Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen"

Transkript

1 Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

2 PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER Betaling Skovhuset Stormfulde Højder Mødetid Krydseren INDKØRING Udmeldelse af institutionen FORÆLDRESAMARBEJDE Svømmebassinet Besøgsordning til nabo-institutioner REGLER Ledelsesarbejde Bestyrelsens opgaver

3 Præsentation af Krudtuglen Med kvarteret på Islands Brygge, en stor græsplæne og Amager Fælled som de nærmeste naboer ligger Den Integrerede Institution Krudtuglen i lyse og landlige omgivelser på Artillerivej 71 A Krudtuglen er en selvejende integreret institution med vuggestue, børnehave og fritidshjem. Vi er normeret til 114 børn i alderen 0-10 år. Børnene er fordelt på 70 skolebørn på fritidshjemmet, 32 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Børnehavebørnene, der i dagligt tale kaldes Krummerne, er fordelt i tre grupper, som på skift besøger vores skovhus i Nordsjælland. Vi har skabt et forpligtende netværk, Netværk71, med de øvrige tre daginstitutioner på Artillerivej 71, som overordnet indebærer en fordeling af de administrative opgaver mellem lederne af institutionerne. Vi er 18 fastansatte medarbejdere med en bred aldersmæssig sammensætning. Ledelsen bliver varetaget af en bestyrelse, som består af i alt 6 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat af fire forældrerepræsentanter, som vælges ved et forældremøde i efteråret, to tidligere Krudtugle forældre, som er valgt af De Frie Børnehaver og Fritidshjem. I afsnittet om Bestyrelsens opgaver kan I læse mere om Bestyrelsen. I det daglige er institutionen ledet af Pia Lykke Pedersen. 2

4 Personalefordeling Pia Lykke Pedersen. Vuggestuen Carsten Jelsdal. Susanne Rozzi Maria Pedersen Krummerne: Anni Wulff. Louise Bøje Maybritt H. Trydal Kim Scharboe. Beth Nielsen. Bh. kl. og 1.kl. Thomas Bergendorff. Beritt Wingaa. Jon Bokelund. 2 og 3 kl. Magali De Franca Mikael Nielsen Leder Pædagog Medhjælper Pædagog Medhjælper Pædagog Medhjælper Medhjælper Pædagog, Pædagog Pædagog, Medhjælper Pædagog. Pædagog Øvrige medarbejder fordelt i huset. Camilla Carlsen Medhjælper Nicki Thomsen Medhjælper Praktikant Praktikant Ali Karakaya Rengøringsassistent John Nielsen. Ejendomsinspektør 3

5 Vi er endvidere en uddannelsesinstitution og har dermed både øvelsespraktikanter og lønnede praktikanter tilknyttet Krudtuglen. Derudover har institutionen 1235 vikartimer pr. år til dækning af personalets fravær, og dertil har vi ansat Louise W. Andersen. Erfaringsmæssigt kan vikarbudgettet dog ikke dække alt medarbejderfravær. Pædagogik I Krudtuglen tager vi ikke afsæt i én bestemt pædagogik. I stedet forsøger vi at se på virkeligheden, som den er. Børn har forskellige personligheder og kompetencer, og har derfor behov for forskellige former for støtte i deres udvikling. Målet er at give børnene den største grad af selvbestemmelse, da børn, der får frihed til selv at vælge og udvikle sig i eget tempo, og på egne præmisser, udvikler sig mere harmonisk. Som integreret institution dækker Krudtuglen mange år af børnenes barndom. Dermed kan vi få et rigtigt godt kendskab til dem og deres forældre. Det giver sammenhæng i børnenes liv, og er en stor fordel for alle partner. Store og små lærer af hinanden på en naturlig måde; de store lærer at tage ansvar, udvise respekt og give opmærksomhed til de mindre, og de små lærer af omgås større børn fra en tidlig alder. 4

6 Krudtuglens ABC Morgen Krudtuglen holder åbent for alle børn fra kl. 6:45 17:00 fra mandag til fredag. Mellem 7:00 og 8:30 kan børnene spise morgenmad med personalet. Børnehaveklassebørn følges til skole 7:40 af en medarbejder fra Bryggehuset eller fra Krudtuglen (og skal være i Krudtuglen senest 7:30). Hvis fritidshjemsbørnene skal have morgenmad i Krudtuglen skal de være afleveret senest 7:20. De større skolebørn går selv i skole. I skolebørnenes skoletid er der ikke mulighed for, at de opholder sig i Krudtuglen. Omkring kl. 9:00 begynder dagens aktiviteter, som både kan være planlagte og spontane aktiviteter med og uden voksenstyring. Specielt vedrørende aflevering af vuggestuebørn Vi opfordrer til, at I afleverer jeres barn i vuggestuen senest kl. 9:00 inden dagens aktiviteter begynder, samt at I indregner lidt ekstra tid til at sige farvel til jeres barn. Årsagen er, at det er vigtigt at skabe ro og tryghed hos de øvrige børn, som er afleveret i vuggestuen og som let kan miste koncentrationen, når der kommer andre børn og voksne ind på stuen. Har du fået besked om, at dit barn skal på tur eller deltage i andre planlagte aktiviteter, er det vigtigt, at barnet afleveres til tiden. Opslag derom være ophængt i vuggestuen. Er hele stuen på tur, og jeres barn afleveres senere end kl. 9:00, er det muligt at aflevere jeres barn hos Krummerne (børnehaven). I skal dog være opmærksomme på, at normeringen er en hel anden end i vuggestuen. 5

7 Vuggestue og - børnehavebørnene nyder at have hele huset for sig selv om formiddagen, og det er også i den tid, at de tager på ture og deltager i de særlige aktiviteter, som kun er beregnet for denne målgruppe. Frokost Kl. ca. 10:45 spiser vuggestue og børnehavebørnene deres medbragte madpakker. Vi tilstræber at spise i små grupper. Dels for at dyrke alderssvarende relationer i børnegruppen, dels for at skabe ro imens børnene spiser. I børnehaven oplæses historie under frokosten. Formiddagsmødet På formiddagsmødet planlægger personalet dagen og aftaler, hvordan personalet skal fordele sig ud på de forskellige aktivitetsrum og funktioner. Det er på dette møde, at vi orienterer hinanden om, hvad der er sket dagen før. Personalet skiftes til at holde øje med børnene, imens mødet afholdes. Formiddagsmøderne hjælper os til at få overblik, også over de børn og aktiviteter, som vi ikke selv har haft nogen direkte berøring med. I perioder kan vi også drøfte behovet for at observere enkelte børn fx i forhold til at sætte særligt fokus på barnets sociale relationer, dets motoriske udvikling mv. På den måde skabes der overblik over, hvordan børnenes almene trivsel og udvikling er. Eftermiddagen Efter skoletid afhentes børnehaveklassebørnene af to medarbejdere. Henholdsvis af en medarbejder fra Krudtuglen og en fra Bryggehuset.. Resten af skolebørnene går selv til fritidshjemmet. 6

8 Inden de nye 1. klasser selv får lov til at gå fra skole til fritidshjem, har vi øvet med dem en måned før sommerferien og igen 14 dage ind i det nye skoleår. De børn, som er utrygge ved at gå alene, er velkommen til at følges med børnehaveklassen, som afhentes ved bygning 5, kl Når skolebørnene ankommer til Krudtuglen, bliver de krydset ind hos Krydseren" (læs mere under praktiske oplysninger). Aktivitetsrummene bliver åbnet, og børnene vælger selv, hvad de vil foretage sig af lege og aktiviteter. Eftermiddagsmad. Omkring kl. 14 åbner vi cafeen for skolebørnene. Her får børnene et stykke brød og lidt frugt. Forældrene til fritidshjemsbørnene skal dog være opmærksomme på, at det er et let måltid. Virker jeres børn sultne ved afhentningen, anbefaler vi, at I giver dem en ekstra madpakke med, som de kan spise i Krudtuglen. På samme tid bliver børnehave- og vuggestuebørnene samlet på deres respektive stuer og får tilbudt lidt frugt plus resten af deres madpakker. Børnehaveklassebørnene samles i begyndelsen af skoleåret i grupper omkring kl.14:00. Dette gør vi for at give børnene en stille hyggestund sammen med de voksne, der er tilknyttet gruppen. Her bliver der læst historier eller snakket i en mindre gruppe. Det gør vi for at skabe ro, overblik over de nye børn og gruppefornemmelse for derved at fremme de nye skolebørns integration på fritidshjemmet. 7

9 Hver fredag holder vi café, hvor et af rummene bliver indrettet med duge og cafehygge/uhygge, og hvor børnene skiftes til at servere kage, the og saft for hinanden. 8

10 Specielt vedrørende vuggestuens dagligdag Kl Modtagelse af børn i børnehaven Morgenmad serveres i tidsrummet Kl Skabes rammer til socialt samvær på børnenes betingelser i form af fx ture, fastlagte aktiviteter eller fri leg (dørene mellem børnehaven og vuggestuen er åbne). Kl Kl Kl Kl Kl Børnene spiser deres medbragte frokost. Børnene omklædes og puttes i deres krybber, hvor de skal sove til middag. Vuggestuebørnene bliver løbende tilbudt et Eftermiddagsmåltid afhængig af, hvornår de vågner. Herefter skabes der igen rammer for, at børnene kan udvikle deres sociale kompetencer. Dørene er i dette tidsrum lukket mellem børnehaven og vuggestuen. Vuggestuen lukkes, og børnene samles atter i børnehaven eller på legepladsen. Krudtuglen lukker. Alle børn skal på denne tid være afhentet og klar til at forlade Krudtuglen. 9

11 Praktiske oplysninger Den integrerede institution Krudtuglen Artillerivej 71A 2300 København S. Tlf Hjemmeside: Skovhuset. Humlebakken Veksø Skov mobilnummer: Betaling Betalingen foregår gennem Københavns kommunes forældrebetaling. Afhængig af familiens samlede årsindkomst kan der søges hel eller delvis friplads. Ansøgningsskema udleveres hos forældrebetaling i Københavns Kommune. Tlf: Krudtuglen informerer om kommende aktiviteter på vores hjemmeside Her har I mulighed for at tilmelde jer Krudtuglens nyhedsmail. Dermed vil I få alle informationer omkring kommende aktiviteter i Krudtuglen tilsendt pr. mail. Forældre, som ikke har adgang til internettet, skal orientere personalet, så I kan blive informeret på anden vis. 10

12 Lukkedage: (Pædagogiske / Faglige dage) Krudtuglen har lukket uge 29 og 30, den 24. december og dagen efter Kr. Himmelfartsdag (dage som er politisk besluttet) som vi ikke har beslutningsretten over. Derudover har vi 7 lukkedage som planlægges på udvalgte dage. Som udgangspunkt skal der tilbydes alternativ pasning i en anden institution i Krudtuglens Netværk (Netværk71), men der kan også tilbydes pasning i en anden nærliggende institution. Der skal som udgangspunkt være en voksen tilstede, som barnet kender. Den enhed, der modtager børnene, skal have faciliteter, der matcher børnenes alder. Der vil komme opslag herom, og det vil stå på Krudtuglens hjemmeside De Pædagogisk / Faglige dage bruges til udviklingsarbejde og politiske bestemte administrative opgaver såsom børns fysiske/psykiske og æstetiske arbejdsmiljø, udfyldelse af udviklingsskemaer, skemaer for brug for sprog screening, planlægning m.v. Skovhuset Stormfulde Højder Vores skovhus ligger i smukke omgivelser i Veksø. Her har børnehavebørnene, som er i skoven, en base. Der er rig mulighed for udfoldelse både i og omkring huset. 11

13 Mødetid Der er normalt ingen fast mødetid for børnene. Det gælder dog ikke, for de børnehavebørn, der skal i skoven. De skal være mødt i Krudtuglen senest kl. 9:15, hvor Krudtuglens skovbus kører mod Veksø. Hjemkomst til Krudtuglen vil være ca. kl. 16:00. Det betyder, at kommer I for sent i jeres børnehavebarns skovuge, eller barnet fx skal til lægen/tandlægen eller andet i netop deres skovuge, er I nødt til at finde andre pasningsmuligheder for Jeres barn. Vi ser os nødsaget til at holde fast i denne beslutning, da vi hverken har plads eller personaleressourcer til ekstra børn i Krudtuglen. Dog skal det tilføjes, at hvis mindre søskende køres ind i Krudtuglen, kan det ældste barn blive hjemme fra skoven i den første uge af indkøringsperioden. I skoleferier skal alle børn være her senest kl.10:00, da vi kan tage på en spontan tur. Her sker det ofte, at alle tager af sted, og huset vil dermed være lukket i mellemtiden. I skolernes ferie holder børnehavebørnenes skovbus også ferie. Afkrydsning og afhentning Når I bringer og henter jeres barn, skal barnet krydses af i en afkrydsningsmappe, hvor det bl.a. noteres, hvem der henter, om der holdes fri m.m.. Det er personalet, der varetager denne funktion og skriver i bogen, da den daglige kontakt til jer forældre er uvurderlig. 12

14 Med denne procedure får vi også et overblik over antallet af børn i institutionen, hvis vi får brug for at evakuere institutionen. Krydseren Krydseren står for det overordnede opsyn, og det er hos krydseren, børnene melder sig, når de kommer og går. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det yderst vigtigt, at børnene krydses ind af en medarbejder, og at denne procedure overholdes. Krydseren er desuden den, som modtager beskeder fra forældrene, og som ringer besked, hvis et barn ikke er dukket op i Krudtuglen. Med mindre andet er aftalt, er der gensidig underretningspligt. Vi skal have at vide om børnene har fri eller er syge (på første dag) hvem der må hente dem, og hvornår de store børn selv må gå hjem. Alt sammen for at sikrer den størst mulige tryghed for forældre og børn. Indkøring Indkøringen af nye børn foregår ved, at der afsættes en fast medarbejder til at koncentrere sig om barnet og dets familie i den første tid i Krudtuglen. I indkøringsperioden arbejdes der metodisk med at skabe relationer til og med barnet, samt skabe de rammer, der skal til, for at barnet kan udvikle legerelationer til de øvrige børn i Krudtuglen. Derudover iagttager den samlede personalegruppe barnet i den første periode af dets institutionstid. 13

15 Barnets socialisering og trivsel tages derefter op på formiddagsmøderne (se afsnittet om formiddagsmøder), og personalegruppen lægger en handleplan for barnets videre indkøring i Krudtuglen, hvis der skulle være behov for det. Vi forventer, at I bruger nogle dage til indkøringen af jeres barn, eller som minimum giver barnet nogle korte dage til at begynde med, da de mange nye indtryk kan være overvældende og energikrævende. Barnet får tildelt en fast primærperson i indkøringsperioden, men vælger efterfølgende selv en voksen. Det kan være en medarbejder der er tilknyttet vuggestuen, børnehaven eller fritidshjemmet hvor tryghed og kemi harmonerer bedst med barnets behov. Ud fra vores erfaring fungerer dette koncept godt for barnet. Indkøring af vuggestuebørn Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager at indkøre et barn i vuggestuen. Standardsvaret er ca. en uge alt efter, om barnet har en søskende i Krudtuglen, og dermed har sin vante gang her, eller om barnet er en helt ny Krudtugle. Vi bestræber os på, at der er en gennemgående primærperson, som indkører barnet. I en indkøringsperiode er der nogle typiske faser, I skal igennem, og som I kan prøve at planlægge efter: 14

16 1. dag. Barnet er i vuggestue i en kort periode, max. en time. 2. dag. Barnet er i vuggestue i en kort periode, max. to timer. 3. dag. Barnet er i vuggestue, hvor forælderen prøver at gå et lille stykke tid. 4. dag. Barnet prøver at spise med de andre børn og være lidt længere i vuggestuen uden forældre. 5. dag. Barnet sover i vuggestuen. 6. dag. Barnet får nogle gode, korte dage i institutionen. Hentes f.eks. efter middagsluren. Indkøringen er altid individuel, og der tages i høj grad tager hensyn til det enkelte barn. Bleer og sutter Børnene får bleer i vuggestuen. Hvis I har et særligt behov, skal bleerne medbringes hjemmefra. I skal selv medbringe sutter og dagligt tage dem med hjem til afkogning. Madordning/Frokostordning Børnene i Krudtuglen får tilbudt morgenmad som overordnet består af; yoghurt, havregryn, cornflakes og knækbrød. Derudover får fritidshjemsbørnene, om eftermiddagen et stykke brød, og alle børn får tilbudt, et lille stykke frugt. Vi har ikke en frokostordning i Krudtuglen og derfor skal I selv medbringe madpakker, både til vuggestue - og til børnehavebørnene. 15

17 Sukkerpolitik Fødevarer med højt sukker indhold, såsom pålægschokolade, saftevand og lignende, begrænses betydeligt i hverdagen. Vi opfordrer ligeledes til, at I minimerer slik m.v. når jeres børn deler ud til deres fødselsdag, men mest af alt opfordrer vi til, at I bruger jeres sunde fornuft. Ved specielle anledninger såsom fredagscafé, jul, påske, sportsarrangementer, børnefødselsdag m.v. kan kage og lignende blive serveret. Barnets personlige mappe Når Jeres barn starter i vuggestue, får I en mappe med hjem, som I kan putte billeder i af personer, dyr, steder, legetøj eller andre ting, der er vigtige for barnet. Vi bygger videre på mappen med billeder, ting, tegninger osv. fra livet og oplevelserne i Krudtuglen. Mappen giver barnet mulighed for at kommunikere om sig selv og sin hverdag til resten af stuen og kan være en god trøst i flere situationer. Kartotekskort På barnets første dag får I udleveret et kartotekskort, der skal udfyldes med navn, adresse og kontakttelefonnumre som bedes afleveret i institutionen senest dagen efter. Dermed kan vi komme i kontakt med jer, hvis behovet opstår. Derudover skal I udfylde en seddel, hvor det fremgår, hvem der, udover forældrene, må hente barnet, arbejdstelefonnummer, information om evt. allergi, særlige information, som har betydning for barnets trivsel f.eks. er barnet født til tiden m.v. Vi udleverer ikke barnet til andre end dem, I har givet os lov til. 16

18 Udmeldelse af institutionen Udmeldelse af institutionen skal ske skriftligt med 1 måneders varsel for både vuggestuebørn, børnehavebørn og for fritidshjemsbørn. Udmeldelsen skal ske til enten den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelsesblanketten fås i institutionen, på internettet eller på pladsanvisningen. Kontakten imellem børn og personalet I forældre kontekst kan det umiddelbartvirke temmelig uoverskueligt, at 19 medarbejdere evner at have overblik over 114 børn men det kan vi. Det, som skaber overblikket, er, at vi har fordelt børnene i primærgrupper med dertilhørende primærmedarbejdere, hvis hovedopgave er at have overblik over denne gruppe af børn. Disse medarbejdere holder jævnligt gruppemøder, hvor de drøfter "deres" børn, eller planlægger specielle aktiviteter for deres gruppe. Det er også disse medarbejder I først og fremmest skal have fat i, hvis I har brug for en samtale om jeres børn. På vores gruppemøder, hvor de medarbejdere, der er knyttet til hver gruppe bl.a. diskuterer børnenes trivsel, tager vi jævnligt de enkelte børn op. Her vil det blive drøftet, om der er børn, som man fx skal yde en ekstra indsats for at få integreret i gruppen, eller som har særlige behov i en periode. Derudover informerer vi dagligt hinanden på morgenmødet og på vores personalemøder. 17

19 Underretningspligt Hvis vi oplever et barn, der mistrives, eller hvis vi får mistanke om misrøgt af et barn, har vi udvidet underretningspligt overfor de sociale myndigheder. I disse tilfælde underretter vi til barnets forældres lokalcenter, og forældre vil få en kopi af underretningen. Inden vi kontakter de sociale myndigheder har vi været i dialog med familien. Personalesamarbejde Den pædagogiske kvalitet i institutionen hænger nøje sammen med personalets trivsel, som derfor vægtes højt. Det er vores holdning, at det bedste udgangspunkt for dette, er at acceptere hinandens forskelligheder, styrker, hinandens svage sider, og bruge de stærke. Den pædagogiske faglighed styrker vi med forskellige kurser og indbyrdes diskussioner, som der bl.a. gives plads til på institutionens lukkedage (jf. ovenfor). Primærgrupperne afholder på skift stuemøde hver tredje onsdag, hvor husets dagligdag diskuteres. Kommende aktiviteter planlægges, handleplaner for børn med særlige behov udfærdiges og praktiske ting i forhold til gruppen ordnes. Derudover holder fritidshjemsbørnene ca. hver anden måned et møde i deres respektive klasser, hvor deres trivsel tages op og hvor ideer til kommende aktiviteter sættes i spil. 18

20 Personaleudvikling For at videreudvikle os, deltager vi i de relevante kurser, vi har mulighed for og økonomi til. Oftest bruger vi midlerne til fælleskurser og oplægsholdere, da det har den fordel, at vi derved får den samme viden og inspiration. Vi har i Krudtuglen tilknyttet en psykolog, som er ansat i De Frie Børnehaver og Fritidshjem. Formålet er, at vi kan søge råd og vejledning ved tvivlsspørgsmål f.eks. om et barns udvikling. Hvis det omhandler enkelte børn skal forældrene altid involveres, inden vi drøfter barnet med psykologen, såfremt det indebærer oplysninger om persondata. Krudtuglen modtager årligt et lille beløb pr. medarbejder fra Københavns Kommune til efteruddannelse. Politikker og principper Vi arbejder med udgangspunkt i Københavns Kommunes Politik og principsamlingen, som er en oversigt over de politikker og principper, der gælder for daginstitutionsområdet. For mere information se: Derudover har vi udarbejdet en række fælles politikker og principper som overordnede rammer for det pædagogiske samarbejde i Netværk71 f.eks. principper omkring besøgsordning institutionerne imellem, og sikring af børnenes overgange mellem institutionerne. Ovenstående suppleres med Krudtuglens egne politikker og principper såsom: sygdom, alkohol, flyttefri, Børn og sexualitet, kriseberedskab, computerpolitik, børnemiljøvurdering m.fl. en del af dem kan findes på Krudtuglens hjemmeside 19

21 Forældresamarbejde Institutionens samarbejde med forældrene betragtes som en integreret og selvfølgelig del af det pædagogiske arbejde, da det er forældrene, der er de væsentligste personer i børnenes opvækst og dem, som kender børnene bedst. Det er afgørende for et velfungerende samarbejde, at: Personalet og forældrene har en god kontakt i en positiv og åben dialog. I som forældre også er opsøgende i forhold til både at give personalet og efterspørge information om jeres barn I er loyale i forhold til Krudtuglens årsplan. I orienterer os om ændringer i hjemmet, som kan påvirke jeres barn. I informererer Krudtuglen, når jeres barn holder fri eller er syg. I deltager i Krudtuglens arrangementer, da sådanne tiltag kan skabe kontakter forældrene imellem, og derved udbygge børnenes venskaber. Integration på tværs af Krudtuglen I Krudtuglen arbejder vi målbevidst med integrationen børn/børn og børn/voksne imellem. Denne struktur er en af Krudtuglens grundpiller og med til at alle børn oplever genkendelighed og dermed tryghed ved alle medarbejdere i Krudtuglen. Med nedenstående case vil vi prøve, at beskrive en almindelig dagligdag for vuggestuebørnene, hvor integration er indarbejdet i dagsrytmen. 20

22 Case: Kl 7:45 møder en primærpædagog fra vuggestuen. De vuggestuebørn, der er mødt inden, bliver modtaget af "åbneren", som er fast medarbejder tilknyttet børnehaven. Derudover er der en medarbejder, ansat fra henholdsvis børnehaven eller fritidshjemmet til stede, når institutionen åbner. Dørene mellem vuggestuen og børnehaven er så vidt muligt åbne hele formiddagen, alt imens personalet cirkulerer rundt, så der skabes genkendelighed hos børnene. Med et sådan tiltag skaber vi åbne rammer og mulighed for, at vuggestue- og børnehavebørnene frit kan bevæge sig rundt. Denne form for åbent plan betyder, at børnene integreres og får mulighed for at skabe legerelationer på tværs af alder. Samme koncept foregår udendørs på legeområdet. Kl. 10:45 fordeles vuggestue - og børnehavebørnene på deres respektive stuer, hvor børnenes medbragte madpakker indtages gruppevis. Opdelingen sker dels for at skabe aldersbestemt gruppefællesskab, dels fordi vuggestuebørn på dette tidspunkt er trætte og har brug for ro. Efter frugt om eftermiddagen kan dørene igen åbnes og nogle vuggestuebørn tilbydes, i følge med en medarbejder, at deltage i de øvrige aktiviteter, der foregår rundt om i huset eller på legepladsen. Kl. 16:00 lukkes vuggestuestuen, og de børn der ikke er blevet afhentet integreres /overleveres til en medarbejder på Krummestuen/ Legepladsen. Kommunikationen i og ud af huset er rimelig fornuftig og er blevet styrket gennem de senere år. Alligevel har vi på grund af 21

23 Krudtuglens struktur en noget kompleks arbejdsdag og dertil følgende kompleks kommunikation med forældrene. Cases: Ex. Carsten, medarbejder i Krudtuglen, er i skoven med børnehaven. Han kører fra Krudtuglen kl. 9,30 og er hjemme igen ca. kl. 16,15. Herdis, mor til Gustav fra 2. klasse, spørger Carsten ved afhentningen af Gustav, om Gustav har haft en god dag. Carsten svarer, at han ikke ved dette, da han har været i skoven med børnehavebørnene hele dagen. Han henviser til Beritt, som har været i huset hele dagen. Herdis opsøger nu Beritt og spørger, om Gustav har haft en god dag og hun svarer, at hun har været på værkstedet hele dagen og kun har set ham et lille øjeblik. Beritt ved dog, at Gustav har leget ude og henviser til Mikael, som denne dag har været tilknyttet legepladsen. Puha Herdis opsøger nu Mikael som kan fortælle, at Gustav har hygget sig med sine venner nede ved boldbanen og har leget hule nede i den lille skov. Ovenstående case er på ingen måder overdrevet for en dagligdag i Krudtuglen, hvor der foregår forskellige aktiviteter i mindre grupper. Derfor er det endnu mere vigtigt i et hus som Krudtuglen, end det vil være i en institution, som er stueopdelt og normeret til ex. 60 børn, at I som forældre selv er opsøgende i forhold til informationer om jeres barns dagligdag. Hvis I oplever noget I undrer jer over eller er kritiske overfor, så sig det endelig til personalet. Kun på den måde kan vi give en forklaring og finde ud af at få løst problemerne på den mest hensigtsmæssige måde til gavn for os alle. 22

24 Forældremøde Vi afholder forældremøde hvert forår og efterår. På efterårsmødet orienterer vi om, hvordan grupperne fungerer, om praktiske ting, oprykning til skole eller klub m.m.. Ved dette møde er der endvidere valg til Bestyrelsen. Forældremødet er også et forum, hvor forældrene kan debattere meninger og oplevelser. På forårsmødet er afholdes forældremødet i kombination med en sommerfest. Forældresamtale Hvis I vil have en beskrivelse af jeres barns trivsel på en vilkårlig dag, taler vi ud fra en subjektiv vurdering fra den medarbejder, I henvender jer til. Ønsker I derimod en mere dækkende, grundig og tilnærmelsesvis objektiv beskrivelse, må vi først drøfte barnet i personalegruppen og evt. inddrage iagttagelser gennem en tids observation af barnet. Hvis I/vi vurderer et behov for en samtale vedrørende jeres barn, sætter vi tid af til en personlig samtale, hvad enten det er om problemer, eller bare til en snak om, hvordan det går. I skal først og fremmest tale med de gruppeansvarlige voksne, men kan dog også vælge at tale med en anden, hvis I foretrækker det. Hvis I vil spørge om eller fortælle om større/alvorlige forhold, så aftal en tid med jeres barns primærpædagog. Det giver mulighed for, at vi i ro og mag kan få talt sammen. Ved akut opståede situationer, som berører Jeres barns trivsel, arrangerer medarbejderen en samtale omgående. 23

25 Forældrene til Krumme og -vuggestuebørnene bliver pr. automatik indkaldt til en trivselssamtale indenfor barnets første 3-5 måneder i Krudtuglen. Fødselsdage Vi fejrer naturligvis vuggestue- og børnehavebørnenes fødselsdag. Aftal med personalet, hvorledes I ønsker, at det skal fejres. Hvis I inviterer børnene hjem til jer selv i Krudtuglens åbningstid, skal I enten invitere alle børnene, alle drengene eller pigerne. For børnehavebørnenes vedkommende er det også muligt at invitere den skovgruppe, som jeres barn er tilknyttet. Der stilles en medarbejder til rådighed ved et sådan arrangement, hvis huset i øvrigt ikke er belastet af ferieafholdelse, sygdom m.m. I forhold til ophæng af invitationskort har vi i personalegruppen valgt at bruge minimum af ressourcer på dette, dvs. at uddeling af invitationskort, er forældrenes ansvar. Krudtuglen blander sig ikke i, hvordan og hvorledes I som forældre afholder og inviterer til børnefødselsdag i privat regi. Det er dog vigtigt, at I er opmærksomme på, at der ikke sidder et par piger eller drenge fra jeres barns gruppe som ikke bliver inviteret med, da en sådan udelukkelse er kimen til mobning. Vi anbefaler at I gør som ovenstående beskrevet. Skolebørn fejrer for det meste deres fødselsdag i skolen, men hvis de ønsker det, kan det også lade sig gøre at afholde den i Krudtuglen. Ved en sådan lejlighed kalder vi deres gruppe sammen til en hyggelig stund. 24

26 Sygdomme Vi modtager selvfølgelig ikke børnene, hvis de er syge. Ved visse smitsomme sygdomme skal børnene være i behandling, før de må modtages på institutionen. Spørg personalet, hvis I er i tvivl eller gå ind på hvor I kan finde vores sygdomspolitik. Hvis barnet er sygt, dvs. har en smitsom sygdom, er utilpas og/eller har feber, må vi ikke modtage barnet. Giv barnet en feberfri dag inden det vender tilbage. Hvis barnet bliver utilpas og/eller syg i løbet af dagen, kontakter vi dig. Små børn kan ligesom voksne have en dag hvor de ikke trives og i disse tilfælde ringer vi og orienterer jer derom. Denne kontakt sker ikke, fordi at I nødvendigvis skal tage fri og hente jeres barn, men mere for at give jer en orientering. Tøj I skal udstyre barnets garderobe med overtøj til al slags vejr, dvs. regntøj, gummistøvler mv. samt skiftetøj. Snore i jakker, huer, bluser m.v.. frabedes af sikkerhedsmæssige hensyn. Ryd op i jeres barn garderobe en gang ugenligt og skriv navn i tøjet, så vi ved, hvis det er. I det hele taget skal barnet have tøj med, som passer til årstiderne, og som kan tåle at blive beskidt og til tider indsmurt i maling. Vinter; vandtæt flyverdragt, hue og det er vigtigt at fødderne og hænderne holdes varme. 25

27 Sommeren; Lettere tøj. Herudover skal barnet have solcreme på fra morgenstunden. Vi sørger for at smøre barnet ind om eftermiddagen. Svømmebassinet Svømmebassinet er kun forbeholdt skolebørnene og førskolegruppen (De børn der endnu ikke mestrer svømmeteknikken, udstyres med badevinger). Krummerne og vuggestuebørnene får mulighed for at bade i små badeskaller. Hvis jeres barn har fodvorter, må de kun benytte bassinet, hvis de har tæt omsluttende badesko på, der ikke ryger af, når de hopper i vandet, og hverken neglelak eller plaster godtages som forebyggelse for smitte. I skal huske at medbringe håndklæde og badetøj til Jeres barn, som skal tages med hjem én gang ugentligt, og vaskes. Vi har desværre ikke mulighed for at udlåne håndklæder. Besøgsordning til nabo-institutioner I et samarbejde med naboinstitutionerne Vuggestuen, Klubben/Naturfritidshjemmet og Bryggehuset har vi en gammel og velfungerende besøgsordning for skolebørnene, så de også kan pleje venskaber med børn udenfor Krudtuglen. Hvis børnene ønsker at gå på besøg i Klubben bliver det først aktuelt når børnene går i 3. klasse. Vi sender dog max. 3 børn pr. institution af sted af gangen. Det foregår på den måde, at børnene spørger Krydseren om lov til at besøge en bestemt institution. Krydseren noterer, hvor de er, og skriver en besøgsseddel som de afleverer til personalet der, hvor de går hen. 26

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkomstfolder Vuggestuen

Velkomstfolder Vuggestuen - 1 - Velkomstfolder Vuggestuen Vi er en røgfri institution - 2 - Isbjørnen Kære forældre! Velkommen til Isbjørnens vuggestue Vi har i denne pjece forsøgt at sammenfatte nogle praktiske oplysninger, det

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen Personalet i Vuggestuen Refmosegård vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til en god tid sammen og et godt samarbejde. Denne folder vil informere jer om de praktiske oplysninger og vil

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Informationsfolder 1

Informationsfolder 1 1 Informationsfolder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvem... 3 Hvad... 3 Normering... 3 Pris... 4 Åbningstid... 4 Indskrivning... 4 Personale... 5 Dagsrytme... 6 Børnegrupper... 6 Vildhestene...

Læs mere

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger og giver

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere

Velkommen til Strandhuset

Velkommen til Strandhuset Velkommen til Strandhuset Frie Børnehaver & Fritidshjem 2014 Strandhuset Strandhavevej 7 9 2650 Hvidovre tlf. 36 49 91 02 mail: strandhuset@strandhuset.com hjemmeside: www.strandhuset.com Kære børn og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. samuelsgaardens vuggestue

VELKOMSTFOLDER. samuelsgaardens vuggestue VELKOMSTFOLDER Samuelsgaarden Rådmandsgade 31 2200 København N www.samuelsgaarden.kk.dk mail@samuelsgaarden.kk.dk tlf: 35 83 31 71 samuelsgaardens vuggestue Kære forældre. Velkommen i Samuelsgaardens vuggestue.

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

HUSK! At når I henter jeres barn er det vigtigt, at I siger tydeligt farvel til en medarbejder.

HUSK! At når I henter jeres barn er det vigtigt, at I siger tydeligt farvel til en medarbejder. ABC. Her har vi samlet gode råd og regler, praktiske informationer, vigtige tidspunkter at huske samt beskrivelser af den daglige praksis. Informationerne er sat op i alfabetisk rækkefølge efter hovedemne.

Læs mere

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles.

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles. PARKSKOLENS SFO ØnskeØen Park Allé 2, 7600 Struer Telefon: 97 85 11 52 Velkommen til Parkskolens SFO, ØnskeØen Denne folder er en orientering til børn, forældre, samarbejdsparter og andre interesserede,

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Maribovej 3 B 4960 Holeby. Myretuen tlf. 54607107 Skovbørnehaven tlf. 20232119 E-mail: myretuen@lolland.dk myretuen.lolland.inst.

VELKOMSTFOLDER. Maribovej 3 B 4960 Holeby. Myretuen tlf. 54607107 Skovbørnehaven tlf. 20232119 E-mail: myretuen@lolland.dk myretuen.lolland.inst. VELKOMSTFOLDER Maribovej 3 B 4960 Holeby Myretuen tlf. 54607107 Skovbørnehaven tlf. 20232119 E-mail: myretuen@lolland.dk myretuen.lolland.inst.dk 1 Myretuen Holeby... 3 Myretuen har åben... 4 I Myretuen

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Solvangens velkomstpjece

Solvangens velkomstpjece Solvangens velkomstpjece Velkommen til Børnehaven Solvangen Nørre Allé 34, 2600 Glostrup Tlf. 4396 1963 E-mail: info@bh-solvangen.dk Hjemmeside: www.bh-solvangen.dk Solvangens åbningstider Mandag og tirsdag:

Læs mere

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af Børnehaven er - en del af Velkommen til Hobitten Vi vil med denne pjece byde Jer velkommen i Hobitten, samt give Jer nogle informationer om børnehaven og vores dagligdag. Kort om Hobitten Hobitten er en

Læs mere

VELKOMMEN I VUGGESTUEN. Kære

VELKOMMEN I VUGGESTUEN. Kære VUGGESTUEN 2 VELKOMMEN I VUGGESTUEN Kære Du skal gå hos, hvor de voksne hedder Du skal starte d. kl. I løbet af den første uge tager vi en snak med dine forældre for at lære dig lidt bedre at kende, så

Læs mere

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Informationsfolder Vuggestueafdeling

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Informationsfolder Vuggestueafdeling Distrikt VEST 2013/14 Den integrerede institution Møllehaven Informationsfolder Vuggestueafdeling Indholdsfortegnelse Kære forældre... side 3 Krav og forventninger... side 3 Lidt om Møllehaven... side

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN

INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN Det er vigtigt for os at jeres barn får den bedst mulige start i børnehaven. Vi tilbyder at I kan komme på besøg i børnehaven

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Dit barn skal være barn på stuen. bliver dit barns primærpædagog. & bliver dit barns sekundærpædagog

Dit barn skal være barn på stuen. bliver dit barns primærpædagog. & bliver dit barns sekundærpædagog Børnehuset Regnbuen Et børnehus, hvor børn mødes af nærværende, tillidsvækkende og respektfulde voksne og hvor vi arbejder på at skabe et miljø, der fremmer børnenes vækst Et børnehus, hvor børn har indflydelse

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 1 VELKOMMEN TIL DAGINSTITUTION TORSTED. Daginstitution Torsted består af 4 afdelinger. Neptun, Malurt og Sirius som er integrerede institutioner og Natur- og

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere