Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af"

Transkript

1 Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af motionsredskaber giver en forbedret motion og et bedre kredsløb. I projektet bruges en vibrationsmaskine, løbebånd, cykler og crosstræner. Projektet løber over 12 uger. Læs mere inde i bladet Blad nr. 81 Marts 2011

2 Husk stavgang hver torsdag kl. 10, mødested forhallen i Aktivitetshuset I marts måned udstiller Majken og Amdi Thorsen. 23. maj-10. juni udstiller De nordiske akvarelmalere. Enkelte pladser på Lær at leve med kronisk sygdom" i Tårnby Sundhedscenter. Kursusstart onsdag 9. marts kl i 6 uger. Tilmelding 2. marts foredrag med efterforsker Niels Kjøller, der var med ved opklaringen af Lundin-sagen 7. marts traditionen tro: Fastelavnsrytterne hilser på. Wiedergårdens orkester underholder og caféen byder på punch, æbleskiver og forloren skildpadde. 8. marts kl billetsalg til forårsfesten 15. marts kl Dialogmøde med Ældrerådet 16. marts kl. 13 Mine 40 år som brandmand, v. Gogge 19. marts kl Forårsfest 23. marts kl. 13 Diabetes og søvnapnø 6. april Aktivitetsledermøde 6. april-20. april Stil op til Brugerrådet-Skriv dig på kandidatlisten på opslagstavlen eller mail 15. april og 26. april kl. 9-ca.15 Dansebussen AFLYST!!! 19. april kl Dialogmøde med Ældrerådet 27. april kl. 13 Årsmøde 28. april Dansens dag 4. maj Adjunkt Mette Kristensen, KU, Institut for human ernæring: Vigtigheden i at få fuldkorn i den daglige kost og hvor varierende og appetitvækkende fuldkornsprodukter kan være. Gratis entré, 17. maj kl Dialogmøde med Ældrerådet 18. maj kl. 13 Musik med Mikael Neumann og Lasse Holm 19. september kl. 13 Diabetes motivationsgruppe, 12 gange, tilmelding til Billetter kan købes ca. en måned før arrangementet. Læs mere om arrangementerne på opslag i huset eller kig på hjemmesiden Side 2

3 Kommunalbestyrelsen har nu meldt ud, at der fremover skal betales brugerbetaling for deltagelse på hold i Aktivitetshuset. Prisen bliver 800 kr. om året, 400 kr. pr. 1. februar og 400 kr. pr. 1. oktober. Aktivitetslederne er friholdt. Endvidere kan man benytte caféen og deltage i husets øvrige arrangementer uden at betale brugerbetaling. Vi håber meget, at brugerne stadig vil støtte op om Aktivitetshuset. Vi har noget ganske unikt her, som alle andre misunder os. Er prisen for høj, kan man jo melde sig til flere ting og dermed få mere ud af det. Vi har haft flere besøg i huset, bl.a. igen et stort hold fra Japan samt fra andre aktivitetshuse. Der er stor begejstring for, hvordan vi griber det an. Kommunen arbejder stadig på papiret med planer om et Sundhedshus i de ledige lokaler. Men Aktivitetshuset kan indtil videre brede sig ud, så Bordtennis har nu åbnet for deres venteliste og spiller også om tirsdagen. Året begyndte med en hyggelig Nytårskur med dejlig sang og musik med Angus Rollo. Han kan virkelig få gang i det gode samvær, så det må vi få til en fast tradition. Søndagsbanko er en stor succes. Sidst kom der et pænt beløb ind, som vi siger tusind tak for. Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke for al den støtte, vi har fået fra mange sider. Både fra frivillige brugeres indsats, men også fra folk der har muliggjort vores støttearrangementer. Husk Aktivitetshusets hjemmeside, hvis du vil følge med i, hvad der foregår. Du kan tilmelde dig til et Nyhedsbrev, se Side 3

4 Brugerbetaling/kontingent effektueres fra 1. februar. Det koster derefter 400 kr. halvårligt, at gå til en eller flere aktiviteter. Aktivitetslederne får frikort til huset. Du skal ikke betale kontingent for at benytte caféen, foredragene, festerne, støttegrupper og besøgstjenesten. Du skal heller ikke betale for benyttelse af lokaler, hvis det er under Folkeoplysningslovens regi eller du lejer lokaler. Hvis du får 100% helbredstillæg kan du få refusion 1x410 kr. årligt på rådhuset. I praksis noterer aktivitetslederen navn, adresse på deltagerne. Kommunen registrerer via Kommunedata og der vil blive udsendt en opkrævning. Kvitteringen kan herefter ombyttes til et "medlemskort" i caféen. Ak, ja! De gyldne løfter holdt ikke længe! Sporene fra den sidste brugerbetaling var næsten slettet. De frafaldne var vendt tilbage og optimismen og glæden hos alle var igen ved det gamle. Aktivitetshusets gode ånd og atmosfære var igen at finde. Men så slog lynet ned igen! Nu håber vi bare på, at vi denne gang må bevare modet og beholde humøret. Et godt råd kunne være: deltag i så mange aktiviteter, som det er muligt, så får man mere for pengene! Men hvorfor brugerbetaling igen af en lille gruppe af Dragørs ældre? I et meget stort kommunalt budget på mange millioner syner et beløb på omkring kr. ikke så meget, da det jo næppe er ren indtægt, når omkostningerne er trukket fra. Selvom man udliciterer en del af omkostningerne ved etableringen, vil denne alligevel nok tage sin del af beløbet. Og konsekvenserne? Det er nævnt før, hvad der kan ske, når brugere, der gennem besøg i huset opnår både fysisk og psykisk styrke, pludselig føler, at økonomien ikke længere rækker og må trække sig hjem i boligen. I de fleste tilfælde vil det hurtigt stille krav til den kommunale ældrepleje. Det er ikke billigt for kommunekassen. Jeg håber på, at så mange som muligt vil fortsætte med at komme i Aktivitetshuset og modtage de mange gode tilbud jo flere, jo bedre. Trods alt! Erik Gleie Side 4

5 Sæt dit præg på Aktivitetshuset gør en indsats gør huset endnu bedre. - meld dig som kandidat til Brugerrådet - kom til årsmøde onsdag d. 27. april kl. 13 Er du på efterløn, folke- eller førtidspension og bor du i Dragør - og har du også lyst til: At varetage brugernes interesser i samråd med aktivitetshusets daglige leder. At medvirke til et venligt og engageret miljø med kreativitet og aktiv udfoldelse. At deltage i planlægningen og den praktiske udførelse af husets drift og virksomhed. At inddrage flest muligt i husets aktiviteter. At sikre nødvendig information om husets virke. At bistå husets leder med budgetlægning, økonomi og drift. At tage ethvert emne, som har betydning for brugernes daglige færden i huset, op til debat. Så stil op som kandidat til Brugerrådet. Der skal i år vælges 3 medlemmer og 2 suppleanter. Brugerrådet mødes ca. en gang om måneden. Ved møderne deltager Brugerrådets 5 valgte medlemmer, en repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen, samt husets daglige leder. Har du lyst til at høre nærmere om Brugerrådets arbejde, så er du velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer fra Brugerrådet. Opstillingslisten hænger på tavlen i Aktivitetshuset fra d. 6. april 20. april. Hvis du er bruger af Aktivitetshuset så kom og vær med til at vælge, hvem der skal sidde i Brugerrådet. Hvis du har forslag du ønsker til behandling på årsmødet, skal de fremsendes skriftligt og være Aktivitetshuset i hænde senest 7 dage før årsmødet. Årsmødet finder sted d. 27. april kl. 13. Årsmødets dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Gennemgang af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af brugerrådsmedlemmer og suppleanter. 6. Eventuelt. Side 5

6 Aktivitetshusets Venner Foreningen har afholdt flere bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet Aktivitetshusets fremtid med de pålagte besparelser og den netop vedtagne brugerbetaling. Vi er blevet enige om at anvende nogle af vores midler til at dække diverse udgifter, der ikke er dækning for i Aktivitetshusets budget. På mødet d. 26/ blev det vedtaget i første omgang at udbetale: kr. som tilskud til nye maskiner i motionsrummet kr. til Publisher programmet på 6 pcér til edb-gruppen kr. til udstillingsmontre til blandt andet den gyldne nøgle fra Shanghai. Det kan oplyses, at Hans Isbrandtsens Fond har skænket 800 kr. til foreningen til støtte for Aktivitetshuset. Det varmede i disse trange tider, at der var udenforstående, som har haft os i tankerne. Vi siger tusind tak! Vedrørende brugerbetalingen er der nogle foreninger, der benytter huset samt aktivitetslederne, som er fritaget for denne. Visse aktivitetsledere og andre, foreningsmedlemmer m.v., har ønsket at betale alligevel for at støtte Aktivitetshuset, selvom de er friholdte for betalingen. Hvis disse ikke ønsker, at pengene skal ende i kommunens slunkne kasse, men skal anvendes direkte til vores hus, anbefales det at indbetale brugerbetalingen til Aktivitetshusets Venner. Nye medlemmer i foreningen er stadig meget velkomne. Man indmelder sig ved at indbetale et kontingent på minimum 150 kr. til Amagerbanken på konto Husk at påføre navn og adresse på indbetalingen. p.f.v. Bente Thers sekretær Side 6

7 Forårsfest i Aktivitetshuset Wiedergården Aktivitetshuset indbyder til endnu en af de populære fester for efterlønnere, folke- og førtidspensionister. Reserver allerede nu Lørdag d. 19. marts kl På festdagen åbnes dørene og barerne kl. 12. Der kan købes vin, vand og velskænket øl fra fad. Der vil blive budt velkommen kl. ca Herefter kan man nyde en lækker forret, inden bufféten står klar med mange uimodståelige lækkerier og efterfølgende kaffe med lidt sødt til den hule tand. Angus Rollo vil stå for dæmpet behagelig dinnermusik og for en festlig og forrygende underholdning med mulighed for både at få motioneret på dansegulvet og få rørt sangmusklerne. Der vil også være lotteri og m.m. Kom og nyd dette arrangement med mad, musik, sang, dans og underholdning i festligt lag. Billetter á 160 kr. kan købes i Aktivitetshuset tirsdag d. 8. marts kl Har du behov for kørestolsplads kan du bestille billet d. 3.marts kl på tlf Evt. tiloversblevne billetter kan efter d.8.marts købes hos Hanne på kontoret tlf eller mailadresse Diabetesforedrag Diabetes og søvnapnø Onsdag d. 23. marts kl Svend Christensen, formand for Lyngby-Tårbæk diabetesforening, fortæller om sit liv som diabetiker og om søvnapnø-problemer. Gratis entre Side 7

8 Side 8

9 Fastelavnsmandag d. 7. marts 2011 kl. ca. 11. Traditionen tro får vi besøg af fastelavnsrytterne, som bydes på punch og derefter synger skålsang for os. Wiedergårdens orkester underholder før og efter rytternes besøg, og der bliver mulighed for at købe både punch, æbleskiver og forloren skildpadde. Kom og oplev denne festlige begivenhed, hvor en af byens rigtig gamle traditioner holdes i hævd. OBS! P-pladsen foran huset er afspærret denne formiddag. Kommunal forskelsbehandling. Det er muligt, at det ikke er i strid med Folkeoplysningslovens ordlyd, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget at opkræve 800 kr. årligt pr. deltager for benyttelse af lokalerne i Wiedergårdens Aktivitetshus. Men det er i hvert fald i strid med lovens ånd og det, som var lovgivernes hensigt med loven, nemlig at bidrage til befolkningens mentale og fysiske sundhed ved at stille kommunale lokaler gratis til rådighed for kulturel og anden gavnlig virksomhed. Lige siden Aktivitetshuset blev indviet, har skiftende kommunalbestyrelser sidestillet husets mange forskellige aktiviteter med tilsvarende aktiviteter i Dragørs kulturelle, sportslige og oplysende foreninger og som en naturlig ting og i lovens ånd givet Aktivitetshusets brugere samme betingelser, som foreningernes medlemmer har i medfør af loven. Det er derfor forståeligt, at mange af Aktivitetshusets brugere føler, at de er genstand for forskelsbehandling, når de nu som pensionister skal betale leje af kommunale lokaler, samtidig med, at andre af byens borgere ikke skal, blot fordi disse er medlemmer af en forening. Axel Lange Side 9

10 GOGGE fortæller: Mine 40 år som brandmand! Georg er gammel brandmand og brandgod til både at synge, fortælle historier og lave mad. Kom og hør ham fortælle om sit fantastiske liv Onsdag d. 16. marts kl Som han selv svarede på spørgsmålet, om han kunne denne dag: Ja, selvfølgelig hvis jeg lever, så er jeg der! Der er lagt op til et par muntre og hyggelige timer sammen med Gogge! Caféen har som altid åbent og sælger kaffe, te og lækre kager samt øl og vand. Billetter 50 kr. købes i Glasburet alle dage Støttearrangement. Dansens dag 28. april Aktivitetshuset vil være rammen om forskellige udfoldelser inden for dans i tidsrummet 11 15: Foreløbigt Program: Zumba opvisning og instruktion Linedanse opvisning og instruktion Les Lanciers opvisning og instruktion Moderne dans opvisning Fri dans Endeligt program på opslagstavlen og på hjemmesiden:www.wiedergaarden.dk Caféen sælger som sædvanlig både smørrebrød og varm mad, kaffe/te og kager samt øl, vin og vand. Side 10

11 Videogruppen Vinter Forarbejdet til at lave film til det nye lodsmuseum begynder at tage form. Holdet, som beskæftiger sig med Dragør Lodseri s 300 års historie er påbegyndt med optagelser i Lodsbygningen på havnen. Her ses billeder fra optagelserne. Det andet hold, som arbejder med Nutidens lodsning gennem Øresund venter på nogle godkendelser til bl.a. at kunne gå om bord under lodsning. Vejret har jo heller ikke været til, at man kan påbegynde optagelserne. Vi mangler også noget udstyr, for at kunne gennemføre vores arbejde. Vi har derfor ansøgt i Velux Fonden om støtte til projektet for Lodsmuseum og senere, for andre interessante jubilæums projekter i Dragør, f.eks. St. Magleby Kirkes 400 års jubilæum eller 100 års jubilæum af Dragørs Bådeværft. Den 26. januar 2011 har vi optaget Musikalsk Underholdning med vores videokamera, hvorfra man kan se et billede th. Foran står en del redigeringsarbejde, før vi kan sige at filmen er færdig. Videogruppens Workshop onsdag eftermiddag må gerne benyttes af andre end videogruppens medlemmer. Har du f.eks. et videobånd eller smalfilm, du gerne vil overføre til en DVD, så kom onsdag eftermiddag efter kl. 13 til Aktivitetshuset i studielokalet over for billiardbordene, og aftal nærmere med Jan Christensen. Vi kan også løse opgaver omkring overførsel af f.eks. dias til PC. Med venlig hilsen Burkhard Lustig Side 11

12 Side 12

13 Nyt fra Caféen Fredag d. 27. maj kl. 12. holder vi forårsbuffet. Billetter 100 kr. købes i Glasburet senest 8 dage før. Vi modtager gerne gode forslag til menuplanerne, eller ønsker til buffeter. Selv om der er lang tid til jul, så husk at bestille julefrokost i god tid, især hvis der ønskes en bestemt dag. Vi har sagt farvel til Vickie Nielsen efter 3 hyggelige måneder. Cafèen søger frivillige hjælpere, så hvis du har lyst til at give en hånd med, så kontakt os for at høre nærmere om, hvad det indebærer og se, om det er noget for dig. Tilbud i caféen. Få en gratis dagens ret. Hvis du køber et rabatkort til 11 gange dagens ret, så betaler du kun for 10. Kender du noget til Wii? Den sjove spillemaskine vi har sådan en, men vi kunne godt bruge en person, som ville hjælpe os med at få gang i den. Kan du eller kender du en, som kan og vil hjælpe os? Henvend dig til Hanne på kontoret Tak vi venter spændt. Har du glemt noget? Måske ligger det i GLEMME-kassen? Kig efter hurtigt - for den tømmes den 15. marts Side 13

14 Sidste Nyt. Vi er stadig meget aktive både på udeog på hjemmefronten. 22. november og 7. februar deltog flere spillere i den store double-turnering i Amagerhallen. Vi startede med morgenkaffe spillede det meste af dagen og havde madpakker med. 8. dec. holdt vi julefrokost i festsalen. Der deltog 28 personer. Vi nød caféens dejlige mad som sædvanligt og spillede derefter bankospil. Tak til Ulla fra pølsevognen Sekskanten, der igen leverede gavekort som gevinster. Vi havde 2 harmonikaer, Bent Bülow og jeg selv, til at ledsage julesalmerne. Vi har begge, uafhængigt af hinanden, købt nøjagtig ens harmonikaer næsten samtidigt, så de stemmer jo godt sammen. Julefrokosten er taksigelsernes dag. Deltagerne begavede mig med årets flotte Georg Jensens juleuro, og jeg takker dem, fordi de er så søde ved mig. Freddy og Carl fik hver et juleslips som tak for deres hjælp. Freddy arrangerer stævner og Carl stiller borde op hver gang. Der blev ikke spillet i Kedelhuset i juleferien, så folk må have savnet det, da der fremmødte 20 spillere (af i alt 22, hvoraf den ene var nyopereret) d. 3. januar Vores aktivitet er meget populær, og der har været folk på venteliste i lang tid. I starten af januar fik vi lov til at benytte Det gamle daghjem til bordtennis indtil sommerferien. Spilletiden blev udvidet til også at gælde tirsdag kl , mod at tage spillere ind fra ventelisten. Det gjorde vi så, således at vi nu er 26 spillere i alt. Det viste sig, at ingen af os ønskede at spille om tirsdagen. Der dukkede herefter en anden venteliste op, som jeg ikke havde kendskab til. De havde henvendt sig til Hanne Berthelsen. Denne gruppe blev herefter oprettet, som en selvstændig afdeling, under Aktivitetshusets Bordtennis og fik tildelt tirsdagen. Vi aftalte, at evt. nye spillere skulle henvende sig til dem, da vi er overbookede i øjeblikket. Gruppen fik tilbudt at deltage i Side 14

15 vores stævner, så det ser vi frem til. Bordene fra Kedelhuset, hvor der altid er optaget på denne tid på grund af revyen, er nu flyttet til Det gamle daghjem, hvor vi også kan spille mand. kl og fred. kl Lokalet er dog ikke så velegnet som Kedelhuset, men vi må se, hvad der sker til sommer. Vores venteliste, for denne sæson, er således udryddet. Nu resterer der kun personer på listen, der ønsker at deltage i 2012, hvor de er berettigede til at benytte Aktivitetshuset. Den 7. jan. blev det vedtaget, kun at give kaffe (uden brød), når man har fødselsdag. Det andet blev for dyrt, da vi er så mange tilstede hver gang. Vi har nogle seje gutter på holdet. Kjeld fyldte 79 år. I anledning af fødselsdagen, gav han en lille opvisning i caféen. Han stod på hovedet i en af café-stolene, så pengene raslede ud af lommen på ham. Claes fik ny hofte sidst i november og han spiller allerede bordtennis igen d. 18. januar. Vores spiller Ole Sørensen vedligeholder vores gamle borde, der bliver slået op og ned ustandseligt. Han efterspænder skruer m.v. og smører hængsler. Tak for det. Vedrørende brugerbetalingen, er der ingen på vores hold, der stopper. Det er alt for sjovt at spille. Vi ses Bente Thers Side 15

16 Nordisk Akvarelselskab samler 20 akvarelmalere fra hele Norden i Store Bededagsferien for at male Dragør-motiver under kunstnerisk ledelse af den færøske maler, Bárdur Jákupsson. Deltagerne vil gerne vise weekendens arbejder frem ved en lille fernisering i Wiedergårdens Aktivitetshus søndag den 22. maj kl. 16 til 17, hvor alle er velkomne til et kig og et glas. Billederne vil blive hængende i Aktivitetshuset frem til den 10. juni Side 16

17 To kunstnere udstiller i marts måned For 4. år i træk udstiller kunstnerægteparret Majken og Mogens Amdi Thorsen deres malerier i lokalerne på Wiedergården. De viser deres nyeste værker med motiver fra lokalområdet. Der er billeder fra havnen, den gamle by, stejlepladsen, gåserepublikken, strandengene, kanalen og Søvang. Desuden viser Amdi sine seneste billeder af fastelavnsryttere fra Dragør og St. Magleby. Det bliver en udstilling, der vil lyse op i lokalerne i Aktivitetshuset og som er værd at se, selvom man ikke har sin daglige gang på Wiedergården. Wiedergården er åben alle hverdage mellem kl og 16. Rekordstor tilslutning til Julekonkurrencen. 121 læsere gav sig i kast med den efter redaktionens mening svære opgave, men den var piece of cake for vore læsere. Vinderne har nu fået hver en flot købmandskurv af Anette Bøgvald Sainis fra Bøgvald På Havnen og vinderne er: Ulla Egerod - Axel Lange - Johanna Kralund Et stort tillykke fra Redaktionen 3 glade vindere Fra v. Frits Egerod som modtog på Ullas vegne. Axel Lange på motionscykel efter julekurven og th. Johanna Kragelund med julekurven. Side 17

18 Nyt fra MOTION I sommeren 2010 søgte Aktivitetshuset tilskudskontoret i Socialministeriet om puljemidler til et projekt om udvikling af bedre ældrepleje/træning. Projektet: Er vibrationstræning en genvej til bedre kondition for dem, der har svært ved at finde motivationen til kredsløbstræning? Socialministeriet har bevilliget et beløb på kr til projektet. Fysioterapeut Lena Nielsen blev tilknyttet projektet og har udarbejdet træningsprogram for deltagerne i projektet, ligesom hun har været ansvarlig for den individuelle vurdering af deltagerne i projektet, samt start- og sluttest. Der er 20 damer i alderen 65+, som har indvilliget i at deltage i projektet, der løber over en 12 ugers periode. 10 af damerne træner på vibrationsmaskinen 2 gange om ugen, og det sker under instruktion af de frivillige instruktører fra motionsrummet. Hver person bruger ca. 20 min. på træningen hver gang. Inden træningen begyndte, blev alle konditionstestet. Efter 12 ugers intensiv træning bliver det spændende at se, om træningen har forbedret deres kondition/kredsløb. Vibrationsmaskinen står på Wiedergården, hvor den tidligere og fortsat også bruges af fysioterapeuterne. I motionsrummet er 10 andre damer gået i skarp træning for at forbedre deres kondition/kredsløb, og til deres træning er der for de bevilligede puljemidler sammen med tilskud fra Aktivitetshusets Venner og fonde indkøbt følgende: 1 løbebånd, 2 nye cykler og en crosstrainer. Det er meget vigtigt for damernes intensive kredsløbstræning, at de kan gå fra den ene maskine til den næste uden egentlig ophold, idet træningen går ud på, at de over 30 minutter holder deres puls oppe. Alle træner 2 X 30 minutter om ugen. Det betyder, at projektdeltagerne i denne 12 ugers periode har første prioritet til de indkøbte effekter samt til romaskinerne. Det er naturligvis en ulempe for andre brugere af motionsrummet, men til gengæld er maskinerne til rådighed den øvrige tid for alle, der kommer i motionsrummet, og når projektperioden er overstået, beholder Wiedergården og motionsrummet alle maskinerne til fri afbenyttelse. Vi håber, at alle vil respektere den her skitserede ordning. Det er reelt damernes indsats, der har gjort det muligt at starte projektet og få bevilliget pengene til indkøbene. Side 18

19 Inden damerne begyndte træningen i kælderen, blev de også konditionstestet, og ved afslutningen bliver det spændende at sammenligne deres forbedringer med damerne fra vibrationsholdet. Motionsrummet er nu udstyret med 3 løbebånd, 2 romaskiner, 4 cykler og 2 crosstrainere til kredsløbstræning foruden en masse redskaber til styrketræning. Den ene af de nye cykler kan bruges til konditest, men det kræver en instruktør til at foretage disse, og da alle instruktørerne bruges til ovennævnte projekt ud over den daglige instruktion, er det stillet i bero indtil videre. Gyda Barrit er stoppet som instruktør om torsdagen, i stedet byder instruk- Kost og diabetes Gratis entre Onsdag 4. maj kl Adjunkt Mette Kristensen, Københavns Universitet, Institut for human ernæring, fortæller om vigtig heden af at få fuldkorn i den daglige kost, og hvor varierende og appetitvækkende fuldkornsprodukter kan være. Ny singleklub m/k Er du klar til at komme ud af din dør til gode ture med andre enlige? Vi skiftes til at arrangere gode ture til andre byer, muséer, udstillinger og andet spændende. Vi tager med bus og tog. Er du interesseret i at være med, på mandage kl. 10- ca. 11 i Aktivitetshuset på 1. sal, Så mød op. Du skal være velkommen, Bodil Gade Side 19

20 Støt vore Annoncører... - så støtter du også VÆVEREN Side 20

21 Les Lanciers Der er kommet rigtig god gang i holdet, og vi er p.t. 18 personer, der danser rundt og hygger os hver torsdag. MEN der kan sagtens være plads til flere, så har du lyst til at røre bentøjet til god musik og være sammen med dejlige mennesker, så mød op torsdag mellem 13 og 15. PS. Sæsonen slutter med udgangen af april. Hilsen Lanciersholdet. HUSK: man kan ikke være sur, når man danser. EDB Vores motto er: Hjælp til selvhjælp. Der stilles større og større krav til os om, at vi skal klare mest muligt over nettet: bank, regninger, borgerservice osv. Det kræver mod at kaste sig ud i noget, man aldrig har prøvet før, og derfor står instruktørerne på edbholdene til rådighed med hjælp og vejledning hver tirsdag , og Har man en bærbar computer, er det en rigtig god idé at tage den med. Hilsen EDB-instruktørerne. PS. Sæsonen slutter med udgangen af april, men der vil være åbent for hjælp og vejledning hver anden tirsdag fra 10 til 12 i maj/juni og august/ september. Mere herom ved opslag og på hjemmesiden: Husk vores indsamling af brugte batterier. Boksen står ved indgangen. Der vil blive mulighed for at aflevere sparepærer, som ikke længere må ryge med husholdningsaffaldet. Side 21

22 Bjergerlav 3 Side 22

23 Endnu enkelte pladser på kursusrækken Lær at leve med Kronisk sygdom Her kan du få hjælp til at få hverdagen til at fungere, når du skal leve med kronisk sygdom - også som pårørende. Kursusstart Kurset løber over 6 Onsdage kl med start d. 9.marts. Selve kursusrækken er gratis og afholdes i Tårnby Sundhedscenter, Kamillevej 4, 1. sal, Formål med kurset Formålet med kurset er mere specifikt at give dig inspiration til, hvordan du kan tackle de bekymringer og problemer, som følger med det at leve med en kronisk sygdom. Hvordan du tager hånd om dig selv og din sygdom på den bedste måde. Hvordan du kan have en klar dialog med sundhedspersonale og dine nærmeste. Hvordan du selv kan tilrettelægge og styre dit liv, selvom du lever med en kronisk sygdom. Formålet er ikke at vejlede i de enkelte kroniske sygdomme eller dertil hørende behandling, medicin eller kost. Få mere at vide om kurset på Tilmelding Tilmelding til kursusrækken til koordinator Hanne Berthelsen på telefon eller mail Side 23

24 Dannelsesrejse til Esbjerg. 21. & 22 sept Deltagere: Bjarne Krat Poulsen, Preben Hallas og Kjeld Bjørn Andersen. I aktivitetshusets smedeværksted havde der efter sommerferien hersket en vibrerende stemning lidt ligesom den man som barn følte, lige før dørene blev åbnet ind til stuen med det tændte juletræ. Mester Bjarne havde længe gået omkring med et hemmelighedsfuldt smil, mens vi lærlinge arbejdede på vores opgaver, samtidigt med vi forsøgte at tøjle vores nysgerrighed. I slutningen af august slap han nyheden ud: Drenge, jeg har aftalt med Kultur & Fritidshuset i Esbjerg, at vi kan besøge dem i september Vi skal bare finde en dag, der passer os. Dagen blev tirsdag 21. september, og for ikke at påføre os unødig fysisk belastning blev der booket en overnatning, så vi først skulle køre hjem dagen efter. - til gengæld måtte vi selv betale alle udgifter. Jeg hentede Bjarne + den gamle pladesaks, der længe havde stået uvirksom og fyldt op i et hjørne, samlede Preben op på vejen, og så rullede vi videre vestpå i et pragtfuldt solskinsvejr. Vel fremme ved den tidligere skole, som nu fungerer som aktivitetscenter, gik vi ind i selve hovedbygningen for at lede efter smedefolkene, og blev mødt af et virvar af håndværkere, huller i gulve, huller i lofter, støv og rod De havde haft vandskade, så vand fra deres fjernvarmeanlæg havde oversvømmet huset fra top til bund, og givet indeklimaet et strejf af svømmehal. Kun få rum var gået ram forbi. Den store forsamlingssal var intakt, og her var hovedparten af de fremmødte stuvet sammen i et behjertet forsøg på at opretholde en illusion om et fungerende aktivitetshus. Ude i gården blev vi mødt af smedeholdet, som gelejdede os ned i deres lille værksted, som lå i den tilstødende bygning, og derfor havde undgået vandmassernes hærgen. Side 24

25 Brugerne viste stolt deres lokaler frem, og vi blev fyrsteligt beværtet med smørrebrød, øl og efterfølgende kaffe og kage, som det var lykkedes kantinepigerne at fremtrylle på trods af de nedbrudte køkkenfaciliteter. Bjarne kunne herefter udvide udkants-danmarks værktøjsbeholdning med vores medbragte pladesaks, som de blev meget glade for. Husets leder informerede om den daglige drift, og vi fandt ud af, at de gør det på en lidt anderledes måde, idet de er delvis selvejende, men dog med kommunal tilknytning og et tilskud, som sidste år beløb sig til ca ,- kr. plus at kantinen omsætter for omkring ,- kr. om året. Af disse beløb aflønner han 8 personer. Han ville dog ikke give os den store rundvisningstur, idet han mente, der lige pt. ikke var så forfærdelig meget vise frem. - Jeg er nok tilbøjelig til at give ham ret! Kjeld Bjørn Andersen yngstelærling. / 25.sept Side 25

26 AKTIVITETSHUSETS HJEMMESIDE Aktivitetshusets hjemmeside, har i efteråret skiftet udseende. Nogle funktioner er ændret og nye er kommet til. En af de store ændringer er, at aktiviteterne er blevet synlige direkte på forsiden i feltet til venstre, mens feltet til højre indeholder diverse brugerfaciliteter. Bl.a. finder man her en afstemningsrude over aktuelle emner og man finder også en mulighed for at tilmelde sig til aktivitetshusets nyhedsbrev, der vil blive udsendt med jævne mellemrum eller når der er noget vigtigt at meddele. Vinduet i midten indeholder de aktuelle nyheder, f.eks. om brugerbetaling og spændende arrangementer og nederst finder man adresse, mailadresse og telefonnummer på aktivitetshuset. Øverst, lige under billedet, finder man alle de forskelle menuer til artikler på hjemmesiden. Nogle af menupunkterne har undermenuer, der dukker op når man stiller musemarkøren på teksten. Ligeledes er der kommet et billedgalleri til hvor man, efterhånden som billederne bliver lagt ind, kan finde hele billedserier fra nogle af de spændende aktiviteter der sker i huset. Der er kommet et videoarkiv til, det er under udvikling, men følg med i, hvad der sker. Den vigtigste opgave ved en hjemmeside er, at den skal være aktuel og altid opdateret, derfor er der på hver artikel en linje nederst der fortæller, hvornår den sidst er opdateret. En af nyhederne ved den nye hjemmeside, er at den enkelte aktivitetsleder har fået mulighed for selv at vedligeholde aktivitetens sides indhold. Kigger man på Aktivitetskalenderen og Caféens menu, finder man en lille printer øverst til venstre. Klikker man på den, kommer siderne frem i et format, lige klar til at udskrive på en printer og hænge op på opslagstavlen derhjemme. Aktivitetshusets hjemmeside er under stadig udvikling. Der sker hele tiden ændringer og der kommer nye tiltag til, men PR-rådet er meget interesseret i at høre fra hjemmesidens besøgende angående idéer, der kan gøre siden endnu mere levende. I menuen under aktivitetshuset finder man formularerne: Skriv til Hanne Berthelsen og Skriv til webmaster Ole og man er meget velkommen til at bruge dem flittigt. Og så lige til sidst: HUSK AT TILMELDE DIG WIEDERGÅRDENS NYHEDS- BREV! Ole Larsen Webmaster Side 26

27 Hvor kan jeg henvende mig? Hjælpemidler. Terapeuter tlf Vedr. kropsbårne hjælpemidler tlf Ansøgningsskema kan hentes på Tårnby kommunes hjemmeside Ansøgningen kan sendes elektronisk eller pr. post til: Tårnby Kommune, Amagerlandevej 76 Hjemmehjælp, ældrebolig eller plejebolig kontakt visitationen på tlf , tlf eller mellem eller Aflastning kontakt Aflastningen på tlf mellem 9-14 Genoptræning i eget hjem efter sygdom eller almen svækkelse. Kontakt Genoptræning Tårnby på tlf Genoptræning efter hospitalsindlæggelse: For at være berettiget til "gratis" genoptræning efter hospitalsophold, skal lægen på hospitalet sammen med patienten skrive en genoptræningsplan. Med den i hånden kan man henvende sig på Genoptræning Tårnby, tlf og få anvist, hvor genoptræningen foregår. Ofte vil genoptræningsplanen dog blive faxet til Genoptræning Tårnby. Tryghedsopkald - Telefonstjerne I vores lokale afdeling af Ældre Sagen er der mulighed for at få et dagligt tryghedsopkaldopkald fra en af vore frivillige. Ordningen er gratis og alle kan benytte den. Vi har tavshedspligt. Kontaktperson: Kirsten Lorentzen, tlf Side 27

28 AKTIVITETERNE Aktivitet Tid Leder Telefon Al-sang ti Jon Harild Bibliotek alle dage Grethe Jensen Else Marie Bülow Billard alle dage 9-16 Bjarne K. Poulsen Bogbinding ti Vera Clausen Bordtennis ma & fr 9-12 Bente Thers Bridge ma Inger Møller Jensen on Gunilla Herslov to Gunilla Herslov Decoupage ti Ellen Nielsen on Karin Gross Digital Foto ma lige u Erik Gleie EDB, beg. ti Dan Nedensgaard EDB, let øvede ti Dan Nedensgaard EDB, øvede ti Lisbeth Edslev Engelsk on Else Christensen Frimærker fr Peter Sadolin Erindrings - værksted on lige u Nadia Langhoff Håndarbejde ma Rita Andersen Kvindekreds - samf. & os ma lige u Kirsten Broberg Les Lanciers to Hanne Vestmar L hombre fr Søren Arnbo Line-dance ti 13-ca Annie Sauerberg Lystfiskeri on lige u Bent Bülow Maling/Tegning fr Katrine Hansen Metalværksted ti & to Bjarne K. Poulsen Moderne Dans fr Eigil Yttesen Mosaik ti Lis Bruun (undt. 1. ti i md) Motion akt.led. ma 9-11 Evald Andersen Motion instr. ti 9-11 Irene Gjerka Motion instr. on 9-11 Erling Frost Motion instr. to Peter Robenhagen Motion instr. fr 9-11 Line Asmussen Patchwork to Karen Dirchsen Petanque alle dage Ole Haack Knud Langhoff Side 28

29 Pladehylden on Knud Langhoff Poker on Benny Pedersen Qi-gong on 9-10 Rico Larsen Skak ti Leif B.Olsen Stenslibning ma Gert Iversen Spansk konv. ma ulige u. Peter Sadolin Studiekr. Samf. to Nadia Langhoff Martinus ti Vagn Noach Sy, stri k og rep ma Rita Andersen Syning to Annette Elmstrøm Sy, strik, rep. fr Lise Hessellund Træværksted ma & on Helge Pedersen Videogrupppen: Burkhard Lustig work-shop eft. Aftale: on Poul H Rasmussen praktik& orientering: on Vævning/strik on Birgitte Rasmussen Wiedergårdens- Orkester ma Gunnar Olsen Whist to Kaj Christensen Kirsten Borg Zumba Kate Sørensen Ingegerd Arnesen Husk at flytte VÆVEREN med, - hvis du flytter bolig i Dragør! Meld ændring af adresse til Hanne i Aktivitetshuset. eller tlf.: Læserindlæg fra brugerne modtages gerne. Har du gode forslag eller vil du bare vil give din mening til kende om huset, er du velkommen med et indlæg på linier. kan benyttes. Redaktionen Side 29

30 Information om AKTIVITETSHUSET Aktivitetshuset er åbent alle hverdage kl Leder: Hanne Berthelsen Cafeen: Åbningstid: Brugerrådet: Poul Erik Gjerka - brugervalgt Burkhard Lustig - brugervalgt Greta Christiansen - brugervalgt Else Marie Poulsen - brugervalgt Nadia Langhoff - brugervalgt Ole K. Svendsen - komm.bestyrelsens repr Brugerrådet holder åbent møde for brugerne 30 min. før hvert ordinært brugerrådsmøde Besøg Aktivitetshusets hjemmeside på Her kan du bl.a. læse VÆVEREN i en PDF-fil eller få den læst op fra en lydfil. Nærmere på hjemmesiden. Besøgstjenesten: Birgit Lyder træffes mandag og fredag i Glasburet Næste nummer udkommer 1. juni Indlæg til bladet modtages inden 1. maj 2011 Postkassen i foyeren kan benyttes. kan benyttes til indlæg Væveren udkommer i et oplag på 2500 ekspl. til alle pensionister og efterlønnere i Dragør. Ved evt. uregelmæssigheder i forsendelsen - eller ønsker du Væveren på Lyd-CD - så henvend dig på tlf Side 30

31 En oversigt over UDVALG VÆVEREN redaktionsudvalg: Edith Salinas Annelise Wybrandt Jørgen Andersen Benny Valdsgaard Benny Pedersen (annoncer) VÆVEREN trykkerudvalg: Inger-Lise Hansen Neel Christensen Kate Nielsen Ruth Nielsen Evi Ren Festudvalget: Ingibjørk Gyngsø Birgit Hinge-Nielsen Britta Olsen Julius Lorentzen Jørgen Jørgensen Lillian Bresson Marianne Barth Arrangementsgruppen: Birgit Hinge-Nielsen Kirsten Broberg Dagny & S.Aa. Nielsen Hanne Vestmar Line Asmussen Kate Nielsen PR-udvalg: Hanne Berthelsen (leder) Kirsten Broberg (info) Benny Valdsgaard (væver) Hanne Vestmar (presse) Ole Larsen (hj.side) Fondsansøgninger: Egon Jørgensen Frivillige i Caféen: Inger-Lise Hansen Birgit Andersen Gitte Jensen Katrine Hansen Annelise Wybrandt Ruth Nielsen Jytte Petersen Ældrerådet i Aktivitetshuset Den 15. marts, 19. april og den 17. maj kan du træffe repræsentanter fra Ældrerådet i Aktivitetshuset. Side 31

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Én svale gør ingen sommer... VÆVEREN nr. 83 September 2011. Foto: Henning B. Christensen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Én svale gør ingen sommer... VÆVEREN nr. 83 September 2011. Foto: Henning B. Christensen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 83 September 2011 Én svale gør ingen sommer... Foto: Henning B. Christensen 2 VÆVEREN September: John Klemens udstiller akvarel og akrylbilleder 7.9.

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Antistatisk Dokumenteret med mere end 300 in-vitro/in-vivo studier 1 Teva Denmark A/S lancerer

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 Aktiv Nyt 1. halvår 2014-42. årgang 0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 TEMA-NUMMER OM DIGITALISERINGEN Også i dette nummer: NYE VISIONER GENERALFORSAMLING SØNDAGSFROKOST TELEFONKÆDER

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

NR. 10 OKTOBER 2013 www.taarnbybladet.dk 21. ÅRGANG

NR. 10 OKTOBER 2013 www.taarnbybladet.dk 21. ÅRGANG Tårnby Bladet NR. 10 OKTOBER 2013 www.taarnbybladet.dk 21. ÅRGANG Harmonier i finsk skov: Musikskolens harmoniorkester HOT var på nordiske turné til det sydlige Finland. Gruppen besøgte Tårnbys venskabskommune

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere