Landskabsm aler. Billedhugger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landskabsm aler. Billedhugger"

Transkript

1 Landskabsm aler og Billedhugger

2 5~oo( Privat Eftersyn: Lørdag d. 7. Oktober 1893 Kl CATALOG over MALERIER OG STUDIER, tilhørende LANDSKABSMALER samt over Arbejder i Bronze, Marmor, Elfenben og Buxbom, tilhørende BILLEDHUGGER hvilke bortsælges ved Auktion Tirsdag den lo"«oktober 1893, Form. KL 11, paa CHARLOTTENBORG. E ftersyn: Søndag d. 8. og Mandag d. 9. Oktober Kl

3 CONDITIONER. 1. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning, og henligger fra samme for Kjøberens Regning og Risiko. Det Kjøbte skal være afhentet fra Auktionsstedet inden Forløbet af den Dag, Auktionen holdes. Dersom det Solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany bortsælges enten under Haanden eller ved Auktion for første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. 2. Den, der byder for en Anden, forpligter sig derved som Selvskyldnereautionist. 3. Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 6 pct., erlægges til Undertegnede enten ved Tilslaget eller paa Anfordring; dog kunne vederhæftige Kjøbere, der forinden Auktionen henvende sig til mig, forvente 3 Ugers rentefri Kredit, imod, naarsomhelst af mig paafordres, at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af mig maatte anses betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen til enhver Tid strax og uden Hensyn til den givne Credit forfalden. 4. De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvadenten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pct. p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgsmaalstilfælde ere de pligtige uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde sig at give Møde for Kjøbenhavns Forligelseskommission og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbyes Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828 samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts Nr. 10 a. K,j»benhavn i Oktober P. E. Sporon, Overretssagfører. Nørregade Nr. 24, 2. Sal. j 1 ALBERT WANG: Sommermorgen ved Ebeltoft X 131/2 % Fra Bygholms Have X 12 I t, 3. Skovbæk i Klokkedal X1272 t i 4 \ Maaneskinsaften ved Veile Fjord X i Skovinteriør i Oktober... li1/. X177, 6. i Gamle Asketræer X 12 \j O 7.j1 Fra Caroline Lunden ved Horsens *X oj i 3~[ 12. Fra Steensballesund, set fra Sølyst X 8 9. Interiør fra Horsens H avn... 16»/4X1074 Foraarsmorgen ved Bygholm Aa X 207, f y 11. Solskin over Haven (Motiv fra Hamborg). 18 X 12 Sildig Eftermiddag ved Ziirichersø x to 1/, V *

4 Efteraar i Frederiksberg Have X lll 2 3b 29. Sommereftermiddag ved Mattrup Aa 221/2x 121/2 Afteninteriør fra Dagligstuen X Sommermorgen ved Horsens Fjord x 8 Løvspring i Klokkedalen /4x 211/2 Morgenstemning X 6*/2 Ved Solnedgang X 6\/2 Bygevejrsoptræk øver Hansted Aa 26 X Langoviken. Stockholm /2X l2 1/ Stille Vand i Dyrehaven x l6 33. Steensballesund ved Horsens. Sommerefterm..11 x Aftenstemning x 11 Marklandskab i November ved Bygholm.. 28 Herregaarden Boller, set fra Parken x l5 X24 ^7 35. Stille Sommeraften i Sundet X Frisk Formiddag ved Klakring Strand.. 11 x l6 Midsommeraften (Motiv fra Granholmen).. 12*/4x l l 37. Efter Solnedgang (Motiv fra Hvirring) x 8V2 Skovinteriør fra Klokkedalen x l2 38. Udsigt fra Sneglebakkerne ved Steensballe. 1 Fra Ebeltoft Vig X Efteraarsmorgen ved Målaren xll Gamle Pile ved Bygholms Eng Xl8 40. Efter Solnedgang (Motiv fra Steensballe). 13 X 9lj2 Februarmorgen under Skagens Rev 12 X 18 7t 41. Morgenstemning ved Ztirichersø x l l Sild og Torsk paa et Fad X121/2 42. Klar Formiddag ved Klakring Strand...20 xl4 Fra Prinsesse Maries Have X12 $ 43. Stille Sommeraften ud for Kulien X 8 Opklaring efter Regn (Motiv fra Målaren), 12*/^ X 17V2 44. Formiddagssol over Boller Eng /4 X 16 V )

5 w T M 45. Sommeraften ved Veile Fjord X tøc 61. Motiv fra Egebjerg, set f. Pavillon Bakken. 3672X Sommermorgen ved Veile Fjord X 8 ^ ^ ~ 6 2 ^ Formiddagssol ved Boller Strand X15 / / 47. Skovsti i Klokkedalen. Foraar X 141/a Eftermiddagssolskin over Bygholm Eng.. 16,x221/ Tidlig Morgen ved Ztirichersø x l l 64) Skovbæk i Klokkedalen x 24 Jo 49. Skovinteriør fra Steensballe X ll 65. En Allé i Hamburg x U 50..Fra Caroline-Lnnden ved Horsens 11 X ll fo 66. Opgaaende Maane X12 ft; 5i. U 52. Tidlig Sommermorgen ved Bygholms Aa. 23 X16V2 Ved Mølledammen. Tidlig Foraar 14 x l2 67. Bygevejrsoptræk. Motiv fra Målaren x 18 Sildig Eftermiddag ved Bygholms Eng X Interiør fra en gammel Bondegaard i Jyll. 18 X l l 1/., Tordenstemning over Øresund x l l 54. / / (Tf5?) Zfi 58. ^ 59. Oktoberdag. Motiv fra Ørumgaard i Jyll. 12 X 18 Sommereftermiddag ved Steensballesund X13 Sommermorgen ved Hjærnø Sund udfor Snaptun. 36 X ll Alpelandskab. Motiv fra Zuricherbjerg.. 24 X21 Tidlig Foraar X 10 Fra Boller Strand. I Baggr. Horsens By. 22 Xl5 70. Indsø i Schweitz x lv 1/«n 71. Sommerdag ved Boller Strand X 9 '/S1/ 72. Hulvej i Ziirich. Efteraarsmorgen 37 X ^ Sommermorgen ved Aarhus Bugt x l l 74./ Boller Skibsbro ved Horsens Fjord 34 X22 io 75. Sommermorgen ved Horsens Fjord 121/2 x 9 7<? 60. Sildig Eftermiddag ved Matterup Aa Xl7 J i 76. Efteraar... H7*X 7V2 \

6 ~*rs y b 11.) Stille Sommeraften ved Horsens Fjord... 8 x 14 En Ørn. Buxbom. & 78. Høstlandskab fra Mannheim X 8x/2 //i" 79 Sommermorgen ved Vejle Fjord /4 % * /, «y/r/ X l8 En Ørn. Brændt Ler. En Løve. Buxbom. Et Egern. & En Blæksuger med et Egern. Buxbom GLOSIMODT: En Brevpresser med en Løve. V Holberg1. Statuette. Gibs. En Brevpresser med en Ged. Anna Colbjørnsen. Statuette. Gibs. En Cigaræske. Buxbom. Sokrates. Statuette. Gibs. En Smykkeæske. Henrik Ibsen. Medaillon. Marmor. Bellmann. Den lille Sømand, A. Munch. Basrelief paa Skifertavle. Brændt Ler. 0 <4* / \ En Naalepude i en Træsko. Et Par norske Træsko (Nips), Holberg. Medaillon. Bronze. Runeberg. Buxbom. Henrik Ibsen. Erik Bogh. Buxbom. Bellmann. En Ørn. Gibs. ( > Christian IX. Elfenben.

7 r /$ 27. Holberg. Medaillon. Elfenben. ic 28. Thorvaldsen. t f 29. Runeberg. d*** I. L. Heiberg Brevkniv. Elfenben yr7. (f! i 33. (l3 Buxbom Z 36. i * t ^ 4 3 j Henrik Ibsen. Medaillon. Buxbom. 44. Holberg-. C * 45. Estrup. $ 46. I. L. Heiberg. 47. Medaillon. Buxbom. / $ 48. / En Løve. Brændt Ler. yfo 50. Tordenskjold. Statuette i Buxbom paa Postament to 51. i brændt Ler. Etui med Brevkniv, Penneskaft og Radérkniv. * Elfenben og Gra<3 ogle. ^^> Penneskafter af Grankogle, (separeres.) /r /u 53. Wergeland. Statuette i brændt Ler. /O Norsk Ske. V S Henrik Ibsen. Medaillon. Buxbom. Ulv Alle Billederne ere forsynede med Kunstnerens Signatur. Med hvert Nummer følger en Skizze. V