Eeva-Riitta Eerola & Maija Luutonen. Affective Attunements

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eeva-Riitta Eerola & Maija Luutonen. Affective Attunements"

Transkript

1

2 Eeva-Riitta Eerola & Affective Attunements

3 Maleriske handlinger af Eeva-Riitta Eerola og Inden for den traditionelle følelsesteori mente man engang, at beskueren, når han eller hun så på et værk, skulle søge at forstå kunstnerens følelser i skabelsesøjeblikket. I dag fokuserer man i højere grad på de følelser, vær ket vækker i beskueren. Malerierne af Eeva-Riitta Eerola og kommer med et bud på hvilket billede, beskueren ser på, hvad der sker på tærsklen til perceptionen. Det er et spørgsmål om kommunikation. Beskuerens her forenes med værkets der. Den forbindelse, der opstår, kan beskrives med et begreb, der er udviklet af psykoanalytikeren Daniel Stern, nemlig affektiv afstemning (affective attunement). 1 Den affekt, som værket forårsager, skaber en kontaktflade (contact space) mellem værket og beskueren. Inden for kunst kan affektiv afstemning ses som et krav fra værkerne, hvor forskellige sanseformer udgør en del af den direkte perception. Affekt er en psykisk tilstand, der går forud for bevidste følelser fornemmelser, der har ophobet sig på forskellige måder, og som vi bærer rundt på. Kunstneren forbereder sig på skabelsesprocessen ved at forholde sig til sine omgivelser, de fysiske omstændigheder og sin mentale verden. Maleprocessen sker som en overvejelse, en tilnærmelse, som streger og penselstrøg, en bearbejdning af fladen og vender så tilbage til maleriet som helhed, og kunstneren afslutter det, hun hele tiden, ubevidst, havde til hensigt at gøre. De malerier af Eeva-Riitta Eerola, der nu udstilles på Galleri Bo Bjerggaard, er fra en mere omfattende soloudstilling, der blev vist på Helsinki Contemporary i slutningen af Udstillingen på Galleri Bo Bjerggaard viser værker, der viger uden om den mest åbenlyse og konkrete repræsentation. Nedenfor beskriver Eerola, hvordan hun opfatter sine maleriers rumlighed i forhold til udstillingen som helhed ved hjælp af ophængningen forsøger hun at forudse, hvordan de besøgende vil bevæge sig rundt i rummet: Cut the Dark, 2013 [MALZ ] I denne proces ville jeg gerne arbejde mere konkret med rummet, end jeg har gjort i de seneste år. Den sorte bundfarve har været en del af min arbejdsproces i nogen tid, og jeg er fascineret af dens potentiale for at fyl de et billede ud indefra. Med det mener jeg, at den mørke bund skaber sin helt egen karakteristiske følelse af, at den indeholder mere, end maleriet afslører, og blikket begynder at søge efter noget andet end det, vi umiddelbart kan se. Det sorte rummer selvfølgelig også en fantastisk kraft og masser af drama så det næsten går hen og bliver banalt. 2

4 Samlet set udgør malerierne et kraftfelt, der fylder lokalet med spænding. De enkelte malerier er som ord i en sætning. Eerola taler om den specielle stemning, den sorte bund frembringer i hendes store malerier. Den skaber en følelse af et altopslugende dyb og virker samtidig som en tavle, der danner baggrund for det, der sker i maleriet. På et visuelt plan kan affekten ses som direkte, indekslignende spor eller via billedernes ikoniske na tur. Genkendelsen sker gennem sanselige elementer: stregens legende fremdrift og elegante spring; Maleprocessen som en tidsmæssig hændelse, penselstrøgene på en grov og ru træoverflade (Brushwood I), som spor på lærredet, der bliver til motiver: knasthuller eller fødderne på et barn, der er faret vild i skoven, fanget i en lyskegle (In Sight I, II). Eerolas søgen efter maleriske handlinger, kraften og den urolige dirren i de enkelte penselstrøg vidner om skift i intensitet og en pludselig opbremsning, når billedet træder frem. Beskueren nærmer sig derimod værket ved at søge efter genkendelige træk og lighedspunkter. Ser efter det genkendelige og karakteristiske i billedet. Samtidig undersøger beskueren de forskelle og ligheder, der er imellem værkerne. Men først og fremmest undersøger beskueren ubevidst, hvad der sker i hende selv. I samme øjeblik eller et kort øjeblik efter at være gået ned ad trapperne og have forladt værkernes magiske kraft. Jeg kan forestille mig, hvordan Camouflage kan vække minder om Kirkebys naturstudier fra 80 erne og 90 erne, hvor kunstnerens hånd søger spor i naturen og forvandler værket til spørgsmål om maleriets natur: om dynamikken mellem overflade og dybde. I Eerolas malerier sker bevægelsen i et mentalt rum, i et åbent landskab skabt af kroppens bevægelser og valg mellem handlen og ikke-handlen. De maleriske handlinger proklamerer ikke, at mesteren har talt, de er snarere forslag til, hvad nærhed og distan ce kan være, når disse kvaliteter kombineres. Pludselig er beskueren tilbage i centrum. Værkerne skaber en scene, hvor man kan opdage og tilegne sig bløde og ru affektive situationer, der vækkes til live af forskellige billedlige elementer, som primært bevæger sig inden for en gråtoneskala. I s (f. 1978) atelier tårner papirruller sig op langs væggene og ligger sammenrullede i skufferne. Illusionen af en let flimren fanges i totter af grå, cyangule skyer, der er sprøjtemalet og malet med pensel på papir, som i Testament Test, eller i udviskede petroleumsblå klitter. Luutonen bruger ujævnhederne i den bund, hun har skabt, som grundlag for maleprocessen. Hun beskriver det selv sådan, at papiret sættes fast på væggen, og at malingen derefter falder hen over det først fra højre, så fra venstre. Former, der bliver til i små relieffer, forvandles til motiver til skyer, rynker og folder, omridset af en krop intime billeder, der i første omgang refererer til billedets skabelsesproces. Dernæst bevæger de Eeva-Riitta Eerola Camouflage, 2014 [ERM ]

5 sig uden for billedets rammer: ud i kunstnerens forhold til sit fysiske selv (i det nye værk, G), sin lyst og den verden, hun maler. Spørgsmålet om det malende subjekt og femininiteten glider ind under maleriernes udelelige overflade. Intensitet er både en kvalitativ og en kvantitativ egenskab ved affekten. Affekten stiger pludselig op til overfladen, man genkender det hertil rela terede hukommelsesspor, så aftager følelsen gradvist. Maleriet The Thought You Most Likely Will Not Have, 2011 og den tunge form, hvor omridset flyder ud over papirets grænser, er i den grad et spørgsmål, en klump, der klæber sig til ens sind, en affekt, der vækker ens tanker til live, og som nægter at slippe sit tag i én. Luutonens værker er i tråd med en postkonceptkunstnerisk ånd, uden at hun af den grund svigter sin æste tiske mavefornemmelse. Hun stiller sig selv en opgave, definerer metodik og retning for værket og opstiller regler, der skal efterprøves, mens hun maler. Et af de herligste eksempler er diptykonet Nature Is Relentless Part I og II, Her har Luutonen underkastet sig affekten, mens hun lyttede til Rihanas sang Umbrella (2008). Hun lavede det første maleri ved at danse til musikken med en spraydåse i den ene hånd, det andet med spraydåser i begge hænder. Den natblå regn af maling udfylder så godt som hele papiret. Under maledansen glemmer hun næsten den opgave, hun har givet sig selv, og lader sig føre af de handlinger, hun er i gang med. Det mentale billede og skaberprocessen gør det ikke let for kunstneren. Nogle gange skal man ind i en blindgyde for at kunne slippe ud af den og nå frem til et let og luftigt udtryk. Her bliver Luutonen hjulpet på vej af sit begrebsmæssige laboratoriearbejde med serien International Paper. Seriens navn kommer fra de amerikanske breves Letter-format og termen international standard, der bruges om A4-ark. Den polske kurator Sebastian Cichocki forbinder hentydningerne i værkserien med kunstnerens studiepraktik, dens rationalitet og det uforudsigelige slutresultat: Luutonen kommenterer på branchens regler og kutymer omkring fx trans port, kontakt til kunstneren, forsikring eller vedligeholdelse. Hun peger også på gråzonerne inden for kunstnerisk fremstilling, der svæver mellem det at overholde reglerne og bryde dem. 3 Luutonen maler i rene farvetoner i en forudbestemt rækkefølge og skaber en form for lagdelte membraner på papiret. Hun tager et færdigt A0-ark og folder det til et A4-ark, så det er nemt at opbevare og sende videre til den næste udstilling, hvor det vil blive åbnet og glattet ud. Med tiden af slører bukkekanterne de underliggende lag maling, og de monokromatiske værker begynder at slå revner. Luutonens internationale papirer bygger videre på en tradition af geometrisk abstraktion ved at tillægge den ord som mobilitet og monokromatisk lys (Blue Black Replacement og Multichrome), de lagdelte mønstre, som bukkekanterne skaber (Blue Cross), samt en tidsmæssig faktor, og hun stiller sig selv spørgsmålet: Hvordan ser et tomt ark papir ud på et bestemt tidspunkt? (Now, Later). Begge kunstnere opererer med tærsklen for billedets fremkomst. Luutonen sætter punktum for den stramme begrebsmæssige metode, inden hun går i gang, og følger eller bryder den regel, hun har vedtaget, hvorimod Eerola tester sit aftryk som kunstner og motivernes cirkulation i sine procesorienterede malerier. Grænsen mellem ufærdig og fuldendt er hårfin. Begge leger med den postmoderne tradition for at male billedløse billeder, idet de opløser de visuelle elementer, for derefter at samle dem igen på en ny måde. Maleriernes åbenhed gør plads til beskueren, som dermed kan deltage i den visuelle leg. Det kræver koncentration i betragtningsøjeblikket at tune sig ind på værkerne. Man skal ofre tid på det blik, som malerierne fordrer, sammenligne det billede med den følelse, der opstår af det ubevidste den er momentan, intens og flygtig, men dog beskuerens egen og derfor så genkendelig. Det, som lige før var dér, er nu pludselig her. Leevi Haapala Kurator og professor ved Academy of Fine Arts, University of Arts, Helsinki Teksten er baseret på samtaler med Eeva-Riitta Eerola og med Affektiv afstemning (affect attunement) Daniel Stern har oprindeligt beskæftiget sig med tilknytning og med, hvordan et spædbarn udvikler evnen til senere at kunne regulere sine følelser. Affektiv afstemning handler om ikke-sproglig kommunikation mellem barn og forælder, om hvordan forælderen bekræfter barnets affektive udtryk. Forælderen er sensitiv over for barnet, når det bliver udsat for nye stimuli. Daniel Stern, The Interpersonal World of the Infant. A View from Psychoanalysis & Developmental Psychology. Basic Books, New York., Eeva-Riitta Eerola in Discussion Eeva-Riitta Eerola & Mika Hannula. The Touch of the Gaze, Læst Sebastian Cichocki:, Society Acts Moderna Utställningen / The Moderna Exhibition, red. Andreas Nilsson og Julia Björnberg, Moderna Museet. Narayana Press, Gylling, Danmark, 2014.

6 Blue Black Replacement, 2013 International Paper [MALZ ] Multichrome, 2013 International Paper [MALZ ]

7 Eeva-Riitta Eerola Happening II, 2014 [ERM ] Eeva-Riitta Eerola Object, 2014 [ERM ]

8 Eeva-Riitta Eerola In Sight I, 2014 [ERM ]

9 Painterly gestures by Eeva-Riitta Eerola and It used to be the accepted view in the traditional theory of emotions that in viewing a work of art, the viewer should perceive the emotional state that the artist was in at the moment of creation. Today, the focus has shifted to the emotions evoked by an artwork in the viewer. The paintings of Eeva-Riitta Eerola and offer suggestions for images for what occurs on the threshold of perception. The operative word here is communication. The viewer here is connected to a work over there. The establishment of that connection can be examined using the concept of affective attunement, which was developed by the psychoanalyst Daniel Stern. 1 The affect triggered by a work becomes a contact space between the work and the viewer. In art, affective attunement can be viewed as a demand made by the work, with various pieces of sense data being com ponents of immediate perception. Affects are psychological states that precede conscious emotions, sensations we have amassed in various ways and that we carry within ourselves. An artist attunes herself to the process of painting in the context of her environment, physical state and inner world. Painting is a process of deliberation, approach, scratching, stroking, and pushing against the surface to come back to the painting completing that which the artist had, willy-nilly, intended to do. The paintings by Eeva-Riitta Eerola now on display at Galleri Bo Bjerggaard are from a more extensive solo exhibition that was mounted in late 2014 at Helsinki Contemporary. All these works elude the most obvious level of representation. Describing the way she conceptualises the spatiality of her paintings within the overall context of the exhibition, Eerola notes that she uses hanging to anticipate the viewer s spatial orientation in the gallery: In this process I wanted to deal with space more concretely than I have done in recent years. While, in contrast, the black ground has been a part of my working process for some time I am fascinated by its potential for filling up a picture from the inside. By that I mean that a dark ground creates its own distinctive feeling, that it contains more than the painting shows, and the gaze begins to seek out complementary aspects to the things shown. Of course, also present in the black is a powerful charge and drama, almost to the point of banality. 2 Taken as a whole, the paintings create a web of echoes that generates a tension in the exhibition space. Individual paintings are like words in a sentence. Eerola points out the special feeling engendered by the black ground of her larger paintings, which creates a sense of depth and im mersion, while providing a kind of blackboard background for the emer gence of gestures. In visual terms, affects can be examined either as direct, indexical traces, or through the iconicity of the images. Recognition develops through perceptible qualities: playfully advancing lines and elegant leaps; perceiving the temporality of trajectories, the transformation of brush strokes into the roughness of wood (Brushwood I), as traces spilled on the canvas, which coalesce into images: a knothole, the feet of a child lost in a forest, seen in a cone of light (In Sight I, II). The way Eerola casts about for painterly gestures, the power and restless quivering of individual strokes: all these reveal changes in intensity and the sudden halt when the picture emerges. The viewer, on the other hand, approaches the picture through likeness and recognition, through that which is familiar and distinctive in the image. At the same time, she examines differences and similarities between the works, and above all unwittingly examines the things that happen inside herself I can imagine how Camouflage may bring to mind Kirkeby s nature studies from the 1980s and 1990s, in which the brush seeks hints from the landscape in order to make the work an inquiry into the nature of painting: the very dynamics of surface and depth. Motion in Eerola s paintings occurs in a mental space, a terrain opened up by physical gestures, deeds and non-doing. In this setting, gestures do not proclaim a master s brushwork but rather suggest what intimacy and distance can be when these qualities merge. Suddenly, the observer is back in the centre. The works build up into a platform for the recognition and assimilation of soft and abrasive affective situations evoked by separate pictorial elements operating primarily within a scale of greys. Rolls of paper are stacked against the walls and folded into drawers at s studio. The illusion of subtle vibration is captured by wisps of grey cloud, spray-painted and brush-painted on paper in cyan yellow, as in Testament Test, or by vanishing dunes rendered in petroleum blue. Luutonen uses the irregularity of the prepared ground as a starting point for the painting process. She describes the situation as what she terms the fall of paint onto a piece of paper attached to a wall first from the right, then from the left. Shapes, created upside down on the ground in thin relief, are turned into motifs, into clouds, folds, blistered creases, and outlines of the body intimate images that initially reference the process of making the picture. Then they move beyond the image, into the realm

10 Eeva-Riitta Eerola Brushwood I, 2014 [ERM ]

11 of the painter s physical relationship between herself (indicated by G in her new piece), her desires and the world she has painted, making issues of the painting s subject and femininity slide into the indivisibility of the surface of the paintings. movability, monochromaticity (Blue Black Replacement and Multichrome), narrative patterns created by creases (Blue Cross) and qualifiers of time, as she asks herself the question: What does an empty sheet of paper look like at a specific point in time? (Now, Later). One of the qualities of affects is their intensity, qualitative as well as quan titative: the sudden emergence of an affect, recognition of its associated memory, then its gradual subsiding. The Thought You Most Likely Will Not Have (2011), with its heavy shapes spilling over the edges of the paper, does indeed raise the issue of a lump that bogs you down, an affect evoking a thought that refuses to yield. Luutonen proceeds in the spirit of post-conceptualism without abandoning her aesthetic intuition. She gives herself assignments, methodic definitions for the work, directions and instructions which she tests out while making the painting. One of the most delightful is a diptych titled Nature Is Relentless Part I and II (2013). Here, Luutonen has abandoned herself to an affect as she listens to Rihanna s Umbrella (2008). She made the first painting while dancing to the song with a spray can in one hand, and the second one with a spray can in each hand. The sheets of paper are covered almost entirely with the rain of midnight blue paint. During the paint dance, Luutonen almost forgets the assignment she has given herself for filling the paper, as she loses herself in the flow of simultaneous actions. The image in her mind and the process of her practice do not make life easy for Luutonen. Sometimes she can only attain loose expressiveness by first reaching a dead end and then overcoming it. Here she is helped by the conceptual laboratory work she did for the series International Paper. The title derives from the American standard paper size, Letter, and the term International Standard used for the A4 sheet. The Polish curator Sebastian Cichocki relates the allusions in the series to the artist s studio practice, its rationality and unpredictable outcome: Luutonen comments on institutional regulations and codes of practice, regarding, e.g., transport, contact with the artist, insurance or conservation; she also points out the grey areas in artistic production, which hover between adhering to the rules and breaking them. 3 Luutonen applies pure colours to the paper in a predetermined order, so as to create layered membranes. Folding an A0 sheet into A4 size, she makes the work easy to store and possibly send to the next exhibition, where it will be opened and smoothed out. Over time, the folds start to reveal earlier layers of paint and cracks begin appearing in the monochromaticity of the work. Luutonen s international papers continue the tradition of geometric abstraction by adding to it such determinants as Both these artists operate on the cusp of the emergence of the image into visibility. If Luutonen lays down a strict conceptual method before commencing the work and either complies or violates the rule, Eerola tests her own handiwork and cycle of motifs in process-intensive paintings. The line between a finished and an unfinished work is very thin indeed. Both artists play with the postmodernist tradition of the pictureless picture, breaking up pictorial elements only to recombine them in a new sequence. The openness of the paintings leaves a space for the viewer to participate in the visual game. Attuning yourself to the paintings requires a period of commitment, of giving time to the gaze awakened by the paintings, and comparing the picture to the feeling arising from the unconscious; feelings that are evanescent, intensive and transitory, but the viewer s own and therefore recognisable. That which was there is now here. Leevi Haapala Curator and Praxis Professor in the Exhibition Studies MA Programme at the Academy of Fine Arts, University of Arts, Helsinki This essay is based on interviews the author conducted with Eeva-Riitta Eerola and in December Daniel Stern s concept of affective attunement was originally applied to affection and a child s ability to regulate its feelings in later life. Affect attunement refers to non-verbal communication between child and parent and to how the parent reinforces the child s expression of affects. Parents are sensitive to the reactions of the child as it encounters new stimuli. Daniel Stern, The Interpersonal World of the Infant. A View from Psychoanalysis & Developmental Psychology. Basic Books, New York., Eeva-Riitta Eerola in Discussion Eeva-Riitta Eerola & Mika Hannula. The Touch of the Gaze, Accessed on 17 Dec Sebastian Cichocki,, Society Acts Moderna Utställningen / The Moderna Exhibition. Edited by Andreas Nilsson and Julia Björnberg, Moderna Museet. Narayana Press, Gylling, Denmark, 2014.

12 Nature Is Relentless, Part 1, 2013 [MALZ ] Nature Is Relentless, Part 2, 2013 [MALZ ]

13 G, 2014 [MALZ ]

14 Testament Test, 2014 [MALZ ]

15 Eeva-Riitta Eerola Biography Born in 1980 Siilinjärvi, Finland MFA, The Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland 2008 European Exhange Academy, Beelitz Heilstätten, Germany École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, France Lives and works in Helsinki, Finland Selected solo exhibitions 2014 Becoming, Helsinki Contemporary, Finland 2011 Illustrator, Galleria Katariina, Helsinki, Finland 2009 Between, Gallery of Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland 2008 Galleria Kapriisi, Kuopio, Finland Selected group exhibitions 2015 Affective Attunements, Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen, Denmark 2014 New Painting from Finland and Sweden, JAUS gallery, Los Angeles, USA Maila Talvio -salonki, Hartola, Finland 2013 Boyden 25 vuotta Suomessa, Kaapelitehdas / Valssaamo, Helsinki, Finland Passion Play, Helsinki Contemporary, Helsinki, Finland 2012 Manouevre, Oksasenkatu 11, Helsinki, Finland Forum Box, Helsinki, Finland 2011 Taidesalonki Husa, Tampere, Finland 2010 Olotila Ok! And other new art, Sara Hildén Art Museum, Tampere, Finland 2009 Final Show, Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland 2008 EEA08, Final Show, Beelitz Heilstätten, Germany 2008 Kaikugalleria, Helsinki, Finland 2007 Visites dessinées, Musée des arts et métiers, Paris, France 2006 Art of Basware, Helsinki, Finland Collections Basware Ltd EMMA Espoo Museum of Modern Art, Saastamoinen Foundation Art Collection, Espoo Jenny and Antti Wihuri Foundation, Helsinki Kuntsi Museum of Modern Art, Lars Swanljung Collection, Vaasa Sara Hildén Art Museum, Tampere The Arts Association of Finland Awards, grants and residencies Residency at Cité Internationale des Arts, Paris (2010 and 2015) Finnish Cultural Foundation, Uusimaa regional Fund (2014) Alfred Kordelin Foundation (2010 and 2014) Arts Council of Uusimaa (2012 and 2014) Arts Promotion Centre Finland (2011, 2012 and 2014) City of Helsinki (2012) Residency at Väinö Tanner Foundation, Mazzano Romano, Italy (2012) The Arts Association of Finland (2010) Eeva-Riitta Eerola Becoming, 2014 [ERM ]

16 Biography Born in 1978 Helsinki, Finland 1999 MFA, The Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland 2002 École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, France Selected solo exhibitions 2015 Galerie Anhava, Helsinki, Finland (upcoming) 2012 Dedicated, SIC, Helsinki, Finland 2009 New Works, Gallery Huuto, Helsinki, Finland 2008 Changes, Helsinki Art Museum Project Space, Kluuvi Gallery 2005 Gallery Huuto, Helsinki, Finland 2003 The Gallery of the Finnish Academy of Fine Art, Helsinki, Finland Selected group exhibitions 2015 Society Acts, kim? Contemporaray Art Centre, Riika, Latvia Affective Attunements, Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen 2014 Untitled. Art, Miami, USA Society Acts The Moderna Exhibition 2014, Moderna Museet Malmö, Sweden Mänttä Art Festival, Pekilo, Mänttä, Finland ARCO Madrid, Spain Nix, SIC, Helsinki, Finland 2013 Stopped Clocks in Places of Busyness, Fold Gallery, London, UK Disclaimer, Galerie Opdahl, Stavanger, Norway Kopioitu, Komplot, Brussels and SIC, Helsinki, Finland Awaiting Further Instructions, Cigarrvägen 13, Stockholm, Sweden Sol LeWitt Loves Pancakes, Ausstellungsraum Zip, Basel, Switzerland 24 Spaces - A Cacophony, Malmö Konsthall, Malmö, Sweden Dimensions of Sharing, Overgaden Institute for Contemporary Art, Copenhagen, Denmark 2012 Supermarket Art Fair, Stockholm, Sweden 2011 Young Artists 2011, Helsinki Kunsthalle, Helsinki, Finland Snooze II, Detroit Gallery, Stockholm, Sweden 2010 Alt_Cph10 Art Fair, Copenhagen, Denmark 2009 Camouflages, Peri Centre For Photography, Turku, Finland 2008 Artfair Suomi, Muu gallery, Helsinki, Finland A Night On Earth, MOCA Shanghai, China 2007 Sparkling, Helsinki Kunsthalle, Helsinki, Finland Four Artists From Helsinki, Gallery Linda, Hamburg, Germany 2006 Horsepower, Helsinki Art Museum, Helsinki, Finland 2005 Gallery 21 / Büro 21, Malmö, Sweden 2004 Gallery Koch und Kesslau, Berlin, Germany The degree show of the Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki Kunsthalle, Helsinki, Finland 2002 Working title: Memory project, Helsinki, FI, Trondheim, NO, Copenhagen, DK 2001 Xanadu, Forum Box, Helsinki, Finland Collections Artist Pension Trust, Berlin EMMA Espoo Museum of Modern Art, Saastamoinen Foundation Art Collection, Espoo Helsinki Art Museum, Helsinki Kuntsi Museum of Modern Art, Lars Swanljung Collection, Vaasa Museum of Contemporary Art Kiasma, Paavo and Päivi Lipponen Foundation, Helsinki The Arts Association of Finland The Finnish State Art Deposit Collection, Helsinki Awards, grants and residencies The Arts Council of Finland, one year working grant (2013 and 2015) Kone Foundation (2014) Alfred Kordelin Foundation (2006 and 2013) Frame-Foundation (2013) Recipient of the 2012 Ducat Award (2012) The Arts Council of Helsinki Metropolitan Region (2009 and 2011) The Arts Council of Finland (2005, 2007, 2009 and 2011) Finnish Cultural Foundation, one year working grant (2010) Residency at the Finnish Cultural Institute in New York (2009) Niilo Helander Foundation (2009) Paulo Foundation (2008) The Arts Association of Finland, young artists grant (2007) Finnish Academy of Fine Arts (2002) Residency in the Cité International des Arts, Paris (2002) The Finnish foundation for Cité International des Arts de Paris (2002)

17 Eeva-Riitta Eerola & Affective Attunements 16 January 14 February 2015 Works / Værker Eeva-Riitta Eerola Eeva-Riitta Eerola Happening II, 2014 Camouflage, 2014 Nature Is Relentless, Part 2, 2013 Multichrome, 2013 Oil on canvas Oil on canvas Acrylic on paper International Paper 52 cm x 48 cm 210 cm x 185 cm 140 cm x 120 cm Acrylic on paper ERM ERM MALZ cm x 84 cm MALZ Eeva-Riitta Eerola Eeva-Riitta Eerola Brushwood I, 2014 Object, 2014 Nature Is Relentless, Part 1, 2013 Oil on canvas Oil on canvas Acrylic on paper Testament Test, cm x 195 cm 55 cm x 52 cm 140 cm x 120 cm Acrylic on paper ERM ERM MALZ cm x 100 cm MALZ Eeva-Riitta Eerola Eeva-Riitta Eerola In Sight I, 2014 Becoming, 2014 Cut the Dark, 2013 Oil on canvas Oil on canvas Acrylic on paper G, cm x 185 cm 67 cm x 68 cm 140 cm x 110 cm Acrylic on paper ERM ERM MALZ cm x 140 cm MALZ Blue Black Replacement, 2013 International Paper Acrylic on paper 119 cm x 84 cm MALZ

18 Eeva-Riitta Eerola, & Galleri Bo Bjerggaard Oversættelse fra finsk til dansk: Birgita Bonde Hansen Oversættelse fra finsk til engelsk: Wordmaster ISBN Tak til Rosendahls FLÆSKETORVET 85 A DK 1711 KØBENHAVN V TEL TUESDAY-FRIDAY 1 PM 6 PM SATURDAY 12 PM 4 PM

19

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

MORTEN LASSEN Born 1968, Denmark Lives and works in Denmark

MORTEN LASSEN Born 1968, Denmark Lives and works in Denmark MORTEN LASSEN Born 1968, Denmark Lives and works in Denmark Education 1995 - Working exclusively as an artist 2003 - Artist in residence at Sydney Grammar School 1995 - Educated from Blaagaard Statsseminarium

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere