Eeva-Riitta Eerola & Maija Luutonen. Affective Attunements

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eeva-Riitta Eerola & Maija Luutonen. Affective Attunements"

Transkript

1

2 Eeva-Riitta Eerola & Affective Attunements

3 Maleriske handlinger af Eeva-Riitta Eerola og Inden for den traditionelle følelsesteori mente man engang, at beskueren, når han eller hun så på et værk, skulle søge at forstå kunstnerens følelser i skabelsesøjeblikket. I dag fokuserer man i højere grad på de følelser, vær ket vækker i beskueren. Malerierne af Eeva-Riitta Eerola og kommer med et bud på hvilket billede, beskueren ser på, hvad der sker på tærsklen til perceptionen. Det er et spørgsmål om kommunikation. Beskuerens her forenes med værkets der. Den forbindelse, der opstår, kan beskrives med et begreb, der er udviklet af psykoanalytikeren Daniel Stern, nemlig affektiv afstemning (affective attunement). 1 Den affekt, som værket forårsager, skaber en kontaktflade (contact space) mellem værket og beskueren. Inden for kunst kan affektiv afstemning ses som et krav fra værkerne, hvor forskellige sanseformer udgør en del af den direkte perception. Affekt er en psykisk tilstand, der går forud for bevidste følelser fornemmelser, der har ophobet sig på forskellige måder, og som vi bærer rundt på. Kunstneren forbereder sig på skabelsesprocessen ved at forholde sig til sine omgivelser, de fysiske omstændigheder og sin mentale verden. Maleprocessen sker som en overvejelse, en tilnærmelse, som streger og penselstrøg, en bearbejdning af fladen og vender så tilbage til maleriet som helhed, og kunstneren afslutter det, hun hele tiden, ubevidst, havde til hensigt at gøre. De malerier af Eeva-Riitta Eerola, der nu udstilles på Galleri Bo Bjerggaard, er fra en mere omfattende soloudstilling, der blev vist på Helsinki Contemporary i slutningen af Udstillingen på Galleri Bo Bjerggaard viser værker, der viger uden om den mest åbenlyse og konkrete repræsentation. Nedenfor beskriver Eerola, hvordan hun opfatter sine maleriers rumlighed i forhold til udstillingen som helhed ved hjælp af ophængningen forsøger hun at forudse, hvordan de besøgende vil bevæge sig rundt i rummet: Cut the Dark, 2013 [MALZ ] I denne proces ville jeg gerne arbejde mere konkret med rummet, end jeg har gjort i de seneste år. Den sorte bundfarve har været en del af min arbejdsproces i nogen tid, og jeg er fascineret af dens potentiale for at fyl de et billede ud indefra. Med det mener jeg, at den mørke bund skaber sin helt egen karakteristiske følelse af, at den indeholder mere, end maleriet afslører, og blikket begynder at søge efter noget andet end det, vi umiddelbart kan se. Det sorte rummer selvfølgelig også en fantastisk kraft og masser af drama så det næsten går hen og bliver banalt. 2

4 Samlet set udgør malerierne et kraftfelt, der fylder lokalet med spænding. De enkelte malerier er som ord i en sætning. Eerola taler om den specielle stemning, den sorte bund frembringer i hendes store malerier. Den skaber en følelse af et altopslugende dyb og virker samtidig som en tavle, der danner baggrund for det, der sker i maleriet. På et visuelt plan kan affekten ses som direkte, indekslignende spor eller via billedernes ikoniske na tur. Genkendelsen sker gennem sanselige elementer: stregens legende fremdrift og elegante spring; Maleprocessen som en tidsmæssig hændelse, penselstrøgene på en grov og ru træoverflade (Brushwood I), som spor på lærredet, der bliver til motiver: knasthuller eller fødderne på et barn, der er faret vild i skoven, fanget i en lyskegle (In Sight I, II). Eerolas søgen efter maleriske handlinger, kraften og den urolige dirren i de enkelte penselstrøg vidner om skift i intensitet og en pludselig opbremsning, når billedet træder frem. Beskueren nærmer sig derimod værket ved at søge efter genkendelige træk og lighedspunkter. Ser efter det genkendelige og karakteristiske i billedet. Samtidig undersøger beskueren de forskelle og ligheder, der er imellem værkerne. Men først og fremmest undersøger beskueren ubevidst, hvad der sker i hende selv. I samme øjeblik eller et kort øjeblik efter at være gået ned ad trapperne og have forladt værkernes magiske kraft. Jeg kan forestille mig, hvordan Camouflage kan vække minder om Kirkebys naturstudier fra 80 erne og 90 erne, hvor kunstnerens hånd søger spor i naturen og forvandler værket til spørgsmål om maleriets natur: om dynamikken mellem overflade og dybde. I Eerolas malerier sker bevægelsen i et mentalt rum, i et åbent landskab skabt af kroppens bevægelser og valg mellem handlen og ikke-handlen. De maleriske handlinger proklamerer ikke, at mesteren har talt, de er snarere forslag til, hvad nærhed og distan ce kan være, når disse kvaliteter kombineres. Pludselig er beskueren tilbage i centrum. Værkerne skaber en scene, hvor man kan opdage og tilegne sig bløde og ru affektive situationer, der vækkes til live af forskellige billedlige elementer, som primært bevæger sig inden for en gråtoneskala. I s (f. 1978) atelier tårner papirruller sig op langs væggene og ligger sammenrullede i skufferne. Illusionen af en let flimren fanges i totter af grå, cyangule skyer, der er sprøjtemalet og malet med pensel på papir, som i Testament Test, eller i udviskede petroleumsblå klitter. Luutonen bruger ujævnhederne i den bund, hun har skabt, som grundlag for maleprocessen. Hun beskriver det selv sådan, at papiret sættes fast på væggen, og at malingen derefter falder hen over det først fra højre, så fra venstre. Former, der bliver til i små relieffer, forvandles til motiver til skyer, rynker og folder, omridset af en krop intime billeder, der i første omgang refererer til billedets skabelsesproces. Dernæst bevæger de Eeva-Riitta Eerola Camouflage, 2014 [ERM ]

5 sig uden for billedets rammer: ud i kunstnerens forhold til sit fysiske selv (i det nye værk, G), sin lyst og den verden, hun maler. Spørgsmålet om det malende subjekt og femininiteten glider ind under maleriernes udelelige overflade. Intensitet er både en kvalitativ og en kvantitativ egenskab ved affekten. Affekten stiger pludselig op til overfladen, man genkender det hertil rela terede hukommelsesspor, så aftager følelsen gradvist. Maleriet The Thought You Most Likely Will Not Have, 2011 og den tunge form, hvor omridset flyder ud over papirets grænser, er i den grad et spørgsmål, en klump, der klæber sig til ens sind, en affekt, der vækker ens tanker til live, og som nægter at slippe sit tag i én. Luutonens værker er i tråd med en postkonceptkunstnerisk ånd, uden at hun af den grund svigter sin æste tiske mavefornemmelse. Hun stiller sig selv en opgave, definerer metodik og retning for værket og opstiller regler, der skal efterprøves, mens hun maler. Et af de herligste eksempler er diptykonet Nature Is Relentless Part I og II, Her har Luutonen underkastet sig affekten, mens hun lyttede til Rihanas sang Umbrella (2008). Hun lavede det første maleri ved at danse til musikken med en spraydåse i den ene hånd, det andet med spraydåser i begge hænder. Den natblå regn af maling udfylder så godt som hele papiret. Under maledansen glemmer hun næsten den opgave, hun har givet sig selv, og lader sig føre af de handlinger, hun er i gang med. Det mentale billede og skaberprocessen gør det ikke let for kunstneren. Nogle gange skal man ind i en blindgyde for at kunne slippe ud af den og nå frem til et let og luftigt udtryk. Her bliver Luutonen hjulpet på vej af sit begrebsmæssige laboratoriearbejde med serien International Paper. Seriens navn kommer fra de amerikanske breves Letter-format og termen international standard, der bruges om A4-ark. Den polske kurator Sebastian Cichocki forbinder hentydningerne i værkserien med kunstnerens studiepraktik, dens rationalitet og det uforudsigelige slutresultat: Luutonen kommenterer på branchens regler og kutymer omkring fx trans port, kontakt til kunstneren, forsikring eller vedligeholdelse. Hun peger også på gråzonerne inden for kunstnerisk fremstilling, der svæver mellem det at overholde reglerne og bryde dem. 3 Luutonen maler i rene farvetoner i en forudbestemt rækkefølge og skaber en form for lagdelte membraner på papiret. Hun tager et færdigt A0-ark og folder det til et A4-ark, så det er nemt at opbevare og sende videre til den næste udstilling, hvor det vil blive åbnet og glattet ud. Med tiden af slører bukkekanterne de underliggende lag maling, og de monokromatiske værker begynder at slå revner. Luutonens internationale papirer bygger videre på en tradition af geometrisk abstraktion ved at tillægge den ord som mobilitet og monokromatisk lys (Blue Black Replacement og Multichrome), de lagdelte mønstre, som bukkekanterne skaber (Blue Cross), samt en tidsmæssig faktor, og hun stiller sig selv spørgsmålet: Hvordan ser et tomt ark papir ud på et bestemt tidspunkt? (Now, Later). Begge kunstnere opererer med tærsklen for billedets fremkomst. Luutonen sætter punktum for den stramme begrebsmæssige metode, inden hun går i gang, og følger eller bryder den regel, hun har vedtaget, hvorimod Eerola tester sit aftryk som kunstner og motivernes cirkulation i sine procesorienterede malerier. Grænsen mellem ufærdig og fuldendt er hårfin. Begge leger med den postmoderne tradition for at male billedløse billeder, idet de opløser de visuelle elementer, for derefter at samle dem igen på en ny måde. Maleriernes åbenhed gør plads til beskueren, som dermed kan deltage i den visuelle leg. Det kræver koncentration i betragtningsøjeblikket at tune sig ind på værkerne. Man skal ofre tid på det blik, som malerierne fordrer, sammenligne det billede med den følelse, der opstår af det ubevidste den er momentan, intens og flygtig, men dog beskuerens egen og derfor så genkendelig. Det, som lige før var dér, er nu pludselig her. Leevi Haapala Kurator og professor ved Academy of Fine Arts, University of Arts, Helsinki Teksten er baseret på samtaler med Eeva-Riitta Eerola og med Affektiv afstemning (affect attunement) Daniel Stern har oprindeligt beskæftiget sig med tilknytning og med, hvordan et spædbarn udvikler evnen til senere at kunne regulere sine følelser. Affektiv afstemning handler om ikke-sproglig kommunikation mellem barn og forælder, om hvordan forælderen bekræfter barnets affektive udtryk. Forælderen er sensitiv over for barnet, når det bliver udsat for nye stimuli. Daniel Stern, The Interpersonal World of the Infant. A View from Psychoanalysis & Developmental Psychology. Basic Books, New York., Eeva-Riitta Eerola in Discussion Eeva-Riitta Eerola & Mika Hannula. The Touch of the Gaze, Læst Sebastian Cichocki:, Society Acts Moderna Utställningen / The Moderna Exhibition, red. Andreas Nilsson og Julia Björnberg, Moderna Museet. Narayana Press, Gylling, Danmark, 2014.

6 Blue Black Replacement, 2013 International Paper [MALZ ] Multichrome, 2013 International Paper [MALZ ]

7 Eeva-Riitta Eerola Happening II, 2014 [ERM ] Eeva-Riitta Eerola Object, 2014 [ERM ]

8 Eeva-Riitta Eerola In Sight I, 2014 [ERM ]

9 Painterly gestures by Eeva-Riitta Eerola and It used to be the accepted view in the traditional theory of emotions that in viewing a work of art, the viewer should perceive the emotional state that the artist was in at the moment of creation. Today, the focus has shifted to the emotions evoked by an artwork in the viewer. The paintings of Eeva-Riitta Eerola and offer suggestions for images for what occurs on the threshold of perception. The operative word here is communication. The viewer here is connected to a work over there. The establishment of that connection can be examined using the concept of affective attunement, which was developed by the psychoanalyst Daniel Stern. 1 The affect triggered by a work becomes a contact space between the work and the viewer. In art, affective attunement can be viewed as a demand made by the work, with various pieces of sense data being com ponents of immediate perception. Affects are psychological states that precede conscious emotions, sensations we have amassed in various ways and that we carry within ourselves. An artist attunes herself to the process of painting in the context of her environment, physical state and inner world. Painting is a process of deliberation, approach, scratching, stroking, and pushing against the surface to come back to the painting completing that which the artist had, willy-nilly, intended to do. The paintings by Eeva-Riitta Eerola now on display at Galleri Bo Bjerggaard are from a more extensive solo exhibition that was mounted in late 2014 at Helsinki Contemporary. All these works elude the most obvious level of representation. Describing the way she conceptualises the spatiality of her paintings within the overall context of the exhibition, Eerola notes that she uses hanging to anticipate the viewer s spatial orientation in the gallery: In this process I wanted to deal with space more concretely than I have done in recent years. While, in contrast, the black ground has been a part of my working process for some time I am fascinated by its potential for filling up a picture from the inside. By that I mean that a dark ground creates its own distinctive feeling, that it contains more than the painting shows, and the gaze begins to seek out complementary aspects to the things shown. Of course, also present in the black is a powerful charge and drama, almost to the point of banality. 2 Taken as a whole, the paintings create a web of echoes that generates a tension in the exhibition space. Individual paintings are like words in a sentence. Eerola points out the special feeling engendered by the black ground of her larger paintings, which creates a sense of depth and im mersion, while providing a kind of blackboard background for the emer gence of gestures. In visual terms, affects can be examined either as direct, indexical traces, or through the iconicity of the images. Recognition develops through perceptible qualities: playfully advancing lines and elegant leaps; perceiving the temporality of trajectories, the transformation of brush strokes into the roughness of wood (Brushwood I), as traces spilled on the canvas, which coalesce into images: a knothole, the feet of a child lost in a forest, seen in a cone of light (In Sight I, II). The way Eerola casts about for painterly gestures, the power and restless quivering of individual strokes: all these reveal changes in intensity and the sudden halt when the picture emerges. The viewer, on the other hand, approaches the picture through likeness and recognition, through that which is familiar and distinctive in the image. At the same time, she examines differences and similarities between the works, and above all unwittingly examines the things that happen inside herself I can imagine how Camouflage may bring to mind Kirkeby s nature studies from the 1980s and 1990s, in which the brush seeks hints from the landscape in order to make the work an inquiry into the nature of painting: the very dynamics of surface and depth. Motion in Eerola s paintings occurs in a mental space, a terrain opened up by physical gestures, deeds and non-doing. In this setting, gestures do not proclaim a master s brushwork but rather suggest what intimacy and distance can be when these qualities merge. Suddenly, the observer is back in the centre. The works build up into a platform for the recognition and assimilation of soft and abrasive affective situations evoked by separate pictorial elements operating primarily within a scale of greys. Rolls of paper are stacked against the walls and folded into drawers at s studio. The illusion of subtle vibration is captured by wisps of grey cloud, spray-painted and brush-painted on paper in cyan yellow, as in Testament Test, or by vanishing dunes rendered in petroleum blue. Luutonen uses the irregularity of the prepared ground as a starting point for the painting process. She describes the situation as what she terms the fall of paint onto a piece of paper attached to a wall first from the right, then from the left. Shapes, created upside down on the ground in thin relief, are turned into motifs, into clouds, folds, blistered creases, and outlines of the body intimate images that initially reference the process of making the picture. Then they move beyond the image, into the realm

10 Eeva-Riitta Eerola Brushwood I, 2014 [ERM ]

11 of the painter s physical relationship between herself (indicated by G in her new piece), her desires and the world she has painted, making issues of the painting s subject and femininity slide into the indivisibility of the surface of the paintings. movability, monochromaticity (Blue Black Replacement and Multichrome), narrative patterns created by creases (Blue Cross) and qualifiers of time, as she asks herself the question: What does an empty sheet of paper look like at a specific point in time? (Now, Later). One of the qualities of affects is their intensity, qualitative as well as quan titative: the sudden emergence of an affect, recognition of its associated memory, then its gradual subsiding. The Thought You Most Likely Will Not Have (2011), with its heavy shapes spilling over the edges of the paper, does indeed raise the issue of a lump that bogs you down, an affect evoking a thought that refuses to yield. Luutonen proceeds in the spirit of post-conceptualism without abandoning her aesthetic intuition. She gives herself assignments, methodic definitions for the work, directions and instructions which she tests out while making the painting. One of the most delightful is a diptych titled Nature Is Relentless Part I and II (2013). Here, Luutonen has abandoned herself to an affect as she listens to Rihanna s Umbrella (2008). She made the first painting while dancing to the song with a spray can in one hand, and the second one with a spray can in each hand. The sheets of paper are covered almost entirely with the rain of midnight blue paint. During the paint dance, Luutonen almost forgets the assignment she has given herself for filling the paper, as she loses herself in the flow of simultaneous actions. The image in her mind and the process of her practice do not make life easy for Luutonen. Sometimes she can only attain loose expressiveness by first reaching a dead end and then overcoming it. Here she is helped by the conceptual laboratory work she did for the series International Paper. The title derives from the American standard paper size, Letter, and the term International Standard used for the A4 sheet. The Polish curator Sebastian Cichocki relates the allusions in the series to the artist s studio practice, its rationality and unpredictable outcome: Luutonen comments on institutional regulations and codes of practice, regarding, e.g., transport, contact with the artist, insurance or conservation; she also points out the grey areas in artistic production, which hover between adhering to the rules and breaking them. 3 Luutonen applies pure colours to the paper in a predetermined order, so as to create layered membranes. Folding an A0 sheet into A4 size, she makes the work easy to store and possibly send to the next exhibition, where it will be opened and smoothed out. Over time, the folds start to reveal earlier layers of paint and cracks begin appearing in the monochromaticity of the work. Luutonen s international papers continue the tradition of geometric abstraction by adding to it such determinants as Both these artists operate on the cusp of the emergence of the image into visibility. If Luutonen lays down a strict conceptual method before commencing the work and either complies or violates the rule, Eerola tests her own handiwork and cycle of motifs in process-intensive paintings. The line between a finished and an unfinished work is very thin indeed. Both artists play with the postmodernist tradition of the pictureless picture, breaking up pictorial elements only to recombine them in a new sequence. The openness of the paintings leaves a space for the viewer to participate in the visual game. Attuning yourself to the paintings requires a period of commitment, of giving time to the gaze awakened by the paintings, and comparing the picture to the feeling arising from the unconscious; feelings that are evanescent, intensive and transitory, but the viewer s own and therefore recognisable. That which was there is now here. Leevi Haapala Curator and Praxis Professor in the Exhibition Studies MA Programme at the Academy of Fine Arts, University of Arts, Helsinki This essay is based on interviews the author conducted with Eeva-Riitta Eerola and in December Daniel Stern s concept of affective attunement was originally applied to affection and a child s ability to regulate its feelings in later life. Affect attunement refers to non-verbal communication between child and parent and to how the parent reinforces the child s expression of affects. Parents are sensitive to the reactions of the child as it encounters new stimuli. Daniel Stern, The Interpersonal World of the Infant. A View from Psychoanalysis & Developmental Psychology. Basic Books, New York., Eeva-Riitta Eerola in Discussion Eeva-Riitta Eerola & Mika Hannula. The Touch of the Gaze, Accessed on 17 Dec Sebastian Cichocki,, Society Acts Moderna Utställningen / The Moderna Exhibition. Edited by Andreas Nilsson and Julia Björnberg, Moderna Museet. Narayana Press, Gylling, Denmark, 2014.

12 Nature Is Relentless, Part 1, 2013 [MALZ ] Nature Is Relentless, Part 2, 2013 [MALZ ]

13 G, 2014 [MALZ ]

14 Testament Test, 2014 [MALZ ]

15 Eeva-Riitta Eerola Biography Born in 1980 Siilinjärvi, Finland MFA, The Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland 2008 European Exhange Academy, Beelitz Heilstätten, Germany École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, France Lives and works in Helsinki, Finland Selected solo exhibitions 2014 Becoming, Helsinki Contemporary, Finland 2011 Illustrator, Galleria Katariina, Helsinki, Finland 2009 Between, Gallery of Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland 2008 Galleria Kapriisi, Kuopio, Finland Selected group exhibitions 2015 Affective Attunements, Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen, Denmark 2014 New Painting from Finland and Sweden, JAUS gallery, Los Angeles, USA Maila Talvio -salonki, Hartola, Finland 2013 Boyden 25 vuotta Suomessa, Kaapelitehdas / Valssaamo, Helsinki, Finland Passion Play, Helsinki Contemporary, Helsinki, Finland 2012 Manouevre, Oksasenkatu 11, Helsinki, Finland Forum Box, Helsinki, Finland 2011 Taidesalonki Husa, Tampere, Finland 2010 Olotila Ok! And other new art, Sara Hildén Art Museum, Tampere, Finland 2009 Final Show, Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland 2008 EEA08, Final Show, Beelitz Heilstätten, Germany 2008 Kaikugalleria, Helsinki, Finland 2007 Visites dessinées, Musée des arts et métiers, Paris, France 2006 Art of Basware, Helsinki, Finland Collections Basware Ltd EMMA Espoo Museum of Modern Art, Saastamoinen Foundation Art Collection, Espoo Jenny and Antti Wihuri Foundation, Helsinki Kuntsi Museum of Modern Art, Lars Swanljung Collection, Vaasa Sara Hildén Art Museum, Tampere The Arts Association of Finland Awards, grants and residencies Residency at Cité Internationale des Arts, Paris (2010 and 2015) Finnish Cultural Foundation, Uusimaa regional Fund (2014) Alfred Kordelin Foundation (2010 and 2014) Arts Council of Uusimaa (2012 and 2014) Arts Promotion Centre Finland (2011, 2012 and 2014) City of Helsinki (2012) Residency at Väinö Tanner Foundation, Mazzano Romano, Italy (2012) The Arts Association of Finland (2010) Eeva-Riitta Eerola Becoming, 2014 [ERM ]

16 Biography Born in 1978 Helsinki, Finland 1999 MFA, The Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland 2002 École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, France Selected solo exhibitions 2015 Galerie Anhava, Helsinki, Finland (upcoming) 2012 Dedicated, SIC, Helsinki, Finland 2009 New Works, Gallery Huuto, Helsinki, Finland 2008 Changes, Helsinki Art Museum Project Space, Kluuvi Gallery 2005 Gallery Huuto, Helsinki, Finland 2003 The Gallery of the Finnish Academy of Fine Art, Helsinki, Finland Selected group exhibitions 2015 Society Acts, kim? Contemporaray Art Centre, Riika, Latvia Affective Attunements, Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen 2014 Untitled. Art, Miami, USA Society Acts The Moderna Exhibition 2014, Moderna Museet Malmö, Sweden Mänttä Art Festival, Pekilo, Mänttä, Finland ARCO Madrid, Spain Nix, SIC, Helsinki, Finland 2013 Stopped Clocks in Places of Busyness, Fold Gallery, London, UK Disclaimer, Galerie Opdahl, Stavanger, Norway Kopioitu, Komplot, Brussels and SIC, Helsinki, Finland Awaiting Further Instructions, Cigarrvägen 13, Stockholm, Sweden Sol LeWitt Loves Pancakes, Ausstellungsraum Zip, Basel, Switzerland 24 Spaces - A Cacophony, Malmö Konsthall, Malmö, Sweden Dimensions of Sharing, Overgaden Institute for Contemporary Art, Copenhagen, Denmark 2012 Supermarket Art Fair, Stockholm, Sweden 2011 Young Artists 2011, Helsinki Kunsthalle, Helsinki, Finland Snooze II, Detroit Gallery, Stockholm, Sweden 2010 Alt_Cph10 Art Fair, Copenhagen, Denmark 2009 Camouflages, Peri Centre For Photography, Turku, Finland 2008 Artfair Suomi, Muu gallery, Helsinki, Finland A Night On Earth, MOCA Shanghai, China 2007 Sparkling, Helsinki Kunsthalle, Helsinki, Finland Four Artists From Helsinki, Gallery Linda, Hamburg, Germany 2006 Horsepower, Helsinki Art Museum, Helsinki, Finland 2005 Gallery 21 / Büro 21, Malmö, Sweden 2004 Gallery Koch und Kesslau, Berlin, Germany The degree show of the Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki Kunsthalle, Helsinki, Finland 2002 Working title: Memory project, Helsinki, FI, Trondheim, NO, Copenhagen, DK 2001 Xanadu, Forum Box, Helsinki, Finland Collections Artist Pension Trust, Berlin EMMA Espoo Museum of Modern Art, Saastamoinen Foundation Art Collection, Espoo Helsinki Art Museum, Helsinki Kuntsi Museum of Modern Art, Lars Swanljung Collection, Vaasa Museum of Contemporary Art Kiasma, Paavo and Päivi Lipponen Foundation, Helsinki The Arts Association of Finland The Finnish State Art Deposit Collection, Helsinki Awards, grants and residencies The Arts Council of Finland, one year working grant (2013 and 2015) Kone Foundation (2014) Alfred Kordelin Foundation (2006 and 2013) Frame-Foundation (2013) Recipient of the 2012 Ducat Award (2012) The Arts Council of Helsinki Metropolitan Region (2009 and 2011) The Arts Council of Finland (2005, 2007, 2009 and 2011) Finnish Cultural Foundation, one year working grant (2010) Residency at the Finnish Cultural Institute in New York (2009) Niilo Helander Foundation (2009) Paulo Foundation (2008) The Arts Association of Finland, young artists grant (2007) Finnish Academy of Fine Arts (2002) Residency in the Cité International des Arts, Paris (2002) The Finnish foundation for Cité International des Arts de Paris (2002)

17 Eeva-Riitta Eerola & Affective Attunements 16 January 14 February 2015 Works / Værker Eeva-Riitta Eerola Eeva-Riitta Eerola Happening II, 2014 Camouflage, 2014 Nature Is Relentless, Part 2, 2013 Multichrome, 2013 Oil on canvas Oil on canvas Acrylic on paper International Paper 52 cm x 48 cm 210 cm x 185 cm 140 cm x 120 cm Acrylic on paper ERM ERM MALZ cm x 84 cm MALZ Eeva-Riitta Eerola Eeva-Riitta Eerola Brushwood I, 2014 Object, 2014 Nature Is Relentless, Part 1, 2013 Oil on canvas Oil on canvas Acrylic on paper Testament Test, cm x 195 cm 55 cm x 52 cm 140 cm x 120 cm Acrylic on paper ERM ERM MALZ cm x 100 cm MALZ Eeva-Riitta Eerola Eeva-Riitta Eerola In Sight I, 2014 Becoming, 2014 Cut the Dark, 2013 Oil on canvas Oil on canvas Acrylic on paper G, cm x 185 cm 67 cm x 68 cm 140 cm x 110 cm Acrylic on paper ERM ERM MALZ cm x 140 cm MALZ Blue Black Replacement, 2013 International Paper Acrylic on paper 119 cm x 84 cm MALZ

18 Eeva-Riitta Eerola, & Galleri Bo Bjerggaard Oversættelse fra finsk til dansk: Birgita Bonde Hansen Oversættelse fra finsk til engelsk: Wordmaster ISBN Tak til Rosendahls FLÆSKETORVET 85 A DK 1711 KØBENHAVN V TEL TUESDAY-FRIDAY 1 PM 6 PM SATURDAY 12 PM 4 PM

19

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

the work of.. JESPER SIMENSEN Visual artist, Aalborg DK

the work of.. JESPER SIMENSEN Visual artist, Aalborg DK the work of.. JESPER SIMENSEN Visual artist, Aalborg DK Work in progress JESPER SIMENSEN - visual artist JESPER SIMENSEN - visual artist A balancing act Occasionally you get out of balance, and the struggle

Læs mere

Astrid Svangren at Tranen/Hellerup

Astrid Svangren at Tranen/Hellerup Daily Lazy: Astrid Svangren at Tranen/Hellerup 0 Mere Næste blog» Astrid Svangren at Tranen/Hellerup Astrid Svangren Opret blog In The Studio A Conversation With amongst all sorts of colours Daily Lazy

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Foruden Kirsten Justesen kan man på FIGUR opleve værker af Lilibeth Cuenca Rasmussen, Larissa Sansour, Kasper Sonne og kunstnergruppen Løber Nøgen.

Foruden Kirsten Justesen kan man på FIGUR opleve værker af Lilibeth Cuenca Rasmussen, Larissa Sansour, Kasper Sonne og kunstnergruppen Løber Nøgen. 2 Kirsten Justesen er en af de største og mest originale kunstneriske begavelser i dansk kunst. Hendes værker strækker sig fra konceptuelle undersøgelser af kvindens status i de postmoderne 1960 ere til

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Model Soft Ice Design by Jens Juul Eilersen Low or high arm

Model Soft Ice Design by Jens Juul Eilersen Low or high arm 92 x 92 cm Centre section 100 x 92 cm 130 x 92 cm 140 x 92 cm 120 x 152 cm 92 x 92 cm Centre section 100 x 92 cm 130 x 92 cm 140 x 92 cm 120 x 152 cm Arm height: 21 ¾" or 24 ¾" Arm width: 9" Total depth

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

qwerty? qwerty består af Jens Andersen, Indigo Richards, Morten Tillitz, John Krogh, Anders Qvist Nielsen, Mikkel Larris og Camilla Gaugler.

qwerty? qwerty består af Jens Andersen, Indigo Richards, Morten Tillitz, John Krogh, Anders Qvist Nielsen, Mikkel Larris og Camilla Gaugler. qwerty? qwerty består af Jens Andersen, Indigo Richards, Morten Tillitz, John Krogh, Anders Qvist Nielsen, Mikkel Larris og Camilla Gaugler. Uddannelser Alle medlemmerne er akademiuddannede billedkunstnere.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1 Design forslag Company logo Lind Version 1 Choose better for good 2005 Good Services Danish Design Good Services Good Service: Service is all about advising, handling orders, delivering and following-up.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL AFGANG 2010 OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL UDDANNELSEN er en selvstændig videregående uddannelse for alle med interesse for moderne smykkekunst og korpusarbejde, der tager udgangspunkt i et personligt kunstnerisk

Læs mere

Troværdige løgne/credible Lies, Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen. 2013 Works in at least Two Dimensions, Nosbaum & Reding, Luxemburg

Troværdige løgne/credible Lies, Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen. 2013 Works in at least Two Dimensions, Nosbaum & Reding, Luxemburg Biography / Ivan Andersen 1968 Born in Tåstrup, Denmark Lives and works in Copenhagen 1999 2005: The Royal Danish Academy of Fine Arts 2008 2012: Lives and works in Berlin Solo Exhibitions (selected):

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere