MÅLØV KIRKE DECEMBER MARTS Nr årg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅLØV KIRKE DECEMBER 2012 - MARTS 2013. Nr. 3-30. årg."

Transkript

1 MÅLØV KIRKE DECEMBER MARTS 2013 Nr årg.

2 Prædikantliste LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen, EJ Elisabeth Jørgensen, NG Niels Granvig Kirkekaffe i kirken efter hver Højmesse 1. dec. 1. s. i adv. Kl Højmesse LH KL adventsmusikgudstjeneste MA & NG 9. dec. 2. s. i adv. Kl Højmesse LH Kl Børnejulegudstjeneste LH & EJ 16. dec. 3. s. i adv. Kl Højmesse MA 21. dec. Julegudstjeneste Kl LH Sønderhaven 23. dec. 4. s. i adv. Kl Højmesse MA 24. dec. Juleaften Kl MA Kl MA Kl MA Kl LH Kl LH 25. dec. Juledag Kl Højmesse LH 26. dec. 2. juledag Kl Højmesse LH 30. dec. Julesøndag Kl Højmesse MA 1. jan. Nytårsdag Kl Højmesse MA 6. jan. H3K søndag Kl Højmesse LH 9. jan. Gud & pasta Kl LH & EJ 10. jan. Fælleskirkelig gudstjeneste Kl LH 13. jan. 1.s.e.h.3k. Kl Højmesse LH 20. jan. Sidste s.e.h.3k Kl Højmesse MA 27. jan. Septuagesima Kl Højmesse MA 31. jan. Kyndelmissegudstjeneste Kl LH 3. feb. Seksagesima Kl Højmesse LH 10. feb. Fastelavn Kl Højmesse MA 17. feb. 1. s. i fasten Kl Højmesse MA 20. feb. Gud & pasta Kl LH & EJ 24. feb. 2. s. i fasten Kl Højmesse LH 3. mar. 3. s.i fasten Kl Højmesse LH 10. mar. Midfaste Kl Højmesse MA 17. mar. Mariæ bebudelsesdag 2 Kl Familiegudstjeneste LH & EJ 24. mar. Palmesøndag Kl Højmesse MA 28. mar. Skærtorsdag Kl Højmesse MA 29. mar. Langfredag Kl Passionsgudstjeneste MA & NG 31. mar. Påskedag Kl Højmesse LH (Husk sommertid) 1. apr. 2. påskedag Kl Højmesse LH Adresser Se også Sognepræst: Lisbeth Hannibal Møllemosen 5, 2760 Måløv Tlf , mobil , Sognepræst: Michael Andersen Pindehuggervang 11 E, 2840 Holte Tlf , mobil , Kirkekontor Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv Tlf , Mandag lukket Tirsdag-fredag kl Kordegn: Gitte Sørine Hergott Tlf , . Kirketjener og kordegnevikar: Peter Jakobsen Tlf , Organist: Niels Granvig Tlf , Graver: Morten Nielsen Mandag-fredag kl Tlf Sognemedhjælper: Elisabeth Jørgensen Tlf , Menighedsråd Formand: Lise Bramsen Møllemosen 97, 2760 Måløv Tlf Kirkeværge: Flemming Iversen Kærlodden 89, 2760 Måløv Tlf Redaktion Lisbeth Hannibal Elisabeth Jørgensen Peder Lund Gitte Sørine Hergott Lis Finderup Johansen Lise Bramsen Forsidebillede: Niels Granvig Deadline, for næste nummer af kirkebladet er onsdag den 20. februar 2013

3 Ord og handling En af mine gamle lærere på universitetet blev engang angrebet ikke så lidt heftigt af en folketingspolitiker, da han i en nytårsprædiken havde sagt, at der var et slående misforhold mellem prisen på et F-16 fly og den danske ulandshjælp. Præsten blev kritiseret for, at han politiserede evangeliet. Han havde bare at holde sig til evangeliet, så skulle politikeren nok tage sig af ulandshjælp og jagerfly. Den diskussion er stadig aktuel. For er der en præst, der formaster sig til kontroversielle synspunkter i en prædiken, der kan handle om menneskesynet i dagens politiske debat, eller som huser illegale flygtninge, som Leif Bork Hansen, er der næsten altid førende politikere på bjerget, der farer i blækhuset, og som igen taler om den farlige og utidige sammenblanding af politik og kristendom. I parentes bemærket kan man dog glæde sig over, at der trods alt stadig bliver lyttet til, hvad det er præsterne har på hjerte. I den sammenhæng kan man tænke på 30 ernes Tyskland, hvor kirken hårdnakket adskilte tro og politik. Et var det verdslige regimente, der var forbeholdt det politiske system og den siddende regering. Noget andet var det åndelige regimente, som var kirkens område. Opdelingen havde sit udgangspunkt i Luthers to regimentelære. Men under nazismen fik læren den fatale konsekvens, at kirken i det store hele lukkede øjnene for nazismen og alt, hvad det rædselsregime førte med sig af holocaust og andre grusomheder. Men der var dog også kritiske røster. Fremragende og modige teologer som Barth og Bonhoeffer anfægtede den passive, lunkne og ligegyldige holdning hos kirken, der stiltiende lod dæmonien og ondskaben accelerere. Kirken var i verden, sagde de, og den havde et kristeligt ansvar at leve op til. Bonhoeffer talte endda om, at denne ansvarlighed eller handlen - det at være til for andre, som han skrev - var selve erfaringen af det guddommelige. Bonhoeffer blev i øvrigt selv henrettet af nazisterne i april Det var en bærende tanke hos Bonhoeffer, at verden og det guddommelige måtte tænkes sammen. Verden som Guds gode skabelse var ikke en størrelse, man kunne forsage eller lade i stikken. Men der er altid den fare, at ansvarligheden udvikler sig til en kristen aktivisme, hvor engagement og indsats opfattes som en indgangsbillet til Guds rige. Humlen er, at man i sin aktivismeiver ender med at give konkrete anvisninger på, hvad der er kristen næstekærlighed. Men gør man det, vil der være en fare for, at man ender med at gøre kristendommen til en lovreligion med kristen ideologisering og systemdannelse som konsekvens. Og så alligevel skal vi huske på, at Jesus bestemt ikke var bange for at tale om kærlighedens gerninger. Mange af beretningerne i Det ny Testamente handler netop om, hvordan Jesus skabte råderum og frihed for sine medmennesker ved at gøre noget - ofte i opposition til farisæernes kolde, menneskefjendske og hjerteløse forståelse af loven. Jesus talte ikke bare bekvemt om medfølelse med andre. Han gav dem nye begyndelser. Han skumlede ikke bare overfor kræmmere i templet, men smed dem på porten i vrede over deres Gudsforhold, der var goldt og dødt og ikke levende i forhold til medmennesket. Det betyder også, at det grundlag, vi skal søge at leve på og leve op til i vores hverdag, ikke bliver ved de store ords teologi, men at der kort sagt må være en klar sammenhæng mellem det man siger, og det man gør. Man skal kende mennesker på deres frugter, og det betyder, at kun det er sandt, som gør livet smukt og godt og skaber frimodighed og virkelyst for andre. Hvis du vil dyrke Gud, men har et uafgjort mellemværende med din næste, lyder det i Jesu bjergprædiken, så sørg for at få det afklaret, og først da kan du dyrke Gud. Og dine ord skal være ja, ja og nej, nej. Dine ord skal altså være utvetydige og sandfærdige. Du skal mønstre moralsk integritet. Du skal træde i moralsk karakter, for du skal kendes på dine frugter. Gengæld derfor ikke ondt med ondt, men gør det gode, afstå fra det onde, det destruktive og livsødelæggende. Vær til gavn for livet, så det kan blomstre og sætte frugt. Michael Andersen 3

4 Resultatet af menighedsrådsvalget 2012 Som det har været tilfældet i en længere årrække her i Måløv, blev der til menighedsrådsvalget 2012 kun opstillet én kandidatliste Fælleslisten. Der blev således ikke nogen afstemning, og denne liste er dermed valgt ved det, som man kalder fredsvalg. Samme forhold gør sig i øvrigt gældende i langt størsteparten af de ca sogne landet over. Hvor mange medlemmer, der skal være i menigheds rådet, fastsættes ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Fælleslisten med opstillede 11 kandidater, som også for den kommende periode er det antal medlemmer, som menighedsrådet i Måløv består af. Fra det gamle menighedsråd valgte følgende 7 personer at genopstille: Lise Bramsen, Peder Lund, Gustav Blomberg, Else Rasmussen, Hans-Henrik Nielsen, Bruno Wolff og Ruth Smith Steensboe. De 4 nye kandidater som er blevet valgt ind er: Kirsten Jørgensen, Bente Andersen, Judy Skjerning og Kirsten Diemer. Det blev altså disse 11 personer, som sammen med kirkens to præster, skal udstikke rammerne for kirkelivet i Måløv Sogn i den kommende valg periode Det nye menighedsråd skal fungere fra 1. søndag i advent, så i løbet af november afholdes der konstituerende møde, hvor der skal vælges formand m.v. Resultatet af dette vil blive meddelt i kirkeannoncen i Ballerup Bladet, ligesom det naturligvis vil komme til at fremgå af kirkens hjemmeside Der skal også på dette sted lyde en stor tak for indsatsen til de medlemmer, som forlader menighedsrådet ved udløbet af indeværende periode. Det er: Anne Charlotte Hegelund, Leo Lund Mathiasen, Lis Finderup Johansen og Henny Amundsen. Peder Lund Uddeling af julehjælp 2012 Måløv Sogns Menighedspleje har igen i år mulighed for at give mindre beløb til økonomisk hjælp til julen. Ansøgningsskema kan hentes på kirkekontoret fra tirsdag den 6. november og skal være Menighedsplejens formand Lisbeth Hannibal i hænde senest tirsdag den 4. december Kun ansøgere med bopæl i Måløv Sogn vil komme i betragtning til julehjælpen. Ansøgningen sendes til: Måløv Sogns Menighedspleje Att. Lisbeth Hannibal Liljevangsvej 38 A 2760 Måløv Se mere om Måløv Sogns Menighedspleje på Ny Kordegn i Måløv Kirke Det er med stor glæde, at menighedsrådet kan byde Gitte Hergott velkommen som Kordegn i Måløv Kirke. Gitte blev ansat hen over sommeren og startede som kordegn 1. juli. Gitte har tidligere arbejdet som Kor degn i forskellige kirker og har arbejdet ved Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor i Hillerød Provsti. Gitte er uddannet kordegn, men har tidligere været beskæftiget inden for Hospitalsvæsnet og har været både pædagogmedhjælper og ansat i pædagogmedhjælpernes fagforening. 4 Gitte er glad og imødekommende, hvilket vi er sikre på giver sig udslag i den måde, menigheden bliver modtaget på både på kontoret og i kirken. Vi håber Gitte vil føle sig godt tilpas i Måløv og ønsker hende velkommen.

5 Børnejulegudstjeneste Søndag den 9. december 2012 kl inviteres børn og deres familier til børnejulegudstjeneste i Måløv Kirke. Vi spiser æbleskiver i Sognegården efter gudstjenesten. Vi glæder os rigtig meget til at se jer og alle er naturligvis velkomne. Musikgudstjenester Adventsmusikgudstjeneste søndag den 2. december kl Igen i år synger Måløv Kirkes tre kor december i gang. Som opvarmning synger vi lørdag den 1. december kl. 11:00 på Måløv bibliotek. Vi er så heldige, at de tre kor, spirekor, børnekor og kirkekor kan optræde selvstændigt, og det kommer de også til ved musikgudstjenesten. Vanen tro vil tekstlæsningerne læst af Michael Andersen omkranses af traditionsrige julesalmer samt nyere arrangementer fra ind - og udland. Pernille Tjørnemark og Niels Granvig leder korene, mens Niels også sidder ved orglet under fællessalmerne. Nytårskoncert søndag den. 6. januar 2013 kl Programmet til den traditionsrige nytårskoncert er jo altid omgærdet med en vis hemmelighedsfuldhed, men kedeligt plejer det i hvert fald ikke at være! Der bliver rig lejlighed til at høre festlig, sjov, tankevækkende og smuk, iørefaldende musik. Eet er sikkert: Niels Granvig og hans søster, vio linist Marianne Granvig optræder, men der er jo også tradition for, at andre gæster kirken. Kom i god tid! Sogneeftermiddage Tirsdag den 4. december Mit liv som hofmarskal - Søren Haslund-Christensen og Lucia. Tirsdag den 15. januar Nytårskur, tirsdag den 5. februar Hundehyl i midnatssol og tirsdag den 5. marts underholdning med Bente Kure og Leif Ernstsen. Alle dage kl i Sognegården. Nytårskur Tirsdag den 15. januar 2013 kl i Sognegården Som el-bassist har Gert Rostock spillet i flere kendte orkestre både i revyer og teatre, og ikke mindst som studiemusiker bag flere kendte solister. Undervejs i sit foredrag spiller og synger Gert Rostock kendte numre fra sin karriere akkompagneret af Karsten Kristensen på klaver. Fortællinger om bl.a. Jørgen Ingmann, Dirch Passer, Mills Brothers, Pallesen og Pilmark. Foredrag og musik omkranses af fællessange fra Højskolesangbogen. En glad eftermiddag som optakt til den traditionelle 2-retters nytårsmiddag. Prisen er 175 kr. Der er begrænset deltagerantal. OBS: Tilmelding og betaling kan ske personligt på kirkekontoret i perioden fra 6. december 2012 til 8. januar

6 Fælleskirkelig gudstjeneste I Evangelisk Alliances Bedeuge holder vi en fælleskirkelig gudstjeneste torsdag den 10. januar 2013 kl i Måløv Kirke med efterfølgende samvær i kirkens Sognegård. Indbyderne er katolikker, baptister og lutheranere, men alle er naturligvis velkomne. Kyndelmissegudstjeneste Torsdag den 31. januar kl fejrer vi kyndelmissegudstjeneste i Måløv kirke. Ved en liturgisk og stemningsfuld gudstjeneste fejrer vi, at vi er halvvejs gennem vinteren, og at lys og varme er på vej tilbage. Efter gudstjenesten bydes der på lune æbleskiver og hyggeligt samvær i Sognegården. Gud & pasta gudstjenester i Måløv Kirke Onsdag den 9. januar og onsdag den 20. februar (Vi fejrer fastelavn og derfor må man meget gerne komme udklædt) kl er der Gud & pasta gudstjenester i Måløv Kirke. Gudstjenesterne vil som altid være børne- og familievenlige, men naturligvis er alle, der har lyst, meget velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten spiser vi pasta og kødsovs i Sognegården, ligesom der også bydes på en kop kaffe/te. Det koster 20 kr. pr. voksen og er gratis for børn. Læs nærmere om temaerne for Gud & Pastagudstjenesterne på kirkens hjemmeside, i vores familiefolder (Husk der kommer en ny folder i januar) eller i Ballerup Bladet. Babysalmesang Nye hold begynder torsdag den 24. januar 2013 Giv dit barn en musikalsk og sanselig start på livet! Babysalmesang er for alle babyer mellem 3 måneder og 1 år. Her får forældre rig mulighed for at synge, lege med og stimulere de kære små - og børnene elsker det! Alle kan være med, og det er gratis at deltage. Vi byder på frugt og noget at drikke. Tilmelding til sognemedhjælper Elisabeth Jørgensen på Familiegudstjeneste og frokost Søndag den 17. marts kl fejrer vi familiegudstjeneste i Måløv Kirke. Alle er naturligvis velkomne, både store og små til denne børne- og familievenlige gudstjeneste. Efter gudstjenesten er der en let frokost i Sognegården. Vi glæder os til at se jer! Skal Måløv på Danmarkskortet som Danmarks mest gavmilde by? I år endte Måløv på en flot 38. plads ud af mere end 1500 indsamlingsområder og det vil vi gerne igen søndag den 10. marts Har du tid og lyst til at hjælpe os med det, så meld dig som indsamler. 6 Se hvordan på eller på Måløv Kirkes hjemmeside Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens fattigste.

7 Min pilgrimsvandring på Caminoen Foredragsaften med Måløv Kirkes tidligere kordegn Marianne Pia Jakobsen. Torsdag den 24. januar kl gæster Marianne Sognegården og fortæller om og viser billeder fra sin 6 ugers lange vandring i Spanien. Siden middelalderen er den spanske pilgrimsrute Caminoen blevet regnet som en af de vigtigste kristne pilgrims ruter. Ruten strækker sig fra det sydlige Frankrig hen over Pyrenæerne og går tværs over det nordlige Spanien og ender ved katedralen i Santiago de Compostela, hvor apostelen Jakob ligger begravet. Alt i alt er ruten 800 km lang. Det bliver en spændende aften med sjove og inspirerende fortællinger, flotte billeder og gode råd til andre der måtte have lyst til at udfordre sig selv. Alle er velkomne. Kaffe/te med brød: 20. kr. Arrangør: Måløv Sogns Menighedspleje Foredragsaften om Assisi Foredragsaften om Assisi torsdag den 14. marts kl Aftenen er en appetitvækker til den sognerejse i september 2013, som Frede Jørgensen arrangerer i samarbejde med organist Elsebeth Dilling-Hansen. Frede Jørgensen har 3 gange stået i spidsen for sognerejser til Assisi. Han vil denne aften fortælle og vise billeder fra byen. Assisi er efter Vatikanstaten det mest betydningsfulde religiøse center i Italien. Byen er en fantastisk smuk og velbevaret middelalderby, som ligger højt placeret med en vidunderlig udsigt over den umbriske natur et par timers kørsel fra Rom. Siden 1200-tallet, hvor Frans levede her, har Assisi bevaret sit helt særlige præg med smukke klostre og kirker og et bymiljø, som giver en oplevelse af ro og som stadig er præget af Frans` ånd. Frede Jørgensen vil også give et indblik i den hellige Frans af Assisis spændende liv og virke. Alle er meget velkomne, også selv om man ikke har planer om at tage med til Assisi. Kaffe/te med brød: 20 kr. Arrangør: Måløv Sogns Menighedspleje Kirkekoncert med Mads Granums Jazzkvartet Kirkekoncert med Mads Granums Jazzkvartet søndag den 3. februar kl Repertoiret vil være lidt atypisk for en jazzkvartet, idet inspirationen til musikken hentes fra kendte, danske salmer. Koncerten kan betragtes som et musikalsk møde mellem swingende jazz, nordisk tonesprog og kendte danske salmer tilsat medrivende historier. Kirkekoret synger for på salmerne, og hele arrangementet afrundes kort med at Mads Granum fortæller om muligheden for at anvende jazz eller anden nyere, rytmisk musik i folkekirken. Mads Granum er uddannet jazzpianist fra Berklee i 1997, og uddannet organist i Han har udgivet to jazzalbums, og har desuden spillet sammen med en lang række populære danske kunstnere. Jazzkvartetten består - foruden Mads Granum på klaver - af Mads Hansen på saxofon, Thomas Ovesen på kontrabas og Ricco Victor på trommer. 7

8 Aktiviteter Navn og beskrivelse Tidspunkt Kontaktperson Babysalmesang Torsdag kl Elisabeth Jørgensen Nyt hold begynder 24. januar Tlf , Legestue Tirsdag kl Elisabeth Jørgensen For børn og deres forældre Tlf , Minikonfirmandundervisning Tirsdag kl Elisabeth Jørgensen For 3. klasse Tlf Begynder igen til august Spirekor Onsdag kl Niels Granvig, Tlf For 0-2. klasse Mobil Børnekor Onsdag kl Niels Granvig, Tlf For klasse Mobil Kirkekor Torsdag kl Niels Granvig, Tlf Fra 5. klasse Samt søndag efter Mobil højmesse til kl.12 FDF Onsdag aften Sune Lohse, Tlf KFUM-Spejderne Karin Grüttner Ulveungerne (1.-3. klasse) Torsdag kl Juniorspejderne (4.-5. klasse) Mandag kl Tlf Spejderne (6. klasse og opefter) Møde sidste mandag i måneden kl og onsdag de øvrige uger kl Spejderhytten, Kratvej Indre Mission Fredag 25. januar kl : Arne Skjerning For alle Sognepræst Joakim Hansen Tlf Fredag 22. februar kl : Sekretær Kurt Dalsgaard Fredag 22. marts kl : Fritidsforkynder Erik Friberg Koncerter Se pressen og plakater i byen Niels Granvig Musikgudstjenester Tlf For alle Sogneeftermiddag Se omtale af arrangementer inde Gustav Blomberg For alle i bladet eller på kirkens hjemmeside Tlf App til øret til væggen: Måløv Sogns Menighedspleje Se omtale af arrangementer inde Formand Lisbeth Hannibal For alle i bladet eller på hjemmeside. Tlf , Hvor intet andet er anført, foregår aktiviteterne i Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A. Hvis du ønsker yderlige informationer, kan du kontakte den person, der står for den enkelte aktivitet, eller se på Kirkens hjemmeside App til øret App øret til til væggen: QR til vores hjemmeside: App til vores hjemmeside: App til vores hjemmeside:

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

TEMA Skolereform på Bakkeskolen

TEMA Skolereform på Bakkeskolen TEMA Skolereform på Bakkeskolen December 2014 Marts 2015 Sogneinfo Seest sogn Sognepræster: Kristina Nilsson, Præstegården, Bredevej 43 Tlf. 6162 6099. krn@km.dk. Lørdag er fridag Borgny Brünings-Hansen

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Med den nye regerings tiltræden skiftede Kirkeministeriet navn til Ministeriet

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Emdrup nyt december-januar-februar 2013-2014 Kirkeblad for Emdrup sogn

Emdrup nyt december-januar-februar 2013-2014 Kirkeblad for Emdrup sogn Emdrup nyt december-januar-februar 2013-2014 Kirkeblad for Emdrup sogn En grønnere kirke s. 2 Julefest for hele familien s. 5 Musical: Noa s. 8 Ved Vigen 7-9 2400 København NV tlf. 39675618 www.emdrupkirke.dk

Læs mere

Kirkebladet. "Nu lokker atter de lange veje.." for Frederikshavn Sogn

Kirkebladet. Nu lokker atter de lange veje.. for Frederikshavn Sogn Kirkebladet for Frederikshavn Sogn "Nu lokker atter de lange veje.." nr. 2 marts april maj 2014 Foråret kan komme med en vis udlængsel. Også hos dem der har været på sognerejse med Frederikshavn Sogn.

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere