Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af"

Transkript

1 Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af motionsredskaber giver en forbedret motion og et bedre kredsløb. I projektet bruges en vibrationsmaskine, løbebånd, cykler og crosstræner. Projektet løber over 12 uger. Læs mere inde i bladet Blad nr. 81 Marts 2011

2 Husk stavgang hver torsdag kl. 10, mødested forhallen i Aktivitetshuset I marts måned udstiller Majken og Amdi Thorsen. 23. maj-10. juni udstiller De nordiske akvarelmalere. Enkelte pladser på Lær at leve med kronisk sygdom" i Tårnby Sundhedscenter. Kursusstart onsdag 9. marts kl i 6 uger. Tilmelding 2. marts foredrag med efterforsker Niels Kjøller, der var med ved opklaringen af Lundin-sagen 7. marts traditionen tro: Fastelavnsrytterne hilser på. Wiedergårdens orkester underholder og caféen byder på punch, æbleskiver og forloren skildpadde. 8. marts kl billetsalg til forårsfesten 15. marts kl Dialogmøde med Ældrerådet 16. marts kl. 13 Mine 40 år som brandmand, v. Gogge 19. marts kl Forårsfest 23. marts kl. 13 Diabetes og søvnapnø 6. april Aktivitetsledermøde 6. april-20. april Stil op til Brugerrådet-Skriv dig på kandidatlisten på opslagstavlen eller mail 15. april og 26. april kl. 9-ca.15 Dansebussen AFLYST!!! 19. april kl Dialogmøde med Ældrerådet 27. april kl. 13 Årsmøde 28. april Dansens dag 4. maj Adjunkt Mette Kristensen, KU, Institut for human ernæring: Vigtigheden i at få fuldkorn i den daglige kost og hvor varierende og appetitvækkende fuldkornsprodukter kan være. Gratis entré, 17. maj kl Dialogmøde med Ældrerådet 18. maj kl. 13 Musik med Mikael Neumann og Lasse Holm 19. september kl. 13 Diabetes motivationsgruppe, 12 gange, tilmelding til Billetter kan købes ca. en måned før arrangementet. Læs mere om arrangementerne på opslag i huset eller kig på hjemmesiden Side 2

3 Kommunalbestyrelsen har nu meldt ud, at der fremover skal betales brugerbetaling for deltagelse på hold i Aktivitetshuset. Prisen bliver 800 kr. om året, 400 kr. pr. 1. februar og 400 kr. pr. 1. oktober. Aktivitetslederne er friholdt. Endvidere kan man benytte caféen og deltage i husets øvrige arrangementer uden at betale brugerbetaling. Vi håber meget, at brugerne stadig vil støtte op om Aktivitetshuset. Vi har noget ganske unikt her, som alle andre misunder os. Er prisen for høj, kan man jo melde sig til flere ting og dermed få mere ud af det. Vi har haft flere besøg i huset, bl.a. igen et stort hold fra Japan samt fra andre aktivitetshuse. Der er stor begejstring for, hvordan vi griber det an. Kommunen arbejder stadig på papiret med planer om et Sundhedshus i de ledige lokaler. Men Aktivitetshuset kan indtil videre brede sig ud, så Bordtennis har nu åbnet for deres venteliste og spiller også om tirsdagen. Året begyndte med en hyggelig Nytårskur med dejlig sang og musik med Angus Rollo. Han kan virkelig få gang i det gode samvær, så det må vi få til en fast tradition. Søndagsbanko er en stor succes. Sidst kom der et pænt beløb ind, som vi siger tusind tak for. Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke for al den støtte, vi har fået fra mange sider. Både fra frivillige brugeres indsats, men også fra folk der har muliggjort vores støttearrangementer. Husk Aktivitetshusets hjemmeside, hvis du vil følge med i, hvad der foregår. Du kan tilmelde dig til et Nyhedsbrev, se Side 3

4 Brugerbetaling/kontingent effektueres fra 1. februar. Det koster derefter 400 kr. halvårligt, at gå til en eller flere aktiviteter. Aktivitetslederne får frikort til huset. Du skal ikke betale kontingent for at benytte caféen, foredragene, festerne, støttegrupper og besøgstjenesten. Du skal heller ikke betale for benyttelse af lokaler, hvis det er under Folkeoplysningslovens regi eller du lejer lokaler. Hvis du får 100% helbredstillæg kan du få refusion 1x410 kr. årligt på rådhuset. I praksis noterer aktivitetslederen navn, adresse på deltagerne. Kommunen registrerer via Kommunedata og der vil blive udsendt en opkrævning. Kvitteringen kan herefter ombyttes til et "medlemskort" i caféen. Ak, ja! De gyldne løfter holdt ikke længe! Sporene fra den sidste brugerbetaling var næsten slettet. De frafaldne var vendt tilbage og optimismen og glæden hos alle var igen ved det gamle. Aktivitetshusets gode ånd og atmosfære var igen at finde. Men så slog lynet ned igen! Nu håber vi bare på, at vi denne gang må bevare modet og beholde humøret. Et godt råd kunne være: deltag i så mange aktiviteter, som det er muligt, så får man mere for pengene! Men hvorfor brugerbetaling igen af en lille gruppe af Dragørs ældre? I et meget stort kommunalt budget på mange millioner syner et beløb på omkring kr. ikke så meget, da det jo næppe er ren indtægt, når omkostningerne er trukket fra. Selvom man udliciterer en del af omkostningerne ved etableringen, vil denne alligevel nok tage sin del af beløbet. Og konsekvenserne? Det er nævnt før, hvad der kan ske, når brugere, der gennem besøg i huset opnår både fysisk og psykisk styrke, pludselig føler, at økonomien ikke længere rækker og må trække sig hjem i boligen. I de fleste tilfælde vil det hurtigt stille krav til den kommunale ældrepleje. Det er ikke billigt for kommunekassen. Jeg håber på, at så mange som muligt vil fortsætte med at komme i Aktivitetshuset og modtage de mange gode tilbud jo flere, jo bedre. Trods alt! Erik Gleie Side 4

5 Sæt dit præg på Aktivitetshuset gør en indsats gør huset endnu bedre. - meld dig som kandidat til Brugerrådet - kom til årsmøde onsdag d. 27. april kl. 13 Er du på efterløn, folke- eller førtidspension og bor du i Dragør - og har du også lyst til: At varetage brugernes interesser i samråd med aktivitetshusets daglige leder. At medvirke til et venligt og engageret miljø med kreativitet og aktiv udfoldelse. At deltage i planlægningen og den praktiske udførelse af husets drift og virksomhed. At inddrage flest muligt i husets aktiviteter. At sikre nødvendig information om husets virke. At bistå husets leder med budgetlægning, økonomi og drift. At tage ethvert emne, som har betydning for brugernes daglige færden i huset, op til debat. Så stil op som kandidat til Brugerrådet. Der skal i år vælges 3 medlemmer og 2 suppleanter. Brugerrådet mødes ca. en gang om måneden. Ved møderne deltager Brugerrådets 5 valgte medlemmer, en repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen, samt husets daglige leder. Har du lyst til at høre nærmere om Brugerrådets arbejde, så er du velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer fra Brugerrådet. Opstillingslisten hænger på tavlen i Aktivitetshuset fra d. 6. april 20. april. Hvis du er bruger af Aktivitetshuset så kom og vær med til at vælge, hvem der skal sidde i Brugerrådet. Hvis du har forslag du ønsker til behandling på årsmødet, skal de fremsendes skriftligt og være Aktivitetshuset i hænde senest 7 dage før årsmødet. Årsmødet finder sted d. 27. april kl. 13. Årsmødets dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Gennemgang af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af brugerrådsmedlemmer og suppleanter. 6. Eventuelt. Side 5

6 Aktivitetshusets Venner Foreningen har afholdt flere bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet Aktivitetshusets fremtid med de pålagte besparelser og den netop vedtagne brugerbetaling. Vi er blevet enige om at anvende nogle af vores midler til at dække diverse udgifter, der ikke er dækning for i Aktivitetshusets budget. På mødet d. 26/ blev det vedtaget i første omgang at udbetale: kr. som tilskud til nye maskiner i motionsrummet kr. til Publisher programmet på 6 pcér til edb-gruppen kr. til udstillingsmontre til blandt andet den gyldne nøgle fra Shanghai. Det kan oplyses, at Hans Isbrandtsens Fond har skænket 800 kr. til foreningen til støtte for Aktivitetshuset. Det varmede i disse trange tider, at der var udenforstående, som har haft os i tankerne. Vi siger tusind tak! Vedrørende brugerbetalingen er der nogle foreninger, der benytter huset samt aktivitetslederne, som er fritaget for denne. Visse aktivitetsledere og andre, foreningsmedlemmer m.v., har ønsket at betale alligevel for at støtte Aktivitetshuset, selvom de er friholdte for betalingen. Hvis disse ikke ønsker, at pengene skal ende i kommunens slunkne kasse, men skal anvendes direkte til vores hus, anbefales det at indbetale brugerbetalingen til Aktivitetshusets Venner. Nye medlemmer i foreningen er stadig meget velkomne. Man indmelder sig ved at indbetale et kontingent på minimum 150 kr. til Amagerbanken på konto Husk at påføre navn og adresse på indbetalingen. p.f.v. Bente Thers sekretær Side 6

7 Forårsfest i Aktivitetshuset Wiedergården Aktivitetshuset indbyder til endnu en af de populære fester for efterlønnere, folke- og førtidspensionister. Reserver allerede nu Lørdag d. 19. marts kl På festdagen åbnes dørene og barerne kl. 12. Der kan købes vin, vand og velskænket øl fra fad. Der vil blive budt velkommen kl. ca Herefter kan man nyde en lækker forret, inden bufféten står klar med mange uimodståelige lækkerier og efterfølgende kaffe med lidt sødt til den hule tand. Angus Rollo vil stå for dæmpet behagelig dinnermusik og for en festlig og forrygende underholdning med mulighed for både at få motioneret på dansegulvet og få rørt sangmusklerne. Der vil også være lotteri og m.m. Kom og nyd dette arrangement med mad, musik, sang, dans og underholdning i festligt lag. Billetter á 160 kr. kan købes i Aktivitetshuset tirsdag d. 8. marts kl Har du behov for kørestolsplads kan du bestille billet d. 3.marts kl på tlf Evt. tiloversblevne billetter kan efter d.8.marts købes hos Hanne på kontoret tlf eller mailadresse Diabetesforedrag Diabetes og søvnapnø Onsdag d. 23. marts kl Svend Christensen, formand for Lyngby-Tårbæk diabetesforening, fortæller om sit liv som diabetiker og om søvnapnø-problemer. Gratis entre Side 7

8 Side 8

9 Fastelavnsmandag d. 7. marts 2011 kl. ca. 11. Traditionen tro får vi besøg af fastelavnsrytterne, som bydes på punch og derefter synger skålsang for os. Wiedergårdens orkester underholder før og efter rytternes besøg, og der bliver mulighed for at købe både punch, æbleskiver og forloren skildpadde. Kom og oplev denne festlige begivenhed, hvor en af byens rigtig gamle traditioner holdes i hævd. OBS! P-pladsen foran huset er afspærret denne formiddag. Kommunal forskelsbehandling. Det er muligt, at det ikke er i strid med Folkeoplysningslovens ordlyd, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget at opkræve 800 kr. årligt pr. deltager for benyttelse af lokalerne i Wiedergårdens Aktivitetshus. Men det er i hvert fald i strid med lovens ånd og det, som var lovgivernes hensigt med loven, nemlig at bidrage til befolkningens mentale og fysiske sundhed ved at stille kommunale lokaler gratis til rådighed for kulturel og anden gavnlig virksomhed. Lige siden Aktivitetshuset blev indviet, har skiftende kommunalbestyrelser sidestillet husets mange forskellige aktiviteter med tilsvarende aktiviteter i Dragørs kulturelle, sportslige og oplysende foreninger og som en naturlig ting og i lovens ånd givet Aktivitetshusets brugere samme betingelser, som foreningernes medlemmer har i medfør af loven. Det er derfor forståeligt, at mange af Aktivitetshusets brugere føler, at de er genstand for forskelsbehandling, når de nu som pensionister skal betale leje af kommunale lokaler, samtidig med, at andre af byens borgere ikke skal, blot fordi disse er medlemmer af en forening. Axel Lange Side 9

10 GOGGE fortæller: Mine 40 år som brandmand! Georg er gammel brandmand og brandgod til både at synge, fortælle historier og lave mad. Kom og hør ham fortælle om sit fantastiske liv Onsdag d. 16. marts kl Som han selv svarede på spørgsmålet, om han kunne denne dag: Ja, selvfølgelig hvis jeg lever, så er jeg der! Der er lagt op til et par muntre og hyggelige timer sammen med Gogge! Caféen har som altid åbent og sælger kaffe, te og lækre kager samt øl og vand. Billetter 50 kr. købes i Glasburet alle dage Støttearrangement. Dansens dag 28. april Aktivitetshuset vil være rammen om forskellige udfoldelser inden for dans i tidsrummet 11 15: Foreløbigt Program: Zumba opvisning og instruktion Linedanse opvisning og instruktion Les Lanciers opvisning og instruktion Moderne dans opvisning Fri dans Endeligt program på opslagstavlen og på hjemmesiden:www.wiedergaarden.dk Caféen sælger som sædvanlig både smørrebrød og varm mad, kaffe/te og kager samt øl, vin og vand. Side 10

11 Videogruppen Vinter Forarbejdet til at lave film til det nye lodsmuseum begynder at tage form. Holdet, som beskæftiger sig med Dragør Lodseri s 300 års historie er påbegyndt med optagelser i Lodsbygningen på havnen. Her ses billeder fra optagelserne. Det andet hold, som arbejder med Nutidens lodsning gennem Øresund venter på nogle godkendelser til bl.a. at kunne gå om bord under lodsning. Vejret har jo heller ikke været til, at man kan påbegynde optagelserne. Vi mangler også noget udstyr, for at kunne gennemføre vores arbejde. Vi har derfor ansøgt i Velux Fonden om støtte til projektet for Lodsmuseum og senere, for andre interessante jubilæums projekter i Dragør, f.eks. St. Magleby Kirkes 400 års jubilæum eller 100 års jubilæum af Dragørs Bådeværft. Den 26. januar 2011 har vi optaget Musikalsk Underholdning med vores videokamera, hvorfra man kan se et billede th. Foran står en del redigeringsarbejde, før vi kan sige at filmen er færdig. Videogruppens Workshop onsdag eftermiddag må gerne benyttes af andre end videogruppens medlemmer. Har du f.eks. et videobånd eller smalfilm, du gerne vil overføre til en DVD, så kom onsdag eftermiddag efter kl. 13 til Aktivitetshuset i studielokalet over for billiardbordene, og aftal nærmere med Jan Christensen. Vi kan også løse opgaver omkring overførsel af f.eks. dias til PC. Med venlig hilsen Burkhard Lustig Side 11

12 Side 12

13 Nyt fra Caféen Fredag d. 27. maj kl. 12. holder vi forårsbuffet. Billetter 100 kr. købes i Glasburet senest 8 dage før. Vi modtager gerne gode forslag til menuplanerne, eller ønsker til buffeter. Selv om der er lang tid til jul, så husk at bestille julefrokost i god tid, især hvis der ønskes en bestemt dag. Vi har sagt farvel til Vickie Nielsen efter 3 hyggelige måneder. Cafèen søger frivillige hjælpere, så hvis du har lyst til at give en hånd med, så kontakt os for at høre nærmere om, hvad det indebærer og se, om det er noget for dig. Tilbud i caféen. Få en gratis dagens ret. Hvis du køber et rabatkort til 11 gange dagens ret, så betaler du kun for 10. Kender du noget til Wii? Den sjove spillemaskine vi har sådan en, men vi kunne godt bruge en person, som ville hjælpe os med at få gang i den. Kan du eller kender du en, som kan og vil hjælpe os? Henvend dig til Hanne på kontoret Tak vi venter spændt. Har du glemt noget? Måske ligger det i GLEMME-kassen? Kig efter hurtigt - for den tømmes den 15. marts Side 13

14 Sidste Nyt. Vi er stadig meget aktive både på udeog på hjemmefronten. 22. november og 7. februar deltog flere spillere i den store double-turnering i Amagerhallen. Vi startede med morgenkaffe spillede det meste af dagen og havde madpakker med. 8. dec. holdt vi julefrokost i festsalen. Der deltog 28 personer. Vi nød caféens dejlige mad som sædvanligt og spillede derefter bankospil. Tak til Ulla fra pølsevognen Sekskanten, der igen leverede gavekort som gevinster. Vi havde 2 harmonikaer, Bent Bülow og jeg selv, til at ledsage julesalmerne. Vi har begge, uafhængigt af hinanden, købt nøjagtig ens harmonikaer næsten samtidigt, så de stemmer jo godt sammen. Julefrokosten er taksigelsernes dag. Deltagerne begavede mig med årets flotte Georg Jensens juleuro, og jeg takker dem, fordi de er så søde ved mig. Freddy og Carl fik hver et juleslips som tak for deres hjælp. Freddy arrangerer stævner og Carl stiller borde op hver gang. Der blev ikke spillet i Kedelhuset i juleferien, så folk må have savnet det, da der fremmødte 20 spillere (af i alt 22, hvoraf den ene var nyopereret) d. 3. januar Vores aktivitet er meget populær, og der har været folk på venteliste i lang tid. I starten af januar fik vi lov til at benytte Det gamle daghjem til bordtennis indtil sommerferien. Spilletiden blev udvidet til også at gælde tirsdag kl , mod at tage spillere ind fra ventelisten. Det gjorde vi så, således at vi nu er 26 spillere i alt. Det viste sig, at ingen af os ønskede at spille om tirsdagen. Der dukkede herefter en anden venteliste op, som jeg ikke havde kendskab til. De havde henvendt sig til Hanne Berthelsen. Denne gruppe blev herefter oprettet, som en selvstændig afdeling, under Aktivitetshusets Bordtennis og fik tildelt tirsdagen. Vi aftalte, at evt. nye spillere skulle henvende sig til dem, da vi er overbookede i øjeblikket. Gruppen fik tilbudt at deltage i Side 14

15 vores stævner, så det ser vi frem til. Bordene fra Kedelhuset, hvor der altid er optaget på denne tid på grund af revyen, er nu flyttet til Det gamle daghjem, hvor vi også kan spille mand. kl og fred. kl Lokalet er dog ikke så velegnet som Kedelhuset, men vi må se, hvad der sker til sommer. Vores venteliste, for denne sæson, er således udryddet. Nu resterer der kun personer på listen, der ønsker at deltage i 2012, hvor de er berettigede til at benytte Aktivitetshuset. Den 7. jan. blev det vedtaget, kun at give kaffe (uden brød), når man har fødselsdag. Det andet blev for dyrt, da vi er så mange tilstede hver gang. Vi har nogle seje gutter på holdet. Kjeld fyldte 79 år. I anledning af fødselsdagen, gav han en lille opvisning i caféen. Han stod på hovedet i en af café-stolene, så pengene raslede ud af lommen på ham. Claes fik ny hofte sidst i november og han spiller allerede bordtennis igen d. 18. januar. Vores spiller Ole Sørensen vedligeholder vores gamle borde, der bliver slået op og ned ustandseligt. Han efterspænder skruer m.v. og smører hængsler. Tak for det. Vedrørende brugerbetalingen, er der ingen på vores hold, der stopper. Det er alt for sjovt at spille. Vi ses Bente Thers Side 15

16 Nordisk Akvarelselskab samler 20 akvarelmalere fra hele Norden i Store Bededagsferien for at male Dragør-motiver under kunstnerisk ledelse af den færøske maler, Bárdur Jákupsson. Deltagerne vil gerne vise weekendens arbejder frem ved en lille fernisering i Wiedergårdens Aktivitetshus søndag den 22. maj kl. 16 til 17, hvor alle er velkomne til et kig og et glas. Billederne vil blive hængende i Aktivitetshuset frem til den 10. juni Side 16

17 To kunstnere udstiller i marts måned For 4. år i træk udstiller kunstnerægteparret Majken og Mogens Amdi Thorsen deres malerier i lokalerne på Wiedergården. De viser deres nyeste værker med motiver fra lokalområdet. Der er billeder fra havnen, den gamle by, stejlepladsen, gåserepublikken, strandengene, kanalen og Søvang. Desuden viser Amdi sine seneste billeder af fastelavnsryttere fra Dragør og St. Magleby. Det bliver en udstilling, der vil lyse op i lokalerne i Aktivitetshuset og som er værd at se, selvom man ikke har sin daglige gang på Wiedergården. Wiedergården er åben alle hverdage mellem kl og 16. Rekordstor tilslutning til Julekonkurrencen. 121 læsere gav sig i kast med den efter redaktionens mening svære opgave, men den var piece of cake for vore læsere. Vinderne har nu fået hver en flot købmandskurv af Anette Bøgvald Sainis fra Bøgvald På Havnen og vinderne er: Ulla Egerod - Axel Lange - Johanna Kralund Et stort tillykke fra Redaktionen 3 glade vindere Fra v. Frits Egerod som modtog på Ullas vegne. Axel Lange på motionscykel efter julekurven og th. Johanna Kragelund med julekurven. Side 17

18 Nyt fra MOTION I sommeren 2010 søgte Aktivitetshuset tilskudskontoret i Socialministeriet om puljemidler til et projekt om udvikling af bedre ældrepleje/træning. Projektet: Er vibrationstræning en genvej til bedre kondition for dem, der har svært ved at finde motivationen til kredsløbstræning? Socialministeriet har bevilliget et beløb på kr til projektet. Fysioterapeut Lena Nielsen blev tilknyttet projektet og har udarbejdet træningsprogram for deltagerne i projektet, ligesom hun har været ansvarlig for den individuelle vurdering af deltagerne i projektet, samt start- og sluttest. Der er 20 damer i alderen 65+, som har indvilliget i at deltage i projektet, der løber over en 12 ugers periode. 10 af damerne træner på vibrationsmaskinen 2 gange om ugen, og det sker under instruktion af de frivillige instruktører fra motionsrummet. Hver person bruger ca. 20 min. på træningen hver gang. Inden træningen begyndte, blev alle konditionstestet. Efter 12 ugers intensiv træning bliver det spændende at se, om træningen har forbedret deres kondition/kredsløb. Vibrationsmaskinen står på Wiedergården, hvor den tidligere og fortsat også bruges af fysioterapeuterne. I motionsrummet er 10 andre damer gået i skarp træning for at forbedre deres kondition/kredsløb, og til deres træning er der for de bevilligede puljemidler sammen med tilskud fra Aktivitetshusets Venner og fonde indkøbt følgende: 1 løbebånd, 2 nye cykler og en crosstrainer. Det er meget vigtigt for damernes intensive kredsløbstræning, at de kan gå fra den ene maskine til den næste uden egentlig ophold, idet træningen går ud på, at de over 30 minutter holder deres puls oppe. Alle træner 2 X 30 minutter om ugen. Det betyder, at projektdeltagerne i denne 12 ugers periode har første prioritet til de indkøbte effekter samt til romaskinerne. Det er naturligvis en ulempe for andre brugere af motionsrummet, men til gengæld er maskinerne til rådighed den øvrige tid for alle, der kommer i motionsrummet, og når projektperioden er overstået, beholder Wiedergården og motionsrummet alle maskinerne til fri afbenyttelse. Vi håber, at alle vil respektere den her skitserede ordning. Det er reelt damernes indsats, der har gjort det muligt at starte projektet og få bevilliget pengene til indkøbene. Side 18

19 Inden damerne begyndte træningen i kælderen, blev de også konditionstestet, og ved afslutningen bliver det spændende at sammenligne deres forbedringer med damerne fra vibrationsholdet. Motionsrummet er nu udstyret med 3 løbebånd, 2 romaskiner, 4 cykler og 2 crosstrainere til kredsløbstræning foruden en masse redskaber til styrketræning. Den ene af de nye cykler kan bruges til konditest, men det kræver en instruktør til at foretage disse, og da alle instruktørerne bruges til ovennævnte projekt ud over den daglige instruktion, er det stillet i bero indtil videre. Gyda Barrit er stoppet som instruktør om torsdagen, i stedet byder instruk- Kost og diabetes Gratis entre Onsdag 4. maj kl Adjunkt Mette Kristensen, Københavns Universitet, Institut for human ernæring, fortæller om vigtig heden af at få fuldkorn i den daglige kost, og hvor varierende og appetitvækkende fuldkornsprodukter kan være. Ny singleklub m/k Er du klar til at komme ud af din dør til gode ture med andre enlige? Vi skiftes til at arrangere gode ture til andre byer, muséer, udstillinger og andet spændende. Vi tager med bus og tog. Er du interesseret i at være med, på mandage kl. 10- ca. 11 i Aktivitetshuset på 1. sal, Så mød op. Du skal være velkommen, Bodil Gade Side 19

20 Støt vore Annoncører... - så støtter du også VÆVEREN Side 20

21 Les Lanciers Der er kommet rigtig god gang i holdet, og vi er p.t. 18 personer, der danser rundt og hygger os hver torsdag. MEN der kan sagtens være plads til flere, så har du lyst til at røre bentøjet til god musik og være sammen med dejlige mennesker, så mød op torsdag mellem 13 og 15. PS. Sæsonen slutter med udgangen af april. Hilsen Lanciersholdet. HUSK: man kan ikke være sur, når man danser. EDB Vores motto er: Hjælp til selvhjælp. Der stilles større og større krav til os om, at vi skal klare mest muligt over nettet: bank, regninger, borgerservice osv. Det kræver mod at kaste sig ud i noget, man aldrig har prøvet før, og derfor står instruktørerne på edbholdene til rådighed med hjælp og vejledning hver tirsdag , og Har man en bærbar computer, er det en rigtig god idé at tage den med. Hilsen EDB-instruktørerne. PS. Sæsonen slutter med udgangen af april, men der vil være åbent for hjælp og vejledning hver anden tirsdag fra 10 til 12 i maj/juni og august/ september. Mere herom ved opslag og på hjemmesiden: Husk vores indsamling af brugte batterier. Boksen står ved indgangen. Der vil blive mulighed for at aflevere sparepærer, som ikke længere må ryge med husholdningsaffaldet. Side 21

22 Bjergerlav 3 Side 22

23 Endnu enkelte pladser på kursusrækken Lær at leve med Kronisk sygdom Her kan du få hjælp til at få hverdagen til at fungere, når du skal leve med kronisk sygdom - også som pårørende. Kursusstart Kurset løber over 6 Onsdage kl med start d. 9.marts. Selve kursusrækken er gratis og afholdes i Tårnby Sundhedscenter, Kamillevej 4, 1. sal, Formål med kurset Formålet med kurset er mere specifikt at give dig inspiration til, hvordan du kan tackle de bekymringer og problemer, som følger med det at leve med en kronisk sygdom. Hvordan du tager hånd om dig selv og din sygdom på den bedste måde. Hvordan du kan have en klar dialog med sundhedspersonale og dine nærmeste. Hvordan du selv kan tilrettelægge og styre dit liv, selvom du lever med en kronisk sygdom. Formålet er ikke at vejlede i de enkelte kroniske sygdomme eller dertil hørende behandling, medicin eller kost. Få mere at vide om kurset på Tilmelding Tilmelding til kursusrækken til koordinator Hanne Berthelsen på telefon eller mail Side 23

24 Dannelsesrejse til Esbjerg. 21. & 22 sept Deltagere: Bjarne Krat Poulsen, Preben Hallas og Kjeld Bjørn Andersen. I aktivitetshusets smedeværksted havde der efter sommerferien hersket en vibrerende stemning lidt ligesom den man som barn følte, lige før dørene blev åbnet ind til stuen med det tændte juletræ. Mester Bjarne havde længe gået omkring med et hemmelighedsfuldt smil, mens vi lærlinge arbejdede på vores opgaver, samtidigt med vi forsøgte at tøjle vores nysgerrighed. I slutningen af august slap han nyheden ud: Drenge, jeg har aftalt med Kultur & Fritidshuset i Esbjerg, at vi kan besøge dem i september Vi skal bare finde en dag, der passer os. Dagen blev tirsdag 21. september, og for ikke at påføre os unødig fysisk belastning blev der booket en overnatning, så vi først skulle køre hjem dagen efter. - til gengæld måtte vi selv betale alle udgifter. Jeg hentede Bjarne + den gamle pladesaks, der længe havde stået uvirksom og fyldt op i et hjørne, samlede Preben op på vejen, og så rullede vi videre vestpå i et pragtfuldt solskinsvejr. Vel fremme ved den tidligere skole, som nu fungerer som aktivitetscenter, gik vi ind i selve hovedbygningen for at lede efter smedefolkene, og blev mødt af et virvar af håndværkere, huller i gulve, huller i lofter, støv og rod De havde haft vandskade, så vand fra deres fjernvarmeanlæg havde oversvømmet huset fra top til bund, og givet indeklimaet et strejf af svømmehal. Kun få rum var gået ram forbi. Den store forsamlingssal var intakt, og her var hovedparten af de fremmødte stuvet sammen i et behjertet forsøg på at opretholde en illusion om et fungerende aktivitetshus. Ude i gården blev vi mødt af smedeholdet, som gelejdede os ned i deres lille værksted, som lå i den tilstødende bygning, og derfor havde undgået vandmassernes hærgen. Side 24

25 Brugerne viste stolt deres lokaler frem, og vi blev fyrsteligt beværtet med smørrebrød, øl og efterfølgende kaffe og kage, som det var lykkedes kantinepigerne at fremtrylle på trods af de nedbrudte køkkenfaciliteter. Bjarne kunne herefter udvide udkants-danmarks værktøjsbeholdning med vores medbragte pladesaks, som de blev meget glade for. Husets leder informerede om den daglige drift, og vi fandt ud af, at de gør det på en lidt anderledes måde, idet de er delvis selvejende, men dog med kommunal tilknytning og et tilskud, som sidste år beløb sig til ca ,- kr. plus at kantinen omsætter for omkring ,- kr. om året. Af disse beløb aflønner han 8 personer. Han ville dog ikke give os den store rundvisningstur, idet han mente, der lige pt. ikke var så forfærdelig meget vise frem. - Jeg er nok tilbøjelig til at give ham ret! Kjeld Bjørn Andersen yngstelærling. / 25.sept Side 25

26 AKTIVITETSHUSETS HJEMMESIDE Aktivitetshusets hjemmeside, har i efteråret skiftet udseende. Nogle funktioner er ændret og nye er kommet til. En af de store ændringer er, at aktiviteterne er blevet synlige direkte på forsiden i feltet til venstre, mens feltet til højre indeholder diverse brugerfaciliteter. Bl.a. finder man her en afstemningsrude over aktuelle emner og man finder også en mulighed for at tilmelde sig til aktivitetshusets nyhedsbrev, der vil blive udsendt med jævne mellemrum eller når der er noget vigtigt at meddele. Vinduet i midten indeholder de aktuelle nyheder, f.eks. om brugerbetaling og spændende arrangementer og nederst finder man adresse, mailadresse og telefonnummer på aktivitetshuset. Øverst, lige under billedet, finder man alle de forskelle menuer til artikler på hjemmesiden. Nogle af menupunkterne har undermenuer, der dukker op når man stiller musemarkøren på teksten. Ligeledes er der kommet et billedgalleri til hvor man, efterhånden som billederne bliver lagt ind, kan finde hele billedserier fra nogle af de spændende aktiviteter der sker i huset. Der er kommet et videoarkiv til, det er under udvikling, men følg med i, hvad der sker. Den vigtigste opgave ved en hjemmeside er, at den skal være aktuel og altid opdateret, derfor er der på hver artikel en linje nederst der fortæller, hvornår den sidst er opdateret. En af nyhederne ved den nye hjemmeside, er at den enkelte aktivitetsleder har fået mulighed for selv at vedligeholde aktivitetens sides indhold. Kigger man på Aktivitetskalenderen og Caféens menu, finder man en lille printer øverst til venstre. Klikker man på den, kommer siderne frem i et format, lige klar til at udskrive på en printer og hænge op på opslagstavlen derhjemme. Aktivitetshusets hjemmeside er under stadig udvikling. Der sker hele tiden ændringer og der kommer nye tiltag til, men PR-rådet er meget interesseret i at høre fra hjemmesidens besøgende angående idéer, der kan gøre siden endnu mere levende. I menuen under aktivitetshuset finder man formularerne: Skriv til Hanne Berthelsen og Skriv til webmaster Ole og man er meget velkommen til at bruge dem flittigt. Og så lige til sidst: HUSK AT TILMELDE DIG WIEDERGÅRDENS NYHEDS- BREV! Ole Larsen Webmaster Side 26

27 Hvor kan jeg henvende mig? Hjælpemidler. Terapeuter tlf Vedr. kropsbårne hjælpemidler tlf Ansøgningsskema kan hentes på Tårnby kommunes hjemmeside Ansøgningen kan sendes elektronisk eller pr. post til: Tårnby Kommune, Amagerlandevej 76 Hjemmehjælp, ældrebolig eller plejebolig kontakt visitationen på tlf , tlf eller mellem eller Aflastning kontakt Aflastningen på tlf mellem 9-14 Genoptræning i eget hjem efter sygdom eller almen svækkelse. Kontakt Genoptræning Tårnby på tlf Genoptræning efter hospitalsindlæggelse: For at være berettiget til "gratis" genoptræning efter hospitalsophold, skal lægen på hospitalet sammen med patienten skrive en genoptræningsplan. Med den i hånden kan man henvende sig på Genoptræning Tårnby, tlf og få anvist, hvor genoptræningen foregår. Ofte vil genoptræningsplanen dog blive faxet til Genoptræning Tårnby. Tryghedsopkald - Telefonstjerne I vores lokale afdeling af Ældre Sagen er der mulighed for at få et dagligt tryghedsopkaldopkald fra en af vore frivillige. Ordningen er gratis og alle kan benytte den. Vi har tavshedspligt. Kontaktperson: Kirsten Lorentzen, tlf Side 27

28 AKTIVITETERNE Aktivitet Tid Leder Telefon Al-sang ti Jon Harild Bibliotek alle dage Grethe Jensen Else Marie Bülow Billard alle dage 9-16 Bjarne K. Poulsen Bogbinding ti Vera Clausen Bordtennis ma & fr 9-12 Bente Thers Bridge ma Inger Møller Jensen on Gunilla Herslov to Gunilla Herslov Decoupage ti Ellen Nielsen on Karin Gross Digital Foto ma lige u Erik Gleie EDB, beg. ti Dan Nedensgaard EDB, let øvede ti Dan Nedensgaard EDB, øvede ti Lisbeth Edslev Engelsk on Else Christensen Frimærker fr Peter Sadolin Erindrings - værksted on lige u Nadia Langhoff Håndarbejde ma Rita Andersen Kvindekreds - samf. & os ma lige u Kirsten Broberg Les Lanciers to Hanne Vestmar L hombre fr Søren Arnbo Line-dance ti 13-ca Annie Sauerberg Lystfiskeri on lige u Bent Bülow Maling/Tegning fr Katrine Hansen Metalværksted ti & to Bjarne K. Poulsen Moderne Dans fr Eigil Yttesen Mosaik ti Lis Bruun (undt. 1. ti i md) Motion akt.led. ma 9-11 Evald Andersen Motion instr. ti 9-11 Irene Gjerka Motion instr. on 9-11 Erling Frost Motion instr. to Peter Robenhagen Motion instr. fr 9-11 Line Asmussen Patchwork to Karen Dirchsen Petanque alle dage Ole Haack Knud Langhoff Side 28

29 Pladehylden on Knud Langhoff Poker on Benny Pedersen Qi-gong on 9-10 Rico Larsen Skak ti Leif B.Olsen Stenslibning ma Gert Iversen Spansk konv. ma ulige u. Peter Sadolin Studiekr. Samf. to Nadia Langhoff Martinus ti Vagn Noach Sy, stri k og rep ma Rita Andersen Syning to Annette Elmstrøm Sy, strik, rep. fr Lise Hessellund Træværksted ma & on Helge Pedersen Videogrupppen: Burkhard Lustig work-shop eft. Aftale: on Poul H Rasmussen praktik& orientering: on Vævning/strik on Birgitte Rasmussen Wiedergårdens- Orkester ma Gunnar Olsen Whist to Kaj Christensen Kirsten Borg Zumba Kate Sørensen Ingegerd Arnesen Husk at flytte VÆVEREN med, - hvis du flytter bolig i Dragør! Meld ændring af adresse til Hanne i Aktivitetshuset. eller tlf.: Læserindlæg fra brugerne modtages gerne. Har du gode forslag eller vil du bare vil give din mening til kende om huset, er du velkommen med et indlæg på linier. kan benyttes. Redaktionen Side 29

30 Information om AKTIVITETSHUSET Aktivitetshuset er åbent alle hverdage kl Leder: Hanne Berthelsen Cafeen: Åbningstid: Brugerrådet: Poul Erik Gjerka - brugervalgt Burkhard Lustig - brugervalgt Greta Christiansen - brugervalgt Else Marie Poulsen - brugervalgt Nadia Langhoff - brugervalgt Ole K. Svendsen - komm.bestyrelsens repr Brugerrådet holder åbent møde for brugerne 30 min. før hvert ordinært brugerrådsmøde Besøg Aktivitetshusets hjemmeside på Her kan du bl.a. læse VÆVEREN i en PDF-fil eller få den læst op fra en lydfil. Nærmere på hjemmesiden. Besøgstjenesten: Birgit Lyder træffes mandag og fredag i Glasburet Næste nummer udkommer 1. juni Indlæg til bladet modtages inden 1. maj 2011 Postkassen i foyeren kan benyttes. kan benyttes til indlæg Væveren udkommer i et oplag på 2500 ekspl. til alle pensionister og efterlønnere i Dragør. Ved evt. uregelmæssigheder i forsendelsen - eller ønsker du Væveren på Lyd-CD - så henvend dig på tlf Side 30

31 En oversigt over UDVALG VÆVEREN redaktionsudvalg: Edith Salinas Annelise Wybrandt Jørgen Andersen Benny Valdsgaard Benny Pedersen (annoncer) VÆVEREN trykkerudvalg: Inger-Lise Hansen Neel Christensen Kate Nielsen Ruth Nielsen Evi Ren Festudvalget: Ingibjørk Gyngsø Birgit Hinge-Nielsen Britta Olsen Julius Lorentzen Jørgen Jørgensen Lillian Bresson Marianne Barth Arrangementsgruppen: Birgit Hinge-Nielsen Kirsten Broberg Dagny & S.Aa. Nielsen Hanne Vestmar Line Asmussen Kate Nielsen PR-udvalg: Hanne Berthelsen (leder) Kirsten Broberg (info) Benny Valdsgaard (væver) Hanne Vestmar (presse) Ole Larsen (hj.side) Fondsansøgninger: Egon Jørgensen Frivillige i Caféen: Inger-Lise Hansen Birgit Andersen Gitte Jensen Katrine Hansen Annelise Wybrandt Ruth Nielsen Jytte Petersen Ældrerådet i Aktivitetshuset Den 15. marts, 19. april og den 17. maj kan du træffe repræsentanter fra Ældrerådet i Aktivitetshuset. Side 31

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Én svale gør ingen sommer... VÆVEREN nr. 83 September 2011. Foto: Henning B. Christensen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Én svale gør ingen sommer... VÆVEREN nr. 83 September 2011. Foto: Henning B. Christensen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 83 September 2011 Én svale gør ingen sommer... Foto: Henning B. Christensen 2 VÆVEREN September: John Klemens udstiller akvarel og akrylbilleder 7.9.

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Kvinderne bol(d)trer sig... Foto: Erik Gleie. VÆVEREN nr. 86 Juni 2012

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Kvinderne bol(d)trer sig... Foto: Erik Gleie. VÆVEREN nr. 86 Juni 2012 Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 86 Juni 2012 Kvinderne bol(d)trer sig... Foto: Erik Gleie Indhold: Side: Hvad sker der? 3 Bordtennis: sidste nyt 4/5 Billard 5 Sommer EDB 6 Les Lanciers

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Foto: Henning B. Christensen. VÆVEREN nr. 87 September 2012

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Foto: Henning B. Christensen. VÆVEREN nr. 87 September 2012 Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 87 September 2012 Foto: Henning B. Christensen Indhold: Side: Hvad sker der? 3 Aktivitetshuset venner 4 Les Lanciers 5 Eftersårs yoga 5 Bordtennis 6

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Metalværkstedet på besøg i Raadvad... VÆVEREN nr. 85 Marts 2012. Foto: Kjeld Bjørn Andersen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Metalværkstedet på besøg i Raadvad... VÆVEREN nr. 85 Marts 2012. Foto: Kjeld Bjørn Andersen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 85 Marts 2012 Metalværkstedet på besøg i Raadvad... Foto: Kjeld Bjørn Andersen Indhold: Side: Hvad sker der? 3 Bordtennis: sidste nyt 4 Billard 5 Du

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Rødt giver rødt... VÆVEREN nr. 91 December 2013. Foto: Henning B. Christensen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Rødt giver rødt... VÆVEREN nr. 91 December 2013. Foto: Henning B. Christensen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 91 December 2013 Rødt giver rødt... Foto: Henning B. Christensen Indhold Hvad sker der? side 3 Faldulykker side 15 Dragørs aktivitetshus 3 Er du fra

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Aktiviteter Årsprogram 2015/16

Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Foto af IO Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Romdrup- Klarup Aktivitetscenter Hellasvej 100 9270 Klarup Tlf: 9982 3571 Åbningstider mandag til fredag 08.30-16.00. Romdrup - Klarup Aktivitetscenter Centret

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Metaltræthed...ikke her! Foto: Henning B. Christensen. VÆVEREN nr. 89 Marts 2013

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Metaltræthed...ikke her! Foto: Henning B. Christensen. VÆVEREN nr. 89 Marts 2013 Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 89 Marts 2013 Metaltræthed...ikke her! Foto: Henning B. Christensen Indhold: Side: Hvad sker der? 3 Nyt fra Aktivitetshusets Venner 4 Aktivitetshusets

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Sløjfe-nyt Marts - April 2015

Sløjfe-nyt Marts - April 2015 Sløjfe-nyt Marts - April 2015 Så er der gang i Zumba i Sløjfen. Tirsdage kl. Kom bare an! VIN - TOBAK- KIOSK- TIPS- LOTTO - TRAV- SPILLEMASKINER Det lille Vinhjørne Med tips og travcafé Østrigsgade 46,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts

Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts Side 1 Månedsbrev: april 2014 af Lise Søndergaard Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts På hjemmebane spillede Danish Red & White mod Lakeside Ramblers Danish Vikings mod Dolores

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Kommer der stær i kasssen...? Foto: Henning B. Christensen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Kommer der stær i kasssen...? Foto: Henning B. Christensen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 92 Marts 2014 Kommer der stær i kasssen...? Foto: Henning B. Christensen indhold Hvad sker der? Side: 3 Bogbinderne 4 Alle har høreproblemer - også DU!

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere :

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Møde nr. 16 / 2013 Dato : 5. august 2013, kl. 16.30 Sted : Lindehuset i Fredensborg Jernbanegade 28 B Laila Rohde Mortensen ( LRM) Formand Annemette Samuelsson

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere