Aktiv Nyt. Kom og vær med - benyt de gode tilbud 1. halvår årgang. Program for seniorer i Århus. Klostergadecentret Klostergade 37

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv Nyt. Kom og vær med - benyt de gode tilbud 1. halvår 2008 36. årgang. Program for seniorer i Århus. Klostergadecentret Klostergade 37"

Transkript

1 Aktiv Nyt Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37 Program for seniorer i Århus Kom og vær med - benyt de gode tilbud 1. halvår årgang Aktiv Nyt 1. halvår

2 Århus Pensionistsamråd Leder Klostergadecentrets store kalender for 2007 blev vendt lige fra dag 1 og året ud og viste, hvilke aktiviteter der var gennemført. Om bestyrelserne nåede de mål, vi havde sat os for 2007, og om brugerne var tilfredse med de aktiviteter, som huset tilbød, fremgår af de hovedsageligt positive tilbagemeldinger fra lærere, ledere og ikke mindst fra kursister og klubmedlemmer. Uanset disse tilkendegivelser fra husets indre har 2007 været et turbulent år med nedskæringer på frivilligområdet og usikkerhed for Klostergadecentrets fremtid. Et kig i det statistiske materiale om seniorer over 65 år viser, at denne gruppe udgør 43% af borgerne i Århus Kommune, og med det ældreboom, der kommer i 2010, forventes antallet af seniorer at være personer imod i dag. Da antallet af ældre stiger betydeligt i årene fremover, finder bestyrelserne, at der er grund til bekymring for, om Århus Kommunes økonomi er tilstrækkelig på ældreområdet. Derfor håber vi, at der fortsat i Klostergadecentret kan gives seniorer mulighed for at kunne samles om interesser, oplevelser og livsuddannelse, og at der gennem det sociale samvær, der samtidig udfoldes, skabes det netværk, som for mange enlige seniorer er særdeles betydningsfuldt. Det er i undersøgelser bevist, at seniorers mangel på gøremål og aktiviteter uden for hjemmet koster samfundet mia. af kroner. Århus Pensionistsamråd og Kursusvirksomheden sender alle vore medlemmer, kursister, vores mange samarbejdspartnere samt vore folkevalgte byrådspolitikere vore bedste ønsker for det nye år Vores ønsker for det nye år skal være, at vi inddrager de personer i fællesskabet, som vi af forskellige årsager har glemt, så de dermed får et bedre liv. Inger Danielsen Formand for Århus Pensionistsamråd Preben Faurholt Formand for Kursusvirksomheden Lise Legarth Koordinator Aksel Sørensen Leder af Kursusvirksomheden Udgiver: Århus Pensionistsamråd Kursusvirksomheden Redaktion: Inger Danielsen, Preben Faurholt, Lise Legarth, Aksel Sørensen (ansv.) Layout: AlphaKannike Tryk: AlphaKannike Deadline: 30. maj 2008 Næste nummer udkommer: 4. august 2008 Forside: Agave af Marianne Tønnesen Klostergadecentrets hjemmeside

3 Samrådets bestyrelse Formand: Inger Danielsen Næstformand: Preben Faurholt Kasserer: Else Juul Grøn Thomas Andersen Birgit Skyum Ingrid Jensen Jytte Rasmussen Hanne Dalgaard Damm Lene Sau Therkelsen Jytte Momme Asger Jessen Århus Pensionistsamråd Indhold Medlemskab... 4 Aktiviteter... 5 Kluboversigt Rejser(Pensionistsamråd) Foredrag Film Kurser Rejser(Kursusvirksomhed) Kursusvirksomhedens bestyrelse Formand: Preben Faurholt Næstformand: Inger Danielsen Birgit Skyum Lene Sau Therkelsen Jytte Momme Bent Dahl Ursula Brogaard Jytte Rasmussen Grethe Strange Jens B. Skriver Samrådets kontor og ansatte Klostergade 37, 8000 Århus C Kontoret er åbent for personlig henvendelse tirsdag, onsdag og torsdag kl Telefon Fax Bank: Nordea Koordinator Lise Legarth Kursusvirksomhedens kontor og ansatte Klostergade 37, 8000 Århus C Kontoret er åbent for personlig henvendelse tirsdag, onsdag og torsdag kl Telefon Fax Bank: Danske Bank (giro) Kursusleder Aksel Sørensen Kontorassistent Susanne Lundbæk Aktiv Nyt 1. halvår

4 Århus Pensionistråd Medlemskab Til klubbestyrelser og personlige medlemmer Sæt kryds i kalenderen for tre spændende foredrag mandag eftermiddag. Gratis adgang. Den 4. februar: Kongen og jeg v/ Lena Pedersen En appetitvækker til vores teatertur den 1. og 2. april Den 25. februar: End lever kærligheden - om Grundtvig og kærligheden. v/ole Brunsbjerg En spændende og bevægende, men også en munter fortælling om Grundtvigs brogede liv. Den 10. marts: Ældrebyrde hvem bærer hvem? v/ Elisabeth Arnold Bemærk foredragene holdes fra kl TELEFONKÆDER - tryghed i hverdagen Hvis du bor alene, er det måske en god idé at blive medlem af en telefonkæde. Som medlem af Århus Pensionistsamråd tilbyder vi dig et dagligt telefonopkald hver morgen mellem kl og Hør nærmere om telefonkæderne på Århus Pensionistsamråds kontor i Klostergade 37, tlf Vi træffes på telefonen mandag til torsdag kl Kontoret er åbent for personlig henvendelse tirsdag til torsdag kl Mail: Se endvidere Tilmeldingsblanket afleveres på kontoret. Inger Danielsen Bliv medlem af Århus Pensionistsamråd Det kræver personligt medlemskab at bruge Klostergadecentret. Ud over muligheden for at bruge husets faciliteter og deltage i rejser og udflugter, giver medlemskab også gratis adgang til 6 foredrag (se omtale af forårets foredrag andet steds i bladet). Desuden får medlemmer tilsendt Aktiv Nyt 2 gange om året. Medlemskab giver adgang til Århus Pensionistsamråds generalforsamling. Medlemskab koster 100,- kr. om året fra januar til januar Obs - der sendes ikke girokort ud. Gentegning eller nytegning af medlemskab kan ske på følgende måder: Ved personlig henvendelse på Samrådets kontor eller Nordea Bank reg mærk: medlem 2008 KÆRE SENIOR! Ønsker du gratis individuel rådgivning om dine boligmuligheder? Hvordan ønsker du at bo og leve i din seniortilværelse? Tænker du på at flytte i en form for bofællesskab? Er den store familiebolig, huset eller lejligheden, velegnet som seniorbolig? Så kig ind, - ring eller mail til: BOLIGRÅDGIVNING FOR SENIORER Dalgas Avenue Århus C. Telefon Mandag-torsdag kl , fredag efter aftale Buslinierne 1, 8 og 18 kører til døren. 4 Aktiv Nyt 1. halvår 2008

5 Århus Pensionistråd Aktiviteter Generalforsamling Indkaldelse til Århus Pensionistsamråds generalforsamling 2008 OBS Ny aktivitet i 2008 Ud at gå med oplevelser Mandag i lige uger kl mødested i Klostergade 37, grøn sal Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling mandag den 21.april kl i Klostergade 37, blå sal med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning v/formanden 4. Regnskaberne (Hvis det ønskes, kan regnskaberne afhentes på kontoret fra den 14.april 2008 ) 5. Budgetorientering for Indkomne forslag (indsendes senest 8 dage før) Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer. Bestyrelsens forslag kan afhentes på kontoret fra den 14.april Valg 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Inger Danielsen, Thomas Andersen, Birgit Skyum, Hanne Damm, Lene Sau Therkelsen, valget gælder for en 2-årig periode. 2 suppleanter for en 1-årig periode. På valg er Jytte Momme, Asger Jessen 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til Kursusvirksomhedens bestyrelse for en 2-årig periode På valg er Preben Faurholt, Birgit Skyum Valg af 1 suppleant for en 1-årig periode På valg er Jytte Rasmussen 9. Eventuelt Personlige medlemmer har hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hver af de tilsluttede klubber og organisationer har ret til at sende 3 repræsentanter til generalforsamlingen. Hver repræsentant har en stemme, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stemmeret er betinget af, at kontingent for 2008 er betalt. For at være valgbar fordres 1 års medlemskab. Samrådet serverer kaffe med brød. Med venlig hilsen på Samrådets vegne Inger Danielsen formand Sammen med andre seniorer med lyst og interesse for naturen. Turene foregår i et tempo, så alle kan være med. Vi stopper op, ser, oplever og fordyber os i naturen. Temaerne på turene vil være historier, der ligger gemt i områderne og naturen lige nu. Vi vil koncentrere os om områderne, hvor Århus Sporveje kan benyttes inden for zone 4 På turene skal vi i skoven, se på byens parker, besøge både de gamle kendte og de nye søer. En tur langs vores dejlige kyststrækning både nord og syd for byen. Vi skal også en tur ud i Marselisborg Marina og se på blomster og kunst. Første mødegang mandag den 21. januar 2008 kl Vi begynder med en kop kaffe og lidt information om initiativet inden første vandretur. Kontakt: Bent Kjær, tlf eller Aase Nielsen, tlf Datastuens program for foråret 2008 For begyndere og let øvede. Lær at bruge Internettet. Onsdag Steen Blume Onsdag Ellen Sortberg Torsdag Denis Nissen Fredag Arne Jørgensen Slægtsforskning Fredag Bent Aagaard Pris for datastue: kr. 75,- for 4 gange. For nærmere oplysninger og tilmelding til Datastue kontakt: Denis Nissen Aktiv Nyt 1. halvår

6 Århus Pensionistråd Klubber og foreninger i Acryl 2006 Acrylmaling. Der er ingen undervisning, men medlemmerne inspirerer hinanden. Der er plads til flere i gruppen. Kontakt: Kirsten Rousing, tlf eller Allé Klubben Allé Klubben er en hyggeklub med et afvekslende program med film, foredrag, udflugter m.m. Alle er hjertelig velkomne Kontaktperson: Inger Danielsen tlf: Blomsterpresseklubben Kom og vær med på et meget hyggeligt hold, hvor vi godt kan være lidt flere. Vi inspirerer hinanden med at lave postkort med pressede blomster m.m. Kontakt: Formand Birgit Jessen, tlf Gigtforeningen, Lokalgruppen i Centrum Gigtgruppe, gensidig erfaringsudveksling, drøftelse af diverse emner vedrørende kroniske gigtsygdomme og livet med en kronisk sygdom samt hygge. Kontakt: Lisbeth Løye Hejl, tlf , mobil eller post.tele.dk Gå i Byen Klubben Mangler du nogen at opleve en biograftur eller teatertur med, eller synes du også, det er hyggeligere at tage på skovtur elle rejse med andre? Så er Gå i byen klubben noget for dig! Kontakt: Maria Lisbjerg, tlf Høreforeningen Høreforeningen har arrangementer den 3. lørdag i måneden, hvor vi udelukkende har foredrag og anden underholdning samt besøg af høreapparatfirmaer, som fortæller om de sidste nye hjælpemidler, der findes til hørehæmmede. dba klubben, som er en lokalafdeling, har arrangementer som hygge og spilleaften, bankospil og foredrag den 2. og 4. torsdag i måneden fra september til april måned. Kontakt: Bent Jensen Malebøtten Acrylmaling Kontakt: Leni Lindfors, tlf eller Mandagshygge Banko og hyggelig sammenkomst for medlemmer. Nye medlemmer optages. Kontakt: Inge Kristensen, tlf eller Scrabble Klubben Scrabble er et krydsordsspil for 2, 3 eller 4 spillere. Når man scrabbler, udfordres man på sproglighed, koncentration og kreativitet. Samtidig er scrabble (modsat krydsord) et socialt spil. Kontakt: Helle Snell, tlf eller Byens revy Vi er en gruppe mennesker, som gerne vil lave en revy, hvor alle kan deltage uanset alder. Vores mål er at opføre revyen til foråret. Er du interesseret i at deltage så kontakt undertegende. Kontakt: Joan Børlum tlf eller send en mail til Datastuen Klostergade På datastuen underviser vi efterlønnere og pensionister i brugen af computer. Vi lærer dig tekstbehandling og billedbehandling i Word samt brug af internettet. Mødetid og sted kan ses i faktaboks andet sted i bladet. Henvendelse til kontoret eller Denis Nissen tlf De glade Seniordansere Seniordans er en forenkling af square dance, line dance, folkedans og moderne dans. Alle kan deltage med eller uden partner og uanset alder. Kontakt: Birthe Bisgaard, tlf eller mobil Indendørs Petanque Pensionister og efterlønsmodtagere mødes til indendørs petanque. Mød op, selv om du ikke kender eller har prøvet at spille før. Vi har petanqueinstruktører. Kontakt: Bent Kjær, Kjærslund 26, 8260 Viby J, tlf Juno-Oktaven 4-stemmigt mandssangkor med 24 medlemmer. Vi synger hovedsageligt danske sange ved arrangementer på lokalcentre. Kan du lide at synge, så kom og prøv at synge med os. Kontakt: Dan Erik Rasmussen, tlf eller Klør 5 Turneringsbridge for seniorer. Nærmere information hos kontaktperson. Kontakt: Kiss Broch-Lips, Emiliehøj 16, 2. tv, 8270 Højbjerg, tlf Knipleklubben Langenæs Knipling for øvede. Der er ingen undervisning, men hvis du kan kniple i forvejen, er du velkommen i klubben. Kontakt: Marie Bang Termansen, tlf Lokomotivførernes seniorklub Klubbens medlemmer alle tidligere lokomotivførere, til tider med ægtefæller, mødes til foredrag, film, udflugter o.l. Kontaktperson: H. Strunk, tlf Seniorklubben Mejlen Whist, kaffe og hyggeligt samvær. 1. tirsdag i hver måned spiller vi også banko. Alle pensionister er velkomne til at deltage. Kontakt: Vagn Mortensen, tlf Slægtsforskning Slægtsforskning på internettet. Formålet er at udvikle teknik og få oplysninger angående slægtsforskning. Kontakt: Bent Aagaard Hansen, tlf eller Spilleklubben Onsdag Turneringsbridge for pensionister. Der er brug for suppleanter. Kontakt: Lis Laustsen, tlf Stationsbetjentenes Seniorklub, Aarhus Vi er en faglig klub for pensionerede portører, overportører, stationsbetjente, formænd mestre, rutebilchauffører samt personale fra HHJ Kontakt: Flemming B. Nielsen, tlf eller eller webspeed.dk TDC-Swingband Swingbandet består af ca. 20 glade musikanter. Vores besætning er trompet, klarinet, saxofon, trombone, klaver, trommer, bas og congas. Vi spiller til underholdning og dans. Se yderligere informationer på vores hjemmeside: Kontakt: Else Juul Grøn, tlf: eller 6 Aktiv Nyt 1. halvår 2008

7 Togpersonalets seniorklub, Århus Hyggeligt samvær, foredrag m. m.m. Kontakt: Svend Aage Severinsen, tlf eller Aarhus Folkekor Vi er et blandet kor for voksne, der lægger stor vægt på et godt socialt samvær. Vi ledes af en ung kyndig dirigent. Kom og syng med en aften måske er det noget for dig. Kontakt: Børge Halkjær, tlf eller Århus Pensionistråd Klostergadecentret Træsnitter-klubben Husflid. Fremstilling af små individuelle trævarer. Interesserede er velkomne. Kontakt: Jørgen Jespersen, tlf Video 2000 Vi arbejder på at forbedre kvaliteten i kameraføring og indhold i vores videofilm. Vi redigerer filmene, både digitale og analoge, kopierer og fører smalfilm og dias over på videobånd og DVD. Kontakt: Elo Bøttern Nielsen Mail: Video Klubben Klostergade Video Klubben Klostergade er en klub for pensionister, hvor medlemmerne hjælper hinanden, dels med at håndtere en computer og dels med at redigere film, så både familie- og rejsefilm bliver værd at se på. Kontakt: Hans Chr. Rasmussen, tlf , mobil eller paradis.dk Århus Aleví Forening Venskabsforening for herboende tyrkere over 40 år Foreningen laver kulturelle og sociale aktiviteter hver weekend Kontakt: Sati Ball, tlf Århus Bagerlaugs Sangkor Vi er Danmarks ældste laugskor, som består af bagermestre. Koret blev startet i 1884 af fire bagermestre, og består i dag af 24 bagere. Vores dirigent har været hos os i 43 år Kontakt: Eilif Askjær, tlf Århus Koncertkor Århus Koncertkor er et semi-professionelt kor, der hovedsageligt indøver og opfører større korværker. På vores hjemmeside kan du bl. a. se, hvor og hvornår vi giver koncerter, du kan finde oplysninger om, hvordan du bliver medlem. Kontakt: Kurt Martinsen kurt. Århus Promenadeorkester Århus Promenadeorkester blev stiftet i 1980 og består i dag af ca. 35 musikere fordelt på violin, cello og bas, fløjte og klarinet, trompet og basun samt klaver og slagtøj. Se yderligere informationer på vores hjemmeside: Kontakt: Svend Aage Nielsen, tlf Århus Senior Radio En radiostation, der laver vedkommende radio for seniorer af seniorer. Århus Senior Radio er interesseret i at få flere kolleger, så har du lyst til at være en del af et hyggeligt team, så er du velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger. Der kræves ingen særlige forudsætninger. Vore udsendelser kan høres hver fredag kl , genudsendelse hver mandag kl på følgende frekvens: nord, vest og midtbyen. På 98,7 MHz, Århus Syd på 89,5 MHz, via kabel på Stofanet på 94,8 MHz og Tele Danmark på 96,5 MHz Kontakt: Herbert Meinke tlf eller (telefonsvarer, som tager mod besked) Århus Senior TV Århus Senior TV har sendt lokal TV hver uge gennem mere end 5 år. Senior TV kan ses hver søndag fra kl på både TDC kabelnet YouSee og almindelig UHF antenne kanal 23. En del af vore programmer sendes også i TV2 Østjyllands middagsmagasin, torsdage kl Programmerne fremstilles udelukkende af frivillige seniorer til seniorer og bl.a. til støtte, glæde og adspredelse for medborgere, der p.g.a. alder eller sygdom er forhindret i at deltage i byens liv. Skulle du selv have lyst til at prøve kræfter med TV-mediet, er du velkommen til at kigge indenfor, når redaktionen har sit ugentlige møde hver tirsdag kl Kontakt: Bent Nielsen tlf Se vores hjemmeside Århuskoret Kom og syng med Århuskoret. Vi er ca. 20 kvinder på + 40 år. Vi har det hyggeligt sammen. Vi synger et alsidigt repertoire: Klassisk, rytmisk, musical, danske og udenlandske sange Kontakt: Karin Christiansen tlf Aktiv Nyt 1. halvår

8 Århus Pensionistråd Klostergadecentret Sommerhøjskole i Klostergade succesen fortsætter et tilbud til dem, der ikke kan eller vil være hjemmefra i 14 dage Tirsdage og onsdage i tre uger fra juni. Ret til ændringer forbeholdes. 10. juni: Kl. 10, Anekdoter fra det gamle Rom v/ Lena Pedersen Frokost Osvald Helmuth visesanger og kgl. skuespiller v/pia Voxtorp 11. juni: Kl Edvard Munck v/janne Kalkar Frokost år i den hvide lægekittel v/fhv. overlæge Søren Pilgaard 17. juni: Kl Kongernes Jelling v/hans Ole Mathiesen Frokost Toner fra Himlen v/ Lars Boye Jensen 18. juni: Kl Dronning Margrethe II v/johan Bender Frokost Edvard Grieg v/gunna Knudsen 24. juni: Kl Kunstmalerne Jens Nielsen og Olivia Holm Møller v/grethe Bay Frokost Sigfred Pedersen v/flemming Både 25. juni: Kl Heldagsudflugt til Holstebro, med bl. a. byrundtur, 2 retters middag på restaurant Phønix og besøg på Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Museet. Pris for foredrag, kaffe, udflugt inkl. entreer og frokost kr. 875,- Det fulde beløb betales ved tilmelding i Klostergade 37 Ret til ændringer forbeholdes. Herre-madklub i Klostergadecentret Klostergadecentrets herremadklub er for mænd, der kan lide at tilberede et herremåltid i godt selskab. Der kræves ingen særlige forudsætninger. Der vil være en ansat tovholder på holdet. Vi mødes mandag i lige uger fra 9.30 ca Der er plads til otte mænd på holdet Bortset fra medlemskab af Århus Pensionistsamråd og udgifter til mad, er det gratis at deltage For nærmere oplysninger og tilmelding kontakt Koordinator Lise Legarth Klostergade 37 Tlf Madklub med tovholder Er du blevet alene og er det der med at lave mad til dig selv og spise alene lidt svært, så kan Klostergadecentrets madklub for enlige være noget for dig. Der kræves ingen særlige forudsætninger. Der vil være en ansat tovholder på holdet. Vi mødes mandag i ulige uger fra kl ca Der er plads til 12 mænd og kvinder på holdet Bortset fra medlemskab af Århus Pensionistsamråd og udgifter til mad er det gratis at deltage For nærmere oplysninger og tilmelding kontakt Koordinator Lise Legarth Klostergade 37 Tlf Aktiv Nyt 1. halvår 2008

9 ALT HVAD Århus Pensionistråd Klostergadecentret Af Eva Bostrup DU ØNSKER Ved du, hvad jeg savnede i valgkampen? Jeg savnede politikere og vælgere, der satte krigen til debat! Hvilken krig? Ikke bare Irak-krigen, men krigen som princip! Kan du huske, hvad der skete under Vietnam-krigen? Da vendte vi vrangen ud på os selv og tog stilling til, hvad vi mente om at sende unge mænd i døden! Danmark tjener penge på krige rundt om i verden, hvorfor taler vi ikke om det? Jeg er for resten også vild med dans, altså lidt mere afdæmpet end i TV måske. Og så har jeg lige læst om en bog, der fortæller om, hvordan du bliver lykkelig. Det lød ikke så svært, for det handler om at lade sig overraske og fryde sig over de små glæder. Formlen lyder: Jo mindre kontrol jo mere glæde, og jo mere kontrol jo mindre glæde. Der er så meget, jeg gerne vil, men det er svært, når man kun er sig selv! Hun er 67 år og absolut ikke færdig med livet. Noget af det, hun ønskede sig, findes allerede i Klostergadecenteret i Århus midtby. Seniordans for lige at nævne en enkelt aktivitet. Centeret, der er identisk med Århus Pensionistsamråd, har siden 1960 været stedet, der tilbød seniorer at udfolde sig med netop de ting, der interesserede dem. Der er hobbyværksteder, der er undervisningslokaler, der er en Senior Radio- og en Senior TV-station, der kommer i luften en gang om ugen, og frem for alt er der plads til en masse vidt forskellige aktiviteter. 42 klubber med ca medlemmer og godt kursister har allerede deres gang i de etagekvadratmeter i det smukke gamle hus. Men nu skal der ske noget mere. Lise Legarth, koordinator og Aksel Sørensen, der er leder af Kursusvirksomheden i Klostergadecenteret har lyttet til seniorerne, og de kan oplyse, at der i år er kommet ikke mindre end 7 nye klubber. Et af de nye tiltag er faktisk noget, der ligner et af husets første kurser fra 1960, nemlig madlavning for mænd, fortæller Lise Legarth. Det er bare blevet moderniseret, og nu gælder det både mænd og kvinder, der er blevet alene. Vores hus udspringer af en omsorgsorganisation, og vi ser det som vores opgave at være et sted, hvor mennesker, der er blevet alene, kan komme og være sammen med andre. Her kan de lave mad sammen, inspirere hinanden, spise sammen, men først og fremmest deltage i et fællesskab. Mennesker, der pludselig oplever, at ægtefællen gennem mange år, dør, får stor opmærksomhed i den første tid, men bagefter opstår den store stilhed, som det kan være meget svært at stille noget op imod. Så er vi her som et tilbud om at bryde den stilhed. Så det er ikke så meget de lækre anretninger, selv om de ikke skal undgås, som det er samværet i vores køkken, det drejer sig om. På samme måde har vi fået en klub for Livsmod i sorgen, og en telefonkædeklub, fortsætter Lise Legarth. Den henvender sig også til mennesker, der bor alene. Mange har en angst for at blive syge og dø og ikke blive opdaget med det samme. Er du medlem af en telefonkæde, behøver du ikke at have den ængstelse. Hvis du ikke svarer, når du bliver ringet op imellem klokken 8.30 og 9.00, så går der straks besked videre til de mennesker, der kan undersøge årsagen til, at du ikke tager telefonen. Vi vil skabe et sted, der kan omfatte seniorlivet i Århus. Det handler både om de store og dramatiske ting som kunst, kultur, litteratur, men det er jo ligegyldigt, om man ved alt om dansk teater, hvis ens tilværelse kuldsejler i ensomhed og angst. Vi har ikke alle tilbud, men vi kan skabe næsten alle, hvis blot borgerne kommer og giver os ideerne. Sammen fører vi dem ud i livet, siger Lise Legarth. Aksel Sørensen er som leder af Kursusvirksomheden i Klostergadecenteret helt enig. Kun fantasien sætter grænser, siger han. Er der et ønske om et nyt initiativ, så kom og snak med os om det. Det er også seniorerne selv, der har været med til at beslutte, at Seniorskolen i efteråret skulle beskæftige sig med Islam og Mellemøsten, og næste år er temaet Nordamerika. Skolen strækker sig over 12 uger fordelt på undervisning, debat, oplevelser og samvær hver mandag og fredag formiddag og eftermiddag. Det er i alt 96 undervisningstimer med dygtige undervisere. Spørger man om, hvad Kursusvirksomheden og huset i øvrigt rummer, så er tilbuddene næsten utallige. I flæng kan Aksel Sørensen nævne flere orkestre, kreativt værksted, akrylmaleri, folkekor, en kulturklub, en klub for blomsterpressere, bridgeklub, knipling, en L hombre klub, Malernes sangkor, klub for Scrabble, Træsnitterklubben, Videoklubben 2000, Miniatureklubben, sprog-, motion- og samfundsfagskurser, og så er der sikkert flere underafdelinger af de her nævnte. Skulle Aksel Sørensen svare den 67-årige kvinde, der indledte denne artikel, så ville han sige: Du skulle gå ned i Klostergadecenteret og fortælle om dine ideer. Du er måske ikke alene om dem. Så faktisk kan du sætte alt, hvad du ønsker dig i gang. Aktiv Nyt 1. halvår

10 Århus Pensionistråd Rejser Rejse 120 Ta med Århus Pensionistsamråd 2 dage til København og teaterforestillingen The King and I den Efter opsamling går turen til København, hvor vi starter med at besøge Revymuseet, som er et af hovedstadens yngste museer - åbnet i Herefter går turen ind til Hotel Astoria, hvor vi indkvarteres. Om aftenen skal vi nyde en 3 retters middag på hotellet. Efter middagen skal vi en tur i Det Ny teater og se forestillingen The King and I. Den foregår i 1862 i Siam (Thailand), hvor kongen ansætter en engelsk guvernante til at undervise sine børn i et forsøg på at indføre vestlig kultur i sit land. Dag 2 kører vi efter det store ta -selv morgenbord på hotellet langs kysten forbi Vedbæk til Rungsted. Her besøger vi Karen Blixen Museet, Rungstedlund. På museet får vi en rundvisning med museets guider, derefter bliver der lejlighed til at gå en tur i parken på egen hånd. Efter dette spændende besøg går turen atter mod Jylland. På turen hjem spiser vi frokost. Hjemkomst ved aftenstid. Rejsefakta: Afgang 1. april kl fra Musikhuset Pris kr ,- i dobbeltværelse, kr ,- i enkeltværelse Tilmelding senest 15. januar Prisen inkluderer: Bustur, broafgift, overnatning i dobbeltværelse, middag første dags aften på hotellet, morgenmad, teaterbillet, entré til Revymuseet og Karen Blixen Museet, udflugt, samt bidrag til rejsegarantifonden. Mød det dejlige forår i skønne Harzen! 27. april 1. maj Med stor vægt på det hyggelige, sociale samvær, en oplevelse af storslåede naturscenerier og spændende udflugter, inviterer vi til 5 dages dejlig bustur til Harzen. Vi bor i den lille idylliske by Hahnenklee med den berømte Stavkirke. Herfra foretager vi heldagsudflugt til Goslar, besøger Hexentanzplatz, hvor heksene fejrer den snarlige afrejse til Bloksbjerg, og hvis vejret tillader det, tager vi med det lille damptog til det m høje Bloksbjerg. Oplever Valborgaften. Dejlige oplevelser venter! Rejseleder Jens Chr. Andersen. Rejsefakta: Afgang 27. april kl fra Musikhuset Pris kr ,- i dobbeltværelse, kr ,- i enkeltværelse Prisen inkluderer: Ttransport, halvpension fra 1. dags aften til sidste dags morgenmad, alle udflugter samt bidrag til rejsegarantifonden. 10 Aktiv Nyt 1. halvår 2008

11 Århus Pensionistråd Rejser Rejse 122 Ta med Århus Pensionistsamråd 2 dage til Nordsjælland og Cirkus Revyen den Efter opsamlingen går turen til det flotte Hotel Scandic Erimitage i hjertet af Lyngby. Efter et lille ophold her går turen til Bakken. Kl skal vi nyde middag på Restaurant Røde Port. Her får vi serveret kronhjortekølle med tilbehør, inden vi kl. 20 skal overvære årets Cirkusrevy. Siden 1935 har Danmarks største revy fået danskerne i bedre humør. Masser af latterorkaner har væltet teltet, når cremen af den danske skuespillerstand har taget fat om samfundstilstande, politikere, kendisser eller ganske almindelige hverdagsproblemer. Glæd jer til at opleve Ditte Hansen, Henrik Lykkegaard, Ulf Pilgaard, Lisbet Dahl og Niels Ellegaard. Dag 2 kører vi efter morgenmaden til Frederiksborg Slot og Park. Frederiksborg Slot er en arkitektonisk perle. Slottets indre blev ødelagt af en brand i 1859, men slotskirken med sølvaltret og verdens ældste kirkeorgel, det såkaldte compenis-orgel fra 1610, blev reddet. Gaver skænket af brygger J.C. Jacobsen, genskabte slotssalene, hvor nu nationalhistorisk museum findes. Efter dette spændende besøg går turen over Frederikssund til Gerlev kro, hvor vi skal hygge os med ta -selv frokostbord, inden turen igen går hjem til Århus Rejsefakta: Afgang 8. juli kl fra Musikhuset Pris kr ,- i dobbeltværelse, kr ,- i enkeltværelse Tilmelding senest 29. februar Prisen inkluderer: Bustur, hotelophold med halvpension fra aftensmad første dags aften til og med morgenmad sidste dag samt frokost ta -selv bord sidste dag, ophold på Bakken, entré til Cirkusrevyen, entré og rundvisning på Frederiksborg samt bidrag til rejsegarantifonden. Rejse 123 Ta med Århus Pensionistsamråd 2 dage til Midt- og Nordfyn Efter opsamling går turen via motorvejen forbi Vejle over Lillebæltsbroen og ad den gamle vej via Odense til Carl Nielsens barndomshjem i Årslev. Efter dette besøg fortsætter turen til Kerteminde, hvor vi skal opleve Johannes Larsen Museet med kunstoplevelser i særklasse. Johannes Larsen er det mest prominente medlem af gruppen af fynbomalere. Efter dette besøg kører vi en byrundtur i Kerteminde. Derefter går turen til Blommenslyst Kro, hvor vi skal overnatte. Efter ankomst og indkvartering serveres der en 2 retters middag i restauranten. Dag 2 kører vi efter morgenmaden via Lunde, Stensby og Glavendrup til den gamle Skibssætning, her holder vi en kort pause. Derefter fortsætter vi til Uggerslev, Vester Egense, Sandagergård og Gyldensteen til Bogense, hvor der bliver tid til at gå en kort tur gennem byen. Efter en dejlig middag på Bogense Hotel går turen til Sigfred Pedersen Museet og Humlemagasinet i Harndrup samt det historiske Dukkemuseum og den 10 tdr. land park med forskellige temahaver. Ca. kl serveres der kaffe og Prinsesse Marie lagkage i cafeen. Efter kaffen går turen til Århus. Rejsefakta: Afgang 26. august kl fra Musikhuset Pris kr ,- i dobbeltværelse, kr ,- i enkeltværelse Prisen inkluderer: Bustur, helpension fra middag første dags aften til og med frokost sidste dag samt kaffe i Humlemagasinet, entre til nævnte museer samt guide på Carl Nielsen Museet og Johannes Larsen Museet. Moms og rejsegaranti. Aktiv Nyt 1. halvår

12 Tilmelding Vi begynder tilmelding til nye kurser og foredrag den 14. og 15. januar fra kl Vi åbner dørene kl Medbring dokumentation for, om du modtager pension, efterløn, dagpenge, overgangsydelse, er fyldt 60 år, er uden indtægt eller studerende/lærling på en SU-godkendt uddannelse. Hvis du befinder dig i en af disse kategorier og er bosat i Århus Kommune, kan du opnå rabat og skal betale den billigste af de to priser, der er angivet ved kurser og foredrag. Kontoret har åben for tilmeldinger tirsdag, onsdag og torsdag fra kl til Hvis du ikke har mulighed for at komme ind på kontoret en af disse dage, er du også velkommen til at sende en check eller et girokort. Disse tilmeldinger vil dog først bliver registreret efter indskrivningen den 15. januar. Du kan også tilmelde dig via vores hjemmeside fra d. 16. januar. Vort gironummer er Husk at angive hvilket hold, du ønsker at deltage på samt fødselsdato, navn, adresse og tlf. nr. Husk: Åbent Hus arrangement mandag d. 14. januar, hvor du kan se Datastuen, Hobbykælderen, SeniorTV og SeniorRadioen. Seniorskole forår 2008 Hold 8000 Starter mandag den 21. januar 2008 Seniorskolen strækker sig over 12 uger fordelt på undervisning, debat, oplevelser og samvær hver mandag og fredag fra kl i alt 96 undervisningstimer. Hovedtemaet i seniorskolen i foråret er Nordamerika/USA Demokratiets vogter? Det betyder, at seniorskolen i løbet af foråret vil kigge nærmere på USAs historie og samfundsforhold. En del heraf belyses gennem en filmrække, som vi ser i Øst for Paradis (850). Ud over dette tema vil seniorskolen beskæftige sig med filosofi, lokalhistoriske emner, samfundsforhold m.m. Der indgår også foredrag om Ny musik (812), Musikken i Århus (811), Hverdagspsykologi for seniorer (803) og Tre kunstnerkolonier (804). Faste fag i seniorskolen er, som altid, samfundsfag, historie og højskolesang. Undervejs i foråret er der plads i programmet til at indbyde gæstelærere med aktuelle temaer efter elevernes ønsker. Et godt sammenhold er en vigtig del af seniorskolens hverdag, der ud over hovedbrud og hårdt arbejde, også byder på smil, latter, underholdning og socialt nærvær. Alt i alt et attraktivt hold at være en del af. Første mødedag er mandag den 21. januar 2008 kl Sidste undervisningsdag er fredag d. 2.maj 2008 Der er ingen undervisning i uge 7 på grund af vinterferien. Prisen for 12 ugers seniorskole er kun kr hvis du er pensionist eller efterlønner og bosat i Århus Kommune. Udenbys kursister skal betale kr ,- Prisen er inkl. kaffe og te, men ekskl. materialer. Et mere detaljeret program kan ses på eller hentes på Kursuskontoret. Hvis du har spørgsmål eller bare vil vide mere, er du velkommen til at ringe til Kursuskontoret på Aktiv Nyt 1. halvår 2008

13 Foredrag Dødehavsrullerne og Bibelen Hold 800 Ved professor dr. theol. Søren Giversen Det store fund af gamle håndskrifter, som går under navnet Dødehavsrullerne, blev gjort i nogle klippehuler ved Det Døde Havs nordvestlige bred i årene Det drejer sig dels om de ældste håndskrifter til Det Gamle Testamente, som vi kender i dag, men også om tekster, der ser ud til at være blevet til i årene omkring vor tidsregnings begyndelse, og som muligvis er blevet til i en menighed, der har boet der på egnen efter et brud med tempelmenigheden i Jerusalem. Trods skrifternes høje alder har disse nye, men dog alligevel gamle tekster meget at sige os. Dette store fund vil blive præsenteret af Søren Giversen, som selv har arbejdet med oversættelserne. Tid: Torsdag kl Dato: Sted: 28. februar Pris: 105,-/70,- Klostergade 37, rød etage, pejsestuen Tid: Torsdag kl Dato: Gustav Mahler Hold 801 Ved højskolelærer Janne Kalkar Mahler komponerede sine stort anlagte symfonier og stærkt stemningsmættede lieder i tiårene omkring Mens den gamle verdensorden krakelerede, indskrev Mahler i sin musik tidsalderens og sit eget tvesind: Længslen efter det forgangnes sorgløse uskyld og forudanelsen af kaos, Aftenlandenes Undergang. Vi får et indblik i Mahlers liv og skæbne og hører uddrag af hans storladne idé-symfonier samt en lang række af hans geniale og gribende lieder. I tolkningen heraf lytter vi os ind på den tilværelsestydning, komponisten giver udtryk for. Fra Mahlers både sorgbetyngede og fortrøstningsfulde musikalske univers udgår romantikkens seneste klangbudskaber af smertelig skønhed - til eftertanke og fryd for eftertiden. Sted: 26. februar, 4., 11., og 25. marts, 1., og 15. april Klostergade 37, grøn etage, grøn sal Pris: 580,-/395,- Christian den 2. og hans kvinder Ved lektor Hans Bjørn Hold 802 Christian 2. er en af Danmarkshistoriens mest fascinerende konger på den ene side uhyre begavet og fremsynet, på den anden side nærmest dæmonisk og diktatorisk. Hvem (især i Sverige) husker ikke det Stockholmske Blodbad? Kongen var bestemt i perioder manisk, men i andre perioder en konge, der forsøgte at bringe sit land eller rettere sine lande Danmark, Norge og Sverige ud af middelalderen og ind i den nye tidsalder, som Columbus havde åbnet med sine togter til Amerika. Karakteristisk nok gifter han sig med en søster til den tyske kejser og spanske konge Karl 5. netop den mand, der stod overfor at udnytte de ufattelige ressourcer, der fra årene efter 1500 strømmede fra Amerika over Atlanten til Europa. Christian 2. havde simpelthen giftet sig med den rigeste og mest succesrige fyrstedatter i Europa. Alligevel hang hans hjerte til Dyveke og hendes moder Sigbrit og til andre kvinder. Spændende er det, at Christian netop omgiver sig med stærke og viljefaste kvinder gennem hele sit liv. 31. jan. Dronning Christina Christian 2. s mor. 7. feb. Edele Jernskæg og kong Hans Christian 2. s far 21. feb. Dyveke den lille due fra Bergen 28. feb. Mor Sigbrit Christian 2. s finansminister 6. marts Elisabeth af Habsburg Christian 2. s dronning og kejserens søster 13. marts Christiana og Dorothea - Christians døtre og lidt om søster Elisabeth Tid: Torsdage kl Dato: Sted: 31. jan., 7., 21., 28. feb., 6. og 13. marts Klostergade 37, grøn etage, grøn sal Pris: 580,-/395,- Aktiv Nyt 1. halvår

14 Foredrag Hverdagspsykologi for seniorer Hold 803 Ved psykolog Grethe Justesen Kan man ikke lide den første skefuld af grøden, kan man heller ikke lide resten Et foredrag om kærlighed. Med udgangspunkt i, at kærlighed er at give og ikke at ville have samt historien om den barmhjertige samaritaner, vil jeg belyse kærlighed fra forskellige vinkler, både en kristen og en decideret psykologisk forståelse af kærlighed, som jo betyder så meget i vort liv, både når vi har den, og når vi synes, at vort liv mangler den. Den psykologiske synsvinkel vil tage sit udgangspunkt i historien fra den græske mytologi og handler om narcissisme. Min pointe i foredraget er, at hvis man ikke elsker sig selv, kan man heller ikke elske andre. Palle alene i verden Et foredrag om ensomhed. Med udgangspunkt i børnebogen Palle alene i verden vil jeg tale om ensomhed og lave en skelnen mellem ensomhed, alenehed og forladthed. Der er mænd og kvinder over 40 år, der bor alene, og disse tal synes at stige. Mange, der bor alene, oplever ensomheden som et problem. Jeg vil i foredraget belyse ensomhed ud fra et eksistentialistisk grundsyn og vil klargøre, hvad ensomhed gør ved en, når man ikke selv har valgt. Pointen i foredraget er, at ensomhed ikke er noget, man taler om. Det føles flovt at være ensom, ligeså ensomhed i tosomhed. Modernitet og menneske Med udgangspunkt i min egen barndom i halvtredserne vil jeg belyse aspekter af livet dengang så som langsomheden, trægheden og roen og sætte det i relief til i dag med alle de sansestimulationspåvirkninger, vi får, som ofte ender i ekstrem adfærd, så som ekstrem kunst og ekstrem sport. Jeg vil belyse, hvad det gør ved os, at vi skal stimuleres hele tiden, og hvad resultatet er, når vi ingen stimulation får. Pointen i foredraget er, at vi bliver afhængige personligheder. Tid: Fredage kl Dato: Sted: 25. januar og 1. og 8. februar Klostergade 37, rød etage, rød sal Pris: 295,-/205,- Tre kunstnerkolonier: Skagen, Fyn og Bornholm Hold 804 Ved cand. mag. Rita Lienhøft Begrebet kunstnerkoloni er kendt mange steder i Europa; i Danmark har vi haft tre berømte kunstnerkolonier: Skagen, Fyn og Bornholm. 3 forskellige steder, 3 forskellige tider og 3 forskellige natursyn. Men fælles for kunstnerne er, at alle deres billeder er udsprunget af en dyb kærlighed til de motiver, den danske natur gav dem. Ideen bag dette kunstens stjernetræf er derfor at kaste lys over fænomenet kunstnerkoloni samt påvise ligheder og forskelle de 3 kolonier imellem. Mens havet som bekendt er et allestedsnærværende motiv for alle 3 kolonier, kan sandet, mulden og klipperne tjene til at symbolisere de forskellige stemninger og udtryk i henholdsvis: Skagensmalernes store lysmaleri, Fynboernes frodige landskabsbilleder og Bornholmerskolens kubistiske farvesymfonier, eller man kunne også karakterisere de 3 grupper sådan: det lyse, det mørke og det kantede. Tid: Mandage kl Dato: Sted: 18. og 25. februar og 3. marts Klostergade 37, grøn etage, grøn sal Pris: 295,-/205,- De apokryfe apostelgerninger Hold 805 Ved professor dr. theol. Søren Giversen Svarende til de apokryfe evangelier, hvis fortællinger er illustreret i danske kalkmalerier, findes der også apokryfe beretninger om apostlenes liv og færden, beretninger der lader fantasien udfolde sig. En oversættelse til dansk ved Søren Giversen er under vejs med henblik på udgivelse som bind 4 i hans Old Kristne Tekster, og som forsmag herpå vil nogle af teksterne blive præsenteret og gennemgået af Søren Giversen i denne foredragsrække. Tid: Onsdage kl Dato: 30. januar, 6., 20. og 27. februar Sted: Klostergade 37, grøn etage, grøn sal Pris: 390,-/270,- 14 Aktiv Nyt 1. halvår 2008

15 Foredrag Finlands Historie Hold 806 Ved lektor, cand. mag. Ebbe Juul-Heider Finland er en ung stat. I 1917 frigøres landet som en selvstændig stat, løsrevet fra Rusland. Men område, folk og kultur går jo meget længere tilbage. Beliggenheden mellem Novgorod og Norden bestemte finnernes skæbne gennem århundrede. Svenske korstog i og 1200-tallet lagde Finland til Sverige, og først i 1809 holdt dette bånd op, og Finland blev til en del af det russiske rige. Efter 1917 oplevede Finland forfærdende borgerkrig og i atter i krige med Sovjetunionen - med store tab af menneskeliv, land og værdier til følge. Finnebørn blev et konkret begreb i Danmark. Under den kolde krig balancerede Finland varsomt, dygtigt og succesfuldt mellem sin neutralitet og den store nabo i øst - mon ikke navnet Kekkonen stadig er bekendt - for efter Murens fald at tilslutte sig EU og Euroland. Begivenheder og mennesker vil blive berørt i denne foredragsrække om dette nordiske land, hvis skæbne gennem tiderne har været ganske turbulent. Tid: Tirsdage kl Dato: Sted: 22., 29. januar, 5., 19 og 26. februar Klostergade 37, grøn etage, grøn sal Pris: 485,-/335,- Kunstnergruppen Der blaue Reiter Hold 808 Ved lektor Grethe Bay Begyndelsen af 1900-tallet var præget af store nybrud også inden for kunstens område. En af de nye udtryksformer var ekspressionismen med en følelsesbetonet, stærkt subjektiv malemåde. Stærke farvekontraster, forvrængede former og bevægede linjer udtrykte malerens egne følelser og sindsstemninger. I 1911 blev en af de ekspressionistiske kunstnergrupper Der blaue Reiter dannet i München. Navnet Der blaue Reiter (den blå rytter) blev hentet fra titlen på et af Kandinskys billeder, hvor en rytter symboliserer gennembrud og forandring. Gruppen bestod af medlemmer fra bl.a. Tyskland og Rusland, af mænd og kvinder, der mødtes i ønske om en eksperimenterende og mangfoldig kunst. Wasilly Kandinsky, Paul Klee, Franz Marc, August Macke, Alexej von Jawlensky og Gabriele Münter var medlemmer af gruppen. I 3 lysbilledforedrag præsenterer lektor Grethe Bay gruppen og dens idégrundlag, ligesom de enkelte medlemmers malemåde og motivverden gennemgåes. Foredragene holdes på tirsdage kl feb. Kandinsky og Gabriele Münter 4. marts Franz Marc og August Macke 11. marts Alexej von Jawlensky og Paul Klee Tid: Tirsdage kl Dato: Sted: 26. februar, 4. og 11. marts Klostergade 37, grøn etage, grøn sal Pris: 295,-/205,- Kvinderne i Matador Hold 807 Ved historiker Agnete Birger Madsen Kvinder i opbrud Ca. 20 års kvindehistorie med udgangspunkt i nogle af Lise Nørgårds populære skikkelser fra TV-serien Matador. Foredraget vil belyse nogle af tidens mange dilemmaer, der udsprang af modsætningerne mellem de traditionelle kvindedyder, som f.eks. konsulinde Holm var talskvinde for og den begyndende frigjorthed, som vi kan registrere i flere af seriens øvrige kvinder. Man vil blive præsenteret for tidens store debatemner f.eks. om kvinders ret til arbejde kontra positionen som vedhæng til ægtemanden eller som selverhvervende, og ikke mindst den voldsomme debat om kvinder, prævention og usædelighed vil blive belyst. Også forholdet mellem frue og tjenestepiger, og ændringer i tjenestepigevilkårene vil blive belyst. Foredragene suppleres med fotos fra serien. Tid: Torsdage kl Dato: 6. og 13. marts Sted: Klostergade 37, rød etage, pejsestuen Pris: 200,-/140,- Aktiv Nyt 1. halvår

16 Foredrag På tværs af Jylland langs Gudenå og Skjern å Hold 760 Ved ornitolog Allan Janniche Gudenå Fra Kattegat til Silkeborg Fra de lavvandede kystområder omkring Randers Fjords udløb i Kattegat bevæger vi os gennem et inddæmmet fjordlandskab på vejen mod Randers by. Herfra følger vi Gudenåen gennem de genskabte Vorup Enge vejen mod den gamle græsningsskov Langå Egeskov. Ved Tange finder vi Danmarks største vandkraftværk og på turen mod Silkeborg følger vi trækstien, hvor Gudenåen tidligere var en vigtig transportvej for gods og varer. Gudenå Fra Silkeborg til Tinnet Krat Fra Silkeborg fortsætter vi ad Remstrup Å til søerne i Det Midtjyske Søhøjland omkring Ry. Her løber Gudenåen gennem Mossø, hvor der i middelalderen lå 2 markante klostre Øm Kloster og Voer Kloster. Det sidste ligger på et sted, der i dag hedder Klostermølle, hvor der har været industriel aktivitet helt fra middelalderen til 1970 erne. Fra Klosterkanalen og opstrøms Gudenåen tilbage mod udspringet finder vi mange opstemmede søer til flere mindre vandmøller, et vandkraftværk samt et stort mose- og kærområde ved Uldum og Tørring. I Tinnet Krat slutter Gudenåens kilder, som her pibler frem fra jordoverfladen. Skjern Å Fra kilden til Skarrild I en tørvegrav begynder vi turen langs Skjern Å. Frem til Rørbæk Sø er åen lille og undseelig, men den første vandmølle findes alligevel på denne strækning. Skjern Å gennemløber på sit øvre løb søerne Rørbæk Sø, Nedersø, Kulsø, Ensø og lidt senere Hastrup Sø. Omkring Brande har Skjern Å et par opstemmede søer til produktion af elektricitet, og det er i dette område, at åen modtager nogle af sine større tilløb, der er med til at gøre åen til Danmarks vandrigeste. Åen snor sig gennem det flade slettelandskab og enkelte større plantageområder, der er udnyttet i forbindelse med fremstilling af tjære. Skjern Å Danmarks største naturgenopretningsprojekt Fra Skarrild følger vi Skjern Å på sit løb mod Ringkøbing Fjord. På en del af denne strækning blev åen lagt i en kanal først i 1960 erne. Det gav mulighed for at afvande store naturmæssigt værdifulde engområder og omlægge dem til landbrugsjord. Det gav en række uheldige virkninger på både vandet i Skjern Å og i Ringkøbing Fjord. Kun godt 25 år efter afvandingen besluttede Folketinget at tilbageføre Skjern Å til sit naturlige løb. Dette var en lang og vanskelig proces med stor lokal modstand. I år 2000 var det muligt at føre vandet tilbage i et naturligt løb, og det blev Danmarks største og hidtil dyreste naturgenopretningsprojekt ha er for 250 millioner kr. genskabt som naturlige våde enge omkring et slynget forløb af Skjern Å. Fuglene tog straks det nye område i besiddelse, og det øvrige planteog dyreliv er langsomt på vej tilbage. Tid: Fredage kl Dato: Sted: 1., 8., 22. og 29. februar Klostergade 37, blå etage, blå sal Pris: 390,-/270,- Henrik Pontoppidan Hold 810 Ved fhv. studielektor Finn Jacobi Den realistiske roman kulminerede i Danmark med Henrik Pontoppidans hovedværker. I Det forjættede Land møder vi datidens folkelige vækkelser, der gav menigmand selvbevidsthed nok til at træde op mod autoriteterne. Den sociale konflikt bliver til et indre drama for hovedpersonen, den unge præst Immanuel Hansted. Lykke-Per er den danske litteraturs aldrig overtrufne tidsskildring. Det er en hel kulturhistorie. Men også her er det centrale et enkelt menneskes personlige udvikling. Pers mere og mere smertelige opgør med sit præstehjems livsfornægtende kristendom truer med at lægge hans liv øde. I De Dødes Rige finder vi i Jytte Abildgaard den mest betagende af forfatterskabets mange kvindeskikkelser. Der tegnes et portræt af den moderne, danske kvinde og de håbløse kærlighedsforviklinger, der fulgte i kølvandet på frigørelsen. Forhåndskendskab til romanerne er ikke nødvendigt. De vil blive genfortalt og belyst ud fra mange forskellige synsvinkler. Tid: Onsdag kl Dato: Sted: 2., 9. og 16. april Klostergade 37, grøn etage, grøn sal Pris: 295,-/205,- Musikken i Århus indtil ca Hold 811 Ved Mogens Friis a. Stadsmusikanter og fuskere i Århus Omhandler stadsmusikanterne, deres instrumenter, arbejdsvilkår og problemer med fuskerne og organisterne. Historien omfatter også et vidunderbarn, der som ung spillede for kongen, blev uddannet i England og nærmest fik foræret jobbet som stadsmusikant i Århus af sin far, dog med god hjælp fra kongen. Og så behandles amatørerne/dilettanterne/fuskerne, som vi finder oplysninger om i retsprotokollerne, når der opstår tvistigheder og slagsmål. b. Den tidligste musik omkring kirke og skole i Århus Her omtales organister, der har bijob p.g.a. den dårlige løn eller kommer i slagsmål eller benyttes som musiklærer for kongens uægte barn. Der er peblinge, der synger for kongen juleaften på bispegården eller på retterstedet ved halshugning. Kantorer, der opfører egne kantater ved højtiderne i byens kirker eller synger Stabat Mater i Grev Danneskiold-Samsøes gård i Vestergade. Der er en bisp, der dyrker tastespillets kunst inden for husets fire vægge, og en orgelbygger, der dræbes af et kuglelyn i Domkirken under udførelse af sit arbejde en kold december eftermiddag. Og så er der naturligvis oplysninger om skolens og kirkernes musik med lydeksempler Tid: Mandage kl Dato: Sted: 28. januar og 4. februar Klostergade 37, rød etage, rød sal Pris: 200,-/140,- 16 Aktiv Nyt 1. halvår 2008

17 Foredrag Filosoffernes store kæde Ny musik Hvad er det? Hold 812 Ved lektor Bjarne Eskildsen Begrebet ny musik har altid eksisteret, og der er altid blevet opponeret stærkt mod den. Det nye har altid stået som en trussel mod det beståendes værdier, og sådan har det også forholdt sig med musik og kunst. Ny musik i denne forbindelse vil tage sit udgangspunkt i 50ernes avantgarde repræsenteret af Stockhausen, derefter bevæge sig til de polske komponister Krystof Penderecki, Witold Lutoslawskij og ungarske Georgy Ligeti. Efter murens fald blev russiske Sofia Gubaidulina kendt i vesten. 60ernes musik har også fokus på USA, hvor multikunstneren John Cage sætter en ny dagsorden. Terry Riley avantgarde eller beatkomponist? Hans komposition In C kunne lede direkte frem til Per Nørgårds klaverstykke Turn. Kompositionen Rejse ind i den gyldne Skærm er et eksempel på hans uendeligheds musik. Den minimalistiske musik er fremtrædende hos estiske Arvo Pärt, amerikanske Michael Nyman og Philip Glass. Det spændende i kunsten kan også være, når to modsatrettede tendenser smelter sammen. Det kan ses bl.a. i mødet mellem klassisk musik og jazz, eller mellem etnisk- og traditionel europæisk musik. Foredraget vil forsøge at knytte tendenser i samfundet sammen med den udvikling, der kendetegner en given periodes udtryksform. Tid: Mandage kl Dato: Sted: 21. januar og 10. marts Klostergade 37, rød etage, rød sal Pris: 200,-/140,- Hold 813 Fra Pythagoras til Nietzche i 4 afsnit. Afsnit 1. Filosoffer i Den græsk-romerske verden. Ved idehistoriker Preben Lilhav Pythagoras (ca f. Kr.) Sokrates (ca f. Kr.) Platon ( f. Kr.) Aristoteles ( f. Kr.) Cicero ( f. Kr.) Plotin ( e. Kr.) Pythagoras var den, der først forstod sig som filosof, dvs. visdomselsker, og Sokrates gik i døden for sin sandheds-søgen på en måde, så han i de følgende årtusinder kunne blive sidestillet med Kristus. På skuldrene af Sokrates stod Platon og grundlagde filosofien på en måde, så det senere kunne hævdes, at al efterfølgende filosofi blot er fodnoter til Platon ; men hans elev Aristoteles satte dog en fodnote, der for mange placerede ham som et ligeværdigt modstykke til Platon. De skabte hver for sig skoler, der prægede de følgende århundreder, hvor Cicero var den, der tog bestik af dem alle og belærte romerne om, hvad filosofi vil sige, ikke mindst ved sin kamp til døden mod tyranniet. Og for enden af kejserdømmets vej mod undergangen viste Plotin en vej for det ensomme frelse-søgende individ, der under navnet nyplatonisme skulle blive grundlaget for kristendommen i et årtusind Tid: Torsdage kl Dato: Sted: 17., 24. og 31. januar samt 7., 21 og 28. februar Klostergade 37, grøn etage, grøn sal Pris: 580,-/395,- Aktiv Nyt 1. halvår

18 Århus Pensionistsamråd Foredrag Medlemskab Håbet er stærkere end håbløsheden Hold 814 Et foredrag om forældreløse børn i Uganda, Rwanda og på Zanzibar Århus Pensionistsamråd Ved socialrådgiver Max Schrøder Jeg har i flere år rejst og arbejdet med projekter for forældreløse børn i Østafrika og Vi har fra foråret 2007 ændret på vores procedure omkring Asien medlemskab. sidst i indeværende På generalforsamlingen år. Jeg er kommet tæt blev det besluttet, at på alle mange deltagere forældreløse i Århus Pensionistsamråds børn, og aktiviteter flere har fortalt mig om skal deres være sorg personlig over at medlem. have mistet deres forældre, deres tanker Som medlem om livet, får deres du tilsendt håb og Aktiv-Nyt ønsker for 2 fremtiden. gange om året, Foredragets kan deltage hovedtemaer: i husets aktiviteter samt deltage i Samrådets ture SOS-Børnebyerne og foredrag. Medlemskab organisation giver og arbejde også adgang livet til i en Samrådets SOS-Børneby med vægten generalforsamling, på børneby hvor i Rwanda. du kan være med til at præge Generelt om forældreløse børns Samrådet. forhold i Afrika, hvad gøres der for at hjælpe Indmeld dem, beskrivelse dig på Samrådets af lokale kontor projekter, og vær børnenes med til liv. at støtte Seniorer uden Århus-pensionisternes Grænser samarbejder med ældste et lokalt aktivitetshus. projekt for forældreløse børn i Uganda. Er der mulighed for, at danske seniorer kan arbejde i sådanne projekter? Et personligt Og medlemskab hvad kan man koster eventuelt kr. 100,00 lave? årligt Tid: Mandag kl Dato: Sted: 10. marts Pris: 105,-/70,- Bliv medlem af Klostergade 37, grøn etage, grøn sal Min tid som barn på Christian d. IX s børnehjem Hold 815 Nytårskoncert Hold 821 Telefonkæder tryghed i hverdagen Som medlem af en kæde har man den tryghed, at i tilfælde af sygdom eller ulykke tager de andre i kæden affære. Hvis et medlem ikke svarer en morgen og ikke har givet besked om evt. rejse, besøg eller lignende, så ringer de øvrige medlemmer til Århus Pensionistsamråd Succesen og giver gentages besked - om, Kursusvirksomheden at pågældende indbyder ikke svarer. atter til fejende flot nytårskoncert. Herefter tager Sam rådet hånd om sagen. De medvirkende er Optimistkoret, Onsdagskoret og Seniororkesteret. De 2 et kor er vil gratis hver at synge være udvalgte medlem numre af en kæde. fra årets koncertprogrammer, og Seniororkesteret et koster kun den spiller daglige smægtende opringning. wienermusik og akkompagnerer de 2 kor, når de i finalen samles til ét stort kor. Øl og Hør vin nærmere kan købes om undervejs, kædernes og funktion koncerten på Århus rundes Pensionistsamråds kontor i Klostergade 37, af med et dejligt kaffebord. tirsdag til torsdag Vel kl. mødt til en festlig eftermiddag! Tlf Henny Harder administrerer Tid: Lørdag kl kæderne og er på kontoret Dato: torsdag 26. formiddag. januar Sted: Klostergade 37, blå etage, blå sal Pris: Hvis De bor alene, så er det en god idé at blive medlem af en telefonkæde, hvor medlemmerne ringer sammen hver morgen mellem kl og ,- (inkl. kaffe) Ved Jan Høgh Bihrmann Tidligere brandmester Jan Bihrmann fortæller om sin barndom på Christian d. IX s børnehjem. Til klubbestyrelser og personlige medlemmer Sæt kryds i kalenderen for tre spændende foredrag onsdag eftermiddag. Gratis adgang Tid: 24. oktober: Mandag kl. Uægte børn i syv slægtled Dato: 4. februar v/ Agnete Birger Madsen Sted: 7. november: Klostergade EU v/ 37, Hans grøn Jørgen etage, Andersen grøn sal sædvanlig takst 28. november: 40 år ved Hoffet Pris: 105,-/70,- v/ fhv. Kammertjener Anker Andersen Lis Kæraa Bülow KLINISK TANDTEKNIKER Bemærk foredragene holdes fra kl Tilmeldingsblanket afleveres på kontoret. Inger anielsen Tlf.: Hjemmekonsultation efter aftale 18 Aktiv Nyt 1. halvår 2008

19 Filmdage Filmdage med Kursusvirksomheden Hold 850 Ved lærer Bent Dahl Kursusvirksomheden har i samarbejde med biografen Øst for Paradis udvalgt 4 film med fokus på Nordamerika. Filmprogrammet relaterer sig som debatoplæg til Kursusvirksomhedens Seniorskole, men billetter til alle 4 film kan købes samlet hos Kursusvirksomheden uden deltagelse i Seniorskolen for kr Filmene vises fredage fra kl i Øst for Paradis, Sal C stueetagen, Paradisgade 7-9. Efter filmen er der en pause, og kl tages dagens film op til debat i Klostergadecentret. Tid: Fredage kl Dato: 22. og 29. februar 7. og 14. marts Sted: Øst for Paradis, Paradisgade 7 Start: 22. februar 12 lektioner Pris: 175,- Sicko Ordene sygesikring og komedie optræder sjældent i samme sætning, men i den Oscarvindende instruktør Michael Moores nye film Sicko passer ordene perfekt sammen som hånd i (gummi) handske. Denne film er et hudløst portræt af det vanvittige og til tider onde amerikanske sundhedssystem fortalt af almindelige mennesker, som ofte kommer i alvorlige vanskeligheder i deres jagt på basal sygehjælp. Down to the bone DOWN TO THE BONE er en fortælling fuld af paradokser og moralsk kompleksitet. Irene kæmper for at opdrage sine børn og få sit ægteskab til at fungere, samtidig med at hun har et stofmisbrug. Under sin afvænning finder Irene en ven i den charmerende sygeplejer Bob, der selv kender til afhængighedens giftige dæmoner. En film med masser af realisme og eksistentielle spørgsmål. Vinder af juryens specialpris og prisen for bedste instruktør på Sundance Festival Power & Terror Alle er bekymrede for, hvordan vi stopper terrorisme. Hvorfor ikke begynde med ikke at deltage? POWER & TERROR præsenterer Chomskys seneste tanker, gennem interviews og offentlige taler fra foråret 2002, samt 24 minutter om verdenssituationen efter Irakkrigen. Chomsky sætter terrorangrebet på World Trade Center 9/11 i forbindelse med Amerikas indgriben igennem efterkrigstiden - i Vietnam, Centralamerika, Mellemøsten og andre steder. Et af Chomskys hovedsynspunkter er, at USA bør være underlagt de samme moralske standarder, som de forlanger af andre. The fast runner Filmen er en storslået saga baseret på gamle inuit-legender om følelser og kampe, om ondskab og kærlighed, om uret og ret og om nødvendigheden af at finde løsninger på stærke konflikter. Det lille inuitsamfund har i 20 år levet i ondskabens ubalance skabt af en ukendt shaman. Men nu træder 2 brødre, Armaqjuag - Den Stærke og Atarnajuat - Han som løber Hurtigt - frem for at tage udfordringen op. opdateres hver uge Aktiv Nyt 1. halvår

20 Kurser Engelsk for lidt øvede Engelsk Hold 1 Lær at forstå og blive forstået. Vi tager livtag med det engelske sprog i en hyggelig og afslappet atmosfære. Grammatikken er ikke så vigtig, det handler om at forstå og blive forstået. Vi arbejder med lette tekster, lydbånd, billedmateriale, sange, spil og pararbejde. Deltagerne tilegner sig et basis-ordforråd, der kan bruges i dagligdags situationer. Tysk Hold 5 Det er aldrig for sent at prøve noget nyt eller genopfriske gammel viden. Vi vil arbejde med tysk til rejsebrug og daglig tale. Der lægges op til at forstå og blive forstået, når vi er på besøg i Tyskland. Grammatikken er ikke så vigtig. Underviser: Lærer Jørn Fredbøg Tirsdage kl Klostergade 37, rød etage, lokale 5 18 lektioner. Start 22. januar Pris: 535,-/355,- Underviser: Lærer Viv Raundorf Torsdage kl Klostergade 37, gul etage, lokale 2 24 lektioner. Start 17. januar Pris: 700,-/460,- Engelsk for øvede Hold 2 Styrk ordforrådet og få indblik i forholdene i engelsktalende lande. Du forstår rigtig meget og kan også gøre dig forståelig i mange situationer, men du mangler ord og faste vendinger, når du skal føre en samtale på engelsk Underviser: Lærer Viv Raundorf Torsdage kl Klostergade 37, gul etage, lokale 2 24 lektioner. Start 17. januar Pris: 700,-/460,- Hold 3 Engelsk for øvede Lær at forstå og blive forstået. Vi tager livtag med det engelske sprog i en hyggelig og afslappet atmosfære. Grammatikken er ikke så vigtig, det handler om at forstå og blive forstået. Vi arbejder med lette tekster, lydbånd, billedmateriale, sange, spil og pararbejde. Deltagerne tilegner sig et basis-ordforråd, der kan bruges i dagligdags situationer. Underviser: Lærer Viv Raundorf Fredage kl Klostergade 37, gul etage, lokale 2 24 lektioner. Start 18. januar Pris: 700,-/460,- Turen går til Goslar Hold 6 Som forberedelse til Århus Pensionistsamråds - Kursusvirksomhedens tur til Goslar giver Jørn Fredbøg en introduktion til Harzen og Goslar. Hør om områdets historie, folk, geografi og seværdigheder. Underviser: Lærer Jørn Fredbøg Tirsdage kl Klostergade 37, rød etage, lokale 5 4 lektioner. Start 8. april Pris: 125,-/85,- 20 Aktiv Nyt 1. halvår 2008

Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6)

Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6) 2. halvår 2008 36. årgang Aktiv Nytprogram & magasin for seniorer i århus Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6) Fremtidens

Læs mere

Aktiv Nyt. Kom og vær med... Program for seniorer i Århus. benyt de gode tilbud. Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37

Aktiv Nyt. Kom og vær med... Program for seniorer i Århus. benyt de gode tilbud. Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37 Aktiv Nyt Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37 Program for seniorer i Århus Kom og vær med... benyt de gode tilbud 2. halvår 2007 35. årgang Leder Nye tider nye skikke Som det ældste

Læs mere

Nye horisonter. Sporskifte i Klostergadecentret Læs mere på side 2 KlosterCaféen kom med til åbningen! Læs mere på side 6

Nye horisonter. Sporskifte i Klostergadecentret Læs mere på side 2 KlosterCaféen kom med til åbningen! Læs mere på side 6 1. halvår 2010 38. årgang Aktiv NytAktivitetsprogram for seniorer i Århus Nye horisonter Sporskifte i Klostergadecentret Læs mere på side 2 KlosterCaféen kom med til åbningen! Læs mere på side 6 LEDER

Læs mere

NETVÆRK! Alle vore tilbud er nu emneopdelt Læs mere fra side 10 Facebook - nu med Klostergadecentret! Læs mere på side 9

NETVÆRK! Alle vore tilbud er nu emneopdelt Læs mere fra side 10 Facebook - nu med Klostergadecentret! Læs mere på side 9 2. halvår 2009 37. årgang Aktiv NytAktivitetsprogram for seniorer i Århus NETVÆRK! Alle vore tilbud er nu emneopdelt Læs mere fra side 10 Facebook - nu med Klostergadecentret! Læs mere på side 9 LEDER

Læs mere

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 Aktiv Nyt 1. halvår 2014-42. årgang 0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 TEMA-NUMMER OM DIGITALISERINGEN Også i dette nummer: NYE VISIONER GENERALFORSAMLING SØNDAGSFROKOST TELEFONKÆDER

Læs mere

Helårshæfte 2015-43. årgang 50 år 1965-2015. Jubilæum

Helårshæfte 2015-43. årgang 50 år 1965-2015. Jubilæum Aktiv Nyt Helårshæfte 2015-43. årgang 50 år 1965-2015 Jubilæum I huset er også: KlostergadeCentret Klostergade 37 8000 Aarhus C Tlf.: 86 19 25 30 www.klostergade.dk Telefontid: 9.00-12.00 Kontortid: 10.00-12.00

Læs mere

2. halvår 2014-42. årgang. Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3

2. halvår 2014-42. årgang. Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3 Aktiv Nyt 2. halvår 2014-42. årgang Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3 I huset er også: KlostergadeCentret Klostergade 37 8000 Aarhus C Tlf.: 86 19 25 30 Koordinator Lise Legarth ll@klostergade.dk

Læs mere

& FORENINGER HOBBYKÆLDER CAFÉ HERREVÆRELSE IT-VÆRKSTED

& FORENINGER HOBBYKÆLDER CAFÉ HERREVÆRELSE IT-VÆRKSTED KlostergadeCentret 1. halvår 2011 39. årgang Aktiv Nyt MAGASIN for seniorer i Aarhus KLUBBER & FORENINGER HOBBYKÆLDER CAFÉ HERREVÆRELSE IT-VÆRKSTED 3 Leder INDHOLD 4+5 Klubber & Foreninger... 7 nye - og

Læs mere

OK-Klubben. - er for alle voksne KURSUSPLAN PROGRAM. OK-Klubben - er for alle voksne

OK-Klubben. - er for alle voksne KURSUSPLAN PROGRAM. OK-Klubben - er for alle voksne OK-Klubben - er for alle voksne Ålegården 3 6000 Kolding Tlf. 75 52 47 67 ok@kolding.dk www.ok-klubben.dk 1 PROGRAM 1. januar 1. januar - 30. - 30. juni juni 2011 2014 KURSUSPLAN for dag- for dag- og og

Læs mere

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37.

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37. Nummer 2, 19. årgang, februar 2013 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Pers hus brændte ned Læs side 3 Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19 Den første

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og

Læs mere

KULTUR 2013/2014. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune

KULTUR 2013/2014. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune KULTUR 2013/2014 posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune Foreninger og institutioner Navne og adresser Frit Oplysningsforbund Nordfyn....Side 4 Vera Andersen,

Læs mere

HELNÆSPOSTEN 10. Borgermøde i Helnæs Forsamlingshus. om landsbyplan. Helnæs Made skal ikke fredes Side 10. Kite-surfing Side 6 og 8

HELNÆSPOSTEN 10. Borgermøde i Helnæs Forsamlingshus. om landsbyplan. Helnæs Made skal ikke fredes Side 10. Kite-surfing Side 6 og 8 HELNÆSPOSTEN 10 Oktober 2007 2. årgang nr. 10 Løssalg 10,00 kr. Kite-surfing Side 6 og 8 Helnæs Made skal ikke fredes Side 10 Borgermøde i Helnæs Forsamlingshus om landsbyplan Fortsættes på side 4-5 Første

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Esplanaden. Beboerbladet. Antenneforeningen om forstyrrelserne på nettet side 3. Drengene i Perlen: En succeshistorie side 10-11

Esplanaden. Beboerbladet. Antenneforeningen om forstyrrelserne på nettet side 3. Drengene i Perlen: En succeshistorie side 10-11 Esplanaden Beboerbladet April 2010 Årgang 14 nr. 3 Antenneforeningen om forstyrrelserne på nettet side 3 Drengene i Perlen: En succeshistorie side 10-11 Formanden har ordet side 18 side 8 KulturWeekend

Læs mere

AktivitetsBladet KOM MED! NR.3 DANSKE SENIORER VI HJÆLPER HINANDEN

AktivitetsBladet KOM MED! NR.3 DANSKE SENIORER VI HJÆLPER HINANDEN AktivitetsBladet KOM MED! DANSKE SENIORER VI HJÆLPER HINANDEN NR.3 EFTERÅRET 2014 De Ældres Dag 2014 I år fejrer vi De Ældres Dag på Københavns Rådhus med at synge fællessang sammen med kunstnerne. Der

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

august 2014 // nr. 4 Aarhus kommune For seniorer og andet godtfolk! Tema Festuge 2014 same but different!

august 2014 // nr. 4 Aarhus kommune For seniorer og andet godtfolk! Tema Festuge 2014 same but different! august 2014 // nr. 4 Aarhus kommune For seniorer og andet godtfolk! Tema Festuge 2014 same but different! Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Antistatisk Dokumenteret med mere end 300 in-vitro/in-vivo studier 1 Teva Denmark A/S lancerer

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2014/2015 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere