TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf Kasserer: John Rasmussen Hybenparken 21 Tlf Ungdomsleder: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Rochef: Poul Mathiasen Sarabjerg 21 Tlf Materialeforvalter: Mogens K. Nielsen Hybenparken 2 Tlf Sekretær: Birgitte Kiærskou Oddervej 150 Tlf Husforvalter: Ejner Grønhøj Slåenvænget 9 Tlf Kaproning? Nøgler Ejner Langture Poul Svømmeprøve Poul Gæstekontakt Birgitte Madpakketure? Outrigger roning? Tjek kalenderen for aktiviteter Se inde i bladet! Forsidebillede: Panoramabillede af Skanderborg sø Fotograf: Bo Bjerre Materialeudvalget Kontaktperson: Materialeforvalter Mogens K. Nielsen Derunder: Bjarne Peters Finn Sørensen John Rasmussen Peder Jensen Uffe Høgh Laursen Ungdomsudvalget Kontaktperson: Ungdomsleder Carsten L. Christiansen Husudvalget Kontaktperson: Husforvalter Ejner Grønhøj Derunder: Rita Følbæk Anna Rosenqvist Bitten Hermann Kioskudvalget? Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto

3 Træsejlet Redaktion: Hanne Løkke Leth Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kontakt kassereren TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for opfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Nyt fra formanden... 5 Velkommen til nye medlemmer... 5 Skollerroniing... 6 OK-arrangement... 6 Elektronisk udgave af Træsejlet... 6 UngdomsLandslejr... 7 Nordea-fonden... 8 Ref. af best.møde 9/ Smukfest Pinsetur med frokost træning - Sikkerhed - Alder Det historiske hjørne Kilometerstatistik Kalenderen Tillykke med fødselsdagen Rengøring af klubhuset TRYKKERI: Mercoprint Digital Oplag: 140 stk. 3

4 Støt vore sponsorer de støtter os Nybolig Skanderborg Adelgade Skanderborg nybolig.dk Tlf

5 Nyt fra formanden Sæsonen er godt i gang nu, og der er allerede mange, der har roet mange kilometer. Vejret har nu været ret skiftende med sol og vindstille den ene dag og regn og blæst den næste. Det har nok holdt nogle fra at komme på vandet. Jeg må også indrømme, at jeg har droppet nogle tirsdage. Vi har fået mange nye medlemmer allerede, og nogle af disse har roet før. Vi har også gjort noget for at få flere medlemmer. Vi havde fået lov til at stå i Bloms butikker en lørdag formiddag, men da vi ankom, stod golfklubben der allerede, og vi valgte at gå udenfor på gaden i det flotte vejr med VELUX og flødebollemaskinen. Vi havde Lisbeths hvervefoldere med, som vi uddelte til interesserede, og en del forbipasserende fik en folder med eller fik en snak med os. De 2 følgende lørdage var der åbent hus, som havde været annonceret i Uge-Bladet sammen med en artikel om roklubben. Det var fint vejr, og der kom en del interesserede. Nogle fik en prøvetur, og der er allerede nogle, der har meldt sig ind og er under instruktion. Vi havde også besøg af nogle skoleelever 2 fredage. Hvis man kigger på rostatistikken på rokort.dk, ser man mange gæster. Mange af disse er altså skoleelever og prøveture, men vi har også haft gæster fra andre roklubber. Lisbeth og Kasper har været på instruktørkursus modul B. Der er arrangeret nogle langture her i foråret og efter sommerferien. Den 19. juni har vi et arrangement med OK, hvor der skal bruges nogle frivillige et par timer. Støt vore sponsorer de støtter os Erik Jensen Velkommen til nye medlemmer Vi har heldigvis fået en del nye medlemmer i år. Det er vi glade for i roklubben. Vi håber også, at alle I nye medlemmer vil blive glade for at være i roklubben. I starten kan man måske godt føle, at det tager lidt lang tid. Instruktionen tager en del tid, men vi lægger vægt på, at man er i stand til at ro, når man er færdig med instruktionen. Man skal lære rotaget, så man ikke får overbelastningsskader, og man skal lære at begå sig som roer f. eks. med at skifte plads og styre båden. Det er en del af den sikkerhed, som vi sætter højt. Senere på sæsonen får man så glæderne. Man får motion og er sammen med andre, der nyder roningen og naturen. Erik 5

6 Skoleroning Carsten havde fået en henvendelse fra Morten Børup skolen, som gerne ville have 2 årgange med idræt som tilvalgsfag ud på prøveture. Det blev to fredage i april, og vejret artede sig fra allerfineste side. Første dag kom der 11 elever fra 8. klasserne. Der var også 2 lærere, så det kunne gå op med antal roere. Jeg fik 2 friske knægte med - Mads og Markus. Mads var en spinkel fyr, men han havde alligevel et godt tag. Markus sad som etter, og han fulgte straks tagåren. Da vi kom til Kvickly, sagde jeg til dem, at det gik alt for godt, så nu skulle vi prøve at skive åren. Det gjorde de så, og da vi kom til Sct. Thomas, var både tag og rytme stort set perfekt. Vi vendte om og tog tilbage til klubben. Her skiftede de så plads, og vi tog en tur til Næsset. Det viste sig nemlig, at Markus var barnebarn til Hans Jørgen. Da vi kom til Næsset, fik jeg så Markus til at rejse åre, og det gjorde han i fin stil. Så kunne vi håbe, at det blev set inde fra land. Det var heldigt med sådan et par naturtalenter, men det lød desværre ikke til, at de havde interesse i at ro. Der var et par stykker i de andre både, som viste interesse, men om de er startet, ved jeg ikke. Efterfølgende fredag blæste det en smule, men det var ikke noget problem for de 4, som jeg havde med. Selv om de var 4, holdt de taget rimeligt godt. Vi tog 2 ture, hvor de skiftede plads efter første tur. Det blæste lidt op, da vi skulle hjem fra Sct. Thomas, men ham ved tagåren var bare sådan en dieselmotor, der blev ved og ved, selv om de andre en gang imellem hoppede et tag over. Der var ingen af dem, der fangede en ugle, og det er flot på første tur. Der er ingen tvivl om, at vi fik vist rosporten frem, og vi havde et par hyggelige timer. Så må vi se, om det giver nye medlemmer. Erik OK-arrangement Fredag 19. juni kl har vi et arrangement med OK i Kvickly Meld dig til mig hvis du har tid (og lyst) til at stå en times tid eller halvanden. Det er mange penge, som vi tjener ved sponsoraftalen med OK, men vi er nødt til at stille med deltagere til disse arrangementer, så aftalen kan fortsætte. Erik Elektronisk udgave af Træsejlet Der er allerede nogle, der får tilsendt Træsejlet pr. mail i stedet for en papirudgave. Hvis du gerne vil have bladet elektronisk, så giv besked. 6 Der sparer udgifter til trykning, og det er lettere at omdele og så kan du se det i farver. Erik

7 UngdomsLandslejr juli 2015 i Havets og Fjordens Hus i Thorsminde Ka du li at ro? Ka du li at opleve noget nyt? Ka du li at få nye venner? Ka du li at lave sjov og ballade? Ka du li vand..? Kan du svare JA til det, så er UngdomsLandslejren helt sikkert noget for dig! UngdomsLandslejren afholdes i år i Thorsminde i Havets og Fjordens Hus. Der vil være mulighed for at ro på Vesterhavet når vejret er til det og ellers kan vi altid tage ind på Nissum fjord der er ca. 55 km i omkreds. Hvis du er ungdomsroer under 19 år, må du ikke snyde dig selv for at deltage i årets sejeste og sjoveste UngdomsLandslejr i Thorsminde. De eneste krav til dig er, at du er frigivet i inrigger, kan ro ca. 20 km. på en dag, har aflagt svømmeprøve, og kan være med hele ugen. Pris: Kun 700 kr. Prisen inkluderer forplejning samt en uges sjove oplevelser og udfordringer med masser af roture. Du skal være opmærksom på, at vi følger DFfR Ungdoms regler og politik, som kan læses på Der vil være maksimum 30 pladser på lejeren. I tilfælde af overtegning forbeholder DFfR sig ret til at sikre en bred geografisk og aldersmæssig spredning af de tilmeldte deltagere, samt en passende blanding af nye og erfarne roere. Læs mere på hvor der også findes mulighed for tilmelding, som skal ske senest 1. juni 7

8 Nordea-fonden støtter lydisolering i Skanderborg Roklub i udlandet. Fonden ønsker med uddelingerne at bidrage til at skabe markante resultater af høj kvalitet, at skabe størst mulig værdi for støttemodtagerne og det danske samfund, at gøre en forskel for flest mulige mennesker i den danske befolkning og at være samfundsopbyggende. Nordea-fonden har ydet et bidrag på kr til at støtte et projekt i Skanderborg Roklub. Projektet gik ud på at lydisolere loftet i stuen, da der var en meget dårlig akustik. Projektet er udført af medlemmerne og med indkøb hos lokale forretninger. Projektets samlede pris har været ca. kr , så bidraget fra Nordea-fonden dækker næsten halvdelen af udgifterne. Nordea-fonden er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1989 af Sparekassen SDS, da sparekassen blev omdannet til et aktieselskab. Sparekassen SDS s egenkapital blev anbragt i fonden, og den kommer nu samfundet til gavn via fondens uddelinger til almennyttige og velgørende formål. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Der uddeles også legater til studieophold Nordea-fonden er en selvstændig juridisk enhed. Navnefællesskabet med banken Nordea AB refererer til banken og fondens fælles rødder i Sparekassen SDS. I 2015 forventer Nordea-fonden at uddele ca. 450 millioner kroner. Nordea-fonden ønsker at sikre, at alle egne i Danmark får gavn af fondens uddelinger. Derfor samarbejder fonden med Nordeas regionale bankråd, der bistår fonden med at modtage og vurdere lokale ansøgninger. På billedet ses filialdirektør i Nordea i Skanderborg Ingemarie Hønnicke overrække checken til undertegnede. Erik Slagter Byskov Møllegade Skanderborg Telefon: slagter-byskov.dk Alt i kolde anretninger og varm mad ud af huset 8

9 Referat af bestyrelsesmøde 9/ Tilstede var: Erik, Poul, Tommy, Ejner, Carsten Birgitte. Afbud fra: John, Mogens. 1. Referat Ændret i pkt. 5a. Derefter godkendt. 2. Rammer for samarbejde Vi aftalte fremtidige rammer for vores samarbejde. 3. PR i Bloms Velux skal med. Erik og Tommy henter. Tommy har flødebollemaskine og flødeboller til børnene. Åbent hus 18/4 og 25/4 : Erik, Lisbeth, Poul og Birgitte kommer. Ejvind B. har også lovet at deltage. Poul kontaker instrukørerne. 4. Kalender Kanindåb. Foreslået dato lørdag 29/ Standerstrygning Lørdag d. 31/ Næste bestyrelsesmøde torsdag 21/ Fire ro langture: Schleswig, Randers, Gråsten, Ålborg. En dags ture opslås løbende i rokort. Der opfordres til at annoncere en dags ture i god tid. 5. Emner Udsat Debat og beslutning Ansøgninger om dispensation fra svømmeprøve blev behandlet. 6. Genidig information Poul: fem nye medlemmer. Ejvind B har seks kaniner. Er det muligt med nøglekort og bedre varmeregulering? Lisbeth og Grethe har ryddet op i langturs skabet. Bestyrelsen bør rydde op i bestyrelseslokalet. Tommy: foreslår at vi laver en mentorordning når kaninerne er frigivet. Poul snakker med instruktørerne. Ro spis ro genoptages. Carsten: Tre nye ungdomsroerer. Skoleroning for ca. 12 pers. 10/4 og 17/4. Ejner: Vil gerne købe ny buskrydder. Pris ca. 600 kr. Godkendt. 7. Evt. Medlemsmøde i forsommeren? Instruktionsdag i outrigger opslås i Rokort. Evt. sammen med medlemsmøde. Næste møde torsdag d. 21/ kl Bestyrelsen udtrykte en stor tak til Ejner og hans hjælpere for det MEGET store arbejde han og de har lagt i klublokalet. 9 Referent: Birgitte Kiærskou

10 Smukfest Vi har igen i år fået muligheden for at arbejde ved Smukfest og tjene penge til roklubben. Det er de samme arbejdsopgaver som de sidste par år. Det starter tirsdag og onsdag morgen inden selve festivalen, hvor vi skal rydde op i indgangsområdet. Her plejer vi at stille med veteranroere pr. morgen. Under selve festivalen skal vi igen gøre borde rene om morgenen og samle skrald om dagen. Til dette skal vi bruge i alt 43 personer heraf 11 på morgenholdet. I år er der ingen appelsinboder, som vi skal køre appelsinskrald væk fra, men der kommer nok en enkelt ny bod, hvor vi skal fjerne æbleskrald fra. Meld dig til mig senest 21. juni, så jeg kan få det hele til at gå op. Medlemmer har selvfølgelig første prioritet, men der plejer ikke at være nok medlemmer, der melder sig, så vi har også andre med. Smukfest finder sted tirsdag 4. august til søndag 9. august. Erik Støt vore sponsorer de støtter os 10

11 Pinsetur med frokost Lørdag den 23/5 arrangerer vi fællesroning med efterfølgende frokost i roklubben kl. 13. Tilmelding på Rokort.dk, hvor du angiver, hvornår du vil starte: Kl. 8 = 22 km Kl. 9 = 17 km Kl. 10 = 12 km Tilmelding senest 21/5 kl. 12, hvor jeg sætter bådholdene, der vil fremgå af Rokort fra kl. 18. For at få holdene til at gå op, vil nogle evt. blive sat på kortere tur. Maden indkøbes fælles - men tilsagn om en ret modtages gerne. Drikkevarer medbringes eller købes i klubben. 60+træning - Sikkerhed - Alder Poul Mathiasen Torsdag den 11. juni får vi besøg af DFfRs udviklingskonsulent, der på et debatmøde vil redegøre for hovedforeningens programmer på områderne. Desuden vil der blive sat fokus på klubbens roreglement og sikkerhedskrav. Mødet starter kl så inden da er der god mulighed for både at ro og spise madpakken. Bestyrelsen håber, at man møder talstærkt op. Pbv. Poul Mathiasen PS.: På hjemmesiderne dffr.dk, roning.dk og roinfo.dk finder du mange spændende sider om roaktiviteter Adelgade 25A 8660 Skanderborg Tlf.:

12 Det historiske hjørne Overbæring ved Fuldbro Mølle I Skanderborg Amtsavis fra den 10. april 1931 er der en stor artikel, som omhandler problematikkerne omkring vandstandssænkningens betydning for Fuldbro Mølle. Gentagne gange i årenes løb er projektet med en kammersluse, der kunne gøre sejlads mellem Skanderborgsøerne og Mossø mulig, dukket op. Men hver gang er planerne - til stor ærgrelse blandt Skanderborgs roere og sejlere - blevet begravet som uigennemførlige. I forbindelse med vandstandssænkningen i Skanderborg Sø i 1931 dukker ideen om en kammersluse ved Fuldbro atter op. Her skriver journalisten: De Perspektiver, som en Kammersluse åbner for Sejl- og Rosportens Udøvere, er så tillokkende, at det nok er værd at overveje Sagen. Selv om der på Skanderborgsøerne er et herligt Farvand for både Ro- og Sejlbåde, er vi dog spærret ude praktisk talt fra Omverdenen Kilde til tekst og billeder: Skanderborg Historiske Arkiv 12 Der blev heller ikke denne gang bygget en sluse, men i 1932 planlagde roklubben for første gang en pinsetur til Silkeborg for en firer med styrmand. Billederne, som er fra en langtur et år eller to senere viser, hvordan forholdene så ud. Det var unge mænd med mange kræfter, så de har nok ikke set det som noget problem, for forude ventede et besøg i Silkeborg med værtshusbesøg i deres fineste landgangstøj hvide benklæder, blå jakker og kasketter. Forsættes næste side

13 ens godkendelse hvilket allerede var på plads). Vedligeholdelse skal foretages af ejeren af Fuldbro Mølle og kommunen. Ved turistforeningens generalforsamling 1975 står der i formandens beretning: Turistforeningen rejste sidste sommer spørgsmålet om anlæg af bådrampe ved Fuldbro. Sagen blev rejst overfor Århus Amts Vandvæsen gennem kommunen. Det er en noget omstændelig sag, men svar er nu nært forestående, og det ser ud til, at vi får lov til at anlægge bådrampe på begge sider ved Fuldbro Mølle, således at overførsel af både bliver lettet. I tidens løb har det været populært at arrangere langture i Gudenå-systemet. DFfR og mange klubber har med udgangspunkt hos os draget af sted med udstyr til overnatning, så et utal af både er under vanskelige forhold blevet tømt, taget op, sat i og igen stuvet med bagagen. I 1968 afvikledes det første Tour de Gudenå løb for kajakker. Ideen til løbet, som skulle starte i Skanderborg og slutte i Randers, var skabt af vandrerhjemsbestyrer Erik Wilche. Med ønsket om at få flere kanoturister til vandrerhjemmet og skaffe kajakroerne, motorsejlerne og os bedre forhold ved overbæringsstedet ved Fuldbro, gik Skanderborg Turistforening i sommeren 1974 ind i arbejdet med at forbedre forholdene. (Motorsejlerne måtte dengang sejle på Tåning Å). Der udarbejdes et projekt, som sendes til Århus Amts Vandvæsen. Amtsrådet godkender i marts 1975 projektet - (under forudsætning af kommun- 13 Forsættes næste side

14 Carl Michelsen ses bagerst med saven. Når endeligt svar indgår, vil vi kontakte sejl- og motorbådsklubben, roklubben, kano- og kajakklubben for at få hjælp. Lions Club har endvidere tilbudt hjælp ved arbejdets udførelse. Forhåbentlig kan vi klare denne sag ved at betale materialeudgifterne. I juni 1975 er Skanderborg Roklub blevet bedt om at stille med frivillig arbejdskraft. I første omgang til en sliske og i anden omgang til en rampe. En uventet blomst vækker dobbelt glæde I løbet af sommeren bliver der foretaget afgravning af overjord, og der er leveret grus materiale. Carl Michelsen fra roklubben havde meldt tømmer klar efter imprægnering. De samlede udgifter beløb sig til kr. Det besluttedes at ansøge økonomiudvalget om tilskud. I regnskabet fremgår det, at kommunen betalte det fulde beløb. Til sidst nævnes, at der endnu ikke er leveret en trailer til bådoverførsel, men ellers er forholdene i orden. Disse bestræbelser resulterede i forholdene, som vi kender dem i dag. Så nu må vi se, hvad der her 40 år efter kommer ud af det projekt, som Det Grønne Råd i Skanderborg Kommune har kæmpet for siden Statens Vandmiljøplaner kræver, at der sker noget med spærringen i Tåning Å ved Fuldbro Mølle og kommunens Miljø- og Planudvalg anbefaler nu en løsning, der er budgetteret til cirka 2,4 mio. kr. Tillykke med konfirmationen Støt vore sponsorer - de støtter os til Isabella Bisbjerg Maria Sapronova Buur 14

15 Kilometerstatistik 2015 Placering Navn km i alt 1 Birgitte Kiærskou Poul Mathiasen Lisbeth Mathiasen Uffe Høgh Laursen Anette Madsen Else Plum Kirsten Rasmussen Mogens Kastberg Nielsen Bente Bøgh Hansen Bitten Hermann Ib Sørensen Ejvind Byskov Kurt Mathiassen Willi Dupont Inger Laursen Poul Erik Larsen Georg Eggertsen Birgit Dupont Heidi Christiansen Susan Møller Agnethe Glismand Annalis Lauridsen Grethe Dyrby Gunnar Dalby Jonna Holst Kasper Tygesen Rita Følbæk Carsten Lykke Christiansen Anny Olesen Rasmus Janik Christiansen Birthe Andersen Karen Taudorf 55 15

16 Kilometerstatistik 2015 Placering Navn km i alt 33 Jørgen Kiærskou Mogens Lindekilde Thomas Janik Christiansen Ann Helene Larsen Jette Bisbjerg Jørn Sandberg Viggo Tønning Sørensen Anne Cathrine Lorentzen Pia Danielsen Erik Jensen Ejvind Nordmann Andersen Finn Sørensen Maria Sapronova Buur Helle Hansen Grethe Kristensen Anita Kjær Ejner Grønhøj Katrine Lynggaard Trans Christian Kirkedal Jørgensen Karen Bodil Ravn Mogens Sarenbæk Dorthe Jørgensen Grethe Skovgaard Jensen Erik Kjædegaard Julia Sapronova Buur Allan Lund Anders Kirkedal Nielsen Mads Palmelund Johansen Mathias Bruus Håkonsson Anna Rosenqvist Christian Linnemann Anna Vindfeldt-Bottke 22 16

17 Maj Torsdag søndag 14/5 17/5 Kr. Himmelfartstur Slesvig Juni Kilometerstatistik 2015 Placering Navn km i alt 64 Dorthe Enevoldsen Emilie Vindfeldt-Bottke Bjarne Peters Peder Jensen Annette Andersen Else Marie Herskind Marie Cramers Mette Nikolajsen Esben Villefrance Rasmussen 9 73 Mikkel Duus-Hansen 9 75 Hans Dollerup 8 75 Hans Jørgen Køppen Christensen 8 I alt Torsdag 11/6 kl Besøg af konsulent fra DFfR Lørdag 13/6 Motionsstævne Venø rundt Søndag 14/6 Jubilæumsregatta i Horsens Fredag 19/6 kl Arrangement med OK i Kvickly Fredag søndag 19/6 21/6 Langtur til Randers August Kalenderen Tirsdag søndag 4/8 9/8 Festival Tirsdag søndag 4/8 9/8 Festival 17

18 Vroldvej 59 Skanderborg Tlf KVALITETSVINE UDSØGT SPIRITUS LUKSUSCHOKOLADE OG SPECIALITETER Sponsor af brød til Skanderborg Roklub VI PAKKER OG LEVERER TIL HELE LANDET Vi har en holdning til de varer, vi handler med. Over 600 økologiske varer. SKANDERBORG MAHLERS VINHANDEL - ADELGADE TLF Det du bruger mest, skal koste mindst. Støt vore sponsorer - de støtter os 18

19 Træsejlet udkommer i 2015 med 8 numre, som du altid er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift sammen med fotos til redaktøren med post eller . Nr. Deadline Udgivelse Tillykke med fødselsdagen Maj 30 Benny Ask Kristensen 30 Joan Kjædegaard Juni 3 Anders Vindfeldt Bottke 6 Susanne Holde 6 Christina Bottke 7 Allan Lund 9 Bente Bøgh Hansen 13 Dorthe Jørgensen 15 Dorthe Enevoldsen 22 Birgitte Blak Sørensen 23 Heidi Christiansen 23 Mogens Sarenbæk 23 Thomas Janik Christiansen 25 Marie Cramers Rengøring af klubhuset Uge 20 Grethe Dyrby Kasper Thygesen Else Marie Herskind Annette Andersen Dorthe Jørgensen Susan Møller Peder Jensen Uge 24 Veteraner Uge 29 Veteraner Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag 19

20 Du kan støtte Skanderborg Roklub, hver gang du tanker. Det eneste du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb, jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt Skanderborg Roklub og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 August 2007 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Bank: 9740 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nr. 2/2009 Januar 106. årgang Indhold Forord... 3 Havnestyrmand Haas... 4 Farvel og på gensyn!... 7 Standerhejsnings invitation... 8 Senior gymnastik...

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

KR - for alle på tværs af landegrænserne

KR - for alle på tværs af landegrænserne KR - for alle på tværs af landegrænserne Juli, 3. kvartal 2009 - nr. 3-83. årgang Forsidefoto 12 kaniner fra ni lande på instruktionsweekend. Indhold 02 Indhold og redaktion 03 Leder 04 Standerhejsning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

26 April 2012. 50-års medlemskab giver en nål i. reversen Og dog Julles solide oksehudsværn mod forårskulde og nordenvind

26 April 2012. 50-års medlemskab giver en nål i. reversen Og dog Julles solide oksehudsværn mod forårskulde og nordenvind Nr. 26 April 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk 50-års medlemskab giver en nål i reversen Og dog Julles solide oksehudsværn mod forårskulde og nordenvind lod sig ikke penetrere,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere