Slægten fra Aagaard Efterkommere efter Jens Pedersen død i Aagaard Giver sogn, Aars herred, Aalborg amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægten fra Aagaard Efterkommere efter Jens Pedersen død 1688-1701 i Aagaard Giver sogn, Aars herred, Aalborg amt"

Transkript

1 Slægten fra Aagaard Efterkommere efter Jens Pedersen død i Aagaard Giver sogn, Aars herred, Aalborg amt Hvad af slægten findes Bør af efterslægten mindes

2

3 Indholdsfortegnelse af..Jens Efterkommere....PEDERSEN generation generation generation generation generation generation generation generation generation generation generation generation og Navne...stedindeks

4

5 1 1. generation 1. Jens PEDERSEN [12505] er født omkring 1635 og døde i i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca. 53 år. Generelle notater: En datter af Peder Jude, var 1573 gift med Peder Schiønning, formodentligt den der 1562 var fæster af kronens gård Aagaard i Giver sogn. Utvivlsomt af herredsfogedslægten Schiønning i Aars eller Sønderlyng herred. Kilde side 58: 20rettet.pdf Efteerfølgende er fra samme kilde side : ALBÆK-TORSTEDLUND BIRK Birket blev oprettet kort efter, at admiral Christian Bjelke til Edelgave ved ægteskab med Claus Krabbes enke var kommet i besiddelse af Torstedlund og Albæk. Ved kgl. åbent brev af 27. april 1686 fik han fri birkeret til disse hovedgårde og det jordegods, han erhvervede indenfor 3 miles afstand fra dem med ret til selv at udnævne birkefoged og -skriver.3 Da gårdene i 1724 købtes af grev Christian F. Levetzau til Restrup, fik birket en udstrækning på ca. 4 mil med nordgrænse ved Limfjorden. Birket omfattede Aarestrup sogn, Suldrup sogn undtagen 3 gårde, Sønderup sogn undtagen 2 gårde, en del af Gravlev sogn og en gård i Gravlev by, hele Oplev by, 5 gårde i Hjeds, 2 gårde i Busted, 4 gårde i Giver by samt Aagaard i Giver sogn, 4 ½ gård i Rebild by, 2 ½ gård i Ø. Hornum by samt Volstrup og Mølgård i Ø. Hornum sogn, hele Sønderholm by undtagen 1 gård, Nyrup 8 ½ gårde og Tostrup by 6 ½ af de 7 ½ gårde, Frejlev sogn formodenligt alle gårde, 2 gårde i Drastrup, Nørholm sogn undtagen 1 gård. Birketinget opløstes ved kgl. resolution af 8. marts 1814 og fordeltes mellem Aars, Gislum, Hellum og Hindsted herreder. Birketingskontoret var i et gadehus nord for Aarestrup kirke vest for bydammen. I huset var der en lejlighed til en husmand, der skulle holde sit eget hus redlige "undtagen Loft, Vinduer og Døre paa Birkestuen, hvilke Ejeren som Birke-Patron lader istandsætte, naar det maatte behøves". Endvidere hedder det i husmandens fæstebrev og instruks: naar Tinget holdes om Vinteren, lader Lejeren gøre Ild paa i Kakkelovnen, men Ejeren lader det fornødne Brænde dertil udvise, hvorfor Lejeren er fri for personlig Arbejde paa Torstedlund Hovedgaard". Tingdag var tirsdag. 1 3) Th. Johansen, Af Aarestrup Sogns Historie, Himmerland og Kjær Herred, ) Jyske Registre Nr. 50 jf. Himmerland og Kjær Herred , s. 510, 539 og Th. Johansen, Af Aarestrup Sogns historie, Himmerland og Kjær Herred 1936, s Som det fremgår af nedenstående barnedåb i Aars kirke optræder Jens Pedersen og Inger Pedersdatter fra Aagaard ved flere dåb af børn fra Øster Oustrup (Niels Michelsen og Mette Jørgensdatter) og Vester Oustrup (Anders Pedersen). Inger Pedersdatter, #26430, var gift med Anders Michelsen, #26429, Er hun er bror til Jens Pedersen? Inger Pedersdatter kunne godt være en søster til Anders Pedersen, # 22397, i Vester Oustrup, idet hans mor hedder Inger Andersdatter. Dette igen kunne godt tyde på, at Anders Jensen, #18372, er søn af Jens Pedersen (Se nederst på siden) og opkaldt efter Inger Andersdatters far? Aars KB 1655 (21)/fol. 10a: Domica 12. p. Trinit, som indfalt den 2. september, var Peder Thomasens barn i Oustrup Mølle til daaben, nafnet Bagi? Faddere: H. og Velb. fru Harbo?. Niels Andersen i Troelstrup. Christen Nielsen i Gunde(strup)? Inger Pedersdatter i Aagaard. Kirsten Andersdatter i Dalgaard.

6 2 Aars KB 1756 (22)/fol. 10: Palmesøndag som var den 30. marts, var Anders Pedersens barn i Oustrup ved navn Christen til daaben. Faddere: Povel Pedersens hustru fra Oustrup. Jens Pedersen i Aagaard. Anders Michelsen og Christen Pedersen i Oustrup. Rasmus? Michelsen og Kirsten Rasmusdatter i Dybvad. Niels Michelsen i Oustrup Øster. Aars KB 1658 opslag (25)/fol. 12a: Domica 5. post Trin, som var indfalt den 25. juli, var Anders Pedersens barn i (Ou)strup. ved navn Inger til daaben. Faddere: Inger i Aagaard. Jens. (Er det Jens Pedersen fra Aagaard?) ibm. Kirsten Andersdatter i Dalgaard. Anders Pedersen i. (Mette?) Terchildsdatter i Oustrup og blev moderen til barnet begravet samme dag, Thi hun døde af barnet. Aars KB 1658 opslag (25)/fol. 12a: Domica 8. p. Trinit, som indfalt den 1. juli, var Niels Michelsens, #10937, (i Oustrup) barn ved nafn Mette til daaben. Faddere: Mette Søfrensdatter. Jørgen Vogn.(sen).(Gle)rup. (Barnets morfar). Michel Jensen i Giørup. (Barnets farfar). Christen Michelsen ibm. (Barnets farbror). Inger Pedersdatter i Aagaard. Mette Terchelsdatter i Oustrup. Aars KB 1672 opslag 42: Der er lakuner øverst på siden og den er ellers vanskelig at tyde. Dom 15 p. Trin, den 15. september (Niels Mikkelsen #10937og Mette Jørgensdatter #10938) barn i Ø. Oustrup med nafn Margrethe. Aars kirke hendes daab confirmeret. Faddere: Velbyrdige Niels Munck og Fru Birgitte Munck til Haubrogård. Jomfru Else Munck til Mølgaard. Christen Michelsen fra Boltrup. Søren Sørensen fra Gjørup. Vellærde Peder Hvas, studiosus fra Nørholm. Niels Andersen og dennes datter fra Troelstrup samt Jens Pedersens hustru fra Aagaard og Karen Albrechtsdatter fra Sebbersund. Torstedlund Godsarkiv, Papirsbreve og skøder, 1724, No side 21: Jens Pedersen betaler Rug, 4 tdr. Byg, 3 tdr. Hafer, 4 tdr. Lam, Penge 5 Rd. Link til Familysearch: 2F %2Fwaypoints&wc=M5L3-GP6%3A %2C %2C %3Fcc% 3D &cc= Hans Martin Laustsen har en søn mere, Anders Jensen. # Se: Hans børn: Ane Andersdatter bliver 1706 gift med Christen Jensen i Astrup. Kirsten Andersdatter bliver i 1720 gift med Jens Christensen i Hedegaard: 2. Pentecostes blev Jens Christensen af Hedegaard trolovet med Kirsten Andersdatter af Aagaard. Både Ane, Kirsten og deres mænd er faddere ved barnedåbene og Jens Pedersen, Aagaard er fadder til Anes datter Dorethe i 1718 (K01-25) og hans hustru er fadder til Jens i 1725 (K01-42). Der er flere tegn på en forbindelse, men der har ikke stået noget om familie tilhørsforhold ved navnene

7 3 (Farbror, søster eller moster osv), som præsten ellers ofte har brugt i andre tilfælde. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Gaardfæster i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Jens blev gift med Nn NN [26439]. Nn døde efter 1672 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. + 2 M i. Peder JENSEN [10508] døde i 1732 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. + 3 M ii. Anders JENSEN [18372] døde i 1722 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.

8 4

9 5 2. generation (Børn) 2. Peder JENSEN [10508] (Jens 1) døde i 1732 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1704 opslag 7: Dom 3. Adv. Jens Nielsen #17201 i Weggergd. datter til daaben kaldet Ane. Susceptrix: Vogn Jacobsens hustru i Lønnerup. Testes Baptis: Jens Andersen, fuldmægtig paa Kyø. Søren Nielsen i Lønnerup. Peder Jensen i Aagaard. Barnets moster nom: Else Christensdatter. Anne Nielsdatter i Lønnerup. Giver KB 1706 opslag 8: Marie Besøgelsesdag (2. juli): Søren Nielsen, #17063 i Veggergrd en datter til daaben kaldet Ane: baaren af præstens hustru: Bente Catrine Mathiasd. Faddere: Anders Christensen, skolemester i Præstegaarden. Peder Aagaard. Jens Nielsen i Veggergrd. Boel Christensdatter af Langdal. Degnens hustru Panelle Michelsdatter. Giver KB 1707 opslag 9 (7 Ny): Den første søndag i Fasten, som var den 13. marts: Havde Jens Nielsen i Weggergrd. 1 datter til daaben, kaldet Ane: Baaren af provstens hustru Benthe Catrine Mathiasdatter. Faddere: Peder Jensen, #10508, i Aagaard. Provstens (Hans Høyer) søn Ifver (Hansen) Høyer. Skolemester ibid: nom Peder Bagger. Christen Christensens hustru og Else Christensdatter. Giver KB 1709 opslag 10: Dom 3. post Pasch: Søren Nielsen, #17063 i Weggergrd. datter til daaben kaldet Else: Baaren til daaben af provstens hustru Benthe Cathrine Mathiasdatter. Faddere: Peder Jensen i Aagaard. Vogen Jacobsen i Lønnerup. Anders Christensen ibid. Profstens søn, Jørgen Højer. Degnens hustru Panelle Michelsdatter. Jens Andersens datter fra Biørnstrup? nom. Maren Jensdatter. Giver KB 1711 opslag 11: Den 7. Dom: Post Trinit: Søren Nielsen, #17063 af Weggergaard en datter til daaben, baaren af provstens kone Benthe Catharine Mathiasdatter *), kaldet Kirsten. Faddere: Wogen Jacobsen af Lønderop og Peder Jensen af Aagaard. Anna Margrethe af Lynderop. Giertrud Christensdatter, barnets moster af Gundestrup. Giver KB 1714 opslag 14: Nytaarsdag den 1. januar 1714 var Søren Nielsens pigebarn i Weggergaard til daabens confirmation, tilforn hjemmedøbt for svagheds skyld, kaldet Mette. Baaren af Povstens kone Benthe Cathrine Mathiasdatter*). Faddere: Jens Nielsen i Weggergrd, barnets farbroder. Absalon Jacobsson Koefod af Lynderup. Ifver Hansen Høyer. Giertrud Christensdatter af Gundestrup, barnets moster. Anne Christensdatter af Giver. Anne Margrethe Hansdatter Høyer. Giver KB 1716 opslag 18: Søren Nielsens af Weggergrd. pigebarn til daabens confirmation Dominica Septuagesima, som var den 9. februar, tilforn hjemmmedøbt for svagheds skyld, baaren af provstens kone Bengte Catrine Matthisdatter Vazard*, kaldet Maren. Faddere: Peder Aagaard. Absalon Jacobsen af Lynderup. Anna Christensdatter af Giver og Anna Margrethe Hansdatter Høyer Baltersdr. af Skivum. *) Benthe Cathrine Mathiasdatter, død 1731(?). Gift senest 1699 med Hans Olesen Høyer (8), ca , sognepræst i Skivum og Giver fra 1690, samt viceprovst fra 1705 og provst fra 1710 i Aars herred. Hendes navn ses også i KB 1716 med efternavnet Vazard/(Wassard). Se mere om Benthe: Giver KB 1732 oplag 138:

10 6 Den 30. august blev Peder Jensen af Aagaard begravet i Giver kirkegaard. (Ingen alder skrevet). Peder blev gift med Kirstine NIELSDATTER [7685], datter af Niels [17263]. Kirstine blev født i 1663, døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 81 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Barn af dette ægteskab: + 4 M i. Jens PEDERSEN [4176] blev født i 1700 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 78 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 3. Anders JENSEN [18372] (Jens 1) døde i 1722 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1722 opslag K03-13: Dend 2. Advent blev Anders Jensen i Aagaard begrafen i Giver kirkegaard. Her antages Anders Jensen at være søn af Jens Pedersen, Aagaard, # Ved Christen Jensen og Anne Andersdatters to yngste børns dåb, henholdsvis 1718 og 1725, optræder som fadder Anne Andersdatters søster Kirsten Andersdatter fra Aagaard i Giver, som i 1702 var blevet gift med Jens Christensen af Hedegaard. Anne Andersdatter var således fra Aagaard og en datter af den Anders Jensen, der døde her 1722 og blev begravet 2. søndag i Advent. Han må igen have været en søn af Jens Pedersen, der i matriklerne 1664 og 1688 nævnes som fæster af Aagaard med et hartkorn, der i 1664 var på godt 16 tdr. og i 1688 blev ændret til 9 tdr. Herudover vides intet om Anders Jensen. Anders blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt. Hans børn: + 5 K i. Ane ANDERSDATTER [18370] døde i i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 6 K ii. Kirsten ANDERSDATTER [18373] blev født i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Kirsten blev gift med Jens CHRISTENSEN [18374] den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Giver KB 1720 opslag K04-26: Feria 2. Pentecostes blev Jens Christensen af Hedegaard trolovet med Kirsten Andersdatter af Aagaard. Opslag K05-05: Dom 19. post Trinit, den 6. oktober blev Jens Christensen af Hedegaard og Kirsten Andersdatter af Aagaard sammenviede i Giver kirke.

11 7 3. generation (Børnebørn) 4. Jens PEDERSEN [4176] (Peder 2, Jens 1) blev født i 1700 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 78 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fæstebrev fra Torstedlund - Fæsteprotokoller , fol. 6b/Image 121, FamilySearch. &wc=m5l3-gp6%3a %2c %2c %3fcc% 3D &cc= Fæstebrev fra Torstedlund Gods. ( ) Ao 1722 den 10. december er bortfæstet til Jens Pedersen, barn fød i Aagaard, den gaard i Gifver sogn, Aagaard, som er hartkorn 9 tdr 1? deraf til landgilde: Rug, 4 td, Byg 3 td, Hafre 4 td, Lam 1 og Gaas 1. Hans arbejdspenge 5 Rdlr.: Fæste gaard hans fader Peder Jensen i fæste havde, og nu for bemelt søn opladt haver, formedels svaghed, efter den gjorde forening som imellem fadere og sønnen skriftlig for fæstet og giver der af til indfæstning 20 Rdlr., som er betalt. hvor imod Jens Pedersen nyder gaarden sin livstid og ald den stund hand ikke af rigtig og udi rente tiden og clarerer alle kongl: paa bydende contributioner, saavel som landgilde og arbejdspenge betaler, og ej nogle arbejd der af giver, gaardens bygning forsvarlig ved lige holder og ejendommen ej til upligt haver, sig ellers i alle maader retter efter hans kongl: Maj: allernaad: love og forordninger under fæstets fortabelse med virker.. til vitterlighed under min hand. Torstedlund ut supra. A. E. Due Oven melte mig med dette fæstebrev reverseres og mig i alle maader at efterleve, til vitterlighed under min hand. Torstedlund af 10. december Ao (Der er ikke vist nogen underskrift eller initialer): Giver KB 1778 opslag 171: 1778, Dom. Invoc: (den 8. marts). Blev jordet på Giver kirkegård Jens Pedersen af Aagaard, i sit alder 78. aar. (f~1700). Jens blev gift med Ane JENSDATTER [6444], datter af Jens NIELSEN [17201] og Kirsten CHRISTENSDATTER [17204], den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Ane blev født i 1707 i Veggergaarde, Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 62 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Et andet navn for Ane var Anne JENSDATTER. Ægteskabsnotater: Giver KB 1726 opslag : Dca. 16. post Trinitatis (6. oktober) blev Jens Pedersen og Anne Jensdatter begge Aagaard efter allernaadigst? kgl?.. i Giver kirke. Der er ikke noteret nogen trolovelse i 1726, opslag 202. Jyske registre Film fra Rigsarkivet, M Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led Jens Pedersen af Aagaard udi Jylland, bevilling på ægteskab udi forbudne led. Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Anna Jensdatter af Aagaard, udi vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være kiødelig sødskende børn. Fredensborg Slot den 29 november Kilde: Ud fra ovenstående kan udledes: Jens Pedersens mor, Kirstine Nielsdatter må være søster til

12 8 Anne Jensdatters far, Jens Nielsen. 7 M i. Peder JENSEN [10265] døde i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1730 opslag 135: Den 3. Adv. Blev Jens Pedersens lille søn af Aagaard, Peder kaldet, begravet i Giver kirkegaard. Fødsel ikke fundet. 8 K ii. Kirsten JENSDATTER [8545] blev født i 1727 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 5 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1727 opslag 48/fol. 23: Dom 3. Adv. (14. december) var til daaben i Giver kirke Jens Pedersens datter af Aagaard, kaldet Kirsten. Baaren af Mette Nielsdatter i Oustrup. Faddere: Jacob Vognsen af Giver. Christen Jensen af Astrup. Kirsten Andersdatter af Hedegaard og Anna Søfrensdatter af Veggergaard. 9 M Giver KB 1732 opslag 136: Dom Quinquasima (24. februar) blev Jens Pedersens lille datter Kirsten af Aagaard begravet i Gifver Kirkegaard. iii. Peder JENSEN [10367] blev født i 1733 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 26 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1733 opslag 61-62: Dom. Judica (22. marts 1733) var Jens Pedersens søn af Aagaard til daabens conf. i Giver kirke, kaldet Peder, baaren af præstens hustru. Faddere: Christen Schiøning af Mosbech. Jacob Vognsen af Giver. Christen Jensen af Astrup. Jomfru Edel Margrethe Braun af Schivum præstegaard og Mette Søfrensdatter af Oustrup. Giver KB 1750 opslag 302: Konfirmeret Peder Jensen. 10 M Giver KB 1759 opslag 156 (Ny 79): Den 24. juni blev Peder Jensen Aagaard, 26 aar og 3 mdr. gl. jordet i Giver kirkegaard. iv. Jens JENSEN [10460] blev født i 1736 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 22 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1736 opslag 66: Dom. Cantate (29. april) var Jens Pedersens barn af Aagaard til daaben i Giver kirke, kaldet Jens, baaren af Birgitte Jensdatter, Jacob (Vognsens) kone i Giver. Faddere: Christen Jensen af Astrup. Niels Madsen af Katbyhuse. Peder Jensen af Aagaard. Anne Jacobsdatter af Giver og Mette Christensdatter af Astrup. Giver KB 1754 opslag 303: Konfirmeret Jens Aagaards søn Jens M 12 K Giver KB 1758 opslag 156. Mandagen den 9. oktober blev Jens Jensen af Aagaard, 22 aar gl. jordet i Giver kirkegaard. v. Christen JENSEN [585] blev født i 1739 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 59 år, og blev begravet i 1798 i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. vi. Kirsten JENSDATTER [10480] blev født i 1744 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 29 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1744 opslag 84/fol. 20b: St. Hansdag den 24. juni var Jens Pedersen af Aagaards huus, Giver sogn, hans datter til daaben i Giver kirke, kaldet Kirsten. Faddere: Jacob Vognsens hustru Birgitte som bar barnet. Jens Mortensen, skoleholder. Madz

13 9 Pedersen. Alle af Giver bye. Christen Jensen, Astrup og Anna Jacobsdatter af Gifver. Giver KB 1765 opslag 305: Konfirmeret Kirsten Jensdatter af Aagaard. 13 K Giver KB 1773 opslag 167/85-ny/fol. 83: Dom Quinquag. (21. februar) blev jordet paa Giver kirkegaard Kirsten Jensdatter af Aagaard i sit alder af 28 aar. vii. Anna Maria JENSDATTER [10487] blev født i 1747 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1747 opslag 89/(45-ny): Juni maaneds Bededag den 14. ditto var til daaben i Giver kirke Jens Pedersens pigebarn af Aagaard, kaldet Anna Maria, baaren af Jacob Vognsens hustru Birgitte af Gifver bye. Faddere: Mads Pedersen af Giver. Jens Mortensen, skoleholder. Anders Christensens hustru, Maren Andersdatter af Lynderup. Christen Knudsens, #17337 hustru, Else Jacobsdatter, #10335, af Gifver bye. Giver KB 1769 opslag 306: Konfirmeret Ane Jensdatter, Aagaard. Ved moderen Ane Jensdatters død 1769, er i skifteprotokollen for Torstedlund af 9. marts 1769, side 261b nævnt 4. arvinger: Jens Pedersen, mand. Anne Kierstine Jensdatter, 21 år, datter. Kirsten Jensdatter, 23 år, datter. Christen Jensen, 30 år, søn.?? Er det Anna som bliver gift?? Fra Giver KB 1770 opslag 253/fol.128: Dom 20 post Trin: Blev Christen Jensen Aagaard og Ane Jensdatter trolovede i Aagaard. Dom 1. Adv. blev de copulerede i Giver kirke. Skivum KB 1783 opslag 29-ny/fol. 43: Dom Misicord: Christen Jensen, gaardmand i Veggergaard. 55 aar. f~1728.?? Anna blev gift med Christen JENSEN [26361] den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Fra Giver KB 1770 opslag 253/fol.128: Dom 20 post Trin: Blev Christen Jensen Aagaard og Ane Jensdatter trolovede i Aagaard. Dom 1. Adv. blev de copulerede i Giver kirke. 5. Ane ANDERSDATTER [18370] (Anders 2, Jens 1) døde i i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1745 opslag K03-28: Den 29. januar blev Ane Andersdatter begrafen i Giver kirkegaard. Hans Martin Laustsen: Jens Pedersen Aagaard har en søn mere, kaldet Anders Jensen, se # Se: Hans børn: Ane Andersdatter, #18370, bliver 1706 gift med Christen Jensen i Astrup. Kirsten Andersdatter, #18373, bliver i 1722 gift med Jens Christensen i Hedegaard. 2. Pentecostes blev Jens Christensen af Hedegaard trolovet med Kirsten Andersdatter af Aagaard. Vielse 19. p. Trin den 6. oktober. Både Ane, Kirsten og deres mænd er faddere ved barnedåbene og Jens Pedersen, Aagaard er fadder til Anes datter Dorthe i 1718 (K01-25) og hans hustru er fadder til Jens i 1725 (K01-42). Der er flere tegn på en forbindelse, men der har ikke stået noget om familie tilhørsforhold ved navnene (Farbror, søster eller moster osv), som præsten ellers har brugt i flere tilfælde.?? Ved Christen Jensen og Anne Andersdatters to yngste børns dåb, henholdsvis 1718 og 1725, optræder som fadder Anne Andersdatters søster Kirsten Andersdatter fra Aagaard i Giver, som i 1722 var blevet gift med Jens

14 10 Christensen af Hedegaard. Anne Andersdatter var således fra Aagaard og en datter af den Anders Jensen, der døde her 1722 og blev begravet 2. søndag i Advent. Han må igen have været en søn af Jens Pedersen, der i matriklerne 1664 og 1688 nævnes som fæster af Aagaard med et hartkorn, der i 1664 var på godt 16 tdr. og i 1688 blev ændret til 9 tdr. Herudover vides intet om Anders Jensen.?? Giver KB 1745 opslag 144: Die 29. januar blev Ane Andersdatter begrafen i Giver kirkegaard. Ane blev gift med Christen Jensen GAMMELHOLM [18369], søn af Jens Christensen GAMMELHOLM [18371] og Mette NIELSDATTER [24050], den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Christen blev født i 1682 i Gammelholm, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 68 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Et andet navn for Christen var Christen JENSEN. Ægteskabsnotater: Giver KB 1706 opslag K04-22/fol. 100: Anno 1706: den 6. april blev Christen Jensen i Astrup og Anne Andersdatter sammesteds troloved udi Gyver sogn. Han viste skudsmaal og. for sig fra Hr. Mathias Villumsen i Malle. Opslag K05-02/fol. 120/122.jpg: Anno 1706, den 5. søndag efter Trinit: Blev Christen Jensen og Ane Andersdatter i Astrup sammenviede i Gyver kirke. 14 M i. Anders CHRISTENSEN [18375] blev født i 1708 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1708 opslag K01-10: Tredie Paaskedag: Christen Jensen i Astrup, 1 søn til daaben, kaldet Anders: Baaren af Christen Nielsen..datter i Nibe?, nafnlig Maren Christensd. Faddere: Niels Christensen første? kone af Nibe.... Christen Skiøning af Mosbæk. Søren Nielsens hustru i Veggergrd. Else Sørensdatter af Ræbstrup K ii. Inger CHRISTENSDATTER [18359] blev født i 1710 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. 16 K iii. Mette CHRISTENSDATTER [18376] blev født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i 1762 i Grynderup Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 50 år, og blev begravet den i Grynderup Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1712 opslag K01-12: Den 21. februar: Christen Jensen i Astrup en datter til daabens confrimation i Giver kirke, kaldet Mette, tilforn hjemmedøbt den 22. januar for svagheds skyld. Faddere: Jens Christensen, barnets farfader af gl. Holm. Jens Jensen, barnets farbroder ibid. Mette Jensdatter, barnets faster ibid og Anne Christensdatter Hørtig Karl af Nibe. Mette blev gift med Hans NIELSEN [24054] den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Hans er født omkring 1690 i Grynderup Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark og døde efter 1766 i Grynderup Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Giver 15. juli KB 1742: Forlovere: Jacob Christensøn og Christen Poulsøn af Kiemtrup i Grynderup sogn M 18 K iv. Niels CHRISTENSEN [18377] blev født i 1714 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde i 1772 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 58 år. v. Maren CHRISTENSDATTER [18378] blev født i 1716 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 12 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver kb 1716 opslag K01-20: Den 23. august: som var Doca. 11. p. Trinit, var Christen Astrups barn til daaben i Giver kirke, baaren af barnets faster Mette Jensdatter af Rebstrup. kaldte Maren.

15 11 Faddere: Jens Gammelholm, barnets farfader og Christen Skiøning af Mosbech. Maren Jensdatter af Gl. Holm og Dorthe Knudsdatter af Katby. 19 K Giver KB 1728 opslag K03-17: Den 26. maj blev Maren Christensdatter begravet i Giver kirkegaard, som var Christen Jensens datter af Astrup. vi. Dorethe CHRISTENSDATTER [18379] blev født i 1718 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i 1743 i en alder af 25 år, og blev begravet den Generelle notater: Giver KB 1718 opslag K01-25: Dmca Trinitatis, den 12. juni var Christen Jensens pigebarn af Astrup til daabens confirmation i Giver kirke, tilforn hjemmedøbt for svagheds skyld, baaren af barnets faster, Mette Jensdatter af Astrup, kaldet Dorethe. Faddere: Jacob Vognsen af Giver og Jens Pedersen af Aagaard. Kirsten Andersdatter, barnets moster af Aagaard og B Giver KB 1743 opslag K03-26: Den 12. februar blev Christen Nielsen (overstreget) Jensen af Astrup hans datter Bodel begravet udi Giver kirkegaard, som var død i sit alders 24. aar. Der er uoverensstemmelse med hendes navn?? Bodil ikke fundet i KB?? + 20 M vii. Jens CHRISTENSEN [11267] blev født i 1725 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. 21 M viii. Christen CHRISTENSEN [21661]. Generelle notater: Han er nævnt som en farbroder ved Jens Christensens barns dåb, Kirsten i 1761.

16 12

17 13 4. generation (Oldebørn) 11. Christen JENSEN [585] (Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født i 1739 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 59 år, og blev begravet i 1798 i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. Et andet navn for Christen var Christen Jensen SMED. Generelle notater: Giver KB 1739 opslag 72 (Ny: 37-38)/fol : Dom Undecima (5. juli?) var Jens Pedersens søn af Aagaard til daaben kaldet Christen, baaren til daaben af Birgitte Jensdatter, #10332, Jacobs (Vognsen) hustru i Giver. Faddere: Christen Larsen af Giver. Niels Katbye og Niels Vognsen af Katbye og Mette Christensdatter af Astrup, # Giver KB 1758 opslag 304: Konfirmeret i Giver kirke: Christen Jensen, Aagaard. Årstal for fødsel stemmer ikke overens med FT og alder ved død, men i nedenstående skifte i 1769 er alderen angivet til 30 år = f~1739. Ved moderen Ane Jensdatters død 1769, er i skifteprotokollen for Torstedlund af 9. marts 1769, side 261b nævnt 4. arvinger: Jens Pedersen, mand. Anne Jensdatter, 21 år, datter. Kirsten Jensdatter, 23 år, datter. Christen Jensen, 30 år, søn. Link til skiftet, FamilySearch Image 263, Torstedlund Skifteprotokoller : 2F %2Fwaypoints&wc=M52V-ZNB%3A %2C %2C %3Fcc% 3D &cc= FT-1787, Aalborg, Aars, Giver, Aagaard, 8, A Christen Jensen, 54, Gift, hosbonde, bonde og gårdbeboere. 2. Mette Jensdatter, 59, Gift, madmoder. 3. Maren Christensdatter, 24, Ugift, deres barn. 4. Mette Christensdatter, 19, Ugift, deres barn. 5. Hans Christensen, 29, Ugift, tjenestefolk [national soldat]. 6. Christen Justsen, 32, Ugift, tjenestefolk national soldat. 7. Niels Nielsen, 22, Ugift, tjenestefolk. 8. Christen Jensen, 14 - tjenestefolk 9. Ane Marie Christensdatter, 11 - tjenestefolk 10. Peder Christensen 8 - tjenestefolk. Fra KB for Giver Opslag 76: Under døde: 18. marts 1798: Christen Smed Aagaard, 64 aar. Fra KB for Giver , 1798, opslag 49, Skivum: 18. marts. Christen Jensen Smed. Gaardmand i Aagaard, 65 aar. Nedenstående fra: Slægten Lyngsø fra Troelstrup, 1987: Christen Jensen ses den 19. juli 1759 af grevinde Rantzau til Torstedlund med flere godser at have fået fæste på et matrikuleret gadehus i Katby med tilhørende jordareal på 2 skpr. Det pågældende gadehus lå på svigerfaderens fæstegårds jorder, og af fæstebrevet fremgår det, at Christen Jensen i årlige hus- og arbejdspenge skulle svare 2 rdr. til svigerfaderen, sålænge denne var fæster af Katbygård. I indfæstning betalte Christen Jensen i øvrigt 10 rdr. Dette hus i Katby beboede familien indtil 1773, og foruden at drive det til huset hørende jordareal må såvel Christen Jensen som hustru have været beskæftiget paa hendes fødegård Katbygård, hvor hendes mor fra 1764 til 1774 sad som enke. Link til fæstebrev - FamilySearch: 2Fwaypoints&wc=M5L3-GP6%3A %2C %2C %3Fcc%3D &cc=

18 Den 24. februar 1773 udstedte grevinde Sophia Hedevig Rantzau til Torstedlund med flere godser derpaa et fæstebrev til Christen Jensen på den store gård Aagård i Giver sogn, som Jens Pedersen indtil da havde været fæster af, men nu "formedelst skrøbelighed og fattigdom frakommen". Gaarden havde et hartkorn på ikke mindre end 9 tdr. 1 skp. 3 fjdkr., og i årlig landgilde skulle Christen Jensen til herskabet på Torstedlund svare 4 tdr. rug, 3 tdr. byg, 4 tdr. havre, et lam, en gås, to høns og i arbejdspenge 5 rdr. Herudover var Christen Jensen forpligtet til for herskabet at foretage en aarlig rejse efter tilsigelse samt at hjælpe med arbejde i Suldrup Sø. Endelig skulle han give den gamle Jens Pedersen frit ophold på gården, sålænge denne levede. Christen Jensen synes snart at have faaet den store fæstegård i god drift; i hvert fald tyder alt paa, at han tjente temmelig gode penge. Den 20. juni 1792 købte han derpaa af Lars Andersen Vinter i Hjeds Lynnerup Østergård samt et til gaarden hørende jordløst hus med et samlet hartkorn på 5 tdr. 5 skpr. 2 fjdkr. 22 alb. Købesummen var på 850 rdr., og skødet ses at være blevet medbeseglet af Christen Jensens søn Søren Christensen Aagaard, forpagter af Kirketerp Præstegård, og svigersønnen Niels Mortensen på Lynnerup Vestergaard. Sidstnævnte, der saaledes var nabo til den af Christen Jensen nyerhvervede Lynnerup Østergaard, synes imidlertid omtrent samtidig at have maattet opgive sit ejerskab, for allerede den 20. juli 1792 ses Christen Jensen at have udstedt en panteobligation til birkedommer Knud Theil paa 200 rdr. mod pant og sikkerhed i den af Christen Jensen fra svigersønnen Niels Mortensen nu erhvervede gård Lynnerup Vestergaard med et tilhørende jordløst hus og et samlet hartkorn af samme størrelse, som nabogården. Den 20. juni 1795 afhændede Christen Jensen derpå til sin svigersøn Anders Mortensen (#10314), formedelst 790 rdr. Lynnerup Vestergaard, som han som nævnt 3 år forinden havde erhvervet fra sin anden svigersøn Niels Mortensen. Dette er muligvis årsagen til, at der opstod en strid mellem de to svigersønner, men i øvrigt døde Niels Mortensen kort efter. Hvor længe Christen Jensen beholdt Lynnerup Østergård, fortæller de bevarede arkivalier ikke. Den 10. april 1798 blev der afholdt skifte efter Christen Jensen mellem den efterladte enke Mette Jensdatter og børnene: 1. Søren Aagaard, forpagter af Kirketerp Præstegaard, 2. Anne, gift med selvejergårdmand Anders Mortensen i Lynnerup Vestergård 3. Maren, gift med Hans Christensen Smed i Aagaardhus, 4. Birgitte, som var enke efter Niels Mortensen i Lynnerup, og endelig 5. Mette, som var afgået ved døden, og som havde været gift med den Hans Christensen Smed, der nu var gift med søsteren. Fra dette ægteskab var blot en datter Anne Dorthe Hansdatter, 4 år gammel, der indtrådte som arving i boet i sin afdøde moders sted. Selve skiftet blev ledet af birkedommer og forvalter Theil fra Torstedlund, og som værge antog enken sin broder Anders Jensen fra Katbygård, medens Niels Mortensens enke Birgitte som lavværge anvendte Sn Lassen til Ø. Oustrup. På skiftet oplyste enken, at hun agtede at fortsætte fæstet på Aagaard, i hvilken anledning skifteforvalteren krævede afholdt en syns- og taksationsforretning over gårdens tilstand og forfatning. Til det formål udpegedes to uvildige synsmænd, nemlig skoleholder Morten Gyldendal og sognefoged Hans Jensen, begge fra Giver. Disse to naaede frem til det resultat, at der efter fradrag af passiverne, herunder et beløb til istandsættelse af bygningerne samt til besætning og redskaber, blev et overskud i boet på 700 rdr., en efter den tids forhold ganske betragtelig formue. Heraf var halvparten forlods enkens, medens den anden halvpart skulle deles i 8 lige store parter på hver 43 ¾ rdr. Heraf skulle såvel enken som sønnen Søren have hver to parter med 47½ rdr., medens de tre døtre og barnebarnet Anne Dorthe hver skulle tillægges 43 ¾ rdr. Imidlertid besluttede enken Mette Jensdatter at forhøje børnenes arveparter, således at sønnen Søren fik tillagt 100 rdr. og de tre døtre samt barnebarnet hver 50 rdr. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Smed af Aagaard. Christen blev gift med Mette JENSDATTER [110], datter af Jens ANDERSEN [10322] og Anne JENSDATTER [10323], den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Mette blev født i 1728 i Katbygaard, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark,

19 15 døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 80 år, og blev begravet i 1808 i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Giver KB 1759 opslag 213: Christen Jensen og Mette Jensdatter trolovede i Katbygaard i Giver Sogn den 1. januar. Giver KB 1759 opslag 250: Christen Jensen Smed og Mette Jensdatter af Katbyegaard copulerede i Giver Kirke den 11. februar K i. Anna Christensdatter AAGAARD [10315] blev født i 1759 i Katbygaard, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 60 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark M ii. Søren Christensen AAGAARD [10321] blev født i 1761 i Katbyhuse, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Hedegaards Mark, Bislev Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 83 år, og blev begravet den i Bislev Kirkegaard, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark K iii. Maren CHRISTENSDATTER [311] blev født i 1763 i Katbyhuse, Giver, Aalborg Amt, Denmark,1 blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark1 i en alder af 89 år, og blev begravet den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark K iv. Birgithe CHRISTENSDATTER [3175] blev født i 1765 i Katbyhuse, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark,1 døde den i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK i en alder af 80 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark K v. Mette CHRISTENSDATTER [312] blev født i 1770 i Katbyhuse, Giver, Aalborg Amt, Denmark,1 blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Aagaards Mark, Giver, Aalborg Amt, Denmark1 i en alder af 27 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 27 K vi. Ane CHRISTENSDATTER [10349] blev født i i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1773 opslag /109-ny/fol. 110: Dom. 1. Sexages, (14. februar) havde Christen Jensen Aagaard barn til daaben i Giver kirke kaldet Ane, baaren af Madm. Biørn i Øster Oustrup. Karen Jensdatter af Aars Præstegaard gik hos hende. Faddere: Christen Smid. Anders Jensen og hans tjenestekarl, alle af Katbye. Giver KB 1773 opslag 167/85-ny/fol. 83: Dom Reminisc (7. marts): Christen Jensens barn af Aagaard, 8 uger gl. jordet paa Giver kirkegaard. 15. Inger CHRISTENSDATTER [18359] (Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1) blev født i 1710 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1710 opslag K01-11: Den 2. søndag i Fasten (16.marts 1710): Christen Jensen i Astrup et barn til daaben, kaldet Inger, båret af Anne Margrethe i Lynderup. Test Baptis: Jens Jensen, barnets farbroder af Gl. Holm. Christen Nielsen Skiønning af Mosbæk. Mette Jensdatter, barnets faster af Gl. Holm. Mette Nielsdatter tiende i Astrup. Inger blev gift med Christen GUNDESEN [18358] den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Christen døde efter 1761 i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: blev trolovet den 4. maj og gift den 29. juni 1732 i Giver. Barn af dette ægteskab: + 28 K i. Mette CHRISTENSDATTER [18354] er født omkring 1735 og døde i i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca. 67 år. 17. Niels CHRISTENSEN [18377] (Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1) blev født i 1714 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde i 1772 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 58 år.

20 16 Generelle notater: Giver KB 1714 opslag K01-15: Dominica 2. post Trinit: var Christen Jensen barn i Astrup til daabens confirmation i Gyver Kirke, tilforn hjemmedøbt for sin svagheds skyld, kaldet Niels, baaren af provstens hustru Bente Cathrine Mathisdatter Wassard. Faddere: Peder (Jensen) Aagaard. Jens Gammelholm, barnets farfader. Maren Jensdatter og Anne Hørtekarl. Niels Christensen var fra ægteskabets indgåelse i 1755 fæster af den ene af de to Astrup-gårde i Giver sogn. Der var tale om hans fødegård, som han havde overtaget fæstet på efter faderen, og hartkornet var på 3 ½ td. Den anden Astrup-gård var beboet af hans bror Jens og havde samme hartkorn, så det er da muligt, at faderen har siddet på hele gården, og så har fået den delt mellem de to sønner. Desværre er der ikke bevaret arkivalier fra Astrup-gårdene hverken i form af fæste- eller skifteprotokoller. Niels Christensens hustru Karen Hansdatter ses som enke senere at være flyttet til Bislev. Kilde: Niels blev gift med Karen HANSDATTER [24048] den i Bislev Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark. Karen er født omkring 1722 i Grynderup Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark og døde i 1799 i Bislev Sogn, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca. 77 år. Ægteskabsnotater: Forlovere ved vielsen var brudgommens fætter Jens Christensen fra Rebstrup og brudens far Hans Nielsen fra Tulstrup. Kilde: Barn af dette ægteskab: 29 K i. Else Marie NIELSDATTER [24049] blev født i 1764 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Bislev Sogn, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 81 år. 20. Jens CHRISTENSEN [11267] (Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1) blev født i 1725 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1725 opslag K01-32: Dca. Jubilate (22. april) var Christen Jensen barn af Astrup til daabens confirmation i Giver kirke, kaldet Jens, baaren af Jens Christensens kone, Kirsten Andersdatter i Hedegaard (Barnets moster). Faddere: Jacob Vognsen af Giver. Christen Skiøning af Mosbech. Ane Jensdatter af Aagaard (Jens Pedersens hustru, #6444). Mette Søfrensdatter af Mosbech. FT-1787, Aalborg, Aars, Giver, Astrup, 19, A Jens Christensen, 61, Gift, hosbonde, bonde og gårdbeboere. 2. Karen Christensdatter, 53, Gift, madmoder. 3. Christen Jensen, 30, Ugift, deres barn. 4. Kirsten Jensdatter, 24, Ugift, deres barn. 5. Dorthe Jensdatter, 12 deres barn. Jens blev gift med Karen CHRISTENSDATTER [18380]. Karen blev født omkring M i. Christen JENSEN [3645] er født i 1757 i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og døde omkring 1795 i Mosbæk, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca. 38 år. 31 K ii. Kirsten JENSDATTER [20466] blev født i 1761 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1761 fol. 95: Dom Lætare blev Jens Christensens datters daab publiceret i Giver kirke, forhen i hjemmedaaben i Astrup kaldet Kirsten, baaren af Karen Hansdatter i Astrup. Jens Rebstrups datter gik med barnet. Faddere: Jens Rebstrup. Christen Christensen, barnets farbroder og Niels Christensen? i Astrup. 32 M iii. Jens JENSEN [21660] blev født i 1763 i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1763 fol. 98: Den 25. marts havde Jens Christensen i Astrup i Giver sogn en søn i Giver kirke, som tilforn var hjemmedøbt og kaldet Jens. Baaren af sin moster, boendes i Torsted, Mette Jensdatter fra Rebstrup gik med barnet.

21 33 K 17 Faddere: Jens Rebstrup. Niels Christensen i Astrup. iv. Dorethe JENSDATTER [21646] blev født i 1774 i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1774 fol. 117/118: Dom 22. p. Trin, den 30. oktober havde Jens Christensen af Astrup barn til daabens confirmation i Giver kirke, kaldet Dorethe, baaren af Søren Christensens hustru af Nysom, Else Jensdatter af Astrup gik hos hende. Faddere: Anders Christensen af Schaarup. Peder Nielsen af Torsted. Jens Christensen af Rebstrup.

22 18

23 19 5. generation (Tipoldebørn) 22. Anna Christensdatter AAGAARD [10315] (Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født i 1759 i Katbygaard, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 60 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1759 opslag 181: Den 18. februar havde gamle Christen Jensen Smed i Katbyegaard en datter til daaben i Giver Kirke, kaldet Anna. Baaren af Anna Jacobsdatter i Giver. Karen Jensdatter af Schivum gik med barnet. Faddere: Terchel Christensen. Thomas Nielsen og Karen Dybvads. Alle af Giver. Når hun er født i Katbygård, kan det skyldes, at Christen Jensen og Mette Jensdatter har boet der, indtil de senere flytter til Aagaard. Den 24. februar 1773 udstedte grevinde Sophia Hedevig Rantzau til Torstedlund med flere godser derpaa et fæstebrev til Christen Jensen på den store gård Aagård i Giver sogn, som Jens Pedersen indtil da havde været fæster af, men nu "formedelst skrøbelighed og fattigdom frakommen". Deres sidste barn, Ane bliver født i Aagaard. Binderup-Tisted KB opslag 5/K01-05: Skærtorsdag blev Christen Nielsen Bades barn daab publiceret, kaldet Karen, frembaaren af Christen Smeds datter fra Aagaard og fulgt af Jens Kieldals datter Maren, her af byen. Faddere: Christen Smed. Niels Nielsen. Hans Nielsen og Jens Jens Nielsen fra Porsborg. Niels Nielsen og Chr. Østergaard her af sognet. Anders Mortensen og Anne Christensdatter fik næsten et helt år før ægteskabets indgåelse en søn sammen. Anders Mortensen kaldes da i kirkebogen for Anders Aggerbo i Fløe, hvor han må have tjent. Skivum KB 1819 nr. 4, opslag 134: Anna Christensdatter, afd. Anders Mortensens hustru i Sønderlund. 63 aar. Anna blev gift med Anders Mortensen AGERBOE [10314], søn af Morten CHRISTENSEN [13112] og Anne THOMASDATTER [13113], den i Veggerby Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Anders blev født i 1756 i Hyldal, Suldrup, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Suldrup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 50 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Veggerby KB 1790 opslag 85: Trolovet den 3. oktober, Anders Mortensen paa Lundbech og Anne Christensdatter Aagaard i Kirketerp Præstegaard. Forlovere: Forpagter Munch paa Lundbech og forpagter Søren Aagaard i Kirketerp. Opslag 92: Viet den 7. november, Anders Mortensen, Lundbech og Anne Christensdatter Aagaard i Kirketerp Præstegaard. 34 M i. Jens Christensen AGERBOE [10320] blev født i 1789 i Kirketerp, Veggerby, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Veggerby Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Kirketerp Præstegaard, Veggerby, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 1 år, og blev begravet den i Veggerby Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Veggerby KB 1789 opslag 40: Dom Feria Nativet, den 26. december. Anne Christensdatter Aagaard hendes uægte barn Jens. Quindefaddere: Peder Hansens kone i Kolstrup, Mette Marie Larsdatter som bar barnet og Christen.datter, Maren, som gik med. Mandsfaddere: Forpagter Søren Aagaard. Christen Christensen i Byrsted og mølleren i Kalstrup. Udlagt barnefader Ander Agerboe i Fløe M Veggerby KB 1790 opslag 71: Begravet den 30. juni: Anne Aagaards søn, Jens. 22 uger gl. ii. Christen Andersen AGERBO [5140] blev født den i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 80 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.

24 36 M 37 K 38 K 39 K 20 iii. Morten Andersen AGERBOE [10316] blev født den i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK og blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1793 opslag 15: Christen og Morten. Forældre: Anders Agerboe og Anne Christensdatter af Lynderup. Hr. Lyngbys hustru bar... begge tvillinger og Anders Katbyes hustru gik for.... Faddere: Christen Jensen af Aagaard. Anders Katbye. Niels Lynderup og Anders Man af Sønderlund. Niels Andersen og. Christen Christensen af. iv. Sophie Andersdatter AGERBOE [10317] blev født omkring 1797 i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK. v. Anne Kirstine Andersdatter AGERBOE [10318] blev født omkring 1798 i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK. vi. Mette Andersdatter AGERBOE [10319] blev født omkring 1800 i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK. 23. Søren Christensen AAGAARD [10321] (Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født i 1761 i Katbyhuse, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Hedegaards Mark, Bislev Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 83 år, og blev begravet den i Bislev Kirkegaard, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1761 opslag 187: Dom Judica (16. marts) var Christen Smeds søn i Katbye til daaben i Giver kirke, kaldet Søren. Baaren af Margrethe Nielsdatter i Lynderup. Anna Jacobsdatter af Giver gik med. Faddere: Jens Aagaard *). Anders Jensen. Anders Jacobsen. Alle af Giver. *) Det må være hans farfar Jens Pedersen i Aagaard. Søren Christensen Aagaard er forpagter af Kirketerp Præstegaard i 1789, hvor han er forlover ved søsteren Annas forlovelse i 1790: Veggerby KB 1790 opslag 85: Trolovet den 3. oktober, Anders Mortensen paa Lundbech og Anne Christensdatter Aagaard i Kirketerp Præstegaard. Forlovere: Forpagter Munch paa Lundbech og forpagter Søren Aagaard i Kirketerp. FT-1787, Aalborg, Hornum, Veggerby, Præstegaarden Kirketorp, 76, A Søren Aagaard, 25, Gift, hosbonde, forpagter. 2. Sophie Dorethea Aagaard, 22, Gift, madmoder. 3. Christen Sørensen Aagaard, 3, Ugift, deres barn. 4. Olie Marie Aagaard, 1, Ugift, deres barn. 5. Anders Mortensen, 31, Ugift, tjenestekarl. 6. Christen Christensen, 16, Ugift, tjenestedreng. 7. Jens Hendriksen, 13, Ugift, tjenestedreng. 8. Anne Christensdatter, 27, Ugift, tjenestepige. 9. Johanne Poulsdatter, 15, Ugift, tjenestepige. 10. Mette Christensdatter, 12, Ugift, tjenestepige. 11. Anne Jensdatter, 9, Ugift, tjenestepige. FT-1801, Aalborg, Aars, Blære, Udflyttede Gaarde paa Blære byes mark, 32, B Søren Christensen, 41, Gift, Husbonde, Bonde og Gaardbeboer. f~ Anne Kirstine Pedersdatter, 28, Gift, Hans kone. 3. Sophie Dorthe Sørensdatter, 5, Ugift, Deres børn. 4. Søren Peter Sørensen, 2, Ugift, Deres børn. 5. Niels Jakobsen, 29, Ugift, Tjenestekarl, National Soldat. FT-1834, Aalborg, Hornum, Bislev, Hedegaard Bye, Et huus, 56, C Søren Christensen Aagaard, 74, Gift, Almisse Lem. 2. Ane Kirstine Pedersdatter, 61, Gift, Hans kone. 3. Søren Peter Aagaard, 36, Gift, Inderste, Murer. 4. Else Nielsdatter, 32, Gift, Hans kone. FT-1840, Aalborg, Hornum, Bislev, Hedegaard, et Huus, 14 (8), C Søren Christensen Aagaard, 85, Gift, Huusmand og Almisselem.

25 2. Ane Kirstine Pedersdatter, 67, Gift, 21 hans Kone Bislev KB 1844 nr. 2, opslag 129 under døde: Søren Aagaard. Husmand paa Hedegaards Mark. 90 aar. (Han er 83?). Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Forpagter 1787 i Kirketerp Præstegaard, Veggerby, Aalborg Amt, Denmark. Han arbejdede som Bonde og gaardbeboer i Blære bys mark, Blære, Aalborg Amt, Denmark. Søren blev gift med Sophie Dorethea NORS [13193], datter af Søren NORS [13197] og Olie Louise KRABBE [22232], den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Sophie blev født i 1765 i Kirketerp Præstegaard, Veggerby, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Veggerby Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i 1788 i Kirketerp, Hørby, Hindsted, Aalborg Amt i en alder af 23 år, og blev begravet den i Veggerby Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Giver KB 1784 opslag 70: Søren Christensen Aagaard og Sophie Nors. Forlovere: Christen Jensen i Aagaard og Jens Hansen af Giver. Uden foregående trolovelse og lysning. Jyske registre: , Film fra Rigsarkivet: M til ægteskab i forbudne led. Anno Januarius: Nr. 119: Så og vielsebrev af uvedkommende præst for Søren Stagård *) og Sophia Nors af Viborg stift. 10 april *) Aagaard M i. Christen Sørensen AAGAARD [13194] blev født i 1784 i Kirketerp Præstegaard, Veggerby, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Veggerby Kirke, Aalborg Amt, Denmark. 41 K ii. Olie Marie Sørensdatter AAGAARD [13195] blev født i 1786 i Kirketerp Præstegaard, Veggerby, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Veggerby Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Veggerby KB 1786 opslag 38: Døbt den 27. september: Forpagteren Søren Aagaards hans barn Olie Marie. Fruentimmerfaddere: Sognepræstens. Madme Nors og jomfrue Clementin gik med. Mandsfaddere: Hr. Schougaard. Hr. Wognsen og Nors. Alle fra Lundbech FT-1801, Aalborg, Hornum, Bislev, Lundbech hovedgaard,, 89, B Otto Henrich Nors, 38, Gift, Huusbonde, forpagter af hovedgaarden Lundbech. 2. Kiersten Olesen, 39, Gift, Hans kone. 3. Søren Nors, 8, Ugift, deres barn 4. Ole Nors, 7, Ugift, deres barn 5. Owe Christian Nors, 2, Ugift, deres barn 6. Olie Marie Aagaard, 15, Ugift, mandens søsterdatter 7. Svend Nielsen, 43, Ugift, tjenestefolk 8. Jens Madsen, 21, Ugift, tjenestefolk Dragon 9.Conrad Wilhelm Willumsen, 16, Ugift, tjenestefolk 10. Niels Jensen, 10, Ugift, tjenestefolk 11. Giertrud Marie Larsdatter, 31, Ugift, tjenestefolk 12. Maren Ovesdatter, 27, Ugift, tjenestefolk 13. Karen Kierstine Pedersdatter, 22, Ugift, tjenestefolk 14. Karen Knudsdatter, 19, Ugift, tjenestefolk. Nygaards sedler: Olie Marie Aagaard af Krastrup søger den 2. august 1805: Biskop Block, at hun må få udbetalt en arv på 22 rdlr. 2f /60 efter sin bedstefar Søren Nors, forhen præst i Veggerby sgn., dog under en hende af øvrigheden beskikket kurator. (D. Rd., 5 reg. 3,89, nr. 505.

26 42 K 22 Brevet er ikke indført, kun antydet. iii. Mette Marie Sørensdatter AAGAARD [13266] blev født den i Kirketerp Præstegaard, Veggerby, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Kirketerp Præstegaard, Veggerby, Aalborg Amt, Denmark, og blev begravet den i Veggerby Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Søren blev derefter gift med Ane Kirstine PEDERSDATTER [13196] den i Veggerby Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Ane blev født i 1772, døde den i Ejdrup Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 83 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Veggerby KB 1794 opslag 86: Den 6. juni: forpagter Søren Aagaard enkm. i præstegaarden og Anne Kierstine Pedersdatter fra Kyø? Mølle. Forlovere: Anders Katbye fra Giver og Anders Mortensen fra Lynderup. LDS viet 26-juli K i. Sophie Dorothea Sørensdatter AAGAARD [13200] blev født i 1796 i Kirketerp Præstegaard, Veggerby, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Veggerby Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Veggerby KB 1796 opslag 44: Dom XXII p. Trin. den 23. oktober: Søren Aagaard forpagter i Kirketerp og hustru Anne Kierstine Møller deres pigebarn: Sophie Dorothea. Fruentimmerfaddere: Jomfru Lovise Nors i præstegaarden, som bar barnet og Anders Katbyes kone? som gik med. Mandsfaddere: Peder Møller i Hyllested. Niels Lynderup og Niels Jacobsen i Bradsted M ii. Søren Peter Sørensen AAGAARD [13203] blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Halkjær Mark, Ejdrup, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 81 år, og blev begravet den i Ejdrup Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 45 M iii. Christen Sørensen AAGAARD [13204] blev født den i Blære bys mark, Blære, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Blære KB 1803 opslag 87: Den 21. marts blev Søren Aagaard, gaardmand paa Blære Mark hans søn hjemdøbt og kaldet Christen. Opslag 88: Den 5. juni blev Søren Christensen Aagaard, gaardmand paa Blære Mark, hans hjemmedøbte søn Christens daab i Blære kirke publiceret. Faddere: Christen Rask af Tandrup..gaard. Søren og Christen Nielsen, husmand. Begge af Blære. FT-1845, Aalborg, Hornum, Bislev, Hedegaards mark, Et huus, 91, b Christen Aagaard, 42, Gift, Arbeidsmand, Blære sogn. 2. Christiane Christensdatter, 39, Gift, Hans kone, Nibe. 3. Ane Kirstine Møller, 72, Enke, Leierinde af huset, I Sjelland. 4. Lars Peter Petersen, 5, Ugift, Pleiebørn, Eidrups sogn. 5. Johanne Elisebeth Riis, 5, Ugift, Pleiebørn, Nibe. FT-1890, Aalborg, Slet, Farstrup, Staun By, Hus, 36, B Johanne Elisabeth Ris, 49, Enke(mand), Husmoder, Kogekone, Nibe, Aalborg S. 2. Kristen?? Aagaard, 87, Gift, I Pleje, Under Fattigforsørgelse, Blære Sogn, Aalborg A. 3. Kristiane Kristensen, 83, Gift, I Pleje, Under Fattigforsørgelse, Nibe,Aalborg Amt. 4. Anton Poulsen, 15, Ugift, Tyende, Farstrup Sogn Aalborg A. 46 M Christen blev gift med Christiane CHRISTENSDATTER [13205]. Christiane blev født omkring 1806 i Nibe, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark. iv. Hans Christian Sørensen AAGAARD [14760] blev født den i Blære bys mark, Blære, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Blære-Ejdrup K 1805 opslag 95: Den 1. juni blev Søren Christensen vulg. Aagaard en søn hjemmedøbt og kaldet Hans Christian, gaardmand paa Blære Mark. Opslag 96: Den 18. august var forhen anmeldte gaardmand i Blære, Søren Christensen v. Aagaard, hans hjemmedøbte søn Hans Christian i Blære Kirke. Faddere: Hans Smed i Aagaard. Christen Rask af Sundrup. Mads Bach af Blære. Hans Smeds kone

27 23 Maren af Aagaard og Niels Mortensens enke af Lynnerup. FT-1845, Aalborg, Aars, Skivum, Skivum Bye, et Huus, 7, A Hans Christian Sørensen, 40, Gift, Murer, Blære Sogn, Aalborg Amt 2. Maren Sørensdatter, 51, Gift, hans Kone, Wognsild Sogn, Aalborg Amt 3. Knud Møller, 57, Enke(mand), Indsidder Murer, Nibe + 47 M FT-1850, Aalborg, Aars, Skivum, Skivum Bye, Et huus, 11, b Hans Christian Sørensen, 45, Gift, murer, huusfader, Blære, Aalborg amt. 2. Maren Sørensdatter, 56, Gift, hans kone, Vognsild, Aalborg amt. 3. Lars Vang Aagaard, 10, Ugift, deres pleiesøn, Eidrup, Aalborg amt. 4. Ane Kirstine Pedersdatter, 81, Enke, mandens moder, Vallekilde Præstøe amt. Hans blev gift med Maren SØRENSDATTER [18416]. Maren blev født omkring 1794 i Vognsild, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark. v. Niels Sørensen AAGAARD [6187] blev født i 1810 i Blære bys mark, Blære, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. 24. Maren CHRISTENSDATTER [311] (Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født i 1763 i Katbyhuse, Giver, Aalborg Amt, Denmark,1 blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark1 i en alder af 89 år, og blev begravet den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark.1 Generelle notater: Giver KB 1763 opslag 193: Dom. 1. post. Trin. (5. juni) havde Christen Jensen Smed i Katbye en datter til daaben i Giver kirke, kaldet Maren. Baaren af Maren Nielsdatter i Lynderup. Inger Christensdatter i Giver gik med barnet. Faddere: Anders Jensen af Katbye. Jens Jensen tiende i Mosbæch. Anders Jacobsen, Giver. FT 1834, Aagaard, 11, en gaard. 1. Birthefrid Pordatter, 73, Enke, Indsidder, Almisse. 2. Maren Christensdatter, 54, enke, Huusmandsenke. 3. Niels Hansen, 29 ugift, Børn. 4. Christen Pedersen, 40, ugift, tjenestefolk. 5. Jens Andersen, 22, ugift, do. 6. Anders Nielsen, 26, ugift, do. 7. Hans Christen Jensen, 11, do. 8. Ane Christensdatter, 51, do. FT-1840, Aalborg, Aars, Giver, Aagaard, en Hgaard, 12, C Maren Christensdatter, 77, Enke, Gaardmands Enke 2. Niels Hansen, 35, Ugift, hendes Søn. 3. Hans-Christ. Jensen, 17, Ugift, Pleiesøn. *) 4. Christen Pedersen, 46, Ugift, Tjenestefolk. 5. Peder Jensen, 21, Ugift, Tjenestefolk. 6. Christen Sørensen, 23, Ugift, Tjenestefolk 7. Karen Nielsdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk. Giver kirkebog 1842 opslag 174: Maren CHRISTENSDATTER døde den 7. februar 1852, 89 år gammel og blev begravet den 17. februar. Hun var ved sin død aftægtskone hos sin søn, Niels HANSEN i Aagaard. *) # 2992 Maren blev gift med Hans CHRISTENSEN [214], søn af Christen JENSEN [3644] og Margaretha JENSDATTER [22681], den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark.1 Status for par: 0. Hans blev født omkring 1753 i Hagested sogn, Tuse H, Holbæk Amt, Denmark.,1 døde i i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca. 54 år, og blev begravet den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. Et andet navn for Hans var Hans Christensen SMED. Ægteskabsnotater: Giver KB 1798 opslag 72: Trolovet den 24. søndag efter trinitatis 1797 Hans Christensen, enkemand af Aagaard Hussted og pigen Maren Christensdatter Aagaard.

28 24 Forlovere: Anders Jensen, Katbygård og Christen Smed Aagaarden. Viet den 7. januar Fra Giver-Skivum kirkebog for opslag 72: Gift: med Maren Christensdatter. Anno 1797, Jyske registre, Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led. 823 Ægteskabs bevilling gratis, for fæstehusmand Hans Christensen, og Maren Christensdatter Ågård af Giver sogn under Ålborg amt, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 24 november M i. Søren Christian HANSEN [314] blev født den og blev døbt den M ii. Jørgen Christian HANSEN [315] blev født den , blev døbt den , døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 27 år, og blev begravet den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver kirkebog 1829 opslag M iii. Niels HANSEN [303] blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 70 år, og blev begravet den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. 25. Birgithe CHRISTENSDATTER [3175] (Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født i 1765 i Katbyhuse, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark,1 døde den i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK i en alder af 80 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1765 opslag 215: Dom 1. post Trin. som var den 9. havde Christen Jensen Smed* i Katbyhuuse barn til daaben i Gyver kirke, kaldet Birgithe, baaren af Ane Jacobsdatter i Katbyegaard. Ane Kirstensdatter af Aagaard gik hos hende. Faddere: Jens Hansen og Simon Sørensen af Gyver og Morten Andersen af Lynderup. *) Christen Jensen Smed er søn af Jens Pedersen, Aagaard og Christen overtager senere gården. FT-1787, Aalborg, Aars, Giver, Katbye, 9, A Anders Jensen, 50, Enke(mand), hosbonde, bonde og gårdbeboere. 2. Niels Christensen, 45, Ugift, tjenestefolk. 3. Just Jensen, 44, Ugift, tjenestefolk. 4. Søren Olesen, 14 - tjenestefolk. 5. Mette Christensdatter, 22, Ugift, tjenestefolk. # Birgithe Christensdatter, 21, Ugift, tjenestefolk. #3175 FT-1801, Aalborg, Aars, Skivum, Lynderup, 27, B Birgithe Christensdatter, 36, Enke, Huusmoder, bondekone og gaardbeboer. 2. Morten Nielsen, 7, Ugift, Hendes børn. 3. Maren Nielsdatter, 4, Ugift, Hendes børn. 4. Peder Nielsen, 28, Ugift, tjenestefolk. 5. Peder Pedersen, 30, Ugift, tjenestefolk. 6. Peder Jensen, 14, Ugift, tjenestefolk. 7. Anne Mikkelsdatter, 16, Ugift tjenestefolk. 8. Magrethe Pedersdatter, 13, Ugift, tjenestefolk. Birgithe blev gift med Niels MORTENSEN [3176], søn af Morten ANDERSEN [10519] og Maren NIELSDATTER [3177], den i Katbygaard, Giver, Aalborg Amt, Denmark. Niels blev født i 1764 i Vester Lynnerup, Skivum sogn, Aars H, Aalborg Amt. DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 34 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Fra Giver kirkebog for 1790 opslag 71: Forlovere. Peder Nielsen af Blegvad og Christen Hansen af Aagaard.

29 25 Uden foregaaende trolovelse og lysning. 51 M i. Morten NIELSEN [3182] er født i 1793 i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK og døde den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 8 år K ii. Maren Kirstine NIELSDATTER [3183] blev født i 1794 i Vester Lynnerup, Skivum sogn, Aars H, Aalborg Amt. DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Kondrup, Borup, Randers Amt, Denmark i en alder af 73 år, og blev begravet i i Borup Kirkegaard, Randers Amt, Denmark. Birgithe blev derefter gift med Jens Pedersen BLEGVAD [15523], søn af Peder Nielsen BLEGVAD [15532] og Kirsten CHRISTENSDATTER [15533], den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Jens blev født i 1773 i Raasted Sogn, Støvring H, Randers Amt, Denmark, blev døbt den i Raasted Kirke, Støvring Herred, Randers Amt, Denmark, døde den i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK i en alder af 51 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Skivum KB 1809 opslag 44: Jens Blegvad fra Blegvad og Niels Mortensens enke i Lynderup, Birgitte Christensdatter. Forlovere: Niels Blegvad og Morten Gyldendal. 26. Mette CHRISTENSDATTER [312] (Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født i 1770 i Katbyhuse, Giver, Aalborg Amt, Denmark,1 blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i i Aagaards Mark, Giver, Aalborg Amt, Denmark1 i en alder af 27 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Giver KB 1767 opslag 219: Den 14. juni havde Christen Jensen Smed af Katbye et barn til daabens confirmation i Giver kirke, kaldet Mette. Baaren af Lars Sørensens hustru, Barbara af Lynderup. Maren Nielsdatter ibidem gik hos hende. Faddere: Morten Andersen af Lynderup. Jens Hansen og Simon Sørensen af Giver. Dom. 4. post Tri. blev moderen introduceret. Fra kirkebogen for Giver opslag 75, under døde: 11. januar 1797, Hans Smeds Hustru Mette Christensdatter i Aagaard, 27 aar. Efter Mette CHRISTENSDATTERs #312 død blev der afholdt skifte, dette er indført i Torstedlund Skifteprotokol den 3. februar 1797 nr. 11a og 1. juli 1797, side 121. Der står at Mette og Hans Christensen Smed boede på Aagaards Mark. Mette blev gift med Hans CHRISTENSEN [214], søn af Christen JENSEN [3644] og Margaretha JENSDATTER [22681], den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark.1 Hans blev født omkring 1753 i Hagested sogn, Tuse H, Holbæk Amt, Denmark.,1 døde i i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca. 54 år, og blev begravet den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. Et andet navn for Hans var Hans Christensen SMED. Ægteskabsnotater: Giver KB 1794 opslag 72: Trolovet den 6. januar: Hans Christensen og Mette Christensdatter. Begge af Aagaard. Forlovere: Hr. (Chr.) Lassen i Øster Oustrup og Anders Jensen i Katbygaard. Viet den 11. februar. Fra Giver-Skivum kirkebog for opslag 72: Gift : Hans Christensen og Mette Christensdatter, begge af Aagaard. Barn af dette ægteskab: + 53 K i. Ane Dorthea HANSDATTER [313] blev født i 1794 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaardshuset, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 79 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 28. Mette CHRISTENSDATTER [18354] (Inger CHRISTENSDATTER 4, Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1 ) er født omkring 1735 og døde i i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca. 67 år. Mette blev gift med Jens Christensen BISGAARD [15403], søn af Christen CHRISTENSEN [18355] og Kirsten ANDERSDATTER [18356], omkring Jens er født omkring 1734 i Bisgaard, Fyrkilde, Ravnkilde, Aalborg Amt, Denmark og døde i i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca.

30 26 68 år. Et andet navn for Jens var Jens CHRISTENSEN. 54 K i. Kirsten Jensdatter BISGAARD [18862] blev født omkring 1761 i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark M ii. Peder Jensen BISGAARD [15344] blev født i 1775 i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 84 år, og blev begravet den i Brorstrup Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark M iii. Christen Jensen BISGAARD [18863] blev født omkring 1775 i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Skaldborg, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca. 61 år, og blev begravet den i Ravnkilde Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 57 K iv. Inger JENSDATTER [25245] blev født omkring 1787 i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. 30. Christen JENSEN [3645] (Jens CHRISTENSEN 4, Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1) er født i 1757 i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og døde omkring 1795 i Mosbæk, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca. 38 år. Generelle notater: FT-1787, Aalborg, Aars, Giver, Astrup, 19, A Jens Christensen, 61, Gift, hosbonde, bonde og gårdbeboere. f~ Karen Christensdatter, 53, Gift, madmoder. 3. Christen Jensen, 30, Ugift, deres barn. f~ Kirsten Jensdatter, 24, Ugift, deres barn. 5. Dorthe Jensdatter, 12 - deres barn. Ved vielsen er en af forlovererne Jens Christensen, Giver. Begge forældre må være død inden Giver KB mangler indførsler fra midten af 1794 til sidst i Christen blev gift med Karen NIELSDATTER [3646], datter af Niels JACOBSEN [10494] og Mette HANSDATTER [10496], den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Karen blev født omkring Ægteskabsnotater: Giver KB 1788 opslag 71: Trolovet den 30. januar: Christen Jensen og Karen Nielsdatter. Vielse: 9. marts Forlovere: Jens Christensen af Giver og Niels Jacobsen af Moesbech M i. Jens CHRISTENSEN [2990] blev født den i Mosbæk, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaardshuset, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 82 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 59 K ii. Maren CHRISTENSDATTER [9320] blev født den i Lille Binderup, Binderup Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt og blev døbt den i Binderup Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Binderup KB 1793 opslag 59: Maren. Forældre: Christen Jensen og Karen Nielsdatter af Moesbech. Barnets af Lille Binderup bar. Hans Hansens hustru af Moesbech stod hos. Mandsfaddere: Jeppe Nielsen. Christen Larsen og Jens Jensen af Moesbech.

31 27 6. generation (Tiptipoldebørn) 35. Christen Andersen AGERBO [5140] (Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 80 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1793 opslag 15: Christen og Morten. Forældre: Anders Agerboe og Anne Christensdatter af Lynderup. Hr. Lyngbys hustru bar... begge tvillinger og Anders Katbyes hustru gik for.... Faddere: Christen Jensen af Aagaard. Anders Katbye. Niels Lynderup og Anders Man af Sønderlund. Niels Andersen og. Christen Christensen af. FT-1834, Aalborg, Aars, Skivum, Skivum bye,, 29, B Chresten Andersen Aggerbo, 41, Gift, Gaardmand. 2. Karen Marie Jensdatter, 37, Gift, Hans kone. 3. Andreas Peter Christensen, 9, Ugift, Deres børn. 4. Anne Marie Chrestensdatter, 3, Ugift, Deres børn. 5. Jens Chrestensen, 4, Ugift, Deres børn. 6. Niels Hansen, 27, Ugift, Tjenestefolk. 7. Else Marie Mortensdatter, 18, Ugift Tjenestefolk. FT-1840, Aalborg, Aars, Skivum, Sønderlund, gaard, 44, B Christen Andersen Agerbo, 47, Gift, gaardmand. 2. Karen Marie Jensdatter, 44, Gift, hans kone. 3. Andreas Peter Christensen, 15, Ugift, deres børn. 4. Jens Christensen, 10, Ugift, deres børn. 5. Ane Marie Christensdatter, 9, Ugift, deres børn. 6. Maren Nielsdatter, 19, Ugift, tjenestefolk. 7. Christen Pedersen, 22, Ugift tjenestefolk FT-1845, Aalborg, Aars, Skivum, Sønderlund, en Gaard, 51, A Kristen Andersen Agerbo, 52, Gift, Gaardmand i Sognet. 2. Karen Marie Jensdatter, 49, Gift, hans Kone Farstrup Sogn Aalborg Amt. 4. Andreas Peter Kristensen, 20, Ugift, deres Barn i Sognet. 5. Jens Kristensen, 15, Ugift, deres Barn i Sognet. 6. Ane Marie Kristensdatter, 14, Ugift deres Barn i Sognet. 7. Thomas Madsen, 26, Ugift, Tjenestekarl Sebber Sogn Aalborg Amt. 8. Jørgensdatter, 21, Ugift Tjenestepige i Sognet FT-1850, Aalborg, Aars, Skivum, Sønderlund, Gaard, 42, b Christen Andersen Agerbo, 57, Gift, gaardmand, huusfader her i sognet Aalborg amt. 2. Karen Marie Jensdatter, 54, Gift, hans kone her i sognet Aalborg amt. 3. Andreas Peter Christensen, 25, Gift, deres børn her i sognet Aalborg amt. 4. Jens Christensen, 20, Gift deres børn her i sognet Aalborg amt. 5. Ane Marie Christensdatter, 19, Gift, deres børn her i sognet Aalborg amt. FT-1870, Aalborg, Aars, Skivum, Skivum, Sønderlundgaard, 85, B Andreas Peter Christensen, 44, Gift, Huusfader, Aulsbruger, Skivum 2. Ane Katrine Larsen, 42, Gift, Huusmoder, Huusbestyreinde, Aars sogn 3. Christen Andersen Agerbo, 77, Gift, Huusfader, Aftægtmand, Skivum 4. Karen Marie Jensen, 72, Gift, Huusmoder, Aftægtkone, Fastrup 5. Larsine Chrestine Christensen, 3, Ugift, Barn, Skivum 6. Maren Kirstine Hansen, 18, Ugift, Tjenestetyende, Pige, Skivum 7. Jonathan Christensen, 18, Ugift, Tjenestetyende, Karl, Skivum. Skivum KB 1875 nr. 3, opslag 127:

32 28 Christen Andersen Agerboe. Aftægtsmand hos sin søn Andreas Agerbo i Sønderlund. 81 aar. Christen blev gift med Karen Marie JENSDATTER [5141], datter af Jens Pedersen VÆVER [13103] og Maren JENSDATTER [13104], den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Karen blev født i 1794 i Kølby, Farstrup Sogn, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Farstrup Kirke, Slet H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 77 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark M i. Andreas Peter Christensen AGERBOE [6524] blev født den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 91 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark M ii. Jens Christensen AGERBOE [3724] blev født den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 78 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark K iii. Ane Marie Christensdatter AGERBOE [6525] blev født den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Troelstrup, Blære, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 79 år. 40. Christen Sørensen AAGAARD [13194] (Søren Christensen 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født i 1784 i Kirketerp Præstegaard, Veggerby, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Veggerby Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Veggerby KB 1784 opslag 36: Dom 5. p. Trinit, den 11. juli: Forpagteren i Kirketerp Præstegaard Søren Aagaards barn Christen. Qvindefaddere: Madme Poulsen fra Aaustrup (Oustrup)*), som bar barnet. Birthe Christensdatter dra Katbye, som gik med. Mandsfaddere: Mons. Otto Henric Nors (Morbror) fra Lundbech. Christen Pedersen i Kalstrup Mølle og Christen Aagaard (Morfar) fra Aagaard i Giver sogn. *) På Øster Oustrupgaard boede i 1781 Anders Povlsen, #26231, med hustruen Helene Pedersdatter Thorup, # Efter mandens død i 1786 drev hun gården videre, til hun solgte den i 1788 til Ole Jacobsen Vinther. FT-1834, Randers, Støvring, Randers Købstad, Brødregade, No. 206, 2. Familie, C Christen Aagaard, 50, Gift, Bogbinder 2. Ane Grein, 53, Gift, hans Kone, 3. Søren Aagaard, 12, Ugift, hans Børn 4. Jensine Aagaard, 14, Ugift, hans Børn 5. Christine Aagaard, 13, Ugift, hans Børn 6. Karen Jensdatter, 19, Ugift, Tjenestepige FT-1840, Randers, Støvring, Randers Købstad, Kirkegaden, No. 421 & 420,, C Dinnes Hansen, 39, Gift, forhen Kjøbmand, lever af sit Sted. 2. Marie Grønvaldt, 30, Gift, hans Kone. 3. Niels Christian Hansen, 5, Ugift, deres Børn. 4. Johannes Hansen, 4, Ugift, deres Børn. 5. Marie Flye, 17, Ugift, Tjenestepige. 6. Christian Aagaard, 56, Enkemand, Bogbinder, Logerende. FT-1845, Randers, Støvring, Randers Købstad, Hjørnet af Kirke- og Torvegade,, 418, B Ole Christiansen, 30, Gift, Kjøbmand, Laasbye sogn Skanderborg amt. 2. Caroline Petersen, 24, Gift, Hans kone, Liisberg sogn Aarhuus amt. 3. Anton Petersen, 11, Ugift, Skolesøgende, hendes broder, Liisberg sogn Aarhuus amt. 4. Madsine Petrine Madsen, 31, Ugift, Tjenestepige, Nykjøbing paa Mors. 5. Christian Aagaard, 61, Enkemand, Bogbinder, logerende, Wegerbye sogn Aalborg amt. FT-1850, Randers, Støvring, Randers Købstad, Østergrave, 1ste Rode, N. 310, 60, F 1, C Bendicte Schmidt født Feilberg, 53, Enke, lever af sine Leieindtægter, Westertørslev Sogn, Randers Amt. 2. Christine Schmidt, 21, Ugift, hendes Datter, Haandarbeide, Randers 3. Jens Schmidt, 28, Ugift, Snedkersvend, Do [ Randers]. 4. Ove Berg, 57, Enkemand, Skibstømmersvend!! Lemvig

33 29 5. Christen Aagaard, 66, Enkemand, Bogbinder!! Wegerbye Sogn, Wiborg Amt. *) *) Veggerby sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt. Christen blev gift med Anne Kirstine GREEN [13206], datter af Enoch Christian GREEN [13216] og Anne Marie POULSDATTER [13217], den i Budolfi Kirke, Budolfi Sogn, Aalborg Amt. Anne blev født i i Aalborg, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Budolfi KB 1811 opslag 37: Bogbinder Christian Aagaard, ungkarl og jfr. Anne Kirstine Green M i. Enoch Sophus Christensen AAGAARD [13641] blev født den i Aalborg, Budolfi Sogn, Aalborg Amt, blev døbt den i Aalborg, Budolfi Sogn, Aalborg Amt, og døde den i København, Københavns Amt, Denmark i en alder af 79 år. 64 M ii. Thoer Green CHRISTENSEN [13639] blev født den i Aalborg, Vor Frue Sogn, Aalborg Amt og blev døbt den i Aalborg, Vor Frue Kirke, Aalborg Amt. Generelle notater: Vor Frue Aalborg, KB 1815 nr. 13, opslag 3: Forældre: Bogbinder Christen Aagaard og hustru Anna Kirstine Green. Faddere: Barnets moder og jordemoder Syndergaard. Bagm. Røhr? Bagm. Holst og barnets fader. Thoer blev gift med Ane Kirstine HANSDATTER [13640]. Ane blev født omkring K iii. Jensine AAGAARD [13208] blev født i 1819 i Randers, Randers Amt, Denmark og blev døbt den i Skt. Mortens Sogn, Randers, Randers Amt, Denmark. 66 K iv. Ane Christine AAGAARD [13209] blev født i 1820 i Randers, Randers Amt, Denmark og blev døbt den i Skt. Mortens Sogn, Randers, Randers Amt, Denmark. 67 M v. Søren Green AAGAARD [13207] blev født den i Randers, Randers Amt, Denmark og blev døbt den i Skt. Mortens Sogn, Randers, Randers Amt, Denmark. 44. Søren Peter Sørensen AAGAARD [13203] (Søren Christensen 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Halkjær Mark, Ejdrup, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 81 år, og blev begravet den i Ejdrup Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1800 opslag 63: Søren Peter. Forældre: Søren Aagaard og Anna Kirstine Pedersdatter i Aagaard. Faddere: Skoleholder Gyldendals kone. Niels Lynderups? enke. Anders Mortensen i Lynderup. Anders Katbye. Hans Christensen i Aagaard og Christen Pedersen fra Nysom. FT-1834, Aalborg, Hornum, Bislev, Hedegaard Bye, Et huus, 56, C Søren Christensen Aagaard, 74, Gift, Almisse Lem. 2. Ane Kirstine Pedersdatter, 61, Gift, Hans kone. 3. Søren Peter Aagaard, 36, Gift, Inderste Murer. 4. Else Nielsdatter, 32, Gift, Hans kone. FT-1840, Aalborg, Aars, Ejdrup, Halkjer Schouhuuse, et Huus, 49, C Petter Sørensen Aagaard, 42, Gift, Muurmester. 2. Else Nielsdatter, 39, Gift, Hans Kone. 3. Søren Christian Pettersen, 6, Ugift, Deres Børn. 4. Niels Sørensen, 5, Ugift, Deres Børn. FT-1845, Aalborg, Aars, Ejdrup, Halkjers Riiskjer Huuse, et Huus, 69, A Peder Sørensen Aagaard, 45, Gift, Muurer, Giver Sogn. 2. Ane Margrethe Christensdatter, 23, Gift, hans Kone, Sebber Sogn. 3. Ane Marie Pedersdatter, 1 - deres Barn, her i Sognet. FT-1850, Aalborg, Aars, Ejdrup, Skjørbech Bye, et Huus, 35, C Søren Peter Sørensen Aagaard, 47, Gift, Selveier, Muurer, Weggerby. 2. Ane Margrethe Christensen, 29, Gift, hans Kone, Sebber. 3. Søren Christian Aagaard, 16, Ugift, deres Børn, Bislev. 4. Lars Peter Aagaard, 8, Ugift, deres Børn, Her i Sognet. 5. Ane Marie Aagaard, 6, Ugift, deres Børn, Her i Sognet.

34 30 6. Søren Peter Aagaard, 4, Ugift, deres Børn, Her i Sognet. FT-1855, Aalborg, Aars, Ejdrup, Halkjers Riiskjer Huuse, et Huus nr. 41. Opslag 17/fol Peter Aagaard, 56, Gift, Murer, Giver sogn. 2. Ane Christensen, 32, gift, hans kone, Sebber sogn. 3. Lars Aagaard, 14, ugift, deres børn. heri sognet. 4. Ane Aagaard, 11, ditto. 5. Søren Aagaard, 8, ditto. 6. Niels Aagaard, 5, ditto. 7. Christian Aagaard, 20, ugift, deres børn, Bislev sogn. FT-1880, Aalborg, Aars, Ejdrup, Ejdrup Sogn, Halkeir, Riiskjær, Nr. 3, C Søren Peter Aagaard, 82, Gift, Murer, Huusfader, Giver Sogn. 2. Ane Margrethe Aagaard, 59, Gift, Huusmoder, hans Kone, Walsted By, Sebber Sogn. 3. Christen Aagaard, 23, Ugift, deres Søn, Murer, Eidrup Sogn. Ejdrup KB 1881 nr. 7, opslag 143 under døde: Søren Peter Sørensen Overgaard (Aagaard?), Husmand på Halkjer Mark, 83 aar. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Murer i Hedegaards Mark, Bislev Sogn, Aalborg Amt, Denmark. Søren blev gift med Else NIELSDATTER [13227], datter af Niels Andersen VÆVER [13255] og Karen NIELSDATTER [13256], den i Skarp Salling Kirke, Slet Herred, Aalborg Amt. Else blev født i 1803 i Hemdrup, Salling, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skarp Salling Kirke, Slet Herred, Aalborg Amt, døde den i Halkjær, Riskjer Huse, Ejdrup, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 39 år, og blev begravet den i Ejdrup Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Skarp-Salling KB 1803 opslag 50: Den 20. februar: Niels Andersen Væver og Karen Nielsdatter i Hemdrup deres barn Else, frembaaren af Christen Smeds kone i Kiøbye, Inger Marie Christophersdatter. Faddere: Christen Andersen af Hemdrup. Ped. Andersen og Johanne Larsdatter af Kiølbye og Andreas True af Krastrup. Løgsted KB 1833 nr. 7, opslag 336: Den 11. juli: Enkemand og murermester Søren Peter Aagaard, boende hos Niels Nielsen i Tollerup hus, gl. 34. Pige Else Nielsdatter, en steddatter af Christen Berthelsen i Brøndum, Salling sogn, gl. 31. aar. Forlovere: Gaardmand Niels Nielsen fra Braadshave, Oudrup sogn og Christen Berthelsen fra Brøndum, Salling sogn. Skarp-Salling KB 1833 nr. 1, opslag 106: Enkemand Søren Peter Aagaard, 23 aar af Brøndum og pige Else Nielsdatter af Brøndum, 31 aar. Forlovere. Husmand Christen Berthelsen af Brøndum og gaardmand Niels Nielsen af Braadshave. Viet i kirken den 28. september. Anmeldt til ægteskab den10. juli M i. Søren Christian AAGAARD [13232] blev født omkring 1834 i Bislev Sogn, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark. 69 M ii. Niels Sørensen AAGAARD [13233] blev født omkring Søren blev derefter gift med Ane Margrete CHRISTENSDATTER [13228], datter af Christen Christensen BJERREGAARD [13234] og Mette Marie ANDERSDATTER [13235], den i Ejdrup Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Ane blev født den i Valsted, Sebber Sogn, Aalborg Amt, Danmark og blev døbt den i Sebber Kirke, Aalborg Amt, Danmark. Ægteskabsnotater: Ejdrup KB 1843 nr. 3, opslag 103: Enkemand og murermester Søren Petter Sørensen Aagaard af Halkjær Riskjerhuse, 42 aar i 3. ægteskab. Pigen Ane Margrethe Christensdatter af Halkjær huuse, 22 ar, vac. den 27. august 1824 af Sørentzsen. Forlovere: Husmand Christen Christensen Bjerregaatd af Walsted og husfæster Niels Christensen af Halkjær

35 31 Skovhuse. 70 M i. Lars Peter AAGAARD [13229] blev født omkring 1842 i Ejdrup Sogn, Aalborg Amt, Denmark. 71 K ii. Ane Marie AAGAARD [13230] blev født omkring 1844 i Ejdrup Sogn, Aalborg Amt, Denmark. 72 M iii. Søren Peter AAGAARD [13231] blev født omkring 1846 i Ejdrup Sogn, Aalborg Amt, Denmark. 73 M iv. Niels AAGAARD [23755] blev født omkring 1850 i Ejdrup Sogn, Aalborg Amt, Denmark. 74 M v. Christen Sørensen AAGAARD [13254] blev født den i Skørbæk, Ejdrup sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Ejdrup Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Ejdrup KB 1856 nr. 6, opslag 6: Christen Sørensen Aagaard. Hjemmedøbt den 16. november. Forældre: Murer Søren Peter Sørensen Aagaard og hustru Ane Margrethe Christensdatter af Skørbæk. Faddere: Barnet moder. Husmand Niels Ravnborgs enke. Barnet fader. Husmand Peder Eliasen og tjenestekarl Anders Pedersen. Alle af Skørbæk. 47. Niels Sørensen AAGAARD [6187] (Søren Christensen 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født i 1810 i Blære bys mark, Blære, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Blære KB 1810 opslag 118/K02-60: D. 26de August var i Blære til Daabs Publication Søren Christensen Aagaard paa Blære Mark Hs. Søn Niels; som var hiemmedøbt D. 6te Junij sidste. Faddere: Jens Blegvads Hustrue af Lynderup. Hans Smeds Datter af Aagaard. Jens Blegvad af Lynderup. Christen Grydermand og Mads Bach af Blære. FT-1840, Aalborg, Kær, Hals, Hals by, et hus, 21, A Niels Aagaard, 30, gift, Daglejer og sømand. 2. Kirsten Larsdatter, 36, Gift, hans kone. 3. Ane Kirstine Nielsen, 4, ugift, deres barn 4. Ane Marie Nielsen, 2, ugift, deres barn. 5. Ane Christensdatter, 63, enke, Hænders arbejde og familiehjælp. 6. Elisabeth Sophie Kjeldskov, født Sejer, 39, enke, ernærer sig ved haandarbejde, bor til leje. 7. Nicoline Conradine Kjeldskov, 8, ugift, hendes barn. 8. Hansine Margrete Sophie Sørensen, 4, ugift, hendes barn. 9. Adolphine Catherine Maria Sørensen, 3, ugift, hendes barn. 10. Ane Catrine Christensen, 18, ugift, hendes pige. 11. Johanne Michaeline Madsen, født Schmidt, 35, enke, Skipperenke, har part i et skib, bor til leje. 12. Niels Tønne Madsen, 7, ugift, hendes barn. 13. Caroline Madsen, 5, ugift, hendes barn. FT-1845, Aalborg, Kær, Hals, Hals by, et hus, 89-F1, A Niels Jonnien Aagaard, 35, gift, Ejer af huset, baadfører. Blære sogn, Aalborg amt. 2. Kirstine Larsdatter, 41, gift, hans kone. Dronninglund sogn, Hjørring amt. 3. Ane Kirstine Nielsdatter, 9, ugift, deres barn, her i sognet. 4. Ane Marie Nielsdatter, 7, ugift, deres barn, her i sognet. 5. Maren Kirstine Nielsdatter, 5, ugift, deres barn. her i sognet. 6. Christiane Nielsdatter, 2, ugift, deres barn, her i sognet. FT-1850, Aalborg, Kær, Hals, Hals By, et Hus, 12 F1, C Niels Sørensen Aagaard, 40, Gift, Husmand, Daglejer, Husfader, Biersted* Sogn, Aalborg Amt. *) Blære. 2. Kirsten Larsdatter, 46, Gift, hans Kone, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt. 3. Ane Kirstine Nielsdatter, 14, Ugift, deres Børn, Hals Sogn, Aalborg Amt. 4. Ane Marie Nielsdatter, 12, Ugift, deres Børn, Hals Sogn, Aalborg Amt. 5. Maren Kirstine Nielsdatter, 10, Ugift, deres Børn, Hals Sogn, Aalborg Amt. 6. Christiane Nielsdatter, 7, Ugift, deres Børn, Hals Sogn, Aalborg Amt. FT-1855, Aalborg, Kær, Hals, Hals By, et Hus, 89 F1, C Niels Sørensen Aagaard, 46, Gift, Huseier, Fisker, Husfader, Blære Sogn, Aalborg Amt. 2. Kirsten Larsdatter, 51, Gift, hans Kone, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt. 3. Ane Kirstine Nielsdatter, 19, Ugift, deres Børn, Hals Sogn, Aalborg Amt.

36 32 4. Ane Marie Nielsdatter, 17, Ugift, deres Børn, Hals Sogn, Aalborg Amt. 5. Maren Kirstine Nielsdatter, 15, Ugift, deres Børn, Hals Sogn, Aalborg Amt. 6. Christiane Nielsdatter, 12, Ugift, deres Børn, Hals Sogn, Aalborg Amt. FT-1860, Aalborg, Kær, Hals, Hals By, et Hus, 98 F1, C Niels Sørensen Aagaard, 50, Gift, Huseier, Fisker, Husfader, Blære Sogn, Aalborg Amt. 2. Kirstine Larsdatter, 56, Gift, hans Kone, Dronninglund Sogn, Hjøring Amt. 3. Christiane Nielsdatter Aagaard, 17, Ugift, deres Datter, Hals Sogn, Aalborg Amt. FT-1880, Aalborg, Kær, Hals, Hals By, et Hus, 38 [14], C Niels Sørensen Aagaard, 69, Gift, Fisker, Lille Aagaard, Viborg Amt. 2. Kirstine Larsen, 75, Gift, hans Hustru, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Fisker 1860 i Hals, Aalborg Amt, Denmark. Niels blev gift med Kirstine LARSDATTER [6188]. Kirstine blev født i 1804 i Dronninglund Sogn, Hjørring Amt, døde den i Hals, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 76 år, og blev begravet den i Hals kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 75 K i. Ane Kirstine Nielsdatter AAGAARD [18409] blev født omkring Ane blev gift med Niels PEDERSEN [18415]. Niels blev født omkring 1823 i Rødhus, Hune Sogn, Hjørring Amt, DK K ii. Ane Marie Nielsdatter AAGAARD [18410] blev født omkring 1838 i Hals, Aalborg Amt, Denmark. 77 K iii. Maren Kirstine Nielsdatter AAGAARD [18411] blev født omkring 1840 i Hals, Aalborg Amt, Denmark. 78 K iv. Christiane Nielsdatter AAGAARD [18408] blev født omkring 1843 i Hals, Aalborg Amt, Denmark. 50. Niels HANSEN [303] (Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 70 år, og blev begravet den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1804 opslag 65: Forældre: Hans Christensen og Maren Christensdatter i Aagaard. Faddere: Enken i Lynderup. Skoleholderens kone i Giver. Morten Hansen (#245), Katby. Hr. (Mathias Svante) Lassen (#103) i Oustrup. Anders Mortensen, Lynderup. Niels HANSEN #303 blev konfirmeret 1820 med karaktererne: Temmelig gode kundskaber og god opførsel. FT-1845, Aalborg, Aars, Giver, Aagaard, en Gaard, 14, A Niels Hansen, 40, Ugift, Gaardmand, her i Sognet. 2. Maren Christensdatter, 82, Enke(mand), hans Moder, som opholdes af Sønnen, her i Sognet. 3. Christen Pedersen, 51, Ugift, Tjenestefolk, Haubroe Sogn, Aalborg Amt. 4. Søren Christensen, 28, Ugift, Tjenestefolk, her i Sognet. 5. Niels Christensen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Aars Sogn, Aalborg Amt. 6. Hans Christ. Jensen, 22, Ugift, Tjenestefolk, her i Sognet. 7. Inger Marie Jacobsdatter, 19, Ugift, Tjenestefolk, Sønderup Sogn, Aalborg Amt. FT-1850, Aalborg, Aars, Giver, Aagaard, 17, C Niels Hansen, 45, Gift, Gaardm[an]d, Huusfader, Her i 2. Sognet/Aalborg Amt. 2. Kirsten Marie Madsdatter, 24, Gift, hans Kone,??ng/Aalborg Amt. 3. Jørgen Christian Nielsen, 2, Ugift, deres Søn, Her i Sognet/Aalborg Amt. 4. Maren Christensdatter, 87, Enke, Mandens Moder, Aftægtskone, Her i Sognet/Aalborg Amt. 5. Christen Sørensen, 33, Ugift, Tjenestefolk, Sønderup S/Aalborg Amt. 6. Jens Nielsen, 30, Ugift, Tjenestefolk, Eidrup S/Aaborg Amt. 7. Hans Christian Jensen, 27, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet/Aalborg Amt. 8. Johanne Sørensen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Sønderup S/Aalborg Amt.

37 33 9. Kirsten Jensdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk, Dall S/Aalborg Amt. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Gaardmand i Aagaard i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Niels blev gift med Kirsten Marie MADSDATTER [304], datter af Mads Christensen SEJLFLOD [316] og Maren SØRENSDATTER [317], den i Nøvling, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Kirsten blev født den i Visse, Nøvling, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Nøvling Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 66 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Forlovere var Mads Christensen, gårdmand i Visse og Jens Nielsen, ejer af Rebstrup Mølle M i. Jørgen Christian NIELSEN [221] blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Kirsten Marie Madsdatter_P304. Gravsten paa Giver kirkegaard. Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark K ii. Maren NIELSEN [100] blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 69 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 52. Maren Kirstine NIELSDATTER [3183] (Birgithe CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født i 1794 i Vester Lynnerup, Skivum sogn, Aars H, Aalborg Amt. DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Kondrup, Borup, Randers Amt, Denmark i en alder af 73 år, og blev begravet i i Borup Kirkegaard, Randers Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1794 opslag 17: Dom X p. Trin (24. august). Forældre: Niels Mortensen og Birgithe Christensdatter i Lynderup. Maren Kirstine, frembaaren af Madme Lassen i Øster Oustrup. Niels Kroghs hustru (Karen Larsdatter, #3547) i Torsgaard stod hos. Faddere: Sn Lassen i Øster Oustrup. Anders Jensen i Katbyegaard og Lars Hopp i Frøsang. Skivum KB 1845 nr. 3, opslag 129: Birgitte Christensdatter, aftægts gaardmandsenke i Lynderyp. 82 aar. Maren blev gift med Peder Jensen TERP [10515], søn af Jens PEDERSEN [10517] og Karen Pedersdatter BLEGVAD [10518], den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Peder blev født den i Terp, Kousted sogn, Randers Amt, DK, døde den i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK i en alder af 25 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Skivum KB 1818 opslag 105: Peder Jensen Terp og Maren Kirstine Nielsdatter, ugifte Morten Nielsens datter i Lynderup. Forlovere: Jens Blegvad og Laurids Jensen, begge gaardmænd af Lynderup. Barn af dette ægteskab: 81 K i. Kirstine Catrine PEDERSDATTER [10516] blev født den i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK i en alder af 22 år. Generelle notater: Skivum KB 1819 nr. 1, opslag 13: Maren Catrine. Forældre: Peder Jensen Therup. gmd. i Lynderup og Maren Kirstine Nielsdatter. Faddere: Lars Jensen Flades kone fra Therup. Christen Andersens kone fra Kieldal. Lars Flade fra Therup. Christen Andersen i Kieldal. Laust Jensen i Lynderup. Maren blev derefter gift med Niels Jensen TERP [10509], søn af Jens PEDERSEN [10517] og Karen Pedersdatter BLEGVAD [10518], den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Niels blev født den i Kousted sogn, Randers Amt, DK, døde den i Kondrup, Borup, Randers Amt, Denmark i en alder af

38 34 73 år, og blev begravet den i Borup Kirkegaard, Randers Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Skivum KB 1820 opslag 107: Niels Jensen, tjenestekarl i Lynderup og Maren Kirstine Nielsdatter afg. Peder Jensen Therups enke i Lynderup. Forlovere: Jens Blegvad og Jørgen Nielsen, Lynderup. 82 K i. Birgithe NIELSDATTER [15530] blev født den i Vester Lynnerup, Skivum sogn, Aars H, Aalborg Amt. DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Vester Lynnerup, Skivum sogn, Aars H, Aalborg Amt. DK i en alder af 1 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1821 opslag 19. Birgithe. Forældre: Niels Jensen Therp gaardmand i Lynderup og Maren Kirstine Nielsdatter. Faddere: Peder Andersens kone i Blegvad. Mad: Byrges tjenestepige Mariane Jensdatter fra Nibe. Niels Andersen af Asferg. Jørgen Nielsen i Lynderup. Jens Jensen i Porsborg. 83 K Skivum KB 1823 nr. 2, opslag 136: Birgithe Nielsdatter. Gaardmand Niels Jensen Therups datter i Lynnerup. 1 aar og 33 uger. ii. Nicoline NIELSDATTER [15531] blev født den i Vester Lynnerup, Skivum sogn, Aars H, Aalborg Amt. DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK i en alder af 9 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1823 opslag 21. Nicoline. Forældre: Niels Jensen Therp gaardmand i Lynderup og Maren Kirstine Nielsdatter. Faddere: Afg. Hans Smeds enke i Aagaard. Anders Jensens kone i Sønderlund. Lars Jensen Flade fra Therup. Christen Andersen i Sønderlund. Jørgen Nielsen i Synderup. 84 K iii. 85 K iv. 86 K v. 87 K vi. Skivum KB 1833 nr. 1, opslag 146: Nicoline Nielsdatter. Gdmd. Niels Jensens Therps datter i Lynnerup. 9 aar og 8 mdr. Birgithe NIELSDATTER [10510] blev født den i Vester Lynnerup, Skivum sogn, Aars H, Aalborg Amt. DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Vester Lynnerup, Skivum sogn, Aars H, Aalborg Amt. DK i en alder af 25 år. Generelle notater: Skivum KB 1825 opslag 29. Birgithe. Forældre: Niels Jensen Therp gaardmand i Lynderup og Maren Kirstine Nielsdatter. Faddere: Thomas Jensens kone fra Kondrup. Lars Jensen Flades datter, samt Lars Jensen Flade fra Thorup. Thomas Jensen fra Kondrup. Christen Andersen af Sønderlund. Karen NIELSDATTER [10511] blev født den i Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Raasted Sogn, Støvring H, Randers Amt, Denmark i en alder af 71 år, og blev begravet den i Raasted Kirkegaard, Støvring Herred, Randers Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1828 opslag 37. Karen. Forældre: Niels Jensen Therp gaardmand i Lynderup og Maren Kirstine Nielsdatter. Faddere: Peder Blegvads kone og Christen Andersens kone i Sønderlund. Peder Blegvad. Lars Flade fra Therup og Thomas Jensen fra Søndrup. Petrea NIELSDATTER [10512] blev født den i Vester Lynnerup, Skivum sogn, Aars H, Aalborg Amt. DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 24 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1830 opslag 41. Petra Kirstine Nielsdatter Therp. Forældre: Niels Jensen Therp gaardmand i Lynderup og Maren Kirstine Nielsdatter. Faddere: Hans Smeds enke af Aagaard. Mette Christence Andersdatter fra Nibe. Gdm. Jørgen Nielsen af Lynderup. Gdm. Chr. Andersen af Sønderlund. Ungkarl Niels Hansen af Aagaard, Giver Sogn. Petrea blev gift med Lars Jensen FOGED [10522]. Lars blev født den i Kousted sogn, Randers Amt, DK, døde den i Kousted sogn, Randers Amt, DK i en alder af 68 år, og blev begravet den i Kousted Kirkegaard, Nørhald Herred, Randers Amt, DK. Kirsten NIELSDATTER [10513] er født omkring 1831 i Vester Lynnerup, Skivum sogn, Aars H,

39 88 K 35 Aalborg Amt. DK og døde den i Vester Lynnerup, Skivum sogn, Aars H, Aalborg Amt. DK i en alder af ca. 19 år. vii. Nicoline NIELSDATTER [10514] blev født den i Vester Lynnerup, Skivum sogn, Aars H, Aalborg Amt. DK, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Kousted sogn, Randers Amt, DK i en alder af 75 år, og blev begravet den i Kousted Kirkegaard, Nørhald Herred, Randers Amt, DK. Generelle notater: Skivum KB 1835 nr. 2, opslag 55. Nicoline Nielsdatter. Hjemmedøbt den 6. december. Forældre: Gaardmand Niels J. Therp og Maren Kirstine Nielsdatter af Vester Lynderup. Faddere:. Fisher kone af Højris Mølle. Gdmd Chr. Christensens kone af Katbygaard. Gdmd. Christen Aggerbo af Sønderlund, samt mandens broder? Nicoline blev gift med Lars Jensen FOGED [10522]. Lars blev født den i Kousted sogn, Randers Amt, DK, døde den i Kousted sogn, Randers Amt, DK i en alder af 68 år, og blev begravet den i Kousted Kirkegaard, Nørhald Herred, Randers Amt, DK. 53. Ane Dorthea HANSDATTER [313] (Mette CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født i 1794 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaardshuset, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 79 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1794 opslag 60: Forældre: Hans Christensen og Mette Christensdatter af Aagaard. Den 15. juni 1794, døbt Ane Dorthe. Skoleholderens kone i Giver bar barnet. Forpagterens hustru i Kirketerp stod hos. Faddere: Sn. Lassen i Oustrup. Anders Jensen i Katbygaard. Niels Mortensen i Lyndrup. Giver KB 1873 nr. 2, opslag 89: Ane Dorthea Hansdatter, enke efter husmand Jens Christensen, Aagaardhuset, 79 aar. Ane blev gift med Jens CHRISTENSEN [2990], søn af Christen JENSEN [3645] og Karen NIELSDATTER [3646], den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Jens blev født den i Mosbæk, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaardshuset, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 82 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Et andet navn for Jens var CHRISTENSEN MOSBÆK. Ægteskabsnotater: Giver kirkebog 1823 opslag 103: Jens Christensen, tjenestekarl i Aagaard, 34 år og Ane Dorthea Hansdatter afg. Hans Christenses datter af Aagaard. Forlovere: Jens Blegvad i Lynderup og Søren Jensen af Katbyg. 89 M i. Hans Christian JENSEN [2992] blev født den i Aagaardshuset, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Porsborg, Lynnerup, Giver sogn, Aalborg Amt, DK i en alder af 56 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Giver kirkebog 1823 opslag 8: Forældre: Jens Christensen af Aagaardshuset og Ane Dorthea Hansdatter. Faddere: Niels Terps kone af Lynderup, Christen Agerboes kone af Sønderlund, Niels Terp i Lynderup, Christen Agerboe af Sønderlund og Jørgen Hansen af Aagaard.?? FT-1834, Aalborg, Aars, Giver, Giver bye, 11, B6298 Maren Christensdatter, 64, Enke(mand), Gaardmand enke Niels Hansen, 29, Ugift, Hendes søn gaardbrugende enkes søn Christen Pedersen, 40, Ugift, Tjenestefolk Jens Andersen, 22, Ugift, Tjenestefolk Anders Nielsen, 26, Ugift, Tjenestefolk Christen Sørensen, 17, Ugift, Tjenestefolk Hans Christian Jensen, 11, Ugift, Tjenestefolk Ane Christensdatter, 51, Ugift, Tjenestefolk. FT-1840, Aalborg, Aars, Giver, Aagaard, en Hgaard, 12, C4023

40 36 1.Maren Christensdatter, 77, Enke, Gaardmands Enke 2. Niels Hansen, 35, Ugift, hendes Søn. 3. Hans-Christ. Jensen, 17, Ugift, Pleiesøn. 4. Christen Pedersen, 46, Ugift, Tjenestefolk. 5. Peder Jensen, 21, Ugift, Tjenestefolk. 6. Christen Sørensen, 23, Ugift, Tjenestefolk 7. Karen Nielsdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk. FT-1845, Aalborg, Aars, Giver, Aagaard, en Gaard, 14, A Niels Hansen, 40, Ugift, Gaardmand, her i Sognet. 2. Maren Christensdatter, 82, Enke(mand), hans Moder, som opholdes af Sønnen, her i Sognet. 3. Christen Pedersen, 51, Ugift, Tjenestefolk, Haubroe Sogn, Aalborg Amt. 4. Søren Christensen, 28, Ugift, Tjenestefolk, her i Sognet. 5. Niels Christensen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Aars Sogn Aalborg Amt. 6. Hans Christ. Jensen, 22, Ugift, Tjenestefolk, her i Sognet. 7. Inger Marie Jacobsdatter, 19, Ugift, Tjenestefolk, Sønderup Sogn, Aalborg Amt. FT-1850, Aalborg, Aars, Giver, Aagaard,, 17, C Niels Hansen, 45, Gift, Gaardm[an]d, Huusfader, Her i Sognet/Aalborg Amt 2. Kirsten Marie Madsdatter, 24, Gift, hans Kone,??ng/Aalborg Amt 3. Jørgen Christian Nielsen, 2, Ugift, deres Søn, Her i Sognet/Aalborg Amt 4. Maren Christensdatter, 87, Enke, Mandens Moder, Aftægtskone, Her i Sognet/Aalborg Amt 5. Christen Sørensen, 33, Ugift, Tjenestefolk, Sønderup S/Aalborg Amt 6. Jens Nielsen, 30, Ugift, Tjenestefolk, Eidrup S/Aaborg Amt 7. Hans Christian Jensen, 27, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet/Aalborg Amt. 8. Johanne Sørensen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Sønderup S/Aalborg Amt 9. Kirsten Jensdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk, Dall S/Aalborg Amt M Giver KB 1880 opslag 83: Hans Christian Jensen. Indsidder, daglejer, hos husmand Jens Pedersen i Porsborg, født her i sognet. Ugift. 56 aar. ii. Søren Christian JENSEN [2991] blev født den i Aagaardshuset, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 55 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 55. Peder Jensen BISGAARD [15344] (Mette CHRISTENSDATTER 5, Inger CHRISTENSDATTER 4, Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1) blev født i 1775 i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 84 år, og blev begravet den i Brorstrup Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Et andet navn for Peder var Peder JENSEN. Generelle notater: FT-1834, Aalborg, Aars, Brorstrup, Brorstrup, 8, B Peder Jensen, 57, Gift, Gaardmand. 2. Karen Wognsdatter, 53, Gift, Hans kone. 3. Jens Pedersen, 29, Ugift, Deres børn. 4. Christen Pedersen, 18, Ugift, Deres børn. 5. Mette Pedersdatter, 32, Ugift, Deres børn. 6. Karen Pedersdatter, 14, Ugift, Deres børn. FT-1840, Aalborg, Aars, Brorstrup, Brorstrup, en Gaard, 2, C Peder Jensen, 64, Gift, Gaardmand. 2. Karen Wognsen, 59, Gift, hans Kone. 3. Mette Pedersen, 38, Ugift, deres Børn. 4. Christen Pedersen, 25, Ugift, deres Børn. 5. Karen Pedersen, 20, Ugift, deres Børn. FT-1845, Aalborg, Aars, Brorstrup, Brorstrup By, en Gaard, 2, A Peder Jensen, 68, Gift, Gaardmand, her i Sognet. 2. Karen Vognsdatter, 64, Gift, hans Kone, her i Sognet. 3. Christen Pedersen, 29, Ugift, deres Barn, her i Sognet.

41 4. Mette Pedersdatter, 40, Ugift, deres Barn, 37 her i Sognet. Den 26. februar 1802 udsteder Sigfred Viktor Raben Lewetzau til Nørlund med flere godser et fæstebrev til landsoldat Peder Jensen Bisgård af Brorstrup, på den gård samme sted, som hans far Jens Bisgård formedelst alderdom og sygdom har opladt for ham, hartkorn 5 tdr. og 1 skp., han skal svare landgilde efter den nye ligning, den er ikke præciseret i fæsteprotokollen, samtidig forpligter han sig til at lade bygningerne forsikre i landets brandkasse. Endelig skal han huse og hjælpe sin gamle far efter en imellem dem oprettet kontrakt. (Nørlund fæsteprotokol side 485). Kilde: Slægten Bisgaard, Dansk Slægtshistorie, Kjellerup Brorstrup KB 1859 nr. 6, opslag 90: Peder Jensen Bisgaard. Aftægtsmand i Brorstrup. 84 aar gl. Peder blev gift med Karen VOGNSDATTER [15341], datter af Vogn MOGENSEN [15336] og Johanne NIELSDATTER [15337]. Karen blev født i 1779 i Vejrhøj, Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 78 år, og blev begravet den i Brorstrup Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 91 K i. Mette PEDERSDATTER [15346] blev født den i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. Begivenheder i hendes liv: Hun blev konfirmeret i 1818 i Brorstrup Kirke, Aalborg Amt, Denmark M ii. Jens Pedersen BISGAARD [15351] blev født den i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Brorstrup Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 67 år, og blev begravet den i Sønderup Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 93 K iii. Johanne PEDERSDATTER [18844] blev født den i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Brorstrup Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Brorstrup KB nr. 28 opslag 2/ K01-02: Johanna. Far: Peder Bisgaard. Begivenheder i hendes liv: Hun blev konfirmeret i 1823 i Brorstrup Kirke, Aalborg Amt, Denmark. 94 K iv. Maren PEDERSDATTER [18846] blev født den i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Brorstrup KB 1811 nr 32, opslag 3: Maren. Døbt den 17. Far: Peder Bisgaard. Begivenheder i hendes liv: Hun blev konfirmeret i 1826 i Brorstrup Kirke, Aalborg Amt, Denmark. 95 M v. Christen PEDERSEN [15347] blev født den i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Brorstrup KB 1815 opslag K01-06: Christen Pedersen. Forældre: Gaardbruger Peder Bisgaard og hustru Karen Wognsdatter i Brorstrup. Døde efter 14 dage. 96 K vi. Karen PEDERSDATTER [15348] blev født den i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Smorup, Brorstrup, Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Brorstrup KB 1820 nr. 2, opslag 11: Karen Pedersdatter. Døbt den 11. august i Smorup. Forældre: Gaardbruger Peder Bisgaard og hustru Karen Wogensdatter i Brorstrup. Faddere: Gaardbr. Niels Wognsen i Vejrhøy. Mogens Wognsen i Deilbierg. Hans Dalum. Maren

42 38 Jensdatter i S.strup. Anna Christensdatter af Christen Jensen BISGAARD [18863] (Mette CHRISTENSDATTER 5, Inger CHRISTENSDATTER 4, Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1) blev født omkring 1775 i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Skaldborg, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca. 61 år, og blev begravet den i Ravnkilde Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater:?? FT-1801, Aalborg, Aars, Brorstrup, Brorstrup, 2, B Jens Christensen, 27, Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer 2. Gertrud Jensdatter, 27, Gift, hans kone 3. Christen Jensen, 1, Ugift, deres søn 4. Berthel Christensen, 38, Ugift, mandens broder 5. Christen Jensen, 24, Ugift, tienestekarl, gevorben soldat 6. Karen Vognsdatter, 15, Ugift, tienestepiige 7. Anna Christensdatter, 72, Enke, mandens moder, faaer ophold af gaarden. FT-1834, Aalborg, Aars, Ravnkilde, Bye Fyrkild, et Huus, 54, B Christen Jensen, 60, Gift, Lever af sit avl. 2. Karen Maria Christensdatter, 62, Gift, Hans kone. 3. Jens Christensen, 24, Ugift. Deres søn arbeidskarl. 4. Peder Christensen, 67, Ugift, Indsidder og arbeidskarl. Ravnkilde KB 1836 nr. 1, K04-36: Christen Christensen* Bisgaard, husmand i Skaldborg, 61 aar gl. f~1775 *) Jensen? Christen blev gift med Karen Marie CHRISTENSDATTER [25246]. Karen blev født omkring 1772 i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Skaldborg, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca. 83 år, og blev begravet den i Ravnkilde Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 97 M i. Christen Christensen BISGAARD [25251] blev født omkring 1805 i Skaldborg, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark M ii. Jens Christensen BISGAARD [25252] blev født den i Skaldborg, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Skaarup Mark, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet den i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. 58. Jens CHRISTENSEN [2990] (Christen JENSEN 5, Jens CHRISTENSEN 4, Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1) blev født den i Mosbæk, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaardshuset, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 82 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Et andet navn for Jens var CHRISTENSEN MOSBÆK. Generelle notater: Giver KB 1789 opslag 57: Jens. Forældre: Christen Jensen og hustru Karen Nielsdatter af Moesbech. Faddere: Fasteren. Bachs. af Lille Binderup sogn bar. Mosteren (Mette Hansdatter), Niels Jakobsens og datter (Karen eller Ane) af Moesbech stod hos hende. Mandsfaddere: Niels Jakobsen og Christen Jensen af Moesbech, samt Jens Christensen af Giver. Giver KB 1825 opslag 142: Jens Christensen (35) og hustru Ane Dorthe Hansdatter flytter fra Giver, Aagaard til Nørager. Ingen børn nævnt? FT-1834, Aalborg, Aars, Aars, Gundestrup Bye, et huus, 64, A Jens Christensen, 45, Gift, huusmand lever af sin jordlod. 2. Anne Dorthea Hansdatter, 41, Gift, hans kone. 3. Søren Christian Jensen, 7, Ugift, deres barn FT-1840, Aalborg, Aars, Aars, Gundestrup Bye, et huus, 60, A4544

43 39 1. Jens Christensen Moesbæk, 51, gift huusmand lever af sin huslod. 2. Ane Dorthe Hansdatter, 48, gift, hans kone. 3. Søren Christian Jensen, 12, ugift, deres søn. 4. Ane Magrethe Jensdatter, 60 ugift, lever af at spinde og sy. FT-1845, Aalborg, Aars, Giver, Aagaard, et Huus *), 15, A Jens Christensen, 56, Gift, Huusmand her i Sognet. 2. Ane Dorthe Hansdatter, 51, Gift, hans Kone her i Sognet. 3. Søren Christian Jensen, 18, Ugift, deres Søn, her i Sognet. FT-1850, Aalborg, Aars, Giver, Giver Bye **), et Huus, 16, C Jens Christensen, 61, Gift, Huusmand, Huusfader Her i Sognet/Aalborg Amt. 2. Ane Dorthea Hansdatter, 56, Gift, hans Kone Her i Sognet/Aalborg Amt. 3. Søren Christian Jensen, 23, Ugift, deres Søn Her i Sognet/Aalborg Amt. *) Står lige efter Aagaard. **) Familien står foran Aagaard, som vises på næste side i FT, så måske har de boet i et hus ved Aagaard. I fæstebrevet til Hans Christensen står: Fæster til Smedesvend Hans Christensen, som i nogle år har opholdet sig i Ågård, det stykke østers af Ågårds ejendom, hvorpå han allerede har bygget sig et våningshus og en smedie, nemlig 8 af hedejord opbrudte agre og et lille stykke østen for huset til bækken i Katbydal og imod nord indtil kirkestien, samt et lidet stykke omflydt eng imellem Katbygårds, Vester Ovstrups og Aagaards enge. I dag ligger der 3 ejendomme på Katbyvej 3-7 og det er måske her Aagaardshuset har ligget. Mat. nr. 1b-1g. Aagaard har Mat nr. 1. Giver KB 1871 nr. 3, opslag 82: Jens Christensen, gift husmand i Aagaardshuset, 82 aar. Jens blev gift med Ane Dorthea HANSDATTER [313], datter af Hans CHRISTENSEN [214] og Mette CHRISTENSDATTER [312], den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Ane blev født i 1794 i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaardshuset, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 79 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Giver kirkebog 1823 opslag 103: Jens Christensen, tjenestekarl i Aagaard, 34 år og Ane Dorthea Hansdatter afg. Hans Christenses datter af Aagaard. Forlovere: Jens Blegvad i Lynderup og Søren Jensen af Katbyg. (Dobbelt slægtslinje. Se person 53 på side 35)

44 40

45 41 7. generation (3x tipoldebørn) 60. Andreas Peter Christensen AGERBOE [6524] (Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 91 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1825 opslag 26: Andreas Peter Christensen Forældre: Christen Andersen, gaardmand i Sønderlund og Maren Marie Pedersdatter. Faddere: Madamme Byrges tjenestepige, Maria. fra Nibe. Mette Christense Andersdatter af Sønderlund og Morten Andersen ibid. Niels Therp og Jørgen Nielsen, begge af Lynnerup. FT-1890, Aalborg, Aars, Skivum, Sønderlund,, 4, B Andreas Peter Christensen Agerbo, 64, Gift, Husfader, Gaardmand, Sønderlund. 2. Ane Catrine Christensen, F. Lassen, 63, Gift, Husmoder, Kone, Sjøstrup pr. Aars. 3. Larsine Kristine Christensen, 23, Ugift, Datter, Sønderlund. 4. Martin Edvard Christensen, 14, Ugift, Tyende, Dreng, Giver. Gravsten på Skivum kirkegaard, Andreas Peter Christensen AgerboP6524 og Anna Kathrine Larsdatter_P6526. Ejer af Sønderlund, Sønderlundvej 8. Gården lå tidligre på line med Kjærgårdsholm, hvorfra den er udstykket. Den nuværende gård er fra begyndelsen af 1900-tallet og bygget ca. 50 meter længere mod øst og vendt en halv omgang. Regnskabet fra byggeudgifterne fra den tid ser sådan ud: Udgravning: 129 kr. 75 øre. Sten: 856 kr. 60 øre. Stenhugning; 19 kr. Tømmer: 1037 kr. 58 øre. Kalk: 250 kr. Skiffer: 1055 kr. 60 øre. Kridt: 15 kr. 24 øre. Tjære: 1 kr. Tækning: 37 kr. 50 øre. Murer: 1162 kr. Snedker: 835 kr. 22 øre. Smeden: 41 kr. Maler: 11 kr. Arbejdsløn: 128 kr. Diverse: 1216 kr. Kilde: Bogen om Skivum af Poula Jensen, Andreas blev gift med Anne Kathrine LARSDATTER [6526]. Anne blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 65 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 99 K i. Larsine Christine Andersen AGERBOE [10306] er født den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 8 år K ii. Larsine Christine Christensen AGERBOE [9974] blev født den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 76 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.

46 Jens Christensen AGERBOE [3724] (Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 78 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1830 nr. 1, opslag 40: Jens Christensen. Fik 1905 navneændring til: Jens Agerboe. Forældre: Christen Andesen, gaardmand i Sønderlund og hustru Karen Marie Pedersdatter*). Faddere: Niels Therps kone af Synderup. Niels Christensens hustru af Sønderlund. Niels Therp af Synderup. Niels Hansen af Aagaard. Morten Andersen af Sønderlund. *) Jensdatter. FT-1880, Aalborg, Aars, Giver, Giver Sogn, Giver Udflyttere, En Gaard, Nr. 10, C Jens Chr. Agerboe, 49, Gift, Huusfader, Gaardeier, Sønderlund 2. Kirsten Nielsdatter, 43, gift, hans Kone, Huusmoder, Giver. 3. Johane Jensen, 15, Ugift, deres Barn, Aistrup 4. Niels Christian Jensen, 12, ugift, deres Barn, Aistrup. 5. Karl Marinus Jensen, 9, Ugift, deres Barn, Aistrup. 6. Ane Jensen, 6, Ugift, deres Barn, Aistrup. 7. Thomas Chr. Jensen, 3, Ugift, deres Barn, Aistrup. 8. Anders Peter Jensen, under 1 Aar, Ugift, deres Barn, Aistrup. 9. Jørgen Jacpb Nielsen, 19, Ugift, Tjenestekarl, Aalborg. Giver KB 1909 nr. 2, opslag 266: Jens Agerbo. Gaardejer i Astrup, Giver sogn, Aars Herred. Født i Sønderlund, Skivum sogn, søn af gaardmand Kristen Andersen og hustru Karen Marie Pedersdatter af Sønderlund. Gift med Kirsten Nielsdatter. Sidste fælles bopæl. Astrup. 78 aar. Jens blev gift med Kirsten NIELSDATTER [3638], datter af Niels Morten NIELSEN [3636] og Johanne JENSDATTER [3637], den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Kirsten er født den i Bakkegaard, Giver, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 59 år. 101 M i. Niels JENSEN [7738] er født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark. 102 M ii. Kristen JENSEN [7739] er født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 1 år. Kirsten Nielsdatter, P3638.

47 103 K 104 M M K M 108 M 43 iii. Johanne AGERBOE [5142] blev født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, døde den i en alder af 80 år, og blev begravet i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Johanne Agerboe arbejdede hjemme på fødegården, hvor hun dels var be skæftiget i mark og stald og dels stod for husholdningen. Efter broderen Niels Christians død i 1935 var hun ejer af gården, og da hun døde, blev den overtaget af den yngste bror Andreas Peter. Broderdatteren Mary (I.E. 14.) fortæller, at hendes faster Hanne (Johanne) var et ejegodt menneske, og folk, der var i nød, gik aldrig forgæves til hende. På hele egnen var hun kendt som "Faster Hanne". iv. Niels Christian AGERBOE [5143] blev født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 67 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Johanne Agerboe_P5142 Generelle notater: Niels Christian Agerboes skudsmålsbog opbevares af familien, og af den ne fremgår, at han tjente forskellige steder, bl.a. på Ræfhalegård ved fra november 1889 til april Hos Jens Nielsens enke i Haldum sogn fra november 1903 til november 1904, samt hos Ingeborg Jensen i Trige det følgende år. Desuden tjente han hos Jakob Østergård i Volling sogn, Salling fra november 1907 til april Ellers opholdt han sig hjemme på fødegården, som han overtog efter faderens død i v. Carl Marinus AGERBOE [7740] blev født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Fjelsø Sogn, Rinds, Viborg Amt, Denmark i en alder af 66 år, og blev begravet den i Fjelsø Kirkegaard, Fjelsø, Rinds, Viborg. vi. Ane Jensen AGERBOE [7741] blev født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Nr. Uttrup, Hvorup, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 74 år. vii. Thomas Christian AGERBOE [7742] er født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Vokslev Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt i en alder af 61 år. viii. Andreas AGERBOE [5144] blev født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 82 år, og blev begravet i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Født den 14. september 1879 i Astrup, Giver sogn, og han døde den 2. juni Andreas Peter Agerboe boede sammen med sine søskende Johanne og Niels Christian hjemme på fødegården efter forældrenes død. Først var Niels Christian ejer, og efter hans død i 1935 blev Johanne ejer af gården, og da hun døde fik Andreas Peter skøde på ejendommen, som han i 1960 solgte til brodersønnen Frode. Af Andreas Peter Agerboes soldaterbog fremgår det, at han i 1902 var indkaldt til militærtjeneste ved 3. trainkompagni, og at han bl.a. var genindkaldt i 1917 til 2. Trainkompagni i Næstved. (1985) Andreas Agerboe_P5144 Fra Vort sogns historie side 438: Andreas Peter Agerboe. gdr. Astrupgaard, pr. Sønderup er født samme sted Forældre: Gdr. Jens Christensen Agerboe, Sønderlund, Skivum og hustru Kirsten f. Nielsdatter i Giver. Besteforældre: MorFar, gdr. Niels Morten Nielsen, Bakkegaarden, Giver. MorMor, Johanne Jensdatter. Andreas P. Agerboe overtog i 1945 gaarden efter en bror og søster med et areal på 80 tdr. land Agerboes far købte gården 1858, men da var det meste af arealet hede, som nu er opdyrket og han drev til 1908, da han afstod til en en søn og datter og samme år fik en anden søn 72 tdr land og opførte herpå Astrup Nørgaard. Stuehuset er bygget 1863, kostalden 1941, laden og hestestalden 1946.

48 44 Normal besætning består af 3 heste, 45 kreaturer, 40 svin samt fjerkræ. Der findes tillige de nødvendige maskine og redskaber, bl. a. trkator, til driften af et alsidigt landbrug. 62. Ane Marie Christensdatter AGERBOE [6525] (Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Troelstrup, Blære, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 79 år. Generelle notater: Hjemmedøbt den 5. oktober. Ane blev gift med Jens Christensen LYNGSØ [12909], søn af Christen Christensen SALLING [12910] og Mette SØRENSDATTER [12911], den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Jens blev født den i Troelstrup, Blære, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Blære Sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 76 år. 109 K i. Petrea JENSEN [12919] er født i 1854 og døde i 1865 i en alder af 11 år. 110 K ii. Mette Christine JENSEN [12918] blev født den i Troelstrup, Blære, Aalborg Amt, Denmark M iii. Christian Jensen LYNGSØ [12920] er født den i Troelstrup, Blære, Aalborg Amt, Denmark og døde i 1937 i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 80 år M iv. Søren Christian Jensen LYNGSØ [12912] blev født den i Troelstrup, Blære, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 75 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 113 M v. Morten Jensen LYNGSØ [12921] er født i 1861 og døde i 1941 i en alder af 80 år. 114 M vi. Chresten Jensen LYNGSØ [12922] blev født i M vii. Niels JENSEN [12923] blev født i K viii. Karen Marie JENSEN [12924] er født i 1868 og døde i 1938 i en alder af 70 år. 117 K ix. Nielsine Christine JENSEN [12925] er født i 1869 og døde i 1943 i en alder af 74 år. 118 M x. Jacob JENSEN [12926] er født i 1870 og døde i 1947 i en alder af 77 år. 63. Enoch Sophus Christensen AAGAARD [13641] (Christen Sørensen 6, Søren Christensen 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Aalborg, Budolfi Sogn, Aalborg Amt, blev døbt den i Aalborg, Budolfi Sogn, Aalborg Amt, og døde den i København, Københavns Amt, Denmark i en alder af 79 år. Generelle notater: Aalborg, Budolfi 1812 nr. 30, opslag 157: Forældre: Boghøker *) og bogbinder Christian Aagaard og hu. Anne Green. Enoch Sophus. Faddere: Uhrmager J(ørgen) J(acob) Lund. Th. Giver. Guldsmed M. Weile. Barnets fader. Madme Rottbøl Sadolin. Jfr. (Jomfru) Ane Jensen. Døbt af Hr. Dr. Claudi. Introd. den 20. september. *) Indehaver et antikvariat kaldes sædvanligvis en antikvar, men tidligere blev udtryk som bogjøde og boghøker brugt om indehaverne af brugtbogsbutikker. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Justisråd. Han arbejdede som Krigsaccessor, mandtalskontrollør. Enoch blev gift med Caroline Jensine HOSTRUP [13642] den i Garnisions Kirke, København, DNK. Caroline er født omkring 1817 og døde i 1885 i en alder af ca. 68 år. 119 M i. Carl Sofus AAGAARD [13644] blev født omkring 1839 i København, Københavns Amt, Denmark, blev døbt den i Garnisions Kirke, København, DNK, og døde den i København, Københavns Amt, Denmark i en alder af ca. 56 år. Carl blev gift med Margaret Eliza BRORSON [13655]. Margaret er født den i St. Croix, Dansk Vestindien og døde den i København, Københavns Amt, Denmark i en alder af 80 år. 120 M ii. Conrad Wilhelm Daniel AAGAARD [13645] blev født i 1841 i København, Københavns Amt, Denmark og blev døbt den i Garnisions Kirke, København, DNK M iii. Thor Christian AAGAARD [13643] blev født den i København, Københavns Amt, Denmark, blev døbt den i Garnisions Kirke, København, DNK, og døde den i en

49 122 K 45 alder af 78 år. iv. Anna Cecilie AAGAARD [13646] blev født den i København, Københavns Amt, Denmark, blev døbt i 1844 i Garnisions Kirke, København, DNK, og døde den i en alder af 61 år. Anna blev gift med Rasmus STORM [13660]. Rasmus er født den i Kerte Sogn, Odense Amt, Denmark og døde den i Budolfi Sogn, Aalborg Amt, DK i en alder af 52 år. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Oberstløjtnant. 123 K v. Maria Augusta AAGAARD [13647] blev født den i København, Københavns Amt, Denmark og blev døbt den i Frue Kirke, København, Københavns Amt, Denmark. Maria blev gift med Mathias Hieronymus SAXTORPH [13661] i Mathias blev født den K vi. Louise Victoria AAGAARD [13648] blev født den i Hørsholm,, Frederiksborg Amt, Denmark og blev døbt den i Hørsholm,, Frederiksborg Amt, Denmark. 125 M vii. Enoch Green Hostrup AAGAARD [13649] blev født den i Hørsholm,, Frederiksborg Amt, Denmark, blev døbt den i Hørsholm,, Frederiksborg Amt, Denmark, døde den i en alder af 70 år, og blev begravet i Frederiksberg kirkegaard, Frederiksberg Amt, Denmark. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Skuespiller M viii. Walter Søren AAGAARD [13662] blev født den i København, Københavns Amt, Denmark, blev døbt den i Trinitatis Kirke, København, Københavns Amt, Denmark, og døde den i St. Paul, Ramsey Co., MN, USA i en alder af 73 år. 127 M ix. Jonas Engelhardt AAGAARD [13664] blev født den i København, Københavns Amt, Denmark, blev døbt den i Frue Kirke, København, Københavns Amt, Denmark, og døde den i en alder af 54 år. Jonas blev gift med Gerda Maria Augusta SYNNESTVEDT [13665]. Gerda er født den og døde i 1938 i en alder af 74 år. 128 M x. Sophus AAGAARD [13666] blev født den i København, Københavns Amt, Denmark og blev døbt den i København, Københavns Amt, Denmark. Sophus blev gift med Pailine Margarita Pia CROSCEL [13667] den i Cordoba, Argentina. 65. Jensine AAGAARD [13208] (Christen Sørensen 6, Søren Christensen 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) blev født i 1819 i Randers, Randers Amt, Denmark og blev døbt den i Skt. Mortens Sogn, Randers, Randers Amt, Denmark. Generelle notater: FT-1840 Kragelund, Norup Bye, Vindblæs Sogn, Randers Amt. Husjomfru hos Gaardejer Jens Christian Kjeldsen. FT1845, Aalborg, Hindsted, Visborg, Havnøe hovedgaard,, 81, -b Christen Kjeldsen, 57, Gift, Eier af gaarden, Lee sogn, Viborg am 2.Martha Kjeldsen, 53, Gift, Hans kone, Vindblæs sogn, Randers amt. 3. Jens Kjeldsen, 20, Ugift, Deres børn, Heri sognet 4. Mette Kjeldsen, 20, Ugift, Deres børn, Heri sognet 5. Seigfred Victor Poulsen, 31, Ugift, Forvalter, Ravnkilde sogn Aalborg amt 6. Jensine Aagaard, 26, Ugift, Huusjomfrue, Randers Der er flere personer på listen FT-1850, Hjørring, Dronninglund, Hellevad, Lemb By, 1, skole, 1, C Anders Hansen, 30, Gift, Kirkesanger og skolelærer og husfader, Dallerup sogn, Aalborg amt. 2. Jensine Aagaard, 31, Gift, Hans kone, Randers 3. Hans Christian Hansen, 3, Ugift, Deres barn, Hellevad sogn, Hjørring amt 4. et nyfødt barn uden navn, pigebarn, 1, Ugift, Deres barn, Hellevad sogn, Hjørring amt. FT-1855, Hjørring, Dronninglund, Hellevad, Hellevad, Skolen, 2, C Anders Hansen, 35, Gift, Huusfader. kirkesanger og skolelærer, Durup S., Viborg Amt. 2. Jensine Aagaard, 36, Gift, Hans kone, Randers. 3. Hans Chr. Hansen, 8, Ugift, Deres børn, Her i Sognet 4. Anne Kirstine Hansen, 6, Ugift, Deres børn, Her i Sognet 5. Ane Jensdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, Her i Sognet.

50 46 FT-1860, Hjørring, Dronninglund, Hellevad, Lemb Mk., Skolen, 1, C And. Hansen, 40, Gift, Skolelærer, kirkesanger, Durup Sogn, Aalborg Amt. 2. Jensine Aagaard, 41, Gift, Hans kone, Randers 3. Hans Ch. Hansen, 13, Ugift, Søn, Hellevad, Hjørring Amt 4. Anna Kirst. Hansen, 10, Ugift, Datter, Hellevad, Hjørring Amt 5. Marie Hansen, 4, Ugift, Datter, Hellevad, Hjørring Amt 6. Thomas Hansen, 2, Ugift, Søn, Hellevad, Hjørring Amt 7. Grethe Jensen, 26, Ugift, Tyende, Hvorup Sogn, Aalborg Amt. FT-1870, Hjørring, Dronninglund, Hellevad, Lemb By, Skolen, et huus, 1, C Anders Hansen, 49, Gift, Huusfader, Skole og kirkesanger, Durup Sogn, Aalborg Amt. 2. Jensine Hansen født Aagaard, 50, Gift, Huusmoder, Hans kone, Randers 3. Olivia Marie Hansen, 13, Ugift, Barn, Af forældrene, Hellevad S., Hjørring A. 4. Thorvald Hansen, 11, Ugift, Barn, Af forældrene, Hellevad S., Hjørring A. 5. Søren Christian Severinsen, 19, Ugift, Tjenestetyende, Som tjenestetyende, Dronninglund Sogn 6. Martha Marie Christensen, 17, Ugift, Tjenestetyende, Som tjenestetyende, Dronninglund Sogn. FT-1880, Hjørring, Dronninglund, Hellevad, Lemb Mark i Hellevad Sogn, et Hus, 175 (1), C Anders Hansen, 59, Gift, Husfader, Lærer, Dom Sogn, Aalborg Amt 2. Jensine Hansen, 60, Gift, Hans Kone, Randers Aarhus Amt 3. Marie Hansen, 29, Ugift, Hans Datter, Her i Sognet 4. Jens Matis Kalludalsen, 18, Ugift, Hans Tjenestetyende, Øster?? Aalborg Amt 5. Hanne Kjerstine Marie Larsen, 18, Ugift, Hans Tjenestetyende, Her i Sognet Jensine blev gift med Anders HANSEN [13210] den i Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring Amt, Denmark. Anders blev født i 1820 i Durup Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark M i. Hans Christian HANSEN [13211] blev født den , blev døbt den i Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring Amt, Denmark, døde den i Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 29 år, og blev begravet den K ii. Anne Kirstine HANSEN [26460] blev født omkring 1849 i Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring Amt, Denmark. 131 K iii. Olivia Marie HANSEN [13212] blev født omkring 1856 i Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring Amt, Denmark. 132 M iv. Thomas HANSEN [26461] blev født omkring 1858 i Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring Amt, Denmark. 76. Ane Marie Nielsdatter AAGAARD [18410] (Niels Sørensen 6, Søren Christensen 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født omkring 1838 i Hals, Aalborg Amt, Denmark. Ane blev gift med Niels SØRENSEN [18412]. Niels blev født omkring 1827 i Hals, Aalborg Amt, Denmark. 133 M i. Søren Kjærsgaard SØRENSEN [18413] blev født omkring 1872 i Hals, Aalborg Amt, Denmark. 134 K ii. Kristiane Aagaard SØRENSEN [18414] blev født omkring 1877 i Hals, Aalborg Amt, Denmark.

51 Jørgen Christian NIELSEN [221] (Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1848 nr. 1, opslag 40: Jørgen Christian Nielsen. Hjemmedøbt paa grund af sygdom den 18. september. Faddere: Niels Terps kone Maren Kirstine Nielsdatter af Lynnerup. Mariane Knudsdatter fra Visse. Mads Seilflod fra Visse. Niels Terp. Niels Christensen. Begge fra Lynnerup. FT-1880, Aalborg, Aars, Giver, Giver Sogn, Aagaard, Nr. 1, C Jørgen Nielsen, 31, Gift, Huusfader, Gaardeier Her i Sognet. 2. Sidsel Katrine Bøgh, 31, Gift, hans Hustru Her i Sognet. 3. Nielsine Lovise, Nielsen, 2½, Ugift, deres Barn Her i Sognet. 4. Kjersten Marie Madsen, 58, Enke, Huusfaderens Moder der af ham Forsørges, Nøvling Sogn. 5. Peder Sørrensen, 23½, Ugift, Tjenestetyende Sønderup Sogn. 6. Sørren Chr. Nielsen, 25, Ugift, Tjenestetyende Gunerup Sogn. 7. Mathias Christensen, 22, Ugift, Tjenestetyende Ulstrup Sogn. 8. Ingvart Chr. Jensen, 15, Ugift, Tjenestetyende Lundbye Sogn. 9. Jens Petter Sørrensen, 13, Ugift, Tjenestetyende Wognsild Sogn. 10. Nielsine Christine Hansen, 21, Ugift, Tjenestetyende Skivum Sogn. 11. Anne Kjerstine Christensen, 14½, Ugift, Tjenestetyende Aars Sogn. 12. Anne Kjerstine Sørrensen, 10, Ugift, Tjenestetyende Aars Sogn. Joergen Christian Nielsen, Aagaard #221 Foto: L. Ohlsen, Hobro. Nr FT-1890, Aalborg, Aars, Giver, Giver Sogn,, 18, C Jørgen Nielsen, 41, Gift, Husfader, Gaardeier, Aagaard. 2. Sissel Nielsen, 40, Gift, Husmoder, Nedergaard. 3. Nielsine Larsine Nielsen, 12, Ugift, Barn, Aagaard. 4. Christian Bøgh Nielsen, 6, Ugift, Barn, Aagaard. 5. Karel Marinus Nielsen, under 1 Aar, Ugift, Barn, Aagaard. 6. Søren Christian Laursen, 33, Ugift, Tjenestetyende, Katby. 7. Anders Andersen, 30, Ugift, Tjenestetyende, Binderup, Aalborg Amt. 8. Jens Sørensen, 20, Ugift, Tjenestetyende, Taastrup, Randers Amt. 9. Christen Madsen, 14, Ugift, Tjenestetyende, Guldager, Aalborg Amt. 10. Johannes Markkussen, 17, Ugift, Tjenestetyende, Grønnerup, Aalborg Amt. 11. Niels Christian Nielsen, 13, Ugift, Tjenestetyende, Lundby, Aalborg Amt. 12. Mette Kjerstine Hansen, 19, Ugift, Tjenestetyende, Skivum, Aalborg Amt. 13. Ane Dorthea Hansen, 21, Ugift, Tjenestetyende, Skivum, Aalborg Amt. 14. Kjersten Marie Madsen, 63, Enke, Visse, Aalborg Amt. FT-1901, Aalborg, Aars, Giver, Giver, 1, 38, D Jørgen Nielsen, 15/9 1845, Gift, husfader, gaardeier, Giver Sogn, Aalborg Amt. 2. Sidsel Katrine Bøgh, 31/8 1849, Gift, husmoder, husmoder, Giver Sogn, Aalborg Amt. 3. Christian Bøgh Nielsen, 20/5 1883, Ugift, barn, Giver Sogn, Aalborg Amt. 4. Karl Marinus Nielsen, 9/9 1889, Ugift, barn, Giver Sogn, Aalborg Amt 5. Niels Andersen, 3/6 1881, Ugift, tjenestetyende, Ulstrup Sogn, Aalborg Amt. 6. Niels Christian Nielsen, 23/2 1888, Ugift, tjenestetyende, Suldrup Sogn, Aalborg Amt. 7. Niels Christian, 5/8 1835, Ugift, tjenestetyende, Barme Sogn, Aalborg Amt. 8. Niels Peter Sørensen, 18/9 1870, Ugift, tjenestetyende, Gravlev Sogn, Aalborg Amt. 9. Niels Simmonsen, 4/1 1891, Ugift, tjenestetyende, Aars Sogn, Aalborg Amt. 10. Jens Andersen, 25/1 1837, Enkemand, daglejer, Giver Sogn, Aalborg Amt. 11. Henrik Rasmussen, 12/5 1879, Ugift, smed, Bindslev Sogn, Aalborg Amt. 12. Ane Katrine Johansen, 4/ , Ugift, tjenestetyende, Gunderste Sogn, Aalborg Amt. 13. Mette Marie Sørensen, 1/6 1883, Ugift, tjenestetyende, Aars Sogn, Aalborg Amt. FT-1906, Aalborg, Aars, Giver, Katby, matr. nr. 1 Aagaard, 9, D3226

52 48 1. Jørgen Nielsen, 15 september 1848, Gift, husfader, gaardejer. 2. Sidsel Nielsen, 30 august 1849, Gift, husmoder. 3. Karl Nielsen, 9 september 1890, Ugift, barn. 4. Jens Andersen, 21 januar 1839, Ugift, tjenestetyende. 5. Jens Kristian Jakobsen, 30 juni 1874, Ugift, tjenestetyende. 6. Kristen Kristensen, 7 september 1890, Ugift, tjenestetyende. 7. Mette Hansen, 27 marts 1887, Ugift, tjenestetyende. 8. Maren Povlsen, 20 juni 1884, Ugift, tjenestetyende. 9. Frederikke Jensen, 14 november 1878, Ugift, tjenestetyende. FT-1911 Aalborg amt, Aars sogn, Giver, Aagaard. opslag 5: 1. Jørgen Nielsen, , husfader. 2. Sidsel Katrhine Nielsen, , husmoder. 3. Kristian Bøgh Nielsen, Barn. 4. Karl Marinus Nielsen, Barn. 5. Anna Gertrud Godiksen, ?, Sebber. Tjenestetyende. 6. Karen Kirstine Nielsine Nielsen, Tjenestetyende. 7. Karen Kirstine Nielsen, , Aars. Tjenestetyende. 8. Anders Christian Andersen, ? Aars, Tjenestetyende. 9. Karl Peter Kristian Hartmand Mou, , Støvring. 10. Lars Poul Kristensensen, , Tjenestetyende. Giver KB 1921 nr. 1, opslag 273: Jørgen Christian Nielsen. Forhenværende ejer af Aagaard, Giver Sogn, Aars Herred. Hans sidste opholdssted. Født dersteds 148, den 15. september. Søn af selvejergaardmand Niels Hansen og hustru Kirsten Marie Nielsdatter af Aagaard. Enkemand efter Sidsel Cathrine Christiansdatter Bøgh og Aagaard deres sidste fælles bopæl. 72 aar. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Gårdejer. Jørgen blev gift med Sidsel Kathrine Christiansdatter BØGH [222], datter af Christian BØGH [2413] og Karen JENSDATTER [2414], den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark.2 Status for par: 0. Sidsel blev født den i Nedergaard, Giver, Aalborg Amt, Denmark,2 blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark,2 døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark2 i en alder af 62 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Fra Giver KB 1874 opslag 75: Jørgen Christian Nielsen, 26 aar. Gaardejer i Aagaard, ungkarl. Sidsel Catrine Christiansen Bøgh af Nedergaard, Giver. Datter af gaardejer Christian Bøgh, 25 aar. Forlovere ved bryllup: Gårdejer Christian Bøgh af Nedergaard og Proprietær Chr. Lassen Øster Oustrup K i. Nielsine Lovise NIELSEN [2083] blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den Cecilie Kirstine Boegh Foto: L. Ohlsen, i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den 15-1Hobro, nr i Vestbirk, Skanderborg Amt, Denmark i en alder af 29 år, og blev begravet den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. 136 M ii. Christian Bøgh NIELSEN [4173] blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1881 nr. 4, opslag 16: Christian Bøgh Nielsen. Faddere: Husmand Niels Krebses kone, Lynnerup Hede. Gaardejer Chr. Lassens kone af Øster Oustrup. Gaardejer Christian Lassen, Øster Oustrup. Gaardejer Christian Bøgh, Giver og gaardejer

53 137 M 49 Peder Jensen, Katbygaard. iii. Christian Bøgh NIELSEN [345] blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 73 år, og blev begravet den i Giver Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Giver KB 1883 nr. 1, opslag 17. Christian Bøgh Nielsen Faddere: Barnet moder. Pige Birgitte Bøgh. Gaardmand Christian Bøgh. Mølleejer Christian Lassen, Oustrup Mølle. Giver KB 1956 nr. 2, opslag 291: Kristjan Bøgh Nielsen. Gaardejer på Aagaard, Giver sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, født i Giver sogn den 20. maj Ugift. Forældre: Gaardejer Jørgen Kristjan Nielsen og hustru Sidsel Katrine, født Kristjansen, Aagaard. 70 aar. Kristian Bøgh Nielsen, # 345 forrest, Karl Nielsen, #220 og Sine Nielsen, #2083 (Bagerst). 138 M iv. Karl Marinus NIELSEN [220] blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 81 år, og blev begravet i i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Giver kb 1889 nr. 6, opslag 23: Karl Marinus Nielsen, hjemmedøbt den 17. oktober Forældre: Gaardejer Jørgen Nielsen og hustru Sidsel Christiansen Bøgh i Aagaard, 40 aar. Faddere ved dåben den 12. juni 1890: Gdmd. Kristian Bøgh af Nedergaard. Gdmd. Niels Krebs af Troelstrup, Blære sogn. Gdmd. Christian Lassen af Oustrup Mølle, Aars sogn. Barnets moder. Gdmd. Chr. Lassens Hustru af Oustrup Mølle. Karl Nielsen # 221. Christian Bøgh sad nu som ejer af Nedergaard i en længere årrække. Den 6. april 1911 ses imidlertid sønnen Jens Christensen Bøgh at have fået arveudlægsskøde fra Christian Bøghs øvrige arvinger på slægtsgården, som ifølge skøde- og panteprotokolregistrene i 1940 ses solgt til en Karl Marinus Nielsen. Karl blev gift med Magda POULSEN [217], datter af Jens Christian POULSEN [97] og Kirstine Marie LASSEN [98], den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Magda blev født den i Rosbjerggaard, Rørbæk Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, blev døbt den i Rørbæk Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 90 år, og blev begravet i i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Magda Poulsen #217. Foto: L. J. Lassen, Ranum.

54 50 Ægteskabsnotater: Aars KB 1935 opslag 177: 80. Maren NIELSEN [100] (Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 69 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Giver kirkebog 1850 opslag 37: Maren Nielsen. Hjemmedøbt den 5. april paa grund af sygdom og fremstillet i kirken den 9. juli. Faddere: Stine Bøg på Klitbjerggaard. Nicoline Terp fra Lynderup. Mads Sejflod fra Visse. Niels Terp og Niels Christensen, begge fra Lynderup. FT-1916, Aalborg, Aars, Aars, Aars, Aars sogn, Aalborg amt, 14 a-c, 1, 1. Maren Lassen, 2/4 1849, Enke, Egen formue. Aars KB , 1919 nr. 15, opslag 246 under døde: Maren Nielsdatter. Født i Aagaard den 2. april Datter af gaardejer i Aagaard Maren Nielsen #100. Niels Hansen og hustru Kirstine Marie Madsdatter. Havde været gift med Christian Sørensen (kaldt Lassen), der døde den 23. december Sidste fælles bopæl i Øster Oustrup, Aars Sogn og Herred. 69 aar. Maren blev gift med Christian LASSEN [99], søn af Søren LASSEN [101] og Marie Christiansdatter RANDRUP [102], den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Christian blev født den i Oustrup Mølle, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Oustrup Mølle, Aars, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 75 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Et andet navn for Christian var SØRENSEN. Ægteskabsnotater: Giver KB 1868 nr. 1, opslag 74: Christian Sørensen (Lassen), ungkarl søn af Oustrup Mølle, Aars sogn. 38 aar. Maren Nielsdatter, datter af gaardejer Niels Hansen i Aagaard. 18 aar. Forlovere: Gaarejer Niels Hansen, Aagaard og gaardejer Christian Poulsen, Gundestrupgaard. Viet den 27. marts 1868 i Giver Kirke M i. Søren LASSEN [291] blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den Christian Lassen #99. Foto: L. Lassen, i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Farsø Ranum Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark K ii. Marie LASSEN [292] blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Fælledgaard, Blære, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 77 år, og blev begravet den i Blære Kirkegaard, Aars H, Aalborg A. DK M iii. Niels LASSEN [293] blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Fyrkilde, Ravnkilde, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 82 år, og blev begravet i i Ravnkilde Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.

55 142 M iv. Laurits Jonathan LASSEN [294] blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 78 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Aars KB 1873 nr. 7, fol. 16: Laurits Jonathan Lassen. Forældre: Aftægtsmand Christian Lassen i Øster Oustrup og hustru Maren Nielsen, 23 aar. Faddere: Gaardmand Niels Hansens kone i Aagaard, Giver sogn. Gaardmand Søren Pedersens kone i Oustrup. Gaardmand Chr. Poulsen i Gundestrup. Jens Jacobsen i Oustrup. Gdmd Jørgen Nielsen i Aagaard, Giver sogn. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Boghandler. 143 K v. Kirstine Marie LASSEN [98] blev født den i Øster Laurits Jonathan Lassen #294. Foto Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den 25-3Laurits Lassen, Ranum i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 89 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 144 M vi. Anthon Christian Randrup LASSEN [295] blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Falde Overgaard, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 79 år, og blev begravet den i Overlade Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 145 M vii. Mathias Christian LASSEN [296] blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Knabstrup,, Vestsjællands Amt, Denmark i en alder af 78 år, og blev begravet den i Mørkøv Kirkegaard, Tuse herred, Holbæk Amt, Denmark. 146 M viii. Christian Madsen Hansen LASSEN [297] blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 66 år, og blev begravet den i Blære Kirkegaard, Aars H, Aalborg A. DK. 147 K ix. Mariane LASSEN [298] blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 89 år, og blev begravet i i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 148 K x. Christine Marie LASSEN [299] blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 92 år, og blev begravet den i Gedsted Kirkegaard, Rinds H, Viborg Amt, Denmark. 149 K xi. Anne LASSEN [300] er født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK og døde den K xii. Ane LASSEN [301] blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i 1962 i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 76 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark.

56 M xiii. Anders Randrup LASSEN [302] blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 68 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Anton Christian Randrup Lassen, Falde, # 295, Chresten Lassen #2354, Martha Lassen #2353, Mette Kirstine Larsen # Bagved: Kristine Christiansen, Langdal, #550, Christian Hansen Madsen Lassen, Langdal #297, Anders Randrup Lassen #302, Martin Christensen, Aars, # 553 og Anna Lassen #301. Foto: Laurits J. Lassen. 90. Søren Christian JENSEN [2991] (Ane Dorthea HANSDATTER 6, Mette CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Aagaardshuset, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 55 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1827 nr. 1, opslag 12: Søren Christian. Forældre: Husmand Jens Christensen i Aagaardshuset og Ane Dorthe Hansdatter. Flyttet med forældrene til Aars Sogn uden at komme i kirken før. Aars KB1827 nr. 6, opslag 69: Søren Christian Jensen. Hjemmedøbt den 10. april af pastor Hyberts i Skivum, som født i Aagaardshuset i Giver sogn og. af., i Giver udført af Giver kirkebog til i maj måned. Dåben pub. i Aars Kirke den 23. september. Forældre: Husmand Jens Christensen og hustru Dorthe Hansdatter i Aagaardshuset, nu bosiddende i Gundestrup. Faddere: Gaardmandsenke Maren Christensdatter fra Aagaard og gaardmand Niels (Jensen) Terups kone, Maren Kirstine Nielsdatter fra Lynderup. Gaardmand Niels (Jensen)Terup fra Lynderup og Christen Aggerboe fra Sønderlund, samt ungkarl Jørgen Christian fra Aagaard. FT-1860, Aalborg, Aars, Skivum, Skivum sogn, Huus, 40, B Søren Christian Jensen, 33, Gift, Huusmand, Huusfader, Giver, Aalborg amt, Viborg stift. 2. Mette Kathrine Pedersen, 37, Gift, Hans Kone, Ulstrup sogn, Aalborg amt. 3. Ane Dorthea Sørensen, 6, Ugift, Deres Datter, Lille Aars, Aalborg amt. FT-1880, Aalborg, Aars, Skivum, Skivum Bye, Huus, 94, B Søren Chr. Jensen, 53, Gift, Aftægtsmand, Giver sogn. 2. Mette Katrine Pedersen, 56, Gift, Aftægtskone, Ulstrup sogn. 3. Christen Holm, 38, Gift, Husfader, Aars sogn. 4. Ane Dorthea Sørensen, 25, Gift, Huusmoder, Aars sogn. 5. Niels Hansen Sørensen, 13, Ugift, Pleiebarn, Skivum sogn. Skivum KB 1883 nr. 1, opslag 54: Aftægtsmand hos sin svigersøn, Kristen Holm i Skivum. 53 aar gl. Søren blev gift med Mette Katrine PEDERSEN [10574], datter af Peder Christensen LADEFOGED [10575] og Maren MORTENSDATTER [10576], den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Mette blev født

57 53 den i Søttrup, Ulstrup Sogn, Aars H, Aalborg Amt, blev døbt den i Ulstrup Kirke, Hornum, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Skivum Mark, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 84 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Ulstrup KB 1851 opslag 79: Ungkarl og soldat Søren Christian Jensen, 24 aar gammel fra Aagaards Huus i Giver sogn og.mette Kathrine Pedersdatter fra Bisted i Ulstrup sogn, 28 aar. gammel. Forlovere: Jens Larsen, smed i Hvorvap og Jens Christensen, Moesbæk, Giver sogn. Barn af dette ægteskab: K i. Ane Dorthe SØRENSEN [10579] blev født den i Fuglehuset, Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Borregaard, Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 75 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 92. Jens Pedersen BISGAARD [15351] (Peder Jensen BISGAARD 6, Mette CHRISTENSDATTER 5, Inger CHRISTENSDATTER 4, Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1) blev født den i Brorstrup Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Brorstrup Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 67 år, og blev begravet den i Sønderup Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Et andet navn for Jens var Jens PEDERSEN. Generelle notater: Brorstrup KB 1805 nr. 15, opslag 2/K01-02: Jens. Far: Peder Bisgaard. Navnet Bidsgaard bruges Nielses vielse i Moderen benævnes som enke efter Bidsgaard og ved Peders vielse i FT-1845, Aalborg, Hornum, Sønderup, Sønderup Bye, Et Huus, 12, A Jens Pedersen, 46, gift, Forpagter, Brostrup sogn, Aalborg Amt. 2. Maren Jensdatter, 25, gift, Hans Kone, her i Sognet. 3. Jacob Jensen, 19, ugift, Tjenestekarl, her i Sognet. (Konens bror). 4. Ane Kirstine Jensen, 2 - Deres Barn, her i Sognet. Jens Pedersen Bisgaard-P15351og Maren Jensdatter-P Gravsten paa Sønderup kirkegaard. FT-1850, Aalborg, Hornum, Sønderup, Sønderup Bye, En Gaard, 20, A Jens Pedersen, 44, Gift, Gaardmand, Huusfader og Præstegaardsforpagter, Brorstrup Sogn Aalborg Amt. 2. Maren Jensdatter, 31, Gift, hans Kone, Her i Sognet. 3. Ane Kirstine Jensdatter, 7 - deres Barn, Her i Sognet. 4. Jens Jensen, 5 - deres Barn, Her i Sognet. 5. Peder Jensen, 3 - deres Barn, Her i Sognet. 6. Niels Jensen, 1 - deres Barn, Her i Sognet. 7. Jacob Jensen, 25, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet. 8. Christian Simonsen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet. 9. Inger Jensdatter, 18, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet. FT-1855, Aalborg, Hornum, Sønderup, Sønderup By, Gaard, 28, A Jens Pedersen, 49, Gift, Gaardmand, huusfader, Brorstrup sogn, Aalborg amt. 2. Maren Jensdatter, 36, Gift, Hans Kone, Her i Sognet. 3. Jens Jensen, 10, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet. 4. Peder Jensen, 8, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet. 5. Niels Jensen, 6, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet. 6. Ane Kirstine Jensen, 12, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet. 7. Johanne Marie Jensen, 2, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet. 8. Ane Marie Jensen, 1, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet. 9. Niels Christian Jensen, 4, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet. 10. Jacob Jensen, 30, Ugift, Tjenestekarl, Her i Sognet. FT-1860, Aalborg, Hornum, Sønderup, Sønderup, en gaard, 26, D Jens Pedersen, 56, Gift, gaardmand, huusfader, Brorstrup Sogn, Aalborg Amt. 2. Maren Jensdatter, 42, Gift, hans kone, Født i Sognet,[Sønderup]. 3. Ane Kirstine Jensdatter, 17, Ugift, Deres børn, Født i Sognet [Sønderup].

58 54 4. Jens Jensen, 16, Ugift, Deres børn, Født i Sognet [Sønderup]. 5. Peder Jensen, 13, Ugift, Deres børn, Født i Sognet [Sønderup]. 6. Niels Jensen, 11, Ugift, Deres børn, Født i Sognet [Sønderup]. 7. Ane Cathrine Jensen, 10, Ugift, Deres børn, Født i Sognet [Sønderup]. 8. Niels Christian Jensen, 9, Ugift, Deres børn, Født i Sognet [Sønderup]. 9. Johanne Maren Jensen, 7, Ugift, Deres børn, Født i Sognet [Sønderup]. 10. Ane Marie Jensen, 6, Ugift, Deres børn, Født i Sognet [Sønderup]. 11. Jens Peter Jensen, 2, Ugift, Deres børn, Født i Sognet [Sønderup]. Sønderup KB 1872 nr. 4, opslag 181: Jens Pedersen. Gaardmand i Sønderup. 67 aar. Den 18. december 1848 udsteder proprietær Holbæk til Albæk ved nærværelse i København skøde til Jens Pedersen på hans fæstehavende gård i Sønderup, matr.nr. 4 af hartkorn 5 tdr. 1 skp. 2 fjk., gammel skat 36 rigsdaler 29 skilling, samt anpart i fælleslodderne matr.nr. 21 og 22 i Sønderup, hartkorn 5 skp. 2 fjk. og 3/4 alb., alt for købesummen 1.600,- rigsdaler, for hvilken Jens Pedersen samme dag udsteder panteobligation til sælgeren. Summen blev betalt på Albækgård den 28. december 1854 og læst til udslettelse den 9. juni (B 35 D sp. 20, side 228). Kilde: Slægten Bisgaard, Dansk Slægtsforskning Kjellerup Begivenheder i hans liv: Han blev konfirmeret i 1820 i Brorstrup Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Jens blev gift med Maren JENSDATTER [14787], datter af Jens JENSEN [10015] og Anne Kirstine JENSDATTER [25329], den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk. Maren blev født den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk., døde den i Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 67 år, og blev begravet den i Sønderup Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Sønderup KB1842 nr. 53, opslag 136/K03-24: Ungkarl Jens Pedersen (Bisgaard), 37 aar, forpagter til Sønderup Præstegaard. Ungpige Maren Jensdatter (Tøtterup). gl. 23 aar. Forlovere: Kristen Hansen og Jens Jensen Tøtterup af Sønderup. Jens Pedersen Bisgaard og Maren Jensdatter. Gravsten paa Sønderup kirkegaard. P15351 og P K i. Ane Kirstine JENSEN [15355] blev født den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk. Generelle notater: Sønderup KB 1843 nr. 118, fol. 65: Ane Kirstine Jensen. Hjemmedøbt den 31. august. Forældre: Forpagter Jens Pedersen og hustru, Maren Jensdatter i Sønderup. Baaren af tjenestepigen Maren Pedersdatter, Haverslev, Torsted. Gaardfæster Testes: Jens Jensen* og broder Jacob Jensen* og broder (overstreget) Christen Hansen** og datter Ane af Sønderup. *) Marens farbrødre. 154 M **) Birgitte Jensdatter gift med Christen Hansen er Marens faster. FT-1845, Aalborg, Hornum, Sønderup, Sønderup Bye, En Gaard, 17, A Christen Hansen, 49, gift, Gaardmand, her i Sognet. 2. Birgitte Jensdatter, 49, gift, Hans Kone, Tøtterup, her i Sognet. 3. Ane Christensdatter, 19, ugift, Deres Barn, Tøtterup, her i Sognet. 4. Jens Christensen, 16 - Deres Barn, Tøtterup, her i Sognet. 5. Niels Christensen, 8 - Deres Barn, Tøtterup, her i Sognet. ii. Jens JENSEN [15353] blev født den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk. Generelle notater: Sønderup KB 1845 nr. 153, fol. 70: Jens Jensen. Hjemmedøbt den 3. april. Forældre: Forpagter og gaardm. Jens Pedersen Bisgaard og hustru, Maren Jensdatter af Sønderup. Baaren af Jens Jensens datter, Ane Kathrine Christensdatter. Testes: Povel Jensen. Niels Kristensen og Christen Hansen*, gaardmænd i Sønderup. Tjenestepigen Maren Pedersdatter af Bustedgaarden i Sønderup?

59 155 M 55 *) Birgitte Jensdatter gift med Christen Hansen er Marens faster. FT-1845, Aalborg, Hornum, Sønderup, Sønderup Bye, En Gaard, 17, A Christen Hansen, 49, gift, Gaardmand, her i Sognet. 2. Birgitte Jensdatter, 49, gift, Hans Kone, Tøtterup, her i Sognet. 3. Ane Christensdatter, 19, ugift, Deres Barn, Tøtterup, her i Sognet. 4. Jens Christensen, 16 - Deres Barn, Tøtterup, her i Sognet. 5. Niels Christensen, 8 - Deres Barn, Tøtterup, her i Sognet. iii. Peder JENSEN [15354] blev født den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk. Generelle notater: Sønderup KB 1847 nr, 166, fol. 76: Peder Jensen. Hjemmedøbt den 17. oktober. Forældre: Gaardmand Jens Pedersen og hustru Maren Jensdatter af Sønderup. Baaren af Peder Bisgaards datter fra Brorstrup, Maren?. Testes: Gaardmændene Christen Hansen. Niels Christensen og Poul Jensen, samt Christen Hansens* datter Ane. Alle af Sønderup M iv. 157 M v. 158 K vi. 159 K vii. *) Birgitte Jensdatter gift med Christen Hansen er Marens faster. FT-1845, Aalborg, Hornum, Sønderup, Sønderup Bye, En Gaard, 17, A Christen Hansen, 49, gift, Gaardmand, her i Sognet. 2. Birgitte Jensdatter, 49, gift, Hans Kone, Tøtterup, her i Sognet. 3. Ane Christensdatter, 19, ugift, Deres Barn, Tøtterup, her i Sognet. 4. Jens Christensen, 16 - Deres Barn, Tøtterup, her i Sognet. 5. Niels Christensen, 8 - Deres Barn, Tøtterup, her i Sognet. Niels JENSEN [15305] blev født den i Sønderup Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk., og døde den i Sønderup Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 85 år. Niels Christian JENSEN [15358] blev født den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk. og blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk. Generelle notater: Sønderup KB 1852 nr. 4, fol. 14: Niels Christian Jensen. Hjemmedøbt den 24. december. Forældre: Gaardmand og præstegaards forpagter Jens Pedersen Bisgaard og hustru, Maren Jensdatter af Sønderup. Faddere: Murer og indsidder Niels Mortensens hustru Ane Kirstine Margrethe Jensdatter. Sognefoged Niels Christensens datter, Ane Nielsdatter fulgte. Gaardmændene Niels Christensen. Poul Jensen, samt murer Niels Mortensen. Alle af Sønderup. Johanne Marie JENSEN [15356] blev født den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk. Generelle notater: Sønderup KB 1853 nr 3/31 - fol. 142: Johanne Marie Jensen. Hjemmedøbt den 30. maj Forældre: Gaardmand Jens Pedersen Bisgaard og hustru Maren Jensdatter af Sønderup. Konens alder 34. Faddere: Baaren af gaardmand Iver Hansens hustru, Maren Andersdatter af Sønderup. Afdøde gaardmand Christen Hansens datter Ane Christensdatter af Sønderup fulgte. Gaardmand Peder Bisgaard i Brorstrup og Laurs Nielsen i Sønderup samt ungk Jens Jacobsen Rebstrup. Ane Marie JENSEN [15357] blev født den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk. Generelle notater: Sønderup KB 1854 nr.3/38, fol. 146: Ane Marie Jensen. Hjemmedøbt den 10. december. Forældre: Gaardmand Jens Pedersen Bisgaard og hustru Maren Jensdatter i Sønderup. Konen 35½ aar. Faddere: Baaren af gaardmand Iver Hansens hustru Maren Jensdatter af Sønderup. Husmand Søren Pedersens hustru Johanne Nielsine Bøgh af Sønderup fulgte. Gaardmand Iver Hansen, samt husmændene Søren Pedersen og Jens Jensen. Alle af Sønderup.

60 M viii. Jens Peter JENSEN [15359] blev født den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år. Generelle notater: Sønderup KB 1858 nr. 57, fol. 40: Jens Peter Jensen. Hjemmedøbt den 8. september. Forældre: Gaardmand Jens Pedersen og hustru Maren Jensdatter af Sønderup. Konens alder er 39 aar. Jens Peter Bisgaard-P15359 og Ane Nielsen p Faddere: Baaren af gaardmand Jens Christensens hustru, Else Marie Fra: Christensen af Sønderup. Husmand Jacob Jensens hustru, Kirsten Nielsdatter af Hekkenfeld i Suldrup sogn fulgte. Gaardmand Jens Christensen og indsidder Jens Jensen af Sønderup, samt husmand Jacob Jensen af Hekkenfeld i Suldrup sogn. Jens blev gift med Ane NIELSEN [25330]. Ane er født den i Sterup. og døde den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 62 år. 98. Jens Christensen BISGAARD [25252] (Christen Jensen BISGAARD 6, Mette CHRISTENSDATTER 5, Inger CHRISTENSDATTER 4, Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1) blev født den i Skaldborg, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Skaarup Mark, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet den i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: FT-1840, Aalborg, Aars, Ravnkilde, Skaarup Bye, Huus, 21, C Jens Christensen Brogaard*, 31, Gift, Huusmand. 2. Else Bolette Jensdatter, 31, Gift, Hans Kone. 3. Christen Jensen, 1, Ugift. *) I den skrevne står også Brogaard, fejl for Bisgaard? Da faderen Christen Jensen dør i 1836 er hans navn skrvet som Christen Christensen Bisgaard (Skal være Jensen?) boende i Skaldborg, 61 aar gl. f~1775. FT-1845, Aalborg, Aars, Ravnkilde, Skaarup Bye, et Huus, 77, A Jens Christensen, 36, Gift, Tækkemand, her i Sognet. 2. Else Bolette Jensdatter, 37, Gift, hans Kone, her i Sognet. 3. Christen Jensen, 6, Ugift, deres Barn, her i Sognet. 4. Jens Jensen, 3, Ugift, deres Barn, her i Sognet. FT-1850, Aalborg, Aars, Ravnkilde, Skaarup By, et Huus, 17, C Jens Christensen, 41, Gift, Dagleier, Huusfader, Do [Her i Sognet]. 2. Else Bolette Jensen, 41, Gift, hans Kone, Do [Her i Sognet]. 3. Christen Jensen, 11, deres Børn, Do [Her i Sognet]. 4. Jens Jensen, 8, deres Børn, Do [Her i Sognet]. 5. Christian Jensen, 5, deres Børn, Do [Her i Sognet]. FT-1860, Aalborg, Aars, Ravnkilde, Skaarup, 1 huus, 37, D Jens Christensen, 30*, Gift, huusmand, huusfader, Her i Sognet, [Ravnkilde]. 2. Else Jensen, 30*, Gift, hans kone, Her i Sognet [Ravnkilde]. 3. Frederik Jensen, 12, deres børn, Her i Sognet [Ravnkilde]. 4. Mette Jensen, 10, deres børn, Her i Sognet [Ravnkilde]. *) 50? FT-1870, Aalborg, Aars, Ravnkilde, Skaarup Bye, huus, 7, A Jens Christensen Bisgaard, 60, Gift, huusfader, husmand, her i sognet. 2. Else Bolette Jensen, 60, Gift, huusmoder, hans kone, her i sognet. FT-1880, Aalborg, Aars, Ravnkilde, Skaarup Mark i Ravnkilde Sogn, Et Huus, 7, C Frederik Jensen Bisgaard, 32, Gift, Huusfæster Smed, Heri Sognet. 2. Else Nielsen, 34, Gift, Hans Hustru, Øster Hornum, Sogn, Aalborg Amt. 3. Ane Marie Jensen, 13, Ugift, Deres Børn, Øster Hornum Sogn, Aalborg Amt. 4. Jens Jensen, 11, Ugift, Deres Børn, Øster Hornum Sogn, Aalborg Amt. 5. Jens Christian Vagn Jensen, 6, Ugift, Deres Børn, Heri Sognet. 6. Niels Jensen, 4, Ugift, Deres Børn, Heri Sognet.

61 57 7. Else Bolette Jensen, 1, Ugift, Deres Børn, Heri Sognet. 8. Jens Christensen Bisgaard, 70, Gift, Husfaderens Fader der af ham Forsørges, Heri Sognet. Else Bolette Jensdatter mangler her og hun er heller ikke med i den skrevne FT? Page 17 nr. 7: Ravnkilde KB 1883 Aftægtsmand i Skaarup, 73 aar. Begivenheder i hans liv: Han blev konfirmeret i 1825 i Ravnkilde Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Jens blev gift med Else Bolette JENSDATTER [25253], datter af Jens JENSEN [25254] og Mette CHRISTENSDATTER [25255], den i Ravnkilde Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Else blev født omkring 1809 i Skaarup, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Skaarup Mark, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af ca. 72 år, og blev begravet den i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Ravnkilde KB 1834 nr. 71, fol. 181: Ungkarl Jens Christensen fra Skaldborg. Pige Else Bolette Jensdatter fra Skaarup. Forlovere: Husmand Jens Jensen af Skaarup og skolelærer Peder Johansen af Kyen Kegaard. Viet den 19. september i kirken. Begivenheder i hendes liv: Hun blev konfirmeret i 1824 i Ravnkilde Kirke, Aalborg Amt, Denmark. 161 M i. Christen Jensen BISGAARD [25273] blev født omkring 1839 i Skaarup, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. 162 M ii. Jens Jensen BISGAARD [25274] blev født omkring 1842 i Skaarup, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark M iii. Frederik Jensen BISGAARD [25275] blev født den i Skaarup, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Ravnkilde Kirke, Aalborg Amt, Denmark.

62 58

63 59 8. generation (4x tipoldebørn) 100. Larsine Christine Christensen AGERBOE [9974] (Andreas Peter Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 76 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1867 nr. 2, opslag 49: Larsine Christine Christensen. FT-1921, Aalborg, Aars, Skivum, Sønderlund,, 1, C Kirstine Jacobsen, 26/1 1867, Enke, Husmoder, Landbrug, Aalborg Amt. 2. Andreas Jacobsen, 14/2 1878, Ugift, Bestyrer, Landbrug, Aalborg Amt. 3. Katrine Jacobsen, 28/3 1905, Ugift, Aalborg Amt. 4. Anker Jacobsen, 14/9 1906, Ugift, Aalborg Amt. 5. Ejner Jacobsen, 27/2 1908, Ugift, Aalborg Amt. 6. Anders Jacobsen, 17/8 1910, Ugift, Aalborg Amt. 7. Alma Jensen, 7/7 1904, Ugift, Tyende, Aalborg Amt. Skivum KB 1943 nr. 5, under døde, opslag 119: Larsine blev gift med Anders JAKOBSEN [9973], søn af Jens Peter JAKOBSEN [10292] og Ane Marie ANDERSDATTER [10293]. Anders blev født den i Brøndum, Skarp Salling, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skarp Salling Kirke, Slet Herred, Aalborg Amt, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 40 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 164 M i. Andreas Agerbo JAKOBSEN [10287] blev født den i Anders Jakobsen_P9973 og Larsine Christine Christensen Agerbo_P9974. Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. Skivum kirkegaard. 165 M ii. Jens Peter JAKOBSEN [10288] blev født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark K iii. Ane Katrine JAKOBSEN [5107] blev født den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 93 år, og blev begravet i 1999 i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 167 M iv. Anker JAKOBSEN [10289] blev født den M v. Ejnar JAKOBSEN [10290] 169 M vi. Anders JAKOBSEN [10291] 105. Carl Marinus AGERBOE [7740] (Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Fjelsø Sogn, Rinds, Viborg Amt, Denmark i en alder af 66 år, og blev begravet den i Fjelsø Kirkegaard, Fjelsø, Rinds, Viborg. Et andet navn for Carl var Carl Marinus JENSEN. Generelle notater: Født den 23. maj 1870 i Astrup, Giver sogn, og han døde den 16. august 1936 i Fjelsø sogn. Hun er født den 31. oktober 1880 i Estrup, Øster Hornum, sogn som datter af gårdmand Laust Madsen og hustru Karen Marie Pedersen, og hun døde den 28. december 1966 i Svingelbjerg. Karl Marinus Agerboe overtog ved giftermålet hustruens fødehjem i Estrup. Dette solgte han efter nogle år og flyttede til en ejendom på en udstykning fra Astrupgaard. Senere boede familien i Gørup, Ulbjerg sogn og i Ø. Uttrup, inden den flyttede til Fjelsø Teglværk. Efter Karl Marinus Agerboes død flyttede hans Ane Marie Kvist_P7743 og Karl Marinus Agerbo_P7740

64 60 Carl blev gift med Ane Marie Kvist MADSEN [7743], datter af Laust MADSEN [7744] og Karen Marie PEDERSEN [7745], den i Øster Hornum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Ane blev født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt, døde den i Svingelbjerg, Vester Bølle Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. i en alder af 86 år, og blev begravet i Ulbjerg Kirkegaard, Rinds H, Viborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Han blev gift den 2. september 1898 i Øster Hornum sogn med Ane Marie Kvist Madsen. 170 K i. Dagny Kirstense Katrine AGERBOE [7746] blev født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt, blev døbt den i Øster Hornum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde i i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt i en alder af 1 år. Generelle notater: Øster Hornum KB 1899 nr. 5, opslag 46: Ane Marie Kvist Agerbo_P7743_4 Dagny Kirstense Cathrine Jensen. Generationer Forældre: Carl Marinus Jensen og hustru Ane Marie Kvist Madsen. Faderen gaardejer, Estrup. Moderen 18 aar. Viede her. Faddere: Maren Kirstine Nielsen, gaardmand Peder Kvist Madsens hustru, Brasted. Johanne Jensen, pige, Astrup. Jens Christensen, gaardmand, Astrup. Martinus Gregersen, husmand, Tranten. Niels Christian Jensen, ungkarl, Astrup K ii. Dagny Kirstense Kathrine AGERBOE [7747] blev født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt og blev døbt den i Øster Hornum Kirke, Aalborg Amt, Denmark M iii. Jens AGERBOE [7828] er født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt og døde den i Aarhus, Aarhus Amt, DNK i en alder af 77 år M iv. Laurits Madsen AGERBOE [7848] blev født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt M v. Einar Christian AGERBOE [7883] er født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt og døde den i en alder af 72 år K vi. Johanne AGERBOE [7900] blev født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt og blev døbt den i Øster Hornum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. 176 M vii. Otto Gudmund AGERBOE [7921] Otto blev gift med Karoline Dorthea JENSEN [7922] K viii. Karen Nielga AGERBOE [7923] 178 K ix. Kirsten Elly AGERBOE [7945] er født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt og døde i i Gørup, Ulbjerg, Rinds H, Viborg Amt, Denmark i en alder af 10 år. 179 M x. Arne Elmar AGERBOE [7946] 180 K xi. Mary Petrea Lilly AGERBOE [7947] er født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 1 år. 181 M xii. Svend Børge AGERBOE [7948] er født den i Gørup, Ulbjerg, Rinds H, Viborg Amt, Denmark og døde den i Gørup, Ulbjerg, Rinds H, Viborg Amt, Denmark i en alder af 1 år K xiii. Mary Petrea Lilly AGERBOE [7949] 106. Ane Jensen AGERBOE [7741] (Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Nr. Uttrup, Hvorup, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 74 år. Generelle notater: Giver KB 1873 nr. 1, opslag 34: Ane Jensen. Forældre: Jens Christensen Aggerbo og hustru Kirsten Nielsen af Astrup. Faddere: Gaarejer Morten Nielsens kone. Christian Bøgs kone. Christian Bøgh. Alle af Giver. Andreas Aggerbo af Sønderlund og Jens Lyngsø af Troelstrup. Hun døde den 12. december 1947 i Nr. Uttrup, Hvorup sogn. Hun blev gift den 26. maj 1908 i Giver med Karl Christian Bielidt. Han er født den 7. november 1862 i Hvorup som søn af Niels Nielsen og hustru Oline Madsdatter, og han døde den 20. 'august 1948 i Nr. Uttrup, Hvorup sogn. (1985) Ane blev gift med Karl Christian BIELIDT [7958], søn af Niels NIELSEN [7959] og Oline MADSDATTER [7960], den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Karl er født den i Hvorup, Aalborg Amt og

65 61 døde den i Uttrup, Hvorup Sogn, Aalborg Amt, DK i en alder af 85 år. Barn af dette ægteskab: M i. Johannes Agerboe BIELIDT [7961] 107. Thomas Christian AGERBOE [7742] (Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) er født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Vokslev Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt i en alder af 61 år. Generelle notater: Født den 27. juni 1876 i Astrup, Giver sogn, og han døde den 10. juli 1937 i Vokslev. Han blev gift den 31. oktober 1909 i Sønderup med Marie Kirstine Poulsen. Hun er født den 17. maj 1885 i Nykøbing M., som datter af farver og uldspinder Anders Poulsen og hustru Petrine Andersen, og hun døde den 12. marts 1965 i Vokslev. Thomas Christian Agerbo arbejdede ved landbrug og havde et ophold på Elbæk Højskole. Efter giftermålet byggede han Astrup Nørgård på et are-al, der var udstykket fra fødegården. Kort tid efter byttede han gård med sin broder Karl (I.E.), og efter at have boet forskellige steder købte han i 1924 Kirkegård i Vokslev, som han drev til sin død. (1985) Thomas Christian Agerboe_P7742 Thomas blev gift med Marie Kirstine POULSEN [7957], datter af Anders POULSEN [7971] og Petrine ANDERSEN [7972], den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk. Marie er født den i Nykøbing Mors, Thisted Amt og døde den i Vokslev Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt i en alder af 79 år. Marie Kirstine Poulsen_P M i. Svend Aage AGERBOE [7973] er født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og døde den i en alder af 68 år. Generelle notater: Svend Åge Agerbo var omkring i mejerilære på Koppesmølle mejeri, og havde han et ophold på Skårup Landbrugsskole. Deref ter arbejdede han hjemme på gården i Vokslev, efter sin moders død som bestyrer, da han ikke selv ønskede at overtage den. Broderen Frode fortæl ler, at han døde af et hjertestop under en cykeltur fra Bislev til Voks lev. (1985) Svend Aage Agerboe_P M ii. Frode AGERBOE [7974]

66 186 K 62 iii. Ellen Margrethe AGERBOE [7975] er født den i Snehøjgaard, Øls Sogn, Hindsted, Aalborg Amt, DK og døde den i Gunderup Plejehjem; Fleskum H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 63 år. Generelle notater: F den 30. december 1917 på Snehøjgård, Øls sogn, og hun døde den 8. oktober 1980 på plejehjemmet i Gunderup. Ellen Margrethe Agerbo blev omkring 15-års alderen ramt af sygdom og lå i nogle måneder uden bevidsthed. Hun blev dog rask igen. Hun lærte at spille orgel og klaver, og på et tidspunkt blev hun organist i Bislev Kirke. Desuden var hun afløser i kirkerne i Nibe og Vokslev. Som ung havde hun et ophold på Støvring Højskole. De sidste år hun levede, måtte hun på grund af sygdom tage ophold på plejehjem, først i Gistrup og se nere i Gunderup. Ellen Margrethe Agerboe_P Christian Jensen LYNGSØ [12920] (Ane Marie Christensdatter AGERBOE, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) er født den i Troelstrup, Blære, Aalborg Amt, Denmark og døde i 1937 i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 80 år. Generelle notater: FT-1906, Aalborg, Aars, Blære, Troelstrup, matr.nr. 4a, 13, D Kristian Løngsø, 18-? 1857, Gift, husfader, gaardmand - landbrug. 2. Marie Jørgensen, , Gift, husmoder. 3. Anna Marie Løngsø, , Ugift, barn. 4. Krestense Løngsø, , Ugift, barn. 5. Jens Løngsø, , Ugift, barn. 6. Jørgen Løngsø, , Ugift, barn. 7. Margrethe Løngsø, , Ugift, barn. 8. Herman Løngsø, , Ugift, barn. 9. Jens Kristian Jensen, ?5, Ugift, tjenestetyende. 10. Niels Peter Andersen, , Ugift, tjenestetyende. 11. Bergithe Sørensen, , Ugift, tjenestetyende. 12. Jens Peter Sørensen, , Gift, daglejer ved agerbrug. Christian blev gift med Marie JØRGENSEN [14848] den i Farsø Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Marie er født den i Tandrup, Strandby Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, DK og døde i 1935 i Farsø, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 60 år. 187 K i. Anna Marie LYNGSØ [14849] blev født den K ii. Kristense LYNGSØ [14850] blev født den M iii. Jens LYNGSØ [14851] blev født den M iv. Jørgen LYNGSØ [14852] blev født den K v. Margrethe LYNGSØ [14853] blev født den M vi. Herman LYNGSØ [14854] blev født den Søren Christian Jensen LYNGSØ [12912] (Ane Marie Christensdatter AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Troelstrup, Blære, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 75 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: FT-1890, Aalborg, Aars, Aars, Refhalegaard,, 1, B Søren Jensen, 30, Gift, Husfader, Gaardmand, Blære 2. Mætte Katrine Kristensen, 25, Gift, Husmoder, Aars 3. Jens Jensen, 3, Ugift, Barn, Dreng, Aars 4. Drengebarn Uden Navn, Endnu under 1 aar, Ugift, Barn, Dreng, Aars 5. Niels Christian Jensen, 22, Ugift, Tjenestetyende, Karl, Giver 6. Anton Pedersen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Dreng, Østerbølle by og sogn Søren Christian Jensen Lyngsø_P12912 og Mette Kathrine Christensen_P Gravsten på Aars Kirkegaard.

67 63 7. Anders Andersen, 12, Ugift, Tjenestetyende, Dreng, Aars 8. Rebekke Christensen, 21, Ugift, Tjenestetyende, Pige, Aars 9. Mette Jensen, 53, Enke, Logerende, Aftægtskone, Aars. FT 1916 opslag 204: Refshalegaard. Aars Sogn, Aalborg Amt. 1.. Lyngsø, f: , Husfader 2. Mette Kathrine Lyngsø, f: Husmoder. 3. Aksel Lyngsø, f: Barn. 4. Helga Lyngsø, f: Barn. 5. Inger Kristine Kristensen, f: Pige. Anna Kathrine Sørensen, f: Pige. Tillægsliste: Fraværende. Marius Lyngsø, f: Barn. Søren blev gift med Mette Kathrine CHRISTENSEN [12917], datter af Peder CHRISTENSEN [9840] og Mette JENSDATTER [13333]. Mette blev født den i Rævhalegaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 67 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 193 M i. Jens Jensen LYNGSØ [15030] er født den og døde den i en alder af 56 år. 194 M ii. Peder Jensen LYNGSØ [15028] er født den i Rævhale, Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark og døde den i København, Københavns Amt, Denmark i en alder af 64 år. 195 K iii. Mette Jensen LYNGSØ [15029] er født den i Rævhale, Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark og døde den i en alder af 84 år. 196 M iv. Marius LYNGSØ [14845] er født den i Rævhale, Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark og døde den i en alder af 71 år. 197 M v. Johannes Jensen LYNGSØ [15027] er født den i Rævhale, Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Farsø, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 85 år. Generelle notater: Fra Aalborg S. den 29. juni Tillidsposter i massevis men - Arden sogneråd slap han for. - Som kontrolassistent så jeg adskillige søde bondepiger, der sad og malkede, mens jeg kontrollerede mælken. Jeg var så heldig, at hende jeg syntes bedst om, hun ville gifte sig med mig, fortæller forhenværende branddirektør Johannes Lyngsø, Gammel Skolevej 1, Aars. Gravsten på Aars kirkegaard (2014) Jeg er født på Reevhalegaard ved Aars. Den gik på fremmede hænder, da mine forældre flyttede til Aars. Vi var ni søskende og jeg var den eneste, som blev landmand. Efter giftermålet med Agnethe overtog vi en mindre gård i Halvrebene i nærheden af Helberskov. I 1928 købte vi gård i Arden, som vi drev til 1957, da jeg blev direktør for løsørebrandkassen Vesthimmerland, som på det tidspunkt havde til huse på Gammel Skolevej 1. Mit første tillidshverv i brandkassen var revisorsuppleanl det blev senere til revisor. Et job min far havde i mange år. Første gang jeg kom til revision sagde direktør J. Færch til mig: - Nu kan du sætte dig på den stol der, den har din får Prugt i 45 år. Jeg kom så i bestyrelsen og valgt til brandkassens formand. Da Jens Færch døde overtog jeg hans plads som branddirektør. Jeg har altid følt mine medmenneskers tillid. Jeg husker en gång i Arden; da jeg kom ind fra dagens dont og laeste avisen. Der stod, at jeg var nyvalgt til bestyrelsen for Hobro Landboforening. Jeg var slet ikke medlem på det tidspunkt, men dagen efter kom der et medlemskort med posten. På et senere senere tidspunh valgtes jeg til mæstformand i samme forening. - Ved et tilfælde blev jeg også valgt i bestyrelsen for Dansk Andels Cementfabrik. Jeg blev også valgt som repræsentant i Brugsforeningen i Aalborg amt og senere i FDBs bestyrelse. Det var mens Nyboe Andersen var formand.

68 64 Som formand for Arden mejeri, kom jeg engang i mindretal med mine ideer. Jeg kom med forslag om køb af ny maskiner, blandt andet en smørkerne. Da jeg kom hjem var jeg nok lidt kort for hovedet, og jeg sagde til min kone: - Det er de gamle hønisser, som forkastede forslaget. Disse ord har jeg hørt fra hende mange gange senere, efter jeg er blevet ældre. - Pas nu på du ikke selv bliver eh gammel hønisse, har hun ofte sagt. Det har støttet mig, når jeg selv har ønsket at udtræde af bestyrelser på grund af alder. Jeg stillede selv forslag om aldersgrænse på 70 år til sparekassens tilsynsråd, selv om jeg var første formand, det gik ud over. En snes år var jeg direktør for Arden Sparekasse, det medførte, at jeg kom i amtbestyrelsen og hovedbestyrelsen for Danmarks Sparekasser. Kort efter vi var flyttet til Aars blev jeg valgt til formånd for Sparekassen Himmerland i Aars. Jeg var også på trappen til at komme i kommunalbestyrelsen i Arden flere gange, men det interesseret mig. Derfor lod jeg mig opstille på lister, det formindskede faren for, at komme i rådet, ganske betydeligt. - Min største interesse har altid veeret landbrug. Jeg, havde da også den stone tilfredsstillelse, at jeg flere gange var dommer ved dyrskuer og.ungskuet for det sortbrogede danske malkekvæg. Mit første tillidshverv, i Arden fik jeg fgr vi var flyttet dertil. Jeg var valgt til snefoged og der lå brev i gangen, om sagen, da vi flyttede ind i gården. Jeg tog megen del i foreningslivet i Arden og var medstifter af Jagtforeiringen. Ved sammenslutning af løsøre og bygningsbrandforsikringen i Aars, fortsatte jeg som direktør, indtil for ti år siden. Jeg har da stadig et lille job på forsikringskontoret. Det er så rart at vide der stadig er brug for en, selv om man nærmer sig 80 år, slutter Johannes Lyngsø. Han bliver 80 i morgen. Tekst under foto: Johannes Lyngsø med fru Agnethe, som han fandt, da han var ung kontrolagsistent. De står i deres smukke have på Gammel Skolevej i Aars. Johannes blev gift med Agnethe TRADS [22717], datter af Niels Kristian Jensen TRADS [22718] og Dorthea MADSEN [22719]. Agnethe er født den i Mejlby, Brorstrup Sogn, Aars, Aalborg og døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 81 år M vi. Jacob Jensen LYNGSØ [12913] blev født den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i en alder af 78 år. 199 M vii. Aksel LYNGSØ [14846] er født den i Rævhale, Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark og døde den i en alder af 70 år. 200 K viii. Helga LYNGSØ [14847] blev født den Thor Christian AAGAARD [13643] (Enoch Sophus Christensen 7, Christen Sørensen 6, Søren Christensen 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i København, Københavns Amt, Denmark, blev døbt den i Garnisions Kirke, København, DNK, og døde den i en alder af 78 år. Thor blev gift med Marie Magdalene ZEUTHEN [13650], datter af Ludvig Bang ZEUTHEN [13653] og Hedevig Johanne LAUB [13654]. Marie blev født den i Holbæk, Holbæk Amt, Denmark. 201 M i. Knud ZEUTHEN [13656] er født den og døde den i en alder af 52 år. 202 K ii. Magdalene AAGAARD [13658] blev født omkring 1876 i København, Københavns Amt, Denmark. 203 K iii. Julie AAGAARD [13659] blev født omkring 1877 i København, Københavns Amt, Denmark. 204 K iv. Caroline Sophie AAGAARD [13651] er født den i København, Københavns Amt, Denmark og døde den i København, Københavns Amt, Denmark i en alder af 62 år. 205 K v. Johanne Louise AAGAARD [13657] er født den i København, Københavns Amt, Denmark og døde den i Roskilde, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark i en alder af 90 år. 206 M vi. Enoch Huronymus Zeuthen AAGAARD [13652] er født den i København, Københavns Amt, Denmark og døde den i Dronninglund Sogn, Hjørring Amt i en alder af 22 år.

69 Walter Søren AAGAARD [13662] (Enoch Sophus Christensen 7, Christen Sørensen 6, Søren Christensen 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i København, Københavns Amt, Denmark, blev døbt den i Trinitatis Kirke, København, Københavns Amt, Denmark, og døde den i St. Paul, Ramsey Co., MN, USA i en alder af 73 år. Walter blev gift med Louisa WAGNER [13663]. Louisa er født den i Illinois, USA og døde den i St. Paul, Ramsey Co., MN, USA i en alder af 92 år. 207 M i. Tenny William AAGAARD [13668] blev født den i Worthington, MN, USA. 208 M ii. Walther Scott AAGAARD [13669] er født den og døde den i Chicago, USA i en alder af 58 år K iii. Hazel Caroline AAGAARD [13670] er født den i Worthington, MN, USA og døde den i Minneapolis, MN, USA i en alder af 87 år Hans Christian HANSEN [13211] (Jensine AAGAARD 7, Christen Sørensen 6, Søren Christensen 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den , blev døbt den i Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring Amt, Denmark, døde den i Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring Amt, Denmark i en alder af 29 år, og blev begravet den Generelle notater: Døbt 1848 i Hellevad: Født 1847 d. 4 October. Hans Christian Hansen. Hjemmedøbt formedelst Sygdom d. 6. Octbr. Daaben publ. d. 5. Jan Forældre: Skolelærer og Kirkesanger Anders Hansen og hustru Jensine Marie Hansen født Aagaard i Hellevad Skolebygning. Faddere: Madame Barbara Marie Møldrup til Lundby paa Roslund, Jomfr. Anne Kirstine Wacker af Bredkær Præstegaard, Proprietair Nyholm til Kjølskegaard, Proprietair Møldrup til Roslund, Proprietair Christensen til Kjærsgaard. Konen introd. d. 28. Nov Begravet 1877 i Hellevad: Død d. 29. Januar, begravet d. 6te Februar: Hans Christian Hansen, Bestyrer af Gaarden Korslund og gift med Else Marie Holst sammesteds. Alder 29 Aar. Kilde: Hans blev gift med Else Marie HOLST [13213] den i Hellevad Kirke, Hellevad sogn, Hjørring Amt, Denmark. Else blev født omkring Ægteskabsnotater: Forlovere Pastor(?) Wacker af Lunden i Hallund sogn og Lærer Hansen i Hellevad Skole. Vielsesdatoen 23 Octbr i Kirken. Tillysning skeete d Octobr M i. Peder Lassen Holst HANSEN [13214] blev født den i Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring Amt, Denmark og blev døbt den i Hellevad Kirke, Hellevad sogn, Hjørring Amt, Denmark. Generelle notater: Døbt 1875 i Hellevad: født 1875 d. 28de August: Peder Lassen Holst Hansen. Døbt i Kirken d. 19de Sept Forældre: Gaardbestyrer Hans Christian Hansen og Hustru Else Marie Hansen, født Holst, i Korslund. Moderens Alder 30 aar. Faddere: Barnets Moder,? Christiane Gjurup [eller Christian Gjurup?] af Korslund, (?)Lars Hansen(?) Hellevad,? [Pastor??] Wacker, Lunden, Sgmester?? Bodelsen, Aalborg. Kilde: M ii. Hans Christian Marius Holst HANSEN [13215] blev født i 1878.

70 Nielsine Lovise NIELSEN [2083] (Jørgen Christian NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Vestbirk, Skanderborg Amt, Denmark i en alder af 29 år, og blev begravet den i Giver Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Giver KB 1877 nr. 2, opslag 36: Nielsine Lovise Nielsen. Faddere: Gaardejer Chr. Bøghs hustru, Giver. Møller Christian Lassens kone, Oustrup Mølle. Gaardejer Chr. Bøgh, Giver. Møller Chr. Lassen, Oustrup Mølle. Husmand Niels Krebs, Vester Lynnerup Hede. Vestbirk kirkebog side 36. Død i Vestbirk den 15/ og begravet den 21/1. på Giver kirkegård (36). Nielsine Lovise Nielsen P2083.Foto: Zehngraf, Østergade 16, Randers (Omkr 1898) Nielsine blev gift med Christen Andersen LANGE [2084], søn af Christian Ditlev LANGE [2534] og Ane Marie NIELSDATTER [2535], den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Christen blev født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Vejle, Vejle Amt, Denmark i en alder af 65 år. Ægteskabsnotater: Fra Giver kirkebog 1902 opslag 63: Ungkarl, højskolelærer Kristen Andersen Lange af Vestbirk Højskole. Født i Skivum 18. januar Søn af kroejer Kristian Ditlev Lange og hustru Ane Marie Nielsen, Vegger. 29 år. Pigen Nielsine Lovise Nielsen af Aagaard. Født i Aagaard 10. juni Datter af gaardmand Jørgen Christian Nielsen og hustru Sidsel Kathrine Kristensdatter Bøgh, Aagaard. 25 år. Forlovere: Gaardmand Jørgen Kristian Nielsen, Aagaard og kroejer Kristian Ditlev Lange, Vegger. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Seminarieforstander. Kristen A. Lange # M i. Ejvind LANGE [2085] er født den i Østbirk sogn, Voer H, Skanderborg A. DK og døde i Fåborg, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Denmark.

71 213 K 67 ii. Helga LANGE [2087] er født den i Østbirk sogn, Voer H, Skanderborg A. DK og døde den i Vejle, Vejle Amt, Denmark i en alder af 33 år. Helga Lange #2087 og Gudrun Lange # Søren LASSEN [291] (Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Aars KB 1869 nr. 4, fol. 34: Søren Lassen. Forældre: Gdmd Christian Lassen i Øster Oustrup og hustru Maren Nielsen, 19 aar. Faddere: Forpagter Poulsens kone i. præstegaard. Gdmd Christian Poulsens kone i Gundestrup gd. Forpagter Poulsen. Niels Hansen i Aagaard i Giver og Christian Poulsen i Gundestrupgaard. FT-1921, Aalborg, Aars, Skivum, Ø Lynnerup, 4, C Søren Lassen, 27/3 1869, Gift, Husfader Landbrug Aalborg. 2. Anna Methe Lassen, 15/4 1878, Gift, Husmoder, Landbrug Aalborg. 3. Kristian Lassen, 2/1 1909, Ugift, Barn Landbrug Aalborg. 3. Ragna Lassen, 17/1 1906, Ugift, Barn, Aalborg. 4. Svend Lassen, 5/ , Ugift, Barn, Aalborg. 5. Stein?? Krogh, 22/ , Ugift, Tyende, Landbrug, Aalborg. 6. Karl Sørensen, 19/ , Ugift, Tyende, Landbrug, Aalborg. 7. Jens P Nielsen, 20/2 1899, Ugift, Tyende, Landbrug, Aalborg. 8. Marie Pedersen, 16/5 1900, Ugift, Tyende, Aalborg. 9. Methe Mogensen, 12/2 1902, Ugift, Tyende, Aalborg. Søren Lassen #291 til venstre. Foto Kirstine Gram, Aars. FT-1916, Aalborg, Aars, Skivum, Skivum, 107, B Søren Lassen, 27/ , Gift, Husfader Landbrug. 2. Ane M. Lassen, 15/ , Gift, Husmoder. 3. Chr. Lassen, 02/ , Ugift, Barn. 4. Ragna Lassen, 17/ , Ugift, Barn. 4. Svend Lassen, 05/ , Ugift, Barn. 5. Ann Olesen, 28/ , Ugift, Tjenestetyende. 6. Katrine Jensen, 02/ , Ugift, Tjenestetyende. 7. Ferdinant Jakobsen 06/ Ugift Tjenestetyende 8. Peter Mark, 28/ , Ugift, Tjenestetyende. 9. Peder Knudsen, 08/ , Ugift, Tjenestetyende. FT1906, Aalborg, Aars, Skivum, Skivum, matr.nr. 2 Øster Lyn, 55, D3227 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: 1. Søren Lassen, , Gift husfader, gaardejer.

72 68 2. Ane Mette Lassen, , Gift, husmoder. 3. Pige, , Ugift, barn. 4. Stine Pedersen, , Ugift, tyende. 5. Poulline Sørensen, , Ugift, tyende. 6. Jens Kristjan Marius Andersen, , Ugift tyende. 7. Peter Klemmensen, , Ugift, tyende. 8. Peder Pedersen, , Ugift, tyende. Søren Kristjan Nielsen, , Ugift, tyende, daglejer. Martin Kristjan Pedersen, , Ugift, tyende, daglejer. Aars KB 1942 nr. 0, opslag 232: Søren Lassen. Gift rentier, fhv. gaardejer i Aars by, sogn og herred, Aalborg Amt. Født den 27. marts 1869, Oustrup, Aars sogn, Aalborg amt. Søn af gaardmand Christian Lassen og hustru Maren Hansen*. Efterlevende enke Ane Mette Lassen, f. Nielsen, Aars, deres sidste fælles bopæl. *) Nielsen Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Gårdejer Øster Lynnerupgård, Lynnerupvej 3 og sognerådsformand. Søren blev gift med Ane Mette Marie NIELSEN [2452], datter af Hans Christian NIELSEN [4001] og Margrethe SØRENSEN [4002], den i Bælum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Ane blev født den i Elleren, Stae, Vester Hassing, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Vester Hassing Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Vintersholm, Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 82 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Kirkebogen for Bælum 1903 opslag 189: Gravsten for Søren Lassen P291 og Anne Mette Lassen P2452. Ungkarl Søren Lassen, gaardejer i Lynderup i Skivum Sogn, søn af gaardmand Christian Lassen og hustru Maren Hansen *) af Øster Oustrup i Aars Sogn, hvor han er født den 27. marts Ugifte Ane Mette Marie Nielsen af Smidie Holmgaard. Datter af gaardmand Hans Christian Nielsen og hustru Margrethe Sørensen af Vester-Hassing, hvor hun fødtes den 15. april Forlovere: Gaardejer Christen Christiansen af Blære og Christen Svendsen af Smidie Holmegaard. *) Nielsen M i. Christian LASSEN [2453] blev født den i Øster Lynnerup, Skivum, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 84 år. 215 K ii. Ragna Margrethe LASSEN [2454] blev født den i Øster Lynnerup, Skivum, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i en alder af 82 år, og blev begravet i i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Skivum KB 1906 nr. 2, opslag 98: Ragna Margrethe Lassen. Faddere: Gårdejer Peter Arild Johnsens hustru Ane Sofie Petersen, Lynnerup. Pigen Emma Svendsen, Agdrup. Ungkarl Chr. Madsen Hansen Lassen, Oustrup. Ungkarl Kristian Nielsen Agdrup. Ungkarl John Johnsen, Lynnerup M iii. Svend Aage LASSEN [2455] blev født den i Øster Lynnerup, Skivum, Aars H, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Ragna Lassen #2454 og Magda Poulsen # 217.

73 Marie LASSEN [292] (Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Fælledgaard, Blære, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 77 år, og blev begravet den i Blære Kirkegaard, Aars H, Aalborg A. DK. Generelle notater: Aars kirkebog 1870 opslag 39/fol. 76: Marie Lassen. Hjemmedøbt den 25. juni. Forældre: Gaardmand Christian Lassen i Øster Outsrup og hustru Maren Nielsen, 20 aar. Faddere: Barnets moder og gaardmand Niels Hansens kone i Aagaard i Giver. Barnets fader. Ungkarl Jørgen Nielsen i Aagaard. Indsidder Carl Christian Tolbod i Gundestrup. Stående: Ane Lassen, # gift med Martin Christensen, Aars. Christine Marie Lassen, #259, Gift med Martin Nielsen Nørgaard, Gedsted. Siddende: Kirstine Marie Lassen, #98, Gift med Jens Christian Poulsen, Oustrupgaard. Marie Lassen, #292, Gift med Christen Christiansen, Fælledgaard, Blære. Mariane Lassen, #298, Gift med Jens Christian Krogh, Sjøstrup. Blære KB 1948 nr. 2, opslag 214: Marie Christiansen, født Lassen. Rentier (Enke efter gaardejer) af Fælledgaard, Blære sogn, Aars herred, Aalborg amt. Født i Øster Oustrup, Aars sogn 1870 den 13. juni, datter af gaardmand Christian Lassen og hustru Maren Nielsen. Enke efter gaardejer Christen Christiansen, begravet på Blære sogns kirkegaard 21. august Sidste fælles bopæl i Fælledgaard. 77aar. Marie blev gift med Christen CHRISTIANSEN [538], søn af Søren CHRISTIANSEN [3002] og Christine CHRISTENSDATTER [3075], den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Christen blev født den i Hestbækgaard, Blære Sogn, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Fælledgaard, Blære, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 63 år, og blev begravet den i Blære Kirkegaard, Aars H, Aalborg A. DK. Ægteskabsnotater: Aars kirkebog 1898 opslag 113 Forlovere: Gdmd. Christian Lassen, Oustrup og Gdmd. Henrik Nielsen, Blære. P292 Marie Lassen og P538 Chresten Christiansen, Faelledgaard, Blaere, Aars.

74 70 Barn af dette ægteskab: 217 M i. Kristian Søren Henrik KRISTIANSEN [2445] blev født den i Fælledgaard, Blære, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i en alder af 84 år, og blev begravet i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Blære kirkebog for 1908 opslag 29: Faddere: Barnets moder, Gaardejer Anton Buus s hustru, Methea Kristiansen (#3077). Gaardejer Søren Lassen, Lynnerup (#291). Gaardejer Kristian Kristiansen Thorup, Simested. Bestyrer Kristian Lassen, Oustrup, Aars sogn. Avis udklip fra 1968: Vi bliver stadig færre til at betale mere. Siger sognerådsformand Kr. Kristiansen, Blære, der fylder 60 år lørdag. - Det går tilbage for os på landet, siger sognerådsformand Kr. Kristian Kristiansen, Fælledgården, Blære. Foto: Augusta Larsen, Nibe. Kristiansen, Fælledgaard, Blære, som i morgen, lørdag, fylder 60 aar. I 1950 havde Blære-Ejdrup kommune 1O20 indbyggere, men i dag har vi kun ca Hvad skatterne angår har vi fulgt godt med! Udskrivningen var i kr., medens kommunen for udskrev kr., hvilket var en stigning på over kr. Med andre ord: Vi bliver stadig færre til at, betale mere. Men trods det, at Blære-Ejdrup er en udpræget landkommune, er skatterestancerne forholdsvis lave - vi står som nr. 6 i amtet fra den rigtige ende. - Og nu er det sidste periode som selvstændig kommune? - Der er ingen vej udenom. Blære-Ejdrup kommune har ikke ret mange af dem, vi kalder større skatteydere, og kommunen kan ikke yde den service, som kræves i dag, vi er så heldige, at med den nye centralskole i Blære af 1964 er skolevæsenet i god orden, og vi regner med at kunne beholde vor skole i en lang årrække herude, selv om vi skal ind i storkommunen, Aars. - Flertallet vil til Nibe I Ejdrup sogn med ca. 380 indbyggere ønsker flertallet at komme til storkommunen Nibe, og det kan vel betragtes som givet, at vi skilles pr. 1. april Det er jo en kendt sag, at 11 husstande i Kjeldal på begge sider af amtsvejen har søgt om at følge med os til Aars, hvilket er en ganske rimelig ordning med den beliggenhed. - Sætter den forestående sammenlægning sit præg på sognerådets arbejde? - Vi går stille med dørene og kører løbet, men heller ikke mere. Vejarbejdet i sommer har hovedsagelig været tæppebelægning; for øvrigt af de gennemgående veje i kommunen asfalteret. - Hvordan med repræsentationen i storkommunen? - Blære sogn skal nok være meget heldige for at få en mand i sognerådet. Men det bliver unægtelig en omvæltning. Vi er fra gammel tid et forholdsvis stort sogneråd - fem medlemmer fra Blære og fire fra Ejdrup sogn plus kæmneren - til at styre kommunens sager, og efter nævnte dato har sognet måske ingen sogne rådsmedlemmer. Vil savne banen? - Vil man savne privatbanen i Blære sogn? - En del vil nok savne banen. Foruden Blære station har vi jo også holdepladsen i Langdal. Her på, gården er vi nærmest glade for at blive fri for banelinjen, der går lige oven for haven. Vi har jord på begge sider, og det giver selvsagt megen besvær, når vi skal passere i overkørslerne med større redskaber og maskiner eller drive køerne over. Det er klart, at banen har været et i stort gode for egnen, selv om vi her fik skåret jorden igennem, men nu har den overlevet sig selv. Kr. Kristiansen ejer sin fødegård, en veldrevet ejendom på ca. 100 tdr. land. Ved faderens død i 1930 blev han i ung alder bestyrer for sin mor for selv at overtage hjemmet i Han er en mand, som folk har tillid til, og gennem årene har han faaet en fremtrædende plads i egnens offentlige liv. Kr. Kristiansen blev medlem af Blære-Ejdrup sogneråd i 1950, næstformand i 1962 og sognerådsformand efter valget i I de sidste syv aar har han været bestyrelsesmedlem i A/S Himmerlands Eksportstalde, hvor han overtog formandsposten ved Kr. Eriksens død nu i efteråret. Desuden er Kr. Kristiansen bestyrelsesmedlem i Nordjysk kreatureksportforening og Brandforsikringen Himmerland samt medlem af repræsentantskabet for Banken for Aars og Omegn og Aars andelsslagteri.

75 71 På egnen er Kr. Kristiansen en velanskrevet mand, der har gode evner til at få sagerne til at glide i sogneråd og bestyrelser. Som fodboldinteresseret er det let for ham at komme i kontakt med ungdommen. P. Fr. Kristian blev gift med Olga Margrethe HANSEN [2446], datter af Hans Peter HANSEN [24797] og Ane Sofie NIELSEN [24798], Status for par: 0. Olga blev født den i Hyllebjerg, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Hyllebjerg Kirke; Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde den i en alder af 91 år, og blev begravet i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Gravsten. Olga, #2446 og Kristian Kristiansen #2445, Blære kirkegaard Niels LASSEN [293] (Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Fyrkilde, Ravnkilde, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 82 år, og blev begravet i i Ravnkilde Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Aars KB 1871 nr. 21, opslag 6: Niels Lassen. Hjemmedøbt den 21. december. Forældre: Gaardmand og møller Christian Lassen Øster Oustrup og hustru Maren Nielsen, 21 aar. Faddere: Jens Jacobsens kone i V. Oustrup og gdmd. Christian Poulsens datter Thale i Gundestrup. Gaardmand Niels Hansen i Aagaard. Gmd. Christian Poulsen i Gundestrup. Jens Jacobsen i V. Oustrup. Boede i Bispegaarden, Fyrkilde. FT-1921, Aalborg, Aars, Ravnkilde, Fyrkilde, 7a, 28, C Niels Lassen, 10/ , Gift, Husfader Landbrug Aars. 2. Kristine Lassen, 23/7 1875, Gift, Husmoder Ovdrup. 3. Leo Lassen, 21/ , Ugift, Barn Ravnkilde. 4. Harry Lassen, 15/3 1906, Ugift, Barn Ravnkilde. 5. Vilhelm Lassen, 11/4 1908, Ugift, Barn Ravnkilde. 6. Mathilde Lassen, 10/8 1912, Ugift, Barn Ravnkilde. 7. Gudrun Lassen, 7/ , Ugift, Barn Ravnkilde. 8. Anna Nielsen, 12/6 1900, Ugift, Tyende Haverslev. Niels Lassen #293, stående til højre og Marie Lassen #292 til venstre. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Gårdejer. i Bispegaard, Ravnkilde, Aalborg Amt, Denmark. Niels blev gift med Kristine JENSEN [539], datter af Niels JENSEN [10561] og Ane Mette JENSDATTER [10562], Status for par: 0. Kristine blev født den i Braarup, Oudrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Oudrup Kirke, Slet Herred, Aalborg Amt., døde den i Fyrkilde, Ravnkilde, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 80 år, og blev begravet i Ravnkilde Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 218 M i. Kristian LASSEN [540] blev født den i Bispegaard, Kristine JENSEN_P539 og Kirstine Marie Ravnkilde, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Lassen_P98 Ravnkilde Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Ravnkilde KB 1903 nr. 10, opslag 41/fol. 40. Kristian Lassen. Forældre: Gaardmand Niels Lassen og hustru Kristine Jensen, 28 aar. Fyrkilde. Faddere: Moderen. Pige Maren Lassen. Gaardejer Kristian Lassen og ungkarl Anton Lassen; alle af Oustrup. Gaardejer Jens Poulsen, Rosbjerggaard. 219 M ii. Leo LASSEN [541] blev født den i Bispegaard, Ravnkilde, Aalborg Amt, Denmark og blev

76 220 M iii. 221 M iv. 222 K v. 223 K vi. 72 døbt den i Ravnkilde Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Ravnkilde KB 1904 nr. 8, opslag 45. Leo blev gift med Yvonne RALHMANN [542]. Niels Harry LASSEN [543] blev født den i Bispegaard, Ravnkilde, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Ravnkilde Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i en alder af 89 år. Generelle notater: Ravnkilde KB 1906 nr. 5, opslag 51. Vilhelm LASSEN [544] blev født den i Bispegaard, Ravnkilde, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Ravnkilde Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i en alder af 85 år. Generelle notater: Ravnkilde KB 1908 nr. 5, opslag 60. Anna Mary Mathine LASSEN [545] blev født den i Bispegaard, Ravnkilde, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Ravnkilde Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Ravnkilde KB 1912 nr. 10, opslag 185. Faddere: Tandtekniker Martin Christensens hustru, Anna Lassen, Aars. Bødker Thinus Thomsen og hustru Anna Jensen, Vadum. Gaardmand Jørgen Nielsen, Aagaard. Gaardskarl Valdemar Jensen, Aars. Harry Lassen, Fyrkilde. Foto: L. J. Lassen, Ranum. Anna blev gift med Henning POULSEN [546]. Gudrun Kirstine LASSEN [547] blev født den i Bispegaard, Ravnkilde, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Ravnkilde Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i en alder af 83 år. Generelle notater: Ravnkilde KB 1917 nr. 19, opslag 106: Gudrun Kirstine Lassen. Faddere: Moderen. Gaardmand Peter Mikkelsen og hustru Maren Enevoldsen. Gaardmand Anders Bak. Gaardmand Jens Nielsen. Alle i Fyrkilde. Gudrun blev gift med Edvard Bjerrum Dyrby JENSEN [548], søn af Jens Christian Pedersen JENSEN [10572] og Ane Jakobine Christine OLSEN [10573], den i Ravnkilde Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Edvard er født den i Møldrup, Roum sogn, Viborg Amt, DK og døde den i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 80 år. Ægteskabsnotater: Ravnkilde KB 1937 nr. 0, opslag 58: Ungkarl Edval Bjerrum Dyrby Jensen af Skaarup, Ravnkilde sogn, født den i Møldrup, Roum sogn. Søn af arbejdsmand Jens Christian Pedersen Jensen og hustru Ane Jakobine Christine Olsen, Roum sogn. Ugift pige Gudrun Kirstine Lassen af Fyrkilde, Ravnkilde sogn, født den i Fyrkilde, Ravnkilde sogn. Datter af gaardmand Niels Lassen og hustru Kristine Jensen, Fyrkilde, Ravnkilde sogn. Forlovere: Brudens fader og brudgommens stedfader, Søren Madsen, arbejdsmand, Ravnkilde sogn.

77 Kirstine Marie LASSEN [98] (Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 89 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Aars kirkebog 1875 opslag 49: Kirstine Marie Lassen. Forældre: Møller og gaardejer Christian Lassen i Øster Oustrup og hustru Maren Nielsdatter, 25 aar. Faddere: Aftægtsmand Niels Jensen kone i Aagaard og gaardejer Jørgen Nielsens hustru ibid. Gaardejer Jørgen Nielsen i Aagaard. Gaardejer Chr. Poulsen i Gundestrup og Jens Jakobsen af Oustrup. Kirstine Marie Lassen #98. Kirstine blev gift med Jens Christian POULSEN [97], søn af Jens Christian POULSEN [120] og Maren Pedersdatter BERTHELSEN [121], den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Jens blev født den i Gundestrupgaard, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 76 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Aars KB 1901 nr. 7, opslag 125: Ungkarl, gaardejer af Rosbjerggaard, Rørbæk sogn i Gislum Herred, Jens Christian Poulsen, 26 aar, søn af gaardejer Jens Christian Poulsen og hustru Maren Bertelsen af Gundestrupgaard, Aars sogn og Herred og født samme sted 6. oktober Pige Kirstine Marie Lassen, 26 aar af Oustrup Mølle, Aars sogn og Herred. Datter af gaardejer og møller samme sted Christian Lassen og hustru Maren Nielsdatter og født samme sted 3. januar Forlovere: Gaardejerne Christian Lassen af Oustrup og Poul Hansen Poulsen af Gundestrupgaard. Viet i Aars kirke den 2. november Jens Chr. Poulsen #97 med Thala Kirstine Poulsen # K i. Magda POULSEN [217] blev født den i Rosbjerggaard, Rørbæk Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, blev døbt den i Rørbæk Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 90 år, og blev begravet i i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Rørbæk KB 1902 opslag 79: Magda Poulsen #217. Foto: L. J. Lassen, Ranum.

78 74 Magda blev gift med Karl Marinus NIELSEN [220], søn af Jørgen Christian NIELSEN [221] og Sidsel Kathrine Christiansdatter BØGH [222], den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Karl blev født den i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Giver Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 81 år, og blev begravet i i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Karl Nielsen # M M K K Ægteskabsnotater: Aars KB 1935 opslag 177: ii. Holger Kristian POULSEN [9234] blev født den i Rosbjerggaard, Rørbæk Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, blev døbt den i Rørbæk Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, døde den i Rosbjerggaard, Rørbæk Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, og blev begravet i 1905 i Rørbæk Kirkegaard, Gislum Herred, Aalborg Amt. Generelle notater: Rørbæk KB 1904 opslag 22: Holger Kristian Poulsen. Faddere: Poul Poulsens hustru Maren, f. Kristensen. GaardejerSøren Lassens hustru Ane Mette Svendsen af Øster Lynderup, Skivum Sogn. Gaardejer Poul Poulsen, Gundestrupgaard. Gaardejer Søren Lassen af Øster Lynderup. Ungkarl Kristian Madsen Hansen Lassen, Oustrup, Aars Sogn. Død den 12. maj iii. Olaf Kristian POULSEN [218] blev født den i Rosbjerggaard, Rørbæk Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, blev døbt den i Rørbæk Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, døde den i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 61 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. iv. Thala Kirstine POULSEN [6] v. Helga POULSEN [219] blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Hadsund, Nordjyllands Amt, Denmark i en alder af 85 år Anthon Christian Randrup LASSEN [295] (Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Falde Overgaard, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 79 år, og blev begravet den i Overlade Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Aars KB 1876 opslag 14: Døbt i Aars kirke den 13. juli Faddere: Gdmd. Jens Nielsen kone, Aagaard. Jens Jakobsens datter Josefine. Gdmd. Jørgen Nielsen, Aagaard. Gdmd. Christian Poulsen, Gundestrup og Gdmd. Jens Jakobsen i Oustrup. FT-1921, Aalborg, Aars, Overlade, Vester Falde, 1a, 94,C Anton Lassen, 27/4 1876, Gift Husfader Landbruger Aars Sogn Aalborg Amt 2. Kirstine Lassen, 18/9 1876, Gift Husmoder, Aars Sogn, Aalborg Amt. 3. Martha Lassen, 18/2 1906, Ugift, Overlade Sogn, Aalborg Amt. 4. Christen Lassen, 17/4 1907, Ugift, Overlade Sogn, Aalborg Amt. 5. Jens Lassen, 30/4 1910, Ugift, Overlade Sogn, Aalborg Amt. 6. Sigurd Lassen, 14/ , Ugift, Overlade Sogn, Aalborg Amt. 7. Elise Lassen, 7/8 1913, Ugift, Overlade Sogn, Aalborg Amt. 8. Mary Lassen, 7/8 1913, Ugift, Overlade Sogn, Aalborg Amt. 9. Randrup Lassen, 1/ , Ugift, Overlade Sogn, Aalborg Amt. 10. Gudrund Lassen, 4/7 1917, Ugift, Overlade Sogn, Aalborg Amt. Anton Christian Randrup Lassen, Falde, # 295, Chresten Lassen #2354, Martha Lassen #2353, Mette Kirstine Larsen # Bagved: Kristine Christiansen, Langdal, #550, Christian Hansen Madsen Lassen, Langdal #297, Anders Randrup Lassen #302, Martin Christensen, Aars, # 553 og Anna Lassen #301. Foto: Laurits J. Lassen.

79 Katrine Eriksen, 22/6 1900,Ugift, Tyende, Løgsted Sogn, Aalborg Amt. 12. Lovise Jensen, 12/ Ugift, Tyende, Ranum Sogn, Aalborg Amt. 13. Jens Jensen, 10/ , Ugift, Tyende, Tisted Sogn, Aalborg Amt. 14. Kristian Kristensen, 15/ Ugift Tyende Vester Hornum Sogn Aalborg Amt. 15. Mikkel Peter Grønning, 17/3 1845, Fraskilt, Tyende, Vilsted Sogn, Aalborg Amt. Overlade KB 1955 nr. 3, opslag 176: Anthon Christian Randrup Lassen. Fhv. gaardejer i Vester Falde, Overlade sogn, Slet herred, Aalborg amt. Født i Oustrup, Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt 1876, 27. april. Søn af møller og gaardejer Christian Lassen og hustru Maren Nielsen. Gift med Mette Kirstine Lassen, der døde i Overlade 1943, 26. oktober. Sidste fælles bopæl, Vester Falde. 79 aar. Anthon blev gift med Mette Kirstine LARSEN [2109], datter af Christen LARSEN [5909] og Maren Kathrine JACOBSDATTER [3048], den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Mette blev født den i Tandrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Vester Falde, Overlade sogn, Aalborg Amt i en alder af 67 år, og blev begravet den i Overlade Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Fra Aars kirkebog 1905 opslag 147: Forlovere var Gdmd. Kresten Larsen Tandrup og Gdmd. Søren Lassen Lynnerup. 229 K i. Martha Kirstine LASSEN [2353] blev født den i Vester Falde, Bjørnsholm, Aalborg Amt3 og blev døbt den i Bjørnsholm Kirke, Slet H, Aalborg Amt.3 Generelle notater: Martha Kirstine Larsen, født den 18. februar 1906 i Vester Falde, døbt den 8. april i Bjørnsholm. Forældre: Gaardmand Anton Kristian Randrup Lassen og hustru Mette Kirstine Larsen, 29 aar, V. Falde, Faddere: Moderen og faderen, Gaardmand Troels Haldrups kone Kirstine Haldrup, Haldrup i Vilsted sogn, Fotograf L. Lassen, Ranum Ungkarl, Karl Larsen, Tandrup. Martha blev gift med Niels Juul Hilmar OLSEN [18417], søn af Jens Sørensen OLSEN [18418] og Johanne Mathilde KRISTENSEN [18419]. Martha Kirstine Lassen #2353 og Kristen Lassen M 231 M 232 M ii. Kristen LASSEN [2354] blev født den i Vester Falde, Bjørnsholm, Aalborg Amt, 3 blev døbt den i Bjørnsholm Kirke, Slet H, Aalborg Amt, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 89 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. iii. Jens Jacobsen LASSEN [2504] blev født den i Vester Falde, Bjørnsholm, Aalborg Amt. 3 Generelle notater: Jens Jacobsen Lassen født d. 30/ i Vester-Falde, døbt d. 12/ Forældre: gårdmand Anton Kristian Randrup Lassen og hustru Mette Kirstine Larsen, 33 år, af Vester-Falde. Faddere: Moderen, gårdmand Karl Larsen og hustru Dorthea Larsen, Fandrup, gårdmand Søren Lassen, Lynderup, gårdmand Kristen Kristiansen, Blære. Jens blev gift med Ella Helene LAURSEN [18424], datter af Jens Bach LAURSEN [10671] og Petrea Karoline PEDERSEN [10672]. iv. Sigurd LASSEN [2502] blev født den i Vester Falde, Bjørnsholm, Aalborg Amt 3 og blev døbt den i Malle Kirke, Aalborg Amt, Denmark.3 Generelle notater: Sigurd Kristian Lassen Født d. 14/ i Vester Falde, Forældre: Gårdejer Anton Kristian Randrup Lassen og hustru Mette Kirstine f. Larsen, 35 år, af Vester Falde. Døbt d. 10/ i Malle kirke af sognepræsten. Faddere: Moderen, Marie Kristiansen f. Lassen, Blære Gårdejer Christian Madsen Hansen Lassen,

80 233 K 76 Blære, Fotograf Laurits Jonathan Lassen, Ranum, Faderen. v. Elisa LASSEN [2500] blev født den i Vester Falde, Bjørnsholm, Aalborg Amt.3 Generelle notater: Elisa Lassen Født den 7. august 1913 i Vester Falde. Forældre: Gaardejer Anton Kristian Randrup Lassen og hustru Mette Kirstine f. Larsen, 36 aar. Døbt den 21. september 1913 i Ranum kirke, Faddere: Moderen. Lise Jacobsen, Aars. Gaardejer Jens Chr. Bak, Falde. Per Glerup Falde, Chr. Nielsen i Falde. Tvilling til kvindekøn nr. 20. Elisa blev gift med Poul HOSBOND [18423]. P2500 Elisa P2503 Gudrun P2504 Jens P2501 Mary Lassen, Falde vi. Mary LASSEN [2501] blev født den i Vester Falde, Bjørnsholm, Aalborg Amt 3 og blev døbt den i Ranum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Mary Lassen. Født den 7. august 1913 i Vester Falde, Forældre: Gaardejer Anton Kristian Randrup Lassen, og hustru Mette Kirstine f. Larsen, 26 aar (alder????) Døbt den 21. september i Ranum kirke. Faddere: Moderen, Stine Haldrup, Haldrup. Maren Lassen f. Nielsen, Aars. Gaardejer Anders Jensen, Munksjørup. Jens Poulsen, Munksjørup. Faderen. Mary blev gift med Erik Søegaard CHRISTOFFERSEN [18420], søn af Marinus CHRISTOFFERSEN [18421] og Johanne Marie SØEGAARD [18422] M vii. Randrup LASSEN [2517] blev født den i Vester Falde, Bjørnsholm, Aalborg Amt, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 78 år, og blev begravet i 1992 i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 236 K viii. Gudrun LASSEN [2503] 234 K 145. Mathias Christian LASSEN [296] (Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Knabstrup,, Vestsjællands Amt, Denmark i en alder af 78 år, og blev begravet den i Mørkøv Kirkegaard, Tuse herred, Holbæk Amt, Denmark. Generelle notater: Fra kirkebogen for Aars 1878 opslag 17: Faddere: Gdmd. Christian Poulsen kone Maren, Gundestrup. Lærerinde Jomfru Caroline Parpst. Chr. Poulsen Gundestrup. Gdmd. Jens Jakobsen i Oustrup og Gdmd. Jørgen Nielsen i Aagaard, Giver. Gravsten for Mathias Chr. Lassen P296 og Lucie Thomasen P549. Mørkøv Kirkeby Kirkegaard. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Sadelmagermester. Mathias blev gift med Lucie Marie THOMASSEN [549], datter af Jakob THOMASSEN [4053] og Maren KRISTIANSEN [4054], den i Stenlille Kirke, Vestsjællands Amt, Denmark. Status for par: 0. Lucie blev født den i Stenlille, Vestsjællands Amt, Denmark, blev døbt den i Stenlille Kirke, Vestsjællands Amt, Denmark, og døde i 1975 i en alder af 92 år. Ægteskabsnotater: Forlovere: Murermester Rasmus Hansen Faber og Gdmd. Jakob Thomassen. Stenlille. 237 M i. Thorvald Thomas LASSEN [2456] blev født den i Nørager, Durup Sogn, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Durup Kirke, Nørager, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Durup KB 1905, opslag 27:

81 77 Sadelmager paa Nørager Stationsby, Mathias Kristian Lassen og hustru Lucie Marie Thomasen, 21 aar. Faddere: Proprietær Jens Poulsen hustru Kirstine Lassen, Rosbjerggaard. Gaardmadn Niels Lassens hustru Kristine Jensen, Fyrkildde. Gaardmand Jakob Thomasen, Stenlille. Gaard,and Niels Lassen, Fyrkilde Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Sadelmager. 238 M ii. Kristian LASSEN [2098] blev født den i Knabstrup,, Vestsjællands Amt, Denmark og blev døbt den i Mørkøv Kirke, Tuse Herred, Holbæk Amt, Denmark. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Bager K iii. Inge Amalie Maren LASSEN [2099] blev født den i Knabstrup,, Vestsjællands Amt, Denmark, blev døbt den i Mørkøv Kirke, Tuse Herred, Holbæk Amt, Denmark, døde den i København, Københavns Amt, Denmark i en alder af 98 år, og blev begravet den i Mørkøv Kirkegaard, Tuse herred, Holbæk Amt, Denmark. Kristian Lassen # 2098, Knabstrup. 240 M iv. Jakob LASSEN [2457] blev født den i Knabstrup,, Vestsjællands Amt, Denmark, blev døbt den i Mørkøv Kirke, Tuse Herred, Holbæk Amt, Denmark, døde i 1990 i en alder af 75 år, og blev begravet i Mørkøv Kirkegaard, Tuse herred, Holbæk Amt, Denmark. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Barber. Gravsten for Jacob Madsen, P2457. Mørkøv Kirkeby Kirkegaard Christian Madsen Hansen LASSEN [297] (Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 66 år, og blev begravet den i Blære Kirkegaard, Aars H, Aalborg A. DK. Generelle notater: Fra Aars kirkebog 1879 opslag 22: Faddere: Gdmd. Niels Hansens enke, Kirsten Marie i Aagaard. Gdmd. Chr. Bøghs datter Jensine Petrine, Giver. Gdmd. Jørgen Nielsen, Aagaard, Giver. Gdmd. Jens Jakobsen, V. Oustrup. Gdmd. Jens Chr. Poulsen i Gundestrup. FT-1921, Aalborg, Aars, Blære, Langdalsgaard, 1a 2a, 34, C Kristian Lassen, 20/ , Enkemand, Husfader, Landmand, Aars Aalborg. 2. Anna Lassen, 24/ , Ugift, Datter, Blære. 3. Kristian Lassen, 6/5 1914, Ugift, Søn, Blære. 4. Kristiane Sørensen, 22/3 1879, Ugift, Husbestyrerinde, Voer. 5. Kristine Pedersen, 15/2 1895, Ugift, Tyende, Bjørnsholm. 6. Karl Jakobsen, 25/2 1901, Ugift, Tyende, Skivum. 7. Kristian Olsen, 14/ , Ugift, Tyende, Blære. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Gårdejer. Anton Christian Randrup Lassen, Falde, # 295, Chresten Lassen #2354, Martha Lassen #2353, Mette Kirstine Larsen # Bagved: Kristine Christiansen, Langdal, #550, Christian Hansen Madsen Lassen, Langdal #297, Anders Randrup Lassen #302, Martin Christensen, Aars, # 553 og Anna Lassen #301. Foto: Laurits J. Lassen.

82 78 Christian blev gift med Kristine KRISTIANSEN [550], datter af Anton CHRISTIANSEN [2522] og Petrine ANDERSDATTER [2523], den i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Kristine blev født den i Langdalsgaard, Blære, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Langdalsgaard, Blære, Aars, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 31 år, og blev begravet den i Blære Kirkegaard, Aars H, Aalborg A. DK. Ægteskabsnotater: Fra kirkebogen i Blære 1811 opslag 160: Kristian Madsen Hansen Lassen, Ungkarl, Gaardmand i Langdal, Blære sogn, født i Øster Oustrup, Aars sogn, Aars Herred den 20. december Søn af Gaardmand og Møller Kristian Lassen og Hustru Maren Nielsen, Øster Oustrup, 31 ar, gift med: Pige Kristine Kristiansen, Langdal, Blære sogn, Aars Herred, den 9. oktober Datter af Gaardmand Anton Kristiansen og Hustru Petrine Andersen, Langdal, Blære sogn. 27 aar. Forlovere: Gaardmand Anton Kristiansen, Langdal og Gaardmand Kresten Kristiansen, Fælledgaard. P297 Christian Madsen Hansen Lassen og P550 Kristine Kristiansen. Gravsten Blære kirkegaard 241 K i. Anna Kathrine LASSEN [2347] blev født den i Langdalsgaard, Blære, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet i Blære Kirkegaard, Aars H, Aalborg A. DK. Generelle notater: Fra kirkebogen i Blære 1912 opslag 81: Faddere: Particulier Anton Kristiansens hustru Petrine, Gdmd. Kr. Kristiansens hustru Marie Kristiansen, Gdmd. Jørgen Nielsen, Aagaard, Giver sogn, Gdmd. Anton Holst, Støttrup og Particulier Anton Kristiansen M ii. Christian Mandrup LASSEN [2348] blev født den i Langdalsgaard, Blære, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i en alder af 72 år, og blev begravet i Blære Kirkegaard, Aars H, Aalborg A. DK Mariane LASSEN [298] (Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 89 år, og blev begravet i i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra kirkebogen for Aars (C190_A_007_K02-30-A), 1871 opslag 59: Mariane Lassen P298 og Jens Christian Krogh P551. Mariane Lassen født den 4. juni Forældre: Mølle- og gårdejer Christian Lassen og hustru Maren Nielsen i Øster Oustrup. Døbt i kirken den 24. juni Faddere: Afg. Gaardejer Niels Hansens hustru Kirsten Marie i Aagard, Pige Bodil Marie Olsen i Oustrup. Barnets fader. Gaardejer Jørgen Nielsen, Aagaard, Gartner Astrup i Oustrup. Mariane blev gift med Jens Christian KROGH [551], søn af Søren Jensen KROGH [2527] og Larsine LARSDATTER [2528], den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Jens blev født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 92 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Aars KB 1904 nr. 11, opslag 144: Jens Christian Krogh til højre, P551. Ungkarl Jens Kristian Jensen af Sjøstrup. Aars sogn og herred. 32 aar. Søn af gaardmand Søren Jensen og hustru Larsine Larsen af Sjøstrup og født i Skivum soby og sogn, Aars herred, 6. december Pige Mariane Lassen af Øster Oustrup, Aars sogn og herred, 23 aar. Datter af gaardmand og møller Kristian Lassen og hustru Maren Nielsen af Øster Oustrup og født samme sted 4. juni 1881.

83 79 Forlovere: Gaardmand Søren Jensen af Sjøstrup og gaardmand Søren Lassen af Lynderupgaard. 243 M i. Jørgen KROGH [2494] M ii. Søren Kristian KROGH [2431] blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 85 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark M iii. Magnus Lassen KROGH [2493] blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 92 år, og blev begravet i i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 246 K iv. Laura Kirstine KROGH [2492] blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Nørager, Durup Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 61 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Kirkebogen for Aars 1908 nr. 2, opslag 59. Laura Kirstine Krogh. Fremstillet i kirken den 24. maj Gravsten for Laura Krogh P2492. Faddere: Moderen. Gaardmand Kristen Kristensens hustru Marie Lassen, Blære. Partikulier Søren Krogh, Sjøstrup. Gaardmand Kristen Larsen, Tandrup. Fotograf Laurids Lassen, Ranum. Dødsfald Trikotagehandler frk. Laura Krogh, Bredgade 30, Nørager, er død 61 aar For en snes aar siden overtog frk. Krogh Nørager Mode- og Trikotageforretning, som hun med tiden har arbejdet op til en god butik. Hun var altid velledit blandt kunderne. I mange aar har frk. Krogh været med i KFUK-arbejdet, og hun har arbejdet meget aktivt inden for Indre mission i Nørager. De sidste aar har frk. Kroghs helbred været svækket paa grund af astma. 247 M 248 K 249 M Aars KB 1969 nr. 0, opslag 13: Laura Kirstine Krogh, Nørager, Durup, Gislum, Aalborg. Ugift trikotagehandlerske i Nørager, Durup sogn, Gislum herred, Aalborg amt, født 13. februar 1908 i Aars sogn, Aalborg amt. Forældre: Gaardejer Jens Christian Krogh og hustru Mariane Lassen. 61 aar. v. Jørgen Nielsen KROGH [5193] blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Aars KB 1910 nr. 6, opslag 40: Jørgen Nielsen Krogh, hjemmedøbt den 2. februar. Faddere: Moderen. Gaardmand Martin Nørgaard og hustru Kristine Lassen, Gedsted. Tandtekniker Martin Kristensen, aars. Ungkarl Anders Lassen, Oustrup. vi. Helga KROGH [2490] blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Aars KB 1911 nr. 26, opslag 66: Helga Krogh. Faddere: Lærer Kristen Jensen Brahms og hustru Kirstine Mortensen, Gundestrup. Partikulier Søren Jensen Krogh, Sjøstrup. Partikulier Jørgen Jørgensen Sjøstrup. Barnets moder. vii. Aksel KROGH [2495] blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, og døde i 1993 i Farsø, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 80 år. Generelle notater: Aars KB 1913 nr. 7, opslag 25: Aksel Krogh.

84 80 Aksel blev gift med Alma CHRISTENSEN [14900] den i Farsø Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Alma er født den i Farsø, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark og døde i i Farsø, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 91 år. 250 K 251 K viii. ix. 252 K K x. xi. Ægteskabsnotater: Farsø KB 1944 nr. 15, opslag 132: UNgkarl, avlmedhjælper Aksel Krogh af Sjøstrup, Aars sogn, Aalborg Amt, f. samme sted 12. marts Søn af gaardmand Jens Kristian Krogh og hustru Mariane Lassen. Pige Alma Christensen af Farsø Sogn, Aalborg Amt, f. 10. august 1921 samme sted, datter af gaardmand Jens christensen og hustru Ane Katrine Lund. Forlovere: Brudens moder. Brudgommens fader. Johanne Marie KROGH [2489] Anna KROGH [2491] blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Marie KROGH [3073] Magda Kirstine KROGH [3017] blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Herred, Aalborg Amt, DK i en alder af 90 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark Christine Marie LASSEN [299] (Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren

85 81 CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 92 år, og blev begravet den i Gedsted Kirkegaard, Rinds H, Viborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Aars kirkebog 1883 nr. 10 opslag 63/fol. 124: Christine Marie Lassen. Døbt den 26. juni. Forældre: Møller Christian Lassen i Ø. Oustrup og H. Maren Nielsen. Faddere: Gaardejer Niels Lassens døtre Marie og Jenny i Flamsted, Gunderup sogn. Niels Lassen, Flamsted, Gunderup sogn. Jørgen Nielsen i Aagaard og Christian Poulsen i Gundestrup. Christine blev gift med Martin Nielsen NØRGAARD [552], søn af Niels Pedersen NØRGAARD [2553] og Ane Marie CHRISTIANSEN [2554], den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Martin blev født den i Gedsted, Rinds, Viborg Amt, Denmark, blev døbt den i Gedsted Kirke, Rinds H, Viborg Amt, Denmark, døde den i Gedsted Nørgaard, Rinds, Viborg Amt, Denmark i en alder af 81 år, og blev begravet den i Gedsted Kirkegaard, Rinds H, Viborg Amt, Denmark. Martin Nørgaard, P552 og Christine Marie Lassen, P299. Gravsten Gedsted kirkegaard. 254 M i. Niels NØRGAARD [2520] blev født den i Gedsted, Rinds, Viborg Amt, Denmark, døde den i Gedsted Nørgaard, Rinds, Viborg Amt, Denmark i en alder af 64 år, og blev begravet den i Gedsted Kirkegaard, Rinds H, Viborg Amt, Denmark. Generelle notater: Gårdejer Niels Nørgård, Gedsted Nørgaard, Gedsted er pludselig død uden foregående sygdom i sit hjem, 64 år. Niels Nørgaard, P Gedsted kirkegaard. Niels Nørgaard er som den ældste af fem søskende født på ( ) slægtsg rden Gedste Nørgaard. Han har det det meste af sit liv hjulpet til i sit hjem, som han for ca. fem år siden overtog sammen med en bror og en søster, der som Niels Nørgaard er ugifte. Han var en stille og rolig hjemmets mand, em værdsat nabo og en god søn for sin mor, der stadig bor i hjemmet. Niels Nørgaard var kendt ikke alene som en god landmand, men også som en dygtig opdrætter inden for den jyske hesteavl, hvor han har gjort en værdifuld indsats og også på dettte område vedereførte sin slægts gode tradition. Niels Nørgaard har været i bestyrelsen for Vesthimmerlands hesteavlsforening og dommer på ungskuer og dyrskuer K ii. Manna Lassen NØRGAARD [2469] blev født den i Gedsted Nørgaard, Rinds, Viborg Amt, Denmark, blev døbt den i Gedsted Kirke, Rinds H, Viborg Amt, Denmark, døde den i Ranum, Bjørnsholm sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 97 år, og blev begravet den i Ranum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 256 M iii. Kristian Lassen NØRGAARD [2552] er født den i Gedsted Nørgaard, Rinds, Viborg Amt, Denmark og døde den i Gedsted, Rinds, Viborg Amt, Denmark i en alder af 83 år. Kristian Nørgaard, P2552. Gedsted kirkegaard. ( )

86 257 K 82 iv. Vera Agnete NØRGAARD [2519] er født den i Gedsted, Rinds, Viborg Amt, Denmark og døde den i Gedsted, Rinds, Viborg Amt, Denmark i en alder af 69 år. Vera Agnete Nørgaard, P2519. Gedsted kirkegaard. ( ) 258 M v. Ejvind NØRGAARD [3365] er født den i Gedsted Nørgaard, Rinds, Viborg Amt, Denmark og døde den i Gedsted, Rinds, Viborg Amt, Denmark i en alder af 89 år Ane LASSEN [301] (Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde i 1962 i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 76 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ejvind Nørgaard. P3365. Gedsted kirkegaard. ( ) Maren Nielsen med børn og svigerbørn. Se hjemmeside Ane blev gift med Martin CHRISTENSEN [553], søn af Jens Chr. CHRISTENSEN [554] og Kristiane [555], Status for par: 0. Martin blev født i 1880, døde i 1942 i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 62 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Barn af dette ægteskab: K i. Elisabeth Anna CHRISTENSEN [556] Gravsten. Martin Christensen #553 og Anna Lassen #301. Aars kirkegaard Ane Dorthe SØRENSEN [10579] (Søren Christian JENSEN 7, Ane Dorthea HANSDATTER 6, Mette CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Fuglehuset, Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Borregaard, Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 75 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Aars KB 1854 nr. 7, opslag 44: Ane Dorthe Sørensen, hjemmedøbt den 4. maj. Forældre: Hsmd. Søren Christian Jensen og Mette Katrine Pedersdatter i Fuglehuset*). Faddere: Hsmd. og smed Jens Larsens kone i Hvorvap og Gmd. N: Aagaards kone i Giver. Jens Larsen i Hvorvap.. Hans Chr. Jensen i Giver og gmd. Fr. Rasmussen i Pugholm. *) Fuglehuset ligger lige oven for dalen i Øster Oustrup plantage, Øster Oustrupgaard. Plantagevej 2. FT-1921, Aalborg, Aars, Skivum, Skivum, 16g, 71 F1, C Ane Dorthea Holm, 23/4 1854, Enke, Husmoder, Alderdomsunderstøttelse, Aars, Aalborg. Skivum KB 1930 nr. 1, opslag 136: Ane Dorthe Holm, født Sørensen. Enke, aldersrentenydende af Borregaard, Skivum Sogn, Aars Herred. Født i Aars sogn, datter af husmand Søren Christian Jensen og hustru Mette Kathrine Pedersdatter, sidst af Skivum. Enke efter 1) Indsidder Peter Adamsen af Skivum, død samme steds 1875, den 14. september.

87 83 2) Husmand og drænningsmester Christen Frederiksen Holm af Sønder Dumpehus, Skivum sogn. 75 aar (født den 23. april 1854). Ane blev gift med Peter ADAMSEN [10601] den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Peter blev født i 1855, døde den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 20 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Skivum KB 1875 nr. 2, opslag 88: Ungkarl Peter Adamsen, 20 aar gl. Pigen Ane Dorthea Sørensen, 21 aar. Forlovre: Husmand Søren Christian Jensen af Skivum og smed Jens Peter Pedersen af Sønderup. Ane blev derefter gift med Christen Frederiksen HOLM [10580], søn af Frederik Gotfred Christensen HOLM [10588] og Mette Kirstine JENSDATTER [10589], den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Christen blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 75 år, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Skivum KB 1879 nr. 1, opslag 47: Ungkarl Christen Frederiksen Holm, 38 aar gl., født den 24. maj 1841, vaksineret den 4. august Enken Ane Dorthea Sørensen, født 23. april 1854, 25 aar. gl. Vaksineret den 5. juli Forlovere: Husmand Søren Christian Jensen af Skivum og gaardmand Christian Christoffersen af Sjøstrup K i. Kirstine Catrine HOLM [10581] blev født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. 261 M ii. Kristian Frederik HOLM [10582] blev født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1882 nr. 3, opslag 5: Kristian Frederik Holm. Forældre: Husmand Kristian Frederiksen og hustru Ane Dorthea Sørensen af Skivum. Faddere: Gaardmand Niels Hansens enke i Aagaard. Gaardmand Jørgen Nielsens kone i Aagaard. Gaardmand Jørgen Nielsen, Aagaard. Gaardmand Christian Lassen, Ovstrup. Ungkarl Jens Peter Sørensen af Skivum M iii. Laurits Burse HOLM [10583] blev født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. 263 M iv. Frederik Gotfred HOLM [10584] blev født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1886 nr. 3, opslag 11: Frederik Gotfred Holm, hjemmedøbt den 28. februar. Forældre: Husmand Kristen Frederiksen Holm og hustru Ane Dorthe Sørensen, Skivum. Faddere: Søren Kristian Jensens enke i Skivum. Moderen Kristian Holms hustru, Skivum. Faderen Kristian Frederiksen Holm. Indsidder Jens Peter Sørensen, Skivum. Ungkarl Niels Kristian Sørensen, Skivum. 264 M v. Jens Marinus HOLM [10585] blev født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1888 nr. 6, opslag 14: Jens Marinus Holm. Hjemmedøbt den 18. juli. Forældre: Husmand Kristen Frederiksen Holm Sønder Dumphus og hustru Ane Dorthea Sørensen. Faddere: Enkekone Mette Katrine Pedersen af Skivum. Barnets (moder) Ane Dorthea Sørensen, Skivum. Arbejdsmand Jens Peter Sørensen, Støvring. Niels Kristian Sørensen, Skivum. Niels Hansen Sørensen, Sønderholm. 265 K vi. Otteline Petrine HOLM [10586] blev født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1891 nr. 4, opslag 30: Otteline Petrine Holm. Forældre: Husmand Kristen Frederiksen Holm og hustru Ane Dorthea Sørensen af Skivum. Faddere: Gaardmand Jørgen Nielsens hustru, Aagaard. Gaardmand Kristian Lassens hustru, Oustrup. Gaardmand Kristian Lassen, Oustrup. Husmand Kristen Frederiksen Holm, Skivum. Aftægtsmand Niels Mogensen, Skivum. 266 K vii. Else Marie HOLM [10587] blev født den i Sønderdumphus, Skivum, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1895 nr. 2, opslag 27:

88 84 Else Marie Holm, hjemmedøbt den 13. januar. Sønderdumphus, Skivum Sogn, Aars Herred. Forældre: Husmand Kristen Frederiksen Holm og hustru Ane Dorthea Sørensen, 40 aar. Sønderdumphus. Faddere: Landpost Peder Sørensens hustru, Nielsine Kristiane Krebs, Støvring. Pigen Kirstine Katrine Holm, Ferslev. Landpost Jens Peder Sørensen, Støvring. Ungkarl Kristian Kristensen, Skivum. Ungkarl Niels Kristensen Lund Jensen, Skivum. Bemærkninger: Tvilling til født mandkøn, 1895 nr M viii. Jens Marinus HOLM [10602] blev født den i Sønderdumphus, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderdumphus, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, og blev begravet den i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1895 nr. 2, opslag 9: Døde inden fremstilling i kirken. Opslag Niels JENSEN [15305] (Jens Pedersen BISGAARD 7, Peder Jensen BISGAARD 6, Mette CHRISTENSDATTER 5, Inger CHRISTENSDATTER 4, Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1) blev født den i Sønderup Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk., og døde den i Sønderup Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 85 år. Et andet navn for Niels var Niels Jensen BISGAARD. Generelle notater: Sønderup KB 1849 nr. 3, opslag 4: Niels Jensen. Hjemmedøbt den 26 maj. Niels Jensen Bisgaard P15305og Ane Forældre: Selveiergaardmand og præstegaardsforpagter Jens Pedersen, Jensen Familie (1896) Bisgaard og hustru Maren Jensdatter i Sønderup. Faddere: Gaardmand Anders Nielsens hustru i Nørager. Gaardmand Jens Salomonsen i Braulstrup. Sognefoged Niels Christensen i Sønderup. Indsidder Jens Jensen Tøttrup i Sønderup. Gaardmand Christen Hansens datter Ane Christensen af Sønderup. FT-1880, Aalborg, Hornum, Sønderup, Sønderup By og Sogn, En Gaard, 27, C Niels Jensen, 30, Gift, Husfader, Gaardeier, Her i Sognet. 2. Ane Jensen, 26, Gift, Hans Hustru, Komdrup Sogn Aalborg Amt. 3. Jensine Jensen, 5, Ugift, deres Barn, Her i Sognet. 4. Jens Christjan Jensen, 2, Ugift, deres Barn, Her i Sognet. 5. Else Marie Jensen, 1, Ugift, deres Barn, Her i Sognet. 6. Jens Christjan Nielsen, 64, Gift, Husfader Aftægtsmand, Aarestrup Sogn Aalborg Amt. 7. Else Johane Poulsdatter, 63, Gift, Hans Hustru, Bislev Sogn Aalborg Amt. 8. Niels Christijan Christensen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Hovborg Aalborg Amt. 9. Johane Andersen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Haverslev Sogn, Aalborg Amt. 10. Frederik Jensen, 28, Ugift, Kvæghandler, Her i Sognet. FT-1890, Aalborg, Hornum, Sønderup, Sønderup, 94, C Niels Jensen Bisgaard, 40, Gift, Husfader, Landmand, Sønderup. 2. Ane Jensen, 36, Gift, Husmoder, Komdrup. 3. Jensine Jensen, 15, Ugift, Datter, Sønderup. 4. Jens Christian Jensen, 12, Ugift, Søn, Sønderup. 5. Else Marie Jensen, 10, Ugift, Datter, Sønderup. 6. Ane Marie Jensen, 7, Ugift, Datter, Sønderup. 7. Niels Peter Jensen, 5, Ugift, Søn, Sønderup. 8. Kristine Jensen, 2, Ugift, Datter, Sønderup. FT-1901, Aalborg, Hornum, Sønderup, Sønderup, 14a, 8, D Niels Bisgaard, Gift, husfader, gaardeier, Sønderup. 2. Ane Jensen, Gift, husmoder, Sønder Kongerslev Sogn, Aalborg Amt. 3. Else Marie Jensen, Ugift, datter, Sønder Kongerslev Sogn, Aalborg Amt. 4. Niels Peter Jensen, Ugift, søn, Sønder Kongerslev Sogn, Aalborg Amt. 5. Kristine Jensen, Ugift, barn, Sønder Kongerslev Sogn, Aalborg Amt. 6. Johanne Jensen, Ugift, barn, Sønder Kongerslev Sogn, Aalborg Amt. 7. Karl Alfred Jensen, Ugift, barn, Sønder Kongerslev Sogn, Aalborg Amt.

89 85 8. Martine Jensen, Ugift, barn, Sønder Kongerslev Sogn, Aalborg Amt. 9. Hans Chr. Jensen, Ugift, dagleier, rentier og dagleier, Sønder Kongerslev Sogn, Aalborg Amt. FT-1916, Aalborg, Hornum, Sønderup, Sønderup, 14, 42, C Niels Bisgaard, 22/5 1849, Gift, Husfader, Landbrug 2. Ane Bisgaard, 8/ , Gift, Husmoder 3. Ane Marie Bisgaard, 20/2 1883, Ugift, sypige 4. Martine Bisgaard, 26/3 1890, Ugift, Ung pige i huset 5. Niels Krestian Hansen, 18/8 1898, Ugift, Tjenestekarl, Landbrug. Niels Jensen overtog ved købekontrakt oprettet den 30. maj 1875 gården matr.nr. 3 A i Sønderup efter moderen. I 1877 overtog han desuden svigerfaderens gård, herom hedder det bl.a. i skøder -og panteprotokol B 35 D SP 28 side 143: Gårdejer Jens Christian Nielsen i Sønderup skøder den 27. april 1877 sin ved skøde af 3. juli 1869 erhvervede gård matr.nr. 14 A i Sønderup til sin svigersøn Niels Jensen (Bisgård) hartkorn 4 tdr. 1 skp. 2 fjk. og ¼ alb., gammel skat 29 rigsdaler 13 skilling, desuden andel i matr.nr. 21F i samme by, hartkorn 2 fjk. ¼ alb. Købesummen afvikles ved at svigersønnen udsteder en panteobligation på kr. til svogeren Jens Peter Jensen samt ved at opfylde en aftægtskontrakt til svigerforældrene, kapitaliseret til kr. De skal have aftægtsbolig i de 4 nordligste fag samt en årlig ydelse på 3½ tdr rug, 1½ tdr byg, 1½ tdr. malt, 2 tdr. kartofler, 80 pund flæsk, 96 pund kød, 60 pund smør, 4 lpd. ost, fede gæs, 2 fede ænder, 8 pund uld og 16 pund lys samt stk. skudtørv til ildebrændsel. Niels Jensen Bisgård driver nu begge gårde til 1881, da han den 20. juni 1881 skøder gården matr.nr. 3 A i Sønderup til sin bror Jens Peter Jensen. Hartkornet er opgivet at være 2 tdr. 5 skp. 1 fjk. 2 alb., gammel skat 19 rigsdaler 35 skilling. Med handelen følger 14 fæe kreaturer, 2 heste, 10 får, 2 harver, 1 plov, 2 arbejdsvogne, 1 rejsefjedervogn samt alt på marken værende sæd, avl, afgrøde, gødning, fourage og ildebrændsel. Købesummen er kr. og skal indfries på følgende måde: Niels Jensen Bisgaard skal betale sælgerens pantegæld på kr. til kammerherre Schytte på Bygholm, opfylder aftægten til moderen Maren Jensdatter samt gælden til søsteren Ane Marie Jensdatter og mand Niels Christensen Søgård, resten kr. skal forrentes med 4 % p.a. Niels Jensen (Bisgård) gik i skole i Sønderup, hvorefter han var hjemme. Efter faderens død i 1872 drev han gården sammen med moderen til han selv overtog den i Han aftjente sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment i Randers. Kilde: Slægten Bisgaard, Dansk Slægtsforsknig, Kjellerup Niels blev gift med Ane JENSEN [15306], datter af Jens Christian NIELSEN [15395] og Else Johanne POULSDATTER [15396], den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk. Ane blev født den i Refsnæs Mølle, Komdrup Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt. DK., blev døbt den i Komdrup Kirke, Hellum Herred, Aalborg Amt. DK., og døde den i Sønderup Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 66 år. Ægteskabsnotater: Sønderup KB 1874 nr. 4, opslag 163: Ungkarl Niels Jensen Bidsgaard af Sønderup Mark, 25 aar gammel. Opholdt sig hos moderen, enke efter gmd. Bidsgaard. Ungpige Ane Jensen, tjenende hos faderen. gaardmand Jens Chr. Nielsen af Sønderup. 20 aar gl. Forlovere: Gaardmand Jens Christian Nielsen og husmand Jens Jensen Bidsgaard. Begge af Sønderup K i. Jensine JENSEN [14985] blev født den i Sønderup Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk., og døde den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 57 år. 269 M ii. Jens Christian JENSEN [15349] blev født omkring 1878 i Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark.

90 K iii. Else Marie JENSEN [15350] er født den i Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 40 år. Else blev gift med Jacob Bach CHRISTENSEN [25057]. Jacob er født den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark og døde i 1960 i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 81 år. 271 K iv. Ane Marie JENSEN [21453] blev født den i Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark. 272 M v. Niels Peter JENSEN [21454] blev født omkring 1885 i Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark. 273 K vi. Johanne JENSEN [21456] 274 M vii. Karl Alfred JENSEN [21457] 275 K viii. Kristine JENSEN [21455] blev født omkring 1888 i Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark. 276 K ix. Martine JENSEN [21458] blev født den i Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark Frederik Jensen BISGAARD [25275] (Jens Christensen BISGAARD 7, Christen Jensen BISGAARD 6, Mette CHRISTENSDATTER 5, Inger CHRISTENSDATTER 4, Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1 ) blev født den i Skaarup, Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Ravnkilde Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Ravnkilde KB 1848: Frederik Jensen. Navneændring 1905 til Frederik Bisgaard. Forældre: Jens Christensen Bisgaard og kone Else Bolette FT-1880, Aalborg, Aars, Ravnkilde, Skaarup Mark i Ravnkilde Sogn, Et Huus, 7, C Frederik Jensen Bisgaard, 32, Gift, Huusfæster, Smed, Heri Sognet. 2. Else Nielsen, 34, Gift, Hans Hustru, Øster Hornum, Sogn, Aalborg Amt. 3. Ane Marie Jensen, 13, Ugift, Deres Børn, Øster Hornum Sogn, Aalborg Amt. 4. Jens Jensen, 11, Ugift, Deres Børn, Øster Hornum Sogn, Aalborg Amt. 5. Jens Christian Vagn Jensen, 6, Ugift, Deres Børn, Heri Sognet. 6. Niels Jensen, 4, Ugift, Deres Børn, Heri Sognet. 7. Else Bolette Jensen, 1, Ugift, Deres Børn, Heri Sognet. 8. Jens Christensen Bisgaard, 70, Gift, Husfaderens Fader der af ham Forsørges, Heri Sognet. Else Bolette Jensdatter mangler her og hun er heller ikke med i den skrevne FT? Page 17 nr. 7: FT-1890, Aalborg, Aars, Ravnkilde, Ravnkilde, 145, C Frederik Jenden, 42, Gift, Husfader, savskærer, Ravnkilde, Aalborg Amt 2. Else Nielsen, 44, Gift, Husmoder, Hornum, Aalborg Amt 3. Else Bolette Jensen, 11, Ugift, Barn, Ravnkilde, Aalborg Amt 4. Frederike Elise Christine Jensen, 9, Ugift, Barn, Ravnkilde, Aalborg Amt 5. Karoline Christine Jensen, 4, Ugift, Barn, Ravnkilde, Aalborg Amt 6. Carl Frederik Christian Jensen, 2, Ugift, Barn, Ravnkilde, Aalborg Amt 7. Jenssine Petrine Dagmar Vilson, 12, Ugift, Pleiedatter, Ravnkilde, Aalborg Amt. Frederik blev gift med Else NIELSEN [25276], datter af Niels JENSEN [25290] og Ane CHRISTIANSDATTER [25291]. Else blev født omkring 1846 i Øster Hornum Sogn, Øster Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark. 277 K i. Ane Marie JENSEN [25278] blev født omkring 1867 i Øster Hornum Sogn, Øster Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark. 278 M ii. Jens Jensen BISGAARD [25279] blev født omkring 1869 i Øster Hornum Sogn, Øster Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark. 279 M iii. Jens Christian Vagn Jensen BISGAARD [25280] blev født omkring 1874 i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. 280 M iv. Niels Jensen BISGAARD [25281] blev født omkring 1876 i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. 281 K v. Else Bolette JENSEN [25277] blev født omkring 1879 i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark.

91 K vi. Frederikke Elise Christine JENSEN [25282] blev født omkring 1881 i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. 283 K vii. Karoline Christine JENSEN [25283] blev født omkring 1886 i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark M viii. Carl Frederik Christian Jensen BISGAARD [25284] blev født den i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark.

92 88

93 89 9. generation (5x tipoldebørn) 166. Ane Katrine JAKOBSEN [5107] (Larsine Christine Christensen AGERBOE 8, Andreas Peter Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 93 år, og blev begravet i 1999 i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Et andet navn for Ane var Inger KROGH. Generelle notater: Skivum KB 1905 nr. 4, opslag 95: Ane Katrine Jakobsen. Forældre: Gaardmand Anders Jakobsen og hustru Larsine Kristine Kristensen, 38 aar. Sønderlund. Faddere: Moderen. Pigen Johanne Marie Nielsen. Aftægtsmand Andreas Peter Kristensen. Faderen. Tjenestekarl Kristian Nielsen Dahl. Alle af Sønderlund. Ane blev gift med Magnus Lassen KROGH [2493], søn af Jens Christian KROGH [551] og Mariane LASSEN [298], den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Magnus blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 92 år, og blev begravet i i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Skivum KB 1935 nr. 7, opslag 114: Ungkarl, avlsmedhjælper Magnus Lassen Krogh ag Sjøstrup, Aars Sogn, født i Aars Sogn Aalborg Amt 1906 den 26 september. Søn af gaardejer Jens Kristian Krogh og hustru Mariane Lassen af Sjøstrup. Pige, husassistent Ane Katrine Jakobsen af Sønderlund, Skivum Sogn, født i Skivum Sogn 1905, 28. marts. Datter af gaardejer Anders Jakobsen og hustru Larsine Kristine Kristensen af Sønderlund. Forlovere: Brudens moder og brudgommens fader. 285 K i. Kirsten Agerbo KROGH [14143] 286 K ii. Bodil Mariane Agerbo KROGH [10299] 287 K iii. Inger Agerbo KROGH [10300] 288 M iv. Anders Jørgen Agerbo KROGH [10271] Anders blev gift med Inger Marie [10272] Dagny Kirstense Kathrine AGERBOE [7747] (Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt og blev døbt den i Øster Hornum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Øster Hornum KB 1900 nr. 8, opslag 52: Dagny Kirstense Kathrine Jensen. Navneændring ved kgl. bev. af til Agerboe. Forældre: Carl Marnus Agerboe og hustru Ane Marie Kvist Madsen. Faderen gaardejer, Estrup. Moderen 19 aar. Viede her. Faddere: Maren Kirstine Nielsen, gaardmand Peder Kvist Madsens hustru, Bradsted. Hansine Margrethe Nielsen, husmand Niels Olsens hustru, Estrup. Jens Agerbo, gaardmand, Astrup. Marthinus Gregersen, husmand Transten. Anders Peter Jensen, ungkarl, Estrup. Bosat: Rørbæk Plejehjem, Hobro. (1985) Dagny blev gift med Tinus Hansen PEDERSEN [7748], søn af Peder Madsen PEDERSEN [7749] og Karen Kirstine SØRENSEN [7750], den i Ulbjerg Kirke, Rinds H, Viborg Amt, Denmark. Tinus blev født den i Rebstrup Hede, Sønderup Sogn, Aalborg Amt, blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk., og døde den i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 80 år. Ægteskabsnotater: Hun blev gift den 12. november 1918 i Ulbjerg med Thinus Hansen Pedersen. Dagny Kristensa Katrine AgerboP7747 og Thinus Hansen Pedersen P M i. Peder Karl Agerbo PEDERSEN [7751] er født den i Gørup, Ulbjerg, Rinds H, Viborg Amt, Denmark og døde den i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 22 år.

94 + 290 K K M 90 ii. Karen Marie Agerbo PEDERSEN [7752] iii. Elly Agerbo PEDERSEN [7791] iv. Dan AGERBOE [7821] 172. Jens AGERBOE [7828] (Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) er født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt og døde den i Aarhus, Aarhus Amt, DNK i en alder af 77 år. Generelle notater: Øster Hornum KB 1901 oslag 19: Døbt Jens Jensen. Navneforandring til Jens Agerboe ved Lgl. Bev. 25. juli Født den 30. september 1901 i Estrup, Ø. Hornum sogn, og han døde den 27. april 1979 i Århus. Han blev gift den 23. april 1936 i Tostrup med Ingrid Selma Hinrup, der er født den 16. december 1914 i Tostrup som datter af gårdejer Kresten Hinrup og hustru Mette Kirstine Laustsen. Bosat: Lyngvej 36, Gedsted. Jens Agerboe var efter skolegangen beskæftiget ved landbrug hjemme, og senere arbejdede han som teglbrænder på teglværket i Fjelsø samt som tromlefører ved Gedsted-Fjelsø Kommune, inden han i 1962 rejste til Sjælland. Her arbejdede han på stålvalseværket indtil 1972, da han gik på pension og købte hus i Gedsted. - Hans fritidsinteresser var bl.a. kort spil. (1985) Jens blev gift med Ingrid Selma HINDRUP [7829], datter af Chresten HINDRUP [7830] og Mette Kirstine LAUSTSEN [7831]. 293 K i. Oda Hindrup AGERBOE [7832] er født den i Fjelsø Sogn, Rinds, Viborg Amt, Denmark og døde den i Fjelsø Sogn, Rinds, Viborg Amt, Denmark M ii. Orla Hindrup AGERBOE [7833] 295 K iii. Norma Hindrup AGERBOE [7839] Norma blev gift med Hans ANDERSEN [7840], søn af Alfred Ferdinand ANDERSEN [7841] og Petra Marie KRISTENSEN [7842]. 296 K iv. Mette Hindrup AGERBOE [7843] er født den i Fjelsø Sogn, Rinds, Viborg Amt, Denmark og døde den i Fjelsø Sogn, Rinds, Viborg Amt, Denmark M v. Ib Hindrup AGERBOE [7844] 173. Laurits Madsen AGERBOE [7848] (Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt. Generelle notater: Født den 1. januar 1904 i Estrup, Hornum sogn, og han døde den 17. september 1966 i Ålborg. Han blev gift den 3. august 1934 i Nibe med Anna Marie Hansen, der er født den 17. januar 1909 i Grydsted, Vokslev sogn som datter af gårdejer Anders Hansen og hustru Andrea Sørensen. Laurits Madsen Agerboe gennemgik almindelig skolegang. Allerede som 8-årig kom han ud at tjene ved landbruget, og han tjente forskellige steder, bl.a. på Astrupgård, inden han købte en landejendom i Rostrup på 21 tdr. land, som han drev til sin død. Sideløbende kørte han i nogle år mælk til Nibe Mejeri, og desuden var han måleraflæser for Himmerlands Elværk. - Laurits Madsen Agerboe var medlem af bestyrelsen for brugsforenin-gen og husmandsforeningen i Vokslev. Laurits Madsen Agerbo_ P7848 og Anna Marie Hansen_P7849 Bosat: Rugvangen 9, Nibe (1985) Laurits blev gift med Anna Marie HANSEN [7849], datter af Anders HANSEN [7850] og Andrea SØRENSEN [7851], den i Nibe Kirke, Aalborg Amt. Anna blev født den i Grydsted, Vokslev, Aalborg Amt, Denmark M i. Eigin Hansen AGERBOE [7852] 299 K ii. Agnethe Hansen AGERBOE [7859] er født den i Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt, Denmark K iii. Kirsten Marie AGERBOE [7860] K iv. Tove Andrea AGERBOE [7870]

95 + 302 K 303 K 304 M 91 v. Karen Margrethe AGERBOE [7876] vi. Aase Birthe AGERBOE [7881] er født den i Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Rostrup Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 3 år. vii. Anders Hansen AGERBOE [7882] 174. Einar Christian AGERBOE [7883] (Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) er født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt og døde den i en alder af 72 år. Generelle notater: Født den 24. november 1905 i Estrup, Ø. Hornum sogn, og han døde den 7. marts Han blev gift den 30. oktober 1938 i Aalestrup med Johanne Margrethe Højberg Israelsen. Hun er født den 26. december 1913 i Ejsing som datter af entreprenør Johan August Israelsen og hustru Juliane Nielsen, og hun døde den 23. juni 1954 på Viborg Sygehus. Einar Chr Agerboe_P7883 og Johanne M_H_Isrraelsen_P7884_Fam Einar Christian Agerboe blev gift anden gang den 14. september 1957 i Vesterbølle med sygeplejerske Eva Rigmor Bille Hansen, der er født den 26. december 1919 i Bandholm som datter af skomager Alfred August Hansen og hustru Marie Louise Bille. Einar Christian Agerboe blev uddannet som mejerist og arbejdede på mejerier i Hvam, Givskud, Nibe og Ålestrup, afbrudt af ophold på Ladelund Mælkeriskole I 1950 fik han ansættelse som inspektør ved forsikringsselskabet Hafnia-Danske Phønix, og fra 1969 til 1978 drev han sammen med sin anden hustru det private plejehjem Støttruphus. Han var i flere år formand for venstrevælgerforeningen i Ålestrup samt medlem af skolekommissionen og menighedsrådet. (1985) Einar blev gift med Johanne Margrethe Højberg ISRAELSEN [7884] den i Aalestrup Kirke, Viborg Amt, DK. Johanne er født den i Ejsing,, Ringkøbing Amt, Denmark og døde den i Viborg Sygehus, Viborg Amt, DK i en alder af 40 år K i. Ingelise AGERBOE [7885] K ii. Anette AGERBOE [7891] Einar blev derefter gift med Eva Rigmor Bille HANSEN [13405], datter af Alfred August HANSEN [13406] og Maren Louise BILLE [13407] Johanne AGERBOE [7900] (Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Estrup, Øster Hornun Sogn, Aalborg Amt og blev døbt den i Øster Hornum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Hornum KB 1907 opslag 50: Født den 17. maj 1907 i Estrup, Ø. Hornum sogn. Hun blev gift den 28. april 1929 i Fjelsø med Peder Pedersen. Han er født den 3. maj 1905 i Grinderslev sogn som søn af husmand Peder Pedersen og hustru Kirstine Kristoffersen, og han døde den 20. februar 1970 i Hobro. Johanne Agerbo blev gift anden gang den 24. april 1975 med fhv. murermester Niels Thanild. Han er født den 18. marts 1887 i Ulbjerg, og han døde den 15. februar Bosat: Fayesgade 14, Hobro. Johanne Agerbo gik i skole i Giver og Gørup. Hun tjente som husassi stent indtil giftermålet, afbrudt af ½ år, hvor hun arbejdede hos en syerske i Fjelsø. De første år efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmoder indtil den 1. oktober 1939, da ægteparret købte en købmandsfor retning i Hobro. Denne solgte de i begyndelsen af 1950erne, hvorefter de åbnede en ny og større købmandsforretning på Skovvej i Hobro. Her drev de forretning til september 1963, og de overtog nu en mindre købmandsforretning i Aalborg. Denne havde de til den l. august 1968, da parret gik på pension. Det følgende år boede parret i Saltum, hvorpå det flyttede tilbage til Hobro. (1985) Johanne blev gift med Peder PEDERSEN [7901], søn af Peder PEDERSEN [7902] og Kirstine KRISTOFFERSEN [7903], den i Fjelsø Kirke, Fjelsø, Rinds, Viborg. Peder er født den i Grinderslev Sogn, Viborg Amt, Denmark og døde den i Hobro Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, Denmark i en alder af 64 år.

96 M i. Peder Henning PEDERSEN [7905] Peder havde et forhold til Carla DICH [7906], datter af Niels Thorvald PETERSEN [7907] og Johanne PEDERSEN [7908] M ii. Carl Evald PEDERSEN [7909] 309 M iii. Niels Agerboe PEDERSEN [7914] Niels blev gift med Inge [7915] K iv. Bodil Agerboe PEDERSEN [7916] Johanne blev derefter gift med Niels THANILD [7904] den Niels er født den i Ulbjerg Sogn, Rinds H, Viborg Amt, Denmark og døde den i en alder af 93 år Karen Nielga AGERBOE [7923] (Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Karen blev gift med Søren Marinus SØRENSEN [7924], søn af Anders SØRENSEN [7925] og Karen Marie CHRISTENSEN [7926]. Søren blev født den i Brastrup, Ravnkilde, Aalborg Amt, Denmark K i. Karen Marie Agerboe SØRENSEN [7927] M ii. Karl Agerboe SØRENSEN [7933] K iii. Anne Agerboe SØRENSEN [7940] Karen Nielga Agerboe_P7923 og Søren Marinus Sørensen_P Mary Petrea Lilly AGERBOE [7949] (Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Mary blev gift med Kristian Krogh SØRENSEN [7950] K i. Inger Krogh SØRENSEN [7951] 315 K ii. Birthe Krogh SØRENSEN [7956] er født den i Svingelbjerg, Vester Bølle Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. og døde den i Svingelbjerg, Vester Bølle Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt Johannes Agerboe BIELIDT [7961] (Ane Jensen AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Johannes blev gift med Karen Margrethe ULLITS [7962] M i. Niels Christian Agerboe BIELIDT [7963] 317 K ii. Anna Lise BIELIDT [7969] Anna blev gift med Kjeld GODIKSEN [7970] Jacob Jensen LYNGSØ [12913] (Søren Christian Jensen LYNGSØ 8, Ane Marie Christensdatter AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) blev født den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i en alder af 78 år. Generelle notater: Aars KB 1898 nr. 8, fol. 3, opslag 4: Jakob Jensen Lyngsø. Navneændring 1905: Navnet Lyngsø føjes efter Jensen. Forældre: Gaardmand Søren Kristian Jensen Lyngsø og hustru Mette Kathrine Christensen, 33 aar, Refhalegaard. Faddere: Forældrene. Gaardmand Niels Jensen og hustru Petra Jensen. Gaardmand Christian Jensen. Alle af Troelstrup. FT-1921, Aalborg, Aars, Blære, Blære, 53, C Jakob Lyngsø, 17/6 1898, Gift, Husfader, Udeler, Aars. 2. Kirstine Lyngsø, 7/4 1897, Gift, Husmoder, Flejstrup, Svendstrup. 3. Kristian Kristensen, 13/6 1896, Ugift, Komis, Hjøring. 4. Kristian Kristensen, 6/7 1890, Ugift, Lagerforvalter, Skivum.

97 93 5. Magrete Nielsen, 8/ , gift, Tyende, Husgjerning, Vesterhornum. Jacob blev gift med Kirstine TROELSEN [12914], datter af Axel TROELSEN [5675] og Else Kathrine PEDERSEN [12915]. Kirstine blev født den i Svenstrup, Flejsborg sogn, Aars H, Aalborg Amt, blev døbt den i Flejsborg Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Blære Sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 76 år. 318 M i. Søren Troelsen LYNGSØ [12916] er født den i Blære Sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Rungsted, DNK i en alder af 91 år. 319 K ii. Else Troelsen LYNGSØ [15025] 320 M iii. Jens Troelsen LYNGSØ [15026] 209. Hazel Caroline AAGAARD [13670] (Walter Søren 8, Enoch Sophus Christensen 7, Christen Sørensen 6, Søren Christensen 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) er født den i Worthington, MN, USA og døde den i Minneapolis, MN, USA i en alder af 87 år. Hazel blev gift med Joseph John GRANBECK [13671] den Joseph er født den i Minneapolis, Hennepin, MN, USA og døde den i Minneapolis, MN, USA i en alder af 89 år. 321 M i. John Wagner GRANBECK [13672] er født i 1915 og døde i 1976 i en alder af 61 år. 322 M ii. Robert GRANBECK [13673] 323 M iii. Joseph Jay GRANBECK [13674] er født i 1924 og døde i 1994 i en alder af 70 år Ejvind LANGE [2085] (Nielsine Lovise NIELSEN 8, Jørgen Christian NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) er født den i Østbirk sogn, Voer H, Skanderborg A. DK og døde i Fåborg, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Denmark. Generelle notater: Aagaard, Giver, 123 ha, ejdsk kr., er efter C. Bøgh Nielsens død overtaget af gartner E. Lange, Assens. Berlingske Tidende 5. januar Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Gartner. Han arbejdede som Gaardejer i Aagaard, Giver sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Eivind Lange #2086. Ejvind blev gift med Karen Edith Lønsmann JENSEN [2086], datter af Niels JENSEN [10722] og Sofie MARQVARDSEN [10723], den i Herning Kirke, Ringkøbing Amt, Denmark. Status for par: 0. Karen er født den og døde i Fåborg, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Viede i Herning den 3. januar K i. Bodil LANGE [2100] Bodil blev gift med Hans HVIID [2102]. 325 K Bodil Lange #2100 og Britta Lange #2001 med deres mor Karen Lange #2086. ii. Britta LANGE [2101] 214. Christian LASSEN [2453] (Søren LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Øster Lynnerup, Skivum, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 84 år. Generelle notater: Skivum KB 1904 nr. 1, opslag 9: Christian Lassen, Øster Lynnerup. Skivum sogn, Aars Herred.

98 94 Faddere: Gårdmand Kresten Kristiansens hustru, Fælledgaard, Blære. Pigen Mariane Lassen (#298), Ø. Oustrup, Aars sogn. Gårdmand Christian Lassen, Ø. Oustrup. Gårdmand Jørgen Christian Nielsen, Aagaard. Peter Arild Johnsen, Vester Lynnerup. Christian blev gift med Johanne Marie LARSEN [3579], datter af Lars Peter LARSEN [19289] og Elvine Louise Sørensen LUND [19290], den i Ajstrup, Kjær Herred, Aalborg Amt, Denmark. Johanne blev født den i Vesterholt, Ajstrup, Kjær Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Ajstrup Kirke, Kjær Herred, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 71 år. Ægteskabsnotater: Ajstrup KB 1939 nr. 10, opslag 187: Ungkarl, proprietær Christian Lassen af Lynnerup, Skivum sogn, født den 2. januar 1904 i Øster Lynnerup, Skivum sogn, Aalborg amt. Søn af gaardmand Søren Lassen og hustru Ane Mette Marie Nielsen. Pigen Johanne Marie Larsen af Vesterholt, Ajstrup sogn, Aalborg amt; født den 4. maj 1916; datter af gaardejer Lars Peter Larsen og hustru Elvine Louise Sørensen LUnd. Forlovere: Proprietær Søren Lassen, Lynnerup og gaardejer Lars Peter Larsen, Vesterholt, Ajstrup. 326 K i. Lis LASSEN [10305] 327 M ii. Søren LASSEN [10270] 216. Svend Aage LASSEN [2455] (Søren LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Øster Lynnerup, Skivum, Aars H, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra kirkebogen i Skivum side 33: Døbt i kirken af sognepræst Holtvig. Faddere: Pigen Hedvig Marie Møller, Borup. Gaardejer Anders Kristian Nielsen, Borup. Ungkarl Niels Kristian Nielsen, Borup. Boelsmand Niels Peter Møller, Gundersted. Svend blev gift med Anna Theodora NIELSEN [4834], datter af Thomas Dusinus NIELSEN [4831] og Laura Larsine Evara JOHNSEN [4832], den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Anna blev født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Aalborg, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 68 år. Ægteskabsnotater: Skivum KB 1935 nr.11, opslag 115. Ungkarl, landmand Svend Aage Lassen af Lynnerup, Skivum Sogn, født i Skivum Sogn, Aalborg Amt 1910, 5. december. Søn af gaardejer Søren Lassen og hustru Ane Mette Marie Nielsen af Lynnerup. Pige, husassistent Anna Theodora Nielsen af Skivum, født i Skivum Sogn, Aalborg Amt 1913, 3. november. Datter af Gaardejer Thomas Dusinius Nielsen og hustru Laura Larsine Evara Johnsen af Skivum. Forlovere: Brudens moder og brudgommens fader. Barn af dette ægteskab: 328 K i. Karen LASSEN [12691] 226. Olaf Kristian POULSEN [218] (Kirstine Marie LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Rosbjerggaard, Rørbæk Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, blev døbt den i Rørbæk Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, døde den i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 61 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Rørbæk kirkebog 1907 opslag 24: Faddere: Moderen, Kristian Kristiansens hustru, Marie f. Lassen, Fælledgaard, Blære. Gårdejer Poul Hansen Poulsen, Gundestrupgaard, Aars. Ungkarl Kristian Madsen Hansen Lassen, Ovstrupgaard, Aars. Fotograf Laurtits Lassen, Ranum. Olaf Kristian Poulsen gik i skole i Aars og var senere elev på Askov højskole. Han blev uddannet ved landbruget og var på Ladelund landbrugsskole. I 1934 overtog han farbroderens gård Gundestrupgård, der var på 150 tdr. land, og denne gård drev han til sin død. Gården blev da overtaget af sønnen. Olaf Poulsen # 218.

99 95 Ved Olaf Kristian Poulsens død bragte et af de lokale blade en omtale, hvori det bl.a. hedder: Med Olaf Poulsen er af Himmerlands stoute skikkelser gået bort, en land- mandsgerning blandt de bedste er endt. På Gundestrupgård blev der fulgt med tidens krav, her blev drevet et rationelt, landbrug med sans for orden og harmoni, et bondebrug, der aftvang sig respekt. Olaf Poulsen var positivt instillet overfor nye fremskridt, der kunne blive til gavn for landbruget eller en anden god sag. Man havde tillid til hans dømmekraft og hans måde at tage sagerne på, og det var ikke mærkeligt, at han gennem fik mange tillidshverv, hvoraf her skal nævnes nogle. Da Himmerlands eksportstalde skulle oprettes, gjorde han et stort forarbejde og blev selskabets første formand. Ved starten af Vesthimmerlands kvægavlsforening påtog han sig formandshvervet i de første vanskelige Han var i en årrække formand for landboforeningens planteavlsudvalg og medlem af landboforenings bestyrelse. Nævnes skal da også, at han startede den første landbrugsfaglige ungdomsklub her i Vesthimmerland, et ungdomsarbejde, der har båret store frugter, og som han altid var parat til at støtte. Han har været formand for andelsmejeri og var kommunal ejendomsskylds vurderingsmand, medlem af repræsentantskabet for banken for og omegn og medlem af landvæsenskommissionen. Slægtens og bondebrugets fremtid lå ham stærk på sinde, og han var medlem af bestyrelsen i foreningen: Danske slægtsgårde. I en lang har han været formand for kirkeligt Samfund i og medlem af Års menighedsråd. Avisomtale af begravelsen: Olaf Poulsen, Gundestrupgård, blev i går begravet fra Aars kirke under meget stor deltagelse. Et væld af kranse og buketter var skænket til båren, og lå et stykke ud på kirkegården. Signerede kranse sås bl. a. fra Aars sogns menighedsråd, Himmerlands eksportsamlestalde, Vest-himmerlands kvægavlsforening, Brandforsikringen Himmerland, Banken for Aars og Omegn samt fra bankens bestyrelse og repræsentantskab, desuden fra Slægtsgårdsforeningen samt flere kranse fra naboer og venner og fra familien. - Tidligere kaldskapellan i Aars, sognepræst Jørgen Michaelsen, Øster Alling, talte ved båren ud fra ordene i Lucas ev, kap. 24, vers 29:»Det går mod aften, og dagen hælder«. Afdødes tre sønner var med til at bære faderen til graven, hvor den ældste søn, Poul Chr. Poulsen, Nedergaard, bragte familiens tak til følget og indbød til en mindesammenkomst med kaffebord på Aars hotel. Her talte provst S. Chr. Nie1sen, der bragte en sidste hilsen og tak fra Aars menighedsråd og skildrede Olaf Poulsen som den stovte, hyggelige og fornøjelige mand, der havde været en god støtte i arbejdet. Provsten sluttede med trøstende ord til fru Kathrine Poulsen og børnene med en personlig tak for mange gode minder gennem 2O års samarbejde. En tidligere nabo, gaardejer Niels Kr. Borup, Bjerregrav ved Randers: - Olaf Poulsen var typen på den ægte bonde med lyst til at arbejde med dyr og planter, dertil en personlighed, som nød tillid overalt, og som blev et godt eksempel for sine børn. Taleren sluttede med en tak til fru Poulsen og familien for venskab gennem mange aar. Juul Larsen, Tandrupgård, skildrede Olaf Poulsen som en af egnens stovte bønder, der på flere områder var gået i spidsen ved dannelsen af nye sammenslutninger, herunder det landbrugsfaglige ungdomsarbejde ligesom han i sin tid havde været næstformand i Aars 'landboforening. Juul Larsen sluttede med at udtale et æret være hans minde. Pensioneret lærer A. Jørgensen, Gundestrup takkede for års bekendtskab og mindede.om stenen, Olaf Poulsen havde sat ved indkørslen med et indhugget»gundestrupgaard«. Bestyrelsesmedlem, gaardejer Jens Bligaard, Odense, bragte en tak fra Slægtsgårdsforeningen. Endvidere blev udtalt mindeord at læge Torben Bjørnshave, Aars, og pastor J. Michaelsen Sidstnævnte sagde tak for gæstfrihed og venskab på Gundestrupgaard samt takkede for Olaf Poulsens arbejde gennem mange aar for Kirkeligt samfund. Poul Chr. Poulsen sluttede samværet med en tak for sygebesøg, deltagelse og kranse, hvorefter man sang»vær du mig nær«.

100 96 Olaf blev gift med Anna Kathrine KNUDSEN [223], datter af Jens Kristian KNUDSEN [228] og Andrea MARCUSSEN [229], den i Øster Bølle Kirke, Viborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Anna blev født den i Øster Bølle, Rinds Herred, Viborg Amt, Denmark, blev døbt den i Øster Bølle Kirke, Viborg Amt, Denmark, døde i 1999 i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 94 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Østerbølle KB 1934 nr. 13, opslag 135: Olaf Kristian Poulsen født i Rørbæk Sogn, Aalborg Amt, aar 1907, 7. februar. Gaardejer af Aars Sogn. Søn af gaarmand Jens Kristian Poulsen og hustru Kirstine Marie Lassen af Aars. Ungkarl. Anna Kathrine Knudsen. Født i Østerbølle Sogn, Viborg Amt, aar. 1905, 21. maj. Tjenestepige af Østerbølle Sogn, Viborg Amt. Datter af gaardejer Jens Kristian Knudsen og hustru Andrea Markussen af Bygum. Pige. Forlovere: Brudeparrets forældre. Olaf Poulsen # 218 og Kathrine Knudsen # K i. Thala POULSEN [224] blev født den i 223 med Thala Poulsen #224. Gundestrupgaard, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Palmerston North, NZ i en alder af 75 år, og blev begravet den i Palmerston North, NZ M ii. Poul Kristian POULSEN [225] M iii. Jens Karsten POULSEN [226] M iv. Per Andreas POULSEN [227] 227. Thala Kirstine POULSEN [6] (Kirstine Marie LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Thala blev gift med Ejnar KRAGH [5], søn af Christian Pedersen KRAG [7] og Ane Marie ANDERSEN [8]. Ejnar blev født den i Vanggaard, Haverslev, Hjørring Amt, Denmark, blev døbt den i Haverslev Kirke, Øster Han H, Hjørring Amt, Denmark, døde den i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Gårdejer M i. Gunnar KRAGH [75] blev født den i Bykjærgård, Hvorvarp, Hornum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Ulstrup Kirke, Hornum, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark K ii. Kirsten KRAGH [76] M iii. Jens Poulsen KRAGH [1] K iv. Ane Marie KRAGH [77] Ejnar Kragh #5 som soldat.

101 Helga POULSEN [219] (Kirstine Marie LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Øster Oustrupgaard, Aars Sogn, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde den i Hadsund, Nordjyllands Amt, Denmark i en alder af 85 år. Generelle notater: Aars KB 1915 nr. 1, opslag 102: Helga Poulsen. Hjemmedøbt i hjemmet den 1. februar. Forældre: Gaardejer Jens Christian Poulsen, 39 aar og hustru Kirstine Marie Lassen, 40 aar. Faddere: Gaardmand Kristian Kristiansens hustru Marie Lassen, Blære. Tandtekniker Martin Christensen, Aars. Ungkarl, landmand Kristian Bøgh Nielsen af Aagaard, Giver Sogn. Samt Barnets forældre. Helga Poulsen P219 Helga blev gift med Niels DINESEN [230], søn af Henrik JENSEN [231] og Kirstine Dinesen DALSGAARD [2629], den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Status for par: 0. Niels blev født den i Grynderupgaard, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Grynderup Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Norup, Århus Amt, Denmark i en alder af 80 år, og blev begravet i Grynderup Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Aars KB 1938 nr. 15, opslag 193: Niels Dinesen_P230 (Omkr 1980) Ugift gaardejer Niels Dinesen Jensen af Stenild sogn, Aalborg Amt f. den 1. august 1914, søn af gaardejer i Grynderup Henrik Jensen og hustru Kirstine Dinesen Dalsgaard. Hjemmeværende ungpige Helga Poulsen af Oustrupgaard, Aars sogn, Aalborg Amt, født den 16. januar Datter af gaardejer i Oustrupgaard Jens Christian Poulsen og hustru Kirstine Marie Lassen. Vidner: Brudeparrets fædre. 337 M i. Jens Henrik DINESEN [233] M ii. Helge DINESEN [234] 230. Kristen LASSEN [2354] (Anthon Christian Randrup LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Vester Falde, Bjørnsholm, Aalborg Amt,3 blev døbt den i Bjørnsholm Kirke, Slet H, Aalborg Amt, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 89 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Kristen Lassen, født den 17. april 1907 i Vester Falde, døbt den 26. maj 1907 i Bjørnsholm kirke. Forældre: Gaardmand Anton Kristian Randrup Lassen og hustru Mette Kirstine Larsen, 30 aar, Vester Falde. Faddere: Moderen, Gaardmand Lars Larsens hustru Birgitte født Trads, Nørager, Gaardmand Troels Haldrup, Haldrupgaard, Partikulier Kristen Larsen, Tandrup, Gaardmand Anders Jensen, Munksjørup.(Partikulier = En person som lever af sin formue). To unge vovede springet - klarede sig fint i 50 år kr. i udbetaling erhvervede de to unge mennesker Ninna og Kristen Lassen, 22 og 23 år i sommeren 1930 den 83 tønder land store Kællingetandgård i Martha Kirstine Lassen #2353 og Kristen Lassen Østrup for ialt kr. Det syntes nogle var dyrt, men det blev til 44 år gode år på gården, inden den blev solgt i Derefter flyttede ægteparret til Aars, og torsdag fejres guldbrylluppet - to dage efter at guldbruden er fyldt 73 år. De to traf hinanden i 1925, da begge tjente på Vadgården i Haubro, hun som barnestuepige, han som karl. Han vok-sede op i Falde, hun i Binderup, og guldbrudgommen er en af de efterhånden formentlig ret få, der kan prale af at være døbt i klosterkirken på Bjørnsholm, der frem til 1916 var sognekirke for Overlade sogn - til 1909 også

102 98 for Ranum. Inden købet af Kællingetand havde Kristen Lassen opsparet 3000 kr. Hans fader hjalp med resten af udbetalingen og bruden kom blandt andet med forskelligt udstyr, ligesom hendes fader i begyn-delsen hjalp de unge med nogle»naturalier». Købet af gården skete kort før landbrugskrisen for alvor satte ind, og de første år måtte der spares kraftigt for at få det til at løbe rundt. Men det var ikke så galt, for dengang kunne man spare sig gennem krisen. Det kan man ikke i dag, mener Kr. Lassen. Kun en gang måtte jeg bede om henstand med afdrag på et lån i Hobro, der stod i gården. Der skulle falde 800 kr. hvert halve år og for at opnå henstanden måtte jeg cykle rundt til to bekendte, min fader og min svigerfader og få fire underskrifter. Det bestemte jeg, at jeg ikke ville en gang til, og det lykkedes også at undgå det. Kr. Lassen kan endnu fremvise sine første afregninger fra mejeri og slagteri. De første seks dage leverede han 1087 pund mælk til en værdi af 55,56 kr. og de første to grise hjembragte 151,68 kr. fra slag-teriet. Siden gik prisen på grisene meget ned og en afregning fra 1932 viser eksempelvis 32,14 kr. for en gris. Den nyerhvervede gårds bygninger var alle stråtækte og særlig kostalden var dårlig, blandt andet uden fodergang. Det kunne ikke vedblivende gå, hvis det skulle gå fremad, så i 1935 tog Lassen - til sin faders utilfredshed - det store spring og fik bygget et nyt kohus for 6700 kr., som Aars Bank ikke var betænkelig ved at stille til rådighed. De har altid været beredvillige, når jeg skulle bruge penge til investeringer, siger Lassen. Og det blev til en del i årenes løb. Under krigen gennemførtes forskellige moderniseringer med blandt andet fast tag på bygningerne, og der blev også omkring 1970 i et par omgange købt mere jord, så gården ved salget var på ca. 100 tønder land. Udbygningerne udbrændte i 1970, og Kr. Lassen forsøgte da forgæves at sælge den til en køber, der selv kunne bestemme, hvordan den skulle genopbygges. I stedet måtte han selv foretage genopbygningen, og han valgte da at indrette de nye bygninger med henblik på opdræt af søer og smågrise efter at man i de mange år forud havde drevet et mere traditionelt landbrug. Fire døtre voksede op på gården, der i»gamle dage» normalt havde to karle og en pige. I den forbindelse opstod den eneste episode, hvor jeg blev»uvenner» med min svigerfader. Jeg havde fæstet en karl for et år for 500 kr., og det fandt han var»overbud» siger guldbrudgommen. I 1974 lykkedes det at få gården godt solgt, og ægteparret købte en dejlig villa på Dronning Louises vej i Aars og fik dermed for alvor tid til at dyrke ting, de altid havde haft lyst til. Hun maler og han bearbejder træ og ben til mange forskellige ting. Han er ivrig gæst i Guldalderklubben og har et fint værksted i kælderen, hvor der tilbringes mange timer. De to er stadig raske og på ingen måde gået i stå, og hjemmet er i høj grad præget af de mange ting, de hver for sig har frembragt i de godt fem år, de nu har boet i Aars. Fra Aalborg Stifttidende august 1980 Kristen blev gift med Ninna Svendsen ERIKSEN [2524], datter af Christian Svendsen ERIKSEN [5018] og Karen NIELSEN [15924], den i Binderup Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Ninna blev født den i Store Binderup, Gislum, Aalborg Amt, DK, blev døbt den i Binderup Kirke, Aalborg Amt, Denmark, og døde i 2006 i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 99 år. Ægteskabsnotater: Binderup KB 1930 nr. 3, opslag 108: Ungkarl, gaardejer Kristen Lassen af Kællingtand, Gislum Sogn, Aalborg Amt, født i Bjørnsholm Sogn, Aalborg Amt 1907, den 17. april, døbt i Bjørnsholm kirke 1907, den 26. maj. Er søn af Anton Christian Randrup Lassen og hustru Mette Kirstine Larsen, Overlade Sogn, Aars Herred. Pige, ungpige Ninna Svendsen Eriksen af Store Binderup, Binderup Sogn, Aalborg Amt. Er født der 1907, den 5. august, døbt i Binderup Kirke 1907, den 29. september. Er datter af gaardmand Kristen Svendsen Eriksen og hustru Karen Nielsen, Store Binderup, Binderup Sogn, Gislum Herred. Vidner: Brudens fader og brudgommens fader. 339 K i. Grete LASSEN [15671] 340 K ii. Lis LASSEN [15672] 341 K iii. Kirsten LASSEN [15675]

103 Randrup LASSEN [2517] (Anthon Christian Randrup LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Vester Falde, Bjørnsholm, Aalborg Amt, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 78 år, og blev begravet i 1992 i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Aalborg Amsttidende oktober 1974: Gårdejer Randrup Lassen, Wintersholm, Sjøstrup ved Aars. Gravsten for Randrup Lassen P 2517 og Gudrun Marie Nielsen, P4830. Aars kirkegaard. - Skulle jeg vælge erhverv i dag, er jeg ikke sikker på, at det blev landbrug, siger gårdejer Randrup Lassen, Wintersholm i Sjøskup, Aars. Tirsdag fylder han 60 år. De unge landmænd i dag er meget dygtige, de er ikke bange foi at sætte noget ind for sågen. De er meget bedre skolet end da jeg startede som landmand. Jeg synes, landbruget altid har været holdt nede. Når der endelig har været et lyspunkt er sket et eller andet, så vi med det samme blivår holdt nede. Sorn medlem af Venstres bestyrelse i Aars gennem 12 år, hvoraf de otte som formand, har jeg været med til at skifte folketingskandidat. Vi er også gået over til politisk opstilling til byrådet. - Det er en stor skuffelse for mig, at socialdemokraterne ikke kom med i forliget. Jeg har den opfattelse, at de to partier som hovedsagelig repræsenterer de produktive erhverv burde finde sammen, mener Randrup Lassen. Jeg synes virkelig, Venstre-regeringen har gjort det godt, og ydet en bemærkelsesværdig indsats for at få så bredt et forlig som muligt. - Jeg mener dansk landbrug ville være dårligere stillet uden medlemskab af Fællesmarkedet. Men det har også skuffet på det økonomiske område. Jeg havde ventet at priserne på landbrugsprodukterne ville stå i et rimeligt forhold til de kolossale omkostningsstigninger. Det er særligt priserne på grisene, det har været galt med det sidste års tid. Gødning er steget voldsomt. Det forlyder, at flydende ammoniak vil stige 100 procent i forhold til i fjor. Da jeg startede ved landbruget var det en selvfølge at en gårdmandssøn skulle være landmand. "Wintersholm«har vi drevet i 14 år, fortæller Randrup Lassen. Tidligere var her på gården fodermester og to karle. Nu har vi Niels Juul Andersen fra Sjøstrup som fodermester, og får en del af markarbejdet udført af maskinstation. Tidligere har vi haft "Vestergaard" i Haubro i 17 år, og "Jørgensminde" i Vognsild var forpagtet i tre år, slutter Randrup Lassen. Han er gårdmandssøn fra Falde ved Overlade. Foruden tillidshvervet i venstrevælgerforeningen har han i mange. år været formand for planteavlsudvalget i Aars Landboforening og for samvirksomheden i Himmerland, formand for Sjøstrup Transformatorforening og medlem af repræsentantskabet i Aars Andels Slagteri. Kai. Randrup blev gift med Gudrun Marie NIELSEN [4830], datter af Thomas Dusinus NIELSEN [4831] og Laura Larsine Evara JOHNSEN [4832], den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Gudrun blev født den i Lundemosegaard, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 92 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 342 K i. Mette Kirstine LASSEN [18948] blev født den i Nørre Havbro, Havbro Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Havbro Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Havbro KB 1945 nr. 6, opslag 64: Mette Kirstine Lassen. Forældre: Gaardejer Randrup Lassen, født 1. oktober 1914 og hustru Gudrun Marie Nielsen, født 14. marts Faddere: Forældrene. Gaardejer Anthon Lassen, Falde, Overlade sogn. Gaardejer Svend Lassen, Sjøstrup, Aars sogn. 343 M ii. Jørgen Randrup LASSEN [18949] 239. Inge Amalie Maren LASSEN [2099] (Mathias Christian LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Knabstrup,, Vestsjællands Amt, Denmark, blev døbt den i Mørkøv Kirke, Tuse Herred, Holbæk Amt, Denmark, døde den i København, Københavns Amt, Denmark i en alder af 98 år, og blev begravet den i Mørkøv Kirkegaard, Tuse herred, Holbæk Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Mørkøv kirkebog for , 1910 nr. 9, opslag 113:

104 100 Fremstillet af moderen. Faddere: Møller Jacob Thomasen samt Murer Albert Faber og hustru, Bertha Faber, alle i Stenlille. Inge blev gift med Aage Steenstrup DYHR [2458], søn af Emanuel Frederik DYHR [14691] og Anna Magdalene STEENSTRUP [14692], den i Mørkøv Kirke, Tuse Herred, Holbæk Amt, Denmark. Aage blev født den i Lindholm Hede, Kjær Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Nørre Sundby Kirke, Aalborg Amt, DK, døde i 1995 i en alder af 88 år, og blev begravet i 1995 i Mørkøv Kirkegaard, Tuse herred, Holbæk Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Mørkøv KB 1935 nr. 2, opslag 183: Ungkarl, teglmester Aage Steenstrup Dyhr, Knabstrup Teglværk, Sdr. Jernløse Gravsten for Aage Steenstrup Dyhr P2458. Mørkøv Kirkeby Kirkegaard. Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, født Lindholm Hede, (Nørre) Sundby Sogn den 23. februar Søn af teglværkbestyrer Emanuel Frederik Vilhelm Dyhr og hustru Anna Magdalene Steenstrup, Saltum. Pige, hjemme hos forældrene Ine Amalie Maren Lassen, Knabstrup, Mørkøv Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt, født i Knabstrup, Mørkøv Sogn den 28. maj 1910, datter af Sadelmager Mathias Christian Lassen og hustru Marie Lucie Thomassen, Knabstrup. Forlovere: Teglbærksbestyrer Emanuel Frederik Vilhelm Dyhr og sadelmager Mathias Christian æassen, Knabstrup. 344 M i. Niels DYHR [2486] 345 M ii. Paul Steenstrup DYHR [2483] 346 K iii. Ulla Steenstrup DYHR [2484] Ulla blev gift med Niels Holger Raben HANNIBAL [2487] Christian Mandrup LASSEN [2348] (Christian Madsen Hansen LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Langdalsgaard, Blære, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Blære Kirke, Aars H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i en alder af 72 år, og blev begravet i Blære Kirkegaard, Aars H, Aalborg A. DK. Generelle notater: Fra Blære kirkebog 1914 opslag 40: Faddere: Moderen. Tandtekniker Martin Christensens hustru, Anna Lassen af Aars, Gaardejer Kresten Kristiansen af Blære, Gaardejer Anton Holst, Støttrup, Farsø og Tandtekniker Martin Christensen, Aars. Christian blev gift med Laura Beate JESPERSEN [2349], datter af Michael Christian JESPERSEN [21968] og Mette Marie JACOBSEN [23489], den i Rise kirke, Rise H, Aabenraa A. DK. Laura blev født den i Rødekro, Rise sogn, Rise H, Aabenraa A. DK, blev døbt den i Rise kirke, Rise H, Aabenraa A. DK, døde den i en alder af 82 år, og blev begravet i Blære Kirkegaard, Aars H, Aalborg A. DK. Ægteskabsnotater: Rise KB 1945 nr. 7, opslag 232/fol. 111: Ugift landmand Christian Mandrup Lassen, boende i Langdal, Blære sogn, Laura Beathe Jespersen #2349 og Christian Lassen #2348. Aalborg amt, født den 6. maj 1914 i samme sogn og amt, døbt i Blære kirke den 2. august 1914, søn af gaardejer Christian Madsen Hansen Lassen og hustru Kristine Kristiansen. Ugift huasassistent Laura Beate Jepsersen, boende Rødekro, født den 22, juni 1922 i Rise sogn, Aabenraa amt, datter af gaardejer Michael Christian Jespersen og hustru Mette Marie, født Jacobsen. Forlovere: Brudeparrets forældre. 347 M i. Knud Christian LASSEN [2350] 348 K ii. Inger Mette LASSEN [2351] 349 K iii. Krista LASSEN [2352]

105 Søren Kristian KROGH [2431] (Mariane LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 85 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Aars KB 1905 nr. 15, opslag 36: Søren Kristian Krogh. Hjemmedøbt den 24. juni. Faddere: Moderen. Gmd. Jens Christian Poulsen og hustru Kirstine (Marie) Lassen i Rørbæk. Aftægtsmand Søren Jensen Krogh i Sjøstrup. Ungkarl Christian Madsen Lassen i Oustrup. Søren blev gift med Emma ANDERSEN [2496], datter af Martin ANDERSEN [5067] og Jakobine Karoline KRISTENSEN [5710], den i Kgs. Tisted, Gislum Herred, Aalborg Amt. Status for par: 0. Emma blev født den i Redsø, Valsgaard Sogn, Aalborg Amt., blev døbt den i Kgs. Tisted Kirke, Gislum H, Aalborg Amt, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 74 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Tisted KB , Gislum, Aalborg Amt, opslag 76: Ungkarl, gaardejer Søren Kristian Krogh, Giver Sogn, Aalborg Amt. Født i Aars Sogn, Aalborg Amt 1904, den 21. juni, hjemmedøbt den 24. juni, fremstillet i Aars Kirke 1905, den 3. september. Er søn af gaardejer Jens Kristian Kragh og hustru Mariane Lassem, Sjøstrup, Aars Sogn. Ungpige, pige i hjemmet Emma Andersen, Redsø, Valsgaard Sogn, Aalborg Amt. Født i Tisted Sogn, Aalborg Amr 1908, den 16. juni, døbt i Tisted Kirke, 1908 den 12. juli. Er datter af gaardejer Martin Andersen og hiústru Jkobine Karoline Kristensen, Redsø, Valsgaard Sogn. Vidner: Brudeparrets fædre. 350 K i. Elisabeth KROGH [6544] Elisabeth blev gift med Niels Jørgen HOUGAARD [6548], søn af Niels HOUGAARD [6550]. 351 K ii. Aase KROGH [6206] 352 K iii. Bodil KROGH [6545] 353 K iv. Birthe KROGH [6205] 354 K v. Grethe KROGH [2497] 355 M vi. Jens Kristian KROGH [2498] 356 M vii. Poul Martin KROGH [2499] blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den , og døde i 1971 i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 23 år Magnus Lassen KROGH [2493] (Mariane LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Sogn, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 92 år, og blev begravet i i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Aars KB 1906 nr. 29, opslag 49: Magnus Lassen Krogh. Faddere: Moderen og pige Anna Lassen Oustrup. Partikulier Søren Krogh, Sjøstrup. Ungkarl Kristen Madsen Lassen, Oustrup. Gaardmand Jørgen Nielsen, Aagaard. Magnus blev gift med Ane Katrine JAKOBSEN [5107], datter af Anders JAKOBSEN [9973] og Larsine Christine Christensen AGERBOE [9974], den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Ane blev født den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderlund, Skivum, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 93 år, og blev begravet i 1999 i Skivum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Et andet navn for Ane var Inger KROGH. Ægteskabsnotater: Skivum KB 1935 nr. 7, opslag 114: Ungkarl, avlsmedhjælper Magnus Lassen Krogh ag Sjøstrup, Aars Sogn, født i Aars Sogn Aalborg Amt 1906 den 26 september. Søn af gaardejer Jens Kristian Krogh og hustru Mariane Lassen af Sjøstrup. Pige, husassistent Ane Katrine Jakobsen af Sønderlund, Skivum Sogn, født i Skivum Sogn 1905, 28. marts. Datter af gaardejer Anders Jakobsen og hustru Larsine Kristine Kristensen af Sønderlund. Forlovere: Brudens moder og brudgommens fader. (Dobbelt slægtslinje. Se person 166 på side 89)

106 Magda Kirstine KROGH [3017] (Mariane LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Sjøstrup, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Aars Herred, Aalborg Amt, DK i en alder af 90 år, og blev begravet den i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Aars KB 1923 nr. 23, opslag 74: Magda Kirstine Krogh. Døbt af pastor Fenger, Blære, i kirken. Forældre: Gaardejer Jens Kristian Krogh, 51 aar og hustru Mariane Lasse, 42 aar. Faddere: Barnets moder. Sygeplejerske Thisted. Gaardejer Kr. Lassen, Blære. Cigarhandler Anders Larsen, Aalborg. Magda blev gift med Marius Jensen AUKEN [3018], søn af Hans Peter JENSEN [3019] og Ane Margrethe HANSEN [3020], den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Marius blev født den i Suldrup sogn, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Suldrup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark, døde den i en alder af 62 år, og blev begravet i Aars Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Ægteskabsnotater: Aars KB 1947 nr. 26, opslag 170: Ugift gaardbestyrer Marius Jensen (Navneændring til Marius Jensen Auken) af Aars sogn, Aalborg amt. født den 13. oktober 1915 i Suldrup by og Gravsten for Marius Auken P3018. sogn, Aalborg amt. Søn af smed Hans Peter Jensen og hustru Ane Margrethe Hansen. Ugift husassistent Magda Kirstine Krogh af Aars sogn, Aalborg amt, født den 27. juni 1923 i Sjøstrup, Aars sogn, Aalborg amt. Datter af gaardejer Jens Kristian Krogh og hustru Mariane Lassen. Forlovere: Brudgommens moder og brudens fader. 357 M i. Niels Esben AUKEN [3026] 358 K ii. Eva AUKEN [17986] 255. Manna Lassen NØRGAARD [2469] (Christine Marie LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Gedsted Nørgaard, Rinds, Viborg Amt, Denmark, blev døbt den i Gedsted Kirke, Rinds H, Viborg Amt, Denmark, døde den i Ranum, Bjørnsholm sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 97 år, og blev begravet den i Ranum Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Gedsted KB 1911 nr. 4, opslag 105 fol. 117: Manna Lassen Nørgaard. Forældre: Gaardmand Martin Nielsen Nørgaard og hustru Kristine Marie Lassen, 27 aar. Gedsted. Faddere: Moderen. Gaardmand Jens Poulsen og hustru, Rørbæk. Gaardmand Martin Kr. Nørgaard, Gedsted. Tandtekniker Martin Kristensen, Aars. Manna blev gift med Jens Støttrup HUSUM [2470], søn af Peter Anton Marinus HUSUM [2472] og Anine Martine POULSEN [23214], Status for par: 0. Jens blev født den i Grynderup Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde i Ranum, Bjørnsholm sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Denmark, og blev begravet i Ranum, Bjørnsholm sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Denmark. Barn af dette ægteskab: 359 K i. Birgit HUSUM [2471] 259. Elisabeth Anna CHRISTENSEN [556] (Ane LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Elisabeth blev gift med Carlo Alfred Verner BRUUN [557], søn af Emil Viggo BRUUN [12324] og Ida Thora Dorthea JØRGENSEN [12325]. 360 K i. Viva BRUUN [12322] 361 K ii. Lis BRUUN [12323] 362 M iii. Mads BRUUN [21459] 260. Kirstine Catrine HOLM [10581] (Ane Dorthe SØRENSEN 8, Søren Christian JENSEN 7, Ane Dorthea HANSDATTER

107 103 6, Mette CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1880 nr. 5, opslag 19: Kirstine Katrine Holm. Forældre: Husmand Christen Frederiksen Holm og hustru Ane Dorthe Sørensen af Skivum. Faddere: Aftægtsmand Søren Christian Jensens kone. Husmand Niels Krebses kone af Skivum. Husmand Niels Krebs af Skivum. Aftægtsmand Niels Mogensen af Skivum. Ungkarl Jens Christian Sørensen, Skivum. Kirstine blev gift med Lars Christian Ingvard MOURITSEN [10611], søn af Inger Marie LARSEN [11914], i Lars er født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og døde i 1935 i en alder af 57 år. Barn af dette ægteskab: M i. Mourits Kresten MOURITSEN [10612] er født den og døde den i en alder af 81 år Laurits Burse HOLM [10583] (Ane Dorthe SØRENSEN 8, Søren Christian JENSEN 7, Ane Dorthea HANSDATTER 6, Mette CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Skivum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Skivum KB 1884 nr. 4, opslag 8: Laurits Burge Holm. Forældre: Husmand Kristen Frederiksen Holm, Skivum og hustru Ane Dorthea Sørensen af Skivum. Faddere: Gaardmand Jørgen Nielsens kone af Aagaard. Gaardmand Kristian Lassens kone af Oustrup. Gaardmand Jørgen Nielsen af Aagaard. Gaardmand Kristian Lassen af Oustrup. Gaardmand Jakob Kristensen af Skivum. FT-1916, Aalborg, Aars, Skivum, Skivum, 10, B Laurits Holm, 30/ , Gift, Husfader, Landbrug. FT-1916, Aalborg, Aars, Skivum, Skivum, 11, B Lauresa Holm, 17/ , Gift, Husmoder, Landbrug. 2. Emilie Holm, 13/ , Ugift, Barn. 3. Alfred Nielsen, 29/ , Ugift, Tjenestetyende. Fra Bogen om Skivum: Laurits Holm byggede stuehuset i Det er 13 alen lang og 13 alen bred. Laurits blev gift med Laurine datter af Ane Dorthea og Kresten Frederiksen Holm, der boede på Mosbækvej nr. 6 (Det er ham der søn af Ane Dorthea og Kresten??). Laurits blev gift med Madsine Laurentze NIELSEN [10610], datter af Morten NIELSEN [13268] og Petrine Emilie HOLM [13269], den i Skivum Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Madsine blev født den i Allerup, Horsens sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt, DNK og blev døbt i Horsens Kirke, Kjær Herred, Aalborg Amt, DNK. Ægteskabsnotater: Skivum KB 1909 nr. 5, opslag 251: Ungkarl, husmand Laurids Burse Holm af Skivum. Født i skivum, Skivum sogn, Aars Herred den 26. marts Søn af husmand Kristen Frederiksen Holm og hustru Ane Dorthea Sørensen af Skivum. 25 aar. Pigen Madsine Laurence Nielsen af Skivum. Født i Horsens By og sogn den 17. august Datter af købmand Morten Nielsen og hustru Petrine Emilie Holm af Allerup. Forlovere: Husmand Kristen Frederiksen Holm ag Skivum og husmand Marcus Andersen, Skivum. Bemærkninger: Forsørgelsesattest fra Skivum - Giver sogneraad af 30. ktober Attest fra pigens forældre om tilladelse til ægteskab af 29 oktober Barn af dette ægteskab: 364 K i. Emilie Dorthea HOLM [13267] 268. Jensine JENSEN [14985] (Niels JENSEN 8, Jens Pedersen BISGAARD 7, Peder Jensen BISGAARD 6, Mette CHRISTENSDATTER 5, Inger CHRISTENSDATTER 4, Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1) blev født den i Sønderup Annexgaard, Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk., og døde den i Sønderup, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 57 år. Generelle notater: Sønderup KB 1874 nr. 7, opslag 77: Jensine Jensen.

108 104 Forældre: Insidder Niels Jensen Bidsgaard og hustru Ane Jensen af Sønderup. Faddere: Baaren af gaardmand Peder Christian Sørensens hustru, Maren Kirstine Jensen, Haverslev. Gdm. Jens Pedersesn datter, Johanne Marie Jensen fulgte. Gdm Peder Chr. Sørensen, Haverslev. Husmd. Jens Jensen, Sønderup. Gdm. Niels Øland, Sønderup. Modere 21 aar. Jensine blev gift med Niels Jensen HYLDGAARD [14984], søn af Jens Jensen HYLDGAARD [15307] og Kirsten NIELSDATTER [15308]. Niels blev født i 1862 i Sønderup Mark, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Sønderup Mark, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 49 år, og blev begravet den i Sønderup Kirkegaard, Aalborg Amt, Denmark. 365 M i. Jens HYLDGAARD [15299] blev født den i Sønderup Mark, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark. 366 M ii. Niels HYLDGAARD [15300] blev født den i Sønderup Mark, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: FT-1921, Aalborg, Hornum, Sønderup, Sønderup, 6a, 99, C Karl Asp, 5/2 1892, Gift, Husfader, Landbrug, Sønderup, Aalborg Amt. 2. Jensine Asp, 30/ , Gift, Husmoder, Husholder, Vebbestrup, Aalborg Amt. 3. Niels Hyldgaard, 12/6 1899, Ugift, Tyende, Landbrug, Sønderup, Aalborg Amt. 4. Kristen Andersen, 19/2 1906, Ugift, Tyende, Landbrug, Sønderup, Aalborg Amt. 5. Henry Sørensen, 17/8 1909, Ugift, Tyende, Landbrug, Sønderup, Aalborg Amt. 6. Alma Kristensen, 8/3 1904, Ugift, Tyende, Husgerning, Aarestrup, Aalborg Amt. 7. Kristine Asp, 12/7 1859, Enke, Slægtning, Formue, Sønderup, Aalborg Amt. 8. Marius Jensen, 4/ , Ugift, Logerende, Drænmester, Hørsholm Sogn, Frederiksborg Amt. 367 K iii. Anni Kirstine HYLDGAARD [15301] blev født den i Sønderup Mark, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark M iv. Karl HYLDGAARD [15302] blev født den i Sønderup Mark, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark M v. Julius HYLDGAARD [15303] blev født den i Sønderup Mark, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark K vi. Othilie HYLDGAARD [14981] blev født den i Sønderup Mark, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark og blev døbt den i Sønderup Kirke, Hornum H, Aalborg Amt, Dk. 371 K vii. Elna HYLDGAARD [15304] 284. Carl Frederik Christian Jensen BISGAARD [25284] (Frederik Jensen BISGAARD 8, Jens Christensen BISGAARD 7, Christen Jensen BISGAARD 6, Mette CHRISTENSDATTER 5, Inger CHRISTENSDATTER 4, Ane ANDERSDATTER 3, Anders 2, Jens 1) blev født den i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: FT-1921, Aalborg, Aars, Ravnkilde, Skaarup, 2b, 151, C Carl Bisgaard, 23/1 1888, Gift, Husfader, Landbrug, Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt. 2. Katrine Bisgaard, 12/2 1891, Gift, Husmoder, Landbrug, Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt. 3. Erna Bisgaard, 6/8 1912, Ugift, Datter, Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt. 4. Alfred Bisgaard, 22/5 1914, Ugift, Søn, Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt. 5. Jens Bisgaard, 4/5 1917, Ugift, Søn, Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt. 6. Anna Bisgaard, 11/8 1919, Ugift, Datter, Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt. 7. Anna Jakobsen, 23/ , Ugift, Tjenestepige, Durup Sogn, Aalborg Amt. Carl blev gift med Kathrine [25285]. Kathrine blev født den i Ravnkilde sogn, Aars H, Aalborg Amt, Denmark. 372 K i. Erna BISGAARD [25286] 373 M ii. Alfred BISGAARD [25287] 374 M iii. Jens BISGAARD [25288] 375 K iv. Anna BISGAARD [25289]

109 generation (6x tipoldebørn) 290. Karen Marie Agerbo PEDERSEN [7752] (Dagny Kirstense Kathrine AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Karen blev gift med Kresten DEGN [7753], søn af Kresten DEGN [7754] og Ane Marie MIKKELSEN [7755] K i. Minna DEGN [7756] M ii. Jørgen DEGN [7763] M iii. Børge DEGN [7771] K iv. Jytte Marie DEGN [7778] M v. Aksel DEGN [7784] er født den i Lille Rørbæk, Ravnkilde Sogn, Aalborg Amt og døde den i Gundersted, Slet H, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 29 år. 381 M vi. Jens Arne DEGN [7790] 291. Elly Agerbo PEDERSEN [7791] (Dagny Kirstense Kathrine AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Elly blev gift med Thomas R. RAFAELSEN [7792], søn af Anton RAFAELSEN [7793] og Kirstine [7794]. Thomas er født den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Astrup, Giver, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 34 år. Barn af dette ægteskab: 382 M i. Johan RAFAELSEN [7796] Johan blev gift med Bodil Rytter ANDERSEN [7797], datter af Anna Rytter ANDERSEN [7798]. Elly blev derefter gift med Niels Oskar Thorvald POULSEN [7795]. Niels er født den i Aarestrup Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Aarestrup Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 62 år. 383 K i. Ingerlise POULSEN [7799] Elly Agerbo Pedersen_P7791 og Niels Oskar Thorvald Poulsen _P M ii K K 387 K iii. iv. v. Ingerlise blev gift med Arne HANSEN [7800], søn af Viggo HANSEN [7802] og Olga JØRGENSEN [7803]. Niels Jørgen POULSEN [7801] Niels havde et forhold til Bodil Lisbeth JEPSEN [7804], datter af Ernst JEPSEN [7805] og Anna Margrethe ANDERSEN [7806]. Anna Mette POULSEN [7807] Else Marie POULSEN [7814] Jenny Margrethe POULSEN [7820] 292. Dan AGERBOE [7821] (Dagny Kirstense Kathrine AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) Dan blev gift med Anni LARSEN [7822]. 388 K i. Lene AGERBOE [7823] Lene havde et forhold til Jan Greve ANDERSEN [7824], søn af Peder Niels Greve ANDERSEN [7825] og Anne Lisse THOMSEN [7826]. 389 M ii. Kell AGERBOE [7827] 294. Orla Hindrup AGERBOE [7833] (Jens AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1)

110 106 Orla blev gift med Yrsa Elisabeth SIVERSEN [7834], datter af Ronald SIVERSEN [7835] og Karen Laura SØRENSEN [7836]. 390 M i. Peter Siversen AGERBOE [7837] 391 M ii. Jesper Siversen AGERBOE [7838] 297. Ib Hindrup AGERBOE [7844] (Jens AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Ib blev gift med Birthe Skovlund HANSEN [7845]. 392 M i. Boris AGERBOE [7846] 393 M ii. Gregers AGERBOE [7847] 298. Eigin Hansen AGERBOE [7852] (Laurits Madsen AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) Eigin blev gift med Rosemarie NIELSEN [7853], datter af Hans Christian NIELSEN [7857] og Marie SØRENSEN [7858]. 394 K i. Marianne AGERBOE [7854] 395 K ii. Merete AGERBOE [7855] 396 K iii. Margit AGERBOE [7856] 300. Kirsten Marie AGERBOE [7860] (Laurits Madsen AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) Kirsten blev gift med Verner Kjær CHRISTOFFERSEN [7861], søn af Niels Christian Kjær CHRISTOFFERSEN [7862] og Nilda K. Stella NIELSEN [7863]. 397 K i. Karin Kjær CHRISTOFFERSEN [7864] Karin havde et forhold til Piet Manuel Daga CASTILLO [7865], søn af Jose Daga CASTILLO [7866] og Grete [7867]. 398 M ii. Jørn Kjær CHRISTOFFERSEN [7868] 399 M iii. Ivan Kjær CHRISTOFFERSEN [7869] 301. Tove Andrea AGERBOE [7870] (Laurits Madsen AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) Tove blev gift med Svend Erik PEDERSEN [7871], søn af Peder PEDERSEN [7872] og Marie Jensine NIELSEN [7873]. 400 M i. Poul Laurits PEDERSEN [7874] 401 K ii. Annemarie PEDERSEN [7875] 302. Karen Margrethe AGERBOE [7876] (Laurits Madsen AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Karen blev gift med Ernst Gordon LIND [7877]. 402 K i. Helle Margrethe LIND [7878] 403 K ii. Helene Margrethe LIND [7879] 404 M iii. Heinrich Agerboe LIND [7880] 305. Ingelise AGERBOE [7885] (Einar Christian AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2,

111 107 Jens 1) Ingelise blev gift med Adolf Jørgen Oliver O'Brien CARLSEN [7886], søn af Anton Peter CARLSEN [7887] og Olivia Kristine LARSEN [7888]. 405 M i. Henrik O'Brien CARLSEN [7889] 406 M ii. Christian O'Brien CARLSEN [7890] 306. Anette AGERBOE [7891] (Einar Christian AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Anette blev gift med Jørn Erik PEDERSEN [7892], søn af Gravers PEDERSEN [7893] og Bodil Astrid JENSEN [7894]. Barn af dette ægteskab: 407 M i. Søren Agerboe PEDERSEN [7899] 308. Carl Evald PEDERSEN [7909] (Johanne AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Carl blev gift med Inger Østergaard RASMUSSEN [7910], datter af Ejnar Østergaard RASMUSSEN [7911] og Dorthea Kirstine MORTENSEN [7912]. Barn af dette ægteskab: 408 M i. Karl-Erik PEDERSEN [7913] 310. Bodil Agerboe PEDERSEN [7916] (Johanne AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Bodil havde et forhold til Hans Jørgen NIELSEN [7917], søn af Carl NIELSEN [7918] og Agnes Bolette CHRISTENSEN [7919]. Deres barn: 409 M i. Peter Agerboe PEDERSEN [7920] 311. Karen Marie Agerboe SØRENSEN [7927] (Karen Nielga AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) Karen blev gift med Gert Nygaard HANSEN [7928], søn af Samuel Martin HANSEN [7929] og Sara Anna Gregersen NYGAARD [7930]. 410 M i. Martin Agerboe HANSEN [7931] 411 K ii. Marianne Agerboe HANSEN [7932] 312. Karl Agerboe SØRENSEN [7933] (Karen Nielga AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Karl blev gift med Rita JOHANSEN [7934]. Barn af dette ægteskab: 412 M i. Johnny Agerboe SØRENSEN [7935] Karl blev derefter gift med Lisbeth KNUDSEN [7936], datter af Harry KNUDSEN [7937] og Ida JØRGENSEN [7938]. Barn af dette ægteskab: 413 M i. Kenneth Agerboe SØRENSEN [7939] 313. Anne Agerboe SØRENSEN [7940] (Karen Nielga AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) Anne havde et forhold til Finn Sønderlund KNUDSEN [7941], søn af Holger Alfred Sønderlund KNUDSEN [7942] og Tove LARSEN [7943].

112 Deres barn: 414 M 108 i. Thomas Agerboe KNUDSEN [7944] 314. Inger Krogh SØRENSEN [7951] (Mary Petrea Lilly AGERBOE 9, Carl Marinus AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1 ) Inger blev gift med Kjeld MADSEN [7952]. 415 M i. Kristian Krogh MADSEN [7953] 416 K ii. Else Marie Krogh MADSEN [7954] 417 M iii. Lars Ulrik Krogh MADSEN [7955] 316. Niels Christian Agerboe BIELIDT [7963] (Johannes Agerboe BIELIDT 9, Ane Jensen AGERBOE 8, Jens Christensen AGERBOE 7, Christen Andersen AGERBO 6, Anna Christensdatter AAGAARD 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Niels blev gift med Anna Grethe PEDERSEN [7964], datter af Henning PEDERSEN [7965] og Elna D. NIELSEN [7966]. 418 K i. Susanne BIELIDT [7967] 419 K ii. Anette BIELIDT [7968] 329. Thala POULSEN [224] (Olaf Kristian POULSEN 9, Kirstine Marie LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Gundestrupgaard, Aars, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Palmerston North, NZ i en alder af 75 år, og blev begravet den i Palmerston North, NZ. Et andet navn for Thala var Susan POULSEN. Generelle notater: Aars KB 1935 nr. 22, opslag 73: Hjemmedøbt den 3. oktober af Præst Egeløv. Fremstillet i kirken den 1. december Faddere: Barnet forældre. Gaardejer Jens Christian Knudsen, Bygum. Fhv. gaardejer Poul Poulsen, Aars. Thala blev gift med Bruce WILSON [7341]. Barn af dette ægteskab: 420 M i. Rolf WILSON [7342] Thala Poulsen P Poul Kristian POULSEN [225] (Olaf Kristian POULSEN 9, Kirstine Marie LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Poul blev gift med Lene KROGH [3880], datter af Søren Jensen Poulsen KROGH [14396] og Jenny LARSEN [14397]. 421 K i. Gitte POULSEN [3881] 422 K ii. Thala POULSEN [3882] 423 K iii. Tina POULSEN [14424] 424 M iv. Lars POULSEN [3883] 331. Jens Karsten POULSEN [226] (Olaf Kristian POULSEN 9, Kirstine Marie LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Jens blev gift med Tove SØRENSEN [3877]. 425 K i. Annette POULSEN [3878] 426 K ii. Kirsten POULSEN [3879] 332. Per Andreas POULSEN [227] (Olaf Kristian POULSEN 9, Kirstine Marie LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1)

113 109 Per blev gift med Sirje OTS [3585]. 427 K i. Märtha Louise POULSEN [3586] 428 K ii. Gerda Sofie POULSEN [3587] 333. Gunnar KRAGH [75] (Thala Kirstine POULSEN 9, Kirstine Marie LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) blev født den i Bykjærgård, Hvorvarp, Hornum, Aalborg Amt, Denmark, blev døbt den i Ulstrup Kirke, Hornum, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Farsø Sygehus, Aalborg Amt, Denmark i en alder af 72 år, og blev begravet den i Aars Kirke, Aalborg Amt, Denmark. Generelle notater: Fra Ulstrup kirkebog 1937 opslag 8: Faddere: Forældrene, Gaardejer Jens Poulsen, Oustrupgaard ved Aars. Gaardejer Oskar Kragh, Bonderup ved Fjerritslev Gunnar Kragh har overtaget slægtsgården "Øster Oustrupgaard". Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Gårdejer. Gunnar Kragh P75 ( ) Gunnar blev gift med Else Haldrup NIELSEN [145], datter af Niels Haldrup NIELSEN [168] og Anna Amalie PEDERSEN [169] M i. Henrik KRAGH [146] M ii. Hans KRAGH [147] M iii. Ole KRAGH [148] 334. Kirsten KRAGH [76] (Thala Kirstine POULSEN 9, Kirstine Marie LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Kirsten blev gift med Svend Aage Mark ANDERSEN [149], søn af Karl Mark ANDERSEN [166] og Alma Marie THOMSEN [167]. Svend blev født den i Hyllested, Suldrup Sogn, Aalborg Amt, Denmark, døde den i Hobro Sygehus, Randers Amt, Denmark i en alder af 70 år, og blev begravet den i Suldrup sogn, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark M i. Jan Mark ANDERSEN [150] K ii. Helle Mark ANDERSEN [151] Gunnar Kragh #75 og Svend Aage Mark Andersen # K iii. Bente Mark ANDERSEN [152] er født den i Nibe, Hornum H, Aalborg Amt, Denmark og døde den i Hobro Sygehus, Randers Amt, Denmark i en alder af 42 år K iv. Mette Mark ANDERSEN [153] 335. Jens Poulsen KRAGH [1] (Thala Kirstine POULSEN 9, Kirstine Marie LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Jens blev gift med Irja Helena HASANEN [2], datter af Juho Oskari HASANEN [170] og Hilja Simontytär KAUKO [171] M i. Ib Juhani KRAGH [3] M ii. Per Timo KRAGH [4] 336. Ane Marie KRAGH [77] (Thala Kirstine POULSEN 9, Kirstine Marie LASSEN 8, Maren NIELSEN 7, Niels HANSEN 6, Maren CHRISTENSDATTER 5, Christen 4, Jens 3, Peder 2, Jens 1) Ane blev gift med Sander MOGENSEN [154], søn af Magnus MOGENSEN [172] og Kirstine PEDERSEN [173].

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Efterkommere af Jens PEDERSEN

Efterkommere af Jens PEDERSEN Efterkommere af Jens PEDERSEN Hvad af slægten findes Bør af efterslægten mindes Indholdsfortegnelse..............af..Jens Efterkommere....PEDERSEN...........................................................................1..

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 Samme dag (12 p. Trin) Peder Jensens Søn af Næraa døbt N. Povl. Fadd. Niels Eriksen aff Roeslev, Anders Rasmussens

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup)

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) JP 32-1688 Niels Stephansen, Hjadstrup Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) KB Hjadstrup (Lunde/ Odense) 1764 op 125 nr 3 Niels Stephansen begravet 20/4 Lang Fredag

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet.

1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. 1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. Slægten Langkilde stammer fra gården Langkilde i Lunde sogn, Sunds Hrd., Svendborg. I stamtavlen over slægten Langkilde fra 1947, angives følgende: Rasmus

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Mads, døbt 4/10-1800 Bodil, døbt 1/1-1803 Karen, døbt 13/1-1805 og her nævnes konens søster som fadder, men intet navn eller bopæl er anført.

Mads, døbt 4/10-1800 Bodil, døbt 1/1-1803 Karen, døbt 13/1-1805 og her nævnes konens søster som fadder, men intet navn eller bopæl er anført. 2 x Tipoldeforældre Tavle nr. 16 og 17: Christen Knudsen, gårdmand i Øster lunde, født 1767 i Øster lunde, døbt 23. søndag efter Trinitatis 1767 i Lunde, død 24/5-1853 i Øster Lunde, begravet 30/5-1853

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Lars Larsen, Sperrestrup. Udklip side fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen Vængegaarden:

Helga Poulsens aner. BK Lars Larsen, Sperrestrup. Udklip side fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen Vængegaarden: BK 142-1701 Lars Larsen, Sperrestrup Udklip side 200-201 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878 - Vængegaarden: Side 1 af 17 KB Jørlunde 1701 op 57 Lars Larsen døbt 29/5 Dom 1.p.Trin. d 29

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Navneregister Herskind by 1770-1814 - i alfabetisk orden:

Navneregister Herskind by 1770-1814 - i alfabetisk orden: Navneregister Herskind by 1770-1814 - i alfabetisk orden: Efternavn Fornavn Fødselsår Fæste Død Bemærkninger / Skifte Andet kaldenavn???? Anne Marie 1780 Albretsen Jens 1791 1844 Albretsen Peder 1788 Andersdatter

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt Microfilm nr. M. 10253 Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt 22.03.1776 Karen Nielsdatter, død 21.03.1776, hos Søren Jensen Fol. 5 i Abildgaard i Vogn Peder Larsen,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813

Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Afskrift af en del af Nibe-Vokslev sognes kirkebog Ole Færch 2013 Vokslev Sogns Kirkebog 1765 1813. Ole Færch. Forlag: Ole Færch, Aalborg.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet.

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. Begravelse 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. 1752 dom sexages blev Jens Christensen fra Skonager begravet gammel 26 år. 1752 blev Knud Christensens hustru begravet gammel

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere