Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt"

Transkript

1 Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til Og der er store forskelle på hvor i landet, besøget bliver valgt fra. Hver fjerde i Ishøj og Lolland har således ikke været til i løbet af de sidste 3 år, mens det i kommuner som Allerød og Solrød kun er hver ottende. Værst er situationen i de socialt belastede ghetto-områder i storbyerne. I Tingbjerg, Vollsmose og Gellerup er det således mere end hver tredje beboer, der ikke har været til i løbet af de seneste tre år. af forskningschef Mikkel Baadsgaard 6. april 2011 & stud.polit. Ask Holme Analysens hovedkonklusioner I 2008 havde 18,2 pct. af de årige ikke været til n tre år i træk. Denne andel er steget fra 16,6 pct. i 2003 svarende til en stigning på 10 pct. Der er en betydelig kommunal variation i, hvor mange der ikke går til regelmæssigt. På Lolland er det hver fjerde (25 pct.), der ikke har været til n i de sidste 3 år. Andelen, der ikke har været til inden for 5 år, er på næsten 18 pct. i Lolland Kommune. Modsat er der færrest, der ikke har været til i 3 år i træk i Allerød, hvor det er kun er én ud af otte (12 pct.). Andelen, der ikke har været til inden for 5 år, er på 8 pct. i Allerød Kommune. Der er samtidig store forskelle mellem de forskellige bydele i de største byer i Danmark. I de socialt belastede bydele som f.eks. Tingbjerg, Vollsmose og Gellerup er det således mere end hver tredje, der ikke har været til n 3 år i træk. Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Mange danskere går ikke til Flere og flere danskere går ikke til n. Når man måler på folk, der ikke har været til n i et år, tre år og fem år viser det sig, at andelen af danskere, der ikke har været til, har været stigende i alle år siden Næsten hver femte dansker mellem 25 og 64 år har ikke været til n i løbet af de seneste tre år og knap 13 pct. har ikke været til n i de seneste 5 år. Dette fremgår af tabel 1. Samtidig viser det sig, at andelen af de årige, der ikke har været til i en længere periode (3 og 5 år), har været jævnt stigende i perioden fra 2003 til Andelen, der ikke har været til i de seneste 5 år, er f.eks. steget fra 11,4 pct. i 2003 til 12,6 pct. i Det svarer til en stigning på 10 pct. i perioden eller 1,2 procent-point. Tabel 1. Andel af danskere der ikke har været til n i ét, tre og fem år i træk Ændring Et år 29,9 30,1 31,1 31,6 32,1 32,1 7,6 Tre år 16,6 16,8 17,1 17,4 17,9 18,2 9,7 Fem år 11,4 11,6 11,8 12,0 12,3 12,6 10,0 Anm: Opgørelsen dækker årige danskere. I analysen indgår kun personer, der har haft bopæl i Danmark i de foregående 5 år. Store geografiske forskelle på hvor besøget bliver valgt fra Der er store geografiske forskelle på, hvor mange der ikke regelmæssigt går til n. På Lolland og Læsø samt i Ishøj, København og Tønder var det f.eks. omkring pct. af de årige, der i 2008 ikke havde været til n i de foregående 5 år, mens andele for landet som helhed er 12,6 pct. Det fremgår af tabel 2, der viser de 5 kommuner, hvor flest springer de regelmæssige besøg over. Tabel 2. Top 5 over kommuner hvor flest ikke går regelmæssig til n, 2008 Andel der ikke har været ved n i tre år Andel der ikke har været ved n Lolland 25,0 17,8 Ishøj 25,4 17,5 Læsø 21,3 17,5 København 24,0 16,9 Tønder 24,1 16,8 Anm: Opgørelsen dækker årige danskere. Der er korrigeret for forskelle i alderssammensætningen mellem områderne. Kommunerne er udvalgt på baggrund af andelen, der ikke har været til n i 5 år. I den anden ende af skalaen finder man kommuner som Allerød, Solrød, Lejre, Hørsholm og Gentofte, der er de kommuner, hvor færrest af de årige ikke går til n regelmæssigt. I disse kommuner var det i pct. af aldersgruppen, der ikke havde været til n i de sidste 5 år. 2

3 Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Den kommunale variation viser således, at de kommuner, hvor andelen der ikke går regelmæssigt til n er størst, har en andel, der er omtrent dobbelt så stor som i de kommuner, hvor færrest ikke går regelmæssigt til n. Af bilag 1 fremgår en komplet liste, hvor andelen, der ikke har været til i henholdsvis 3 og 5 år, er fordelt på kommuner. Tabel 3. Top 5 over kommuner hvor færrest ikke går regelmæssig til n Andel der ikke har været ved n i tre år Andel der ikke har været ved n Allerød 12,4 8,0 Solrød 12,3 8,1 Lejre 13,1 8,6 Hørsholm 13,6 8,7 Gentofte 13,7 9,2 Anm: Opgørelsen dækker årige danskere. Der er korrigeret for forskelle i alderssammensætningen mellem områderne. Kommunerne er udvalgt på baggrund af andelen, der ikke har været til n i 5 år. Der er imidlertid også stor variation mellem de forskellige bydele i de enkelte kommuner. Nedenfor belyses denne variation for de tre største byer i Danmark dvs. København, Århus og Odense. Kommunerne er inddelt i bydele på baggrund af sogneinddelingen. København: Færrest besøg i Tingbjerg og Nordvest I tabel 4 er vist de fem områder i København, hvor den største andel af beboerne ikke har været til n i Som det fremgår, er det i Tingbjerg næsten hver tredje af de årige, der ikke har været ved n de sidste 5 år, mens 40 pct. ikke har været til n de seneste 3 år. Ud over Tingbjerg er andelen med manglende besøg høj i Nordvest, ydre Nørrebro samt ydre Vesterbro. Dette fremgår af kortet i figur 1 nedenfor. Frihavns sogn (på Østerbro) er det sogn i København, hvor andelen der ikke går regelmæssigt til, er mindst. I dette sogn er det kun hver tiende, der ikke har været til n de seneste 5 år. Andelen i Tingbjerg er således 3 gange større end i Frihavns sogn. Tabel 4. Områder i København, hvor flest (og færrest) ikke går til n Andel, der ikke har været til n i tre år Andel, der ikke har været til n i fem år point point 1. Tingbjerg 36,5 39,8 9 27,4 29, Ansgarkirkens 30,4 33,1 9 21,7 23, Kingos 28,0 32, ,1 23, Enghave 28,4 32, ,3 25, Samuels 25,3 30, ,2 22,3 23 Frihavns (sogn med lavest andel) 12,9 14,4 11 7,6 10,0 32 København (hele kommunen) 21,9 24,0 9,3 15,0 16,9 12,7 Anm: Opgørelsen dækker årige danskere. Der er korrigeret for forskelle i alderssammensætningen mellem de forskellige områder. Der er kun medtaget sogne med mindst 750 indbyggere, årige. Kommunerne er udvalgt på baggrund af andelen, der ikke har været til n i 5 år. 3

4 Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Samtidig viser tabellen, at problemet med manglende besøg har været stigende i bl.a. Tingbjerg i perioden fra 2003 til Figur 1. Top 5 områder i København hvor størst andel ikke går til n Anm: Andelen, der ikke har været til, er brugt som grundlag for figuren. Tallene henviser til tabel 4. Det blå område er sognet med den mindste andel af personer, der ikke har været til n i 5 år i træk. Århus: I Gellerup går færrest regelmæssigt til n I Århus er det det socialt belastede Gellerup (i bydelen Brabrand), der har den største andel, der ikke regelmæssigt går til n. I 2008 var det således over hver tredje (34,2 pct.) af de årige, der ikke havde været til n i tre år. Det fremgår af tabel 5, som samtidig viser, at denne andel er steget med 15 pct. i Gellerup fra 2003 til I figur 2 er vist et kort over Århus med de 5 sogne, hvor problemerne med manglende besøg er størst. Tabel 5. Områder i Århus hvor flest (og færrest) ikke går til n Andel, der ikke har været til n i tre år Andel, der ikke har været til n point point 1. Gellerup 29,7 34, ,2 22, Ravnsbjerg 20,9 26, ,8 17, Helligånds 22,2 26, ,5 17, Trige 20,3 23, ,2 15, Møllevang 21,4 22,9 7 13,8 16,2 17 Mårslet (sogn med laveste andel) 7,4 10,5 41 5,0 6,2 24 Århus (hele kommunen) 15,6 17,2 10,7 10,3 11,5 11,9 Anm: Opgørelsen dækker årige danskere. Der er korrigeret for forskelle i alderssammensætningen mellem de forskellige områder. Der er kun medtaget sogne med mindst 750 indbyggere, årige. Kommunerne er udvalgt på baggrund af andelen, der ikke har været til n i 5 år. 4

5 Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Mårslet Sogn er det sogn i Århus, hvor den mindste andel af de årige ikke går til n regelmæssigt. I Mårslet Sogn er det således kun hver tiende i aldersgruppen, som ikke har været til n i løbet af de seneste 3 år. Til sammenligning er det 17 pct. i Århus under ét, der ikke går til n i løbet af 3 år. Figur 2. Top 5 sogne i Århus hvor færrest går til n Anm.: Andelen, der ikke har været til, er brugt som grundlag for figuren. Tallene henviser til tabel 5. Det blå område er sognet med den mindste andel af personer, der ikke har været til lægen i 5 år i træk. Odense: Næsten 4 ud af 10 i Vollsmose får ikke plejet tænderne regelmæssigt I Odense er det Vollsmose Sogn, hvor problemerne med manglende besøg er størst. I 2008 var det således 37 pct. af de årige beboere i Vollsmose, der ikke havde været til n i de seneste tre år. Dette fremgår af tabel 6. Dermed er andelen i Vollsmose mere end dobbelt så stor som for Odense under ét, og 3½ gange større end i Sandrum Sogn, som er det sogn i Odense, hvor den mindste andel af de årige ikke går regelmæssigt til n. Samtidig viser tabellen, at andelen uden regelmæssig tandpleje er steget med 13 pct. af 2003 til 2008 i Vollsmose. Det er en lidt større stigning end i Odense under ét, hvor andelen er steget med 11 pct. 5

6 Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Tabel 6. Områder i Odense hvor flest (og færrest) ikke går til n Andel, der ikke har været til n i tre år Andel, der ikke har været til n point point 1. Vollsmose 33,0 37, ,8 25, Bolbro 24,0 27, ,1 19, Korsløkke 22,6 24,1 7 16,3 17, Sankt hans 23,8 23,9 0 17,3 16, Ansgars 20,2 20,9 3 14,1 14,4 2 Sanderum (sogn med lavest andel) 10,4 10,7 3 7,2 7,6 5 Odense (hele kommunen) 16,7 18, ,5 12,9 13 Anm: Opgørelsen dækker årige danskere. Der er korrigeret for forskelle i alderssammensætningen mellem de forskellige områder. Der er kun medtaget sogne med mindst 750 indbyggere, årige. I figur 3 er områderne i Odense, hvor den største andel ikke går til n, illustreret. Figur 3. Top 5 sogne i Odense hvor færrest går til n Anm: Andelen, der ikke har været til, er brugt som grundlag for figuren. Tallene henviser til tabel 6. Det blå område er sognet med den mindste andel af personer, der ikke har været til lægen i 5 år i træk. 6

7 Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Bilag 1. Tandlægebesøg fordelt på kommuner Tabel b1. Andel, der ikke har været til i henholdsvis 3 og 5 år fordelt på kommuner Kommune i 3 år i 5 år Kommune i 3 år i 5 år Kommune i 3 år i 5 år Albertslund 22,9 15,8 Hjørring 17,1 12,2 Rebild 15,5 10,9 Allerød 12,4 8 Holbæk 18,1 12,3 Ringkøbing- Skjern 15,4 11 Assens 16,1 11 Holstebro 15,9 11,1 Ringsted 18,7 12,8 Ballerup 20,4 13,9 Horsens 18,5 13,2 Roskilde 14,4 9,6 Billund 15,8 10,7 Hvidovre 20,3 13,7 Rudersdal 14 9,5 Bornholm 17,1 11,8 Høje- Taastrup 21,4 15 Rødovre 19,8 13,3 Brøndby 23,5 16,2 Hørsholm 13,6 8,7 Samsø 15,4 10,5 Brønderslev 16,3 11,3 Ikast-Brande 14,8 11 Silkeborg 15,1 10,4 Dragør 15,2 10,3 Ishøj 25,4 17,5 Skanderborg 15,2 10,6 Egedal 15,6 10 Jammerbugt 16,6 11,8 Skive 15,9 11,2 Esbjerg 19,5 13,6 Kalundborg 21,9 14,9 Slagelse 22 15,4 Fanø 18,3 11,8 Kerteminde 16,9 11,9 Solrød 12,3 8,1 Favrskov 15,3 10,2 Kolding 16,7 11,5 Sorø 18 12,2 Faxe 19,9 13,5 København 24 16,9 Stevns 17,6 12,3 Fredensborg 17,5 11,5 Køge 16 10,7 Struer 16,6 12,2 Fredericia 20,7 13,9 Langeland 16,2 11,7 Svendborg 16,6 11,3 Frederiksberg 18,1 12,2 Lejre 13,1 8,6 Syddjurs 16,3 10,7 Frederikshavn 16,7 11,5 Lemvig 19,6 13,7 Sønderborg 19,8 13,8 Frederikssund 15,8 10,4 Lolland 25 17,8 Thisted 16,3 11,5 Furesø 16,5 10,9 Faaborg- Midtfyn Lyngby- Taarbæk 14,6 9,9 Tønder 24,1 16,8 17,3 11,5 Læsø 21,3 17,5 Tårnby 21 14,5 Gentofte 13,7 9,2 Mariagerfjord 16,9 12 Vallensbæk 15,2 9,7 Gladsaxe 19,1 12,9 Middelfart 15 9,9 Varde 16,6 11,7 Glostrup 19 13,3 Morsø 15,6 11,9 Vejen 17,7 12,4 Greve Norddjurs 15,9 10,9 Vejle 17,1 11,9 Gribskov 17,4 11,6 Nordfyns 16,3 11,2 Vesthimmerlands 16,1 11,8 Guldborgsund 22,6 15,3 Nyborg 20,6 14,6 Viborg 15,3 10,9 Haderslev Næstved 18,4 12,7 Vordingborg 20,5 13,7 Hedensted 15,8 10,8 Odder 13,9 9,4 Ærø 14,1 9,9 Helsingør 17,3 11,4 Odense 18,5 12,9 Aabenraa 22,9 16,2 Herlev 20,2 14,1 Odsherred 19,3 13,5 Aalborg 17,8 12,6 Herning 15,6 11,2 Odsherred 20 13,7 Århus 17,2 11,5 Hillerød 15,9 10,5 Randers 16,4 11,4 Anm: Opgørelsen dækker årige danskere.. Der er korrigeret for forskelle i alderssammensætningen mellem områderne. 7

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

De unge vælger "danmark" til

De unge vælger danmark til d - n y t n r. 1 M a r t s 2 0 1 4 De unge vælger "danmark" til n Side 2 Indkaldelse til medlemsmøder n Side 3-5 Ny elektronisk version n Side 2 Information fra Sygeforsikringen " danmark" Rejseforsikring

Læs mere