Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A."

Transkript

1 Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene revideret af personale og forældreråd. Det sikrer et engagement og en udvikling i hverdagen for børn, forældre og personale. Måske får du ikke svar på alle dine spørgsmål, og måske opstår der nye. Derfor kan du til hver en tid henvende dig til personalet eller forældreråd/bestyrelsen og derved - forhåbentlig - få klarhed over det uvisse. God fornøjelse med læsningen. Pædagogisk Leder

2 Pædagogisk målsætning. Følgende er en hjælp til at synliggøre vuggestuens overordnede pædagogik. Vi er i alt 9 pædagogiske medarbejdere, heraf 6 uddannede pædagoger. Vi bestræber os på, at så mange som muligt er uddannede pædagoger. Vi respekterer hinandens forskellige metoder til at gennemføre de overordnede mål. I forskellighederne ser vi en styrke. Vi står alle til ansvar for, hvad vi gør - overfor os selv, børn, forældre og hinanden. At skabe et miljø, der giver tryghed for børnene, er noget af det allervigtigste. Trygheden giver barnet mulighed for at bruge hele sit følelsesregister og for at udvikle sig i eget tempo. Trygheden forsøger vi at etablere fra første samtale med den nye familie. Det er vigtigt at få skabt en gensidig tillid vuggestue/familie imellem. Dette opnås bl.a. ved at få så mange oplysninger om barnet som muligt. Det gør, at personale og barn kan gennemføre nogle ritualer, som barnet er vant til. Det er lige så vigtigt, at vi fortæller forældrene om vuggestuelivet, om hvad vi gør og ikke mindst, hvorfor vi handler, som vi gør. Vi er bevidste om, at det at skulle aflevere sit lille barn til fremmede folk er forbundet med mange forskelligartede følelser. Derfor skal vi gøre forældrene klart, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og ikke i en masse - kaldet børn. For til stadighed at styrke tillidsforholdet mellem forældre og personale er forældrene til hver tid velkomne til at stille spørgsmål til vores pædagogiske arbejde med netop deres barn. Gensidig kritik er kun med til at styrke og udvikle vuggestuen. Vi arbejder kontinuerligt med Marte Meo, som er en iagttagelsesmetode, hvor kun det positive fremhæves. Derud over arbejder vi med de 6 lærerplanstemaer, som er følgende: Den sociale udvikling, (den følelsesmæssige udvikling), den motoriske udvikling, den sproglige udvikling, den alsidige personlige udvikling, natur og naturfænomener, kultur og kulturfænomener. Det er vigtigt, at barnet får styrket sin selvværdsfølelse. Som tidligere nævnt ser vi på det enkelte barn med respekt for netop dette barns væremåde/udtryksmåde. Siger barnet, at noget er svært, er det svært, og vi tilbyder gerne hjælp. Der skal være plads til, at børnene kan vise følelser, være glade, sure, dominerende, trætte, stille osv. Når vi respekterer de enkelte børns forskelligheder, lærer børnene at respektere hinandens. Ved aflevering, kan et barn, have brug for stille og roligt at komme ind på stuen, imens et andet barn straks er parat til at lege Det er ligeledes vigtigt at styrke barnets selvtillid. Børnene skal have en reel følelse af indflydelse, hvor det er muligt. Hvis de bliver spurgt, om de vil have vand eller mælk til maden, skal de have det, de svarer. Vi skal som voksne tage deres svar alvorligt og kun spørge dem, hvor det er muligt. Når barnet skal ud at sove, siger vi: Kom Mette nu skal du ud at sove, i stedet for Mette vil du ud at sove? På de grundlæggende områder er det de voksne, der bestemmer. I den forbindelse er det vigtigt at placere ansvaret for en beslutning hos de rette - nemlig os. Barnet skal ikke tage beslutninger, som reelt ligger hos den voksne. Selvhjulpenhed. En anden måde at styrke børnenes selvtillid på er ved, at de i eget tempo stilles overfor nye udfordringer. Gå tre skridt, selv kravle op i trip trap stolen, stille sin kop på rullebordet, selv forsøge at tage tøj på, gå i stedet for at sidde i klapvogn, lave puslespil osv.

3 Vi mener i det hele taget, at børn gennem ros, knus og ord skal få en følelse af, at de er nogle dejlige og betydningsfulde børn. En af vores væsentligste opgaver er, at få barnet til at fungere i grupper samt blive i stand til at udsætte egne behov. Det gør vi bl.a. i vores morgensamling, hvor børnene skiftes til at vælge en sang i vores sangmappe. Gennem konflikter kan børn lære at samarbejde, ved at lytte, vente og respektere, et nej Børnene kommer på ture, hvor de skiftes til at sidde ved vinduet i bussen, og får mange forskelligartede indtryk. Ture til væddeløbsbanen, skoven, stranden, Botanisk Have osv. Eller vi laver sang- og bevægelseslege, tromme- og fantasilege, vi maler, klipper, klistrer, bager eller leger med modellervoks. I vinterhalvåret laves rytmik og rul og leg for de mindste børn. Vi er inspirerende og igangsættende i forhold til børnenes leg. Samtidig kender vi vigtigheden af at børnene leger uforstyrret uden voksenindblanding. Vi mener, at både sammenhold og fællesskabsfølese kan styrkes gennem leg. Som en del af den danske kultur har vi valgt at fastholde nogle gode traditioner, som følger årets gang. F.eks. julefest, fastelavn, påskefest, sommerfest og fødselsdage. Vi bruger vores legeplads meget. Den er indrettet, så der er mulighed for fysisk udfoldelse (løbe, gå, klatre, trille, gynge.) Vi mener, vores legeplads er indrettet, så den forandrer sig i takt med årstiderne. Vi mener, der hele tiden er mulighed for nye udfordringer. Vi har et kar til vandlege, en bakke til f.eks. at rutsje/ kælke/køre/kravle på, buske til at gemme sig bag, sandkasser, gynger og meget andet. Når vi tager på tur, (bus, klapvogn, gåben) har vi stramme regler for, hvordan vi færdes i trafikken. Det hører til sjældenhederne, at en voksen har mere end to børn i sin varetægt. F.eks. En pædagog tager, to børn i en klapvogn og et tredje barn i hånden, på hjemmebesøg i nærmiljøet. Vi udnytter, at vuggestuen ligger suverænt, når det gælder busture og vi tager gerne en tur i Risskov, Natur Historisk Museum, Tangkrogen, Mindeparken etc., når muligheden byder sig. Børnene skal have lov til at være børn så længe som muligt. Vi giver dem kun den viden og indsigt, som de kan magte på deres udviklingstrin. Samtidig er vi bevidste om ikke at blokere for deres naturlige videbegær. Vores økologipolitik indgår på naturlig vis i dagligdagen, hvor børnene ser, hvad vi gør; papir til genbrug, ikke lade vandet løbe osv. De skal styrkes i deres fantasi, få begreb om den nærmeste omverden og forståelse for de mest elementære sammenhænge i dagligdagen. Vi sætter f.eks. ord på, hvad vi eller andre gør. Vi siger Jeg giver dig lige en ren ble på eller Se Mette sidder under bordet. Vi lærer børnene at løse egne konflikter. I stedet for at slå tilbage, skal de sige Lad være. På den måde oplever de, at en konflikt ikke er farlig men kan løses. I vuggestuen er der åbne døre det meste af dagen. Det vil sige at alle børnene kan gå, hvorhen de vil. Dog ikke når stuen samles tre gange om dagen; til sang om morgenen, spisning ved tiden og igen ved tiden. Stuerne har forskellige tilbud, så der altid er mulighed for at søge ro, løb, venskab, vilde lege, siddeplads hos en voksen osv. Er vi for få voksne til at overskue hele vuggestuen lukkes en stue af.

4 For at alle skal kunne trives og udvikle sig, både børn og voksne, er det vigtigt at være ærlige overfor sig selv og hinanden. At føle efter hvor ens grænser er og handle derefter. Vi arbejder for, at personalesamarbejdet skal være humoristisk, udbytterigt, pædagogisk udviklende og nært. Vi inddrager forældrene så meget som muligt i institutionslivet. Og igen - så er ærlighed og åbenhed nødvendige vigtige arbejdsredskaber i samarbejdet med forældrene. Vi vil gerne have en tæt kontakt, hvor gensidig inspiration, tolerance, forståelse og accept er nøgleordene. Praktiske oplysninger. Vuggestuen Silkeborgvej 88a, 8000 Århus C. Tlf , er byens ældste kommunale institution oprettet 10 juli Pr. 1. januar 2007 blev vi en del af dagtilbud 1205, som består af Vuggestuen Nannasvej, Vuggestuen Heimdalsvej, 17 dagplejere og Vuggestuen Silkeborgvej. Pr.!.marts 2011 er dagtilbudet blevet fussioneret med yderlige 4 institutioner, Perlen, Hobitten, Solsikken og børnehaven Åby og vi hedder nu dagtilbud Gl.Åby Dagtilbudsleder er Tina Haugstrup mobil Vi har åben mandag til torsdag fredag Vuggestuen er normeret til børn, og til dem er personale normeringen følgende: Pædagogtimer : I alt 187,5 timer pr. uge Lønnet praktikant : 30,00 timer pr. uge Medhjælpertimer : I alt 85 timer pr. uge Køkkentimer : 20 timer pr. uge Rengøringstimer : 10 timer pr. uge ISS Havemand : udliciteret 2012 til De grønne områder 1-2 gange månedligt Vi er fordelt på 3 stuer på følgende måde: Leder Pædagog Pædagog ORANGE 11 pt.12 børn Thor (35 t/uge) stedfortræder Sandra (30 t/uge) Nina (33 t uge) tirsdag, onsdag GUL 8 børn Inge (34 t/uge) Ulla (32 t/uge) GRØN 11pt.12 børn Solveig (31,5 t/uge) Cathrine (28 t/uge) Mette (33 t/uge) mandag, torsdag Medhjælper Signe 25 t/uge Medhjælper Praktikanter Sevda (30 t) 2. lønnet Rasmus (30t)

5 Praktikanter Køkken Rengøring Maja (20 timer om ugen) ISS Dagsrytme i institutionen. Vi er en personale, der åbner vuggestuen kl Vi modtager børn på Grøn stue og hygger os med børnene. Børn der kommer inden kl. 7.15, kan spise sin medbragte morgenmad i vuggestuen. Stuedørene er åbne, så alle kan gå hvorhen de vil, hvis en stue vil have ro til at fejre fødselsdage eller lign. lukker vi blot døren. Efter kl er der mulighed for at aflevere barnet på egne stuer. Kl. 9.00, når de fleste børn og voksne er mødt, får vi frugt og synger. Samlingen er en hyggestund og en blid start på dagen. Om formiddagen kan vi f.eks. male, tegne, lege, læse, tromme, klistre, gå på legepladsen (i al slags vejr), dovne, lege sanglege og meget andet. Vi prioriterer at komme væk fra institutionen, for på den måde at få nye indtryk - og frisk luft. Af og til starter turen allerede kl Ved tiden spiser vi en varieret kost. Herefter går vi på badeværelset, hvor børnene bliver skiftet og lagt ud at sove. Personalet, samt de børn der ikke sover samles på Grøn stue i middagsstunden. Kl. ca indtager vi eftermiddagens menu, der består af en medbragt madpakke (gerne ¼ rugbrød og dertil et stykke agurk etc.) Herefter er der igen leg i hele huset. Vi er to personaler, der lukker institutionen. For de sidste børn er der mulighed for frugt og lidt at drikke. Kl (16.30 på fredage) lukker vi. Som lidt kolorit på tilværelsen forsøger vi os med en række tilbud, hvor vi arbejder på tværs af stuerne. I vintermånederne er det bl.a. rytmik, fantasi- og sanglege i børnegarderoben. Hele året tager vi på fredags ture (ud i det blå) med de ældste børn. Vuggestuen har byens bedste beliggenhed, når det gælder ture. Busserne kører lige uden for døren og kun fantasien sætter grænser.

6 Barnets start Når jeres barn er startet i vuggestuen, vil vi gerne have en snak med jer, så vi kan få så meget kendskab til barnet som muligt. For på den måde at give barnet en god start i vuggestuen. Vi forventer, at en af forældrene bliver i vuggestuen sammen med barnet den første dag. Sammen aftaler vi, hvordan de førstkommende dage skal tilrettelægges. Den daglige kontakt. For os er den daglige kontakt med jer meget vigtig. Det er af stor betydning, at I giver jer god tid, når barnet afleveres og hentes. Hvis I selv er forhindrede og derfor har andre til at hente jeres barn, skal vi vide det. Ca. mellem 9.00 og 9.30 er der som nævnt før en stille stund. I kan hjælpe os med at bibeholde denne ved ikke at kræve for meget opmærksomhed. For barnet er det rarest at være med, når samlingen starter eller komme efterfølgende. Det er vigtigt, at I skriver på tavlen, hvornår barnet kommer og går (p.g.a. vikarindtag etc.) Husk ligeledes at læse stuens tavle ved døren og forældreråd/bestyrelse tavle på gangen og i børnegarderoben. Fællesarrangementer. Ud over den daglige kontakt har vi flere former for fællesarrangementer på stuen. De kan bestå af forældresamtaler, kaffe dage ( I er som forældre velkomne til at foreslå og afholde en kaffedag) og forældrestuemøde (ved forældrerådsvalg). Fælles for institutionen afholdes, forældremøde (valg til forældreråd) i september og en årlig sommerfest for børn, forældre og personale (maj/juni). Skiftetøj. Alle børn bør være i praktisk påklædning, så de har de optimale udfoldelsesmuligheder. På badeværelserne har barnet en kasse til skiftetøj. Kassen skal indeholde: Undertøj, strømper, bluse, bukser, plastposer til vådt tøj, sut og evt. sovetøj. Det er forældrenes/ jeres ansvar, når jeres barns sut udskiftes. Endvidere skal barnet medbringe, indesko og overtøj uden snor i. Efter årstiden f.eks. vanter, hue, regntøj og gummistøvler. HUSK: at skrive NAVN i dit barns tøj, fodtøj etc. til stor hjælp for personalet, når der skal ryddes op!!

7 I vuggestuen har vi almindelige alt i ét bleer uden parfume. Hvis barnet bruger andre bleer, skal I selv medbringe dem. Når barnet begynder at renligheds træne/ sidde på toilet undgå venligst bodystocking, da det kan være både besværligt og uhygiejnisk at håndtere. Betaling. Betaling sker gennem Socialforvaltningens Regnskabsafdeling, når barnet er optaget. Juli måned er betalings fri. Forsikringer. Vær opmærksom på, at pr. 1 januar 2012 er det ulovligt for kommuner samlet at ulykkes forsikre børnene i institutioner. Derfor er det vigtigt, at I selv har en forsikring, som dækker jeres barn døgnet rundt. Private genstande erstattes ikke. Udmeldelse. Udmeldelsen skal ske med 2 måneders varsel pr. den 1. eller den 15. i en måned. Ved børnepasningsorlov er fristen 1 måned. Udmeldelsesblanketter fås i vuggestuen. Ved overgang til anden institution er varslet for udmeldelse svævende. Det foregår i samarbejde med Pladsanvisningen. Når barnet fylder 2 år, skal I huske at ønske børnehaveplads. Ellers kontakt Pladsanvisningen. Barnevogne og klapvogne. Hvis I ønsker at lade jeres barnevogn/klapvogn stå i institutionen i løbet af dagen, så tal med personalet. Legetøj. Børnene må medbringe legetøj, som IKKE indeholder batterier eller andre smådele, og under forudsætning af, at de andre børn må låne det. Personalet kan ikke påtage sig ansvaret for legetøjet.

8 Fødselsdage. I vuggestuen vil vi gerne være med til at gøre fødselsdagen til en god og festlig dag. Vi pynter op på stuen med flag, lys etc. Som forældre til barnet er I velkomne til at tage boller, frugt el.lign. med til festligheden. Husk ingen slik. Aftal dagen med personalet. Fravær. Ved sygdom og andet fravær er det vigtigt at meddele dette til vuggestuen samme dag inden kl pga. vikarindtag og ture ud af huset. Af samme grund ringes når barnet igen er raskt. Praktikanter. Vi har i vuggestuen valgt at være praktiksted for studerende fra Jydsk Pædagog Seminarium og Peter Sabroe Seminarium. Vi får de studerende i deres første praktik, som for tiden ligger 2 måneder efter uddannelsesstart. Den studerende er tilknyttet en praktikvejleder fra vuggestuen. Praktikken er på 12 uger med 30 timer om ugen og de studerende skal først og fremmest snuse til vuggestuelivet, men også være aktiv deltagende og selv stå for større eller mindre pædagogiske forløb. Den studerende indgår ikke i normeringen. Derudover har vi en lønnet (2. års studerende) praktikant, som ligeledes er tilknyttet en praktikvejleder fra vuggestuen. Praktikken er på 26 uger med 30 timer om ugen. Praktikopholdet afsluttes med en skriftlig opgave og en samtale mellem den studerende, praktikvejlederen og den praktikansvarlige fra seminariet. Praktikanten er en del af personalenormeringen. Både lønnede og ulønnede praktikanter har vejledningstimer med en pædagog 1 time ugentligt. Kost. Nyt - igen! Efter en forældreafstemning, her i vuggestuen (dec.2012), er det med et stort flertal besluttet at bibeholde kosten i vuggestuen indtil juni Der vil være kost 5 dage om ugen og institutionen betaler lønudgiften til køkkenmedarbejderen. Hver dag skal barnet medbringe 1 stk. madpakke til om eftermiddagen, hvor det fremgår tydeligt med navn og på hvilken stue barnet går. Desuden skal barnet til fælles spisning medbringe 2 stk. frugt om ugen. Er du i tvivl, spørg personalet. Vuggestuen serverer dagligt et sundt og varieret måltid. Dvs. morgenmad inden kl som barnet selv skal medbringe frokost/middag ca. kl og eftermiddags mad ca. kl (madpakke) Dagens menu kan læses ved køkkendøren.

9 Med undtagelse af religion og kronisk sygdom gives der ikke speciel kost. Spædbørnenes kost tilberedes individuelt i samråd med forældrene. Ved allergi, tal med personalet. Undlad søde sager i madpakken. Rugbrød er altid godt. Økologi. Følgende er, hvad alle med daglig gang i vuggestuen skal gøre for at synliggøre for børnene og hinanden, hvad vi har besluttet at bidrage med i den økologiske tankegang. Vi vil mindske brugen af rindende vand... Vandlege med prop i vasken, ikke lade hanen løbe, kun et ryk pr. toiletbesøg (specielt tænkt på børnene.) Vi vil spare på energien... Slukke lyset efter sig (ikke lysstofrør,) ventilationerne ikke slukkes, lade radiatorerne stå på samme temperatur døgnet rundt, hyppig udluftning. Vi vil reparere i stedet for at smide ud... Dukker, bøger, puslespil og andet legetøj. Vi vil mindske transporten... Ved at købe danske varer. Begrænse brugen af udenlandsk frugt og grønt.. Vi vil indkøbe sæsonvarer... Madplanen tilrettelægges efter udbuddet af danske råvarer. Vi vil undgå spild... Ved så vidt muligt at købe genbrugsmaterialer. Vores affaldspapir leveres til genbrug. Vi vil vælge miljørigtige rengøringsmidler... Kun bruge rengøringsmidler godkendt af kommunens rengøringskonsulenter. Vi vil købe økologiske varer... Liste over de aktuelle varer hænger i køkkenet. Vi vil bruge madkasse og madpapir og undgå stanniol, som er svært nedbrydeligt Vi vil undgå parfume og andre allergi fremkaldende stoffer i vaskepulver og derfor helt undlade skyllemiddel ved vask

10 Sygdom. Hvornår er barnet raskt? Barnet skal være feberfrit og almentilstanden skal være upåvirket. Dette indebærer, at barnet kan klare at være i vuggestuen, og at barnet skal kunne deltage i de sædvanlige aktiviteter, der foregår i dagligdagen. I almindelighed vil det sige, at barnet skal kunne tåle at opholde sig ude. Lus - fnat - børneorm - bændelorm. Vuggestuen skal underrettes, hvis en af personerne i hjemmet har en af de ovenstående lidelser. Hele familien skal behandles. Maveinfektion. Hvis barnet har haft opkastninger eller diarré (slimet, ildelugtende) om aftenen/natten, er det ikke i stand til at klare den efterfølgende vuggestuedag. Barnet har det dårligt pga. salt- og væsketab. Det skal have skånekost og meget at drikke. Er barnet under 1 år, kontakt lægen. Mellemørebetændelse. Børn med øre flåd må modtages, hvis de i øvrigt er raske og hvis lægen mener, der ikke er smitterisiko. Det er en forudsætning, at øre flådet ikke medfører pasningsproblemer. Øjenbetændelse. Børn med udtalt øjenbetændelse med kraftigt pus flåd, tydelig lys skyhed og/eller påvirket almentilstand må ikke modtages. Skal undersøges af lægen. Dette gælder også, hvis en øjenbetændelse har varet mere end en uge. Kroniske sygdomme. Bronkitis - astma - falsk strubehoste. Såfremt disse sygdomme er kroniske, modtages barnet i institutionen, når den almene tilstand i øvrigt er god. I disse tilfælde ser vi bort fra de sædvanlige regler om, at barnet skal sove ude, og at vi ikke giver medicin. I sådanne tilfælde skal vi have skriftlig instruktion fra lægen. Underret vuggestuen. Institutionen skal altid underrettes, hvis barnet bliver sygt derhjemme. F.eks. meningitis, skoldkopper, skarlagensfeber, de mere almindelige febertilstande osv.

11 Præsentation af forældreråd. I vuggestuen er forældrene repræsenteret ved et forældreråd. Denne er sammensat af en formand, en næstformand og tre øvrige personer (samt 2 suppleanter), som alle er forældre. Derudover er der 1 personale og vuggestuens pædagogiske leder. Sidstnævnte har ingen stemmeret. Mødehyppigheden er sat til hver 8. uge - eller efter behov. Forældrerådet har ingen formelle kompetencer i forholdet til afdelingens aktiviteter. Forældrerådets opgaver er bl.a.. At være inddraget i arbejdet med dagtilbuddets lærerplan At være sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen. At drøfte principielle problemstillinger vedrørende afdelingen ( vgst. Silkeborgvej) At indgå i et samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer. Skulle en forælder ønske et emne taget op til diskussion i bestyrelsen, kan dette ske ved at rette henvendelse til et af forældrerådsmedlemmerne eller lederen. Forældrerådet har sine egne opslagstavler på gangen og i børnegarderoben, hvor vigtige oplysninger løbende bliver hængt op. Endvidere er der en nærmere præsentation af forældrerådsmedlemmerne ved hjælp af foto, navne og stuetilknytning. Forældrerådet vælger en forældrerepræsentant til dagtilbudsbestyrelsen, som har den egentlige kompetence, med mulighed for at delegere visse punkter ud til de enkelte forældreråd i afdelingen. F.eks. Ansættelse af medarbejdere. Medarbejderne vælger 2 repræsentanter blandt samtlige ansatte i dagtilbuddet til bestyrelsen. Yderligere oplysninger om vuggestuen og dagtilbuddet Gl. Åby fås under Aarhus.dk, hvor man kan logge ind på sit eget ForældreIntra (brugernavn og adgangskode fås i vuggestuen. Revideret oktober 2014 Inge Fynboe

12 BørneIntra i dit barns institution I Gl. Åby Dagtilbud vil vi så vidt muligt være papirløse og bruger derfor BørneIntra til digital kommunikation med forældrene. Her ligger personalet løbende billeder, praktiske informationer og nyheder ind. Det er derfor her du som forælder kan og skal holde dig opdateret om hvad der er sket i institutionen denne uge og hvad du og dit barn skal huske i den nærmeste fremtid. Når dit barn starter i institutionen vil du få udleveret en kort vejledning til BørneIntra, hvor du også kan finde dit brugernavn. Du kan herefter logge på med det udleverede brugernavn alternativt kan du logge på med dit NemId. Vi anbefaler, at du første gang du logger ind på BørneIntra, tilmelder dig -adviseringer under Redigér din profil så er du sikker på ikke at gå glip af vigtige informationer fra institutionen. Spørgsmål? Læs mere i BørneIntrafolderen eller spørg kommunikationsmedarbejder Janni Langholz på tlf: , mail: eller til intraeftermiddage rundt i institutionerne.

13

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen Personalet i Vuggestuen Refmosegård vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til en god tid sammen og et godt samarbejde. Denne folder vil informere jer om de praktiske oplysninger og vil

Læs mere

Velkomstfolder Vuggestuen

Velkomstfolder Vuggestuen - 1 - Velkomstfolder Vuggestuen Vi er en røgfri institution - 2 - Isbjørnen Kære forældre! Velkommen til Isbjørnens vuggestue Vi har i denne pjece forsøgt at sammenfatte nogle praktiske oplysninger, det

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN I VUGGESTUEN. Kære

VELKOMMEN I VUGGESTUEN. Kære VUGGESTUEN 2 VELKOMMEN I VUGGESTUEN Kære Du skal gå hos, hvor de voksne hedder Du skal starte d. kl. I løbet af den første uge tager vi en snak med dine forældre for at lære dig lidt bedre at kende, så

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Informationsfolder 1

Informationsfolder 1 1 Informationsfolder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvem... 3 Hvad... 3 Normering... 3 Pris... 4 Åbningstid... 4 Indskrivning... 4 Personale... 5 Dagsrytme... 6 Børnegrupper... 6 Vildhestene...

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ Tranehavevej 15 2450 Københaven SV Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Normering...side 3 Lukkedage...side 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Dit barn skal være barn på stuen. bliver dit barns primærpædagog. & bliver dit barns sekundærpædagog

Dit barn skal være barn på stuen. bliver dit barns primærpædagog. & bliver dit barns sekundærpædagog Børnehuset Regnbuen Et børnehus, hvor børn mødes af nærværende, tillidsvækkende og respektfulde voksne og hvor vi arbejder på at skabe et miljø, der fremmer børnenes vækst Et børnehus, hvor børn har indflydelse

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Stjær-Storring Børnehus - Østerbro

Stjær-Storring Børnehus - Østerbro I juni 1977 åbnede Stjær Børnehave i et dejligt landsbymiljø tæt på skov, marker og vandløb. I børnehavens nærmiljø findes desuden skole, bibliotek og hal. Alt sammen faciliteter som giver os mulighed

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af Børnehaven er - en del af Velkommen til Hobitten Vi vil med denne pjece byde Jer velkommen i Hobitten, samt give Jer nogle informationer om børnehaven og vores dagligdag. Kort om Hobitten Hobitten er en

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger og giver

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Kommunikation i Rønde Børnehus Vigen

Kommunikation i Rønde Børnehus Vigen Kommunikation i Rønde Børnehus Vigen Generelt om den daglige kommunikation: Den daglige kommunikation i Rønde Børnehus er med til at sikre, at dit barn får en god hverdag i institutionen. Du som forælder

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 1 VELKOMMEN TIL DAGINSTITUTION TORSTED. Daginstitution Torsted består af 4 afdelinger. Neptun, Malurt og Sirius som er integrerede institutioner og Natur- og

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. samuelsgaardens vuggestue

VELKOMSTFOLDER. samuelsgaardens vuggestue VELKOMSTFOLDER Samuelsgaarden Rådmandsgade 31 2200 København N www.samuelsgaarden.kk.dk mail@samuelsgaarden.kk.dk tlf: 35 83 31 71 samuelsgaardens vuggestue Kære forældre. Velkommen i Samuelsgaardens vuggestue.

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Velkommen til Grøftekanten

Velkommen til Grøftekanten Velkommen til Grøftekanten 1 Indholdsfortegnelse Velkommen...side 3 Telefon, e-mail mm...side 4 Personalet...side 4 Forældrebestyrelsen...side 5 Praktiske oplysninger...side 6 En hverdag i Grøftekanten...side

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

DAGINSTITUTIONEN KORSKÆRPARKEN

DAGINSTITUTIONEN KORSKÆRPARKEN Velkommen til Børn, som bliver respekteret, lærer respekt. Børn, som får hjælp, lærer hjælpsomhed og lærer at tjene den svagere. Børn, som bliver elsket som de er, lærer tolerance. På det opstår deres

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Den integrerede institution Skuden Skram

Den integrerede institution Skuden Skram Den integrerede institution Skuden Skram DII Skuden Skram Velkommen til Skuden Skram Med denne velkomstpjece vil personalet gerne ønske jer velkommen, samt give jer indblik i Skuden Skrams pædagogik og

Læs mere