MÅLØV KIRKE DECEMBER MARTS Nr årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅLØV KIRKE DECEMBER 2012 - MARTS 2013. Nr. 3-30. årg."

Transkript

1 MÅLØV KIRKE DECEMBER MARTS 2013 Nr årg.

2 Prædikantliste LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen, EJ Elisabeth Jørgensen, NG Niels Granvig Kirkekaffe i kirken efter hver Højmesse 1. dec. 1. s. i adv. Kl Højmesse LH KL adventsmusikgudstjeneste MA & NG 9. dec. 2. s. i adv. Kl Højmesse LH Kl Børnejulegudstjeneste LH & EJ 16. dec. 3. s. i adv. Kl Højmesse MA 21. dec. Julegudstjeneste Kl LH Sønderhaven 23. dec. 4. s. i adv. Kl Højmesse MA 24. dec. Juleaften Kl MA Kl MA Kl MA Kl LH Kl LH 25. dec. Juledag Kl Højmesse LH 26. dec. 2. juledag Kl Højmesse LH 30. dec. Julesøndag Kl Højmesse MA 1. jan. Nytårsdag Kl Højmesse MA 6. jan. H3K søndag Kl Højmesse LH 9. jan. Gud & pasta Kl LH & EJ 10. jan. Fælleskirkelig gudstjeneste Kl LH 13. jan. 1.s.e.h.3k. Kl Højmesse LH 20. jan. Sidste s.e.h.3k Kl Højmesse MA 27. jan. Septuagesima Kl Højmesse MA 31. jan. Kyndelmissegudstjeneste Kl LH 3. feb. Seksagesima Kl Højmesse LH 10. feb. Fastelavn Kl Højmesse MA 17. feb. 1. s. i fasten Kl Højmesse MA 20. feb. Gud & pasta Kl LH & EJ 24. feb. 2. s. i fasten Kl Højmesse LH 3. mar. 3. s.i fasten Kl Højmesse LH 10. mar. Midfaste Kl Højmesse MA 17. mar. Mariæ bebudelsesdag 2 Kl Familiegudstjeneste LH & EJ 24. mar. Palmesøndag Kl Højmesse MA 28. mar. Skærtorsdag Kl Højmesse MA 29. mar. Langfredag Kl Passionsgudstjeneste MA & NG 31. mar. Påskedag Kl Højmesse LH (Husk sommertid) 1. apr. 2. påskedag Kl Højmesse LH Adresser Se også Sognepræst: Lisbeth Hannibal Møllemosen 5, 2760 Måløv Tlf , mobil , Sognepræst: Michael Andersen Pindehuggervang 11 E, 2840 Holte Tlf , mobil , Kirkekontor Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv Tlf , Mandag lukket Tirsdag-fredag kl Kordegn: Gitte Sørine Hergott Tlf , . Kirketjener og kordegnevikar: Peter Jakobsen Tlf , Organist: Niels Granvig Tlf , Graver: Morten Nielsen Mandag-fredag kl Tlf Sognemedhjælper: Elisabeth Jørgensen Tlf , Menighedsråd Formand: Lise Bramsen Møllemosen 97, 2760 Måløv Tlf Kirkeværge: Flemming Iversen Kærlodden 89, 2760 Måløv Tlf Redaktion Lisbeth Hannibal Elisabeth Jørgensen Peder Lund Gitte Sørine Hergott Lis Finderup Johansen Lise Bramsen Forsidebillede: Niels Granvig Deadline, for næste nummer af kirkebladet er onsdag den 20. februar 2013

3 Ord og handling En af mine gamle lærere på universitetet blev engang angrebet ikke så lidt heftigt af en folketingspolitiker, da han i en nytårsprædiken havde sagt, at der var et slående misforhold mellem prisen på et F-16 fly og den danske ulandshjælp. Præsten blev kritiseret for, at han politiserede evangeliet. Han havde bare at holde sig til evangeliet, så skulle politikeren nok tage sig af ulandshjælp og jagerfly. Den diskussion er stadig aktuel. For er der en præst, der formaster sig til kontroversielle synspunkter i en prædiken, der kan handle om menneskesynet i dagens politiske debat, eller som huser illegale flygtninge, som Leif Bork Hansen, er der næsten altid førende politikere på bjerget, der farer i blækhuset, og som igen taler om den farlige og utidige sammenblanding af politik og kristendom. I parentes bemærket kan man dog glæde sig over, at der trods alt stadig bliver lyttet til, hvad det er præsterne har på hjerte. I den sammenhæng kan man tænke på 30 ernes Tyskland, hvor kirken hårdnakket adskilte tro og politik. Et var det verdslige regimente, der var forbeholdt det politiske system og den siddende regering. Noget andet var det åndelige regimente, som var kirkens område. Opdelingen havde sit udgangspunkt i Luthers to regimentelære. Men under nazismen fik læren den fatale konsekvens, at kirken i det store hele lukkede øjnene for nazismen og alt, hvad det rædselsregime førte med sig af holocaust og andre grusomheder. Men der var dog også kritiske røster. Fremragende og modige teologer som Barth og Bonhoeffer anfægtede den passive, lunkne og ligegyldige holdning hos kirken, der stiltiende lod dæmonien og ondskaben accelerere. Kirken var i verden, sagde de, og den havde et kristeligt ansvar at leve op til. Bonhoeffer talte endda om, at denne ansvarlighed eller handlen - det at være til for andre, som han skrev - var selve erfaringen af det guddommelige. Bonhoeffer blev i øvrigt selv henrettet af nazisterne i april Det var en bærende tanke hos Bonhoeffer, at verden og det guddommelige måtte tænkes sammen. Verden som Guds gode skabelse var ikke en størrelse, man kunne forsage eller lade i stikken. Men der er altid den fare, at ansvarligheden udvikler sig til en kristen aktivisme, hvor engagement og indsats opfattes som en indgangsbillet til Guds rige. Humlen er, at man i sin aktivismeiver ender med at give konkrete anvisninger på, hvad der er kristen næstekærlighed. Men gør man det, vil der være en fare for, at man ender med at gøre kristendommen til en lovreligion med kristen ideologisering og systemdannelse som konsekvens. Og så alligevel skal vi huske på, at Jesus bestemt ikke var bange for at tale om kærlighedens gerninger. Mange af beretningerne i Det ny Testamente handler netop om, hvordan Jesus skabte råderum og frihed for sine medmennesker ved at gøre noget - ofte i opposition til farisæernes kolde, menneskefjendske og hjerteløse forståelse af loven. Jesus talte ikke bare bekvemt om medfølelse med andre. Han gav dem nye begyndelser. Han skumlede ikke bare overfor kræmmere i templet, men smed dem på porten i vrede over deres Gudsforhold, der var goldt og dødt og ikke levende i forhold til medmennesket. Det betyder også, at det grundlag, vi skal søge at leve på og leve op til i vores hverdag, ikke bliver ved de store ords teologi, men at der kort sagt må være en klar sammenhæng mellem det man siger, og det man gør. Man skal kende mennesker på deres frugter, og det betyder, at kun det er sandt, som gør livet smukt og godt og skaber frimodighed og virkelyst for andre. Hvis du vil dyrke Gud, men har et uafgjort mellemværende med din næste, lyder det i Jesu bjergprædiken, så sørg for at få det afklaret, og først da kan du dyrke Gud. Og dine ord skal være ja, ja og nej, nej. Dine ord skal altså være utvetydige og sandfærdige. Du skal mønstre moralsk integritet. Du skal træde i moralsk karakter, for du skal kendes på dine frugter. Gengæld derfor ikke ondt med ondt, men gør det gode, afstå fra det onde, det destruktive og livsødelæggende. Vær til gavn for livet, så det kan blomstre og sætte frugt. Michael Andersen 3

4 Resultatet af menighedsrådsvalget 2012 Som det har været tilfældet i en længere årrække her i Måløv, blev der til menighedsrådsvalget 2012 kun opstillet én kandidatliste Fælleslisten. Der blev således ikke nogen afstemning, og denne liste er dermed valgt ved det, som man kalder fredsvalg. Samme forhold gør sig i øvrigt gældende i langt størsteparten af de ca sogne landet over. Hvor mange medlemmer, der skal være i menigheds rådet, fastsættes ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Fælleslisten med opstillede 11 kandidater, som også for den kommende periode er det antal medlemmer, som menighedsrådet i Måløv består af. Fra det gamle menighedsråd valgte følgende 7 personer at genopstille: Lise Bramsen, Peder Lund, Gustav Blomberg, Else Rasmussen, Hans-Henrik Nielsen, Bruno Wolff og Ruth Smith Steensboe. De 4 nye kandidater som er blevet valgt ind er: Kirsten Jørgensen, Bente Andersen, Judy Skjerning og Kirsten Diemer. Det blev altså disse 11 personer, som sammen med kirkens to præster, skal udstikke rammerne for kirkelivet i Måløv Sogn i den kommende valg periode Det nye menighedsråd skal fungere fra 1. søndag i advent, så i løbet af november afholdes der konstituerende møde, hvor der skal vælges formand m.v. Resultatet af dette vil blive meddelt i kirkeannoncen i Ballerup Bladet, ligesom det naturligvis vil komme til at fremgå af kirkens hjemmeside Der skal også på dette sted lyde en stor tak for indsatsen til de medlemmer, som forlader menighedsrådet ved udløbet af indeværende periode. Det er: Anne Charlotte Hegelund, Leo Lund Mathiasen, Lis Finderup Johansen og Henny Amundsen. Peder Lund Uddeling af julehjælp 2012 Måløv Sogns Menighedspleje har igen i år mulighed for at give mindre beløb til økonomisk hjælp til julen. Ansøgningsskema kan hentes på kirkekontoret fra tirsdag den 6. november og skal være Menighedsplejens formand Lisbeth Hannibal i hænde senest tirsdag den 4. december Kun ansøgere med bopæl i Måløv Sogn vil komme i betragtning til julehjælpen. Ansøgningen sendes til: Måløv Sogns Menighedspleje Att. Lisbeth Hannibal Liljevangsvej 38 A 2760 Måløv Se mere om Måløv Sogns Menighedspleje på Ny Kordegn i Måløv Kirke Det er med stor glæde, at menighedsrådet kan byde Gitte Hergott velkommen som Kordegn i Måløv Kirke. Gitte blev ansat hen over sommeren og startede som kordegn 1. juli. Gitte har tidligere arbejdet som Kor degn i forskellige kirker og har arbejdet ved Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor i Hillerød Provsti. Gitte er uddannet kordegn, men har tidligere været beskæftiget inden for Hospitalsvæsnet og har været både pædagogmedhjælper og ansat i pædagogmedhjælpernes fagforening. 4 Gitte er glad og imødekommende, hvilket vi er sikre på giver sig udslag i den måde, menigheden bliver modtaget på både på kontoret og i kirken. Vi håber Gitte vil føle sig godt tilpas i Måløv og ønsker hende velkommen.

5 Børnejulegudstjeneste Søndag den 9. december 2012 kl inviteres børn og deres familier til børnejulegudstjeneste i Måløv Kirke. Vi spiser æbleskiver i Sognegården efter gudstjenesten. Vi glæder os rigtig meget til at se jer og alle er naturligvis velkomne. Musikgudstjenester Adventsmusikgudstjeneste søndag den 2. december kl Igen i år synger Måløv Kirkes tre kor december i gang. Som opvarmning synger vi lørdag den 1. december kl. 11:00 på Måløv bibliotek. Vi er så heldige, at de tre kor, spirekor, børnekor og kirkekor kan optræde selvstændigt, og det kommer de også til ved musikgudstjenesten. Vanen tro vil tekstlæsningerne læst af Michael Andersen omkranses af traditionsrige julesalmer samt nyere arrangementer fra ind - og udland. Pernille Tjørnemark og Niels Granvig leder korene, mens Niels også sidder ved orglet under fællessalmerne. Nytårskoncert søndag den. 6. januar 2013 kl Programmet til den traditionsrige nytårskoncert er jo altid omgærdet med en vis hemmelighedsfuldhed, men kedeligt plejer det i hvert fald ikke at være! Der bliver rig lejlighed til at høre festlig, sjov, tankevækkende og smuk, iørefaldende musik. Eet er sikkert: Niels Granvig og hans søster, vio linist Marianne Granvig optræder, men der er jo også tradition for, at andre gæster kirken. Kom i god tid! Sogneeftermiddage Tirsdag den 4. december Mit liv som hofmarskal - Søren Haslund-Christensen og Lucia. Tirsdag den 15. januar Nytårskur, tirsdag den 5. februar Hundehyl i midnatssol og tirsdag den 5. marts underholdning med Bente Kure og Leif Ernstsen. Alle dage kl i Sognegården. Nytårskur Tirsdag den 15. januar 2013 kl i Sognegården Som el-bassist har Gert Rostock spillet i flere kendte orkestre både i revyer og teatre, og ikke mindst som studiemusiker bag flere kendte solister. Undervejs i sit foredrag spiller og synger Gert Rostock kendte numre fra sin karriere akkompagneret af Karsten Kristensen på klaver. Fortællinger om bl.a. Jørgen Ingmann, Dirch Passer, Mills Brothers, Pallesen og Pilmark. Foredrag og musik omkranses af fællessange fra Højskolesangbogen. En glad eftermiddag som optakt til den traditionelle 2-retters nytårsmiddag. Prisen er 175 kr. Der er begrænset deltagerantal. OBS: Tilmelding og betaling kan ske personligt på kirkekontoret i perioden fra 6. december 2012 til 8. januar

6 Fælleskirkelig gudstjeneste I Evangelisk Alliances Bedeuge holder vi en fælleskirkelig gudstjeneste torsdag den 10. januar 2013 kl i Måløv Kirke med efterfølgende samvær i kirkens Sognegård. Indbyderne er katolikker, baptister og lutheranere, men alle er naturligvis velkomne. Kyndelmissegudstjeneste Torsdag den 31. januar kl fejrer vi kyndelmissegudstjeneste i Måløv kirke. Ved en liturgisk og stemningsfuld gudstjeneste fejrer vi, at vi er halvvejs gennem vinteren, og at lys og varme er på vej tilbage. Efter gudstjenesten bydes der på lune æbleskiver og hyggeligt samvær i Sognegården. Gud & pasta gudstjenester i Måløv Kirke Onsdag den 9. januar og onsdag den 20. februar (Vi fejrer fastelavn og derfor må man meget gerne komme udklædt) kl er der Gud & pasta gudstjenester i Måløv Kirke. Gudstjenesterne vil som altid være børne- og familievenlige, men naturligvis er alle, der har lyst, meget velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten spiser vi pasta og kødsovs i Sognegården, ligesom der også bydes på en kop kaffe/te. Det koster 20 kr. pr. voksen og er gratis for børn. Læs nærmere om temaerne for Gud & Pastagudstjenesterne på kirkens hjemmeside, i vores familiefolder (Husk der kommer en ny folder i januar) eller i Ballerup Bladet. Babysalmesang Nye hold begynder torsdag den 24. januar 2013 Giv dit barn en musikalsk og sanselig start på livet! Babysalmesang er for alle babyer mellem 3 måneder og 1 år. Her får forældre rig mulighed for at synge, lege med og stimulere de kære små - og børnene elsker det! Alle kan være med, og det er gratis at deltage. Vi byder på frugt og noget at drikke. Tilmelding til sognemedhjælper Elisabeth Jørgensen på Familiegudstjeneste og frokost Søndag den 17. marts kl fejrer vi familiegudstjeneste i Måløv Kirke. Alle er naturligvis velkomne, både store og små til denne børne- og familievenlige gudstjeneste. Efter gudstjenesten er der en let frokost i Sognegården. Vi glæder os til at se jer! Skal Måløv på Danmarkskortet som Danmarks mest gavmilde by? I år endte Måløv på en flot 38. plads ud af mere end 1500 indsamlingsområder og det vil vi gerne igen søndag den 10. marts Har du tid og lyst til at hjælpe os med det, så meld dig som indsamler. 6 Se hvordan på eller på Måløv Kirkes hjemmeside Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens fattigste.

7 Min pilgrimsvandring på Caminoen Foredragsaften med Måløv Kirkes tidligere kordegn Marianne Pia Jakobsen. Torsdag den 24. januar kl gæster Marianne Sognegården og fortæller om og viser billeder fra sin 6 ugers lange vandring i Spanien. Siden middelalderen er den spanske pilgrimsrute Caminoen blevet regnet som en af de vigtigste kristne pilgrims ruter. Ruten strækker sig fra det sydlige Frankrig hen over Pyrenæerne og går tværs over det nordlige Spanien og ender ved katedralen i Santiago de Compostela, hvor apostelen Jakob ligger begravet. Alt i alt er ruten 800 km lang. Det bliver en spændende aften med sjove og inspirerende fortællinger, flotte billeder og gode råd til andre der måtte have lyst til at udfordre sig selv. Alle er velkomne. Kaffe/te med brød: 20. kr. Arrangør: Måløv Sogns Menighedspleje Foredragsaften om Assisi Foredragsaften om Assisi torsdag den 14. marts kl Aftenen er en appetitvækker til den sognerejse i september 2013, som Frede Jørgensen arrangerer i samarbejde med organist Elsebeth Dilling-Hansen. Frede Jørgensen har 3 gange stået i spidsen for sognerejser til Assisi. Han vil denne aften fortælle og vise billeder fra byen. Assisi er efter Vatikanstaten det mest betydningsfulde religiøse center i Italien. Byen er en fantastisk smuk og velbevaret middelalderby, som ligger højt placeret med en vidunderlig udsigt over den umbriske natur et par timers kørsel fra Rom. Siden 1200-tallet, hvor Frans levede her, har Assisi bevaret sit helt særlige præg med smukke klostre og kirker og et bymiljø, som giver en oplevelse af ro og som stadig er præget af Frans` ånd. Frede Jørgensen vil også give et indblik i den hellige Frans af Assisis spændende liv og virke. Alle er meget velkomne, også selv om man ikke har planer om at tage med til Assisi. Kaffe/te med brød: 20 kr. Arrangør: Måløv Sogns Menighedspleje Kirkekoncert med Mads Granums Jazzkvartet Kirkekoncert med Mads Granums Jazzkvartet søndag den 3. februar kl Repertoiret vil være lidt atypisk for en jazzkvartet, idet inspirationen til musikken hentes fra kendte, danske salmer. Koncerten kan betragtes som et musikalsk møde mellem swingende jazz, nordisk tonesprog og kendte danske salmer tilsat medrivende historier. Kirkekoret synger for på salmerne, og hele arrangementet afrundes kort med at Mads Granum fortæller om muligheden for at anvende jazz eller anden nyere, rytmisk musik i folkekirken. Mads Granum er uddannet jazzpianist fra Berklee i 1997, og uddannet organist i Han har udgivet to jazzalbums, og har desuden spillet sammen med en lang række populære danske kunstnere. Jazzkvartetten består - foruden Mads Granum på klaver - af Mads Hansen på saxofon, Thomas Ovesen på kontrabas og Ricco Victor på trommer. 7

8 Aktiviteter Navn og beskrivelse Tidspunkt Kontaktperson Babysalmesang Torsdag kl Elisabeth Jørgensen Nyt hold begynder 24. januar Tlf , Legestue Tirsdag kl Elisabeth Jørgensen For børn og deres forældre Tlf , Minikonfirmandundervisning Tirsdag kl Elisabeth Jørgensen For 3. klasse Tlf Begynder igen til august Spirekor Onsdag kl Niels Granvig, Tlf For 0-2. klasse Mobil Børnekor Onsdag kl Niels Granvig, Tlf For klasse Mobil Kirkekor Torsdag kl Niels Granvig, Tlf Fra 5. klasse Samt søndag efter Mobil højmesse til kl.12 FDF Onsdag aften Sune Lohse, Tlf KFUM-Spejderne Karin Grüttner Ulveungerne (1.-3. klasse) Torsdag kl Juniorspejderne (4.-5. klasse) Mandag kl Tlf Spejderne (6. klasse og opefter) Møde sidste mandag i måneden kl og onsdag de øvrige uger kl Spejderhytten, Kratvej Indre Mission Fredag 25. januar kl : Arne Skjerning For alle Sognepræst Joakim Hansen Tlf Fredag 22. februar kl : Sekretær Kurt Dalsgaard Fredag 22. marts kl : Fritidsforkynder Erik Friberg Koncerter Se pressen og plakater i byen Niels Granvig Musikgudstjenester Tlf For alle Sogneeftermiddag Se omtale af arrangementer inde Gustav Blomberg For alle i bladet eller på kirkens hjemmeside Tlf App til øret til væggen: Måløv Sogns Menighedspleje Se omtale af arrangementer inde Formand Lisbeth Hannibal For alle i bladet eller på hjemmeside. Tlf , Hvor intet andet er anført, foregår aktiviteterne i Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A. Hvis du ønsker yderlige informationer, kan du kontakte den person, der står for den enkelte aktivitet, eller se på Kirkens hjemmeside App til øret App øret til til væggen: QR til vores hjemmeside: App til vores hjemmeside: App til vores hjemmeside:

MÅLØV KIRKE MARTS-JULI 2013. Nr. 1-31. årg.

MÅLØV KIRKE MARTS-JULI 2013. Nr. 1-31. årg. MÅLØV KIRKE MARTS-JULI 2013 Nr. 1-31. årg. Prædikantliste LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen EJ Elisabeth Jørgensen, NG Niels Granvig Kirkekaffe i kirken efter hver højmesse 24. mar. Palmesøndag

Læs mere

MÅLØV KIRKE JULI-NOVEMBER 2012. Nr. 2-30. årg.

MÅLØV KIRKE JULI-NOVEMBER 2012. Nr. 2-30. årg. MÅLØV KIRKE JULI-NOVEMBER 2012 Nr. 2-30. årg. Prædikantliste LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen, EJ Elisabeth Jørgensen, NG Niels Granvig Kirkekaffe i kirken efter hver Højmesse 22. juli 7.s.e.trinitatis

Læs mere

MÅLØV KIRKE SEPTEMBER 2014 - JANUAR 2015. Nr. 2-32. årg.

MÅLØV KIRKE SEPTEMBER 2014 - JANUAR 2015. Nr. 2-32. årg. MÅLØV KIRKE SEPTEMBER 2014 - JANUAR 2015 Nr. 2-32. årg. Prædikantliste LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen, FJ Frede Jørgensen, EJ Elisabeth Jørgensen, NG Niels Granvig Kirkekaffe i kirken efter hver

Læs mere

MÅLØV KIRKE JULI-OKTOBER 2013. Nr. 2-31. årg.

MÅLØV KIRKE JULI-OKTOBER 2013. Nr. 2-31. årg. MÅLØV KIRKE JULI-OKTOBER 2013 Nr. 2-31. årg. Prædikantliste LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen EJ Kirkekaffe i kirken efter hver højmesse 2 7. juli 6. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse LH 14. juli 7.

Læs mere

MÅLØV KIRKE NOVEMBER FEBRUAR Nr årg.

MÅLØV KIRKE NOVEMBER FEBRUAR Nr årg. MÅLØV KIRKE NOVEMBER 2013 - FEBRUAR 2014 Nr. 3-31. årg. Prædikantliste LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen, FJ Frede Jørgensen, EJ Elisabeth Jørgensen, NG Niels Granvig Kirkekaffe i kirken efter hver

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

MÅLØV KIRKE FEBRUAR-JUNI 2015. Nr. 1-33. årg.

MÅLØV KIRKE FEBRUAR-JUNI 2015. Nr. 1-33. årg. MÅLØV KIRKE FEBRUAR-JUNI 2015 Nr. 1-33. årg. Prædikantliste LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen, FJ Frede Jørgensen, EJ Elisabeth Jørgensen, NG Niels Granvig Kirkekaffe i kirken efter hver højmesse

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER ANNA SOGNS KIRKEBLAD JANUAR - APRIL 2014 VIL DU SYNGE MED? Her i foråret vil vi som noget nyt holde fælles sangaftener i

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Julehjælp Det er igen i år muligt at søge julehjælp fra Asnæs sogns menighedspleje. Julehjælpen består af en række udvalgte madvarer til julemiddagen

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Sognehøjskolen. for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt

Sognehøjskolen. for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt Sognehøjskolen for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt Program 2016-2017 Sindal Sognehøjskole Hvornår: Kl. 17.00-20.00 Kl. 14.00 - den 28. august 2016 og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Nr. 1-2016 Informationer fra lokalområdet Side 2 Vejrum Nyt Vejrum Kirke: Provst Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro Tlf.: 3025 3347/ mail: VOH@km.dk Graver Gerda Kvisgaard

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere