FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet"

Transkript

1 Årgang 20 - Nr.6 November 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årets sæbekasseløb i Egelund mellem fritidsklubberne i Mårslet, Beder og Malling blev igen vundet af Malling Fritidsklub. Her ses Mikkel Zweidorff og Co. med vinderbilen. Læs side 27 BMI vil med i Fællesbladet side 2 Ny skov ml. Beder og Malling side 4 Nyt om Beder-Bering-vejen side 4 Savner besøgsvenner side 19 Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Andelsboligforeningen Gartnergården Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf. Amalieparkens Grundejerf. Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Beder Børnecirkus Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder og Malling Ungdomsskoler Beder Ungdomsklub Beder Øst-Ejerlav Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Idrætsforening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd.-bestyrelse Børneh. Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Cantabile-koret Chrysillis Koret Dagtilbud Beder Syd Dagtilbud Beder Øst Det kreative værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Fælleshaven i Beder Grundejerf. Byagervænget Grundejerf. Morænen Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf. Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grundejerf. Skovlyst Grøn Guide Hyttefonden Egehytten Jordbrugscenter Århus Jysk Ponyvæddeløbsforening Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Kvindekoret Englevild Lions Club Beder-Malling Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Dagtilbud Malling Fritidsklub Malling Menighedsråd Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligf. Seldrup Bakker Ejerlaug SFO Fristedet SFO Prikken Skolebest. Beder Skole Skolebest. Malling Skole Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskab Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legepl. Timbale Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus Vildrosen Bofællesskab

2 Sporten vil med i Fællesbladet Oprindeligt bestod Fællesbladet af indlæg fra medlemsforeningerne og faste sider med nyt fra Beder Kirke, Eskegården og biblioteket. Men vi ville gerne nå bredere ud - og fritids- og ungdomsklubberne fik deres faste sider bagerst i bladet. Siden fulgte faste sider fra Malling Kirke, de to skoler i området, den lokale betjent med sin klumme og senest Svendgården. Bladet stiger og stiger i popularitet og læses af flere og flere. Det mærker vi tydeligt. Vi modtager mere og mere stof fra alle Fællesrådets medlemmer (se forsiden), og det kan ofte være svært at finde plads til det hele. Men hvor er det skønt! Vi oplever mere end nogensinde, hvor vigtig bladet er for lokalområdet og fællesskabet i Beder, Malling og Ajstrup, hvor der foregår et væld af aktiviteter. Fra nytår kommer sporten så også med i Fællesbladet. Næste gang, Fællesbladet kommer i postkasserne i midten af januar vil BMI-bladet, som udgives af Indhold side 3: Fællesrådets halvårsmøde side 4: Ny skov mellem Beder og Malling? side 5-7: Beder Sogn Kirkenyt side 8: Nyt fra biblioteket side 9: Grøn Guide side 10: Eskegården side 11: Kalenderen side 12-14: Malling Skole side 15-18: Kirke & Sogn - Kirkeblad for Malling Pastorat side 19: Landbetjentens klumme: Positivt møde. Besøgstjenesten savner besøgsvenner side 20: Beder Skole side 21: Julemarkeder side 22: Fællesrådets aktiviteter i 2008 side 23: Ny butik i Beder side 24: Pensionistforeningens tur til Otto Duborg og Krusmølle side 25: Ajstrup Forsamlingshus 100 år side 26 Svendgården side 27-29: Beder og Malling fritids- og ungdomsklubber side 29 Spejderne på flagermuslygte-løb side 30: Telefonliste Sådan afleveres indlæg til bladet: Stof afleveres enten pr. eller brev. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men aflever dem i seperate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF i 300 dpi-opløsning. Et godt billede fylder ca. 1 Mb. Bevar det oprindelige skannede eller digitale foto. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint kan ikke bruges. Ring ggerne og få hjælp hos redaktionen. Beder-Malling Idrætsforening, nemlig være en del af bladet. Og det glæder vi os til! Efter flere måneders forarbejde og møder med Fællesbladets redaktion har BMIs hovedbestyrelse besluttet at lade BMI-bladet integrere i Fællesbladet. Bladet bliver fremover på 40 sider og i fuld firefarvet tryk. Fællesbladet bliver dermed et endnu stærkere og endnu mere bredt favnende organ og talerør for alle de omkring 9000 mennesker, som bor i vores område. Vi glæder os til samarbejdet med BMI og ønsker alle i området en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i det gamle! Venlig hilsen Fællesbladets redaktion. OBS: Vi har fået ny adresse, som al tekst og billeder skal sendes til. Se i kolofonen til venstre: Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2 Nummer 6/2008

3 Fællesrådets halvårsmøde Af Jørgen F. Bak, formand for Fællesrådet Omkring 35 var mødt op til halvårsmødet, der blev indledt med et sedlen til kommunen. I foråret fjernede af krydset til en rundkørsel på ønske- meget interessant foredrag af arkæolog vi dette ønske, men såvel på generalforsamlingen som på halvårsmødet er Katrine Moestrup om fortidsminder i Moesgård- og Fløjstrup-skovene. Hun vi blevet kritiseret for dette. Så vi vil har blandt andet lavet nogle foldere, tage den med igen i vores fremtidige som for længst er afleveret til kommunen, men som endnu ikke er blevet blev der opfordret til at fortsætte arbej- samtaler med vejkontoret. Ligeledes trykt. Det kan varmt anbefales at holde det med at etablere byporte ved byskiltene i vort lokalområde. øjnene åbne og få fat i dem, når de udkommer. Efter at kommunen har Arbejdet med nedgravning af fiberkabler blev også bragt op. Der er en del overtaget ansvaret for fortidsminderne fra det nedlagte amt, er der sat gang i irritation over den måde, som arbejdet et bevaringsarbejde, således at eksempelvis gravhøje, der hidtil har været lang tid være arbejdsplads til stor gene udføres på. Dels kan områder i meget svære at se i skovene, nu er blevet ryddet for træer. Det forhindrer at rødder leringen af flisebelægningen ret sløset. for de nærmestboende og dels er retab- splitter dem ad, men gør også, at de er De er allerede nu ujævne, og så kan nemmere at se. Så hold øjnene åbne man frygte for fremtidige sætninger af næste gang du er i skoven. fliserne. Frilagt gravrøse i Fløjstrup skov Formanden, Jørgen F. Bak, beskrev Fællesrådets arbejde i det forgangne år læs hele beskrivelsen på side 22. Mødet blev afsluttet med en diskussion. Lyskrydset i Beder blev kritiseret for de triste omgivelser. Det er ikke en flatterende indkørsel til byen. I en del år har Fællesrådet haft en omdannelse Endelig blev trafikken på Beder Landevej og på Kirkestien i Beder berørt. Der er bemærket, at Kirkestien bruges til gennemkørende trafik. Hvis du, kære læser, er en af dem, der smutter igennem her, så lad venligst være med det! Nummer 6/2008 3

4 Ny skov mellem Beder og Malling? Af Jørgen F. Bak, formand for Fællesrådet Iforslaget til en ny kommuneplan er området mellem Beder og Malling blevet udpeget som skovrejsningsområde, som vist på kortet her til højre. De mørkegrønne områder er forslag til nye skovrejsningsområder. I udgangspunktet må man på privat initiativ gerne plante skov andre steder. Men der kan være områder, hvor det ikke er tilladt. Det er de områder, der er vist med gult, fx Fulden-fredningen. Fællesrådet har endnu ikke haft tid til at gennemgå forslaget i detaljer, men vi vil naturligvis studere det i omhyggeligt og kommentere forslaget. Vi modtager meget gerne meningstilkendegivelser, men alle er selvfølgelig meget velkommne til, som privatperson eller organisation, at indsende egne kommentarer. I skrivende stund ved vi blot, at svarfristen er i slutningen af januar. Så når det næste Fællesblad udkommer i midten af januar, er udtalelsen allerede ved at være færdig. Forslaget kan for eksempel ses på kommunens hjemmeside og på biblioteket. Fællesrådet er inviteret til et møde den 20. november, hvor vi vil diskutere forslaget med kommunens embedsmænd. Egelund vision Som tidligere omtalt i Fællesbladet har en arbejdsgruppe med deltagelse fra Fællesrådet og Beder-Malling Idrætsforening arbejdet med en vision for udvikling af Egelund med omgi- Køreplan for kommuneplan 2009 Offentlig fremlæggelse november 2008 til slutningen af januar Opsamling af bemærkninger frem til slutningen af marts Indstilling til byråd april/maj 2009 Udvalgsbehandling (med mulig- hed for foretræde), afsluttes august Mulig ny offentlig fremlæggelse august eller september Endelig vedtagelse af kommune- plan november/december Fra forslag til kommuneplan. Lysegrøn: eksisterende skov. Mørkegrøn: ny skovrejsning. Gul: forbudt skovrejsning. Brun: ny by vest for Malling. Bemærk ligeledes den tynde sorte streg med antydning af Beder-Bering-vejen. velser til et fritids- og kulturcenter. Indarbejdelsen af denne vision i kommuneplanen er et meget væsentligt element, som arbejdsgruppen vil arbejde med. Visionen falder fint i tråd med skovrejsningsforslaget. Hvad med den nye by? Kommuneplanen behandler stort set ikke den nye by, bortset fra at den er markeret i kortmaterialet. Det er ikke fordi den er glemt, men fordi kommuneplanen rækker fire år frem i tiden, og den nye by vil tidligst begynde at være relevant i den efterfølgende plan. Dog lægges der op til at planlægningsarbejdet for den nye by påbegyndes i den kommende byrådsperiode, af hensyn til kommuneplan Beder-Bering-vejen Anlæggelsen af Beder-Bering-vejen er vedtaget, og der arbejdes med at få fastlagt mulige linieføringer, så der kan blive sat gang i en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), hvorefter den endelige placering kan vedtages. På kortet øverst kan man se vejen antydet med en svag sort linie, der støder til Oddervej stort set overfor nærgenbrugsstationen. Men hvis man ser i den netop udgivne endelige udgave af Planstrategi 2008, finder man vejen som vist på kortet nedenunder. Den krummer meget mod nord og udmunder meget tæt på Beder. Fællesrådet har skrevet til kommunen og anbefalet den sydlige tilslutning, samt at man bør føre vejen frem til Bredgade/Beder Landevej og Egelund. Ingen vindmøller i vort område Der er nok nogle af jer læsere, der kan huske forårets forslag om en kæmpevindmølle ved Beder. Regeringen har pålagt alle kommuner, at de skal udpege områder på landjorden, hvor der kan placeres kæmpevindmøller. Når emnet diskuteres, har den almindelige kommentar været at man skulle placere dem til havs. Det er dog udelukket, da regeringen selv beslutter placeringen af vindmøller til havs. Men vort område slipper. Der er udpeget seks områder i kommunen. Det nærmeste er syd for Solbjerg. Den hidtidige reservation af et område til en losseplads syd for Malling er også taget ud af forslaget til kommuneplan. Fra Planstrategi Eksisterende byer vist med gult, ny by vist med rosa. Beder-Bering-vejen er vist med hvid streg, der støder til Oddervej nord for den nye by. Bemærk ligeledes markeringen af den dobbelte linieføring af Odderbanen mellem Mårslet og Malling.? 4 Nummer 6/2008

5 DECEMBER/JANUAR Høstfejring Mange var kommet for at deltage i høstgudstjenesten, der igen i år blev holdt udendørs og i strålende solskin. Ved gudstjenestens begyndelse bar minikonfirmanderne deres høstgaver frem til alterbordet, mens menigheden med musikalsk støtte fra Århus Brass Band og Børnekoret sang den første salme. Efter gudstjenesten blev minikonfirmandernes høstgaver solgt på auktionen, som menighedsrådsmedlem Karsten Tügel afviklede med vanlig munterhed og sælgermanér. Da auktionen var færdig, åbnedes konfirmandernes høstmarked, som bød på mange forskellige aktiviteter, f.eks. ballonpilekast, mooncar-racing og dåsekast. De mange fine gevinster, konfirmanderne kunne udlodde i forbindelse med deres aktiviteter, havde konfirmanderne modtaget fra en stribe sponsorer bl.a. fra de lokale butikker (se sponsorlisten her på siden). Ud over spændende aktiviteter solgte konfirmanderne også et utal af lækkerier, som lokkede mange kunder til deres boder. familier fra hele landet. Det samlede høstudbytte blev i år: kr ,60. Sponsorer Følgende butikker har skænket fine gaver til konfirmandernes høstmarked 2008: Annikas Garderobe Beder Apoteksudsalg City Kiosken Den Gamle Salon Fakta Alle de penge, som auktionen, frokostsalget og konfirmandernes høstmarked indbragte, går dels til Projekt Gadebørn i Nigeria, som Beder Sogn har støttet i en årrække, dels til Jysk børneforsorg/fredehjem, som er en frivillig forening, der hjælper og støtter svagtstillede børn, unge og Flowerhome Japan Photo Klippestudiet Salon Thomas Lærke og lillebror Netto Nordea Q8 Service SuperBrugsen Torvets Bageri Der skal fra kirkens side lyde en stor tak til de mange, som på den ene eller anden måde har støttet årets høstindsamling. Og tak til de mange som på forskellig vis hjalp til med at få det hele op at stå. Man kan se mange flere billeder fra årets høstgudstjeneste og høstmarked via kirkens hjemmeside. Emmy Haahr Jensen og Brian Ravn Pedersen Følgende institutioner har ydet støtte i form af materialer: Beder Skole (SFO) Behandlingshjemmet Bøgholt BMI Legepladsen Svendgården Tusind tak til sponsorerne! - for jeres velvillige støtte til konfirmandernes høstmarked. Nummer 6/2008 5

6 MENIGHEDSRÅDSVALG 2008 i BEDER SOGN GUDSTJENESTER Søndag , kl Sidste søndag i kirkeåret Brian Ravn Pedersen Matt 11,25-30 Søndag , kl s. i advent Emmy Haahr Jensen Matt 21,1-9 Søndag , kl Familiegudstjeneste Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Søndag , kl s. i advent Brian Ravn Pedersen Luk 21,25-36 Kirkekaffe Søndag , kl s. i advent Brian Ravn Pedersen Matt 11,2-10 Søndag , kl s. i advent Emmy Haahr Jensen Joh 1,19-28 Onsdag , kl Brian Ravn Pedersen , kl Brian Ravn Pedersen , kl Emmy Haahr Jensen Juleaften Luk 2,1-14 / Matt 1,18-25 Torsdag , kl Brian Ravn Pedersen Juledag Luk 2,1-14 Fredag , 9.30 Emmy Haahr Jensen Anden juledag Matt 23,34-39 Søndag , kl Julesøndag Emmy Haahr Jensen Luk 2,25-40 Torsdag , kl Nytårsdag Brian Ravn Pedersen Luk 2,21 Søndag , kl Helligtrekonger Finn Malthe Madsen Matt 2,1-12 Søndag , kl s. e. h.3k Brian Ravn Pedersen Luk 2,41-52 / Mark. 10,13-16 Søndag , kl s. e. h.3k Emmy Haahr Jensen Joh 2,1-11 På orienteringsmødet onsdag den 27. august 2008 blev der opstillet en liste med 9 kandidater, som var villige til at indtræde i Menighedsrådet for Beder sogn Da der ikke ved indleveringsfristen for kandidatlister, torsdag den 30. oktober 2008 var indkommet yderligere liste(r) med kandidater, der ønskede at opstille til Menighedsrådsvalget den 11. november 2008, meddelte valgudvalget for Beder sogn, at der ikke blev behov for valg, hvilket vil sige, at menighedsrådet for Beder sogn var valgt ved fredsvalg. Nedenfor anføres de 9 kandidater, der fra kirkeårets begyndelse 2008 er valgt til Beder sogns menighedsråd. Kandidaterne (alle bosiddende i 8330 Beder) anføres i samme rækkefølge, som har været offentliggjort i Odder Avis den 8. oktober og oplæst fra prædikestolen, søndag den 12. oktober. Johannes E. Mortensen, Byagervej 197 Torkild Stotz, Digevænget 1 Ruth Brohus, Stationsvej 5 Helen Stenholt, Agernvej 22 Marianne Rolander, Kirkeager 4 Kristen Dybdal, Digevænget 27 Hanne G. Pedersen, Byagervej 212, 1. th. BABY-SANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste (ca. 2-8 mdr). Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn kan du henvende dig til: organist/musikpædagog: Lisbeth Gråkjær / Karsten Tügel, Byagervej 58A Jonna Tügel, Byagervej 58A som suppleanter er valgt: Birgit Agersnap, Agernvænget 7 Johanne Stotz, Digevænget 1 Med venlig hilsen Menighedsrådets valgudvalg I det nye år, 2009, er det børnene fra 3. D, der får mulighed for at være minikonfirmander fra nytår og frem til påske. Før juleferien vil børnene få brev fra kirken med nærmere besked om ugedag og tidspunkt for, hvornår vi begynder. Mange af børnene er allerede meldt til, og tilmelding kan endnu finde sted ved henvendelse til Emmy Haahr, tlf el el. skriv til Mandagstræf Den første mandag i måneden kl Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før på tlf mellem kl og Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag d. 1. december: Pia Voxtorp; Peters jul og alle vi andres jul. Juletraditioner, julehistorier, julequiz og julesange. Mandag d. 5. januar 2009: Lars Boye Jensen; The sound of Music Pianisten har sammensat et program med toner fra musical og operette. Eskegården 24/ og 6/1 kl KORSANG BØRNEKORET (3.-5. klasse) synger TORSDAG kl i BEDER SOGNEGÅRD UNGDOMSKORET (fra 6. klasse) synger ONSDAG kl i MALLING SOGNEGÅRD 6 Nummer 6/2008

7 siden Alma Wittendorff Anton Højmark Udengaard Casper Vermod Rasmussen Lærke Dalhoff Rottbøll Adam Kjær Walløe Emil Kjær Walløe Mathilde Ziethen Løffgreen Mikkel Thabiso Faurholm DE 9 LÆSNINGER I BEDER KIRKE ONSDAG D. 10. DECEMBER KL MED KIRKENS UNGDOMSKOR OG KVINDEKORET ENGLEVILD De 9 læsninger optakt til julen er oprindelig en gammel engelsk tradition. Læsningerne skildrer Guds skaber- og frelsergerning fra skabelsen og frem til Kristi fødsel. Korene vil synge korsatser af bl.a. Mendelssohn, Carl Nielsen, John Rutter, Bob Chilcott, Michael Bojesen, fra Taizé. Alle indbydes til at synge med på de mange fællessalmer. Medvirkende iøvrigt er: Delia Petersen, tværfløjte, Michael Rauff, orgel, Brian Ravn Pedersen og Emmy Haahr, liturger og Winni Kilsgaard, dirigent Menighedsrådet indbyder alle til et lille traktement i sognegården bagefter. Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes der kaffe til det medbragte brød, og senere gælder det forslag fra salen. Søndag d. 30. november: Johannes Mortensen: Kamp, strid og stål. Skiftedag i menighedsrådet 1. søndag i advent begynder vi et nyt kirkeår. I år betyder det også, at der tiltræder et nyt menighedsråd, idet det nu er 4 år siden, at der sidst var menighedsrådsvalg. Tre medlemmer fra det gamle råd har ønsket at træde ud, mens syv medlemmer har valgt at forblive i rådet. To nye er valgt til at være med i rådet i den næste 4-års periode. De tre medlemmer af rådet, som har ønsket at træde ud er Knud Erik Breinholt, Mette Jørgensen og Ole Lind Pedersen. Vi skylder jer og jeres kolleger i rådet en hjertelig tak for jeres store indsats. Det har været travle år, med krævende opgaver, bl.a. valg af ny præst, renovering af præstegård mm. På fornemmeste vis har I varetaget arbejdet, og midt i jeres Familiegudstjeneste 1. søndag i advent, den 30. november kl med fakkeltog og afslutning for efterårets minikonfirmander fra 3. A og C 1. søndag i advent er der, traditionen tro, familiegudstjeneste. På denne dag skal vi også sige farvel og tak til efterårets minikonfirmander. Disse møder i sognegården kl. 14 til en lille afskedsfest, hvor børnene får overrakt en gave til minde om deres tid som minikonfirmander. Søndag d. 30. november Familiegudstjeneste Søndag d. 30. november Syng med Mandag d. 1. december Mandagstræf NAV NE OG ADRESSER Kalenderen SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, organistmedhjælper, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Torkild Stotz, Digevænget 1, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.), bestræbelser på at holde kirken og de øvrige bygninger i god stand har I aldrig forsømt en af de fornemmeste opgaver i rådsarbejdet: At skabe gode rammer omkring det kirkelige liv i sognet, samt at sikre gode arbejdsforhold for kirkens ansatte. Tak for jeres engagement, og fordi I har villet bruge så mange af jeres fritids-timer på at arbejde til gavn for Beder kirke og sogn. De to nye medlemmer, som har valgt at stille op til den kommende 4-års periode er: Marianne Rolander og Kristen Dybdal. Velkommen skal I være i rådsarbejdet vi ser frem til et godt og frugtbart samarbejde med jer og de øvrige syv rådsmedlemmer, som ønsker at fortsætte i rådet. Præsterne Kl. ca går vi alle i kirken til familiegudstjeneste. Vi tænder det første lys i den store adventskrans, og synger nye og gamle adventssalmer. Efter gudstjenesten samles vi på parkeringspladsen foran sognegården. Her står repræsentanter for Beder butikstorv klar med fakler, som bliver tændt. Fakkeltoget bevæger sig ned mod butikstorvet, hvor det store juletræ tændes. Måske kommer julemanden forbi, mens vi syngende går rundt om det tændte træ. Herefter serveres der gløgg og småkager. Søndag d. 7. december Kirkekaffe Onsdag d. 10. december De 9 læsninger Mandag d. 5. januar 2009 Mandagstræf Nummer 6/2008 7

8 Nyt fra Biblioteket Af Winni Thorup, bibliotekar Ny børnebibliotekar Gitte Buur Rasmussen er startet som ny børnebibliotekar. Hun glæder sig til at hilse på børn og voksne. Lokale æbler og ditto dyr Der var sensommersjov for hele familien i og uden for biblioteket i uge 39. Oplæsning for de små, udflugt til Forbrændingsanlægget i Frank M og Vasen og glade børn Endnu en dejlig fredag. Frank M, som mange af os gamle stadig husker som vild og voldsom rocksanger i 80 erne, spillede og sang sig sammen med sin ven Vasen ind i alles hjerter og lattermuskler. De to forestillinger foregik i Ungdomsklubbens sal. Til den første forestilling for de mindste sang og grinede 60 børn og deres voksne sig igennem de klassiske børnesange. Den anden forestilling for de lidt større børn rummede sange fra Thorbjørn Egners univers, og her skrålede 100 børn og deres voksne med på sangene om sure tante Sofie og papegøjen, som jo som bekendt kom fra Amerika. Lisbjerg med Grøn Guide Århus Syd, og ikke mindst var der æblepresning og tegnekonkurrence. En dejlig fredag med høj og blå sensommerhimmel strømmede 60 børn og voksne til plænen foran biblioteket. I klapvogne, på cykler og i biler ankom kassevis af æbler. Til dem uden eget æbletræ blev bibliotekets store æbletræ pynet af ivrige børn. Der blev snittet og presset bogstavelig talt tonsvis af æbler. Der blev hygget og snakket og spist bagerens lækre æbletærter. Og efter en lang og dejlig dag blev der Frank Megabody i aktion. Birthe Buhl, tidligere billedkunstlærer Kirsten Højen og undertegnede, glæder sig i skrivende stund meget til at kigge nærmere på tegningerne og til Legalt æblerov. Så har der også været Bogcafe om hvorvidt den mørke middelalder nu også var så mørk endda. Bogcafeen har endnu ikke været afholdt i skrivende stund, men mange har efterspurgt endnu en cafeaften, så vi forventer fuld tilslutning. båret saft hjem i diverse beholdere og fryseposer. I ugens løb blev tegnekonkurrencen skudt i gang. Alle børn, som ville deltage, har fået udleveret lækre tegneblyanter og kunstnerpapir. Der er indkommet ca. 80! tegninger af dyr, som lever i Beder og Malling. Dommerkomiteen, som består af Grøn Guide Århus Syd, Endelig har vi med stor fornøjelse haft bibliotekar Dorthe Salamanders herlige minibamse-designudstilling. Bamserne sad og lå i miniatureudgaver af møbler af design-ikoner som Verner Panton og Le Corbusier. Æblemos før den bliver til saft. at udtrække en vinder inden for hver af de tre alderskatagorier. Alle de tegninger, vi overhovedet kan finde plads til på bibliotekets vægge, bliver hængt op, vindertegningerne i indrammet stand, og det hele kan stadig ses, når Fællesbladet udkommer. Præmieoverrækkelsen til de tre dygtige vindere er sket, når Fællesbladet udkommer. I næste nummer af bladet præsenterer vi såvel tegningerne som vinderne. Kommende arrangementer og aktiviteter annonceres på bibliotekets hjemmeside: Vi lægger fremover lidt flere kræfter i hjemmesiden, så hold øje med den! 8 Nummer 6/2008

9 Grøn Guide Århus Syd Af Birte Buhl, Grøn Guide, Århus Syd Tlf.: Når jeg er ude på skolerne og snakker med elever om affald og affaldssortering, er et af de tilbagevendende spørgsmål affald smidt i naturen eller på gaden. Stort set alle børn synes, det er OK at smide et æbleskrog ind under en busk, men det er ikke OK at smide det på fortovet. Det er ikke alle voksne, der er lige så gode til at tænke sig om. Tyggegummi og cigaretskod smides ofte, som om det forsvinder på et par uger ligesom æbleskrog, men det gør de ikke. Uanset om cigaretskoddet eller tyggegummiet smides i naturen eller på fortovet, tager det flere år, inden de er nedbrudt. Så det skal altid i skraldespanden. Hundelorte og æbleskrog - det er den slags affald, som kræver lidt omtanke. Det er begge dele affald, som ofte havner i naturen eller på naboens fortov. Er det OK? Ja, det er OK, hvis hundelorten eller æbleskroget placeres i naturen, usynligt og utilgængeligt, så det hverken sviner skosåler eller udsyn. Begge dele nedbrydes i kontakt med jord Hundelorte og æbleskrog og fugt på få uger. Men det er IKKE OK at putte hverken æbleskrog eller hundelort i en pose og så smide det i naturen eller ind under naboens hæk, for så har man tværtimod skabt et langvarigt affaldsproblem, som tager ca. 50 år om at forsvinde. Det er selvfølgelig helt OK at samle hundelorten op i en pose og bære den til nærmeste skraldespand. Det er den eneste rigtige løsning, hvis hundelorten er havnet på naboens fortov eller tilsvarende sted. Det kræver lidt omtanke, men alle kan finde ud af det. Har du lyst til at prøve din viden om affald, som havner i naturen, eller om andre og sværere spørgsmål, så gå ind på og klik på affaldsindsamling og derefter af- faldskort her kan du starte et spil om affald i naturen. Ukrudt og petanquebaner Der er efterhånden kommet nogle boule/petanque-baner rundt omkring i lokalområdet. Da vi bor i et frodigt land, invaderes disse steder af ukrudt, og hvad gør man så, når vi bor oven på vores drikkevand og derfor ikke må sprøjte mod den slags? I Egelund er der også en petanque-bane, og kommunen sprøjter helt sikkert ikke på den. Et godt råd fra kommunens folk, der holder den slags områder, er, at det er nemmere at holde banen ren end at gøre den ren. Altså forebyggelse frem for helbredelse. Når man har spillet, så riv banen, så ukrudtet ikke får lov at etablere sig. Med ukrudt er det altid godt at være særlig på vagt overfor det om foråret, mens der kan slappes lidt mere af om sommeren, når det er tørt. Grøn guide svarer gerne på flere grønne spørgsmål. Send dit spørgsmål til: Nyt tlf. nummer: Invitation til alle i Beder, Malling og Ajstrup Offentligt debatmøde for alle interesserede med medlem af EU-Parlamentet Dan Jørgensen Mandag den 24. november kl i Malling Sognegård. Dan Jørgensen er oprindeligt valgt i Østjylland og er nu som følge af sin store indsats som EU-parlamentariker opstillet som Socialdemokraternes spidskandidat i hele landet til det kommende EU-parlamentsvalg. Kom og deltag i debatten med Dan Jørgensen om EU-politik ang. kemikalielovgivning og andre miljøspørgsmål, klima, dyrevelfærd, flygtninge- og indvandrerpolitik set i lyset af den nye dom fra EF-domstolen, behovet for en ny folkeafstemning om Euro'en og mange andre vigtige emner. Vel mødt Socialdemokraterne i Beder-Malling En tak til Lions Klub Det Danske Gartnerimuseum vil gerne sige tak til Lions Klub ved Knud Thiesgaard for de 5000,- kr. vi modtog til vort 10 års jubilæum. Pengene vil blive anvendt til den daglige drift af museet. Leif Juul, formand for Det Danske Gartnerimuseum. Nummer 6/2008 9

10 Lokalcentrene SYD, Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf Opkald efter kl henvises til Brandstationen. Områdechef Bente Wenborg. Træffes efter aftale. Aktivitetsleder Pia Koller. Leder for plejen Lisbeth Skovhus. Leder for hjemmeplejen Aase Grundal. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Tlf.: Teamleder Helle R. Jensen. Tlf.: Træffes bedst mellem kl.8:00-9:00. Ergo- & fysioterapeuterne Tlf ell. tlf Træffes kl. 8:30-9:30 alle hverdage. Sundhedsklinik ved Eskegården og Malling Plejehjem Træffes kl. 8:00-9:00. Tlf.: Cafeens åbningstider Hverdage kl. 10:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. Økonoma Sinne Vestergaard tlf.: Direkte numre til: Malling plejehjem tlf Kristiansgården tlf Nyt fra Eskegården Af Pia Koller, daglig leder ved Eskegården JULEMARKED på Eskegården Traditionen tro danner Eskegården ramme om et julemarked: Søndag den 23. november 2008 fra kl Der vil være rig mulighed for at købe de første julegaver ved én af de mange stande. Der er: juledekorationer, silkemaling, marmelade, tørrede blomster, julenisser og meget andet, der hører julen til. Ønsker man en stand på markedet, skal man henvende sig til: Ruth Brohus på tlf.: Eskegårdens café har åbent, og der kan købes forfriskninger. VEL MØDT TIL JULEMARKED PÅ ESKEGÅRDEN Brugerrådet Formand Kurt Simonsen, Agernvej 81, 8330 Beder Buffet i caféen - nyt tilbud! Hold øje med opslagstavlen ved caféen på Eskegården. En gang om måneden - foreløbig den første tirsdag i måneden - arrangerer caféen en stor buffet for cafégæsterne. Pris: 50 kroner Der vil være skiftende temaer for buffeten. Alle er velkomne! 10 Nummer 6/2008

11 Hver lørdag kl. 10:30-12:00 Kom i form/skigymnastik. Beder skole lille sal. BMI Gymnastik. Søndag 23. nov. kl. 11:00-16:00 Julemarked. Eskegården, Beder. Mandag 24. nov. kl. 20:00 Offenligt debatmøde med Dan Jørgensen medlem af EU-Parlamentet. Sognegården Malling. Arr: Socialdemokraterne i Beder-Malling. Onsdag 26. nov. kl. 9:00 Mødested: Eskegården. Vi går en tur, og køber kaffe på Eskegården. Arrangør: Veteranerne. Fredag 28. nov. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Tirsdag 2. dec. kl. 14:00 Juleafslutning i Beder Kirke og Sognegård. Kaffe og banko m.m. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 2. dec. kl. 19:30 Besøg på Egnsarkivet. Arr: Lokalhistorisk Forening for Beder og Malling sogne. Onsdag 10. dec. kl. 9:00 Mødested: Eskegården. Vi traver en tur og køber gløgg og æbleskiver på Eskegården. Arrangør: Veteranerne. Onsdag 10. dec. kl. 19:30 De ni læsninger i Beder kirke med kirkens ungdomskor og Kvindekoret Englevild. Kalender Fredag 12. dec. Afgang Beder Torv kl. 8:00 Brugsen i Malling kl. 8:15 Juletur til Flensborg og Krusmølle med frokost. (se side 24) Tilmelding senest 2. dec. Tlf eller Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 16. dec. kl.19:30 De ni læsninger i Malling Kirke med Chrysillis-koret. Søndag 4. jan. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 7. jan. kl. 9:00 Mødested: Egelund P-plads. Tur til Dyngby Strand. Arrangør: Veteranerne. Søndag 18. jan. kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 27. jan. kl. 14:00 Generalforsamling på Eskegården Beder-Malling Pensionistforening. Fredag den 30. jan. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Onsdag 18. febr. kl. 19:30 Generalforsamling. (Sted oplyses senere). BMI Gymnastik. Fredag 27. febr. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Lørdag 28. marts Gymnastikopvisning i Egelundhallen. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf HÅRKUNST Åbningstider: Man. Lukket Tirs.-Tors Fre Lør Tlf Anette Birk Kirkebakken 5 D City Kiosken Malling - din tips & lotto forhandler Stationspladsen Malling Tlf.: KLAUS PAULS AUTOMOBILER BEDER Stationsvej 21 Tlf.: Se også Jul og kunst i Vingalleriet 8330 Beder Vingalleriet på Nymarksvej 70 åbner nyt kunstgalleri lørdag 29. november og lægger ud med tre lokale kunstnere keramikerne Anne Langhøj og Agnete Deibjerg Kristensen og Katrin Grønfeldt, tekstilkunstner og designlærer. Juletræer, pyntegrønt, julepynt, gløgg og æbleskiver sælges. Åbent de sidste fire weekender frem til jul, lørdag og søndag kl Nummer 6/

12 MALLING SKOLE Sedlen nogen har taget - sendes nu elektronisk Af Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder Hvordan kommunikerer vi? Og hvornår kommunikerer vi? Har været to centrale spørgsmål der i den seneste tid har været drøftet i personalegruppen og i bestyrelsen på Malling Skole. Drøftelserne har dannet grundlag for bestyrelsens principper for anvendelse af ForældreIntra og telefon mellem skole og hjem. På første forældremøde i skoleåret har en gennemgang af kommunikationsprincipperne været på dagsordenen. Vores mål er at kommunikationen blandt alle medarbejdere, børn, forældre, ledelse og øvrige samarbejdspartnere skal være præget af gensidig respekt og tillid. Hensigten med de nye aftaler er at tydeliggøre de forventninger forældre kan have til personalet og omvendt. Samtidig er det fra bestyrelsens side også et ønske om at styrke medarbejdernes arbejdsmiljø. De udarbejdede principper er et klart signal om at kommunikationen mellem skole og hjem videst muligt bliver elektronisk. Vi ønsker dermed at undgå de breve, der mange gange forsvandt eller endte sammenkrøllede på bunden af skoletasken. E-kommunikation er godt, men kan aldrig erstatte den mundtlige samtale. I tilfælde af at forældre har spørgsmål omkring undervisningen, social trivsel eller andre større spørgsmål benyttes fortsat telefonsamtaler eller personlige møder. De samlede principper kan læses på skolens hjemmeside. Udvikling af de fysiske rammer for børn og unge i Malling Af Jens Jørgensen, skolebestyrelsen Som led i videreudviklingen af de fysiske rammer for børn og unge i Mallingområdet har der været nedsat en Mini-byggetænketank i Malling. Byggetænketanken har bestået af lokale ledere fra skole, SFO og fritidsklub, fra skolebestyrelse, skolens lærere og fra Børn og Ungeforvaltningen. Målsætningen var fra starten at der skulle ses på det bestående; om det kunne lade sig gøre at udnytte de bestående bygninger og udenomsarealer på en bedre måde. Fritids- og ungdomsklubben i Mal- ling Fritids- og ungdomsklubben i Malling er placeret i et parcelhuskvarter i en lejet bygning med en årlig husleje som er temmelig høj. Der er plads til ca. 100 børn og unge, hvilket hvert år resulterer i frustrerede børn og forældre, fordi der mangler plads til ca. 50 børn. fritidsklubben til SFO-bygningerne i det gamle fritidshjem på Ajstrupvej, således at ventelisteproblematikken kan løses, at klubben vil få bedre udendørsarealer og at der vil kunne ske tættere samarbejde med skolen i brugen af fælles lokaler. Ved at anvende midlerne fra den årlige husleje på Nyløkkevej, tænkes der etableret en sal og en multibane ved en ny Fritids- og ungdomsklub på Ajstrupvej. SFO-afdelingen på Ajstrupvej Den nuværende SFO-afdeling på Ajstrupvej - menhæng med tankerne omkring aldersintegreret indskoling, hvor skoleundervisning og skolefritid integreres. Malling Skole er at skabe en overskuelig struktur, som skal være med til at understøtte pædagogikken i den aldersintegrerede indskoling. Der er udarbejdet tegning over hvor den nye for at se disse tegninger ved henvendelse til skoleleder Hanne Gammelgård. Af øvrige tiltag på Malling Skole er der tænkt på etablering af 4 centre, således at skolen opdeles i : Kultur- og kommunikationscenter. Naturfagligt center. Kreativt center. Center til fremme af sundhed. Samtidig er det hensigten, at der skal gøre noget ved indeklima og støj på skolen. Malling Skole har i 2008 modtaget en række påbud fra Arbejdstilsynet og der skal således ske en opretning af en del af lokalerne. Økonomi Den økonomiske ramme for Byggetænketankens idéer er selvfølgelig stram, men alle håber på at få del i de midler, der i de kommende år skal bruges til at renovere skoler i Århus Kommune. Hvad vil der ske i umiddelbar fremtid? Tankerne fra Byggetænketanken går nu i høring hos interessenter i Mallingområdet. Heref- ter sendes tankerne til Børn og Ungeforvaltningen. Byrådet tager politisk stilling til hvor midlerne til skolerenovering skal bruges i løbet af foråret Nummer 6/2008

13 En fest for naturfagene Af Per Bisgaard, pædagogisk leder På andet år deltog Malling Skole i den landsdækkende Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39. Årets festivaltema var "Liv og bevægelse". Formålet med festivalen er at skabe begejstring for naturfagene. Festivalen arrangeres af Dansk Naturvidenskabsformidling hvert år i uge 39 i samarbejde med lokale festivalarrangører fra uddannelsesinstitutioner, museer, biblioteker, virksomheder, organisationer mm. Dansk Naturvidenskabsfestival er støttet af Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt organisationer, private fonde og virksomheder. Vi har bl.a deltaget i et storstilet masseeksperiment. Se mere på 9.årgang. besøgte bl.a Odder Gymnasium, der blev lavet mange naturvidenskabelige eksperimenter rundt i klasser, faglokaler, gange og udearealer mm. Se billederne fra undervisningen. I 2009 er temaet for Dansk Naturvidenskabsfestival: Byggesten. Vi deltager også næste år. Skolens kontor: Fax: "Perronen" Nummer 6/

14 SFO-forældrerådets årsberetning 2007/2008 Af Pernille Bjerre Jakobsen, formand for SFO'ens forældreråd i Malling Dette er den første årsberetning efter sammenlægningen af Eghovedvej, Fritidshjemmet og Prikken. SFO'en i Malling hedder nu PERRONEN. Fusionen (som var følge af Århus Kommunes sparerunde) af de tre SFO'er medførte en stor ændring af børnenes og personalets hverdag. For børnene betød det primært, at de som noget nyt blev klasse-inddelt i: A-sporet (på det gamle Fritidshjem), B- og C-sporet (i det gamle Prikken) og Trinbrættet (skolens lokaler nr ). På trinbrættet hører alle børn fra 3. og nu også 4. klasse til. Personalet skulle etablere et samarbejde mellem gamle og nye kolleger, en ny leder ansættes Der har været en betydelig udskiftning af personalet. Ansættelsen af Bendt Kjærgaard som leder var på plads fra starten af skoleåret. Stillingerne som leder i sporene har været lidt mere forskellige spor har efterhånden fundet en ny dagligdag for børn og voksne. Udover fusionen fulgte der med sparerunden nogle nye SKALopgaver. Her kan bl.a. nævnes modtagelse af bus-børnene fra Gellerup, indførsel af aldersintegreret indskoling (skoleåret 2008/2009), lektiecafé og nye iagttagelsesmetoder af H-børnene. Dette samtidig med, at normeringen blev reduceret, og de økonomiske midler udeblev. Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at personalet har ydet en meget stor og svær indsats. Vi vil gerne takke alle, der bidrog. Vi sætter pris på jeres indsats og ønsker jer pøjpøj på vejen frem mod en endnu bedre SFO. 24. oktober 2007 blev det nye SFO-forældreråd konstitueret. Vi består af ni forældre (heraftre supplanter), en medarbejderrepræsentant, Kirsten B.P., og Bendt. Vi holder møde femseks gange om året, og to gange om året med skolebestyrelsen. Sidstnævnte er lovpligtigt. Vi er underlagt skolebestyrelsen og har dermed ingen reelle beføjelser. Men vi har lov at foreslå og gå ind i en dialog. Det har været rigtig vigtigt for os at få skabt etrigtigt godt samarbejde med skolebestyrelsen, hvilket da - efter vores mening - også er lykkedes. Der er således lavet en samarbejdsaftale, dem og os imellem. Den skal genforhandles hvert år. Multibane og rollespil af det forgangne år. Vi har deltaget i de mange ansættelsessamtaler, der har været i forbindelse med den store udskiftning af personale. Men vores fokus har ligget på SFO'ens fysiske rammer. Da Malling Skole har haft bl.a. fysiske rammer som fokusområde, har vi valgt at bakke dette område op. Vi har forsøgt at arrangere en fælles arbejds-lørdag med forældre og børn. Desværre var tilslutningen så ringe, at vi valgte at vi prøver nok igen i foråret Hvad årsagen har været, ved vi ikke, men vi undersøger sagen nærmere. Vi har også arbejdet på at få skaffet kr. til en multibane. Århus Kommune har givet afslag på ansøgningen om pengene til banen, men vi vil så gerne tilføre Malling den bane, så indtil videre søger vi fonde mv. og prø- En anden af de opgaver, vi har været involveret i, er diskussionen om brug af computere. På baggrund af en forældre-henvendelse har emnet været diskuteret både i SFO-forældrerådet og blandt personalet. Der er laver en Denne periode varer et år, og først herefter evalueres og besluttes, hvilken model der fremover skal gælde for SFO'en i Malling. Af aktiviteter i SFO'en kan nævnes vores julearrangement 20. december Der blev budt for forældre og børn i de forskellige spor og til sidst: dans om juletræet i skolegården. Et hyggeligt arrangement, som vi håber vil gentage sig til næste jul. En stor tak til de forældre, der bidrog med at varme gløggen og lune æbleskiverne. I foråret stod personalet også for en fodboldtur til NRGi park for at se AGF mod Lyngby. Det skulle efter sigende have været en god tur, to busser fyldt med glade af deres - på det tidspunkt, sjældne sejre. 19. juni 2008 var hele SFO'en samlet om en Rollespils-dag. Der udspillede sig drabelige kampe på skolens baner, alle kæmpede for sagen, - men heldigvis overlevede alle børn og voksne! Det var et godt arrangement, og det var tydeligt, at mange børn havde forberedt sig: dragter, sværd osv. var lavet i tiden op til arrangementet. Det skal nævnes, at en nyetableret SFO, med et nyt navn, selvfølgelig også har brug for et nyt logo. Det blev lavet af den lokale kunstner: Ole Grøn. Det nye logo, som hænger ved indgangen til alle spor, blev afsløret 11. april 2008 kl på bedste ferniseringsstil. Et plet-skud! Passer perfekt til vores SFO. I løbet af året har der været dage, hvor personalet har bedt os forældre om selv at passe vores børn. Disse dage har været i forbindelse med kurser og aktiviteter omkring sammenlægningen og de nye udfordringer, det har givet. vi alle sammen ved, at det kan være problematisk med alternativ pasning/fri-fra-arbejde. Personalet har fået stort udbytte af alle dagene og føler sig bedre klædt på til at løfte de opgaver, de møder i dagligdagen med vores børn. SFO-forældrerådet har bakket op omkring disse dage og fundet det rigtigt og nødvendigt, at personalet deltog i disse kurser/aktiviteter. Det første år er nu gået for forældrerådet. Det har været både sjovt og spændende. Vi er kommet - tak for indsatsen og det gode humør. Velkom- SFO-forældrerådet 08/09 Formand: Pernille Bjerre Jakobsen , Næstf: Karin Broch-Lips Sfo-leder: Bendt Kjærgaard. Personalerepræsentant: Anne Møller. John Winther Rasmus Holm Malene Fogh Jensen Anne-Dorthe From Nielsen Majken Egholm Erik Warming Karin Lambæk 14 Nummer 6/2008

15 Kirke & sogn Ja, den opmærksomme læser kan vist godt se, at dette julevers ikke står i salmebogen, og også, at det ikke hører hjemme i den lettere julelyrik. Dertil er der for megen brod i det. Det er digtet i 1887 af en præstesøn, der havde brudt med kirke og kristendom, men som ikke desto mindre hjemmefra havde taget den redelighed i arv, der gør det muligt at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt. Henrik Pontoppidan hed han. Og det uvæsentlige er selvfølgelig, at æslerne skryder. Ja, for det gør de jo, for hvert år mere og mere, fordi den stadigt mere udviklede teknik og hele tiden forøgede beherskelse af massepåvirkningsmedierne gør det muligt at stemme reklamebrølet højere og højere og trods økonomisk krise fastholde juleindtjeningen og gavegiveriet, oppiske nerverne og fremme flugten til det solbeskinnede udland. Og ja, alt dette æselskryderi er der jo så nogle, der finder højst forargeligt. Men da det ofte er de samme mennesker, som livligt deltager i det, lever af det og i det hele taget ikke selv nægter sig nogle af julens fornøjelser, så er forargelsen tit en smule billig. Og ikke mindst er den billig for så vidt, som kirken stiller an med den. Den har jo nemlig selv frivilligt koblet sin sag sammen med alt juleriet, som var til længe før kristendommens tid og nok skal bestå, også selv om den skulle forsvinde. Der er i den grad investeret penge og følelser i den, at den er nogenlunde sikret imod forgængelighed. Henrik Pontoppidan, maleri af Michael Ancher 1883 Ved lygtens skin, imellem får og stude, Blev Jesus-barnet født og svøbt i klude. Et æsel lagde ørerne tilbage Og hilste lydt den lilles første klage. Det var i Bethlehem for længe siden, Og drengens ry er vokset stærkt med tiden. Hans fødselsstund er årets største time, Da festlys tændes, alle klokker kime. Men altid gennem juleaftens glæde Jeg hører æslet skryde, barnet græde! Være forarget på kristendommens vegne over juleriets skrydende æsler, det skal man ikke; for med kristendom menes selvfølgelig ikke her det forunderlige sammensurium af alt muligt, som den kristne religion altid har været, men, udtrykt med Henrik Pontoppidan, så menes der alene: barnet, som græder! Han gjorde sig i hvert fald ingen illusioner. Det var ikke ham, der fandt på de banale ord om fred på jorden, alle ufredelige menneskers ønskedrøm. Nej, han talte ganske anderledes om den sag: Bild jer ikke ind, at jeg er kommet for at bringe fred, nej, ikke fred, men sværd! Jeg er kommet for at volde splid! Så sagde han også noget om, at hans rige ikke var af denne verden, men at det alligevel er midt iblandt os. Dermed mente han ikke, at det skulle være sådan et indre åndeligt rige, alt det materialistiske stræb modsat, eller et højere, usynligt og overjordisk rige, noget meget bedre end den kun alt for håndgribelige virkelighed. Nej, han mente rent ud, at det rige, han bragte ind i vores verden, havde en helt anden rod: Han betalte kærlighedens pris for at bryde ind i vores: magtens og rettens, selvkærlighedens og forkærlighedens verden. Derfor blev han ikke nogen succes. Som den bedste af de kirkeligt anerkendte julesalmedigtere, Brorson, udtrykker det, helt på linje med Pontoppidan, så blev det kun til stald og krybbe, kors og død! Derfor betyder jul ikke fred på jorden, men sværd og splid. Den er et angreb på os, et magtesløst og derfor frygteligt angreb, som man ikke kan beskytte sig imod, lige så frygteligt som børns gråd, når de bliver glemt. Eller anderledes sagt: i Det gamle Testamente fortælles der en underlig historie om en profet, som ikke ville fremføre det budskab, han var sat til at bringe. Men da tog profetens æsel pludselig til orde og satte ham på plads: Det kan hænde i den kirkelige som i den verdslige jul, at æselskryderiet bliver så højt, at næppe andet kan høres. Men så er det jo opmuntrende at tænke på, at vi blandt salmisterne har haft et verdsligt æsel som Henrik Pontoppidan, der virkelig havde nerve for at høre, at jul og jul er to ting. Den er ubestrideligt alle de højtskrydendes skryderi. Men bagved er der stadig et barn, der græder, som børn jo gør, når de bliver glemt af dem, der ikke vil glemme sig selv! Men findes der da noget, som kan få et menneske til at glemme sig selv? Jo, det gør der vel, trods alt: Skal et menneske glemme sig selv, så må det overrumples. Det må komme bag på én, pludseligt eller uventet. Og det må være i en glæde, som føles ufortjent og ikke bare uventet. Den kan jo være hvad som helst; men hyppigst kommer den vel i skikkelse af glæden over et andet menneske, måske endda sådan, at det fornemmes uventet og ufortjent: at der virkelig findes tilgivelse, genrejsning, ny begyndelse. Og det er så selvfølgelig ikke anderledes med den glæde, juleevangeliet taler om. Den er, som det hedder, for hele folket. Den kan komme bag på hvem som helst. Man kan bare ikke sige hvornår eller hvordan. Men om den kommer, da er den altid uventet og altid ufortjent. Malthe Madsen Nummer 6/

16 Lørdag den 13. december er det Lucia Dag. Det er blevet en god tradition, at efterårets minikonfirmander sammen med medlemmer af børnekoret går Lucia optog på Malling plejehjem. Onsdag den 17. december vil minikonfirmanderne fra 3. A samt børnekoret glæde beboerne på Malling plejehjem med Lucia-sangen og andre advents- og julesange. Alle pigerne vil være klædt i ens luciadragter og bære lys i hænderne, mens drengene kommer med små hjemmelavede julehilsner til beboerne. Børnene vil få nærmere besked om mødetidspunkt. Forældre og bedsteforældre er velkomne til at være med. Gudstjenesten markerer på festlig vis både det nye kirkeårs begyndelse og afslutningen for efterårets minikonfirmander fra 3. A. Vi tænder det første lys i den store adventskrans og synger adventstidens dejlige salmer, både gamle og nye. Medlemmer fra børnekoret synger for på salmerne. Gudstjenesten ligner den almindelige søndagsgudstjeneste med dåb og nadver, dog sådan at den er tilrettelagt under hensyntagen til at der er mange børn og unge i kirken. Julehjælp i Malling Af de midler, som i tidligere år i julemåneden er blevet indsamlet i kirken, er der et pænt beløb til rådighed, som vil blive uddelt i form af julehjælp til økonomisk hårdt trængte enkeltpersoner og familier i Malling sogn. Ansøgninger om at komme i betragtning bedes, sammen med en begrundelse for behovet, senest mandag d. 8. december sendt eller afleveret til Sognepræst Malthe Madsen, Malling Kirkevej Malling. Emmy Haahr Jensen og Malthe Madsen, Mårslet står for denne eftermiddag. Inge Pedersen har udgivet både digte, noveller og romaner, senest. Inge Pedersen skriver: Foredraget Og halsen af en svane tager udgangspunkt i min roman, som i punktnedslag beskriver et barneliv i Vendsyssel under den tyske besættelse. Det er en verden, der lever i vores fælles erindring, men er fyldt med huller, som svarer til alt det barnet ikke forstår: De voksnes hemmelighedsfulde sprog, deres tavshed - og krigen der antager groteske og skrækindjagende former. Vi synger julen ind Musikalsk foredrag og fællessang af julens dejlige salmer og sange. Advents- og gjuletiden er traditionernes tid. Én af dem er, at vi synger flere sange og salmer, end vi gør resten af året. Fra det nye kirkeårs begyndelse, 1.s.i. advent, tiltræder det nye menighedsråd for Malling sogn. Fire medlemmer fra det gamle råd har ønsket at træde ud. Fem nye er valgt, da Malling menighedsråd skal have 8 medlemmer. Og vi sluttede perioden med at være 7. Der er tillige valgt fire suppleanter. De fire medlemmer som har ønsket at træde ud er: Bent Oxvig, Kirsten Cortes, Karen Greve og Kristen Overgaard. Sammen med jeres kolleger i rådet har I brugt en stor del af jeres fritid på at arbejde til gavn for Malling sogn og kirke. Vi skylder jer en varm tak for den store indsats, som I alle har gjort. Det gælder både m.h.t. kirkens liv og vækst, som det hedder altså at skabe gode rammer omkring det kirkelige liv i sognet - gudstjenestefornyelser, sogneaktiviteter mm., og m.h.t. at sikre gode arbejdsforhold for kirkens ansatte. Der har været mange og store opgaver, ikke mindst med at holde Torsdagstræf i december følger den tradition. Fløjstrup kommer og hjælper os med at spille og synge julen ind sammen med medlemmer af Cantabile koret. Undervejs kommer Lisa Koch Nielsen ind på baggrunden for nogle af vore - ofte lidt besynderlige - juletraditoner. Og vi skal, som altid, hygge os ved kaffebordene - med julebag og godter. Indsæt billede af Lisa Kock Nielsen Bo Rasmussen har været lektor på Aarhus Seminarium i religion og filosofi, og har skrevet bogen Kolonihavefilosofi jordiske og kosmiske banaliteter i hverdagslivet. Om den kolonihavefilosofi, han vil delagtiggøre os i, siger han: Centrum i den store gobelin af Bjørn Nørgaard, der handler om den nyeste tid, er en kolonihave. Og det er ikke er tilfældigt. De små dannebrogsflag på gobelinen er imidlertid ikke en grænsebom, men en invitation til fællesskab, for kolonihavefilosofi er ikke en filosofi, der dyrker danskheden som en hellig ko, men en filosofi, der interesserer sig for naturen og de nære jordiske ting i et kosmisk perspektiv, og det er en filosofi, der tænker, at man godt kan forene livslyst og samfundssind. kirken og dens inventar samt øvrige bygninger i god stand, så de fortsat kan tjene deres formål, og kan blive bevaret for de kommende generationer. Tak for jeres engagement og uegennyttige indsats. De fem nye medlemmer, som er valgt ind i menighedsrådet for den næste 4-årige periode er: Gorm Nørmark-Larsen, Torsten Sverdrup Warberg, Jens Evald Dybro, Birgitte Maria Quistgaard Andersen og Harry Christensen Buhl. De tre rådsmedlemmer, som fortsætter i rådet er: Alice Holden, Ida Dybdal og Lone Svinth. De fire suppleanter er følgende: Bjarne Juul Jensen, Michael Juul, Anette Riisgaard og Pia Quist. I ønskes alle hjertelig velkommen i arbejdstøjet, og vi glæder os til et godt og frugtbart samarbejde med jer - til gavn for sognet og kirken. EHJ 16 Nummer 6/2008

17 Fyraftenssang er et ander- ledes møde i kirkens rum. Ca. en 1/2 time taget ud af den travle hverdag med et vekslende indhold: Fællessang, musikalske indslag, fortælling, oplæsning af prosatekster eller digte eller hvad der nu er valgt fra gang til gang. Onsdag den 21. januar er det Kurt Pedersen, Malling, der vil stå for indholdet af fyraftenssangen, og Ungdomskoret vil medvirke under ledelse af organist Winni Kilsgaard. MALLING SOGNEGÅRD onsdag kl BEDER SOGNEGÅRD (fra 6. klasse) onsdag kl Winni Kilsgaard tlf / Sæsonens sidste sognecafé, hvor vi adventshygger. Alle har en pakke med som vi spiller om. Det plejer at være meget festligt. Stor tak til minikonfirmanderne fra 3. A for en god tid sammen med jer. Og tak til alle I forældre fordi I så ofte kommer og deltager i børnenes arrangementer i kirke og sognegård. Det er 3. B, der kan være med fra januar og frem til påske. Hvis nogle endnu ikke er tilmeldt eller savner oplysninger om forløbet i foråret, kan man henvende sig til undertegnede. Tilmelding kan stadig nås. Inden juleferien vil børnene få et brev fra kirken med oplysninger om ugedag og tidspunkt for hvornår vi begynder igen efter nytår. Emmy Haahr Jensen tlf.: el Joachim Skovgaards skildring af julenat i stalden i Betlehem CHRYSILLISKORET synger bla.uddrag fra Händels MESSIAS, vekslende med læsninger og fælles julesalmer. Efter koncerten bydes der på et glas i sognegården. Fra konfirmandernes høstmarked. den 21. september med efterfølgende frokost og auktion i sognegården over minikonfirmandernes høstgaver blev afviklet i smukt sensommervejr og med god tilslutning. Konfirmanderne fra 7. A, B og C nød også godt af det fine vejr til deres høstmarked på pladsen foran sognegården, som var omdannet til en stor markedsplads med boder af alle mulige slags. Der kunne købes bolcher, pandekager, popkorn, muffins og mange lækre kager - smoothies - kaffe, te og kolde drikke, og man kunne muntre sig med flødebolle - og dåsekast mm - konfirmanderne havde sat al deres fantasi og gode evner ind på at lave høstmarked til fordel for Kirkens Korshærs arbejde i Danmark. Og det lykkedes så fint. Det samlede resultat af minikonfirmandernes høstgaver og konfirmandernes boder + salg af frokost blev kr ,60 - et beløb som ubeskåret er sendt til Kirkens Korshærs Århus-afdeling. En stor tak skal lyde til Malling Bio og til alle de handlende i Malling som tog godt imod konfirmanderne og støttede høstmarkedet med fine sponsorgaver og præmier. Nummer 6/

18 Jonathan Valdemar Kielberg Newton Sofia Sandberg Joakim Tue Wang Ellen Berke Lauridsen Emilia Kromann Kjærgaard Cecilia Marcello Loffredo Amalie Raben Brix William Senius Fevre Torsdagstræf 1. søndag i advent, familiegudstjeneste Torsdagstræf Sognecafé De ni Læsninger Torsdagstræf Kirke & sogn Nr. 76. december/januar Årgang 20 Redaktion: Finn Malthe Madsen, ansvh., Emmy Haahr Jensen, Karen Greve og Lone Svinth Vi modtager gerne indlæg fra læserne. Finn Malthe Madsen Kirkevej 3, 8340 Malling Telefon Træffes bedst alle hverdage, kl undtagen mandag. Kontoret iøvrigt tirsdag kl. 9-11, samt torsdagkl Emmy Haahr Jensen Ny Moesgårdvej Højbjerg Telefon / Mobil træfffes efter aftale. Fredag er fridag. Folmer Krarup Kirkegårdskontoret Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling. Telefon Træffes bedst mandag-torsdag kl Birthe Hinge Træffes i Sognegården kl alle hverdage undtagen mandag Telefon: eller Winni Kilsgaard Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Telefon Lisbeth Gråkjær Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Telefon Jeppe Aastrup Åbakken 9, 8320 Mårslet Telefon Formand: Ida Dybdal Mallinggårdsvej 125 B, 8340 Malling Telefon: Næstformand: Bent Oxvig Bygvænget 13, 8340 Malling Telefon: Nummer 6/2008

19 Landbetjentens klumme Positivt opfølgnings-møde om lokale unges adfærd Af Ib Stidsen landbetjent Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg På foranledning af den voksende bekymring for de unge mennesker helt ned til år, der bevæger sig i området i de sene nattetimer, - som beskrevet i forrige Fællesblad - blev der arrangeret et møde i Beder Ungdomsklub, torsdag den 9. oktober på initiativ af Bibi leder af ungdomsklubben. Alle interesserede var velkomne og der var et glædeligt stort fremmøde. Formålet med mødet var at oplyse om, hvordan både Bibi og jeg opfattede stemningen blandt de unge i Beder og Malling med hensyn til adfærd, herunder hærværk, hash, tyverier og mulige trusler mod hinanden. Endvidere var en misbrugskonsulent fra Århus Kommune til stede. Efter en redegørelse fra mig støttet op af Bibis observationer var der lagt op til evt. spørgsmål til enten misbrugskonsulenten, Bibi eller undertegnede. Jeg har efterflølgende fået tilkendegivelser om, at mødet var oplysende og orienterende. Det er desværre en kendsgerning, at der florerer en del hash blandt de unge, og at det er særdeles nemt at få fat i. Som forældre bør man især være opmærksom på, om den unge ændrer adfærd eller begynder pludselig at have nye kammerater. Det er naturligvis ikke et tydeligt advarselssignal, at man får nye kammerater, men det skader ikke som forældre at have tjek på det. Generelt vil jeg dog gerne afslutte med at oplyse, at jeg ser en glædelig nedadgående tendens på områderne hærværk, trusler, og tyveri. Se også artiklen på Beder Ungdomsklubs side, side 29. Besøgstjenesten mangler tre besøgsvenner Af formidler af Besøgstjenesten, Henny Verner, Eghovedvej 12, Malling Ide år, hvor jeg har været formidler nogle, som gerne ville have besøg. Det af besøgstjenesten i Beder- Malling har jeg det utroligt svært med. Ajstrup, har det været og er stadig utroligt svært at få besøgsvenner. Jeg Lige nu mangler vi besøgsvenner til ved da godt, der er meget, man skal tre personer i Beder. have realiseret, når man går på pension. Men jeg mener stadigvæk godt, Hvis I står tvivlende over for, hvad en at man kan afse nogle få timer til et besøgsven er for en størrelse, vil jeg besøg hos en person, som af en eller gerne invitere jer til vores næste møde. anden årsag ikke kan komme ud, og I skal bare ringe til mig på tlf. nr. 86 som mangler indhold i sin tilværelse Jeg har flere gange måttet sige nej til Dame & Herrefrisør Vognmand H. J. Thomsen ApS Vognmandskørsel Kranarbejde Specialtransport Container - Sand - Ral Kirkebakken 9, 8330 Beder Tlf Mobil Totalleverandør af sportspræmier og merchandise. PokalForum, Tofteledet 12, 8330 Beder. Tlf.: KINESIOLOGI MASSAGE KRANIO- SAKRAL TERAPI Anne-Marie Andersen Byagervej Beder Tlf Salon FACE CW Tømrermester Claus Wrang Lillenorvej 60 Tlf Malling Bil Medlem af DST Åbningstider Mandag - fredag 9:00-19:00 Alle lørdage 9:00-16:00 BEDER STIL KRAV - DET GØR VI Nummer 6/

20 Hjælp Skolepatruljen Nu, hvor vintertiden er over os, er der endnu en grund til at huske på cykellygter, refleksveste og andre hjælpemidler, der kan gøre børnenes skolevej mere sikker. På Beder Skole har skolepatruljen været på teorikursus, så de er klædt godt på til at hjælpe børn og voksne sikkert på skolevejen. Herfra skal lyde en stor opfordring til alle, bilister såvel som fodgængere og cyklister, om at respektere skolepatruljens arbejde. Skolepatruljens elever fra 6. årgang har lige været på teorikursus. Høstfest i 0. klasse Fredag 26. september fejrede børnehaveklasserne at høsten var i hus. Klasserne havde i tre uger op til festen arbejdet med teamet Høst før og nu. Der blev set på kornsorter, landbrugsmaskiner, og børnene nød høstudbyttet fra egne haver. Fællesrummet var pyntet flot op til høstbal. Pigerne mødte op i kjoler og tørklæder, og drengene havde kasketter på. Børnene dansede og sang, og de hjemmebagte boller blev nydt med kærnet smør og havens syltetøj. 0. klasserne afsluttede temaet Høst før og nu med en høstfest. Grøn kantine Kantinen har omlagt menuen, og der er nu lagt endnu mere vægt på det grønne og det sunde. Den populære salatbar er kommet ud i lokalet, så børn og voksne har mulighed for at sammensætte den helt individuelle portion. Det er en glæde for kantinepersonalet at erfare, børnene sagtens kan administrere dette tiltag, og der bliver spist mange salater. Kantinepersonalet har, som noget nyt, indledt et samarbejde med elevrådet om menu-sammensætninger i kan- tinen. Elevrådet vil undersøge, hvilke retter børnene sætter størst pris på, og vil derefter udarbejde en top 10-liste. Kantinepersonalet vil herefter bruge deres professionelle ekspertise til at få disse retter serveret i energirigtige og sunde variationer. Vi ser frem til dette samarbejde mellem elevråd og kantine. Salatbaren er et stort hit på skolen. Så er vi i gang Store gravemaskiner giver i øjeblikket en del larm og ballade på skolens udendørsarealer. Og vi elsker det! Lyden fortæller nemlig, at byggeriet af skolens nye legeplads er gået i gang. Børn og voksne studerer flittigt planchen over byggeriet, som man pt. kan se ved skolens hovedindgang. I øjeblikket er det bedene i Vest, der bliver ryddet. Arbejdet forventes af- sluttet uge 48, hvor legepladsen vil stå klar til brug. Martin Lyngsø Rea Skolens kontor: fax: "Fristedet": Nummer 6/2008

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.6 december 2009 Multibanewalk i Malling Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Godt 120 personer gik søndag den 25. oktober en tur fra Malling til Multibanen i Beder for at skaffe penge

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre.

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre. BINDELEDDET Oktober - December 2013 Hej spejdere og forældre. Efteråret er over os og det er blevet koldt igen. Snart er julen også over os. Det betyder også store beskidte støvler og vådt overtøj. Alt

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.4 August 2008 Vivi fik prisen En overrasket Vivi Dybdal, leder af fritidsskolen Fælles Fritid, modtog ved grundlovsmødet i juni Fællesrådets pris af formand Jørgen Bak. Se mere på side 3

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 6 november 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Beder Kirke har fået bygget et nyt orgel, der indvies med festkoncert. Side 20 Maria Dybdahl, th., slog Margit Bjerg

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang Nr. 5 september 2010 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Sommeren har budt på et væld af aktiviteter for børn og unge i området. Læs side 12, 24, 25, 26 - og i BMI-bladet bagerst. Foto: Malling Fritidsklub.

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. januar 2009 Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsendte forslag til kommuneplan 2009

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Møde med borgmester Wammen 16. november 2010. 22. årgang

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Møde med borgmester Wammen 16. november 2010. 22. årgang Nr. 6 november 2010 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 171 børn i Malling Skoles SFO dystede i syv discipliner ved SFO'ens OL. Side 14 Der var kæmpe opbakning til Biograf-Per, da han holdt borgermøde.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Velkomstfolder. Lindehuset. Lindevej 3-5

Velkomstfolder. Lindehuset. Lindevej 3-5 Velkomstfolder Lindehuset Lindevej 3-5 VELKOMMEN TIL LINDEHUSET. Lindehuset er en kommunal fritidsklub for børn fra 4. til 7. klasse, juniorklub for 5. 7. klasse og ungdomsklub for 7. kl. - 3.g. Desuden

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere