En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores"

Transkript

1 M E DL E MSBLAD FOR ASSURANDØR KR E DS E N / E N FINANSKR E DS I FINANSFORBUND E T / m a r t s En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores rådgivning kan ikke erstattes/12 Medlemsstatus/14

2 Citater Venstre bruger alt for mange kræfter på at kommentere De Konservative. Det er en stående ordre hos os, at vi skal behandle alle Venstres forslag positivt. Det kunne man overveje i Venstre. Brian Mikkelsen, økonomiog erhvervsminister (K) til Jyllands-Posten Boksning er for arbejderdrenge. Det ligger bare bedre til os. Vores forældre har været vant til at arbejde fysisk hårdt for tingene, så det gør vi også. Men vi er ikke slagsbrødre. Det går ikke. Dem der har svært ved at styre deres temperament, de bokser ikke mere end et halvt år. Det har jeg selv set mange gange. De kan ikke styre sig, og de kan ikke tåle at få bank. Mikkel Kessler, professionel bokser til Berlingske Tidende TV fra 1960 erne og 1970 erne var opdragende. Når jeg som ung åbnede for TV i 1980 erne, handlede det mest om, at man kunne blive skuespiller eller stjerne. I 00 erne er det fuldstændigt galt med TV, og alle tror, de kan blive stjerner. En af grundene til, at jeg er rimelig glad for, at vi har et kongehus i Danmark, er, at ellers ville vi kun have Anni og Erik. Thomas Blachman, dommer i X Factor til Kristeligt Dagblad Jeg ønsker at have mere tid til andre opgaver i fremtiden og til min familie. Jeg har gennem de seneste år fået mange henvendelser om at deltage i bestyrelsesarbejde, og det vil jeg nu gerne have mere tid til. Tryg har fået det bedste af mig i mange år, og jeg har haft det privilegium at stå i spidsen for en helt fantastisk virksomhed. Stine Bosse, nu fhv. koncernchef i Tryg i pressemeddelelse tirsdag 11. januar Også politikere har krav på et privatliv. Men naturligvis er det et anliggende for offentligheden, at en toppolitiker og hendes samlever vader i overforbrug, kreditorer og domme, når samme politiker taler om økonomisk ansvarlighed seks år efter, hun trådte tilbage som minister af samme grund. Der skal være plads til gråzoner mellem en politiker og dennes privatliv, men er det som nat og dag, skal vælgerne vide besked. Niels Krause-Kjær, politisk kommentator i blog på berlingske.dk 2 / ASSURANDØR KREDSEN / MARTS 2011

3 leder Carsten Nielsen formand Uacceptabelt lønpres Mange assurandørforeninger forhandler i disse måneder løn med selskaberne. Det er en af foreningernes vigtigste opgaver at få landet en aftale om løn- og arbejdsvilkår, som både assurandører og selskaber kan være tilfredse med. Og det er langt fra nogen let opgave. I forhold til tidligere forhandlingsår oplever vi desværre denne gang en meget lidt forhandlingsvillig ledelse i flere selskaber. Budskabet er, at assurandørerne er for dyre. Der kan end ikke blive tale om en nulløsning. Nej, assurandørerne er nødt til at gå ned i løn. I et enkelt selskab har ledelsen endda dikteret, at assurandørerne må acceptere en lønnedgang på 50 procent! Det er selvfølgelig helt uhørt, og assurandørforeningen afbrød straks forhandlingerne. Det er fuldstændig uacceptabelt, at vi skal udsættes for det lønpres ikke bare fra et enkelt selskab men fra mange selskaber. Vi assurandører oppebærer som oftest en god løn, som svarer til, at vi er en attraktiv arbejdskraft for selskaberne. Hvis ikke vi var vores løn værd, ville vi ikke tjene det, som vi gør. Det er logik for perlehøns, for ingen skal bilde mig ind, at selskaberne af ren filantropi eller i dyb naivitet overbetaler nogle medarbejdergrupper. En dygtig assurandør tjener sin løn ind til selskabet flere gange. Vi skaffer kunder, som selskaberne normalt ikke vil komme i nærheden af. Bevares, der er økonomisk krise i samfundet lige nu, og ved de centrale overenskomstforhandlinger sidste år blev der også holdt igen fra lønmodtagerside i forhold til lønstigninger. Det var både rimeligt og fornuftigt. I vores forhandlinger med selskaberne går vi heller ikke ud og beder om markante lønstigninger. Vi har historisk set altid udvist forhandlingsvilje i forhold til satserne, der hvor produktionsfremgangen bevirkede, at lønnen steg uforholdsmæssigt meget. De forhandlingsoplæg vi ser p.t. går langt ud over denne historik. Ser man på omkostningsprocenten i selskaberne, er der ikke belæg for at argumentere for lønnedgang. Omkostningsprocenterne er i mange selskaber faldet drastisk i de senere år. Dette skyldes blandt andet, at assurandørerne formår, at få de enkelte kunder til at lægge flere og flere penge hos selskaberne. Vi er helt med på, at omkostningsprocenten bør være så lav som overhovedet muligt, for at sikre den enkelte virksomheds eksistens i et konkurrencefyldt marked. Men der er også grænser for, hvor langt denne omkostningsprocent kan komme ned, hvis man vil have en velfungerende salgsorganisation. Så generelt set er der ikke nogle objektive faktorer, der kan argumentere for en lønnedgang for medarbejderne, sådan som selskaberne nu forsøger at presse ned over assurandører. Det skal de ikke få held med. Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads København K Telefon: Telefax: Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Finansforbundet Annoncer: Kontakt Briddi Escherich Telefon Forsidefoto: Casper Balslev Layout: Katrine Kruckow, Connie Jønsson, Finansforbundet Produktion: ProReklame ApS, Hillerød Udgivelsesterminer: 4 gange årligt. Næste nummer udkommer juni 2011 ISSN-nr.: Nr. 1 / marts 2011 / 10. årgang ASSURANDØR KREDSEN / MARTS 2011 / 3

4 Ny aktør på markedet Foto: J an Farup Vi er ikke afvisende over for opkøb, hvis muligheden pludselig skulle vise sig, siger Kim Rud-Petersen. 4 / ASSURANDØR KREDSEN / MARTS 2011

5 En fremtid i vækstens tegn Gjensidige-brandet er efter et år i Danmark femtestørst inden for skadesforsikring, og i de kommende år skal den generelle markedsandel øges fra de nuværende cirka seks til 10 procent. Det kan betyde, at vi skal bruge flere assurandører, siger nordisk koncerndirektør Kim Rud-Petersen Af journalist Carsten Jørgensen I Norge er Gjensidige markedsleder inden for forsikring, og da selskabet for nylig gik på børsen, var det den største børsintroduktion på Oslo Børs i adskillige år. I Danmark, hvor Gjensidige så dagens lys 1. januar 2010, opererer man indtil videre mere diskret. Men ifølge Kim Rud-Petersen, koncerndirektør for Gjensidiges aktiviteter i Danmark, Sverige og Baltikum, går man målrettet efter at blive større i Danmark også. I dag er vi femtestørst på skadesforsikring, og vi har en markedsandel på seks procent generelt, som vi vil have øget til 10 procent. I første omgang skal det ske ved organisk vækst, men vi er ikke afvisende over for opkøb, hvis muligheden pludselig skulle vise sig, siger Kim Rud-Petersen til Assurandør Kredsen. Gjensidige har tidligere overtaget Fair Forsikring og Kommune- Forsikring og i foråret 2010 købte selskabet Nykredit Forsikring, hvilket blandt andet inkluderede 34 erhvervsassurandører, som efterfølgende stiftede Assurandørforeningen i Gjensidige i maj Kim Rud-Petersen, som er gæstetaler på Assurandør Kredsens generalforsamling fredag 13. maj på Kobæk Strand, er chef for cirka 500 medarbejdere i Danmark, 100 i Sverige og omkring 600 i Baltikum. Den 40-årige koncerndirektør har 19 års erfaring fra forsikringsbranchen i ryggen, heraf syv år som erhvervsassurandør i Codan inden en række lederposter i AON, Kommuneforsikring og Fair Forsikring, for godt halvandet år siden førte til det nuværende job i den øverste ledelse af Gjensidige. Stor respekt for assurandører Jeg har stor respekt og sympati for mange af de dygtige assurandører, der findes i forsikringsbranchen. Assurandørerne er en vigtig ressource for selskaberne, fordi de er vores ansigt udadtil over for kunderne. Men det er ikke givet, at assurandørernes nuværende arbejdsområde vil være det samme om blot få år, siger Kim Rud- Petersen og fortsætter: Den nye teknologi, som gør at flere kunder vil benytte selvbetjeningsløsninger på nettet og på mobiltelefonen, vil ændre assurandørernes hverdag. Det er ikke effektivt at sende en assurandør ud at drikke kaffe hos Hr. og Fru Jensen for at flytte en indboforsikring. Generelt ser jeg færre opgaver inden for privatkundeområdet, men til gengæld flere inden for erhverv og landbrug, hvor forsikringerne er mere komplicerede og kræver mere professionel rådgivning. Han understreger, at det stiller krav til assurandørernes kompetencer og fortsatte kompetenceudvikling. Jeg kan godt forestille mig, at vi vil ansætte flere assurandører i Gjensidige, fordi vi skal vækste fremover, siger Kim Rud-Petersen. Bedre samspil med kunderne Gjensidige ønsker at blive opfattet som et selskab, der satser på ekstrem kundeorientering, og det kan blive en udfordring at leve op til for selskabet i fremtiden, fordi forsikringsbranchen generelt har behov for at flytte kundernes holdning til forsikring. Det bliver endnu vigtigere fremover at få en tydeligere forventningsafstemning med kunderne. Ændringerne i vejrliget, som betyder større ekstremer i eksempelvis nedbørsmængder, presser allerede nu mange selskaber, og det bliver værre i de kommende år. Mit bedste bud på en løsning er at skabe et bedre samspil med kunderne. At vi får kunderne til at tage et fælles ansvar med os, så for eksempel husejerne bliver meget mere bevidste om at forberede deres ejendom på de vejrforhold, de forskellige årstider byder på. Hvis ikke man som kunde vil være med til at forebygge skader bedst muligt, men kun lade forsikringsselskabet tage ansvaret, bliver det meget dyrere at forsikre sig, siger Kim Rud-Petersen. Blå bog Kim Rud-Petersen Alder: 40 år Karriere: 2010: Koncerndirektør Gjensidige, Nordic : Divisionsdirektør, Erhverv Fair Forsikring : Salgsdirektør B2B, Fair Forsikring : Salgsdirektør, KommuneForsikring : Underdirektør AON : Salgschef, AON : Mægler, Aon : Erhvervsassurandør, Codan. Uddannelse: 1995: Eksamineret Erhvervsassurandør, Forsikringshøjskolen. 2003: CBA, AVT. 2005: MBA, International University of Monaco. ASSURANDØR KREDSEN / MARTS 2011 / 5

6 Virksomhedsoverdragelse 33 får ny arbejdsgiver Topdanmark har overtaget Danica Pensions 33 erhvervsassurandører, som skal fortsætte med at sælge de samme produkter som tidligere, blandt andet Danica Pensionsprodukter. Det gør dem både til kolleger og konkurrenter til Topdanmarks andre erhvervsassurandører Af journalist Berit Villadsen I januar i år fik 33 erhvervsassurandører fra Danica Pension Topdanmark som ny arbejdsgiver. Assurandørerne har dog ikke mærket de store forandringer som følge af virksomhedsoverdragelsen. De sidder stadig fysisk på et kontor i et af Danske Banks ni finanscentre spredt rundt i landet, og det skal de blive ved med. Det er også planen, at de skal fortsætte med at sælge de samme forsikringsprodukter, som de hele tiden har gjort, nemlig pensionsprodukter fra Danica Pension og skadesprodukter fra Danske Forsikring, som er et selskab under Topdanmark-koncernen. Reak- Virksomhedsoverdragelsen kom ikke bag på Peter Lafrenz, som er en af de overdragne assurandører. tionerne på virksomhedsoverdragelsen har været fattede. Folk tog det rigtig pænt. Der er selvfølgelig altid lidt følelser med i det, når folk som jeg har siddet 14 år i Danica og ryger over i en anden arbejdsplads. Men det kommer ikke helt bag på os. Ledelsen har ikke været gode nok til at rekruttere. Vi er blevet færre og færre og har længe været en meget lille del af Danicas butik. Vi falder udenfor selve koncernens hovedaktivitet, så det var ikke usandsynligt, at vi ville blive solgt, siger Peter Lafrenz, en af de overdragede assurandører. Med købet af Danica Pensions erhvervsafdeling ønsker Topdanmark at udvide sin erhvervsportefølje i Danske Forsikring. Ifølge Knud Juul, næstformand i Assurandørforeningen i Topdanmark, er selskabets mål at nå 50 erhvervsassurandører i løbet af de næste to år. Et antal som erhvervsassurandørerne var i Danica Pension for halvandet år tilbage. Som stort skadesforsikringsselskab med et bredt net af privatassurandører, som er den typiske fødekanal til erhvervsassurandører, håber Topdanmark, at de har lettere ved at rekruttere nye erhvervsassurandører end Danica Pension, der mere er kendt som et pensionsselskab. Kollega og konkurrent i samme selskab Den største udfordring i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen er assurandørernes løn- og ansættelsesvilkår. Det fortæller Peter Lafrenz. Som gammel næstformand i Assurandørforeningen i Danica Pension deltager han i de igangværende forhandlinger om en ny løn- og overenskomstaftale for de 33 overdragne assurandører, hvis nuværende lønaftale løber til den første juli Ifølge Peter Lafrenz er parterne tæt på at have de overordnede rammer for lønaftalen på plads 6 / ASSURANDØR KREDSEN / MARTS 2011

7 kort nyt OK 2012 MEDLEMSUNDERSØGELSE Hvad angår konkurrencen erhvervsassurandørerne imellem er aftalen på skadesområdet, at de to erhvervsassurandørgrupper ikke kører på hinandens kunder. På pensionsområdet er de dog stadig i konkurrence selvom de er kolleger. Men det mærker Peter Lafrenz ikke på sit kontor i Danske Banks finanscenter i Glostrup. Jeg gør bare, hvad jeg plejer. Min arbejdsdag er den samme. Vi har altid solgt Danicas pensionsprodukter, og det skal vi blive ved med. Jeg har ikke overvejet, at vi nu er både kolleger og konkurrenter. Jeg har faktisk slet ikke tænkt tanken, at vi er i konkurrence på pensionssiden. Topdanmarks andel af pensionsmarkedet er relativ beskeden, siger Peter Lafrenz. Store forventninger til generalforsamling Ifølge Knud Juul, næstformand i Assurandørforeningen i Topdanmark, har virksomhedsovertagelsen ikke skabt den store uro blandt selskabets erhvervsassurandører, som endnu ikke fysisk har mødt deres nye kolleger. Det sker første gang til assurandørforeningens næste generalforsamling den 6. maj, og det glæder han sig til. Vi har i bestyrelsen diskuteret, at det bliver spændende, Det er klart vi kommer til at opleve en gruppe, som ikke kender hinanden overhovedet. De mødes en gang om året til en generalforsamling, men vi opfordrer vores kolleger til at tage godt imod hinanden og udnytte, at de er kolleger i stedet for at bekrige hinanden som konkurrenter, siger Knud Juul. Peter Lafrenz glæder sig også til den kommende generalforsamling. Han håber på at kunne genoptage sit bestyrelsesarbejde i Assurandørforeningen i Topdanmark. Så hvis ikke bestyrelsen i foreningen bliver udvidet, vil han stille op til valg. HVAD MENER DU? Gør din indflydelse gældende Hvad er vigtigst i den næste overenskomst, der skal træde i kraft 1. april 2012? Er det løn, pension, fleksibel arbejdstid, uddannelse eller noget helt andet? Det kan alle aktive medlemmer af Finansforbundet få indflydelse på, når forbundet fra den 28. februar til den 13. marts åbner den elektroniske medlemsundersøgelse om ønsker til overenskomsten. Alle medlemmer får en invitation i form af en folder fra deres tillidsmand eller i en eller i et brev. Her forklares det, hvordan man deltager i undersøgelsen. Det er meget vigtigt, at så mange medlemmer som muligt udfylder det elektroniske spørgeskema. Ved at medvirke får man indflydelse på den kommende overenskomst, og for dem, der skal forhandle en ny aftale på plads med arbejdsgiverne, er det helt fundamentalt, at de krav, vi rejser ved forhandlingsbordet, er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker, siger Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen. Kravet er, at man senest den 13. marts klikker sig ind på forbundets hjemmeside, finansforbundet.dk, og via logoet OK2012 på forsiden bevæger sig ind til selve undersøgelsen, hvor man skal angive sit cpr-nummer for at kunne deltage. ASSURANDØR KREDSEN / MARTS 2011 / 7

8 Erfaring Foto: C asp er B al sl ev Efter 16 år i Almindelig Brand Forsikring valgte 60-årige Jørgen Hybschmann at skifte til Lokal Forsikring. Han er glad for at have fået en arbejdsgiver, der har tillid til ham og kan se værdien i at have ham ansat. her glimter det grå guld Otte af Lokal Forsikrings 21 assurandører er 60 år eller derover. Jørgen Hybschmann er en af dem. Mindre kontrol og mere tillid fik ham til at rykke til selskabet for et halvt år siden. Og det har han ikke fortrudt Af journalist Berit Villadsen 8 / ASSURANDØR KREDSEN / marts år er ingen hindring, hvis man søger assurandørjob i Lokal Forsikring. Gennemsnitsalderen blandt selskabet 21 assurandører ligger på 50 plus - i hvert fald. For otte af selskabets assurandører er 60 år eller derover. To af de senest tilkomne blev faktisk ansat for nyligt. 60-årige Jørgen Hybschmann er en af dem. Efter 16 år i Almindelig Brand Forsikring valgte han sidste efterår at skifte. Når man skal skifte job i min alder, skal der være et skub i det job, du sidder i, og et træk i det job, du får. For mig var skubbet en skærpet tone, flere kontrolforanstaltninger og mystiske dispositioner. Hos Lokal Forsikring var det ånden, omgangstonen og troen på hinandens kompetencer, som trak. Det betyder meget for mig, at jeg har en arbejdsgiver, der kan se værdien i at have mig ansat

9 Lokal Forsikrings administrerende direktør Peter Lindegaard mener, at flere store selskaber underkender assurandørernes rolle. Han tror, at kunderne er mere loyale over assurandørerne, end de er over for selskabet. og har tilliden til at lade mig udføre mit job uden at skulle kontrollere mig, siger Jørgen Hybschmann. Halvdelen af Lokal Forsikrings 21 assurandører er kommet til i løbet af de sidste to år. Selskabet har gennemgået en voldsom udskiftning siden Peter Lindegaard i 2008 blev ansat som administrerende direktør til at vende et underskud på 43,4 millioner kroner. 20 dage efter sin tiltrædelse fyrede han 30 medarbejdere, herunder samtlige privatassurandører i selskabet. Jørgen Hybschmann oplevede det fra sidelinjen i lokalområdet og gennem to gamle kolleger i selskabet. Det er et voldsomt indgreb at fyre en tredjedel af medarbejderne. I første omgang bliver man lidt forbavset og bange. Men jeg tror, det er lykkes Peter Lindegaard at få solgt budskabet godt. Det handler meget om at få beroliget de to tredjedele, der er tilbage, og sige, det er jer, vi satser på. Det er lykkes på nuværende tidspunkt. At man samtidig kunne se på økonomien, at indgrebet gav gevinst har også givet ro på bagsmækken, siger Jørgen Hybschmann. Assurandørerne bærer kunderne I dag kan Lokal Forsikrings 71 medarbejdere, herunder 21 assurandører igen fremvise sorte tal. Assurandørflokken er udvidet med otte. De fleste er hentet i de store forsikringsselskaber som Codan, Almindelig Brand, Danske Forsikring og Nykredit Forsikring. At flere af dem er nogle modne herrer, er ifølge Peter Lindegaard en naturlig følge af, at selskabet primært satser på erhvervs- og landbrugsmarkedet og ikke selv uddanner assurandører. Vi ligger vægt på mange års forsikringsteknisk erfaring. Folk bliver ansat på deres kvalifikationer, deres evne til at være selvkørende og deres lokalkendskab. I nogle tilfælde er det blevet til folk over 60 år i andre tilfælde folk først i 40 erne, siger administrerende direktør i Lokal Forsikring, Peter Lindegaard Han ser ikke noget problem i, at flere af assurandørerne har passeret de 60 og ikke er langt fra pensionsalderen. Selskabet har ingen intentioner om at ændre rekrutteringsstrategi. Det skorter ikke på uopfordrede ansøgninger fra assurandører. Jeg tror altid, det vil være attraktivt at komme til et mindre lokalt forsikringsselskab som vores, der kan tilbyde en større grad af frihed. Mange store selskaber underkender assurandørens vigtige rolle. Nogle af de store selskaber har den forkerte opfattelse af, at kunder er forelsket i selskabets brand. Jeg tror i højere grad, at kunderne er mere loyale over assurandørerne gg ASSURANDØR KREDSEN /MARTS 2011 / 9

10 Erfaring Tak for sparket 30-årige Ricki Larsen var en af de otte privatassurandører, der blev fyret og fritstillet, efter Lokal Forsikring i 2008 fyrede en tredjedel af sine medarbejdere. Han fik hurtigt job som privatassurandør i Aros Forsikring. Der er han stadig i dag to år efter, men han har fået udvidet sit job til også at være salgsleder for region Sjælland og fire andre privatassurandører. Han er glad for at komme videre, men har det stadig lidt ambivalent med måden, han blev fyret på. Jeg kan sagtens se fornuften i at lukke en afdeling, der kører med underskud. Men jeg bar nag over fyringen i starten, mest fordi mit personlige resultat internt blev fremlagt forkert. Det fremgik ikke, at jeg havde knoklet og nået langt over mit personlige mål. Det var der min bitterhed kom frem sammenholdt med, at jeg synes, jeg havde ydet en rigtig god indsats for selskabet, siger Ricki Larsen. Han har stadig gamle kolleger i Lokal Forsikring, han taler med. Han glæder sig over, at stemningen er blevet bedre, og at der er kommet mere styr på tingene, som han siger. Han ser det som et sundhedstegn, at selskabet har ændret rekrutteringsstrategi og satser på assurandører med mange års erfaring. En af grundene til at Lokal Forsikring stod med så dårlig en privatafdeling, som man gjorde, var at selskabet tidligere ansatte uuddannede assurandører. Det er ikke alle, som kan tage en uddannelse samtidig med jobbet. Det kan være svært at få tingene ting at hænge sammen. Så jeg synes det er meget fornuftigt, at selskabet nu vælger nogle etablerede assurandører, der ved, hvad der skal til. Det koster mange penge for selskabet at ansætte uuddannede assurandører, hvis der ikke kommer præmieindtægter ind den anden vej også, siger Ricki Larsen fra Aros Forsikring, der ligesom Lokal Forsikring også modtager flere uopfordrede ansøgninger fra assurandører. Arkiv foto gg end de er over for selskabet. Vi har fået kundetilgang med vores nyansættelser. Det er en naturlig konsekvens af loyaliteten, siger Peter Lindegaard. Mr. Lokal Forsikring Siden massefyringerne i 2008 har assurandørerne i Lokal Forsikring også fået stiftet deres egen assurandørforening. 55-årige Gunner Jensen er formand. Han blev lokket til selskabet i september Ligesom Jørgen Hybschmann skete det også igennem nogle tidligere kolleger. Da hans daværende arbejdsgiver Nykredit Forsikring valgte at drosle ned på forsikringsdelen, kontaktede Foto: Casper Balslev Gunnar Jensen, 55 år og formand for Assurandørforeningen i Lokal Forsikring, kan sagtens se sig selv i selskabet om fem år. han Lokal Forsikring. Og Gunner passede fint med den profil Lokal Forsikring søgte til at præsentere selskabets kontor i Næstved. Jeg er forholdsvis kendt i byen. Jeg har været afdelingsbestyrer i Bikuben, er formand for fodboldklubben, som jeg har været medlem af i 30 år, og så har jeg boet her hele mit liv. Jeg har kunder, der kommer og siger, vi skal have dig som assurandør, uanset hvor du bevæger dig hen. Men jeg har aldrig kontaktet gamle kunder også af respekt for mit gamle firma, som jeg stadig har et rigtig godt forhold til, siger Gunner Jensen. Både han og Jørgen Hybschmann kan sagtens se sig selv i Lokal Forsikring også om fem år. De føler i højere grad end tidligere, at deres nye arbejdsgiver værdsætter, at de er gode til ikke kun at nytegne, men også bevare den kundekreds de har. Når det så er sagt, er der også udfordringer ved at komme fra et stort selskab til et mindre. Den største hurdle vi har som erhvervsassurandører er, at vi ikke er et kendt erhvervsforsikringsselskab på linje med Topdanmark eller Almindelig Brand. Der skal snakkes en dør ind først, for at vi overhovedet kommer til at præsentere os. På landbrugsområdet har vi ikke brug for den samme indledende snak. Der er vi mere kendt som selskab, siger Gunner Jensen. 10 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2011

11 Indkaldelse Assurandør Kredsen afholder ordinær generalforsamling Fredag den 13. maj 2011 kl Kobæk Strand Konference center Kobækvej 85, 4230 Skælskør Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er direktør i Gjensidige Kim Rud-Petersen gæstetaler. Kim Rud-Petersen (1970) 2010: koncerndirektør Gjensidige, Nordic : Divisionsdirektør, Erhverv Fair Forsikring : Salgsdirektør B2B, Fair Forsikring : Salgsdirektør, Kommuneforsikring : Underdirektør AON : Salgschef, AON : Mægler, Aon : Erhvervsassurandør, Codan. Invitation Du inviteres herved til at overvære kredsgeneralforsamlingen og opleve direktør i Gjensidige Kim Rud-Petersen som gæstetaler. Kredsgeneralforsamlingen er en delegeret forsamling, der består af delegerede fra assurandørforeningerne samt fra Landsforeningen. Det betyder, at du som medlem ikke har stemmeret på generalforsamlingen, men kredsen ser gerne så mange som muligt af Assurandør Kredsens medlemmer til generalforsamlingen. Hele arrangementet afsluttes med en frokost. Det vil glæde kredsen at se dig, og tilmelding vil vi bede dig foretage på senest den 29. april ASSURANDØR KREDSEN /MARTS 2011 / 11

12 portræt Vores rådgivning kan ikke erstattes Poul Daniel Larsen, formand for Assurandørforeningen i Thisted Forsikring, er overbevist om, at assurandørfaget vil overleve både nye teknologiske landvindinger og rationaliseringer i selskaberne Af journalist Carsten Jørgensen Mange gamle håndværk er blevet udslettet eller er på vej til det af ny teknologi eksempelvis typograffaget og ind imellem er der røster fremme om, at assurandørfaget også går en grum fremtid i møde i takt med, at der udvikles mere og mere selvbetjening på Internettet. Men spørger man formanden for Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen, behøver assurandørerne generelt ikke frygte for deres job de næste mange år. Umiddelbart kan jeg ikke se, at vi forsvinder. Måske bliver der lidt færre assurandører i de kommende år, men der vil fortsat være behov for den rådgivning, vi giver kunderne. Mange mennesker er meget betænkelige ved forsikringer og læser ikke policerne så grundigt igennem, så her har vi fortsat en stor opgave at udføre. Selvfølgelig bruger flere Internettet, men jeg er ikke i tvivl om, at der fortsat vil være brug for assurandører, siger Poul Daniel Larsen. I tre år har han været formand for Assurandørforeningen i Thisted Forsikring, der er en af de store blandt de små foreninger. Ti medlemmer tæller foreningen, og det gør kommunikationen og det politiske arbejde mere overskueligt end i mange andre assurandørforeninger. Udover Poul Daniel tæller bestyrelsen en næstformand og en kasserer, og selvom man aktuelt er gået i gang med at forhandle løn med ledelsen, forventer Poul Daniel, at man når til enighed uden større dramatik, sådan som man har for vane. Det er aldrig nemt at forhandle løn, og det er det heller ikke denne gang, men vi assurandører har generelt et godt forhold til selskabets ledelse, så jeg håber, vi når til et fornuftigt resultat, siger han. Alle kender, med Poul Daniels ord, alle i Thisted Forsikring, der i alt beskæftiger 85 medarbejdere. Kommandovejen er kort, man går direkte til chefen, og sådan vil det formentlig være mange år endnu, for trods almindelig snak om konsolidering i forsikringsbranchen har Thisted Forsikring ingen intentioner om at blive en del af en fusion. Fra tøjbutik til Codan Vi er klar til den nye solvens, og forretningen kører på skinner med et solidt kundegrundlag (hvoraf 95 procent er i Jylland red.). Udgangspunktet er, at vi skal forblive et selvstændigt selskab, og det føler jeg mig overbevist om, at vi forbliver. Som minimum i min tid, siger Poul Daniel, der er 50 år. Poul Daniel blev assurandør i 1995, efter forinden at have været ekspedient i en lokal tøjbutik i Thisted. Den direkte anledning til karrierespringet var, at hans tidligere afdelingschef 12 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2011

13 Seks ekstra om Poul Daniel Larsen 1. Den bil kører jeg rundt i En Ford Galaxy 2. Det kan jeg lide at spise Vildtkød gerne noget som jeg selv har skudt 3. Det kan jeg lide at drikke Jeg drikker hellere øl end vin og gerne specialøl 4. Det kan jeg lide at høre af musik Kim Larsen, Big Fat Snake og andet god rytmisk musik, som også er godt at danse til 5. Den seneste bog jeg har læst Jeg læser kun bøger i sommerferien. Den seneste var vist en Wallander-krimi af Henning Mankell 6. Det kan jeg lide at se i tv En god film og naturprogrammer eller programmer om videnskab i tøjforretningen var kommet ind som assurandør i Codan. Da chefen opsøgte Poul Daniel for at sælge ham forsikringer, sagde Poul Daniel henkastet, at han bare kunne ringe, hvis han kom til at mangle en kollega. Det blev til fem år som assurandør i Codan for Poul Daniel, og derefter tre år i Tryg, før han i 2003 skiftede til Thisted Forsikring. Assurandørerne i selskabet er ikke delt op imellem private- og erhvervsassurandører men dækker begge områder, og jeg har så landbrug som mit speciale, forklarer han. Roning på Limfjorden Poul Daniel har som de fleste andre assurandører et aktivt fritidsliv. Han holder meget af at gå på jagt eller at tage en tur på sin motorcykel en to cylindret Suzuki VS 14. Og i det hele taget holder han af at færdes i naturen. En del af året observerer han Thys natur fra vandet eller rettere sagt Limfjorden, hvor han ynder at holde sig i fysisk form ved at ro. Og så er der selvfølgelig familien som udover hustruen består af to piger på 14 og 18 år som også fylder en stor del af Poul Daniel Larsens tilværelse. Det er aldrig nemt at forhandle løn, og det er det heller ikke denne gang, men vi assurandører har generelt et godt forhold til selskabets ledelse, så jeg håber, vi når et fornuftigt resultat. ASSURANDØR KREDSEN /MARTS 2011 / 13

14 medlemsstatus Assurandør Kredsen 1691 medlemmer medio februar Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 325 Allan Jensen, Thisted Claus Prip, Randers Jesper Krell, Esbjerg Jonas Skov Hensen, Michael Nielsen, Kolding Nicolai Kalmar, Skanderborg Søren Frandsen, Aalborg SV Thomas G. Christensen, Frederiksberg Brian Jelsborg, Kruså Eivind Falk, Svendborg Lars Kortegaard, København Sv Søren Waaben Kragh, Taastrup Thomas Eigtved Paulsen, Haderslev Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 233 Brian Gregersen, Horsens Carl Kristian Baltzer, Ringkøbing Kasper Danquart Jensen, København S Klaus Corell Lundberg, Nykøbing M Lasse Nordentoft-Madsen, Nyborg Louise Gormsen, Glumsø Steen List, Silkeborg Thomas Jensen, Horsens Thomas Sagild, København Ø Troels Just, Holstebro Brian Rosenkrantz Bech, Thisted Carsten Madsen, København S Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 354 Albert Chr. Grøndahl Hansen, Lejre Allan Schmidt, Grindsted Anders Fabild, Albertslund Anders Norre Thuesen, Århus C Anders Svendsen-Tune, Skjern Andreas Louis Thorsson, Allerød Annette S. Mortensen, Kirke Hyllinge Bent Raff, Odense SV Bo Hem Simonsen, Hillerød Bo Paludan Larsen, Greve Carsten Grønkjær Nielsen, Østbirk Caspar Grastengaard, København Ø Claus Faber, Søborg David Samild, Skårup Fyn Frank Chosmus, København Nv Frank Memborg, Ribe Gert Bentsen, Horsens Jacob Skyum, Viborg Jakob Kejser, Næstved Jakob Valdemar Kristensen, Suldrup Jan Raundahl Kristensen, Varde Jannik Danvan, Odense S Jens Carl Thomsen, Sønderborg Jens Pedersen, Tørring Jesper Ravn, Næstved Jesper Thomsen, Hadsund Jimmy Hansen, Vadum Karen Øllegaard, Beder Karina Kimer Petersen, Nykøbing F Kasper Baunkjær Olsen, København Ø Katrine Skipper-Pedersen, Horsens Kenneth Bak Rios, Odense M Kenneth Jørgensen, Frederiksberg Kenneth Pedersen, Hjørring Lars Gram Eriksen, Søndersø Mark Rütt Sandby, Dragør Michael Brodersen, Gentofte Michael Engberg Madsen, Tjele Michael Lind Elmgren, Støvring Michael Noer, Aabenraa Michael V. Nielsen, Hjørring Mikael Møller, Randers NV Morten Kold Gade Black, Næstved Morten Lundstrøm, Greve Palle Jensen-Vinstrup, Herning Paul Erik Christensen, Holbæk Peter Lafrenz, Fakse Rune Alstedmark, Skive Serkan Yapici, Ishøj Simon Hein Christensen, Odense C Søren Thue Løland, Farum Allan Frydendal Jensen, Janderup Vestj Anders Lousdal, Sporup Eigil Molin, Holmegaard Gitte Zeuthen Mollerup, Skanderborg Helle Zabell, Odder Henriette Lund Pedersen, Herning Henrik Mortensen, Højbjerg Jan Bøggild Petersen, Viborg Jan Sonne, Næstved Jens-Henrik Dahlin, Vejle Jesper Bjerregaard Nielsen, Ringsted Kenneth Veber, Havdrup Khalid Beg, Sønderborg Lars Christensen, Hårlev Malene Gram Sickmann, Odense C Michael Dahlhus, Kalundborg Niels Kristian Madsen, Lemvig Niels Peter Nielsen, Silkeborg Ole Michelsen, Væggerløse Paul Sebastian Cuevas, Kastrup Per Jørgensen, Ribe Sarah Alice Olsen, København Sv Susanne L. Christensen, Skårup Fyn Søren Sørensen Bach, Charlottenlund Wandy Bremholm, Ølsted Assurandørforening i Nykredit Antal medlemmer: 41 Hans Jørgen Hansen, Silkeborg Christian Juul Engelund, Vallensbæk Strand Jens Rytter Jensen, Agerbæk Klaus Corell Lundberg, Nykøbing M Thomas Sagild, København Ø Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 25 Carl Kristian Dohse, Rungsted Kyst Assurandørforeningen i Danica Pension Antal medlemmer: 122 Claus Kamstrup, Herning Erik Franck Christiansen, København K Helle Dalsgaard, Frederiksberg Trine Therland Thomsen, Frederikshavn Albert Chr. Grøndahl Hansen, Lejre Allan Schmidt, Grindsted Anders Fabild, Albertslund Anders Svendsen-Tune, Skjern Annette S. Mortensen, Kirke Hyllinge Bent Raff, Odense SV Bo Hem Simonsen, Hillerød Bo Paludan Larsen, Greve Carsten Grønkjær Nielsen, Østbirk Caspar Grastengaard, København Ø Claus Faber, Søborg David Samild, Skårup Fyn Frank Chosmus, København Nv Gert Bentsen, Horsens Jan Raundahl Kristensen, Varde Jens Carl Thomsen, Sønderborg Jens Pedersen, Tørring Jesper Ravn, Næstved Jimmy Hansen, Vadum Karen Øllegaard, Beder Mark Rütt Sandby, Dragør Michael Brodersen, Gentofte Michael Engberg Madsen, Tjele Michael Noer, Aabenraa Michael V. Nielsen, Hjørring Mikael Møller, Randers NV Palle Jensen-Vinstrup, Herning Paul Erik Christensen, Holbæk Per Westerblaae Jacobsen, Karlslunde Peter Lafrenz, Fakse Serkan Yapici, Ishøj Simon Hein Christensen, Odense C Søren Thue Løland, Farum Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 24 Christian Juul Engelund, Vallensbæk Strand Eivind Falk, Svendborg Simone Linders, København SV Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 17 Thomas Juel Iversen, Vejle Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 14 Anette Engelbreth, Sønderborg Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 21 Bjarne Kragh, Odense C Christian Bang, Assens Erwin Sattler, Helsingør Henrik Lautrup, Hillerød Jens Blom Nielsen, Millinge Jørgen Hybscifmand, Slagelse Jørgen O. Petersen, Espergærde Karsten Soelberg, Græsted Kim Moriis, Agedrup Morten Papa Henriksen, Rudkøbing Peter Gam, Holbæk Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 10 Brian Rosenkrantz Bech, Thisted Henry Dahlgaard, Rønne 14 / ASSURANDØR KREDSEN / marts 2011

15 foreningsnyt Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer: 69 Frank Møller, Jesper Krog Hansen, Holbæk Kurt L. Jørgensen, Gentofte Thomas Eigtved Paulsen, Haderslev Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 39 Richy Svendsen, Valby Chris Christophersen, Kværndrup Christian Hjortshøj, Hinnerup Morten Kold Gade Black, Næstved Thomas Harbo Sørensen, Agedrup Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 66 Carsten Madsen, København S Marianne Plougmann Sørensen, Brabrand Morten Dahl Christensen, København N Finn Mikkelsen, Hinnerup Kristian Breiner, Hillerød Søren Markersen, Værløse Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 34 Lars Kortegaard, København Sv Landsforeningen Antal medlemmer: 328 Hans Boelstoft Jørgensen, Nuuk Henrik Lind, Leif Crone Hansen, Næstved Steen Dall, Gram Tina Bech, Slagelse Allan Beck, Haderslev Allan Lindhardt Olsen, Bogense Allan Vallys, Bryrup Anton Peter Henriksen, Hornbæk Berit Tarp Logis, Køge Bjarne Hyrup, Haderslev Carl E. Bentzen, Viborg Christian Bruno Pedersen, Charlottenlund Claus Riis, Helsinge Daniel Ritto Bernhard, Slagelse Dennis Knudsen, Hjørring Dines Lærkesen, Skibby Eigil Nielsen, Vejstrup Emma Elgaard Jensen, Holstebro Erwin Sattler, Helsingør Henrik Bo Bilde, Gudbjerg Sydfyn Ingolf Knud Aaberg, Aabybro Jacob Lindholt Kirkegaard, København Ø Jan Elkjær Fomsgaard, Smørum Janne Møller, Skanderborg Jens Blom Nielsen, Millinge Jens-Henrik Andreasen, København SV Jesper Santos Petersen, Odense SV John Lyneborg, Lejre Jørn Højgaard, Bredebro Kaj Olesen, Svinninge Karina W. Jørgensen, Holbæk Kim Moriis, Agedrup Lars Johansen, Gentofte Leif Heiberg, Hornbæk Leonard Andreas Nielsen, Slangerup Mads Roloff Clausen, Odder Marianne Pallisgaard Hansen, Brønshøj Michael Bak N. Nielsen, Ishøj Morten Rahn Pedersen, Rungsted Kyst Nicolai Larsen, Svendborg Niels Kr. Nielsen, Silkeborg Niels Siggaard Jensen, Holstebro Nili Steen Andersen, Vejle Olaf La Cour, Ørsted Per Steen, Århus N Pernille Vinther, Bredsten Peter Brandt, Klarup Peter Falk Thomasen, Svendborg Poul Erik Petersen, Sorø Søren Goul, Spjald Thomas B. Kristiansen, Brønshøj Ulrik Anderschou, Hørsholm Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Vi har siden 28. oktober 2010 været i forhandlinger om vores nye kontrakt, og der bruges i øjeblikket meget energi på forhandlingerne, hvor vi fra AKF har arbejdet med flere forskellige ideer, i forsøg på at nå frem til en løsning, der honorerer de store krav, vi møder i det daglige arbejde. Forhandlingerne mellem selskabet og AKF brød sammen den 18. januar 2011, da der med hensyn til løn, var tale om et rent diktat fra selskabets side. Der var ikke noget at forhandle om, og der var lagt op til meget markante lønnedgange for den enkelte assurandør. Der er desuden fra Trygs side lagt op til en lønmodel, som gør, at mange har stor risiko for at gå yderligere en meget stor procentdel ned i løn, hvilket AKF ikke kan acceptere. Stigende produktionskrav gør det ikke nemmere. En stor del af assurandørerne er frustrerede. Mange har virkelig kæmpet i 2010, medvirket til et godt resultat for TRYG og forventet en lønfremgang. Det er derfor naturligt, at vores medlemmer er meget overrasket over selskabets udspil om en generel løntilbagegang - og for langt de fleste en tilbagegang i meget betydeligt omfang. Der har været tradition for, at vi som assurandørforening bliver hørt og involveret i beslutningerne omkring måden, vi skal arbejde på, ejerskabsforhold til porteføljerne og lignende. Historisk har vi tradition for at nå til enighed langt hen ad vejen. Denne gode samarbejdsform er også ændret i denne forhandling, hvor selskabet klart har udtrykt, at der er mange ting, som ikke er til forhandling. Forhandlingerne fortsætter nu i et nyt regi, mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet, hvor det første møde mellem organisationerne var den 3. februar. Det var et indledende møde, hvor hovedformålet var at konstatere, om der er mulighed for en reel forhandling, hvilket der i den grad er brug for, hvis vi skal nå til en løsning. Der er nu aftalt nye forhandlingsmøder. Der er indkaldt til medlemsmøde den 25. februar (efter bladets deadline red.), hvor vi vil informere alle medlemmer om forløbet i denne forhandling, og gennemgå selskabets seneste oplæg til vores videre forhandling mellem organisationerne, FA og Finansforbundet. ASSURANDØR KREDSEN /MARTS 2011 / 15

16 id nr.: Kontakt Forretningsudvalg Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Stedfortræder Uffe Pedersen, If Ole Døssing Christensen, Topdanmark Per Søgaard, Danica Pension Per H. Olsen, Nykredit Jan Farup, Nordea Liv & Pension Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Lars Ejstrup Søbakken 36 Svogerslev 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Stig Petersen Slagelsevej 54 B 4180 sorø Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Lindevej Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Jan Farup Enebærvej Riskov Tlf Mail: Assurandørforeningen i Nykredit Per H. Olsen Hjorthøjvej Slagelse Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Frank Madsen Ydunsvej Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i TrygVesta Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Henrik Pedersen Rugårdsvej Søndersø Tlf Mail:

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

På kanten af en konflikt/4 Stærk støtte fra Finansforbundet/7 Skruen er strammet/8 Udvid jeres kompetencer/10 Ny kontrakt i Topdanmark/11 Tempoet

På kanten af en konflikt/4 Stærk støtte fra Finansforbundet/7 Skruen er strammet/8 Udvid jeres kompetencer/10 Ny kontrakt i Topdanmark/11 Tempoet MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2011 På kanten af en konflikt/4 Stærk støtte fra Finansforbundet/7 Skruen er strammet/8 Udvid jeres kompetencer/10 Ny kontrakt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

YONEX-CUP U15BCD åben turnering

YONEX-CUP U15BCD åben turnering Kirke Hyllinge Idrætsforenings Badmintonafdeling og byder velkommen til: YONEX-CUP U15BCD åben turnering lørdag d. 1. og søndag d. 2. oktober 2005 i Kirke Hyllinge Hallen Præstemarksvej 10 4070 Kirke Hyllinge

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere