S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL"

Transkript

1

2 ..xtkwv. ( p f f ^ p ^ F - R ^ - D HfesT'^'JSjønJ^ ^ p i ^ ' E ^ I^O'F'éo^ljX^'EI^ 'B^ed^DE 3-5" Vort store Lager af inden- og udenlandsk Litteratur anbefales, hvad ikke haves paa Lager forskrives hurtigst. fkommissioncerer i alle ^Kulturlande. Abonnement paa Journaler af enhver 3lrt modtages. ffrundlagt S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL CHR. IX's GADE 1, K Telef. Centr *i/( KØB OG SALG ai ældre og yngre Kunst % Ø H Antike Rammer, Antikviteter og gamle Møbler, porturgisiske Fajancer etc....

3 UDSTILLINGEN I GRØNNINGEN 1917

4 UDSTILLINGENS MEDLEMMER: Ivar Bentsen, Holbæk. Johannes C. Bjerg, Skodsborg. P. Rostrup-Boyesen, Biilowsvej 36. Harald Giersing, GI. Kongevej Ernst Goldschmidt, St. Markus Allé 5. Knud Kyhn, Dronningens v. 17. Arne Lofthus, Strandboulevard S>5, Viggo Madsen, Vennemindevei. Albert Naur, Søllerød. Carl Petersen, Aaboulevard 5. Ola! Rude, Frederiksbergallé 66. Karl Schou, Jensløvsvej. Charlottenlund. Sigurd Swane, Falkonerallé 5. UDSTILLINGENS GÆSTER: Peter Hansen, Faaborg. Axel P. Jensen, Islands Brygge 9. Ludvig Karsten, Strandvejen 393. Johs. Larsen, Kerteminde. Aksel Jørgensen, Caroline Mathildesv., Lyngby. William Scharff, Rysenstensgade 16. Fritz Syberg, Valby Langgade 30. UDSTILLINGENS FORRETNINGSFØRER: Overretssagfører Odin Kayser, Vestergade 18. UDSTILLINGENS INSPEKTRICE: Fru Willumsen, paa Udstillingen daglig Kl Udstillingens Telefon er Central 9341.

5 MODERNE FRANSK KUNST Samtlige Billeder tilhører Herr Tetzen-Lund. 1. Bracque, Nature morte. la. IWatisse, Nature morte. ~52!IMatisse, Nature morte. 3. Picasso, Nature morte. 3? Picasso, Portræt. 5. de la Fresnaye, Fransk Artilleri. - JOHS.'C. BJERG 6. Sejrherren. Rytterstatuette. 7. Bruden. 8. Kleopatra. 9. Flygtende Kvinde. P. ROSTRUP BOYESEN 10. Lille Helgeninde. 11. ~Kompositionsstudie. 12. To Russerbørn. 13. Sommerdag i Byens Udkant. 14. Foraarsdag i Byens Udkant. JJ5 Fra Godthaabsvejen. 16. Optrækkende Tordenbyge.

6 HARALD GIERSING 17. Ung Dame med en Avis Dame i blaa Kjole og sort Slag Studie efter Greco Tilh. Gross. H. Kampmann. 20. Studie efter Greco Studie efter Tizian Skovinteriør Tilh. Apoteker Reimers, Aarhus. 23. Skov ved Sorø Skovsti Privateje. Tilh. Gross. H. Kampmann, 25. Skydebanen ved Tuel Sø Solskin i Skoven Kratskov Filosofgangen Skovinteriør Skovinteriør Skovinteriør Skovvej PETER HANSEN 33. Aalestangere Badende Drenge Privateje. 35. Badende Drenge Maleren og Skorstensfejeren Privateje. 37. Vinter i Haven Karlen og Hesten Privateje.

7 AXEL P. JENSEN 39. Fisker med Baad Landskab med hvid Hest L Rytter i Klitterne Strand ved Blokhus. 43. Foraar. (Vestrupgaard) Pirup Mølle Havegang. (Vestrupgaard) Gregers Xnna Privateje. 48. Komposition Kartoffeloptagere Baade paa Land AKSEL JØRGENSEN 51. Portræt Stilleben gul Krukke Stilleben Kartofler Stilleben Kurven Landskab Tre Mennesker Tilhører Restauratør Agerup. 57. Gaberen" Tilhører samme. \ *~t 58. I Caféen Tilhører samme. 59. Dobbeltportræt Tilhører Dyrlæge A. Thomsen. 60. Loke og Thrym Tilhørerer Gross. Kampmann. 61. Stilleben

8 62. Stilleben Stilleben Portræt En Arbejder KNUD KYHN Olje. 66. Skalleslugere Fløjelsand Løve To Skalleslugere med Fisk Kæmpende Elefanter Krager Akvarel. 72. Strandskade Skalleslugere Gravgæs Kongefasan Lappedykkere En Flok Strandbrokfugle Elefant Maar Hjorteantiloper Keramik. 80 a. 3 Skulpturer. 6 Fade. 8 Fliser.

9 JOHANNES LARSEN 81. Graaand med Ællinger Tilh. Kommunelærer M 82. Graaand med Ællinger Enksen ' 83. Skovlandskab. Båxhult Interiør. Båxhult Rugende Drossel En lille Bæk I Haven Skovduer i Kaalen ARNE LOFTHUS 89. Studie Fresco. 90. Snebær Fresco. 91. Pige med Grøntsager Fresco. 92. Alpeviol Fresco. 93. Blomster. Olie. 94. Portræt. Fresco. 95. Portræt af Th. Philipsen Kultegning. 96. Sæbebobler Kultegning. 97. Markblomster Fresco. 98. Dame med Vifte Tilh. Kunsth. Chr. Larsen. 99. Otte Akvareller af Blomster Tilh. samme. A. NAUR 100. Ved Havet Drømmebilleder

10 102. Adam og Eva Portræt ru4. Fortræt af Fru Jean Heiberg Fra Geel Skov Havebordet Udsigt mod Holte Udsigt mod Holte Snebillede Broget Buket Foraarsblomster Fra Aarhus. Akvarel Fra Lundby Bakker. Akvarel Fra Stockholm. Akvarel Marselisborg Skov. Akvarel Karen. Kridttegning En malet Sommerhat. CARL PETERSEN Udstillingen i Grønningen Ornament paa Facaden. Vandfarve Tegning. OLAF RUDE 119. Reconvalescent Blomster T7~ Nature morte Selvportræt

11 123. Rød Balletpige Blaa Balletpige Sort Balletpige Gul og blaa Balletpige Balletdanserinde Madonna WILLIAM SCHARFF 129. Granskov Granskov Tilhører Tandlæge Ruben. SIGURD SWANE 131. Ved Hammerdammen. Hellebæk l_32-_ De hellige tre Konger r~De helllige tre Konger i~Tre A.ar Komposition Komposition FRITZ SYBERG 137. Aalekrager Svaner Nilgai Samtlige udstillede Arbejder er til Salg bortset fra dem, ved hvilke der e r angivet Privateje. Prisfortegnelse e r til Eftersyn hos Inspektricen. H. H. Rasmussen & Søn. Typ. J. Knudsen.

12 Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris 1 l i

13 ~ - iylalerier - ~ af udstillende Kunstnere sælges, købes og byttes. Min lille Pjece over aidøde Kunstnere udleveres gratis. William Olsens Kunsthandel, Fortunstræde 1. (ved Nicolaj Kirke). Fra Flyttedag har Forretningen Lokaler i St. Kongensgade 45. :: 'Besøg :: tdansk fkunst- og fkaandværks fmøbeludstilling :: 'Bredgade 65. g :: :: KilNST ARNBAKS KUNSTHANDEL 24 BREDGADE HJ. AF ST. ANNÆ PLADS KØBENHAVN K. TELEF. CENTRAL 2074 UDMÆRKET MALERKUNSTOGKUNST- HAANDVÆRK. VÆRKSTED FOR RAMMER KUNSTNERMATERIEL OG REKVISITTER

14 SADOLINS FARVER benyttes ai de ledende Kunstnere i Skandinavien. fremstilles under Kontrol af Detlefsen & Meyers :: kemiske Laboratorium. benyttes derfor af Kunstnere, der lægger Vægt paa at arbejde med rene uforfalskede Materialer. udmærker sig ved deres Farveskønhed, behage- :: lige Konsistens og ensartede Torring. :: rives paa de fineste og mest moderne Maskiner og staar i Drøjhed fuldt paa Højde med Udlandets :: fineste Farver. r. føres af saa godt som alle Landets Kunst- og :: i Farvehandlere. :: ' TELEF. CENTRAL 8490 ' Ældre dansk Malerkunst købes eller modtages paa r, eget kulante Betingelser til Bortsalg ved mine Kunstauktioner i Ovenlyssalen, Bredgade 34. Ved at sælge ved mine K nstauktioner opnaar Ejerne selv Dagens højeste Priser for rieres Malerier. Alle ønskede Oplysninger angaaende Salg ved mine Auktioner er til Tjeneste ved Henvendelse til mig enten :: skriftlig eller pr. Telefon M. GOLDSTEIN... KLAMBENBORG SLOTS ALLÉ 6 Ovenlyssalen udlejes til Kunstauktioner og -Udstillinger.

15 H ø g e or m K u n s t JVIalerier - gamle Kobberstik :: sjældne Haandtegninger : : j3l. (Ørslev, International kunsthandel ~ ~ - Købmagergade 26. MALERIER AF ALLEVOREBED STEKUNSTNERE HVER MAANED NY SEPARAT UDSTILLING ANTON HANSEN.. KØBMAGERG. 13 GULDLISTEFABRIKEN HANSTAD" VED C. F. A. DOLLING - AABOULEVARD NR TELEF. CENTRAL 6987 KØBENHAVN Samling ai Rammer ud iøres billigt og solidt. Storste Lager ai alle gangbare Malerilister

16 rbonde1 M A D T T7"D TIL VILLAER OG L'LXL/OJL/ELIIV :: LANDSTEDER :: - ORIGINALE TEGNINGER. SNEDKERMESTER L.P.LARSSON GOTHERSGADE 41 TELEF. BYEN 1971 j Villiam Jørgensens Farvehandel Malerlærred Pensler Tubefarver Nørrebrogade 30. Telefon Central H. C. ØSTERGAARD Alle Kunstnerartikler. Stort Udvalg a{ Tubefarver, Malerlærred etc. etc. FARVE-, MATERIAL- OG TAPETHANDEL 94, FALCONÉRALLÉ 94. TELEFON CENTRAL 1485.

17 SMUKKESTE PLET LANGS KYSTEN TELEF.BELLEVUE KUNSTNERISK UD STYREDE LOKALER TELEF.BELLEVUE 104 JØRGEN LARSEN MØBEL- OG ANTIKVITETSFORRETNING TELEFON 8416 PALÆGADE 4 KØBENHAVN K Maleri- og Blændrammer leveres billigst hos Fr. Christensen, Larsbjørnstræde l, 1 Telf. Byen 2521 y. Kun Jeppesens Lister anvendes

18 r Kultorvets Farvehandel Hermann Averholf. Kultorvet 12. = = København K. Telefon Central 521. Telegram-Adresse: Averhoff", Forretningen er grundlagt Fabrik ai Tubefarver under Kontrol af Detlefsen & Meyers kemiske Laboratorium. Største Udvalg af Farver, Fernisser, Materialer og Rekvisitter til Olie - Akvarel Porcelæn - Fresco - Tempera - Helios - le - Miniatur Kromo - Gouache og Casein Maleri, samt Rekvisitter til Tegning og Modellering. Svald SYielsen Sølvsmed. OHaandsmedede Skeer efter egne og leverede tegninger. SRaadhusstræde 11. flelef. Byen 251 x.

19 - - - RAMMER BEITSEDE & UBEITSEDE - - KUNSTNERFARVER - - TIL BILLIGSTE PRISER SA\USSEN & H^KENST^tl TT;Tf CJM N 21 0 ByEMKMO- -'YÉGN^SKVisiTTÉR"- "s^^gf^dirbogd^mind^ger-

20 HEUSER Køb og Salg af gode Malerier Permanent Malerindstilling Fri Adgang Einar Heusers Kunsthandel, Bredgade 67 & 69. Teli. Central 6772.

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler.

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. De kvindelige fynbomalere JOHANNES LARSEN MUSEET Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. Til Læreren: Kan bruges både før og efter besøg

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

for Bigården, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

for Bigården, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 2009 for Bigården, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 1 2 Den oversvømmede hjerne En bog om arbejdshukommelse, IQ og den gode nyhed, at vi kan lære at håndtere den stigende informationsmængde.

Læs mere

PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN

PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN NUMMER 3 FEBRUAR 2003 Forsidefoto: Olaf Rude: Opstilling,

Læs mere

Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm. Folmer Bendtsen

Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm. Folmer Bendtsen Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm Folmer Bendtsen Folmer Bendtsen 100 år Gjethuset og Ågalleriet i Frederiksværk 31. marts - 29. april 2007 6. oktober - 11. november 2007 Folmer Bendtsen 100 år

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby Peter - en dreng fra Vejby»Man kunde næsten fristes til at spørge: Kunne I male et dansk Bøgetræ, I danske Landskabsmalere? - Ja, et grågrønt, et brungrønt, et møllersk, et hardersk, et thømingsk o.s.v.,

Læs mere

Kurser forår 2015. Emilielunden. Fokus på det gode håndværk

Kurser forår 2015. Emilielunden. Fokus på det gode håndværk Emilielunden Kurser forår 2015 Syning, tilskæring, strik, broderi, tryk og meget mere. Dag- og weekendkurser med dygtige undervisere i skønne omgivelser på Møn, samt foredrag og konferencer med forskellige

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015

KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015 KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015 KOT NR. 1, 23 ÅRGANG 23 K.O.T. - Kunst omkring Trolden udgives i samarbejde mellem Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn og Vejen Kunstmuseum.

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Grundtvigs Hus i 100 år

Grundtvigs Hus i 100 år Grundtvigs Hus i 100 år Indhold HISTORIEN: Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration 3 Hotel Danevirke 4 Mere plads i eget hus 8 Ungdommens borg 12 Københavns stærkeste hus 16 Københavns Kommune

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

billedkunstnernes forbund fyn roundabout

billedkunstnernes forbund fyn roundabout billedkunstnernes forbund fyn roundabout ISBN 87-91353-16-5 BKF FYN og de enkelte kunstnere Redaktion: Peter Tybjerg, Anne Bjørn, Ole Lejbach, Birgitte Fløe, Lone V. Petersen & Svend-Allan Sørensen Omslagsfoto:

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

VIND GAVEKORT PÅ 500 KR

VIND GAVEKORT PÅ 500 KR Blokhus Avis Påsken 2012 sektion 2 Side 1 FESTIVAL: Informationsmøde om Hundefestival i Hune En flok ildsjæle arbejder lige nu på at få Blokhus og Hune området til at blive den helt store attraktion for

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Tur med Jesper Bus Ærø Veteran Traktor Klub arrangerer tur med Jesper Bus til Dansk Motor- og Maskinsamling

Tur med Jesper Bus Ærø Veteran Traktor Klub arrangerer tur med Jesper Bus til Dansk Motor- og Maskinsamling Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Mads B. K. Kromann Advokat Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret.

Læs mere

Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én

Ingen kan hjælpe alle - alle kan hjælpe én NR. 171 MAJ-JUNI 2009 Hospitalsudstyr fra Ringsted til Polen En sending forbindingssstoffer og meget andet afgik 24. august fra den flittige indsamlingscentral i Ringsted Ingen kan hjælpe alle - alle kan

Læs mere

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Ved branden i 1731 brændte så at sige alle bygninger på Algade, deriblandt Roskildes rådhus, som lå på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade. Med stort besvær

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE UM DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 få^ DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 VED EMIL HANNOVER, MUSEETS DIREKTØR 1170 u oirb MUSEETS BESTYRELSE c.

Læs mere