rådgivning eller ledelse fra september i år. Vi har nu åbnet døren på klem for, at assurandører kan læse til eksempelvis ledere, hvilket vi tror, at mange vil være interesserede i. Lige nu går de første på et brobygningsforløb, der kvalificerer dem til at læse HD 2. del, og når de forhåbentlig har bestået det forløb i april måned, er døren åbnet op på vid gab, fortæller kun- dechef Flemming Bonvang og udviklingschef Bjarne Dyrberg fra Forsikringsakademiet. Konkret er man blevet samarbejdspartner med Aalborg Universitet, hvilket også kan ses som en anerkendelse af det aktuelle niveau på Forsikringsakademiet. HD-uddannelsen udbydes af universitetet, men fysisk er det planen, at man læser i Rungsted til efteråret. Det er meget tilfredsstillende, at assurandøruddannelsen nu har opnået denne anerkendelse. Branchen har ønsket det i mange år, og vi har arbejdet hårdt på at forbedre kvaliteten af uddannelserne. For ikke så forfærdelig mange år siden bestod et uddannelsesforløb for assurandører typisk af en del selvstudier og 5-6 skoledage på Forsikringsakademiet. I dag varer et forløb typisk uger med intensiv undervisning, siger Bjarne Dyrberg. Forsikringsakademiet har dog ikke tænkt sig at stoppe udviklingen ved HD 2. del. Vi er i fuld gang med at afsøge andre muligheder for karriereforløb for assurandører. Konkret kigger vi på muligheden for at udbyde en MBA. Den lederuddannelse er jeg sikker på vil interessere mange assurandører, som går rundt med en mellemleder eller topleder i maven, siger Flemming Bonvang. Flemming Bonvang (tv) og Bjarne Dyrberg. ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 9

10 Ny rammeoverenskomst Mere tryghed og sociale forbedringer Assurandører får fra 1. april forbedrede muligheder for forældreorlov, adoption, pasning af sygt barn og garanteres outplacement ved afskedigelse Af journalist Carsten Jørgensen Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen er overordnet set godt tilfreds med indholdet i den nye rammeoverenskomst. De sociale bestemmelser er generelt blevet forbedret, så medlemmerne nu får bedre vilkår ved forældreorlov, pasning af sygt barn og adoption, og dækningen af kritisk sygdom er forbedret. Samtidig omfattes vi af de samme afbødeforanstaltninger, som der er forhandlet på plads på bank- og realkreditområdet, siger Carsten Nielsen. På forhånd havde han og Assurandør Kredsen håbet, at der også var indføjet nogle bestemmelser om ret til kompetenceudvikling i rammeoverenskomsten, men det lykkedes ikke. Alligevel er han ikke i tvivl om, at medlemmerne bør stemme ja, når overenskomsten sendes til urafstemning. Det er svært at argumentere for ikke at støtte op om de forbedringer, vi her har fået, siger Carsten Nielsen. Urafstemningen finder sted i perioden 1. marts til 16.marts, og du har derfor sandsynligvis modtaget din stemmeseddel, når du læser dette. Det indeholder rammeoverenskomsten: Forældreorlov Som udgangspunkt aftales placeringen mellem selskabet og medarbejderen. Hvis der ikke kan opnås enighed, er det medarbejderen, der bestemmer orlovens placering. Orloven skal dog holdes som uafbrudt fravær i op til 10 uger og placeres mellem uge 15 og uge 60 efter fødslen. Adoption Ved modtagelsen af et adoptivbarn i udlandet har medarbejderen ret til orlov med fuld løn i dagpengeperioden, dog højst otte uger før modtagelsen. Modtages adoptivbarnet i Danmark, er der ligeledes ret til orlov med fuld løn i dagpengeperioden, dog højst to uger før modtagelsen. I de tilfælde, hvor der ikke er dagpengeret i forbindelse med adoption, har medarbejderen ret til orlov uden løn i 14 uger regnet fra tidspunktet for modtagelsen af barnet. Udgiften ved at indføre bestemmelsen modregnes fra 1. april 2012 i assurandørens faste løn, medmindre andet aftales lokalt. Tilbagevenden efter barsel og sygdom Selskaberne har nu pligt til at aftale retningslinjer med assurandørforeningen for, hvad der skal ske i forbindelse med medarbejderes tilbagevenden efter længerevarende fravær. Ved længerevarende fravær forstås fraværsperioder på otte uger og derover. Retningslinjerne skal beskrive, hvordan lederen og den enkelte medarbejder aftaler rimelige løn- og arbejdsvilkår i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet efter fraværsperioden. Superprovision Reglerne for beregning af løn under sygdom ændres, så det lokalt aftales, hvordan superprovision indgår i sygelønsberegningen. Hensigten er at sikre, at assurandører efter en gennemsnitsbetragtning ikke oplever et indtægtstab på mere end 100 kroner pr. dag. Pasning af sygt barn Ved et sygt mindreårigt barns hospitalsindlæggelse, der kræver forældrenes tilstedeværelse, gives der indtil otte kalenderdages orlov med fuld løn. Udgiften ved at indføre bestemmelsen modregnes fra 1. april 2012 i assurandørens faste løn, medmindre andet aftales lokalt. Bedre forsikringer Dækningen for kritisk sygdom forhøjes til kroner. Samtidig indføres en særlig dækning for børnekritisk sygdom, der sikrer, at medarbejderens børn er dækket fra fødslen og indtil det fyldte 18. år med en forsikringssum på kroner. Afbødeforanstaltninger Der er skabt forbedrede forhold for assurandører, der bliver opsagt p.g.a. virksomhedens forhold, hvilket bl.a. indebærer at retten til outplacementbistand, uddannelse m.m. kommer på niveau med resten af den finansielle sektor. 10 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

11 Indkaldelse Assurandør Kredsen afholder ordinær generalforsamling Fredag den 1. juni 2012 kl Kobæk Strand Konference center Kobækvej 85, 4230 Skælskør Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er Kent Petersen, formand for Finansforbundet gæstetaler. Kent Petersen 2010: Formand for Finansforbundet : Formand for FTF-A 2004: Næstformand i Finansforbundet 2003: Formand for Kreds Nordea 1998: Næstformand i Kreds Nordea og medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse 1993: Medlem af bestyrelsen i Unikreds (nuværende Kreds Nordea) : Tillidsmand og fællestillidsmand i banken 1980 erne: Bankelev i Privatbanken i Holte Invitation Du inviteres herved til at overvære kredsgeneralforsamlingen og opleve formand for Finansforbundet som gæstetaler. Kredsgeneralforsamlingen er en delegeret forsamling, der består af delegerede fra assurandørforeningerne samt fra Landsforeningen. Det betyder, at du som medlem ikke har stemmeret på generalforsamlingen, men kredsen ser gerne så mange som muligt af Assurandør Kredsens medlemmer til generalforsamlingen. Hele arrangementet afsluttes med en frokost. Det vil glæde kredsen at se dig, og tilmelding vil vi bede dig foretage på senest den 4. maj 2012.

12 portræt Arbejdsbien fra Esbjerg Hellere et kundebesøg for meget end for lidt. Det er filosofien for 46-årige Carsten Dahl, assurandør og næstformand i Assurandørforeningen i SEB Pension. Han brænder for sit arbejde i selskabet og i assurandørforeningen, hvor han er optaget af uddannelse, det grænseløse arbejde og nyuddannede Af journalist Berit Villadsen To kundebesøg om dagen. Det er snittet for 46-årige Carsten Dahl, assurandør og næstformand for Assurandørforeningen i SEB Pension. De menneskelige relationer har altid været omdrejningspunktet for Carsten, der droppede jobbet som rejseleder for at blive assurandør i Baltica Forsikring tilbage i Gæsterne blev til kunder, men Carsten har altid holdt fast i at møde sine kunder ansigt til ansigt. Jeg vil hellere have et kundebesøg for meget end et for lidt. Jeg har ofte erfaret, at jeg får noget forretning hjem, som jeg ellers ikke ville have fået i telefonen. Derfor har jeg også kundebesøg, hvor nogen vil sige, Carsten burde du ikke hjemmefra have screenet det kundebesøg fra, siger Carsten Dahl, som skiftede til Codan i 1992 og gik ind i det faglige arbejde i Hos Codan fik Carsten Dahl kontor i fødebyen Esbjerg og blev LTD-assurandør, assurandør for læger, tandlæger og dyrlæger, eller populært sagt de hvide kitler. Den specialistfunktion har han stadig i dag, efter han i 2004 fik ny arbejdsgiver, da Codan pension blev solgt til SEB Pension. Kundesegmentet er dog udvidet til også at gælde selvstændige og firmaer med op til 50 ansatte. Sidstnævnte gruppe ser SEB-assurandøren flest muligheder i i dag, hvorfor han også er blevet certificeret til firmapension som en del af sin videreuddannelse. Han har igennem en årrække undervist på Forsikringsakademiet, og videreuddannelse er et område, som ligger ham meget på sinde i assurandørforeningen. Det er vigtigt, at vi hele tiden videreuddanner os og er fagligt velfunderet. Det gør, at vi kan overleve i branchen i dag og matche vores konkurrenter også indenfor bankverdenen. Som assurandører er vores viden det eneste, vi kan sælge. Har vi ikke viden om vores produkter, kan vi ikke sælge dem. Så for mig handler det hele tiden om, at vi får vores viden ajourført. Og det er vigtigt at holde selskaberne op på. Sluk forbindelsen i ferien Det grænseløse arbejde er et andet område, der optager Carsten Dahl. For syv år siden sneg det grænseløse arbejde sig for alvor ind i familien Dahls hjem i Esbjerg-forstaden Hjerting. Det skete, da SEB Pension lukkede deres Esbjerg-kontor, og Carsten fik Jeg vil hellere have et kundebesøg for meget end et for lidt. Jeg har ofte erfaret, at jeg får noget forretning hjem, som jeg ellers ikke ville have fået i telefonen 12 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

13 SEKS EKSTRA OM CARSTEN DAHL Foto: Stig Stasig Hvilken bil kører du i? En sort Passat Hvad kan du lide at spise? Rødt kød, som bare lige er blevet vendt på panden. Men jeg sætter også rigtig meget pris på wokmad, som min kone Linda laver meget af, efter hun har købt sig en wok. Hvad kan du lide at drikke? En god italiensk Amarone går man sjældent galt i byen med. Jeg kan også godt lide specialøl. Totre gange om året brygger jeg min egen sammen med min ven Morten. Hvad kan du lide at høre af musik? Jeg er meget bredt funderet. Ikke til det helt hårde. Men rock og pop - og gerne noget dansk. Hvad er den seneste bog, du har læst? Spøgelsesfangen af Jens Henrik Jensen, som er en lokal Esbjerg-forfatter. Spændingsromaner fanger mig. Men jeg læser ikke så meget. Kun på ferier. Hvad kan du lide at se i tv? Sport. Især fodbold, men vi følger også håndboldlandsholdene til mesterskaberne. hjemmekontor. Beslutningen bekymrede den socialt anlagte Carsten. Men en travl hverdag gør, at han slet ikke når at tænke over, at han er den eneste på kontoret, men det giver også udfordringer. Især for en arbejdsbi som Carsten. En arbejdsuge på 37 timer slår slet ikke til for Carsten, der forsøger at holde weekender og ferier arbejdsfri. Og det er til stadighed en udfordring, når kontoret består af en telefon og en computer, der er indenfor en overskuelig rækkevidde. Familien på fire forsøger derfor så vidt muligt at holde ferierne langt væk fra hjemmet. Vi rejser gerne til udlandet i vores ferier. Når jeg er væk hjemmefra, tager jeg ikke noget med, som gør, jeg kan åbne op for skærmen. Det er vigtigt at få ladet batterierne op og få koblet hjernen helt fra. Det kan jeg godt være dårlig til at gøre i hverdagen, men jeg er bevidst om det og har fokus på det. Vi ser desværre mange assurandører, der går ned med stress. Det bunder i, at de ikke får en periode, hvor de kobler helt fra den stressede hverdag. Drop hjemmekontor til nyuddannede Det grænseløse arbejde giver også udfordringer i forhold til oplæringen af nye assurandører. Det oplever Carsten især i Vestdanmark, hvor han bor og arbejder. Lukninger af kontorer i byerne og oprettelsen af flere hjemmekontorer, gør det svært for nyuddannede assurandører at lære af deres kolleger, og flere falder fra. Vi ser en lind gennemstrømning af assurandører i selskabet. Jeg vil nødig starte som ny i dag på et hjemmekontor. Det er en udfordring både systemmæssigt og fagligt at blive klædt på. På et kontor med kolleger kan du hele tiden spørge nogen om noget. Det er ikke det samme at vende en problemstilling med en kollega i telefonen som ved bordet i en kaffepause. Han mener, at selskaberne i højere grad skal støtte de nyuddannede og give dem ekstra snor i forhold til salgsopfølgningen. Særligt i opstartsperioden, hvor der er meget at lære. Han opfordrer selskaberne til at tage udfordringen op og se det som en investering i fremtiden. Det nytter ikke kun at ansætte erfarne rotter i branchen. På et tidspunkt har selskaberne ikke flere erfarne og drevne assurandører. I Vestdanmark, hvor jeg er, er gennemsnitsancienniteten 15 år. Det er meget. Vi bliver nødt til at have nyt blod ind i selskaberne. Brygmester i fritiden Carstens fritid er primært helliget familien. Konen Linda, og de to børn på 18 og 11 år kaster sig gerne ud i et bræt- eller kortspil. Og Carsten er en dårlig taber. Det gælder også på golfbanen, hvor han med runder på et år er en sjælden gæst. Sport ser han mest i fjernsynet. Men han går ikke glip af de par årlige hjemmebrygninger af specialøl med vennen Morten. Til stor glæde for både familie og venner, der mener, der er en god brygmester gemt i ham. ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 13

14 kort nyt Forsikringssvindel for milliarder Krisen får folk til de mest utrolige ting, og nu melder forsikringsbranchen ud, at de oplever et moralsk skred, når det gælder forsikringssvindel. Det er ikke kun ham roden nede fra hjørnet, der laver forsikringssnyd. I de senere år er det altså også de pænere ganske almindelige mennesker, der gør det, siger Brian Wahl Olsen, der er skadedirektør i Alm. Brand til Børsen tallene lader vente på sig, men i 2010 blev der afsløret svindel i sager for 419 millioner kroner viser tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Tallene er kun dækkende for to tredjedele af markedet. Det anslås at det reelle tal for svindlens omfang i Danmark er på fire milliarder kroner. Forsikringsselskabernes erfaring er, at det er privatpersoner med ondt i økonomien, der tyr til forsikringssvindel. Også mindre virksomheder, der ikke kan betale regningerne, kan finde på at sætte ild til leaset materiale, i håbet om at redde tiltrængte likvider hjem så en betalingsstandsning kan holdes for døren. Nyt fra Sønderjysk Forsikring Da vores nuværende formand Frank Madsen har takket ja til en nyoprettet stilling som afdelingsleder & underwriter i erhvervsdivisionen i Sønderjysk Forsikring, har han været nødt til at udtræde som formand i assurandørforeningen i SJF. Den 31. januar har den nye bestyrelse konstitueret sig med René Beierholm som formand samt Preben Jørgensen og Anders Madsen som næstformænd. Assurandørforeningernes generalforsamlinger Assurandørforening Assurandørforeningen i Aro Assurandørforeningen i Codan Assurandørforeningen i Danica Assurandørforeningen i If Branddirektørforeningen under KaB Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Assurandørforeningen i Nykredit Assurandørforeningen i SEB Pension Dato og sted Ultimo marts 20. april kl Comwell Kolding 13. april kl i Middelfart 19. april kl. 9.30, Hotel Hilton, Ellehammervej 20, Kastrup 11. maj kl 11 i Bramdrupdam 31. maj 27. april kl i Odense 20. april kl i Hotel Munkebjerg i Vejle Assurandørforeningen i Thisted Forsikring g/s? Assurandørforeningen i Topdanmark Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Assurandørforeningen i Lokalforsikring Assurandørforeningen i Gjensidige 12. maj kl Munkebjerg, Vejle 24. april kl kl Nyborg Strand Holdes i maj Holdes i maj 13. april kl i Næstved 27. februar Landsforeningen Urafstemning inden udgangen af marts / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

15 medlemsstatus Assurandør Kredsen medlemmer marts 2012 Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 208 Jonas Elholm, Næstved Lars Bager Winther, Silkeborg Lasse Mortensen, Rødovre Majbritt Sigvardsen Nielsen, Aars Michael Lind Elmgren, Støvring Bent Overgaard, Farum Bjarne Egenæs, Randers NV Henrik Skov, Roskilde Holger Møller Hansen, Randers NV Kenn Bach Pedersen, Blokhus Kim Nissen, Slagelse Kirsten E. Mortensen, Greve Lars F. Knudsen, Odense C Martin Sanderhoff, København N Niels Jørgen Haslev, Haslev Ole Røge Holm, Fjerritslev Svend Erik Jensen, Skærbæk Søren Frandsen, Aalborg SV Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 193 Ali Aliji, Ballerup Jonas Daniel Nielsen, Frederikshavn Karsten D. Sander, Odense NV Lasse Holmenlund, Aalborg SV Susanne Tobiasen, Aarhus N Ulrich Busch, Aarhus Christian Lystrup Christensen, Tranekær Gitte Marianne Hansen, Næstved Jan O. Christensen, Sønderborg Jørgen Seerup, Øster-Assels Klaus Rosendal, Lejre Laila Aggerholm, Thyholm Lars Bager Winther, Silkeborg Leif Riis, Odense C Thomas Pedersen, Vodskov Tonny Hemme, Kastrup Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 368 Casper Staal, Aarhus Claus Roman Hansen, Høng Daniel Knudsen, Aarhus Henrik Borch, Odense C Henrik Skov, Roskilde Jacob Hoffmann Nielsen, Præstø Jimmy Jensen, Ringsted Jonas Kjær Andersen, Randers C Kenn Bach Pedersen, Blokhus Kenny Hoffmann Larsen, København SV Kim Nissen, Slagelse Lars F. Knudsen, Odense C Lotte Dam, Viborg Louise Søborg Larsen, København V Mark Nickel, Skovlunde Martin Skov, Haderslev Mike Borgersen, Svendborg Ole Møller Nielsen, Roslev Peter Sandvang, Hillerød Rasmus Østergaard, Sønderborg Søren Engelbreth, Horsens Tonny Mikkelsen, København S Claus Sønderby Jacobsen, Holstebro Jan Bergmann, Højer Jens Bruun, Aarhus Jonas Daniel Nielsen, Frederikshavn Jonas Møller, Brønshøj Lars Damgaard, Skærbæk Lars Østergaard Hansen, Uldum Lasse Holmenlund, Aalborg SV Michael Lind Elmgren, Støvring Michael V. Nielsen, Farum Ole Asbjørn Poulsen, Kgs. Lyngby Peter Berg, Viborg Steen Bo Hemmingsen, Hjørring Stefan Lindholdt, Herning Steffan Lykke, København S Thomas Lassen Mylin, København S Assurandørforening i Nykredit Antal medlemmer: 31 Birgitta Maria Junge, Aalborg Claus Günther Asmussen, Ringsted Jan Bødker Knudsen, Hirtshals Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 23 Assurandørforeningen i Danica Antal medlemmer: 123 Søren H. Clausen, Malmø Søren Markersen, Espergærde Tommy Dahl Byø, Hillerød Allan Friismose, København Ø Jan N. Mollerup, Næstved Margrethe Poulsen, Næstved Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 27 Henrik Ejegod Mortensen, Højbjerg Jan Rehn, Karlslunde Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 16 Lars Hansen, Aars Curt Wallin, Aalborg Ejvind Petersen, Solrød Strand Frank Splidsboel Møller, Silkeborg Jesper Brinkmann, Aalborg Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 15 Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 20 Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 12 Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer: 69 Mette Buchwald, Viby Sjælland Jette Kristensen, Vejle Nicole Kunø, Hirtshals Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 31 Carsten Lyngsøe, Kgs. Lyngby Henrik Jeppesen, Brønderslev Niels Fredborg, Højbjerg Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 61 Jacob Søgaard Larsen, København S Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 31 Henning Vibe Schavstein, Ringsted Per Vestergaard, Lejre Stig Kjærgaard Jakobsen, Roslev Landsforeningen Antal medlemmer: 334 Asmahan A. E-Saad, Odense C Camilla Lundsgaard, København Sv Helle Lindkvist Clausen, Odense NV Poul Erik Carstensen, Aabybro Anders Norre Thuesen, Ribe Andreas S. Holm-Nielsen, Aalborg SV Biljana Bibi Dimitrov, Give Bjarne Bager, Horsens Bo Hviid Hansen, Hvidovre Dennis Kristensen, Frederikssund Henrik Lind, Fjerritslev Henrik Sigvardsen, Nykøbing F Jannie Mayne Kirkegaard, Ålsgårde Jesper Bach, Aalborg Johan Jespersen, Frederiksberg Jørgen Pedersen, Rønne Kaj Jelling Andersen, Gudbjerg Sydfyn Kasper Bork Andersen, Holstebro Kim Steen Hansen, Odense C Lasse Overgård Nielsen, København Ø Michael Alvin Petersen, Beder Michael Dau Frederiksen, Frederiksberg Mick Smed Buffalo, Mørkøv Morten Bredning, København N Morten Wind, Horsens Nadia Günes, Nyborg Nanna Sofia N. Krejler, København Ø Ole Rungborg Carlsen, Esbjerg V Peter Sukstof, København V Sandra Jensen, Vordingborg Søren Andkjær, Ringe Søren Seidler Madsen, Horsens Thomas Bach Sørensen, Tranbjerg J Thomas Pape Petersen, Frederikshavn ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 15

16 id nr.: Kontakt Forretningsudvalg Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Stedfortræder Uffe Pedersen, If Ole Døssing Christensen, Topdanmark Per Søgaard, Danica Pension Per H. Olsen, Nykredit Jan Farup, Nordea Liv & Pension Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Lars Ejstrup Søbakken 36 Svogerslev 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Stig Petersen Slagelsevej 54 B 4180 sorø Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Lindevej Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Jan Farup Enebærvej Riskov Tlf Mail: Assurandørforeningen i Nykredit Per H. Olsen Rådhuspladsen 4, 2. tv 4200 Slagelse Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring René Beierholm Gammelmosevej Sjølund Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Henrik Pedersen Rugårdsvej Søndersø Tlf Mail:

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse

Udbydere af danskuddannelse NOTAT Dato: 12. september 2011 Kontor: Integrationskontoret Sagsbeh.: YKT Udbydere af danskuddannelse AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post:

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009

StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009 StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 1 13-75460 Line Sørensen 343-Hvidovre Skyttekreds 200

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Birkerød: Mail: larskleiminger@gmail.com Tlf.: 30299629

Birkerød: Mail: larskleiminger@gmail.com Tlf.: 30299629 Klub/ Hold i 2012/13 Holdkaptajn: Amager Herrehold 1. herrehold, 3. div. Sjælland Thomas Christensen, tlf. 42207359, mail: thomas_filias@hotmail.com 2. herrehold, 4. div. Sjælland KBH Kristian Wilhøft

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Program til Sommerturneringen 2011

Program til Sommerturneringen 2011 I weekenden d. 5 7. august 2011 1 Program til Sommerturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd sommerturnering 2011. Den afvikles over weekenden d. 5. 7. august på Næstved Tennisklubs baner på Nygårdsvej

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg

RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg StævneProgram 24-04-2006 14:19 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.1.1.1 januar 2006 RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg Amtshold SEN 1 Frederiksborg Amts Skytteforeninger 1 14-123 Johannes Jensen

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION :43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION Distance 8,5 Klasse: KVINDE Distance 8,5 1 0573 00:43:00 HELLE OVESEN BRANDE MOTION 2 0592 00:43:20 NANNA VESTERGAARD KRISTEENSEN IKAST ATLETIK & MOTION 3 0593 00:43:23 LONE MIKKELSEN IKAST ATLETIK & MOTION

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Midt- & Vestsjælland Åben stævne 2016

RESULTATLISTE DGI Midt- & Vestsjælland Åben stævne 2016 22-05-2016 16:13:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Midt- & Vestsjælland Åben stævne 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 110952 Nikoline Storm 17-373 Ballerup Skf. 199/13 200/09 399/22 2 119757 Annika

Læs mere

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015 MTB - Vintercup - 5 Afd. - - Romalt Bakker - 26. februar 2015 Navn Klub 1 omgang 2 omgang 3 omgang 4 omgang 5 omgang Total Klasse 1: 1 Rasmus Feldballe 00:14:02 00:13:01 00:13:06 00:13:24 00:13:26 01:07:02

Læs mere

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 27-05-2013 10:14:40 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 5 gevinster af 200,-kr. 1. 19352 Henrik Strand 04-020 Taarup-Kvols-Løgstrup

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

RESULTATLISTE ØST geværterræn i Jægerspris ØST terræn 2012

RESULTATLISTE ØST geværterræn i Jægerspris ØST terræn 2012 15-04-2012 20:52:04 - DDS SP v.3.12.4.2 RESULTATLISTE ØST geværterræn i Jægerspris 2012 ØST terræn 2012 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 1/4 Højre 300 m Knælende Station 2 Mål 1 1/7 230 m Liggende

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold.

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Finaleresultater Fodbold Unionsturneringen 2009. Semifinale: Sydøstjylland Station City 3 7 Semifinale: Sydjylland St. Bellahøj 2 3 Bronzekamp: Sydøstjylland

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr.

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr. Au2Partsløbet 2016 2. afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 16 Allan Hansen Peter Petersen KR3 1 1 03:49 39,3 31 Steen Petersen Allan Petersen KR6

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere