Holmboer. som ikke kom hjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmboer. som ikke kom hjem. 1914-18."

Transkript

1 Holmboer som ikke kom hjem Forord. I anledning af 70-årsdagen for afslutningen af den første verdenskrig afholdt den lokalhistoriske gruppe i efteråret 1988 en udstilling, hvis hovedformål var at fortælle om de Holmboer som ikke kom tilbage fra den store krig. Vi bladede i gamle aviser, undersøgte tyske militærarkiver og vi talte med mennesker som kunne tænkes at have erindring om det som skete den gang. Selv om 70 år måske er en lang tid, så må man undres over, så lidt der er bevaret i erindringen om de folk som en gang var en del af Holm s hverdag. Men der var også personer om hvem man vidste en hel del, men det var kun et fåtal, den store del af dem vi søgte oplysninger om, var kun et navn blandt mange andre. Derfor er der stor forskel på, hvor meget vi ved om de forskellige mænd som ikke kom tilbage, for nogles vedkommende er det kun nogle få linier, for andres vedkommende er stoffet lidt mere fyldigt. Foruden personoplysninger havde vi fremlagt mange billeder og andet materiale med tilknytning til emnet, og på de følgende sider vises de oplysninger vi var i stand til at give om de Holmboer som ikke kom hjem. Jens Sandvei Kristen Grau. 9. januar september December Kristen Grau var søn af Ellen og Mathias Grau i Holmskov ( Hellesøvej 29), og var ved indkaldelsen i august 1914, karl på en gård i Pøl. Hans sødskende som mange kender, eller har kendt, var Peter, Christian, Jens, Mathias og Kathrine Grau. Kristen Grau faldt under Marneslaget den 6. september 1914 ved byen Esternay, ca. 75 km. øst for Paris. Han blev 23 år og var ikke gift.. Den 25. oktober 1914 blev der afholdt en sørgegudstjeneste i Nordborg Kirke, herom skrev Dybbøl-Posten den : "En Sørgegudstjeneste afholdtes i den herværende Kirke i Søndag Formiddag, over 5 unge mænd fra Nordborg og Landsogn som har maattet lade Livet paa Slagmarken. De fem unge Mænd var Ivan Schmidt og Christen Grau, Holm, Peter Christensen, Holbøl, Vognmand Christian Andersens Søn her fra Byen og Dr. Johannes Hansen, Kiel. Der var mødt mange Tilhørere. Pastor Weber talte dybt bevæget til Menigheden ud fra Dagens Tekst og manede alle til at lytte til Guds Ord og finde Trøst deri i de onde Dage. Præsten sluttede med en varm Bøn for de faldne og deres sørgende efterladte." Ivan Schmidt. 26.oktober oktober Ivan Schmidt var født på Greisbjerg, ( Lønsømadevej 15 ) som søn af Margrethe og Hans Schmidt. Hans Schmidt var født i Broballe og Margrethe var datter af skipper Lassen fra Nordborg, som en overgang var ejer af Greisbjerg. Kort før krigen blev Ivan Schmidt gift med Margrethe Hansen fra Tandslet, og overtog sine forældres ejendom. Allerede i de første augustdage i 1914 blev han indkaldt, og hans militærpapirer viser at han deltog i kampe ved Campenhout den , ved Charlepoint den , ved Tracy de Val i slutningen af september, og endelig var han med i slaget ved St. Amin den 5. oktober hvor han blev hårdt såret. Han blev indlagt på et lazaret i Noyon, men døde kort efter indlæggelsen, 31 år gammel. I Dybbøl-Posten bragtes følgende dødsannonce: Slægt og Venner bringes herved det Sorgens Budskab, at min højtelskede trofaste Mand, vor trofaste Broder og Svoger, Gdr. Ivan Schmidt, er faldet paa Slagmarken i Frankrig, næppe 32 Aar gammel. Holm den Margrethe Schmidt, født Hansen. Familien Schmidt, Holm. Familien Hansen, Tandslet. Sørgegudstjeneste finder Sted i Nordborg Kirke Søndag den 25. Oktober 1914, Kl.10 Formiddag. Senere må der være gået rygter om at Ivan Schmidt ikke skulle være død, idet vi i Dybbøl-Posten fra januar 1916 kan læse følgende: Oplysninger søges. Da der paa Als gaar Rygter om at Ivan Schmidt fra Holmskov ved Nordborg, ikke er falden, men at han ifølge Efterretninger fra en Fange der er blevet ført fra Marokko til en Fangelejr i Frankrig, skulde befinde sig i Fangenskab i Marokko, bedes enhver der 1

2 kan give nogen Oplysning om Sagens sammenhæng, venligst om at meddele sin Adresse til Margrethe Schmidt, Neder Tandslet paa Als. I Ivan Schmidt s ægteskab var der ingen børn, og efter hans død tog hans kone tilbage Tandslet hvor hun var født. I min barndom er der blevet talt meget om den skændige måde, på hvilken enken kom bort fra Greisbjerg på. Så vidt jeg har forstået er Margrethe Schmidt blevet smidt ud fra gården af sine svigerforældre, hvorefter de selv har overtaget ejendommen. Senere blev Greisbjerg overtaget af Mathias Hellesøe, som var gift med Ivan s søster Else Hans Johannsen Hellesøe. 3. august november Hans Johannsen Hellesøe var født på Hellesøhave som søn af Mathias Hellesøe og Anna, f. Steg. Han købte en ejendom i Holm, (Møllegade 3) og blev gift med Ellen Struck fra Dyvig. I ægteskabet var der 6 børn: Mathias, Hans, Frederik, Anna, Marie og Ellen. Efter sin indkaldelse til militæret blev han sendt til østfronten, men det menes ikke at han har deltaget i egentlige kamphandlinger. Han har været beskæftiget ved en bagerikolonne, et arbejde som førte ham vidt omkring i Polen og Lithauen. I sin dagbog som desværre er forsvundet, nævner at han har været i Wilna, Warzawa og Kaunas. I følge hans familie blev han efteråret 1915 hårdt angrebet af dysenteri, og da han ikke kom på lazaret i tide, medførte denne sygdom døden. Det tyske Sterbennebenregister siger at han døde som følge af "Bauchschuss" på et lazaret i Bonifacio. Bonifacio er ifølge hans familie et gods i Polen. Hans Hellesøe døde den 17.november 1915 i en alder af 44 år. Hans Sandvei. 3.november september Hans Sandvei var født i Holm Kro, ( Møllegade 1) og var bror til kromanden Andreas Sandvei. Hans Sandvei havde lært købmandsfaget og var ved indkaldelsen i august 1914, ansat på et handelskontor i Lübeck. Han faldt, som den første fra Holm, i Frankrig den 4.september 1914, knap 29 år. Han var ikke gift. Christen Jessen var ældste søn af Hans Jessen og Karen, f. Clausen, på Damkær (Møllegade 74.) I sin soldatertid var han en del sammen med Christian Jacobsen fra Nørrelykke, som ofte omtaler Christen Jessen i sine breve, og de fik begge den samme skæbne at falde ved floden Somme i Frankrig. I følge Sterbenebenregister faldt Christen Jessen den 23.oktober 1917 foran Houth-hulster Wald som følge af et brystskud og han blev begravet på Ehrenfriedhof St. Joseph. Christen Jessen blev 21 år og var ikke gift. Hans fødegård blev senere overtaget af hans bror Mads Jessen. Christian Jacobsen. 13.juli august Christian Jacobsen var søn af landmand Jørgen Jacobsen i Nørrelykke, (Hopsømadevej 7.) Han blev indkaldt til militæret den 1.november Ved indkaldelsen var han karl på Hjortspring ved Svenstrup. En af hans medtjenere, en fodermester, tilbød at hjælpe ham til Danmark for at undgå militærtjenesten, men Christian Jacobsen turde ikke tage imod tilbudet, ingen kunne på det tidspunkt se, hvilken udgang krigen ville få, og skulle det ende med en tysk sejr, ville der heller ikke være nogen sikkerhed i Danmark. 10 måneder efter indkaldelsen, den 31 august 1916, faldt Christian Jacobsen ved Somme. Den officielle tabsliste fra den 5.oktober 1916 melder ham savnet, men der gik yderligere et par måneder før familien fik underretning om hans skæbne, det sket på den måde at en af hans kammerater, en Møller fra Sjellerup, var hjemme på orlov, og kunne fortælle at Christian Jacobsen var faldet ved Somme. Han blev godt og vel 20 år og var ikke gift. Henrik Clausen. 11.marts oktober Henrik Clausen var murer og boede på Møllegade 70. Han var søn af arbejder Henrik Clausen, Lebøllykke, Sarup og var gift med Anna Marie Tonesen fra Mels. Under det tyske tilbagetog på vestfronten i efteråret 1918 blev Henrik Clausen, den 19.oktober 1918, dræbt i Charleroi i Belgien, og blev den 25.oktober begravet på kirkegården Montignies-Nouille. Han blev 42 år og efterlod sig, foruden sin kone, 5 børn. Også hans mor overlevede ham, hun boede i Augustenborg. Christen Petersen Jessen. 6.oktober oktober Peter Willesen. 25.december ktober

3 Peter Willesen boede på Damgade 18, en ejendom han havde overtaget efter sine forældre, Karen og Hans Willesen. I maj 1911 blev han gift med Mette Marie Møller fra Skaborg og de fik siden to piger, Karen og Nora. Peter Willesen var en af dem som skulle møde på første mobiliseringsdag, den 2.august I lang tid bestod hans indsats i at bevogte russiske krigsfanger, men senere kom han til at gøre tjeneste på både øst- og vestfronten, hvor han den 20.juni 1917 fik tildelt Jernkorset. Peter Willesen faldt ved Verdun i Frankrig den 13.oktober 1918, 40 år gammel. Hans enke blev senere gift med Johan Lemmeke. Peter Jensen Sandvei. 11.februar april Peter Sandvei var født og boede på Sandvejgaard, og var i 1903 blevet gift med Marie Henriksen fra Mels. I han militærpapirer ser vi at han deltog i 24 slag, fra begyndelsen af krigen og indtil sin død i I nærheden af den russiske grænse blev han den 16.juli 1915, såret af en shrapnellkugle i højre ben og måtte tilbringe flere uger på et lazaret, hvorefter han kom på rekreationsorlov. Herom skrev Dybbøl-Posten den : Hjemme paa Orlov. Gaardejer P.Sandvej, Holm, der i flere Uger har ligget paa Lazarett nær ved den russiske Grænse, saaret i et Ben, er nu kommen hjem paa Rekreationsorlov. Senere kom P.Sandvej til vestfronten, hvor han den 18.april 1917 blev hårdt såret, "bei Eisenbahndamm bei Remericourt - Bauchschuss - im Lazarett tot eingeliefert". Han blev begravet den 21.april på kirkegården i Jouzancourt. Han var 38 år. Efter familiens ønske blev han senere gravet op, og hans lig blev i en zinkkiste ført til Nordborg Kirkegaard. Da hans grav i Frankrig blev åbnet, havde man identifikationens skyld, tilkaldt hans nabo fra Holm, Jens Hansen, som også var tysk soldat. Peter Sandvej efterlod sig foruden sin kone, en søn Jens Sandvej. Hans enke Marie blev senere gift med Nis Skov. Jørgen Johnsen. 23.juli september Jørgen Johnsen var født i Holmskov, hvor han forældre, Anna og Jens Johnsen havde en landejendom. ( Hellesøvej 21). Som tysk soldat blev han den 15.september 1916, om formiddagen klokken 11.45, hårdt såret under kampe ved Chaulines i Frankrig. I en uges tid lå han på et lazaret i Ham og her døde han om morgenen den 23.september 1916, kl Herom skrev Dybbøl-Posten den : Død af sine Saar. Parcellist Jens Johnsen og Hustru i Holmskov, har modtaget den sørgelige Meddelse, at deres ældste Søn, efter haarde Saar, er afgaaet ved Døden paa et Feltlazarett. Jens Johnsen, som blev 23 år, og var ugift, blev begravet på kirkegården i Ham. Byen Ham ligger ca. 110 km. NØ for Paris. Marius Gadmand. 8.februar april Marius Gadmand var ældste søn af Christine og Hans Gadmand fra Damgade 8. Han havde fem sødskende, fire søstre som var ældre, samt en yngre bror, Peter. Hans far, maskinbygger Hans Gadmand var død allerede i Marius var en af dem, som under krigen blev indkaldt til en hurtig uddannelse, for, så snart som muligt, at blive indsat ved fronten. I oktober 1916 blev han let såret, og fik den 26.oktober tildelt Jernkorset af 2.klasse. Han omkom syd for Arras i Nordfrankrig den 9.april 1917 og blev 21 år gammel. Der gik lang tid inden familien erfarede noget om hans skæbne, først 10 måneder senere, i januar 1918, blev han meldt død. Hans fødehjem blev senere overtaget af hans bror Peter Gadmand. Peter Christensen. 22.juli maj Peter Christensen er en af dem som vi ved meget lidt om. Vi ved at hans far var snedker og boede på Damgade 45. Under krigen gjorde Peter Christensen tjeneste på marinestationen i Høruphav, med stillingsbetegnelsen "Bootsgast". Han tog sig selv af dage den 22.maj 1918, og blev to dage senere begravet i Flensborg. I de tyske papirer står: "Selbstmörder. Der Ortsgeistliche sprach in Ziwilkleidung am grabe." Peter Christensen som ikke var gift, blev 41 år. 3

4 Mathias Hellesøe. 30.marts august I november 1915 døde Hans Hellesøe, (Møllegade 3) på østfronten. 9 måneder senere faldt hans søn Mathias Hellesøe på vestfronten, han blev dræbt under Sommeslaget i Nordfrankrig den første dag han var kommet til fronten. I Dybbøl-Posten fra den 21.september 1916 kan vi læse følgende: Saaret og savnet. Gdr. Hans Hellesøe s Enke fra Holm har fra en Kammerat af hendes Søn, faaet Efterretning om at denne efter at være blevet saaret i det ene Ben, er savnet. Moderen venter ængstelig paa nærmere Efterretning. Faderen døde i Foraaret paa et Lazarett i Vest. Sommeslaget som varede i fire og en halv måned, fik navn efter floden Somme, der udspringer i nærheden af St. Quentin og som udmunder i den engelske Kanal. Mathias Hellesøe fandt døden den 31.august 1916, han var 20 år og ugift Hans Petersen. 30.marts juli Hans Petersen var fra Holmskov, (Lønsømadevej 20) og var gift med Nora, født Mathiesen, og havde 3 piger: Marie, Kirstine og Nora. Under krigen i Frankrig pådrog han sig lungebetændelse og kom på krigslazarettet "Heiliger Joseph" i Chauny hvor han døde den 10.juli 1915 om formiddagen kl Dødsårsagen angives som "Fieberdelirien bei Lungenentzündung". Dybbøl-Posten skrev den : Død undervejs. Parcellist H. Petersen, Holmskov, er undervejs til Fronten blevet syg af Lungebetændelse og afgaaet ved Døden. Petersen var en brav og flittig Mand, han efterlader Hustru og 4 smaa Børn. Thomas Nørrelykke. 5.februar juni Thomas Nørrelykke var ældste søn af Hans Jensen Nørelykke fra Nørrelykke- gaard. I årene aftjente han sin værnepligt ved Füsilierregiment 86, der var stationeret i Thorn, Westpreussen, få kilometer fra grænsen til det russiske czar- rige. Under verdenskrigen kom han til vestfronten, og han faldt ved Moulinville i Frankrig den 6.juni I lang tid, knap et år, var han meldt savnet, herom kan vi læse i Dybbøl-Posten den 16.september Der bedes om oplysning. Gdr. Hans Nørrelykke i Holm, Nordborg, har siden Krigens Begyndelse i 1914, haft en Søn, Gefreiter Nørrelykke, med i Krigen vestpaa. Siden den 6.Juni 1915, her efter en Kamp ved Moulin, har den unge Mand, 26 Aar, været savnet, og man ved ikke med Bestemthed om han er saaret, død eller i Fangenskab. Forældrene har gennem Røde Kors i Genf og flere Steder, forsøgt at faa Oplysninger om deres Søns Skæbne, men hidtil forgæves. De beder nu om gennem Bladene, hans Kammerater i Felten, eller hvem der ellers kan og vil, give paalidelige Efterretninger om Sønnen, at sende disse under ovenstaaende Adresse. Den savnedes Adresse var: Gefreiter Nørrelykke, 3.Kompagni, Füsilierregiment 86, 1.Battalion, 18.Division, 9.Armekorps. Den samme avis skrev den 20.maj 1916: Efter et Aars Uvished. Gdr. Hans Nørrelykke ved Holm, har nu, efter en lang og pinlig Uvished, faaet Besked om at deres længe savnede Søn er faldet i frankrig i Juni Maaned 1915, altsaa for et Aar siden. Familien har oplyst, at en bekendt af Thomas Nørrelykke havde set hans lig i en massegrav, han havde fået halsen skåret over af Zouaver (franske kolonitropper). Denne bekendte underrettede præsten i Nordborg, hvorefter familien fik besked om hans skæbne. Thomas Nørrelykke som blev 25 år, var ikke gift, men havde en veninde, Marie Grau, et bekendtskab som hans forældre var meget imod. Hans Petersen blev begravet den 12. juli 1915 på kirkegården i Chauny, i departementet Aisne i Nordfrankrig. Han blev 45 år. Christen Mathiesen. 17.april april Christen Mathiesen var søn af Anna Chathrine og Hans Mathiesen, som boede på Damgade 9. 4

5 I begyndelsen af krigen, den 13.november 1914, blev Christen Mathiesen gift med Maren Jessen Hjuler fra Bøgehoved, og de fik senere en datter. Vi ved ikke meget om Christen Mathiesen, kun at han faldt i Frankrig den 16.april 1917, dagen før han ville være fyldt 29 år. Hans kone, Maren, flyttede fra Holm straks efter sin mands død. Foruden de 17 navne der er nævnt på mindestenen på Nordborg Kirkegård, fremgår det af de tyske arkiver, at der var flere Holmboer som mistede livet i den store krig, vi kan finde navne på unge mænd som var "wohnhaft in Gemeinde Holm". Dem vi kender navnene på er følgende: Hans Carl Hansen. Født i Egernsund, boende i Holm. Søn af Carl Hansen, Varnæs. Hans Carl Hansen er muligvis død i november 1914, og ligger begravet på kirkegården i Wionczyn-Dolny, Lodz. Han blev 21 år. Peter Kramer. 30.maj november Peter Kramer boede i Holm hvor han også var født. Hans mor var Anna Marie Kramer. Ved indkaldelsen tjente han ved gdr. Peter Bonde i Holm. Den 17.november 1914 blev han dræbt ved Zarski i Rusland, som følge af et skud i hovedet. Han blev 37 år. Han blev 27 år. Ved indkaldelsen var han karl hos gdr. Chr. Jessen i Holm. Et andet navn som må nævnes i sammenhæng med de faldne Holmboer er Hans Petersen Sandvei. 3.august april Hans Sandvei var født på Følkjærgaard i Holmskov som søn af Anne Margrethe og Peter Sandvei. Han købte en ejendom på Melsmark og blev den 21.maj 1908 gift med Anna Sofie Møller fra Broballe. Han faldt i april 1917 ved Arras, 35 år gammel. Han efterlod sig foruden sin kone 2 børn, Peter og Margrethe. Hans enke blev senere gift med Skovgaard-Jørgensen. Hvor mange Holmboer deltog i krigen? Det kan ikke siges med nøjagtihed, men en optælling som Chr. H. Christensen lavede for mange år siden, viser at mere end 60 har været indkaldt for en kortere eller længere tid. Nogen har været inde i en måske en måned, og er så af en eller anden grund blevet hjemsendt, andre har været inde hele krigen igennem, kun afbrudt af nogle korte orlover. Man kan roligt sige, at det er kun de færreste familier som har undgået at måtte afgive fædre eller sønner til den tyske krigsmaskine. Nogen kom hjem igen, andre blev derude, og andre pådrog sig så svære skader at deres liv for stedse var ødelagt. Julius Ludwig Brause. Krigsfrivillig Julius Ludwig Brause var født i Freiburg og boede i Holmskov. Hans far var afdøde Georg Brause som sidst boede i Schweidnitz. Julius Ludwig Brause faldt ved Moulin den 14.juni 1915, klokken 18,30. Han blev 22 år. Hans Petersen. Faldet den 4.oktober 1915 ved St. Marie au Py, 20 år gammel. Han var født i Asserballe og boede i Holm. Han blev dræbt af et sprængstykke i brystet. Christian Paulsen. Landvidenskabelig arbejder Christian Paulsen var født i Dalgaard, Aabenraa, og var sidst boende i Holm. Faldet ved Bus, Roye, den 2.maj 1918, 19 år gammel. Jørgen Jensen. Født i Iller, sidst boende i Holm. Han faldt den 29.maj 1918 i kampene ved Ancre, Somme og Avre. 5

Holmboer. som ikke kom hjem Forord.

Holmboer. som ikke kom hjem Forord. Holmboer som ikke kom hjem. 1914-18. Forord. I anledning af 70-årsdagen for afslutningen af den første verdenskrig afholdt den lokalhistoriske gruppe i efteråret 1988 en udstilling, hvis hovedformål var

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Introduktion Artiklen er en bearbejdet udgave af en 2.g-historieopgave, som Kathrine Lemmeke Madsen, 2.k på Fredericia Gymnasium,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914

Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914 Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914 til 1921 nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67. Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. Kirkebogen.

Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67. Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. Kirkebogen. Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67 Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. fortæller: Kirkebogen Viet den 20.nov.1712 Peder Pedersen * ca. 1676. af Oksbøl. Dorothea

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

"Jeg har været med i over 30 Stormløb, så jeg ser på det som et helt Vidunder, at jeg endnu er i Live, men det har jo nu været Skæbnens Vilje".

Jeg har været med i over 30 Stormløb, så jeg ser på det som et helt Vidunder, at jeg endnu er i Live, men det har jo nu været Skæbnens Vilje. Indslag om Christian Tastesen til Jyske Vestkysten september 2015 En sønderjysk soldats liv og krigsminder fra første verdenskrig - har det relevans i dag? Efter at have deltaget i 1. verdenskrig i fire

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Opgaver til Med ilden i ryggen

Opgaver til Med ilden i ryggen Opgaver til Med ilden i ryggen Hvem er brevet til: Kapitel 1 Hvem er det fra? Der er 2 grunde til at han skriver brevet: Første grund: Anden grund: Hvem er Ines? Hvad er faderens arbejde? Hvad betyder

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Nye oplysninger januar 2009

Nye oplysninger januar 2009 Nye oplysninger januar 2009 Af Lisbeth Bak 1. Jens Olesen Bruun og Charlotte Amalie Johansdatter Sporman 2. Efterkommere af Rasmus Michelsen og Karen Sørensdatter Hiorth 1. Jens Olesen Bruun og Charlotte

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

FT 1845 og 1855 Hundslev/Notmark sogn, renskrevet og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og 1855 Hundslev/Notmark sogn, renskrevet og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup indersted 1 Dorothea Christine Alme EK???? 1803 42København enke? bliver underh. af sin nr 1 2 Thora Mathine Ronacher U 28.03 1835 10 Ballegaard, Sottrupskovdatter fraskildte mand indersted 1 Jørgen Peter

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 Til samtlige husstande i Dover sogn Dover Sogn 17. årgang nr. 2 Marts 2015 Tekst: Britta Andersen, Hinnerup. TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 I min barndom var Pastor

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Fødte 1867 Drenge Jørgen Matthiesen Hans Lorentsen Jebsen Jens Jacobsen Jørgen Thomsen Hans Peter Jørgensen Hans Christensen Hansen

Fødte 1867 Drenge Jørgen Matthiesen Hans Lorentsen Jebsen Jens Jacobsen Jørgen Thomsen Hans Peter Jørgensen Hans Christensen Hansen Fødte 1867 Drenge 18/1 24/1 Jørgen Matthiesen Indsidder Jørgen Matthiesen i Tandslet og hustru Maren Petersen 40 år Nr.1 Faddere: Peter Matthiesen Petersen i Tandslet, Boelsmand Christian Bladt ibid. Boelsmand

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

Folketælling 1845 Egen sogn Kildestedsnavn Familie nr. Adresse For- og efternavn Køn Ægtestand Alder Fødselsdag År Fødested Stilling

Folketælling 1845 Egen sogn Kildestedsnavn Familie nr. Adresse For- og efternavn Køn Ægtestand Alder Fødselsdag År Fødested Stilling ØSTERHOLM 44 familie 201 personer 1 Østerholm 1.a parcellisthus Jørgen Christiansen Miang M G 45 04.01 1800 Nyled parcellistejer 2 Østerholm 1.a parcellisthus Anne Cathrine Christensen K G 42 15.11 1803

Læs mere

Døde 1867 Mænd. 18/2 24/2 Peter Hansen Leimand 1 ¼ år Søn af Kaadner Peter Jørgensen Leimand i Ertebjerg

Døde 1867 Mænd. 18/2 24/2 Peter Hansen Leimand 1 ¼ år Søn af Kaadner Peter Jørgensen Leimand i Ertebjerg Døde 1867 Mænd 18/2 24/2 Peter Hansen Leimand 1 ¼ år Nr. 1 Søn af Kaadner Peter Jørgensen Leimand i Ertebjerg 17/4 23/4 Jørgen Christian August Bladt 8 mdr. Søn af Boelsmand Christian Hansen Bladt i Tandslet

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Hareskovbys første børnehave 50 år

Hareskovbys første børnehave 50 år 1 Hareskovbys første børnehave 50 år Et tilbageblik i 1986 Børnehaven var et pionerarbejde igangsat af det unge ægtepar, Svend og Ingeborg Lund, der i 1931 kom til Hareskovby som tilflyttere, de første

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Vognmand Jens Aage Jensen

Vognmand Jens Aage Jensen Vognmand Jens Aage Jensen Højlyngen 11, Simested 9620 Aalestrup TLF: 98649055 Tekst fra gamlelastbiler`s hjemmeside Vognmand Jens Aage er født d. 28 februar 1922. Han er søn af Ane Marie og Marius Jensen,

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

Hans Christensen, 1915-1995

Hans Christensen, 1915-1995 I følge min farfar blev Hans født kl. 23.55 den 25. januar 1915, men da uret i stuen gik 10 min. foran, blev datoen noteret som den 26. januar! Han er ældste søn ud af 3. Er hjemmefødt på adressen matr.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Smeden hed Peter Hansen

Smeden hed Peter Hansen Smedjen i Himmelev I Himmelev Sogns Historie fortælles, at smeden var en vigtig håndværker i landsbyen. Han skulle fremstille hestesko og plovskær. I 1787 hed smeden i Himmelev by Andreas Kamp. Sognet

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere