Generalforsamling i Horne tsrugsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Horne tsrugsforening"

Transkript

1 36. årgang nr.284 marts 2007 Generalforsamling i Horne tsrugsforening Kom tilgeneralforsamling og bliv klogere på butikken, din mulighed for at få indflydelse på foreningens arbejde og det kommende års medlemsaktiviteter. Mandag d. 26. marts Kt På Horne Kro Dagsorden ifølge vedtægterne. Af hensyn til traktementet, kan adgangskort afhentes i Brugsen senest fredag d. 23. marts. Venlig hilsen Bestyrelsen INDSAMLING TIL KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE Tilforeningen m.fl. i Horne lndsamlingen til Kræftens Bekæmpelse foregår søndag den 25. marts fra kl Foreninger og/eller enkeltpersoner opfordres som sædvanlig til at bakke op om indsamlingen (vi mødes kl tilorientering og en kop kaffe på Home Skole) Tilmelding senest fredag den 23. marts på tlf Bessie Aggeboe

2 DAN.EL A/S AUT. EL-INSTALLATØR TONNESETV HORIVE Døgnvagt l 66 o EI--lNS't.{l-l.A'I ION!.R. INDIJST'RI & l.andbi{ug. PLC & PC S]'YRINCER r videoovpnvåcl'lt;'lt; r SAI-G & REP EI.-N{OI'ORI'- o SA[.C & REP PUVIPER, BI-.TSt]lt' G]],\lt. SALG.g nnp tlårlli IIVIDEVARII OSKAR'S AUTOVÆRKSTED DlN LOKALE AUTO PARTNER Tømrer- / snedkerarbejde Vinduer, døre og inventar m.m. Malle Maskinsnedkeri v/ snedkermester Jan Dick Tlf tr åh1h'x":: Vi tilbydcr alt lige fra alnr. scrvicc, nybl'ggcri, induslri, landbrug til hvidevarcr m.nr. Døgnvagr på tli oo7l) Mobilrlf $ner Strømgårrl lh'id \/r. Iljerremosevej 27, llorne Pedersen & Nielsen Hornelund 49 b Bililf ilf Ilerrrre 'I' EOLrqRyQQEBr i L i,., r, ( rnl)ustfinj.yccesl og. rlti r.asrxnucssyccrdr r;;gfib$l[iliit /'i// F-Brrll)srt/så RET'AN ABT IONSABSEJ DE PRO J ET,'T EEINC AP BY QQEI]I Tonrrernt.: Krttttl I.und II.l.n:en, l4 Ing.: triorten llenneherg,75260il6 Ndr. Bounumvel Ølgod T[ Fax STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

3 :\ Å GYMNASTIKOPVISNING IHORNE HALLEN : Z. Lørdag den 24' marts 2007 kl. n,9t.,; 18'45 'Z^9t ^;),r,,,,*,,'?' '44ro..nits".* Lopperne Jette & Marinus Poulsen, Charlotte Hansen 4-5 årige Maria Schmidt, Frederik Vig, Malene Gejl Pedersen Forældre/Barn Små drenge Bhkt kl. Bl. Springhold kt. Dorthe Bejder, Anita Aagaard Eva Vig Jessen, Lasse Gram, Helene Juul Hansen Christian og Brian Søndergård Hansen Brejninggård Efterskoles elevhold Anders Haahr, Ralph Jensen Signe Nygaard, Charlotte Henneberg, Små piger Bhkl kr. Katrine Schmidt, Christina Vig Jegsen Anita Richady Bl. Springhold kl. Spændstige mænd Store piger kl. Juniortræningsholdet i Oksbøl Entre: Lene Vig Nielsen, Trine Henneberg Gram Tine Tang Sørensen, Marianne Ølgod, Frederik Vind, Rene Jochumsen, Jacob Henriksen, Michael Ravn, Kim Nielsen Voksne40 kr. - bøm 20 kr. Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød, og der vil være lidt for bømene i mødelokalet. PÅGENSYN HORNE GYMNASTIKFORENING STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 3

4 GYMNASTIKSÆSON 2006'07 n","* Så er en gymnastiksæson igen snart et overstået kapitel. Vi har haft t hold i gang i gymnastiksalen med rigtig mange friske bøm, unge og voksne, De 7 af holdene vil med fomøjelse vise os, hvad de har arbejdet med, og det sker selvfølgelig tilopvisningen lørdag den 24. marts i Horne Hallen Det er en aften vi alle ser frem til. I år kan vi byde på to gæstehold nemlig Brelninggård Eftenskoles elevhold med 12s unge mennesker i alderen 14 til 17 år. To af dem kommer fra sognet. lgen får vi besøg af Juniortnæningsholdet fna oksbøl med 90 gymnaster i alderen år, hvoraf de 9 kommer fra Home sogn. Vi ser frem til, at rigtig mange forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede vilvære med tilen fomøjelig og god ablutning på gymnastiksæsonen. Traditionen tm kan der selvfølgelig købes kaffe med brød efter opvisningen, og der vit også være lidt for bømene i mødelokalet. Bemærk venligst at opvisningen begynder kl SOMMERFITNESS Vivilforsøge at lave noget sommerfitness/motion hver mandag fra kl. 19 fra april og frem tilskolemes sommerferie. Det vilforegå iog omkring Horne Hallen. Hold øje med opslag i hallen, Brugsen og i næste udgave af Home Posten. HGF/Lene Jensen vl GøDNINGSSALG Lørdag den 24. marts kl Vivil isamarbejde med Land oq Fdtid iølsod sælge gødning,kalk, spagnum, m.m. Hvis du ikke er hjemme i tidsrummet kan du aftale levering og betaling på tlf eller tlf Bor du uden for byskiltet kan du efter telefonisk henvendelse få leveret. Vi håber på samme store opbakning som de fonige år * vi ses den 24. marts. PS Der omdeles prisliste i ugen op til - så i kan være klar når vi kommer. KFUM - spejdeme Home-Tistrup gruppe HNEIAMGIEICI Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: I I, Fax: STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

5 KROKETKURSUS Søndag den 15. april kl mw Vi begynder med kaffe og rundstykker. Derefter vil Ejvind Jepsen lede kurset. Tilmelding senest den 12. april Kroketudvalget HORNE AFTENSKOLE Afslutning og spændende udstilling af vinterens kurser i Home Aftenskole onsdag den 28. marts på kroen. Udstilling fra 18.00'19.30 Derefter kaffe og underholdning v/mats Rudklint. Mød op denne aften og se, hvad vores aftenskole arbejder med. Bliv inspireret og måske få lyst til at deltage i næste sæson. Det er gratis at se udstillingen, og skulle du have lyst til at blive hele aftenen koster det såmænd kun 30 kr. + kaffe. Har du deltaget på et hold, er entr6en selvfølgelig gratis. Udstillede ting bedes afleveret på kroen dagen forinden mellem 17,00' VELMØDT PS. Medlemskort til Familie og Fritid kan købes denne aften. Home Aftenskole v/ Henriette - tlf GENERALFORSAMLING FAMILIE & OG FRITID, HORNE onsdag d.18. april kl i skolekøkkenet, Horne Skole. Dagsorden ifølge vedtægteme. Medlemskort til Familie & Fritid for sæsonen kan købes denne aften (50 kr.). Familie & Fritid, Home / Mona Nielsen Ilorne ICro På Horne Kro - er møden altid go G ode s els kab s/mo delakalc r. Hyggelig krostue og krohave. W lcverer også mad ud af huset Vi ses hilsen Kirsten & Kurt nfr STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 5

6 HORNELUNDS VENNER Homelunds Venner afholder generalforsamling Søndag den 25. marts kl på Hornelund Dagsorden ifølge vedtægteme. Homelunds Venner FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN Ansøgninger om benyttelse af fondens afl<ast skal vææ bestyælsen i hænde senest den 15. april Alle kan søge - eneste betingelse er, at formålet er til glæde for Home by og sogn. Ansøgning sendes til Bent Knudsen, Lervadvej43, 6862 Tistrup Sogneforeningen øster HERREDS SENIORKLUB - PROGMM 2OO7 Tirsdag den 20. marts kl iølgod Kulturhus'Generalforsamling Derefter vil Kasper Overgård fra Home vise lysbilleder og fortælle fra turen med Verdensholdet. Tirsdag den 10. april. Busturtil Danish Crown slagterived Horsens. Afgang fra Tistrup Torv. Kaffe med smørrebrød kl og rundvisning PRÆMIEWHIST I HORNE HALLEN Marts: 5. og 19. April: 2., 16. og 10. april 11, april 13. april 17, april HORNE 4H PROGRAM 2OO7 SYHOLD starter på skolen SPIRER og TRÆHOLD starter En aften kun for VOKSNE... invitation følger. MADHOLD starter på 6 STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

7 E I december måned sidste år sendte vi fra HIF et brev til håndboldspilleme og deres forældre. Brevet var et forsøg på at få nogle til at melde sig til at deltage i håndboldudvalgets arbejde, et arbejde der er nødvendig for at håndboldafdelingen i ldrætsforeningen kan fungere. To interesserede meldte sig, en forælder plus 6n som ikke til daglig har noget med håndbolden at gøre, men som geme vil hjælpe til, dette er da positivt men det rækker altså desvæne ikke. I brevet vi sendte ud i december, gjorde vi det klart, at såfremt der ikke kunne findes nogle til udvalgsarbejdet, så ville konsekvensen være den, at der 4[ft, fra og med næste sæson, vil være håndbold i HIF! - dette faktum er beklageligvis rykket nærmere. vi har i hovedbestyrelsen uden held forsøgt at finde en løsning samtidig med, at vi har vendt og dreiet vores undren over, at det er så vanskeligt at få nogle til at melde sig til udvalgsarbejdet. HÅNDBOLDENS FREMTID IHoRNE IDRÆTSFoRENING' Hvad er der galt? Er interessen for foreningsarbejde væk? Eller accepterer man blot konsekvensen og siger, som vi har hørt 6n udtale: jamen så kan man da bare spille i Tistrup!!!!! Det håber vi ikke. En sådan holdning er blot med til at ødelægge etr god og sund forening, og det er der vel ingen, der har lyst til eller har glæde af. vi vil nok engang fra hovedbestyrelsen i Home ldrætsforening indtrængende bede om, at alle der på en eller anden måde har lyst og interesse i at hjælpe til i håndboldudvalget vil melde sig. Hvis man vil vide, inden man melder sig, hvad håndboldudvalgsarbejdet går ud på, så spørg Bente Jacobsen, tlf , det ved hun alt om. Med håbet om fortsat håndbold i HIF Hovedbestyrelsen i Home ldrætsforening HORNE SOGNEFORENING Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Formand: Bent Knudsen, ljf Næstformand: Svend Hjømgård Kasserel: Kjeld Petersen Sekretær: Lise Jeppesen Medlem Jytte Mathiasen Frederik Lauridsen Viggo Dinesen -R Home Sognefurening S"TøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

8 Hej Dreqge q Piger 5å storter fodbolden i Mikroofdelingen (år9on9 2OO2, 2001, 2000, 1999). Der er tr.cenirg hver fredog fro kl , lige uger i Tistrup og ulige uger i Horne. Tnenirgsstor.t er den 13. opril. Fredog den 11. mqi kl holdes der i Horne opstortsmødeforolle foreldre i mikroofdelingen. Svend Pedersen fro JBU vil komme og fort om mikrofodbold, o9 fro ungdomsudvolget vil fortælle om den kommende seson. Hor du lyst tilot spille fodbold, så mød op til træning og se hvod vi lqver, det er sikkert noget for dig. Vi gleder os til at se dig. Venlig hilsen Ungdomsudvolget Hf F/TB Vælg de holdbare løsnlnger: V o Llmprodukter af høl kvalitet o Totalløsnlnger r Punktlig leverlng o Konkurrencedygtlge prlser r Kvaliliceret teknisk rådglvnlng o Undervisning i korrekt valg og brug af klæbestoffer. 40 års erfaring trn1 PKI Supply AIS Vætatuallevai Fred,dch Tlt: Fu: O39 ww.pki.dk. STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

9 KLUBAFTEN Så sker det igen... INTERSPORT, Varde inviterer til sæsonstart i fodbold med nogle helt suveræne sæsonstarts tilbud. Der vil være kanontilbud på træningssæt bestående af windbreaker, knickers og strømper, benskinner, fodboldstrømper, shorts og selvfølgelig fodboldstøvler. Der gives 20 o/o rabalpå alt (dog ikke på special-tilbudene)' Der vil også være mulighed for at se og købe Home ldrætsforenings nye klubdragt fra UMBRO i vind- og vandafuisende microfiber, ideel dragt til alt sport PRIS: Børne-str. 350 kr. Voksen-str. 400 kr. Det hele foregår i Hallens mødelokale TIRSDAG den 27. februar fra kl for senior', junior', drenge' og lilleputhold og TIRSDAG den 27. marts fra kl for alle andre ungdomshold. Kom og vind en signeret E.F'B. trøje ved køb På glædeligt gensyn i Horne Hallens mødelokale TNTERSFOET Kræmmergade 9 SPORTSUGE 2O()7 Er du vild med at synge og optræde, så har du alle tiders mulighed i spor$ugen. Tirsdag aften er nemlig karaoke-aften. Alle har mulighed for at deltage, så begynd alleæde nu at øve dig på lige den sang, du er allerbedst til.. Nærmere information følger - se efter tilmeldningssedler på skolen, i Brugsen, på kroen og ihallen. Hvis I har spørgsmål eller allerede geme vil melde jer til, så kontakt Sportsugeudvalget. Lise Mogensen og Niels Jensen tlf Anne Mette Jensen tlf Anne Marieog Frank Hansen Sf Mette Thøstesen tlf Jeanefte Ezermann tlf, LotteAndersen og Søren Dahl flf Sporbugeudvalget STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

10 NYT FRA HORNE MENIGHEDSRAD Ved kirkesynet sidste forår opdagede vi en revne i buen mellem prædikestolen og indgangsdøren. Revnen eller rettere revneme sad i toppen af buen. Nogle dage efter var der provstesyn. Her blev alle parter enige om, at jeg straks skulle kontakte en rådgivende ingeniør ved navn Keld Abrahamsen, der er specialist i gamle kirkebygninger. Han kom på inspektionsbesøg og foreslog, at vi straks kontaktede Nationalmuseet. Sidst i november havde jeg et møde med en konservator fra museet. lnden vi gjorde noget ved revneme, ville hun geme undersøge, om der var spor af kalkmalerier og lignende. I januar havde Keld Abrahamsen og jeg et møde i kirken sammen med en murer for at finde ud af det videre forløb. Desvæne kunne jeg konstatere, at der er ved at udvikle sig en revne nummer to, så der skal handles hurtigt for at undgå nedstyrtning. Provstiudvalget har bevilget midler. Tilladelsen fra stiftet foreligger. Arbejdet vil i første omgang foregå ovenpå kupleme. Her skal der laves en slags fastspænding af sydmuren, så den ikke kan bevæge sig udad foroven. Når det er sket, kan arbejdet i selve kirkerummet komme i gang. Vi har forlangt, at der ikke arbejdes i påskeugen eller op til konfirmationen. Planen er, at kirken er åben for alle kirkelige handlinger under reparationsperioden. Vores kirkeværge, lnger Dam Nielsen, har fået lov til at udtræde af menighedsrådet. I hendes sted indtræder Morten Henneberg, der var suppleant. Som ny kirkeværge er valgt Ruth Jensen. Her fra nytånsskiftet har Kirkeministeriet forlangt, at alle breve, skrivelser med mere skal sendes over intemettet. Systemet er så smart indrettet, at bliver der sendt noget til Horne kirke, får jeg en SMS over mobilen. På den måde er jeg fri for at gå på nettet i tide og utide. Det betyder også, at vi kan sende officielle breve til stift og provsti med en såkaldt elektronisk undersktift. Desvæne har nogle kirkegængere fået det indtryk, at der ved altergangen serveres "saftevand" i stedet for vin. Så galt er det nu ikke! For et år siden vedtog vi, at der ved gudstjenesten klokken 9 bruges altervin, mens der ved guds$enesten klokken bruges alkoholfri vin. Grunden er, at vi geme ser de kommende konfirmander til alters. Willy Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/lisbeth Stig. Ølgodvei 33. Horne Vorde t0 STøT VOBE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

11 MENTcHEDSnÅoer Højskoledagen lørdag den 20. januar blev en rigtig hyggelig dag. Der personer. Vistartede med en gudstjeneste i Thorstrup Kirke ved sognepræst Martin Herbst, Ådum. Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe og rundstykker på Sig Hotel. Herefter holdt Martin Herbst foredng om, hvordan han efter 18 år i Moon-bevægelsen, fra han var ganske ung, fandt ud af, at denne sekt ikke rigtig var for ham og hans familie. Han fortalte, hvordan det gik til, at han blev præst i den danske folkekirke. Martin Herbst fortalt sin historie på en levende, selvironisk og humoristisk måde. Det var en spændende fortælling fra det virkelige liv. Vi fik serveret en dejlig middag og herefter tog Jacob Tybjerg fra Uldum Højskole fat på sit sprudlende foredrag om den nye Højskolesangbog, 18. udgave. Han fortalte, hvordan nogle sange i helt andre genrer er kommet med og hvilke tanker, der har været inden udgivelsen afden nye sangbog. Jacob Tybjerg fik alle i salen til at synge med, mens han fuld af entusiasme spillede på klaveret. Vi håber, alle har haft en god dag. HORNE PENSIONISTFORENING ^ H).^ JKW var tilmeldt 97 Menighedsrådet ithorstrup og Home Den 12. februar blev der afholdt generalforsamling i Home Pensionistforening. Laurids Pagaard blev valgt til ordstyrer, Hans Peter Madsen var skriftfører. Flere ting blev drøftet. Forsamlingen var enige om at hæve kontingentet til 75 kr. pr. medlem, da vi ikke forventer, at Varde Kommune giver det tilskud, som foreningen er vant til at få. Ligeledes droppede vi den ådige udflugt, som der har været for lille opbakning til. Bestyrelsesvalg: Erik Sørensen og Tove Thomsen var på valg. Begge blev genvalgt og det blev ligeledes suppleanter og revisorer. Bestyrelsen er: Johanne Hansen, formand, tlf Erik Sørensen, kasserer Anna Schmidt, næstformand Hans Peter Madsen, sekretær Tove Thomsen, referent til Homeposten Vi har i alt afholdt 25 møder på Homelund Plejecenter fra 18. september 2006 til og med 19. marts 2007 hver mandag eftermiddag fra kl Vi har i gennemsnit været 34 personer til hvert anangement, men vi kunne blive mange flere. Vi serverer gratis kaffe til medbragt kage. Alle medlemmer vil få besøg angående medlemskort. Vi håber nye medlemmer vil henvende sig til bestyrelsen. Bestyrelsen/Tove Thomsen STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 11

12 ANDETSKASSEN OPLEVER FORTSAT FREMGANG 2006 gav Horne Andelskasse et overskud efter skat på 5,3 mio. kr. Der er gang i økonomien, og Horne Andelskasse kan glæde sig over, at det dels smitter af på regnskabet, dels betyder, at det går godt for kunderne og andelshaverne. I 2006 lykkedes det Andelskassen at få et overskud efter skat på 5,3 mio. kr.. Det er 79,3 procent bedre end 2005, hvor resultatet efter skat blev 3,0 mio. kr. Resultatet kan kun betegnes som yderst tilfredsstillende. Og så er det glædeligt, at resultatet vidner om, at det går godt for vores kunder i lokalområdet. Der har været gang i økonomien gennem nogle år nu, og den udvikling er bestemt ikke gået forbi vores område. Vi har oplevet en stor stigning i aktiviteten blandt kunderne. Det kan blandt andet ses på, at vores udlån er steget med 26,3 procent. Der har også været en stor stigning i kundedepoter samt formidling af lån i Totalkredit og DLR Kredit. Lokalt engagement For Horne Andelskasse er det vigtigt at være synlige i lokalområdet. Det sker ved at støtte op om lokalsamfundet og de lokale foreninger. Et resultat, som det vi har opnået i år, opmuntrer os naturligvis til fortsat at give noget tilbage til vores kunder og andelshavere og det samfund, vi er en del af. Vi er glade for at kunne give noget tilbage. Det er jo vores mål at give kunderne en god personlig rådgivning, der tager udgangspunkt i deres hverdag og drømme. Vi vil gerne give dem ekstra overskud i hverdagen, og vi synes faktisk, vi er ret gode til at nå det må. Bagland af eksperter Andelskassen er medejer af Danske Andelskassers Bank i Hammershøj sammen med de 24 andre andelskasser i Sammenslutningen Danske Andelskasser, og har gennem banken adgang til specialister inden for blandt andet investering og pension. Gennem Danske Andelskassers Bank er vi sikre på at kunne levere rådgivning og løsninger, der som minimum matcher de store bankers. For kunderne vil kontakten dog være til den lokale rådgiver i Andelskassen, og beslutninger træffes lokalt i samarbejde med kunden. Også Danske Andelskassers Bank har haft et godt regnskabsår i Resultatet før skat blev således på 349,9 millioner kroner, hvilket er 135 procent mere end i Horne Andelskasse holder generalforsamling den 21. marts på Horne Kro. /L^ ona::,',*::"::: t2 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

13 BUTIK MED BLOMSTER, BINDERI OG BRUGSKUNST AENET I HORNE Under navnet TMP-Design har Tina Møller Pedersen åbnet en butik med salg af blom. ster, binderi, brugskunst samt årstidens frugt og grønt. Tina arbejder som natsygeplejerske på Sydves$ysk Sygehus i Esbjerg, Hun fortaeller, at hun tidligere har hafr en blomsterbutik på Ribevej ivarde, og at hun har savnet arbejdet med blomster og blomsterbinding, hvorfor hun har åbnet butik på hjemadressen, Højvangen 44, Home. Hun tilbyder friske blomster, buketter, potteplanter, sammenplantninger, dekorationei, brudebukefter, bårebuketter m.m., ligesom hun tilbyder at bringe buketter ud. Folk kan også komme med deres skåle og få dem pyntet. I butikken vil der også være salg af gaveartikler, brugskunst, vaser, små figurer samt binderiartikler som oasis og tråd m.m, Tina glæder sig over at være i gang igen. Samtidig vil hendes mand Henrik Pedersen sælge årstidens frugt og grønt, herunder økologisk. Der kan evt. bestilles fast levering af frugt og grøntkassertilprivate. Både blomster og årstidens frugt og grønt hentes i Kolding. Salget vil ske fra garagen Højvangen 44, hvor der er åben alle dage fra kl eller efter aftale., ' Butikken tlf Frugtbilen tlf Vi ønsker den nye butik held og lykke. Red. #-fl.- HP blomster & grønt Blomster, binderi, brugskunst, frugt og grønt. Butikken har åben alle dage fra eller efter aftale. Adr. Højvangen 44. Horne Bestilling af bukefter, dekorationer, frugtkasse eller en blandet kasse med frugt og grønt. Alle dage tra8-17 Butikken : Frugtbilen : Bffi STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 13

14 HORNE HAVEKREDS rffi Lørdag den 5. maj Abent hus ved Land og Fritid, lndustrivej 11, Ølgod Her vil være plantesælgere og mange andre kræmmere. sffit$ Kom og gør en god handel, og vil du selv have en stand, er der gratis tilmelding på ilf Torsdag den 24. maj Aftenudflugt med Ølgod Havekreds til Herdis Stokbæk, Grødevej29, Ansager Her vil Herdis vise os rundt og fortælle pilens mange anvendelsesmuligheder, og vi skal se både dyrkning og pileflet. Husk aftenkaffen. Se annonce i Ølgod Ugeblad. Mandag den 4. juni Aftenudflugt. Tistrup Havekreds. Se annonce i Ølgod Ugeblad. Onsdag den 6. juni Aftenudflugt med afgang fra Horne kirke kl Aftentur til Ølgodvej 10 i Adum, hvor vi skal besøge Thyra og Jens Kirk. Haven er en mz landbo- og plantesamlerhave med bl.a. mange iris og hosta, Der er ca. 100 forskellige dagliljer, en ny gruppe med mange Trillium og en anden med snabelkallaer. stor gruppe m. træpæoner og alm. pæoner. siddepladser til medbragt kat fe/mad, Planteformering Entre - medbring selv aftenkaffen, der kan nydes i haven Lørdag den 28. juli Eftermiddagstur med afgang fra Horne kirke kl Eftermiddagstur til Laubjergs Rosenhave, Borkvej 18, No, Ringkøbing. Den landskabsagtige rosenhave er på m2. Haven består af g afdelinger med mere end 4000 roser fordelt på ca. 200 sorter. Entre - medbring selv eftermiddagskaffen, der kan nydes i haven Først i august Aftenudflugt - Tistrup Havekreds - Se annonce iølgod Ugeblad. VINTERSFMT KR^ÆMMERGADE 9.VARDE TLF STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

15 Søndag den 12. august Udflugt med Ølgod Havekreds, men alle er velkomne. I år går turen til Silkeborg til Lindholdt Landbohave ved Bntta og Leif Jensen, Anebjergvej 29, Linå. En stor have på m2. Haven er anlagt i 2001 og er udvidet hvert år siden. I haven findes mange sjældne planter og træer, og der er lagt et stort arbejde i at få det hele til at se flot ud. Vi kører fra Ølgod Torv kl i egne biler. På vej derop nydes morgenkat fen ved Hampen Sø. Den medbragte madpakke nydes et sted ved Silkeborg Søeme. En tirsdag aften i august - Ølgod havekreds. Aftenudflugt til Birthe og Erik Bundgård, der bor lige før Tarm by, og vi er sikkert mange, der har lagt mærke til, at der sker en masse spændende ting i deres have. Nu har du chancen for at se det hele. Vikører fraølgod Torv kl Se annoncen iølgod Ugeblad. Lørdag den 29. september kl Plantemarked i Tambours Have - Fællesarrangement for samtlige kredse i region 3 Her kan købes og sælges planter, og du kan snakke med andre haveinteresserede. Du kan også gå en tur i havens parkanlæg, og denne dag er der er fri entre. Yderlig information ved Knud Andersen Tlf Onsdag den 24. oktober kl i Ølgod Kulturhus Fællesarrangement for samtlige havekredse i region 3 - Emne: Rododendron og hvad dermed følger. Lysbilledforedrag ved Niels Skjøldberg fra Hørsholm. Niels skjøldberg er ekspert i rhododendron og forfatter til bøgeme 'Rododendron og hvad dermed følge/' og "Rododendron og det, der følger efte/' Han vil vise lysbilleder og fortælle om forudsætningeme for at få et vellykket Rododendronbed. Denne aften er der lotteri om spændende rododendron. Entre 50 kr. inkl. kaffe og brød. Tilmelding nødvendig til lngrid Lauridsen, tlf eller Knud Andersen, tlf Tirsdag den27. november, kl Juledemonstration i aulaen på Tistrup skole. Tistrup og Ølgod Havekreds. Vifår besøg af ke dekoratører fra Ritas blomster og brugskunst i Oksbø, som vil vise deres fantastiske evner ijulens udsmykning. De mange dekorationer vil til slut blive bortloddet ved amerikansk lotteri. Husk aftenkaf fen. - Se annonce i ugebladet. Lørdag den 17. november kl Juledemonstration i mødelokalet i Horne Hallen Jette Larsen fra Blomsterfeen i Outrup viser os årets ideer til advent og jul De frenrstil lede ting bortloddes ved amerikansk lotteri. Alle er velkomne. SlCIT VORE ANNONCøRåH - it SIrJ I I rtr ()\ 15

16 HORNE MURERNE I EKSKLUSIW SELSKAB Home Mureme er af revisionsfirmaet Emst og Young udvalgt som vækstvirksomhed og indgår dermed i et eksklusivt selskab med kun selskaber i hele Danmark. Udvælgelsen er bl.a. baseret på, at den årlige vækst i omsætning skalvære mindst 15 %, at der er mindst 20 ansatte, at antallet af ansatte er vokset og at virksomheden skal være ledet af ejeren. Om starten fortæller Svend Erik Pedersen, der var meget engageret og aktiv ved en udvidelse af Home-Hallen ved frivilligt arbejdskraft i påsken 1988, at bl.a. ftv. brugsuddeler Axel Pedersen kom med mange opfordringer til ham om at starte som selvstændig murer i Home, som på dette tidspunkt var uden murerfirma. Svend Erik var dengang murersvend hos Bammeskov i Alslev og sammen med Finn Nielsen, som var murersvend hos Ries og Pedersen i Varde, startede de 1. maj 1988 op som selvstændige med firmaet Home Mureme. Den 3. af de nuværende ejere Gert Nielsen var deres første ansatte. Efter at han var blevet udlært kloakmester, var det meget passende, at han to år senere indgik som medejer af firmaet. Vi fik åbenbart startet på det rigtige tidspunkt, fortæller Svend Erik. Der var meget at tage fat på efter en ånække med høj rente og lav aktivitet indenfor byggebranchen. Bl.a. var byggeri af poolhuse på Vestkysten med til at give vind i sejlene. Det imponerende tal af 200 poolhuse fra Hvide Sande til Rømø blev det til, inden det sluttede for godt 10 år siden. Siden blev det som underentreprenør for Thorkild Kristensen, TK Development i Alborg til omkring 600 feriehuse, bl.a. ved Blåvand Kro, Lalandia samt på Fyn. Denne gang i samarbejde med en stribe lokale håndværkere. Der var fart på. 6 huse om ugen skulle de aflevere. 4 ved Lalandia og 2 på Fyn. Undervejs har Home Mureme også haft en afstikker med at bygge fonetninger for bl.a. Bestseller i hele Europa. I øjeblikket er det luksuslejligheder i København. Home Mureme har lige afleveret en spændende ombygning af de gamle Nimbus fabrikker til 27 luksuslejligheder. De 3 ejere skiftes til at tage et år ad gangen på Sjælland. Derved bliver der meget kortere fra top til bund, og det giver et godt forhold på arbejdspladsen. Og de har da heller ikke svært ved at få folk med. Sidste år havde firmaet over 50 ansatte. Gennemsniftet ligger omkring 40. På 2 år er omsætningen mere end fordoblet. I nåede omsætningen 77 millioner kr. Det store ryk kom da finnaet gik over til selv at byde på totalentrepriser. Halvdelen af omsætningen hentes på Sjælland, mens landbrugsbyggeri og alt muligt andet udgør hver ca. en tierdedel. Landbrugsbyggeriet har altid været den stabile lokale base, slutter Svend Erik Pedersen. Vi ønsker Home Mureme tillykke med udvælgelsen som vækstvirksomhed. Red. 16 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

17 TISTRUP.BOUNUM SMEDE. OG MASKINFORRETNING Ny forhairdler af Lamborghini traktorer Svend Hermansen, TistrupBounum Smede- og Maskinfonetning, Øgodvej 148 i Bounum har fået forhandling af Lamborghini traktorer og Scan-Agro maskiner i det vestjyske område. Lamborghini tilbyder et produktprogram med traktorer fra 25 til 275 HK. Scan-Agro tilbyder et omfattende maskinpnogram med over 50 forskellige redskabstyper. Fonetningen har fortsat forfrandling af Zetor traktorer. svend Hermansen fortæller, at Bounum smede- og Maskinfonetning har cirka m2 under tag, hvorfra der udføres salg, service og reparationer samt reservedelsforsyning indenbr nye og brugte landbrugsmaskiner samt have- og parkmaskiner. Der udføres en del konstruktionsopgaver, dels som underleverandører for håndværkere og dels til landbrugere, Fonetningens ws afdeling med 3 mand klarer alt indenfor nybyggeri, renovering af huse, badeværelser m.v. Endvidere har fonetningen en butik rned Hav+Park maskiner, herunder plæneklippere, motorsave samt værktøj, som også henvender sig til havemanden og parcelhusejeren. Butikken har også åben lørdag kl Der er 10 ansatte, salget varetages af Henning Laursen, som også fungerer som værkfører. Hanne Hermansen bestyrer kontor og lager og svend Hermansen står for ws afdeling, lager og administration. ca. 250 fra det vestjyske område fandt den 23. februar vej til åbent hus hos Bounum smede- og Maskinfonetning, hvor hele det store haktor- og maskinprogram blev for+ vist. Red. I I Nørre A Ølgod -Tll M 33 Snna[,uK Huad kan ui gøre for dig Storegade Tistrup. flt sydbank.dk STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 17

18 LANDSMESTERSKAB TIL OLD GIRLS. HORNE IF Old girls - Home lf - vandt Landsmesterskabet i indefodbold i sæsonen Holdet blev nr. 2 i indledende pulje med en 2 måls bedre målscore end nr, 3 - pyh ha, det var tæt på at holdet slet ikke kom videre. Holdet var nu klar til mellemrunde A søndag, og der var der ingen slinger i valsen. Første kamp søndag blev vundet 7-0 over Ringkøbing og 2. kamp skulle vindes og blev vundet over Hillerød med hele 5-1. Holdet var nu klar til finalen mod Alborg B, som man havde tabt 3-4 til i indledentje runde. Efter en spændende og meget jævnbyrdig finale vandt holdet 4-3 med et mål scoret i absolut sidste sekund. Sejren på 4-3 var i hus og dermed også LM. Old girls spillere skal være fyldt 28 år i På holdet fra Home lf er alderen fra år, så de ligger oppe i øvre aldersgruppe i fortrold til deres modstandere, men til gengæld har de så også mere rutine og erfaring og har alle spillet fodbold på højere niveau. Holdet der blev landsmestre er Lise Terp, Joan Laursen, susanne Hoffmann. Dora Harck, Mariann Jørgensen og Ulla Sørensen. Vi vilfra Home lf sige tillykke med Landsmesterskabet. Home ldrætsforening OBS Mange nye Winther - Raleigh cykler på lager KOM OG SE _ KOM OG PRØV Så får du den cykel, der passer dig. UgUjprne-vad9.d! Vi ses Horne Cykelforretning Garagen Fåborg Svend Aage Østerberg vl/illy Pilgaard Trf Ttf T.S T(IlfnDn (DvDn BY t{.ar,r,dvdj rr 6EO.O VAn DD l{obif,: lo 50 l,t 75 Få.x: Zf,6 ()6 OE APS }lf a I Ir: r YGLtD DTS. DI(tt 18 S TøT VORE ANNONCøREN NE STø T TER C}S

19 HTHs håndboldhener i serie 3 har fået nye trøjer takket være et sponsorat fra Horne Murerne. Holdet består hovedsagelig af helt unge spillere, men selv om de ofte møder spillere, der er noget ældre, har de vist, at de kan fylde trøjeme ud. Holdet er placeret midt i rækken og reverer en masse godt hånåbohspil kryor* med god fysik og masser af tempo. Holdet var den dag, fotograf John Thomsen kom forbi, forrest f.v. Rene Deigaard, Ronni skovdal, Michael Nørtoft, claus Langsig, Jesper Henriksen og troloteoei Bjame Baun. Bagest f.v. Michael Deigaard, Thomas Henriksen, Lasie Hindsig, Simon Lind og Søren Vig. Tistrup OPfm C. B. Lange Opti ker & kontaktlinseoptiker Storegade 23, 6862 Tistrup llf Åbningstider: man., tirs., tors.: onsdag: fredag: lørdag: lukket Lundagervej 44. Horne. 68OO Varde Tlf O2 35 o Mob.: o g o (t, G.6 o ED o ot2 o 6 a o C" c STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 19

20 en P*rtner dw kan regne med Ffnå iliiik],i{ullilurv,ics:iii:::i]l::iji;:iij:: reuiii6nif!,i1iia...muu.. tf!u {ok*s gå.. (1n åi..:p9t...rne t l*m;, 5tbte viik$onh'dd.ull:ri:i:r';l :l'l.riirl og.sd? i fremtiden! Partner Ravision Vest as. Varde Krærnffergade Varcle llt, Fax 75 e Pårtner Revirion Vest as er desuden r præienteret v d kontorer i sbierg o9 6lgod '.l,jllr' -w-,*ft-ffiw"# 'ri:i:#. - $3r-r r[ ya*r. åå*:wis,i*r"l \.fusil *.t Regir$eret revisionsaktieselskab. CVR,nr FRR. Medlem af n[hfiet ---6ffi- Transport i vest - så er vi bedst! Alt i transport udføres med: o Tipladsbiler o Fodertankbiler o Kreatur- og GrisetransPort r Containere - store som små Leveringsdygtige i: o Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Champignonmuld Ring vi finder altid en løsning sv:å,ff#'ii3å"i,,/,ffi W- i:l';i't;3il" 2A STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening Eftermiddagstur Tirsdag den 11. marts kl. 14.00 16.30 besøger vi Musikgalleriet/Mariehaven i Ansager Rie og Helge Engelbrecht laver underholdning med foredrag, fællessang, besøg

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 273 Sdr. Vium Sogneforeningen september 2014 MADLAVNING FOR HELE FAMILIEN

Sdr. Vium Nyt. Nr. 273 Sdr. Vium Sogneforeningen september 2014 MADLAVNING FOR HELE FAMILIEN Sdr. Vium Nyt Nr. 273 Sdr. Vium Sogneforeningen september 2014 MADLAVNING FOR HELE FAMILIEN Der er fuld fart på i køkkenet, hvor der laves en masse sund og spændende mad i muntert fællesskab mellem børn

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere