Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september Rettelse 8. januar Velkommen. D.I.H. tryk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk"

Transkript

1 Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 8. januar 2014 Velkommen D.I.H. tryk

2 Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen. Det er vort håb, at de hurtigt må finde dem tilrette på hjemmet. Nye omgivelser og uvante forhold kræver tilvænning. For at lette overgangen har vi udarbejdet denne brochure, der giver en række praktiske oplysninger. Praktiske oplysninger ved indflytning: Visitationen tilbyder borgeren bolig på Dronning Ingrids Hjem. Når borgeren har accepteret dato for indflytning, indberetter DIH dette til boligselskabet AAB s administration, som fremsender flg. til borgerens adresse, evt. hospital. En lejekontrakt, som skal underskrives og returneres til AAB, kopi sendes retur til borgeren, når AAB har underskrevet. Indbetalingskort til betaling af husleje DRONNING INGRIDS HJEM er en institution med aktivitetsmuligheder, fremtræder ikke alene som dansk, men også som en skandinavisk institution, idet vi har plads til herboende svenske og norske borgere. Den er etableret som en selvejende institution. Ejendommen er opført i 1971, men er ombygget til modernet 2 rums boliger, og stod færdig den 1. august Beboerne bor i et miljø, der har plejehjemmets tryghed og beskyttelse.beboerne kan selv vælge om de ønsker at deltage i bomiljøets rytme og kultur eller foretrække at bo helt privat i sin egen bolig. Indbetalingskort til betaling af indskud. Attestationsskemaer til brug for ansøgning omboligindskudslån og boligydelse. Husleje betales fra den 1. eller 15. I indflytningsmåneden. Ansøgningsskemaer fås hos afdelingslederen, eller udfyldes med NEM ID på. Ved spørgsmål om udregning af indskudslån og boligydelse, henvises til: Pensinskontoret Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby, tlf Inge Holm Forstander

3 Vask og leje af linned: Beboeren kan mod betaling tilslutte sig hjemmets aftale om vask og leje af linned, som består af sengelinned, hånd-klæder, viskestykker, spisestykker og lommetørklæder. Vask af personligt tøj: Beboerens personlige tøj inkl. undertøj kan blive vasket i hjemmets eget vaskeri mod betaling. Tøjet skal kunne vaskes ved 40 grader. Vask af uldtøj: Vi vasker ikke nogen former for uldtøj på Dronning Ingrids Hjem. Postadresse: Daglig ledelse: Dronning Ingrids Hjem Forstander Inge Holm Carl Jacobsens Vej 8 (træffes efter aftale) 2500 Valby Tlf.: Fax.: Telefonliste: Forstander Inge Holm Mobil Souschef Connie Lemvig Mobil Afdelingsleder stuen Iris Boye Afdelingsleder 1. sal Sonja Olsen Afdelingsleder 2. sal Lone Brøchner Afdelingsleder 3. sal Bettina D. Hansen Vindues- Beboerne pudsning eller selv sørge herfor. Åben ild: Af hensyn til brandfaren må levende lys ikke anvendes på beboerværelserne. Det er ikke tilladt at ryge i sengen. Rygning : Kun i egen bolig. pudsning: kan enten mod betaling tilslutte sig hjemmets aftale om vindues Gerontologisk udviklingssygeplejerske.: Roma Balken Demenssygeplejerske Clara Terkildsen Aktivitet Marianne Shaw Rengøring og vaskeri Susanne Frederiksen Køkkenleder Mikkel Hansen

4 Parkeringsplads: Langs bygningen og for enden af bygningen. Busforbindelser: Linie 133 kører lige til døren Linie 4A køer til Sjælør Station S-togsforbindelser: Plejehjemmet ligger 2 minutters gang fra Sjælør Station og Ny Ellebjerg Der er elevator til alle etager. HJEMMET I ØVRIGT: Transport: Transport til læge, speciallæge, tandlæge m.v. betales af beboeren. Der kan søges tilskud hertil, hos pension og omsorg. såfremt man ikke er istand til at benytte de offentlige transportmidler. Personalet er gerne behjælpelig med ansøgning. Dette gælder også for Movia. Har De Falck-abonnement, kan det være en fordel at fortsætte dette. Underholdning: Der vil jævnligt blive tilbudt deltagelse i underholdnings-arrangementer. Vi arrangerer bl.a. tur i Tivoli, Bakken, skovtur, løvfalds-tur, juletur, indkøbstur, Zoo-tur, koncerttur, og grillfest. Der arrangeres porcelænsmaling,. Pris herfor vil afhænge af det enkelte arrangement. Den 1. november fejres DRONNING INGRIDS HJEM S fødselsdag. Ferieture kan arrangeres. Stuen: Forstander kontor, Administration, Afdelingsleder kontor, Gruppe A - B - C, kontor, dagligstue / opholdsstue. 1. sal: Gruppe A - B - C, kontor, dagligstue / opholdsstue, tandlæge, afdelingsleder kontor, 2. sal: Gruppe A - B - C, kontor, dagligstue / opholdsstue, træningssal, afdelingsleder kontor. 3. sal: Gruppe A - B - C, kontor, dagligstue / opholdsstue, souschef kontor afdelingsleder kontor. Kælderetagen: Køkken, vaskeri. Valg: I forbindelse med afholdelse af valg til folketing, EU, kommunalbestyrelse, samt folkeafstemninger i øvrigt, vil De kunne afgive Deres stemme på hjem met.

5 Post: Når der skrives til beboerne, husk at påføre navn, etage og bolig nr. Posten omdeles dagligt til beboerne. Breve m.m. til afsendelse afleveres til personalet. Beboeren skal betale portoen Rengøring: Rengøring tilbydes de beboere, der har behov for dette. Hjælp til rengøring vurderes i hvert enkelt tilfælde, ud fra hvad De selv kan samt hvad evt. pårørende kan hjælpe til med. Rengøring omfatter ikke oprydning og opvask efter gæster, Pudsning af sølvtøj, vask af gardiner samt hovedrengøring. Der bliver ikke gjort rent på søn- og helligdage. Der arbejdes efter Københavns Kommunes kvalitetsstandarder. Rensning af tøj: Personalet er behjælpelig med at sende tøjet til Maribo. Udgiften for rensning af tøj opretholdes af beboeren. Tandlæge: Beboerne kan beholde egen tandlæge, for egen regning. Beboerne betaler for transporten. Beboerne kan tilmeldes Københavns Kommunes omsorgstandpleje for et årligt beløb, samt benytte tandlæger der har overenskomst med Københavns Kommune.. VED INDFLYTNING: Dåbs- og Vielsesattest: Disse attester kan afleveres til afdelingslederen/ gruppelederen ved indflytning. Flytteanmeldelse: Ved indflytning skal De eller Deres pårørende venligst sørge for, at melde flytning til postvæsenet, hvorimod Folkeregisteret underrettes af hjemmets kontor. Betaling for ophold: Beboerne får udbetalt deres pension. Beboerne skal betale for bolig, el og varme. Herudover vælger beboeren selv, hvilke ydelser vedkommende ønsker på hjemmet. Man kan f.eks. vælge den fulde forplejning, eller man kan vælge, at få den varme mad, og selv sørge for resten af kosten. Læge: Beboeren kan beholde egen læge, såfremt denne giver sit samtykke hertil. Sygesikring: Sygesikringsbeviset og eventuelt medicinkort bedes afleveret til afdelingslederen ved indflytning. Er de medlem af Danmark, er det en fordel at bevare medlemskabet. Telefon: Telefonstik er monteret på værelserne. Toiletartikler: Hjemmet har tilbud på køb af toiletartikler. Se folder ( vejledning til aftalekontrakt )

6 Prisen for ydelser bliver fastsat af Københavns Kommune. Betaling for ydelser: Betaling for ydelser på hjemmet opkræves månedsvis forud. Af rådighedsbeløbet der er til rest, skal beboeren selv betale medicin, frisør, fodbehandling, tøj, transport, TV licens, telefon, underholdning m.m. Beboerne kan søge om medicinkort, nedsat licens, handicapkørsel og forskellige andre personlige tillæg ved økonomisk trang. Øvrige ydelser: Aftales med hjemmet ved indflytningen og betales forud. Ægtepar: Ægtepar, som må leve faktisk adskilt, fordi den ene har behov for at bo på pleje hjem, modtager begge pension som reelt enlige. Samarbejdet med personalet: At flytte på plejehjem er en stor omvæltning både for den nye beboer, for familie og for omgangskredsen. På Dronning Ingrids Hjem tilbydes alle en indflytningssamtale, med afdelingslederen og kontaktpersonen. Man er velkommen til, at invitere sin nærmeste pårørende til samtalen. Det er vigtig at afstemme forventninger med hinanden, under indflytningssamtalen så misforståelser i hverdagen undgås. Tilbud om hjælp, omsorg og pleje på Dronning Ingrids Hjem følger Københavns Kommunes kvalitetsstandarder. Bolig: Tal med personalet om indretningen af boligen. Der bør tages hensyn til at Dronning Ingrids Hjem er en arbejdsplads. Måske kan alle møbler ikke være der, så det kan være nødvendigt at gå på kompromis. Beboer og pårørende sørger selv for at møbler bliver bragt hertil. De sørger ligeledes for udpakning og *placerings af møbler, ophængning af gardiner m.m. Løse ledninger skal fastgøres. Er der brug for håndværksmæssige ydelser, skal disse bestilles udefra og betales for egen regning. Vi anbefaler, at der ikke lægges tæpper på gulvet. Såfremt der skal bruges hjælpemidler, som fx stålift kan der ikke være tæpper i boligen - tal med personalet. Der skal være god belysning i både stue og soveværelse - tal med personalet. ( *Der er plejeseng i alle boliger. Denne skal af hensyn til atbejdsmiljøet placeres på en bestemt måde, tal med personalet. Kiosk: Købmanden kommer med bestilte vare efter aftale. Tal venligst med personalet Varesortimentet afhænger af beboernes ønsker og behov. Afregning sker med girokort Medicin: At administrere medicin er et stort ansvar. Hvis man ønsker hjælp til medicin administration, tilbydes som udgangspunkt Apotekets dosisdispensering. Såfremt egen læge skønner at medicinen ikke er egnet til dette, kan personale påtage sig at bestille, ophælde og give medicinen. Hvis personalet skal hjælpe med medicin, er denne opgave som udgangspunkt et samarbejde mellem beboer, den pågældendes læge, apoteket og den medicinansvarlige på plejehjemmet. Personalet påtager sig intet ansvar for Medicin der ikke er lægeordineret: Fx, håndkøbsmedicin, stærke vitamin og mineralprodukter, naturlægemidler, kosttilskud samt alternativ medicin. Personalet kan derfor kun hjælpe med disse præparater hvis der gives skriftlige accept fra egen læge. Medicin der tages uden lægens og personalet s viden Medicin der fravælges på trods af lægeordination Personalet påtager sig kun at administrere medicin, hvor ordinationen sker direkte fra lægen til den medicinansvarlige på plejehjemmet. Nøgler: Mod betaling af et depositum kan der udleveres ekstra nøgler til beboernes bolig. Mister beboerne nøgler, skal der betales for nye.

7 Frisør/fodpleje: Kommer ved behov. Man kan bestille telefonisk. Hvis der ingen pårørende er, er plejepersonalet naturligvis behjælpelig.. Fodring af dyr: Af hygiejniske grunde henstilles det til beboerne ikke at fodre fugle og katte. Forsikring: Beboere skal beholde egen forsikring.. Fysioterapi: Fysioterapeut findes på hjemmet, Individuel træning kan kun bevilges efter henvisning fra læge / hospital. Gudstjeneste: Gudstjeneste 3. onsdag i hver måned, med efterfølgende hygge og kaffe. Gymnastik: Gymnastik tilbydes i træningssal på 2. sal. Økonomi: Hvis beboeren ikke selv er i stand til at træffe aftaler vedr. økonomi, er det vigtigt at gøre sig klart, hvem der kan træffe afgørelserne på vegne af den ældre. Er pårørende eller personalet udstyret med gyldig fuldmagt, kan det lø se mange problemer. Det kan være nødvendigt, at beboeren får udpeget en værge. Forventninger: Hvis man som pårørende skal være den bedst mulige støtte for den ældre, er det vigtigt at være klar over hvilke forventninger, man selv og den ældre har til personalet og hjemmet. Det gælder både i forbindelse med indflytningen, og når beboeren og de pårørende kender dagligdagen på plejehjemmet bedre. Personalet er underlagt en normering, hvor deres tid er skemalagt. Det betyder, at det, de kan tilbyde beboerne, ikke altid er i overensstemmelse med det, beboeren, pårørende og personalet måske forventer. Der arbejdes efter Københavns Kommunes kvalitetsstandarder. Det er vigtigt, at man som pårørende er opmærksom på beboerens ønsker og behov og passer på ikke at overføre sine egne ønsker og behov til den ældre. Kontakt til personalet: Beboerne har en kontaktperson, som primært tager sig af dem. Som pårørende er det vigtigt at have god kontakt til personalet. Det er en god ide at aftale, hvornår og hvordan der er mulighed for at tale sammen.. Ønskes en længere samtale med personalet, kan man aftale tid på forhånd, og skrive en liste om de emner, man ønsker at tale om. Hvis man som pårørende er utilfreds eller undrer sig over noget, skal man henvende sig til personalet med det samme. Derved kan man undgå, at problemerne bliver større. Problemerne løser sig sjældent ved, at man venter og ser tiden an. Læge og information: Når man flytter på plejehjem, er det muligt at skifte læge, det kan være en mulighed at beholde sin egen læge.

8 Aftaler: Det er en god ide at aftale, hvem personalet skal henvende sig til, hvis der f. eks. er behov for nyt tøj m.m. Hvor tit skal beboeren til frisør, fodpleje eller lign. Hvem gør det? Hvem følger den ældre til speciallæge, optiker eller til svarende? Livshistorie: Ved indflytningen udleveres 1 ark Livshistorie, som vi beder beboer og pårørende udfylde. ( personalet vil gerne være behjælpelige ) Det sker for at give personalet de bedst mulige forudsætninger for at yde god pleje og omsorg og skabe grobund for bedre at forstå den ældre. PRAKTISKE FORHOLD: Bank: Personalet kan være behjælpelig med at hæve penge hvor der ingen pårørende er, såfremt banken ligger i lokal området. Større kontante beløb, samt værdigenstande m.m. kan ikke opbevares på hjemmet, der bør træffes aftale med Deres bank om bevaring. Hverdagsdemokrati: Pjece udleveres ved indflytning. Boligen: Se pjece fra AAB Beklædning: Ved indflytning eller umiddelbart efter bedes pårørende mærke beboernes private tøj med bolignummer. Mærker udleveres af personalet.

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere