ntsmb Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ntsmb Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning"

Transkript

1 ntsmb Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning præsenterer sammen med Institut for Filosofi og Religionsstudier, SDU i Odense Det 8. nationale møde i NTSMB 6. maj 2005 Musik og betydning - i praksis Music and Death Program med abstracts

2 ntsmb Det 8. nationale møde i NTSMB 6. maj 2005 Program Fredag den 6. maj Mødested: U100, Syddansk Universitet i Odense, Campusvej 55, Odense. Kl , U100 Registrering og kaffe Kl , U100 Velkomst ved bestyrelsen Kl , U100 Dommedag nu! Tanker i forbindelse med en komposition af et requiem Bo Gunge (komponist) Kl , U100 Skabelsesberetning i lydlig nutid Hans Sydow (komponist, organist, Vestjysk Musikkonservatorium) Kl Frokost (for tilmeldte NTSMB medlemmer) Sted: Konferenceafdelingens restaurant Kl , U100 The Acousmatic Music Environment et lydlaboratorium for børn udviklet i samarbejde med Experimentariet i Hellerup Morten Brejnbjerg og Rasmus Lunding (Multimedieuddannelsen, AU) Kl Kaffepause (for tilmeldte NTSMB medlemmer) 2

3 Kl , U100 Musik og socialitet Anja Følleslev (Center for Engelsk, SDU) Kl , U100 Real Rap om forhandlingen af hiphop i dansk populærmusikkritik Mads Krogh (Afdeling for Musikvidenskab, AU) Kl , U100 Afrundende diskussion og meddelelser fra bestyrelsen NTSMB s bestyrelse Cynthia Grund (formand) Hjarne Fessel (næstformand) Anna Tjagvad (sekretær) Anette Samsø (kasserer) Kasper Eskelund (JMM-ansvarlig) Thomas Blomseth (it-ansvarlig) Mathias Christensen (it-ansvarlig) Erik Christensen (fundraiser) Amalie Ørum (fundraiser) Jan Hatt-Olsen (presse/pr) Anja Følleslev (lokalansvarlig) 3

4 ntsmb Det 8. nationale møde i NTSMB 6. maj 2005 Abstracts Fredag den 6. maj Kl , U100 Dommedag nu! Tanker i forbindelse med en komposition af et requiem Bo Gunge (komponist) I efteråret 2004 uropførtes et Requiem, som jeg komponerede i Hvad vil det sige at itonesætte den katolske dødsmesse i starten af det 21. århundrede? Hvilke tanker ligger bag, når komponisten ikke har noget nært forhold til katolsk religiøs praksis, og når kunstmusikken ellers i mange år i det store og hele har ladt den religiøse musik i stikken? Kl , U100 Skabelsesberetning i lydlig nutid Hans Sydow (komponist, organist, Vestjysk Musikkonservatorium) Komponisten Hans Sydow fortæller om og spiller uddrag af sit værk Mannakorn en elektroakustisk messe for orgel, computer og sanger, som blev uropført i Odder Sognekirke oktober 2004 af organisten Grethe Moesgaard Gammelmark, sangerinden Gertrud Exner og Hans Sydow ved computeren. Mannakorn er en skabelsesberetning i lyd. Grundlaget er Bibelens beretning om skabelse og kaos, omsat til lydlig nutid. Orglets klassiske klang smelter sammen med computerens mulighed for at inddrage al verdens lyd - og skaber et klangrum, der både spiller med og mod kirkens traditioner. På samme måde bruges stemmen både som traditionel sangstemme og i en række opklippede og bearbejdede tekst/lyd indslag. Endvidere er et af årets konfirmandhold ved Odder Sognekirke blevet inddraget i skabelsen af værket - med optagelsen af en række lydvignetter, som gennemspiller temaet om skabelse og kaos, sådan som det lyder i deres hverdag. 4

5 Kl , U100 The Acousmatic Music Environment et lydlaboratorium for børn udviklet i samarbejde med Experimentariet i Hellerup Morten Brejnbjerg og Rasmus Lunding (Multimedieuddannelsen, AU) Oplægget vil præsentere ideen bag det akusmatiske musikmiljø, de tekniske og pædagogiske overvejelser, samt demonstrere enkelte af de udviklede musikinstrumenter/lydmanipulatorer. Kl , U100 Musik og socialitet Anja Følleslev (Center for Engelsk, SDU) Musik er vigtig for vores måde at udvikle os på som mennesker og sociale væsener. I mit speciale "the Musical Influence on Human Development" har jeg blandt andet set nærmere på, hvordan musiske elementer indvirker på socialiteten. I dette oplæg vil jeg fokusere på, hvordan musiske elementer helt naturligt er en del af indlæringsprocessen af socialitet, kognitivitet, motorik og sprog både før og efter fødslen. Jeg ønsker at påvise, hvordan sproglige elementer som for eksempel intonation, rytme, pitch og lignende (babytalk) viser og indirekte instruerer en nyfødt i, hvordan man som menneske kommunikerer og begår sig socialt. Også før fødslen indlæres sociale normer, både via musiske elementer og gennem moderens psykiske og fysiske tilstand. Kl , U100 Real Rap om forhandlingen af hiphop i dansk populærmusikkritik Mads Krogh (Afdeling for Musikvidenskab, AU) Den journalistiske musikkritik, som den praktiseres i aviser, musikblade og magasiner, spiller en central rolle for konceptualiseringen af ny musik og musikkultur, bl.a. gennem introduktionen og forhandlingen af en stadig strøm af genrebegreber. Jeg søger i dette indlæg, at belyse den forhandling af begrebet hiphop, som finder sted i dansk populærmusikkritik fra genren introduceres i 1983 til i dag. Det er antagelsen, at kritikken artikulerer (afspejler og konceptualiserer) genrens udvikling musikalsk og kulturelt, og her er således tale om en diskursiv naturaliseringsproces, i hvilken forståelsen af begrebet hiphop gradvist ændres fra eksotisk modedille og subkultur til metagenre og massekultur. Indlægget vil i særlig grad fokusere på de værdimæssige tematikker, som forhandles i mødet mellem hiphopkulturens egne repræsentanter og den etablerede (rock)kritik, dvs. i brydningen mellem kulturen og kritikkens insidere og outsidere. 5

6 Noter: 6

7 Noter: 7

8 NTSMB en kort introduktion I vores daglige omgang med musik synes den at sige os noget ganske særligt. Vi tildeler den uden at tænke over det et betydningsindhold. Men hvad dette indhold består i, og hvordan det kan beskrives, har intensivt optaget filosofien og musikforskningen i århundreder og rejser samtidig en lang række grundlæggende spørgsmål vedrørende betydningsbegrebet og menneskelig erkendelse i det hele taget. Teoretiseren over betydningsbegrebet har hidtil primært været af sprogfilosofisk observans eller taget sit udgangspunkt i sproget, men der kan i dag spores en stor interesse for at udvide forskningen til at omfatte ikke-sproglig betydning i almindelighed og til i særdeleshed at omfatte netop musikken og dens særlige betydninger. Netværket har til formål at etablere en vedvarende kontakt mellem landets Institutionelt og geografisk spredte forskere med interesse for problemstillinger, der vedrører musik og betydning, og muliggøre løbende diskussion og publicering af forskningsresultater. NTSMB ser det ligeledes som en af sine opgaver at fremme interessen for tværvidenskabelig forskning i betydningsproblematikker i det hele taget. I netværkets regi holdes internationale konferencer, hvor der inviteres centrale internationale forskere inden for feltet, indenlandske møder, der samler netværkets medlemmer, og mindre symposier, hvor enkelte af netværkets medlemmer vil præsentere deres forskning. Centralt i NTSMB s aktiviteter står dets websted med udgivelse af oplæg, diskussionsforum og almen information om netværkets arbejde (http://www.humaniora.sdu.dk/~ntsmb/). Artikler udgives i det permanente peer-reviewed onlinetidsskrift for musik- og betydningsstudier JMM: Journal of Music and Meaning på hjemmesiden NTSMB kan i kraft af sine allerede tilknyttede udenlandske forskere styrke de internationale kontakter til et dansk forskningsmiljø for musik og betydning samt formidle dets forskning til internationale forskningsmiljøer med tilsvarende interesser. Netværkets administrative hovedsæde er Institut for Filosofi og Religionsstudier, SDU i Odense. Netværket blev officielt etableret den 1. september 2001 med en toårig bevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd. Den 14. november 2003 afholdt NTSMB stiftende generalforsamling, og NTSMB fungerer nu således som forening. På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget, at medlemskabet i NTSMB fremover er omfattet af et kontingent på kr. 100,- pr. år. Kontingentet løber fra 1. januar til den 31. december. For information om medlemskab i NTSMB se venligst netværkets websted. Hold venligst øje med NTSMB s websted for nærmere oplysninger om kommende arrangementer. NTSMB in Brief In our daily interactions with music, it appears to communicate something special to us and to afford us a medium for expressing ourselves. We experience it as being meaningful. What the nature of this meaning might be and how it can be described has engaged philosophy and musicology for centuries. This conviction that music is in some way meaningful raises a number of basic questions related to the concept of meaning, and to human cognition in general. Theoretical reflection over the concept of meaning has so far primarily come from within philosophy of language, or taken language as its point of departure. We are seeing, however, a growing interest in extending theoretical reflection over the concept of meaning to include issues regarding non-linguistic meaning in general and musical meaning in particular. The purpose of NTSMB is to establish and maintain contact among geographically and institutionally dispersed researchers within Denmark and the broader international research community who have interests relating to the study of music and meaning, and to enable ongoing discussions and on-line publication of research results. By disseminating knowledge through the network s website and by organizing public conferences, seminars, and lectures, NTSMB is working to increase awareness of national and international research within the field of music and meaning. A related objective of the network is to promote cross-disciplinary research in issues regarding non-verbal meaning in general. Central to the activities of NTSMB is the website which contains papers, a forum discussion and general information about the activities of the network. Articles are published in the permanent online peer-reviewed journal JMM: Journal of Music and Meaning (www.musicandmeaning.net). NTSMB Network for Cross-Disciplinary Studies of Music and Meaning is an open, Danish research network. It was officially founded September 1, 2001 on a two-year grant from the Danish Research Council for the Humanities (SHF). NTSMB became an independent research association on November 14, Membership dues are 100 DKK per year. The membership year is from January 1 until December 31. For information about becoming a member of NTSMB, please see the network s website. All who are interested in NTSMB s activities are welcome to visit our website regularly for news and announcements of upcoming events. 8

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 1 NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 Jeg skal som formand på bestyrelsens vegne indlede med et ønske om en god jul og viderebringe en række informationer og kommentarer her inden året rinder ud. Direkte kontakt

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Camilla Elisabeth Moring Ph.d.-afhandling fra forskningsprogrammet Videnshåndtering,

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Ekstern faglig evaluering af Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Vinter 2012 Indholdsfortegnelse: Introduktion 3 Indledende bemærkninger 3 Projektet 3 Projektets mål 4 Baggrund for den

Læs mere

Arbejdsglæde anno 2011

Arbejdsglæde anno 2011 Arbejdsglæde anno 2011 En undersøgelse af hvordan ledere kan skabe større arbejdsglæde for medarbejdere - herunder en kritisk diskursanalyse af hvordan der tales om arbejdsglæde i danske medier Udarbejdet

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere

Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere Efterår 2013 Indkomne svar til DMKLs sekretariatsleder på henvendelse til relevante videregående uddannelsesinstitutioner: 1) Rytmekons

Læs mere

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen. Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling Lise Bisballe Esben Hulgård Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship Masterafhandling Lise Bisballe, Esben Hulgård & Lars René Petersen Uddannelse til social entrepreneurship. Masterafhandling

Læs mere

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag SPROGFORUM NO. 12 Evaluering af sprogfærdighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777016351 Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag Redaktionen for nr. 12: Karen Lund og Michael Svendsen Pedersen. Indhold Forord Sprog og

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Kandidatspeciale Ved Tenna Eliasen 20022959 Institut for Informations- og Medievidenskab Århus

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder Nr. 2 september 2005 innovation i virksomheder Indhold Leder 3 Lars Qvortrup Den innovative organisation 4 Bo Eriksen Iværksætteres betydning for virksomheders 9 internationale udbredelse Tage Koed Madsen

Læs mere

Bynært Friluftsliv i Norden

Bynært Friluftsliv i Norden Bynært Friluftsliv i Norden Friluftsliv i byen værdier i hverdagen TemaNord 2006:552 Bynært Friluftsliv i Norden Friluftsliv i byen værdier i hverdagen. TemaNord 2006:552 Nordisk Ministerråd, København

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - kan det kommunikeres? En empirisk undersøgelse af forbrugeres modtagelse af virksomheders kommunikation af socialt ansvar. Speciale Heidi Hermansen Københavns Universitet

Læs mere

Musik som materiel praksis et aktør-netværks-perspektiv

Musik som materiel praksis et aktør-netværks-perspektiv MADS KROGH Mellem ting og sager Musik som materiel praksis et aktør-netværks-perspektiv Dagbladet Politiken bragte d. 26. december 2008 et to-siders opslag med et billede fra rockgruppen U2s arbejde i

Læs mere

Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring

Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring Integreret speciale i fagene Psykologi og Kultur- og Sprogmødestudier Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring Af: Evguenia Klementieva Vejledere: Charlotte Højholt

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere