BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016"

Transkript

1 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 /

2 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme på trin 1 side 4 Dagsrytme på trin 2 side 4 Dagsrytme på trin 3 side 5 Deltidspladser side 5 Ferie side 5 Forældrebestyrelsen side 6 Forældresamtaler side 6 Foto og video side 6 Fødselsdage side 6 Gaver side 7 6Goddag & farvel side 7 INFOBA side 7 Legepladsarbejdsdag side 7 Legetøj side 7 Måltider og kostpolitik side 7 Sovepolitik side 8 Sygdom side 8 Telefontid side 8 Transport af børn side 9 Tøj side 9 Uheld side 9 Åbningstider og lukkedage side 9

3 3 Velkommen i Børnehuset Udsigten Børnehuset Udsigten er en kommunal, aldersintegreret daginstitution med op til 78 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt på 4 basisgrupper: Andel af indskrevne Gruppenavn Typisk alder Antal børn ved max børn Trin 1 ØST % 12 børn Trin 2 VEST % 18 børn Trin 3 SYD % 24 børn NORD % 24 børn 100 % 78 børn Overgangen til næste trin, vil ske ud fra et princip om en forudbestemt procentuel fordeling mellem grupperne. Dette betyder, at den typiske alder kan variere, alt efter den faktiske aldersfordeling blandt de indskrevne børn. Det er vigtigt for os at tænke og arbejde aldersintegreret, og som følge heraf er de indvendige døre også ofte åbne, så børnene kan færdes i hele institutionen og lege og danne relationer på tværs af alder og basisgrupper. Når jeres barn skal rykke til næste trin, tilstræber vi at I får besked ca. 3 måneder før det sker. Dette vil dog i en del tilfælde desværre ikke kunne lade sig gøre, da ind- og udmeldelser kan komme meget pludseligt, og som følge heraf ændre på aldersfordelingen af børnegruppen. Vores mission I Børnehuset Udsigten ønsker vi at sikre børnene gode opvækstvilkår. Børnene skal mødes af ansatte der, i respekt for det enkelte barn, vejleder og udvikler barnet gennem nærvær og samvær. Rammen for dette er alsidige lærings- børnemiljøer, hvor barnets medfødte nysgerrighed og behov for samhørighed understøttes. Børnene har krav på en pædagogisk kvalitet, der er kendetegnet ved, at de er aktive, har gode nære relationer til andre mennesker, og at de har mulighed for at udvikle livsduelighed, livsmod og livsglæde. Vores vision Vi vil i Børnehuset Udsigten inkludere børn fra 0-6 år i omsorgsfuldt, udviklingsstøttende og lærende miljøer, hvor børnenes mulighed for optimal udvikling er i centrum. De pædagogiske rammer og den pædagogiske praksis, skal med ICDP som udgangspunkt til stadighed udvikles, så de giver mulighed for udviklende, forpligtende og differentierede fællesskaber. Børnehuset Udsigten skal være et udviklingsorienteret, innovativt, og fagligt kvalitetsbevidst pædagogisk tilbud med engagerede medarbejdere og værdiorienteret ledelse. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads præget af arbejdsglæde, hvor omgangstone, humor, anerkendelse, ansvarlighed og refleksion præger hverdagen med respekt for børn, forældre og samarbejdspartnere. I er som forældre ALTID meget velkomne til at være på besøg i institutionen. Et besøg behøver ikke at aftales med personalet på forhånd, og kan give jer et indblik i jeres barns hverdag. Det sker også at vi inviterer jer til deltagelse dette vil typisk ske via beskedsystemet i INFOBA. Velkommen i Børnehuset Udsigten!

4 4 Afslutning for kommende skolebørn Før sommerferien afholder vi en fælles afslutningsfest for de kommende skolebørn. Vi står for traktementet, hvilket betyder, at vi ikke holder afslutning for det enkelte barn. I må derfor ikke medbringe noget, når barnet stopper. Herudover inviterer børnene deres forældre til en lille fest efter lukketid. Andre informationer På vores hjemmeside kan I finde stort set alle informationer om institutionen. Vi lægger jævnligt nye billeder og/eller videoer ind, og herudover kan I blandt andet finde: Virksomhedsplan beskriver fores værdigrundlag, eksempelvis i forhold til forældresamarbejde og personalesamarbejde Pædagogisk læreplan beskriver vores pædagogiske praksis og læringssyn Det er ren barnemad idékatalog til sund mad til hverdag og fest Sorg & kriseplan Dagsordner og referater fra forældrebestyrelsesmøder Aktivitetskalender udarbejdes for et halvt år af gangen, og er lige til at printe ud hvis I hellere vil have den i papirformat IT et afsnit der beskriver hvordan vi arbejder med IT, og beskriver en række af de APPS vi anvender i det pædagogiske arbejde. Selvhjulpenhed et afsnit der beskriver hvordan der kan arbejdes med børns selvhjulpenhed, og hvorfor det er så vigtigt. Hjemmesiden ligger på adressen Beskeder Mange beskeder udsender vi via IN- FOBA, men vi har også opslagstavler placeret i garderoberne. Da der kan være vigtige oplysninger eller beskeder, bedes I både tjekke forældresiden/mail og tavler hver dag. Husk også via aktivitetskalenderen, at holde jer orienteret om datoer for legetøjsdage og lignende. I vindfangene til garderoberne, er placeret en KØB & SALG tavle, som I frit kan benytte. Bleer I skal selv medbringe bleer, gerne en hel pakke ad gangen. Husk at skrive navn på blepakken. Dagsrytme på trin 1 Beskrivelse kommer snarest Dagsrytme på trin 2 Beskrivelse kommer snarest

5 5 Dagsrytme på trin 3 En ganske almindelig dag på trin 3 kan se således ud: Vi begynder dagen med at være i fællesrummet, hvor de børn, der ikke har fået morgenmad hjemmefra, kan spise morgenmad indtil ca. kl Vi bruger tiden til at vinke farvel, snakke med forældrene samt snakke og hygge med børnene. Ca. kl går vi i gang med forskellige aktiviteter så som spil, højtlæsning, klippe og klistre, tegning m.m. alt efter, hvad det enkelte barn har lyst til. Hver gruppe har en fast turdag, hvor de enten tager på tur i nærmiljøet eller på længere ture. Ca. kl holder vi samling, hvor vi eksempelvis taler om, hvem der har fri eller er syg. Vi bruger også samlingen til bl.a. at synge, lave rim og remser, læse små historier, vi snakker om, hvad vi skal lave i dag eller i morgen, eller om, hvad vi har lavet i weekenden. Vi tager forskellige emner op, som vi synes er vigtige, f.eks. hvad er en god kammerat, børnenes navn og adresse, hvad farverne hedder. Børnene skiftes til at fortælle og lærer at lytte til hinanden samt at udtrykke sig i en større gruppe. Ca. kl spiser vi frokost bliver børnene sultne i løbet af formiddagen eller eftermiddagen, kan de selv tage mad fra deres madkasser. Børnene rydder selv af bordet. Når vi har spist, sover nogle børn til middag, og de øvrige går på legepladsen. Ca. kl spiser vi frugt, grøntsager og madpakker på grupperne eller på legepladsen. Her vil der oftest blive sunget, læst højt eller fortalt en historie, hvorefter legene fortsætter, indtil børnene skal hjem. Deltidspladser Vi råder over 2 deltidspladser, der kan benyttes i tidsrummet Pladserne administreres og visiteres af den centrale pladsanvisning. Ferie Det er jeres opgave at registrere ferie- og fridage på INFOBA. Af hensyn til personalets ferieplanlægning samt bedst mulig udnyttelse af ressourcer, udsender vi i forbindelse med hovedferier, beskeder om hvornår dette senest skal gøres. Det er vigtigt at jeres børn får ferie fra institutionen. Børns Vilkår beskriver hvorfor: For det første har vi alle børn og voksne brug for at geare ned, slappe af og finde et andet tempo i det nære. Når børn er i børnehave, skole og fritidshjem lærer de hver dag en masse, og de skal hver dag forholde sig til et hav af andre børn og voksne. Som vi andre skal i vores arbejdsliv. Børn har også brug for ferie fra deres arbejdsliv. For det andet har børn brug for tætte voksenkontakter til forældre og andre i den nære familie. Det er afgørende for udvikling af deres personlige og sociale kompetencer. Og her giver ferier en helt unik tæthed og nærvær, hvor hverdagens arbejdsliv og fritidsaktiviteter ikke forstyrrer

6 6 Forældrebestyrelsen Hvert år i september/oktober afholdes forældremøde, hvor der er valg til forældrebestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 forældre og 2 medarbejderrepræsentanter. Valgperioden er 2 år. Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt forældre til de indskrevne børn. Medarbejderrepræsentanter vælges af medarbejderne på et personalemøde. Herudover deltager institutionslederen også i bestyrelsesmøderne. Forældresamtaler På trin 1 tilbyder vi en samtale, ca. 6 måneder efter barnet er startet. På trin 2 & 3 tilbyder vi en samtale, ca. 3 måneder efter barnet er startet, og herefter samtaler én gang årligt. Halvdelen af disse vil være længere samtaler hvor vi tager udgangspunkt i vækstmodellen, den anden halvdel vil være kortere samtaler. Herudover er I altid velkomne til at bede om en samtale, hvis der er noget I gerne vil have drøftet, ligesom vi naturligvis vil komme til jer, hvis vi har noget, vi vil tale med jer om. Foto og video Vi tager mange fotos og videosekvenser af hverdagen i institutionen, og én gang årligt tager vi gruppefotos, som I efterfølgende får udleveret. Foto- og videooptagelserne anvendes både i det pædagogiske arbejde og som dokumentation for vores pædagogiske praksis: Video lægger vi gange årligt på nettet, og linker hertil fra vores hjemmeside. Dette sker typisk i forbindelse med temauger eller lignende. Fotoalbum lægger vi gange årligt på vores hjemmeside. Dette sker typisk i forbindelse med temauger eller lignende. Collager der indeholder fotos og tekst, lægges på forældresiden flere gange ugentligt. De samme collager kan ses på billedskærmene i vores garderober. Enkelte fotos hænges op i institutionen. Fødselsdage Vi fejrer gerne fødselsdagen for jeres barn. Vi synger, leger, hejser flaget og får en rar dag ud af det. Vi tager ikke til fødselsdage i hjemmet. Hvis I ønsker at servere noget på barnets fødselsdag, skal I aftale med personalet på gruppen, hvad I medbringer. Personalet kan give jer råd og vejledning, og sammen kan I aftale en passende mængde. Reglen er, at I maksimalt må medbringe 1 usund ting - eksempelvis kage eller slik eller saftevand. Gaver Offentligt ansatte må ifølge forvaltningsloven ikke modtage gaver fra borgere/brugere. Vi beder jer respektere disse regler, da personalet i modsat fald vil være nødt til at afvise personlige gaver.

7 7 Goddag & farvel Vi har et elektronisk komme / gå system, og da vil ikke fører nogen anden form for protokol, er det MEGET vigtigt at I klikker jeres barn ind når I afleverer og ud når I afhenter. I tilknytning til de elektroniske komme / gå skærme, har alle børn en klemme med deres navn på. Når I afleverer jeres barn, skal I placere klemmen ud for det forventede afhentningstidspunkt, og når I henter barnet, skal I fjerne den igen. Hvis I bliver meget forsinkede, er det en god idé, at I ringer og giver os besked. Det er vigtigt, at I siger ordentligt farvel til jeres barn, inden I går. Hvis barnet bliver hentet af andre end jer selv, skal I huske at registrere dette på komme / gå skærmen. Vi lukker hver dag kl , hvilket betyder, at I skal være ude af institutionen SENEST på dette tidspunkt. INFOBA INFOBA er et digitalt system, der i Haderslev Kommune består af 3 delelementer. Hjemmeside (www.udsigten.haderslev.dk) Intranet (forældresiden) Komme/gå registrering Jeres kontaktpædagog vil i forbindelse med opstarten give jer yderligere information, og guide jer gennem de vigtigste funktioner. Legepladsarbejdsdag Én eller to gange årligt afholder vi legepladsarbejdsdag(e), hvor der oftest også er et par opgaver vi ønsker at få hjælp til indendørs. Legetøj 2 gange årligt har vi legetøjsdage, hvor børnene kan medbringe eget legetøj eller spil - herudover må børnene ikke medbringe legetøj. Se datoerne på aktivitetskalenderen. Af hensyn til husets yngste, må legetøjet ikke indeholde smådele eller batterier, der kan tages ud uden brug af værktøj. Legetøjet medbringes på eget ansvar. Måltider og kostpolitik Vi vil give børnene gode kostvaner, og vi ved, at grundlaget for dette lægges allerede i de første år. Giv derfor børnene en sund madpakke med, helst med frugt og grøntsager. Søde sager må kun medbringes en sjælden gang imellem, og slik er helt forbudt. Der er mulighed for at få morgenmad indtil kl Vi serverer kun havregryn og Havrefras, så ønsker I andet, skal I selv medbringe det. Vi vil minde om, at de gode kostvaner også gælder morgenmåltidet, og at en meget sukkerholdig morgenmad er en meget dårlig start på dagen. Børnene skal selv medbringe en madpakke, hvor der skal være mad til frokosten og 1 2 mellemmåltider - husk at sætte navn på madkassen. Børnene vil få mælk eller vand til måltiderne. Formiddags og eftermiddagsmad på trin 1 & 2: Om formiddagen spiser vi grøntsager og om ef-

8 8 termiddagen frugt og madpakker. Hver dag, undtaget fredag, medbringer børnene 1 stk. frugt samt grøntsager svarende til 1 portion. Dette lægges i kasserne på køleskabene i garderoben. Eftermiddagsmad på trin 3: Vi spiser frugt, grøntsager og madpakker om eftermiddagen. Hver dag, undtaget fredag, skal børnene medbringe frugt / grøntsag svarende til 1 portion. Dette lægges i kurvene i grupperummene. Sovepolitik Forskning har vist, at børns søvn om dagen styres af et naturligt behov. Derfor lægger vi børnene til at sove, når de viser tegn på træthed, og de får lov at sove, så længe de behøver. Afbrydes børnenes naturlige behov for dagssøvn, kan nattesøvnen blive påvirket negativt. Derfor vækker vi som udgangspunkt ikke børnene. De 20 yngste børn sover i vore barnevogne, udendørs eller i vores barnevognsrum. Vi vurderer, hvor de vil få den bedste søvn. De øvrige børn sover indendørs i vores puderum. I må gerne medbringe sovedyr eller lignende, som barnet plejer at sove med. Sygdom Hvis barnets almentilstand er sådan, at barnet ikke kan deltage i de almindelige aktiviteter såvel inde- som ude, skal barnet blive hjemme. Hvis barnet bliver sløjt eller får feber, ringer vi efter jer. Brug INFOBA til at sygemelde barnet. Se i øvrigt afsnittet om sygdomme og medicin på vores hjemmeside, eller brug linkene til sundhedsstyrelsen fra forældresiden. Vi giver barnet medicin, hvis barnet lider af en kronisk sygdom. I så fald skal vi have en skriftlig anvisning fra lægen om, hvordan medicinen skal gives. Telefontid Telefonerne ringer mange gange dagligt i institutionen. Det betyder, at personalet (og børnene) ofte bliver forstyrret og mulighederne for fordybelse begrænses. Ring så vidt muligt ikke i tidsrummet fra kl. 9 til kl. 12 (ring helst inden kl. 9) Giv så vidt muligt beskeder via INFOBA, eller når I afleverer jeres barn om morgenen. Eksempelvis hvis barnet har sovet dårligt om natten. Brug INFOBA til at meddele fridage og sygdom. Når I ringer, skal I give beskeden til den, der tager telefonen. Det er så vedkommendes vurdering, om I skal tale med en anden i stedet. Undlad at ringe om ting som for eksempel; hvordan barnet skal være klædt på legepladsen, eller om hvad barnet laver lige nu (med mindre barnet var ked af det ved afleveringen).

9 9 Transport af børn Vi transporterer ikke børnene i privatbiler, men anvender bybusser, rutebiler, turistbusser eller taxa. I bybusser og rutebiler er børnene ikke fastspændt, og i turistbusser samt taxaer bruges de almindelige sikkerhedsseler. Såfremt I ikke ønsker, at jeres børn skal transporteres på disse betingelser, bedes I give os besked herom. Dette vil betyde, at jeres barn ikke kan komme med på disse ture, eller at I selv må køre jeres børn til bestemmelsesstedet. Såfremt hele institutionen er på udflugt, må I holde jeres børn hjemme eller selv sørge for transporten. Tøj Medbring godt med skiftetøj og overtøj passende til årstiden. Husk navn i tøj og fodtøj. Husk at tømme garderoberne hver fredag, således at de kan blive gjort rene. Af hensyn til børnenes sikkerhed er det vigtigt, at alle udhængende snore fjernes fra børnenes tøj, og at I ikke har plasticposer liggende i børnenes garderober. Uheld Hvis der sker et uheld med jeres barn, ringer vi straks efter jer og beder jer hente barnet. Hvis dette ikke er muligt, og vi vurderer det nødvendigt, kører vi på skadestuen med Falck eller i taxi. Al fastansat pædagogisk personale har førstehjælpskursus, der jævnligt opdateres. Åbningstider og lukkedage Mandag til fredag: Lukkedage 2015: 15/5, 24/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12 Lukkedage 2016: 6/5, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12 (såfremt disse godkendes af forvaltningen) Pasning på lukkedage Fælles retningslinjer for Haderslev Kommune: Såfremt forældrene på lukkedage ikke har mulighed for at finde anden alternativ pasning til barnet / børnene, skal de henvende sig til institutionens leder. Haderslev Kommune vil i samarbejde med institutionslederen herefter finde alternative løsningsmuligheder, hvor hele dagtilbudsområdet i Haderslev Kommune vil indgå i overvejelserne for at etablere pasning for barnet. Det betyder, at man ikke kan stille krav om pasningssted eller at bestemte voksne følger med i løsningsmodellen. Kom i god tid. Jo tættere du kommer på problemet, des sværere bliver det at løse.

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes

Læs mere

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ Tranehavevej 15 2450 Københaven SV Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Normering...side 3 Lukkedage...side 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere