Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde."

Transkript

1 Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom, der sælges på tvangsauktion. Det er vigtigt understrege, at dette ikke er en fuldstændig beskrivelse af alt hvad der sker eller kan ske på en tvangsauktion. Hvis man har behov for yderligere oplysninger eller i øvrigt har spørgsmål til auktionsprocessen eller en konkret auktion, kan man rette henvendelse til fogedrettens tvangsauktionsafdeling: Jernbanegade 3A 4000 Roskilde Kontortid:. Man. - tor Fre Telefon: Fax: Hvornår afholdes tvangsauktioner ved Retten i Roskilde? Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt tirsdage og fredage. Hvor afholdes tvangsauktioner? Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Hvor kan jeg finde en salgsopstilling? Salgsopstillinger kan hentes i tvangsauktionsafdelingen. Alternativt kan man kontakte rekvirenten. Det vil ofte også være muligt at finde en salgsopstilling på hjemmesiden Det skal dog understreges, at administreres af et privat selskab. Retten i Roskilde ikke har noget ansvar for de oplysninger, som fremgår heraf.

2 Hvem kan byde på en ejendom på tvangsauktion? Man kan byde på en ejendom, både som privatperson eller som repræsentant for et selskab. Hvis man ønsker at afgive bud på en tvangsauktion skal man være opmærksom på følgende: Navn og adresse samt personnummer eller (hvis den bydende er en virksomhed) virksomhedsnummer (CVR nr.) på den eller de bydende skal oplyses på auktionen. Hvis man byder for andre end sig selv, skal man medbringe en skriftlig fuldmagt, der ikke må være mere end én måned gammel. Man skal have den originale, underskrevne fuldmagt med. Det skal klart fremgå af fuldmagten, hvem man byder for og hvilken auktion, man har fuldmagt til at byde på. Hvis fuldmagten ikke er begrænset til et bestemt beløb, vil den blive betragtet som beløbsmæssigt ubegrænset. Hvis man byder for et selskab, forening eller lignende, skal man fremvise en tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden gyldig dokumentation for tegningsrettighederne for selskabet/foreningen, der ikke er mere en én måned gammel, hvoraf det fremgår, at man er tegningsberettiget. Hvis man som bydende ikke har en tegningsudskrift med, som viser at man kan byde for selskabet, kan man ikke byde. Hvis det efter auktionen viser sig, at man har budt for andre uden at man var berettiget til det, hæfter man for buddet som selvskyldnerkautionist. Hvis de tegningsberettigede har givet fuldmagt til at en anden kan byde, skal man have både fuldmagt og tegningsudskrift, som viser at dem der har underskrevet fuldmagten er tegningsberettigede, med. Man kan ikke byde via pr. , fax, telefon, SMS eller andre elektroniske medier. Hvad er sikkerhedsstillelse og hvordan skal den stilles? Hvis man bliver højestbydende på en auktion, skal man stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse. Se auktionsvilkårenes pkt. 7 og salgsopstillingens pkt. C. Sikkerhedsstillelsen afhænger af en række faktorer, herunder navnlig auktionsbuddet. Den højestbydende vil på auktionen få oplyst beløbet for sikkerhedsstillelsen, men i salgsopstillingens pkt. C vil man altid kunne se et eksempel, som viser beregningen af sikkerhedsstillelsen. Sikkerheden kan kun stilles på én af følgende måder: Kontant (tidligere kunne fogedretten, på grund af hvidvaskningsreglerne, max. modtage kr., men denne regel gælder ikke længere i auktionssager, og der er således ingen begrænsning på hvor stort et kontantbeløb fogedretten kan modtage). Banknoteret check udstedt til fogedretten Tidsubegrænset bankgaranti stillet over for fogedretten i original og underskreven af banken. Advokatindeståelse - Hvis advokaten ikke er til stede, skal fogedretten have en original og underskreven indeståelse (ikke fax eller kopi). Vær opmærksom på, at de tilstedeværende rettighedshavere, der har fået andel i budsummen, skal samtykke i indeståelsen.

3 Almindelige checks eller Dankort accepteres ikke. Det er heller ikke muligt at stille sikkerhed ved at aflevere lånebevis eller dokumentation for, at man har de nødvendige midler stående på en bankkonto. Hvornår skal sikkerheden stilles? Sikkerheden skal stilles straks efter hammerslag er givet og inden de mødende og tilhørerne har forladt lokalet. Man kan ikke få lov til at forlade lokalet - heller ikke selvom det kun er for et par minutter - for at skaffe de penge eller dokumenter, man skal bruge for at kunne stille sikkerhed. Når man byder på auktionen, er det altså vigtigt, at man også er helt parat til at kunne stille den nødvendige sikkerhed lige efter auktionen. Hvor meget skal du stille i sikkerhed? Som udgangspunkt er det hele den fulde sikkerhed, du skal stille både på 1. auktion og på en eventuel ny auktion, jf. auktionsvilkårenes pkt.7. Fogedretten kan dog give højestbydende syv dage til at stille den fulde sikkerhed, hvis du straks på auktionsmødet stiller kr., (den lille sikkerhed). Denne dækker omkostningerne ved et nyt auktionsmøde. Hvorfor skal der afholdes ny auktion? Hvis en ufyldestgjort rettighedshaver eller ejeren anmoder om ny auktion, skal denne straks til fogedretten stille sikkerhed, kr., for omkostningerne ved et nyt auktionsmøde. Den ovennævnte syv-dages frist til sikkerhedsstillelse kan af fogedretten forlænges frem til tidspunktet for ny auktion. Jeg er blevet højestbydende på 1. auktion, men der blev anmodet om ny auktion, hvad så? Skal der afholdes ny auktion er alle der har budt, også højestbydende bundet af deres bud i seks uger efter 1. auktion og kan fastholdes på dette.

4 Der blev indgået en hammerslagsaftale på 1. auktion, hvad indebærer det? Hammerslagsaftale indebærer, at de rettighedshavere, herunder ejeren, der var til stede på 1. auktion er blevet enige om, at en anmodning om ny auktion frit kan tilbagekaldes. Hvis der sker tilbagekaldelse, vil det indebære, at der bliver givet hammerslag til højestbydende på 1. auktion. Ny auktion vil altid blive holdt senest seks uger efter 1. auktion. Tidspunktet for ny auktion vil blive oplyst på 1. auktion. Hvornår frigives sikkerhedsstillelsen? Vær opmærksom på, at sikkerhedsstillelsen ikke anvendes til betaling af de berettigede efter auktionsvilkårene, men står på en konto til sikkerhed for betaling. Derfor vil en auktionskøber have behov for andre likvide midler til betaling af de poster, der skal indfries eller betales i forbindelse med auktionen. Der kan derfor være tale om et større likviditetsbehov i en længere periode indtil alle berettigede har modtaget betaling og udstedt samtykkeerklæringer. Først når der foreligger samtykkeerklæringer (inkl. for ejendomsskatterestancer og brandforsikring) frigiver fogedretten den stillede sikkerhed. Det er i den forbindelse en god idé, hvis man samtidig med, at man stiller sikkerhed, oplyser et kontonummer i en bank hvortil fogedretten kan frigive et evt. deponeret beløb. Hvornår udstedes der auktionsskøde? Auktionsskøde kan udstedes i forbindelse med frigivelse af sikkerheden eller senere. Hvis du har købt en ejendom på tvangsauktion og har planer om straks at videresælge denne, så er det en god idé ikke at tage auktionsskøde på ejendommen, forinden videresalget er på plads. I det tilfælde kan man udarbejde et transportskøde over da videreoverdrage retten til at få auktionsskøde på ejendommen. Det har den fordel, at man ikke skal tinglyse både auktionsskøde og videreoverdragelsen og man sparer da tinglysningsafgift af den sidste overdragelse (1.400 kr. og 0,6 % af købesummen eller ejendomsværdien, alt efter, hvilken sum der er højest). Husk, at du skal anmode om et auktionsskøde senest ét år efter auktionsdagen.

5 Hvem tinglyser auktionsskødet? Fogedretten udarbejder auktionsskødet, men det er dit eget ansvar, at få det tinglyst. Du kan tinglyse skødet på Tinglysning forudsætter, at du har en digital signatur og at du har uploadet auktionsskøde og evt. transportskøde i tinglysningsrettens bilagsbank. Se vejledning om tinglysning af auktionsskøde her. Ikke alle tinglyste hæftelser opnåede dækning på auktionen, hvordan får jeg dem slettet? Man skal selv sørge for at få slettet eventuelle udækkede hæftelser. Disse vil fremgå af auktionsskødet, og man skal angive slettelsen i forbindelse med tinglysning af auktionsskødet. IF redigeret 15. januar 2013

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere