O r m Ordet har magt s le v K o lt sogn e 12. å r g a n g n r. 2 m a r ts a p r il m a j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O r m Ordet har magt s le v K o lt sogn e 12. å r g a n g n r. 2 m a r ts a p r il m a j 2 0 1 5"

Transkript

1 Ordet har magt Ormslev Kolt sogne 12. årgang nr. 2 marts april maj 2015 Kirkebladet

2 REDAKTIONEL INDLEDNING Ordet har magt er dette kirkeblads tema; de ord vi går og siger til hinanden er med til at bære livet både på godt og på ondt. Med dette kirkeblad befinder vi os i det spirende forår. På mange måder er foråret håbets og livets årstid, da vinteren er på tilbagetog og de grønne farver, fuglefløjt og solen får mere og mere magt. Noget andet der har magt er ordet. I kristen tradition betegnes Kristus som Ordet, der kommer til verden og bryder dødens mørke og lader livet, håbet spire frem, ligesom på en forårsdag. I Johannesevangeliet forkyndes det, at mørket aldrig vil få ret eller magt over Ordet, der som et livsmærke har sat det endegyldige tegn i verden for alle menneskers skyld. Men Ordet i skikkelse af Kristus vil også, at vi bruger vore menneskelige ord med omtanke, da vore ord også har magt. Jesus forkyndte kærlighed, ikke bare til Gud, men også til medmennesket. Vi har nemlig med vore ord et stort magtmiddel, hvor vi kan glæde og bygge op, måske endda redde dagen for et andet menneske med et ord. Men vi kan også det modsatte, nemlig nedbryde, tale hinanden ned i skidtet, og dette blot med et enkelt ord vi lader falde, enten direkte over for et medmenneske, på Facebook eller i en SMS. På mange måder holder vi med vore ord til andre mennesker og vor attitude lidt af deres liv i vore hænder og derfor har vi med ordets magt også et ansvar, vi ikke kan løbe fra. Og i vores højteknologiske tidsalder kan der være en hård tone mellem mennesker, hvor der egentlig ikke er nogen videre grund til, at det skal være sådan. Vil vi, inspireret af Ordet der bryder med mørket, vandre på livets forårssti, eller vil vi tale hinanden ned i en svinesti? Vore ord til hinanden har magt, lad os bruge dem til at tale hinanden op i livet og videre ind i foråret. Med varme forårshilsner ønsker Redaktionen god læselyst. 2

3 Jakob Thorup Jensen Ordet har magt! PRÆSTENS KLUMME Siden sidste kirkeblad har vi fejret jul, nytår vinteren er så småt på tilbagetog og det spirende forår melder, forhåbentlig, snart sin ankomst. Temaet for dette kirkeblad er om Ordet Ordet, som har magt! Ordet er i kristen henseende en afgørende størrelse; i Johannesevangeliet hører vi om hvorledes Ordet kommer til verden i skikkelse af Kristus, og at Ordet sejrer over mørket, som aldrig skal få ret med eller magt over det. At netop dette Ord var til før verden, før tiden, før os, men kommer til os med lys, med glæde og med liv! I al kristendom er det den grundlæggende fortælling om Jesus Kristus, der som Guds søn kommer til verden, lever og dør som menneske, men opstår påskemorgen for os! Ordet om Kristus er derfor helt grundlæggende ordet om Livet! Om det uendelige der kommer til det endelige, bryder ind i tiden, i historien - også vores! Ordet her er ikke blot en fjern abstraktion, man kan sidde og filosofere over på universitetet. Ordet, som kommer til os, har også betydning for os og hvordan vi lever vores liv sammen! For Ordet taler til os om at være barmhjertige og nådige overfor vor næste at vi skal elske vor næste som vi elsker os selv! Når ordet er temaet for dette blad, skyldes det også at Ordet fra Gud, tales videre gennem os og den måde vi omgås hinanden på og de ord vi taler til hinanden. Og sommetider har Ordet trange kår! De ord vi går og siger til hinanden har nemlig magt og betydning, både positivt, men også i negativ henseende! Det er ikke uden grund, at sætningen Ordet skaber, hvad det nævner rummer en både dyb og nærværende sandhed! For taler vi ordentligt om og til hinanden? Prøver vi på at tale hinanden op, eller er vi ligeglade og søger vi at tvære hinanden ned i skidtet med rygtespredning og ukvemsord. Jeg tror, at vi alle sammen har prøvet at blive såret af ord, der er blevet sagt, enten tilsigtet eller utilsigtet, og har mærket, hvor ondt det kan gøre! Jeg tror også, at vi alle er kommet til at såre et medmenneske med ord. Det kan godt være at vi ikke mente det så slemt, eller vi havde en hel anden mening med dét, vi sagde. Men den måde det blev modtaget på gjorde altså ondt, det kunne vi se! Betragtningerne her kan lyde helt banale, men den hårde tone fylder meget. Hvor ofte er vi ikke vidne til hårde ord, der lige falder i forbifarten, enten til ekspedienten, hvor varen går ind til en forkert pris, eller i trafikken, hvor en cyklist giver fingeren og råber noget grimt efter en ældre mand, der i sin bil kører frem for grønt, mens cyklisten var på vej over for fuldt rødt! Skyldes det vores tankeløshed, er vi for pressede i en travl hverdag eller er det bare blevet sådan, at vi kan tale som vi har lyst? Spørgsmålet bliver jævnligt rejst, om vi i ytringsfrihedens navn kan tillade os at sige hvad som helst, såre og gøre nar? Om vores frihed er helt uden ansvar og gælder ubegrænset, blot vi sidder bag en skærm og bruger et tastetur sammen med vores frihed? Et enkelt ord på Facebook eller i en sms kan være afgørende for om dagen bliver god eller ond. På mange måder er kommunikationen i dag blevet grænseløs. Vi kan med et enkelt klik Skype os næsten hvorhen vi vil i verden! Men den måde vi taler og omtaler hinanden på er også blevet næsten grænseløs, for vi tillader os mere og mere. For få år siden var der en meget sigende reklame, hvor mottoet var: Tal ordentligt det koster ikke noget. Her følger vi en kædereaktion af hårde ord, der bliver ved med at køre i kredsløb blandt mennesker, indtil den bliver brudt af en kvinde der med en lille bitte smule overskud, stopper den dårlige, nedadgående spiral. I reklamen følger vi først en mor der, med sin søn i hånden og med en barnevogn, går over vejen i et fodgængerfelt. En vred billist råber af dem med en hel del ord, som jeg ikke skal gengive her, at de skal se at komme over, så 3

4 han kan komme videre. Moren og drengen bliver synligt påvirkede af det, men da de kommer over vejen, kører en ung mand på et skateboard tæt på dem, og moren reagerer ligesom den vrede bilist og råber op. De går lidt videre hen ad fortovet og da en mand uforvarende kommer til at stille en kasse foran drengen, har han, drengen, lært lektien og alle ukvemsordene! Sådan kører reklamen videre, indtil vi møder kvinden, som siger: Kom, går du ikke med ud til frokost, selvom hun først blev mødt uvenligt med et hårdt ord! Pointen er, at den hårde tone smitter, men også, at der sommetider skal ganske lidt til at finde den gode tone og overskuddet frem! Ordet har derfor magt. Den magt har vi alle, men med magt følger også et ansvar! Et ansvar vi må tage på os, fordi vi på den måde holder lidt af hinandens liv i hænderne! Det menneske vi møder og irriteres på, kan få ødelagt sin dag og nattesøvn ved de ord der kommer ud af munden på os. Men vi kan også redde dagen og nattesøvnen ved lige at tælle til 10, dreje af og så møde vores medeller modmenneske med overskud og, måske, en sjat humor. Indrømmet, så kan overskud være svært at finde i en presset dagligdag. Derfor kan det også være godt at høre om et Ord, der i sig selv er overskud! Hver søndag hører vi om Ordet i kirken. Og netop det Ord, som Johannesevangeliet taler om, ligger os på sinde. At Ordet ikke vil hårdheden, dumheden, og den kortsigtede retfærdighed, men vil nå længere med os! Ordet i skikkelse af Kristus vil (op)lyse for os på vores vej i hverdagen og i livet, at den magt vi har, skal forvaltes med omtanke og barmhjertighed, hvis ikke livet skal blive så hårdt som døde sten og grå beton. Lad mig runde min klumme af med ønsket om et godt, lyst og livbringende forår. Og husk: Tal ordentligt, det koster ikke noget, for Ordet har magt! KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOGNETS PRÆSTER Gitte Adelgaard Erik Kelstrup Jakob Thorup Jensen 4

5 PASTORATETS DELING Da Ormslev Kolt Pastorat efterhånden har vokset sig meget stort, er menighedsrådene i Ormslev og Kolt blevet enige om, at adskille pastoratet i to selvstændige pastorater. Adskillelsen er der blevet arbejdet på i det forgangne år. Forløbet kulminerende i et møde med biskop Kjeld Holm i november måned. Biskoppen har i et brev fra december 2014 besluttet, at Ormslev-Kolt Pastorat deles i to selv stændige pastorater og at delingen vil være gældende fra den 1. februar Biskoppens brev er vist her på siden. 5

6 KOLT Kolt menighedsråd VALG TIL MENIGHEDSRÅD, 2014 Kolt sogn deltager, sammen med ca. 60 andre, i et forsøg med nye valgformer for menighedsråd. Det forsøg vi deltager i, er en toårig valgperiode. Derfor har vi holdt nyvalg til menighedsrådet i november 2014, hvor der ellers først skulle være valg i Der var ikke stor udskiftning, men vi byder velkommen til tre nye medlemmer i rådet, hvoraf en har været indkaldt som stedfortræder i mere end et år. Daværende menighedsråd mente, at det er nemmere at rekruttere nye medlemmer, når valgperioden kun er to år; det er mere overskueligt. Det mener vi stadig, men hvilken konklusion Kirkeministeriet kommer til, ved vi endnu ikke. Menighedsrådets medlemmer er: Bo Jørgensen (formand) Edith Dyrholm (nyvalgt) Finn Guldmann Frode Larsen Hans Rehmeier Michael Mannsbro (nyvalgt) Per Wehner (nyvalgt) Tine Carlsson Tove Stenstrup Ulla Eising ALMENE TING FOR KOLT Lapi.hvad for en fisk? På Kolt Kirkegård blev der i slutningen af 2014 etableret et Lapidarium. Men hvad er et Lapidarium og hvorfor er det blevet etableret? Fra Wikipedia: Et Lapidarium er et område, oftest i forbindelse med en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten opstilles. Lapis betyder sten og et Lapidarium er en udstilling eller samling af sten. Lapidariet på Kolt Kirkegård skal ses i forlængelse af en lov fra 1986 der gjorde kirkegårdene til en del af den danske kulturarv. Loven skal sikre, at bevaringsværdige gravminder (gravsten) bliver registreret og bevaret for eftertiden. Arbejdet med Lapidariet blev påbegyndt i 2012 af Kolt Kirkes Kirkegårdsudvalg og kirkens graver. Flere løsninger for et Lapidarium blev diskuteret og undersøgt inden den endelige løsning blev valgt i sommeren 2014 og arbejdet kunne påbegyndes. Som en del af opgaven skulle der udvælges bevaringsværdige gravminder til Lapidariet. En ikke helt ligetil opgave. Blandt kriterierne for udvælgelsen af gravstenene var Gravsten for personer med betydning for egnen Tidstypiske gravsten for egnen og for kirkegården Gravsten med udsmykning eller inskription af særlig interesse Gravsten som har særlig kunsthistorisk interesse På Kolt Kirkes Lapidarium er der for øjeblikket opstillet 49 gravsten og Lapidariet er bestemt et besøg værd for den lokalhistorisk interesserede. Antallet af gravsten i Lapidariet forventes udvidet med et par stykker om året. Kolt Kirkes Lapidarium vil blive officielt indviet i foråret Dato og tidspunkt vil blive offentliggjort på Kolt Kirkes hjemmeside (www.koltkirke.dk/) og ved opslag i displayet ved SuperBrugsen i Kolt. GRAVSTEN PÅ KOLT KIRKEGÅRD KAN SES PÅ NETTET Menighedsrådet i Kolt har besluttet, at stille oplysninger til rådighed om gravsten på Kolt Kirkegård for alle interesserede på hjemmesiden Baggrunden herfor er, som beskrevet på hjemmesiden for Dk-gravsten: Projektet går ud på at bevare gamle gravsten for eftertiden som en del af den nationale kulturarv, inden gravstenene kasseres og bortskaffes. At hjælpe slægtsforskere i ind- og udland samt at gøre oplysningerne tilgæn gelige for andre med interesse for området. 6

7 For menighedsrådet har det været vigtigt, at gældende love bliver overholdt, når tekst og billeder bliver offentligt tilgængelige. Dk-gravsten har sikret dette og skriver blandt andet: Hos Dk-gravsten vises der ikke gravsten med personer der er døde inden for de sidste 10 år. Ifølge arkivloven fra 1. juli 2003, er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder at grave, der på søgetidspunktet er yngre end 10 år gamle, ikke vises ved søgning på pågældende person. DK-gravsten overholder reglerne fra Datatilsynet om databehandling på nettet. Teksterne på gravsten og fotograferingen af samme er gennemført i BABYSALMESANG i Kolt Kirke og Sognegård FØLGENDE FORVENTES KONFIRMERET I KOLT KIRKE 2015 Bededag den 1. maj kl v. Gitte Adelgaard Astrid Thiemer Nielsen Caroline Nygaard Thomsen Cecilie Vilcken Grøndal Cecilie Vinther Andersen Hannah Bechmann Zaupper Jens Sylvester Laurs Foged Jeppe Halling Borch Nielsen Jonas Holmen Reggelsen Jonas Torp Haagensen Mona Madani Jæger Pernille Stenstrup Pedersen Rikke Plougmann Laursen Simon Jøhnke Seeberg Tobias Rodkjær Godsk Viktor Stensgaard Lauridsen Bededag den 1. maj kl v. Gitte Adelgaard Cecilie Korsgaard Jensen Alberte Bloch Hansen Anne Irene Sand Andersen Christian Rohde Christoffer Richardy Hvitved Rasmussen Emil Obel Carstensen Emma Maria Tolstrup Freja Grønne Helene Mellergaard Jakob Riis Jensen Jimmy Hansen Jonas Lemming Vestergaard Karoline Stubbe Jørgensen Kasper Kirk Jensen Kirstine Marie Balling Radmer Martin Halling Borch Nielsen Maya Damkjær Nørgaard Nikoline Borlund Sara Schou Godsk Spalding Sebastian Aggerholm Gamst Smilla Bruun Christensen Tobias Marquart Bjerregaard Victoria Skovbølle Frezzolini Skønne babyer og mødre til babysalmesang. Babysalmesang for babyer fra 0-10 måneder og deres forældre. Der synges, lyttes, leges, danses og spilles gamle og nye børnesange, salmer, rim og remser ca. 45 min. i kirken. Babysalmesang kræver ingen stor sangstemme eller forhåndskendskab til kirken. Alle kan deltage og alle er velkomne. Efter programmet i kirken er der kaffe/te, frugt og hygge i sognegården. Nyt hold starter torsdag den 16. april fra kl og strækker sig over 7 torsdage. Pris for 7 gange er 150 kr., som betales første gang. Max 10 deltagere. Der startes hold igen torsdag den 3. september. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren mobil Søndag den 3. maj kl v. Jakob Thorup Jensen Mathilde Thrane Laubinger Mia Sandau Asta Marie Lyndgaard Olsen Jakob Kim Rasmussen Christian Grønne Rasmussen Celine Havbech Gregersen Elias Lilholt Cecilie Rod Greffer Thomas Ankjær Rasmussen Cathrine Øe Hollitsch Andy Emre Gencoglu Simon Bruun Petersen Magnus Høibjerg Magnus Huusom Haumøller Rasmus Abild Hansen Signe Damgaard Kampseth Johanne Lysdal Pedersen Cecilie Reuss Clausen Alexander Christensen Khawand 7KOLT

8 KOLT SPAGETTIGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Gudstjenesten henvender sig til børn i alderen 3-8 år, og vi vil synge børnesange, bede fadervor og få Guds velsignelse. Vi mødes i kirken kl og gudstjenesten varer ca minutter. Bagefter går vi over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs og hygger os! Børn er helt gratis, men voksne skal slippe med det beskedne beløb af 20 kr. Af hensyn til planlægningen bedes man tilmelde sig til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren på mail: Torsdag den 26. februar, med seneste tilmelding mandag den 23. februar Torsdag den 26. marts, med seneste tilmelding mandag den 23. marts Torsdag den 30. april, med seneste tilmelding mandag den 27. april Torsdag den 28. maj, med seneste tilmelding mandag d. 25. maj KOMMENDE ARRANGEMENTER MARTS FITNESS FOR SJÆLEN / MINDFULNESS- GUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 19. marts kl Ved Gitte Adelgaard og psykolog Mette Lund Jensen. For yderligere omtale se GUDSTJENESTE MED FROKOST & FORE- DRAG i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 22. marts kl Efter en let frokost efter gudstjenesten, vil Iben Krogsdal, der er én af vor tids dygtigste salmeforfattere, holde foredrag om sine nye salmer. Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk, så den bliver vedkommende i travle menneskers hverdag? Og hvordan kan nye salmer tale ind i det moderne menneskeliv? Undervejs i foredraget vil vi synge en række nye salmer, ligesom der vil blive mulighed for diskussion. Af hensyn til frokosten, der koster 50 kr., bedes man skrive sig på listen i våbenhuset eller tilmelde sig direkte via kirkens hjemmeside senest mandagen forud for arrangementet. APRIL PÅSKEMIDDAG, SKÆRTORSDAG i Kolt Kirke og Sognegård Torsdag den 2. april kl Denne aften vil vi fejre gudstjeneste siddende ved et langt, dækket bord i kirkens midtergang. Efter gudstjenesten går vi i Sognegården, hvor vi fortsætter bordfællesskabet ved en let påskemiddag (pris inkl. 1 glas vin: 75 kr.). Tilmelding til påskemiddagen er nødvendig og sker på tilmeldingslisten i våbenhuset eller på kirkens hjemmeside - senest torsdag den 26. marts. PÅSKENAT, MIDNATSGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Lørdag den 4. april kl En stemningsfuld liturgisk gudstjeneste på grænsen mellem langfredags mørke og påskedags lys. Ved gudstjenestens begyndelse henligger kirken næsten i mørke, kun oplyst af levende lys. Men undervejs vokser lyset gradvist frem, indtil det ved midnat bryder endeligt igennem og vi kan hilse hinanden med det oldkirkelige jubelråb: Kristus er opstanden! Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden glædelig påske over et glas muskatvin og påskeæg i våbenhuset. 8

9 MAJ FOREDRAG MED ANJA RINGGREN LOVÉN i Kolt Sognegård Onsdag den 6. maj kl Børn i Nigeria beskyldes for at være hekse, når fx høsten slår fejl, et familiemedlem bliver sygt, eller når nogen mister deres arbejde. Børnene udsættes for grusom tortur, til de tilstår, hvorefter de udstødes af samfundet og må klare sig selv. Anja Ringgren Lovén fra Frederikshavn har startet et børnehjem under sin nødhjælpsorganisation, DINNødhjælp, hvor hun samler disse børn og sørger for, at de får mad, kærlighed og skolegang. DINNødhjælp arbejder ud fra det menneskesyn, at alle børn i verden har ret til mad og uddannelse samt til at leve et værdigt liv. Det er derfor Anja Ring - gren Lovéns hjertesag at hjælpe de afrikanske heksebørn til et liv med de samme rettigheder, som dig og mig. Organisationen er frivillig, og alle donationer går derfor 100 % til godgørende formål for at sikre fremtiden for disse børn og bekæmpe den overtro, der i første omgang er skyld i, at børnene bliver udstødt og tortureret. Entre 50 kr. som går til DINNødhjælp SOMMERKONCERT MED DE MUNTRE ANAKRONISTER i Kolt Kirke Onsdag den 27. maj kl Organist Lars Rosenlund Nørremark og slagtøjsspiller Frantz Klindt Nielsen har slået pjalterne sammen og præsenterer en anderledes og festlig koncert. Musikken vil danse sig igennem Europas musik mellem og 1700-tallet, hvor der vil blive aflagt besøg i Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland og Schweiz. Der vil være lystige og friske danse, rolige og indadvendte danse og der vil være krigsscenarier. Til koncerten tager de AV-udstyr med, således at publikum kan følge med i løjerne ved orglet, og Frantz tager al slags slagtøj med lige fra mellemøstlige trommer til profane båthorn. SIDEN SIDST I KOLT Frokost & Flygel, søndag den 8. februar 2015 Takket være en donation fra Købmand Herman Sallings Fond har Kolt Kirke været i stand til at erhverve et Schimmel flygel til sognegården. Instrumentet åbner op for lang række koncertmuligheder indenfor forskellige genrer. Søndag den 8. februar blev flyglet præsenteret ved en mindre koncert efter gudstjenesten. Der satses på, at vi her kan starte en ny arrangementstradition, som vil blive kaldt Frokost og Flygel. Vi vil gerne rette en stor tak til Købmand Herman Sallings Fond for at have gjort dette muligt. 9KOLT

10 ORMSLEV Ormslev Menighedsråd KATEDRALER og BYER langs RHINEN Sognerejse for Ormslev sogn og Århus Domsogn Den oktober 2015 Så er det blevet tid til endnu en fælles sognerejse for Århus Domsogn og Ormslev sogn. Vi har tidligere haft glæde af hinandens selskab på rejse ud i verden. Samværet vægtes højt. Hele turen, som denne gang vil følge Rhinen, foregår i fælles bus, og højskolesangbøgerne medbringes selvfølgelig. Rundvisninger foregår på dansk. Fra gammel tid har Rhinen været en af de store hovedfærdselsårer gennem Europa. Langs flodens bredder er der derfor vokset den ene markante by frem efter den anden. Og mange af disse byer byder på prægtigt katedralbyggeri. Det bliver en indtryksfuld rejse fra Karl den Stores Aachen i nord til underskønne Strasbourg i syd. Undervejs vil vi tage os tid til at se de store katedraler, bl.a. den berømte Kölner Dom, og gå på byvandringer i de smukke historiske byer. På turen er også indlagt et besøg på et gammelt kloster og en spændende vinsmagning med god mad. Og så vil vi besøge nogle af de mest betydningsfulde byer fra reformationskampen i 1520 erne: Worms og Speyer. Den sidste del af turen tager udgangspunkt i charmerende Strasbourg. Herfra drager vi blandt andet på tur ind i Alsace, hvor der vil blive lejlighed til at se det verdensberømte Isenheimeralter i Colmar. Der vil ligge foldere fremme i kirken og sognegården med nærmere oplysninger. Man er også velkommen til at kontakte sognepræst Erik Kelstrup for at høre nærmere. Men meld dig gerne hurtigt til. Allerede nu kan vi mærke, at interessen er stor. 10

11 KOMMENDE ARRANGEMENTER FEBRUAR FOREDRAG i Domkirkens lokaler, Kannikegade 12 Mandag den 23. februar kl Lektor i Kunsthistorie, Hans Jørgen Frederiksen: Romansk og gotisk arkitektur langs Rhinen bære. Per Petterson fik sit gennembrud med romanen Ud og stjæle heste fra 2004, og han modtog Nordisk Råds Litteraturpris for romanen Jeg forbander tidens flod i Foredraget her er en tolkende genfortælling af hans fremragende roman om Tommy og Jim, Jeg nægter fra I forbindelse med den fælles sognerejse for Ormslev sogn og Århus Domsogn (se side 10) arrangerer vi en række foredrag som optakt til turen. Foredragene er åbne for alle. Første foredrag er af Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet. Her skal vi se nærmere på den imponerende romanske og gotiske arkitektur, som er at finde langs Rhinen. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 24. februar kl Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til bidrag fra alle. Der er højt til loftet og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i februar er Alt må vige for natten af Delphine de Vigan. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 26. februar kl Sognepræst Marianne Frank Larsen: Tommy og Jim om Per Pettersons roman Jeg nægter Kvinder, der forlader deres mænd. Børn, der bliver svigtet. Mænd, der aldrig finder deres egne ben. Den norske forfatter Per Petterson tegner et dystert billede af menneskeliv i Norden i det 20. og 21. århundrede. Men samtidig skildrer han som ingen anden de venskaber og den uventede varme mellem mennesker, som alligevel gør, at tilværelsen bliver til at MARTS FOREDRAG i Stavtrup Sognegård Torsdag den 12. marts kl Nasar Khader: Kristendommen ifølge Khader I dette foredrag fortæller Nasar Khader om sit møde med kristendommen, og om hvordan hans opfattelse af den har ændret sig, efterhånden som han har fået større indsigt i den. Nasar Khader vil fortælle om de kristne tanker og budskaber samt placere dem i en dansk-historisk kontekst. I dag anser Nasar Khader sig selv for at være kulturkristen. Kristendommen har haft en enorm indflydelse på den danske kultur og de danske værdier. Værdier som ytringsfrihed, religionsfrihed og respekt for individet. Det er værdier, som han sætter meget højt. Entre kr. 50 FOREDRAG i Stavtrup Sognegård Mandag den 23. marts kl Lektor i historie Troels Rønsholdt: Karl den Store, det tysk-romerske rige og det store katedralbyggeri Optakt til sognerejsen. Åbent for alle. I dette foredrag vil Troels Rønholdt indføre os i den medrivende historie bag de berømte steder langs Rhinen. Vi skal høre om en meget afgørende 11ORMSLEV

12 ORMSLEV person i Europas historie, nemlig Karl den Store, der som den første germanske fyrste antog den romerske kejsertitel. Vi skal høre om det mægtige tysk-romerske kejserrige og dets storladne byggerier. PALMESØNDAG i Ormslev Kirke Søndag den 29. marts kl Ikke en palmesøndag uden frokost efter gudstjenesten i Ormslev Kirke! Også i år mødes vi til hyggeligt samvær i præstegårdens konfirmandstue. Maden er god og gratis, humøret højt og højskolesangbøgerne ligger fremme. Kom og vær med til at gøre en god dag endnu bedre. gennem tiden har fundet udtryk omkring de store katedraler. Poul Henning Bartholin vil også komme ind på nye kirkelige strømninger, som har deres udspring i domkirkerne rundt omkring i verden tidens katedralkristendom.. MAJ SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 7. maj kl Museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen: "Grundtvig på prærien - danske indvandrermiljøer i USA" APRIL AFTENGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Onsdag den 15. april kl Det giver en særlig stemning at holde gudstjeneste om aftenen og da ikke mindst, når luften har fået en snert af forår. Traditionen tro holder vi en lidt anderledes aftengudstjeneste i Ormslev Kirke i april måned. Vi vil fortrinsvis synge nye salmer, og kirkens kor og konfirmander fra sognet vil medvirke. FOREDRAG i Domkirkens lokaler, Kannikegade 12 Mandag den 27. april kl Domorganist Kristian Krogsøe: Kirkemusik og orgler langs Rhinen Domprovst Poul Henning Bartholin: Katedralkristendom historisk og aktuelt Optakt til sognerejsen. Åbent for alle. Denne aften vil vi høre et dobbelt foredrag. Først vil domorganist Kristian Krogsøe indføre os i musik- og orgeltraditionen i de store katedraler langs Rhinen. Herefter vil domprovst Poul Henning Bartholin fortælle om de særlige måder, hvorpå kristendommen Henrik Bredmose Simonsen vil fortælle den spændende historie om de grundtvigske kolonier, som blev grundlagt i årene på den amerikanske prærie. Her skulle danske indvandrere samles omkring kirke, skole, højskole, forsamlingshus og andelsforetagender, og herigennem skulle det danske sprog og danskheden bevares. Det lykkedes faktisk at skabe en række små lokalsamfund, hvor sang, foredrag, gymnastik, folkedans og grundtvigsk kristendomsopfattelse har været fælles arvegods i flere generationer. Stednavne som Askov, Tyler, Ringsted, West Denmark, Dannevang, Dagmar, Solvang og Dalum m.fl. vidner endnu i dag om forsøgene på at skabe grundtvigske lokalsamfund i USA. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 19. maj kl Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til bidrag fra alle. Der er højt til loftet og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i maj er Den anden hånd af Chris Cleave. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. Tilmelding og evt. bestilling af bog: Erik Kelstrup (tlf , mail: 12

13 SIDEN SIDST I ORMSLEV En veloplagt Anders Agger i et proppet Ormslev Borgerhus den 4. december. Vidste du, at Luthers teologi kan siges at være en Ordets teologi. Kristus er det ord der kommer fra Gud; han både viser, formidler og beskytter os mod Guds hellighed. Og ordet udgør også grunden for sakramenterne, dåb og nadver, for uden ordet består sakramenterne ikke. Bliv venner med din kirke på Facebook! Gruppen Ormslev Kirke informerer om særlige arrangementer. ORMSLEV FØLGENDE FORVENTES KONFIRMERET I ORMSLEV KIRKE 2015 Bededag den 1. maj kl v. Erik Kelstrup Asger Grønning Andersen Veronika Holt Arbjerg Tristan Dauberg Matilde Elene Hansen Rose Marie Stenholm Jepsen Thomas Dahl Johansen Sarah Helene Pjor Jäpelt Hanibal Joakim Møller Kieldsen Gustav Midtgaard Lauridsen Victor K Riise Alexander Leerbech Skousgaard David Kjærgaard Stubbe Teglbjærg Bededag den 1. maj kl v. Jakob Thorup Jensen Asger Vester Jøker Celine Engel Cille Ringberg Høegh Claire Johansen Elias Nordahl Nielsen Jona Nøhr Kvist Kristian Nielsen Kristine Elgaard Johnson Laura Sandfeld Andersen Mads Andersen Mads Frederik Okkerstrøm Malou Mørck Nordenhoff Malte Ströjer Grøfte Markus Burgdorf Mathias Gerdes Krath Rasmus Møller Christensen Sakarias Holm Hansen Signe Loft Jensen Silje Høeg Koch Simon Ersgard Andersen Sine Hougaard Sørensen Kennara Josef Hormes Søndag den 3. maj kl v. Erik Kelstrup Frederikke Cecilie Adolfsen Ninna Lise Andersen Lasse Boysen Bruun Jacob Bjerregaard Grønne Anna Riis Vogelius Hansen Jessica Nørager Haumann Nicolai A. Prentow Jæger Karoline Brøgger Kyndbøl Mathias Birk Madsen Michelle Dahlgreen Olsen Lucca Maya Pape Mathilde Haugaard Petersen Clara Andrea Wennerstrøm Radl Christian Østerhøj Rasmussen Sofie Kanstrup Sørensen Søndag den 3. maj kl v. Erik Kelstrup Lasse Lund Bertelsen Cecilie Vingborg Biilmann Kasper Bak Bodilsen Amanda Dandanell Bording Carl Emil Zaupper Breinholt Anna Brun Josephine Magaia Christensen Johanne Appelqvist Clarlund Jeppe Høgsted Julie Loft Jensen Mathias Szygenda Jensen Rune Rytter Kristensen Mathias Damsgaard Krogh Jesper Lunau Larsen Marie Rahbek Nisted Anton Troldtoft Pedersen Magnus Broby Rieks Camilla Schmidt Signe Mølgaard Skovdam Jacob Aasø Sæderup Isabella Kamp Sørensen Vigga Werner Zeuth 13

14 KIRKEBIL FOR ORMSLEV SOGN Til gudstjenesterne kl i Ormslev Kirke er opsamlingsstederne følgende; Kl Lokalcenter Søholm Kl Jarlsmindevej/Søskrænten Kl Stavtruphus på Stavtrupvej Kl Råhøjparkens fælleshus (ikke afgang før 10.05) Kl Ankomst til Ormslev Kirke Returkørsel fra kirken ca. kl Spørgsmål kan rettes til sognepræst Erik Kelstrup ( ). TAXA/KIRKEBIL Ældre og gangbesværede i Kolt Sogn er velkomne til at bestille en kirkebil både til gudstjenester og til andre kirkelige arrangementer. Bestil kirkebil på kirkekontoret tlf senest torsdag kl KIRKELIGE HANDLINGER (Godkendt til offentliggørelse) i Ormslev og Kolt kirker i perioden 1. oktober til 30. december DØBTE I ORMSLEV KIRKE Johanne Appelqvist Clarlund Christian Østerhøj Rasmussen Claire Olivia Duevang Rasmussen Julie Wander Laursen, Johan Wander Laursen Asta Friis Nielsen, Wilhelm Falsig Villas Graabek Villumsen, Karla Busk Reiffenstein Axel Lund Ager, Alberte Dixen Nørgaard Hugo Boeriis, Niels Alexander Lynggaard Naja Nørsøller Højen, Oscar Pilgaard Maja Kusk Bjergø, Christian Grølsted Kynde Tilda Sloth Vogensen, Johanne Schultz Bro Mille Gyrup Bisgaard DØBTE I KOLT KIRKE Mona Madani Jæger, David Romero Smidt Maria Madani Jæger, Amanda Fisker-Vinther Ludvig Rathe Andersson, Lasse Brok Pedersen Villads Bundgaard Holm, Svend Valdemar Wehner Alex Steenfeldt Aasted Vesterris, Alberte Jo Lang-Stobbe Hjalte Mørch Jørgensen, Clara Honoré Tilsted Vigga Mai Wied Juul, Sebastian Højmark Hovvang Mathilde Manø Hamborg, Malte Anker Viberg Mille Josefine Siemsen Iversen KOR Har man lyst til at prøve sine sangevner af i et hyggeligt og velfungerende damekor, er man velkommen til at lægge vejen forbi Stavtrup Sognegård, hvor vi hver onsdag kl øver til forskellige arrangementer. Der kræves ingen nodekundskab, men vi forventer en vis stabilitet. Man er velkommen til at komme og overvære prøverne og yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Dan Frunza på tlf MENIGHEDSRÅDSMØDER Menighedsrådsmøder i Ormslev, Stavtrup Sognegård kl Torsdag den 19. marts (regnskabsmøde) Torsdag den 16. april Mandag den 4. maj Torsdag den 11. juni. Menighedsrådsmøder i Kolt Sognegård kl Onsdag den 18. marts Torsdag den 16. april Torsdag den 7. maj Torsdag den 18. juni. VIEDE I ORMSLEV KIRKE Line Ingversen Pilgaard og Michal Pilgaard DØDE I ORMSLEV Aage Ebbehardt Mortensen Kirsten Harriet Christensen Birgit Derlich Nielsen Henrik René Dupont DØDE I KOLT Erik Dupont Hanna Frederikke Stryger Lunn Alma Johanne Mortensen Else Jensen Henning Groenland Erik Warberg Hanne Lind Kristensen Knud Aage Hansen 14

15 PRAKTISKE OPLYSNINGER Alle henvendelser vedrørende føds ler, dåb, vielser, dødsfald og attest - udstedelse bedes rettet til kordegnen. Kirkekontor Kordegn Erik Honoré Madsen Ormslev-Kolt kirkekontor Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf Åbningstider: Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Præster Sognepræst Gitte Adelgaard (kbf.) Kolt Præstegård Kunnerupvej 115, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Fredag fri I øvrigt efter aftale. Sognepræst Erik Kelstrup (kbf.) Ormslev Præstegård Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J Tlf Fredag fri I øvrigt efter aftale. Sognepræst Jakob Thorup Jensen Kunnerupvej 91, Kolt, 8361 Hasselager Mobil: Mandag fri I øvrigt efter aftale. Ormslev Kirkegård Graver Steen Sejersen Ormslev Kirke Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf Træffes tirsdag til fredag kl Kolt Kirkegård Graver Hanne Fensten Kolt Kirke Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf Træffes tirsdag til fredag, bedst mellem kl Organist (begge kirker) Organist Dan Frunza Pilegårdsvej 251, Kolt, 8361 Hasselager Mobil Mandag fri. Kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren Kolt Kirke Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf Ormslev Menighedsråd Formand Lene Arnholtz Jensen Rosendalvej 28, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf , mobil Kirkeværge Henning Hedegaard Råhøjvænget 22, 8260 Viby J Tlf Kasserer Lone Wesley Malm Søholmvej 7, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf Se i øvrigt: Kolt Menighedsråd Formand Bo Jørgensen Pilegårdsvej 77, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Kirkeværge Finn Guldmann P. Langs Vej 7, 8270 Højbjerg Tlf Kasserer Ulla Eising Pilegårdsvej 157, Kolt, 8361 Hassel ager, Tlf Se i øvrigt: Kolt Sognegård Kunnerupvej 113, Kolt, 8361 Hasselager Sognegårdsværtinde: Lene Toft Tlf Kaffe efter begravelse og bisættelse bestilles ved henvendelse til Lene. Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf tirsdag til fredag kl Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf FDF Århus 5. kreds Riisgården, Kunnerupvej 176 Bliv FDF'er hos os i Kolt/Hasselager. Du er velkommen til at kigge forbi om mandagen! Vi mødes alle mandag kl på Riis Gård. Kontakt: Renata Rasmussen Mobil: Mail: Se mere på vores hjemmeside: KFUM-Spejderne i Stavtrup. Til alle piger og drenge: Bliv spejder hos KFUM-spejderne i Stavtrup. Vi mødes hver onsdag i spejderhuset, Bispevej 27. Hvis du har lyst til at deltage så kom ned i spejderhuset en onsdag. FAMILIESPEJDER Første lørdag i hver måned kl Børn fra 4-6 år med forældre. ULVENE (1.-3. klasse) Onsdag kl JUNIOR (4. klasse) Onsdag kl SPEJDERE (5.-7. klasse) Onsdag kl SENIOR ( klasse) Onsdag kl Se også vores hjemmeside Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionen. Peder Rostgaard: Redaktionen i Kolt: Næste nummer udkommer den 1. juni 2015 Deadline er den 5. april 2015 Kirkebladet i Ormslev og Kolt sogne udgives af menighedsrådene og udkommer hvert kvartal. Redaktionen modtager gerne bi drag til bladet i form af debat - oplæg, artikler eller andet. 15

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Oprettet af WinGrodan 1.22.07, Licens til Side: 1 Dato: 06 april 2014 Tid: 16:35:34 Resultat Total - Med point uden mellemtider Stævne navn: SVØMMESKOLEMESTERSKABERNE 2014 Stævne by: Brønderslev Arrangør:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html Side 1 af 7 Resultatliste - Samlet Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 Piger under 7 år 1 17 Ida Skipper 2007 Viborg 40m 400m Læ Ku 1464 7,98s (408) 1.33,88 (357) 2,57m (498) 4,31m (558)

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe Senior Herrer Senior Herrer Emil Kamuk Frederiksen 1995 4105 Senior Herrer Oliver Sørensen 1996 2945 Senior Herrer Nicklas Rasmussen 1997 2237 Senior Herrer Mads Juul 1997 1392 Senior Herrer Mathias Kristian

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011 Oversigt over træningshold og aktiviteter Randers Tennisklub indendørs 2011 Træning indendørs i følgende perioder: 23/9 2011 20/4 2012 Ferie i følgende uger: Uge 42, 52, 7 og 14 (der er INGEN træning i

Læs mere

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Dato: 07 december 2013 Tid: 17:25:34 FINA Point Total Damer 1 13 Marie Voigt Lauridsen 1995 Esbjerg Svømmeklub 2293 13, 17, 21, 5 2 27 Simone H. Lauridsen 1999 Esbjerg Svømmeklub 1951 21, 11, 7,

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t ASKOV SOGN kirkeblad Juni - August 2017 Sommerkoncert i Askov kirke Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30 Jutlandia Saxofonkvartet Fri entré Forsiden: Et blomstrende æbletræ i præstegårdshaven. 2 Konfirmander

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 20 oktober 2013 Tid: 17:15:12 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Jens

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Februar maj 2014 3. årgang Nr. 1

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Februar maj 2014 3. årgang Nr. 1 Hem Hindborg Dølby Sogneog Kirkebladet Februar maj 2014 3. årgang Nr. 1 Gudstjenesteliste Dato Hem Hindborg Dølby Tjenestegørende præst 9/2 10.15 Rydal 16/2 16.00 Birgitte Kjær 23/2 10.15 Rydal 2/3 10.15

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI Svømning Overdommer: Walther Lundis Stævneleder: Berit Svendsen Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler

Læs mere

Resultatliste - Samlet DGI Nålestævne Herning, Herning Atletikstadion torsdag den 22. maj 2014

Resultatliste - Samlet DGI Nålestævne Herning, Herning Atletikstadion torsdag den 22. maj 2014 Resultatliste - Samlet DGI Nålestævne Herning, Herning Atletikstadion torsdag den 22. maj 2014 Piger under 7 år 1 57 Karla Mærkedahl 2007 SAK77 40m 400m Læ Ku 1505 7,79s (487) 1.33,44 (362) 2,79m (577)

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad juni - august 2014 Skulptur Søndag den 4. maj blev der afholdt et større arrangement i forbindelse med afsløring af en skulptur af den meget anerkendte kirkekunstner, Erik Heide, på

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 01 december 2013 Tid: 16:07:31 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI Svømning Overdommer: Johnni Olesen Stævneleder: Berit Svendsen Løb

Læs mere

Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012

Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012 Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012 Piger 0-7 år 1 141 Chia Lund 2005 Aalborg Atletik & Motion 2 140 Julie Bentze 2006 Aalborg Atletik & Motion 3 75 Mathilde G. Olesen 2007

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 25 oktober 2014 Tid: 15:58:48 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Aabybro Arrangør: Aabybro IF Svømning Overdommer: Johnni Olesen Stævneleder: Stefan Stenberg Sørensen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

DGI Fyn. Herresingle U9 Pulje 1. 1 Andreas Schmidt Krogsbølle badminton Michael Lausen Morud Badminton

DGI Fyn. Herresingle U9 Pulje 1. 1 Andreas Schmidt Krogsbølle badminton Michael Lausen Morud Badminton Herresingle U9 Pulje 1 1 Andreas Schmidt 2 Michael Lausen Morud Badminton 1-2 2 1-3 33 2-3 63 3 Viktor Kingo Jensen Herresingle U9 Pulje 2 4 Marcus Bøgelund Rasmussen Morud Badminton 5 Elias Kingo Jensen

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html Side 1 af 6 Resultatliste - Samlet Midtjyske Mesterskaber, SAS søndag den 1. oktober 2017 Piger under 7 år 1 6 Astrid Stilling 2010 Stoholm 40m 400m Læ Bo Ku 1037 9,52s (210) 2.22,17 (0) 2,09m (330) 10,02m

Læs mere

RESULTATER. Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion. Arrangør: Herning GF A/M. Skive AM.

RESULTATER. Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion. Arrangør: Herning GF A/M. Skive AM. RESULTATER Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion SAMLET STILLING Arrangør: Herning GF A/M Århus 1900 Silkeborg AK Kolding Randers Herning GF Vejle IF Skive AM

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

Kontaktoplysninger Sognepræst Kirkekontor Sekretær Sognepræst Kirke- og kulturmedarbejder Sognegårdsværtinde Organist Graver Kolt Menighedsråd

Kontaktoplysninger Sognepræst Kirkekontor Sekretær Sognepræst Kirke- og kulturmedarbejder Sognegårdsværtinde Organist Graver Kolt Menighedsråd September, oktober og november 2015 Kirkeblad for Kolt-Hasselager LYS I MØRKET SMUG SEPTEMBER MINIKONFIRMAND+ (4. KLASSE) Opstart september måned. Minikonfirmand+ er en kort fortsættelse af minikonfirmand,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Kirkeblad for Sjørslev-Almind. Almind-Lysgård Pastorat. Nr. 2 april-maj

Kirkeblad for Sjørslev-Almind. Almind-Lysgård Pastorat. Nr. 2 april-maj Kirkeblad for Sjørslev-Almind Almind-Lysgård Pastorat Nr. 2 april-maj 2016 På vegne af Folkekirkens Nødhjælp! Tak for alle bidrag den 13. marts! Tak til alle konfirmander og andre indsamlere/hjælpere!

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Resultatliste - Spjaldløbet

Resultatliste - Spjaldløbet Resultatliste - Spjaldløbet 3,5 km Kvinder 0-9 år 1 7 Alberte Thomsen 7 Grønbjerg friskole 00.25.40 2 8 Mie Juelsgaard 7 Grønbjerg friskole 00.28.39 3 79 Frida Mikkelsen 2 Superrbrugsen, Spjald 00.29.13

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95 Etly Klarborg 2014 ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574 Pris pr. par: 349,95 Nyhed Årsnisserne Årsnissepar er blevet en fast tradition blandt den årlige kollektion af nisser.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Som forårssolen morgenrød

Som forårssolen morgenrød Marts, april og maj 2016 Kirkeblad for Kolt-Hasselager Som forårssolen morgenrød Kærlighed frem for frygt SMUG Marts Foredrag: Jeg har været stofmisbruger det meste af mit liv Torsdag den 3. marts kl.

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Aktivitet mandag

Aktivitet mandag Aktivitet mandag 09.15-10.00 Zumba PB, AH, Jette (hal 2) 0. kl. Kirstine, Astrid, Katrine, Maiken, Laura, Signe H, Emma 1. kl. Simon, Line, Frederik, Charlotte, Astrid, Andreas 2. kl. Hannah, Mathilde,

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Juni september 2013 2. årgang Nr. 2

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. Juni september 2013 2. årgang Nr. 2 Hem Hindborg Dølby Sogneog Kirkebladet Juni september 2013 2. årgang Nr. 2 Gudstjenesteliste Hem Hindborg Dølby Præst 9/6 19.30 10.15 Rydal 16/6 10.15 B Rydal 23/6 10.15 B Rydal 30/6 9.00 Birgitte kjær

Læs mere

Yonex Cup 2015 - Åbent stævne hos Bindslev-Tversted If.

Yonex Cup 2015 - Åbent stævne hos Bindslev-Tversted If. TIDSPLAN Tannisbugthallen - Lørdag 1-16 09:00 17-30 10:00 31-44 11:00 45-58 12:00 59-72 13:00 73-86 14:00 87-100 15:00 101-114 16:00 115-128 17:00 129-131 18:00 Tannisbugthallen - Søndag 200-215 10:00

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2 Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2 Foråret er på vej. Læs om sogneudflugt, sogneindsamling og meget andet liv inde i bladet. 1 ...for der imellem kommer fasten

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere

Marcus Egge Olsen SKB 55,934 7,20 6,70 6,90 6,40 8,60. Albert Holm Kristensen STN 51,800 7,50 6,00 8,30 6,00 8,10. Aksel Bromand Koldkjær STN 51,066

Marcus Egge Olsen SKB 55,934 7,20 6,70 6,90 6,40 8,60. Albert Holm Kristensen STN 51,800 7,50 6,00 8,30 6,00 8,10. Aksel Bromand Koldkjær STN 51,066 Resultater A, individuel J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total Marcus Egge Olsen SKB,9,70 8,0 7,7 8,7 Albert Holm Kristensen STN,800 7,0 8,0,0 8,0,7, Aksel Bromand Koldkjær STN,0 7,0,,9 Rasmus Toft Nygaard

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 25 januar 215 Tid: 15:15: Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI Svømning Overdommer: Johnni Olesen Stævneleder: Berit Svendsen Løb 1, 4X25m

Læs mere