MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 Priskrig på pensionsmarkedet/4 Dørsalgsloven under angreb/6 Overvej om lønsystemet bør ændres/8 Døren åbnet til en lederkarriere/9 Mere tryghed og sociale forbedringer/10 Arbejdsbien fra Esbjerg/12 Foreningsnyt/14 Medlemsstatus/ 15

2 Citater Vi har fået en aftale, som tager højde for den situation, den finansielle sektor er i. Helt overordnet er næsten alt udgiftskrævende givet på lønnen. Det, der er givet ud over lønnen, kommer stort set ikke til at påvirke virksomhederne økonomisk. Steen A. Rasmussen, direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening til Jyllands- Posten Jeg har stået ved mange dødslejer, hvor folk har fortalt mig, at de ærgrer sig over alt det, som de ikke fik gjort. De, der virkelig smed noget bag sig og prøvede noget nyt, har til gengæld aldrig fortrudt det. Det kan godt være, at de ikke fik succes, men de var glade for, at de gjorde det. Sognepræst Poul Joachim Stender til Berlingske Tidende Det var ikke det store kulturchok, da jeg kom til Danmark. Jeg blev så varmt modtaget af min mands venner og af familien, så mit første møde med danskerne var meget positivt. Jeg faldt hurtigt til, og når du spørger, om der var ting, der undrede mig, var det mest de små ting. Som når jeg var til fest ikke fik lov til at spise, fordi jeg skulle skåle hele tiden, og at der var uendelig mange taler. Kronprinsesse Mary til Berlingske Tidende En vellykket flyvetur er en meget simpel form for succes. Du sætter dig ind i et fly med et klart mål om, hvor du skal hen, får det til at lette og flyver til din destination. Hvis du lander ved målet er du en succes. Du har i hvert fald opnået det du satte dig for. Det kan jeg godt lide ved at flyve. Som iværksætter er det svært at sætte en præcis finger på, hvornår du er en succes. Er det, når du sælger din virksomhed? Er det, når du er blevet rig? Det er ikke så lige til. Morten Wagner, direktør medejer og stifter af Freeway Aps, der står bag Dating.dk til Berlingske Business Man står over for hinanden og råber æh, bæh, du er dum, min far er større end din. Det er de samme grundlæggende infantile mekanismer som i børnehaven. Mette Bock, MF for Liberal Alliance om debatmiljøet i Folketinget til Politiken 2 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

3 leder Carsten Nielsen formand Uacceptabel skræmmekampagne Kort før jul, kunne man på fanet.dk, der er Finanssektorens Arbejdsgiverforenings (FA) hjemmeside læse, at Høj løn truer assurandørerne. Påstanden er, at vi er truet på både beskæftigelsen og indtjeningen, idet den teknologiske udvikling har ændret rammerne for salget. Min påstand er, at selskaberne over de sidste mange år kontinuerligt har ændret rammerne for salget på en måde, der bevirker, at assurandørerne i dag bruger alt for meget af deres tid på administration. Registrering, opfølgning og rapportering til salgschefer fylder i dag en markant del af vores arbejdsdag. Det er selvfølgelig ikke holdbart. Så kære FA: Få jeres medlemsvirksomheder til at forstå, at assurandørerne ikke er administratorer men derimod topprofessionelle rådgivere inden for forsikring og pension. På det felt er vi rigeligt vores løn værd. Den løn, assurandørerne skal have, tjener de ude hos nye og bestående kunder ikke bag skrivebordet. Administratorer kan ansættes til væsentligt lavere løn. Det er jo rigtigt, som det fremgår af artiklen, at vi er blevet færre gennem årene. Men hvad artiklen ikke fortæller er, at produktiviteten i samme tidsrum er øget betragteligt. Regn lidt på det, og I vil konstatere, at lønnen passer. Det er ikke første - og nok heller ikke sidste gang - at vi i vores sektor må stå model til sådanne udmeldinger. Kort tid før forhandlingerne på bankområdet gik ind i den afgørende fase, var FA også ude og advare om, at selv en nulløsning, vil betyde personalenedskæringer i tusindtal i sektoren. En helt igennem uhørlig udmelding, der kun havde til hensigt at lægge pres på vores forhandlere. Det lykkedes som bekendt ikke. Det er muligt, at vi kommer til at acceptere, at vi bliver færre med årene. Vi erkender da også, at teknologiudviklingen kan medføre smidigere arbejdsgange. Færre aktører i markedet kunne være en anden årsag. Vi er klar til at udvise ansvarlighed ved de lokale overenskomstforhandlinger. Vi følger også med i, hvad der sker i det øvrige samfund, både nationalt og internationalt. Men lad være med at prøve at skræmme os til generel lønnedgang. Vi køber den ikke Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads København K Telefon: Telefax: Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Finansforbundet Annoncer: Kontakt Briddi Escherich Telefon Forsidefoto: Scanpix Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Produktion: ProReklame ApS, Hillerød Udgivelsesterminer: 4 gange årligt. Næste nummer udkommer Juni 2012 ISSN-nr.: Nr. 1 / marts 2012 / 11. årgang ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 3

4 Vækstkamp Jan Hoffmann, Topdanmark: Vi oplever i øjeblikket selskaber, der tilbyder underskudsgivende forretninger. Steen Michael Eriksen, Nordea Liv og Pension: Der vil ske en yderligere polarisering mellem de store og små selskaber. Priskrig på pensionsmarkedet Konkurrencen om pensionskunderne er blevet skærpet, særligt på firmapensionsmarkedet. I kampen om markedsandele underbyder pensionsselskaberne hinanden. Og priskrigen er lang fra slut, vurderer direktørerne fra fire pensionsselskaber Af journalist Berit Villadsen Kampen om pensionskunderne er blevet kraftigt intensiveret de seneste par år. Efter en tiårs periode med to-cifrede vækstrater, som følge af udbygningen af arbejdsmarkedspensionssystemet, høje lønstigninger og stigende beskæftigelse, er grebet strammet om pensionsbranchen ernes tag-selv-bord på markedet for firmapensioner er væk. Markedet er mættet, og der er nu tale om 2. og 3. gangskøbere. Og hvad gør selskaberne så, når den sidste firmapension er solgt til kunden, som ingen havde før? Henter nye kunder hos konkurrenterne ved at tilbyde billigere og bedre forsikringer. Og modsat tidligere er kunderne villige til at shoppe mere rundt. Siden finanskrisen er interessen for forsikringer og pension steget. Den totale formueforvaltning er kommet mere i fokus. Det samme er prisen for pension og forsikringer. Det mærker selskaberne. Konkurrencen er hård. Der er som regel altid tre-fem selskaber inde over et forsikringstilbud til en kunde, og de bliver kontaktet langt oftere end tidligere. Ifølge Jan Hoffmann, direktør i Topdanmark Livsforsikring, er det ikke ualmindeligt, at forsikringskunder i almindelighed bliver ringet op 2-3 gange om måneden af forskellige mæglere og assurandører med et forsikringstilbud i røret. Og det presser selskaberne. Mange flere sager går i udbud end tidligere, og vi bruger mere krudt på at bevare kunderne. Markedet er blevet meget prisfokuseret. Konkurrencen er tæt, og vi oplever i øjeblikket selskaber, der tilbyder underskudsgivende forretninger. Konkurrencen bliver hårdere og hårdere, for ingen selskaber vil give slip på deres kunder, siger Jan Hoffmann, direktør i Topdanmark Livsforsikring. Kamp om kunderne Priskrigen handler i høj grad om kampen om markedsandele, men ikke udelukkende. Ifølge Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv og Pension, er konkurrencen i nogle tilfælde også ken- 4 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

5 Jesper Winkelmann, Danica Pension: Vi gør alt for at fastholde vores markedsandel på en tredjedel af markedet. Søren Lockwood, SEB Pension: Jeg er overbevist om, at denne priskrig vil føre til en konsolidering i markedet. detegnet ved at være en politisk priskrig mellem få enkelte aktører i markedet, der i kampen om at positionere sig på markedet ikke vil miste markedsandele eller kunder til hinanden. På markedet for firmapensioner er priskonkurrencen blevet særligt intensiveret for de helt store virksomhedskunder. De store virksomheder er attraktive, fordi deres mange medarbejdere igennem årene har akkumuleret store opsparinger, som pensionsselskaberne kan tjene penge på at forvalte. Firmapensionsområdet er blevet et område med langt flere penge end tidligere. Penge og kunder der trækker, men ikke for enhver pris, lyder det fra Nordea Liv og Pension. Oprindeligt har man sagt, at indtjeningen på kapitalforvaltningen, altså på gyngerne, kunne man sætte delvist til på karrusellerne, altså risikopriserne. Det kan man ikke længere i dag, hvor indtjeningen på kapitalforvaltningen er begrænset. Så for os er det vigtigt at holde tungen lige i munden. Vi vil gerne beskytte den portefølje, vi har, men vi har en absolut grænse for, hvilken lønsomhed vi kan acceptere for en bestemt kunde, siger Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv og Pension, og holdningen er den samme hos konkurrenten Danica Pension. Vi gør alt for at fastholde vores markedsandel på en tredjedel af markedet. Vi befinder os i øjeblikket i 2012, hvor vi må forholde os til, hvor meget tabsgivende forretning, vi vil tabe. Vi kan godt holde til at tabe store kunder, hvis de er tabsgivende. Vi lever ikke af vækst, men lønsomhed, siger Jesper Winkelmann, direktør i Danica Pension. Fusioner og konsolideringer Jesper Winkelmann tror ikke, at der sker en normalisering af priserne på forsikringsdækning inden for de næste par år. Tværtimod. Han regner med, at konkurrencen vil blive yderligere intensiveret, og at selskaberne skal vænne sig til, at pensionskunderne i højere grad end tidligere shopper mellem de forskellige selskaber. Direktør i SEB Pension, Søren Lockwood, er også overbevist, om at priskrigen på pensionsmarkedet fortsætter. Og det vil få store konsekvenser. Jeg tror, vi vil se en markant ændring i sektoren inden for de næste fem år eller mindre. Det danske marked har for mange pensionsselskaber, og jeg er overbevist om, at denne priskrig vil føre til en konsolidering i markedet. Det er svært at sige, hvornår det sker, og om der bliver tale om fusioner, der sker af lyst eller nød. Men SEB Pension er klar til at deltage i den konsolidering, der kommer, siger Søren Lockwood, direktør i SEB Pension. Søren Lockwood understreger, at selskabernes omkostninger bliver et vigtigt konkurrenceparameter i årene frem. Jo lavere enhedsomkostninger selskaberne har, jo lavere priser kan de tilbyde nye kunder uden at tabe penge. Den betragtning er Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv og Pension, enig i. Han tror, at fremtidens aktører i pensionsbranchen er de selskaber, som formår at reducere deres omkostninger og samtidig få flere kunder. Jeg tror, der vil ske en yderligere polarisering mellem de store og små selskaber. Vi vil se selskaber med omkostningsprocenter under 5 procent og andre med omkostningsprocenter på 8-10 procent eller mere. Med mere og mere regulering, der afføder blandt andet mere kapital, flere og flere jurister, compliance officers og så videre, bliver det dyrere og dyrere at drive et selskab. Jeg tror derfor, vi vil se nogle selskaber søge sammen i administrationsselskaber, hvor de kan holde omkostningerne ned. Men jeg tror også, der kommer opkøb og konsolidering i branchen, siger Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv og Pension. ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 5

6 Sælgeradfærd Dørsalgsloven under angreb Uopfordrede henvendelser fra forsikringsselskaber på telefonen skal forbydes, mener Det Radikale Venstres forbrugerordfører Lotte Rod Af journalist Berit Villadsen Aggressive forsikringssælgere. Et ord, der gik igen og igen i DR s Forbrugermagasin Kontant i januar, hvor forsikringsselskabernes salgsmetoder og dørsalgsloven var under debat. I tv-programmet fortalte flere kunder, hvordan de følte sig groft udnyttet af forsikringsselskaber, der havde solgt dem forsikringer over telefonen. Forsikringer kunderne ikke mente, at de havde indgået. Forbrugerrådet sendte ligeledes en skarp kritik af forsikringsselskabernes adfærd, som de kaldte anmassende og aggressiv. På Christiansborg har tv-udsendelsen også vakt opsigt. Hos Det Radikale Venstre har udsendelsen givet forbrugerordfører Lotte Rod anledning til at kigge på dørsalgsloven igen. Hun er modstander af, at forbrugere modtager uopfordrede henvendelser på telefonen. Hun ønsker derfor at fratage forsikringsselskaberne den nuværende mulighed for at kontakte kunderne over telefonen. Min helt grundlæggende holdning er, at man ikke skal have uopfordrede henvendelser hverken på mail, i postkassen eller per telefon. Jeg mener derfor ikke, man privat skal ringes op og tilbydes forsikringer over telefonen. Jeg mener ikke, at forsikringsbranchen er berettiget til en undtagelsesparagraf i dørsalgsloven. Branchen er ikke så anderledes end så mange andre brancher. Forsikringsbranchen må derfor, ligesom andre brancher, finde nye måder at kommunikere på og nye kanaler, de vil konkurrere indbyrdes på, siger Lotte Rod, forbrugerordfører fra Det Radikale Venstre. Forsikringssalg til gennemsyn Venstres forbrugerordfører Jan E. Jørgensen er uenig. Han ser ingen grund til at ændre Dørsalgsloven, og er principielt imod at ændre lovgivninger, med mindre der er et reelt behov for det. Han savner desuden dokumentation for problemets omfang, dokumentation som Lotte Rod p.t. ikke kan give ham. Jan E. Jørgensen er tilhænger af øget konkurrence på markedet, og han mener, at telefonkontakten bidrager til at øge konkurrencen på forsikringsmarkedet, men der skal være grænser for kontakten. Fakta om Dørsalgsloven Dørsalgsloven eller Forbrugeraftaleloven er en dansk lov, der regulerer erhvervsvirksomheders fjernsalg til private forbrugere, også kaldet dørsalg. Loven fastslår, at erhvervsdrivende ikke må henvende sig uopfordret personligt eller telefonisk med henblik på at sælge varer eller tjenesteydelser. Undtaget er dog salg af bøger, forsikringer samt abonnementer på aviser, tidsskrifter og redningstjenester eller sygetransport. Ifølge Forsikring & Pension blev forsikringsselskaberne i 2004 undtaget fra loven ud fra synspunktet om, at det var vigtigt at sikre, at folk havde de rette forsikringer, og at forsikringerne blev tilpasset de behov, som man har i de forskellige livsfaser. Forsikringsselskabernes fjernsalg er endvidere reguleret af Forsikringsaftaleloven og God skik reglerne. 6 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

7 Jeg mener ikke, at vi som politikere skal ændre Dørsalgsloven. Jeg mener i stedet, at forsikringsbranchen skal sætte sig ned for at løse problemet og lave et fælles kodeks for handel med forsikringsprodukter Jan E. Jørgensen, forbrugerordfører for Venstre Som udgangspunkt mener jeg ikke, at man bør indgå en aftale over telefonen, før kunden har skrevet under på aftalen. Men jeg mener ikke, at vi som politikere skal ændre Dørsalgsloven. Jeg mener i stedet, at forsikringsbranchen skal sætte sig ned for at løse problemet og lave et fælles kodeks for handel med forsikringsprodukter. Forsikringsselskaberne kan heller ikke have en interesse i at blive slået i hartkorn med diverse annoncesælgere, siger Jan E. Jørgensen. Assurandør Kredsens formand, Carsten Nielsen er enig. Vi tager afstand fra, at forsikringsløsninger bliver aftalt over en telefon. Selvfølgelig skal folk være bevidst om, hvad de tegner af forsikringer. Det sikrer vi bedst muligt ved, at selskaberne sender en assurandør ud og gennemgår deres forsikringer. Det er vigtigt, at kunden får skrevet under og givet håndslag på en aftale med forsikringsselskaberne, siger Carsten Nielsen. Optag forsikringssamtaler De aggressive forsikringssælgere og Dørsalgsloven har også været oppe at vende i brancheorganisationen Forsikring & Pension. På foranledning af Kontant-programmet har brancheforeningen taget kontakt til Forbrugerrådet og Finanstilsynet for at drøfte, hvordan man kan sikre, at kunderne får en ordentlig betjening. Der er dog endnu ikke blevet istandsat et møde mellem parterne. Branchen har en fælles interesse i at have tilfredse kunder og ordentlige konkurrenceforhold. Ingen selskaber har interesse i at få presset kunder ind, som ikke vil være der. Vi skal derfor finde en moderne metode til at bevise, at der er indgået en aftale om de her ting. Det er ikke tidssvarende og i overensstemmelse med kundernes interesser altid at kræve en underskrift. En mulighed kunne være at optage samtalen, ligesom vi kender det i dag på værdipapirområdet, siger Torben Weiss Garne, underdirektør i Forsikring & Pension. ER DU FÆRDIG? Det spørger vi vores børn om, når de er små. Hvad med, at du stillede dig selv det spørgsmål som voksen? På Forsikringsakademiet kender vi værdien af at efteruddanne sig og hvad det kan betyde for dig, der ønsker at specialisere dig. Vi er ret sikre på, at du har styr på det meste, men hvad med at lade os give dig et overblik over vores kurser? Så kunne det jo være, at du bedre kunne svare ja til spørgsmålet ovenfor. De mange forskellige kurser opdaterer din viden, tager kun få dage og er uden eksamen. FIND DIT NÆSTE KURSUS PÅ ELLER RING TIL ANDREA ALMBJERG PÅ TLF OG HØR NÆRMERE. UDVIKLER DEN DU ALLEREDE ER Forsikringsakademiet A/S - Rungsted Strandvej Rungsted Kyst - Telefon _FOAK_ToiletAnnonce_Pæn.indd 1 13/02/

8 Løn Overvej om lønsystemet bør ændres De seneste års negative lønspiral bør give anledning til, at assurandørerne i den kommende tid overvejer, om der er fornuft i at beholde det nuværende lønsystem, mener Finansforbundets formand Kent Petersen, der er gæstetaler på kredsenes generalforsamling fredag 1. juni Af journalist Carsten Jørgensen Forsikrings- og pensionsselskaberne er sluppet nådigere gennem finanskrisen end pengeinstitutterne og har ikke skilt sig af med tilnærmelsesvis samme antal medarbejdere som sidstnævnte. Men prissætningen i selskaberne er under pres og dermed også hele omkostningssiden. Det har de fleste assurandører mærket i forbindelse med det seneste års lønforhandlinger, hvor flere selskaber har presset på for ikke bare at få nulløsninger men også løntilbagegang blandt assurandørerne. Finansforbundets formand Kent Petersen, som netop har forhandlet en to-årig overenskomst med en lønramme på to procent på plads med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, mener, at assurandørforeningerne bør overveje, om det nuværende lønsystem også er det rette i fremtiden. Provisionslønsystemet har været rigtig godt og er det måske fortsat for en stor del af assurandørerne. Men hvis priserne på produkterne fortsat bliver presset i bund, vil assurandørerne som en del af selskabernes distributionsled også blive presset. Derfor bør man forholde sig til, om løndannelsen skal skrues sammen på en anden måde, mener Kent Petersen, der er inviteret til at være gæstetaler på Assurandør Kredsens generalforsamling på Kobæk Strand fredag den 1. juni. Han understreger, at han ikke selv har en mening om, hvorvidt lønsystemet bør ændres, men han mener, det er vigtigt at diskutere det, og undersøge om der er andre og bedre måder at sikre assurandørerne nogle gode lønaftaler og overenskomster på, end man gør i dag. Det er tydeligt, at arbejdsgiverne ønsker samtidighed mellem overenskomsterne i selskaberne og arbejder hen imod mere centrale forhandlinger, end man har i dag. Det giver også assurandørerne nogle udfordringer i forhold til meget tæt samarbejde mellem de enkelte assurandørforeninger. Jeg har indtryk af, at samarbejdet generelt er godt, men igen bør man overveje og diskutere, om assurandørernes position samlet kunne styrkes og i givet fald hvordan, hvis man på et tidspunkt skulle forhandle overenskomster centralt, siger Kent Petersen. Som formand for Finansforbundet har han formået at styrke fællesskabet mellem de ti kredse i forbundet, hvilket senest har givet sig udslag i enstemmig opbakning til den nye to-årige overenskomst. Assurandørerne er også en del af dette fællesskab. Kent Petersen er godt klar over, at Finansforbundet er en lidt fjern størrelse for nogle assurandører, men det håber han ikke, at de vil blive ved med at mene. Finansforbundets sekretariat understøtter i høj grad assurandørerne, især med individuel juridisk rådgivning og forhandling både i forhold til decentrale og centrale forhandlinger. Og på kompetenceområdet er jeg overbevist om, at mange assurandører i de kommende år vil bruge den rådgivning og de tilbud, som vi lancerer, siger han. 8 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

9 Uddannelse Døren er åbnet til en lederkarriere Assurandører kan via et brobygningsforløb nu læse HD på Forsikringsakademiet, der har indledt samarbejde med Aalborg Universitet. Om få år håber det ambitiøse akademi at kunne udbyde MBA-uddannelser til assurandører Af journalist Carsten Jørgensen De tider, hvor assurandørerne kan køre rundt på vejene og kalde sig landets højest betalte ufaglærte arbejdskraft og i ny og næ tage et lynkursus på Forsikringsakademiet, lakker stille og roligt mod enden. En velkendt forklaring er, at kravene til assurandørernes kompetencer stiger, således at løbende efteruddannelse er vital for den enkelte. En mindre kendt, men måske endnu mere afgørende forklaring er, at den private uddannelsesinstitution Forsikringsakademiet konstant højner kvaliteten på sine kurser og uddannelser. Flere års hårdt arbejde på at indføre ECTS og EQF - en fælles europæisk standard for måling af den indsats, der skal til af den studerende (tid, arbejdsmængde osv.) og niveau har betydet, at Forsikringsakademiets uddannelser nu kan måles med andre uddannelser. Næste skridt er at integrere de privat forsikringsuddannelser til det offentlige udbud af uddannelser, og aktuelt er man i gang med at forberede, at assurandører kan læse HD i finansiel rådgivning eller ledelse fra september i år. Vi har nu åbnet døren på klem for, at assurandører kan læse til eksempelvis ledere, hvilket vi tror, at mange vil være interesserede i. Lige nu går de første på et brobygningsforløb, der kvalificerer dem til at læse HD 2. del, og når de forhåbentlig har bestået det forløb i april måned, er døren åbnet op på vid gab, fortæller kun- dechef Flemming Bonvang og udviklingschef Bjarne Dyrberg fra Forsikringsakademiet. Konkret er man blevet samarbejdspartner med Aalborg Universitet, hvilket også kan ses som en anerkendelse af det aktuelle niveau på Forsikringsakademiet. HD-uddannelsen udbydes af universitetet, men fysisk er det planen, at man læser i Rungsted til efteråret. Det er meget tilfredsstillende, at assurandøruddannelsen nu har opnået denne anerkendelse. Branchen har ønsket det i mange år, og vi har arbejdet hårdt på at forbedre kvaliteten af uddannelserne. For ikke så forfærdelig mange år siden bestod et uddannelsesforløb for assurandører typisk af en del selvstudier og 5-6 skoledage på Forsikringsakademiet. I dag varer et forløb typisk uger med intensiv undervisning, siger Bjarne Dyrberg. Forsikringsakademiet har dog ikke tænkt sig at stoppe udviklingen ved HD 2. del. Vi er i fuld gang med at afsøge andre muligheder for karriereforløb for assurandører. Konkret kigger vi på muligheden for at udbyde en MBA. Den lederuddannelse er jeg sikker på vil interessere mange assurandører, som går rundt med en mellemleder eller topleder i maven, siger Flemming Bonvang. Flemming Bonvang (tv) og Bjarne Dyrberg. ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 9

10 Ny rammeoverenskomst Mere tryghed og sociale forbedringer Assurandører får fra 1. april forbedrede muligheder for forældreorlov, adoption, pasning af sygt barn og garanteres outplacement ved afskedigelse Af journalist Carsten Jørgensen Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen er overordnet set godt tilfreds med indholdet i den nye rammeoverenskomst. De sociale bestemmelser er generelt blevet forbedret, så medlemmerne nu får bedre vilkår ved forældreorlov, pasning af sygt barn og adoption, og dækningen af kritisk sygdom er forbedret. Samtidig omfattes vi af de samme afbødeforanstaltninger, som der er forhandlet på plads på bank- og realkreditområdet, siger Carsten Nielsen. På forhånd havde han og Assurandør Kredsen håbet, at der også var indføjet nogle bestemmelser om ret til kompetenceudvikling i rammeoverenskomsten, men det lykkedes ikke. Alligevel er han ikke i tvivl om, at medlemmerne bør stemme ja, når overenskomsten sendes til urafstemning. Det er svært at argumentere for ikke at støtte op om de forbedringer, vi her har fået, siger Carsten Nielsen. Urafstemningen finder sted i perioden 1. marts til 16.marts, og du har derfor sandsynligvis modtaget din stemmeseddel, når du læser dette. Det indeholder rammeoverenskomsten: Forældreorlov Som udgangspunkt aftales placeringen mellem selskabet og medarbejderen. Hvis der ikke kan opnås enighed, er det medarbejderen, der bestemmer orlovens placering. Orloven skal dog holdes som uafbrudt fravær i op til 10 uger og placeres mellem uge 15 og uge 60 efter fødslen. Adoption Ved modtagelsen af et adoptivbarn i udlandet har medarbejderen ret til orlov med fuld løn i dagpengeperioden, dog højst otte uger før modtagelsen. Modtages adoptivbarnet i Danmark, er der ligeledes ret til orlov med fuld løn i dagpengeperioden, dog højst to uger før modtagelsen. I de tilfælde, hvor der ikke er dagpengeret i forbindelse med adoption, har medarbejderen ret til orlov uden løn i 14 uger regnet fra tidspunktet for modtagelsen af barnet. Udgiften ved at indføre bestemmelsen modregnes fra 1. april 2012 i assurandørens faste løn, medmindre andet aftales lokalt. Tilbagevenden efter barsel og sygdom Selskaberne har nu pligt til at aftale retningslinjer med assurandørforeningen for, hvad der skal ske i forbindelse med medarbejderes tilbagevenden efter længerevarende fravær. Ved længerevarende fravær forstås fraværsperioder på otte uger og derover. Retningslinjerne skal beskrive, hvordan lederen og den enkelte medarbejder aftaler rimelige løn- og arbejdsvilkår i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet efter fraværsperioden. Superprovision Reglerne for beregning af løn under sygdom ændres, så det lokalt aftales, hvordan superprovision indgår i sygelønsberegningen. Hensigten er at sikre, at assurandører efter en gennemsnitsbetragtning ikke oplever et indtægtstab på mere end 100 kroner pr. dag. Pasning af sygt barn Ved et sygt mindreårigt barns hospitalsindlæggelse, der kræver forældrenes tilstedeværelse, gives der indtil otte kalenderdages orlov med fuld løn. Udgiften ved at indføre bestemmelsen modregnes fra 1. april 2012 i assurandørens faste løn, medmindre andet aftales lokalt. Bedre forsikringer Dækningen for kritisk sygdom forhøjes til kroner. Samtidig indføres en særlig dækning for børnekritisk sygdom, der sikrer, at medarbejderens børn er dækket fra fødslen og indtil det fyldte 18. år med en forsikringssum på kroner. Afbødeforanstaltninger Der er skabt forbedrede forhold for assurandører, der bliver opsagt p.g.a. virksomhedens forhold, hvilket bl.a. indebærer at retten til outplacementbistand, uddannelse m.m. kommer på niveau med resten af den finansielle sektor. 10 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

11 Indkaldelse Assurandør Kredsen afholder ordinær generalforsamling Fredag den 1. juni 2012 kl Kobæk Strand Konference center Kobækvej 85, 4230 Skælskør Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er Kent Petersen, formand for Finansforbundet gæstetaler. Kent Petersen 2010: Formand for Finansforbundet : Formand for FTF-A 2004: Næstformand i Finansforbundet 2003: Formand for Kreds Nordea 1998: Næstformand i Kreds Nordea og medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse 1993: Medlem af bestyrelsen i Unikreds (nuværende Kreds Nordea) : Tillidsmand og fællestillidsmand i banken 1980 erne: Bankelev i Privatbanken i Holte Invitation Du inviteres herved til at overvære kredsgeneralforsamlingen og opleve formand for Finansforbundet som gæstetaler. Kredsgeneralforsamlingen er en delegeret forsamling, der består af delegerede fra assurandørforeningerne samt fra Landsforeningen. Det betyder, at du som medlem ikke har stemmeret på generalforsamlingen, men kredsen ser gerne så mange som muligt af Assurandør Kredsens medlemmer til generalforsamlingen. Hele arrangementet afsluttes med en frokost. Det vil glæde kredsen at se dig, og tilmelding vil vi bede dig foretage på senest den 4. maj 2012.

12 portræt Arbejdsbien fra Esbjerg Hellere et kundebesøg for meget end for lidt. Det er filosofien for 46-årige Carsten Dahl, assurandør og næstformand i Assurandørforeningen i SEB Pension. Han brænder for sit arbejde i selskabet og i assurandørforeningen, hvor han er optaget af uddannelse, det grænseløse arbejde og nyuddannede Af journalist Berit Villadsen To kundebesøg om dagen. Det er snittet for 46-årige Carsten Dahl, assurandør og næstformand for Assurandørforeningen i SEB Pension. De menneskelige relationer har altid været omdrejningspunktet for Carsten, der droppede jobbet som rejseleder for at blive assurandør i Baltica Forsikring tilbage i Gæsterne blev til kunder, men Carsten har altid holdt fast i at møde sine kunder ansigt til ansigt. Jeg vil hellere have et kundebesøg for meget end et for lidt. Jeg har ofte erfaret, at jeg får noget forretning hjem, som jeg ellers ikke ville have fået i telefonen. Derfor har jeg også kundebesøg, hvor nogen vil sige, Carsten burde du ikke hjemmefra have screenet det kundebesøg fra, siger Carsten Dahl, som skiftede til Codan i 1992 og gik ind i det faglige arbejde i Hos Codan fik Carsten Dahl kontor i fødebyen Esbjerg og blev LTD-assurandør, assurandør for læger, tandlæger og dyrlæger, eller populært sagt de hvide kitler. Den specialistfunktion har han stadig i dag, efter han i 2004 fik ny arbejdsgiver, da Codan pension blev solgt til SEB Pension. Kundesegmentet er dog udvidet til også at gælde selvstændige og firmaer med op til 50 ansatte. Sidstnævnte gruppe ser SEB-assurandøren flest muligheder i i dag, hvorfor han også er blevet certificeret til firmapension som en del af sin videreuddannelse. Han har igennem en årrække undervist på Forsikringsakademiet, og videreuddannelse er et område, som ligger ham meget på sinde i assurandørforeningen. Det er vigtigt, at vi hele tiden videreuddanner os og er fagligt velfunderet. Det gør, at vi kan overleve i branchen i dag og matche vores konkurrenter også indenfor bankverdenen. Som assurandører er vores viden det eneste, vi kan sælge. Har vi ikke viden om vores produkter, kan vi ikke sælge dem. Så for mig handler det hele tiden om, at vi får vores viden ajourført. Og det er vigtigt at holde selskaberne op på. Sluk forbindelsen i ferien Det grænseløse arbejde er et andet område, der optager Carsten Dahl. For syv år siden sneg det grænseløse arbejde sig for alvor ind i familien Dahls hjem i Esbjerg-forstaden Hjerting. Det skete, da SEB Pension lukkede deres Esbjerg-kontor, og Carsten fik Jeg vil hellere have et kundebesøg for meget end et for lidt. Jeg har ofte erfaret, at jeg får noget forretning hjem, som jeg ellers ikke ville have fået i telefonen 12 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

13 SEKS EKSTRA OM CARSTEN DAHL Foto: Stig Stasig Hvilken bil kører du i? En sort Passat Hvad kan du lide at spise? Rødt kød, som bare lige er blevet vendt på panden. Men jeg sætter også rigtig meget pris på wokmad, som min kone Linda laver meget af, efter hun har købt sig en wok. Hvad kan du lide at drikke? En god italiensk Amarone går man sjældent galt i byen med. Jeg kan også godt lide specialøl. Totre gange om året brygger jeg min egen sammen med min ven Morten. Hvad kan du lide at høre af musik? Jeg er meget bredt funderet. Ikke til det helt hårde. Men rock og pop - og gerne noget dansk. Hvad er den seneste bog, du har læst? Spøgelsesfangen af Jens Henrik Jensen, som er en lokal Esbjerg-forfatter. Spændingsromaner fanger mig. Men jeg læser ikke så meget. Kun på ferier. Hvad kan du lide at se i tv? Sport. Især fodbold, men vi følger også håndboldlandsholdene til mesterskaberne. hjemmekontor. Beslutningen bekymrede den socialt anlagte Carsten. Men en travl hverdag gør, at han slet ikke når at tænke over, at han er den eneste på kontoret, men det giver også udfordringer. Især for en arbejdsbi som Carsten. En arbejdsuge på 37 timer slår slet ikke til for Carsten, der forsøger at holde weekender og ferier arbejdsfri. Og det er til stadighed en udfordring, når kontoret består af en telefon og en computer, der er indenfor en overskuelig rækkevidde. Familien på fire forsøger derfor så vidt muligt at holde ferierne langt væk fra hjemmet. Vi rejser gerne til udlandet i vores ferier. Når jeg er væk hjemmefra, tager jeg ikke noget med, som gør, jeg kan åbne op for skærmen. Det er vigtigt at få ladet batterierne op og få koblet hjernen helt fra. Det kan jeg godt være dårlig til at gøre i hverdagen, men jeg er bevidst om det og har fokus på det. Vi ser desværre mange assurandører, der går ned med stress. Det bunder i, at de ikke får en periode, hvor de kobler helt fra den stressede hverdag. Drop hjemmekontor til nyuddannede Det grænseløse arbejde giver også udfordringer i forhold til oplæringen af nye assurandører. Det oplever Carsten især i Vestdanmark, hvor han bor og arbejder. Lukninger af kontorer i byerne og oprettelsen af flere hjemmekontorer, gør det svært for nyuddannede assurandører at lære af deres kolleger, og flere falder fra. Vi ser en lind gennemstrømning af assurandører i selskabet. Jeg vil nødig starte som ny i dag på et hjemmekontor. Det er en udfordring både systemmæssigt og fagligt at blive klædt på. På et kontor med kolleger kan du hele tiden spørge nogen om noget. Det er ikke det samme at vende en problemstilling med en kollega i telefonen som ved bordet i en kaffepause. Han mener, at selskaberne i højere grad skal støtte de nyuddannede og give dem ekstra snor i forhold til salgsopfølgningen. Særligt i opstartsperioden, hvor der er meget at lære. Han opfordrer selskaberne til at tage udfordringen op og se det som en investering i fremtiden. Det nytter ikke kun at ansætte erfarne rotter i branchen. På et tidspunkt har selskaberne ikke flere erfarne og drevne assurandører. I Vestdanmark, hvor jeg er, er gennemsnitsancienniteten 15 år. Det er meget. Vi bliver nødt til at have nyt blod ind i selskaberne. Brygmester i fritiden Carstens fritid er primært helliget familien. Konen Linda, og de to børn på 18 og 11 år kaster sig gerne ud i et bræt- eller kortspil. Og Carsten er en dårlig taber. Det gælder også på golfbanen, hvor han med runder på et år er en sjælden gæst. Sport ser han mest i fjernsynet. Men han går ikke glip af de par årlige hjemmebrygninger af specialøl med vennen Morten. Til stor glæde for både familie og venner, der mener, der er en god brygmester gemt i ham. ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 13

14 kort nyt Forsikringssvindel for milliarder Krisen får folk til de mest utrolige ting, og nu melder forsikringsbranchen ud, at de oplever et moralsk skred, når det gælder forsikringssvindel. Det er ikke kun ham roden nede fra hjørnet, der laver forsikringssnyd. I de senere år er det altså også de pænere ganske almindelige mennesker, der gør det, siger Brian Wahl Olsen, der er skadedirektør i Alm. Brand til Børsen tallene lader vente på sig, men i 2010 blev der afsløret svindel i sager for 419 millioner kroner viser tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Tallene er kun dækkende for to tredjedele af markedet. Det anslås at det reelle tal for svindlens omfang i Danmark er på fire milliarder kroner. Forsikringsselskabernes erfaring er, at det er privatpersoner med ondt i økonomien, der tyr til forsikringssvindel. Også mindre virksomheder, der ikke kan betale regningerne, kan finde på at sætte ild til leaset materiale, i håbet om at redde tiltrængte likvider hjem så en betalingsstandsning kan holdes for døren. Nyt fra Sønderjysk Forsikring Da vores nuværende formand Frank Madsen har takket ja til en nyoprettet stilling som afdelingsleder & underwriter i erhvervsdivisionen i Sønderjysk Forsikring, har han været nødt til at udtræde som formand i assurandørforeningen i SJF. Den 31. januar har den nye bestyrelse konstitueret sig med René Beierholm som formand samt Preben Jørgensen og Anders Madsen som næstformænd. Assurandørforeningernes generalforsamlinger Assurandørforening Assurandørforeningen i Aro Assurandørforeningen i Codan Assurandørforeningen i Danica Assurandørforeningen i If Branddirektørforeningen under KaB Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Assurandørforeningen i Nykredit Assurandørforeningen i SEB Pension Dato og sted Ultimo marts 20. april kl Comwell Kolding 13. april kl i Middelfart 19. april kl. 9.30, Hotel Hilton, Ellehammervej 20, Kastrup 11. maj kl 11 i Bramdrupdam 31. maj 27. april kl i Odense 20. april kl i Hotel Munkebjerg i Vejle Assurandørforeningen i Thisted Forsikring g/s? Assurandørforeningen i Topdanmark Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Assurandørforeningen i Lokalforsikring Assurandørforeningen i Gjensidige 12. maj kl Munkebjerg, Vejle 24. april kl kl Nyborg Strand Holdes i maj Holdes i maj 13. april kl i Næstved 27. februar Landsforeningen Urafstemning inden udgangen af marts / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012

15 medlemsstatus Assurandør Kredsen medlemmer marts 2012 Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 208 Jonas Elholm, Næstved Lars Bager Winther, Silkeborg Lasse Mortensen, Rødovre Majbritt Sigvardsen Nielsen, Aars Michael Lind Elmgren, Støvring Bent Overgaard, Farum Bjarne Egenæs, Randers NV Henrik Skov, Roskilde Holger Møller Hansen, Randers NV Kenn Bach Pedersen, Blokhus Kim Nissen, Slagelse Kirsten E. Mortensen, Greve Lars F. Knudsen, Odense C Martin Sanderhoff, København N Niels Jørgen Haslev, Haslev Ole Røge Holm, Fjerritslev Svend Erik Jensen, Skærbæk Søren Frandsen, Aalborg SV Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 193 Ali Aliji, Ballerup Jonas Daniel Nielsen, Frederikshavn Karsten D. Sander, Odense NV Lasse Holmenlund, Aalborg SV Susanne Tobiasen, Aarhus N Ulrich Busch, Aarhus Christian Lystrup Christensen, Tranekær Gitte Marianne Hansen, Næstved Jan O. Christensen, Sønderborg Jørgen Seerup, Øster-Assels Klaus Rosendal, Lejre Laila Aggerholm, Thyholm Lars Bager Winther, Silkeborg Leif Riis, Odense C Thomas Pedersen, Vodskov Tonny Hemme, Kastrup Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 368 Casper Staal, Aarhus Claus Roman Hansen, Høng Daniel Knudsen, Aarhus Henrik Borch, Odense C Henrik Skov, Roskilde Jacob Hoffmann Nielsen, Præstø Jimmy Jensen, Ringsted Jonas Kjær Andersen, Randers C Kenn Bach Pedersen, Blokhus Kenny Hoffmann Larsen, København SV Kim Nissen, Slagelse Lars F. Knudsen, Odense C Lotte Dam, Viborg Louise Søborg Larsen, København V Mark Nickel, Skovlunde Martin Skov, Haderslev Mike Borgersen, Svendborg Ole Møller Nielsen, Roslev Peter Sandvang, Hillerød Rasmus Østergaard, Sønderborg Søren Engelbreth, Horsens Tonny Mikkelsen, København S Claus Sønderby Jacobsen, Holstebro Jan Bergmann, Højer Jens Bruun, Aarhus Jonas Daniel Nielsen, Frederikshavn Jonas Møller, Brønshøj Lars Damgaard, Skærbæk Lars Østergaard Hansen, Uldum Lasse Holmenlund, Aalborg SV Michael Lind Elmgren, Støvring Michael V. Nielsen, Farum Ole Asbjørn Poulsen, Kgs. Lyngby Peter Berg, Viborg Steen Bo Hemmingsen, Hjørring Stefan Lindholdt, Herning Steffan Lykke, København S Thomas Lassen Mylin, København S Assurandørforening i Nykredit Antal medlemmer: 31 Birgitta Maria Junge, Aalborg Claus Günther Asmussen, Ringsted Jan Bødker Knudsen, Hirtshals Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 23 Assurandørforeningen i Danica Antal medlemmer: 123 Søren H. Clausen, Malmø Søren Markersen, Espergærde Tommy Dahl Byø, Hillerød Allan Friismose, København Ø Jan N. Mollerup, Næstved Margrethe Poulsen, Næstved Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 27 Henrik Ejegod Mortensen, Højbjerg Jan Rehn, Karlslunde Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 16 Lars Hansen, Aars Curt Wallin, Aalborg Ejvind Petersen, Solrød Strand Frank Splidsboel Møller, Silkeborg Jesper Brinkmann, Aalborg Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 15 Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 20 Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 12 Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer: 69 Mette Buchwald, Viby Sjælland Jette Kristensen, Vejle Nicole Kunø, Hirtshals Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 31 Carsten Lyngsøe, Kgs. Lyngby Henrik Jeppesen, Brønderslev Niels Fredborg, Højbjerg Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 61 Jacob Søgaard Larsen, København S Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 31 Henning Vibe Schavstein, Ringsted Per Vestergaard, Lejre Stig Kjærgaard Jakobsen, Roslev Landsforeningen Antal medlemmer: 334 Asmahan A. E-Saad, Odense C Camilla Lundsgaard, København Sv Helle Lindkvist Clausen, Odense NV Poul Erik Carstensen, Aabybro Anders Norre Thuesen, Ribe Andreas S. Holm-Nielsen, Aalborg SV Biljana Bibi Dimitrov, Give Bjarne Bager, Horsens Bo Hviid Hansen, Hvidovre Dennis Kristensen, Frederikssund Henrik Lind, Fjerritslev Henrik Sigvardsen, Nykøbing F Jannie Mayne Kirkegaard, Ålsgårde Jesper Bach, Aalborg Johan Jespersen, Frederiksberg Jørgen Pedersen, Rønne Kaj Jelling Andersen, Gudbjerg Sydfyn Kasper Bork Andersen, Holstebro Kim Steen Hansen, Odense C Lasse Overgård Nielsen, København Ø Michael Alvin Petersen, Beder Michael Dau Frederiksen, Frederiksberg Mick Smed Buffalo, Mørkøv Morten Bredning, København N Morten Wind, Horsens Nadia Günes, Nyborg Nanna Sofia N. Krejler, København Ø Ole Rungborg Carlsen, Esbjerg V Peter Sukstof, København V Sandra Jensen, Vordingborg Søren Andkjær, Ringe Søren Seidler Madsen, Horsens Thomas Bach Sørensen, Tranbjerg J Thomas Pape Petersen, Frederikshavn ASSURANDØR KREDSEN / marts 2012 / 15

16 id nr.: Kontakt Forretningsudvalg Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Stedfortræder Uffe Pedersen, If Ole Døssing Christensen, Topdanmark Per Søgaard, Danica Pension Per H. Olsen, Nykredit Jan Farup, Nordea Liv & Pension Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Lars Ejstrup Søbakken 36 Svogerslev 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Stig Petersen Slagelsevej 54 B 4180 sorø Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Lindevej Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Jan Farup Enebærvej Riskov Tlf Mail: Assurandørforeningen i Nykredit Per H. Olsen Rådhuspladsen 4, 2. tv 4200 Slagelse Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring René Beierholm Gammelmosevej Sjølund Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Henrik Pedersen Rugårdsvej Søndersø Tlf Mail:

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Ny uddannelse er et hit Michael Noer og Frank Josephsen fra Topdanmark har netop afsluttet Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse,

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Han satser på assurandører Assurandørerne kan efterkomme efterspørgslen fra de kunder, som ønsker at få et besøg i hjemmet,

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

De sætter timer i banken

De sætter timer i banken Finansforbundets magasin nr. 5, 2011 De sætter timer i banken Timebanken er populær i Danske Bank. Over 8.000 medarbejdere har timer stående, som de for eksempel kan bruge på en længere ferie under varmere

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 7, 2007. Jernmanden

Finansforbundets magasin nr. 7, 2007. Jernmanden Finansforbundets magasin nr. 7, 2007 Jernmanden Bent Bjerregaard Thomsen har i over 25 år klaret presset som erhvervsassurandør uden at have en eneste sygedag. Står det til den 63-årige århusianer, tager

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14 Temaer Orienteringsmøde Nr. 4 - Juni 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Orienteringsmøde 2011 side 4 En svindelagents historie side 10 Når det er for godt til at være

Læs mere

Vær dirigent i dit eget liv

Vær dirigent i dit eget liv Finansforbundets magasin nr. 7, 2013 Der er penge i social fremgang Side 40 Vær dirigent i dit eget liv Det er vigtigt at have en alternativ plan for, hvad du vil beskæftige dig med, hvis det nuværende

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 10, 2012 Under Pres Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 VElKommEN Torsdag den 8. november: odense kl. 13.00 Aarhus

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28 forbundets magasin nr. 4, 2014 Jagten på det unge guld Side 28 Mange knaster skulle høvles af Forhandlingerne med FA og en ny overenskomst var langvarige og højspændte, men grundlæggende kom der et godt

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

bankrådgiver i livsfare

bankrådgiver i livsfare Finansforbundets magasin nr. 5, 2010 bankrådgiver i livsfare Om natten sov jeg ikke, og om dagen kunne jeg ikke koncentrere mig, fortæller privatkunderådgiver om de 14 dage, hvor en kunde dagligt ringede

Læs mere

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 11, 2009 Xxx Xxx Læs side xx fristet til fusk Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Det sidste pensionsår har ikke været det sjoveste.

Læs mere

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002 INSIDE Codans medarbejdermagasin 9 3/2002 Du bestemmer selv Side 4 4. inside Adresse: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 55 55 55 Redaktion: Birgitte Boers (ansvarshavende

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit Finansforbundets magasin nr. 2, 2011 Inkasso er et hit Hvor inkasso tidligere blev set som en nødvendighed, har det i dag udviklet sig til en stor og vigtig forretning. Sidste år inddrev landets største

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere