ERHVERVSBELYSNING OFFICE LIGHTING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSBELYSNING OFFICE LIGHTING"

Transkript

1 ERHVERVSBELYSNING OFFICE LIGHTING

2 ERHVERVSBELYSNING Inden for indeklima og velvære på arbejdspladsen er Rambøll Lys kompromisløse. Vi arbejder intensivt på at skabe optimale arbejdsforhold for brugeren af de erhvervsbyggerier, vi antages til. Vi arbejder bedst i et tæt samarbejde med de andre rådgivere med henblik på at sikre en æstetisk og holistisk løsning. Rambøll Lys projekter kendetegnes ved, at vi til stadighed arbejder med at integrere dagslyset og kunstlyset for derved at give behagelige og inspirerende belysningsforhold hele døgnet og hele året rundt. Vi har altid fokus på at anvende de bedste aspekter/egenskaber fra dagslyset og derfra supplere med kunstlyset med henblik på at skabe bløde og effektfulde overgange i lyset fra dag til nat. Der er de senere år gennem bygningsreglementet gjort en stor indsats på det energibesparende område, især inden for erhvervsbyggeriet. Rambøll Lys samarbejder altid på tværs i Rambøll Byggeri og er på forkant med at arbejde helhedsorienteret med at projektere så CO 2 besparende som muligt. OFFICE LIGHTING When it comes to indoor climate in an office environment Rambøll Lighting never compromise on the quality of light. We work to create the optimum working conditions for the end-users of the building and favour close cooperation with the other consultants in order to ensure an aesthetic and holistic solution. Rambøll Lighting s projects are characterised by the fact that we are consistently working to integrate daylight and the artificial lighting, thereby providing pleasant and inspiring light, throughout the day, all year round. We focus on bringing the best characteristics of daylight into the project, and then we complement with artificial lighting in order to create flexible and effective transitions in the light from day to night. Sustainability is a keyword for Rambøll in general. Lighting has traditionally had a stake in the misuse of energy resources. Rambøll Lighting acknowledge this and will continually work with lighting in an energyconscious and sustainable manner.

3 Vi støtter os til FNs definition af bæredygtighed fra 1987 og søger med vores opgaveløsninger, at støtte en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare Bæredygtighed Lys efter behov We create resource-conscious design solutions, and we support the UN definition of sustainability from 1987 which states that: Sustainable development means meeting the needs of the present without sacrificing the ability of future generations to meet their own needs Inden for lysdesign oplever vi, at bæredygtighed dækker over såvel klimatiske, økonomiske som sociale parametre. Disse kan og bør hver især vægtes individuelt i relation til den enkelte opgaves værdisæt og behov. Samspillet imellem dagslys og kunstlys er essentielt i ethvert bæredygtigt projekt, da en korrekt udnyttelse af dagslyset har positiv betydning for både ressourceforbrug og driftsøkonomi samt for brugernes velvære. Energirammen medtages som en forudsætning for projektet og definerer lyset som en del af indeklimaet specifikt efter opgaven. Vi mener, at alle involverede parter har et fælles ansvar for projekterne. Vi rådgiver energi- og ressourcebevidst og sætter altid opgaven og brugeren i centrum. Vores fokus i enhver opgave er at skabe lys efter behov. Sustainability Light according to need Sustainable lighting design encompasses climatic, economic and social parameters. These can and should each be weighed individually in relation to the project s specific scope and set of values. We consider the interaction and relationship between daylight and artificial lighting to be essential to the sustainability of every project, since the correct use of daylight is proven to have a positive effect on energy consumption, running costs and the well-being of the end-users. We believe that all of the involved parties share a responsibility for the project. Our consultancy is based on energy and resource-conscious choices. The project, the location and its users are central in our approach, and our aim is always to design lighting according to need.

4 LUNDBECK, COPENHAGEN, DENMARK Et stort domicil for Lundbeck Medicinalfirma i København. Huset ligger som indgangport til et større privat og lukket område, og facaden agerer som ansigt udadtil. Konferencer og direktion har til huse i denne bygning, som er tegnet af Jørn Langvad Arkitekter. Det var Rambøll Lys opgave at definere og fremme dagslysindfald, og medarbejderkomfort internt i bygningen. Rambøll Lys designede facadebelysningen med LED som efterlader en grafisk repræsentation af bygningens form og struktur. Rambøll Lys udviklede et specialarmatur til auditoriet som er indpasset i loftskonstruktionen, og kan reguleres via DMX og sænkes ved lampeskift. The Copenhagen headquarters of Lundbeck Pharma Company. The building, designed by Jørn Langvad Architects, acts as a gate to a large, enclosed, private area. Rambøll Lighting designed the facade lighting with LED leaving a graphic representation of the building s form and structure. Light pollution is kept at a minimum so the light from the facade does not affect the neighbouring residential area. Rambøll Lighting developed a custom-made luminaire for the auditorium that is integrated within the ceiling structure. The luminaire can be lowered for ease of maintenance. PHOTO: Christina Hauschildt Rambøll Lys

5 ENERGINET, FREDERICIA, DENMARK Energinets nye domicil blev planlagt med fokus på minimering af energiforbrug i forbindelse med køling og belysning. Domisilet er konstrueret og indrettet, så det skåner miljøet mest muligt, og samtidig giver de optimale rammer for både et godt samarbejde og indeklima. Rambøll Lys varetog samtlige dagslys-, sollys- og energiberegninger for Energinets nye domicil. Lysstyring og kunstlyset er designet som supplement til dagslysindfaldet. Energinet s new head office was planned with a focus on minimising energy use in relation to cooling and lighting. Rambøll Lighting performed all the daylight, sunlight and energy studies of Energinet s new offices. The artificial lighting and the lighting controls are designed to complement the daylight availability. PHOTO: Adam Mørk Rambøll Lys

6 DTU, LANDINGSBANE - BUILDING 101 Bygning 101 på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er en multifunktionel bygning, der huser flere forskellige administrative facilietter, men som samtidig også fungerer som mødested for mange studerende med både kantine, bibliotek, lounge og sports facilitetter. På baggrund af dette efterspurgte kunden en æstetisk belysning, der kunne være med til at understrege den karakteristiske arkitektur, men samtidig også være med til at skabe et trygt miljø for studerende og ansatte. Rambøll Lys har stået for belysningskoncept, lysforsøg samt den endelige implementering af belysningen. Lysinstallation er udført med state-of-the-art LED armaturer. I tillæg til de drifts- og energimæssige fordele bidrager det bevidste valg af LED teknologi til at understrege DTU s rolle som en førende dansk forskningsinstitution. Building 101 is a multifunctional building at the Technical University of Denmark (DTU). The building holds a central position on campus as it houses both official functions as the university administration and representative facilities and is a main meeting point for students with canteen, library, bar/lounge and sports facilities. The client asked for an aesthetic lighting scheme that underlined the distinctive architecture and most importantly created a safe and secure environment for students and staff at all times. Therefore a dynamic lighting control is a central parameter of the concept and ensures light according to need all day and an energyefficient solution. The project was completed primarily with state-of-art LED technology. Hence, the client received a low energy consumption light installation emphasizing DTU s identity as an innovative and modern research facility. PHOTO:

7 SAXO BANK, COPENHAGEN, DENMARK Et stort domicil for Saxo Bank i København. Huset ligger i nyrenoveret havneområde og er tegnet af 3XN Arkitekter. Facaden er delvist lukket af facadebeklædning, som giver et smukt harlekinmønster såvel indefra som udefra. I denne bygning er der ikke tale om standard dagslysindfald. Det var Rambøll Lys opgave at definere og fremme dagslysindfaldet gennem facadestrukturen til kontorområder og derved sikre, at medarbejdere fik et behageligt dagslysindfald på deres arbejdspladser og frit udsyn ud mod havnen. Rambøll Lys designede i samarbejde med 3xN alt kunstlys internt i huset samt intelligent lysstyring. The headquarters of Saxo Bank in Copenhagen. The building is located in a newly renovated port area and is designed by 3XN Architects. The facade is partially clad in an unusual harlequin pattern. Due to this unconventional structure, Rambøll Lighting was appointed to define and ensure pleasant daylight and artificial lighting in the office areas. PHOTO: 3XN Arkitekter Gengivet med tilladelse/used by permission. Visualisering Rambøll Lys

8 SEB BANK, COPENHAGEN, DENMARK Et stort bankdomicil ved havnen i indre København. Organisk formet bygningskompleks, hvor dækkene bæres af indre, cylindriske trappekerner. De lette facader står transparente, hvilket understreger bygningens struktur. Projektet er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter samt SLA Landskabsarkitekter. Komplet dagslysvurdering og -beregning. Nabobygninger og bygningens egen placering i landskabet har stor betydning, og det har været vigtigt at bibeholde husets transparens og arkitektoniske udtryk såvel om dagen som om natten. Office building for a large bank located by Copenhagen Harbour. The multi-story building s foot-print is organic in shape, and the floor plates are suspended from large internal cylindrical stair cores. The facade is fully transparent. The building is designed by Lundgaard & Tranberg Architects with the Danish Landscape architects SLA. Rambøll Lighting provided complete daylight analysis as well as lighting design for both interior and exterior spaces. Rambøll Lys rådgav angående disse forhold og lysstyring, samt angående belysningen i landskab. PHOTO: LT arkitekter Rambøll Lys

9 DR BROADCASTING, SEGMENT 3, COPENHAGEN, DENMARK Segment 3 i DR Byen i Ørestaden er DR medarbejdernes bygning. Det er det lille segment med den store personlighed tegnet af Gottlieb & Paludan + Nobel. Arkitektonisk lethed og minimalisme overfor nabosegmenternes volume og funktionelle udtryk var én af årsagerne til at projektet vandt konkurrencen i sin tid. Dagslys og kunstlys er planlagt med omhu for at understøtte denne arkitektoniske linie. The new broadcasting town for DR Broadcasting, Segment 3 was designed by Gottlieb & Paludan + Nobel Architects. The building was constructed with a triple skin facade. It appears fully transparent, which reveals the indoor gardens and a central atrium. Rambøll Lighting has performed complete daylight and lighting control analysis. The daylighting has been optimized for both visual comfort and energy-efficiency. Rambøll Lys har udarbejdet komplet dagslysvurdering og -beregning samt lysstyringsprincip. Dagslyset er optimeret såvel for visuel komfort for DR s medarbejdere, rummelig lethed på alle etager og for energibesparende tiltag. Rambøll Lys har udarbejdet retningslinier for kunstlyset for at sikre, at bygningen fremstår transparent og elegant både dag og nat. PHOTO: Christina Hauschildt Rambøll Lys

10 HORTEN LAWYER FIRM, COPENHAGEN, DENMARK Et stort domicil for advokatfirmaet Horten i København. Huset ligger i nyrenoveret havneområde og er tegnet af 3XN Arkitekter. Facaden er delvist lukket af facadebeklædning, som giver et smukt harlekinmønster såvel indefra som udefra. I denne bygning er der ikke tale om standard dagslysindfald. Det var Rambøll Lys opgave at definere og fremme dagslysindfaldet gennem facadestrukturen til kontorområder og derved sikre, at medarbejdere fik et behageligt dagslysindfald på deres arbejdspladser og frit udsyn ud mod havnen. The headquarters for the law firm Horten in Copenhagen. The building is located in the newly renovated port area and is designed by 3XN Architects. The facade is partially clad in a harlequin pattern. Due to this unusual facade structure, Rambøll Lighting was appointed to define and ensure pleasant daylight and artificial lighting in the office areas. PHOTO: 3XN Arkitekter Gengivet med tilladelse/used by permission.

11 RAMBØLL HEADQUARTERS, COPENHAGEN, DENMARK Rambølls hovedkontor i København vil i fremtiden ligge ude i den nye bydel Ørestad på Amager. Bygningen er tegnet af Dissing+Weitling. Rambøll Lys varetager alle aspekter af lysdesign og dagslys/sollysstudier i forbindelse med det nye domicil. Bæredygtighed har været et gennemgående tema i optimeringen af dagslyset. Rambøll s headquarters will soon be moving to the new development, Ørestad, just south-east of Copenhagen. The building is designed by Dissing+Weitling Architecture. Rambøll Lighting performs all aspects of lighting design as well as daylight and sunlight studies. Sustainability has been a key issue in the development of the lighting design brief. PHOTO: Rambøll Lys

12 RAMBØLL LYS Hos Rambøll Lys arbejder vi med at udnytte de muligheder lys giver for at påvirke menneskers oplevelser og velvære. Vi kombinerer den nyeste internationale viden og tendenser inden for lys og brugen af lys med de andre former for rådgivning og projektering, som Rambøll tilbyder. Rambøll Lys understøtter hele projektholdet og arbejder som bindeled mellem teknik og æstetik. Med vores tværfaglige team af designere og ingeniører tilbyder Rambøll Lys en bred vifte af konsulentbistand lige fra traditionel rådgivning, projektering og planlægning af belysningssystemer til sparring ved de utraditionelle og mere projektspecifikke opgaver. Vi udvikler konstant vores erfaringer med beregning og analyse af både dagslys og kunstlys, visualiseringer, 3D-animeringer, lysmålinger, modelforsøg, lysstyringer, energiberegninger, prisoverslag og alle andre aspekter af lys. RAMBØLL LIGHTING Natural and artificial light shape our experience of space and architecture. Lighting design can enhance the aesthetics of a building or outdoor space and it opens the possibility for new experiences by day and night. The light setting can invite play or inspire peace, security or balance. At Rambøll Lighting we combine the latest international knowledge of lighting design and technology with solid engineering practice. We are a team of highly qualified specialists, and we cover all aspects of any lighting project. Our portfolio is very broad and it includes everything from city masterplans to lighting museums and commercial buildings. We undertake small and large projects for public and private sector clients. Our consultancy is impartial and always takes the wider perspective. Rambøll Lighting Hannemanns allé Copenhagen S Denmark lightingdesign.ramboll.com Contact: Allan Jensen Mail: Tel

VISUALISERING VISUALIZING LIGHT

VISUALISERING VISUALIZING LIGHT VISUALISERING VISUALIZING LIGHT VISUALISERING Rambøll Lys udnytter den nyeste teknologi og lystekniske software til at visualisere og simulere lys og skyggeforhold ved brug af detaljerede 3D-modeller.

Læs mere

KONKURRENCER COMPETITIONS

KONKURRENCER COMPETITIONS KONKURRENCER COMPETITIONS KONKURRENCER Rambøll Lys deltager altid med stor entusiasme i konkurrencer i samarbejde med arkitekter, designere, entreprenører og kunstnere. Vi arbejder gerne i tværfaglige

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Mere end en arbejdsplads More than a place to work

Mere end en arbejdsplads More than a place to work Mere end en arbejdsplads More than a place to work Nogle af verdens førende arkitekter, Foster + Partners fra England og danske Dissing+Weitling, har tegnet et unikt internationalt projekt: Copenhagen

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy ordha 2 0 0 9 bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy november 2009 november 2009 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc Energirigtig bygningsautomation 77 13 Appendiksrapport P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc. Energirigtig bygningsautomation Appendiks 1: Besigtigelsesreferat for Dan-Ejendommes

Læs mere

Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn

Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn Bæredygtige ungdomsboliger Aarhus Havn Boligforeningen Ringgården Sustainable Youth Housing Aarhus Harbour It is important that ordinary social housing is built in the new quarter so that it doesn t become

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Speciale Emne: Customer Management of Relationships Udarbejdet af: Rasmus Engbjerg Nielsen Vejleder: Allan Grutt Hansen Semester: 10. semester Cand. Merc. Marketing

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere