7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug"

Transkript

1 7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Side 4 Bakkensbro aktivitets- og Kultur Center Side 10 Må man brænde haveaffald af? Side 14 KT fortæller Side 16 og 26 Tempos Generalforsamling Side 22 Sønderborg kommune opfordrer alle landsbylaug til at lave en udviklingsplan for de næste fem år. Da der i øjeblikket arbejdes meget med Bakkensbro som kultur og aktivitetshus, har man fra kommunens side skubbet på for at vi som nogen af de første får udarbejdet vores lokale udviklingsplan. Tirsdag d. 10. juni håber vi at se så mange mennesker til et borgermøde om vores fremtid, som der kan klemmes ind i forsamlingshuset på Bakkensbro. Se mere side 25 Om lokal udviklingsplan Side 25 Nyt fra Ringridder foreningen Side 28 En lille bøn fra mig. Side 34 Ullerup sogns kirkeblad

2 AU-Posten er et gratisblad trykt i 500 eksemplarer. Udgivelsesområde: Avnbøl, Ullerup, Bojskov, Rufas plus randområder Broager sparekasse: Landsbylaugets bestyrelse: Redaktion: Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf / Deadlines til bladet: 15. februar 15. maj 15. august 15. november Formand Asmus Madsen Kalvetoft 15, Ullerup / Næstformand/sekretær Kasserer Nicky Ravn Avnbøløstenvej 18, Avnbøl Tlf.: Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf.: Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Jan Vollesen Trekanten 25, Ullerup Tlf Robert Johannsen Kirkepold 4, Ullerup Tlf.: Bestyrelsesmedlem Malenej 8 Ullerup 22 Bestyrelsesmedlem Ulla Johannsen Kirkepold 4, Ullerup Tlf.: Janny PedersenMette Valentin Bojskovskov , Avnbøl og webadresser: Bestyrelsen Au-Posten Landsbylaugets hjemmeside 2

3 Du hænger lidt med ho'det, syn's du alt er gråt i gråt? Ja, jeg kender jo turen, det' klart, du ved det godt Men glem det et sekund, lad det fordufte i det blå Grib din egen palet, for nu ska' vi lægge farverne på. Da jeg lavede forsidebillede til denne udgave af AU-posten, faldt mine tanker på Birthe Kjærs sang vi maler byen rød. Nu var det ikke fordi mine tanker var af politisk observans, men snarere af optimistisk ditto. Af det ovenfor citerede vers fremgår det, at tilværelsen ser lidt grå ud for hvem, det nu er, sangen er skrevet til. Sangen er en opfordring til at opgive pessimismen og selv yde en indsats for at få tingene til at se bedre ud. Dette kunne godt overføres til Avnbøl-Ullerup området i denne tid. Vi har måttet se skolen lukke, og for at føje spot til skade er vi nu heller ikke i stand til at levere småbørn nok til børnehaven, så også den må lukke. Men helt opgivet er vi bestemt ikke. Vores gode gamle skole kommer, om alt går vel, til at summe af liv i fremtiden, og vi har selv gode muligheder for at få indflydelse på tingenes udvikling. Alle kommunens landsbylaug skal i den kommende tid revidere deres lokale udviklingsplan. Dette er noget man fra kommunal side mener er så vigtigt, at man har afsat personale til at hjælpe os godt i gang, og da der i øjeblikket sker, og vil ske meget omkring Bakkensbro, er vi blevet bedt om, som de første at lægge ud med vores planer og drømme for fremtiden, så de så vidt muligt kan tages med i projektet. Bortset fra føromtalte kan man i bladet igen finde lidt om ting, som sker i nær og lidt fjernere fremtid. Det har igen været lidt svært at finde materiale til bladet, så sædvanen tro vil jeg opfordre til at komme med indlæg, som kunne være af alles interesse. Nogle indlæg er der dog kommet, blandt dem tekster og billeder, omhandlende dynger af haveaffald og andet godt, som nok ikke hører hjemme, hvor de er fotograferet eller omtalt. Det er selvfølgelig ikke kønt at se på, og når nu vi faktisk har en containerplads så tæt på, kan man godt mene, der kunne findes en bedre løsning på problemet. Hvis det er et spørgsmål om mangel på trailer, eller bil med jydekrog, plejer naboer faktisk at være meget hjælpsomme mennesker i sådanne henseender. Til slut et lille suk over mangel på interesse for dilettantforestillingen. Jeg har fået den opfattelse, at det er ved at blive opgivet på grund af mangel på aktører. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at folk lige rusker op i sig selv og tager kontakt til Gitte, så vi kan få en god forestilling stillet på benene. Man kan også kontakte mig, så lader jeg det gå videre til Gitte. Bo 3

4 4 Ullerup sogns kirkeblad Kirkesiderne marts, april og maj Adresser: Sognepræst Anders Kingo Langbro 2 b, Ullerup Tlf.: Træffes bedst tirsdag-fredag kl Mandag fri Menighedsrådsformand Randi Bastholm Bækgade 3 Blans Tlf.: Graverkontor Graver og kirketjener Træffes tirsdagfredag Tlf.: mandag fri. Graver og kirketjener Susanne Andreasen Sandbjergvej Sønderborg Organist Stillingen vakant Kirkeværge Jens Lei Ballebrovej 17, Blans Tlf.: Kasserer Christian Svane Christiansen Philipsborgvej 11 Regnskabsfører Det fælles regnskabskontor Att. Ullerup Sogn Ringgade 98 A 6400 Sønderborg Hjemmesiden For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement, artikler, prædikener, m.m. Klik dig ind på Besøg Ønsker man besøg af præsten hjemme hos sig selv eller på sygehuset, er man velkommen til at ringe på Jeg kommer gerne!

5 NYT TAG på sognets ældste bygning Ullerup Kirke er ubestridt sognets ældste bygning, opført engang i årene som afløser for en trækirke, der måske i et par århundreder forud havde tjent sognet som kirkerum. I over 800 år har vores smukke stenkirke altså dannet ramme om gudstjeneste, dåb, vielse, begravelse og de seneste godt 250 år også konfirmation. Hovedreglen er, at en sådan gammel bygning én gang i hvert århundrede skal undergå en gennemgribende restaurering. Fundament, murværk og tag skal nøje efterses og eventuelle skader udbedres, og alt inventar skal renoveres og eventuelt renses af nationalmuseets dygtige konservatorer. I undergik Ullerup Kirke en omfattende restaurering. Skibets vestgavl (det var før det nuværende tårn blev bygget) med tre støttepiller blev fornyet, de gamle bjælker og spær af egetræ blev udskiftet og det gamle tag Ullerup Kirke 1849, altså før den store restaurering i Bemærk våbenhuset og de tre støttepiller i vestgavlen. Kirken havde dengang i stedet for et tårn en såkaldt klokkestabel (som de stadig har i f.eks. Adsbøl, Nybøl og Varnæs). 5

6 af bly på skib og kor blev erstattet af tegl. Dette var allerede nogle år før sket på det sydvendte sideskib, det såkaldte Blansingerkapel, der oprindeligt havde været dækket af et spåntag (tag af små træplader, der pånagles lægterne). Kirkens små, oprindelige vinduer erstattedes af de nuværende store, spidsbuede vinduer. Det gamle våbenhus mod syd blev revet ned og der blev indrettet våbenhus og sakristi (præsteværelse) i Blansingerkapellet. Desuden blev alle stolestader og kirkebænke udskiftet. I 1860 fremstod kirken således for første gang med et ensartet tegltag på alle tre bygninger: skib, kor og kapel. Dette tag ligger der stort set uændret den dag i dag. Så man må lade vore forfædre, at de har været dygtige håndværkere. For da det 20. århundredes store restaurering pågik i begyndelsen af 1970érne, fandtes taget i så fin stand, at man besluttede at lade det ligge. Men nu går den ikke længere! Orkanen i 1999 tog hårdt på taget, og oktoberstormen i 2013 var lidt af et nådestød. I menighedsrådet har vi i en årrække været opmærksom på, at kirketagets dage var ved at være talte. Derfor har vi de senere år foretaget en opsparing. Og da provstiudvalget bevilgede os det resterende beløb for budget 2014, kunne vi gå i gang med det egentligt forberedende arbejde i samarbejde med Haderslev Stift, nationalmuseet og den kongelige bygningsingeniør. Med rettidig omhu undgår vi således at skulle optage lån for at gennemføre det omfattende projekt. Som man kan forstå, skal i en sådan sag mange instanser rådføres og bedes om tilladelse, men sammen med en kyndig arkitekt håber vi, at det nye tegltag kan lægges i løbet af efteråret Anders Kingo 6

7 Døbefonte i Ullerup kirke I den tidlige middelalder fik enhver, der var præsteviet, ret til at døbe, og fra nu af var der i alle sognekirker en døbefont. Døbefonten i Ullerup kirke stod sandsynligvis oprindelig mellem mands- og kvindedøren i kirkens vestlige del. Man kan endnu i dag på murværk og syld se, hvor disse to døre i sin tid var placeret. Først efter reformationen i tallet blev døbefontene flyttet til deres nuværende placering i koret i kirkens østende. Ullerup kirkes døbefont stod dog en tid under orgelet i sydkapellet (Blansingerkapellet red.) Hvordan den oprindelige døbefont har set ud, vides ikke. Den døbefont, der i dag står i Ullerup kirkes kor er lavet af gotlandsk kalksten, og den er sandsynligvis først kommet til kirken op imod år Den er prydet med søjler og spidse buer i gotisk stil. Døbefonten har haft en ret omtumlet tilværelse. Omkring år blev den kasseret, og den fik en ny tilværelse som blomsterkumme i en have i Blans. I 1839 fik man en døbefont af træ. Den var udført med Ulkebøl kirkes døbefont som model, og den var stafferet med forskellige brunlige farver. I 1926 kom kalkstensdøbefonten tilbage til kirken efter en noget mangelfuld istandsættelse. Døbefonten var, som det ses på billedet i ringe stand, og menighedsrådet besluttede, at den i forbindelse med den store kirkerestaurering skulle istandsættes. 7

8 Denne restaurering blev udført af Vitus Nielsen fra Nationalmuseet. Den fik bl.a. et helt nyt fodstykke og en ny overkant, og den fremtræder i dag sammen med dåbsfad og dåbskande som en meget smuk del af koret i Ullerup kirke. Historien omkring dåbsfad og dåbskande vil blive sendt til kirkebladet senere Knud Tejlgaard Jensen Brænd bålet - ikke dyrene I løbet af foråret vokser Sankt Hans bålene frem. Mange dyr bliver tiltrukket af de store kvasbunker, og for både fugle, pindsvin og mus og endda kattekillingekuld er det et herligt sted at gemme sig. Tidligere er man blevet rådet til at undersøge bålet grundigt og lave en masse støj for at få dyrene til at forsvinde, inden man tænder bålet. Men det er ikke nok! Jo mere dyrene føler sig truede, jo mere vil de trykke sig for ikke at blive opdaget, og så kan man næsten ikke undgå at overse enkelte dyr. I stedet er man nødt til at bygge bålet om. Umiddelbart kan det synes uoverkommeligt, men det er faktisk ikke så stort et besvær, når alt materialet i forvejen er slæbt sammen. Man kan godt flytte bålet dagen inden Sankt Hans aften, for det tager lidt tid for dyrene at etablere sig et nyt sted, men det er selvfølgelig bedst at gøre det på dagen. 8

9 Ullerup ZoneTerapi Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi Tlf.: Gaveidé Tilskud Firmaaftale Babymassage kursus Børn 9

10 Bakkensbro Aktivitets og Kultur-Center Når en landsby mister købmand, skole og børnehave er nogle mennesker tilbøjelige til at dømme nedsmeltning for lokalområdet. Behøver det at være tilfældet? I min optik er det en beslutning den enkelte borger kan tage for sig selv og jeg mener ikke det behøver være tilfældet. At miste ovennævnte enheder kan godt være med til at sænke huspriserne; men hvis lokalområdet kan mobilisere et andet fællesskab, kan vi godt være med til at hæve huspriserne igen(eller få nye værdier i tilværelsen) ved at vise for omverdenen at vi bor i et aktivt lokalområde. Vi har alle, på et eller andet niveau, grundlæggende behov for at deltage i fællesskaber eller netværk. Og nu har vi så muligheden for at blive en del af fællesskabet Bakkensbro- Aktivitets og Kulturcenter. Gennem de seneste 1½ år har en initiativgruppe, sammen med landsbylauget, arbejdet med tanken om at bruge Bakkensbro skole som aktivitets og kulturcenter. Vi har undersøgt muligheder og søgt kommunen om lov til at 10

11 benytte lokalerne for at fremme aktivt samvær for Avnbøl, Ullerup og oplandets borgere. Da bygningerne overgår til en anden forvaltning, er der visse nye lovkrav der skal opfyldes (og det koster penge), før vi kan få lov. Alle de politikere der har været ind over hidtil, har enslydende været meget positive overfor tanken og det sidste godkendelsesstempel ligger lige om hjørnet, her først i juni. Det vil så betyde at kommunen hvert år giver et tilskud til drift af bygningerne, imod at diverse foreninger, klubber og andre fællesskaber under folkeoplysningsloven, frit kan låne lokaler. Gennem de mange drøftelser og undersøgelser er min lyst til at blive en del af fællesskabet steget betydeligt. Vores område er kendetegnet ved mange mindre foretagsomheder. Individuelle klubber eller foreninger. Nu får vi et samlingspunkt hvor muligheden for et større fællesskab er inden for rækkevidde. Vi har fået så mange positive tilkendegivelser fra lokalområdets borgere, at jeg tror på, at en synergieffekt vil opstå, og at rigtig mange vil bakke op om projektet og gøre brug af lokalerne. Mange ytrer vilje til at hjælpe, blot er der mange der pointerer at de har svært ved at byde ind med alt for mange timers frivilligt arbejde. Derfor er det min filosofi at de opgaver der følger med at drive aktivitets og kulturcenteret, skal fordeles ud på så mange hænder som muligt. Vi er nogle stykker der har givet håndslag på at hjælpe med den overordnede koordination og så må vi lave en organisation, hvor mange byder ind for at hjælpe med mindre arbejdsopgaver. Den endelige organisationsopbygning vil blive præsenteret ved fællesspisningsmødet d. 10. juni. Her vil der også blive lejlighed for at tilkendegive om man er villig til at hjælpe med større eller mindre opgaver fremover. I organiseringen vil der være en sekretariats funktion med bl. a. udlejning af arrangements eller festlokaler, økonomi og samarbejde med foreningerne og landsbylauget. Derudover vil der være indvendig vedligeholds funktion og de grønne områder. Kommunen hjælper med rengøringen af fællesarealer indendørs hvor folkeoplysningsforeningerne holder til, samt delvis klipning af græs på sportspladsen. 11

12 Hvem kan låne lokaler i bygningerne? Lokalhistorisk arkiv, Bobs, dagplejerne, gymnastik, badminton og løbeklub, samt fire - fem klubber fra andre lokaliteter har allerede bidt sig fast i huset. Og nye skal være velkomne. Derudover får vi mulighed for at leje nogle lokaler ud til møder, arrangementer og fester. Regler om hvor billigt det skal være at leje og hvem der kan leje er endnu ikke klargjorte. Disse regler skal først udarbejdes og godkendes i landsbylaugets bestyrelse. Vi glæder os til at vi fra 1. august har råderet over den gamle skole. Denne dejlige sportsplads står også til vores rådighed. Her kan laves golfbane, krolfbane, hundedressurbane, ringridningsplads, fodboldbane, legeplads eller hvad hjertet måtte forestille sig! Med venlig hilsen Johannes Reimer Hansen Rosenvej 12

13 Her har du mulighed for at tilkendegive på hvilken måde du gerne vil hjælpe med at drive aktivitetscenteret. Du må aflevere talonen ved mødet d. 10. juni eller lægge den i postkassen på Rosenvej 1, ved lejlighed. Jeg vil gerne hjælpe med : Være med i udvalget: Hjælp med tilsyn for indvendig vedligehold, herunder rengøring: Hjælp med tilsyn for udvendig vedligehold, herunder rengøring og grønne områder: Anden hjælp: Navn : Adresse: Telefon: 13

14 I forbindelse med det årlige salg af støttekort til brandværnet, er vi flere gange blevet spurgt, om afbrænding af haveaffald er lovligt. Det er den kommunale miljømyndighed, som fastsætter disse regler, og på kommunens hjemmeside kan man bl.a. læse at: Det er ulovligt at afbrænde haveaffald og lignende i Sønderborg Kommune. Fra januar 2010 er der blevet indført et forbud mod afbrænding af haveaffald og kvas fra nedkapning af hegn m.v. Afbrænding af haveaffald i villahaver eller i tæt bebyggelse giver ofte store problemer med røggener hos naboer og nedsat sigtbarhed for trafikanter på vejen. Problemerne opstår, fordi haveaffaldet normalt ikke er tørt, og fordi forbrændingen i et bål på jorden eller i en tønde ikke sikrer rigeligt med ilt til forbrændingen. Borgere og virksomheder opfordres til at kompostere deres haveaffald eller aflevere det til kommunens containerpladser. For landbrug, parker og planteskole m.v., er der forbud mod afbrænding af kvas, grene og rødder fra nedkapning af hegn og andre naturplejeaktiviteter. Der er flere maskinstationer og skoventreprenører, som kan bruge hegnsaffald og kvas til salgbare produkter fx brænde og flis. Vil du selv håndtere kvaset, kan du kompostere eller nedmulde det, så du bevarer næringsstofferne i det naturlige kredsløb på din ejendom. Alternativt kan du aflevere kvaset til Sønderborg Forsynings komposteringspladser. Sønderborg Kommune har udarbejdet et regulativ, som godkender afbrænding af festblus til Sankt Hans aften. Men der er visse regler, der skal overholdes, for at alle kan nyde Sankt Hans-traditionen med glæde og i tryg forventning om en hyggelig aften og en god sommer. Bålet må kun bestå af rent, tørt træ og haveaffald. Der må derfor ikke være fx paller, møbler, gulvtæpper og bygningsaffald i Sankt Hans bålet. Der skal desuden være mindst 30 meter til den nærmeste bygning med hårdt tag og mindst 200 meter til bygninger med stråtag. Man skal ligeledes holde en afstand på mindst 200 meter fra nåletræsbevoksninger og let antændelige materialer som træ, plast og glas. Ved større Sankt Hans bål, bør Brand og Redning informeres på tlf.: imellem og eller på mail 14

15 Formand: Jørgen Rasmussen Næstformand: Maren Hemmingsen Kasserer: Niels Erik Lund Sekreter: Bente Sønnichsen / Menigt medlem: Didde Jepsen / Suppleant: Gunhild Grau Christensen Suppleant: Meta Petersen Kontrollant bilag: Louise Schultz Bilagskontrollant: Else Reimer Suppleant regnskab: Jens Fr. Jensen

16 I min søgen efter lidt godt til bladet fandt jeg lidt om min genbos hus og dets tidligere beboere, noget som vist ikke har været med før, ellers må I bære over med mig. 16 Kalvetoft nr. 9 Ejendommen bebos af Karina og Henning Larsen. Huset er 5-fags grundmuret med udnyttet tagetage. Huset er opført ca i bygningens østende har der været købmandsbutik, snedkerværksted og barberforretning. Snedkermester Peter Paulsen (f. 1859, d. 1936) boede her sammen med sin kone, som var pudse/hattemager. Paulsen var også skaffer ved bryllupper i Ullerup kro. Også snedkermester Nicolai Andersen (f. 1841, d. 1904) boede i nr. 9. Også skipper Christian Hansen (f. 1818, d. 1912) havde bopæl her. Dette billede viser nogle af de beboere i huset på kalvetoft. Snedkermester Peter Paulsen med kone og deres fem pigebørn. Den ældste datter Marie blev senere gift med frisør Heinrich Bauer, der indrettede frisørsalon i huset. Paulsens snedkerværksted var indrettet i et mindre hus til højre for dette hus.

17 Den gamle mand, der står alene til højre, hedder Hansen og er far til snedkerens kone. Han havde en lille høkerbutik, som det fremgår påskriften på muren, Høkeri. Han var oprindelig skipper fra Sønderborg, men ved datterens giftermål med snedker Paulsen, fulgte han med og oprettede den lille forretning i Ullerup. Han kunne i godt vejr finde på at tage solhøjden med sin sekstant for nøjagtigt at bestemme, hvad klokken var - et levn fra hans skippertid. Efter hans død blev butikken ændret til snedkerværksted, og Paulsens gamle værkstedsbygning blev ændret til beboelse for ham og konen. Privatbillede ca En sekstant er et vinkelmålingsinstrument, som anvendes til at måle vinklen mellem den synlige horisont og et himmellegeme. Denne vinkel kaldes for himmellegemets højde. Målinger foretaget med sekstanten bruges blandt andet i astronomisk navigation til geografisk stedbestemmelse. For eksempel kan man ved hjælp af en måling af Nordstjernens højde eller solens højde ved middagstid bestemme observatørens breddegrad ved opslag i tabeller i en almanak. Brandværnet har i de seneste uger været på besøg for at sælge støttemedlemsskaber. Vi er som altid blevet taget godt imod, når vi er kommet rundt, og en net lille sum er tilvejebragt. Sidste år gik de indsamlede penge til en hjertestarter, men bortset fra et kursustilbud til alle d. 12. november om hjemmets beredskabsplan, er årets indsamlede midler endnu ikke blevet øremærket. 17

18 18

19 19

20 Skumcikaden spytter i græsset Når man går en tur i skoven eller på engen, i den kommende tid, ses nede i græsset ofte store, hvide spytklatter, der hænger på blade og stængler. Ret ulækkert ved første øjekast, men hvem står egentlig bag disse klatter? Svaret er skumcikaden eller rettere skumcikadens larve (nymfe). En lille, lysegrøn fyr på kun 5-6 mm. Cikadenymfen producerer spyttet ved at afgive en væske, der blæses fuld af luftbobler gennem nymfens bagerste åndehuller. Fænomenet kaldes populært for gøgespyt (snydespyt). Skummet beskytter nymfen mod udtørring og fjender. 20

21 Øverst fra venstre: Lucas Georg Philip Solmer, Peter Thue Frandsen, Kasper Lykke Christensen, Nicky Palm Petersen, Anders Kingo. Nederst fra venstre: Mads Iskov Friis, Line Lorenzen, Line Brøndum Knarhøj Petersen, Philip Lee Spangsberg Mathiasen. 21

22 Generalforsamling i Løbeklubben Tempo Fredag d. 4. april 2014 var der generalforsamling i Løbeklubben Tempo traditionen tro er det festudvalgets opgave at sørge for et lille arrangement inden generalforsamlingen. Vi mødtes på Bakkensbro kl og kørte i samlet flok til Ahlmanns Parken i Gråsten. Her blev vi mødt af Marianne Marker fra Mening med Mad Marianne er bl.a. instruktør i Outdoor Fitness, og hun tog os med ud på en tur i den dejlige Gråsten Skov. Outdoor Fitness er en blanding af løb og forskellige styrkeøvelser, hvor skoven bruges som træningsredskaber. En træstamme bruges som stepbænk et træ bruges som støtte når der laves rygøvelser grene i forskellige tykkelser bruges som vægtstænger en shelter bruges når der laves mavebøjninger - grusvejen bruges som underlag når der laves armbøjninger o.s.v. I Tempo er vi gode til at løbe, men når det kommer til armbøjninger, mavebøjninger m.v. så står det mere sløjt til. En del af deltagerne opdagede i hvert fald, at der var en del muskler, som måske ikke helt levede op til forventningerne og fortidens styrke. Efter en tur rundt i skoven inviterede Marianne i bedste Tempo-ånd på en øl i sin have inden vi løb tilbage til Ahlmanns Parken og kørte tilbage til Bakkensbro for at nyde en gang Skipper-labskovs inden generalforsamlingen. Formanden Anne Østergaard aflægger beretning. På festudvalgets vegne Conny Michelsen Brock Har man lyst til at deltage, så løbes der mandag, onsdag og fredag, med start fra Bakkensbro. Alle er velkomne uanset ens eget tempo. 22

23 Mariehønens larve jager bladlus Alle kender mariehønen. Dens larve er nok knap så kendt, men netop nu ses mariehønens larve på aktiv jagt efter bladlus. Larven er et glubende rovdyr, der kan sætte talrige bladlus til livs. Den er således værdsat i haven, hvor både voksne mariehøns og larver holder antallet af bladlus nede. Senere på sommeren forpupper larven sig og forvandler sig til en voksen bille. 23

24 Søndag den 27. april 2014 Affalds indsamling i Avnbøl/ Ullerup Først var det indsamling Og så var det en grillpølse i solskind 13 sække 24

25 Hvordan skal Avnbøl - Ullerup udvikle sig frem til år 2020? Det spørgsmål skal vi i den kommende tid forsøge at besvare. For fem år siden havde alle en chance for at komme med deres forhåbninger om fremtidens Avnbøl - Ullerup. Den gang resulterede det i en lokal udviklingsplan (LUP). I den plan kunne man blandt andet se visioner om at gøre Avnbølsned til et mere attraktivt sted at være. En LUP er et officielt dokument, hvortil blandt andre politikere og kommunale embedsmænd skeler, når det tages beslutninger om hint eller hisset. Med henvisning til sin udviklingsplan, kan også fonde o.l. se, der er styr på tingene, hvis der søges midler - i Avnbølsned oplevede vi dette. Meget har ændret sig i Avnbøl - Ullerup siden 2009, og vores LUP skal fornyes. Vi vil gerne have så mange ideer og indput som muligt at arbejde med i den anledning. Derfor har vi inviteret landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg til at komme og hjælpe os godt i gang. Connie, som er vores mand i kommunen, vil fortælle lidt om hvad en LUP bruges til, og hvorfor vi skal lave den. Hun har også forberedt lidt gruppearbejde, og til slut en opsummering af de samlede resultater. Vi tror en stor del af manges tanker om områdets fremtid omhandler Bakkensbro s fremtid. Derfor vil dette emne selvfølgelig også komme på banen. Johannes Reimer Hansen (af de fleste bedre kendt som Johs), er blevet valgt som formand for landsbylaugetsfor nystiftede Bakkensbroudvalg, Sammen med Povl Callesen, fra kommunens kultur og fritidsafdeling, vil han fortælle om fakta, fremtid og forhåbninger for forenings og fritidshuset Bakkensbro. Aftenen starter vi allerede klokken med fællesspisning, hvor Ulla og Robert har skrevet grillmad på menukortet. Efter spisetid ca. klokken 18.30, vil der blive vist tegnefilm for børnene, mens vi voksne deltager i borgermøde om Avnbøl - Ullerups fremtid. Da vi forventer at Johs. og Povl Callesen godt kan bruge en rum tid på at snakke og besvare spørgsmål, er de sat på som sidste punkt på aftenens program. Vi håber selvfølgelig på at se mange deltagere til dette arrangement, både til fællesspisning og til det efterfølgende møde. Men der er ingen krav om at deltage i begge dele 25

26 Hvornår var det nu det var? Det var rigtig gang i den på Kirkepold i Ullerup - men hvornår var det? Hvor mange personer kan du genkende? Den gamle brandsprøjte kunne den overhovedet pumpe vand ud i slangerne? Mon ikke det var Lorenz Jørgensen fra Avnbøløsten, der var kusk? Men hvem er de øvrige på billedet? Knud Tejlgaard Jensen 26

27 Følg med i livet i Avnbøl-Ullerup og se hvad der er aktuelt lige nu, ved at komme med i facebookgruppen Avnbøl-Ullerup. 27

28 & 13. september 2014 På Materialegården i Avnbøl. Nyhed torsdag Kl Lottospil i Hallen Fredag Kl. 17:00 Stjerneløb med løbeklubben Tempo Kl. 17:30 Grillet svin med tilbehør Kl.18:30 Er der havetraktorringridning Kl. 19:00 starter festen for de mindste unge (6 12 år) Kl. 22:00 starter festen for de ældre unge (13-17 år) Mobildiskotek Extreme-Party Lørdag Optog starter kl. 11:00 Kl. 13:00-15:00 Gratis hoppeborg Kl. 18:30-02:00 Ringriderfest som madkurvefest Musik leveres af Sjubiduo Søndag Kl Oprydning og sammenpakning 28

29 Vi mødes klokken ved Thomas Hansen, Rufasvej 14, og går i fakkeloptog til Dansepladsen i Avnbølsned. Bålet bliver tændt klokken Børnehavebørnenes heks vil igen i år befinde sig i toppen af bålet. Landsbylauget sælger øl, vand, og pølser. 29

30 Kan du gøre noget for vores lokalområde? I Avnbøl-Ullerup landsbylaug arbejder vi med ét overordnet formål, nemlig at gøre området til et endnu bedre sted at bo og være. Det har blandt andet resulteret i: Udgivelse af AU-posten. Fællesspisning ca. en gang i kvartalet. Etablering og vedligehold af Danseplads og Bambussti i Avnbølsned. Affaldsindsamling ved vore veje hvert forår. Herreaften på Bakkensbro I den kommende tid vil der også blive lagt kræfter i: Bakkensbro som kultur- og medborgerhus. Dilettantforestilling. Foredrags og kursusaftener. For at kunne fortsætte med disse og andre ting i fremtiden og for at kunne etablere os godt i det kommende medborgerhus, vil vi opfordre alle til at yde et økonomisk bidrag til landsbylaugets arbejde. Du kan indbetale din støtte (helt efter egen formåen) på konto Eller læg din støtte i en kuvert mærket AU-laug, og kom så kuverten i brevsprækken på brandstationen i Ullerup. Denne støtte gør en stor forskel for os, og for det arbejde, mange lægger for dagen i og for Avnbøl-Ullerup. 30

31 31

32 32

33 Landsbylaug holder rengørings dag i det gamle indskolingslokale. Så er det tid til en DAMEAFTEN Det bliver fredag den 31. oktober 2014 kl Vi har planlagt lidt forskelligt; Kreativ genbrug, kig på dit affald med kreative øjne. Hertil har vi hyret Louise Hulgaard fra Sønderborg Forsyning Lidt godt at spise samt smagsprøver og fortælling om god te. Her har vi fået Vild med Te til at komme Nærmere info kommer i næste blad 33

34 En opfordring! Var der en venlig sjæl, som ville bruge en halv time i Avnbølsned i selskab med sin græstrimmer, nogle gange om året? I givet fald vil det være til stor glæde for alle de mennesker, som benytter sig af dansepladsen, dens borde og bænke. Jeg forsøger at holde græsset, ikke som en engelsk herregårdsplæne, men nede i en acceptabel højde. Men jeg er ikke i stand til også at medbringe en græstrimmer på plæneklipperen. Derfor ville det være prisværdigt, om en eller flere nogle få gange om året ville tage det lange græs under borde og bænke, som jeg ikke kan tage med plæneklipperen. Du behøver ikke kontakte mig for at påtage dig opgaven, hvis bare sagen bliver klaret. Bo Far seje te sin søn,nå æ det å tie te då finde dæ en peche. Ja då ka saut snak då sku bae ha moe,æ ska ha en helt fremme. jalsen æ nabo. 34

35 Er du klar til at blive Robust Borger? Er du klar over, at samfundet forventer, at du kan klare dig selv i 48 timer, uden hjælp? Vores hverdag bliver stadig mere kompleks og sårbar - både hjemme, på arbejde og i fritiden. Samfundet forsøger konstant at forebygge og begrænse konsekvenserne af ulykker. Men det kan ikke undgås, at du pludselig selv kan stå i en kritisk situation. Derfor er det nødvendigt, at vi hver især kan forebygge og forberede os på at kunne gøre en forskel, indtil andre kan hjælpe. Samfundet har begrænsede ressourcer, derfor er det vigtigt, at de fleste borgere, kan klare sig selv i en krise situation. Den ambulance som kører til en brækket lillefinger, kan ikke samtidig køre til et hjertetilfælde. Du kan lære, hvordan du bliver en Robust Borger, på et 2-3 timers kursus i forebyggelse. Brandværnet og landsbylauget vil gerne afholde et sådant kursus for alle interesserede. Derfor hører vi meget gerne fra dig hvis du vil deltage i kurset. Vi har allerede nu afsat d. 12. november til kurset, men vil gerne have en tilkendegivelse af, om vi bliver for mange den dag, så vi skal lave to aftener. (Kurset er gratis at deltage i) Send en mail til eller sms til , så tæller vi sammen,hvor mange vi bliver. 35

Landsbylauget. Ullerup sogns kirkeblad. Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Eckersberg Børneunivers og Støtteforeningen Tennisklubben

Landsbylauget. Ullerup sogns kirkeblad. Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Eckersberg Børneunivers og Støtteforeningen Tennisklubben Bladet for alle, der vil sige noget til andre! Landsbylauget Eckersberg Børneunivers og Støtteforeningen Tennisklubben Ullerup sogns kirkeblad 24 Årgang www.blans.infoland.dk Maj 2014 BESTYRELSEN: BLADET

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Avnbøl - Ullerup Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Forord... 2 Beskrivelse, historie og analyse... 2 Vision... 5 Strategi... 6 1. Infrastruktur... 6 Handling... 6

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for kirke - fælles for kirkerne i Holbæk Provsti TKSTREGULTIV for KIRKEN I For benyttelse af kirken. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en anden af ham dertil

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRAD

BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRAD BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRAD REFERAT FOR BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag 27. maj 2014 kl. 19.00 i Annexgården, Brøndbyøstervej 117 B, 2605 Brøndby Til stede: Leif Andersen,

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere