7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug"

Transkript

1 7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Side 4 Bakkensbro aktivitets- og Kultur Center Side 10 Må man brænde haveaffald af? Side 14 KT fortæller Side 16 og 26 Tempos Generalforsamling Side 22 Sønderborg kommune opfordrer alle landsbylaug til at lave en udviklingsplan for de næste fem år. Da der i øjeblikket arbejdes meget med Bakkensbro som kultur og aktivitetshus, har man fra kommunens side skubbet på for at vi som nogen af de første får udarbejdet vores lokale udviklingsplan. Tirsdag d. 10. juni håber vi at se så mange mennesker til et borgermøde om vores fremtid, som der kan klemmes ind i forsamlingshuset på Bakkensbro. Se mere side 25 Om lokal udviklingsplan Side 25 Nyt fra Ringridder foreningen Side 28 En lille bøn fra mig. Side 34 Ullerup sogns kirkeblad

2 AU-Posten er et gratisblad trykt i 500 eksemplarer. Udgivelsesområde: Avnbøl, Ullerup, Bojskov, Rufas plus randområder Broager sparekasse: Landsbylaugets bestyrelse: Redaktion: Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf / Deadlines til bladet: 15. februar 15. maj 15. august 15. november Formand Asmus Madsen Kalvetoft 15, Ullerup / Næstformand/sekretær Kasserer Nicky Ravn Avnbøløstenvej 18, Avnbøl Tlf.: Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf.: Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Jan Vollesen Trekanten 25, Ullerup Tlf Robert Johannsen Kirkepold 4, Ullerup Tlf.: Bestyrelsesmedlem Malenej 8 Ullerup 22 Bestyrelsesmedlem Ulla Johannsen Kirkepold 4, Ullerup Tlf.: Janny PedersenMette Valentin Bojskovskov , Avnbøl og webadresser: Bestyrelsen Au-Posten Landsbylaugets hjemmeside 2

3 Du hænger lidt med ho'det, syn's du alt er gråt i gråt? Ja, jeg kender jo turen, det' klart, du ved det godt Men glem det et sekund, lad det fordufte i det blå Grib din egen palet, for nu ska' vi lægge farverne på. Da jeg lavede forsidebillede til denne udgave af AU-posten, faldt mine tanker på Birthe Kjærs sang vi maler byen rød. Nu var det ikke fordi mine tanker var af politisk observans, men snarere af optimistisk ditto. Af det ovenfor citerede vers fremgår det, at tilværelsen ser lidt grå ud for hvem, det nu er, sangen er skrevet til. Sangen er en opfordring til at opgive pessimismen og selv yde en indsats for at få tingene til at se bedre ud. Dette kunne godt overføres til Avnbøl-Ullerup området i denne tid. Vi har måttet se skolen lukke, og for at føje spot til skade er vi nu heller ikke i stand til at levere småbørn nok til børnehaven, så også den må lukke. Men helt opgivet er vi bestemt ikke. Vores gode gamle skole kommer, om alt går vel, til at summe af liv i fremtiden, og vi har selv gode muligheder for at få indflydelse på tingenes udvikling. Alle kommunens landsbylaug skal i den kommende tid revidere deres lokale udviklingsplan. Dette er noget man fra kommunal side mener er så vigtigt, at man har afsat personale til at hjælpe os godt i gang, og da der i øjeblikket sker, og vil ske meget omkring Bakkensbro, er vi blevet bedt om, som de første at lægge ud med vores planer og drømme for fremtiden, så de så vidt muligt kan tages med i projektet. Bortset fra føromtalte kan man i bladet igen finde lidt om ting, som sker i nær og lidt fjernere fremtid. Det har igen været lidt svært at finde materiale til bladet, så sædvanen tro vil jeg opfordre til at komme med indlæg, som kunne være af alles interesse. Nogle indlæg er der dog kommet, blandt dem tekster og billeder, omhandlende dynger af haveaffald og andet godt, som nok ikke hører hjemme, hvor de er fotograferet eller omtalt. Det er selvfølgelig ikke kønt at se på, og når nu vi faktisk har en containerplads så tæt på, kan man godt mene, der kunne findes en bedre løsning på problemet. Hvis det er et spørgsmål om mangel på trailer, eller bil med jydekrog, plejer naboer faktisk at være meget hjælpsomme mennesker i sådanne henseender. Til slut et lille suk over mangel på interesse for dilettantforestillingen. Jeg har fået den opfattelse, at det er ved at blive opgivet på grund af mangel på aktører. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at folk lige rusker op i sig selv og tager kontakt til Gitte, så vi kan få en god forestilling stillet på benene. Man kan også kontakte mig, så lader jeg det gå videre til Gitte. Bo 3

4 4 Ullerup sogns kirkeblad Kirkesiderne marts, april og maj Adresser: Sognepræst Anders Kingo Langbro 2 b, Ullerup Tlf.: Træffes bedst tirsdag-fredag kl Mandag fri Menighedsrådsformand Randi Bastholm Bækgade 3 Blans Tlf.: Graverkontor Graver og kirketjener Træffes tirsdagfredag Tlf.: mandag fri. Graver og kirketjener Susanne Andreasen Sandbjergvej Sønderborg Organist Stillingen vakant Kirkeværge Jens Lei Ballebrovej 17, Blans Tlf.: Kasserer Christian Svane Christiansen Philipsborgvej 11 Regnskabsfører Det fælles regnskabskontor Att. Ullerup Sogn Ringgade 98 A 6400 Sønderborg Hjemmesiden For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement, artikler, prædikener, m.m. Klik dig ind på Besøg Ønsker man besøg af præsten hjemme hos sig selv eller på sygehuset, er man velkommen til at ringe på Jeg kommer gerne!

5 NYT TAG på sognets ældste bygning Ullerup Kirke er ubestridt sognets ældste bygning, opført engang i årene som afløser for en trækirke, der måske i et par århundreder forud havde tjent sognet som kirkerum. I over 800 år har vores smukke stenkirke altså dannet ramme om gudstjeneste, dåb, vielse, begravelse og de seneste godt 250 år også konfirmation. Hovedreglen er, at en sådan gammel bygning én gang i hvert århundrede skal undergå en gennemgribende restaurering. Fundament, murværk og tag skal nøje efterses og eventuelle skader udbedres, og alt inventar skal renoveres og eventuelt renses af nationalmuseets dygtige konservatorer. I undergik Ullerup Kirke en omfattende restaurering. Skibets vestgavl (det var før det nuværende tårn blev bygget) med tre støttepiller blev fornyet, de gamle bjælker og spær af egetræ blev udskiftet og det gamle tag Ullerup Kirke 1849, altså før den store restaurering i Bemærk våbenhuset og de tre støttepiller i vestgavlen. Kirken havde dengang i stedet for et tårn en såkaldt klokkestabel (som de stadig har i f.eks. Adsbøl, Nybøl og Varnæs). 5

6 af bly på skib og kor blev erstattet af tegl. Dette var allerede nogle år før sket på det sydvendte sideskib, det såkaldte Blansingerkapel, der oprindeligt havde været dækket af et spåntag (tag af små træplader, der pånagles lægterne). Kirkens små, oprindelige vinduer erstattedes af de nuværende store, spidsbuede vinduer. Det gamle våbenhus mod syd blev revet ned og der blev indrettet våbenhus og sakristi (præsteværelse) i Blansingerkapellet. Desuden blev alle stolestader og kirkebænke udskiftet. I 1860 fremstod kirken således for første gang med et ensartet tegltag på alle tre bygninger: skib, kor og kapel. Dette tag ligger der stort set uændret den dag i dag. Så man må lade vore forfædre, at de har været dygtige håndværkere. For da det 20. århundredes store restaurering pågik i begyndelsen af 1970érne, fandtes taget i så fin stand, at man besluttede at lade det ligge. Men nu går den ikke længere! Orkanen i 1999 tog hårdt på taget, og oktoberstormen i 2013 var lidt af et nådestød. I menighedsrådet har vi i en årrække været opmærksom på, at kirketagets dage var ved at være talte. Derfor har vi de senere år foretaget en opsparing. Og da provstiudvalget bevilgede os det resterende beløb for budget 2014, kunne vi gå i gang med det egentligt forberedende arbejde i samarbejde med Haderslev Stift, nationalmuseet og den kongelige bygningsingeniør. Med rettidig omhu undgår vi således at skulle optage lån for at gennemføre det omfattende projekt. Som man kan forstå, skal i en sådan sag mange instanser rådføres og bedes om tilladelse, men sammen med en kyndig arkitekt håber vi, at det nye tegltag kan lægges i løbet af efteråret Anders Kingo 6

7 Døbefonte i Ullerup kirke I den tidlige middelalder fik enhver, der var præsteviet, ret til at døbe, og fra nu af var der i alle sognekirker en døbefont. Døbefonten i Ullerup kirke stod sandsynligvis oprindelig mellem mands- og kvindedøren i kirkens vestlige del. Man kan endnu i dag på murværk og syld se, hvor disse to døre i sin tid var placeret. Først efter reformationen i tallet blev døbefontene flyttet til deres nuværende placering i koret i kirkens østende. Ullerup kirkes døbefont stod dog en tid under orgelet i sydkapellet (Blansingerkapellet red.) Hvordan den oprindelige døbefont har set ud, vides ikke. Den døbefont, der i dag står i Ullerup kirkes kor er lavet af gotlandsk kalksten, og den er sandsynligvis først kommet til kirken op imod år Den er prydet med søjler og spidse buer i gotisk stil. Døbefonten har haft en ret omtumlet tilværelse. Omkring år blev den kasseret, og den fik en ny tilværelse som blomsterkumme i en have i Blans. I 1839 fik man en døbefont af træ. Den var udført med Ulkebøl kirkes døbefont som model, og den var stafferet med forskellige brunlige farver. I 1926 kom kalkstensdøbefonten tilbage til kirken efter en noget mangelfuld istandsættelse. Døbefonten var, som det ses på billedet i ringe stand, og menighedsrådet besluttede, at den i forbindelse med den store kirkerestaurering skulle istandsættes. 7

8 Denne restaurering blev udført af Vitus Nielsen fra Nationalmuseet. Den fik bl.a. et helt nyt fodstykke og en ny overkant, og den fremtræder i dag sammen med dåbsfad og dåbskande som en meget smuk del af koret i Ullerup kirke. Historien omkring dåbsfad og dåbskande vil blive sendt til kirkebladet senere Knud Tejlgaard Jensen Brænd bålet - ikke dyrene I løbet af foråret vokser Sankt Hans bålene frem. Mange dyr bliver tiltrukket af de store kvasbunker, og for både fugle, pindsvin og mus og endda kattekillingekuld er det et herligt sted at gemme sig. Tidligere er man blevet rådet til at undersøge bålet grundigt og lave en masse støj for at få dyrene til at forsvinde, inden man tænder bålet. Men det er ikke nok! Jo mere dyrene føler sig truede, jo mere vil de trykke sig for ikke at blive opdaget, og så kan man næsten ikke undgå at overse enkelte dyr. I stedet er man nødt til at bygge bålet om. Umiddelbart kan det synes uoverkommeligt, men det er faktisk ikke så stort et besvær, når alt materialet i forvejen er slæbt sammen. Man kan godt flytte bålet dagen inden Sankt Hans aften, for det tager lidt tid for dyrene at etablere sig et nyt sted, men det er selvfølgelig bedst at gøre det på dagen. 8

9 Ullerup ZoneTerapi Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi Tlf.: Gaveidé Tilskud Firmaaftale Babymassage kursus Børn 9

10 Bakkensbro Aktivitets og Kultur-Center Når en landsby mister købmand, skole og børnehave er nogle mennesker tilbøjelige til at dømme nedsmeltning for lokalområdet. Behøver det at være tilfældet? I min optik er det en beslutning den enkelte borger kan tage for sig selv og jeg mener ikke det behøver være tilfældet. At miste ovennævnte enheder kan godt være med til at sænke huspriserne; men hvis lokalområdet kan mobilisere et andet fællesskab, kan vi godt være med til at hæve huspriserne igen(eller få nye værdier i tilværelsen) ved at vise for omverdenen at vi bor i et aktivt lokalområde. Vi har alle, på et eller andet niveau, grundlæggende behov for at deltage i fællesskaber eller netværk. Og nu har vi så muligheden for at blive en del af fællesskabet Bakkensbro- Aktivitets og Kulturcenter. Gennem de seneste 1½ år har en initiativgruppe, sammen med landsbylauget, arbejdet med tanken om at bruge Bakkensbro skole som aktivitets og kulturcenter. Vi har undersøgt muligheder og søgt kommunen om lov til at 10

11 benytte lokalerne for at fremme aktivt samvær for Avnbøl, Ullerup og oplandets borgere. Da bygningerne overgår til en anden forvaltning, er der visse nye lovkrav der skal opfyldes (og det koster penge), før vi kan få lov. Alle de politikere der har været ind over hidtil, har enslydende været meget positive overfor tanken og det sidste godkendelsesstempel ligger lige om hjørnet, her først i juni. Det vil så betyde at kommunen hvert år giver et tilskud til drift af bygningerne, imod at diverse foreninger, klubber og andre fællesskaber under folkeoplysningsloven, frit kan låne lokaler. Gennem de mange drøftelser og undersøgelser er min lyst til at blive en del af fællesskabet steget betydeligt. Vores område er kendetegnet ved mange mindre foretagsomheder. Individuelle klubber eller foreninger. Nu får vi et samlingspunkt hvor muligheden for et større fællesskab er inden for rækkevidde. Vi har fået så mange positive tilkendegivelser fra lokalområdets borgere, at jeg tror på, at en synergieffekt vil opstå, og at rigtig mange vil bakke op om projektet og gøre brug af lokalerne. Mange ytrer vilje til at hjælpe, blot er der mange der pointerer at de har svært ved at byde ind med alt for mange timers frivilligt arbejde. Derfor er det min filosofi at de opgaver der følger med at drive aktivitets og kulturcenteret, skal fordeles ud på så mange hænder som muligt. Vi er nogle stykker der har givet håndslag på at hjælpe med den overordnede koordination og så må vi lave en organisation, hvor mange byder ind for at hjælpe med mindre arbejdsopgaver. Den endelige organisationsopbygning vil blive præsenteret ved fællesspisningsmødet d. 10. juni. Her vil der også blive lejlighed for at tilkendegive om man er villig til at hjælpe med større eller mindre opgaver fremover. I organiseringen vil der være en sekretariats funktion med bl. a. udlejning af arrangements eller festlokaler, økonomi og samarbejde med foreningerne og landsbylauget. Derudover vil der være indvendig vedligeholds funktion og de grønne områder. Kommunen hjælper med rengøringen af fællesarealer indendørs hvor folkeoplysningsforeningerne holder til, samt delvis klipning af græs på sportspladsen. 11

12 Hvem kan låne lokaler i bygningerne? Lokalhistorisk arkiv, Bobs, dagplejerne, gymnastik, badminton og løbeklub, samt fire - fem klubber fra andre lokaliteter har allerede bidt sig fast i huset. Og nye skal være velkomne. Derudover får vi mulighed for at leje nogle lokaler ud til møder, arrangementer og fester. Regler om hvor billigt det skal være at leje og hvem der kan leje er endnu ikke klargjorte. Disse regler skal først udarbejdes og godkendes i landsbylaugets bestyrelse. Vi glæder os til at vi fra 1. august har råderet over den gamle skole. Denne dejlige sportsplads står også til vores rådighed. Her kan laves golfbane, krolfbane, hundedressurbane, ringridningsplads, fodboldbane, legeplads eller hvad hjertet måtte forestille sig! Med venlig hilsen Johannes Reimer Hansen Rosenvej 12

13 Her har du mulighed for at tilkendegive på hvilken måde du gerne vil hjælpe med at drive aktivitetscenteret. Du må aflevere talonen ved mødet d. 10. juni eller lægge den i postkassen på Rosenvej 1, ved lejlighed. Jeg vil gerne hjælpe med : Være med i udvalget: Hjælp med tilsyn for indvendig vedligehold, herunder rengøring: Hjælp med tilsyn for udvendig vedligehold, herunder rengøring og grønne områder: Anden hjælp: Navn : Adresse: Telefon: 13

14 I forbindelse med det årlige salg af støttekort til brandværnet, er vi flere gange blevet spurgt, om afbrænding af haveaffald er lovligt. Det er den kommunale miljømyndighed, som fastsætter disse regler, og på kommunens hjemmeside kan man bl.a. læse at: Det er ulovligt at afbrænde haveaffald og lignende i Sønderborg Kommune. Fra januar 2010 er der blevet indført et forbud mod afbrænding af haveaffald og kvas fra nedkapning af hegn m.v. Afbrænding af haveaffald i villahaver eller i tæt bebyggelse giver ofte store problemer med røggener hos naboer og nedsat sigtbarhed for trafikanter på vejen. Problemerne opstår, fordi haveaffaldet normalt ikke er tørt, og fordi forbrændingen i et bål på jorden eller i en tønde ikke sikrer rigeligt med ilt til forbrændingen. Borgere og virksomheder opfordres til at kompostere deres haveaffald eller aflevere det til kommunens containerpladser. For landbrug, parker og planteskole m.v., er der forbud mod afbrænding af kvas, grene og rødder fra nedkapning af hegn og andre naturplejeaktiviteter. Der er flere maskinstationer og skoventreprenører, som kan bruge hegnsaffald og kvas til salgbare produkter fx brænde og flis. Vil du selv håndtere kvaset, kan du kompostere eller nedmulde det, så du bevarer næringsstofferne i det naturlige kredsløb på din ejendom. Alternativt kan du aflevere kvaset til Sønderborg Forsynings komposteringspladser. Sønderborg Kommune har udarbejdet et regulativ, som godkender afbrænding af festblus til Sankt Hans aften. Men der er visse regler, der skal overholdes, for at alle kan nyde Sankt Hans-traditionen med glæde og i tryg forventning om en hyggelig aften og en god sommer. Bålet må kun bestå af rent, tørt træ og haveaffald. Der må derfor ikke være fx paller, møbler, gulvtæpper og bygningsaffald i Sankt Hans bålet. Der skal desuden være mindst 30 meter til den nærmeste bygning med hårdt tag og mindst 200 meter til bygninger med stråtag. Man skal ligeledes holde en afstand på mindst 200 meter fra nåletræsbevoksninger og let antændelige materialer som træ, plast og glas. Ved større Sankt Hans bål, bør Brand og Redning informeres på tlf.: imellem og eller på mail 14

15 Formand: Jørgen Rasmussen Næstformand: Maren Hemmingsen Kasserer: Niels Erik Lund Sekreter: Bente Sønnichsen / Menigt medlem: Didde Jepsen / Suppleant: Gunhild Grau Christensen Suppleant: Meta Petersen Kontrollant bilag: Louise Schultz Bilagskontrollant: Else Reimer Suppleant regnskab: Jens Fr. Jensen

16 I min søgen efter lidt godt til bladet fandt jeg lidt om min genbos hus og dets tidligere beboere, noget som vist ikke har været med før, ellers må I bære over med mig. 16 Kalvetoft nr. 9 Ejendommen bebos af Karina og Henning Larsen. Huset er 5-fags grundmuret med udnyttet tagetage. Huset er opført ca i bygningens østende har der været købmandsbutik, snedkerværksted og barberforretning. Snedkermester Peter Paulsen (f. 1859, d. 1936) boede her sammen med sin kone, som var pudse/hattemager. Paulsen var også skaffer ved bryllupper i Ullerup kro. Også snedkermester Nicolai Andersen (f. 1841, d. 1904) boede i nr. 9. Også skipper Christian Hansen (f. 1818, d. 1912) havde bopæl her. Dette billede viser nogle af de beboere i huset på kalvetoft. Snedkermester Peter Paulsen med kone og deres fem pigebørn. Den ældste datter Marie blev senere gift med frisør Heinrich Bauer, der indrettede frisørsalon i huset. Paulsens snedkerværksted var indrettet i et mindre hus til højre for dette hus.

17 Den gamle mand, der står alene til højre, hedder Hansen og er far til snedkerens kone. Han havde en lille høkerbutik, som det fremgår påskriften på muren, Høkeri. Han var oprindelig skipper fra Sønderborg, men ved datterens giftermål med snedker Paulsen, fulgte han med og oprettede den lille forretning i Ullerup. Han kunne i godt vejr finde på at tage solhøjden med sin sekstant for nøjagtigt at bestemme, hvad klokken var - et levn fra hans skippertid. Efter hans død blev butikken ændret til snedkerværksted, og Paulsens gamle værkstedsbygning blev ændret til beboelse for ham og konen. Privatbillede ca En sekstant er et vinkelmålingsinstrument, som anvendes til at måle vinklen mellem den synlige horisont og et himmellegeme. Denne vinkel kaldes for himmellegemets højde. Målinger foretaget med sekstanten bruges blandt andet i astronomisk navigation til geografisk stedbestemmelse. For eksempel kan man ved hjælp af en måling af Nordstjernens højde eller solens højde ved middagstid bestemme observatørens breddegrad ved opslag i tabeller i en almanak. Brandværnet har i de seneste uger været på besøg for at sælge støttemedlemsskaber. Vi er som altid blevet taget godt imod, når vi er kommet rundt, og en net lille sum er tilvejebragt. Sidste år gik de indsamlede penge til en hjertestarter, men bortset fra et kursustilbud til alle d. 12. november om hjemmets beredskabsplan, er årets indsamlede midler endnu ikke blevet øremærket. 17

18 18

19 19

20 Skumcikaden spytter i græsset Når man går en tur i skoven eller på engen, i den kommende tid, ses nede i græsset ofte store, hvide spytklatter, der hænger på blade og stængler. Ret ulækkert ved første øjekast, men hvem står egentlig bag disse klatter? Svaret er skumcikaden eller rettere skumcikadens larve (nymfe). En lille, lysegrøn fyr på kun 5-6 mm. Cikadenymfen producerer spyttet ved at afgive en væske, der blæses fuld af luftbobler gennem nymfens bagerste åndehuller. Fænomenet kaldes populært for gøgespyt (snydespyt). Skummet beskytter nymfen mod udtørring og fjender. 20

21 Øverst fra venstre: Lucas Georg Philip Solmer, Peter Thue Frandsen, Kasper Lykke Christensen, Nicky Palm Petersen, Anders Kingo. Nederst fra venstre: Mads Iskov Friis, Line Lorenzen, Line Brøndum Knarhøj Petersen, Philip Lee Spangsberg Mathiasen. 21

22 Generalforsamling i Løbeklubben Tempo Fredag d. 4. april 2014 var der generalforsamling i Løbeklubben Tempo traditionen tro er det festudvalgets opgave at sørge for et lille arrangement inden generalforsamlingen. Vi mødtes på Bakkensbro kl og kørte i samlet flok til Ahlmanns Parken i Gråsten. Her blev vi mødt af Marianne Marker fra Mening med Mad Marianne er bl.a. instruktør i Outdoor Fitness, og hun tog os med ud på en tur i den dejlige Gråsten Skov. Outdoor Fitness er en blanding af løb og forskellige styrkeøvelser, hvor skoven bruges som træningsredskaber. En træstamme bruges som stepbænk et træ bruges som støtte når der laves rygøvelser grene i forskellige tykkelser bruges som vægtstænger en shelter bruges når der laves mavebøjninger - grusvejen bruges som underlag når der laves armbøjninger o.s.v. I Tempo er vi gode til at løbe, men når det kommer til armbøjninger, mavebøjninger m.v. så står det mere sløjt til. En del af deltagerne opdagede i hvert fald, at der var en del muskler, som måske ikke helt levede op til forventningerne og fortidens styrke. Efter en tur rundt i skoven inviterede Marianne i bedste Tempo-ånd på en øl i sin have inden vi løb tilbage til Ahlmanns Parken og kørte tilbage til Bakkensbro for at nyde en gang Skipper-labskovs inden generalforsamlingen. Formanden Anne Østergaard aflægger beretning. På festudvalgets vegne Conny Michelsen Brock Har man lyst til at deltage, så løbes der mandag, onsdag og fredag, med start fra Bakkensbro. Alle er velkomne uanset ens eget tempo. 22

23 Mariehønens larve jager bladlus Alle kender mariehønen. Dens larve er nok knap så kendt, men netop nu ses mariehønens larve på aktiv jagt efter bladlus. Larven er et glubende rovdyr, der kan sætte talrige bladlus til livs. Den er således værdsat i haven, hvor både voksne mariehøns og larver holder antallet af bladlus nede. Senere på sommeren forpupper larven sig og forvandler sig til en voksen bille. 23

24 Søndag den 27. april 2014 Affalds indsamling i Avnbøl/ Ullerup Først var det indsamling Og så var det en grillpølse i solskind 13 sække 24

25 Hvordan skal Avnbøl - Ullerup udvikle sig frem til år 2020? Det spørgsmål skal vi i den kommende tid forsøge at besvare. For fem år siden havde alle en chance for at komme med deres forhåbninger om fremtidens Avnbøl - Ullerup. Den gang resulterede det i en lokal udviklingsplan (LUP). I den plan kunne man blandt andet se visioner om at gøre Avnbølsned til et mere attraktivt sted at være. En LUP er et officielt dokument, hvortil blandt andre politikere og kommunale embedsmænd skeler, når det tages beslutninger om hint eller hisset. Med henvisning til sin udviklingsplan, kan også fonde o.l. se, der er styr på tingene, hvis der søges midler - i Avnbølsned oplevede vi dette. Meget har ændret sig i Avnbøl - Ullerup siden 2009, og vores LUP skal fornyes. Vi vil gerne have så mange ideer og indput som muligt at arbejde med i den anledning. Derfor har vi inviteret landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg til at komme og hjælpe os godt i gang. Connie, som er vores mand i kommunen, vil fortælle lidt om hvad en LUP bruges til, og hvorfor vi skal lave den. Hun har også forberedt lidt gruppearbejde, og til slut en opsummering af de samlede resultater. Vi tror en stor del af manges tanker om områdets fremtid omhandler Bakkensbro s fremtid. Derfor vil dette emne selvfølgelig også komme på banen. Johannes Reimer Hansen (af de fleste bedre kendt som Johs), er blevet valgt som formand for landsbylaugetsfor nystiftede Bakkensbroudvalg, Sammen med Povl Callesen, fra kommunens kultur og fritidsafdeling, vil han fortælle om fakta, fremtid og forhåbninger for forenings og fritidshuset Bakkensbro. Aftenen starter vi allerede klokken med fællesspisning, hvor Ulla og Robert har skrevet grillmad på menukortet. Efter spisetid ca. klokken 18.30, vil der blive vist tegnefilm for børnene, mens vi voksne deltager i borgermøde om Avnbøl - Ullerups fremtid. Da vi forventer at Johs. og Povl Callesen godt kan bruge en rum tid på at snakke og besvare spørgsmål, er de sat på som sidste punkt på aftenens program. Vi håber selvfølgelig på at se mange deltagere til dette arrangement, både til fællesspisning og til det efterfølgende møde. Men der er ingen krav om at deltage i begge dele 25

26 Hvornår var det nu det var? Det var rigtig gang i den på Kirkepold i Ullerup - men hvornår var det? Hvor mange personer kan du genkende? Den gamle brandsprøjte kunne den overhovedet pumpe vand ud i slangerne? Mon ikke det var Lorenz Jørgensen fra Avnbøløsten, der var kusk? Men hvem er de øvrige på billedet? Knud Tejlgaard Jensen 26

27 Følg med i livet i Avnbøl-Ullerup og se hvad der er aktuelt lige nu, ved at komme med i facebookgruppen Avnbøl-Ullerup. 27

28 & 13. september 2014 På Materialegården i Avnbøl. Nyhed torsdag Kl Lottospil i Hallen Fredag Kl. 17:00 Stjerneløb med løbeklubben Tempo Kl. 17:30 Grillet svin med tilbehør Kl.18:30 Er der havetraktorringridning Kl. 19:00 starter festen for de mindste unge (6 12 år) Kl. 22:00 starter festen for de ældre unge (13-17 år) Mobildiskotek Extreme-Party Lørdag Optog starter kl. 11:00 Kl. 13:00-15:00 Gratis hoppeborg Kl. 18:30-02:00 Ringriderfest som madkurvefest Musik leveres af Sjubiduo Søndag Kl Oprydning og sammenpakning 28

29 Vi mødes klokken ved Thomas Hansen, Rufasvej 14, og går i fakkeloptog til Dansepladsen i Avnbølsned. Bålet bliver tændt klokken Børnehavebørnenes heks vil igen i år befinde sig i toppen af bålet. Landsbylauget sælger øl, vand, og pølser. 29

30 Kan du gøre noget for vores lokalområde? I Avnbøl-Ullerup landsbylaug arbejder vi med ét overordnet formål, nemlig at gøre området til et endnu bedre sted at bo og være. Det har blandt andet resulteret i: Udgivelse af AU-posten. Fællesspisning ca. en gang i kvartalet. Etablering og vedligehold af Danseplads og Bambussti i Avnbølsned. Affaldsindsamling ved vore veje hvert forår. Herreaften på Bakkensbro I den kommende tid vil der også blive lagt kræfter i: Bakkensbro som kultur- og medborgerhus. Dilettantforestilling. Foredrags og kursusaftener. For at kunne fortsætte med disse og andre ting i fremtiden og for at kunne etablere os godt i det kommende medborgerhus, vil vi opfordre alle til at yde et økonomisk bidrag til landsbylaugets arbejde. Du kan indbetale din støtte (helt efter egen formåen) på konto Eller læg din støtte i en kuvert mærket AU-laug, og kom så kuverten i brevsprækken på brandstationen i Ullerup. Denne støtte gør en stor forskel for os, og for det arbejde, mange lægger for dagen i og for Avnbøl-Ullerup. 30

31 31

32 32

33 Landsbylaug holder rengørings dag i det gamle indskolingslokale. Så er det tid til en DAMEAFTEN Det bliver fredag den 31. oktober 2014 kl Vi har planlagt lidt forskelligt; Kreativ genbrug, kig på dit affald med kreative øjne. Hertil har vi hyret Louise Hulgaard fra Sønderborg Forsyning Lidt godt at spise samt smagsprøver og fortælling om god te. Her har vi fået Vild med Te til at komme Nærmere info kommer i næste blad 33

34 En opfordring! Var der en venlig sjæl, som ville bruge en halv time i Avnbølsned i selskab med sin græstrimmer, nogle gange om året? I givet fald vil det være til stor glæde for alle de mennesker, som benytter sig af dansepladsen, dens borde og bænke. Jeg forsøger at holde græsset, ikke som en engelsk herregårdsplæne, men nede i en acceptabel højde. Men jeg er ikke i stand til også at medbringe en græstrimmer på plæneklipperen. Derfor ville det være prisværdigt, om en eller flere nogle få gange om året ville tage det lange græs under borde og bænke, som jeg ikke kan tage med plæneklipperen. Du behøver ikke kontakte mig for at påtage dig opgaven, hvis bare sagen bliver klaret. Bo Far seje te sin søn,nå æ det å tie te då finde dæ en peche. Ja då ka saut snak då sku bae ha moe,æ ska ha en helt fremme. jalsen æ nabo. 34

35 Er du klar til at blive Robust Borger? Er du klar over, at samfundet forventer, at du kan klare dig selv i 48 timer, uden hjælp? Vores hverdag bliver stadig mere kompleks og sårbar - både hjemme, på arbejde og i fritiden. Samfundet forsøger konstant at forebygge og begrænse konsekvenserne af ulykker. Men det kan ikke undgås, at du pludselig selv kan stå i en kritisk situation. Derfor er det nødvendigt, at vi hver især kan forebygge og forberede os på at kunne gøre en forskel, indtil andre kan hjælpe. Samfundet har begrænsede ressourcer, derfor er det vigtigt, at de fleste borgere, kan klare sig selv i en krise situation. Den ambulance som kører til en brækket lillefinger, kan ikke samtidig køre til et hjertetilfælde. Du kan lære, hvordan du bliver en Robust Borger, på et 2-3 timers kursus i forebyggelse. Brandværnet og landsbylauget vil gerne afholde et sådant kursus for alle interesserede. Derfor hører vi meget gerne fra dig hvis du vil deltage i kurset. Vi har allerede nu afsat d. 12. november til kurset, men vil gerne have en tilkendegivelse af, om vi bliver for mange den dag, så vi skal lave to aftener. (Kurset er gratis at deltage i) Send en mail til eller sms til , så tæller vi sammen,hvor mange vi bliver. 35

Landsbylauget. Ullerup sogns kirkeblad. Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Eckersberg Børneunivers og Støtteforeningen Tennisklubben

Landsbylauget. Ullerup sogns kirkeblad. Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Eckersberg Børneunivers og Støtteforeningen Tennisklubben Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Landsbylauget Eckersberg Børneunivers og Støtteforeningen Tennisklubben Ullerup sogns kirkeblad 24 Årgang www.blans.infoland.dk Maj 2014 BESTYRELSEN: BLADET

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 Indhold : Udvalg til lovliggørelse af Øresundsparken. Side 1 Katte Side 2 Ny mailadresse Side 2 Indlæg Side 2 Hvad er

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Dybt hælder året i sin gang... Den sommer, som vi ikke så ret meget til i år, er ved at være til ende. Mens disse linjer skrives, er himlen

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec feb. 2016

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec feb. 2016 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2015 - feb. 2016 Tanker ved årsskiftet Mens disse linjer skrives, har vi netop taget hul på det nye kirkeår, og dermed også på et helt år fuldt af

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere