årsrapport Bladt Industries A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport Bladt Industries A/S 2012 1"

Transkript

1 årsrapport

2 2

3 Indhold Bladt Industries kort fortalt Ledelsesberetning... 3 Hoved- og nøgletal i perspektiv... 3 Finansielle forhold... 5 Forventninger Projekter i fokus... 5 Fundamenter til offshore vindmøller... 5 Offshore transformerstationer Olie & Gas Infrastruktur... 9 Corporate Governance Ledelse, bestyrelse og direktion Interne kontroller samt præsentation af regnskaber og beretninger Organisation og samfund Samfundsansvar (CSR) og medarbejdere Kvalitet, helbred, sikkerhed og miljø Risikostyring Kommercielle risici Finansielle risici Forsikringsmæssige risici Bestyrelse, direktion og koncernledelse Bestyrelse Direktion Koncernledelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Oversigt over noter til koncernregnskabet Koncernoversigt... 53

4 Bladt Industries kort fortalt Hos Bladt Industries trives vi med udfordringer. Vi skaber løsninger for vores kunder inden for vores tre forretningsområder: vind og vedvarende energi, olie- og gasindustrien samt infrastruktur. Vind og vedvarende energi er det største af vores forretningsområder. Vi har været en del af offshore vindmølleindustrien siden dens start og er i dag markedsleder inden for projektledelse og produktion af fundamenter og transformerstationer til offshore vindmølleparker. Samlet har vi nu 12 transformerstationer og 911 fundamenter på referencelisten. Olie- og gasindustrien er en branche vi har arbejdet inden for i over 40 år. Vi har et unikt kendskab til de behov, særlige krav og udfordringer, som vores kunder står over for. Vores erfaringsbase er bred og inkluderer stålkonstruktioner som for eksempel moduler, topsides, jackets og sugeankre. Infrastruktur er det forretningsområde, som Bladt Industries oprindeligt er udsprunget fra. Infrastruktur dækker over en lang række stålrelaterede opgaver med hver deres særlige udfordringer fra broer, ståltanke og bygninger til havne- og marineanlæg. Vores aktiviteter spænder bredt fra store internationale opgaver inden for offshorebranchen til mindre reparationsopgaver på det nationale marked. Udgangspunktet i enhver opgave er kundens ønsker og udfordringer. Med næsten 50 års erfaring i at fremstille komplekse stålkonstruktioner til mange forskellige formål har vi opnået dyb indsigt i vores kerneforretningsområder og dermed skabt en virksomhed, hvor know-how, ekspertise og kvalitet er nøgleordene. Vores løsninger bygger på en kombination af vores mangeårige erfaring, medarbejdernes kvalifikationer og kontinuerlig effektivisering af vores produktions- og leverandørsetup. Medarbejderne er vores styrke, og de spiller en vigtig rolle i vores succes. Derfor holder vi konstant fokus på at sikre, at alle medarbejderne i virksomheden har de nødvendige kvalifikationer og erfaring. Ved udgangen af 2012 var der 554 ansatte ved Bladt Industries virksomheder i Danmark, Tyskland og Polen. Vores faciliteter giver os en konkurrencemæssig fordel. Vi har produktionsfaciliteter i Danmark og Tyskland begge med direkte adgang til søveje. Samlet har vi ca m2 produktionsfaciliteter under tag, og vi råder over ca. 35 hektar produktionsområder. Herudover har vi projekt- og sourcingkontor i Polen. Vores kunder kommer fra forskellige brancher: energiselskaber, entreprenører, havneoperatører, olie- og gasudvindingsselskaber og rederier er blot nogle af vores kundegrupper. I tæt samarbejde med vores kunder udvikler og producerer vi stærke løsninger, der er skabt med fremtiden for øje. 4

5 Bring on the challenge Transformerstation, Borkum Riffgrund 1 offshore vindmøllepark, Tyskland Fundamenter, London Array offshore vindmøllepark, Storbritannien Fundamenter, Gwynt y Môr offshore vindmøllepark, Storbritannien 5

6 Ledelsens gennemgang Hoved- og nøgletal mio. kr Hovedtal Omsætning 2.270, ,0 727,0 868,0 814,5 Bruttoresultat 239,7 182,6 120,5 157,4 129,7 EBITDA, driftsresultat før afskrivninger 238,3 180,7 112,0 148,3 120,7 EBITA, driftsresultat 217,2 163,7 103,1 140,4 114,8 Årets resultat 162,9 123,1 77,0 105,6 87,7 Langfristede aktiver 137,8 107,7 97,2 38,1 31,7 Kortfristede aktiver 539,3 555,2 188,2 241,7 204,0 Aktiver i alt 677,1 662,9 285,4 279,8 235,7 Egenkapital 310,9 228,0 103,4 126,3 105,9 Langfristede forpligtelser 55,2 73,5 32,4 6,6 7,4 Kortfristede forpligtelser 311,0 361,4 149,6 146,9 122,4 Netto likvide beholdninger 161,4 100,6 83,1 121,2 112,0 Pengestrøm fra driften 192,0 43,4 129,6 108,5 162,9 Pengestrøm til investering, netto -51,2-26,0-68,0-14,3-8,5 Frie pengestrømme 140,8 17,4 61,6 94,2 154,4 Nøgletal Overskudsgrad 9,6 9,6 14,2 16,2 14,1 Soliditetsgrad 46,1 34,4 36,6 45,3 45,0 Egenkapitalforrentning 60,8 74,0 66,9 90,9 102,3 Gennemsnitligt antal ansatte Hoved og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, jf. note 30. Nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til nøgletalsdefinitioner side 52: note 31. 6

7 Ledelsens gennemgang Omsætning (DKKm) ,708 2,270 I 2012 har vi yderligere styrket vores marekdsandele på markedet for offshore vind EBITA (DKKm) Baseret på vores historik for projekteksekvering og vores rekordstore ordrebog, forventer vi, at vores projektportefølje bliver endnu stærkere i i perspektiv 2012 var et skelsættende år for Bladt Industries. Vi afsluttede nogle af verdens største offshore fundamentprojekter til offshore vindmølleparkerne London Array og Anholt, mens andre betydelige offshore fundamentprojekter fortsat er i igangværende på vores faciliteter i både Danmark og Tyskland. Vores aktivitet inden for transformerstationer til offshore vindmølleparker har ligeledes været på et højt niveau i 2012, og på grund af vores betydelige aktivitet på markederne for offshore fundamenter og transformerstationer har vi har opnået vores højeste omsætning og indtjening nogensinde var også det år, hvor Bladt Industries i maj måned blev overtaget af Nordic Capital Fund VII, en af de førende private kapitalfonde i Nordeuropa. Ser vi fremad, venter et år 2013, der blive mindst lige så begivenhedsrigt for Bladt Industries. En rekordstor ordrebog, færdiggørelse og implementering af vores strategi for de kommende år samt en fortsat udbygning og udvikling af vores medarbejderbase er blot nogle af de højdepunkter 2013 har at byde på. Udvikling i 2012 I 2012 beløb omsætningen sig til DKK millioner (2011: millioner), en stigning på 33 % som resultat af høj aktivitet, særligt inden for fundamenter og transformerstationer til offshore vindbranchen. Drevet af den høje aktivitet og stigende omsætning såvel som fokuseret projektgennemførelse og effektiv udnyttelse af kapacitetsomkostninger, beløb resultatet før skat i 2012 sig til DKK 217 millioner (2011: 164 millioner), en stigning på 32 %, der betragtes som tilfredsstillende. 7

8 Ledelsens gennemgang I løbet af 2012 har Bladt Industries projektledere og supportmedarbejdere sammen med vores svejse- og produktionsteams gennemført en række betydningsfulde offshore vindprojekter, hvoraf enkelte stadig pågår. Det drejer sig blandt andet om offshore fundamenter til London Array, Anholt, Gwynt y Môr og West of Duddon Sands såvel som offshore transformerstationer til Anholt, Borkum Riffgrund og Northwind. Sammen med en række andre projekter inden for offshore vind, olie og gas, infrastruktur såvel som havn og marine var vores projektportefølje i 2012 den stærkeste til dato. Baseret på denne referenceliste og vores ordrebog ved udgangen 2012, forventes det, at vores projektportefølje bliver endnu stærkere i Eksekveringen af vores projektportefølje er et vidnesbyrd om styrken i vores medarbejderbase i Polen, Tyskland og Danmark. I løbet af 2012 udvidede vi antallet af medarbejdere fra 492 ved årets begyndelse til 554 ved årets udgang. For yderligere at understøtte det høje aktivitetsniveau og for at udvide kapaciteten investerede vi i 2012 for DKK 51 millioner. Hertil kommer opførelsen af produktionsbygninger lejet af tredjepart. De væsentligste investeringer inkluderede en 4000x145 mm valse - en af de største i Europa - en ny malehal under opførelse såvel som forskelligt produktions-, transport- og løfteudstyr til vores produktionsfaciliteter i Aalborg, Danmark og Lubmin, Tyskland. Markeder i 2012 Bladt Industries resultater i 2012 er opnået på baggrund af modsatrettede udviklingstendenser på vores forskellige markeder. Usikkerhed omkring for eksempel kabeltilslutning i Tyskland, tilskudsordninger i Storbritannien og andre lande samt svært tilgængelige finansieringskilder har bidraget til udsættelser og aflysninger af visse planlagte offshore vindmølleparker. Med et offshore vindmarked, der på lang sigt er i vækst, har effekten dog været markeder for offshore fundamenter og transformerstationer, der alt i alt vurderes at have været stort set uændrede i På disse markeder har vi derfor forbedret vores markedsposition og -andel i årets løb. En del af vores konkurrenter på offshore vindmarkedet står over for finansielle vanskeligheder, mens Bladt Industries fortsat er en velfunderet og stabil virksomhed. De globale økonomiske vilkår fra 2012 er fortsat udfordrende og har påvirket både markedet for offshore olie- og gasprojekter såvel som for infrastrukturprojekter i en negativ retning. De offshore olie-og gasmarkeder, der er relevante for Bladt Industries viste dog tegn på forbedringer i den sidste del af året. Projekter ændres ofte i omfang og/ eller tidsplan, og da Bladt Industries er dedikerede til vores primære markeder, stræber vi hele tiden efter at bibeholde fleksibiliteten til at agere med markedet og møde dets skiftende behov. Ny ejer Med Nordic Capital Fund VII som den nye hovedaktionær er vi i Bladt Industries sikre på, at vi har de nødvendige ressourcer til vores fortsatte fokus på at møde de stadigt stigende markeds- og kundekrav, særligt inden for offshore vindsektoren, som ventes at vokse væsentligt i de kommende år. Bladt Industries fortsatte udvikling og vækst vil blive baseret på en ny strategi for de kommende år, under hvilken Bladt Industries vil arbejde med vores kunder og partnere for at reducere prisen på energi. Den nye strategi vil blive færdiggjort og implementeringen sat i gang i 2013 med henblik på at positionere Bladt Industries til yderligere vækst. Transformerstation, Anholt offshore vindmøllepark, Danmark 8

9 Transformerstation, Borkum Riffgrund 1 offshore vindmøllepark, Tyskland 9

10 Ledelsens gennemgang Finansielle forhold Bladt Industries omsætning beløb sig i 2012 til DKK millioner (2011: millioner). Stigningen skyldes høj aktivitet særligt inden fundamenter og transformerstationer til offshore vind i Nordeuropa og er udelukkende resultatet af organisk vækst. Bruttoresultatet steg til DKK 240 millioner i 2012 sammenlignet med 183 millioner i Mens kapacitetsomkostninger også er øget, dels som følge af det stigende aktivitetsniveau, og dels for at postionere Bladt Industries til yderligere vækst, er resultat af primær drift steget med 33 % til DKK 217 millioner (2011: 164 millioner). Stigningen er et resultat af det høje aktivitetsniveau og deraf følgende omsætning samt fokuseret projektgennemførelse og effektiv udnyttelse af kapacitetsomkostninger. Årets resultat efter skat udgjorde DKK 163 millioner i 2012 sammenlignet med DKK 123 millioner i 2011 og betragtes som tilfredsstillende. Driftsmarginen på 9,6 % er på samme niveau som Dette er resultatet af et produktmix med høj ståltonnage fundamenter til offshore vind sammenlignet med tidligere år. Ved udgangen af 2012 udgjorde balancesummen DKK 677 millioner og var dermed på samme niveau som ved udgangen af 2011 (2011: 662 millioner). Ved udgangen af 2012 beløb egenkapitalen sig til DKK 311 millioner (2011: 228 millioner). Pengestrømme fra driftsaktivitet var DKK 192 millioner i 2012 (2011: 43 millioner). Den betydelige fremgang skyldes virksomhedens indtjeningsvækst og en reduktion af pengebindingen i arbejdskapital. Pengestrømme fra investeringer var DKK -51 millioner (2011: -26 millioner), som følge af opgraderinger og udvidelser af produktionskapacitet. Den samlede pengestrøm fra drift og investeringer var DKK 141 millioner sammenlignet med DKK 17 millioner i Årets pengestrøm er også forbedret i 2012 sammenlignet med Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for regnskabet Forventninger Bladt Industries forventer vækst på % i vores aktivitetsniveau og indtjening i 2013 i forhold til Forventningerne er baseret på en ordrebog, som ved indgangen til 2013 var endnu stærkere end ved indgangen til 2012 såvel som på de kapacitetsudvidelser, der løbende er foretaget. I 2013 forventes vækst både på offshore vindmarkedet og olie- og gasmarkedet. Den positive udvikling i ordreindgang er fortsat i begyndelsen af 2013 og suppleres af en lovende projektpipeline. 10

11 Nye valsefaciliteter, Aalborg, Danmark 11

12 Projekter i Fokus Fundamenter, London Array offshore vindmøllepark, Storbritannien Fundamenter til offshore vindmøller London Array I 2012 leverede Bladt Industries det sidste fundament til den hidtil største offshore vindmøllepark i verden London Array. Projektet blev udført i et konsortium med det tyske selskab EEW, og Bladt Industries havde til opgave at fabrikere 175 overgangsstykker til projektet, hvilket krævede cirka tons stål. Projektet startede i 2011 og løb frem til 2. kvartal af Bygherren på projektet var DONG Energy, og Bladt Industries kunde var ABJV (AarsleffBilfinger Joint Venture). Anholt Bladt Industries påbegyndte fabrikationen af 111 fundamenter (monopæle og overgangsstykker) til den danske havvindmøllepark Anholt i slutningen af Projektet blev færdiggjort i 3. kvartal af 2012 og krævede ca tons stål til fabrikation af fundamenterne. Bladt Industries kunde på projektet var MT Højggard, og slutkunden var DONG Energy A/S. 12

13 Projekter i fokus Gwynt y Môr Den walisiske havvindmøllepark Gwynt Y Môr er det til dato største projekt produceret på Bladt Industries tyske faciliteter. Projektet udføres i konsortium med det tyske selskab EEW og omfatter for Bladt Industries fabrikation af 160 overgangsstykker samt transporten af fundamenterne fra vores tyske faciliteter til mobiliseringshavnen i Liverpool. Til fabrikation af de 160 overgangsstykker skal der bruges cirka tons stål. Kunden og bygherren på projektet er det tyske energiselskab RWE. Bladt Industries leverer de sidste fundamenter i løbet af West of Duddon Sands I 2011 indgik Bladt Industries en rammeaftale med DONG Energy vedrørende levering af fundamenter til adskillige offshore vindprojekter. Det første projekt under rammeaftalen er det engelske projekt West of Duddon Sands. Projektet omfatter fabrikationen af 108 fundamenter (monopæle og overgangsstykker) og har en total tonnage på cirka tons stål. Ved udgangen af 2012 var de første fundamenter klar til udskibning, og Bladt Industries forventer at færdiggøre projektet i løbet af

14 Projekter i fokus Transformerstation, Anholt offshore vindmøllepark, Danmark Offshore transformerstationer Anholt I andet kvartal af 2012 blev transformerstationen på 400 MW til Anholt sejlet ud fra vores faciliteter i Aalborg og installeret i offshore vindmølleparken i Kattegat. Med sine 400 MW er det den hidtil største transformerstation fabrikeret af Bladt Industries. Transformerstationens totale tonnage udgør cirka tons. Kontrakten omfattede fabrikation af transformerstationen, mens bygherren, danske Energinet.dk, varetog design og installationen. Northwind Bladt Industries indgik i foråret 2012 aftale med det belgiske selskab Northwind om design, fabrikation og installation af en ca tons tung transformerstation til den 216 MW store offshore vindmøllepark Northwind i den belgiske del af Nordsøen. Transformerstationen forventes leveret i 2. kvartal

15 Projekter i fokus Borkum Riffgrund I foråret 2012 skrev Bladt Industries A/S kontrakt med DONG Energy A/S om fabrikation af en 250 MW transformerstation med jacketfundament til den kommende offshore vindmøllepark Borkum Riffgrund 1 i den tyske del af Nordsøen. Den ca tons tunge transformerstation og det ca tons tunge jacketfundament udgør en samlet tonnage ca tons, hvilket gør det til den tungeste transformerstation fabrikeret af Bladt Industries til dato. Transformerstationen og jacketfundamentet forventes leveret i 2. kvartal

16 Projekter i fokus Sugeankre, Sevan Marine Oile & Gas Tyra Sydøst videreudbygning Ultimo 2012 indgik Bladt Industries A/S kontrakt med Maersk Oil om at designe og fremstille en cirka tons wellhead platform, et 4-benet jacket-fundament samt en forbindelsesbro, der skal forbinde den nye platform med den eksisterende platform. Projektet forventes færdiggjort i 2. kvartal Sugeankre Bladt Industries leverede i 2012 adskillige sugeankre til internationale kunder såsom National Oilwell Varco og Sevan Marine. Et af disse projekter omfatter levering af 12 sugeankre med en total tonnage på ca tons til National Oilwell Varco, et projekt vi forventer at færdiggøre i foråret

17 Projekter i fokus Fotograf Arne V. Petersen, Københavns Lufthavne A/S Finger C, Københavns Lufthavn, Danmark Infrastruktur Københavns Lufthavn Bladt Industries færdiggjorde en række opgaver i Københavns Lufthavn i 2012, herunder udvidelse af Finger C i lufthavnens terminaler samt udvidelse af bagagesorteringsanlægget. Havn & Marine I løbet af 2012 var Bladt Industries involveret i forskellige havneprojekter fra modificering af eksisterende havneanlæg til etablering af nye anlæg. Leverancerne har været til en række forskellige nordiske havne og rederier. 17

18 18

19 Corporate Governance Ledelse, bestyrelse og direktion I 2012 købte Bladt Holding A/S alle aktier i Bladt Industries Holding A/S og dermed i Bladt Industries A/S. Nordic Capital Fund VII er den ultimative ejer af Bladt Holding A/S, og herudover har en del af ledelsen og bestyrelsesmedlemmerne aktier og warrants i Bladt Holding A/S. I kraft af ejerskabsforholdene er koncernen omfattet af Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse udgivet af Dansk Venture Capital and Private Equity Association (DVCA). Retningslinjerne er tilgængelige på DVCA s website Det er Bladt Industries hensigt at efterleve retningslinjerne, hvor det er relevant og begrunde eventuelle afvigelser. Endvidere er Bladt Industries også underlagt andre bestemmelser, herunder selskabsloven, årsregnskabsloven, virksomhedens vedtægter samt bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen og direktionen sikrer, at anvendelsen af disse bestemmelser sker i overensstemmelse med god praksis i sammenlignelige virksomheder. Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for bestyrelsen og har desuden nedsat følgende komitéer: Formandskomité Revisionskomité Vederlagskomité Bestyrelsen består af syv medlemmer. Tre er repræsentanter for hovedaktionæren (Partner Lars Terney, Prinicipal Kim Gulstad og Director Christian Jarnov fra NC Advisory), to er uafhængige eksterne bestyrelsesmedlemmer (Jens Due Olsen og Jørgen Huno Rasmussen), og to vælges hvert fjerde år af Bladt Industries medarbejdere i overensstemmelse med selskabsloven. De følgende bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i de individuelle komitéer. Formandskomité: Lars Terney (formand), Jens Due Olsen Revisionskomité: Jens Due Olsen (formand), Kim Gulstad, Christian Jarnov Vederlagskomité: Lars Terney (formand), Jørgen Huno Rasmussen Der afholdes fem til syv ordinære bestyrelsesmøder hvert år. Bestyrelsen fastlægger blandt andet virksomhedens strategi, direktionens sammensætning og er desuden en aktiv sparringspartner for virksomhedens ledelse. Ca. 10 formandskomitémøder afholdes hvert år mellem bestyrelsesmøderne for yderligere at følge op på virksomhedens kurs og drift. Fire revisionskomitémøder afholdes hvert år. Revisionskomitéen fungerer på baggrund af dens kommissorium, som er godkendt af bestyrelsen. Revisionskomitéen har organiseret sine opgaver i et årshjul, som sikrer rettidig håndtering af anliggender vedrørende rapportering, interne kontroller, revision m.v. Interne kontroller samt præsentation af regnskaber og beretninger Koncernens interne kontroller og risikostyring vedrørende præsentation af regnskaber og beretninger er tilrettelagt med henblik på at reducere risikoen for væsentlige fejl, udeladelser og/eller mangler i præsentationen af regnskaberne. Både direkte og via revisionskomitéen vurderer bestyrelsen og ledelsen løbende væsentlige risici og interne kontroller i forhold til koncernens præsentation af regnskaber og beretninger. På vegne af bestyrelsen overvåger revisionskomitéen løbende præsentationen af regnskaber og beretninger såvel som tilstrækkeligheden og effektiviteten af de interne kontroller herunder rapporteringsstandarder, regnskabsprincipper og betydelige regnskabsmæssige skøn. Revisionskomitéen rapporterer disse og andre anliggender til bestyrelsen inden godkendelse af årsregnskaberne og løbende gennem året. 19

20 Organisation og samfund Samfundsansvar (CSR) og medarbejdere Ved Bladt Industries vedkender vi os vores globale og sociale ansvar. Vi engagerer os i vores medarbejdere og kunder såvel som i miljøet og de samfund, vi opererer i. Vi mener, at nøglen til at sikre vores fremtidige udvikling og vækst er at lede virksomheden efter de højeste integritetsstandarder. Vi bestræber os på at overholde de ti principper i FN s Global Compact inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og vi er for indeværende ved at udvikle vores etiske regler ud fra disse principper. En betydelig del af Bladt Industries aktiviteter ligger inden for offshore vindenergi, og dermed arbejder vi løbende for at levere denne vedvarende energikilde på et omkostningsniveau, der gør udbredelsen af offshore vindenergi endnu mere attraktiv. For at sikre en positiv indvirkning fra vores overordnede forretning, er et fokusområde for Bladt Industries politikker for evaluering og kvalificering af leverandører vurderingen af leverandørernes politikker vedrørende miljø, sikkerhed og sundhed. Større og afgørende leverandører evalueres og besøges jævnligt. I alt er 343 leverandører kvalificeret ved Bladt Industries på tværs af projekter (det vil sige ikke kun til et enkelt specifikt projekt). Et vigtigt handlingsområde for Bladt Industries er oplæring og uddannelse af lærlinge. Bladt Industries oplærer og uddanner på nuværende tidspunkt 25 lærlinge, primært inden for smede- og svejsearbejde. Ud af de 25 lærlinge er 10 voksenlærlinge. Oplæring af lærlinge er en investering, der sikrer en kvalificeret medarbejderbase for Bladt Industries fremtidige vækst, og samtidig er det et bidrag til den vigtige opgave med at uddanne kvalificerede fagfolk til vores lokalområde. Desuden har medarbejdere over 60 år ved Bladt Industries mulighed for at indgå i vores seniorpraksis med for eksempel nedsat arbejdstid eller mindre krævende opgaver med det formål at forlænge deres tid som aktive på arbejdsmarkedet. 20

21 Organisation og samfund Vores medarbejdere er vores mest værdifulde ressource. Ledelsen fokuserer derfor på rekruttering af de bedste talenter samt på løbende udvikling af medarbejdernes kvalifikationer. Bladt Industries bestræber sig på at skabe og opretholde en kultur, der kendetegnes ved resultater og udvikling. Hvert år gennemføres medarbejderudviklingssamtaler for alle medarbejdere. Disse samtaler er tovejs-evalueringer mellem lederen og medarbejderen. Medarbejdere ved årets udgang 2011 Medarbejdere ved årets udgang 2012 Danmark Internationalt Total Ved udgangen af 2012 havde Bladt Industries sammenlagt 554 medarbejdere (2011: 492) ved Bladt Industries A/S i Danmark og datterselskaberne i Tyskland og Polen. 21

22 Organisation og samfund Kvalitet, helbred, sikkerhed og miljø Ved Bladt Industries er kvaliteten af vores produkter, vores medarbejderes og underleverandørers sikkerhed såvel som vores omgivelsers miljømæssige tilstand af afgørende betydning for os. Derfor opererer vi ved Bladt Industries med et kvalitetsledelsessystem, et arbejdsmiljøledelsessystem samt et miljøledelsessystem. Kvalitetsledelsessystemet er certificeret i henhold til DS/ EN ISO 9001:2008 og ISO :2005 i forhold til svejsearbejde. Arbejdsmiljøledelsessystemet er certificeret i henhold til OHSAS 18001:2008, og miljøledelsessystemet opfylder kravene i ISO standarden. Kvalitetsledelsessystemet fastlægger grundlag og generelle principper for kvalitetsstyringen for at sikre at virksomhedens produkter opnår den planlagte kvalitet ved hjælp af en rationel og styret indsats. Det er Bladt Industries mål at indfri eller overgå vores kunders forventninger med hensyn til kvaliteten af de produkter, vi leverer til dem. Hensigten med arbejdsmiljøledelsessystemet er at minimere, og hvor muligt eliminere, risici for medarbejderne og andre, der måtte være udsat for sundheds- og sikkerhedsrisici forbundet med virksomhedens aktiviteter såvel som at bevare og løbende forbedre arbejdsmiljøledelsessystemet og sikkerhedsprocedurerne. Til det formål har Bladt Industries i 2012 i lighed med tidligere år afholdt betydelige arbejdsmiljøforbedrende udgifter. Et væsentligt nøgletal for Bladt Industries arbejdsmiljømæssige sikkerheds- og sundhedsindsats er det såkaldte H-tal. Tabellen nedenfor viser udviklingen i dette nøgletal i de foregående år. På trods af at den overordnede udvikling har været positiv, har den øgede aktivitet i 2012 haft indflydelse på vores sikkerhedsog sundhedsindsats, som det er udtrykt i H-tallet. I 2013 har vi blandt andet fokus på at forbedre vores H-tal. Vores miljøledelsessystem er baseret på og styres i overensstemmelse med principperne i ISO standarden, dog er det ikke certificeret af et eksternt certificeringsbureau. Inden for miljøledelsessystemets retningslinjer stræber Bladt Industries efter at vores aktiviteter til stadighed belaster miljøet mindst muligt under hensyntagen til de økonomiske og teknologiske forudsætninger, som virksomheden er underlagt. Dette omfatter for eksempel at mindske vores forbrug af materialer, energi, vand og affald. Et eksempel på vores fortsatte miljømæssige indsats er den igangværende konstruktion af nye malefaciliteter i Aalborg. Når de står færdige, vil de indeholde den nyeste teknologi inden for fx procesventilation og spray-installationer. Dette vil reducere energiforbrug og luftudledninger relativt til aktivitetsniveauet H-tal H tal: Antal fraværsskader x Antal udførte arbejdstimer Fraværsskader: Skader, der medfører fravær mere end 1 dag ud over skadesdagen. 22

23 Risikostyring Kommercielle risici Koncernens primære kommercielle risici vedrører eksekveringen af igangværende projekter, sikring af vores pipeline af fremtidige projekter samt tilpasning af vores kapabilitet og kapacitet til markedets krav. For at sikre en succesfuld eksekvering af projekterne har Bladt Industries ansat en kompetent medarbejderstab, samtidig med at vi bruger en række dokumenterede projektledelsesværktøjer, der hele tiden udvikles. Projekterne evalueres grundigt både i tilbudsog kontraktfaserne samt i løbet af eksekveringen af projekterne. For yderligere at understøtte en succesfuld projekteksekvering arbejder Bladt Industries tæt sammen med udvalgte leverandører på individuelle projekter. Større leverandører evalueres og overvåges tæt før og under projektet, så eventuelle udfordringer håndteres i rette tid. Vi sørger desuden for, at større leverandører bærer størstedelen af eventuelle økonomiske risici vedrørende mangelfuld leverance fra deres side. Mens Bladt Industries ordrebog udgør grundlaget for den kommende periodes kapacitetsplanlægning, gennemgår ledelsen også jævnligt vores projektpipeline for om nødvendigt at tilpasse den fremtidige kapacitet til efterspørgsel og behov. Efterspørgslen efter vores produkter og services afhænger primært af udviklingen på de globale markeder for henholdsvis offshore vind samt olie og gas. Igangværende og potentiel udvikling af relevante produkt-, fabrikations- og transportteknologier overvåges tæt for at sikre vores fortsatte konkurrenceevne og stærke markedsposition. Eksekvering af større projekter og udviklingen i vores projektpipeline gennemgås desuden jævnligt på bestyrelsesmøder. Finansielle risici Bladt Industries økonomiske risici er beskrevet i note 25 til årsregnskabet. Forsikringsmæssige risici Bladt Industries tegner lovpligtige forsikringer samt de forsikringer, der vurderes at være relevante for at imødegå eller eliminere uønskede risici. Med jævne mellemrum gennemgår Bladt Industries forsikringerne i samarbejde med en forsikringsspecialist. 23

24 24

25 Bestyrelse, direktion og koncernledelse Bestyrelse Lars Terney, formand Formand for formandskomitéen og for revisionskomitéen ved Bladt Industries A/S Partner, NC Advisory A/S, rådgiver for Nordic Capital Funds Bestyrelsesformand i EG A/S Bestyrelsesmedlem i NC Advisory A/S, Sport Nordic Holding ApS, Sport Danmark A/S Jens Due Olsen, næstformand Bestyrelsesformand i revisionskomitéen og medlem af formandskomitéen i Bladt Industries A/S Professionelt bestyrelsesmedlem i en række virksomheder Bestyrelsesformand i Auriga A/S, KOMPAN A/S, Amrop A/S, Pierre.dk A/S, Atchik Realtime A/S Næstformand i bestyrelsen i NKT Holding A/S Bestyrelsesmedlem i EG A/S, Royal Unibrew A/S, Cryptomathic A/S, Industriens Pension A/S og Heptagon Advanced Micro Optics Inc. Medlem af investeringskomitéen i LD Equity 2 K/S Jørgen Huno Rasmussen, medlem Medlem af revisionskomitéen i Bladt Industries A/S Administrerende koncerndirektør i FLSmidth & Co. A/S Bestyrelsesformand i 11 datterselskaber i FLSmidth koncernen, Lundbeckfonden, Lundbeckfond Invest A/S Næstformand i bestyrelsen i Cembrit Holding A/S og Tryghedsgruppen smba Bestyrelsesmedlem i Vestas Wind Systems A/S, Tryg A/S, Tryg Forsikring A/S, Dansk Industri DI Direktion Peter Rindebæk, administrerende direktør Bestyrelsesmedlem i Lindø Steel A/S, Offshore Center Danmark, Dansk Industri DI Bestyrelsesformand i Gardin-Nyt Randers ApS Ledelsesposter i Bladt Industries A/S datterselskaber er ikke inkluderet i ovenstående lister. Koncernledelse Mikael Kristensen, Chief Financial Officer Troels G. Jensen, divisionschef Infrastruktur Morten Mørk, divisionschef Vind & Vedvarende energi Morten Axel Petersen, Chief Strategy Officer Per Wulff, divisionschef Olie & Gas Kim Gulstad, medlem Medlem af revisionskomitéen i Bladt Industries A/S Principal, NC Advisory A/S, rådgiver for Nordic Capital Funds Christian Jarnov, medlem Medlem af revisionskomitéen i Bladt Industries A/S Director, NC Advisory A/S, rådgiver til Nordic Capital Funds Bestyrelsesmedlem i EG A/S Kristian Kærsgaard, medlem (medarbejdervalgt) Afdelingsleder, Gitterriste Ole Springby, medlem (medarbejdervalgt) Smed 25

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS. CVR-nr / CW. Telefon Telefax

Årsrapport Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS. CVR-nr / CW. Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mølmarksvej 198 Postboks 209 5700 Svendborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS 141330

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Brdr. Plagborg ApS. Årsrapport 2013/14. CVR-nr december. Bjarne Madsen

Brdr. Plagborg ApS. Årsrapport 2013/14. CVR-nr december. Bjarne Madsen Brdr. Plagborg ApS CVR-nr. 26 47 20 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december Bjarne Madsen dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Aavik Acoustics ApS. Elisabethsvej Aalborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Aavik Acoustics ApS. Elisabethsvej Aalborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Aavik Acoustics ApS Elisabethsvej 11 9000 Aalborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2016 Lars Kristensen Dirigent

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

Årsrapport 2012 (fra selskabets stiftelse 11. juni til 31. december 2012)

Årsrapport 2012 (fra selskabets stiftelse 11. juni til 31. december 2012) KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk (fra selskabets stiftelse 11. juni til 31. december 2012) Årsrapporten

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

HR REVISION - LEDREBORG ApS Ledreborg Alle 130 B 4000 Roskilde. Årsrapport 1. oktober 2012 til 31. december 2012

HR REVISION - LEDREBORG ApS Ledreborg Alle 130 B 4000 Roskilde. Årsrapport 1. oktober 2012 til 31. december 2012 HR REVISION - LEDREBORG ApS Ledreborg Alle 130 B 4000 Roskilde CVR-nummer: 13557586 Årsrapport 1. oktober 2012 til 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 1. maj 2013 Martin Høgh

Læs mere