TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf Kasserer: John Rasmussen Hybenparken 21 Tlf Ungdomsleder: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Rochef: Poul Mathiasen Sarabjerg 21 Tlf Materialeforvalter: Mogens K. Nielsen Hybenparken 2 Tlf Sekretær: Birgitte Kiærskou Oddervej 150 Tlf Husforvalter: Ejner Grønhøj Slåenvænget 9 Tlf Kaproning? Nøgler Ejner Langture Poul Svømmeprøve Poul Gæstekontakt Birgitte Madpakketure? Outrigger roning? Forsidebillede: Motiv fra Fuldbro Mølle 2003 Foto: Ole Larsen Materialeudvalget Kontaktperson: Materialeforvalter Mogens K. Nielsen Derunder: Bjarne Peters Finn Sørensen John Rasmussen Peder Jensen Uffe Høgh Laursen Ungdomsudvalget Kontaktperson: Ungdomsleder Carsten L. Christiansen Husudvalget Kontaktperson: Husforvalter Ejner Grønhøj Derunder: Rita Følbæk Anna Rosenqvist Bitten Hermann Kioskudvalget? Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto

3 Træsejlet Redaktion: Hanne Løkke Leth Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kontakt kassereren Nyt fra formanden... 5 Styrmandskursus... 6 Elektronisk udgave af Træsejlet... 6 Ref. af best.møde 21/ Skade på lånt båd... 8 Pisefrokost... 8 Kanindåb... 9 TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for opfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Det historiske hjørne - Kanindåb gennem tiderne Smukfest mere arbejde og flere penge Kilometerstatistik Kalenderen Tillykke med fødselsdagen Rengøring af klubhuset TRYKKERI: Mercoprint Digital Oplag: 140 stk. 3

4 Støt vore sponsorer de støtter os Nybolig Skanderborg Adelgade Skanderborg nybolig.dk Tlf

5 Nyt fra formanden Vejret i dette forår har ikke været så rovenligt, da der har været en del regn eller blæst. Men der bliver alligevel roet en del, selv om det ofte er de samme, der er på vandet. Vi har roet knap kilometer. For et år siden havde vi roet næsten , men vejret var jo også fint hele det forår. I DFfR s motionsturnering er vi nr. 20 med 119 kilometer pr. aktiv roer. Vi har desværre haft en skade på en langtur. Det var en tur med både fra Slesvig Roklub, hvor den ene båd gik for tæt på land og ramte nogle undersøiske pæle. Der har også været en anden tur, hvor styrmanden ramte en genstand, men uden skade til følge. Og en tredje tur, hvor vinden tog båden og drev den ind i en pæl, så der knækkede en åre. Jeg vil kraftigt opfordre jer alle til at være opmærksomme, når I sidder som styrmand, men alle i båden må/skal selvfølgelig hjælpe med at holde udkig. Det gælder selvfølgelig mest i fremmede farvande, for vi kender jo vores egen sø ganske godt, og der er jo stort set ingen farer. 5 Skaden på båden i Slesvig og åren må Skanderborg Roklub dække, for vores private forsikringer dækker ikke lånte/ lejede ting og klubben har ingen forsikring, der dækker. Vi er i bestyrelsen ved at se på forsikringer, men det er altså ikke nemt at kaskoforsikre alle både på alle ture uden at det koster mange penge. Heldigvis har vi ikke haft ret mange skader de sidste mange år, når man tænker på de mange kilometer, der bliver roet, og materialeudvalget har ofte kunnet reparere skaderne selv. Vi skal jo igen i år samle skrald ved festivalen, og der er folk nok til det. Vi har fået et tilbud om mere arbejde veteranerne har ofte spurgt, om de kunne få mere end de par timer, som de har et par morgener. Nu har vi fået tilbud om at gøre parkeringspladser klar og rydde op igen. Se mere om det her i bladet. Vi har haft besøg af 2 konsulenter fra DFfR. Det var et møde omkring sikkerhed og roning for ældre, hvor i alt 25 medlemmer var mødt frem. Der kom mange gode punkter frem, men det glædede mig da, at vi fik stor ros for vores reglement. Der var også et klub-check med forslag, som vi nu vil behandle. Carsten og Kasper havde arrangeret outriggerdag, men det var igen en blæsende dag, så der kom ikke ret mange. Der er styrmandskursus den 20. august. Der skal lyde tillykke til vore 2 naboklubber Horsens Roklub og Silkeborg Roklub, der begge har 125 års jubilæum i den kommende måneds tid. Og så vil jeg opfordre jer til at få roet noget, selv om vejret ikke altid er så godt. Det hænder altså ofte, at vejret ikke er så slemt, når man står ved roklubben og kigger ud. Det modsatte kan dog også være tilfældet! God sommer. Støt vore sponsorer de støtter os Erik Jensen

6 Styrmandskursus Der er styrmandskursus torsdag 20. august kl Kurset er for alle, der ikke er styrmænd, så det er ikke kun for nye roere. Indholdet er blandt andet: Ansvar, pligter og rettigheder. Kommandoer. Styreteknik. Søvejsregler. Dagligt rofarvand. Sikkerhed. Klubbens love og reglement. Knob og knuder. Efter kurset er der mulighed for at læse det gennemgåede stof, inden der foretages en lille eksamen. Kurset er gratis, og vi giver endda en kop kaffe/te/sodavand og et stykke kage. Tilmelding kan ske til undertegnede eller på opslagstavlen. Erik Elektronisk udgave af Træsejlet Der er allerede nogle, der får tilsendt Træsejlet pr. mail i stedet for en papirudgave. Hvis du gerne vil have bladet elektronisk, så giv besked. Der sparer udgifter til trykning, og det er lettere at omdele og så kan du se det i farver. Erik Slagter Byskov Møllegade Skanderborg Telefon: slagter-byskov.dk Alt i kolde anretninger og varm mad ud af huset Støt vore sponsorer de støtter os 6

7 Referat af bestyrelsesmøde 21/ Tilstede var: Erik, Carsten, John, Ejner, Poul, Tommy, Mogens, Birgitte. 1. Referat Godkendt 2. Emner til debat/beslut. a. Nye medlemmer: 14 nye indmeldte 4 5 tæt på indmeldelse 3 4 nye ungdomsroere Udmeldte: 15 Vi skal være gode til at introducere de nye til vores aktiviteter. Poul indkalder til møde med instruktørerne. b. Uheld med båd: Poul redegjorde for forløbet. Mulighed for forsikring blev drøftet og tages op som selvstændigt pkt. ved næste møde. Kasko - Husstand Dagsforsikring? Selvrisiko? Mogens laver oplæg. Morale: Styrmanden skal koncentrere sig ekstra meget i fremmed farvand. c. Arrangement 60 + blev omtalt. Skal klubben følge op og reservere en gymnastiksal? d. Seniorroning: Ikke den store aktivitet. Hvad gør vi? Tommy genoptager Ro Spis Ro. Kan vi bruge de passive medlemmer til at skabe nye fælles arrangementer? Det gør de med stor succes i andre klubber. Fasthold kaniner ved hjælp af arrangementer. 3. Kalender Kanindåb lørdag d.29/8. Tommy laver invitation til Træsejlet Instruktion i roning i Gig lørdag d. 13/6. Opslås i rokort. Styrmandskursus torsdag d. 20/8 Næste møde tirsdag d. 16/6 kl Gensidig orientering Erik: Festivallen tilbyder samme job som tidligere. Der ud over kan vi sætte opmærkning op på P-plads 28/7 30/7 og nedtage 10/8 11/8. Carsten: Er i gang med indkøb af sculler. John: Oplyste om indestående på konto 5. Eventuelt Ingen kommentarer. Næste møde tirsdag d. 16/ Referent: Birgitte Kiærskou

8 Skade på lånt båd Langtursudvalget havde i Kr. Himmelfartsferien lånt både og overnatning i Slesvig Roklub for en fire dages tur. Desværre er den ene båd på førstedagen så uheldig, at den rammer to fastsiddende pæle, der er skjult pga. af bølger og højvande. Resultatet er to store huller forrest i sidderummet, et i styrbord og et i bagbord. for tæt på kysten, ellers ville pælene jo ikke være ramt. Skaden, som anslås til kr., kan ikke dækkes af medlemmets ansvarsforsikring, og klubben har ingen forsikring, der dækker skade ved brug af både. Som følge heraf dækkes udgiften til reparation af klubben, således som det i meget få tilfælde er sket tidligere. frokost. Besætningen er hurtigt ude af båden og er dermed med til at begrænse skaden, ligesom man ved hjælp af de andre både hurtigt får båden trukket på land. Med stor hjælp af formanden for Slesvig Roklub, får vi næste dag båden tætnet med tape, så den med motorbåd kan trækkes tilbage til roklubben i Slesvig. Forløbet vil jeg betegne som et hændeligt uheld, der vil kunne overgå alle roere - men selvfølgelig har styrmanden været lørdag var der arrangeret frokost med forudgående rotur. På Rokoret kunne man tilmelde sig tre ellige ture af forskellig længde. Pinse frokost åde roede ud med ni glade roere henholdsvis kl og kl Vi mødtes alle til pause på Sct. Croix. DFfR oplyser, at det er meget få klubber, der har valgt at kaskoforsikre deres både, da prisen herfor er meget høj. Eksempelvis koster det kr. at forsikre 6 både i 3 uger i forbindelse med en DFfR-langtur. Slesvig Roklub indhenter tilbud på skaden fra hhv. Vejle og Flensborg, ligesom de forestår transport til og fra værft. Poul Mathiasen Pinselørdag var der arrangeret frokost med forudgående rotur. På Rokortet kunne man tilmelde sig tre forskellige ture af forskellig længde. Tre både roede ud med ni glade roere henholdsvis kl og kl Vi mødtes alle til kaffepause på Sct. Croix. Efter hjemkomsten til klubhuset hjalp vi hinanden med at arrangere den lækre frokost. Og derefter havde vi nogle hyggelige og sjove timer inden vi atter vendte næsen hjemad. Birgitte hjemkomsten til klubhuset hjalp vi hinanden med at arrangere den lækre frokost. Og derefter havde vi hyggelige og sjove timer inden vi atter vendte næsen hjemad. te 8

9 Selve dåben foretages om eftermiddagen og om aftenen arrangerer vi en grillaften. Begge dele vil blive opslået i rokort.dk, hvor der vil stå tidspunkter og tilmelding. Hvorfor er det nu der bliver foretaget kanindåb? En kanindåb er hos de fleste danske roklubber en indvielse af nye medlemmer. Nye roere kaldes kaniner og bliver i danske roklubber døbt af Kong Neptun. Der er tale om en tradition, der sandsynligvis har sin oprindelse i ækvatordåben, som sømænd udsættes for, når de for første gang passerer ækvator. Kong Neptun og hans følge kommer sejlende til anløbsbroen, hvor han vil blive fulgt hen til sin trone. De nye kaniner er "indfanget", har fået monteret ører i dagens anledning og er nu klar til dåb. En læge tilser om det nu er sunde og raske kaniner. Herefter klipper Kong Neptun deres ører af og døber dem i en speciel ro "vievand". De er nu fuldgyldige medlemmer. Det hænder at kaninerne får "våde poter" efter de er blevet viet. Mvh. Tommy 9

10 Det historiske hjørne Kanindåb gennem tiderne Ca Kilde til tekst og billeder: Skanderborg Historiske Arkiv Ved at læse i tidligere udgaver af Træsejlet har jeg fundet, at redaktionen af årgang 4 i nr indførte en side om roklubbens historie. Medlemmerne blev opfordret til at komme med billeder, artikler, avisudklip eller andet fra gamle dage. Her kan jeg se, at rigtig mange lå inde med minder fra den årlige kanindåb. Jeg vil nu alligevel beskæftige mig med denne begivenhed i dette afsnit af Det historiske hjørne. Den første markering af nyuddannede roere afholdtes på Sct. Hans aften 1930, hvor man inviterede til killingefest i bådhallen. Der serveredes bajerske pølser, øl m.m. Næste år kan man i forhandlingsprotokollen læse et udførligt referat af Sct. Hans aften, hvor enkelte deltagere fra det såkaldte svage køn deltog. Der var fest med kulørte lamper og rigelig øl. Kaninerne og ikke heksene skulle brændes på Sct. Hans bålet. Det var dog ikke meningen at brænde de kaniner, som ved deres lignen og manen, havde været byens borgere til fortræd. De skulle brændes in effigie (henrettelse af en afbildning af en dødsdømt, som man ikke har kunnet få fat i). En mægtig papkanin blev futtet af og kaninerne var nu at regne for rigtige roere. Ved kanindåben i 1940 ankommer kong Neptun med trefork i hånden og medfølgende drabanter, som efter Neptuns tale foretog den højtidelige dåbshandling. Og efter dåben samledes alle roerne til et bæger forfriskende kaninblod. Fire charabancer (åbne hestevogne) stod parate Forsættes næste side 10

11 og roerne tog dem i besiddelse for under sang og megen spektakel at køre mod Søpavillonen (Adelgade 56), hvor opdækkede borde med smørrebrød og øl ventede. I referatet stod skrevet: Det var en rigtig kaninfest! I 1944 foregik handlingen den 25. juni og kaninerne blev dyppet i søen, inden man bagefter samledes på Vester Mølle med medbragt mad. Ca I 1949 havde klubben 34 kaniner, som skulle gennemgå den rituelle dåbshandling. Et optog marcherede fra Dagmarbroen til klubhuset på Oddervej. I spidsen gik kong Neptun og hans kulsorte drabanter, dernæst fulgte en vogn med klubbens fireårers outrigger Blink trukket af unge roere og bagerst kuldet af nye kaniner, som var udstyret med ører af pap. Kong Neptun bød dem velkommen i roernes rækker, hvorefter dåbshandlingen gik i gang. Livlægen foretog en grundig undersøgelse, hofbarberen klippede ørerne af og drabanterne smed dem i søen. Om aftenen var der fællesspisning, uddeling af dåbsattester og der sluttedes med et fornøjeligt bal. Sorte kaniner, der blev grønne lød en avisoverskrift. Da kaninerne den 13. august 1966 blev smidt til afvaskning i søen havde vandet denne farve Efter afvaskning var der spisning med efterfølgende dans. Bådhallen var pyntet op, og der var hyret et berømt pigtrådsorkester til at spille, Les Marquies fra Århus - med Flemming Bamse Jørgensen som sanger. Roerne og folk med medlemskort til klubbens arrangementer dansede til den lyse morgen. Året efter var kuldet af nye kaniner 46. Formanden skrev da i forhandlingsprotokollen: at kanindåben med optog er et arrangement, som klubben kan være stolt over, viste det store antal af publikum, som fulgte optoget til klubben. 11 Vores nu afdøde børnebogsforfatter Frantz Berliner havde i 1969 overværet klubbens kanindåb. Han beskrev i klum- Forsættes næste side

12 Ca Ca men VORE BØRN i Søndags-B.T. detaljeret, hvordan dåben foregik. I slutningen skriver han OG HVOR VIL jeg så hen med beskrivelsen af disse barbariske ceremonier (som adskillige nok vil finde højst barnagtige)? Derhen, at det er kaninernes grin fra det ene øre til det andet. Deres henrykkelse, når de smed kannibalerne i vandet, deres iver og ophidselse under tumulterne til sidst, hvor også de voksne kannibaler gik op i sagen og blev som børn på ny I de følgende år ser det ud som om opfindsomheden for de grusomheder, som kaninerne skal igennem efterhånden er blevet af grovere karakter, men i Træsej-let kan man dog læse adskillige referater, der vidner om, at alle tilsyneladende har haft det sjovt. Alligevel har mange fundet det for voldsomt og ulækkert, så i de sidste år har man forsøgt at indføre et dåbsritual af mindre grov karakter. Lisbeth Mathiasen 12

13 Smukfest mere arbejde og flere penge Vi har igen i år fået muligheden for at arbejde ved Smukfest og tjene penge til roklubben. Det er de samme arbejdsopgaver som de sidste par år. Men vi er også blevet tilbudt et job med at gøre parkeringspladser klar inden festivalen og rydde op igen efter festivalen. Der bliver parkeringspladser på Horndrupvej og ved Vrold Vestermose. Vi skal måle op, banke jernstænger i jorden og sætte afmærkningsbånd på. Opstilling skal foregå i tiden lørdag 25. juli til søndag 2. august og nedtagning mandag 10. august til onsdag 12. august. Vi håber på, at mange medlemmer vil yde en indsats. Arbejdet kan foregå både i dagtimer og sidst på dagen. Noget af tiden er i weekender, og det er i ferietiden. Så også de arbejdsramte kan være med. Der er allerede nogle veteraner og seniorer, der har støttet ideen, men vi skal have flere med. Festivalen har lavet et overslag på ca. 500 timer, men jeg tror ikke, at det vil tage så lang tid. Der vil være en bil til stede, som vi kan køre materialer rundt med, så vi ikke skal bære jernstængerne ret langt. Så det vil ikke være et stort fysisk krævende arbejde. Jeg har kigget på kortet og i alt vil der være ca. 20 kilometer, der skal sættes bånd på, og der vil være knap jernstænger. Lad mig høre, om du er interesseret i at give en hånd med i en periode. Jeg forestiller mig, at det bliver 5 6 timer pr. gang. Vi får 60 kroner i timen, og der vil være drikkevarer til stede. Selve Smukfest finder sted onsdag 5. august til søndag 9. august. Erik 13

14 Kilometerstatistik 2015 Placering Navn km i alt 1 Birgitte Kiærskou Poul Mathiasen Lisbeth Mathiasen Anette Madsen Uffe Høgh Laursen Grethe Dyrby Kirsten Rasmussen Mogens Kastberg Nielsen Ejvind Byskov Else Plum Bitten Hermann Agnethe Glismand Inger Laursen Bente Bøgh Hansen Willi Dupont Ib Sørensen Rita Følbæk Kasper Tygesen Kurt Mathiassen Birgit Dupont Jørgen Kiærskou Georg Eggertsen Poul Erik Larsen Susan Møller Heidi Christiansen Annalis Lauridsen Ejvind Nordmann Andersen Knud Dalgård Kristensen Anita Kjær Jørn Sandberg Ann Helene Larsen Ejner Grønhøj Gunnar Dalby

15 Kilometerstatistik 2015 Placering Navn km i alt 34 Anny Olesen Karen Taudorf Mogens Lindekilde Jonna Holst Dorthe Enevoldsen Mikkel Duus-Hansen Christian Kirkedal Jørgensen Erik Jensen Anne Cathrine Lorentzen Rasmus Janik Christiansen Carsten Lykke Christiansen Thomas Janik Christiansen Poul Erik Jensen Esben Villefrance Rasmussen Birthe Grønhøj Marie Cramers Viggo Tønning Sørensen Karen Bodil Ravn Pia Danielsen Mogens Sarenbæk Dorthe Jørgensen Peder Jensen Maria Sapronova Buur Jette Bisbjerg Anders Kirkedal Nielsen Birthe Andersen Finn Sørensen Grethe Kristensen Marianne Damgaard Rothuizen Henning Nielsen John Rasmussen Christian Linnemann Katrine Lynggaard Trans 42 15

16 Kilometerstatistik 2015 Placering Navn km i alt 67 Grethe Skovgaard Jensen Erik Kjædegaard Mads Palmelund Johansen Mathias Bruus Håkonsson Helle Hansen Steffen Fogh Anna Rosenqvist Annette Andersen Else Marie Herskind Per Brødsted Anna Vindfeldt-Bottke Mette Nikolajsen Julia Sapronova Buur Kim Sommer Nina Lind Rasmussen Allan Lund Åse Bjerre Thøgersen Emilie Vindfeldt-Bottke Hans Jørgen Køppen Christensen Jan Jaap Rothuizen Lars Riis Jensen Bjarne Peters Helle Kragelund Paul Skannrup Steen N. Christensen Marianne Hareskov 9 93 Hans Dollerup 8 94 Birgit Veng 4 94 Lis Jensen 4 94 Tommy Haubjerg Madsen 4 I alt Støt vore sponsorer de støtter os 16

17 Kalenderen August Torsdag 20/8 kl Styrmandskursus Lørdag 29/8 Kanindåb En uventet blomst vækker dobbelt glæde Støt vore sponsorer - de støtter os Adelgade 25A 8660 Skanderborg Tlf.: God sommer 17

18 Vroldvej 59 Skanderborg Tlf KVALITETSVINE UDSØGT SPIRITUS LUKSUSCHOKOLADE OG SPECIALITETER Sponsor af brød til Skanderborg Roklub VI PAKKER OG LEVERER TIL HELE LANDET Vi har en holdning til de varer, vi handler med. Over 600 økologiske varer. SKANDERBORG MAHLERS VINHANDEL - ADELGADE TLF Det du bruger mest, skal koste mindst. Støt vore sponsorer - de støtter os 18

19 Træsejlet udkommer i 2015 med 8 numre, som du altid er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift sammen med fotos til redaktøren med post eller . Nr. Deadline Udgivelse Tillykke med fødselsdagen Juni 23 Heidi Christiansen 23 Mogens Sarenbæk 23 Thomas Janik Christiansen 25 Marie Cramers Juli 1 Per Schultz 13 Rasmus Janik Christiansen 15 Rita Følbæk 15 Magnus Kjædegaard 24 Anna Rosenqvist 27 Susan Møller 28 Inger Laursen August 1 Bjarne Wulff 4 Søren Uldall 5 Helle Lerche Johnsen 5 Niels Skjellerup 10 Birgitte Kiærskou 10 Per Brødsted 11 Finn Sørensen Rengøring af klubhuset Uge 24 Veteraner Uge 29 Veteraner Uge 33 Jette Bisbjerg Astrid Hilting Helle Hansen Lars Riis Jensen Steen N.Christensen Lisbeth Mathiasen Åse Bjerre Thøgersen Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag 19

20 Du kan støtte Skanderborg Roklub, hver gang du tanker. Det eneste du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb, jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt Skanderborg Roklub og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Sekretær: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf. 3069

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 August 2007 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Bank: 9740 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

Juli 2010 60. årgang SØSPORT

Juli 2010 60. årgang SØSPORT 5 Juli 2010 60. årgang SØSPORT Næstved Kajak- og Canoklub Næstved Roklub Næstved Sejlklub Tlf. 5537 0413 Bil 2145 6358 DiBa er Danmarks ældste bank! Vi skal nok passe godt på dine penge... bank bolig forsikring

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne

SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne Medlemsblad for Marselisbor selisborg g Kajak Club Juni 2000 - Nr.. 2 SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne Skt. Hans stor fest i clubben fredag den 23. juni. SE SIDE 5 Marselisborg Kajak Club stiftet

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Blad nr. 138 30. Årgang Nr. 3 Juli 2011

Blad nr. 138 30. Årgang Nr. 3 Juli 2011 Kajak tidende Blad nr. 138 30. Årgang Nr. 3 Juli 2011 K o l d i n g K a j a k K l u b HAvkajaktur for begyndere s. 8 Husk Girokort bag i bladet Sommerfest s. 7 Der ryddes op i åen. indhold Blad nr. 138

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Stroken. Nr. 7 November/December 2009. Det er norsk tekst

Stroken. Nr. 7 November/December 2009. Det er norsk tekst Stroken Nr. 7 November/December 2009 Det er norsk tekst Medlemsmøde i november Kim Westphall overtager hvervet som web-redaktør, og Wickie Gjesing (nu Nielsen) overtager hvervet som medredaktør af Stroken,

Læs mere

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: reg.1551 nr. 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Torben og Gitte. Instruere nye Kaniner Helle, Iben og Kenneth Fotograf : Johannes

Torben og Gitte. Instruere nye Kaniner Helle, Iben og Kenneth Fotograf : Johannes ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk NR. 1

Læs mere