En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores"

Transkript

1 M E DL E MSBLAD FOR ASSURANDØR KR E DS E N / E N FINANSKR E DS I FINANSFORBUND E T / m a r t s En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores rådgivning kan ikke erstattes/12 Medlemsstatus/14

2 Citater Venstre bruger alt for mange kræfter på at kommentere De Konservative. Det er en stående ordre hos os, at vi skal behandle alle Venstres forslag positivt. Det kunne man overveje i Venstre. Brian Mikkelsen, økonomiog erhvervsminister (K) til Jyllands-Posten Boksning er for arbejderdrenge. Det ligger bare bedre til os. Vores forældre har været vant til at arbejde fysisk hårdt for tingene, så det gør vi også. Men vi er ikke slagsbrødre. Det går ikke. Dem der har svært ved at styre deres temperament, de bokser ikke mere end et halvt år. Det har jeg selv set mange gange. De kan ikke styre sig, og de kan ikke tåle at få bank. Mikkel Kessler, professionel bokser til Berlingske Tidende TV fra 1960 erne og 1970 erne var opdragende. Når jeg som ung åbnede for TV i 1980 erne, handlede det mest om, at man kunne blive skuespiller eller stjerne. I 00 erne er det fuldstændigt galt med TV, og alle tror, de kan blive stjerner. En af grundene til, at jeg er rimelig glad for, at vi har et kongehus i Danmark, er, at ellers ville vi kun have Anni og Erik. Thomas Blachman, dommer i X Factor til Kristeligt Dagblad Jeg ønsker at have mere tid til andre opgaver i fremtiden og til min familie. Jeg har gennem de seneste år fået mange henvendelser om at deltage i bestyrelsesarbejde, og det vil jeg nu gerne have mere tid til. Tryg har fået det bedste af mig i mange år, og jeg har haft det privilegium at stå i spidsen for en helt fantastisk virksomhed. Stine Bosse, nu fhv. koncernchef i Tryg i pressemeddelelse tirsdag 11. januar Også politikere har krav på et privatliv. Men naturligvis er det et anliggende for offentligheden, at en toppolitiker og hendes samlever vader i overforbrug, kreditorer og domme, når samme politiker taler om økonomisk ansvarlighed seks år efter, hun trådte tilbage som minister af samme grund. Der skal være plads til gråzoner mellem en politiker og dennes privatliv, men er det som nat og dag, skal vælgerne vide besked. Niels Krause-Kjær, politisk kommentator i blog på berlingske.dk 2 / ASSURANDØR KREDSEN / MARTS 2011

3 leder Carsten Nielsen formand Uacceptabelt lønpres Mange assurandørforeninger forhandler i disse måneder løn med selskaberne. Det er en af foreningernes vigtigste opgaver at få landet en aftale om løn- og arbejdsvilkår, som både assurandører og selskaber kan være tilfredse med. Og det er langt fra nogen let opgave. I forhold til tidligere forhandlingsår oplever vi desværre denne gang en meget lidt forhandlingsvillig ledelse i flere selskaber. Budskabet er, at assurandørerne er for dyre. Der kan end ikke blive tale om en nulløsning. Nej, assurandørerne er nødt til at gå ned i løn. I et enkelt selskab har ledelsen endda dikteret, at assurandørerne må acceptere en lønnedgang på 50 procent! Det er selvfølgelig helt uhørt, og assurandørforeningen afbrød straks forhandlingerne. Det er fuldstændig uacceptabelt, at vi skal udsættes for det lønpres ikke bare fra et enkelt selskab men fra mange selskaber. Vi assurandører oppebærer som oftest en god løn, som svarer til, at vi er en attraktiv arbejdskraft for selskaberne. Hvis ikke vi var vores løn værd, ville vi ikke tjene det, som vi gør. Det er logik for perlehøns, for ingen skal bilde mig ind, at selskaberne af ren filantropi eller i dyb naivitet overbetaler nogle medarbejdergrupper. En dygtig assurandør tjener sin løn ind til selskabet flere gange. Vi skaffer kunder, som selskaberne normalt ikke vil komme i nærheden af. Bevares, der er økonomisk krise i samfundet lige nu, og ved de centrale overenskomstforhandlinger sidste år blev der også holdt igen fra lønmodtagerside i forhold til lønstigninger. Det var både rimeligt og fornuftigt. I vores forhandlinger med selskaberne går vi heller ikke ud og beder om markante lønstigninger. Vi har historisk set altid udvist forhandlingsvilje i forhold til satserne, der hvor produktionsfremgangen bevirkede, at lønnen steg uforholdsmæssigt meget. De forhandlingsoplæg vi ser p.t. går langt ud over denne historik. Ser man på omkostningsprocenten i selskaberne, er der ikke belæg for at argumentere for lønnedgang. Omkostningsprocenterne er i mange selskaber faldet drastisk i de senere år. Dette skyldes blandt andet, at assurandørerne formår, at få de enkelte kunder til at lægge flere og flere penge hos selskaberne. Vi er helt med på, at omkostningsprocenten bør være så lav som overhovedet muligt, for at sikre den enkelte virksomheds eksistens i et konkurrencefyldt marked. Men der er også grænser for, hvor langt denne omkostningsprocent kan komme ned, hvis man vil have en velfungerende salgsorganisation. Så generelt set er der ikke nogle objektive faktorer, der kan argumentere for en lønnedgang for medarbejderne, sådan som selskaberne nu forsøger at presse ned over assurandører. Det skal de ikke få held med. Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads København K Telefon: Telefax: Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Finansforbundet Annoncer: Kontakt Briddi Escherich Telefon Forsidefoto: Casper Balslev Layout: Katrine Kruckow, Connie Jønsson, Finansforbundet Produktion: ProReklame ApS, Hillerød Udgivelsesterminer: 4 gange årligt. Næste nummer udkommer juni 2011 ISSN-nr.: Nr. 1 / marts 2011 / 10. årgang ASSURANDØR KREDSEN / MARTS 2011 / 3

4 Ny aktør på markedet Foto: J an Farup Vi er ikke afvisende over for opkøb, hvis muligheden pludselig skulle vise sig, siger Kim Rud-Petersen. 4 / ASSURANDØR KREDSEN / MARTS 2011

5 En fremtid i vækstens tegn Gjensidige-brandet er efter et år i Danmark femtestørst inden for skadesforsikring, og i de kommende år skal den generelle markedsandel øges fra de nuværende cirka seks til 10 procent. Det kan betyde, at vi skal bruge flere assurandører, siger nordisk koncerndirektør Kim Rud-Petersen Af journalist Carsten Jørgensen I Norge er Gjensidige markedsleder inden for forsikring, og da selskabet for nylig gik på børsen, var det den største børsintroduktion på Oslo Børs i adskillige år. I Danmark, hvor Gjensidige så dagens lys 1. januar 2010, opererer man indtil videre mere diskret. Men ifølge Kim Rud-Petersen, koncerndirektør for Gjensidiges aktiviteter i Danmark, Sverige og Baltikum, går man målrettet efter at blive større i Danmark også. I dag er vi femtestørst på skadesforsikring, og vi har en markedsandel på seks procent generelt, som vi vil have øget til 10 procent. I første omgang skal det ske ved organisk vækst, men vi er ikke afvisende over for opkøb, hvis muligheden pludselig skulle vise sig, siger Kim Rud-Petersen til Assurandør Kredsen. Gjensidige har tidligere overtaget Fair Forsikring og Kommune- Forsikring og i foråret 2010 købte selskabet Nykredit Forsikring, hvilket blandt andet inkluderede 34 erhvervsassurandører, som efterfølgende stiftede Assurandørforeningen i Gjensidige i maj Kim Rud-Petersen, som er gæstetaler på Assurandør Kredsens generalforsamling fredag 13. maj på Kobæk Strand, er chef for cirka 500 medarbejdere i Danmark, 100 i Sverige og omkring 600 i Baltikum. Den 40-årige koncerndirektør har 19 års erfaring fra forsikringsbranchen i ryggen, heraf syv år som erhvervsassurandør i Codan inden en række lederposter i AON, Kommuneforsikring og Fair Forsikring, for godt halvandet år siden førte til det nuværende job i den øverste ledelse af Gjensidige. Stor respekt for assurandører Jeg har stor respekt og sympati for mange af de dygtige assurandører, der findes i forsikringsbranchen. Assurandørerne er en vigtig ressource for selskaberne, fordi de er vores ansigt udadtil over for kunderne. Men det er ikke givet, at assurandørernes nuværende arbejdsområde vil være det samme om blot få år, siger Kim Rud- Petersen og fortsætter: Den nye teknologi, som gør at flere kunder vil benytte selvbetjeningsløsninger på nettet og på mobiltelefonen, vil ændre assurandørernes hverdag. Det er ikke effektivt at sende en assurandør ud at drikke kaffe hos Hr. og Fru Jensen for at flytte en indboforsikring. Generelt ser jeg færre opgaver inden for privatkundeområdet, men til gengæld flere inden for erhverv og landbrug, hvor forsikringerne er mere komplicerede og kræver mere professionel rådgivning. Han understreger, at det stiller krav til assurandørernes kompetencer og fortsatte kompetenceudvikling. Jeg kan godt forestille mig, at vi vil ansætte flere assurandører i Gjensidige, fordi vi skal vækste fremover, siger Kim Rud-Petersen. Bedre samspil med kunderne Gjensidige ønsker at blive opfattet som et selskab, der satser på ekstrem kundeorientering, og det kan blive en udfordring at leve op til for selskabet i fremtiden, fordi forsikringsbranchen generelt har behov for at flytte kundernes holdning til forsikring. Det bliver endnu vigtigere fremover at få en tydeligere forventningsafstemning med kunderne. Ændringerne i vejrliget, som betyder større ekstremer i eksempelvis nedbørsmængder, presser allerede nu mange selskaber, og det bliver værre i de kommende år. Mit bedste bud på en løsning er at skabe et bedre samspil med kunderne. At vi får kunderne til at tage et fælles ansvar med os, så for eksempel husejerne bliver meget mere bevidste om at forberede deres ejendom på de vejrforhold, de forskellige årstider byder på. Hvis ikke man som kunde vil være med til at forebygge skader bedst muligt, men kun lade forsikringsselskabet tage ansvaret, bliver det meget dyrere at forsikre sig, siger Kim Rud-Petersen. Blå bog Kim Rud-Petersen Alder: 40 år Karriere: 2010: Koncerndirektør Gjensidige, Nordic : Divisionsdirektør, Erhverv Fair Forsikring : Salgsdirektør B2B, Fair Forsikring : Salgsdirektør, KommuneForsikring : Underdirektør AON : Salgschef, AON : Mægler, Aon : Erhvervsassurandør, Codan. Uddannelse: 1995: Eksamineret Erhvervsassurandør, Forsikringshøjskolen. 2003: CBA, AVT. 2005: MBA, International University of Monaco. ASSURANDØR KREDSEN / MARTS 2011 / 5

6 Virksomhedsoverdragelse 33 får ny arbejdsgiver Topdanmark har overtaget Danica Pensions 33 erhvervsassurandører, som skal fortsætte med at sælge de samme produkter som tidligere, blandt andet Danica Pensionsprodukter. Det gør dem både til kolleger og konkurrenter til Topdanmarks andre erhvervsassurandører Af journalist Berit Villadsen I januar i år fik 33 erhvervsassurandører fra Danica Pension Topdanmark som ny arbejdsgiver. Assurandørerne har dog ikke mærket de store forandringer som følge af virksomhedsoverdragelsen. De sidder stadig fysisk på et kontor i et af Danske Banks ni finanscentre spredt rundt i landet, og det skal de blive ved med. Det er også planen, at de skal fortsætte med at sælge de samme forsikringsprodukter, som de hele tiden har gjort, nemlig pensionsprodukter fra Danica Pension og skadesprodukter fra Danske Forsikring, som er et selskab under Topdanmark-koncernen. Reak- Virksomhedsoverdragelsen kom ikke bag på Peter Lafrenz, som er en af de overdragne assurandører. tionerne på virksomhedsoverdragelsen har været fattede. Folk tog det rigtig pænt. Der er selvfølgelig altid lidt følelser med i det, når folk som jeg har siddet 14 år i Danica og ryger over i en anden arbejdsplads. Men det kommer ikke helt bag på os. Ledelsen har ikke været gode nok til at rekruttere. Vi er blevet færre og færre og har længe været en meget lille del af Danicas butik. Vi falder udenfor selve koncernens hovedaktivitet, så det var ikke usandsynligt, at vi ville blive solgt, siger Peter Lafrenz, en af de overdragede assurandører. Med købet af Danica Pensions erhvervsafdeling ønsker Topdanmark at udvide sin erhvervsportefølje i Danske Forsikring. Ifølge Knud Juul, næstformand i Assurandørforeningen i Topdanmark, er selskabets mål at nå 50 erhvervsassurandører i løbet af de næste to år. Et antal som erhvervsassurandørerne var i Danica Pension for halvandet år tilbage. Som stort skadesforsikringsselskab med et bredt net af privatassurandører, som er den typiske fødekanal til erhvervsassurandører, håber Topdanmark, at de har lettere ved at rekruttere nye erhvervsassurandører end Danica Pension, der mere er kendt som et pensionsselskab. Kollega og konkurrent i samme selskab Den største udfordring i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen er assurandørernes løn- og ansættelsesvilkår. Det fortæller Peter Lafrenz. Som gammel næstformand i Assurandørforeningen i Danica Pension deltager han i de igangværende forhandlinger om en ny løn- og overenskomstaftale for de 33 overdragne assurandører, hvis nuværende lønaftale løber til den første juli Ifølge Peter Lafrenz er parterne tæt på at have de overordnede rammer for lønaftalen på plads 6 / ASSURANDØR KREDSEN / MARTS 2011

7 kort nyt OK 2012 MEDLEMSUNDERSØGELSE Hvad angår konkurrencen erhvervsassurandørerne imellem er aftalen på skadesområdet, at de to erhvervsassurandørgrupper ikke kører på hinandens kunder. På pensionsområdet er de dog stadig i konkurrence selvom de er kolleger. Men det mærker Peter Lafrenz ikke på sit kontor i Danske Banks finanscenter i Glostrup. Jeg gør bare, hvad jeg plejer. Min arbejdsdag er den samme. Vi har altid solgt Danicas pensionsprodukter, og det skal vi blive ved med. Jeg har ikke overvejet, at vi nu er både kolleger og konkurrenter. Jeg har faktisk slet ikke tænkt tanken, at vi er i konkurrence på pensionssiden. Topdanmarks andel af pensionsmarkedet er relativ beskeden, siger Peter Lafrenz. Store forventninger til generalforsamling Ifølge Knud Juul, næstformand i Assurandørforeningen i Topdanmark, har virksomhedsovertagelsen ikke skabt den store uro blandt selskabets erhvervsassurandører, som endnu ikke fysisk har mødt deres nye kolleger. Det sker første gang til assurandørforeningens næste generalforsamling den 6. maj, og det glæder han sig til. Vi har i bestyrelsen diskuteret, at det bliver spændende, Det er klart vi kommer til at opleve en gruppe, som ikke kender hinanden overhovedet. De mødes en gang om året til en generalforsamling, men vi opfordrer vores kolleger til at tage godt imod hinanden og udnytte, at de er kolleger i stedet for at bekrige hinanden som konkurrenter, siger Knud Juul. Peter Lafrenz glæder sig også til den kommende generalforsamling. Han håber på at kunne genoptage sit bestyrelsesarbejde i Assurandørforeningen i Topdanmark. Så hvis ikke bestyrelsen i foreningen bliver udvidet, vil han stille op til valg. HVAD MENER DU? Gør din indflydelse gældende Hvad er vigtigst i den næste overenskomst, der skal træde i kraft 1. april 2012? Er det løn, pension, fleksibel arbejdstid, uddannelse eller noget helt andet? Det kan alle aktive medlemmer af Finansforbundet få indflydelse på, når forbundet fra den 28. februar til den 13. marts åbner den elektroniske medlemsundersøgelse om ønsker til overenskomsten. Alle medlemmer får en invitation i form af en folder fra deres tillidsmand eller i en eller i et brev. Her forklares det, hvordan man deltager i undersøgelsen. Det er meget vigtigt, at så mange medlemmer som muligt udfylder det elektroniske spørgeskema. Ved at medvirke får man indflydelse på den kommende overenskomst, og for dem, der skal forhandle en ny aftale på plads med arbejdsgiverne, er det helt fundamentalt, at de krav, vi rejser ved forhandlingsbordet, er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker, siger Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen. Kravet er, at man senest den 13. marts klikker sig ind på forbundets hjemmeside, finansforbundet.dk, og via logoet OK2012 på forsiden bevæger sig ind til selve undersøgelsen, hvor man skal angive sit cpr-nummer for at kunne deltage. ASSURANDØR KREDSEN / MARTS 2011 / 7

8 Erfaring Foto: C asp er B al sl ev Efter 16 år i Almindelig Brand Forsikring valgte 60-årige Jørgen Hybschmann at skifte til Lokal Forsikring. Han er glad for at have fået en arbejdsgiver, der har tillid til ham og kan se værdien i at have ham ansat. her glimter det grå guld Otte af Lokal Forsikrings 21 assurandører er 60 år eller derover. Jørgen Hybschmann er en af dem. Mindre kontrol og mere tillid fik ham til at rykke til selskabet for et halvt år siden. Og det har han ikke fortrudt Af journalist Berit Villadsen 8 / ASSURANDØR KREDSEN / marts år er ingen hindring, hvis man søger assurandørjob i Lokal Forsikring. Gennemsnitsalderen blandt selskabet 21 assurandører ligger på 50 plus - i hvert fald. For otte af selskabets assurandører er 60 år eller derover. To af de senest tilkomne blev faktisk ansat for nyligt. 60-årige Jørgen Hybschmann er en af dem. Efter 16 år i Almindelig Brand Forsikring valgte han sidste efterår at skifte. Når man skal skifte job i min alder, skal der være et skub i det job, du sidder i, og et træk i det job, du får. For mig var skubbet en skærpet tone, flere kontrolforanstaltninger og mystiske dispositioner. Hos Lokal Forsikring var det ånden, omgangstonen og troen på hinandens kompetencer, som trak. Det betyder meget for mig, at jeg har en arbejdsgiver, der kan se værdien i at have mig ansat

9 Lokal Forsikrings administrerende direktør Peter Lindegaard mener, at flere store selskaber underkender assurandørernes rolle. Han tror, at kunderne er mere loyale over assurandørerne, end de er over for selskabet. og har tilliden til at lade mig udføre mit job uden at skulle kontrollere mig, siger Jørgen Hybschmann. Halvdelen af Lokal Forsikrings 21 assurandører er kommet til i løbet af de sidste to år. Selskabet har gennemgået en voldsom udskiftning siden Peter Lindegaard i 2008 blev ansat som administrerende direktør til at vende et underskud på 43,4 millioner kroner. 20 dage efter sin tiltrædelse fyrede han 30 medarbejdere, herunder samtlige privatassurandører i selskabet. Jørgen Hybschmann oplevede det fra sidelinjen i lokalområdet og gennem to gamle kolleger i selskabet. Det er et voldsomt indgreb at fyre en tredjedel af medarbejderne. I første omgang bliver man lidt forbavset og bange. Men jeg tror, det er lykkes Peter Lindegaard at få solgt budskabet godt. Det handler meget om at få beroliget de to tredjedele, der er tilbage, og sige, det er jer, vi satser på. Det er lykkes på nuværende tidspunkt. At man samtidig kunne se på økonomien, at indgrebet gav gevinst har også givet ro på bagsmækken, siger Jørgen Hybschmann. Assurandørerne bærer kunderne I dag kan Lokal Forsikrings 71 medarbejdere, herunder 21 assurandører igen fremvise sorte tal. Assurandørflokken er udvidet med otte. De fleste er hentet i de store forsikringsselskaber som Codan, Almindelig Brand, Danske Forsikring og Nykredit Forsikring. At flere af dem er nogle modne herrer, er ifølge Peter Lindegaard en naturlig følge af, at selskabet primært satser på erhvervs- og landbrugsmarkedet og ikke selv uddanner assurandører. Vi ligger vægt på mange års forsikringsteknisk erfaring. Folk bliver ansat på deres kvalifikationer, deres evne til at være selvkørende og deres lokalkendskab. I nogle tilfælde er det blevet til folk over 60 år i andre tilfælde folk først i 40 erne, siger administrerende direktør i Lokal Forsikring, Peter Lindegaard Han ser ikke noget problem i, at flere af assurandørerne har passeret de 60 og ikke er langt fra pensionsalderen. Selskabet har ingen intentioner om at ændre rekrutteringsstrategi. Det skorter ikke på uopfordrede ansøgninger fra assurandører. Jeg tror altid, det vil være attraktivt at komme til et mindre lokalt forsikringsselskab som vores, der kan tilbyde en større grad af frihed. Mange store selskaber underkender assurandørens vigtige rolle. Nogle af de store selskaber har den forkerte opfattelse af, at kunder er forelsket i selskabets brand. Jeg tror i højere grad, at kunderne er mere loyale over assurandørerne gg ASSURANDØR KREDSEN /MARTS 2011 / 9

10 Erfaring Tak for sparket 30-årige Ricki Larsen var en af de otte privatassurandører, der blev fyret og fritstillet, efter Lokal Forsikring i 2008 fyrede en tredjedel af sine medarbejdere. Han fik hurtigt job som privatassurandør i Aros Forsikring. Der er han stadig i dag to år efter, men han har fået udvidet sit job til også at være salgsleder for region Sjælland og fire andre privatassurandører. Han er glad for at komme videre, men har det stadig lidt ambivalent med måden, han blev fyret på. Jeg kan sagtens se fornuften i at lukke en afdeling, der kører med underskud. Men jeg bar nag over fyringen i starten, mest fordi mit personlige resultat internt blev fremlagt forkert. Det fremgik ikke, at jeg havde knoklet og nået langt over mit personlige mål. Det var der min bitterhed kom frem sammenholdt med, at jeg synes, jeg havde ydet en rigtig god indsats for selskabet, siger Ricki Larsen. Han har stadig gamle kolleger i Lokal Forsikring, han taler med. Han glæder sig over, at stemningen er blevet bedre, og at der er kommet mere styr på tingene, som han siger. Han ser det som et sundhedstegn, at selskabet har ændret rekrutteringsstrategi og satser på assurandører med mange års erfaring. En af grundene til at Lokal Forsikring stod med så dårlig en privatafdeling, som man gjorde, var at selskabet tidligere ansatte uuddannede assurandører. Det er ikke alle, som kan tage en uddannelse samtidig med jobbet. Det kan være svært at få tingene ting at hænge sammen. Så jeg synes det er meget fornuftigt, at selskabet nu vælger nogle etablerede assurandører, der ved, hvad der skal til. Det koster mange penge for selskabet at ansætte uuddannede assurandører, hvis der ikke kommer præmieindtægter ind den anden vej også, siger Ricki Larsen fra Aros Forsikring, der ligesom Lokal Forsikring også modtager flere uopfordrede ansøgninger fra assurandører. Arkiv foto gg end de er over for selskabet. Vi har fået kundetilgang med vores nyansættelser. Det er en naturlig konsekvens af loyaliteten, siger Peter Lindegaard. Mr. Lokal Forsikring Siden massefyringerne i 2008 har assurandørerne i Lokal Forsikring også fået stiftet deres egen assurandørforening. 55-årige Gunner Jensen er formand. Han blev lokket til selskabet i september Ligesom Jørgen Hybschmann skete det også igennem nogle tidligere kolleger. Da hans daværende arbejdsgiver Nykredit Forsikring valgte at drosle ned på forsikringsdelen, kontaktede Foto: Casper Balslev Gunnar Jensen, 55 år og formand for Assurandørforeningen i Lokal Forsikring, kan sagtens se sig selv i selskabet om fem år. han Lokal Forsikring. Og Gunner passede fint med den profil Lokal Forsikring søgte til at præsentere selskabets kontor i Næstved. Jeg er forholdsvis kendt i byen. Jeg har været afdelingsbestyrer i Bikuben, er formand for fodboldklubben, som jeg har været medlem af i 30 år, og så har jeg boet her hele mit liv. Jeg har kunder, der kommer og siger, vi skal have dig som assurandør, uanset hvor du bevæger dig hen. Men jeg har aldrig kontaktet gamle kunder også af respekt for mit gamle firma, som jeg stadig har et rigtig godt forhold til, siger Gunner Jensen. Både han og Jørgen Hybschmann kan sagtens se sig selv i Lokal Forsikring også om fem år. De føler i højere grad end tidligere, at deres nye arbejdsgiver værdsætter, at de er gode til ikke kun at nytegne, men også bevare den kundekreds de har. Når det så er sagt, er der også udfordringer ved at komme fra et stort selskab til et mindre. Den største hurdle vi har som erhvervsassurandører er, at vi ikke er et kendt erhvervsforsikringsselskab på linje med Topdanmark eller Almindelig Brand. Der skal snakkes en dør ind først, for at vi overhovedet kommer til at præsentere os. På landbrugsområdet har vi ikke brug for den samme indledende snak. Der er vi mere kendt som selskab, siger Gunner Jensen. 10 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2011

11 Indkaldelse Assurandør Kredsen afholder ordinær generalforsamling Fredag den 13. maj 2011 kl Kobæk Strand Konference center Kobækvej 85, 4230 Skælskør Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er direktør i Gjensidige Kim Rud-Petersen gæstetaler. Kim Rud-Petersen (1970) 2010: koncerndirektør Gjensidige, Nordic : Divisionsdirektør, Erhverv Fair Forsikring : Salgsdirektør B2B, Fair Forsikring : Salgsdirektør, Kommuneforsikring : Underdirektør AON : Salgschef, AON : Mægler, Aon : Erhvervsassurandør, Codan. Invitation Du inviteres herved til at overvære kredsgeneralforsamlingen og opleve direktør i Gjensidige Kim Rud-Petersen som gæstetaler. Kredsgeneralforsamlingen er en delegeret forsamling, der består af delegerede fra assurandørforeningerne samt fra Landsforeningen. Det betyder, at du som medlem ikke har stemmeret på generalforsamlingen, men kredsen ser gerne så mange som muligt af Assurandør Kredsens medlemmer til generalforsamlingen. Hele arrangementet afsluttes med en frokost. Det vil glæde kredsen at se dig, og tilmelding vil vi bede dig foretage på senest den 29. april ASSURANDØR KREDSEN /MARTS 2011 / 11

12 portræt Vores rådgivning kan ikke erstattes Poul Daniel Larsen, formand for Assurandørforeningen i Thisted Forsikring, er overbevist om, at assurandørfaget vil overleve både nye teknologiske landvindinger og rationaliseringer i selskaberne Af journalist Carsten Jørgensen Mange gamle håndværk er blevet udslettet eller er på vej til det af ny teknologi eksempelvis typograffaget og ind imellem er der røster fremme om, at assurandørfaget også går en grum fremtid i møde i takt med, at der udvikles mere og mere selvbetjening på Internettet. Men spørger man formanden for Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen, behøver assurandørerne generelt ikke frygte for deres job de næste mange år. Umiddelbart kan jeg ikke se, at vi forsvinder. Måske bliver der lidt færre assurandører i de kommende år, men der vil fortsat være behov for den rådgivning, vi giver kunderne. Mange mennesker er meget betænkelige ved forsikringer og læser ikke policerne så grundigt igennem, så her har vi fortsat en stor opgave at udføre. Selvfølgelig bruger flere Internettet, men jeg er ikke i tvivl om, at der fortsat vil være brug for assurandører, siger Poul Daniel Larsen. I tre år har han været formand for Assurandørforeningen i Thisted Forsikring, der er en af de store blandt de små foreninger. Ti medlemmer tæller foreningen, og det gør kommunikationen og det politiske arbejde mere overskueligt end i mange andre assurandørforeninger. Udover Poul Daniel tæller bestyrelsen en næstformand og en kasserer, og selvom man aktuelt er gået i gang med at forhandle løn med ledelsen, forventer Poul Daniel, at man når til enighed uden større dramatik, sådan som man har for vane. Det er aldrig nemt at forhandle løn, og det er det heller ikke denne gang, men vi assurandører har generelt et godt forhold til selskabets ledelse, så jeg håber, vi når til et fornuftigt resultat, siger han. Alle kender, med Poul Daniels ord, alle i Thisted Forsikring, der i alt beskæftiger 85 medarbejdere. Kommandovejen er kort, man går direkte til chefen, og sådan vil det formentlig være mange år endnu, for trods almindelig snak om konsolidering i forsikringsbranchen har Thisted Forsikring ingen intentioner om at blive en del af en fusion. Fra tøjbutik til Codan Vi er klar til den nye solvens, og forretningen kører på skinner med et solidt kundegrundlag (hvoraf 95 procent er i Jylland red.). Udgangspunktet er, at vi skal forblive et selvstændigt selskab, og det føler jeg mig overbevist om, at vi forbliver. Som minimum i min tid, siger Poul Daniel, der er 50 år. Poul Daniel blev assurandør i 1995, efter forinden at have været ekspedient i en lokal tøjbutik i Thisted. Den direkte anledning til karrierespringet var, at hans tidligere afdelingschef 12 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2011

13 Seks ekstra om Poul Daniel Larsen 1. Den bil kører jeg rundt i En Ford Galaxy 2. Det kan jeg lide at spise Vildtkød gerne noget som jeg selv har skudt 3. Det kan jeg lide at drikke Jeg drikker hellere øl end vin og gerne specialøl 4. Det kan jeg lide at høre af musik Kim Larsen, Big Fat Snake og andet god rytmisk musik, som også er godt at danse til 5. Den seneste bog jeg har læst Jeg læser kun bøger i sommerferien. Den seneste var vist en Wallander-krimi af Henning Mankell 6. Det kan jeg lide at se i tv En god film og naturprogrammer eller programmer om videnskab i tøjforretningen var kommet ind som assurandør i Codan. Da chefen opsøgte Poul Daniel for at sælge ham forsikringer, sagde Poul Daniel henkastet, at han bare kunne ringe, hvis han kom til at mangle en kollega. Det blev til fem år som assurandør i Codan for Poul Daniel, og derefter tre år i Tryg, før han i 2003 skiftede til Thisted Forsikring. Assurandørerne i selskabet er ikke delt op imellem private- og erhvervsassurandører men dækker begge områder, og jeg har så landbrug som mit speciale, forklarer han. Roning på Limfjorden Poul Daniel har som de fleste andre assurandører et aktivt fritidsliv. Han holder meget af at gå på jagt eller at tage en tur på sin motorcykel en to cylindret Suzuki VS 14. Og i det hele taget holder han af at færdes i naturen. En del af året observerer han Thys natur fra vandet eller rettere sagt Limfjorden, hvor han ynder at holde sig i fysisk form ved at ro. Og så er der selvfølgelig familien som udover hustruen består af to piger på 14 og 18 år som også fylder en stor del af Poul Daniel Larsens tilværelse. Det er aldrig nemt at forhandle løn, og det er det heller ikke denne gang, men vi assurandører har generelt et godt forhold til selskabets ledelse, så jeg håber, vi når et fornuftigt resultat. ASSURANDØR KREDSEN /MARTS 2011 / 13

14 medlemsstatus Assurandør Kredsen 1691 medlemmer medio februar Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 325 Allan Jensen, Thisted Claus Prip, Randers Jesper Krell, Esbjerg Jonas Skov Hensen, Michael Nielsen, Kolding Nicolai Kalmar, Skanderborg Søren Frandsen, Aalborg SV Thomas G. Christensen, Frederiksberg Brian Jelsborg, Kruså Eivind Falk, Svendborg Lars Kortegaard, København Sv Søren Waaben Kragh, Taastrup Thomas Eigtved Paulsen, Haderslev Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 233 Brian Gregersen, Horsens Carl Kristian Baltzer, Ringkøbing Kasper Danquart Jensen, København S Klaus Corell Lundberg, Nykøbing M Lasse Nordentoft-Madsen, Nyborg Louise Gormsen, Glumsø Steen List, Silkeborg Thomas Jensen, Horsens Thomas Sagild, København Ø Troels Just, Holstebro Brian Rosenkrantz Bech, Thisted Carsten Madsen, København S Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 354 Albert Chr. Grøndahl Hansen, Lejre Allan Schmidt, Grindsted Anders Fabild, Albertslund Anders Norre Thuesen, Århus C Anders Svendsen-Tune, Skjern Andreas Louis Thorsson, Allerød Annette S. Mortensen, Kirke Hyllinge Bent Raff, Odense SV Bo Hem Simonsen, Hillerød Bo Paludan Larsen, Greve Carsten Grønkjær Nielsen, Østbirk Caspar Grastengaard, København Ø Claus Faber, Søborg David Samild, Skårup Fyn Frank Chosmus, København Nv Frank Memborg, Ribe Gert Bentsen, Horsens Jacob Skyum, Viborg Jakob Kejser, Næstved Jakob Valdemar Kristensen, Suldrup Jan Raundahl Kristensen, Varde Jannik Danvan, Odense S Jens Carl Thomsen, Sønderborg Jens Pedersen, Tørring Jesper Ravn, Næstved Jesper Thomsen, Hadsund Jimmy Hansen, Vadum Karen Øllegaard, Beder Karina Kimer Petersen, Nykøbing F Kasper Baunkjær Olsen, København Ø Katrine Skipper-Pedersen, Horsens Kenneth Bak Rios, Odense M Kenneth Jørgensen, Frederiksberg Kenneth Pedersen, Hjørring Lars Gram Eriksen, Søndersø Mark Rütt Sandby, Dragør Michael Brodersen, Gentofte Michael Engberg Madsen, Tjele Michael Lind Elmgren, Støvring Michael Noer, Aabenraa Michael V. Nielsen, Hjørring Mikael Møller, Randers NV Morten Kold Gade Black, Næstved Morten Lundstrøm, Greve Palle Jensen-Vinstrup, Herning Paul Erik Christensen, Holbæk Peter Lafrenz, Fakse Rune Alstedmark, Skive Serkan Yapici, Ishøj Simon Hein Christensen, Odense C Søren Thue Løland, Farum Allan Frydendal Jensen, Janderup Vestj Anders Lousdal, Sporup Eigil Molin, Holmegaard Gitte Zeuthen Mollerup, Skanderborg Helle Zabell, Odder Henriette Lund Pedersen, Herning Henrik Mortensen, Højbjerg Jan Bøggild Petersen, Viborg Jan Sonne, Næstved Jens-Henrik Dahlin, Vejle Jesper Bjerregaard Nielsen, Ringsted Kenneth Veber, Havdrup Khalid Beg, Sønderborg Lars Christensen, Hårlev Malene Gram Sickmann, Odense C Michael Dahlhus, Kalundborg Niels Kristian Madsen, Lemvig Niels Peter Nielsen, Silkeborg Ole Michelsen, Væggerløse Paul Sebastian Cuevas, Kastrup Per Jørgensen, Ribe Sarah Alice Olsen, København Sv Susanne L. Christensen, Skårup Fyn Søren Sørensen Bach, Charlottenlund Wandy Bremholm, Ølsted Assurandørforening i Nykredit Antal medlemmer: 41 Hans Jørgen Hansen, Silkeborg Christian Juul Engelund, Vallensbæk Strand Jens Rytter Jensen, Agerbæk Klaus Corell Lundberg, Nykøbing M Thomas Sagild, København Ø Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 25 Carl Kristian Dohse, Rungsted Kyst Assurandørforeningen i Danica Pension Antal medlemmer: 122 Claus Kamstrup, Herning Erik Franck Christiansen, København K Helle Dalsgaard, Frederiksberg Trine Therland Thomsen, Frederikshavn Albert Chr. Grøndahl Hansen, Lejre Allan Schmidt, Grindsted Anders Fabild, Albertslund Anders Svendsen-Tune, Skjern Annette S. Mortensen, Kirke Hyllinge Bent Raff, Odense SV Bo Hem Simonsen, Hillerød Bo Paludan Larsen, Greve Carsten Grønkjær Nielsen, Østbirk Caspar Grastengaard, København Ø Claus Faber, Søborg David Samild, Skårup Fyn Frank Chosmus, København Nv Gert Bentsen, Horsens Jan Raundahl Kristensen, Varde Jens Carl Thomsen, Sønderborg Jens Pedersen, Tørring Jesper Ravn, Næstved Jimmy Hansen, Vadum Karen Øllegaard, Beder Mark Rütt Sandby, Dragør Michael Brodersen, Gentofte Michael Engberg Madsen, Tjele Michael Noer, Aabenraa Michael V. Nielsen, Hjørring Mikael Møller, Randers NV Palle Jensen-Vinstrup, Herning Paul Erik Christensen, Holbæk Per Westerblaae Jacobsen, Karlslunde Peter Lafrenz, Fakse Serkan Yapici, Ishøj Simon Hein Christensen, Odense C Søren Thue Løland, Farum Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 24 Christian Juul Engelund, Vallensbæk Strand Eivind Falk, Svendborg Simone Linders, København SV Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 17 Thomas Juel Iversen, Vejle Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 14 Anette Engelbreth, Sønderborg Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 21 Bjarne Kragh, Odense C Christian Bang, Assens Erwin Sattler, Helsingør Henrik Lautrup, Hillerød Jens Blom Nielsen, Millinge Jørgen Hybscifmand, Slagelse Jørgen O. Petersen, Espergærde Karsten Soelberg, Græsted Kim Moriis, Agedrup Morten Papa Henriksen, Rudkøbing Peter Gam, Holbæk Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 10 Brian Rosenkrantz Bech, Thisted Henry Dahlgaard, Rønne 14 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2011

15 foreningsnyt Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer: 69 Frank Møller, Jesper Krog Hansen, Holbæk Kurt L. Jørgensen, Gentofte Thomas Eigtved Paulsen, Haderslev Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 39 Richy Svendsen, Valby Chris Christophersen, Kværndrup Christian Hjortshøj, Hinnerup Morten Kold Gade Black, Næstved Thomas Harbo Sørensen, Agedrup Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 66 Carsten Madsen, København S Marianne Plougmann Sørensen, Brabrand Morten Dahl Christensen, København N Finn Mikkelsen, Hinnerup Kristian Breiner, Hillerød Søren Markersen, Værløse Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 34 Lars Kortegaard, København Sv Landsforeningen Antal medlemmer: 328 Hans Boelstoft Jørgensen, Nuuk Henrik Lind, Leif Crone Hansen, Næstved Steen Dall, Gram Tina Bech, Slagelse Allan Beck, Haderslev Allan Lindhardt Olsen, Bogense Allan Vallys, Bryrup Anton Peter Henriksen, Hornbæk Berit Tarp Logis, Køge Bjarne Hyrup, Haderslev Carl E. Bentzen, Viborg Christian Bruno Pedersen, Charlottenlund Claus Riis, Helsinge Daniel Ritto Bernhard, Slagelse Dennis Knudsen, Hjørring Dines Lærkesen, Skibby Eigil Nielsen, Vejstrup Emma Elgaard Jensen, Holstebro Erwin Sattler, Helsingør Henrik Bo Bilde, Gudbjerg Sydfyn Ingolf Knud Aaberg, Aabybro Jacob Lindholt Kirkegaard, København Ø Jan Elkjær Fomsgaard, Smørum Janne Møller, Skanderborg Jens Blom Nielsen, Millinge Jens-Henrik Andreasen, København SV Jesper Santos Petersen, Odense SV John Lyneborg, Lejre Jørn Højgaard, Bredebro Kaj Olesen, Svinninge Karina W. Jørgensen, Holbæk Kim Moriis, Agedrup Lars Johansen, Gentofte Leif Heiberg, Hornbæk Leonard Andreas Nielsen, Slangerup Mads Roloff Clausen, Odder Marianne Pallisgaard Hansen, Brønshøj Michael Bak N. Nielsen, Ishøj Morten Rahn Pedersen, Rungsted Kyst Nicolai Larsen, Svendborg Niels Kr. Nielsen, Silkeborg Niels Siggaard Jensen, Holstebro Nili Steen Andersen, Vejle Olaf La Cour, Ørsted Per Steen, Århus N Pernille Vinther, Bredsten Peter Brandt, Klarup Peter Falk Thomasen, Svendborg Poul Erik Petersen, Sorø Søren Goul, Spjald Thomas B. Kristiansen, Brønshøj Ulrik Anderschou, Hørsholm Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Vi har siden 28. oktober 2010 været i forhandlinger om vores nye kontrakt, og der bruges i øjeblikket meget energi på forhandlingerne, hvor vi fra AKF har arbejdet med flere forskellige ideer, i forsøg på at nå frem til en løsning, der honorerer de store krav, vi møder i det daglige arbejde. Forhandlingerne mellem selskabet og AKF brød sammen den 18. januar 2011, da der med hensyn til løn, var tale om et rent diktat fra selskabets side. Der var ikke noget at forhandle om, og der var lagt op til meget markante lønnedgange for den enkelte assurandør. Der er desuden fra Trygs side lagt op til en lønmodel, som gør, at mange har stor risiko for at gå yderligere en meget stor procentdel ned i løn, hvilket AKF ikke kan acceptere. Stigende produktionskrav gør det ikke nemmere. En stor del af assurandørerne er frustrerede. Mange har virkelig kæmpet i 2010, medvirket til et godt resultat for TRYG og forventet en lønfremgang. Det er derfor naturligt, at vores medlemmer er meget overrasket over selskabets udspil om en generel løntilbagegang - og for langt de fleste en tilbagegang i meget betydeligt omfang. Der har været tradition for, at vi som assurandørforening bliver hørt og involveret i beslutningerne omkring måden, vi skal arbejde på, ejerskabsforhold til porteføljerne og lignende. Historisk har vi tradition for at nå til enighed langt hen ad vejen. Denne gode samarbejdsform er også ændret i denne forhandling, hvor selskabet klart har udtrykt, at der er mange ting, som ikke er til forhandling. Forhandlingerne fortsætter nu i et nyt regi, mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet, hvor det første møde mellem organisationerne var den 3. februar. Det var et indledende møde, hvor hovedformålet var at konstatere, om der er mulighed for en reel forhandling, hvilket der i den grad er brug for, hvis vi skal nå til en løsning. Der er nu aftalt nye forhandlingsmøder. Der er indkaldt til medlemsmøde den 25. februar (efter bladets deadline red.), hvor vi vil informere alle medlemmer om forløbet i denne forhandling, og gennemgå selskabets seneste oplæg til vores videre forhandling mellem organisationerne, FA og Finansforbundet. ASSURANDØR KREDSEN /MARTS 2011 / 15

16 id nr.: Kontakt Forretningsudvalg Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Stedfortræder Uffe Pedersen, If Ole Døssing Christensen, Topdanmark Per Søgaard, Danica Pension Per H. Olsen, Nykredit Jan Farup, Nordea Liv & Pension Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Lars Ejstrup Søbakken 36 Svogerslev 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Stig Petersen Slagelsevej 54 B 4180 sorø Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Lindevej Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Jan Farup Enebærvej Riskov Tlf Mail: Assurandørforeningen i Nykredit Per H. Olsen Hjorthøjvej Slagelse Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Frank Madsen Ydunsvej Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i TrygVesta Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Henrik Pedersen Rugårdsvej Søndersø Tlf Mail:

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 Priskrig på pensionsmarkedet/4 Dørsalgsloven under angreb/6 Overvej om lønsystemet bør ændres/8 Døren åbnet til en lederkarriere/9

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Ny uddannelse er et hit Michael Noer og Frank Josephsen fra Topdanmark har netop afsluttet Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse,

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Han satser på assurandører Assurandørerne kan efterkomme efterspørgslen fra de kunder, som ønsker at få et besøg i hjemmet,

Læs mere

Nødberedskabet er sommerklar

Nødberedskabet er sommerklar F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 9. 06.06.2008 Foto: Polfoto Nødberedskabet er sommerklar Skade: Efter sidste sommers mange skybrud har Skadeafdelingen op til den forestående skybrudssæson etableret

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 7, 2007. Jernmanden

Finansforbundets magasin nr. 7, 2007. Jernmanden Finansforbundets magasin nr. 7, 2007 Jernmanden Bent Bjerregaard Thomsen har i over 25 år klaret presset som erhvervsassurandør uden at have en eneste sygedag. Står det til den 63-årige århusianer, tager

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

Bilejerne dømmer solidariteten ude

Bilejerne dømmer solidariteten ude F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 06.11.2008 Bilejerne dømmer solidariteten ude Privat: Solidaritet i den traditionelle forstand har trange kår, hvis det står til de danske bilejere. De er

Læs mere

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2010-7. årgang Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Stil krav til limousinerne ellers bliver de taxiens stille død side 8 Loyal, myreflittig

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Stor opbakning til Kreds Vest

Stor opbakning til Kreds Vest BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29.

Læs mere

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002 INSIDE Codans medarbejdermagasin 9 3/2002 Du bestemmer selv Side 4 4. inside Adresse: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 55 55 55 Redaktion: Birgitte Boers (ansvarshavende

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

Flextur bliver misbrugt side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Flextur bliver misbrugt side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 6 - Juni 2015-12. årgang Flextur bliver misbrugt side 6 Frikørslen får en ny chance Politikere fra fem forskellige partier er klar til at give frikørselsordningen

Læs mere

kr fa Unge iværksættere: magasinet Vi har da hørt om tiden før krisen side 4 side 8 side 10 side 16 side 20 TEMA: LEDELSE SIDE 8-13 et værdifuldt valg

kr fa Unge iværksættere: magasinet Vi har da hørt om tiden før krisen side 4 side 8 side 10 side 16 side 20 TEMA: LEDELSE SIDE 8-13 et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2012 FARVEL TIL KARL SMART-CHEFEN Goddag til faderidealet side 8 CHEF-TERROR: Chikaneret dagligt af chefen side 10 JONAR FIK EN GOD IDE og vandt 25.000 kr. side

Læs mere

positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12

positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 2, 2012 positiv psykologi Mennesker bliver mere kreative, problemløsende og fleksible, når de har en positiv sindsstemning, viser forskning Læs side 12 Grobund for vækst og

Læs mere

Vær dirigent i dit eget liv

Vær dirigent i dit eget liv Finansforbundets magasin nr. 7, 2013 Der er penge i social fremgang Side 40 Vær dirigent i dit eget liv Det er vigtigt at have en alternativ plan for, hvad du vil beskæftige dig med, hvis det nuværende

Læs mere

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14 Temaer Orienteringsmøde Nr. 4 - Juni 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Orienteringsmøde 2011 side 4 En svindelagents historie side 10 Når det er for godt til at være

Læs mere