Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde."

Transkript

1 Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom, der sælges på tvangsauktion. Det er vigtigt understrege, at dette ikke er en fuldstændig beskrivelse af alt hvad der sker eller kan ske på en tvangsauktion. Hvis man har behov for yderligere oplysninger eller i øvrigt har spørgsmål til auktionsprocessen eller en konkret auktion, kan man rette henvendelse til fogedrettens tvangsauktionsafdeling: Jernbanegade 3A 4000 Roskilde Kontortid:. Man. - tor Fre Telefon: Fax: Hvornår afholdes tvangsauktioner ved Retten i Roskilde? Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt tirsdage og fredage. Hvor afholdes tvangsauktioner? Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Hvor kan jeg finde en salgsopstilling? Salgsopstillinger kan hentes i tvangsauktionsafdelingen. Alternativt kan man kontakte rekvirenten. Det vil ofte også være muligt at finde en salgsopstilling på hjemmesiden Det skal dog understreges, at administreres af et privat selskab. Retten i Roskilde ikke har noget ansvar for de oplysninger, som fremgår heraf.

2 Hvem kan byde på en ejendom på tvangsauktion? Man kan byde på en ejendom, både som privatperson eller som repræsentant for et selskab. Hvis man ønsker at afgive bud på en tvangsauktion skal man være opmærksom på følgende: Navn og adresse samt personnummer eller (hvis den bydende er en virksomhed) virksomhedsnummer (CVR nr.) på den eller de bydende skal oplyses på auktionen. Hvis man byder for andre end sig selv, skal man medbringe en skriftlig fuldmagt, der ikke må være mere end én måned gammel. Man skal have den originale, underskrevne fuldmagt med. Det skal klart fremgå af fuldmagten, hvem man byder for og hvilken auktion, man har fuldmagt til at byde på. Hvis fuldmagten ikke er begrænset til et bestemt beløb, vil den blive betragtet som beløbsmæssigt ubegrænset. Hvis man byder for et selskab, forening eller lignende, skal man fremvise en tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden gyldig dokumentation for tegningsrettighederne for selskabet/foreningen, der ikke er mere en én måned gammel, hvoraf det fremgår, at man er tegningsberettiget. Hvis man som bydende ikke har en tegningsudskrift med, som viser at man kan byde for selskabet, kan man ikke byde. Hvis det efter auktionen viser sig, at man har budt for andre uden at man var berettiget til det, hæfter man for buddet som selvskyldnerkautionist. Hvis de tegningsberettigede har givet fuldmagt til at en anden kan byde, skal man have både fuldmagt og tegningsudskrift, som viser at dem der har underskrevet fuldmagten er tegningsberettigede, med. Man kan ikke byde via pr. , fax, telefon, SMS eller andre elektroniske medier. Hvad er sikkerhedsstillelse og hvordan skal den stilles? Hvis man bliver højestbydende på en auktion, skal man stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse. Se auktionsvilkårenes pkt. 7 og salgsopstillingens pkt. C. Sikkerhedsstillelsen afhænger af en række faktorer, herunder navnlig auktionsbuddet. Den højestbydende vil på auktionen få oplyst beløbet for sikkerhedsstillelsen, men i salgsopstillingens pkt. C vil man altid kunne se et eksempel, som viser beregningen af sikkerhedsstillelsen. Sikkerheden kan kun stilles på én af følgende måder: Kontant (tidligere kunne fogedretten, på grund af hvidvaskningsreglerne, max. modtage kr., men denne regel gælder ikke længere i auktionssager, og der er således ingen begrænsning på hvor stort et kontantbeløb fogedretten kan modtage). Banknoteret check udstedt til fogedretten Tidsubegrænset bankgaranti stillet over for fogedretten i original og underskreven af banken. Advokatindeståelse - Hvis advokaten ikke er til stede, skal fogedretten have en original og underskreven indeståelse (ikke fax eller kopi). Vær opmærksom på, at de tilstedeværende rettighedshavere, der har fået andel i budsummen, skal samtykke i indeståelsen.

3 Almindelige checks eller Dankort accepteres ikke. Det er heller ikke muligt at stille sikkerhed ved at aflevere lånebevis eller dokumentation for, at man har de nødvendige midler stående på en bankkonto. Hvornår skal sikkerheden stilles? Sikkerheden skal stilles straks efter hammerslag er givet og inden de mødende og tilhørerne har forladt lokalet. Man kan ikke få lov til at forlade lokalet - heller ikke selvom det kun er for et par minutter - for at skaffe de penge eller dokumenter, man skal bruge for at kunne stille sikkerhed. Når man byder på auktionen, er det altså vigtigt, at man også er helt parat til at kunne stille den nødvendige sikkerhed lige efter auktionen. Hvor meget skal du stille i sikkerhed? Som udgangspunkt er det hele den fulde sikkerhed, du skal stille både på 1. auktion og på en eventuel ny auktion, jf. auktionsvilkårenes pkt.7. Fogedretten kan dog give højestbydende syv dage til at stille den fulde sikkerhed, hvis du straks på auktionsmødet stiller kr., (den lille sikkerhed). Denne dækker omkostningerne ved et nyt auktionsmøde. Hvorfor skal der afholdes ny auktion? Hvis en ufyldestgjort rettighedshaver eller ejeren anmoder om ny auktion, skal denne straks til fogedretten stille sikkerhed, kr., for omkostningerne ved et nyt auktionsmøde. Den ovennævnte syv-dages frist til sikkerhedsstillelse kan af fogedretten forlænges frem til tidspunktet for ny auktion. Jeg er blevet højestbydende på 1. auktion, men der blev anmodet om ny auktion, hvad så? Skal der afholdes ny auktion er alle der har budt, også højestbydende bundet af deres bud i seks uger efter 1. auktion og kan fastholdes på dette.

4 Der blev indgået en hammerslagsaftale på 1. auktion, hvad indebærer det? Hammerslagsaftale indebærer, at de rettighedshavere, herunder ejeren, der var til stede på 1. auktion er blevet enige om, at en anmodning om ny auktion frit kan tilbagekaldes. Hvis der sker tilbagekaldelse, vil det indebære, at der bliver givet hammerslag til højestbydende på 1. auktion. Ny auktion vil altid blive holdt senest seks uger efter 1. auktion. Tidspunktet for ny auktion vil blive oplyst på 1. auktion. Hvornår frigives sikkerhedsstillelsen? Vær opmærksom på, at sikkerhedsstillelsen ikke anvendes til betaling af de berettigede efter auktionsvilkårene, men står på en konto til sikkerhed for betaling. Derfor vil en auktionskøber have behov for andre likvide midler til betaling af de poster, der skal indfries eller betales i forbindelse med auktionen. Der kan derfor være tale om et større likviditetsbehov i en længere periode indtil alle berettigede har modtaget betaling og udstedt samtykkeerklæringer. Først når der foreligger samtykkeerklæringer (inkl. for ejendomsskatterestancer og brandforsikring) frigiver fogedretten den stillede sikkerhed. Det er i den forbindelse en god idé, hvis man samtidig med, at man stiller sikkerhed, oplyser et kontonummer i en bank hvortil fogedretten kan frigive et evt. deponeret beløb. Hvornår udstedes der auktionsskøde? Auktionsskøde kan udstedes i forbindelse med frigivelse af sikkerheden eller senere. Hvis du har købt en ejendom på tvangsauktion og har planer om straks at videresælge denne, så er det en god idé ikke at tage auktionsskøde på ejendommen, forinden videresalget er på plads. I det tilfælde kan man udarbejde et transportskøde over da videreoverdrage retten til at få auktionsskøde på ejendommen. Det har den fordel, at man ikke skal tinglyse både auktionsskøde og videreoverdragelsen og man sparer da tinglysningsafgift af den sidste overdragelse (1.400 kr. og 0,6 % af købesummen eller ejendomsværdien, alt efter, hvilken sum der er højest). Husk, at du skal anmode om et auktionsskøde senest ét år efter auktionsdagen.

5 Hvem tinglyser auktionsskødet? Fogedretten udarbejder auktionsskødet, men det er dit eget ansvar, at få det tinglyst. Du kan tinglyse skødet på Tinglysning forudsætter, at du har en digital signatur og at du har uploadet auktionsskøde og evt. transportskøde i tinglysningsrettens bilagsbank. Se vejledning om tinglysning af auktionsskøde her. Ikke alle tinglyste hæftelser opnåede dækning på auktionen, hvordan får jeg dem slettet? Man skal selv sørge for at få slettet eventuelle udækkede hæftelser. Disse vil fremgå af auktionsskødet, og man skal angive slettelsen i forbindelse med tinglysning af auktionsskødet. IF redigeret 15. januar 2013

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 1. Salgsopstilling. Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. Salgsvilkårene

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Rougsøvej 203, 8950 Ørsted Tvangsauktion: Onsdag 21-02-2018 kl. 11:00 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Advokatfirmaet

Læs mere

21/02/2017 & 1 af 207

21/02/2017 & 1 af 207 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 207 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 207 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 207 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

16/03/2017 & 1 af 173

16/03/2017 & 1 af 173 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 173 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 173 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 173 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

19/01/2017 & 1 af 163

19/01/2017 & 1 af 163 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 163 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 163 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 163 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

14/03/2017 & 1 af 144

14/03/2017 & 1 af 144 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 144 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 144 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 144 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

08/02/2017 & 1/114

08/02/2017 & 1/114 08/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/114 08/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/114 08/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/114 08/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

03/03/2017 & 1/114

03/03/2017 & 1/114 03/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/114 03/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/114 03/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/114 03/03/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

05/01/2017 & 1 af 28

05/01/2017 & 1 af 28 05/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 28 05/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 28 05/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 28 05/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

07/10/2016 & 1/108

07/10/2016 & 1/108 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/108 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/108 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/108 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

26/01/2017 & 1/108

26/01/2017 & 1/108 26/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/108 26/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/108 26/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/108 26/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

17/02/2017 & 1/107

17/02/2017 & 1/107 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/107 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/107 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/107 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

02/02/2017 & 1/105

02/02/2017 & 1/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

09/02/2017 & 1/105

09/02/2017 & 1/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

22/12/2016 & 1/99

22/12/2016 & 1/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

20/01/2017 & 1/22

20/01/2017 & 1/22 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/22 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/22 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/22 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

28/09/2017 & 1 af 93

28/09/2017 & 1 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

20/01/2017 & 1/90

20/01/2017 & 1/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

06/02/2017 & 1 af 88

06/02/2017 & 1 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

27/01/2017 & 1/83

27/01/2017 & 1/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

19/01/2017 & 1/82

19/01/2017 & 1/82 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/82 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/82 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/82 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

23/12/2016 & 1/78

23/12/2016 & 1/78 23/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/78 23/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/78 23/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/78 23/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

13/01/2017 & 1/74

13/01/2017 & 1/74 13/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/74 13/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/74 13/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/74 13/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

09/02/2017 & 1/74

09/02/2017 & 1/74 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/74 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/74 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/74 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

21/02/2017 & 1 af 74

21/02/2017 & 1 af 74 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 74 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 74 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 74 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

19/01/2017 & 1/73

19/01/2017 & 1/73 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/73 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/73 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/73 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

19/12/2016 & 1/72

19/12/2016 & 1/72 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/72 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/72 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/72 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

29/12/2016 & 1/71

29/12/2016 & 1/71 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/71 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/71 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/71 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

19/01/2017 & 1/71

19/01/2017 & 1/71 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/71 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/71 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/71 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

30/01/2017 & 1 af 71

30/01/2017 & 1 af 71 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 71 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 71 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 71 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

16/03/2017 & 1/71

16/03/2017 & 1/71 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/71 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/71 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/71 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

22/12/2016 & 1 af 70

22/12/2016 & 1 af 70 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 70 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 70 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 70 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

09/02/2017 & 1/67

09/02/2017 & 1/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

02/02/2017 & 1 af 66

02/02/2017 & 1 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

18/01/2017 & 1 af 65

18/01/2017 & 1 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

29/09/2017 & 1 af 65

29/09/2017 & 1 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

04/10/2016 & 1/63

04/10/2016 & 1/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

14/02/2017 & 1/63

14/02/2017 & 1/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

29/12/2016 & 1/62

29/12/2016 & 1/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

20/02/2017 & 1/62

20/02/2017 & 1/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

06/02/2017 & 1/61

06/02/2017 & 1/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

14/02/2017 & 1/61

14/02/2017 & 1/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

19/12/2016 & 1/59

19/12/2016 & 1/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

24/01/2017 & 1/59

24/01/2017 & 1/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

25/01/2017 & 1/58

25/01/2017 & 1/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

07/07/2016 & 1/57

07/07/2016 & 1/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: kl

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: kl Højeste bud på 1. auktion kr. 650.000. Ny auktion: 02-11-2016 kl. 13.00 03/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/57 03/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/57 03/10/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

22/12/2016 & 1 af 56

22/12/2016 & 1 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

24/01/2017 & 1/55

24/01/2017 & 1/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

30/01/2017 & 1 af 53

30/01/2017 & 1 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

21/12/2016 & 1/49

21/12/2016 & 1/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/02/2017 & 1 af 48

27/02/2017 & 1 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

11/15/2017 & 1 af 48

11/15/2017 & 1 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

17/01/2017 & 1/45

17/01/2017 & 1/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

22/12/2016 & 1 af 129

22/12/2016 & 1 af 129 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 129 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 129 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 129 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: tirsdag den 1. november 2016 kl. 13:00

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: tirsdag den 1. november 2016 kl. 13:00 Højeste bud på 1. auktion kr. 975.000. Ny auktion: tirsdag den 1. november 2016 kl. 13:00 30/09/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/121 30/09/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/121

Læs mere

07/10/2016 & 1/114

07/10/2016 & 1/114 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/114 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/114 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/114 Højeste bud ved 1. auktion kr. 330.000

Læs mere

01/02/2017 & 1 af 32

01/02/2017 & 1 af 32 01/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 32 01/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 32 01/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 32 01/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

Ny auktion onsdag, d. 8. februar 2017, kl

Ny auktion onsdag, d. 8. februar 2017, kl Ny auktion onsdag, d. 8. februar 2017, kl. 13.30 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 103 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 103 Højeste bud på 1. auktion kr. 135.000

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr

Højeste bud på 1. auktion kr Højeste bud på 1. auktion kr. 35.000 Ny auktion onsdag, d. 22. februar 2017, kl. 11.00 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 98 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 98

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: Torsdag den 9. februar 2017 kl. 11:40

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: Torsdag den 9. februar 2017 kl. 11:40 Højeste bud på 1. auktion kr. 500.000. Ny auktion: Torsdag den 9. februar 2017 kl. 11:40 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/94 38. 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/94

Læs mere

Ny auktion onsdag, d. 19. april 2017, kl. 9.00

Ny auktion onsdag, d. 19. april 2017, kl. 9.00 Ny auktion onsdag, d. 19. april 2017, kl. 9.00 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 93 Højeste bud på 1. auktion kr. 90.000 Ny auktion onsdag, d. 19. april 2017, kl. 9.00 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

Der fremkom ingen bud på 1. auktionen

Der fremkom ingen bud på 1. auktionen Der fremkom ingen bud på 1. auktionen Ny auktion: Fredag den 3. marts 2017 kl. 10:50 Skat 23/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/94 23/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/94 23/01/2017

Læs mere

20/02/2017 & 1 af 78

20/02/2017 & 1 af 78 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 78 Højeste bud på 1. auktion kr. 1,- Ny auktion onsdag, d. 8. marts 2017, kl. 11.45 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 78 20/02/2017

Læs mere

08/03/2017 & 1/77

08/03/2017 & 1/77 08/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/77 08/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/77 Højeste bud på 1. auktion kr. 750.000. Ny auktion: Onsdag den 22. marts 2017 kl. 09:30 08/03/2017

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 09:20

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 09:20 Højeste bud på 1. auktion kr. 1.010.000. Ny auktion: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 09:20 03/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/73 03/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/73

Læs mere

20/02/2017 & 1 af 72

20/02/2017 & 1 af 72 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 72 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 72 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 72 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr

Højeste bud på 1. auktion kr Højeste bud på 1. auktion kr. 1.800.000 Ny auktion torsdag, d. 6. april 2017, kl. 9.20 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 71 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 71

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion var kr Ny auktion: Torsdag den 21. september 2017 kl. 11:30

Højeste bud på 1. auktion var kr Ny auktion: Torsdag den 21. september 2017 kl. 11:30 Højeste bud på 1. auktion var kr. 250.000. Ny auktion: Torsdag den 21. september 2017 kl. 11:30 08/23/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 71 08/23/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk

Læs mere

Ny auktion tirsdag, d. 28. februar 2017, kl Højeste bud på 1. auktion kr /02/2017 &

Ny auktion tirsdag, d. 28. februar 2017, kl Højeste bud på 1. auktion kr /02/2017 & Ny auktion tirsdag, d. 28. februar 2017, kl. 13.20 Højeste bud på 1. auktion kr. 670.000 07/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 68 07/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af

Læs mere

01/02/2017 & 1 af 67

01/02/2017 & 1 af 67 01/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 67 01/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 67 Højeste bud på 1. auktion kr. 20.001 Ny auktion torsdag, d. 9. marts 2017, kl. 11.20

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 13:00

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 13:00 Højeste bud på 1. auktion kr. 750.000. Ny auktion: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 13:00 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/65 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/65 17/02/2017

Læs mere

Ny auktion: onsdag den 1. februar 2017 kl. 10:00

Ny auktion: onsdag den 1. februar 2017 kl. 10:00 Ny auktion: onsdag den 1. februar 2017 kl. 10:00 09/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/66 09/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/66 Højeste bud på 1. auktion kr. 310.000 Ny auktion:

Læs mere

04/01/2017 & 1/59

04/01/2017 & 1/59 04/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 04/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 Højeste bud på 1. auktion kr. 150.000. Ny auktion: Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 14:00 04/01/2017

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr.1,-

Højeste bud på 1. auktion kr.1,- Højeste bud på 1. auktion kr.1,- AS nr. 152/2016 Ny auktion: Fredag den 3. marts 2017 kl. 10.40. 23/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 23/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk

Læs mere

Ny auktion: Fredag den 24. marts 2017 kl. 09:30

Ny auktion: Fredag den 24. marts 2017 kl. 09:30 Ny auktion: Fredag den 24. marts 2017 kl. 09:30 28/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/58 Højeste bud på 1. auktion kr. 540.000. Ny auktion: Fredag den 24. marts 2017 kl. 09:30 28/02/2017

Læs mere

13/02/2017 & 1/55

13/02/2017 & 1/55 13/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 Højeste bud på 1. auktion kr. 90.000. Ny auktion: Torsdag den 23. marts 2017 kl. 13:15 13/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 13/02/2017

Læs mere

Ny auktion: Tirsdag, den 1. november 2016 kl. 11:00

Ny auktion: Tirsdag, den 1. november 2016 kl. 11:00 Ny auktion: Tirsdag, den 1. november 2016 kl. 11:00 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 Højeste bud på 1. auktion kr. 50.000. Ny

Læs mere

25/09/2017 & 1 af 51

25/09/2017 & 1 af 51 25/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 51 Højeste bud på 1. auktion kr. 210.000 Ny auktion torsdag, d. 26. oktober 2017, kl. 10.00 25/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af

Læs mere

Ny auktion: Fredag den 17. februar 2017 kl. 10:00

Ny auktion: Fredag den 17. februar 2017 kl. 10:00 Ny auktion: Fredag den 17. februar 2017 kl. 10:00 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/48 Der fremkom ingen bud på 1. auktionen Ny auktion: Fredag den 17. februar 2017 kl. 10:00 18/01/2017

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr. 1. Ny auktion: Mandag den 3. april 2017 kl. 09:30.

Højeste bud på 1. auktion kr. 1. Ny auktion: Mandag den 3. april 2017 kl. 09:30. Højeste bud på 1. auktion kr. 1. Ny auktion: Mandag den 3. april 2017 kl. 09:30. 17/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/45 17/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/45 17/03/2017

Læs mere

Ny auktion: Tirsdag den 14. november 2017 kl. 10:40

Ny auktion: Tirsdag den 14. november 2017 kl. 10:40 Ny auktion: Tirsdag den 14. november 2017 kl. 10:40 10/12/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 34 Højeste bud på 1. auktion kr. 620.000. Ny auktion: Tirsdag den 14. november 2017 kl. 10:40

Læs mere

09/01/2017 & 1/93

09/01/2017 & 1/93 09/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/93 09/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/93 Højeste bud på 1. aukion kr. 500.000. Ny auktion: Torsdag den 2. februar 2017 kl. 09:15 09/01/2017

Læs mere

Ny auktion: Onsdag den 5. april 2017 kl. 10:30

Ny auktion: Onsdag den 5. april 2017 kl. 10:30 Ny auktion: Onsdag den 5. april 2017 kl. 10:30 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/131 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/131 Højeste bud på 1. auktion kr. 70.000. Ny auktion:

Læs mere

NY tvangsauktion Møllebrovej 5, 9280 Storvorde

NY tvangsauktion Møllebrovej 5, 9280 Storvorde Marie Skjelbo Nielsen, Advokat J.nr.: 121384 Strandvejen 4, 1. tv. DK-9000 Aalborg Danmark Telefon + 45 96 30 42 30 NY tvangsauktion Møllebrovej 5, 9280 Storvorde Tirsdag, den 7. februar 2017, kl. 11:00

Læs mere

13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56

13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55

27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk

www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk GENOPTAGELSE NY AUKTION d. 6. juli 2016 kl. 09:00 17/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/92 17/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/92 17/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk

Læs mere

Ny auktion: den 25. juli 2016 kl. 09:20

Ny auktion: den 25. juli 2016 kl. 09:20 Ny auktion: den 25. juli 2016 kl. 09:20 06/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/62 Højeste bud på 1. auktion var kr. 380.000 Ny auktion: Mandag den 25. juli 2016 kl. 09:20 06/07/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

SALGSOPSTILLING ADVOKATHUSET. Tvangsauktion over ejendommen. Fasanvej Kibæk

SALGSOPSTILLING ADVOKATHUSET. Tvangsauktion over ejendommen. Fasanvej Kibæk Sagsnr.: 02-102412/ AK ADVOKATHUSET SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Fasanvej 10 6933 Kibæk Auktionsdato den 20. januar 2017 kl. 11.20 Ny auktion: Fredag den 3. marts 2017 kl. 11:00 Skive

Læs mere

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 1. Salgsopstilling. Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. Salgsvilkårene

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Østergade 14, Hoven 688oTarm

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Østergade 14, Hoven 688oTarm Sagsnr.: 02-103570/AK ADVOKATHUSET J r j I - - tt SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Østergade 14, Hoven 688oTarm Auktionsdato fredag, den 10. marts 2017 kl. 10.20 Fremvisning af huset finder

Læs mere

29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 152

29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/64

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/54

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/52

05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

Ny auktion: Mandag den 13. marts 2017 kl. 09:15. Malene Krogsgaard Ving rdsgade Aalborg Tlf MK/BS. J.

Ny auktion: Mandag den 13. marts 2017 kl. 09:15. Malene Krogsgaard Ving rdsgade Aalborg Tlf MK/BS. J. TVANGSAUKTION Lundholmvej 7, 9800 Hjørring Mandag, den 13. februar 2017 kl. 9.30 Fogedretten i Hjørring, Retssal J, Set. Knuds Park 8, 9800 Hjørring AS nr.: AUKT-422-2016 Malene Krogsgaard Ving rdsgade

Læs mere

Ny auktion onsdag, d. 31. maj 2017, kl. 9.15

Ny auktion onsdag, d. 31. maj 2017, kl. 9.15 Ny auktion onsdag, d. 31. maj 2017, kl. 9.15 05/05/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 67 05/05/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 67 Højeste bud på 1. auktion kr. 0,- Ny auktion

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. til AS 7-239/2016. Tvangsauktion over ejendommen matr.nr. 9ad Erritsø By, Erritsø. beliggende. Møllebo Alle 11, 7000 Fredericia

INDHOLDSFORTEGNELSE. til AS 7-239/2016. Tvangsauktion over ejendommen matr.nr. 9ad Erritsø By, Erritsø. beliggende. Møllebo Alle 11, 7000 Fredericia INDHOLDSFORTEGNELSE til AS 7-239/2016 Tvangsauktion over ejendommen matr.nr. 9ad Erritsø By, Erritsø beliggende Møllebo Alle 11, 7000 Fredericia til afholdelse torsdag den 24. november 2016 kl. 09:00 Ny

Læs mere

GribskovAdvokaterne. Østergade 12 Postbox Helsinge. ØRBAKKEVEJ 45 A, Søborg, 3250 Gilleleje

GribskovAdvokaterne. Østergade 12 Postbox Helsinge. ØRBAKKEVEJ 45 A, Søborg, 3250 Gilleleje Poul Erik Petersen Møderet for højesteret Tine Jacobsen GribskovAdvokaterne Østergade 12 Postbox 149 3200 Helsinge Tlf.: 48 79 40 45 J.nr. 51921 ØRBAKKEVEJ 45 A, Søborg, 3250 Gilleleje Bilag: Side Salgsopstilling

Læs mere