De 5 principper princip: Trekantformet discipelfællesskab princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)"

Transkript

1 LEDERMANUAL

2 Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1. princip: Missional vision princip: Trekantformet discipelfællesskab princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) princip: Ansvarlighedsrelation princip: Lederteam Værktøjer 15 Hvordan formes en god vision for klyngen? 16 Ledelse, der skaber forandringer 17 Hvad skal vi lave, når vi samles? 18 At lede så enkelt som muligt 19 Hvordan skabes et godt klyngelederteam? 21 Personligt discipelskab i en stor klynge Copyright Aarhus Valgmenighed, 2013 aarhusvalgmenighed.dk Redaktør: Johannes Thomsen Foto: Jonas Franksen, jonasfrank.com Layout: Mathias Pedersen Mange af de modeller og discipliner, som er beskrevet i denne ledermanual, har vi selv lært af andre, som er gået foran os. For nærmere indblik i Lifeshapes henviser vi til bogen: Building a Discipling Culture af Mike Breen og Steve Cockram. Læs også mere om Lifeshapes på hjemmesiden: weare3dm.com Tak til alle klyngeledere i Aarhus Valgmenighed for at dele jeres gode erfaringer. Desuden tak til Heidi Graugaard Nielsen og Poul Kristensen for engagement i et godt produkt. 22 At lede gennem andre 23 Forskellige faser i en klynges liv Firkanten 25 Når vi bliver mange udplantninger fra klyngen 26 Når klyngen lukker Appendix 27 Appendix 1: Social adfærd i forskellige størrelser fællesskaber 29 Appendix 2: Konkrete ideer til klyngesamlinger 31 Appendix 3: Ressourcer omkring klynger 32 Appendix 4: Lederbogen

3 Introduktion Denne klyngeledermanual er til for at hjælpe dig til at lede din klynge, så både du, folk i klyngen og Guds rige vokser. Du vil få overblik over din opgave og inspiration til at disciple og lede mennesker. Er du ny klyngeleder, vil vi bede dig læse hele manualen grundigt igennem, så du kommer godt fra start i din tjeneste. Er du erfaren klyngeleder, kan du nøjes med en hurtigere gennemlæsning og i højere grad bruge manualen som et opslagsværk. Manualen kommer omkring de vigtigste principper for at lede en klynge godt. Den konkrete model for din klynge vil variere, men principperne er udledt både af måden, Jesus ledte sin klynge på, og den erfaring, vi i Aarhus Valgmenighed har, med klynger som lykkes. Rigtigt anvendt vil indholdet af ledermanualen gøre det mere spændende og mere frugtbart at være klyngeleder. Introduktion De 5 principper Værktøjer Appendiks Manualen er delt ind i forskellige sektioner: 1. Introduktion Hvorfor arbejde med klynger? 2. De 5 principper Hvad er rammerne for en klynge? 3. Værktøjer Hvordan ledes en klynge? 4. Appendiks At være klyngeleder er en vigtig tjeneste i Aarhus Valgmenighed. Vi elsker, når ledere som dig vil gå foran og vil være med til at skabe discipelskab og mission. Du skal derfor vide, at din tjeneste værdsættes højt, og at vi vil gøre, hvad vi kan, for at udruste dig til din opgave. Lovsynger Herren, hans værker i klynge, verdener alle! thi riget er hans. Grundtvig 1836 Introduktion Hvorfor arbejde med klynger? 2

4 Hvorfor har vi klynger i aarhus valgmenighed? Gennem 10 år har vi i Aarhus Valgmenighed (herefter forkortet ÅVM) arbejdet med klynger. Klyngerne er en central del af menighedens strategi om at arbejde for discipelskab i alt, hvad vi gør. Her er nogle perspektiver på det: Discipelskab, discipelskab, discipelskab I ÅVM taler vi konstant om discipelskab, fordi enhver kristen er en discipel (lærling) af Jesus. Han er vores mester, og vi følger efter ham for at lære at håndtere vores tilværelse så sundt og sandt som muligt. Af ham lærer vi helt konkrete ting som fx, hvordan det er at være barn af Faderen, hvordan vi tilgiver mennesker omkring os, hvordan vi lever for noget større end os selv osv. Alt væsentligt i livet kan vi lære af ham, som er vores frelser og herre. Jesus skærer i slutningen af Bjergprædikenen (Matt 7,24) ind til benet og definerer to afgørende praksisser for os som disciple: 1. At vi hører, hvad Gud siger til os. 2. At vi handler på det, Gud siger. Vi kan ikke nøjes med blot at høre, hvad Gud siger, uden at handle på det. Samtidigt duer det heller ikke, hvis vi handler uden først at have hørt, hvad Gud reelt siger. Kombinationen er vigtig og bringer Gudsrigets frugt i vores liv (jf. Joh 5,19). Vores klynger med tilhørende celler/huddles er ÅVM s svar på, hvordan vi i praksis lever sammen som disciple, der både hører og handler på det, Gud siger. Vi er dybt afhængige af hinanden i denne proces, da discipelskab aldrig fungerer som en solodisciplin. Jesus var klyngeleder Verdenshistoriens første klyngeleder i et discipelfællesskab var Jesus. I sit arbejde for at bringe frelse og genoprettelse til en såret og syndig verden, samlede han netop en klynge omkring sig. Vi hører særligt om de 3 (Peter, Jakob og Johannes), de 12 apostle og de 72. Gennem denne klynge spredte evangeliet sig ud til hele verden. Hvis det at starte en klynge var Jesus bud på, hvordan man skaber forandringer for Guds rige, gør vi selvfølgelig klogt i at lytte og lære også i forhold til hans strategiske arbejdsmetoder. Derfor er klynger en vigtig del af ÅVM s strategi for, hvordan vi håndterer vores kald som menighed. De sociale og discipelskabende dynamikker, som opstår i velfungerende klynger, har gennem kirkehistorien været afgørende for utallige gennembrud for Guds rige. Lige fra oldkirken til undergrundskirken i Kina har vækkelser udformet sig i klynger. Den historie vil vi gerne være en del af i ÅVM! Klynger = missionale fællesskaber Enhver discipel af Jesus er sendt for at bringe Guds rige til verden og for at være med til at disciple andre (Luk 20,29 + Matt 28,19). Vi er alle missionærer i Guds mission. Dette er en helt grundlæggende forståelse omkring discipelskab, og derfor har alle klynger i ÅVM et formål uden for sig selv i form af en vision for, hvem de gerne vil føre ind i discipelskab. Vores kirke og discipelfællesskaber dør nemlig, hvis vi lukker os om os selv og udelukkende har os og vores eget varme fællesskab som mål. ÅVM eksisterer ikke kun for medlemmernes skyld, men i høj grad også fordi Gud har sendt os til at være til velsignelse i Aarhus. Vi er hans lokale repræsentanter i byen, og derfor lyder vores formålsparagraf: ÅVM arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af kirken. I klyngerne bliver vi opmuntret og holdt ansvarlige i en missional livsstil, sådan at flere og flere mennesker i vores by begynder at leve med Jesus. Den store vision for klyngerne i ÅVM er at se utallige discipelfællesskaber i Aarhus, hvor vi og 3 Klynger i Aarhus Valgmenighed

5 masser af andre aarhusianere lærer at elske Gud, hinanden og Aarhus. Klyngen er vores udvidede familie ÅVM er en stor kirke, og vores klynger er med til at fremme, at vi ikke drukner i massen, men oplever, at vi reelt hører til en familie af disciple. Alle har brug for et sted at høre til, og klyngers styrke er netop, at de skaber tilhørsforhold og identitet. I klyngen med tilhørende celler/huddles* bliver vi set, hørt og kan arbejde med vores liv og tro. Her møder vi kærlighed og får lov til at udfolde det, Gud har lagt ned i os hver især. Samtidig bliver vi en del af noget større, når vi tager del i klyngens missionale vision. Kort sagt: Essensen af en klynge er at være en udvidet familie på en fælles discipelvandring mod en fælles Gudsrigevision. Spørgsmål Er det tydeligt for folk i vores klynge, hvad formålet er? Hvordan udfordres vi af at være missionærer? Hvilke familieværdier kendetegner vores klynge? Introduktion De 5 principper Værktøjer Appendiks Celle / huddle Klynge / udvidet familie Menighed * En huddle er en gruppe af 4-10 ledere/kommende ledere, der mødes jævnligt for at arbejde med deres personlige discipelskab og lederskab. Gruppen ledes af en erfaren leder. Introduktion Hvorfor arbejde med klynger? 4

6 Klyngeleder leder i guds rige Et kendetegn for ÅVM er, at vi gerne taler om ledelse. Vi ønsker at udruste så mange ledere som muligt, fordi både Biblen og kirkehistorien taler sit tydelige sprog om, at der hvor Guds rige bryder frem, er der langt oftest god ledelse involveret. Derfor kalder vi frimodigt ÅVM ere til at bruge deres evner og nådegaver til at tage ledelse og disciple mennesker ind i den bevægelse af discipelskab, vi som menighed arbejder for i Aarhus og Danmark. Jesus viser vejen...også for ledere Jesus er den dygtigste (klynge)leder, verdenshistorien nogensinde har set. Fra ham lærer vi, hvad god ledelse er, fx: At gå vejen, så andre følger efter. Jesus havde en meget målrettet vision om at kalde mennesker i sin klynge ind i Guds rige og den livsstil, der naturligt springer derudaf. Men Jesus kaldte ikke sine disciple til noget, som han ikke også selv gjorde (Matt 16,24). Med eksemplets magt ledte han mennesker til at elske Gud og næsten. Selv når det kostede ham store afkald, blev han ved med at gå foran og opmuntre andre til at følge efter og efterligne sig selv. Paulus gjorde det samme (Fil 3,17). For os som ledere betyder det, at vi ikke kan lede mennesker derhen, hvor vi ikke selv vil gå. Hvis vi skal lede andre til at blive disciple af Jesus, må vi selv være på en ansvarlig vandring ind i et dybere discipelskab. klynge. Han kendte sin mission og bøjede ikke af, når nogle syntes, han var for radikal. Han kunne sætte foden ned og kalde en spade for en spade, når det var påkrævet (særligt over for farisæerne). Han vidste, at han kunne lede med autoritet, fordi Faderen havde givet ham den. Som ledere i Guds rige har vi også fået Faderens autoritet (Luk 22,29), og vi må turde anvende den sandheden tro i kærlighed. Vi bøjer ikke af, når der opstår modstand mod Guds rige, men står fast på det, der er vores kald. For os vil det betyde det samme som for Jesus, nemlig at ikke alle vil følge efter os. Og det er ok. At lede som tjener. Jesus demonstrerede med sit liv, at ledelse ikke handler om at forsøge at få magt over mennesker, men at essensen er i ydmyghed og kærlighed at tjene Gud og næsten (Luk 10,43). Gennem sin kærlighed og tjeneste til mennesker omkring sig, skabte han en kultur i sin klynge, hvor mennesker voksede i tro, frimodighed og kærlighed. En leders fornemmeste opgave er derfor ikke at herske, men at skabe et miljø, hvor andre vokser som disciple. Det sker, når vi tjener mennesker. At lede med autoritet. Jesus var ikke en føjelig leder, som undlod at udfordre disciplene. Han forhandlede heller ikke med dem om, hvad formålet var med deres 5 Klynger i Aarhus Valgmenighed

7 Tydelig ledelse, tak! Her i jantelovens hjemland er det udfordrende for mange af os at turde se os selv som ledere. I mange kirkelige kredse er dette en særlig stor udfordring. Mange er bange for at stikke hovedet frem og synes, det kan være vanskeligt at tage ledelse over for andre. Fristelsen bliver derfor ikke at have nogle tydelige ledere i fællesskabet og i stedet lade demokratiet herske. Problemet ved det er, at der altid er ledelse til stede i en kontekst af mennesker enten formelt eller uformelt. Og uformel ledelse fører sjældent noget godt sted hen. Derfor er det vores pligt som ledere at være tydelige i, hvad vi vil med vores klynge, og hvordan vi gør ting. Det skaber tryghed for alle i klyngen. Frugt og ledelse Vores klare erfaring i ÅVM er, at de klynger, der oplever frugt for Guds rige har tydelige ledere, som fastholder og opmuntrer fællesskabet til at kæmpe for visionen og insisterer på discipelskab. Derfor udfordrer vi dig som leder til at tage ledelsesansvar og frimodigt kalde folk til at følge efter. Det kalder naturligvis på stor ydmyghed og afhængighed af Gud og mennesker omkring dig, men hav tro for, at Gud udruster dig i din tjeneste (1. Thess 5,24) Spørgsmål Hvor er det vigtigt, at vi som ledere går tydeligt foran i klyngen? Hvordan tjener vi mennesker i klyngen? Hvordan er vi frimodige omkring at være ledere i klyngen? Introduktion De 5 principper Værktøjer Appendiks Forventninger til en klyngeleder ÅVM har følgende forventninger til dig som klyngeleder: At du er medlem af ÅVM (eller skynder dig at blive det) At du lever dit eget liv i de tre relationer: OP, IND og UD og discipler andre til at gøre det. At du har en lederrelation til en erfaren leder fra kirken. At du deltager i den månedlige ledertræning. At du frimodigt spørger om hjælp og opmuntring, når du har brug for det. At du tager medejerskab over ÅVM s vision og har loyalitet og integritet over for den retning, kirken går i. Som leder har du en repræsentantfunktion over for dem, som du leder. At du i din karakter er et forbillede for dem, du leder. At du er opmærksom på dit pastorale ansvar over for dem, du discipler i klyngen. Det betyder både at vise kærlighed, men også at formane, hvor det er nødvendigt i forhold til ÅVM s etiske ståsted. I vanskelige sager er du altid meget velkommen til at søge hjælp hos din leder. Introduktion Hvorfor arbejde med klynger? 6

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere