Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen"

Transkript

1 Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

2 PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER Betaling Skovhuset Stormfulde Højder Mødetid Krydseren INDKØRING Udmeldelse af institutionen FORÆLDRESAMARBEJDE Svømmebassinet Besøgsordning til nabo-institutioner REGLER Ledelsesarbejde Bestyrelsens opgaver

3 Præsentation af Krudtuglen Med kvarteret på Islands Brygge, en stor græsplæne og Amager Fælled som de nærmeste naboer ligger Den Integrerede Institution Krudtuglen i lyse og landlige omgivelser på Artillerivej 71 A Krudtuglen er en selvejende integreret institution med vuggestue, børnehave og fritidshjem. Vi er normeret til 114 børn i alderen 0-10 år. Børnene er fordelt på 70 skolebørn på fritidshjemmet, 32 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Børnehavebørnene, der i dagligt tale kaldes Krummerne, er fordelt i tre grupper, som på skift besøger vores skovhus i Nordsjælland. Vi har skabt et forpligtende netværk, Netværk71, med de øvrige tre daginstitutioner på Artillerivej 71, som overordnet indebærer en fordeling af de administrative opgaver mellem lederne af institutionerne. Vi er 18 fastansatte medarbejdere med en bred aldersmæssig sammensætning. Ledelsen bliver varetaget af en bestyrelse, som består af i alt 6 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat af fire forældrerepræsentanter, som vælges ved et forældremøde i efteråret, to tidligere Krudtugle forældre, som er valgt af De Frie Børnehaver og Fritidshjem. I afsnittet om Bestyrelsens opgaver kan I læse mere om Bestyrelsen. I det daglige er institutionen ledet af Pia Lykke Pedersen. 2

4 Personalefordeling Pia Lykke Pedersen. Vuggestuen Carsten Jelsdal. Susanne Rozzi Maria Pedersen Krummerne: Anni Wulff. Louise Bøje Maybritt H. Trydal Kim Scharboe. Beth Nielsen. Bh. kl. og 1.kl. Thomas Bergendorff. Beritt Wingaa. Jon Bokelund. 2 og 3 kl. Magali De Franca Mikael Nielsen Leder Pædagog Medhjælper Pædagog Medhjælper Pædagog Medhjælper Medhjælper Pædagog, Pædagog Pædagog, Medhjælper Pædagog. Pædagog Øvrige medarbejder fordelt i huset. Camilla Carlsen Medhjælper Nicki Thomsen Medhjælper Praktikant Praktikant Ali Karakaya Rengøringsassistent John Nielsen. Ejendomsinspektør 3

5 Vi er endvidere en uddannelsesinstitution og har dermed både øvelsespraktikanter og lønnede praktikanter tilknyttet Krudtuglen. Derudover har institutionen 1235 vikartimer pr. år til dækning af personalets fravær, og dertil har vi ansat Louise W. Andersen. Erfaringsmæssigt kan vikarbudgettet dog ikke dække alt medarbejderfravær. Pædagogik I Krudtuglen tager vi ikke afsæt i én bestemt pædagogik. I stedet forsøger vi at se på virkeligheden, som den er. Børn har forskellige personligheder og kompetencer, og har derfor behov for forskellige former for støtte i deres udvikling. Målet er at give børnene den største grad af selvbestemmelse, da børn, der får frihed til selv at vælge og udvikle sig i eget tempo, og på egne præmisser, udvikler sig mere harmonisk. Som integreret institution dækker Krudtuglen mange år af børnenes barndom. Dermed kan vi få et rigtigt godt kendskab til dem og deres forældre. Det giver sammenhæng i børnenes liv, og er en stor fordel for alle partner. Store og små lærer af hinanden på en naturlig måde; de store lærer at tage ansvar, udvise respekt og give opmærksomhed til de mindre, og de små lærer af omgås større børn fra en tidlig alder. 4

6 Krudtuglens ABC Morgen Krudtuglen holder åbent for alle børn fra kl. 6:45 17:00 fra mandag til fredag. Mellem 7:00 og 8:30 kan børnene spise morgenmad med personalet. Børnehaveklassebørn følges til skole 7:40 af en medarbejder fra Bryggehuset eller fra Krudtuglen (og skal være i Krudtuglen senest 7:30). Hvis fritidshjemsbørnene skal have morgenmad i Krudtuglen skal de være afleveret senest 7:20. De større skolebørn går selv i skole. I skolebørnenes skoletid er der ikke mulighed for, at de opholder sig i Krudtuglen. Omkring kl. 9:00 begynder dagens aktiviteter, som både kan være planlagte og spontane aktiviteter med og uden voksenstyring. Specielt vedrørende aflevering af vuggestuebørn Vi opfordrer til, at I afleverer jeres barn i vuggestuen senest kl. 9:00 inden dagens aktiviteter begynder, samt at I indregner lidt ekstra tid til at sige farvel til jeres barn. Årsagen er, at det er vigtigt at skabe ro og tryghed hos de øvrige børn, som er afleveret i vuggestuen og som let kan miste koncentrationen, når der kommer andre børn og voksne ind på stuen. Har du fået besked om, at dit barn skal på tur eller deltage i andre planlagte aktiviteter, er det vigtigt, at barnet afleveres til tiden. Opslag derom være ophængt i vuggestuen. Er hele stuen på tur, og jeres barn afleveres senere end kl. 9:00, er det muligt at aflevere jeres barn hos Krummerne (børnehaven). I skal dog være opmærksomme på, at normeringen er en hel anden end i vuggestuen. 5

7 Vuggestue og - børnehavebørnene nyder at have hele huset for sig selv om formiddagen, og det er også i den tid, at de tager på ture og deltager i de særlige aktiviteter, som kun er beregnet for denne målgruppe. Frokost Kl. ca. 10:45 spiser vuggestue og børnehavebørnene deres medbragte madpakker. Vi tilstræber at spise i små grupper. Dels for at dyrke alderssvarende relationer i børnegruppen, dels for at skabe ro imens børnene spiser. I børnehaven oplæses historie under frokosten. Formiddagsmødet På formiddagsmødet planlægger personalet dagen og aftaler, hvordan personalet skal fordele sig ud på de forskellige aktivitetsrum og funktioner. Det er på dette møde, at vi orienterer hinanden om, hvad der er sket dagen før. Personalet skiftes til at holde øje med børnene, imens mødet afholdes. Formiddagsmøderne hjælper os til at få overblik, også over de børn og aktiviteter, som vi ikke selv har haft nogen direkte berøring med. I perioder kan vi også drøfte behovet for at observere enkelte børn fx i forhold til at sætte særligt fokus på barnets sociale relationer, dets motoriske udvikling mv. På den måde skabes der overblik over, hvordan børnenes almene trivsel og udvikling er. Eftermiddagen Efter skoletid afhentes børnehaveklassebørnene af to medarbejdere. Henholdsvis af en medarbejder fra Krudtuglen og en fra Bryggehuset.. Resten af skolebørnene går selv til fritidshjemmet. 6

8 Inden de nye 1. klasser selv får lov til at gå fra skole til fritidshjem, har vi øvet med dem en måned før sommerferien og igen 14 dage ind i det nye skoleår. De børn, som er utrygge ved at gå alene, er velkommen til at følges med børnehaveklassen, som afhentes ved bygning 5, kl Når skolebørnene ankommer til Krudtuglen, bliver de krydset ind hos Krydseren" (læs mere under praktiske oplysninger). Aktivitetsrummene bliver åbnet, og børnene vælger selv, hvad de vil foretage sig af lege og aktiviteter. Eftermiddagsmad. Omkring kl. 14 åbner vi cafeen for skolebørnene. Her får børnene et stykke brød og lidt frugt. Forældrene til fritidshjemsbørnene skal dog være opmærksomme på, at det er et let måltid. Virker jeres børn sultne ved afhentningen, anbefaler vi, at I giver dem en ekstra madpakke med, som de kan spise i Krudtuglen. På samme tid bliver børnehave- og vuggestuebørnene samlet på deres respektive stuer og får tilbudt lidt frugt plus resten af deres madpakker. Børnehaveklassebørnene samles i begyndelsen af skoleåret i grupper omkring kl.14:00. Dette gør vi for at give børnene en stille hyggestund sammen med de voksne, der er tilknyttet gruppen. Her bliver der læst historier eller snakket i en mindre gruppe. Det gør vi for at skabe ro, overblik over de nye børn og gruppefornemmelse for derved at fremme de nye skolebørns integration på fritidshjemmet. 7

9 Hver fredag holder vi café, hvor et af rummene bliver indrettet med duge og cafehygge/uhygge, og hvor børnene skiftes til at servere kage, the og saft for hinanden. 8

10 Specielt vedrørende vuggestuens dagligdag Kl Modtagelse af børn i børnehaven Morgenmad serveres i tidsrummet Kl Skabes rammer til socialt samvær på børnenes betingelser i form af fx ture, fastlagte aktiviteter eller fri leg (dørene mellem børnehaven og vuggestuen er åbne). Kl Kl Kl Kl Kl Børnene spiser deres medbragte frokost. Børnene omklædes og puttes i deres krybber, hvor de skal sove til middag. Vuggestuebørnene bliver løbende tilbudt et Eftermiddagsmåltid afhængig af, hvornår de vågner. Herefter skabes der igen rammer for, at børnene kan udvikle deres sociale kompetencer. Dørene er i dette tidsrum lukket mellem børnehaven og vuggestuen. Vuggestuen lukkes, og børnene samles atter i børnehaven eller på legepladsen. Krudtuglen lukker. Alle børn skal på denne tid være afhentet og klar til at forlade Krudtuglen. 9

11 Praktiske oplysninger Den integrerede institution Krudtuglen Artillerivej 71A 2300 København S. Tlf Hjemmeside: Skovhuset. Humlebakken Veksø Skov mobilnummer: Betaling Betalingen foregår gennem Københavns kommunes forældrebetaling. Afhængig af familiens samlede årsindkomst kan der søges hel eller delvis friplads. Ansøgningsskema udleveres hos forældrebetaling i Københavns Kommune. Tlf: Krudtuglen informerer om kommende aktiviteter på vores hjemmeside Her har I mulighed for at tilmelde jer Krudtuglens nyhedsmail. Dermed vil I få alle informationer omkring kommende aktiviteter i Krudtuglen tilsendt pr. mail. Forældre, som ikke har adgang til internettet, skal orientere personalet, så I kan blive informeret på anden vis. 10

12 Lukkedage: (Pædagogiske / Faglige dage) Krudtuglen har lukket uge 29 og 30, den 24. december og dagen efter Kr. Himmelfartsdag (dage som er politisk besluttet) som vi ikke har beslutningsretten over. Derudover har vi 7 lukkedage som planlægges på udvalgte dage. Som udgangspunkt skal der tilbydes alternativ pasning i en anden institution i Krudtuglens Netværk (Netværk71), men der kan også tilbydes pasning i en anden nærliggende institution. Der skal som udgangspunkt være en voksen tilstede, som barnet kender. Den enhed, der modtager børnene, skal have faciliteter, der matcher børnenes alder. Der vil komme opslag herom, og det vil stå på Krudtuglens hjemmeside De Pædagogisk / Faglige dage bruges til udviklingsarbejde og politiske bestemte administrative opgaver såsom børns fysiske/psykiske og æstetiske arbejdsmiljø, udfyldelse af udviklingsskemaer, skemaer for brug for sprog screening, planlægning m.v. Skovhuset Stormfulde Højder Vores skovhus ligger i smukke omgivelser i Veksø. Her har børnehavebørnene, som er i skoven, en base. Der er rig mulighed for udfoldelse både i og omkring huset. 11

13 Mødetid Der er normalt ingen fast mødetid for børnene. Det gælder dog ikke, for de børnehavebørn, der skal i skoven. De skal være mødt i Krudtuglen senest kl. 9:15, hvor Krudtuglens skovbus kører mod Veksø. Hjemkomst til Krudtuglen vil være ca. kl. 16:00. Det betyder, at kommer I for sent i jeres børnehavebarns skovuge, eller barnet fx skal til lægen/tandlægen eller andet i netop deres skovuge, er I nødt til at finde andre pasningsmuligheder for Jeres barn. Vi ser os nødsaget til at holde fast i denne beslutning, da vi hverken har plads eller personaleressourcer til ekstra børn i Krudtuglen. Dog skal det tilføjes, at hvis mindre søskende køres ind i Krudtuglen, kan det ældste barn blive hjemme fra skoven i den første uge af indkøringsperioden. I skoleferier skal alle børn være her senest kl.10:00, da vi kan tage på en spontan tur. Her sker det ofte, at alle tager af sted, og huset vil dermed være lukket i mellemtiden. I skolernes ferie holder børnehavebørnenes skovbus også ferie. Afkrydsning og afhentning Når I bringer og henter jeres barn, skal barnet krydses af i en afkrydsningsmappe, hvor det bl.a. noteres, hvem der henter, om der holdes fri m.m.. Det er personalet, der varetager denne funktion og skriver i bogen, da den daglige kontakt til jer forældre er uvurderlig. 12

14 Med denne procedure får vi også et overblik over antallet af børn i institutionen, hvis vi får brug for at evakuere institutionen. Krydseren Krydseren står for det overordnede opsyn, og det er hos krydseren, børnene melder sig, når de kommer og går. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det yderst vigtigt, at børnene krydses ind af en medarbejder, og at denne procedure overholdes. Krydseren er desuden den, som modtager beskeder fra forældrene, og som ringer besked, hvis et barn ikke er dukket op i Krudtuglen. Med mindre andet er aftalt, er der gensidig underretningspligt. Vi skal have at vide om børnene har fri eller er syge (på første dag) hvem der må hente dem, og hvornår de store børn selv må gå hjem. Alt sammen for at sikrer den størst mulige tryghed for forældre og børn. Indkøring Indkøringen af nye børn foregår ved, at der afsættes en fast medarbejder til at koncentrere sig om barnet og dets familie i den første tid i Krudtuglen. I indkøringsperioden arbejdes der metodisk med at skabe relationer til og med barnet, samt skabe de rammer, der skal til, for at barnet kan udvikle legerelationer til de øvrige børn i Krudtuglen. Derudover iagttager den samlede personalegruppe barnet i den første periode af dets institutionstid. 13

15 Barnets socialisering og trivsel tages derefter op på formiddagsmøderne (se afsnittet om formiddagsmøder), og personalegruppen lægger en handleplan for barnets videre indkøring i Krudtuglen, hvis der skulle være behov for det. Vi forventer, at I bruger nogle dage til indkøringen af jeres barn, eller som minimum giver barnet nogle korte dage til at begynde med, da de mange nye indtryk kan være overvældende og energikrævende. Barnet får tildelt en fast primærperson i indkøringsperioden, men vælger efterfølgende selv en voksen. Det kan være en medarbejder der er tilknyttet vuggestuen, børnehaven eller fritidshjemmet hvor tryghed og kemi harmonerer bedst med barnets behov. Ud fra vores erfaring fungerer dette koncept godt for barnet. Indkøring af vuggestuebørn Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager at indkøre et barn i vuggestuen. Standardsvaret er ca. en uge alt efter, om barnet har en søskende i Krudtuglen, og dermed har sin vante gang her, eller om barnet er en helt ny Krudtugle. Vi bestræber os på, at der er en gennemgående primærperson, som indkører barnet. I en indkøringsperiode er der nogle typiske faser, I skal igennem, og som I kan prøve at planlægge efter: 14

16 1. dag. Barnet er i vuggestue i en kort periode, max. en time. 2. dag. Barnet er i vuggestue i en kort periode, max. to timer. 3. dag. Barnet er i vuggestue, hvor forælderen prøver at gå et lille stykke tid. 4. dag. Barnet prøver at spise med de andre børn og være lidt længere i vuggestuen uden forældre. 5. dag. Barnet sover i vuggestuen. 6. dag. Barnet får nogle gode, korte dage i institutionen. Hentes f.eks. efter middagsluren. Indkøringen er altid individuel, og der tages i høj grad tager hensyn til det enkelte barn. Bleer og sutter Børnene får bleer i vuggestuen. Hvis I har et særligt behov, skal bleerne medbringes hjemmefra. I skal selv medbringe sutter og dagligt tage dem med hjem til afkogning. Madordning/Frokostordning Børnene i Krudtuglen får tilbudt morgenmad som overordnet består af; yoghurt, havregryn, cornflakes og knækbrød. Derudover får fritidshjemsbørnene, om eftermiddagen et stykke brød, og alle børn får tilbudt, et lille stykke frugt. Vi har ikke en frokostordning i Krudtuglen og derfor skal I selv medbringe madpakker, både til vuggestue - og til børnehavebørnene. 15

17 Sukkerpolitik Fødevarer med højt sukker indhold, såsom pålægschokolade, saftevand og lignende, begrænses betydeligt i hverdagen. Vi opfordrer ligeledes til, at I minimerer slik m.v. når jeres børn deler ud til deres fødselsdag, men mest af alt opfordrer vi til, at I bruger jeres sunde fornuft. Ved specielle anledninger såsom fredagscafé, jul, påske, sportsarrangementer, børnefødselsdag m.v. kan kage og lignende blive serveret. Barnets personlige mappe Når Jeres barn starter i vuggestue, får I en mappe med hjem, som I kan putte billeder i af personer, dyr, steder, legetøj eller andre ting, der er vigtige for barnet. Vi bygger videre på mappen med billeder, ting, tegninger osv. fra livet og oplevelserne i Krudtuglen. Mappen giver barnet mulighed for at kommunikere om sig selv og sin hverdag til resten af stuen og kan være en god trøst i flere situationer. Kartotekskort På barnets første dag får I udleveret et kartotekskort, der skal udfyldes med navn, adresse og kontakttelefonnumre som bedes afleveret i institutionen senest dagen efter. Dermed kan vi komme i kontakt med jer, hvis behovet opstår. Derudover skal I udfylde en seddel, hvor det fremgår, hvem der, udover forældrene, må hente barnet, arbejdstelefonnummer, information om evt. allergi, særlige information, som har betydning for barnets trivsel f.eks. er barnet født til tiden m.v. Vi udleverer ikke barnet til andre end dem, I har givet os lov til. 16

18 Udmeldelse af institutionen Udmeldelse af institutionen skal ske skriftligt med 1 måneders varsel for både vuggestuebørn, børnehavebørn og for fritidshjemsbørn. Udmeldelsen skal ske til enten den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelsesblanketten fås i institutionen, på internettet eller på pladsanvisningen. Kontakten imellem børn og personalet I forældre kontekst kan det umiddelbartvirke temmelig uoverskueligt, at 19 medarbejdere evner at have overblik over 114 børn men det kan vi. Det, som skaber overblikket, er, at vi har fordelt børnene i primærgrupper med dertilhørende primærmedarbejdere, hvis hovedopgave er at have overblik over denne gruppe af børn. Disse medarbejdere holder jævnligt gruppemøder, hvor de drøfter "deres" børn, eller planlægger specielle aktiviteter for deres gruppe. Det er også disse medarbejder I først og fremmest skal have fat i, hvis I har brug for en samtale om jeres børn. På vores gruppemøder, hvor de medarbejdere, der er knyttet til hver gruppe bl.a. diskuterer børnenes trivsel, tager vi jævnligt de enkelte børn op. Her vil det blive drøftet, om der er børn, som man fx skal yde en ekstra indsats for at få integreret i gruppen, eller som har særlige behov i en periode. Derudover informerer vi dagligt hinanden på morgenmødet og på vores personalemøder. 17

19 Underretningspligt Hvis vi oplever et barn, der mistrives, eller hvis vi får mistanke om misrøgt af et barn, har vi udvidet underretningspligt overfor de sociale myndigheder. I disse tilfælde underretter vi til barnets forældres lokalcenter, og forældre vil få en kopi af underretningen. Inden vi kontakter de sociale myndigheder har vi været i dialog med familien. Personalesamarbejde Den pædagogiske kvalitet i institutionen hænger nøje sammen med personalets trivsel, som derfor vægtes højt. Det er vores holdning, at det bedste udgangspunkt for dette, er at acceptere hinandens forskelligheder, styrker, hinandens svage sider, og bruge de stærke. Den pædagogiske faglighed styrker vi med forskellige kurser og indbyrdes diskussioner, som der bl.a. gives plads til på institutionens lukkedage (jf. ovenfor). Primærgrupperne afholder på skift stuemøde hver tredje onsdag, hvor husets dagligdag diskuteres. Kommende aktiviteter planlægges, handleplaner for børn med særlige behov udfærdiges og praktiske ting i forhold til gruppen ordnes. Derudover holder fritidshjemsbørnene ca. hver anden måned et møde i deres respektive klasser, hvor deres trivsel tages op og hvor ideer til kommende aktiviteter sættes i spil. 18

20 Personaleudvikling For at videreudvikle os, deltager vi i de relevante kurser, vi har mulighed for og økonomi til. Oftest bruger vi midlerne til fælleskurser og oplægsholdere, da det har den fordel, at vi derved får den samme viden og inspiration. Vi har i Krudtuglen tilknyttet en psykolog, som er ansat i De Frie Børnehaver og Fritidshjem. Formålet er, at vi kan søge råd og vejledning ved tvivlsspørgsmål f.eks. om et barns udvikling. Hvis det omhandler enkelte børn skal forældrene altid involveres, inden vi drøfter barnet med psykologen, såfremt det indebærer oplysninger om persondata. Krudtuglen modtager årligt et lille beløb pr. medarbejder fra Københavns Kommune til efteruddannelse. Politikker og principper Vi arbejder med udgangspunkt i Københavns Kommunes Politik og principsamlingen, som er en oversigt over de politikker og principper, der gælder for daginstitutionsområdet. For mere information se: Derudover har vi udarbejdet en række fælles politikker og principper som overordnede rammer for det pædagogiske samarbejde i Netværk71 f.eks. principper omkring besøgsordning institutionerne imellem, og sikring af børnenes overgange mellem institutionerne. Ovenstående suppleres med Krudtuglens egne politikker og principper såsom: sygdom, alkohol, flyttefri, Børn og sexualitet, kriseberedskab, computerpolitik, børnemiljøvurdering m.fl. en del af dem kan findes på Krudtuglens hjemmeside 19

21 Forældresamarbejde Institutionens samarbejde med forældrene betragtes som en integreret og selvfølgelig del af det pædagogiske arbejde, da det er forældrene, der er de væsentligste personer i børnenes opvækst og dem, som kender børnene bedst. Det er afgørende for et velfungerende samarbejde, at: Personalet og forældrene har en god kontakt i en positiv og åben dialog. I som forældre også er opsøgende i forhold til både at give personalet og efterspørge information om jeres barn I er loyale i forhold til Krudtuglens årsplan. I orienterer os om ændringer i hjemmet, som kan påvirke jeres barn. I informererer Krudtuglen, når jeres barn holder fri eller er syg. I deltager i Krudtuglens arrangementer, da sådanne tiltag kan skabe kontakter forældrene imellem, og derved udbygge børnenes venskaber. Integration på tværs af Krudtuglen I Krudtuglen arbejder vi målbevidst med integrationen børn/børn og børn/voksne imellem. Denne struktur er en af Krudtuglens grundpiller og med til at alle børn oplever genkendelighed og dermed tryghed ved alle medarbejdere i Krudtuglen. Med nedenstående case vil vi prøve, at beskrive en almindelig dagligdag for vuggestuebørnene, hvor integration er indarbejdet i dagsrytmen. 20

22 Case: Kl 7:45 møder en primærpædagog fra vuggestuen. De vuggestuebørn, der er mødt inden, bliver modtaget af "åbneren", som er fast medarbejder tilknyttet børnehaven. Derudover er der en medarbejder, ansat fra henholdsvis børnehaven eller fritidshjemmet til stede, når institutionen åbner. Dørene mellem vuggestuen og børnehaven er så vidt muligt åbne hele formiddagen, alt imens personalet cirkulerer rundt, så der skabes genkendelighed hos børnene. Med et sådan tiltag skaber vi åbne rammer og mulighed for, at vuggestue- og børnehavebørnene frit kan bevæge sig rundt. Denne form for åbent plan betyder, at børnene integreres og får mulighed for at skabe legerelationer på tværs af alder. Samme koncept foregår udendørs på legeområdet. Kl. 10:45 fordeles vuggestue - og børnehavebørnene på deres respektive stuer, hvor børnenes medbragte madpakker indtages gruppevis. Opdelingen sker dels for at skabe aldersbestemt gruppefællesskab, dels fordi vuggestuebørn på dette tidspunkt er trætte og har brug for ro. Efter frugt om eftermiddagen kan dørene igen åbnes og nogle vuggestuebørn tilbydes, i følge med en medarbejder, at deltage i de øvrige aktiviteter, der foregår rundt om i huset eller på legepladsen. Kl. 16:00 lukkes vuggestuestuen, og de børn der ikke er blevet afhentet integreres /overleveres til en medarbejder på Krummestuen/ Legepladsen. Kommunikationen i og ud af huset er rimelig fornuftig og er blevet styrket gennem de senere år. Alligevel har vi på grund af 21

23 Krudtuglens struktur en noget kompleks arbejdsdag og dertil følgende kompleks kommunikation med forældrene. Cases: Ex. Carsten, medarbejder i Krudtuglen, er i skoven med børnehaven. Han kører fra Krudtuglen kl. 9,30 og er hjemme igen ca. kl. 16,15. Herdis, mor til Gustav fra 2. klasse, spørger Carsten ved afhentningen af Gustav, om Gustav har haft en god dag. Carsten svarer, at han ikke ved dette, da han har været i skoven med børnehavebørnene hele dagen. Han henviser til Beritt, som har været i huset hele dagen. Herdis opsøger nu Beritt og spørger, om Gustav har haft en god dag og hun svarer, at hun har været på værkstedet hele dagen og kun har set ham et lille øjeblik. Beritt ved dog, at Gustav har leget ude og henviser til Mikael, som denne dag har været tilknyttet legepladsen. Puha Herdis opsøger nu Mikael som kan fortælle, at Gustav har hygget sig med sine venner nede ved boldbanen og har leget hule nede i den lille skov. Ovenstående case er på ingen måder overdrevet for en dagligdag i Krudtuglen, hvor der foregår forskellige aktiviteter i mindre grupper. Derfor er det endnu mere vigtigt i et hus som Krudtuglen, end det vil være i en institution, som er stueopdelt og normeret til ex. 60 børn, at I som forældre selv er opsøgende i forhold til informationer om jeres barns dagligdag. Hvis I oplever noget I undrer jer over eller er kritiske overfor, så sig det endelig til personalet. Kun på den måde kan vi give en forklaring og finde ud af at få løst problemerne på den mest hensigtsmæssige måde til gavn for os alle. 22

24 Forældremøde Vi afholder forældremøde hvert forår og efterår. På efterårsmødet orienterer vi om, hvordan grupperne fungerer, om praktiske ting, oprykning til skole eller klub m.m.. Ved dette møde er der endvidere valg til Bestyrelsen. Forældremødet er også et forum, hvor forældrene kan debattere meninger og oplevelser. På forårsmødet er afholdes forældremødet i kombination med en sommerfest. Forældresamtale Hvis I vil have en beskrivelse af jeres barns trivsel på en vilkårlig dag, taler vi ud fra en subjektiv vurdering fra den medarbejder, I henvender jer til. Ønsker I derimod en mere dækkende, grundig og tilnærmelsesvis objektiv beskrivelse, må vi først drøfte barnet i personalegruppen og evt. inddrage iagttagelser gennem en tids observation af barnet. Hvis I/vi vurderer et behov for en samtale vedrørende jeres barn, sætter vi tid af til en personlig samtale, hvad enten det er om problemer, eller bare til en snak om, hvordan det går. I skal først og fremmest tale med de gruppeansvarlige voksne, men kan dog også vælge at tale med en anden, hvis I foretrækker det. Hvis I vil spørge om eller fortælle om større/alvorlige forhold, så aftal en tid med jeres barns primærpædagog. Det giver mulighed for, at vi i ro og mag kan få talt sammen. Ved akut opståede situationer, som berører Jeres barns trivsel, arrangerer medarbejderen en samtale omgående. 23

25 Forældrene til Krumme og -vuggestuebørnene bliver pr. automatik indkaldt til en trivselssamtale indenfor barnets første 3-5 måneder i Krudtuglen. Fødselsdage Vi fejrer naturligvis vuggestue- og børnehavebørnenes fødselsdag. Aftal med personalet, hvorledes I ønsker, at det skal fejres. Hvis I inviterer børnene hjem til jer selv i Krudtuglens åbningstid, skal I enten invitere alle børnene, alle drengene eller pigerne. For børnehavebørnenes vedkommende er det også muligt at invitere den skovgruppe, som jeres barn er tilknyttet. Der stilles en medarbejder til rådighed ved et sådan arrangement, hvis huset i øvrigt ikke er belastet af ferieafholdelse, sygdom m.m. I forhold til ophæng af invitationskort har vi i personalegruppen valgt at bruge minimum af ressourcer på dette, dvs. at uddeling af invitationskort, er forældrenes ansvar. Krudtuglen blander sig ikke i, hvordan og hvorledes I som forældre afholder og inviterer til børnefødselsdag i privat regi. Det er dog vigtigt, at I er opmærksomme på, at der ikke sidder et par piger eller drenge fra jeres barns gruppe som ikke bliver inviteret med, da en sådan udelukkelse er kimen til mobning. Vi anbefaler at I gør som ovenstående beskrevet. Skolebørn fejrer for det meste deres fødselsdag i skolen, men hvis de ønsker det, kan det også lade sig gøre at afholde den i Krudtuglen. Ved en sådan lejlighed kalder vi deres gruppe sammen til en hyggelig stund. 24

26 Sygdomme Vi modtager selvfølgelig ikke børnene, hvis de er syge. Ved visse smitsomme sygdomme skal børnene være i behandling, før de må modtages på institutionen. Spørg personalet, hvis I er i tvivl eller gå ind på hvor I kan finde vores sygdomspolitik. Hvis barnet er sygt, dvs. har en smitsom sygdom, er utilpas og/eller har feber, må vi ikke modtage barnet. Giv barnet en feberfri dag inden det vender tilbage. Hvis barnet bliver utilpas og/eller syg i løbet af dagen, kontakter vi dig. Små børn kan ligesom voksne have en dag hvor de ikke trives og i disse tilfælde ringer vi og orienterer jer derom. Denne kontakt sker ikke, fordi at I nødvendigvis skal tage fri og hente jeres barn, men mere for at give jer en orientering. Tøj I skal udstyre barnets garderobe med overtøj til al slags vejr, dvs. regntøj, gummistøvler mv. samt skiftetøj. Snore i jakker, huer, bluser m.v.. frabedes af sikkerhedsmæssige hensyn. Ryd op i jeres barn garderobe en gang ugenligt og skriv navn i tøjet, så vi ved, hvis det er. I det hele taget skal barnet have tøj med, som passer til årstiderne, og som kan tåle at blive beskidt og til tider indsmurt i maling. Vinter; vandtæt flyverdragt, hue og det er vigtigt at fødderne og hænderne holdes varme. 25

27 Sommeren; Lettere tøj. Herudover skal barnet have solcreme på fra morgenstunden. Vi sørger for at smøre barnet ind om eftermiddagen. Svømmebassinet Svømmebassinet er kun forbeholdt skolebørnene og førskolegruppen (De børn der endnu ikke mestrer svømmeteknikken, udstyres med badevinger). Krummerne og vuggestuebørnene får mulighed for at bade i små badeskaller. Hvis jeres barn har fodvorter, må de kun benytte bassinet, hvis de har tæt omsluttende badesko på, der ikke ryger af, når de hopper i vandet, og hverken neglelak eller plaster godtages som forebyggelse for smitte. I skal huske at medbringe håndklæde og badetøj til Jeres barn, som skal tages med hjem én gang ugentligt, og vaskes. Vi har desværre ikke mulighed for at udlåne håndklæder. Besøgsordning til nabo-institutioner I et samarbejde med naboinstitutionerne Vuggestuen, Klubben/Naturfritidshjemmet og Bryggehuset har vi en gammel og velfungerende besøgsordning for skolebørnene, så de også kan pleje venskaber med børn udenfor Krudtuglen. Hvis børnene ønsker at gå på besøg i Klubben bliver det først aktuelt når børnene går i 3. klasse. Vi sender dog max. 3 børn pr. institution af sted af gangen. Det foregår på den måde, at børnene spørger Krydseren om lov til at besøge en bestemt institution. Krydseren noterer, hvor de er, og skriver en besøgsseddel som de afleverer til personalet der, hvor de går hen. 26

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.:

Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.: Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.: 96 28 69 99 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Børnehuset Pilekvisten

Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Pilekvisten Pilekvisten er en aldersintegreret daginstitution med et middeltal på 94 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt i to afdelinger, i daglig tale kaldet Den

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45 FACTS OM LEGESTEDET Legestedet Skolevej 9-11 3720 Aakirkeby Tlf.nr. 56 92 33 90 Sneglehuset tlf.nr. 56 92 33 93 Myretuen tlf.nr. 56 92 33 94 legestedet@brk.dk Legestedet er en integreret institution med

Læs mere

Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu.

Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu. Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu.dk Indholdsfortegnelse Fakta om fritidshjemmet side 3 Husets indretning

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om:

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om: Thunfiskens ABC Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken I denne pjece kan du læse om: Skiftetøj Fejring af fødselsdage Måltider i institutionen Legetøjsfredag Sygdom Legeaftaler Afleveringstidspunkt

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD Børnehavens Værdigrundlag. Børnehavens pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i Kolding kommunes målsætning på daginstitutionsområdet. I forhold til de livs-/ og

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP 1 Revideret oktober 2009. Børnehusets telefonnummer: 6375 0275. Rød stues telefonnummer: 6375 0276. Blå stues telefonnummer: 6375 0277. Børnehusets mailadresse: dyrupbh.buf@odense.dk

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Velkommen i 4-Kløveren

Velkommen i 4-Kløveren Velkommen i 4-Kløveren Indholdsfortegnelse Velkommen. s.2 Telefon nr s.2 Åbningstider... s.2 Ferie og lukkedage. s.3 Personale. s.3 Forældrebestyrelsen... s.4 Vuggestuen.. s.4 Opstart i vuggestuen.. s.4

Læs mere

Børnehuset Frydenlund

Børnehuset Frydenlund Børnehuset Frydenlund 1 2 Mærkedage og traditioner Forår Fastelavn i henholdsvis vuggestue og børnehave Storebørnsture i børnehaven Påskehygge i henholdsvis vuggestue og børnehave Forårsdag i børnehaven,

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

Velkommen til. Sundby Fritidshjem. Geislersgade 17 2300 København S. En herlig oase i storbyen

Velkommen til. Sundby Fritidshjem. Geislersgade 17 2300 København S. En herlig oase i storbyen Velkommen til Sundby Fritidshjem Geislersgade 17 2300 København S En herlig oase i storbyen 1 Hvem er vi? Vi er et lille hyggeligt fritidshjem med 65 børn i alderen 5 10 år. Børnene er fordelt på tre grupper:

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Her følger nogle praktiske oplysninger: Adresse: Børnehaven Kornvænget Kornvænget 10 3400 Hillerød. Tlf. nr: 48 26 94 17. E-mail: hje@hillerod.

Her følger nogle praktiske oplysninger: Adresse: Børnehaven Kornvænget Kornvænget 10 3400 Hillerød. Tlf. nr: 48 26 94 17. E-mail: hje@hillerod. Velkommen. Vi er en lille, hyggelig institution med ca. 40 pladser. Vi lægger vægt på fællesskaber og et godt, samt motion og udeliv. Vi er i 2014 blevet certificeret til en DGI institution. Vi er derfor

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Til forældrene Efterår 2009. Vi er glade for at byde børn og forældre velkomne til Ventemøllegården! Vi håber, at I bliver glade for børnehaven. Vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum 1 Velkommen til Skovhuset LBO Vester Hornum Vester Hornum LBO Hovedgaden 83 Vester Hornum 9640 Farsø 99669608 mobil30510998 I denne velkomstfolder får I en kort orientering om V. Hornum LBO Skovhusetog

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen til Sydmors Børnehus. Praktisk information

Velkommen til Sydmors Børnehus. Praktisk information Velkommen til Sydmors Børnehus Praktisk information Opstart i Børnehuset Det kan være overvældende at starte i Småbørnsgruppe/Børnehave, idet jeres barn får mange nye indtryk, møder nye børn og voksne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde. side 6 Forældresamtaler.. side 6 Sprogvurdering... side 6 Tavshedspligt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde. side 6 Forældresamtaler.. side 6 Sprogvurdering... side 6 Tavshedspligt... INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN Børnehavens adresse side 2 Børnehavens email og hjemmeside. side 2 Åbningstider side 2 Bestyrelsen.. side 2 Personalet side 3 Antal børn side 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER Betaling

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

VIBEMOSEN Vibemosen Greve Tlf

VIBEMOSEN Vibemosen Greve Tlf VIBEMOSEN Vibemosen 14-20 2670 Greve Tlf. 43 90 24 13 Kære forældre og børn Velkommen til Vibemosen Det er altid en fornøjelse at tage imod et nyt barn. Vi ser frem til at lære Jer at kende og give Jeres

Læs mere

Værd at vide om livet i børnehaven

Værd at vide om livet i børnehaven Værd at vide om livet i børnehaven BØRNEHAVENS ADRESSE Dybvad Børnehave Markedsvej 8 9352 Dybvad Alrum tlf. 51 15 86 18 Kontor tlf. 51 15 85 31 ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag 06.45 16.30 Fredag 06.45

Læs mere

Hvad indeholder mappen.

Hvad indeholder mappen. Hvad indeholder mappen. Velkommen Besøg i Naturbørnehaven inden start Barnets start i børnehaven Aflevering/afhentning Aflevering Morgenmad Afhentning Afkrydsning Sprogvurdering Forældresamtaler Bestyrelse

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer.

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer. Værd at vide om SFO. Aflevering/afhentning: Når I afleverer jeres barn om morgenen, er det vigtigt, at l lige kommer ind og siger godmorgen, så vi ved, hvem vi har i huset. Ligeledes at sige farvel ved

Læs mere