Knæk & Bræk. Årgang: 15 - Marts Læs inde i bladet: RAHS Finaleskydning i Sunds Bevægelsesjagt i Kompedal Plantage Aktivitetskalender 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knæk & Bræk. Årgang: 15 - Marts 2015. Læs inde i bladet: RAHS Finaleskydning i Sunds Bevægelsesjagt i Kompedal Plantage Aktivitetskalender 2015/16"

Transkript

1 Knæk & Bræk Årgang: 15 - Marts 2015 Læs inde i bladet: RAHS Finaleskydning i Sunds Bevægelsesjagt i Kompedal Plantage Aktivitetskalender 2015/16 1

2 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej Sunds Tlf.: Næstformand Carsten Jakobsen Højen 54, Gjellerup 7400 Herning Tlf.: Kasserer Poul Erik Elkjær Rønne Alle Sunds Tlf.: Bestyrelsesmedlem Henning Skytte Riskærvej Sunds Tlf.: Bestyrelsesmedlem Anders Nygård Vibevej Sunds Tlf.:

3 Formanden har ordet J a g t s æ s o n e n / e r g å e t p å h e l d o g fl u g t s k yd n i n g s s æ s o n e n s k a l t i l a t gå i gang. Vi starter i år o p ma n d a g d. 3 0 ma r t s fr a k l på vo r e s s k yd e b a n e b e l i g g e n d e p å K r u s b j e r g v e j. D e r e r p l a n l a g t e n a r b e j d s d a g fo r a t k l a r g ø r e b a n e n s a mt i v æ r k s a t p r o d u k t i o n a f s k yd e h u s e t i l a l l e 5 s t a n d p l ad s e r o g o p s æ t n ing af p e r m a n e n t h e g n s o m o mt a l t i e ft e r å r s u d g a v e n. K o m mu n e n h a r o g s å l o v e t a t d e t resterende l yn g a r e a l s k a l n e d b r æ nd es m e n d e t l i gger der ingen dato fo r e n d n u. V i h a r s ø g t o g o g s å få e t e t t i l s k u d t il d e fem s k yd e h u s e o g h e g n, d e j l i g t a t d e s må fo r e n i n g e r o g s å k a n g ø r e s i g g æ l d e n - d e. Ø k o n o mi e r a l t i d s v æ r t i e n li l l e fo r e n i n g o g v i p r ø v e r a t få det hele til at hæn g e s a m me n, me n me d e t n u v ær e n d e m e d l e ms t a l p å me d l e m m e r o g e t k o n t i n g e n t p å k r , - p r. me d l e m e r d e r i k k e m e g e t a t g ø r e g o d t me d n å r v i h a r e n j a g t l e j e, i n d k ø b t n yt s k yd e t å r n, s t r ø m, r e n o v a t i o n, fo r s i k - r i n g o s v. me n d e t e r I s e l v fø l g e l i g a l l e k l a r o v e r. D e t b l i v e r e t s t o r t å r fo r S u n d s J a g t fo r e n i n g d a v i skal afh o ld e R AH S fi n a l e s k yd n i n g l ø r d a g d. 8 a u g u s t D e r e r i d e n fo r b i n d e l s e e n s t ø r re planlægn in g d e r l i g g e r fo r d a g e n n å r d e r s k a l me l l e m o g s k yt t e r i g e n n e m p å b a r e e n e n k e l t d a g, me n mo n i k k e v i o g s å k a n k l a r e d e t me d fæ l l e s h j æ l p, n å r a n d r e k l u b b e r h a r k u n n e t g ø r e d e t. S e m e r e s i d e 6. I s k r i v e n d e s t u n d e r v o r e s n ye M i l j ø g o d k e n d e l s e i e n d e l i g h ø r in g, d e t h a r g o d t n o k o g s å t a g e t l a n g t i d. F ø r s te mail med a n s ø g n i n g o m n y g o d k e n d e l s e b l e v a fs e n d t 1 7 februar E ft e r u t a l l i g e mø d e r, ma i l s o g t e l e fo n i s k k o n t a k t m e d H e r - n i n g K o mmu n e s fo r s k e l l i g e i n s t a n s e r, D a n ma r k s J æ g e r fo r - b u nd o g i SJFs b e s t yr e l s e e r d e n s e nd t i h øring d. 2 4 februar me d k l a g e fr i s t i n d t il 2 4 ma r t s. D e t h a r v æ r e t e n s e j k a mp h v o r d e r må t t e g i v e s o g t a g e s me n v i i b e s t yr e l s e n m e - n e r v i e r b l e v e t b e d r e s t i ll e t, a l t s å fl e r e s k yd e d a g e e n d ti d l i - g e r e. J e g s e r fr e m t i l e n g o d s æ s o n h v o r v i fo r h å b e n t li g får alle h o ld fr a S J F k v a l i fi c e r e t t i l v o r e s e g e n fi n a l e s k yd n i n g. V i s e s p å s k yd e b a n e n, o g s å l i g e e n r e mi n d e r o m a t h u s k e i n d b e - r e t n i n g a f j a g t u d b yt t e fo r d e n fo r g a n g n e s æ s o n s amt få bet a l t j a g t t e g n e t s e n e s t 3 1 marts. M e d venlig hilsen H e n r i k K r i s t e n s e n F o r ma n d 3

4 Referat fra generalforsamlingen Ordinær generalforsamling torsdag den 15. jan kl. 19:00 i Sunds Hallens lille sal Dagsorden/Agenda: 1.Velkomst ved Henrik Kristensen, valg af dirigent 47 personer til kaffe & brød, HK bød velkommen, dirigent blev valgt Jesper Lauridsen. SJF gav kaffe/brød, øl/vand 15 kr. JL oplyste at der var lovligt indvarsling i klubblad samt annonce. 2.Formandens- og udvalgenes beretninger HK s beretning: 164 medlemmer, 20/1 rævejagt 16 personer - skudt ræv ved Anders Würts, 2/2 opstart hundetræning ca hunde ved Arne Larsen og Henning Skytte, 5/2 bestyrelsesmøde, Anders Nygård og Henning Skytte som medlem, PEE som kasserer, Carsten Jakobsen næstformand, HK formand. 7/4 opstart flugtskydning, 8/4 og 14/4 bymatch Ørre-Sinding, 3/5 indskydning på HJC, 16/5 bukkepral Esge Jensen 14 personer 1 buk, 6/8 opstart hundetræning ved samme over 25 hunde, 9/8 RAHS finale i skave, 11/8 afslutning på flugtskydning mange deltagere, 18/8 ungjægerskydning, 1/9 Kristian mortensen skød 10 ender hjort, 15/9 Dan Bertelsen arrangerede tur til Korsholm 10 deltagere, 25/10 1.efterårsjagt 2 dyr 1 ræv 1 hare, 26/10 HJC jagten 18 deltagere 1 sneppe 1 ræv 5 harer, 20/11 Knudmosejagt billeder på hjemmesiden, 23/11 2. efterårsjagt 1 dyr, 9/12 Statsjagt kompedal Bjarne Pedersen og Frede Thomsen, 13/12 3. efterårsjagt 2 dyr 1 sneppe. Godkendt. 3.Regnskab Indtægt kr Udgift kr mange investeringer godkendt. 4.Indkomne foreslag Ingen. (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) 5. Valg til bestyrelsen På valg Henrik Kristensen, Poul-Erik Elkjær og Henning Skytte. Genvalg. Valg af suppleant, på valg Tommy Nygård. Genvalg. Valg af revisor, på valg Gunvor E. Jensen. Genvalg. 4

5 Valg af skydeudvalg på SJF banen, på valg Niels Jørgen Sørensen NJS ønskede ikke genvalg men han ville ordne RAHS, valgt Paw Eskildsen og Carsten Jensen. Valg til HJC, på valg Bjarne Pedersen og Jens Sørensen. Genvalg. 6.Evt. Bukkejagten i Sunds Kommuneplantage 30 personer deltog i lodtrækningen til riffeljagt. uge 20 Søren Michelsen uge 21 Jan Knudsen uge 22 Tommy Nygård uge 23 Willy Mortensen uge 24 Henning Skytte uge 25 Poul Kristensen uge 26 Gitte Kruse uge 27 Mikael Foldager uge 28 John Hjort uge 29 Jens Vestergaard Kronvildtjagten sept. Måned i Sunds Kommuneplantage uge 36 Henrik Frank uge 37 Pia Overgaard uge 38 Martin Eriksen uge 39 Eddie H. Jensen uge 40 Kaj Klaris Statsjagten bestået riffelprøven 1. Kristian Mortensen Ken Simonsen Sup. Niels J. Sørensen Sup. Jakob Østergård Rågejagt i Herning kommune 1. Pia Overgaard Kristian Mortensen Ole Bertelsen HK fortalte om ny miljøgodkendelse på skydebanen at det var igangsat februar 14 og at det første udkast til kommunen var klar. Peter Hansen fremlagde at vi skulle informere og udsende ang. indskydning af buk på HJC. Carsten Jakobsen afviklede trofæaften efter generalforsamlingen med Rudy Johansen som dommer og fortæller. Der var 9 hjorte, 7 danske bukke og 24 udlanske han opfordrede til at flere tog deres med sådan der kunne fortælles en historie. Referat Poul-Erik Elkjær 5

6 RAHS Finaleskydning i Sunds Kom og støt op på dagen hvis du ikke selv skal skyde. Der kommer helt sikkert tryk på hele dagen, da der som sagt vil komme skytter på banen denne dag. Derfor har vi brug for hjælpende hænder. I forbindelse med skydningen, vil der inden arrangementet blive opsat permanente dommerhuse og træhegn på Sunds skydebane, dette via fornyet landzone tilladelse. Sunds Jagtforenings bestyrelse har nedsat et udvalg forud for RAHS finaleskydningen, bestående af Carsten Jakobsen og Henning Skytte. Kontakt disse ved spørgsmål, forslag eller hvis du ønsker at hjælpe. Lej Jagthytten Husk at du som medlem af SJF, har mulighed for at leje vores jagthytte. Prisen for leje af hytten er kr. 500,- pr. døgn + strømforbrug. Ønskes skydearrangement, for ikke jægere (firmafester o. lign.) kan dette købes for kr. 175,- pr person inkl. 25 patroner med duer og instruktør. Ønsker du yderligere information kan Henning Skytte kontaktes på tlf.:

7 Bevægelsesjagt i Kompedal Plantage. Den kl. ca hentede jeg Frede Thomsen, hvorefter vi satte kursen mod naturskolen på Kompedalvej ved Gråmose, for at komme med på dagens tilrettelagte bevægelsesjagt. Det var en flot, men kold morgen, hvor temperaturen stod på - 5 grader på termometeret, og en af de første dage med nattefrost, med deraf glatte veje til følge. Undervejs på turen derud, blev forventningerne til dagen, naturligvis drøftet, og kl. ca ankom vi til mødestedet, hvor vi blev budt velkommen af Povl Ravnsbæk, som noterede hvilken jagtforening, vi repræsenterede. Parolen var sat til kl præcis, men da der manglede nogle jægere, (måske pga. glat føre), ventede vi, lidt frysende, på at de sidste jægere skulle ankomme. Nå men efter ca. 15 min. ventetid og der var ankommet et par jægere mere, blev der trukket lod om pladserne, som vi fik tildelt hver i sær. Povl Ravnsbæk afholdt derefter parole. Efter endt parole var det endelig tid til og komme på jagt. Lodtrækningen betød, at Frede og jeg skulle i hver sin retning af skoven, så vi ønskede hinanden knæk og bræk, inden vi steg ind i hver sit køretøj. Herefter kørte vi et godt stykke vej ind i den store skov (ialt ca hektar), hvor jeg som den sidste, fik anvist en plads i et splinternyt tårn, som var sat op dagen før jagten, på en ca. 30 meter bred brandline, delt midtpå af grusvejen, som vi kørte på. Min nabopost, steg af bilen ca. 300 meter før mig. Vi var de eneste, som havde fået poster på denne gennemgående grusvej/brandline. Begge poster var på mindre bakketoppe, med en lavning imellem os. Kl. var nu ca og jeg kravlede op i tårnet. Det larmede som bare f..., nye tårne i frostvejr er ikke så lydløse, som man kunne ønske sig, samtidig var bunden af tårnet også meget glat. Nå men jeg fik mig placeret i tårnet, med ryggen mod øst, (så fik jeg da ikke solen lige ind i fjæset) og fik fyld riflen op med patroner og fik fundet termokanden, med det endnu varme kaffe, frem af jakkelommen. Nu kunne de godt starte jagten. Der gik dog ca. 1/2 time inden der begyndte og ske noget, men så kom der også gang i det, da det begyndte og knage og brage i skoven ca. 150 meter på den anden side af min nabopost, som sad i tårnet på min højre side. Her kom der ca. 200 stk kronvildt over grusvejen og gik bag om os, uden at nogen af os kunne komme til skud. Men en god start på dagen og se så meget kronvildt. Ca. 10 min senere begyndte det igen og knase inde i skoven, denne gang inde bag os, og idet jeg ser til højre, kommer der ca. 8-9 hinder og kalve ud nede i lavningen mellem min nabopost og jeg, her standsede de kortvarig, men inden jeg kunne nå og vende mig, skød min nabopost, dagens første skud, til en af hinderne og så sprang alle dyrene ind i skoven, på den anden side af vejen og væk var de. 7

8 Det så dog ikke ud til, at der var skudtegn, men det viste sig senere, at hinden, som naboen havde skudt til, lå forendt med et perfekt hjerteskud, ca. 40 meter inde i skoven. Efter yderligere venten i ca min gentog det hele sig en gang til, her var det dog en kalv, som blev liggende i skovkanten, på modsatte side af vejen, død i knaldet, flot skudt nåede jeg lige og tænke, inden det begyndte og knase inde bag mig. Larmen taget i betragtning, måtte det være en rimelig stor rudel kronvildt, som nærmede sig mit tårn. Det var dog umuligt og nå og tælle dem, selvom de var lige ved og løbe ind i tårnet, som jeg sad i. Det var næsten totalt vindstille denne morgen, men på trods af det, måtte krondyrene alligevel have fået færten af mig og forsvandt derfor i samme retning, som de var kommet fra. Nu kunne man høre, at der også var flere andre jægere rundt omkring i skoven, som fik skudchancer. Der lød en del skud rundt omkring. Solen var nu ved og få sat lidt mere varme på dagen og det var imidlertid begyndt og tø, så det var træerne, som begyndte og give lyd fra sig, sammen med det næsten optøede is, som faldt ned fra dem. Men det varede dog ikke længe, inden at det igen larmede inde bag mig, denne gang lidt til venstre for mig, så tænkte jeg, nu rejser jeg mig f... op i god tid, for ikke selv og larme for meget. Her stod jeg så og var helt klar og ud af træerne kom der en hind, hun standsede kortvarig op og kikkede på mig. Den mindste bevægelse fra mig, ville helt sikkert, få hende til og springe, nåede jeg lige og tænke, inden hun travede rask over vejen. I det samme kom der 2 hinder og 2 kalve mere ud af skoven og stillede sig i skovkanten, på den anden side af vejen. Nu var chancen der og jeg fandt en af kalvene i kikkerten og slap kuglen, men men pis også, de sprang lige inden kuglen forlod løbet, med et forbi skud til følge, øv øv øv. Nå men sådan er jagt en gang imellem, og mere når jeg faktisk ikke og tænke, før end at hele ceremonien fra tidligere på dagen, gentog sig en gang mere, for min nabopost. Her skød han igen en hind, inden jeg kunne nå og vende mig om til min højre side. Hinden lå død i knaldet, næsten ved siden af kalven, som han fik for lidt siden, godt skudt igen. Nu steg intensiteten pludselig igen og jeg kartede rundt frem og tilbage i det frosne tårn, med knagen og bragen til følge, for nu var der igen ved og ske noget inde bag mig. Denne gang på min venstre side, og pludselig kom der ca mindre og mellem store hjorte ud af skoven og passerede vejen på ca. 70 meters afstand, fra mig, i èn stor klump, med en 8 måske 10 ender hjort, som den største i rudlen. Det var svært og nå og se i den fart de havde på, men her var der ingen chance for komme til og skyde forsvarligt, så det undlod jeg. 8

9 Efter noget tid kikkede jeg på uret og klokken var blevet ca , og der var ikke længe til kl , hvor jagten blev indstillet. Der blev afgivet lidt flere skud andre steder i skoven, kunne vi høre, men der skete ikke mere på de 2 poster, som min nabo og jeg havde. Kl kravlede vi ned fra tårnene, da der herefter kun måtte afgives evt. fangst skud. Vi samlede derefter jægere og skudte dyr op og kørte hjem til skolen. Det var så blevet tid til frokosten, som vi indtog med velbehag, i de opvarmede lokaler, alt imens alle jægere en efter en, fortalte hvad de havde set og ikke mindst skudt til, i løbet af formiddagen. Dagen sluttede i det fri, med en parade bestående af 7 hinder og 7 kalve, som var blevet nedlagt. Det var Poul Ravnsbæk og de andre, som stod for jagten, ganske godt tilfreds med, taget vejret i betragtning, for det var ikke let og drive med kronvildtet i det stille vejr. Det var i øvrigt første gang man havde prøvet og lave jagten som bevægelsesjagt, men man mente at denne form for jagt, vil blive praktiseret fremover. Ved paraden tog vi lidt billeder med mobilen (se vedhæftede filer) og takkede af for en oplevelsesrig dag og satte kursen hjemover. Til de der skal af sted i 2015 glæd jer og knæk & bræk. med jægerhilsen Bjarne Pedersen. Under henvisning til foran stående kan følgende tilføjes af Frede Thomsen: Efter et KNÆK og BRÆK til Bjarne steg jeg ind i det køretøj, der bragt mig frem til post nr. 4 - ikke langt fra lejren, hvor tårnet var opstillet på nordsiden af en dal Kompedal og ca. 150 m fra et skovstykke mod øst ud til en grusvej. Der var fri skudfelt mod øst syd og vest, idet der kun var ledt spredt bevoksning i dalen, der mod sydøst grænsede op til Grathe Hede. Der skete ikke rigtig noget i den første halve times tid, så jeg kom til at tænke lidt over det med Grathe Hede. Der var noget historisk, som jeg ikke rigtig kunne sætte på plads, men pludselig blev mine tanker afbrudt, idet jeg hørte en knasende lyd fra østsiden, som jeg troede var en bil, der kørte på grusvejen. Pludselig blev der igen helt stille, og da jeg fik set over mod skoven, holdt der ikke en bil, men der stod en rudel kronvildt på ca. 15 dyr, der var kommet ud af skoven og stod og sikrede et kort øjeblik, hvorefter de fortsatte ud i dalen, men lidt skråt væk fra mig, så jeg troede at chancen var passe`, men kort efter drejede de lidt til højre og havde derfor retning lige ind foran mig i en afstand af ca. 125 m. Jeg fik nu travlt med at finde en skydestilling og fik afsikret riflen. I riffelkikkerten nåede jeg at registrere i hvert fald 4 hjorte, hvoraf den ene havde krone på mindst 9

10 en stang. Da de var ca. ud foran mig, standsede de pludselig op og sikrede igen, så nu var det tiden at udvælge et dyr, men de pakkede sig straks helt sammen, så det var umuligt at skille et dyr fra, og kort efter fortsatte de væk fra mig i to grupper en mod syd og en mod vest, uden jeg fik en chance for at afgive et forsvarligt skud ærgerligt, men der var jo masse af tid endnu og det var da en god og spændende start. Kort efter begyndte der at lyde skud her og der i området, men mest mod vest, hvorfra der en overgang næsten lød som om en mindre krig var brudt ud. Jeg så af og til små rudler i det fjerne, de løb i forskellige retninger, men ingen kom i nærheden, så det blev ved den ene chance. Kl lød det sidste skud jagten sluttede kl 1200, hvorefter vi blev afhentet, og samtidig blev det nedlagte vildt samlet op påskud vildt, der ikke var leveret, blev straks eftersøgt. Herefter var der frokost, hvor efter hver skytte berettede om, hvad der var set og sket på posten. Og så var der jo lige det med Grathe Hede, det var jo der Svend, Knud og Valdemar i 1150 erne sloges om kongemagten i Danmark, men det var jo en helt anden krig, end den der foregik i dag. Med jægerhilsen Frede Thomsen. Riffel indskydning Lørdag den 01. maj 2015 kl Sunds Jagtforening har lejet hjortebanen ved HJC i Ørre lørdag den 01. maj fra kl 9-12 Evt. spørgsmål til Dan Bertelsen eller

11 Bukkepral Lørdag den 16. maj 2015 kl ved jagthytten. Søren Michelsen vil sørge for kaffe og rundstykker. Kristian Mortensen med sin 10 ender hjort fra 2014 Jagter i kommuneplantagen 2015 Lørdag den 24. okt. kl Henning Skytte Søndag den 15. nov. kl Anders Nygård Lørdag den 12. dec. kl Henrik Kristensen Lørdag den 16. jan. kl. 13:30 (2016) - Carsten Jakobsen Tilmelding af hunde senest 8 dage før jagten til jagtlederen. Jagthytten er åben en ½ time før hver jagt, og der er kaffe på kanden. Foreningen er vært med pølser ved alle jagter, og der kan købes øl og vand. Alle medlemmer er velkomne til jagter i Kommuneplantagen, mødested er ved jagthytten ved Krusbjergvej 12 (flugtskydningsbanen) 11

12 Flugtskydning Opstart af flugtskydning mandag den 30. marts 2015 Træning i 2015 Pga. fornyet miljøgodkendelse, har vi fået mulighed for udvidede skydetider - se aktivitetskalenderen (bagsiden) Banen er lukket i juli Krav for deltagelse i lukket skydning er minimum tre forudgående skydninger på SJF banen. Husk: Der er skydeinstruktører på alle træningsaftner. Tilmelding til Amtshold, hurtigst muligt: Sjøbbe - Tlf.: Bymatch mod Ørre-Sinding 13/ i Sunds og 14/ i Ørre-Sinding Skytter som tilmelder sig amtsskydning 2015 får 12 gratis skydekort ved hjemmebane skydningerne.

13 Kontaktpersoner Sunds Jagtforening Arbejdsopgave: Omhandlende: Kontaktperson: Telefon: Danmarks Jægerforbund Div. Møder Henrik Kristensen Herning Kommune Teknisk forvaltning Henrik Kristensen Skole/kulturudvalg Henrik Kristensen Kasserer Økonomi Poul-Erik Elkjær Indmeldelse Poul-Erik Elkjær Flugtskydning HJC s aktiviteter Henrik Kristensen SJF s bane Henning Skytte Hunde Træning/arrangementer Henning Skytte Arne Larsen Riffel Indskydning/ arrangementer Dan Bertelsen Knæk & Bræk Artikler/billeder Anders Nygård Annoncer Carsten Jakobsen Jagthytten Udlejning Henning Skytte Hjemmeside Opdateringer m.m. Facebook Anders Nygård Nyhedsmail Oplysninger SJF Poul-Erik Elkjær Ny-/ungjæger Information/spørgsmål Anders Nygård Har du spørgsmål til SJF, bedes spørgsmålet/henvendelsen rettet til den ansvarlige kontaktperson, som fremgår af listen herover. Dette bedes respekteret for ikke at arbejdspresset skal blive for stort for enkelte medlemmer af bestyrelsen. Kan du ikke finde en kontaktperson som relaterer til din henvendelse er du naturligvis altid velkommen til at kontakte et hvilket som helst medlem af bestyrelsen. 13

14 Sponsorer SuperBrugsen Sunds Sunds Hovedgade Sunds Tlf.:

15 Sponsorer SUN DESIGN A/S GENVEJEN SUNDS Denne reklameplads kan blive din, ring til Carsten Jakobsen 15

16 Med forbehold for tryk og indtastningsfejl. Aktivitetskalender 2015/16 30/ :00 Flugtskydning - træning 13/ :00 Bymatch Sunds 14/04-15 Bymatch Ørre/Sinding 20/ :00 Flugtskydning - træning 27/ :00 Flugtskydning - træning 01/ :00 Hjortebanen - indskydning 02/05-15 Kommunemesterskaber Ørre/Sinding 04/ :00 Flugtskydning - træning 11/ :00 Flugtskydning - træning 18/ :00 Flugtskydning - træning 31/05-15 Kredsskydning Sevel 01/ :00 Flugtskydning - træning 08/ :00 Flugtskydning - træning 14/06-15 Divisionsskydning Aulum/Haderup 15/ :00 Flugtskydning - træning 22/ :00 Flugtskydning - træning 29/ :00 Flugtskydning - træning 01/ :00 RAHS træning 03/ :00 RAHS træning 05/ :00 RAHS træning 08/ :00 RAHS Finaleskydning 10/ :00 Flugtskydning - træning 17/ :00 Flugtskydning - træning 24/ :00 Lukket skydning 31/ :00 Ny- & Ungjæger skydning 24/ :30 1. efterårsjagt - Jagtleder Henning 15/ :30 2. efterårsjagt - Jagtleder Anders 12/ :30 3. efterårsjagt - Jagtleder Henrik 16/ :30 Rævejagt - Jagtleder Carsten 16

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - Marts 2013

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - Marts 2013 Knæk & Bræk Årgang: 13 - Marts 2013 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej 273 7451 Sunds Tlf.: 97142810 Email: formand@sundsjagtforening.dk Næstformand Henning Skytte Riskærvej

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 11 - September 2011 Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper

Læs mere

Knæk & Bræk. Markedspladsen Håndkikkert (fabriksny) DD-optics Gohrischstein 8x42 gummiarmeret, grøn, livsvarig garanti. Intropris 1500 Dkk.

Knæk & Bræk. Markedspladsen Håndkikkert (fabriksny) DD-optics Gohrischstein 8x42 gummiarmeret, grøn, livsvarig garanti. Intropris 1500 Dkk. Knæk & Aktivitetskalender 2009/2010 Okt. -09 Ny webside 06/10-09 19.00 Korsholm Skydearena 17/10-09 13.30 Jagt i plantagen 08/11-09 09.30 Jagt i plantagen 22/11-09 09.45 Jagt i HJC 05/12-09 13.30 Jagt

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 12 - Marts 2012

Knæk & Bræk. Årgang: 12 - Marts 2012 Knæk & Bræk Årgang: 12 - Marts 2012 Jesper Lauridsen overrækker her Diplom til Erik Smed Nielsen for 52 års uafbrudt bestyrelsesarbejde for Sunds Jagtforening. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 10 - Februar 2010. Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender

Knæk & Bræk. Årgang: 10 - Februar 2010. Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender Knæk & Bræk Årgang: 10 - Februar 2010 Læs inde i bladet: Generalforsamling 2010 Hundetræning Kommende aktiviteter Aktivitetskalender 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen Præstegårdsvænget

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 16 - September 2016

Knæk & Bræk. Årgang: 16 - September 2016 Knæk & Bræk Årgang: 16 - September 2016 Læs inde i bladet: Jagter 2016/2017 Kommunemesterskaber 2016 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej 273 7451 Sunds Tlf.: 97142810 Email:

Læs mere

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning Referat Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. 1. Formanden åbnede generalforsamlingen med at foreslå

Læs mere

Foreningens kontaktpersoner vedrørende:

Foreningens kontaktpersoner vedrørende: Årgang 2007 Foreningens kontaktpersoner vedrørende: Bemærk venligst at der i alle e-mail adresser i programmet, som er hentet i Adobe Acrobat format her på hjemmesiden er der en ændring i selve E-mail

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen.

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen. Januar 2016 Formanden har ordet Året er ved at rinde ud og vi går snart mod lysere tider. Vi i bestyrelsen har efter konstituering ligesom prøvet at kigge fremad, så der vil ikke stå så meget om det forgående

Læs mere

Knæk & Bræk. Lej Jagthytten Husk at du som medlem af SJF, har mulighed for at leje vores jagthytte.

Knæk & Bræk. Lej Jagthytten Husk at du som medlem af SJF, har mulighed for at leje vores jagthytte. Knæk & Aktivitetskalender 2008/2009 30/09-08 18.00 Korsholm Skydearena 18/10-08 13.30 Jagt i plantagen 25/10-08 09.45 Jagt i HJC 09/11-08 09.30 Jagt i plantagen 06/12-08 13.30 Jagt i plantagen 07/12-08

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

Bording-Engesvang Jagtforening

Bording-Engesvang Jagtforening Medlemsblad for Bording-Engesvang Jagtforening Bestyrelsens beretning...4 Fællesjagter...8-9 www.bejagt.dk Bukkepral...10 www.bejagt.dk 1 Medlemskab eller ekstraordinært medlemskab Flere medlemmer skaber

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2016/2017 APRIL

AKTIVITETSOVERSIGT 2016/2017 APRIL AKTIVITETSOVERSIGT 2016/2017 APRIL Arbejdsdag ved Jagthytten, Søndag d 10 kl. 9.00 Vi håber I vil støtte op, så vi kan få noget gjort. Vi skal have malet den ny beklædning samt ryddet lidt skov omkring

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Forår 2010

Hejnsvig Jagtforening. Forår 2010 Hejnsvig Jagtforening Forår 2010 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Jagtfest Som det er annonceret på Hejnsvigs hjemmeside er jagtfesten flyttet til d. 12 juni. på grund af der er et andet arrangement

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Forår 2012 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping tlf: 98391709 22641709 Mail:

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016 Støjskærme på Kaisholm: Det store projekt med at etablere støjskærme på skydebanen er ved at være færdig. Et af de store krav i den nye miljøgodkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup Til Landsdelsforeningerne Ø-Udvalget for skydning Frank Larsen Klintevej 217 4780 Stege Telefonnr.: 55 81 30 33 Mobilnr.: 20 22 58 33 e-mail: fhhl20@mail.tele.dk Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Marts 2013 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.»lige her plejer min rede at være, men det føles koldt.» Deadline for stof til næste blad er den

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Årskalender 2016. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2016. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2016 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information vedr. Årsprogrammet 2017 1. januar 2016 stiger portoen voldsomt. For at

Læs mere

Vinderup. Jagtforening

Vinderup. Jagtforening Vinderup Jagtforening Program 2013 Vi er inviteret på udflugt til JAFI i Viborg af Hjerm Jagtforening Fredag d. 22. februar. Fælles afgang fra Superbrugsens P-plads kl. 18. Butik åbner kl. 18, hvis man

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Forår 2016

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Forår 2016 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Forår 2016 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Trofæaften Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 hos Bo Bjerggård, Tvis

Trofæaften Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 hos Bo Bjerggård, Tvis Program 2015-2016 Trofæaften Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 hos Bo Bjerggård, Tvis Bo afholder i år vores trofæaften i hyggelige og private omgivelser. Medlemmer af Tvis jagtforening har derfor mulighed

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006.

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Formanden, Uffe Bech Andersen åbnede generalforsamlingen, og mindes de medlemmer der er afgået ved døden i årets løb. Derefter fulgtes dagsordenen.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Bestyrelsen Nørre Snede Jagtforening

Bestyrelsen Nørre Snede Jagtforening Bestyrelsen Nørre Snede Jagtforening Formand Leif Thykjær Viborgvej 101 Nørhoved 8766 Nr. Snede mobil. 2125 3888 Næstformand Sebastian Kudsk Ikastvej 12 7361 Ejstrupholm mobil. 2326 2310 Kasserer Ivan

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Knæk & Bræk. Lej Jagthytten Husk at du som medlem af SJF, har mulighed for at leje vores jagthytte.

Knæk & Bræk. Lej Jagthytten Husk at du som medlem af SJF, har mulighed for at leje vores jagthytte. Knæk & Aktivitetskalender 2009 19/02-09 19.30 Jægeraften i forsamlingshuset 01/03-09 10.00 Opstart Hundetræning 14/03-09 09.00 Vedligeholdelse af jagthytten 06/04-09 Flugtskydning opstart 25/04-09 09.00

Læs mere

Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK)

Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK) Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK) Til stede var: OKR: Ulrik Lorenzen (UL), Ole Knudsen (OK), Kim Klitsgaard (KK), Jørgen Andersen (JA),

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Special udgave Jagt i Plovmandshøj Plantage

Special udgave Jagt i Plovmandshøj Plantage Special udgave Jagt i Plovmandshøj Plantage Forår 2015 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen

Læs mere

Program 2016. ALsjægerne. Hilsen fra formanden

Program 2016. ALsjægerne. Hilsen fra formanden ALsjægerne Hilsen fra formanden Alsjægerne er en af de største jagtforeninger i Kreds 4. I bestyrelsen har vi igen i år sammensat et program, der kan dække de fleste behov for jagtrelaterede, sportslige

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Forår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Sneum Sogns Jagtforening

Sneum Sogns Jagtforening Rapanden Medlemsblad for Sneum Sogns Jagtforening Forår 2016 24 årgang Bestyrelsen Formand Arne Nordby Præstegårdsvej 3, Allerup 6731 Tjæreborg tlf. 22435657 E.mail:Nordby.Arne@gmail. com Kasserer Hans

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Klovborg Jagtforening

Klovborg Jagtforening Klovborg Jagtforening 2016 www.klovborg-jagtforening.dk email: jagt@klovborg-jagtforening.dk Klovborg Jagtforening er også på facebook Året er ved at rinde ud, så det er tid at kigge lidt tilbage. Året

Læs mere

Junior Cup 1 - Ljubljane, Slovenien - 2013. Rejsebrev 1

Junior Cup 1 - Ljubljane, Slovenien - 2013. Rejsebrev 1 Junior Cup 1 - Ljubljane, Slovenien - 2013 Rejsebrev 1 Søndag var der afrejse til Junior Cup 1, som i år bliver afholdt i Ljubljana, Slovenien. Dagen startede kl. 6 i Kastrup hvor Stephan Hansen og Kasper

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Indhold i dette nummer

Indhold i dette nummer Nr. 2, 2012 Indhold i dette nummer Aktivitetskalender Nyt fra udvalgene Indbydelse til trofæopmåling, vildtspil, udvalgsjagt og generalforsamling i 2013. Kontaktlisten Formanden har ordet Sommeren er slut,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3. Juli til December 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3. Juli til December 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3. Juli til December 2014 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg Degnehusene

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2 April Juni 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning Øland

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JULI 2011 Indhold Den nye bestyrelse side 3 Formanden har ordet side 4 Regionsskydningen 2011 side 4 Generalforsamling 2011 side 5 Generalforsamling 2011 (fortsat) side 6 Rævejagten 9. januar 2011

Læs mere

VILSTRUP SOGNS JAGTFORENING. Bestyrelsesmøde på Susdal søndag den 9. jan. 2011 kl. 1000. Dagsorden:

VILSTRUP SOGNS JAGTFORENING. Bestyrelsesmøde på Susdal søndag den 9. jan. 2011 kl. 1000. Dagsorden: VILSTRUP SOGNS JAGTFORENING. Bestyrelsesmøde på Susdal søndag den 9. jan. 2011 kl. 1000. Dagsorden: 1. Gennemgang af foreningens jagtlejekontrakter. 2. Gennemgang af medlemskartoteket. 3. Fastlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010

Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010 Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010 Dato og Tid: Tirsdag den 14. september 2010, kl. 19:30 Sted: Forsamlingshuset, Koldingvej 31, 6040 Egtved Agenda: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Lokalrådets

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

program www.haderslev-jaegerforening.dk

program www.haderslev-jaegerforening.dk program 2015 HADERSLEV JÆGERFORENING DANMARKS JÆ GERFORBUND www.haderslev-jaegerforening.dk Indhold Bestyrelsen...4 Schweisshunderegistre...6 Riffelskydning 2015....8 Flugtskydning....9 Sol op og ned i

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Nr. 4. Oktober kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Billedet er godt nok brugt før men stoltheden over en god serie lever

Læs mere