Flest tvangsauktioner i landdistrikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flest tvangsauktioner i landdistrikterne"

Transkript

1 NR. 1 FEBRUAR 2013 Flest tvangsauktioner i landdistrikterne Ny analyse fra Realkreditforeningen af de tvangsauktioner i Danmark i 2012 viser, at Lolland Falster og Syd- og Vestsjælland var hårdest ramt. Lolland topper stadig listen nu med 0,77 pct. af alle villaer, der går på tvangsauktion. Sorø har med 0,61 pct. overtaget andenpladsen og henviser dermed Guldborgsund med 0,58 pct. til en tredjeplads. Herefter følger Odsherred, Kalundborg og Næstved. Disse kommuner ligger alle på et niveau over 0,5 pct. og markant over landsgennemsnittet på 0,21 pct. Men også visse områder på Fyn især Nyborg- var hårdt ramt af tvangsauktioner i "Hele 11 kommuner udmærker sig ved at ligge på et niveau, der er mere end dobbelt så højt som landsgennemsnittet herunder er tallet i Sorø tre gange så højt som gennemsnittet, og Lolland ligger på næsten fire gange landsgennemsnittet," forklarer direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft og fortsætter: "Når man ser på tallene, springer det i øjnene, at de ni hårdest ramte kommuner skal findes i Region Sjælland. Tabellens højdespringere er dog Nyborg og Nordfyn, der har oplevet en stigning på 186 henholdsvis 100 pct.; Fyn så vi slet ikke i toppen af listen i 2011." Polarisering af boligmarkedet Resultatet er ifølge Karsten Beltoft ikke overraskende, idet tallene for 2012 så at sige forstærker tendensen fra året før. Generelt er det stadig især landdistrikterne, der er hårdt ramt af tvangsauktioner. Søgningen fra land til by skaber fortsat økonomisk afmatning i landdistrikterne med negative konsekvenser for boligmarkedet i disse områder. "Målt på stort set alle nøgletal antal handler, salgstider, udbud af boliger til salg m.v. ligger disse områder dårligt. Tendensen til polarisering på boligmarkedet er forstærket i 2012, idet fremskridtene er sket i kommuner tættere på de større byer," siger Karsten Beltoft.

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 1 FEBRUAR 2013 Intention med lovforslag god, men forslaget ikke vidtgående nok Regeringen har for nylig sendt et forslag til ændring af boligreguleringsloven i høring. Her foreslår regeringen en mere fleksibel anvendelse af helårsboliger (fritidsanvendelse af helårsboliger) netop med det formål at skabe en øget efterspørgsel efter boliger i disse områder. Ideen er god, mener Karsten Beltoft, men i den foreslåede form kalder han den samtidig for utilstrækkelig. "Forslaget lægger op til, at kun den nuværende ejer får tilladelse til fritidsanvendelse af helårsboligen. Hvis der skal være en reel effekt, skal ejendommene sikres permanent adgang til fleksibel anvendelse som enten helårsboliger eller fritidsboliger alt efter hvad ejeren og eventuelle nye ejere måtte foretrække. Ellers bliver disse ejendomme for usikre at investere i for købere, der har ønsker om fritidsanvendelse," argumenterer Karsten Beltoft. Tabel 1: 16 kommuner med flest tvangsauktioner i forhold til antal villaer 1 Kommune (placering i 2011) TVA i 2012 i pct. af villaer TVA i 2011 i pct. af villaer Ændring i pct. fra 2011 til Lolland (1) 0,77 0,85-9,15 2. Sorø (7) 0,61 0,41 48,65 3. Guldborgsund (3) 0,58 0,50 16,36 4. Odsherred (8) 0,56 0,40 37,78 5. Kalundborg (4) 0,52 0,47 10,81 6. Næstved (15) 0,51 0,32 57,33 7. Stevns (13) 0,49 0,33 50,00 8. Vordingborg (5) 0,49 0,46 6,94 9. Faxe (6) 0,47 0,45 5, Nordfyn (23) 0,47 0,24 100, Nyborg (48) 0,46 0,16 186, Morsø (2) 0,40 0,51-21, Halsnæs (22) 0,38 0,24 60, Langeland (11) 0,38 0, Slagelse (34) 0,36 0,21 67,50 1 Ved "villaer" forstås parcelhuse og rækkehuse.

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 1 FEBRUAR Assens (20) 0,36 0,26 42,11 Gennemsnit 0,21 0,20 5,00 landsplan Kilde: tvangsauktioner.dk, Boligmarkedsstatistikken og egne beregninger. Skal de afdragsfrie lån fremover være forbeholdt de allerrigeste? Ikke hvis man spørger Realkreditforeningen, der mener, at mange danskere kan have glæde af afdragsfrie lån i en periode. Tidligere erhvervs- og vækstminister Ole Sohn fremlagde sidste år en forbrugerhandlingsplan, hvori han blandt andet foreslog, at kun boligejere som kan betale på et fastforrentet lån med afdrag, skal kunne optage et afdragsfrit lån. Det forslag er Sohns efterfølger Annette Vilhelmsen nu ved at gennemføre. Den nye erhvervs- og vækstminister truer endda med bøder, hvis realkreditinstitutter og banker ikke overholder reglen. Reglen lyder umiddelbart meget fornuftig og tilforladelig, og som overordnet princip er det da også en god regel, som i praksis svarer til realkreditinstitutternes kreditpolitik. Spørgsmålet er dog, hvor hensigtsmæssigt det er med den meget firkantede og stramme fortolkning, der lægges op til. For i en række tilfælde kan et afdragsfrit lån være en yderst fornuftig løsning, selv om man ikke har råd til at betale afdrag på et fastforrentet lån. "De afdragsfrie lån har været meget udskældte på det seneste, men er det samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, at man som pensionist også er tvunget til at spare op i boligen?" spørger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen med henvisning til pensionistægteparret med en friværdi i boligen på et par millioner og som lever af en beskeden pension. "Hvorfor er det vigtigt at de skal afdrage på deres realkreditlån i pensionisttilværelsen? Hvis de nu havde lyst til at optage et nyt lån for at spise lidt af murstensformuen, skulle

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 1 FEBRUAR 2013 de så ikke have mulighed for det uden at være tvunget til at betale afdrag på lånet?" spørger Karsen Beltoft videre. Et andet eksempel kunne være børnefamilien, som prioriterer at den ene ægtefælle skal gå hjemme nogle år, mens børnene er små. "Her kunne de sparede afdrag på et afdragsfrit lån være en del af finansieringen af orloven. Det kunne for den sags skyld også være andre former for orlov, som fx orlov til at uddanne sig eller orlov til at passe et sygt familiemedlem," påpeger Karsten Beltoft. Konsekvensen af firkantet og stram fortolkning fratager familier, som rammes af arbejdsløshed, dødsfald eller skilsmisse en mulighed for at skaffe sig tiltrængt luft i økonomien i en periode via omlægning fra et lån med afdrag til et afdragsfrit lån. "Jeg kan også sige det på en anden måde: Det er kun de allerrigeste, som har råd til at betale afdrag, selv når en del af indkomsten forsvinder i en periode, som får mulighed for at prioritere børnepasningsorlov, uddannelsesorlov m.v. Er det virkelig det, vi ønsker?" spørger Karsten Beltoft. Boligejerne omlægger lån, få låner friske penge Bruttoudlånet i Realkreditsektoren var højt i 2012 med 321mia. kr., mens nettoudlånet med under 30 mia. kr. var tilsvarende lavt. Bag tallene gemmer sig en svag aktivitet på boligmarkedet. Realkreditudlånet bærer præg af, at boligejerne i høj grad omlægger eksisterende lån, mens få låner friske penge til køb af bolig eller optager tillægsbelåning til andre formål. Nettoudlånet i 2012 var på under 30 mia. kr., men bruttoudlånet var på 321 mia. kr. Mens nettoudlånet i 2012 var det næstlaveste siden 1995, lån bruttoudlånet således på et ganske højt niveau i historisk sammenhæng. "Med nye lån for over 300 mia. i 2012 er det svært at tale om stagnation, men under en tiendedel af dette beløb var faktisk nye penge, og det er meget lidt. Den svage aktivitet på

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 1 FEBRUAR 2013 boligmarkedet mærkes meget tydeligt," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Realkreditudlån mia kr Bruttoudlån Nettoudlån Omlægningsaktiviteten viser, at boligejerne drager fordel af det danske realkreditsystem til løbende at sikre sig den billigste finansiering. Det har der været gode muligheder for i 2012, både for dem der vil sikre sig i mange år og for dem der vil slippe næsten helt for renter i en kortere periode. "Den betydelige omlægningsaktivitet skyldes de senere års vedvarende rentefald, som har givet nye boligejere mulighed for at sikre sig en lav rente. Hvor det tidligere var de lave renter på flekslån, der var attraktive for mange, var det i anden halvdel af 2012 i stigende grad populært at sikre sig en fast rente på ca. 3,5 pct. i 30 år," forklarer Karsten Beltoft. Ingen udsigt til vækst Nettoudlånet afhænger af omsætningen på boligmarkedet, som vist i figuren nedenfor. De senere års lave nettoudlån kan i meget høj grad forklares med den lave aktivitet på boligmarkedet. Det betyder også, at der ikke er udsigt til større vækst i realkreditudlånet med mindre, der sker en stigning i antallet af bolighandler.

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 1 FEBRUAR 2013 Boligmarkedet styrer nettoudlånet Indeks for omsætning kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Indeks for omsætning (venstre akse) 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Nettoudlån (højre akse) 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Anm.: Indekset for omsætningen er baseret på produktet af et prisindeks og antallet af handler, begge dele fra Boligmarkedsstatistikken. Faldet i nettoudlånet skyldes dels at priserne er lavere, dels at der handles færre boliger end i f.eks Faldet i antal bolighandler betyder, at færre ejendommes skal nybelånes. Og de lavere priser betyder, at der i hvert enkelt tilfælde er mindre forskel på det nye lån til køberen og evt. gamle lån, som sælgeren indfrier Nettoudlån mia. kr. Der er med andre ord mindre friværdi, der skal belånes ved ejerskifte. Hvis en sælger f.eks. skylder 1 mio. kr., og værdien af boligen falder fra 3 til 2,5 mio. kr., så kan belåningen ved ejerskifte kun øges med 1 mio. kr., mod før 1,4. Det er et fald på næsten 30 pct. "Det bedste man kan håbe på for boligmarkedet er nok en gradvis forbedring over de kommende år. Det vil i bedste fald betyde, at realkreditinstitutternes nettoudlån vil stige i takt med aktiviteten på boligmarkedet. For bruttoudlånet er det sværere at spå, for renten kan ændre sig ret hurtigt, så der sættes gang i en konverteringsbølge," siger Karsten Beltoft.

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 1 FEBRUAR 2013 Grundskylden overstiger ejendomsværdiskatten Ejendomsværdiskatten blev sat i stå i Det blev grundskylden ikke, og lige siden er den steget voldsomt på trods af krisen og fald i boligpriserne. Udviklingen rammer både den enkelte familie og samfundsøkonomien negativt, mener Realkreditforeningen. I 2013 skal den gennemsnitlige husejer i 26 af landets 98 kommuner betale mere i grundskyld end i ejendomsværdiskat. De fleste af de 26 kommuner er beliggende i hovedstadsområdet, men udviklingen vil i de kommende år sprede sig til 69 kommuner rundt i landet. Husejerne i de 26 kommuner, der allerede har oplevet at grundskylden overstiger ejendomsværdiskatten, må berede sig på, at grundskylden vil komme til at dominere endnu mere i årene fremover. Grundskylden vejer tungest i Hovedstadsområdet, men fordi den stiger så kraftigt, bliver den efterhånden større end ejendomsværdiskatten de fleste steder i landet. "Derfor," siger direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft, "giver det ikke længere mening at tale om "skattestoppet" og "fredningen af boligejerne". Karsten Beltoft mener, at udviklingen er uheldig både for den enkelte familie og for samfundsøkonomien, fordi grundskyldens stigning har presset boligpriserne yderligere ned under lavkonjunkturen, og fordi forventningen om nye stigninger belaster endnu mere. Problemet forværres ifølge Karsten Beltoft yderligere af, at SKATS vurdering af grundværdierne er uforståelig og uforudsigelig. "Der er tale om en belastning, som ikke følger familiernes indkomst. Den slags kan måske nok gå an med mindre beløb som f.eks. licensen. Men når en familie skal til at betale kr. eller kr. om året i boligskat, er det en voldsom regning for selv boligejere med en høj indkomst," siger Karsten Beltoft og tilføjer: "Man skal huske på, at regningen kun bliver større over tid, det gælder også efter pensionsalderen." Realkreditforeningen så hellere at boligskatterne blev opkrævet på basis af ejendomsværdierne.

8 8 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 1 FEBRUAR 2013 "Boligskatten er blevet så stor, at den er vigtig for både familiernes økonomi og for samfundsøkonomien. Derfor er det vigtigt, at man undgår voldsomme stigninger og den vilkårlighed og uforudsigelighed, der er i det nuværende system. Den samlede ejendomsvurdering er et bedre bud. Havde man brugt den under krisen, ville boligejerne have oplevet større stigninger i skatten under opturen på boligmarkedet, og lettelser i skatten, da boligpriserne faldt, og så havde boligmarkedet nok set noget anderledes ud," forklarer Karsten Beltoft. Tabel 1. Hvornår bliver grundskylden for et gennemsnitligt hus større end ejendomsværdiskatten? Hvornår Hvor mange Hvilke kommuner Den er det allerede 26 kommuner, huse Albertslund, Ballerup, Dragør, Fanø, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hvidovre, Hørsholm, Ishøj, København, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Århus I kommuner Allerød, Brøndby, Egedal, Gentofte, Høje-Taastrup, Odder I kommuner Halsnæs, Hillerød, Silkeborg, Syddjurs, Vejle I kommuner Frederikshavn, Kerteminde, Nordfyns, Nyborg, Vordingborg, Aalborg I kommuner Favrskov, Greve, Kalundborg, Odsherred, Skanderborg, Slagelse, Varde I kommuner Bornholm, Næstved, Odense, Randers, Samsø, Svendborg, Viborg Efter kommuner Esbjerg, Fredericia, Guldborgsund, Holstebro, Horsens, Kolding, Køge, Lolland, Læsø, Ringsted, Sorø, Ærø I alt 69 kommuner, huse

9 9 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 1 FEBRUAR 2013 Eksempler på boligskattebetaling nu og når 2011-vurderingen er slået igennem 2013 Efter indfasning af 2011-vurderingen Grundskyld Ejendomsværdiskat Boligskat i alt Grundskyld Ejendomsværdiskat Boligskat i alt kr Skanderborg Albertslund Frederiksberg Svendborg Gladsaxe Sorø Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Tina Oreskov Karsten Beltoft Martin Kjeldsen-Kragh Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere