ENTREPRISE H Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012"

Transkript

1 ENTREPRISE H Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

2 TILBUD - Samleside 1 TBL - H Nedenstående arbejder vedrørende entreprise H tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af februar angivne grundlag for en betaling af: Samlet tilbudssum ekskl. moms TBL A kr 0,00 Samlet tilbudssum ekskl. moms TBL B kr 0,00 Undertegnede erklærer ved sin underskrift af tilbuddet, - at der er taget hensyn til de forpligtigelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdpladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen præsteres jf. artikel 27 i udbudsdirektivet 2004/18/EF, og - at virksomhedens ubetalte forfaldne gæld til det offentlige ikke overstiger kr., eller at der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om betaling af forfalden gæld til det offentlige Entreprenørens eventuelle forbehold: Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen., den 20 (underskrift) (firma, adresse) Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige de i tilbudslisten angivne priser og oplysninger i øvrigt. Tilbudsinformationer: Firma: Adresse: Telefon: Kontaktperson:

3 TILBUD - Samleside 2 TBL - H Entreprisedel Pris kr. H TBL A - H ,00 H TBL B - H ,00 Samlet tilbudssum eksl. moms 0,

4 TBL H TBL A Samleside H TBL A Hovedpost Beløb 01. ARBEJDSPLADS kr 0, JORDARBEJDER kr 0, AFVANDINGSARBEJDER kr 0, BUNDSIKRINGSARBEJDER kr 0, BELÆGNINGSARBEJDER kr 0, UDSTYR kr 0, BELYSNING kr 0, LEDNINGSARBEJDER kr 0, BEPLANTNING kr 0, FUNDERING kr 0, STILLADS OG FORM kr 0, SLAP ARMERING kr 0, BETON kr 0, STØJSKÆRME kr 0, ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER kr 0, MATERIELLEJE PRISER kr 0,00 I alt ekskl. moms. kr 0,

5 TBL H TBL A HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Pris Indeks 01 ARBEJDSPLADS ARBEJDSPLADS Indretning, drift og rømning sum 1 0, Afpropning af geotekniske boringer m 30 0,00 Post Total 0, FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER Samlet pris for længdeafmærkning, trafikværn, T3/W2, leveret af entreprenør. sum 1 0,00 Samlet pris for langsgående let afspærring, N42 uden blink. sum 1 0, Samlet pris for langsgående let afspærring, kegler, N44. sum 1 0, Samlet pris for energiabsorberende afspærring. sum 1 0, Samlet pris for F14, pilvejviser inklusiv opsætning sum 1 0, Samlet pris for færdselstavle inklusiv opsætning. sum 1 0, Samlet pris for flytning af eksisterende tavler. sum 1 0, Samlet pris for gult blink. sum 1 0, Samlet pris for markeringskegler. sum 1 0,00 Samlet pris for spærrebom med gummifødder og gult blink. sum 1 0,00 Samlet pris for inspektion, drift og vedligehold af afmærkning incl. strømforsyning. sum 1 0,00 Samlet pris for inspektion, drift og vedligehold af trafikværn, T3/W2. sum 1 0,00 Samlet pris for inspektion, drift og vedligehold af langsgående let afspærring. sum 1 0, Interimsvej Sum 1 0, Kørebaneafmærkning, Fjernelse af flader, symboler o.l. m2 2 0, Kørebaneafmærkning, Etablering af flader, symboler o.l. m2 2 0,00 Post Total 0, LEDNINGER Generelt sum 1 0, Indmåling af eksisterende ledninger m 5 0,00 Post Total 0, AFFALDSHÅNDTERING OG -BORTSKAFFELSE Generelt sum 1 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 01 Total 0,00 02 JORDARBEJDER RYDNING Rydning sum 1 0,00 Post Total 0, OPBRYDNING M.V Ubundne materialer, opbrydning og lægge i depot m3 12 0, Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t > 0,1 m tons 1 0, Asfaltskæring, t = 0,1-0,2 m m 60 0, Nedtagning og bortskaffelse af trådhegn og rækværk m 222 0, Nedtagning, deponering og genopsætning af trådhegn m 50 0,00 Post Total 0, AFRØMNING AF MULDJORD M.V Til bortskaffelse tons 31 0, Til depot, t <= 0,8m m3 38 0,

6 TBL H TBL A Post Total 0, JORD AFGRAVNING OG INDBYGNING Opboret jord til indbygning m3 50 0, Afgravning af råjord ved pæletop og betonskørter m3 28 0,00 Post Total 0, JORD AFGRAVNING OG UDSÆTNING Opboret jord til bortskaffelse tons 35 0, Afgravning og bortskaffelse tons 5 0,00 Post Total 0, FORURENET JORD Jordanalyser for klassificering af jord stk. 3 0, Tillægspris, hvis jord er i forureningsklasse 2 og skal bortskaffes tons 5 0, Tillægspris, hvis jord er i forureningsklasse 3 og skal bortskaffes tons 5 0, Tillægspris, hvis jord er i forureningsklasse 4 og skal bortskaffes tons 71 0,00 Post Total 0, GRÆSSÅNING Græssåning m ,00 Post Total 0,00 Hovedpost 02 Total 0,00 03 AFVANDINGSARBEJDER DRÆN AF DOBBELTVÆGGEDE PLASTRØR I VEJAREAL D 150 mm dybde 1,0-1,5 m m 130 0,00 Post Total 0, BETONRØR IG/EURO NORMALRØR B 250 mm dybde 1,0-2,0 m m 4 0,00 Post Total 0, ANNULLERING AF LEDNINGER Vandtæt afpropning, alle dimensioner stk. 6 0, Injicering af ledninger med beton mm m 130 0,00 Post Total 0, ANNULLERING AF BRØNDE OG BYGVÆRKER < Diameter <= 1000 mm stk. 1 0, Diameter > 1000 mm stk. 1 0,00 Post Total 0, SÆRLIGE ARBEJDER Trækrør Ø110 mm m 150 0, Tilslutning af nye ledninger til eksisterende ledninger eller brønd. stk. 4 0, Tv-inspektion af nye ledninger m 130 0, Brøndrapport for ny brønd stk 1 0,00 Post Total 0,00 1,0 m BRØND MED SANDFANG EL. BUNDRENDE EXCL. BRØNDDÆKSEL. RØRTILSLUTN. <= 500 mm, TYPETEGNING NR Højde m stk. 1 0,00 Post Total 0, NEDLØBSBRØNDE ø315/280 mm plastbrønd med 70l sandfang med karm og 310 x 310 mm rist stk. 1 0,00 Post Total 0, BRØNDDÆKSLER M.M Karm og kørebanedæksel, type tegning nr stk. 1 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 03 Total 0,

7 TBL H TBL A 05 BUNDSIKRINGSARBEJDER BUNDSIKRING, LEVERE OG INDBYGGE I cykelsti m3 30 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 05 Total 0,00 06 BELÆGNINGSARBEJDER STABILT GRUS I cykelsti, t=0,20 m m2 30 0,00 Post Total 0, PULVERASFALT (PA) kg/m2 (t) på cykelstier m2 30 0,00 Post Total 0, GRUSASFALTBETON 0 (GAB 0) kg/m2 på stier m2 30 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 06 Total 0,00 07 UDSTYR STÅLAUTOVÆRN SW 3.1 IPE m 125 0, Endestykke stk. 3 0, Eksisterende afmonteres og lægges i depot m 125 0, Opstilling af afmonteret autoværn fra depot m 125 0, Ekstra stolper p.g.a. rist/dæksel stk. 6 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 07 Total 0,00 34 BELYSNING Forarbejder Prøvegravninger stk. 1 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 34 Total 0,00 37 LEDNINGSARBEJDER FJERNELSE AF ANDRE ANLÆG Gasledninger m 2 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 37 Total 0,00 40 BEPLANTNING FORARBEJDE Kultivering af plantebede m ,00 Post Total 0, BEPLANTNING OG SÅNING Levering og plantning af buske/ skovplanter stk 271 0,00 Post Total 0, GØDSKNING OG JORDDÆKNING Levering og udlægning af dækbark, t=0,10 m m ,00 Post Total 0, VEDLIGEHOLDELSE ÅR Vedligeholdelse af buske og skovplanter m ,00 Post Total 0,00 Hovedpost 40 Total 0,00 54 FUNDERING Tørholdelse og grundvandssænkning Tørholdelse sum 1 0,00 Post Total 0, Borede pæle Anstilling for borede pæle sum 1 0, Etablering af borede pæle, ø700 mm, ekskl. armering, beton og form m 175 0,

8 TBL H TBL A Post Total 0, Kontrolmålinger Vingeforsøg stk 5 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 54 Total 0,00 55 STILLADS OG FORM Form for søjler Form til pæletop stk 16 0,00 Post Total 0, Øvrige indstøbningsdele Boltegruppe til indstøbning stk 55 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 55 Total 0,00 56 SLAP ARMERING Ribbestål B Ribbestål B 550 i borede pæle tons 5 0,00 Post Total 0, Rustfri armering Rustfast armering i understøbning ved stålsøjler stk 55 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 56 Total 0,00 58 BETON Beton i fundamenter og sætningsplader Beton i borede pæle, E40 m3 68 0, Tillæg for støbning med undervandsbeton m3 34 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 58 Total 0,00 72 STØJSKÆRME FUNDERING Fjernelse af sten >= 30 cm i borehuller stk. 20 0,00 Post Total 0, BETON Montering af præfabrikeret betonskørt stk 38 0, Fremstilling og transport af præfabrikeret betonskørt, type 1 stk 36 0, Fremstilling og transport af præfabrikeret betonskørt, type 2 stk 2 0,00 Post Total 0, STÅLARBEJDER Stålsøjle, søjletype 1 stk 3 0, Stålsøjle, søjletype 2 stk 1 0, Stålsøjle, søjletype 3 stk 36 0, Stålsøjle, søjletype 4 stk 3 0, Stålsøjle, søjletype 5 stk 6 0, Stålsøjle, søjletype 6 stk 6 0, Kontrol af materialer og færdige svejsesømme sum 1 0, Reguleringspris for reduktion af søjlehøjde stk 55 0, Stålbjælke stk 15 0,00 Post Total 0, OVERFLADEBEHANDLING AF STÅL Malerbehandling af stålsøjler stk 16 0, Malerbehandling af nederste del af stålsøjle stk 39 0, Malerbehandling af øverste del af stålsøjle stk 39 0, Malerbehandling af stålbjælke stk 15 0,00 Post Total 0, SKÆRME Montage af aluminiumskassetter, 3 m stk 20 0,

9 TBL H TBL A Montage af aluminiumskassetter, 5 m stk 354 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 72 Total 0,00 92 ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER ARBEJDSLØN Arbejdsløn ved regningsarbejder, formænd time 20 0, Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglært arbejdere, byggeplads time 75 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 92 Total 0,00 93 MATERIELLEJE PRISER GRAVEMASKINER Minigraver < 5 tons time 30 0, Gravemaskine med boreudstyr time 50 0,00 Post Total 0, DUMPERE Dumpere 1-10 tons time 30 0,00 Post Total 0, LASTVOGNE aks. time 20 0, Lastbil med kran, 3 aks. time 30 0,00 Post Total 0, KØREPLADER Leje af køreplader pr. døgn m² x d , Levering, udlægning og fjernelse af køreplader m ,00 Post Total 0, KOMPRESSORER Kompressor inkl. 100 m luftslanger, vand- og olieudskiller m.v., 3,0-4,0 m3, støjdæmper time 40 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 93 Total 0,00 Total 0,

10 TBL H TBL B Samleside H TBL B Hovedpost Beløb 01. ARBEJDSPLADS kr 0, JORDARBEJDER kr 0, AFVANDINGSARBEJDER kr 0, BUNDSIKRINGSARBEJDER kr 0, BELÆGNINGSARBEJDER kr 0, UDSTYR kr 0, BELYSNING kr 0, LEDNINGSARBEJDER kr 0, BEPLANTNING kr 0, FUNDERING kr 0, STILLADS OG FORM kr 0, SLAP ARMERING kr 0, BETON kr 0, STØJSKÆRME kr 0, ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER kr 0, MATERIELLEJE PRISER kr 0,00 I alt ekskl. moms. kr 0,

11 TBL H TBL B HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Pris Indeks 01 ARBEJDSPLADS ARBEJDSPLADS Indretning, drift og rømning sum 1 0, Afpropning af geotekniske boringer m 30 0,00 Post Total 0, FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER Samlet pris for længdeafmærkning, trafikværn, T3/W2, leveret af entreprenør. sum 1 0,00 Samlet pris for langsgående let afspærring, N42 uden blink. sum 1 0, Samlet pris for langsgående let afspærring, kegler, N44. sum 1 0, Samlet pris for energiabsorberende afspærring. sum 1 0, Samlet pris for F14, pilvejviser inklusiv opsætning sum 1 0, Samlet pris for færdselstavle inklusiv opsætning. sum 1 0, Samlet pris for flytning af eksisterende tavler. sum 1 0, Samlet pris for gult blink. sum 1 0, Samlet pris for markeringskegler. sum 1 0,00 Samlet pris for spærrebom med gummifødder og gult blink. sum 1 0,00 Samlet pris for inspektion, drift og vedligehold af afmærkning incl. strømforsyning. sum 1 0,00 Samlet pris for inspektion, drift og vedligehold af trafikværn, T3/W2. sum 1 0,00 Samlet pris for inspektion, drift og vedligehold af langsgående let afspærring. sum 1 0, Interimsvej Sum 1 0, Kørebaneafmærkning, Fjernelse af flader, symboler o.l. m2 2 0, Kørebaneafmærkning, Etablering af flader, symboler o.l. m2 2 0,00 Post Total 0, LEDNINGER Generelt sum 1 0, Indmåling af eksisterende ledninger m 5 0,00 Post Total 0, FOREBYGGELSE OG OVERVÅGNING AF VIBRATIONSSKADER OG - GENER FRA ENTREPRENØRARBEJDET Vibrationsmålinger stk 3 0,00 Post Total 0, AFFALDSHÅNDTERING OG -BORTSKAFFELSE Generelt sum 1 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 01 Total 0,00 02 JORDARBEJDER RYDNING Rydning sum 1 0,00 Post Total 0, OPBRYDNING M.V Ubundne materialer, opbrydning og lægge i depot m3 12 0, Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t > 0,1 m tons 1 0, Asfaltskæring, t = 0,1-0,2 m m 60 0, Nedtagning og bortskaffelse af trådhegn og rækværk m 222 0,

12 TBL H TBL B Nedtagning, deponering og genopsætning af trådhegn m 50 0,00 Post Total 0, AFRØMNING AF MULDJORD M.V Til bortskaffelse tons 31 0, Til depot, t <= 0,8m m3 38 0,00 Post Total 0, JORD AFGRAVNING OG INDBYGNING Opboret jord til indbygning m3 2 0, Afgravning af råjord ved pæletop og betonskørter m3 32 0,00 Post Total 0, JORD AFGRAVNING OG UDSÆTNING Afgravning og bortskaffelse tons 11 0,00 Post Total 0, JORD LEVERING OG INDBYGNING Friktionsmateriale, levering og indbygning omkring konstruktioner m3 5 0,00 Post Total 0, FORURENET JORD Jordanalyser for klassificering af jord stk. 3 0, Tillægspris, hvis jord er i forureningsklasse 2 og skal bortskaffes tons 5 0, Tillægspris, hvis jord er i forureningsklasse 3 og skal bortskaffes tons 5 0, Tillægspris, hvis jord er i forureningsklasse 4 og skal bortskaffes tons 42 0,00 Post Total 0, GRÆSSÅNING Græssåning m ,00 Post Total 0,00 Hovedpost 02 Total 0,00 03 AFVANDINGSARBEJDER DRÆN AF DOBBELTVÆGGEDE PLASTRØR I VEJAREAL D 150 mm dybde 1,0-1,5 m m 130 0,00 Post Total 0, BETONRØR IG/EURO NORMALRØR B 250 mm dybde 1,0-2,0 m m 4 0,00 Post Total 0, ANNULLERING AF LEDNINGER Vandtæt afpropning, alle dimensioner stk. 6 0, Injicering af ledninger med beton mm m 130 0,00 Post Total 0, ANNULLERING AF BRØNDE OG BYGVÆRKER < Diameter <= 1000 mm stk. 1 0, Diameter > 1000 mm stk. 1 0,00 Post Total 0, SÆRLIGE ARBEJDER Trækrør Ø110 mm m 150 0, Tilslutning af nye ledninger til eksisterende ledninger eller brønd. stk. 4 0, Tv-inspektion af nye ledninger m 130 0, Brøndrapport for ny brønd stk 1 0,00 Post Total 0,00 1,0 m BRØND MED SANDFANG EL. BUNDRENDE EXCL. BRØNDDÆKSEL. RØRTILSLUTN. <= 500 mm, TYPETEGNING NR Højde m stk. 1 0,

13 TBL H TBL B Post Total 0, NEDLØBSBRØNDE ø315/280 mm plastbrønd med 70l sandfang med karm og 310 x 310 mm rist stk. 1 0,00 Post Total 0, BRØNDDÆKSLER M.M Karm og kørebanedæksel, type tegning nr stk. 1 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 03 Total 0,00 05 BUNDSIKRINGSARBEJDER BUNDSIKRING, LEVERE OG INDBYGGE I cykelsti m3 30 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 05 Total 0,00 06 BELÆGNINGSARBEJDER STABILT GRUS I cykelsti, t=0,20 m m2 30 0,00 Post Total 0, PULVERASFALT (PA) kg/m2 (t) på cykelstier m2 30 0,00 Post Total 0, GRUSASFALTBETON 0 (GAB 0) kg/m2 på stier m2 30 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 06 Total 0,00 07 UDSTYR STÅLAUTOVÆRN SW 3.1 IPE m 125 0, Endestykke stk. 3 0, Eksisterende afmonteres og lægges i depot m 125 0, Opstilling af afmonteret autoværn fra depot m 125 0, Ekstra stolper p.g.a. rist/dæksel stk. 6 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 07 Total 0,00 34 BELYSNING Forarbejder Prøvegravninger stk. 1 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 34 Total 0,00 37 LEDNINGSARBEJDER FJERNELSE AF ANDRE ANLÆG Gasledninger m 2 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 37 Total 0,00 40 BEPLANTNING FORARBEJDE Kultivering af plantebede m ,00 Post Total 0, BEPLANTNING OG SÅNING Levering og plantning af buske/ skovplanter stk 271 0,00 Post Total 0, GØDSKNING OG JORDDÆKNING Levering og udlægning af dækbark, t=0,10 m m ,00 Post Total 0, VEDLIGEHOLDELSE ÅR Vedligeholdelse af buske og skovplanter m ,00 Post Total 0,

14 TBL H TBL B Hovedpost 40 Total 0,00 54 FUNDERING Tørholdelse og grundvandssænkning Tørholdelse sum 1 0,00 Post Total 0, Funderingsbeton Renselag m2 18 0,00 Post Total 0, Borede pæle Anstilling for borede pæle sum 1 0, Etablering af borede pæle, ø700 mm, ekskl. armering, beton og form m 6 0,00 Post Total 0, Kontrolmålinger Vingeforsøg stk 2 0,00 Post Total 0, NEDVIBREREDE STÅLPÆLE Anstilling for nedvibrering af stålpæle sum 1 0, Forboring for forhindringer for stålpæle Ø660 mm m 25 0, Fremstilling og levering af stålpæle Ø660 mm, længde 3,0 m stk 33 0, Fremstilling og levering af stålpæle Ø660 mm, længde 3,5 m stk 3 0, Fremstilling og levering af stålpæle Ø660 mm, længde 4,0 m stk 16 0, Fremstilling og levering af stålpæle Ø660 mm, længde 4,5 m stk 1 0, Nedvibrering af stålpæle Ø660 mm, længde 3,0 m stk 33 0, Nedvibrering af stålpæle Ø660 mm, længde 3,5 m stk 3 0, Nedvibrering af stålpæle Ø660 mm, længde 4,0 m stk 16 0, Nedvibrering af stålpæle Ø660 mm, længde 4,5 m stk 1 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 54 Total 0,00 55 STILLADS OG FORM Form for søjler Form til pæletop stk 2 0,00 Post Total 0, Øvrige indstøbningsdele Boltegruppe til indstøbning stk 55 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 55 Total 0,00 56 SLAP ARMERING Ribbestål B Ribbestål B 550 i pæletoppe tons 1,5 0, Ribbestål B 550 i borede pæle tons 0,5 0,00 Post Total 0, Rustfri armering Rustfast armering i understøbning ved stålsøjler stk 55 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 56 Total 0,00 58 BETON Beton i fundamenter og sætningsplader Beton i borede pæle, E40 m3 2 0, Beton i pæletop, E40 m3 10 0, Tillæg for støbning med undervandsbeton m3 1 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 58 Total 0,

15 TBL H TBL B 72 STØJSKÆRME BETON Montering af præfabrikeret betonskørt stk 38 0, Fremstilling og transport af præfabrikeret betonskørt, type 1 stk 36 0, Fremstilling og transport af præfabrikeret betonskørt, type 2 stk 2 0,00 Post Total 0, STÅLARBEJDER Stålsøjle, søjletype 1 stk 3 0, Stålsøjle, søjletype 2 stk 1 0, Stålsøjle, søjletype 3 stk 36 0, Stålsøjle, søjletype 4 stk 3 0, Stålsøjle, søjletype 5 stk 6 0, Stålsøjle, søjletype 6 stk 6 0, Kontrol af materialer og færdige svejsesømme sum 1 0, Reguleringspris for reduktion af søjlehøjde stk 55 0, Stålbjælke stk 15 0,00 Post Total 0, OVERFLADEBEHANDLING AF STÅL Malerbehandling af stålsøjler stk 16 0, Malerbehandling af nederste del af stålsøjle stk 39 0, Malerbehandling af øverste del af stålsøjle stk 39 0, Malerbehandling af stålbjælke stk 15 0,00 Post Total 0, SKÆRME Montage af aluminiumskassetter, 3 m stk 20 0, Montage af aluminiumskassetter, 5 m stk 354 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 72 Total 0,00 92 ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER ARBEJDSLØN Arbejdsløn ved regningsarbejder, formænd time 20 0, Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglært arbejdere, byggeplads time 75 0,00 Post Total 0,00 Hovedpost 92 Total 0,00 93 MATERIELLEJE PRISER GRAVEMASKINER Minigraver < 5 tons time 30 0, Gravemaskine med boreudstyr time 50 0,00 Post Total 0, DUMPERE Dumpere 1-10 tons time 30 0,00 Post Total 0, LASTVOGNE aks. time 20 0, Lastbil med kran, 3 aks. time 30 0,00 Post Total 0, KØREPLADER Leje af køreplader pr. døgn m² x d , Levering, udlægning og fjernelse af køreplader m ,00 Post Total 0, KOMPRESSORER Kompressor inkl. 100 m luftslanger, vand- og olieudskiller m.v., 3,0-4,0 m3, støjdæmper time 40 0,00 Post Total 0,

16 TBL H TBL B Hovedpost 93 Total 0,00 Total 0,

17 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Herlev, Herning, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. ANLÆGSDIVISIONEN Thomas Helsteds Vej 11 Postboks Skanderborg Telefon Telefax vejdirektoratet.dk

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

ENTREPRISE Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen TILBUDSLISTE. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012.

ENTREPRISE Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen TILBUDSLISTE. 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012. TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6063.321 Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012 Revision 1 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - 6063.321

Læs mere

Entreprise Etablering af Erstatningsvandhuller. Tilbudsliste. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N.

Entreprise Etablering af Erstatningsvandhuller. Tilbudsliste. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N. Tilbudsliste Entreprise 1220.270 Etablering af Erstatningsvandhuller 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N november 2011 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Vedrørende Anlægsdivisionen Projektkontor

Læs mere

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6620.771 Levering af CE-mærket vejautoværn Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg LICITATION

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen.

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen. TILBUD - Samleside 1 TBL - 1435.200 Rev. 2.0 Nedenstående arbejder vedrørende entreprise 1435.200 tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af nov. 2012 angivne grundlag for en betaling

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Tilbudsliste (TBL) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Rebild koune. Renovering af 2 stitunneler, Over Bækken. 22. juli Tilbud Undertegnede tilbyder at

Læs mere

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten # Vedrørende Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Rampeombygning, 29 Svenstrup LICITATION Den Kl. Entreprise H07016.20 Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder Byggesag: Tønder kommune Sag. nr.: 1100023838 Entreprise: Dobbeltrettet cykelsti Tønder Daler Dato: 20160727 Revision: 0 Arbejde: Jord og belægningsarbejder Undertegnede entreprenør tilbyder herved at

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-16

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-16 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. MARTS 0 TBL Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 7 44 4 54 VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-6 OVERFLADEBEHANDLING AF STÅLKONSTRUKTIONER MV. TILBUDSLISTE (TBL) Niels Juels

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Tilbud Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i SB ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en betaling af:

Tilbud Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i SB ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en betaling af: Tilbud Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i SB ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en betaling af: Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) Tilbuddet er afgivet i henhold

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE!

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE! TILBUDSLISTE [rev. 0] TILBUD (side 1) TILBUD side 1 UDB.2017 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder i udbudsmaterialet på det i Særlige Betingelser ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer i Syddanmark (SD) oktober 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: TBL-Forside. ME_TL-RA-SD Side 1 af 6 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Bygherre: Aalborg Kommune Byggesag: Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012

Bygherre: Aalborg Kommune Byggesag: Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012 Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012 TBL, Rev. 1 Bygherre: Aalborg Kommune Byggesag: Arealer omkring Musikkens Hus - Granitleverance Nyhavnsgade/Stuhrsvej 2012 Tilbud:

Læs mere

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL)

Vejdirektoratet Intern service. Tilbudsliste (TBL) TBL 7. marts 2013 Vejdirektoratet Intern service Udbud af Ejendomsdrift Tilbudsliste (TBL) Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsdokumenter 2. Tilbudsoplysninger 3. Tro- og loveerklæring mv. 4. Pris/samlet økonomisk

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

TILBUDSLISTE (SAMLESIDE)

TILBUDSLISTE (SAMLESIDE) TILBUDSLISTE (SAMLESIDE) Sagsnr. : 1148657 TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af 2013-02-12 og evt. rettelsesblade for et samlet

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

TILBUDSLISTE SAMT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE SAMT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE SAMT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående opgaver vedrørende Bemanding af T.I.C.

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5 Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Indkøb af brændstof - 2016

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Indkøb af brændstof - 2016 BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Indkøb af brændstof - 2016 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 1. marts 2016. Samlet

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TBL Tilbudsliste Dato Februar 211 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-1 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE TILBUDSLISTE (TBL) ØSTLIG FORDELINGSVEJ E-1 TILBUDSLISTE

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-OD-4 TBL-Forside. LVD-DRI-OD-4 Løbende drift - Vejdrift - Østdanmark sjælland Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H522.06.20 H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej Udbud H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde Rettelsesblad

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 2020 Tilbudsliste (TBL) Udbud

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 02 Dato 2011-03-23 Udarbejdet

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 16023 April 2016 , tro

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

FORELØBIGE UDGAVE 3. UDGAVE

FORELØBIGE UDGAVE 3. UDGAVE Solrød kommune Teknisk Administration Solrød Center 1 2680 Solrød Str. Att.: Kifaya Sabri Muhouwas Bag Haverne 32 DK-4600 Køge Danmark Telefon +45 5664 5700 Direkte 5664 5761 Fax +45 5664 5701 FORELØBIGE

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Bilag 2 til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Revision af udbygningsaftalen Sammen med planforslaget blev der fremlagt en udbygningsaftale mellem projektudvikleren

Læs mere

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København Københavns Kommune HOFOR A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udarbejdet af: Godkendt: Udgave: 0 Revision nr: 0 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS-

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune TILBUDSLISTE - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016 6 Tilbudsliste (TBL) A - Primærruter: B - Sekundæreruter: D - Plov distrikter: Læssevagt: TA01 - TA07 + TRS TA11P - TA17P TB20 - TB29 TD01 - TD13 Sølsted depot UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner Udbud af vintertjeneste 2017 2021. Tilbudsliste (TBL) Glostrup Kommune på vegne af Herlev, Gladsaxe, Albertslund, Rødovre, Lyngby-Taarbæk og Glostrup kommuner 17. juli 2017 Tilbudsliste (TBL) Forside Tilbudsliste

Læs mere

Hillerød Spildevand A/S. Hillerød Centralrenseanlæg. Blæserentreprise

Hillerød Spildevand A/S. Hillerød Centralrenseanlæg. Blæserentreprise Hillerød Spildevand A/S Hillerød Centralrenseanlæg Blæserentreprise Tilbudsliste Juli 2012 Bygherre: Hillerød Spildevand A/S Kirsebær Alle 15 3400 Hillerød Rådgiver: Fuglebækvej 1 A 2770 Kastrup Telefon

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 8 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 E. Malerentreprisen (MA) Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 8 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 E. Malerentreprisen (MA) Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 8 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

A. Samlet tilbudssum excl. moms kr 0,00

A. Samlet tilbudssum excl. moms kr 0,00 TILBUDSLISTE, delaftale 2, Vest (Jylland og Fyn) TILBUD (side 1) TILBUD side 1 AD.V001 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder i udbudsaterialet på det i Særlige Betingelser ad 2,. 2, angivne

Læs mere