MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 Priskrig på pensionsmarkedet/4 Dørsalgsloven under angreb/6 Overvej om lønsystemet bør ændres/8 Døren åbnet til en lederkarriere/9 Mere tryghed og sociale forbedringer/10 Arbejdsbien fra Esbjerg/12 Foreningsnyt/14 Medlemsstatus/ 15

2 Citater Vi har fået en aftale, som tager højde for den situation, den finansielle sektor er i. Helt overordnet er næsten alt udgiftskrævende givet på lønnen. Det, der er givet ud over lønnen, kommer stort set ikke til at påvirke virksomhederne økonomisk. Steen A. Rasmussen, direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening til Jyllands- Posten Jeg har stået ved mange dødslejer, hvor folk har fortalt mig, at de ærgrer sig over alt det, som de ikke fik gjort. De, der virkelig smed noget bag sig og prøvede noget nyt, har til gengæld aldrig fortrudt det. Det kan godt være, at de ikke fik succes, men de var glade for, at de gjorde det. Sognepræst Poul Joachim Stender til Berlingske Tidende Det var ikke det store kulturchok, da jeg kom til Danmark. Jeg blev så varmt modtaget af min mands venner og af familien, så mit første møde med danskerne var meget positivt. Jeg faldt hurtigt til, og når du spørger, om der var ting, der undrede mig, var det mest de små ting. Som når jeg var til fest ikke fik lov til at spise, fordi jeg skulle skåle hele tiden, og at der var uendelig mange taler. Kronprinsesse Mary til Berlingske Tidende En vellykket flyvetur er en meget simpel form for succes. Du sætter dig ind i et fly med et klart mål om, hvor du skal hen, får det til at lette og flyver til din destination. Hvis du lander ved målet er du en succes. Du har i hvert fald opnået det du satte dig for. Det kan jeg godt lide ved at flyve. Som iværksætter er det svært at sætte en præcis finger på, hvornår du er en succes. Er det, når du sælger din virksomhed? Er det, når du er blevet rig? Det er ikke så lige til. Morten Wagner, direktør medejer og stifter af Freeway Aps, der står bag Dating.dk til Berlingske Business Man står over for hinanden og råber æh, bæh, du er dum, min far er større end din. Det er de samme grundlæggende infantile mekanismer som i børnehaven. Mette Bock, MF for Liberal Alliance om debatmiljøet i Folketinget til Politiken 2 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

3 leder Carsten Nielsen formand Uacceptabel skræmmekampagne Kort før jul, kunne man på fanet.dk, der er Finanssektorens Arbejdsgiverforenings (FA) hjemmeside læse, at Høj løn truer assurandørerne. Påstanden er, at vi er truet på både beskæftigelsen og indtjeningen, idet den teknologiske udvikling har ændret rammerne for salget. Min påstand er, at selskaberne over de sidste mange år kontinuerligt har ændret rammerne for salget på en måde, der bevirker, at assurandørerne i dag bruger alt for meget af deres tid på administration. Registrering, opfølgning og rapportering til salgschefer fylder i dag en markant del af vores arbejdsdag. Det er selvfølgelig ikke holdbart. Så kære FA: Få jeres medlemsvirksomheder til at forstå, at assurandørerne ikke er administratorer men derimod topprofessionelle rådgivere inden for forsikring og pension. På det felt er vi rigeligt vores løn værd. Den løn, assurandørerne skal have, tjener de ude hos nye og bestående kunder ikke bag skrivebordet. Administratorer kan ansættes til væsentligt lavere løn. Det er jo rigtigt, som det fremgår af artiklen, at vi er blevet færre gennem årene. Men hvad artiklen ikke fortæller er, at produktiviteten i samme tidsrum er øget betragteligt. Regn lidt på det, og I vil konstatere, at lønnen passer. Det er ikke første - og nok heller ikke sidste gang - at vi i vores sektor må stå model til sådanne udmeldinger. Kort tid før forhandlingerne på bankområdet gik ind i den afgørende fase, var FA også ude og advare om, at selv en nulløsning, vil betyde personalenedskæringer i tusindtal i sektoren. En helt igennem uhørlig udmelding, der kun havde til hensigt at lægge pres på vores forhandlere. Det lykkedes som bekendt ikke. Det er muligt, at vi kommer til at acceptere, at vi bliver færre med årene. Vi erkender da også, at teknologiudviklingen kan medføre smidigere arbejdsgange. Færre aktører i markedet kunne være en anden årsag. Vi er klar til at udvise ansvarlighed ved de lokale overenskomstforhandlinger. Vi følger også med i, hvad der sker i det øvrige samfund, både nationalt og internationalt. Men lad være med at prøve at skræmme os til generel lønnedgang. Vi køber den ikke Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads København K Telefon: Telefax: Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Finansforbundet Annoncer: Kontakt Briddi Escherich Telefon Forsidefoto: Scanpix Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Produktion: ProReklame ApS, Hillerød Udgivelsesterminer: 4 gange årligt. Næste nummer udkommer Juni 2012 ISSN-nr.: Nr. 1 / marts 2012 / 11. årgang ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 3

4 Vækstkamp Jan Hoffmann, Topdanmark: Vi oplever i øjeblikket selskaber, der tilbyder underskudsgivende forretninger. Steen Michael Eriksen, Nordea Liv og Pension: Der vil ske en yderligere polarisering mellem de store og små selskaber. Priskrig på pensionsmarkedet Konkurrencen om pensionskunderne er blevet skærpet, særligt på firmapensionsmarkedet. I kampen om markedsandele underbyder pensionsselskaberne hinanden. Og priskrigen er lang fra slut, vurderer direktørerne fra fire pensionsselskaber Af journalist Berit Villadsen Kampen om pensionskunderne er blevet kraftigt intensiveret de seneste par år. Efter en tiårs periode med to-cifrede vækstrater, som følge af udbygningen af arbejdsmarkedspensionssystemet, høje lønstigninger og stigende beskæftigelse, er grebet strammet om pensionsbranchen ernes tag-selv-bord på markedet for firmapensioner er væk. Markedet er mættet, og der er nu tale om 2. og 3. gangskøbere. Og hvad gør selskaberne så, når den sidste firmapension er solgt til kunden, som ingen havde før? Henter nye kunder hos konkurrenterne ved at tilbyde billigere og bedre forsikringer. Og modsat tidligere er kunderne villige til at shoppe mere rundt. Siden finanskrisen er interessen for forsikringer og pension steget. Den totale formueforvaltning er kommet mere i fokus. Det samme er prisen for pension og forsikringer. Det mærker selskaberne. Konkurrencen er hård. Der er som regel altid tre-fem selskaber inde over et forsikringstilbud til en kunde, og de bliver kontaktet langt oftere end tidligere. Ifølge Jan Hoffmann, direktør i Topdanmark Livsforsikring, er det ikke ualmindeligt, at forsikringskunder i almindelighed bliver ringet op 2-3 gange om måneden af forskellige mæglere og assurandører med et forsikringstilbud i røret. Og det presser selskaberne. Mange flere sager går i udbud end tidligere, og vi bruger mere krudt på at bevare kunderne. Markedet er blevet meget prisfokuseret. Konkurrencen er tæt, og vi oplever i øjeblikket selskaber, der tilbyder underskudsgivende forretninger. Konkurrencen bliver hårdere og hårdere, for ingen selskaber vil give slip på deres kunder, siger Jan Hoffmann, direktør i Topdanmark Livsforsikring. Kamp om kunderne Priskrigen handler i høj grad om kampen om markedsandele, men ikke udelukkende. Ifølge Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv og Pension, er konkurrencen i nogle tilfælde også ken- 4 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

5 Jesper Winkelmann, Danica Pension: Vi gør alt for at fastholde vores markedsandel på en tredjedel af markedet. Søren Lockwood, SEB Pension: Jeg er overbevist om, at denne priskrig vil føre til en konsolidering i markedet. detegnet ved at være en politisk priskrig mellem få enkelte aktører i markedet, der i kampen om at positionere sig på markedet ikke vil miste markedsandele eller kunder til hinanden. På markedet for firmapensioner er priskonkurrencen blevet særligt intensiveret for de helt store virksomhedskunder. De store virksomheder er attraktive, fordi deres mange medarbejdere igennem årene har akkumuleret store opsparinger, som pensionsselskaberne kan tjene penge på at forvalte. Firmapensionsområdet er blevet et område med langt flere penge end tidligere. Penge og kunder der trækker, men ikke for enhver pris, lyder det fra Nordea Liv og Pension. Oprindeligt har man sagt, at indtjeningen på kapitalforvaltningen, altså på gyngerne, kunne man sætte delvist til på karrusellerne, altså risikopriserne. Det kan man ikke længere i dag, hvor indtjeningen på kapitalforvaltningen er begrænset. Så for os er det vigtigt at holde tungen lige i munden. Vi vil gerne beskytte den portefølje, vi har, men vi har en absolut grænse for, hvilken lønsomhed vi kan acceptere for en bestemt kunde, siger Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv og Pension, og holdningen er den samme hos konkurrenten Danica Pension. Vi gør alt for at fastholde vores markedsandel på en tredjedel af markedet. Vi befinder os i øjeblikket i 2012, hvor vi må forholde os til, hvor meget tabsgivende forretning, vi vil tabe. Vi kan godt holde til at tabe store kunder, hvis de er tabsgivende. Vi lever ikke af vækst, men lønsomhed, siger Jesper Winkelmann, direktør i Danica Pension. Fusioner og konsolideringer Jesper Winkelmann tror ikke, at der sker en normalisering af priserne på forsikringsdækning inden for de næste par år. Tværtimod. Han regner med, at konkurrencen vil blive yderligere intensiveret, og at selskaberne skal vænne sig til, at pensionskunderne i højere grad end tidligere shopper mellem de forskellige selskaber. Direktør i SEB Pension, Søren Lockwood, er også overbevist, om at priskrigen på pensionsmarkedet fortsætter. Og det vil få store konsekvenser. Jeg tror, vi vil se en markant ændring i sektoren inden for de næste fem år eller mindre. Det danske marked har for mange pensionsselskaber, og jeg er overbevist om, at denne priskrig vil føre til en konsolidering i markedet. Det er svært at sige, hvornår det sker, og om der bliver tale om fusioner, der sker af lyst eller nød. Men SEB Pension er klar til at deltage i den konsolidering, der kommer, siger Søren Lockwood, direktør i SEB Pension. Søren Lockwood understreger, at selskabernes omkostninger bliver et vigtigt konkurrenceparameter i årene frem. Jo lavere enhedsomkostninger selskaberne har, jo lavere priser kan de tilbyde nye kunder uden at tabe penge. Den betragtning er Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv og Pension, enig i. Han tror, at fremtidens aktører i pensionsbranchen er de selskaber, som formår at reducere deres omkostninger og samtidig få flere kunder. Jeg tror, der vil ske en yderligere polarisering mellem de store og små selskaber. Vi vil se selskaber med omkostningsprocenter under 5 procent og andre med omkostningsprocenter på 8-10 procent eller mere. Med mere og mere regulering, der afføder blandt andet mere kapital, flere og flere jurister, compliance officers og så videre, bliver det dyrere og dyrere at drive et selskab. Jeg tror derfor, vi vil se nogle selskaber søge sammen i administrationsselskaber, hvor de kan holde omkostningerne ned. Men jeg tror også, der kommer opkøb og konsolidering i branchen, siger Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv og Pension. ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 5

6 Sælgeradfærd Dørsalgsloven under angreb Uopfordrede henvendelser fra forsikringsselskaber på telefonen skal forbydes, mener Det Radikale Venstres forbrugerordfører Lotte Rod Af journalist Berit Villadsen Aggressive forsikringssælgere. Et ord, der gik igen og igen i DR s Forbrugermagasin Kontant i januar, hvor forsikringsselskabernes salgsmetoder og dørsalgsloven var under debat. I tv-programmet fortalte flere kunder, hvordan de følte sig groft udnyttet af forsikringsselskaber, der havde solgt dem forsikringer over telefonen. Forsikringer kunderne ikke mente, at de havde indgået. Forbrugerrådet sendte ligeledes en skarp kritik af forsikringsselskabernes adfærd, som de kaldte anmassende og aggressiv. På Christiansborg har tv-udsendelsen også vakt opsigt. Hos Det Radikale Venstre har udsendelsen givet forbrugerordfører Lotte Rod anledning til at kigge på dørsalgsloven igen. Hun er modstander af, at forbrugere modtager uopfordrede henvendelser på telefonen. Hun ønsker derfor at fratage forsikringsselskaberne den nuværende mulighed for at kontakte kunderne over telefonen. Min helt grundlæggende holdning er, at man ikke skal have uopfordrede henvendelser hverken på mail, i postkassen eller per telefon. Jeg mener derfor ikke, man privat skal ringes op og tilbydes forsikringer over telefonen. Jeg mener ikke, at forsikringsbranchen er berettiget til en undtagelsesparagraf i dørsalgsloven. Branchen er ikke så anderledes end så mange andre brancher. Forsikringsbranchen må derfor, ligesom andre brancher, finde nye måder at kommunikere på og nye kanaler, de vil konkurrere indbyrdes på, siger Lotte Rod, forbrugerordfører fra Det Radikale Venstre. Forsikringssalg til gennemsyn Venstres forbrugerordfører Jan E. Jørgensen er uenig. Han ser ingen grund til at ændre Dørsalgsloven, og er principielt imod at ændre lovgivninger, med mindre der er et reelt behov for det. Han savner desuden dokumentation for problemets omfang, dokumentation som Lotte Rod p.t. ikke kan give ham. Jan E. Jørgensen er tilhænger af øget konkurrence på markedet, og han mener, at telefonkontakten bidrager til at øge konkurrencen på forsikringsmarkedet, men der skal være grænser for kontakten. Fakta om Dørsalgsloven Dørsalgsloven eller Forbrugeraftaleloven er en dansk lov, der regulerer erhvervsvirksomheders fjernsalg til private forbrugere, også kaldet dørsalg. Loven fastslår, at erhvervsdrivende ikke må henvende sig uopfordret personligt eller telefonisk med henblik på at sælge varer eller tjenesteydelser. Undtaget er dog salg af bøger, forsikringer samt abonnementer på aviser, tidsskrifter og redningstjenester eller sygetransport. Ifølge Forsikring & Pension blev forsikringsselskaberne i 2004 undtaget fra loven ud fra synspunktet om, at det var vigtigt at sikre, at folk havde de rette forsikringer, og at forsikringerne blev tilpasset de behov, som man har i de forskellige livsfaser. Forsikringsselskabernes fjernsalg er endvidere reguleret af Forsikringsaftaleloven og God skik reglerne. 6 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

7 Jeg mener ikke, at vi som politikere skal ændre Dørsalgsloven. Jeg mener i stedet, at forsikringsbranchen skal sætte sig ned for at løse problemet og lave et fælles kodeks for handel med forsikringsprodukter Jan E. Jørgensen, forbrugerordfører for Venstre Som udgangspunkt mener jeg ikke, at man bør indgå en aftale over telefonen, før kunden har skrevet under på aftalen. Men jeg mener ikke, at vi som politikere skal ændre Dørsalgsloven. Jeg mener i stedet, at forsikringsbranchen skal sætte sig ned for at løse problemet og lave et fælles kodeks for handel med forsikringsprodukter. Forsikringsselskaberne kan heller ikke have en interesse i at blive slået i hartkorn med diverse annoncesælgere, siger Jan E. Jørgensen. Assurandør Kredsens formand, Carsten Nielsen er enig. Vi tager afstand fra, at forsikringsløsninger bliver aftalt over en telefon. Selvfølgelig skal folk være bevidst om, hvad de tegner af forsikringer. Det sikrer vi bedst muligt ved, at selskaberne sender en assurandør ud og gennemgår deres forsikringer. Det er vigtigt, at kunden får skrevet under og givet håndslag på en aftale med forsikringsselskaberne, siger Carsten Nielsen. Optag forsikringssamtaler De aggressive forsikringssælgere og Dørsalgsloven har også været oppe at vende i brancheorganisationen Forsikring & Pension. På foranledning af Kontant-programmet har brancheforeningen taget kontakt til Forbrugerrådet og Finanstilsynet for at drøfte, hvordan man kan sikre, at kunderne får en ordentlig betjening. Der er dog endnu ikke blevet istandsat et møde mellem parterne. Branchen har en fælles interesse i at have tilfredse kunder og ordentlige konkurrenceforhold. Ingen selskaber har interesse i at få presset kunder ind, som ikke vil være der. Vi skal derfor finde en moderne metode til at bevise, at der er indgået en aftale om de her ting. Det er ikke tidssvarende og i overensstemmelse med kundernes interesser altid at kræve en underskrift. En mulighed kunne være at optage samtalen, ligesom vi kender det i dag på værdipapirområdet, siger Torben Weiss Garne, underdirektør i Forsikring & Pension. ER DU FÆRDIG? Det spørger vi vores børn om, når de er små. Hvad med, at du stillede dig selv det spørgsmål som voksen? På Forsikringsakademiet kender vi værdien af at efteruddanne sig og hvad det kan betyde for dig, der ønsker at specialisere dig. Vi er ret sikre på, at du har styr på det meste, men hvad med at lade os give dig et overblik over vores kurser? Så kunne det jo være, at du bedre kunne svare ja til spørgsmålet ovenfor. De mange forskellige kurser opdaterer din viden, tager kun få dage og er uden eksamen. FIND DIT NÆSTE KURSUS PÅ ELLER RING TIL ANDREA ALMBJERG PÅ TLF OG HØR NÆRMERE. UDVIKLER DEN DU ALLEREDE ER Forsikringsakademiet A/S - Rungsted Strandvej Rungsted Kyst - Telefon _FOAK_ToiletAnnonce_Pæn.indd 1 13/02/

8 Løn Overvej om lønsystemet bør ændres De seneste års negative lønspiral bør give anledning til, at assurandørerne i den kommende tid overvejer, om der er fornuft i at beholde det nuværende lønsystem, mener Finansforbundets formand Kent Petersen, der er gæstetaler på kredsenes generalforsamling fredag 1. juni Af journalist Carsten Jørgensen Forsikrings- og pensionsselskaberne er sluppet nådigere gennem finanskrisen end pengeinstitutterne og har ikke skilt sig af med tilnærmelsesvis samme antal medarbejdere som sidstnævnte. Men prissætningen i selskaberne er under pres og dermed også hele omkostningssiden. Det har de fleste assurandører mærket i forbindelse med det seneste års lønforhandlinger, hvor flere selskaber har presset på for ikke bare at få nulløsninger men også løntilbagegang blandt assurandørerne. Finansforbundets formand Kent Petersen, som netop har forhandlet en to-årig overenskomst med en lønramme på to procent på plads med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, mener, at assurandørforeningerne bør overveje, om det nuværende lønsystem også er det rette i fremtiden. Provisionslønsystemet har været rigtig godt og er det måske fortsat for en stor del af assurandørerne. Men hvis priserne på produkterne fortsat bliver presset i bund, vil assurandørerne som en del af selskabernes distributionsled også blive presset. Derfor bør man forholde sig til, om løndannelsen skal skrues sammen på en anden måde, mener Kent Petersen, der er inviteret til at være gæstetaler på Assurandør Kredsens generalforsamling på Kobæk Strand fredag den 1. juni. Han understreger, at han ikke selv har en mening om, hvorvidt lønsystemet bør ændres, men han mener, det er vigtigt at diskutere det, og undersøge om der er andre og bedre måder at sikre assurandørerne nogle gode lønaftaler og overenskomster på, end man gør i dag. Det er tydeligt, at arbejdsgiverne ønsker samtidighed mellem overenskomsterne i selskaberne og arbejder hen imod mere centrale forhandlinger, end man har i dag. Det giver også assurandørerne nogle udfordringer i forhold til meget tæt samarbejde mellem de enkelte assurandørforeninger. Jeg har indtryk af, at samarbejdet generelt er godt, men igen bør man overveje og diskutere, om assurandørernes position samlet kunne styrkes og i givet fald hvordan, hvis man på et tidspunkt skulle forhandle overenskomster centralt, siger Kent Petersen. Som formand for Finansforbundet har han formået at styrke fællesskabet mellem de ti kredse i forbundet, hvilket senest har givet sig udslag i enstemmig opbakning til den nye to-årige overenskomst. Assurandørerne er også en del af dette fællesskab. Kent Petersen er godt klar over, at Finansforbundet er en lidt fjern størrelse for nogle assurandører, men det håber han ikke, at de vil blive ved med at mene. Finansforbundets sekretariat understøtter i høj grad assurandørerne, især med individuel juridisk rådgivning og forhandling både i forhold til decentrale og centrale forhandlinger. Og på kompetenceområdet er jeg overbevist om, at mange assurandører i de kommende år vil bruge den rådgivning og de tilbud, som vi lancerer, siger han. 8 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

9 Uddannelse Døren er åbnet til en lederkarriere Assurandører kan via et brobygningsforløb nu læse HD på Forsikringsakademiet, der har indledt samarbejde med Aalborg Universitet. Om få år håber det ambitiøse akademi at kunne udbyde MBA-uddannelser til assurandører Af journalist Carsten Jørgensen De tider, hvor assurandørerne kan køre rundt på vejene og kalde sig landets højest betalte ufaglærte arbejdskraft og i ny og næ tage et lynkursus på Forsikringsakademiet, lakker stille og roligt mod enden. En velkendt forklaring er, at kravene til assurandørernes kompetencer stiger, således at løbende efteruddannelse er vital for den enkelte. En mindre kendt, men måske endnu mere afgørende forklaring er, at den private uddannelsesinstitution Forsikringsakademiet konstant højner kvaliteten på sine kurser og uddannelser. Flere års hårdt arbejde på at indføre ECTS og EQF - en fælles europæisk standard for måling af den indsats, der skal til af den studerende (tid, arbejdsmængde osv.) og niveau har betydet, at Forsikringsakademiets uddannelser nu kan måles med andre uddannelser. Næste skridt er at integrere de privat forsikringsuddannelser til det offentlige udbud af uddannelser, og aktuelt er man i gang med at forberede, at assurandører kan læse HD i finansiel rådgivning eller ledelse fra september i år. Vi har nu åbnet døren på klem for, at assurandører kan læse til eksempelvis ledere, hvilket vi tror, at mange vil være interesserede i. Lige nu går de første på et brobygningsforløb, der kvalificerer dem til at læse HD 2. del, og når de forhåbentlig har bestået det forløb i april måned, er døren åbnet op på vid gab, fortæller kun- dechef Flemming Bonvang og udviklingschef Bjarne Dyrberg fra Forsikringsakademiet. Konkret er man blevet samarbejdspartner med Aalborg Universitet, hvilket også kan ses som en anerkendelse af det aktuelle niveau på Forsikringsakademiet. HD-uddannelsen udbydes af universitetet, men fysisk er det planen, at man læser i Rungsted til efteråret. Det er meget tilfredsstillende, at assurandøruddannelsen nu har opnået denne anerkendelse. Branchen har ønsket det i mange år, og vi har arbejdet hårdt på at forbedre kvaliteten af uddannelserne. For ikke så forfærdelig mange år siden bestod et uddannelsesforløb for assurandører typisk af en del selvstudier og 5-6 skoledage på Forsikringsakademiet. I dag varer et forløb typisk uger med intensiv undervisning, siger Bjarne Dyrberg. Forsikringsakademiet har dog ikke tænkt sig at stoppe udviklingen ved HD 2. del. Vi er i fuld gang med at afsøge andre muligheder for karriereforløb for assurandører. Konkret kigger vi på muligheden for at udbyde en MBA. Den lederuddannelse er jeg sikker på vil interessere mange assurandører, som går rundt med en mellemleder eller topleder i maven, siger Flemming Bonvang. Flemming Bonvang (tv) og Bjarne Dyrberg. ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 9

10 Ny rammeoverenskomst Mere tryghed og sociale forbedringer Assurandører får fra 1. april forbedrede muligheder for forældreorlov, adoption, pasning af sygt barn og garanteres outplacement ved afskedigelse Af journalist Carsten Jørgensen Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen er overordnet set godt tilfreds med indholdet i den nye rammeoverenskomst. De sociale bestemmelser er generelt blevet forbedret, så medlemmerne nu får bedre vilkår ved forældreorlov, pasning af sygt barn og adoption, og dækningen af kritisk sygdom er forbedret. Samtidig omfattes vi af de samme afbødeforanstaltninger, som der er forhandlet på plads på bank- og realkreditområdet, siger Carsten Nielsen. På forhånd havde han og Assurandør Kredsen håbet, at der også var indføjet nogle bestemmelser om ret til kompetenceudvikling i rammeoverenskomsten, men det lykkedes ikke. Alligevel er han ikke i tvivl om, at medlemmerne bør stemme ja, når overenskomsten sendes til urafstemning. Det er svært at argumentere for ikke at støtte op om de forbedringer, vi her har fået, siger Carsten Nielsen. Urafstemningen finder sted i perioden 1. marts til 16.marts, og du har derfor sandsynligvis modtaget din stemmeseddel, når du læser dette. Det indeholder rammeoverenskomsten: Forældreorlov Som udgangspunkt aftales placeringen mellem selskabet og medarbejderen. Hvis der ikke kan opnås enighed, er det medarbejderen, der bestemmer orlovens placering. Orloven skal dog holdes som uafbrudt fravær i op til 10 uger og placeres mellem uge 15 og uge 60 efter fødslen. Adoption Ved modtagelsen af et adoptivbarn i udlandet har medarbejderen ret til orlov med fuld løn i dagpengeperioden, dog højst otte uger før modtagelsen. Modtages adoptivbarnet i Danmark, er der ligeledes ret til orlov med fuld løn i dagpengeperioden, dog højst to uger før modtagelsen. I de tilfælde, hvor der ikke er dagpengeret i forbindelse med adoption, har medarbejderen ret til orlov uden løn i 14 uger regnet fra tidspunktet for modtagelsen af barnet. Udgiften ved at indføre bestemmelsen modregnes fra 1. april 2012 i assurandørens faste løn, medmindre andet aftales lokalt. Tilbagevenden efter barsel og sygdom Selskaberne har nu pligt til at aftale retningslinjer med assurandørforeningen for, hvad der skal ske i forbindelse med medarbejderes tilbagevenden efter længerevarende fravær. Ved længerevarende fravær forstås fraværsperioder på otte uger og derover. Retningslinjerne skal beskrive, hvordan lederen og den enkelte medarbejder aftaler rimelige løn- og arbejdsvilkår i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet efter fraværsperioden. Superprovision Reglerne for beregning af løn under sygdom ændres, så det lokalt aftales, hvordan superprovision indgår i sygelønsberegningen. Hensigten er at sikre, at assurandører efter en gennemsnitsbetragtning ikke oplever et indtægtstab på mere end 100 kroner pr. dag. Pasning af sygt barn Ved et sygt mindreårigt barns hospitalsindlæggelse, der kræver forældrenes tilstedeværelse, gives der indtil otte kalenderdages orlov med fuld løn. Udgiften ved at indføre bestemmelsen modregnes fra 1. april 2012 i assurandørens faste løn, medmindre andet aftales lokalt. Bedre forsikringer Dækningen for kritisk sygdom forhøjes til kroner. Samtidig indføres en særlig dækning for børnekritisk sygdom, der sikrer, at medarbejderens børn er dækket fra fødslen og indtil det fyldte 18. år med en forsikringssum på kroner. Afbødeforanstaltninger Der er skabt forbedrede forhold for assurandører, der bliver opsagt p.g.a. virksomhedens forhold, hvilket bl.a. indebærer at retten til outplacementbistand, uddannelse m.m. kommer på niveau med resten af den finansielle sektor. 10 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

11 Indkaldelse Assurandør Kredsen afholder ordinær generalforsamling Fredag den 1. juni 2012 kl Kobæk Strand Konference center Kobækvej 85, 4230 Skælskør Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er Kent Petersen, formand for Finansforbundet gæstetaler. Kent Petersen 2010: Formand for Finansforbundet : Formand for FTF-A 2004: Næstformand i Finansforbundet 2003: Formand for Kreds Nordea 1998: Næstformand i Kreds Nordea og medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse 1993: Medlem af bestyrelsen i Unikreds (nuværende Kreds Nordea) : Tillidsmand og fællestillidsmand i banken 1980 erne: Bankelev i Privatbanken i Holte Invitation Du inviteres herved til at overvære kredsgeneralforsamlingen og opleve formand for Finansforbundet som gæstetaler. Kredsgeneralforsamlingen er en delegeret forsamling, der består af delegerede fra assurandørforeningerne samt fra Landsforeningen. Det betyder, at du som medlem ikke har stemmeret på generalforsamlingen, men kredsen ser gerne så mange som muligt af Assurandør Kredsens medlemmer til generalforsamlingen. Hele arrangementet afsluttes med en frokost. Det vil glæde kredsen at se dig, og tilmelding vil vi bede dig foretage på senest den 4. maj 2012.

12 portræt Arbejdsbien fra Esbjerg Hellere et kundebesøg for meget end for lidt. Det er filosofien for 46-årige Carsten Dahl, assurandør og næstformand i Assurandørforeningen i SEB Pension. Han brænder for sit arbejde i selskabet og i assurandørforeningen, hvor han er optaget af uddannelse, det grænseløse arbejde og nyuddannede Af journalist Berit Villadsen To kundebesøg om dagen. Det er snittet for 46-årige Carsten Dahl, assurandør og næstformand for Assurandørforeningen i SEB Pension. De menneskelige relationer har altid været omdrejningspunktet for Carsten, der droppede jobbet som rejseleder for at blive assurandør i Baltica Forsikring tilbage i Gæsterne blev til kunder, men Carsten har altid holdt fast i at møde sine kunder ansigt til ansigt. Jeg vil hellere have et kundebesøg for meget end et for lidt. Jeg har ofte erfaret, at jeg får noget forretning hjem, som jeg ellers ikke ville have fået i telefonen. Derfor har jeg også kundebesøg, hvor nogen vil sige, Carsten burde du ikke hjemmefra have screenet det kundebesøg fra, siger Carsten Dahl, som skiftede til Codan i 1992 og gik ind i det faglige arbejde i Hos Codan fik Carsten Dahl kontor i fødebyen Esbjerg og blev LTD-assurandør, assurandør for læger, tandlæger og dyrlæger, eller populært sagt de hvide kitler. Den specialistfunktion har han stadig i dag, efter han i 2004 fik ny arbejdsgiver, da Codan pension blev solgt til SEB Pension. Kundesegmentet er dog udvidet til også at gælde selvstændige og firmaer med op til 50 ansatte. Sidstnævnte gruppe ser SEB-assurandøren flest muligheder i i dag, hvorfor han også er blevet certificeret til firmapension som en del af sin videreuddannelse. Han har igennem en årrække undervist på Forsikringsakademiet, og videreuddannelse er et område, som ligger ham meget på sinde i assurandørforeningen. Det er vigtigt, at vi hele tiden videreuddanner os og er fagligt velfunderet. Det gør, at vi kan overleve i branchen i dag og matche vores konkurrenter også indenfor bankverdenen. Som assurandører er vores viden det eneste, vi kan sælge. Har vi ikke viden om vores produkter, kan vi ikke sælge dem. Så for mig handler det hele tiden om, at vi får vores viden ajourført. Og det er vigtigt at holde selskaberne op på. Sluk forbindelsen i ferien Det grænseløse arbejde er et andet område, der optager Carsten Dahl. For syv år siden sneg det grænseløse arbejde sig for alvor ind i familien Dahls hjem i Esbjerg-forstaden Hjerting. Det skete, da SEB Pension lukkede deres Esbjerg-kontor, og Carsten fik Jeg vil hellere have et kundebesøg for meget end et for lidt. Jeg har ofte erfaret, at jeg får noget forretning hjem, som jeg ellers ikke ville have fået i telefonen 12 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

13 SEKS EKSTRA OM CARSTEN DAHL Foto: Stig Stasig Hvilken bil kører du i? En sort Passat Hvad kan du lide at spise? Rødt kød, som bare lige er blevet vendt på panden. Men jeg sætter også rigtig meget pris på wokmad, som min kone Linda laver meget af, efter hun har købt sig en wok. Hvad kan du lide at drikke? En god italiensk Amarone går man sjældent galt i byen med. Jeg kan også godt lide specialøl. Totre gange om året brygger jeg min egen sammen med min ven Morten. Hvad kan du lide at høre af musik? Jeg er meget bredt funderet. Ikke til det helt hårde. Men rock og pop - og gerne noget dansk. Hvad er den seneste bog, du har læst? Spøgelsesfangen af Jens Henrik Jensen, som er en lokal Esbjerg-forfatter. Spændingsromaner fanger mig. Men jeg læser ikke så meget. Kun på ferier. Hvad kan du lide at se i tv? Sport. Især fodbold, men vi følger også håndboldlandsholdene til mesterskaberne. hjemmekontor. Beslutningen bekymrede den socialt anlagte Carsten. Men en travl hverdag gør, at han slet ikke når at tænke over, at han er den eneste på kontoret, men det giver også udfordringer. Især for en arbejdsbi som Carsten. En arbejdsuge på 37 timer slår slet ikke til for Carsten, der forsøger at holde weekender og ferier arbejdsfri. Og det er til stadighed en udfordring, når kontoret består af en telefon og en computer, der er indenfor en overskuelig rækkevidde. Familien på fire forsøger derfor så vidt muligt at holde ferierne langt væk fra hjemmet. Vi rejser gerne til udlandet i vores ferier. Når jeg er væk hjemmefra, tager jeg ikke noget med, som gør, jeg kan åbne op for skærmen. Det er vigtigt at få ladet batterierne op og få koblet hjernen helt fra. Det kan jeg godt være dårlig til at gøre i hverdagen, men jeg er bevidst om det og har fokus på det. Vi ser desværre mange assurandører, der går ned med stress. Det bunder i, at de ikke får en periode, hvor de kobler helt fra den stressede hverdag. Drop hjemmekontor til nyuddannede Det grænseløse arbejde giver også udfordringer i forhold til oplæringen af nye assurandører. Det oplever Carsten især i Vestdanmark, hvor han bor og arbejder. Lukninger af kontorer i byerne og oprettelsen af flere hjemmekontorer, gør det svært for nyuddannede assurandører at lære af deres kolleger, og flere falder fra. Vi ser en lind gennemstrømning af assurandører i selskabet. Jeg vil nødig starte som ny i dag på et hjemmekontor. Det er en udfordring både systemmæssigt og fagligt at blive klædt på. På et kontor med kolleger kan du hele tiden spørge nogen om noget. Det er ikke det samme at vende en problemstilling med en kollega i telefonen som ved bordet i en kaffepause. Han mener, at selskaberne i højere grad skal støtte de nyuddannede og give dem ekstra snor i forhold til salgsopfølgningen. Særligt i opstartsperioden, hvor der er meget at lære. Han opfordrer selskaberne til at tage udfordringen op og se det som en investering i fremtiden. Det nytter ikke kun at ansætte erfarne rotter i branchen. På et tidspunkt har selskaberne ikke flere erfarne og drevne assurandører. I Vestdanmark, hvor jeg er, er gennemsnitsancienniteten 15 år. Det er meget. Vi bliver nødt til at have nyt blod ind i selskaberne. Brygmester i fritiden Carstens fritid er primært helliget familien. Konen Linda, og de to børn på 18 og 11 år kaster sig gerne ud i et bræt- eller kortspil. Og Carsten er en dårlig taber. Det gælder også på golfbanen, hvor han med runder på et år er en sjælden gæst. Sport ser han mest i fjernsynet. Men han går ikke glip af de par årlige hjemmebrygninger af specialøl med vennen Morten. Til stor glæde for både familie og venner, der mener, der er en god brygmester gemt i ham. ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 13

14 kort nyt Forsikringssvindel for milliarder Krisen får folk til de mest utrolige ting, og nu melder forsikringsbranchen ud, at de oplever et moralsk skred, når det gælder forsikringssvindel. Det er ikke kun ham roden nede fra hjørnet, der laver forsikringssnyd. I de senere år er det altså også de pænere ganske almindelige mennesker, der gør det, siger Brian Wahl Olsen, der er skadedirektør i Alm. Brand til Børsen tallene lader vente på sig, men i 2010 blev der afsløret svindel i sager for 419 millioner kroner viser tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Tallene er kun dækkende for to tredjedele af markedet. Det anslås at det reelle tal for svindlens omfang i Danmark er på fire milliarder kroner. Forsikringsselskabernes erfaring er, at det er privatpersoner med ondt i økonomien, der tyr til forsikringssvindel. Også mindre virksomheder, der ikke kan betale regningerne, kan finde på at sætte ild til leaset materiale, i håbet om at redde tiltrængte likvider hjem så en betalingsstandsning kan holdes for døren. Nyt fra Sønderjysk Forsikring Da vores nuværende formand Frank Madsen har takket ja til en nyoprettet stilling som afdelingsleder & underwriter i erhvervsdivisionen i Sønderjysk Forsikring, har han været nødt til at udtræde som formand i assurandørforeningen i SJF. Den 31. januar har den nye bestyrelse konstitueret sig med René Beierholm som formand samt Preben Jørgensen og Anders Madsen som næstformænd. Assurandørforeningernes generalforsamlinger Assurandørforening Assurandørforeningen i Aro Assurandørforeningen i Codan Assurandørforeningen i Danica Assurandørforeningen i If Branddirektørforeningen under KaB Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Assurandørforeningen i Nykredit Assurandørforeningen i SEB Pension Dato og sted Ultimo marts 20. april kl Comwell Kolding 13. april kl i Middelfart 19. april kl. 9.30, Hotel Hilton, Ellehammervej 20, Kastrup 11. maj kl 11 i Bramdrupdam 31. maj 27. april kl i Odense 20. april kl i Hotel Munkebjerg i Vejle Assurandørforeningen i Thisted Forsikring g/s? Assurandørforeningen i Topdanmark Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Assurandørforeningen i Lokalforsikring Assurandørforeningen i Gjensidige 12. maj kl Munkebjerg, Vejle 24. april kl kl Nyborg Strand Holdes i maj Holdes i maj 13. april kl i Næstved 27. februar Landsforeningen Urafstemning inden udgangen af marts / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

15 medlemsstatus Assurandør Kredsen medlemmer marts 2012 Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 208 Jonas Elholm, Næstved Lars Bager Winther, Silkeborg Lasse Mortensen, Rødovre Majbritt Sigvardsen Nielsen, Aars Michael Lind Elmgren, Støvring Bent Overgaard, Farum Bjarne Egenæs, Randers NV Henrik Skov, Roskilde Holger Møller Hansen, Randers NV Kenn Bach Pedersen, Blokhus Kim Nissen, Slagelse Kirsten E. Mortensen, Greve Lars F. Knudsen, Odense C Martin Sanderhoff, København N Niels Jørgen Haslev, Haslev Ole Røge Holm, Fjerritslev Svend Erik Jensen, Skærbæk Søren Frandsen, Aalborg SV Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 193 Ali Aliji, Ballerup Jonas Daniel Nielsen, Frederikshavn Karsten D. Sander, Odense NV Lasse Holmenlund, Aalborg SV Susanne Tobiasen, Aarhus N Ulrich Busch, Aarhus Christian Lystrup Christensen, Tranekær Gitte Marianne Hansen, Næstved Jan O. Christensen, Sønderborg Jørgen Seerup, Øster-Assels Klaus Rosendal, Lejre Laila Aggerholm, Thyholm Lars Bager Winther, Silkeborg Leif Riis, Odense C Thomas Pedersen, Vodskov Tonny Hemme, Kastrup Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 368 Casper Staal, Aarhus Claus Roman Hansen, Høng Daniel Knudsen, Aarhus Henrik Borch, Odense C Henrik Skov, Roskilde Jacob Hoffmann Nielsen, Præstø Jimmy Jensen, Ringsted Jonas Kjær Andersen, Randers C Kenn Bach Pedersen, Blokhus Kenny Hoffmann Larsen, København SV Kim Nissen, Slagelse Lars F. Knudsen, Odense C Lotte Dam, Viborg Louise Søborg Larsen, København V Mark Nickel, Skovlunde Martin Skov, Haderslev Mike Borgersen, Svendborg Ole Møller Nielsen, Roslev Peter Sandvang, Hillerød Rasmus Østergaard, Sønderborg Søren Engelbreth, Horsens Tonny Mikkelsen, København S Claus Sønderby Jacobsen, Holstebro Jan Bergmann, Højer Jens Bruun, Aarhus Jonas Daniel Nielsen, Frederikshavn Jonas Møller, Brønshøj Lars Damgaard, Skærbæk Lars Østergaard Hansen, Uldum Lasse Holmenlund, Aalborg SV Michael Lind Elmgren, Støvring Michael V. Nielsen, Farum Ole Asbjørn Poulsen, Kgs. Lyngby Peter Berg, Viborg Steen Bo Hemmingsen, Hjørring Stefan Lindholdt, Herning Steffan Lykke, København S Thomas Lassen Mylin, København S Assurandørforening i Nykredit Antal medlemmer: 31 Birgitta Maria Junge, Aalborg Claus Günther Asmussen, Ringsted Jan Bødker Knudsen, Hirtshals Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 23 Assurandørforeningen i Danica Antal medlemmer: 123 Søren H. Clausen, Malmø Søren Markersen, Espergærde Tommy Dahl Byø, Hillerød Allan Friismose, København Ø Jan N. Mollerup, Næstved Margrethe Poulsen, Næstved Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 27 Henrik Ejegod Mortensen, Højbjerg Jan Rehn, Karlslunde Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 16 Lars Hansen, Aars Curt Wallin, Aalborg Ejvind Petersen, Solrød Strand Frank Splidsboel Møller, Silkeborg Jesper Brinkmann, Aalborg Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 15 Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 20 Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 12 Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer: 69 Mette Buchwald, Viby Sjælland Jette Kristensen, Vejle Nicole Kunø, Hirtshals Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 31 Carsten Lyngsøe, Kgs. Lyngby Henrik Jeppesen, Brønderslev Niels Fredborg, Højbjerg Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 61 Jacob Søgaard Larsen, København S Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 31 Henning Vibe Schavstein, Ringsted Per Vestergaard, Lejre Stig Kjærgaard Jakobsen, Roslev Landsforeningen Antal medlemmer: 334 Asmahan A. E-Saad, Odense C Camilla Lundsgaard, København Sv Helle Lindkvist Clausen, Odense NV Poul Erik Carstensen, Aabybro Anders Norre Thuesen, Ribe Andreas S. Holm-Nielsen, Aalborg SV Biljana Bibi Dimitrov, Give Bjarne Bager, Horsens Bo Hviid Hansen, Hvidovre Dennis Kristensen, Frederikssund Henrik Lind, Fjerritslev Henrik Sigvardsen, Nykøbing F Jannie Mayne Kirkegaard, Ålsgårde Jesper Bach, Aalborg Johan Jespersen, Frederiksberg Jørgen Pedersen, Rønne Kaj Jelling Andersen, Gudbjerg Sydfyn Kasper Bork Andersen, Holstebro Kim Steen Hansen, Odense C Lasse Overgård Nielsen, København Ø Michael Alvin Petersen, Beder Michael Dau Frederiksen, Frederiksberg Mick Smed Buffalo, Mørkøv Morten Bredning, København N Morten Wind, Horsens Nadia Günes, Nyborg Nanna Sofia N. Krejler, København Ø Ole Rungborg Carlsen, Esbjerg V Peter Sukstof, København V Sandra Jensen, Vordingborg Søren Andkjær, Ringe Søren Seidler Madsen, Horsens Thomas Bach Sørensen, Tranbjerg J Thomas Pape Petersen, Frederikshavn ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 15

16 id nr.: Kontakt Forretningsudvalg Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Stedfortræder Uffe Pedersen, If Ole Døssing Christensen, Topdanmark Per Søgaard, Danica Pension Per H. Olsen, Nykredit Jan Farup, Nordea Liv & Pension Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Lars Ejstrup Søbakken 36 Svogerslev 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Stig Petersen Slagelsevej 54 B 4180 sorø Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Lindevej Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Jan Farup Enebærvej Riskov Tlf Mail: Assurandørforeningen i Nykredit Per H. Olsen Rådhuspladsen 4, 2. tv 4200 Slagelse Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring René Beierholm Gammelmosevej Sjølund Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Henrik Pedersen Rugårdsvej Søndersø Tlf Mail:

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2011

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2011 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2011 Hun vil videre op i systemet/4 Brug for folk der kan sparke døre ind/6 Hvad vil I med Finansforbundet?/8 Få papir på dine

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Interne/eksterne udvalgsposter/ansvarsområder pr. 1. april 2012

Interne/eksterne udvalgsposter/ansvarsområder pr. 1. april 2012 Interne/eksterne udvalgsposter/ansvarsområder pr. 1. april 2012 Faggrupper, fora og udvalg/hb-ansvarlige: Alarmfaggruppen IT-faggruppen Specialistfaggruppen Taksatorfaggruppen Regionsforum Ungdomsforum

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive FUSIONSPLAN vedrørende Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg og Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive INDHOLD Side 1 DE OMFATTEDE SELSKABER 3 2 FORTSÆTTENDE

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

BDO S PENSIONSORDNING

BDO S PENSIONSORDNING BDO S PENSIONSORDNING 2 PENSIONSORDNING I BDO Alle medarbejdere over 18 år, som arbejder 8 timer ugentligt og 416 timer årligt eller derover, er omfattet af BDO s pensionsordning. Medarbejderen indtræder

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Indledning. Jyllands-Posten Erhverv & Økonomi. DR-P3-Nyhederne

Indledning. Jyllands-Posten Erhverv & Økonomi. DR-P3-Nyhederne Læs i dette nummer: - Regnskab: Historisk overskud for Gjensidige - All-inclusive-ferier koster på sidebenene - Skybruddet i København sidste år var Europas dyreste - Behandlinger reddede Kris fra sygelejet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

25. august 2014 EY Barsebäck Invitational 2014 - Donald Steele STARTLISTE FOR RUNDE 1 25. august 2014 Barsebäck Donald Steele

25. august 2014 EY Barsebäck Invitational 2014 - Donald Steele STARTLISTE FOR RUNDE 1 25. august 2014 Barsebäck Donald Steele 13:30 1 1 ECCO 101 WENNERLUND, Max ECCO Tour () Professionelle - 0 201 ANDERSSON, Jakob Sverige () Amatører 17,4 18 301 GULDBRANSEN, Jan Sverige () Amatører 12,8 13 401 RYTTERGARD, Jesper Sverige () Amatører

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup 4000 Roskilde Tlf. 46 78 78 19

21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup 4000 Roskilde Tlf. 46 78 78 19 Opdateret den 7. juli 2014 SKUEMESTRE ESL BOLIGSERVICE Ejvind Carlsen Boligselskabet Sjælland Parkvænget 25 21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup Tlf. 46 78 78 19 Ivan Dürr John Nielsen Carsten Pedersen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / DECEMBER 2011

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / DECEMBER 2011 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / DECEMBER 2011 Nordeas sparekniv rammer assurandører/4 Fra direktions- til kundebesøg/6 Udsigt til færre sundhedsforsikringer/8 er

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere