O r m Ordet har magt s le v K o lt sogn e 12. å r g a n g n r. 2 m a r ts a p r il m a j

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O r m Ordet har magt s le v K o lt sogn e 12. å r g a n g n r. 2 m a r ts a p r il m a j 2 0 1 5"

Transkript

1 Ordet har magt Ormslev Kolt sogne 12. årgang nr. 2 marts april maj 2015 Kirkebladet

2 REDAKTIONEL INDLEDNING Ordet har magt er dette kirkeblads tema; de ord vi går og siger til hinanden er med til at bære livet både på godt og på ondt. Med dette kirkeblad befinder vi os i det spirende forår. På mange måder er foråret håbets og livets årstid, da vinteren er på tilbagetog og de grønne farver, fuglefløjt og solen får mere og mere magt. Noget andet der har magt er ordet. I kristen tradition betegnes Kristus som Ordet, der kommer til verden og bryder dødens mørke og lader livet, håbet spire frem, ligesom på en forårsdag. I Johannesevangeliet forkyndes det, at mørket aldrig vil få ret eller magt over Ordet, der som et livsmærke har sat det endegyldige tegn i verden for alle menneskers skyld. Men Ordet i skikkelse af Kristus vil også, at vi bruger vore menneskelige ord med omtanke, da vore ord også har magt. Jesus forkyndte kærlighed, ikke bare til Gud, men også til medmennesket. Vi har nemlig med vore ord et stort magtmiddel, hvor vi kan glæde og bygge op, måske endda redde dagen for et andet menneske med et ord. Men vi kan også det modsatte, nemlig nedbryde, tale hinanden ned i skidtet, og dette blot med et enkelt ord vi lader falde, enten direkte over for et medmenneske, på Facebook eller i en SMS. På mange måder holder vi med vore ord til andre mennesker og vor attitude lidt af deres liv i vore hænder og derfor har vi med ordets magt også et ansvar, vi ikke kan løbe fra. Og i vores højteknologiske tidsalder kan der være en hård tone mellem mennesker, hvor der egentlig ikke er nogen videre grund til, at det skal være sådan. Vil vi, inspireret af Ordet der bryder med mørket, vandre på livets forårssti, eller vil vi tale hinanden ned i en svinesti? Vore ord til hinanden har magt, lad os bruge dem til at tale hinanden op i livet og videre ind i foråret. Med varme forårshilsner ønsker Redaktionen god læselyst. 2

3 Jakob Thorup Jensen Ordet har magt! PRÆSTENS KLUMME Siden sidste kirkeblad har vi fejret jul, nytår vinteren er så småt på tilbagetog og det spirende forår melder, forhåbentlig, snart sin ankomst. Temaet for dette kirkeblad er om Ordet Ordet, som har magt! Ordet er i kristen henseende en afgørende størrelse; i Johannesevangeliet hører vi om hvorledes Ordet kommer til verden i skikkelse af Kristus, og at Ordet sejrer over mørket, som aldrig skal få ret med eller magt over det. At netop dette Ord var til før verden, før tiden, før os, men kommer til os med lys, med glæde og med liv! I al kristendom er det den grundlæggende fortælling om Jesus Kristus, der som Guds søn kommer til verden, lever og dør som menneske, men opstår påskemorgen for os! Ordet om Kristus er derfor helt grundlæggende ordet om Livet! Om det uendelige der kommer til det endelige, bryder ind i tiden, i historien - også vores! Ordet her er ikke blot en fjern abstraktion, man kan sidde og filosofere over på universitetet. Ordet, som kommer til os, har også betydning for os og hvordan vi lever vores liv sammen! For Ordet taler til os om at være barmhjertige og nådige overfor vor næste at vi skal elske vor næste som vi elsker os selv! Når ordet er temaet for dette blad, skyldes det også at Ordet fra Gud, tales videre gennem os og den måde vi omgås hinanden på og de ord vi taler til hinanden. Og sommetider har Ordet trange kår! De ord vi går og siger til hinanden har nemlig magt og betydning, både positivt, men også i negativ henseende! Det er ikke uden grund, at sætningen Ordet skaber, hvad det nævner rummer en både dyb og nærværende sandhed! For taler vi ordentligt om og til hinanden? Prøver vi på at tale hinanden op, eller er vi ligeglade og søger vi at tvære hinanden ned i skidtet med rygtespredning og ukvemsord. Jeg tror, at vi alle sammen har prøvet at blive såret af ord, der er blevet sagt, enten tilsigtet eller utilsigtet, og har mærket, hvor ondt det kan gøre! Jeg tror også, at vi alle er kommet til at såre et medmenneske med ord. Det kan godt være at vi ikke mente det så slemt, eller vi havde en hel anden mening med dét, vi sagde. Men den måde det blev modtaget på gjorde altså ondt, det kunne vi se! Betragtningerne her kan lyde helt banale, men den hårde tone fylder meget. Hvor ofte er vi ikke vidne til hårde ord, der lige falder i forbifarten, enten til ekspedienten, hvor varen går ind til en forkert pris, eller i trafikken, hvor en cyklist giver fingeren og råber noget grimt efter en ældre mand, der i sin bil kører frem for grønt, mens cyklisten var på vej over for fuldt rødt! Skyldes det vores tankeløshed, er vi for pressede i en travl hverdag eller er det bare blevet sådan, at vi kan tale som vi har lyst? Spørgsmålet bliver jævnligt rejst, om vi i ytringsfrihedens navn kan tillade os at sige hvad som helst, såre og gøre nar? Om vores frihed er helt uden ansvar og gælder ubegrænset, blot vi sidder bag en skærm og bruger et tastetur sammen med vores frihed? Et enkelt ord på Facebook eller i en sms kan være afgørende for om dagen bliver god eller ond. På mange måder er kommunikationen i dag blevet grænseløs. Vi kan med et enkelt klik Skype os næsten hvorhen vi vil i verden! Men den måde vi taler og omtaler hinanden på er også blevet næsten grænseløs, for vi tillader os mere og mere. For få år siden var der en meget sigende reklame, hvor mottoet var: Tal ordentligt det koster ikke noget. Her følger vi en kædereaktion af hårde ord, der bliver ved med at køre i kredsløb blandt mennesker, indtil den bliver brudt af en kvinde der med en lille bitte smule overskud, stopper den dårlige, nedadgående spiral. I reklamen følger vi først en mor der, med sin søn i hånden og med en barnevogn, går over vejen i et fodgængerfelt. En vred billist råber af dem med en hel del ord, som jeg ikke skal gengive her, at de skal se at komme over, så 3

4 han kan komme videre. Moren og drengen bliver synligt påvirkede af det, men da de kommer over vejen, kører en ung mand på et skateboard tæt på dem, og moren reagerer ligesom den vrede bilist og råber op. De går lidt videre hen ad fortovet og da en mand uforvarende kommer til at stille en kasse foran drengen, har han, drengen, lært lektien og alle ukvemsordene! Sådan kører reklamen videre, indtil vi møder kvinden, som siger: Kom, går du ikke med ud til frokost, selvom hun først blev mødt uvenligt med et hårdt ord! Pointen er, at den hårde tone smitter, men også, at der sommetider skal ganske lidt til at finde den gode tone og overskuddet frem! Ordet har derfor magt. Den magt har vi alle, men med magt følger også et ansvar! Et ansvar vi må tage på os, fordi vi på den måde holder lidt af hinandens liv i hænderne! Det menneske vi møder og irriteres på, kan få ødelagt sin dag og nattesøvn ved de ord der kommer ud af munden på os. Men vi kan også redde dagen og nattesøvnen ved lige at tælle til 10, dreje af og så møde vores medeller modmenneske med overskud og, måske, en sjat humor. Indrømmet, så kan overskud være svært at finde i en presset dagligdag. Derfor kan det også være godt at høre om et Ord, der i sig selv er overskud! Hver søndag hører vi om Ordet i kirken. Og netop det Ord, som Johannesevangeliet taler om, ligger os på sinde. At Ordet ikke vil hårdheden, dumheden, og den kortsigtede retfærdighed, men vil nå længere med os! Ordet i skikkelse af Kristus vil (op)lyse for os på vores vej i hverdagen og i livet, at den magt vi har, skal forvaltes med omtanke og barmhjertighed, hvis ikke livet skal blive så hårdt som døde sten og grå beton. Lad mig runde min klumme af med ønsket om et godt, lyst og livbringende forår. Og husk: Tal ordentligt, det koster ikke noget, for Ordet har magt! KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOGNETS PRÆSTER Gitte Adelgaard Erik Kelstrup Jakob Thorup Jensen 4

5 PASTORATETS DELING Da Ormslev Kolt Pastorat efterhånden har vokset sig meget stort, er menighedsrådene i Ormslev og Kolt blevet enige om, at adskille pastoratet i to selvstændige pastorater. Adskillelsen er der blevet arbejdet på i det forgangne år. Forløbet kulminerende i et møde med biskop Kjeld Holm i november måned. Biskoppen har i et brev fra december 2014 besluttet, at Ormslev-Kolt Pastorat deles i to selv stændige pastorater og at delingen vil være gældende fra den 1. februar Biskoppens brev er vist her på siden. 5

6 KOLT Kolt menighedsråd VALG TIL MENIGHEDSRÅD, 2014 Kolt sogn deltager, sammen med ca. 60 andre, i et forsøg med nye valgformer for menighedsråd. Det forsøg vi deltager i, er en toårig valgperiode. Derfor har vi holdt nyvalg til menighedsrådet i november 2014, hvor der ellers først skulle være valg i Der var ikke stor udskiftning, men vi byder velkommen til tre nye medlemmer i rådet, hvoraf en har været indkaldt som stedfortræder i mere end et år. Daværende menighedsråd mente, at det er nemmere at rekruttere nye medlemmer, når valgperioden kun er to år; det er mere overskueligt. Det mener vi stadig, men hvilken konklusion Kirkeministeriet kommer til, ved vi endnu ikke. Menighedsrådets medlemmer er: Bo Jørgensen (formand) Edith Dyrholm (nyvalgt) Finn Guldmann Frode Larsen Hans Rehmeier Michael Mannsbro (nyvalgt) Per Wehner (nyvalgt) Tine Carlsson Tove Stenstrup Ulla Eising ALMENE TING FOR KOLT Lapi.hvad for en fisk? På Kolt Kirkegård blev der i slutningen af 2014 etableret et Lapidarium. Men hvad er et Lapidarium og hvorfor er det blevet etableret? Fra Wikipedia: Et Lapidarium er et område, oftest i forbindelse med en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten opstilles. Lapis betyder sten og et Lapidarium er en udstilling eller samling af sten. Lapidariet på Kolt Kirkegård skal ses i forlængelse af en lov fra 1986 der gjorde kirkegårdene til en del af den danske kulturarv. Loven skal sikre, at bevaringsværdige gravminder (gravsten) bliver registreret og bevaret for eftertiden. Arbejdet med Lapidariet blev påbegyndt i 2012 af Kolt Kirkes Kirkegårdsudvalg og kirkens graver. Flere løsninger for et Lapidarium blev diskuteret og undersøgt inden den endelige løsning blev valgt i sommeren 2014 og arbejdet kunne påbegyndes. Som en del af opgaven skulle der udvælges bevaringsværdige gravminder til Lapidariet. En ikke helt ligetil opgave. Blandt kriterierne for udvælgelsen af gravstenene var Gravsten for personer med betydning for egnen Tidstypiske gravsten for egnen og for kirkegården Gravsten med udsmykning eller inskription af særlig interesse Gravsten som har særlig kunsthistorisk interesse På Kolt Kirkes Lapidarium er der for øjeblikket opstillet 49 gravsten og Lapidariet er bestemt et besøg værd for den lokalhistorisk interesserede. Antallet af gravsten i Lapidariet forventes udvidet med et par stykker om året. Kolt Kirkes Lapidarium vil blive officielt indviet i foråret Dato og tidspunkt vil blive offentliggjort på Kolt Kirkes hjemmeside (www.koltkirke.dk/) og ved opslag i displayet ved SuperBrugsen i Kolt. GRAVSTEN PÅ KOLT KIRKEGÅRD KAN SES PÅ NETTET Menighedsrådet i Kolt har besluttet, at stille oplysninger til rådighed om gravsten på Kolt Kirkegård for alle interesserede på hjemmesiden Baggrunden herfor er, som beskrevet på hjemmesiden for Dk-gravsten: Projektet går ud på at bevare gamle gravsten for eftertiden som en del af den nationale kulturarv, inden gravstenene kasseres og bortskaffes. At hjælpe slægtsforskere i ind- og udland samt at gøre oplysningerne tilgæn gelige for andre med interesse for området. 6

7 For menighedsrådet har det været vigtigt, at gældende love bliver overholdt, når tekst og billeder bliver offentligt tilgængelige. Dk-gravsten har sikret dette og skriver blandt andet: Hos Dk-gravsten vises der ikke gravsten med personer der er døde inden for de sidste 10 år. Ifølge arkivloven fra 1. juli 2003, er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder at grave, der på søgetidspunktet er yngre end 10 år gamle, ikke vises ved søgning på pågældende person. DK-gravsten overholder reglerne fra Datatilsynet om databehandling på nettet. Teksterne på gravsten og fotograferingen af samme er gennemført i BABYSALMESANG i Kolt Kirke og Sognegård FØLGENDE FORVENTES KONFIRMERET I KOLT KIRKE 2015 Bededag den 1. maj kl v. Gitte Adelgaard Astrid Thiemer Nielsen Caroline Nygaard Thomsen Cecilie Vilcken Grøndal Cecilie Vinther Andersen Hannah Bechmann Zaupper Jens Sylvester Laurs Foged Jeppe Halling Borch Nielsen Jonas Holmen Reggelsen Jonas Torp Haagensen Mona Madani Jæger Pernille Stenstrup Pedersen Rikke Plougmann Laursen Simon Jøhnke Seeberg Tobias Rodkjær Godsk Viktor Stensgaard Lauridsen Bededag den 1. maj kl v. Gitte Adelgaard Cecilie Korsgaard Jensen Alberte Bloch Hansen Anne Irene Sand Andersen Christian Rohde Christoffer Richardy Hvitved Rasmussen Emil Obel Carstensen Emma Maria Tolstrup Freja Grønne Helene Mellergaard Jakob Riis Jensen Jimmy Hansen Jonas Lemming Vestergaard Karoline Stubbe Jørgensen Kasper Kirk Jensen Kirstine Marie Balling Radmer Martin Halling Borch Nielsen Maya Damkjær Nørgaard Nikoline Borlund Sara Schou Godsk Spalding Sebastian Aggerholm Gamst Smilla Bruun Christensen Tobias Marquart Bjerregaard Victoria Skovbølle Frezzolini Skønne babyer og mødre til babysalmesang. Babysalmesang for babyer fra 0-10 måneder og deres forældre. Der synges, lyttes, leges, danses og spilles gamle og nye børnesange, salmer, rim og remser ca. 45 min. i kirken. Babysalmesang kræver ingen stor sangstemme eller forhåndskendskab til kirken. Alle kan deltage og alle er velkomne. Efter programmet i kirken er der kaffe/te, frugt og hygge i sognegården. Nyt hold starter torsdag den 16. april fra kl og strækker sig over 7 torsdage. Pris for 7 gange er 150 kr., som betales første gang. Max 10 deltagere. Der startes hold igen torsdag den 3. september. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren mobil Søndag den 3. maj kl v. Jakob Thorup Jensen Mathilde Thrane Laubinger Mia Sandau Asta Marie Lyndgaard Olsen Jakob Kim Rasmussen Christian Grønne Rasmussen Celine Havbech Gregersen Elias Lilholt Cecilie Rod Greffer Thomas Ankjær Rasmussen Cathrine Øe Hollitsch Andy Emre Gencoglu Simon Bruun Petersen Magnus Høibjerg Magnus Huusom Haumøller Rasmus Abild Hansen Signe Damgaard Kampseth Johanne Lysdal Pedersen Cecilie Reuss Clausen Alexander Christensen Khawand 7KOLT

8 KOLT SPAGETTIGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Gudstjenesten henvender sig til børn i alderen 3-8 år, og vi vil synge børnesange, bede fadervor og få Guds velsignelse. Vi mødes i kirken kl og gudstjenesten varer ca minutter. Bagefter går vi over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs og hygger os! Børn er helt gratis, men voksne skal slippe med det beskedne beløb af 20 kr. Af hensyn til planlægningen bedes man tilmelde sig til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren på mail: Torsdag den 26. februar, med seneste tilmelding mandag den 23. februar Torsdag den 26. marts, med seneste tilmelding mandag den 23. marts Torsdag den 30. april, med seneste tilmelding mandag den 27. april Torsdag den 28. maj, med seneste tilmelding mandag d. 25. maj KOMMENDE ARRANGEMENTER MARTS FITNESS FOR SJÆLEN / MINDFULNESS- GUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 19. marts kl Ved Gitte Adelgaard og psykolog Mette Lund Jensen. For yderligere omtale se GUDSTJENESTE MED FROKOST & FORE- DRAG i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 22. marts kl Efter en let frokost efter gudstjenesten, vil Iben Krogsdal, der er én af vor tids dygtigste salmeforfattere, holde foredrag om sine nye salmer. Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk, så den bliver vedkommende i travle menneskers hverdag? Og hvordan kan nye salmer tale ind i det moderne menneskeliv? Undervejs i foredraget vil vi synge en række nye salmer, ligesom der vil blive mulighed for diskussion. Af hensyn til frokosten, der koster 50 kr., bedes man skrive sig på listen i våbenhuset eller tilmelde sig direkte via kirkens hjemmeside senest mandagen forud for arrangementet. APRIL PÅSKEMIDDAG, SKÆRTORSDAG i Kolt Kirke og Sognegård Torsdag den 2. april kl Denne aften vil vi fejre gudstjeneste siddende ved et langt, dækket bord i kirkens midtergang. Efter gudstjenesten går vi i Sognegården, hvor vi fortsætter bordfællesskabet ved en let påskemiddag (pris inkl. 1 glas vin: 75 kr.). Tilmelding til påskemiddagen er nødvendig og sker på tilmeldingslisten i våbenhuset eller på kirkens hjemmeside - senest torsdag den 26. marts. PÅSKENAT, MIDNATSGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Lørdag den 4. april kl En stemningsfuld liturgisk gudstjeneste på grænsen mellem langfredags mørke og påskedags lys. Ved gudstjenestens begyndelse henligger kirken næsten i mørke, kun oplyst af levende lys. Men undervejs vokser lyset gradvist frem, indtil det ved midnat bryder endeligt igennem og vi kan hilse hinanden med det oldkirkelige jubelråb: Kristus er opstanden! Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden glædelig påske over et glas muskatvin og påskeæg i våbenhuset. 8

9 MAJ FOREDRAG MED ANJA RINGGREN LOVÉN i Kolt Sognegård Onsdag den 6. maj kl Børn i Nigeria beskyldes for at være hekse, når fx høsten slår fejl, et familiemedlem bliver sygt, eller når nogen mister deres arbejde. Børnene udsættes for grusom tortur, til de tilstår, hvorefter de udstødes af samfundet og må klare sig selv. Anja Ringgren Lovén fra Frederikshavn har startet et børnehjem under sin nødhjælpsorganisation, DINNødhjælp, hvor hun samler disse børn og sørger for, at de får mad, kærlighed og skolegang. DINNødhjælp arbejder ud fra det menneskesyn, at alle børn i verden har ret til mad og uddannelse samt til at leve et værdigt liv. Det er derfor Anja Ring - gren Lovéns hjertesag at hjælpe de afrikanske heksebørn til et liv med de samme rettigheder, som dig og mig. Organisationen er frivillig, og alle donationer går derfor 100 % til godgørende formål for at sikre fremtiden for disse børn og bekæmpe den overtro, der i første omgang er skyld i, at børnene bliver udstødt og tortureret. Entre 50 kr. som går til DINNødhjælp SOMMERKONCERT MED DE MUNTRE ANAKRONISTER i Kolt Kirke Onsdag den 27. maj kl Organist Lars Rosenlund Nørremark og slagtøjsspiller Frantz Klindt Nielsen har slået pjalterne sammen og præsenterer en anderledes og festlig koncert. Musikken vil danse sig igennem Europas musik mellem og 1700-tallet, hvor der vil blive aflagt besøg i Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland og Schweiz. Der vil være lystige og friske danse, rolige og indadvendte danse og der vil være krigsscenarier. Til koncerten tager de AV-udstyr med, således at publikum kan følge med i løjerne ved orglet, og Frantz tager al slags slagtøj med lige fra mellemøstlige trommer til profane båthorn. SIDEN SIDST I KOLT Frokost & Flygel, søndag den 8. februar 2015 Takket være en donation fra Købmand Herman Sallings Fond har Kolt Kirke været i stand til at erhverve et Schimmel flygel til sognegården. Instrumentet åbner op for lang række koncertmuligheder indenfor forskellige genrer. Søndag den 8. februar blev flyglet præsenteret ved en mindre koncert efter gudstjenesten. Der satses på, at vi her kan starte en ny arrangementstradition, som vil blive kaldt Frokost og Flygel. Vi vil gerne rette en stor tak til Købmand Herman Sallings Fond for at have gjort dette muligt. 9KOLT

10 ORMSLEV Ormslev Menighedsråd KATEDRALER og BYER langs RHINEN Sognerejse for Ormslev sogn og Århus Domsogn Den oktober 2015 Så er det blevet tid til endnu en fælles sognerejse for Århus Domsogn og Ormslev sogn. Vi har tidligere haft glæde af hinandens selskab på rejse ud i verden. Samværet vægtes højt. Hele turen, som denne gang vil følge Rhinen, foregår i fælles bus, og højskolesangbøgerne medbringes selvfølgelig. Rundvisninger foregår på dansk. Fra gammel tid har Rhinen været en af de store hovedfærdselsårer gennem Europa. Langs flodens bredder er der derfor vokset den ene markante by frem efter den anden. Og mange af disse byer byder på prægtigt katedralbyggeri. Det bliver en indtryksfuld rejse fra Karl den Stores Aachen i nord til underskønne Strasbourg i syd. Undervejs vil vi tage os tid til at se de store katedraler, bl.a. den berømte Kölner Dom, og gå på byvandringer i de smukke historiske byer. På turen er også indlagt et besøg på et gammelt kloster og en spændende vinsmagning med god mad. Og så vil vi besøge nogle af de mest betydningsfulde byer fra reformationskampen i 1520 erne: Worms og Speyer. Den sidste del af turen tager udgangspunkt i charmerende Strasbourg. Herfra drager vi blandt andet på tur ind i Alsace, hvor der vil blive lejlighed til at se det verdensberømte Isenheimeralter i Colmar. Der vil ligge foldere fremme i kirken og sognegården med nærmere oplysninger. Man er også velkommen til at kontakte sognepræst Erik Kelstrup for at høre nærmere. Men meld dig gerne hurtigt til. Allerede nu kan vi mærke, at interessen er stor. 10

11 KOMMENDE ARRANGEMENTER FEBRUAR FOREDRAG i Domkirkens lokaler, Kannikegade 12 Mandag den 23. februar kl Lektor i Kunsthistorie, Hans Jørgen Frederiksen: Romansk og gotisk arkitektur langs Rhinen bære. Per Petterson fik sit gennembrud med romanen Ud og stjæle heste fra 2004, og han modtog Nordisk Råds Litteraturpris for romanen Jeg forbander tidens flod i Foredraget her er en tolkende genfortælling af hans fremragende roman om Tommy og Jim, Jeg nægter fra I forbindelse med den fælles sognerejse for Ormslev sogn og Århus Domsogn (se side 10) arrangerer vi en række foredrag som optakt til turen. Foredragene er åbne for alle. Første foredrag er af Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet. Her skal vi se nærmere på den imponerende romanske og gotiske arkitektur, som er at finde langs Rhinen. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 24. februar kl Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til bidrag fra alle. Der er højt til loftet og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i februar er Alt må vige for natten af Delphine de Vigan. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 26. februar kl Sognepræst Marianne Frank Larsen: Tommy og Jim om Per Pettersons roman Jeg nægter Kvinder, der forlader deres mænd. Børn, der bliver svigtet. Mænd, der aldrig finder deres egne ben. Den norske forfatter Per Petterson tegner et dystert billede af menneskeliv i Norden i det 20. og 21. århundrede. Men samtidig skildrer han som ingen anden de venskaber og den uventede varme mellem mennesker, som alligevel gør, at tilværelsen bliver til at MARTS FOREDRAG i Stavtrup Sognegård Torsdag den 12. marts kl Nasar Khader: Kristendommen ifølge Khader I dette foredrag fortæller Nasar Khader om sit møde med kristendommen, og om hvordan hans opfattelse af den har ændret sig, efterhånden som han har fået større indsigt i den. Nasar Khader vil fortælle om de kristne tanker og budskaber samt placere dem i en dansk-historisk kontekst. I dag anser Nasar Khader sig selv for at være kulturkristen. Kristendommen har haft en enorm indflydelse på den danske kultur og de danske værdier. Værdier som ytringsfrihed, religionsfrihed og respekt for individet. Det er værdier, som han sætter meget højt. Entre kr. 50 FOREDRAG i Stavtrup Sognegård Mandag den 23. marts kl Lektor i historie Troels Rønsholdt: Karl den Store, det tysk-romerske rige og det store katedralbyggeri Optakt til sognerejsen. Åbent for alle. I dette foredrag vil Troels Rønholdt indføre os i den medrivende historie bag de berømte steder langs Rhinen. Vi skal høre om en meget afgørende 11ORMSLEV

12 ORMSLEV person i Europas historie, nemlig Karl den Store, der som den første germanske fyrste antog den romerske kejsertitel. Vi skal høre om det mægtige tysk-romerske kejserrige og dets storladne byggerier. PALMESØNDAG i Ormslev Kirke Søndag den 29. marts kl Ikke en palmesøndag uden frokost efter gudstjenesten i Ormslev Kirke! Også i år mødes vi til hyggeligt samvær i præstegårdens konfirmandstue. Maden er god og gratis, humøret højt og højskolesangbøgerne ligger fremme. Kom og vær med til at gøre en god dag endnu bedre. gennem tiden har fundet udtryk omkring de store katedraler. Poul Henning Bartholin vil også komme ind på nye kirkelige strømninger, som har deres udspring i domkirkerne rundt omkring i verden tidens katedralkristendom.. MAJ SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 7. maj kl Museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen: "Grundtvig på prærien - danske indvandrermiljøer i USA" APRIL AFTENGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Onsdag den 15. april kl Det giver en særlig stemning at holde gudstjeneste om aftenen og da ikke mindst, når luften har fået en snert af forår. Traditionen tro holder vi en lidt anderledes aftengudstjeneste i Ormslev Kirke i april måned. Vi vil fortrinsvis synge nye salmer, og kirkens kor og konfirmander fra sognet vil medvirke. FOREDRAG i Domkirkens lokaler, Kannikegade 12 Mandag den 27. april kl Domorganist Kristian Krogsøe: Kirkemusik og orgler langs Rhinen Domprovst Poul Henning Bartholin: Katedralkristendom historisk og aktuelt Optakt til sognerejsen. Åbent for alle. Denne aften vil vi høre et dobbelt foredrag. Først vil domorganist Kristian Krogsøe indføre os i musik- og orgeltraditionen i de store katedraler langs Rhinen. Herefter vil domprovst Poul Henning Bartholin fortælle om de særlige måder, hvorpå kristendommen Henrik Bredmose Simonsen vil fortælle den spændende historie om de grundtvigske kolonier, som blev grundlagt i årene på den amerikanske prærie. Her skulle danske indvandrere samles omkring kirke, skole, højskole, forsamlingshus og andelsforetagender, og herigennem skulle det danske sprog og danskheden bevares. Det lykkedes faktisk at skabe en række små lokalsamfund, hvor sang, foredrag, gymnastik, folkedans og grundtvigsk kristendomsopfattelse har været fælles arvegods i flere generationer. Stednavne som Askov, Tyler, Ringsted, West Denmark, Dannevang, Dagmar, Solvang og Dalum m.fl. vidner endnu i dag om forsøgene på at skabe grundtvigske lokalsamfund i USA. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 19. maj kl Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til bidrag fra alle. Der er højt til loftet og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i maj er Den anden hånd af Chris Cleave. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. Tilmelding og evt. bestilling af bog: Erik Kelstrup (tlf , mail: 12

13 SIDEN SIDST I ORMSLEV En veloplagt Anders Agger i et proppet Ormslev Borgerhus den 4. december. Vidste du, at Luthers teologi kan siges at være en Ordets teologi. Kristus er det ord der kommer fra Gud; han både viser, formidler og beskytter os mod Guds hellighed. Og ordet udgør også grunden for sakramenterne, dåb og nadver, for uden ordet består sakramenterne ikke. Bliv venner med din kirke på Facebook! Gruppen Ormslev Kirke informerer om særlige arrangementer. ORMSLEV FØLGENDE FORVENTES KONFIRMERET I ORMSLEV KIRKE 2015 Bededag den 1. maj kl v. Erik Kelstrup Asger Grønning Andersen Veronika Holt Arbjerg Tristan Dauberg Matilde Elene Hansen Rose Marie Stenholm Jepsen Thomas Dahl Johansen Sarah Helene Pjor Jäpelt Hanibal Joakim Møller Kieldsen Gustav Midtgaard Lauridsen Victor K Riise Alexander Leerbech Skousgaard David Kjærgaard Stubbe Teglbjærg Bededag den 1. maj kl v. Jakob Thorup Jensen Asger Vester Jøker Celine Engel Cille Ringberg Høegh Claire Johansen Elias Nordahl Nielsen Jona Nøhr Kvist Kristian Nielsen Kristine Elgaard Johnson Laura Sandfeld Andersen Mads Andersen Mads Frederik Okkerstrøm Malou Mørck Nordenhoff Malte Ströjer Grøfte Markus Burgdorf Mathias Gerdes Krath Rasmus Møller Christensen Sakarias Holm Hansen Signe Loft Jensen Silje Høeg Koch Simon Ersgard Andersen Sine Hougaard Sørensen Kennara Josef Hormes Søndag den 3. maj kl v. Erik Kelstrup Frederikke Cecilie Adolfsen Ninna Lise Andersen Lasse Boysen Bruun Jacob Bjerregaard Grønne Anna Riis Vogelius Hansen Jessica Nørager Haumann Nicolai A. Prentow Jæger Karoline Brøgger Kyndbøl Mathias Birk Madsen Michelle Dahlgreen Olsen Lucca Maya Pape Mathilde Haugaard Petersen Clara Andrea Wennerstrøm Radl Christian Østerhøj Rasmussen Sofie Kanstrup Sørensen Søndag den 3. maj kl v. Erik Kelstrup Lasse Lund Bertelsen Cecilie Vingborg Biilmann Kasper Bak Bodilsen Amanda Dandanell Bording Carl Emil Zaupper Breinholt Anna Brun Josephine Magaia Christensen Johanne Appelqvist Clarlund Jeppe Høgsted Julie Loft Jensen Mathias Szygenda Jensen Rune Rytter Kristensen Mathias Damsgaard Krogh Jesper Lunau Larsen Marie Rahbek Nisted Anton Troldtoft Pedersen Magnus Broby Rieks Camilla Schmidt Signe Mølgaard Skovdam Jacob Aasø Sæderup Isabella Kamp Sørensen Vigga Werner Zeuth 13

14 KIRKEBIL FOR ORMSLEV SOGN Til gudstjenesterne kl i Ormslev Kirke er opsamlingsstederne følgende; Kl Lokalcenter Søholm Kl Jarlsmindevej/Søskrænten Kl Stavtruphus på Stavtrupvej Kl Råhøjparkens fælleshus (ikke afgang før 10.05) Kl Ankomst til Ormslev Kirke Returkørsel fra kirken ca. kl Spørgsmål kan rettes til sognepræst Erik Kelstrup ( ). TAXA/KIRKEBIL Ældre og gangbesværede i Kolt Sogn er velkomne til at bestille en kirkebil både til gudstjenester og til andre kirkelige arrangementer. Bestil kirkebil på kirkekontoret tlf senest torsdag kl KIRKELIGE HANDLINGER (Godkendt til offentliggørelse) i Ormslev og Kolt kirker i perioden 1. oktober til 30. december DØBTE I ORMSLEV KIRKE Johanne Appelqvist Clarlund Christian Østerhøj Rasmussen Claire Olivia Duevang Rasmussen Julie Wander Laursen, Johan Wander Laursen Asta Friis Nielsen, Wilhelm Falsig Villas Graabek Villumsen, Karla Busk Reiffenstein Axel Lund Ager, Alberte Dixen Nørgaard Hugo Boeriis, Niels Alexander Lynggaard Naja Nørsøller Højen, Oscar Pilgaard Maja Kusk Bjergø, Christian Grølsted Kynde Tilda Sloth Vogensen, Johanne Schultz Bro Mille Gyrup Bisgaard DØBTE I KOLT KIRKE Mona Madani Jæger, David Romero Smidt Maria Madani Jæger, Amanda Fisker-Vinther Ludvig Rathe Andersson, Lasse Brok Pedersen Villads Bundgaard Holm, Svend Valdemar Wehner Alex Steenfeldt Aasted Vesterris, Alberte Jo Lang-Stobbe Hjalte Mørch Jørgensen, Clara Honoré Tilsted Vigga Mai Wied Juul, Sebastian Højmark Hovvang Mathilde Manø Hamborg, Malte Anker Viberg Mille Josefine Siemsen Iversen KOR Har man lyst til at prøve sine sangevner af i et hyggeligt og velfungerende damekor, er man velkommen til at lægge vejen forbi Stavtrup Sognegård, hvor vi hver onsdag kl øver til forskellige arrangementer. Der kræves ingen nodekundskab, men vi forventer en vis stabilitet. Man er velkommen til at komme og overvære prøverne og yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Dan Frunza på tlf MENIGHEDSRÅDSMØDER Menighedsrådsmøder i Ormslev, Stavtrup Sognegård kl Torsdag den 19. marts (regnskabsmøde) Torsdag den 16. april Mandag den 4. maj Torsdag den 11. juni. Menighedsrådsmøder i Kolt Sognegård kl Onsdag den 18. marts Torsdag den 16. april Torsdag den 7. maj Torsdag den 18. juni. VIEDE I ORMSLEV KIRKE Line Ingversen Pilgaard og Michal Pilgaard DØDE I ORMSLEV Aage Ebbehardt Mortensen Kirsten Harriet Christensen Birgit Derlich Nielsen Henrik René Dupont DØDE I KOLT Erik Dupont Hanna Frederikke Stryger Lunn Alma Johanne Mortensen Else Jensen Henning Groenland Erik Warberg Hanne Lind Kristensen Knud Aage Hansen 14

15 PRAKTISKE OPLYSNINGER Alle henvendelser vedrørende føds ler, dåb, vielser, dødsfald og attest - udstedelse bedes rettet til kordegnen. Kirkekontor Kordegn Erik Honoré Madsen Ormslev-Kolt kirkekontor Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf Åbningstider: Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Præster Sognepræst Gitte Adelgaard (kbf.) Kolt Præstegård Kunnerupvej 115, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Fredag fri I øvrigt efter aftale. Sognepræst Erik Kelstrup (kbf.) Ormslev Præstegård Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J Tlf Fredag fri I øvrigt efter aftale. Sognepræst Jakob Thorup Jensen Kunnerupvej 91, Kolt, 8361 Hasselager Mobil: Mandag fri I øvrigt efter aftale. Ormslev Kirkegård Graver Steen Sejersen Ormslev Kirke Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf Træffes tirsdag til fredag kl Kolt Kirkegård Graver Hanne Fensten Kolt Kirke Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf Træffes tirsdag til fredag, bedst mellem kl Organist (begge kirker) Organist Dan Frunza Pilegårdsvej 251, Kolt, 8361 Hasselager Mobil Mandag fri. Kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren Kolt Kirke Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf Ormslev Menighedsråd Formand Lene Arnholtz Jensen Rosendalvej 28, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf , mobil Kirkeværge Henning Hedegaard Råhøjvænget 22, 8260 Viby J Tlf Kasserer Lone Wesley Malm Søholmvej 7, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf Se i øvrigt: Kolt Menighedsråd Formand Bo Jørgensen Pilegårdsvej 77, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Kirkeværge Finn Guldmann P. Langs Vej 7, 8270 Højbjerg Tlf Kasserer Ulla Eising Pilegårdsvej 157, Kolt, 8361 Hassel ager, Tlf Se i øvrigt: Kolt Sognegård Kunnerupvej 113, Kolt, 8361 Hasselager Sognegårdsværtinde: Lene Toft Tlf Kaffe efter begravelse og bisættelse bestilles ved henvendelse til Lene. Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf tirsdag til fredag kl Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf FDF Århus 5. kreds Riisgården, Kunnerupvej 176 Bliv FDF'er hos os i Kolt/Hasselager. Du er velkommen til at kigge forbi om mandagen! Vi mødes alle mandag kl på Riis Gård. Kontakt: Renata Rasmussen Mobil: Mail: Se mere på vores hjemmeside: KFUM-Spejderne i Stavtrup. Til alle piger og drenge: Bliv spejder hos KFUM-spejderne i Stavtrup. Vi mødes hver onsdag i spejderhuset, Bispevej 27. Hvis du har lyst til at deltage så kom ned i spejderhuset en onsdag. FAMILIESPEJDER Første lørdag i hver måned kl Børn fra 4-6 år med forældre. ULVENE (1.-3. klasse) Onsdag kl JUNIOR (4. klasse) Onsdag kl SPEJDERE (5.-7. klasse) Onsdag kl SENIOR ( klasse) Onsdag kl Se også vores hjemmeside Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionen. Peder Rostgaard: Redaktionen i Kolt: Næste nummer udkommer den 1. juni 2015 Deadline er den 5. april 2015 Kirkebladet i Ormslev og Kolt sogne udgives af menighedsrådene og udkommer hvert kvartal. Redaktionen modtager gerne bi drag til bladet i form af debat - oplæg, artikler eller andet. 15

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kontaktoplysninger Sognepræst Kirkekontor Sekretær Sognepræst Kirke- og kulturmedarbejder Sognegårdsværtinde Organist Graver Kolt Menighedsråd

Kontaktoplysninger Sognepræst Kirkekontor Sekretær Sognepræst Kirke- og kulturmedarbejder Sognegårdsværtinde Organist Graver Kolt Menighedsråd September, oktober og november 2015 Kirkeblad for Kolt-Hasselager LYS I MØRKET SMUG SEPTEMBER MINIKONFIRMAND+ (4. KLASSE) Opstart september måned. Minikonfirmand+ er en kort fortsættelse af minikonfirmand,

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

O rm sle v Ko Jul lt sogne 12. årg a n g nr. 1 d ecembe r janua r februa r2015

O rm sle v Ko Jul lt sogne 12. årg a n g nr. 1 d ecembe r janua r februa r2015 Jul Ormslev Kolt sogne 12. årgang nr. 1 december januar februar 2015 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Kære læser Med dette nummer af Kirkebladet nærmer julen sig med hastige skridt, og vi har derfor

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1 Juni 2014 33. årgang S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

INDLEDNING. Guldkorn. Vi ses i kirken - og god læselyst...

INDLEDNING. Guldkorn. Vi ses i kirken - og god læselyst... INDLEDNING I dette nummer af kirkebladet har vi valgt at zoome ind på sammenhængen mellem krop og sjæl. I vor tid er dyrkelsen af kroppen nærmest blevet kult, ligesom den velproportionerede krop ses som

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Ordet og Ordene O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 2 ma rts apr il maj2013

Ordet og Ordene O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 2 ma rts apr il maj2013 Ordet og Ordene Ormslev Kolt sogne 10. årgang nr. 2 marts april maj 2013 Kirkebladet ORDET OG ORDENE Forsidebilledet viser Bjørn Nørgaards statue fra 2004 af Hans Tavsen. Den står i Viborg, hvor Hans Tavsen

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Sakramenter O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 4 sep tember oktober november2013

Sakramenter O rm s lev Kolt sogne 1 årgang n r. 4 sep tember oktober november2013 Sakramenter Ormslev Kolt sogne 10. årgang nr. 4 september oktober november 2013 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Der er da intet der er helligt! Disse ord kan man jævnligt høre, når en grænse for hvad

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere