DEN KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1"

Transkript

1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1

2 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke ARRESØ DISTRIKT Udvikling af gildebevægelsen Side 2 Arresø Distrikt inviterer til I-dag 09. marts 2008 fra 9.30 til i Dragehytten, Frydenborgvej 21, 3400 Hillerød Dagens program: Ankomst og kaffe Velkomst Landsgildets Kursusudvalg Frokost Café seminar Afslutning Pris for traktement kr. 50,- (kaffe & frokost incl. 1 vand eller 1 øl). Vand & øl kan købes for 5 kr. stk. Tilmelding senest 2. marts 2008 Nils Qvistgaard Knud-Erik Lagersted

3 HUSK: Vedrørende gildetinget! Som gildebroder har du mødepligt til gildetinget, afbud sendes til Gildekansleren. Hej Gildebrødre. På opfordring har jeg søgt om vi kunne få en uge på Storedam. Og nu har jeg fået svar fra Storedam om at jeg må have uge 23 til en gilde uge. Den går fra 2 juni kl 15 til 8 juni efter frokost. Så nu håber jeg at i stadig vil med derop? det koster 1015 kr. for hele ugen alt inkluderet, man medbringer selv sengelinned og håndklæder, men det kan lejes. Så sæt nu hurtig et kryds i jeres kalender, og give mig besked snarest. Med gilde hilsen Tove Overhold venligst deadline Hjemmesiden: OBS. Redaktionen v/povl-erik skal have indlæg senest d. 20. februar 2008 Meget gerne på diskette eller via Christian Petersen Lene Jørgensen Povl-Erik Høxbroe Sønderparken 22 Strandbakken 39 Engvej Slangerup 3600 Frederikssund 3650 Ølstykke Side 3

4 Stafetten Christian Petersen STOREDAM Som det kan ses på side 3 her i KNUDEN indbyder Tove Nielsen til en Gildeuge på Storedam (Uge 23). Det har fået mig til at tænke på historien om Storedam. Det var først da jeg var DUS i distriktet i 1996 at jeg hørte om noget der hedder Storedam. Det var Hillerød gilderne, der havde en Storedamsrepresentant. Derfor vil jeg skrive lidt historie om Storedam. Storedam ligger på en 18 tdr. land naturskøn grund i udkanten af Tokkekøb hegn købte den kendte skolemand, rektor på Hellerup Gymnasiun Grunden Storedam, som efter hans død blev overtaget af datteren Kirsten Lauritzen ( gift med skibsredder Lauritzen). I 1976 omdannede Kirsten Lauritzen Storedam til en selvejende institution, som drives uden offentlige tilskud af nogen art. Dette kan naturligvis kun lade sig gøre, fordi alle der benytter Storedam, er parate til at yde en indsats for at holde det i gang. Fritidsskolen har til huse i 5 bygninger: Lilledam, Superdam, Langedam, Annex og Damtrofte. Skolen råder over 6 dobbeltværelser og 15 eneværelser. Der er badeværelser i alle husene. Der er gode opvarmingsmuligheder overalt, hyggelige fælleslokaler med radio, TV (teleslyngeanlæg i TV stuen) og video samt en stor bogsamling. De daglige gøremål: rengøring,servering, opvask m.m. fordeles mellem deltagerne som naturligvis også holder deres egne værelser. Det var Kirsten Lauritzens kongstanke, at: Alle skal være aktive. Storedam drives ved fælles hjælp. Alle skal yde efter evne og kræfter. Side 4 Ingerlise Petersen skriver stafetten i marts 2008

5 Gildebrødre. I samarbejde med Dansk Røde Kors Vil vi gerne starte en cafe`her i byen Den skal være et mødested for alle Ølstykke- borgere, også flygtninge og indvandrere. På cafe`en skal der være mulighed for at kunne mødes over en kop kaffe. lektiehjælp, information om vores kommune o. lig spørgsmål. Hvis det er muligt, også en genbrugsforretning. Røde Kors vil komme og informere i samarbejde med os, om projektet. Informationen, vil være ved et fyraftenmøde, som inden da er annonceret i vores lokale uge avis. Mødet vil blive i uge 14 og på biblioteket i kælderen. Et sådan projekt kræver nogle ildsjæle!! Er der nogle gildebrødre, som synes, det kunne være spændende. Kontakt Birgitte , MGH. Birgitte. Side 5

6 januar 2008 Gildebrødre ansvarlige for referater og indlæg til Gildeting Med henvisning til vores vedtægter hvori der står at: Beretninger fra grupper, udvalg og enkelt funktioner skal skriftlig fremsendes til kansleren senest 30 dage før gildetinget og publiceres inden gildetinget. Forslag, der ønskes behandlet, kan fremsættes af et medlem af gildet og skal fremsendes skriftligt til gildekansleren senest 30 dage før gildetinget. Indkomne forslag tilsendes medlemmerne i rimelig tid inden gildetinget. Med reference til dagsorden for Gildetinget 2007 ønskes skriftligt indlæg fremsendt af nedenstående gildebrødre til Gildets Kansler senest den Ad 2 Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse (Lisbeth) Ad 3 Behandling af indkomne forslag (alle gildebrødre kan indsende forslag) Ad 4 Gildeskatmesteren fremlægger regnskab og budget (Hanne) Ad 5 Beretning fra grupper og udvalg herunder: Gruppe 1 GF ( Jytte) 2 GF (Birthe) 3 GF (Christian ) 4 GF ( Birgit/Vibeke) 5 GF (Mogens) 6 GF (Hanne) GDR (Christian) Frimærkebanken ( Lise L ) Bankoudvalget ( Povl ) BUS ( Peter H.) Fællesløbet 2007 ( gruppe 1) Knuden (Christian ) GIM ( Mogens N. ) PR( Jens M ) Telefonbogsudvalg ( Kai N ) Biografudvalg ( Hanne D ) Udvalg for indsamling Dansk Flygtningehjælp ( Mogens A ) Friluftrådet (Poul) Ad 11 Beretning og det reviderede regnskab for Ølstykke Sct. Georgsgilde gildefond( Henning C) Ad 14 Eventuelt (alle gildebrødre bedes indsende tanker og ideer) Gildeledelsen Side 6

7 Indkaldelse til Gildeting I henhold til de for Sct. Georgs Gildet i Ølstykke gældende vedtægter indkaldes hermed til gildeting Onsdag, den 12. marts 2008 kl. 19:30 på Græstedgård i Ølstykke og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Gildemesteren aflægger beretning til godkendelse 3. Behandling af indkomne forslag 4. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 5. Beretning fra grupper, udvalg og enkelte funktioner 6. Valg af gildeledelse og 2 suppleanter 7. Valg af herolder 8 Valg af repræsentant til distriktet 9. Valg af gildebrødre til udvalg og enkelte funktioner 10. Valg af revisor og suppleant 11. Beretning og det reviderede regnskab til godkendelse fra Ølstykke Sct. Georgsgildefond 12. Valg af 2 gildebrødre og 1 suppleant til fondsbestyrelsen 13. Valg af revisor og suppleant til fonden 14. Eventuelt Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet på Gildetinget, skal være gildekansleren skriftligt i hænde senest 30 dage før Gildetinget. År 2007 regnskaber for Sct. Georgs Gildet i Ølstykke og Ølstykke Sct. Georgsgildefond vil tilligemed forslag til budget og eventuelle indkomne forslag jf. ovennævnte pkt. 3 blive udsendt til gildebrødrene. Med gildehilsen Gildeledelsen Side 7

8 Gruppe 4 indbyder til Gildeaften med et spændende emne. Onsdag den 13. februar 2008 på Græstedgård kl Tilmelding: Birgit Britta Senest den 10. februar. Der serveres the, kaffe, boller med pålæg. Pris kr Drikkevarer til sædvanlige priser. Skovplantning, kvinder og vand Skovridder Karsten Raae vil fortælle om de udfordringer og problemstillinger der er i Nepal, landet som ligger i Himalaya. Bosætning og skovhugst blotter dyrebart land, og monsunregnen får den bare jord til at smuldre. Resultatet er, at befolkning, dyr og planter har svære vilkår. JIWAN giver befolkningen en forståelse for, hvordan de undgår denne situation. JIWAN betyder liv, og det er der et stort behov for i Nepal. Side 8

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

KNU Oktober DEN 2002. Kl. 19-30 på Græstedgård. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 25. Årgang Nr. 253

KNU Oktober DEN 2002. Kl. 19-30 på Græstedgård. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 25. Årgang Nr. 253 Kl. 19-30 på Græstedgård KNU Oktober DEN 2002 Vi starter aftenen med et Afghansk måltid. Derefter vil Hr. og Fru Azami fra Afghanistan fortælle. Pris 40 kr. Tilmelding til Jens Erik senest d. 1. Oktober

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Nr. 4 april 2012-25. årgang

Nr. 4 april 2012-25. årgang Hosebåndet Medlemsblad Hosebåndets fremtid Nr. 4 april 2012-25. årgang Hvordan vil Hosebåndet udkomme fremover? Høje-Taastrup Kommune har besluttet at lukke deres trykkeri, hvilket formentlig vil betyde,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Nyhedsbrevet 8. årgang nr. 14

Nyhedsbrevet 8. årgang nr. 14 Nyhedsbrev Parkinsonforeningen Sydvestjyllands kreds Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og pårørende Nyhedsbrevet 8. årgang nr. 14 Nyt fra Formanden Ja, så

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere