Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A."

Transkript

1 Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene revideret af personale og forældreråd. Det sikrer et engagement og en udvikling i hverdagen for børn, forældre og personale. Måske får du ikke svar på alle dine spørgsmål, og måske opstår der nye. Derfor kan du til hver en tid henvende dig til personalet eller forældreråd/bestyrelsen og derved - forhåbentlig - få klarhed over det uvisse. God fornøjelse med læsningen. Pædagogisk Leder

2 Pædagogisk målsætning. Følgende er en hjælp til at synliggøre vuggestuens overordnede pædagogik. Vi er i alt 9 pædagogiske medarbejdere, heraf 6 uddannede pædagoger. Vi bestræber os på, at så mange som muligt er uddannede pædagoger. Vi respekterer hinandens forskellige metoder til at gennemføre de overordnede mål. I forskellighederne ser vi en styrke. Vi står alle til ansvar for, hvad vi gør - overfor os selv, børn, forældre og hinanden. At skabe et miljø, der giver tryghed for børnene, er noget af det allervigtigste. Trygheden giver barnet mulighed for at bruge hele sit følelsesregister og for at udvikle sig i eget tempo. Trygheden forsøger vi at etablere fra første samtale med den nye familie. Det er vigtigt at få skabt en gensidig tillid vuggestue/familie imellem. Dette opnås bl.a. ved at få så mange oplysninger om barnet som muligt. Det gør, at personale og barn kan gennemføre nogle ritualer, som barnet er vant til. Det er lige så vigtigt, at vi fortæller forældrene om vuggestuelivet, om hvad vi gør og ikke mindst, hvorfor vi handler, som vi gør. Vi er bevidste om, at det at skulle aflevere sit lille barn til fremmede folk er forbundet med mange forskelligartede følelser. Derfor skal vi gøre forældrene klart, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og ikke i en masse - kaldet børn. For til stadighed at styrke tillidsforholdet mellem forældre og personale er forældrene til hver tid velkomne til at stille spørgsmål til vores pædagogiske arbejde med netop deres barn. Gensidig kritik er kun med til at styrke og udvikle vuggestuen. Vi arbejder kontinuerligt med Marte Meo, som er en iagttagelsesmetode, hvor kun det positive fremhæves. Derud over arbejder vi med de 6 lærerplanstemaer, som er følgende: Den sociale udvikling, (den følelsesmæssige udvikling), den motoriske udvikling, den sproglige udvikling, den alsidige personlige udvikling, natur og naturfænomener, kultur og kulturfænomener. Det er vigtigt, at barnet får styrket sin selvværdsfølelse. Som tidligere nævnt ser vi på det enkelte barn med respekt for netop dette barns væremåde/udtryksmåde. Siger barnet, at noget er svært, er det svært, og vi tilbyder gerne hjælp. Der skal være plads til, at børnene kan vise følelser, være glade, sure, dominerende, trætte, stille osv. Når vi respekterer de enkelte børns forskelligheder, lærer børnene at respektere hinandens. Ved aflevering, kan et barn, have brug for stille og roligt at komme ind på stuen, imens et andet barn straks er parat til at lege Det er ligeledes vigtigt at styrke barnets selvtillid. Børnene skal have en reel følelse af indflydelse, hvor det er muligt. Hvis de bliver spurgt, om de vil have vand eller mælk til maden, skal de have det, de svarer. Vi skal som voksne tage deres svar alvorligt og kun spørge dem, hvor det er muligt. Når barnet skal ud at sove, siger vi: Kom Mette nu skal du ud at sove, i stedet for Mette vil du ud at sove? På de grundlæggende områder er det de voksne, der bestemmer. I den forbindelse er det vigtigt at placere ansvaret for en beslutning hos de rette - nemlig os. Barnet skal ikke tage beslutninger, som reelt ligger hos den voksne. Selvhjulpenhed. En anden måde at styrke børnenes selvtillid på er ved, at de i eget tempo stilles overfor nye udfordringer. Gå tre skridt, selv kravle op i trip trap stolen, stille sin kop på rullebordet, selv forsøge at tage tøj på, gå i stedet for at sidde i klapvogn, lave puslespil osv.

3 Vi mener i det hele taget, at børn gennem ros, knus og ord skal få en følelse af, at de er nogle dejlige og betydningsfulde børn. En af vores væsentligste opgaver er, at få barnet til at fungere i grupper samt blive i stand til at udsætte egne behov. Det gør vi bl.a. i vores morgensamling, hvor børnene skiftes til at vælge en sang i vores sangmappe. Gennem konflikter kan børn lære at samarbejde, ved at lytte, vente og respektere, et nej Børnene kommer på ture, hvor de skiftes til at sidde ved vinduet i bussen, og får mange forskelligartede indtryk. Ture til væddeløbsbanen, skoven, stranden, Botanisk Have osv. Eller vi laver sang- og bevægelseslege, tromme- og fantasilege, vi maler, klipper, klistrer, bager eller leger med modellervoks. I vinterhalvåret laves rytmik og rul og leg for de mindste børn. Vi er inspirerende og igangsættende i forhold til børnenes leg. Samtidig kender vi vigtigheden af at børnene leger uforstyrret uden voksenindblanding. Vi mener, at både sammenhold og fællesskabsfølese kan styrkes gennem leg. Som en del af den danske kultur har vi valgt at fastholde nogle gode traditioner, som følger årets gang. F.eks. julefest, fastelavn, påskefest, sommerfest og fødselsdage. Vi bruger vores legeplads meget. Den er indrettet, så der er mulighed for fysisk udfoldelse (løbe, gå, klatre, trille, gynge.) Vi mener, vores legeplads er indrettet, så den forandrer sig i takt med årstiderne. Vi mener, der hele tiden er mulighed for nye udfordringer. Vi har et kar til vandlege, en bakke til f.eks. at rutsje/ kælke/køre/kravle på, buske til at gemme sig bag, sandkasser, gynger og meget andet. Når vi tager på tur, (bus, klapvogn, gåben) har vi stramme regler for, hvordan vi færdes i trafikken. Det hører til sjældenhederne, at en voksen har mere end to børn i sin varetægt. F.eks. En pædagog tager, to børn i en klapvogn og et tredje barn i hånden, på hjemmebesøg i nærmiljøet. Vi udnytter, at vuggestuen ligger suverænt, når det gælder busture og vi tager gerne en tur i Risskov, Natur Historisk Museum, Tangkrogen, Mindeparken etc., når muligheden byder sig. Børnene skal have lov til at være børn så længe som muligt. Vi giver dem kun den viden og indsigt, som de kan magte på deres udviklingstrin. Samtidig er vi bevidste om ikke at blokere for deres naturlige videbegær. Vores økologipolitik indgår på naturlig vis i dagligdagen, hvor børnene ser, hvad vi gør; papir til genbrug, ikke lade vandet løbe osv. De skal styrkes i deres fantasi, få begreb om den nærmeste omverden og forståelse for de mest elementære sammenhænge i dagligdagen. Vi sætter f.eks. ord på, hvad vi eller andre gør. Vi siger Jeg giver dig lige en ren ble på eller Se Mette sidder under bordet. Vi lærer børnene at løse egne konflikter. I stedet for at slå tilbage, skal de sige Lad være. På den måde oplever de, at en konflikt ikke er farlig men kan løses. I vuggestuen er der åbne døre det meste af dagen. Det vil sige at alle børnene kan gå, hvorhen de vil. Dog ikke når stuen samles tre gange om dagen; til sang om morgenen, spisning ved tiden og igen ved tiden. Stuerne har forskellige tilbud, så der altid er mulighed for at søge ro, løb, venskab, vilde lege, siddeplads hos en voksen osv. Er vi for få voksne til at overskue hele vuggestuen lukkes en stue af.

4 For at alle skal kunne trives og udvikle sig, både børn og voksne, er det vigtigt at være ærlige overfor sig selv og hinanden. At føle efter hvor ens grænser er og handle derefter. Vi arbejder for, at personalesamarbejdet skal være humoristisk, udbytterigt, pædagogisk udviklende og nært. Vi inddrager forældrene så meget som muligt i institutionslivet. Og igen - så er ærlighed og åbenhed nødvendige vigtige arbejdsredskaber i samarbejdet med forældrene. Vi vil gerne have en tæt kontakt, hvor gensidig inspiration, tolerance, forståelse og accept er nøgleordene. Praktiske oplysninger. Vuggestuen Silkeborgvej 88a, 8000 Århus C. Tlf , er byens ældste kommunale institution oprettet 10 juli Pr. 1. januar 2007 blev vi en del af dagtilbud 1205, som består af Vuggestuen Nannasvej, Vuggestuen Heimdalsvej, 17 dagplejere og Vuggestuen Silkeborgvej. Pr.!.marts 2011 er dagtilbudet blevet fussioneret med yderlige 4 institutioner, Perlen, Hobitten, Solsikken og børnehaven Åby og vi hedder nu dagtilbud Gl.Åby Dagtilbudsleder er Tina Haugstrup mobil Vi har åben mandag til torsdag fredag Vuggestuen er normeret til børn, og til dem er personale normeringen følgende: Pædagogtimer : I alt 187,5 timer pr. uge Lønnet praktikant : 30,00 timer pr. uge Medhjælpertimer : I alt 85 timer pr. uge Køkkentimer : 20 timer pr. uge Rengøringstimer : 10 timer pr. uge ISS Havemand : udliciteret 2012 til De grønne områder 1-2 gange månedligt Vi er fordelt på 3 stuer på følgende måde: Leder Pædagog Pædagog ORANGE 11 pt.12 børn Thor (35 t/uge) stedfortræder Sandra (30 t/uge) Nina (33 t uge) tirsdag, onsdag GUL 8 børn Inge (34 t/uge) Ulla (32 t/uge) GRØN 11pt.12 børn Solveig (31,5 t/uge) Cathrine (28 t/uge) Mette (33 t/uge) mandag, torsdag Medhjælper Signe 25 t/uge Medhjælper Praktikanter Sevda (30 t) 2. lønnet Rasmus (30t)

5 Praktikanter Køkken Rengøring Maja (20 timer om ugen) ISS Dagsrytme i institutionen. Vi er en personale, der åbner vuggestuen kl Vi modtager børn på Grøn stue og hygger os med børnene. Børn der kommer inden kl. 7.15, kan spise sin medbragte morgenmad i vuggestuen. Stuedørene er åbne, så alle kan gå hvorhen de vil, hvis en stue vil have ro til at fejre fødselsdage eller lign. lukker vi blot døren. Efter kl er der mulighed for at aflevere barnet på egne stuer. Kl. 9.00, når de fleste børn og voksne er mødt, får vi frugt og synger. Samlingen er en hyggestund og en blid start på dagen. Om formiddagen kan vi f.eks. male, tegne, lege, læse, tromme, klistre, gå på legepladsen (i al slags vejr), dovne, lege sanglege og meget andet. Vi prioriterer at komme væk fra institutionen, for på den måde at få nye indtryk - og frisk luft. Af og til starter turen allerede kl Ved tiden spiser vi en varieret kost. Herefter går vi på badeværelset, hvor børnene bliver skiftet og lagt ud at sove. Personalet, samt de børn der ikke sover samles på Grøn stue i middagsstunden. Kl. ca indtager vi eftermiddagens menu, der består af en medbragt madpakke (gerne ¼ rugbrød og dertil et stykke agurk etc.) Herefter er der igen leg i hele huset. Vi er to personaler, der lukker institutionen. For de sidste børn er der mulighed for frugt og lidt at drikke. Kl (16.30 på fredage) lukker vi. Som lidt kolorit på tilværelsen forsøger vi os med en række tilbud, hvor vi arbejder på tværs af stuerne. I vintermånederne er det bl.a. rytmik, fantasi- og sanglege i børnegarderoben. Hele året tager vi på fredags ture (ud i det blå) med de ældste børn. Vuggestuen har byens bedste beliggenhed, når det gælder ture. Busserne kører lige uden for døren og kun fantasien sætter grænser.

6 Barnets start Når jeres barn er startet i vuggestuen, vil vi gerne have en snak med jer, så vi kan få så meget kendskab til barnet som muligt. For på den måde at give barnet en god start i vuggestuen. Vi forventer, at en af forældrene bliver i vuggestuen sammen med barnet den første dag. Sammen aftaler vi, hvordan de førstkommende dage skal tilrettelægges. Den daglige kontakt. For os er den daglige kontakt med jer meget vigtig. Det er af stor betydning, at I giver jer god tid, når barnet afleveres og hentes. Hvis I selv er forhindrede og derfor har andre til at hente jeres barn, skal vi vide det. Ca. mellem 9.00 og 9.30 er der som nævnt før en stille stund. I kan hjælpe os med at bibeholde denne ved ikke at kræve for meget opmærksomhed. For barnet er det rarest at være med, når samlingen starter eller komme efterfølgende. Det er vigtigt, at I skriver på tavlen, hvornår barnet kommer og går (p.g.a. vikarindtag etc.) Husk ligeledes at læse stuens tavle ved døren og forældreråd/bestyrelse tavle på gangen og i børnegarderoben. Fællesarrangementer. Ud over den daglige kontakt har vi flere former for fællesarrangementer på stuen. De kan bestå af forældresamtaler, kaffe dage ( I er som forældre velkomne til at foreslå og afholde en kaffedag) og forældrestuemøde (ved forældrerådsvalg). Fælles for institutionen afholdes, forældremøde (valg til forældreråd) i september og en årlig sommerfest for børn, forældre og personale (maj/juni). Skiftetøj. Alle børn bør være i praktisk påklædning, så de har de optimale udfoldelsesmuligheder. På badeværelserne har barnet en kasse til skiftetøj. Kassen skal indeholde: Undertøj, strømper, bluse, bukser, plastposer til vådt tøj, sut og evt. sovetøj. Det er forældrenes/ jeres ansvar, når jeres barns sut udskiftes. Endvidere skal barnet medbringe, indesko og overtøj uden snor i. Efter årstiden f.eks. vanter, hue, regntøj og gummistøvler. HUSK: at skrive NAVN i dit barns tøj, fodtøj etc. til stor hjælp for personalet, når der skal ryddes op!!

7 I vuggestuen har vi almindelige alt i ét bleer uden parfume. Hvis barnet bruger andre bleer, skal I selv medbringe dem. Når barnet begynder at renligheds træne/ sidde på toilet undgå venligst bodystocking, da det kan være både besværligt og uhygiejnisk at håndtere. Betaling. Betaling sker gennem Socialforvaltningens Regnskabsafdeling, når barnet er optaget. Juli måned er betalings fri. Forsikringer. Vær opmærksom på, at pr. 1 januar 2012 er det ulovligt for kommuner samlet at ulykkes forsikre børnene i institutioner. Derfor er det vigtigt, at I selv har en forsikring, som dækker jeres barn døgnet rundt. Private genstande erstattes ikke. Udmeldelse. Udmeldelsen skal ske med 2 måneders varsel pr. den 1. eller den 15. i en måned. Ved børnepasningsorlov er fristen 1 måned. Udmeldelsesblanketter fås i vuggestuen. Ved overgang til anden institution er varslet for udmeldelse svævende. Det foregår i samarbejde med Pladsanvisningen. Når barnet fylder 2 år, skal I huske at ønske børnehaveplads. Ellers kontakt Pladsanvisningen. Barnevogne og klapvogne. Hvis I ønsker at lade jeres barnevogn/klapvogn stå i institutionen i løbet af dagen, så tal med personalet. Legetøj. Børnene må medbringe legetøj, som IKKE indeholder batterier eller andre smådele, og under forudsætning af, at de andre børn må låne det. Personalet kan ikke påtage sig ansvaret for legetøjet.

8 Fødselsdage. I vuggestuen vil vi gerne være med til at gøre fødselsdagen til en god og festlig dag. Vi pynter op på stuen med flag, lys etc. Som forældre til barnet er I velkomne til at tage boller, frugt el.lign. med til festligheden. Husk ingen slik. Aftal dagen med personalet. Fravær. Ved sygdom og andet fravær er det vigtigt at meddele dette til vuggestuen samme dag inden kl pga. vikarindtag og ture ud af huset. Af samme grund ringes når barnet igen er raskt. Praktikanter. Vi har i vuggestuen valgt at være praktiksted for studerende fra Jydsk Pædagog Seminarium og Peter Sabroe Seminarium. Vi får de studerende i deres første praktik, som for tiden ligger 2 måneder efter uddannelsesstart. Den studerende er tilknyttet en praktikvejleder fra vuggestuen. Praktikken er på 12 uger med 30 timer om ugen og de studerende skal først og fremmest snuse til vuggestuelivet, men også være aktiv deltagende og selv stå for større eller mindre pædagogiske forløb. Den studerende indgår ikke i normeringen. Derudover har vi en lønnet (2. års studerende) praktikant, som ligeledes er tilknyttet en praktikvejleder fra vuggestuen. Praktikken er på 26 uger med 30 timer om ugen. Praktikopholdet afsluttes med en skriftlig opgave og en samtale mellem den studerende, praktikvejlederen og den praktikansvarlige fra seminariet. Praktikanten er en del af personalenormeringen. Både lønnede og ulønnede praktikanter har vejledningstimer med en pædagog 1 time ugentligt. Kost. Nyt - igen! Efter en forældreafstemning, her i vuggestuen (dec.2012), er det med et stort flertal besluttet at bibeholde kosten i vuggestuen indtil juni Der vil være kost 5 dage om ugen og institutionen betaler lønudgiften til køkkenmedarbejderen. Hver dag skal barnet medbringe 1 stk. madpakke til om eftermiddagen, hvor det fremgår tydeligt med navn og på hvilken stue barnet går. Desuden skal barnet til fælles spisning medbringe 2 stk. frugt om ugen. Er du i tvivl, spørg personalet. Vuggestuen serverer dagligt et sundt og varieret måltid. Dvs. morgenmad inden kl som barnet selv skal medbringe frokost/middag ca. kl og eftermiddags mad ca. kl (madpakke) Dagens menu kan læses ved køkkendøren.

9 Med undtagelse af religion og kronisk sygdom gives der ikke speciel kost. Spædbørnenes kost tilberedes individuelt i samråd med forældrene. Ved allergi, tal med personalet. Undlad søde sager i madpakken. Rugbrød er altid godt. Økologi. Følgende er, hvad alle med daglig gang i vuggestuen skal gøre for at synliggøre for børnene og hinanden, hvad vi har besluttet at bidrage med i den økologiske tankegang. Vi vil mindske brugen af rindende vand... Vandlege med prop i vasken, ikke lade hanen løbe, kun et ryk pr. toiletbesøg (specielt tænkt på børnene.) Vi vil spare på energien... Slukke lyset efter sig (ikke lysstofrør,) ventilationerne ikke slukkes, lade radiatorerne stå på samme temperatur døgnet rundt, hyppig udluftning. Vi vil reparere i stedet for at smide ud... Dukker, bøger, puslespil og andet legetøj. Vi vil mindske transporten... Ved at købe danske varer. Begrænse brugen af udenlandsk frugt og grønt.. Vi vil indkøbe sæsonvarer... Madplanen tilrettelægges efter udbuddet af danske råvarer. Vi vil undgå spild... Ved så vidt muligt at købe genbrugsmaterialer. Vores affaldspapir leveres til genbrug. Vi vil vælge miljørigtige rengøringsmidler... Kun bruge rengøringsmidler godkendt af kommunens rengøringskonsulenter. Vi vil købe økologiske varer... Liste over de aktuelle varer hænger i køkkenet. Vi vil bruge madkasse og madpapir og undgå stanniol, som er svært nedbrydeligt Vi vil undgå parfume og andre allergi fremkaldende stoffer i vaskepulver og derfor helt undlade skyllemiddel ved vask

10 Sygdom. Hvornår er barnet raskt? Barnet skal være feberfrit og almentilstanden skal være upåvirket. Dette indebærer, at barnet kan klare at være i vuggestuen, og at barnet skal kunne deltage i de sædvanlige aktiviteter, der foregår i dagligdagen. I almindelighed vil det sige, at barnet skal kunne tåle at opholde sig ude. Lus - fnat - børneorm - bændelorm. Vuggestuen skal underrettes, hvis en af personerne i hjemmet har en af de ovenstående lidelser. Hele familien skal behandles. Maveinfektion. Hvis barnet har haft opkastninger eller diarré (slimet, ildelugtende) om aftenen/natten, er det ikke i stand til at klare den efterfølgende vuggestuedag. Barnet har det dårligt pga. salt- og væsketab. Det skal have skånekost og meget at drikke. Er barnet under 1 år, kontakt lægen. Mellemørebetændelse. Børn med øre flåd må modtages, hvis de i øvrigt er raske og hvis lægen mener, der ikke er smitterisiko. Det er en forudsætning, at øre flådet ikke medfører pasningsproblemer. Øjenbetændelse. Børn med udtalt øjenbetændelse med kraftigt pus flåd, tydelig lys skyhed og/eller påvirket almentilstand må ikke modtages. Skal undersøges af lægen. Dette gælder også, hvis en øjenbetændelse har varet mere end en uge. Kroniske sygdomme. Bronkitis - astma - falsk strubehoste. Såfremt disse sygdomme er kroniske, modtages barnet i institutionen, når den almene tilstand i øvrigt er god. I disse tilfælde ser vi bort fra de sædvanlige regler om, at barnet skal sove ude, og at vi ikke giver medicin. I sådanne tilfælde skal vi have skriftlig instruktion fra lægen. Underret vuggestuen. Institutionen skal altid underrettes, hvis barnet bliver sygt derhjemme. F.eks. meningitis, skoldkopper, skarlagensfeber, de mere almindelige febertilstande osv.

11 Præsentation af forældreråd. I vuggestuen er forældrene repræsenteret ved et forældreråd. Denne er sammensat af en formand, en næstformand og tre øvrige personer (samt 2 suppleanter), som alle er forældre. Derudover er der 1 personale og vuggestuens pædagogiske leder. Sidstnævnte har ingen stemmeret. Mødehyppigheden er sat til hver 8. uge - eller efter behov. Forældrerådet har ingen formelle kompetencer i forholdet til afdelingens aktiviteter. Forældrerådets opgaver er bl.a.. At være inddraget i arbejdet med dagtilbuddets lærerplan At være sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen. At drøfte principielle problemstillinger vedrørende afdelingen ( vgst. Silkeborgvej) At indgå i et samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer. Skulle en forælder ønske et emne taget op til diskussion i bestyrelsen, kan dette ske ved at rette henvendelse til et af forældrerådsmedlemmerne eller lederen. Forældrerådet har sine egne opslagstavler på gangen og i børnegarderoben, hvor vigtige oplysninger løbende bliver hængt op. Endvidere er der en nærmere præsentation af forældrerådsmedlemmerne ved hjælp af foto, navne og stuetilknytning. Forældrerådet vælger en forældrerepræsentant til dagtilbudsbestyrelsen, som har den egentlige kompetence, med mulighed for at delegere visse punkter ud til de enkelte forældreråd i afdelingen. F.eks. Ansættelse af medarbejdere. Medarbejderne vælger 2 repræsentanter blandt samtlige ansatte i dagtilbuddet til bestyrelsen. Yderligere oplysninger om vuggestuen og dagtilbuddet Gl. Åby fås under Aarhus.dk, hvor man kan logge ind på sit eget ForældreIntra (brugernavn og adgangskode fås i vuggestuen. Revideret oktober 2014 Inge Fynboe

12 BørneIntra i dit barns institution I Gl. Åby Dagtilbud vil vi så vidt muligt være papirløse og bruger derfor BørneIntra til digital kommunikation med forældrene. Her ligger personalet løbende billeder, praktiske informationer og nyheder ind. Det er derfor her du som forælder kan og skal holde dig opdateret om hvad der er sket i institutionen denne uge og hvad du og dit barn skal huske i den nærmeste fremtid. Når dit barn starter i institutionen vil du få udleveret en kort vejledning til BørneIntra, hvor du også kan finde dit brugernavn. Du kan herefter logge på med det udleverede brugernavn alternativt kan du logge på med dit NemId. Vi anbefaler, at du første gang du logger ind på BørneIntra, tilmelder dig -adviseringer under Redigér din profil så er du sikker på ikke at gå glip af vigtige informationer fra institutionen. Spørgsmål? Læs mere i BørneIntrafolderen eller spørg kommunikationsmedarbejder Janni Langholz på tlf: , mail: eller til intraeftermiddage rundt i institutionerne.

13

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP 1 Revideret oktober 2009. Børnehusets telefonnummer: 6375 0275. Rød stues telefonnummer: 6375 0276. Blå stues telefonnummer: 6375 0277. Børnehusets mailadresse: dyrupbh.buf@odense.dk

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Børnehuset Frydenlund

Børnehuset Frydenlund Børnehuset Frydenlund 1 2 Mærkedage og traditioner Forår Fastelavn i henholdsvis vuggestue og børnehave Storebørnsture i børnehaven Påskehygge i henholdsvis vuggestue og børnehave Forårsdag i børnehaven,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj!

Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj! Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj! Vi glæder os til at byde jer velkomne her hos os. Den første dag her i børnehuset vil vi bruge god tid på, at vise jer mange af de dejlige ting vores hus indeholder,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen.

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen. Velkommen: Vi vil gerne byde Jer velkommen i Børnehuset Vestbyen. Det er vores mål, at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for alle. Vi forventer en

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Ågården

Velkommen til Børnehuset Ågården Velkommen til Børnehuset Ågården Vores adresse: Ågårdvej 3, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 86 99 47 89 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.15 16.45, fredag 6.30 16.00 Vi glæder os til at lære jeres barn at

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper Mariehønsene & Bamserne Fleksafdelingen består af 2 grupper: Mariehønsene og Bamserne. Begge grupper er normeret til max. 20 børn mellem 2 og 5 år. Der er to pædagoger

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet vil gerne byde børn og forældre HJERTELIG VELKOMMEN til FRISENBORG.

Forældrebestyrelsen og personalet vil gerne byde børn og forældre HJERTELIG VELKOMMEN til FRISENBORG. Forældrebestyrelsen og personalet vil gerne byde børn og forældre HJERTELIG VELKOMMEN til FRISENBORG. Frisenborg. Frisenborg blev bygget i 1987 og er en aldersintegreret institution. P.t. har vi 80 børnehave-børn

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 1 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam Personalet: Marianne, Pædagogisk leder Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Personalet på gruppe 2: Lone Güzide Mariam Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Velkommen

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Velkommen til Sct. Georgshjemmets Vuggestue - en del af Daginstitution Søndermark.

Velkommen til Sct. Georgshjemmets Vuggestue - en del af Daginstitution Søndermark. Velkommen til Sct. Georgshjemmets Vuggestue - en del af Daginstitution Søndermark. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden og Sct. Georgshjemmets Vuggestue. Adresse: Telefon mail: Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

Velkommen. til D.I.I. Perlen

Velkommen. til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen Det er vores ønske, at denne lille pjece kan hjælpe jer med nogle af de spørgsmål, som måtte

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk 1 Praktiske oplysninger: Vi er en integreret institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. Åbningstider i Hedemarken: Mandag

Læs mere

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 1 Indholdsfortegnelse Forord Vores adresse Åbningstider Nye børn - nye forældre Målsætning Vore mål og ønsker Forældresamarbejdet

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset I Højbjerg dagtilbud er det ledelsens og personalets opgave at sikre et godt børnemiljø med omsorgsfulde

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Velkomstbrochure. Regnbuens pædagogiske værdier: Kære forældre,

Velkomstbrochure. Regnbuens pædagogiske værdier: Kære forældre, Velkomstbrochure Kære forældre, Børnehuset Regnbuen Råbrovej 16 2765 Smørum Velkommen til vores børnehus Regnbuen. Når ens barns starter i daginstitution, er der mange oplysninger, man skal forholde sig

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Rødlundvænget Harlev J. Tlf

Rødlundvænget Harlev J. Tlf Velkommen til Børnehuset Børnehuset Pilehaven Rødlundvænget 35 8462 Harlev J Tlf. 87 13 83 46 Åbningstider: Mandag torsdag kl.6.30 kl. 17. Fredag kl.6.30-16.30 Vores hjemmeside finder I under http://aarhus.inst.dk.

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Dit barn har fået tilbudt en plads hos os i Børnehaven Gammelgården. Vi vil med denne pjece fortælle lidt om os, om huset og

Læs mere

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum 1 Velkommen til Skovhuset LBO Vester Hornum Vester Hornum LBO Hovedgaden 83 Vester Hornum 9640 Farsø 99669608 mobil30510998 I denne velkomstfolder får I en kort orientering om V. Hornum LBO Skovhusetog

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Kostpolitik i Valhalla.

Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personale og forældreråd. Kostpolitikken skal sikre os opmærksomhed på madkultur, for de forskellige aldersgrupper, og til de

Læs mere

Velkomst og fakta om dagplejen

Velkomst og fakta om dagplejen Velkomst og fakta om dagplejen Mette Hindkjær Klintevej 64 6000 Kolding Tlf. 41274749 Mine åbningstider: Mandag tirsdag 6.45-16.15 Onsdag torsdag 6.30-1615 Fredag 6.30-15.45 Jeg hedder Mette, og er født

Læs mere

HEJ. Børn og voksne. Siger VELKOMMEN til dig og din familie. Hilsen. Leder: Ruth Kristensen Souschef: Majken Lund Thomsen

HEJ. Børn og voksne. Siger VELKOMMEN til dig og din familie. Hilsen. Leder: Ruth Kristensen Souschef: Majken Lund Thomsen HEJ Et barn som bliver kritiseret, lærer at fordømme. Et barn som bliver slået, lærer at slås. Et barn som bliver hånet, lærer at skamme sig. Et barn som udsættes for ironi, lærer at få dårlig samvittighed.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45 FACTS OM LEGESTEDET Legestedet Skolevej 9-11 3720 Aakirkeby Tlf.nr. 56 92 33 90 Sneglehuset tlf.nr. 56 92 33 93 Myretuen tlf.nr. 56 92 33 94 legestedet@brk.dk Legestedet er en integreret institution med

Læs mere

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om:

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om: Thunfiskens ABC Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken I denne pjece kan du læse om: Skiftetøj Fejring af fødselsdage Måltider i institutionen Legetøjsfredag Sygdom Legeaftaler Afleveringstidspunkt

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

VELKOMMEN I Lærkereden

VELKOMMEN I Lærkereden VELKOMMEN I Lærkereden - en daginstitution med barnet i centrum BARNET I CENTRUM FORÆLDRE PERSONALE - en institution i Skive kommune Side 1 af 11 HEJ Børn og voksne på Siger VELKOMMEN til dig og din familie

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere