gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser"

Transkript

1 gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M

2 Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder, der har en partnerskabsaftale med Femern Belt Development, opkvalificering og efteruddannelse. Virksomhedernes medarbejdere tilbydes kursuspakker, som er rettet mod større anlægsopgaver og som giver dem færdigheder til at deltage i og bidrage til virksomhedens mål og strategi på området. Tilbuddet om medarbejderuddannelse er bygget op om sammensatte og målrettede kursuspakker med udgangspunkt i AMU-systemet og s udbud. Dette sikrer, at medarbejderuddannelserne er meritgivende, og at de er anerkendte i erhvervslivet. Udover pakkerne vil der også være mulighed for generel opkvalificering i tysk, engelsk, FVU dansk og matematik. Tilmelding til medarbejderuddannelserne Før du kan tilmelde dig en uddannelsespakke, skal din virksomhed have en partnerskabsaftale Hvis du eller dine medarbejdere ønsker at deltage i medarbejderuddannelserne, SKAL virksomheden have indgået en partnerskabsaftale med projektet Klar til nye muligheder. Er din virksomhed endnu ikke en del af projektet, kan du søge om at være med ved at besvare vores elektroniske spørgeskema, som du finder på Om selve tilmeldingen til kurserne i uddannelsespakkerne Når du er blevet partner, kan du vælge, hvilke uddannelsespakker, der er relevante for dine medarbejdere. Femern Belt Development laver herefter en uddannelsesplan til dig. Du tilmelder dig hos Femern Belt Development, som sørger for, at tilmeldingerne kommer videre til uddannelsesstederne. Når kurset nærmer sig, modtager du en indkaldelse fra uddannelsesstedet. Medarbejderuddannelsen leveres af et samarbejde mellem erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre () i Region Sjælland.

3 Nr. 02 Anlægspakken Anlægspakken øger medarbejdernes kvalifikationer indenfor belægningsarbejde inkl. nivellering og håndtering af de beregninger, der er forudsætningen for at kunne lave en belægning korrekt. Pakken er tænkt til entreprenører, bygge- og anlægsfirmaer o.l., som kan komme i betragtning ift. anlæggelse af vej, camp og/eller tilkørsler til de store byggerier. Pakken indeholder følgende kurser: Nivellering Anlæg i beton, lige linjer Kabelarbejde - retablering af belægninger FVU matematik 36 lekt. Nr. 03 Asfaltpakken Asfaltpakken øger medarbejdernes kvalifikationer indenfor anlæg af vej. Der arbejdes med forskellige områder indenfor vejasfaltbelægning. Pakken er tænkt til virksomheder, der i forvejen arbejder med anlæg af infrastruktur. Asfaltpakken indeholder følgende kurser: Vejasfaltarbejde - varetagelse af sund- og sikkerhed 4 dage Vejasfaltarbejde - arbejdsmetoder og udlægning 10 dage Vejasfaltarbejde - materialer og maskinudlægning 10 dage FVU dansk 36 lekt.

4 Nr. 04 Betonpakken Betonpakken øger medarbejdernes kvalifikationer indenfor arbejde med armering og forskalling samt de beregninger, som er en forudsætning for dette. Bygge- og anlægsvirksomheder eller virksomheder med produktion af beton, som kan komme i betragtning i forbindelse med de store byggerier. Betonpakken indeholder følgende kurser: Forskalling - udførelse af enkle løsninger Slap armering - udførelse af enkle opgaver Armering - placering af indstøbningsdele Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1 dag FVU matematik 36 lekt. Nr. 06 Entreprenørmaskiner-pakken Entreprenørmaskiner-pakken øger medarbejdernes kvalifikationer indenfor pasning og håndtering af større maskiner. Entreprenører og andre virksomheder, hvor medarbejderne håndterer større maskiner. Entreprenørmaskiner-pakken inholder følgende kurser: Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner Teleskoplæsser m/ gafler betjening Teleskoplæsser m/ kranfunkt. - betjening, B-cert. FVU matematik 36 lekt. fra G-niveau

5 Nr. 16 IT-pakken - grundlæggende Pakken øger medarbejdernes kompetencer indenfor brugen af pc. Alle virksomheder, som har medarbejdere, der skal lære de grundliggende elementer ved brugen af pc. Deltageren får et indblik i og værktøjer til at anvende nogle af de mange muligheder, der er ved tekstbehandling, regneark og søgning af informationer på internettet. IT-pakken indeholder følgende kurser: Pc-bruger, pc-opbygning og funktionsmåde Effektiv internetsøgning på jobbet Anvendelse af regneark til talbehandling Indskrivning og formatering af mindre tekster 1 dag FVU dansk 36 lekt. FVU matematik 36 lekt. Nr.17 IT-pakken - udvidet Pakken øger medarbejdernes kompetencer indenfor brugen af pc til at lave og udsende kommunikationsmateriale eller andet materiale, samt anvende internettet til søgning af informationer. Alle virksomheder, som har medarbejdere, der kommunikerer med kunder, interessenter o.l. IT-pakken indeholder følgende kurser: Grafiske virkemidler til layout i tekst Online kommunikation til jobbrug Design og automatisering af regneark FVU dansk 36 lekt. FVU matematik 36 lekt.

6 Nr. 08 Madfremstillingspakken Pakken øger medarbejdernes kompetencer indenfor tilberedning og servering af mad både på dansk og på engelsk. Virksomheder, som arbejder med fremstilling af mad, og som kan komme i betragtning til at levere forplejning til de ansatte og besøgende ifm. de store byggerier. Madfremstillingspakken indeholder følgende kurser: Grundtilberedning i restaurant og kantine Sammensætning af menu i restaurant og kantine Servering FVU dansk 36 lekt. FVU matematik 36 lekt. Nr. 05 Salg i handels- og håndværkervirksomhedspakken Salg i handels- og håndværkervirksomhedspakken øger medarbejderens evner indenfor salg og service på dansk såvel som på engelsk. Virksomheder og butikker, som enten skal handle med medarbejderne på byggerierne eller forventer en øget omsætning pga. byggerierne. Salg i handels- og håndværkervirksomhedspakken indeholder følgende kurser: Personligt salg - kundens behov og løsninger Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Konflikthåndtering Kundeservice i detailhandelen Kunderådgivning i forhold til fødevarer

7 Nr.09 Servicepakken Medarbejderne øger deres kompetencer indenfor rengøring ved at få opdateret viden om rengøringsmidler og deres korrekte anvendelse. Pakken henvender sig til virksomheder, der arbejder indenfor rengøring og som kunne komme i betragtning ift. rengøring af f.eks. camp eller andre bygninger, som har relation til byggerierne. Servicepakken indeholder følgende kurser: Rengøringsmidler og overflader Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde 4 dage FVU matematik 36 lekt. Nr. 18 Sikkerhedspakken for håndværksvirksomheder Sikkerhedspakken for håndværkere forbereder medarbejderen på at arbejde på en stor byggeplads. Sikkerhedspakken for håndværksvirksomheder indeholder følgende kurser: Vejen som arbejdsplads. Alle håndværkere, som kan komme til at arbejde på eller levere til byggepladserne Håndhygiejne 1 dag Arbejdsmiljø - sikkerhed og sundhed på byggepladsen FVU matematik 36 lekt.

8 Nr. 10 Sikkerhedspakken for vagter Sikkerhedspakken øger dørmænds kompetencer indenfor arbejdet som patruljerende vagt. Virksomheder, der arbejder med vagtarbejde eller dørmandsarbejde og som ønsker at komme i betragtning som vagter på byggerierne eller omkringliggende bygninger/områder. Dørmandsuddannelsen (40078) er en forudsætning for deltagelse på denne pakke. Sikkerhedspakken indeholder følgende kurser: Ronderende vagter Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse Kommunikation i teams Nr.12 Smedepakken Øget kendskab til eller sikkerhed i tegningslæsning og arbejdsmiljø i forbindelse med smedearbejde. Div. svejsecertifikater er ikke en del af kurser under projektet Klar til nye muligheder. Virksomheder, der beskæftiger medarbejdere, som arbejder med svejsning eller anden smedearbejde. Smedepakken indeholder følgende kurser: Tegningslæsning, projektion og isometri Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1 dag FVU matematik 36 lekt.

9 Nr. 11 Teamleder / formandspakken Kurserne i pakken fokuserer på ledelse i praksis og klæder medarbejderen på til at fungere som teamleder. Teamleder / formandpakken indeholder følgende kurser: Medarbejderinvolvering i ledelse Medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen, servicebranchen, vagtselskaber, levnedsmiddelbranchen osv., som har et ledelsesmæssigt ansvar eller som skal fungere som teamleder Ledelse og samarbejde Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Kommunikation som ledelsesværktøj Mødeledelse Nr. 13 Transportpakken At udvide medarbejdernes kompetencer til også at omfatte gaffeltruck og lastbilmonteret kran. Transportpakken indeholder følgende kurser: Gaffeltruck certifikatkursus B 7 dage Transportvirksomheder eller andre virksomheder, der beskæftiger chauffører, og som gerne vil komme i betragtning til at transportere materialer enten på eller til byggepladserne. Godstransport med lastbil (40900 lastbilkørekort og kvalifikation) er en forudsætning for deltagelse i kurser på denne pakke Lastbilmonteret kran, certifikat D 10 dage

10 Nr. 14 Turismepakken et er at øge medarbejdernes kompetencer indenfor oplevelsesøkonomi for at styrke turisterne og de besøgendes oplevelser af området og byggeriet. Turismepakken indeholder følgende kurser: Konflikthåndtering Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Virksomheder, butikker og attraktioner, som forventer at få øget besøg, som følge af byggerierne Kundeservice i detailhandelen Branding af lokale oplevelsesprodukter Tysk fagelementer Nr. 01 Vedligeholdelse af rastepladser og vejrabatter-pakken Pakken øger medarbejdernes kvalifikationer indenfor vedligeholdelse af grønne områder og hjælper med nødreparationer af veje og rastepladser. Pakken er tænkt til anlægsgartnere, entreprenører og lignende, som kan komme i betragtning som leverandør til pleje af grønne områder samt vedligeholdelse af vejforbindelser og rastepladser. Pakken indeholder følgende kurser: Pleje af grønne områder, sommerbeskæring Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse Vejasfaltarbejde - overfladebeh. og koldasfalt

11 Nr. 19 Virksomhedsudviklingspakken Virksomhedsudviklingspakken øger medarbejdernes evne og lyst til at indgå i forbedringsprocesser i virksomheden fx arbejde med lean eller indgå i samarbejde med andre virksomheder. Alle virksomheder, som forventer et øget samarbejde med andre virksomheder eller øgede krav til effektiviteten. Virksomhedsudviklingspakken indeholder følgende kurser: Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Kommunikation i teams Kommunikation og konflikthåndtering service Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads Nr.15 Økonomipakken Økonomipakken sikrer et basis kendskab til regnskabsføring og bogholderi. Økonomipakken er rettet mod administrative medarbejdere i alle typer af virksomheder. FVU dansk 36 lekt. Økonomipakken indeholder følgende kurser: Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Kreditorstyring 1 dag Debitorstyring 1 dag Udarbejdelse af årsregnskabet Resultatbudgettering Daglig registrering i et økonomistyringsprogram

12 Kontakt Læs mere om uddannelsespakkerne på Videncenter Råhavegård Maribovej Holeby Tel DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT... 3 Administrativ IT... 4 Grundlæggende regnskab...

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.1.14 Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 2. halvår 2012 Indhold 3 Medarbejderudvikling Kommunikation og sprog 4 5 6 Akademiuddannelse Lederudvikling Strategi- og organisationsudvikling Lean, kvalitet og teambuilding

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 11.3.2015 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannels esforløbet (dage) 1 Kloakrørlægger 37 2 Kloakmester

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere