Mindefest. Studenter-Aaret for DEN 21. OCTOBER S Triers Bogtrykkeri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindefest. Studenter-Aaret for DEN 21. OCTOBER S Triers Bogtrykkeri."

Transkript

1

2

3 Mindefest for Studenter-Aaret DEN 21. OCTOBER S Triers Bogtrykkeri.

4 Hvor denne Flok var ung og kjæk, Dens Hu og Tanke saa forvoven! Os indjog Stormen ingen Skræk, Thi vi var unge Træer i Skoven, Vi fandt, at Verden var saa smuk, Vi kjendte lidt til Savn og Suk, Kun lidt til Øxens bratte Hug, Kun lidt til Vinternattens Øde. En slog i Præstegaarden Rod, Til Linde-Ly for trætte Sjæle; Som Birkeriis en Anden stod, Og vilde helst blandt Smaabørn dvæle; For Syg og Svag gav Nogle Læ, En blev vel kun et Hængetræ; Een kneiste over Folk og Fæ Fra Rundetaarn som vor Poppel.

5 4 Ja vi blev planted dygtigt om, Og maatte kjønt for Blæsten neie; Saamange Veie som til Rom, Saamange vare vore Veie; Hiin unge, frodige Allee Har mistet baade To og Tre; Dem skal vi aldrig mere see; De grønnes i de Dødes Have. Men mange Andre savnes her, Dem binder Hjemmets Vedbend-Ranke; Med disse Planteskolens Træer Vi samles vil i Sind og Tanke; Gid paa et solbeskinnel Sted, Med nok af Lys og Luft og Fred, Og med en Smule Fugtighed, De trives; de og deres Poder! Chr. R.

6 5 II Mel.: Jeg har skudt cn Poppegoie. Hør I gamle Kavallerer, I fra flir og tredive Eet os Alle dog generer, Det er tydeligt at see: At omtrent vi har idag Tresinstyve paa vor Bag. Paa vor Bag, paa vor Bag, Tresinstyve paa vor Bag. Men vi bør dog ikke sukke, Lykken smilet har til os; Alt var smaat omkring vor Vugge, Voxed op til en Kolos : Aandens Storværk, Friheds Kamp, : Alt med Lyn og alt med Damp.

7 6 I vor Tid har jo vor Moder Fostret sine største Mænd, H. C. Ørsted og hans Broder, Heiberg, Mynster, Baggesen, Stjerner to paa Himmelen: Øhlenschlæger, Thorvaldsen. Nu i andre Regioner Landets Storhed søges skal, Først hos ham, som mægtig troner Hist i Bogøs Kongehal, Zahle, Gert og Balthasar, J. A. Hansen, Søn og Fa er. Paa vor stakkels»sorte Skole» Med dens lærde Apparat, Doctorhat og Præstekjole Vil de nok ta e grundigt fat, Trykke Aandens Værk og Dont Ned ti) deres Horizont. Om i Kamp med Aandens Luer De kun svide Fingerne, Fra en anden Kant dog truer Fare det er Kvinderne. Eneret det faae vi ei, De vil med paa den Galei.

8 7 Ja nu vil de og studere Ikke blot Philosophi, Jus, Theologi, med mere, Medicin og Chirurgi. Snart Regentsens Port mon ei Bliver til en Skjørtevei. Vore Sønner, som studere, De vil faae det helt galant; Men naar de skal jubilere Skal de sidde saa iblandt Gamle Møer? det er stivt For de blier sgu aldrig gift. Lad os gamle Kavallerer Tømme glad endnu et Drag Mens i Tankerne passerer Mindet om hver svunden Dag; Fremtids Virvar, Vrøvl og Vaas Heldigviis ei rager os. Leander.

9 8 III. Melodi nf Slngct ved Ringsted. Vi tumled op til vor alma mater I fire og trcd vc, som gode Børn, Vi gave Haandslag, som tro Soldater I Aandens Kampe at ta vor Tørn. Huldiludilu. Vi slog med Lyst, men nu er vi gamle, Og mange af os er faldet fra En lille Flok dog vi kunde samle, Og vi vil drikke og synge bra. Huldiludilu. Et første Glas for vor Ungdoms Minder, For Haab, for Tro og for Kærlighed, For fælleds Glæde, som sammenbinder Os Graa og Gamle i Enighed. Huldiludilu.

10 9 Vort danske Hjem, vore Kære hjemme, Vort Modersmaal og vort Fædreland,' Vor Konge Hurra! vi vil istemme Med Glasset løftet -- op alle Mand. Hurrahurrarara. Et sidste Glas, ja, et Glas til Minde, Saa løft det stille, og drik det ud, Vi savne mangen en Ven herinde, Foran os gik han med Haab til Gud. Lali Lalilala. H. J. Mattliiessen.

11 10 IV. Med de Fyrre blev vi færdig Vi har drukket deres Skaal Paa en Maade Dagen værdig. Hvad er nu den sidstes Maal? Vist nok Ingen sig forundred, Hvis der hos Enhver især Tyst sig dertil hæve hundred Ønsker, han i Hjertet bær. Men desuden mange flere, Som han her gi er Løbepas, Hvori enig Alle ere, Der om Bordet nu har Plads, Først de gjælde Fædrelandet, Gid hver giftig Urt, som der I den gode Sæd blev blandet, Kraft og Snille snart afskjær!

12 11 Gid de uveirssvangre Skyer, Som nu bag dets Grændser staae, Og ei true blot med By er Farefri forbi det gaae! Gid ei Frihedskildens rene Væld saaledes blive lukt, At paa Frihedstræets Grene Voxe Anarc,hiets Frugt! Saa os selv gid muntre, sunde Med os selv og med vort Hjem Veltilfredsc her vi kunde Tage fat med Fynd og Klem Paa Halvseklets Jubelgilde, Og med Haab om, at igjen Vi os kan paa Pletten stille, Naar de Treds er svundne hen. Dr. B-O.

13 12 Deeltagere i Festen vare indtegnede: Adler, J. Albrectsen, N. V. B. Arnesen, P. K. M. Bech, F. C. Bertelsen, A. Boeck, E. J. D. H Brandt, A F. Collstrop, JF. Fritz, A. E. Garde, P. C. Gerber, H. G. GjeUébøll, J. E. Hannover, J. Hvidt, W. Jessen, J. C. Komerup, N. W. M. Krogh, A. L. Lange, H L. Lange, L. F. S. J. Langhoff, C. C. E. Langhoff, J. F B. Lassen, E. C. W. Lehmann, G. C. H Unde, C. J. ' Und, J. J. Mackeprang, E. E. H Mathiessen, H. J. Mathiessen, N. E. A. Meier, J. N. Meyer, C. A. Milo, F. JE Neckélmann, F G. Nyholm, J. L. C. Oppermann, L. H. F. Petit, N. E. C. Reinhardt, J. T. Rundin, N../. Schmidt, 1). N. B. Schmiegelow, H. C. E. Schrøder, C. le Schwartzkopf, C. F. Silfverberg, H. A. A. Sinding, A. A. R. Skibsted, A. JE Smidth, J. F. J. B. Smith, M. F. G. Steen, A. Søltoft, F. A. Trier, S. L. Ussing, JE J. A. Winsløv, J. A. T. Winther, C. M. Af Professorerne ved Kjøbenhavns Universitet vare indbudne: dhrr. Bang (70 Aars Student), Clausen, Engelstoft, Madvig og Scharling.

14 13 over de Studenter, der i Sfteruaret 1834 &feoe indslreone ved Kjøbenhavns Universitet og Sorø Academi. Tredie forbedrede Udgave. Practiserende Læge i Kbhvn. 2. Albrectsen, N. V. B.... Provst, Sognepræst til Ellitshoi og Svenstrup i Aalborg Amt. 3. Albrectsen, S. N... Overlærer ved Friskolen i Randers. 4. Amundin, C. U. A... Forpagter af Leitgaarden paa Amager (f 1850). 5. Arnesen, P. K. M... j Herredsfoged og Skriver i Øster-Flakkebjerg Herred, i R. af D. og D. M. 6. Arntzen, H.... Bogholder i Aalborg. 7. Bagge, J. W... I Catechet i Nibe (f 1854). 8. Balslev, M. J... ; Sognepræst til Stro i Frederiksborg Amt. 9. Bang, J. G. A. W... Sognepræst til Frue Kirke i Roskilde, og til St. Jorgensbjerg. 10. Bartholin, J. C... Forhenværende Bestyrer af Borgerdydsskolen i Kbhvn. 11. Bauditz, J. T. V... Kammerherre, forhenværende Chef for Secretariatet under Fællesindeurigsministeriet. R. af D. og D. M., Aarhuus. : ' 12. Bech, F. C... Justitsrand, Birkedommer og Skriver ved Antvorskov Birk. 13. Beck, A. F... Dr. pliil. & Lic. theol. (f 1861). 14. Begtrup, L. G... Cand. tb., Kbhvn. 15. Bendixsen, J. C. V... Cand. phil., Helsingor. 16. Bendz, C. E... Cand. th., Proprietair til Henneruplund i Odense Amt. 17. Bergenhammer, M. P. B.. Sognepræst til Norre-Omme og Breininge i Ringkjebing Amt 18. Bertelsen, A... Cand. th., Kbhvn. 19 Bloch, H... i Boghandler i Nestved. 20. Bloch, T. B... I Distriktslæge i Kbhvn. (f 1863). 21. Blom, C. H. G... Justitsraad, Toldinspecteur i Randers, R. af D.

15 Blume, C. W... Boeck, E. J. D. H... Boisen, P Bramhelft, H. J... Brandt, A. F... Breinholm, A. A... Breinholm, F. C. C. W. L. Brun, F... Brøchner, P. M. Th.... Brøndsted, G. K... Buhl, H... Caspersen, G... Christensen, C. K... Colbjørnsen, Chr... Collstrop, W... la Cour, J. G... Crone, M. A. C... Dahl, F. A. B... Dantzer, C. U... Faber, A. J... Fallesen, M. E... Feddersen, P. J. B... Flemmer, Chr... Friis, E. U. C... Friis, F. C. A.... Fritz, A. E... Gade, C. P. N... Garde, P. C... Gerber, H. G... Gjellebøll, J. E... Gjølbye, N. P... Glud, A. C... Gyldenfeldt, C... Hagen, J. F... Sognepræst til Terslev og Ørslev i Soro Amt. Sognepræst til Brondum og Hvidbjerg i Viborg Amt. Personel Capelian ved Vartou Kirke, Inspecteur ved Dronningens Asylskole (f 1862). Cand. th. (f 1845). Sognepræst til Veggerlose paa Falster. Adjunkt i Aarhnus (f 1843). Sognepræst til. Sellested paa Lolland (f 1854). Praktiserende Læge i Holbek. Cand. th. (f 1840). Jnstitsraad, Kbhvn. Stud. th. (f 1840). Cand. jnris, Kjobmand i Randers (+ 1868). Cand. juris (f 1842). Cand. juris, Assistent under Finantsministeriet (f 1853). Praktiserende Læge i Kbhvn., R. af D. Sognepræst til Helgenæs i Aarhnus Amt. Sognepræst til Herrested og Christi Capel paa Raunholt i Svendborg Amt. Landvæsenscommissair, Proprietair til Buderupholm i Aalborg Amt (f 1863). Sognepræst til Grenaa og Gammelsogn. Stempelpapirforvalter. Kammerherre, Oberst, Commandant paa Bornholm, R. af D. og D. M. p. p., Landsthingsmand. Justitsraad, Herredsfoged og Skriver i Hammerum Her* red i Ringkjobing Amt, R. af D. Praktiserende Læge paa Cap (f 1870). Cand. th., Odense. Kirkesanger og Førstelærer ved Borgerskolen i Nexø. Sognepræst til Jersie og Kirkeskjensved i Kbhvns Amt. Proprietair i Nørre Uttrup i Aalborg Amt. Sognepræst til Søborg og Gilleleie i Frederiksborg Amt. Constitueret Skibslæge. Sognepræst til Vesterskjerninge og Ulbølle i Svendborg Amt. Pastor emeritus, Viborg. Justitsraad, Proprietair til Denninggarum i Skaane. Inspecteur ved Jernbanen i Slagelse (f 1866). Lie. th., Professor ved Kbhvns Universitet (f 1859).

16 , Hagerup, E. H... Hakonsen, M... Haldorsson, Joh... Hannover, J... Hansen, A. C... Hansen, G... Hansen, H. A. L... Hansen, Tli... Hansseh, N... Heichelmann, H. L. H.. Hein, S. J.... Helnis, C. C... Heramb, T. J. C... Holstein Rathlou, N. R.. Holten, P... Hornbech, T. H. L.... Hornemann, C. W... Hvidt, W... Høeg, B. C. K... Høeg, G. C. F... Høyer, 0. T. A... Jacobsen, J. C. B... Jensen, J. E. E... Jessen, J. C... Juul, J. C. G... Jiirgensen, F. H... Jørgensen, J. C... Kaarsberg, J. P... Katzing, J. J... Kierulff, H. C. W. F. J. K Kjerumgaard. J. P.... Knox, J... Knuth, F. G.... Knutz, C. P... Koefoed, J..D. B... Kolbye, H. C. S... Lic. th., Sognepræst til Store- og Lille-Solt i Flensborg Amt, R. nf D. (f 1863). Sognepræst til Stabur paa Island. Stud, juris (j- 1844). Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket. Sognepræst til Fnurland i Viborg Amt. Cand. th. (f 1840). Sognepræst til Hatting i Randers Amt. Adjunkt i Soro. Hovedpræst til Sottrup i Sønderborg Amt (f 1866). Skolelærer og Kirkesanger i Maibolle paa Lolland. Practiserende Læge i Odense. Cand. phil., const. Toldassistent i Kbhvn (f 1819). Sognepræst til Errindlev og Olstrup paa Lolland (f 1858). Stamhusbesidder til Ratlilousdal og Gerdorfslund i Aarliuus Amt (f 1850). Amtmand paa Bornholm. R. af 1). p. p. Cand. phil. (f 1856). Corpslæge ved Flaaden. Proprietair til Frihedslund i Holbek Amt. Sognepræst til Oxenvad og Jarls i Haderslev Amt (j- 1863). Sognepræst til Kregome og Vinderod i Frederiksborg Amt. Cand. th., Skoleinspectenr i Kbhvn. Sognepræst til Sydstromo Præstegjæld paa Færoerne. Pastor emeritus (f 1865). Kammerherre, Borgmester og Byfoged i Horsens, Landsthingsmand, R. af D. og D. M. Cand. phil. (f 1854). Cand. phil. (f 1846). Borgmester, Byfoged i Fredericia. Pensioneret Toldassistønt (f 1859). Friseur i Nakskov, f Kammerraad, Underbogholder i Finantsministeriet. Cand. th. (f 1845) Procurator i Helsingør. Proprietair ved Nyholte Kro i Kbhvns Amt. Proprietair i Uniontowu i Californien. Sognepræst til Brenderup og Ore i Odense Amt. Fuldmægtig i Criminal- og Politiretten (j* 1856).

17 , Kornerup, N. W. M.... Krebs, F. C... Krogh, A. L... Krogh, F... Kruuse, H... Lakjer, L. E... Lange, H. L... Lange, L. F. S. J... Lange, P. E... Langhoff, C. C. E... Langhoff, J. F. B..... Larsen, V. A... Lassen, E. C. W... Lassen, E. N... Laurberg, O. M... Revisor i Nationalbanken. Physicus over Fyens Stift, Odense. Sognepræst til Onslev og Eskildstrup paa Falster. Kammerjunker, Volonteur i det udenlandske Departement (t 1842); Stud, juris (f 1842). Sognepræst til Kastrup i Præsto Amt. Sognepræst til Hagested og Gislinge i Holbek Amt. Sognepræst til Helnæs i Odense Amt. Sognepræst til Sanderum i Odense Amt (j* 1873). Professor, Provst, Sognepræst til Bodstrup paa Langeland. Sognepræst til Høibjerg og Elsborg i Viborg Amt. Førstelærer ved Borgerskolen i Varde. I Rector ved Realskolen i Helsingør, R. af D. Cand. phil, Secondlieutenant (f 1849). Sognepræst til Veilby og tillige Præst ved Helbredelsesanstalten for Sindssvage i Nørrejylland i Aarhuus Amt (f 1864). Lehmann, G. C. H.... I prof., Dr. med., practiserende Læge i Kbhvn, R. af D. Linde, C. J...j Cand. phil., Ilved i Veile Amt. Lund, J. J... Cand. th., Proprietair til Lundholm' i Haasum Sogn i Løwert, P. L... Mackeprang, C. P. E. M. Mackeprang, E. E. H... Matthiessen, H. J... Mathiessen, N. E. A... Meier, J. N... Melsted, P. P... Meyer, C. A... Milo, F. V Mitchell, Chr.... Munk, J. O... Münster, C. P. J... Møller, F. A. C... Møller, J. F... Mønster, A. F... Neckelmann, F. G.. Cand. phil. f Viborg Amt. Stud. chir. <fc med. (f 1837). Sognepræst til Fodby i Sorø Amt. i Districtslæge i Kjoge. Practiserende Læge i Hellebæk. Sognepræst til Verninge i Odense Amt. I Procurator i Reykjavik. I Kasserer ved Assistentshuset i Kbhvn., R. af D. i Sognepræst til Haudrup og Solrød i Kbhvns Amt., Cand. th., Proprietair, Kbhvn. Skuespildirecteur i.aarhuus (f 1853). Sognepræst til Hundborg og Jannerup i Thisted Amt (t 1855). Provst, Sognepræst til Hyllested, Venslev og Holstein- borg i Sorø Amt. Cand. th. (f 1847). Cand. phil., Lærer ved vestre Betalingsskole (f 1863). Sognepræst til Tvede og Linde i Randers Amt.

18 Neess, A. C. C. J... Nielsen, J. G. R.... Nielsen, 0... Nissen, Cl... Nyegaard, H. A... Nyholm, J. L. C.... Næblerød, C. S... Ochsner, S... Ohm, F. P... Ohm, H. T... Oppermann, L. H. F.. Orlamundt, C. V.... Owen, Fr... Oxholm, L. T... Palludan, C. Th. R. A. Paulli, C. A:... Paulli, E. T... Paulsen, P. J... Perch, J. A... Petersen, N. R... Petit, N. E. C... Plesner, J. F... Prangen, C. F... Rasmussen, M. N. C. K Regoli, P. D... Reinhardt, J. T... Risom, C. M. G... Roll, G. H. M... Rundin, N. J... Schaltz, M. C... Schiern, F. E. A.... Schjøtz, J. W... Schmidt, D. N. B.... V. Schmidten, U. C... Schmiegelow, H. C. E.. Schrøder, C. W... Schubarth, H. C. H...! Skolelærer i Idom i Ringkjobing Amt (f 1870). Sognepræst til Landet og Ryde paa Lolland. Stud, th., Slesvig. 1 Borgmester, Byfoged i Bogense. Kasserer i Tivoli (f 1863). ' I Cand. tli., Proprietair til Liselund paa Falster, R. afd. I Cand. phil. f i Sognepræst til Sal og Gullev i Viborg Amt. Cand. chir. & med. (f 1842). i Cand. theol. (t 1849). Professor, Lector ved Kbhvns Universitet, R. af D. Practiserende Læge i Lyngby (f 1872). Cand. polyt., Grosserer i Kblivn/ i Landmaaler i Kolding (f 1865). Kasserer ved Vareexpeditionen paa Kbhvns Banegaard. : Toldforvalter i Kallundborg.! Prof., praktiserende Læge i Kblivn, R. af D. (f 1874). i Justitsraad, Pbysicus i Hjørring og Aalborg Amter, R. afd. Personel Capelian til Lyngby og Albøge i Randers Amt (t 1847). Etatsraad, const. Chef for 2den Udskrivningskreds, R. af D. og D. M. p. p. Justitsraad, practiserende Læge i Fredensborg, R. af D. ' Sognepræst til Vedersø i Ringkjobing Amt.! Politiassistent i Kbhvn (j 1857). j Prof., Registrator ved det kgl. Geheime-Archiv (f 1863). Sognepræst til Oure og Veistrup i Svendborg Amt (f 1863). Professor, Inspecteur ved det zoologiske Museum, R. af D. Sognepræst til Torslev og Lendum i Hjørring Amt (f 1865). Cand. th., Privatlærer i Haderslev (f 1860). Eier af Helsinge Kro i Frederiksborg Amt. Cand. th., Lærer ved de offentlige Skoler i Kbhvn. Dr. phil., Professor ved Kbhvns Universitet, R. af D. p.p. Cand. th. (t 1849). - Sognepræst til Munkebo i Odense Amt. Generalkrigscommissair, Borgmester og Auctionsdirectenr I i Aarhuus, C. 1 og D. M. p. p. Bataillonschirurg, practiserende Læge i Aarhuus.. Kasserer ved Ostifternes Creditforening. ' Forhenværende Herredsfuldmægtig i Odense.

19 Schwartzkopf, C. F.... Schönau, A... Schønheider, T. A... Silfverberg, H. A. A... Sinding, A. A. R... Skibsted, A. J... Skibsted, A. W... Skouboe, J... Slamberg, H. C... Smidth, J. F. J. B.... Smith, M. F. G... Sommer, C. C. L. F.... Spur, J. II... Stallknecht, S. C..... Steen, A..... Steenbuch, Th... Søltoft, F. A... Sørensen, C. A. T... Thomsen, C. W..'... Trier, S. L... Trojel, F. W... Ussing, W. J. A... Vesterboe, J. C. T... Visby, J. C.... Warburg, E. F. W.... Warming, D. L. C. A... Wernberg, N. A... Winsløv, J. A. T... Winther, C. M... Ørsleff, C. S. B... Ørsted, C. M... Justitsraad, Departementssecretair og Contoirchef under Cultusministeriet, R. af D. og D. M. Stud. chir. & med. + Sognepræst til Thuno (f 1855). i Practiserende Læge i Kbhvn. I Sognepræst til Hem. Hindborg og Dolby i Viborg Amt. Etatsraad, const. Chef for 1ste Udskrivningskreds, R. af I). Consul og Kjobmand i Kbhvn, R. af Stan. 1 Practiserende Læge i Nysted (f 1870). i Sognepræst til Stovring og Mellerup samt Stovringgaard Klosters Capel i Randers Amt. Kammerraad, Landvæsenscommissair i Rønnede. i Jægermester, Proprietair til Rudbjerggaard paa Lolland. Practiserende Læge i Kbhvn. Sognepræst til Hobro og Skjellerup (f 1868). Stud. chir. <fc med. f 1 Dr. phil., Professor ved Kbhvns Universitet, R. af I). Sognepræst til St. Hans Kirke i Odense, R. af D. Cand. th., Landvæsenscommissair, Proprietair til Leer- bæk i Veilo Amt. ; Kammerassessor, Cancellist i Finantsministeriet (j- 1868). I Adjunkt i Soro (f 1861).. Practiserende Læge i Kbhvn, R. af 1).! Sognepræst til Rynkeby og Revninge i Odense Amt. ' Directeur i Nationalbanken, extraordinair Assessor i I Hoiesteret, R. af D. I Sognepræst til Fjelsted og Harndrup i Odense Amt. Cand. th., Graver ved Assistenskirkegaardene (f 1867). Sognepræst til St. Nicolai Kirke i Svendborg. Sognepræst til Sal og Eising i Ringkjøbing Amt. Sognepræst til Vildbjerg, Timmering og Novling i Ringkjøbing Amt (f 1865). Krigsraad, Stadslæge i Nakskov. Overret6procurator i Kbhvn. Forhenv. Viceinspecteur ved vestre Betalingsskole (f 1872). Sognepræst til Simmerbolle paa Langeland.

20 19 Statistiske Data. Antallet paa dem, der i 1834 absolverede Examen artium ved Kjøbenhavns Universitet og Soro Academi, var ifolge ovenstaaendo Fortegnelse 193. Deraf er der i de 40 Aar døde 69 (siden det 25aarige Jubilæum 30), saa at Antallet af de Nulevende er 124, hvis Virksomhed omtrent lader sig henføre til følgende Classer: Præster Almueskolelærere saavel i Hovedstaden som paa Landet...6. Embedsmænd, ansatte under de forskjellige Ministerier Juridiske Embedsmænd (1 Amtmand, 7 By- og Herredsfogeder og Borgmostre og 3 Procuratorer). 11. Læger Embedsmænd, ansatte ved Universitetet og de dermed forbundne videnskabelige Samlinger Lærere ved de lærde Skoler og høiere Realskoler...2. Større og mindre Godseiere Militaire Toldémbedsmænd...2. Embedsmænd, ansatte ved forskjellige Pengeinstituter...4. Grosserere og Kjøbmænd...2. Bog- og Papirhandlero...1. Pensionerede Embedsmænd Forskjellige Bestillingsmænd Uden nogen bestemt Livsstilling Af de 69 Døde er 1 død i 1837, 3 i i 1842, 1 i 1843, 1 i 1844, 2 i 1845, 1 i 1846, 2 i 1847, 4 i 1849, 2 i 1850, 2 i 1853, 3 i 1854, 2 i 1855, 2 i 1856, 1 i 1857, 1 i 1858v 2 i 1859, 1 i 1860, 2 i 1861, 1 i 1862, 8 i 1863, 1 i 18G4, 4 i 1865, 2 i i 1867, 3 i 1868, 3 i 1870, 2 i 1872, 1 i 1873, 1 i 1874; for 5 vides Aarstallet ikke bestemt. Af de 124, som endnu leve, opholde 32 sig i Kjøbenhavn, 30 paa Sjælland, 18 paa Fyen, 7 paa Lolland og Falster, 30 i Jylland, 1 i Slesvig, 1 paa Færøerne, 2 paa Island, 2 i Sverrig og 1 i Amerika- 124.