M/M I1J- ** Advokatfirma" name="description"> M/M I1J- ** Advokatfirma">

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain"

Transkript

1 Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening mane Kaptain

2 EMO/bda K a plain SALGSOPSTILLING NIELS BOHRS VEJ 26, 9990 SKAGEN fifl "' J 1 1 ir^s\ 1 '< >M/M I1J- ** Advokatfirma

3 EMO/bda Hjulmand Kaptain INDHOLDSFORTEGNELSE Salgsopstilling Side 1-3 Rekvirentomkostninger - 4 Tingbogsattest Beskrivelse af ejendommen - 9 Skatteattest Vurderingsattest - 11 BBR-ejermeddelelse Ejendomsdatarapport m. bilag Auktionsopgørelse Topdanmark Forsikring - 35 Auktionsopgørelse Nordjyske Bank A/S - 36 Auktionsopgørelse Realkredit Danmark A/S - 37 Særlige auktionsvilkår for realkreditlån mv Fogedrettens købervejledning O f irs! i i i «NJ/V i IONAI H Advokatfirma

4 J.NR /BDA Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: boende: 112 B Skagen Markjorder Niels Bohrs Vej 26, 9990 Skagen Globesat Ejendomme ApS Niels Bohrs Vej 26, 9990 Skagen Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening Auktionstidspunkt: Mandag den 29. september 2014 kl. 09:00 Auktionssted: Fogedretten i Hjørring, Set. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1 - Realkredit Danmark A/S, Retsforfølgning, Strødamvej 46, 2100 København 0 Ved advokat: Erling Mortensen, Frederikshavnsvej 215, 9900 Frederikshavn Ej endomsoply sninger Ejendomskategori: fabriks- og lagerbygning Ejendomsværdi pr.: , ,00 heraf grundværdi: ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: - Areal ifølge tingbogen: 5112 m 2 heraf vej: m 2 Forsikringsforhold: Topdanmark Forsikring A/S, policenr Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. jf. vedlagte opgørelse * Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): SE VEDLAGTE BESKRIVELSE Lejemål: Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Se vedhæftede tingbogsattest samt Ejendomsdatarapport.

5 2 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE 1 rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdato 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport Hæftelse nr. 1: Realkredit Danmark A/S, EUR ,00, EUR Flexlån F1K, rente 1,5648 % p.a., restgæld pr EUR ,88. Lånet er baseret på inkonvertible obligationer. Lånet har derfor særlige indfrielsesvilkår og skal refinansieres pr KAUTIONISTER: Jens Gram, Ydunsvej 29, 9990 Skagen Karl Johan Damgaard, Kong Eriks Vej 7, 9990 Skagen Globesat A/S, Øresundsvej 8-10, 9990 Skagen i alt ved budsum kr , , ,96 0, , , ,96 0,00 Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: Transport i alt ved budsum kr.

6 3 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport , , ,96 0,00 Hæftelse nr. 2: Ejerpantebrev kr ,00 med meddelelse til Nordjyske Bank A/S, Jernbanegade 4, 9900 Frederikshavn ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum , , , ,00 A. Total kr , , , ,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: kr ,12 Heraf kontant at betale inden 4 uger: kr ,12 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger 4. andre offentlige bidrag kr. ( salærer og gebyrer m.v.) kr ,00 b. rettighedshavernes 5. vandafgifter kr. mødesalærer m.v. kr ,00 6. brandforsikringsbidrag kr. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under 7. krav i h.t. leje- eller sikkerhedsstillelsen anførte auk brandsikringslovgivningen kr. tionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: 8. andet, jfr. specifikation kr. 1. ejendomsskatter kr ,68 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr. C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr ,00.

7 REKVIRENTOMKOSTNINGER I FORHOLD TIL EN BUDSUM PÅ KR ,00 Hjulmand Kaptain Inkassoomkostninger kr ,50 Fogedgebyr kr. 550,00 Tilkendt mødesalær udlæg, inkl. moms kr. 750,00 Gebyr auktionsbegæring kr. 800,00 Ejendomsoplysninger kr. 400,00 Befordring besigtigelse af ejendommen, 86 km kr. 312,00 Kopier salgsopstilling kr. 562,50 Annonceudgifter-anslået kr ,00 Rekvirentsalær: Ejendomsværdi 25% kr ,00 kr ,00 kr ,00 Grundtakst 0,6% af kr ,00 Erhvervsejendomstillæg kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Moms I alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Hertil kommer auktionsafgift 0,5% af budsummen inklusiv omkostninger uden for budsummen samt omkostninger ved berigtigelse af auktionsskøde. SIKKERHEDSSTILLELSE VED BUD PÅ KR ,00: Restancer kr ,96 1/4 hæftelse, som kræves indfriet kr ,32 Størstebeløbet kr ,12 Friværdi kr. 0,00 I alt kr ,40 Beløbet oprundes til kr ,00

8 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :21:16 EJENDOM: Adresse: Samlet areal: Heraf vej: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: Niels Bohrs Vej Skagen 5112 m2 0 m Skagen Markjorder 0112b 5112 m2 0 m ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Skøde A0001 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: CVR: Ejerandel: Globesat Ejendomme ApS /1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK TILLÆG STEKST: Tillægstekst CVR-NR HÆFTELSER :21:17 Side 1 af 4

9 6 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev EUR ktl OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev med rentetilpasning KREDITORER: Navn: CVR: Realkredit Danmark TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Indeholder afdragsfrihed DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: Særlige lånevilkår: Ejerpantebrev DKK 0 % Rentetilpasning KREDITORER: Navn: GLOBESAT EJENDOMME ApS CVR: DEBITORER: Navn: GLOBESAT EJENDOMME ApS CVR: FULD MAGTSB ESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: NORDJYSKE BANK A/S Jernbanegade Frederikshavn CVR: :21:17 Side 2 af 4

10 7 Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK NORDJYSKE BANK A/S SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 13 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 80 Ø-S 635 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr. 72-E27 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: :21:17 Side 3 af 4

11 8 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 80 T-S 444 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr. 73-E27 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: S Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forbud mod videresalg i ubebygget stand, evt tilbageskødning mv ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0813 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 80 R-S :21:17 Side 4 af 4

12 EMO/bda Hjulmand Kø D tø IH BESKRIVELSE: Fabrikations- og lagerejendom i Skagen. Nyere erhvervsejendom, opført på stålbuer, vægge af betonelementer og med eternittag og ovenlys vinduer. Ejendommen er indrettet med malerrum med eget fyr til trækfri varme. Dernæst større lagerlokale med elektrisk hæve-/sænkeport og cementgulv. Yderligere to symmetriske produktionslokaler, ligeledes med cementgulv. Administrationsafdeling med flisebelagt mellemgang, stort kontor med trægulv, kantine med køkkenafdeling indeholdende el-ovn og opvaskemaskine samt mandskabsrum med toilet og badfaciliteter. Loftbeklædning i hele bygningen er troldtexsplader. Der er efter ejers oplysning gulvvarme i produktionslokaler og administrationsafdelingen. Ejendommen opvarmes i det hele med naturgas. Endelig bemærkes, at der er indlagt trykluft i produktionslokalerne. o o r,: Advokatfirma

13 FRE&EglKSHA VN KOMMUNE RÅDHUS ALLE 100 9SkOQ~Frederiksha vn INDBETALINGSSTEDER: BORGERSERVICE SÆBY, SKAGEN OG FR.HAVN TLF SAMTLIGE PENGEINSTITUTTER POSTDANMARK Modtager B Udskrevet den: Moms-nr.: 25/ Debitornummer: XXX XX XXXXXX XX XX Kommunenr.: 813 Ejendomsnr.: Ejendommens beliggenhed: Niels Bohrs Vej 26 (9990) Vurderet areal: Vurderingsår: (01/ ) Matrikelbetegnelse: SKAGEN MARKJORDER 112b Ejendomsværdi Grundværdi Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom side 01«Specifikation Beløb Heraf moms KOMMUNE promille af grundlag Grundskyld 29,900 : /01-31/ ,70 ROTTEBEKÆMPELSE 150,00 MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. I ALT 7415,70 0,00 Rate Forfaldsdato 01 01/ / Sidste rettidige indb.dag 03/ / Ratebeløb 3782, ,85 Fakturadato 01/ / Moms beløb 0,00 0,00 Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.

14 11 Ejendomsvurdering 2012 Adresse: Vurderingsår: 2012 Detaljerede vurderingsopl ysninger NIELS BOHRS VEJ 26 (9990} l, 9990 SKAGEN Kommune: FREDERIKSHAVN Ejendomsnr.: Vurderingskreds: SKAGEN Benyttelse: Fabrik og lager Lejligheds antal: 0 Matrikel: 112 B, SKAGEN MARKJ Grundareal: Ejendomsværdi: Grundværdi: Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvadratmeterpris kr kr Grundværdi: kr.

15 12 Æ FREDERIKSHAVN KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSHAVN KOMMUNE RÅDHUS ALLE 100, 9900 FREDERIKSHAVN Modtager: Kommune nr.: 813 Ejendoms nr.: Ejendommens beliggenhed: Niels Bohrs Vej 26 (vejkode: 1314), 9990 Skagen Udskrift dato: BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via adressen eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Niels Bohrs Vej 26 (vejkode: 1314), 9990 Skagen Ejerforhold: Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Vand & afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. Ejerlav 112b SKAGEN MARKJORDER Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Adresse: Niels Bohrs Vej 26 (vejkode: 1314), 9990 Skagen Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (anvendelseskode: 220) Matrikelnr.: 112b Ejerlav: SKAGEN MARKJORDER Opførelsesår: 2007 Materialer Ydervæg: Betonelementer (etagehøje betonelementer) Tagdækning: Fibercement (asbestfri) Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 750 Samlet bygningsareal 750 Samlet boligareal 0 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 750 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Opvarmningsmiddel: Naturgas Bemærkninger for bygning Globesat Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Niels Bohrs Vej 26 (vejkode: 1314), 9990 Skagen Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.) (anvendelseskode: 220) Samlet areal: 750 m2 Andet (bl.a. institutioner og erhverv) Areal til erhverv: 750 m2 Bolig areal: 0 m2 Andet areal: 0 m2 Ejendommens beliggenhed: Niels Bohrs Vej 26 (vejkode: 1314), 9990 Skagen Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: /2

16 13 Fællesareal: O m2 Åben overdækning: 0 m2 Lukket overdækning/udestue: 0 m2 Tinglyst areal fra ESR: 0 m2 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energiforsyning: 400 V el fra værk Antal værelser: 5 Antal værelser til erhverv: 5 Antal toiletter: 2 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Ejendommens beliggenhed: Niels Bohrs Vej 26 (vejkode: 1314), 9990 Skagen Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: /2

17 EJENDOMS DATA RAPPORT Rapport købt 25/ Rapport færdig 4/ For ejendommen Niels Bohrs Vej 26, 9990 Skagen Ejendommens adresse: Matr.nr Niels Bohrs Vej 26,9990 Skagen 112b Skagen Markjorder Grundareal 5112 m 2 Ejendomsnummer: Kommune: Ejerforhold: FREDERIKSHAVN KOMMUNE Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Enhedens samlede areal: 750 m 2 Anvendelse: Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign) Antal værelser: 5 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 112b Skagen Markjorder Mtfj.STl r.in ro< i., >. BY, BOLIG og I / i LANDDISTRIKTER! ' Rapport-ID:Oc72f6a2-1c6f-4fb6-b12d-5f

18 EJENDOMS DATA RAPPORT Niels Bohrs Vej Skagen Rapport købt 25/ Rapport færdig 4/ Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resumé Uddybning af enkelte svar Økonomi 6 Ejendomsskat (grundskyld) 6 Ejendoms- og grundværdi 6 Forfalden gæld til kommunen 7 Planer 7 Zonestatus 7 Lokalplaner 7 Varmeforsyning 9 Kommunale anlægsprojekter 10 Vand Aktuelle afløbsforhold 10 Aktuel vandforsyning 10 io Jordforurening 11 Lettere jordforurening 11 Natur, skov og landbrug Beskyttet natur 11 n Om ejendomsdatarapporten 13 Generelt om ejendomsdatarapporten 13 Ordforklaring - ejendomsoplysninger 13 Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 af 16

19 16 EJENDOMS DATA RAPPORT Niels Bohrs Vej Skagen Rapport købt 25/ Rapport færdig 4/ Resumé Bygninger BBR-meddelelsen Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? Oplysninger er indhentet d. 25, juli 2014 Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke? Oplysninger er indhentet d, 25, juli 2014 Ja, se bilag Ejendommen har ikke noget energimærke Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen? Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen? Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? kr. Ja, se bilag 3.000,000 kr. Ja, se bilag Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen? ja Oplysninger er indhentet d. 4. august 2014 Huslejenævnssager Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen? Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? Jordrente Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald? Planer Side 3 al 16

20 17 EJENDOMS DATA RAPPORT Niels Bohrs Vej Skagen Rapport købt 25/ Rapport færdig 4/ Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? byzone Ja Ja Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? Se bilag. Kommunale anlægsprojekter. Vand, men se bemærkninger Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?.. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Spildevandsplan Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan eller er der på ejendommen registreret væsentlige oplysninger vedr. spildevandsforhold? Oplysninger er indhentet d. 4. august 2014 Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde? Jordforurening Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen? Ja, se bilag Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?. Oplysninger er indhentet d. 4. august 2014 Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt? Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen? Ja Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? Ja De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Internationale naturbeskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? Landbrugspligt Side 4 af 16

21 Er ejendommen pålagt landbrugspligt? EJENDOMS DATA RAPPORT Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler pa ejendommen? 9990Skagen 26 Bygge- og beskyttelseslinjer Rapport købt 25/ Skovbyggelinjer Rapport færdig 4/ Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? Klitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? Strand beskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinie? Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? Miljøsag Miljøsag Er der igangværende miljøsag på ejendommen? Oplysninger er indhentet d. 4. august 2014 Side 5 af 16

22 Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? kr. Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 25. juli 2014 Skatteår 2014 Kommune Grundskyld Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug Grundskyld af værdi af stuehus Dækningsafgift, erhvervsejendomme Dækningsafgift af forskelsværdi Dækningsafgift af grundværdi Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme) Skat ialt FREDERIKSHAVN KOMMUNE 7.265,70 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr ,70 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? kr. Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år. Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 25. juli 2014 Vurderingsår 2013 Dato for seneste vurdering eller ændring Ejendomsværdi Grundværdi Fradrag Stuehus grundværdi Stuehusværdi kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Kontaktoplysninger vurderingsmeddelelsen. Økonomi Side 6 af 16

23 Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen? ja Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter/garantier/restancer, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen er indhentet d. 4. august 2014 Dato for tvangsauktion Bemærkninger MIRE Der er ingen restancer vedr. renovation INFE Gældspost Gældsart Ejendomsskat 2014 Beløb 7.415,7 kr. Pr. dato Gældspost Gældsart Renter og gebyrer 2014 Beløb 634,98 kr. Pr. dato Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? byzone Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 25. juli 2014 Zonestatus: Byzone Kommune (før 2007) Skagen Matr.nr. 112B Skagen Markjorder Andel af matrikel dækket af zonen 1 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Planer Kommunen Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? ja Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Lokalplaner og eventuelle Lokalplaner for delområder. Side 7 af 16

24 21 EJENDOMS DATA RAPPORT Niels Bohrs Vej Skagen Rapport købt 25/ Rapport færdig 4/ Lokalplaner Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres. Oplysninger vedr. Lokalplaner er indhentet d. 25. juli 2014 Lokalplan: Erhverv i Nordbyen Piannummer SKA.73-E.27 Kommune Kommune (før 2007) Plantype Planstatus Beskrivelse af planstatus FREDERIKSHAVN KOMMUNE Skagen Lokalplaner Vedtaget Vedtaget tilstand Dato for planens oprettelse i PlansystemDK Dato for seneste ændring af planen Dato for offentliggørelse af planforslag Dato for vedtagelse af plan Generel anvendelse Erhvervsområde Beskrivelse af generel anvendelse Rene erhvervsområder med begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Erhvervsandel på mindst 80. Specifik anvendelse Planzone Erhvervsområde Byzone Maksimal bebyggelsesprocent for området 0 % Højeste andel af grundarealet, der må bebygges 0 % Bygningernes maksimale rumfang ift. grundarealet 0 Maksimalt antal etager 0 Maksimal bygningshøjde Om. Mindst tilladte miljøklasse 0 Maksimalt tilladte miljøklasse 0 Maksimal bebyggelsesprocent for en ejendom 0 % Minimum grundstørrelse Link til plan Om' Link Matr.nr. 112B Skagen Markjorder Andel af matrikel dækket af plan 1 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Lokalplaner for delområde En lokalplan for delområde er en underopdeling af en lokalplan. Der kan fx være overordnede rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer. Se iøvrigt "Lokalplaner". Oplysninger vedr. Lokalplaner for delområde er indhentet d. 25. juli 2014 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Planer Kommunen Side 8 af 16

25 Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsynlngsforbud? ja Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. Forsyningsområde Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Oplysninger vedr. Forsyningsområde er indhentet d. 25. juli 2014 Matr.nr. 112b Skagen Markjorder Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde? Ja Område Navn på forsyningsområde Forsyningsform Forsyningsselskab Buttervej-området Individuel naturgasforsyning HMI\I Naturgas l/s Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Område med forsyningsforbud Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud er indhentet d. 25. juli 2014 Matr.nr. 112b Skagen Markjorder Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud? Ja Område Navn på område med forsyningsforbud Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod? Skagen El Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Område med tilslutningspligt Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt er indhentet d. 25. juli 2014 Side 9 af 16

26 Matr.nr. ^ 12b Skagen Markjorder Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt? Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Planer Kommunen Kommunale anlægsprojekter Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker ejendommen fysisk eller medfører en udgift? Her oplyser kommunen om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvorom der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medfører en udgift for ejeren. Oplysninger vedr. Kommunale anlægsprojekter er indhentet d. 4, august 2014 Matr.nr. 112b Skagen Markjorder Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker matriklen fysisk eller medfører en udgift? Bemærkning fra kommunen Der er ingen konkrete planer om anlægsarbejder. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Afløb til spiidevandstorsyningens renseanlæg For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 25. juli 2014 Matr.nr. 112b Skagen Markjorder Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Vand Kommunen Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Alment Side 10 af 16

27 EJENDOMS DATA RAPPORT Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 25, juli 2014 Niels Bohrs Vej Skagen Rapport købt 25/ Rapport færdig 4/ Matr.nr. 112b Skagen Markjorder Vandforsyning Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Kommunen Jordforurening Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? ja Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Områdeklassificering og Anden viden. Se iøvrigt jordforureningsattesten. Anden viden Kommunen oplyser her, om kommunen har anden viden vedr. lettere jordforurening for den konkrete ejendom. Det er viden om at jorden på ejendommen er lettere forurenet, selvom ejendommen ikke er omfattet af områdeklassificering. Se iøvrigt områdeklassificering. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Oplysninger vedr. Anden viden er indhentet d. 4. august 2014 Matr.nr. 11 2b Skagen Markjorder Er der anden viden om lettere jordforurening vedr. matriklen? Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Områdeklassificering Her svarer kommunen, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Oplysninger vedr. Områdeklassificering er indhentet d. 4. august 2014 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Natur, skov og landbrug Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv, "Beskyttede naturtyper" og "Beskyttede vandløb". ja Side 11 al 16

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af jptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud.

A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. home leksikon A conto Foreløbig betaling hvor en slutopgørelse følger senere. Accept Bekræftende svar på et tilbud. Acceptfrist En frist for, hvornår svar på et tilbud skal være afgivet. Adkomst Ejendomsret.

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere