Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af"

Transkript

1 Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af motionsredskaber giver en forbedret motion og et bedre kredsløb. I projektet bruges en vibrationsmaskine, løbebånd, cykler og crosstræner. Projektet løber over 12 uger. Læs mere inde i bladet Blad nr. 81 Marts 2011

2 Husk stavgang hver torsdag kl. 10, mødested forhallen i Aktivitetshuset I marts måned udstiller Majken og Amdi Thorsen. 23. maj-10. juni udstiller De nordiske akvarelmalere. Enkelte pladser på Lær at leve med kronisk sygdom" i Tårnby Sundhedscenter. Kursusstart onsdag 9. marts kl i 6 uger. Tilmelding 2. marts foredrag med efterforsker Niels Kjøller, der var med ved opklaringen af Lundin-sagen 7. marts traditionen tro: Fastelavnsrytterne hilser på. Wiedergårdens orkester underholder og caféen byder på punch, æbleskiver og forloren skildpadde. 8. marts kl billetsalg til forårsfesten 15. marts kl Dialogmøde med Ældrerådet 16. marts kl. 13 Mine 40 år som brandmand, v. Gogge 19. marts kl Forårsfest 23. marts kl. 13 Diabetes og søvnapnø 6. april Aktivitetsledermøde 6. april-20. april Stil op til Brugerrådet-Skriv dig på kandidatlisten på opslagstavlen eller mail 15. april og 26. april kl. 9-ca.15 Dansebussen AFLYST!!! 19. april kl Dialogmøde med Ældrerådet 27. april kl. 13 Årsmøde 28. april Dansens dag 4. maj Adjunkt Mette Kristensen, KU, Institut for human ernæring: Vigtigheden i at få fuldkorn i den daglige kost og hvor varierende og appetitvækkende fuldkornsprodukter kan være. Gratis entré, 17. maj kl Dialogmøde med Ældrerådet 18. maj kl. 13 Musik med Mikael Neumann og Lasse Holm 19. september kl. 13 Diabetes motivationsgruppe, 12 gange, tilmelding til Billetter kan købes ca. en måned før arrangementet. Læs mere om arrangementerne på opslag i huset eller kig på hjemmesiden Side 2

3 Kommunalbestyrelsen har nu meldt ud, at der fremover skal betales brugerbetaling for deltagelse på hold i Aktivitetshuset. Prisen bliver 800 kr. om året, 400 kr. pr. 1. februar og 400 kr. pr. 1. oktober. Aktivitetslederne er friholdt. Endvidere kan man benytte caféen og deltage i husets øvrige arrangementer uden at betale brugerbetaling. Vi håber meget, at brugerne stadig vil støtte op om Aktivitetshuset. Vi har noget ganske unikt her, som alle andre misunder os. Er prisen for høj, kan man jo melde sig til flere ting og dermed få mere ud af det. Vi har haft flere besøg i huset, bl.a. igen et stort hold fra Japan samt fra andre aktivitetshuse. Der er stor begejstring for, hvordan vi griber det an. Kommunen arbejder stadig på papiret med planer om et Sundhedshus i de ledige lokaler. Men Aktivitetshuset kan indtil videre brede sig ud, så Bordtennis har nu åbnet for deres venteliste og spiller også om tirsdagen. Året begyndte med en hyggelig Nytårskur med dejlig sang og musik med Angus Rollo. Han kan virkelig få gang i det gode samvær, så det må vi få til en fast tradition. Søndagsbanko er en stor succes. Sidst kom der et pænt beløb ind, som vi siger tusind tak for. Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke for al den støtte, vi har fået fra mange sider. Både fra frivillige brugeres indsats, men også fra folk der har muliggjort vores støttearrangementer. Husk Aktivitetshusets hjemmeside, hvis du vil følge med i, hvad der foregår. Du kan tilmelde dig til et Nyhedsbrev, se Side 3

4 Brugerbetaling/kontingent effektueres fra 1. februar. Det koster derefter 400 kr. halvårligt, at gå til en eller flere aktiviteter. Aktivitetslederne får frikort til huset. Du skal ikke betale kontingent for at benytte caféen, foredragene, festerne, støttegrupper og besøgstjenesten. Du skal heller ikke betale for benyttelse af lokaler, hvis det er under Folkeoplysningslovens regi eller du lejer lokaler. Hvis du får 100% helbredstillæg kan du få refusion 1x410 kr. årligt på rådhuset. I praksis noterer aktivitetslederen navn, adresse på deltagerne. Kommunen registrerer via Kommunedata og der vil blive udsendt en opkrævning. Kvitteringen kan herefter ombyttes til et "medlemskort" i caféen. Ak, ja! De gyldne løfter holdt ikke længe! Sporene fra den sidste brugerbetaling var næsten slettet. De frafaldne var vendt tilbage og optimismen og glæden hos alle var igen ved det gamle. Aktivitetshusets gode ånd og atmosfære var igen at finde. Men så slog lynet ned igen! Nu håber vi bare på, at vi denne gang må bevare modet og beholde humøret. Et godt råd kunne være: deltag i så mange aktiviteter, som det er muligt, så får man mere for pengene! Men hvorfor brugerbetaling igen af en lille gruppe af Dragørs ældre? I et meget stort kommunalt budget på mange millioner syner et beløb på omkring kr. ikke så meget, da det jo næppe er ren indtægt, når omkostningerne er trukket fra. Selvom man udliciterer en del af omkostningerne ved etableringen, vil denne alligevel nok tage sin del af beløbet. Og konsekvenserne? Det er nævnt før, hvad der kan ske, når brugere, der gennem besøg i huset opnår både fysisk og psykisk styrke, pludselig føler, at økonomien ikke længere rækker og må trække sig hjem i boligen. I de fleste tilfælde vil det hurtigt stille krav til den kommunale ældrepleje. Det er ikke billigt for kommunekassen. Jeg håber på, at så mange som muligt vil fortsætte med at komme i Aktivitetshuset og modtage de mange gode tilbud jo flere, jo bedre. Trods alt! Erik Gleie Side 4

5 Sæt dit præg på Aktivitetshuset gør en indsats gør huset endnu bedre. - meld dig som kandidat til Brugerrådet - kom til årsmøde onsdag d. 27. april kl. 13 Er du på efterløn, folke- eller førtidspension og bor du i Dragør - og har du også lyst til: At varetage brugernes interesser i samråd med aktivitetshusets daglige leder. At medvirke til et venligt og engageret miljø med kreativitet og aktiv udfoldelse. At deltage i planlægningen og den praktiske udførelse af husets drift og virksomhed. At inddrage flest muligt i husets aktiviteter. At sikre nødvendig information om husets virke. At bistå husets leder med budgetlægning, økonomi og drift. At tage ethvert emne, som har betydning for brugernes daglige færden i huset, op til debat. Så stil op som kandidat til Brugerrådet. Der skal i år vælges 3 medlemmer og 2 suppleanter. Brugerrådet mødes ca. en gang om måneden. Ved møderne deltager Brugerrådets 5 valgte medlemmer, en repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen, samt husets daglige leder. Har du lyst til at høre nærmere om Brugerrådets arbejde, så er du velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer fra Brugerrådet. Opstillingslisten hænger på tavlen i Aktivitetshuset fra d. 6. april 20. april. Hvis du er bruger af Aktivitetshuset så kom og vær med til at vælge, hvem der skal sidde i Brugerrådet. Hvis du har forslag du ønsker til behandling på årsmødet, skal de fremsendes skriftligt og være Aktivitetshuset i hænde senest 7 dage før årsmødet. Årsmødet finder sted d. 27. april kl. 13. Årsmødets dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Gennemgang af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af brugerrådsmedlemmer og suppleanter. 6. Eventuelt. Side 5

6 Aktivitetshusets Venner Foreningen har afholdt flere bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet Aktivitetshusets fremtid med de pålagte besparelser og den netop vedtagne brugerbetaling. Vi er blevet enige om at anvende nogle af vores midler til at dække diverse udgifter, der ikke er dækning for i Aktivitetshusets budget. På mødet d. 26/ blev det vedtaget i første omgang at udbetale: kr. som tilskud til nye maskiner i motionsrummet kr. til Publisher programmet på 6 pcér til edb-gruppen kr. til udstillingsmontre til blandt andet den gyldne nøgle fra Shanghai. Det kan oplyses, at Hans Isbrandtsens Fond har skænket 800 kr. til foreningen til støtte for Aktivitetshuset. Det varmede i disse trange tider, at der var udenforstående, som har haft os i tankerne. Vi siger tusind tak! Vedrørende brugerbetalingen er der nogle foreninger, der benytter huset samt aktivitetslederne, som er fritaget for denne. Visse aktivitetsledere og andre, foreningsmedlemmer m.v., har ønsket at betale alligevel for at støtte Aktivitetshuset, selvom de er friholdte for betalingen. Hvis disse ikke ønsker, at pengene skal ende i kommunens slunkne kasse, men skal anvendes direkte til vores hus, anbefales det at indbetale brugerbetalingen til Aktivitetshusets Venner. Nye medlemmer i foreningen er stadig meget velkomne. Man indmelder sig ved at indbetale et kontingent på minimum 150 kr. til Amagerbanken på konto Husk at påføre navn og adresse på indbetalingen. p.f.v. Bente Thers sekretær Side 6

7 Forårsfest i Aktivitetshuset Wiedergården Aktivitetshuset indbyder til endnu en af de populære fester for efterlønnere, folke- og førtidspensionister. Reserver allerede nu Lørdag d. 19. marts kl På festdagen åbnes dørene og barerne kl. 12. Der kan købes vin, vand og velskænket øl fra fad. Der vil blive budt velkommen kl. ca Herefter kan man nyde en lækker forret, inden bufféten står klar med mange uimodståelige lækkerier og efterfølgende kaffe med lidt sødt til den hule tand. Angus Rollo vil stå for dæmpet behagelig dinnermusik og for en festlig og forrygende underholdning med mulighed for både at få motioneret på dansegulvet og få rørt sangmusklerne. Der vil også være lotteri og m.m. Kom og nyd dette arrangement med mad, musik, sang, dans og underholdning i festligt lag. Billetter á 160 kr. kan købes i Aktivitetshuset tirsdag d. 8. marts kl Har du behov for kørestolsplads kan du bestille billet d. 3.marts kl på tlf Evt. tiloversblevne billetter kan efter d.8.marts købes hos Hanne på kontoret tlf eller mailadresse Diabetesforedrag Diabetes og søvnapnø Onsdag d. 23. marts kl Svend Christensen, formand for Lyngby-Tårbæk diabetesforening, fortæller om sit liv som diabetiker og om søvnapnø-problemer. Gratis entre Side 7

8 Side 8

9 Fastelavnsmandag d. 7. marts 2011 kl. ca. 11. Traditionen tro får vi besøg af fastelavnsrytterne, som bydes på punch og derefter synger skålsang for os. Wiedergårdens orkester underholder før og efter rytternes besøg, og der bliver mulighed for at købe både punch, æbleskiver og forloren skildpadde. Kom og oplev denne festlige begivenhed, hvor en af byens rigtig gamle traditioner holdes i hævd. OBS! P-pladsen foran huset er afspærret denne formiddag. Kommunal forskelsbehandling. Det er muligt, at det ikke er i strid med Folkeoplysningslovens ordlyd, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget at opkræve 800 kr. årligt pr. deltager for benyttelse af lokalerne i Wiedergårdens Aktivitetshus. Men det er i hvert fald i strid med lovens ånd og det, som var lovgivernes hensigt med loven, nemlig at bidrage til befolkningens mentale og fysiske sundhed ved at stille kommunale lokaler gratis til rådighed for kulturel og anden gavnlig virksomhed. Lige siden Aktivitetshuset blev indviet, har skiftende kommunalbestyrelser sidestillet husets mange forskellige aktiviteter med tilsvarende aktiviteter i Dragørs kulturelle, sportslige og oplysende foreninger og som en naturlig ting og i lovens ånd givet Aktivitetshusets brugere samme betingelser, som foreningernes medlemmer har i medfør af loven. Det er derfor forståeligt, at mange af Aktivitetshusets brugere føler, at de er genstand for forskelsbehandling, når de nu som pensionister skal betale leje af kommunale lokaler, samtidig med, at andre af byens borgere ikke skal, blot fordi disse er medlemmer af en forening. Axel Lange Side 9

10 GOGGE fortæller: Mine 40 år som brandmand! Georg er gammel brandmand og brandgod til både at synge, fortælle historier og lave mad. Kom og hør ham fortælle om sit fantastiske liv Onsdag d. 16. marts kl Som han selv svarede på spørgsmålet, om han kunne denne dag: Ja, selvfølgelig hvis jeg lever, så er jeg der! Der er lagt op til et par muntre og hyggelige timer sammen med Gogge! Caféen har som altid åbent og sælger kaffe, te og lækre kager samt øl og vand. Billetter 50 kr. købes i Glasburet alle dage Støttearrangement. Dansens dag 28. april Aktivitetshuset vil være rammen om forskellige udfoldelser inden for dans i tidsrummet 11 15: Foreløbigt Program: Zumba opvisning og instruktion Linedanse opvisning og instruktion Les Lanciers opvisning og instruktion Moderne dans opvisning Fri dans Endeligt program på opslagstavlen og på hjemmesiden: Caféen sælger som sædvanlig både smørrebrød og varm mad, kaffe/te og kager samt øl, vin og vand. Side 10

11 Videogruppen Vinter Forarbejdet til at lave film til det nye lodsmuseum begynder at tage form. Holdet, som beskæftiger sig med Dragør Lodseri s 300 års historie er påbegyndt med optagelser i Lodsbygningen på havnen. Her ses billeder fra optagelserne. Det andet hold, som arbejder med Nutidens lodsning gennem Øresund venter på nogle godkendelser til bl.a. at kunne gå om bord under lodsning. Vejret har jo heller ikke været til, at man kan påbegynde optagelserne. Vi mangler også noget udstyr, for at kunne gennemføre vores arbejde. Vi har derfor ansøgt i Velux Fonden om støtte til projektet for Lodsmuseum og senere, for andre interessante jubilæums projekter i Dragør, f.eks. St. Magleby Kirkes 400 års jubilæum eller 100 års jubilæum af Dragørs Bådeværft. Den 26. januar 2011 har vi optaget Musikalsk Underholdning med vores videokamera, hvorfra man kan se et billede th. Foran står en del redigeringsarbejde, før vi kan sige at filmen er færdig. Videogruppens Workshop onsdag eftermiddag må gerne benyttes af andre end videogruppens medlemmer. Har du f.eks. et videobånd eller smalfilm, du gerne vil overføre til en DVD, så kom onsdag eftermiddag efter kl. 13 til Aktivitetshuset i studielokalet over for billiardbordene, og aftal nærmere med Jan Christensen. Vi kan også løse opgaver omkring overførsel af f.eks. dias til PC. Med venlig hilsen Burkhard Lustig Side 11

12 Side 12

13 Nyt fra Caféen Fredag d. 27. maj kl. 12. holder vi forårsbuffet. Billetter 100 kr. købes i Glasburet senest 8 dage før. Vi modtager gerne gode forslag til menuplanerne, eller ønsker til buffeter. Selv om der er lang tid til jul, så husk at bestille julefrokost i god tid, især hvis der ønskes en bestemt dag. Vi har sagt farvel til Vickie Nielsen efter 3 hyggelige måneder. Cafèen søger frivillige hjælpere, så hvis du har lyst til at give en hånd med, så kontakt os for at høre nærmere om, hvad det indebærer og se, om det er noget for dig. Tilbud i caféen. Få en gratis dagens ret. Hvis du køber et rabatkort til 11 gange dagens ret, så betaler du kun for 10. Kender du noget til Wii? Den sjove spillemaskine vi har sådan en, men vi kunne godt bruge en person, som ville hjælpe os med at få gang i den. Kan du eller kender du en, som kan og vil hjælpe os? Henvend dig til Hanne på kontoret Tak vi venter spændt. Har du glemt noget? Måske ligger det i GLEMME-kassen? Kig efter hurtigt - for den tømmes den 15. marts Side 13

14 Sidste Nyt. Vi er stadig meget aktive både på udeog på hjemmefronten. 22. november og 7. februar deltog flere spillere i den store double-turnering i Amagerhallen. Vi startede med morgenkaffe spillede det meste af dagen og havde madpakker med. 8. dec. holdt vi julefrokost i festsalen. Der deltog 28 personer. Vi nød caféens dejlige mad som sædvanligt og spillede derefter bankospil. Tak til Ulla fra pølsevognen Sekskanten, der igen leverede gavekort som gevinster. Vi havde 2 harmonikaer, Bent Bülow og jeg selv, til at ledsage julesalmerne. Vi har begge, uafhængigt af hinanden, købt nøjagtig ens harmonikaer næsten samtidigt, så de stemmer jo godt sammen. Julefrokosten er taksigelsernes dag. Deltagerne begavede mig med årets flotte Georg Jensens juleuro, og jeg takker dem, fordi de er så søde ved mig. Freddy og Carl fik hver et juleslips som tak for deres hjælp. Freddy arrangerer stævner og Carl stiller borde op hver gang. Der blev ikke spillet i Kedelhuset i juleferien, så folk må have savnet det, da der fremmødte 20 spillere (af i alt 22, hvoraf den ene var nyopereret) d. 3. januar Vores aktivitet er meget populær, og der har været folk på venteliste i lang tid. I starten af januar fik vi lov til at benytte Det gamle daghjem til bordtennis indtil sommerferien. Spilletiden blev udvidet til også at gælde tirsdag kl , mod at tage spillere ind fra ventelisten. Det gjorde vi så, således at vi nu er 26 spillere i alt. Det viste sig, at ingen af os ønskede at spille om tirsdagen. Der dukkede herefter en anden venteliste op, som jeg ikke havde kendskab til. De havde henvendt sig til Hanne Berthelsen. Denne gruppe blev herefter oprettet, som en selvstændig afdeling, under Aktivitetshusets Bordtennis og fik tildelt tirsdagen. Vi aftalte, at evt. nye spillere skulle henvende sig til dem, da vi er overbookede i øjeblikket. Gruppen fik tilbudt at deltage i Side 14

15 vores stævner, så det ser vi frem til. Bordene fra Kedelhuset, hvor der altid er optaget på denne tid på grund af revyen, er nu flyttet til Det gamle daghjem, hvor vi også kan spille mand. kl og fred. kl Lokalet er dog ikke så velegnet som Kedelhuset, men vi må se, hvad der sker til sommer. Vores venteliste, for denne sæson, er således udryddet. Nu resterer der kun personer på listen, der ønsker at deltage i 2012, hvor de er berettigede til at benytte Aktivitetshuset. Den 7. jan. blev det vedtaget, kun at give kaffe (uden brød), når man har fødselsdag. Det andet blev for dyrt, da vi er så mange tilstede hver gang. Vi har nogle seje gutter på holdet. Kjeld fyldte 79 år. I anledning af fødselsdagen, gav han en lille opvisning i caféen. Han stod på hovedet i en af café-stolene, så pengene raslede ud af lommen på ham. Claes fik ny hofte sidst i november og han spiller allerede bordtennis igen d. 18. januar. Vores spiller Ole Sørensen vedligeholder vores gamle borde, der bliver slået op og ned ustandseligt. Han efterspænder skruer m.v. og smører hængsler. Tak for det. Vedrørende brugerbetalingen, er der ingen på vores hold, der stopper. Det er alt for sjovt at spille. Vi ses Bente Thers Side 15

16 Nordisk Akvarelselskab samler 20 akvarelmalere fra hele Norden i Store Bededagsferien for at male Dragør-motiver under kunstnerisk ledelse af den færøske maler, Bárdur Jákupsson. Deltagerne vil gerne vise weekendens arbejder frem ved en lille fernisering i Wiedergårdens Aktivitetshus søndag den 22. maj kl. 16 til 17, hvor alle er velkomne til et kig og et glas. Billederne vil blive hængende i Aktivitetshuset frem til den 10. juni Side 16

17 To kunstnere udstiller i marts måned For 4. år i træk udstiller kunstnerægteparret Majken og Mogens Amdi Thorsen deres malerier i lokalerne på Wiedergården. De viser deres nyeste værker med motiver fra lokalområdet. Der er billeder fra havnen, den gamle by, stejlepladsen, gåserepublikken, strandengene, kanalen og Søvang. Desuden viser Amdi sine seneste billeder af fastelavnsryttere fra Dragør og St. Magleby. Det bliver en udstilling, der vil lyse op i lokalerne i Aktivitetshuset og som er værd at se, selvom man ikke har sin daglige gang på Wiedergården. Wiedergården er åben alle hverdage mellem kl og 16. Rekordstor tilslutning til Julekonkurrencen. 121 læsere gav sig i kast med den efter redaktionens mening svære opgave, men den var piece of cake for vore læsere. Vinderne har nu fået hver en flot købmandskurv af Anette Bøgvald Sainis fra Bøgvald På Havnen og vinderne er: Ulla Egerod - Axel Lange - Johanna Kralund Et stort tillykke fra Redaktionen 3 glade vindere Fra v. Frits Egerod som modtog på Ullas vegne. Axel Lange på motionscykel efter julekurven og th. Johanna Kragelund med julekurven. Side 17

18 Nyt fra MOTION I sommeren 2010 søgte Aktivitetshuset tilskudskontoret i Socialministeriet om puljemidler til et projekt om udvikling af bedre ældrepleje/træning. Projektet: Er vibrationstræning en genvej til bedre kondition for dem, der har svært ved at finde motivationen til kredsløbstræning? Socialministeriet har bevilliget et beløb på kr til projektet. Fysioterapeut Lena Nielsen blev tilknyttet projektet og har udarbejdet træningsprogram for deltagerne i projektet, ligesom hun har været ansvarlig for den individuelle vurdering af deltagerne i projektet, samt start- og sluttest. Der er 20 damer i alderen 65+, som har indvilliget i at deltage i projektet, der løber over en 12 ugers periode. 10 af damerne træner på vibrationsmaskinen 2 gange om ugen, og det sker under instruktion af de frivillige instruktører fra motionsrummet. Hver person bruger ca. 20 min. på træningen hver gang. Inden træningen begyndte, blev alle konditionstestet. Efter 12 ugers intensiv træning bliver det spændende at se, om træningen har forbedret deres kondition/kredsløb. Vibrationsmaskinen står på Wiedergården, hvor den tidligere og fortsat også bruges af fysioterapeuterne. I motionsrummet er 10 andre damer gået i skarp træning for at forbedre deres kondition/kredsløb, og til deres træning er der for de bevilligede puljemidler sammen med tilskud fra Aktivitetshusets Venner og fonde indkøbt følgende: 1 løbebånd, 2 nye cykler og en crosstrainer. Det er meget vigtigt for damernes intensive kredsløbstræning, at de kan gå fra den ene maskine til den næste uden egentlig ophold, idet træningen går ud på, at de over 30 minutter holder deres puls oppe. Alle træner 2 X 30 minutter om ugen. Det betyder, at projektdeltagerne i denne 12 ugers periode har første prioritet til de indkøbte effekter samt til romaskinerne. Det er naturligvis en ulempe for andre brugere af motionsrummet, men til gengæld er maskinerne til rådighed den øvrige tid for alle, der kommer i motionsrummet, og når projektperioden er overstået, beholder Wiedergården og motionsrummet alle maskinerne til fri afbenyttelse. Vi håber, at alle vil respektere den her skitserede ordning. Det er reelt damernes indsats, der har gjort det muligt at starte projektet og få bevilliget pengene til indkøbene. Side 18

19 Inden damerne begyndte træningen i kælderen, blev de også konditionstestet, og ved afslutningen bliver det spændende at sammenligne deres forbedringer med damerne fra vibrationsholdet. Motionsrummet er nu udstyret med 3 løbebånd, 2 romaskiner, 4 cykler og 2 crosstrainere til kredsløbstræning foruden en masse redskaber til styrketræning. Den ene af de nye cykler kan bruges til konditest, men det kræver en instruktør til at foretage disse, og da alle instruktørerne bruges til ovennævnte projekt ud over den daglige instruktion, er det stillet i bero indtil videre. Gyda Barrit er stoppet som instruktør om torsdagen, i stedet byder instruk- Kost og diabetes Gratis entre Onsdag 4. maj kl Adjunkt Mette Kristensen, Københavns Universitet, Institut for human ernæring, fortæller om vigtig heden af at få fuldkorn i den daglige kost, og hvor varierende og appetitvækkende fuldkornsprodukter kan være. Ny singleklub m/k Er du klar til at komme ud af din dør til gode ture med andre enlige? Vi skiftes til at arrangere gode ture til andre byer, muséer, udstillinger og andet spændende. Vi tager med bus og tog. Er du interesseret i at være med, på mandage kl. 10- ca. 11 i Aktivitetshuset på 1. sal, Så mød op. Du skal være velkommen, Bodil Gade Side 19

20 Støt vore Annoncører... - så støtter du også VÆVEREN Side 20

21 Les Lanciers Der er kommet rigtig god gang i holdet, og vi er p.t. 18 personer, der danser rundt og hygger os hver torsdag. MEN der kan sagtens være plads til flere, så har du lyst til at røre bentøjet til god musik og være sammen med dejlige mennesker, så mød op torsdag mellem 13 og 15. PS. Sæsonen slutter med udgangen af april. Hilsen Lanciersholdet. HUSK: man kan ikke være sur, når man danser. EDB Vores motto er: Hjælp til selvhjælp. Der stilles større og større krav til os om, at vi skal klare mest muligt over nettet: bank, regninger, borgerservice osv. Det kræver mod at kaste sig ud i noget, man aldrig har prøvet før, og derfor står instruktørerne på edbholdene til rådighed med hjælp og vejledning hver tirsdag , og Har man en bærbar computer, er det en rigtig god idé at tage den med. Hilsen EDB-instruktørerne. PS. Sæsonen slutter med udgangen af april, men der vil være åbent for hjælp og vejledning hver anden tirsdag fra 10 til 12 i maj/juni og august/ september. Mere herom ved opslag og på hjemmesiden: Husk vores indsamling af brugte batterier. Boksen står ved indgangen. Der vil blive mulighed for at aflevere sparepærer, som ikke længere må ryge med husholdningsaffaldet. Side 21

22 Bjergerlav 3 Side 22

23 Endnu enkelte pladser på kursusrækken Lær at leve med Kronisk sygdom Her kan du få hjælp til at få hverdagen til at fungere, når du skal leve med kronisk sygdom - også som pårørende. Kursusstart Kurset løber over 6 Onsdage kl med start d. 9.marts. Selve kursusrækken er gratis og afholdes i Tårnby Sundhedscenter, Kamillevej 4, 1. sal, Formål med kurset Formålet med kurset er mere specifikt at give dig inspiration til, hvordan du kan tackle de bekymringer og problemer, som følger med det at leve med en kronisk sygdom. Hvordan du tager hånd om dig selv og din sygdom på den bedste måde. Hvordan du kan have en klar dialog med sundhedspersonale og dine nærmeste. Hvordan du selv kan tilrettelægge og styre dit liv, selvom du lever med en kronisk sygdom. Formålet er ikke at vejlede i de enkelte kroniske sygdomme eller dertil hørende behandling, medicin eller kost. Få mere at vide om kurset på Tilmelding Tilmelding til kursusrækken til koordinator Hanne Berthelsen på telefon eller mail Side 23

24 Dannelsesrejse til Esbjerg. 21. & 22 sept Deltagere: Bjarne Krat Poulsen, Preben Hallas og Kjeld Bjørn Andersen. I aktivitetshusets smedeværksted havde der efter sommerferien hersket en vibrerende stemning lidt ligesom den man som barn følte, lige før dørene blev åbnet ind til stuen med det tændte juletræ. Mester Bjarne havde længe gået omkring med et hemmelighedsfuldt smil, mens vi lærlinge arbejdede på vores opgaver, samtidigt med vi forsøgte at tøjle vores nysgerrighed. I slutningen af august slap han nyheden ud: Drenge, jeg har aftalt med Kultur & Fritidshuset i Esbjerg, at vi kan besøge dem i september Vi skal bare finde en dag, der passer os. Dagen blev tirsdag 21. september, og for ikke at påføre os unødig fysisk belastning blev der booket en overnatning, så vi først skulle køre hjem dagen efter. - til gengæld måtte vi selv betale alle udgifter. Jeg hentede Bjarne + den gamle pladesaks, der længe havde stået uvirksom og fyldt op i et hjørne, samlede Preben op på vejen, og så rullede vi videre vestpå i et pragtfuldt solskinsvejr. Vel fremme ved den tidligere skole, som nu fungerer som aktivitetscenter, gik vi ind i selve hovedbygningen for at lede efter smedefolkene, og blev mødt af et virvar af håndværkere, huller i gulve, huller i lofter, støv og rod De havde haft vandskade, så vand fra deres fjernvarmeanlæg havde oversvømmet huset fra top til bund, og givet indeklimaet et strejf af svømmehal. Kun få rum var gået ram forbi. Den store forsamlingssal var intakt, og her var hovedparten af de fremmødte stuvet sammen i et behjertet forsøg på at opretholde en illusion om et fungerende aktivitetshus. Ude i gården blev vi mødt af smedeholdet, som gelejdede os ned i deres lille værksted, som lå i den tilstødende bygning, og derfor havde undgået vandmassernes hærgen. Side 24

25 Brugerne viste stolt deres lokaler frem, og vi blev fyrsteligt beværtet med smørrebrød, øl og efterfølgende kaffe og kage, som det var lykkedes kantinepigerne at fremtrylle på trods af de nedbrudte køkkenfaciliteter. Bjarne kunne herefter udvide udkants-danmarks værktøjsbeholdning med vores medbragte pladesaks, som de blev meget glade for. Husets leder informerede om den daglige drift, og vi fandt ud af, at de gør det på en lidt anderledes måde, idet de er delvis selvejende, men dog med kommunal tilknytning og et tilskud, som sidste år beløb sig til ca ,- kr. plus at kantinen omsætter for omkring ,- kr. om året. Af disse beløb aflønner han 8 personer. Han ville dog ikke give os den store rundvisningstur, idet han mente, der lige pt. ikke var så forfærdelig meget vise frem. - Jeg er nok tilbøjelig til at give ham ret! Kjeld Bjørn Andersen yngstelærling. / 25.sept Side 25

26 AKTIVITETSHUSETS HJEMMESIDE Aktivitetshusets hjemmeside, har i efteråret skiftet udseende. Nogle funktioner er ændret og nye er kommet til. En af de store ændringer er, at aktiviteterne er blevet synlige direkte på forsiden i feltet til venstre, mens feltet til højre indeholder diverse brugerfaciliteter. Bl.a. finder man her en afstemningsrude over aktuelle emner og man finder også en mulighed for at tilmelde sig til aktivitetshusets nyhedsbrev, der vil blive udsendt med jævne mellemrum eller når der er noget vigtigt at meddele. Vinduet i midten indeholder de aktuelle nyheder, f.eks. om brugerbetaling og spændende arrangementer og nederst finder man adresse, mailadresse og telefonnummer på aktivitetshuset. Øverst, lige under billedet, finder man alle de forskelle menuer til artikler på hjemmesiden. Nogle af menupunkterne har undermenuer, der dukker op når man stiller musemarkøren på teksten. Ligeledes er der kommet et billedgalleri til hvor man, efterhånden som billederne bliver lagt ind, kan finde hele billedserier fra nogle af de spændende aktiviteter der sker i huset. Der er kommet et videoarkiv til, det er under udvikling, men følg med i, hvad der sker. Den vigtigste opgave ved en hjemmeside er, at den skal være aktuel og altid opdateret, derfor er der på hver artikel en linje nederst der fortæller, hvornår den sidst er opdateret. En af nyhederne ved den nye hjemmeside, er at den enkelte aktivitetsleder har fået mulighed for selv at vedligeholde aktivitetens sides indhold. Kigger man på Aktivitetskalenderen og Caféens menu, finder man en lille printer øverst til venstre. Klikker man på den, kommer siderne frem i et format, lige klar til at udskrive på en printer og hænge op på opslagstavlen derhjemme. Aktivitetshusets hjemmeside er under stadig udvikling. Der sker hele tiden ændringer og der kommer nye tiltag til, men PR-rådet er meget interesseret i at høre fra hjemmesidens besøgende angående idéer, der kan gøre siden endnu mere levende. I menuen under aktivitetshuset finder man formularerne: Skriv til Hanne Berthelsen og Skriv til webmaster Ole og man er meget velkommen til at bruge dem flittigt. Og så lige til sidst: HUSK AT TILMELDE DIG WIEDERGÅRDENS NYHEDS- BREV! Ole Larsen Webmaster Side 26

27 Hvor kan jeg henvende mig? Hjælpemidler. Terapeuter tlf Vedr. kropsbårne hjælpemidler tlf Ansøgningsskema kan hentes på Tårnby kommunes hjemmeside Ansøgningen kan sendes elektronisk eller pr. post til: Tårnby Kommune, Amagerlandevej 76 Hjemmehjælp, ældrebolig eller plejebolig kontakt visitationen på tlf , tlf eller mellem eller Aflastning kontakt Aflastningen på tlf mellem 9-14 Genoptræning i eget hjem efter sygdom eller almen svækkelse. Kontakt Genoptræning Tårnby på tlf Genoptræning efter hospitalsindlæggelse: For at være berettiget til "gratis" genoptræning efter hospitalsophold, skal lægen på hospitalet sammen med patienten skrive en genoptræningsplan. Med den i hånden kan man henvende sig på Genoptræning Tårnby, tlf og få anvist, hvor genoptræningen foregår. Ofte vil genoptræningsplanen dog blive faxet til Genoptræning Tårnby. Tryghedsopkald - Telefonstjerne I vores lokale afdeling af Ældre Sagen er der mulighed for at få et dagligt tryghedsopkaldopkald fra en af vore frivillige. Ordningen er gratis og alle kan benytte den. Vi har tavshedspligt. Kontaktperson: Kirsten Lorentzen, tlf Side 27

28 AKTIVITETERNE Aktivitet Tid Leder Telefon Al-sang ti Jon Harild Bibliotek alle dage Grethe Jensen Else Marie Bülow Billard alle dage 9-16 Bjarne K. Poulsen Bogbinding ti Vera Clausen Bordtennis ma & fr 9-12 Bente Thers Bridge ma Inger Møller Jensen on Gunilla Herslov to Gunilla Herslov Decoupage ti Ellen Nielsen on Karin Gross Digital Foto ma lige u Erik Gleie EDB, beg. ti Dan Nedensgaard EDB, let øvede ti Dan Nedensgaard EDB, øvede ti Lisbeth Edslev Engelsk on Else Christensen Frimærker fr Peter Sadolin Erindrings - værksted on lige u Nadia Langhoff Håndarbejde ma Rita Andersen Kvindekreds - samf. & os ma lige u Kirsten Broberg Les Lanciers to Hanne Vestmar L hombre fr Søren Arnbo Line-dance ti 13-ca Annie Sauerberg Lystfiskeri on lige u Bent Bülow Maling/Tegning fr Katrine Hansen Metalværksted ti & to Bjarne K. Poulsen Moderne Dans fr Eigil Yttesen Mosaik ti Lis Bruun (undt. 1. ti i md) Motion akt.led. ma 9-11 Evald Andersen Motion instr. ti 9-11 Irene Gjerka Motion instr. on 9-11 Erling Frost Motion instr. to Peter Robenhagen Motion instr. fr 9-11 Line Asmussen Patchwork to Karen Dirchsen Petanque alle dage Ole Haack Knud Langhoff Side 28

29 Pladehylden on Knud Langhoff Poker on Benny Pedersen Qi-gong on 9-10 Rico Larsen Skak ti Leif B.Olsen Stenslibning ma Gert Iversen Spansk konv. ma ulige u. Peter Sadolin Studiekr. Samf. to Nadia Langhoff Martinus ti Vagn Noach Sy, stri k og rep ma Rita Andersen Syning to Annette Elmstrøm Sy, strik, rep. fr Lise Hessellund Træværksted ma & on Helge Pedersen Videogrupppen: Burkhard Lustig work-shop eft. Aftale: on Poul H Rasmussen praktik& orientering: on Vævning/strik on Birgitte Rasmussen Wiedergårdens- Orkester ma Gunnar Olsen Whist to Kaj Christensen Kirsten Borg Zumba Kate Sørensen Ingegerd Arnesen Husk at flytte VÆVEREN med, - hvis du flytter bolig i Dragør! Meld ændring af adresse til Hanne i Aktivitetshuset. eller tlf.: Læserindlæg fra brugerne modtages gerne. Har du gode forslag eller vil du bare vil give din mening til kende om huset, er du velkommen med et indlæg på linier. kan benyttes. Redaktionen Side 29

30 Information om AKTIVITETSHUSET Aktivitetshuset er åbent alle hverdage kl Leder: Hanne Berthelsen Cafeen: Åbningstid: Brugerrådet: Poul Erik Gjerka - brugervalgt Burkhard Lustig - brugervalgt Greta Christiansen - brugervalgt Else Marie Poulsen - brugervalgt Nadia Langhoff - brugervalgt Ole K. Svendsen - komm.bestyrelsens repr Brugerrådet holder åbent møde for brugerne 30 min. før hvert ordinært brugerrådsmøde Besøg Aktivitetshusets hjemmeside på Her kan du bl.a. læse VÆVEREN i en PDF-fil eller få den læst op fra en lydfil. Nærmere på hjemmesiden. Besøgstjenesten: Birgit Lyder træffes mandag og fredag i Glasburet Næste nummer udkommer 1. juni Indlæg til bladet modtages inden 1. maj 2011 Postkassen i foyeren kan benyttes. kan benyttes til indlæg Væveren udkommer i et oplag på 2500 ekspl. til alle pensionister og efterlønnere i Dragør. Ved evt. uregelmæssigheder i forsendelsen - eller ønsker du Væveren på Lyd-CD - så henvend dig på tlf Side 30

31 En oversigt over UDVALG VÆVEREN redaktionsudvalg: Edith Salinas Annelise Wybrandt Jørgen Andersen Benny Valdsgaard Benny Pedersen (annoncer) VÆVEREN trykkerudvalg: Inger-Lise Hansen Neel Christensen Kate Nielsen Ruth Nielsen Evi Ren Festudvalget: Ingibjørk Gyngsø Birgit Hinge-Nielsen Britta Olsen Julius Lorentzen Jørgen Jørgensen Lillian Bresson Marianne Barth Arrangementsgruppen: Birgit Hinge-Nielsen Kirsten Broberg Dagny & S.Aa. Nielsen Hanne Vestmar Line Asmussen Kate Nielsen PR-udvalg: Hanne Berthelsen (leder) Kirsten Broberg (info) Benny Valdsgaard (væver) Hanne Vestmar (presse) Ole Larsen (hj.side) Fondsansøgninger: Egon Jørgensen Frivillige i Caféen: Inger-Lise Hansen Birgit Andersen Gitte Jensen Katrine Hansen Annelise Wybrandt Ruth Nielsen Jytte Petersen Ældrerådet i Aktivitetshuset Den 15. marts, 19. april og den 17. maj kan du træffe repræsentanter fra Ældrerådet i Aktivitetshuset. Side 31

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Én svale gør ingen sommer... VÆVEREN nr. 83 September 2011. Foto: Henning B. Christensen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Én svale gør ingen sommer... VÆVEREN nr. 83 September 2011. Foto: Henning B. Christensen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 83 September 2011 Én svale gør ingen sommer... Foto: Henning B. Christensen 2 VÆVEREN September: John Klemens udstiller akvarel og akrylbilleder 7.9.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Praktiske oplysninger Årskalender Arrangementer Årstidsfester 2013-14 Side 1 Side 2 Forord: Vi byder velkommen til en ny sæson i vores nye

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Kvinderne bol(d)trer sig... Foto: Erik Gleie. VÆVEREN nr. 86 Juni 2012

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Kvinderne bol(d)trer sig... Foto: Erik Gleie. VÆVEREN nr. 86 Juni 2012 Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 86 Juni 2012 Kvinderne bol(d)trer sig... Foto: Erik Gleie Indhold: Side: Hvad sker der? 3 Bordtennis: sidste nyt 4/5 Billard 5 Sommer EDB 6 Les Lanciers

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Nyt fra Aktivitetshuset

Nyt fra Aktivitetshuset Fælles for alle: Cafe Priser pr. 1. januar 2014 Cafeen er åben alle dage kl. 11.30-12.30 Smørrebrød 13,00 Øl incl. pant 12,00 Vand incl. pant 14,00 Rødvin 25,00 Hvidvin 25,00 Smørrebrød skal bestilles

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Program 1/1-31/72016. Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ

Program 1/1-31/72016. Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ Program 1/1-31/72016 Aktivitetscentret Kildebakken SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRET KILDEBAKKEN Kildebakken er et åbent aktivitetscenter for selvhjulpne brugere. Programmet er sammensat

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Kildevang Aktivitetstilbud 2014 Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang 3 Brugerstyrede

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Aktivitetsplan 2015 / 2016

Aktivitetsplan 2015 / 2016 Aktivitetsplan 2015 / 2016 Kongehavecentret Svendsgade 102 4200 Slagelse Tlf. 58 50 12 20 www.kongehavecentret.dk Mandag-Tirsdag-Onsdag-Torsdag kl. 09: 00-16:00 Fredag kl. 09:00-14:00 Lørdag og søndag

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6553

Aktiviteter Efterår 2014 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6553 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Foto: Henning B. Christensen. VÆVEREN nr. 87 September 2012

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Foto: Henning B. Christensen. VÆVEREN nr. 87 September 2012 Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 87 September 2012 Foto: Henning B. Christensen Indhold: Side: Hvad sker der? 3 Aktivitetshuset venner 4 Les Lanciers 5 Eftersårs yoga 5 Bordtennis 6

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Motionsrummet bliver flittigt brugt! VÆVEREN nr. 84 December 2011. Foto: Henning B.

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Motionsrummet bliver flittigt brugt! VÆVEREN nr. 84 December 2011. Foto: Henning B. Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 84 December 2011 Motionsrummet bliver flittigt brugt! Foto: Henning B. Christensen Indhold: Hvad sker der? 3 Bordtennis: sidste nyt 4-5 Ny aktivitet:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

AKTIVITETS- KALENDER BEMÆRK! Arrangementer 1. januar til 30. april 2015

AKTIVITETS- KALENDER BEMÆRK! Arrangementer 1. januar til 30. april 2015 BEMÆRK! Indlæg til næste Aktivitetskalender for perioden 1. maj - 31. august 2015 bedes fremsendt senest 1. april 2015 til: Plejecentret Louiselund Louiselund 9 2970 Hørsholm Att. Dan Poulsen E-mail: DPO@horsholm.dk

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Aktivitetscentret Gedvedhus SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter andet halvår 05. August - 18. december 2014 Valdemarshus har åbent dagligt fra 09:00 til 17:00 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/1-30/6 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

September Oktober 2017

September Oktober 2017 Hovergården September Oktober 2017 Børnegården Hover Fredag den 15. september og torsdag den 5. oktober kl. 10.30 Cafe`Oasen, får vi besøg af sangglade børn fra Børnegården Hover. Du er velkommen til at

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Læs mere om arrangementerne på opslag i huset eller kig på hjemmesiden www.wiedergaarden.dk!

Læs mere om arrangementerne på opslag i huset eller kig på hjemmesiden www.wiedergaarden.dk! Det gamle træ måtte forleden lade livet. Der var ikke mere saft og kraft i træet til, at det kunne sætte løv. En undersøgelse af træets indre viste en svaghed, så træet kunne vælte i et kraftigt stormvejr.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Kongehavecentret. Svendsgade Slagelse Tlf Aktivitetsplan 2014/ september 2014 til 31 august 2015

Kongehavecentret. Svendsgade Slagelse Tlf Aktivitetsplan 2014/ september 2014 til 31 august 2015 Kongehavecentret. Svendsgade 102 4200 Slagelse Tlf. 5850 1220 Aktivitetsplan 2014/2015 1 september 2014 til 31 august 2015 Mandag- Tirsdag- Onsdag Torsdag kl.9-16 Fredag kl. 9-14 Lørdag og Søndag kl. 11-13

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Husk Valg til Centerrådet den 18. nov.! Siden sidst

Husk Valg til Centerrådet den 18. nov.! Siden sidst Husk Valg til Centerrådet den 18. nov.! Solrød Aktivitets - og Frivilligcenter AFC samt Daghjemmet for visiterede borgere Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand Telefon 5618 2445 Mandag- torsdag kl. 9.00-16.00

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Gundorfslund Aktivitetscenter Gundorflund Aalborg Tlf: Åbningstider man tors kl Fredag kl

Gundorfslund Aktivitetscenter Gundorflund Aalborg Tlf: Åbningstider man tors kl Fredag kl Aktiviteter Juli til December 2016 Gundorfslund Aktivitetscenter Gundorflund 32 9000 Aalborg Tlf: 9812 7600 Åbningstider man tors kl. 09.00 16.00. Fredag kl. 9.00 13.00 FASTE AKTIVITETER Mandage: Kl. 10.00-11.30

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2013/2014 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Program 1/1-30/6 2016

Program 1/1-30/6 2016 Program 1/1-30/6 2016 Hatting Centret SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN 1 Hatting Centret Hvad er det? Hatting Centret indeholder i dag flere forskellige funktioner. Det er følgende: -12 ældreboliger - Køkken/Cafe

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter

Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Aktiviteter 1. halvår 2016 Gundorfslund aktivitetscenter Gundorfslund 32 9000 Aalborg Tlf 9812 7600 Åbningstider mandag-torsdag kl 9-16 Fredag kl 9-13 Faste aktiviteter Mandage Sundhed på en anden måde*

Læs mere

Aktiviteter 1 Halvår 2016

Aktiviteter 1 Halvår 2016 Aktiviteter 1 Halvår 2016 Kastaniegården Svinget 7, Frejlev 9200 Aalborg SV Tlf: 9834 3295 Åbningstider mandag torsdag 9-16 Fredag 9 12.30 Ugeplan for Kastanjegården. Mandag. Kl. 09.30 Stavgang Kl. 10.00

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere