ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE"

Transkript

1 OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed ØJENAFDELING J AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL NØRREBROGADE

2 2 Aarhus Universitetshospital

3 patientinformation OM BRILLER, KONTAKTLINSER OG OPERATION FOR NÆRSYNETHED For at se klart og tydeligt skal der dannes et skarpt billede på øjets bagvæg (nethinden). Dette billede dannes ved, at lyset først brydes i hornhinden (70%) og herefter i øjets linse (30%). Mens vi er unge, kan linsen ændre sin krumning, hvorved vi kan se skarpt på forskellige afstande. Dette svarer til at indstille afstanden på et kamera. Hos en normalsynet person passer lysbrydningen i hornhinde + linse og øjets længde sammen, og en fjern genstand danner et skarpt billede på nethinden. Hos en nærsynet (myop) er øjet for langt, og hos en langsynet (hypermetrop eller hyperop) er øjet for kort. Derfor vil det billede, der dannes på nethinden, være uskarpt. Ved bygningsfejl (astigmatisme) er hornhinden krummet lidt skævt, hvorved dele af billedet er uskarpt. Briller kan korrigere lysbrydningen i øjet. Ved nærsynethed benyttes brilleglas af minusstyrke (- glas), og ved langsynethed benyttes brilleglas med plusstyrke (+ glas). Bygningsfejl kan ofte korrigeres med cylinderstyrke (cylinderglas). Brillestyrke måles i dioptrier (D) og kan f.eks skrives: sfær. () cyl. 90 grader. Det betyder en nærsynethed på D kombineret med en bygningsfejl på D, 90 grader betyder at cylinderglassets akse er lodret. Af professor Jesper Hjortdal 3

4 Der stilles store krav til synet såvel på arbejde som i fritiden. Briller er derfor af afgørende betydning for mange menneskers tilværelse. Brilleglas fremstilles i dag lette, tynde og med gode optiske egenskaber. Brillestel kan også laves lette og mærkes ofte slet ikke. Briller kan følge tidens mode, briller kan være smarte og sende positive signaler til omgivelserne. Briller er i dag bedre, end de nogensinde tidligere har været. Briller kan imidlertid også give problemer. Ved stor brillestyrke opstår der en billedfortegning, hvis man ikke ser gennem midten af glasset. Briller for stærk nærsynethed formindsker det, man ser på, og ens øjne syner små, når de ses forfra gennem brilleglasset. Desuden dugger de i regn og kulde, de kan blive ridsede, stellet kan blive skævt, og de kan blive væk. Kontaktlinser er derfor ofte et godt alternativ. Kontaktlinser er små linser, der placeres direkte på øjets (hornhindens) forflade. De "svømmer" i tårevæsken. Kontaktlinser kan fremstilles af mange forskellige plastmaterialer. De er oftest bløde og gennemtrængelige for ilt, således at hornhinden kan "ånde" under linsen. Der findes forskellige slags linser Hårde linser Disse skal fremstilles specielt til den enkelte hornhinde. Kræver tilvænning i brug. Bløde linser Disse kan tilpasse sig til hornhindens form. Derfor kan man få præfabrikerede standardtyper. Langtidslinser: Holdbarhed 6-12 måneder (for hårde linser flere år). Korttidslinser (månedslinser): Holdbarhed 1-3 måneder. 1 dags-linser: En ny linse hver dag. Døgnlinser: Linser man sover med og derfor anvender i flere døgn. Disse skal være så iltgennemtrængelige, at hornhinden ikke "kvæles" om natten, når øjet er lukket. De fleste bruger kontaktlinser i dagtimerne. Linserne tages ud om aftenen, renses, desinficeres og opbevares i en særlig beholder til næste morgen. Kontaktlinser giver ofte et bedre syn end briller. 4 Aarhus Universitetshospital

5 Øjenafdeling J Linsen følger med, når øjet bevæges, og der er intet brillestel, når man ser til siden. Ved nærsynethed bliver billedet større gennem kontaktlinser end gennem brilleglas. Styrken af en kontaktlinse svarer ikke helt til brillestyrken. Det er fordi kontaktlinsen er placeret direkte på hornhinden, mens glasset i brillestellet i reglen har en afstand til hornhinden på mm. Men kontaktlinser kan også give problemer. Øjenirritation kan lettere opstå f.eks. ved tørt indeklima eller ved arbejde ved en computerskærm. Der kan også opstå allergi, som kan give langvarige problemer. Det er vigtigt at følge alle instrukser for håndtering af linserne. Den alvorligste komplikation er imidlertid øjenbetændelse og her især hornhindebetændelse. Opstår der tegn på betændelse i øjet (rødme), skal kontaktlinsen straks tages ud, og man bør søge akut lægehjælp. Laseroperation for nærsynethed Ved en laseroperation for nærsynethed reduceres brydningskraften i øjets hornhinde således, at billedet nu dannes på nethinden. Ved nærsynethed op til styrken 6 D (-6 D) er der i dag tre behandlingsprincipper. Ved PhotoRefraktiv Keratectomi (PRK) "fordampes" væv fra overfladen, mens man ved LASIK (Laser In Situ Keratomileusis), først løsner en overfladisk lap, som man svinger til side. Herefter laserbehandles de dybere lag i hornhinden. Til sidst lægges lappen tilbage på plads. Ved ReLEx SMILE teknikken (Refraktiv Linse Extraktion, Small-Incision Lenticule Extraction) udskæres en linse fra hornhindens indre som herefter fjernes gennem en lille åbning i hornhindens kant. Ved nærsynethed op til omkring 6 D er der ingen forskel på resultaterne efter de tre metoder. Ved højere grader af nærsynethed, fra 6 til omkring 10 D, foretrækkes LASIK eller ReLEx SMILE-metoden, idet der kommer mindre operationsreaktion. Se i øvrigt efterfølgende om fordele og ulemper ved metoderne. Af professor Jesper Hjortdal 5

6 Laserne Excimerlaseren udsender en kraftig, ultraviolet stråling (bølgelængde 193 nm), som bryder bindinger mellem molekyler i hornhinden, hvorved en lille smule væv "fordamper". Laserlyset udsendes i ultrakorte pulser (nanosekunders varighed). Hver laserpuls fordamper et meget tyndt lag fra vævets overflade. Ved at styre laserstrålen med en computer kan man meget præcist ændre hornhindens form og dermed lysbrydning. Femto-sekund laseren udsender ekstremt korte lysimpulser (femtosekunders varighed) med høj energi og laserne kan således skære i hornhindevævet. Laseren computerstyres til at skære en lap løs af hornhindens overflade eller til at udskære en linse fra hornhindens indre. Hornhindens tykkelse er normalt omkring 0,5 mm. For at korrigere f.eks. en nærsynethed på 2 D er det tilstrækkeligt at fjerne ca. 0,02 mm. Ved større grader af nærsynethed fjernes tilsvarende mere væv, men selv efter korrektion af meget stærk nærsynethed, f.eks. -10 D, er der tilstrækkelig meget tilbage af hornhinden til, at den kan holde. Forundersøgelse Før en operation foretages naturligvis en grundig øjenundersøgelse og en opmåling af hornhinden. Ud fra disse undersøgelser beregnes operationsforløbet, og de nødvendige data overføres til laserens computersystem. Undersøgelsen varer ca. 2 timer. Du vil ikke kunne køre bil i nogle timer efter undersøgelsen. HUSK: Du må ikke bruge kontaktlinser de sidste 2 døgn før forundersøgelsen Graviditet Graviditet og den efterfølgende ammeperiode kan medføre ændringer i øjets måde at ophele på, hvorfor vi ikke foretager forundersøgelse eller operation før en måned efter ammeophør. Man bør også vente en måned efter operation med at blive gravid. 6 Aarhus Universitetshospital

7 Øjenafdeling J Flyvning Der er ingen begrænsninger i forbindelse med flyvning efter disse typer laseroperation. Operation Behandlingen foregår ambulant. Selve laseroperationen varer ca. 15 minutter per øje. Som forberedelse dryppes øjet med lokalbedøvende dråber. Operationen foregår liggende, mens man ser op i laseren. Som patient har man kun den opgave at se (fiksere) på et lille lys, mens laseren arbejder. Ved LASIK-operation skæres først en overfladisk lap løs fra hornhinden med femto-sekund laseren. Ved PRK-operationen fjernes kun de yderste cellelag fra øjets overflade. Herefter foretages i begge tilfælde den egentlige laserbehandling, som kun varer sekunder til få minutter. Ved en LASIK-operation lægges lappen herefter på plads. Ved en ReLEx SMILE operation udskæres en linse fra hornhindens indre. Linsen fjernes gennem en lille laserskåret åbning til hornhindens overflade. I alle tilfælde dryppes med smertestillende og antibiotiske dråber (eller salve). Eventuelt påsættes en blød kontaktlinse (en bandagelinse). Solbriller kan med fordel anvendes de første dage efter operationen. Operation kan enten foretages samtidig på begge øjne, eller de to øjne kan opereres med kortere eller længere mellemrum. Efterforløbet Efter PRK oplever alle en vis irritation eller smerter (som kan være kraftige!) de første døgn efter operationen. Derfor bliver der ved forundersøgelsen udleveret recept på smertestillende medicin. Efter LASIK og ReLEx SMILE er der sædvanligvis kun svien, grusfornemmelse og måske lette smerter i nogle timer efter operationen. Sædvanligvis er der aftalt kontrol dagen efter operationen Af professor Jesper Hjortdal 7

8 for at sikre, at alt er, som det skal være. Efter LASIK og ReLEx SMILE er der ofte et godt syn allerede første dag. Efter PRK skal overfladen hele, inden synet bliver anvendeligt. Dette sker sædvanligvis 2 til 4 dage efter operationen. De første 2 uger efter operation dryppes med antibiotiske øjendråber for at undgå betændelse. Det anbefales de første dage efter operationen at tage den lidt med ro. Afhængigt af arbejdet skal man regne med en sygemelding på en lille uges tid. Du bør ikke køre bil de første dage efter operationen. Første dag efter operationen samt efter 3 måneder tilbyder vi kontrol på øjenafdelingen i Aarhus. Ca. 1 uge efter operationen bør du kontrolleres ved din egen, lokale øjenlæge. Øjenafdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet og har derfor en særlig forpligtigelse til at foretage udvikling og kvalitetskontrol af vore behandlinger. Derfor vil vi ofte anmode om, at du også kommer til yderligere kontrol på afdelingen i Aarhus efter 1 uge samt 1, 3, 6, 9 og 12 måneder efter operationen. Resultatet af operationen Først når såret i overfladen er helet, kan synet vurderes. Efter LASIK og ReLEx SMILE er helingen ofte allerede fuldstændig første dag, og synet er rimelig godt, men føles oftest noget sløret. Efter PRK varer det op til 1 uge. Synet svinger ofte en del de første uger efter operationen. For begge metoder gælder, at det endelige resultat først nås efter adskillige måneder. Som en naturlig reaktion på indgrebet danner øjet en slags arvæv (en sårheling) efter laserbehandlingen. Denne er kraftigst efter PRK, hvor en del fornemmer, at synet efter 1-3 måneder bliver dårligere for først at klare rigtig op efter 6-12 måneder. Efter LASIK ses oftest kun en arvævsdannelse langs randen af lappen, som er uden for den del af hornhinden, der bruges til direkte syn. 8 Aarhus Universitetshospital

9 Øjenafdeling J Efter ReLEx SMILE ses kun lidt arvæv ved den lille åbning i kanten af hornhinden hvor igennem hornhindelinsen er fjernet. Efter en operation opnår omkring 80% den tilsigtede brydning i hornhinden. At ikke alle opnår den tilsigtede brydning er udtryk for en "biologisk variation". Ikke alle mennesker reagerer ens. Hornhindens opheling kan ikke helt bestemmes før laseroperationen. Det er dog således, at langt de fleste kan forvente at kunne klare sig uden brillekorrektion efter en operation. Såvel efter PRK som efter LASIK og ReLEx SMILE er der en tendens til, at effekten af operationen aftager over de følgende år. Ændringen sker hurtigst i tiden umiddelbart efter operationen. Briller efter operation Såfremt man har brug for korrektion kort tid efter operationen, må man anskaffe et par briller. Køb de billigste, da brillestyrken ikke er endelig, førend der er gået flere måneder. Undlad at bruge kontaktlinser før der er gået 3 måneder efter operationen. Bivirkninger og komplikationer Efter en laseroperation for nærsynethed kommer du ikke til at se skarpere end med korrekte briller eller kontaktlinser. Såfremt du efter operationen ikke behøver briller til afstandsbrug, får du, som de fleste andre, formentlig behov for læsebriller i års alderen. Hvis den behandlede del af hornhinden reagerer med arvæv, vil der i denne periode opleves synsnedsættelse og blændingsbesvær. Betændelse efter laseroperation optræder meget sjældent. Med laseren er der "slebet" en ny form på hornhinden. Det er imidlertid kun en mindre, central del af hornhinden, som er ændret. Det forholder sig sådan, at jo større nærsynethed man skal korrigere, desto dybere må man slibe. Samtidig gælder, at jo større optisk zone man ønsker, desto dybere må man slibe på midten af hornhinden. Der er en grænse for, hvor dybt det er forsvarligt at slibe, så valget af størrelsen af den optiske zone er derfor altid udtryk for et kompromis. Langt de fleste opererede personer kan derfor om natten, hvor pupillen udvider sig, opleve, at der kommer "falsk lys" ind i Af professor Jesper Hjortdal 9

10 øjet uden om den korrigerede del af den optiske zone. Synet vil så opleves sløret. Nogle bliver så generet af det, at de må opgive bilkørsel om natten. Risikoen for, at synet efter en laseroperation for nærsynethed permanent bliver væsentligt dårligere end før operationen (selv med anvendelse af brille eller kontaktlinse), er ca. 2 %. Hvorvidt operation skal udføres med PRK-, LASIK eller ReLEx SMILE teknik vurderes i hvert enkelt tilfælde. På side 9 kan du se en kortfattet liste over fordele og ulemper ved de teknikkerne. Hvem kan opereres? Ved laserbehandling af hornhinden kan man opnå op til 9-10 dioptriers reduktion af nærsynethed, op til 3-4 dioptriers reduktions af langsynethed eller op til 4-5 dioptriers reduktion af bygningsfejl. Rent teknisk kan de fleste opereres. Som det imidlertid fremgår af, hvad der er skrevet ovenfor, er operation ikke altid uden problemer, hverken under operationen, i efterforløbet eller med hensyn til det opnåede syn. Det helt afgørende er derfor, at den, der påtænker at lade sig operere, har gjort sig helt klart hvorfor. Hvad er det ved briller eller kontaktlinser, som jeg ikke kan acceptere? Hvad er det, jeg forventer af en operation? Hvis disse spørgsmål kan besvares, kan øjenlægen vurdere i hvor høj grad, det kan påregnes, at det ønskede mål vil kunne nås, og i fællesskab kan beslutningen om operation tages. Operationen er i dag teknisk perfektioneret. Hundredtusinder er blevet opereret i Europa, og i USA er der foretaget flere millioner operationer. De svære komplikationer er meget sjældne. De bedste resultater opnås hos mennesker med: Sunde og raske øjne Ikke for stærk nærsynethed Stabil brillestyrke i mere end 1 år Alder år Og en forståelse for, at den biologiske opheling i hornhinden ikke præcis kan forudberegnes. 10 Aarhus Universitetshospital

11 Øjenafdeling J PRK Fordele Simplere teknik Der skæres ikke dybt i hornhinden LASIK Fordele Færre smerter de første dage Hurtigere et godt syn (få timer til dage) Ulemper Ulemper Ulemper Flere smerter de første dage Længere tid til godt syn (dage til måneder) Risiko for arvævsudvikling Mere kompliceret operation Risiko for "lap" -komplikationer Risiko for afløsning af lappen flere år efter operationen ved direkte øjenskade ReLEx SMILE Fordele Færre smerter de første dage Hurtigere et godt syn (få timer til dage) Meget lille eller ingen risiko for afløsning af hornhindelap Mere kompliceret operation Risiko for komplikationer i forbindelse med fjernelse af hornhindelinsen Af professor Jesper Hjortdal 11

12 ØJENAFDELING J Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 8000 Aarhus C Tlf Ophavsretten tilhører Kommunikation, Best. nr patientinformation

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn Se skarpt på både kort og lang afstand Korrektion af alderssyn 2 Alderssyn Presbyopi Alderssyn (Presbyopi) gør sig som regel gældende omkring 40-50-års-alderen. Bogstaver fremstår utydelige og bliver svære

Læs mere

Se skarpt. på både kort og lang afstand

Se skarpt. på både kort og lang afstand Se skarpt på både kort og lang afstand Indholdsfortegnelse Et klart overblik Alderssyn presbyopi...4 Årsager...5 Behandlingsmuligheder...7 Multifokallinsen...8 Brillen i øjet...10 LenSx linsebehandling

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Udgivet af: Dansk Blindesamfund Thoravej 35 2400 København NV Tlf.: 38 14 88 44 Fax: 38 14 88 00 E-mail: info@dkblind.dk

Læs mere

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes Diabetesforeningen, 2004 1. oplag, april 2004 :: 8.000 stk. Udgivet af Diabetesforeningen Rytterkasernen 1, 5000

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. ØJNENr. 6 / Maj 09

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. ØJNENr. 6 / Maj 09 7TIPS TIL Brillen anno 2009 Drop de brede, blomstrede stænger DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Jobbriller Brug jobbriller, og nedsæt dine rygsmerter ØJNENr. 6 / Maj 09 DINE ET BEDRE SYN DIN

Læs mere

Samtykke og information

Samtykke og information Samtykke og information Ved plastikkirurgisk og kosmetisk behandling gælder der særlige lovregler, der skal sikre at du som patient er velinformeret og giver dit samtykke til behandling på baggrund af

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

Behandling af ar efter acne - og andre typer ar

Behandling af ar efter acne - og andre typer ar Behandling af ar efter acne - og andre typer ar Baggrund: Efter at have haft acne, opstår der ofte ar i området. Ar kan også opstå efter operationer, kradsningsmærker eller efter ulykker. Inddeling af

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? 7 7 8 8 9 11 12 Hvis du vil

Læs mere

DINE ØJNE 7TIPS DIN GUIDE TIL SUNDE, FLOTTE ØJNE. Nr.8/Marts 10 148,- Årets solbriller Klassiske pilotbriller og 1960 er inspirerede briller hitter

DINE ØJNE 7TIPS DIN GUIDE TIL SUNDE, FLOTTE ØJNE. Nr.8/Marts 10 148,- Årets solbriller Klassiske pilotbriller og 1960 er inspirerede briller hitter DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 DINE ØJNE 7TIPS DIN GUIDE TIL SUNDE, FOTO: LINDBERG FLOTTE ØJNE Tørre øjne Undgå tørre øjne med de rette forholdsregler Årets solbriller Klassiske

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på hudkræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvad er bivirkningerne?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på hudkræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvad er bivirkningerne? Hudkræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på hudkræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvad er bivirkningerne? 13 Er der andre behandlingsformer? 15 Hvad

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Mit barn har gigt 1 Mit barn har gigt Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Hæftet er en revideret version af det tidligere hæfte Værd at vide om at have et barn med gigt

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Patientvejledning. Korrektion af ar

Patientvejledning. Korrektion af ar Patientvejledning Korrektion af ar Ar opstået efter tidligere operationer, skader eller uheld kan ofte korrigeres og dermed blive pænere med en mindre operation Ar kan virke skæmmende, idet huden kan være

Læs mere