Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A."

Transkript

1 Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene revideret af personale og forældreråd. Det sikrer et engagement og en udvikling i hverdagen for børn, forældre og personale. Måske får du ikke svar på alle dine spørgsmål, og måske opstår der nye. Derfor kan du til hver en tid henvende dig til personalet eller forældreråd/bestyrelsen og derved - forhåbentlig - få klarhed over det uvisse. God fornøjelse med læsningen. Pædagogisk Leder

2 Pædagogisk målsætning. Følgende er en hjælp til at synliggøre vuggestuens overordnede pædagogik. Vi er i alt 9 pædagogiske medarbejdere, heraf 6 uddannede pædagoger. Vi bestræber os på, at så mange som muligt er uddannede pædagoger. Vi respekterer hinandens forskellige metoder til at gennemføre de overordnede mål. I forskellighederne ser vi en styrke. Vi står alle til ansvar for, hvad vi gør - overfor os selv, børn, forældre og hinanden. At skabe et miljø, der giver tryghed for børnene, er noget af det allervigtigste. Trygheden giver barnet mulighed for at bruge hele sit følelsesregister og for at udvikle sig i eget tempo. Trygheden forsøger vi at etablere fra første samtale med den nye familie. Det er vigtigt at få skabt en gensidig tillid vuggestue/familie imellem. Dette opnås bl.a. ved at få så mange oplysninger om barnet som muligt. Det gør, at personale og barn kan gennemføre nogle ritualer, som barnet er vant til. Det er lige så vigtigt, at vi fortæller forældrene om vuggestuelivet, om hvad vi gør og ikke mindst, hvorfor vi handler, som vi gør. Vi er bevidste om, at det at skulle aflevere sit lille barn til fremmede folk er forbundet med mange forskelligartede følelser. Derfor skal vi gøre forældrene klart, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og ikke i en masse - kaldet børn. For til stadighed at styrke tillidsforholdet mellem forældre og personale er forældrene til hver tid velkomne til at stille spørgsmål til vores pædagogiske arbejde med netop deres barn. Gensidig kritik er kun med til at styrke og udvikle vuggestuen. Vi arbejder kontinuerligt med Marte Meo, som er en iagttagelsesmetode, hvor kun det positive fremhæves. Derud over arbejder vi med de 6 lærerplanstemaer, som er følgende: Den sociale udvikling, (den følelsesmæssige udvikling), den motoriske udvikling, den sproglige udvikling, den alsidige personlige udvikling, natur og naturfænomener, kultur og kulturfænomener. Det er vigtigt, at barnet får styrket sin selvværdsfølelse. Som tidligere nævnt ser vi på det enkelte barn med respekt for netop dette barns væremåde/udtryksmåde. Siger barnet, at noget er svært, er det svært, og vi tilbyder gerne hjælp. Der skal være plads til, at børnene kan vise følelser, være glade, sure, dominerende, trætte, stille osv. Når vi respekterer de enkelte børns forskelligheder, lærer børnene at respektere hinandens. Ved aflevering, kan et barn, have brug for stille og roligt at komme ind på stuen, imens et andet barn straks er parat til at lege Det er ligeledes vigtigt at styrke barnets selvtillid. Børnene skal have en reel følelse af indflydelse, hvor det er muligt. Hvis de bliver spurgt, om de vil have vand eller mælk til maden, skal de have det, de svarer. Vi skal som voksne tage deres svar alvorligt og kun spørge dem, hvor det er muligt. Når barnet skal ud at sove, siger vi: Kom Mette nu skal du ud at sove, i stedet for Mette vil du ud at sove? På de grundlæggende områder er det de voksne, der bestemmer. I den forbindelse er det vigtigt at placere ansvaret for en beslutning hos de rette - nemlig os. Barnet skal ikke tage beslutninger, som reelt ligger hos den voksne. Selvhjulpenhed. En anden måde at styrke børnenes selvtillid på er ved, at de i eget tempo stilles overfor nye udfordringer. Gå tre skridt, selv kravle op i trip trap stolen, stille sin kop på rullebordet, selv forsøge at tage tøj på, gå i stedet for at sidde i klapvogn, lave puslespil osv.

3 Vi mener i det hele taget, at børn gennem ros, knus og ord skal få en følelse af, at de er nogle dejlige og betydningsfulde børn. En af vores væsentligste opgaver er, at få barnet til at fungere i grupper samt blive i stand til at udsætte egne behov. Det gør vi bl.a. i vores morgensamling, hvor børnene skiftes til at vælge en sang i vores sangmappe. Gennem konflikter kan børn lære at samarbejde, ved at lytte, vente og respektere, et nej Børnene kommer på ture, hvor de skiftes til at sidde ved vinduet i bussen, og får mange forskelligartede indtryk. Ture til væddeløbsbanen, skoven, stranden, Botanisk Have osv. Eller vi laver sang- og bevægelseslege, tromme- og fantasilege, vi maler, klipper, klistrer, bager eller leger med modellervoks. I vinterhalvåret laves rytmik og rul og leg for de mindste børn. Vi er inspirerende og igangsættende i forhold til børnenes leg. Samtidig kender vi vigtigheden af at børnene leger uforstyrret uden voksenindblanding. Vi mener, at både sammenhold og fællesskabsfølese kan styrkes gennem leg. Som en del af den danske kultur har vi valgt at fastholde nogle gode traditioner, som følger årets gang. F.eks. julefest, fastelavn, påskefest, sommerfest og fødselsdage. Vi bruger vores legeplads meget. Den er indrettet, så der er mulighed for fysisk udfoldelse (løbe, gå, klatre, trille, gynge.) Vi mener, vores legeplads er indrettet, så den forandrer sig i takt med årstiderne. Vi mener, der hele tiden er mulighed for nye udfordringer. Vi har et kar til vandlege, en bakke til f.eks. at rutsje/ kælke/køre/kravle på, buske til at gemme sig bag, sandkasser, gynger og meget andet. Når vi tager på tur, (bus, klapvogn, gåben) har vi stramme regler for, hvordan vi færdes i trafikken. Det hører til sjældenhederne, at en voksen har mere end to børn i sin varetægt. F.eks. En pædagog tager, to børn i en klapvogn og et tredje barn i hånden, på hjemmebesøg i nærmiljøet. Vi udnytter, at vuggestuen ligger suverænt, når det gælder busture og vi tager gerne en tur i Risskov, Natur Historisk Museum, Tangkrogen, Mindeparken etc., når muligheden byder sig. Børnene skal have lov til at være børn så længe som muligt. Vi giver dem kun den viden og indsigt, som de kan magte på deres udviklingstrin. Samtidig er vi bevidste om ikke at blokere for deres naturlige videbegær. Vores økologipolitik indgår på naturlig vis i dagligdagen, hvor børnene ser, hvad vi gør; papir til genbrug, ikke lade vandet løbe osv. De skal styrkes i deres fantasi, få begreb om den nærmeste omverden og forståelse for de mest elementære sammenhænge i dagligdagen. Vi sætter f.eks. ord på, hvad vi eller andre gør. Vi siger Jeg giver dig lige en ren ble på eller Se Mette sidder under bordet. Vi lærer børnene at løse egne konflikter. I stedet for at slå tilbage, skal de sige Lad være. På den måde oplever de, at en konflikt ikke er farlig men kan løses. I vuggestuen er der åbne døre det meste af dagen. Det vil sige at alle børnene kan gå, hvorhen de vil. Dog ikke når stuen samles tre gange om dagen; til sang om morgenen, spisning ved tiden og igen ved tiden. Stuerne har forskellige tilbud, så der altid er mulighed for at søge ro, løb, venskab, vilde lege, siddeplads hos en voksen osv. Er vi for få voksne til at overskue hele vuggestuen lukkes en stue af.

4 For at alle skal kunne trives og udvikle sig, både børn og voksne, er det vigtigt at være ærlige overfor sig selv og hinanden. At føle efter hvor ens grænser er og handle derefter. Vi arbejder for, at personalesamarbejdet skal være humoristisk, udbytterigt, pædagogisk udviklende og nært. Vi inddrager forældrene så meget som muligt i institutionslivet. Og igen - så er ærlighed og åbenhed nødvendige vigtige arbejdsredskaber i samarbejdet med forældrene. Vi vil gerne have en tæt kontakt, hvor gensidig inspiration, tolerance, forståelse og accept er nøgleordene. Praktiske oplysninger. Vuggestuen Silkeborgvej 88a, 8000 Århus C. Tlf , er byens ældste kommunale institution oprettet 10 juli Pr. 1. januar 2007 blev vi en del af dagtilbud 1205, som består af Vuggestuen Nannasvej, Vuggestuen Heimdalsvej, 17 dagplejere og Vuggestuen Silkeborgvej. Pr.!.marts 2011 er dagtilbudet blevet fussioneret med yderlige 4 institutioner, Perlen, Hobitten, Solsikken og børnehaven Åby og vi hedder nu dagtilbud Gl.Åby Dagtilbudsleder er Tina Haugstrup mobil Vi har åben mandag til torsdag fredag Vuggestuen er normeret til børn, og til dem er personale normeringen følgende: Pædagogtimer : I alt 187,5 timer pr. uge Lønnet praktikant : 30,00 timer pr. uge Medhjælpertimer : I alt 85 timer pr. uge Køkkentimer : 20 timer pr. uge Rengøringstimer : 10 timer pr. uge ISS Havemand : udliciteret 2012 til De grønne områder 1-2 gange månedligt Vi er fordelt på 3 stuer på følgende måde: Leder Pædagog Pædagog ORANGE 11 pt.12 børn Thor (35 t/uge) stedfortræder Sandra (30 t/uge) Nina (33 t uge) tirsdag, onsdag GUL 8 børn Inge (34 t/uge) Ulla (32 t/uge) GRØN 11pt.12 børn Solveig (31,5 t/uge) Cathrine (28 t/uge) Mette (33 t/uge) mandag, torsdag Medhjælper Signe 25 t/uge Medhjælper Praktikanter Sevda (30 t) 2. lønnet Rasmus (30t)

5 Praktikanter Køkken Rengøring Maja (20 timer om ugen) ISS Dagsrytme i institutionen. Vi er en personale, der åbner vuggestuen kl Vi modtager børn på Grøn stue og hygger os med børnene. Børn der kommer inden kl. 7.15, kan spise sin medbragte morgenmad i vuggestuen. Stuedørene er åbne, så alle kan gå hvorhen de vil, hvis en stue vil have ro til at fejre fødselsdage eller lign. lukker vi blot døren. Efter kl er der mulighed for at aflevere barnet på egne stuer. Kl. 9.00, når de fleste børn og voksne er mødt, får vi frugt og synger. Samlingen er en hyggestund og en blid start på dagen. Om formiddagen kan vi f.eks. male, tegne, lege, læse, tromme, klistre, gå på legepladsen (i al slags vejr), dovne, lege sanglege og meget andet. Vi prioriterer at komme væk fra institutionen, for på den måde at få nye indtryk - og frisk luft. Af og til starter turen allerede kl Ved tiden spiser vi en varieret kost. Herefter går vi på badeværelset, hvor børnene bliver skiftet og lagt ud at sove. Personalet, samt de børn der ikke sover samles på Grøn stue i middagsstunden. Kl. ca indtager vi eftermiddagens menu, der består af en medbragt madpakke (gerne ¼ rugbrød og dertil et stykke agurk etc.) Herefter er der igen leg i hele huset. Vi er to personaler, der lukker institutionen. For de sidste børn er der mulighed for frugt og lidt at drikke. Kl (16.30 på fredage) lukker vi. Som lidt kolorit på tilværelsen forsøger vi os med en række tilbud, hvor vi arbejder på tværs af stuerne. I vintermånederne er det bl.a. rytmik, fantasi- og sanglege i børnegarderoben. Hele året tager vi på fredags ture (ud i det blå) med de ældste børn. Vuggestuen har byens bedste beliggenhed, når det gælder ture. Busserne kører lige uden for døren og kun fantasien sætter grænser.

6 Barnets start Når jeres barn er startet i vuggestuen, vil vi gerne have en snak med jer, så vi kan få så meget kendskab til barnet som muligt. For på den måde at give barnet en god start i vuggestuen. Vi forventer, at en af forældrene bliver i vuggestuen sammen med barnet den første dag. Sammen aftaler vi, hvordan de førstkommende dage skal tilrettelægges. Den daglige kontakt. For os er den daglige kontakt med jer meget vigtig. Det er af stor betydning, at I giver jer god tid, når barnet afleveres og hentes. Hvis I selv er forhindrede og derfor har andre til at hente jeres barn, skal vi vide det. Ca. mellem 9.00 og 9.30 er der som nævnt før en stille stund. I kan hjælpe os med at bibeholde denne ved ikke at kræve for meget opmærksomhed. For barnet er det rarest at være med, når samlingen starter eller komme efterfølgende. Det er vigtigt, at I skriver på tavlen, hvornår barnet kommer og går (p.g.a. vikarindtag etc.) Husk ligeledes at læse stuens tavle ved døren og forældreråd/bestyrelse tavle på gangen og i børnegarderoben. Fællesarrangementer. Ud over den daglige kontakt har vi flere former for fællesarrangementer på stuen. De kan bestå af forældresamtaler, kaffe dage ( I er som forældre velkomne til at foreslå og afholde en kaffedag) og forældrestuemøde (ved forældrerådsvalg). Fælles for institutionen afholdes, forældremøde (valg til forældreråd) i september og en årlig sommerfest for børn, forældre og personale (maj/juni). Skiftetøj. Alle børn bør være i praktisk påklædning, så de har de optimale udfoldelsesmuligheder. På badeværelserne har barnet en kasse til skiftetøj. Kassen skal indeholde: Undertøj, strømper, bluse, bukser, plastposer til vådt tøj, sut og evt. sovetøj. Det er forældrenes/ jeres ansvar, når jeres barns sut udskiftes. Endvidere skal barnet medbringe, indesko og overtøj uden snor i. Efter årstiden f.eks. vanter, hue, regntøj og gummistøvler. HUSK: at skrive NAVN i dit barns tøj, fodtøj etc. til stor hjælp for personalet, når der skal ryddes op!!

7 I vuggestuen har vi almindelige alt i ét bleer uden parfume. Hvis barnet bruger andre bleer, skal I selv medbringe dem. Når barnet begynder at renligheds træne/ sidde på toilet undgå venligst bodystocking, da det kan være både besværligt og uhygiejnisk at håndtere. Betaling. Betaling sker gennem Socialforvaltningens Regnskabsafdeling, når barnet er optaget. Juli måned er betalings fri. Forsikringer. Vær opmærksom på, at pr. 1 januar 2012 er det ulovligt for kommuner samlet at ulykkes forsikre børnene i institutioner. Derfor er det vigtigt, at I selv har en forsikring, som dækker jeres barn døgnet rundt. Private genstande erstattes ikke. Udmeldelse. Udmeldelsen skal ske med 2 måneders varsel pr. den 1. eller den 15. i en måned. Ved børnepasningsorlov er fristen 1 måned. Udmeldelsesblanketter fås i vuggestuen. Ved overgang til anden institution er varslet for udmeldelse svævende. Det foregår i samarbejde med Pladsanvisningen. Når barnet fylder 2 år, skal I huske at ønske børnehaveplads. Ellers kontakt Pladsanvisningen. Barnevogne og klapvogne. Hvis I ønsker at lade jeres barnevogn/klapvogn stå i institutionen i løbet af dagen, så tal med personalet. Legetøj. Børnene må medbringe legetøj, som IKKE indeholder batterier eller andre smådele, og under forudsætning af, at de andre børn må låne det. Personalet kan ikke påtage sig ansvaret for legetøjet.

8 Fødselsdage. I vuggestuen vil vi gerne være med til at gøre fødselsdagen til en god og festlig dag. Vi pynter op på stuen med flag, lys etc. Som forældre til barnet er I velkomne til at tage boller, frugt el.lign. med til festligheden. Husk ingen slik. Aftal dagen med personalet. Fravær. Ved sygdom og andet fravær er det vigtigt at meddele dette til vuggestuen samme dag inden kl pga. vikarindtag og ture ud af huset. Af samme grund ringes når barnet igen er raskt. Praktikanter. Vi har i vuggestuen valgt at være praktiksted for studerende fra Jydsk Pædagog Seminarium og Peter Sabroe Seminarium. Vi får de studerende i deres første praktik, som for tiden ligger 2 måneder efter uddannelsesstart. Den studerende er tilknyttet en praktikvejleder fra vuggestuen. Praktikken er på 12 uger med 30 timer om ugen og de studerende skal først og fremmest snuse til vuggestuelivet, men også være aktiv deltagende og selv stå for større eller mindre pædagogiske forløb. Den studerende indgår ikke i normeringen. Derudover har vi en lønnet (2. års studerende) praktikant, som ligeledes er tilknyttet en praktikvejleder fra vuggestuen. Praktikken er på 26 uger med 30 timer om ugen. Praktikopholdet afsluttes med en skriftlig opgave og en samtale mellem den studerende, praktikvejlederen og den praktikansvarlige fra seminariet. Praktikanten er en del af personalenormeringen. Både lønnede og ulønnede praktikanter har vejledningstimer med en pædagog 1 time ugentligt. Kost. Nyt - igen! Efter en forældreafstemning, her i vuggestuen (dec.2012), er det med et stort flertal besluttet at bibeholde kosten i vuggestuen indtil juni Der vil være kost 5 dage om ugen og institutionen betaler lønudgiften til køkkenmedarbejderen. Hver dag skal barnet medbringe 1 stk. madpakke til om eftermiddagen, hvor det fremgår tydeligt med navn og på hvilken stue barnet går. Desuden skal barnet til fælles spisning medbringe 2 stk. frugt om ugen. Er du i tvivl, spørg personalet. Vuggestuen serverer dagligt et sundt og varieret måltid. Dvs. morgenmad inden kl som barnet selv skal medbringe frokost/middag ca. kl og eftermiddags mad ca. kl (madpakke) Dagens menu kan læses ved køkkendøren.

9 Med undtagelse af religion og kronisk sygdom gives der ikke speciel kost. Spædbørnenes kost tilberedes individuelt i samråd med forældrene. Ved allergi, tal med personalet. Undlad søde sager i madpakken. Rugbrød er altid godt. Økologi. Følgende er, hvad alle med daglig gang i vuggestuen skal gøre for at synliggøre for børnene og hinanden, hvad vi har besluttet at bidrage med i den økologiske tankegang. Vi vil mindske brugen af rindende vand... Vandlege med prop i vasken, ikke lade hanen løbe, kun et ryk pr. toiletbesøg (specielt tænkt på børnene.) Vi vil spare på energien... Slukke lyset efter sig (ikke lysstofrør,) ventilationerne ikke slukkes, lade radiatorerne stå på samme temperatur døgnet rundt, hyppig udluftning. Vi vil reparere i stedet for at smide ud... Dukker, bøger, puslespil og andet legetøj. Vi vil mindske transporten... Ved at købe danske varer. Begrænse brugen af udenlandsk frugt og grønt.. Vi vil indkøbe sæsonvarer... Madplanen tilrettelægges efter udbuddet af danske råvarer. Vi vil undgå spild... Ved så vidt muligt at købe genbrugsmaterialer. Vores affaldspapir leveres til genbrug. Vi vil vælge miljørigtige rengøringsmidler... Kun bruge rengøringsmidler godkendt af kommunens rengøringskonsulenter. Vi vil købe økologiske varer... Liste over de aktuelle varer hænger i køkkenet. Vi vil bruge madkasse og madpapir og undgå stanniol, som er svært nedbrydeligt Vi vil undgå parfume og andre allergi fremkaldende stoffer i vaskepulver og derfor helt undlade skyllemiddel ved vask

10 Sygdom. Hvornår er barnet raskt? Barnet skal være feberfrit og almentilstanden skal være upåvirket. Dette indebærer, at barnet kan klare at være i vuggestuen, og at barnet skal kunne deltage i de sædvanlige aktiviteter, der foregår i dagligdagen. I almindelighed vil det sige, at barnet skal kunne tåle at opholde sig ude. Lus - fnat - børneorm - bændelorm. Vuggestuen skal underrettes, hvis en af personerne i hjemmet har en af de ovenstående lidelser. Hele familien skal behandles. Maveinfektion. Hvis barnet har haft opkastninger eller diarré (slimet, ildelugtende) om aftenen/natten, er det ikke i stand til at klare den efterfølgende vuggestuedag. Barnet har det dårligt pga. salt- og væsketab. Det skal have skånekost og meget at drikke. Er barnet under 1 år, kontakt lægen. Mellemørebetændelse. Børn med øre flåd må modtages, hvis de i øvrigt er raske og hvis lægen mener, der ikke er smitterisiko. Det er en forudsætning, at øre flådet ikke medfører pasningsproblemer. Øjenbetændelse. Børn med udtalt øjenbetændelse med kraftigt pus flåd, tydelig lys skyhed og/eller påvirket almentilstand må ikke modtages. Skal undersøges af lægen. Dette gælder også, hvis en øjenbetændelse har varet mere end en uge. Kroniske sygdomme. Bronkitis - astma - falsk strubehoste. Såfremt disse sygdomme er kroniske, modtages barnet i institutionen, når den almene tilstand i øvrigt er god. I disse tilfælde ser vi bort fra de sædvanlige regler om, at barnet skal sove ude, og at vi ikke giver medicin. I sådanne tilfælde skal vi have skriftlig instruktion fra lægen. Underret vuggestuen. Institutionen skal altid underrettes, hvis barnet bliver sygt derhjemme. F.eks. meningitis, skoldkopper, skarlagensfeber, de mere almindelige febertilstande osv.

11 Præsentation af forældreråd. I vuggestuen er forældrene repræsenteret ved et forældreråd. Denne er sammensat af en formand, en næstformand og tre øvrige personer (samt 2 suppleanter), som alle er forældre. Derudover er der 1 personale og vuggestuens pædagogiske leder. Sidstnævnte har ingen stemmeret. Mødehyppigheden er sat til hver 8. uge - eller efter behov. Forældrerådet har ingen formelle kompetencer i forholdet til afdelingens aktiviteter. Forældrerådets opgaver er bl.a.. At være inddraget i arbejdet med dagtilbuddets lærerplan At være sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen. At drøfte principielle problemstillinger vedrørende afdelingen ( vgst. Silkeborgvej) At indgå i et samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer. Skulle en forælder ønske et emne taget op til diskussion i bestyrelsen, kan dette ske ved at rette henvendelse til et af forældrerådsmedlemmerne eller lederen. Forældrerådet har sine egne opslagstavler på gangen og i børnegarderoben, hvor vigtige oplysninger løbende bliver hængt op. Endvidere er der en nærmere præsentation af forældrerådsmedlemmerne ved hjælp af foto, navne og stuetilknytning. Forældrerådet vælger en forældrerepræsentant til dagtilbudsbestyrelsen, som har den egentlige kompetence, med mulighed for at delegere visse punkter ud til de enkelte forældreråd i afdelingen. F.eks. Ansættelse af medarbejdere. Medarbejderne vælger 2 repræsentanter blandt samtlige ansatte i dagtilbuddet til bestyrelsen. Yderligere oplysninger om vuggestuen og dagtilbuddet Gl. Åby fås under Aarhus.dk, hvor man kan logge ind på sit eget ForældreIntra (brugernavn og adgangskode fås i vuggestuen. Revideret oktober 2014 Inge Fynboe

12 BørneIntra i dit barns institution I Gl. Åby Dagtilbud vil vi så vidt muligt være papirløse og bruger derfor BørneIntra til digital kommunikation med forældrene. Her ligger personalet løbende billeder, praktiske informationer og nyheder ind. Det er derfor her du som forælder kan og skal holde dig opdateret om hvad der er sket i institutionen denne uge og hvad du og dit barn skal huske i den nærmeste fremtid. Når dit barn starter i institutionen vil du få udleveret en kort vejledning til BørneIntra, hvor du også kan finde dit brugernavn. Du kan herefter logge på med det udleverede brugernavn alternativt kan du logge på med dit NemId. Vi anbefaler, at du første gang du logger ind på BørneIntra, tilmelder dig -adviseringer under Redigér din profil så er du sikker på ikke at gå glip af vigtige informationer fra institutionen. Spørgsmål? Læs mere i BørneIntrafolderen eller spørg kommunikationsmedarbejder Janni Langholz på tlf: , mail: eller til intraeftermiddage rundt i institutionerne.

13

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ Tranehavevej 15 2450 Københaven SV Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Normering...side 3 Lukkedage...side 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Læreplan for Blåmuslingen

Læreplan for Blåmuslingen Læreplan for Blåmuslingen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Præsentation side 3 Waldorf pædagogik som retning side 5 Blåmuslingens pædagogik side 6 Børn med særlige behov side 7 Bøger i pædagogisk arbejde side 8

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 1 2 3 4 BILAG II HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Indholdsfortegnelse: Velkommen. 3 Bestyrelse og formål 3 Adresse, normering og dagens rytme.. 4 Naturen

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere