O r m Ordet har magt s le v K o lt sogn e 12. å r g a n g n r. 2 m a r ts a p r il m a j

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O r m Ordet har magt s le v K o lt sogn e 12. å r g a n g n r. 2 m a r ts a p r il m a j 2 0 1 5"

Transkript

1 Ordet har magt Ormslev Kolt sogne 12. årgang nr. 2 marts april maj 2015 Kirkebladet

2 REDAKTIONEL INDLEDNING Ordet har magt er dette kirkeblads tema; de ord vi går og siger til hinanden er med til at bære livet både på godt og på ondt. Med dette kirkeblad befinder vi os i det spirende forår. På mange måder er foråret håbets og livets årstid, da vinteren er på tilbagetog og de grønne farver, fuglefløjt og solen får mere og mere magt. Noget andet der har magt er ordet. I kristen tradition betegnes Kristus som Ordet, der kommer til verden og bryder dødens mørke og lader livet, håbet spire frem, ligesom på en forårsdag. I Johannesevangeliet forkyndes det, at mørket aldrig vil få ret eller magt over Ordet, der som et livsmærke har sat det endegyldige tegn i verden for alle menneskers skyld. Men Ordet i skikkelse af Kristus vil også, at vi bruger vore menneskelige ord med omtanke, da vore ord også har magt. Jesus forkyndte kærlighed, ikke bare til Gud, men også til medmennesket. Vi har nemlig med vore ord et stort magtmiddel, hvor vi kan glæde og bygge op, måske endda redde dagen for et andet menneske med et ord. Men vi kan også det modsatte, nemlig nedbryde, tale hinanden ned i skidtet, og dette blot med et enkelt ord vi lader falde, enten direkte over for et medmenneske, på Facebook eller i en SMS. På mange måder holder vi med vore ord til andre mennesker og vor attitude lidt af deres liv i vore hænder og derfor har vi med ordets magt også et ansvar, vi ikke kan løbe fra. Og i vores højteknologiske tidsalder kan der være en hård tone mellem mennesker, hvor der egentlig ikke er nogen videre grund til, at det skal være sådan. Vil vi, inspireret af Ordet der bryder med mørket, vandre på livets forårssti, eller vil vi tale hinanden ned i en svinesti? Vore ord til hinanden har magt, lad os bruge dem til at tale hinanden op i livet og videre ind i foråret. Med varme forårshilsner ønsker Redaktionen god læselyst. 2

3 Jakob Thorup Jensen Ordet har magt! PRÆSTENS KLUMME Siden sidste kirkeblad har vi fejret jul, nytår vinteren er så småt på tilbagetog og det spirende forår melder, forhåbentlig, snart sin ankomst. Temaet for dette kirkeblad er om Ordet Ordet, som har magt! Ordet er i kristen henseende en afgørende størrelse; i Johannesevangeliet hører vi om hvorledes Ordet kommer til verden i skikkelse af Kristus, og at Ordet sejrer over mørket, som aldrig skal få ret med eller magt over det. At netop dette Ord var til før verden, før tiden, før os, men kommer til os med lys, med glæde og med liv! I al kristendom er det den grundlæggende fortælling om Jesus Kristus, der som Guds søn kommer til verden, lever og dør som menneske, men opstår påskemorgen for os! Ordet om Kristus er derfor helt grundlæggende ordet om Livet! Om det uendelige der kommer til det endelige, bryder ind i tiden, i historien - også vores! Ordet her er ikke blot en fjern abstraktion, man kan sidde og filosofere over på universitetet. Ordet, som kommer til os, har også betydning for os og hvordan vi lever vores liv sammen! For Ordet taler til os om at være barmhjertige og nådige overfor vor næste at vi skal elske vor næste som vi elsker os selv! Når ordet er temaet for dette blad, skyldes det også at Ordet fra Gud, tales videre gennem os og den måde vi omgås hinanden på og de ord vi taler til hinanden. Og sommetider har Ordet trange kår! De ord vi går og siger til hinanden har nemlig magt og betydning, både positivt, men også i negativ henseende! Det er ikke uden grund, at sætningen Ordet skaber, hvad det nævner rummer en både dyb og nærværende sandhed! For taler vi ordentligt om og til hinanden? Prøver vi på at tale hinanden op, eller er vi ligeglade og søger vi at tvære hinanden ned i skidtet med rygtespredning og ukvemsord. Jeg tror, at vi alle sammen har prøvet at blive såret af ord, der er blevet sagt, enten tilsigtet eller utilsigtet, og har mærket, hvor ondt det kan gøre! Jeg tror også, at vi alle er kommet til at såre et medmenneske med ord. Det kan godt være at vi ikke mente det så slemt, eller vi havde en hel anden mening med dét, vi sagde. Men den måde det blev modtaget på gjorde altså ondt, det kunne vi se! Betragtningerne her kan lyde helt banale, men den hårde tone fylder meget. Hvor ofte er vi ikke vidne til hårde ord, der lige falder i forbifarten, enten til ekspedienten, hvor varen går ind til en forkert pris, eller i trafikken, hvor en cyklist giver fingeren og råber noget grimt efter en ældre mand, der i sin bil kører frem for grønt, mens cyklisten var på vej over for fuldt rødt! Skyldes det vores tankeløshed, er vi for pressede i en travl hverdag eller er det bare blevet sådan, at vi kan tale som vi har lyst? Spørgsmålet bliver jævnligt rejst, om vi i ytringsfrihedens navn kan tillade os at sige hvad som helst, såre og gøre nar? Om vores frihed er helt uden ansvar og gælder ubegrænset, blot vi sidder bag en skærm og bruger et tastetur sammen med vores frihed? Et enkelt ord på Facebook eller i en sms kan være afgørende for om dagen bliver god eller ond. På mange måder er kommunikationen i dag blevet grænseløs. Vi kan med et enkelt klik Skype os næsten hvorhen vi vil i verden! Men den måde vi taler og omtaler hinanden på er også blevet næsten grænseløs, for vi tillader os mere og mere. For få år siden var der en meget sigende reklame, hvor mottoet var: Tal ordentligt det koster ikke noget. Her følger vi en kædereaktion af hårde ord, der bliver ved med at køre i kredsløb blandt mennesker, indtil den bliver brudt af en kvinde der med en lille bitte smule overskud, stopper den dårlige, nedadgående spiral. I reklamen følger vi først en mor der, med sin søn i hånden og med en barnevogn, går over vejen i et fodgængerfelt. En vred billist råber af dem med en hel del ord, som jeg ikke skal gengive her, at de skal se at komme over, så 3

4 han kan komme videre. Moren og drengen bliver synligt påvirkede af det, men da de kommer over vejen, kører en ung mand på et skateboard tæt på dem, og moren reagerer ligesom den vrede bilist og råber op. De går lidt videre hen ad fortovet og da en mand uforvarende kommer til at stille en kasse foran drengen, har han, drengen, lært lektien og alle ukvemsordene! Sådan kører reklamen videre, indtil vi møder kvinden, som siger: Kom, går du ikke med ud til frokost, selvom hun først blev mødt uvenligt med et hårdt ord! Pointen er, at den hårde tone smitter, men også, at der sommetider skal ganske lidt til at finde den gode tone og overskuddet frem! Ordet har derfor magt. Den magt har vi alle, men med magt følger også et ansvar! Et ansvar vi må tage på os, fordi vi på den måde holder lidt af hinandens liv i hænderne! Det menneske vi møder og irriteres på, kan få ødelagt sin dag og nattesøvn ved de ord der kommer ud af munden på os. Men vi kan også redde dagen og nattesøvnen ved lige at tælle til 10, dreje af og så møde vores medeller modmenneske med overskud og, måske, en sjat humor. Indrømmet, så kan overskud være svært at finde i en presset dagligdag. Derfor kan det også være godt at høre om et Ord, der i sig selv er overskud! Hver søndag hører vi om Ordet i kirken. Og netop det Ord, som Johannesevangeliet taler om, ligger os på sinde. At Ordet ikke vil hårdheden, dumheden, og den kortsigtede retfærdighed, men vil nå længere med os! Ordet i skikkelse af Kristus vil (op)lyse for os på vores vej i hverdagen og i livet, at den magt vi har, skal forvaltes med omtanke og barmhjertighed, hvis ikke livet skal blive så hårdt som døde sten og grå beton. Lad mig runde min klumme af med ønsket om et godt, lyst og livbringende forår. Og husk: Tal ordentligt, det koster ikke noget, for Ordet har magt! KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOGNETS PRÆSTER Gitte Adelgaard Erik Kelstrup Jakob Thorup Jensen 4

5 PASTORATETS DELING Da Ormslev Kolt Pastorat efterhånden har vokset sig meget stort, er menighedsrådene i Ormslev og Kolt blevet enige om, at adskille pastoratet i to selvstændige pastorater. Adskillelsen er der blevet arbejdet på i det forgangne år. Forløbet kulminerende i et møde med biskop Kjeld Holm i november måned. Biskoppen har i et brev fra december 2014 besluttet, at Ormslev-Kolt Pastorat deles i to selv stændige pastorater og at delingen vil være gældende fra den 1. februar Biskoppens brev er vist her på siden. 5

6 KOLT Kolt menighedsråd VALG TIL MENIGHEDSRÅD, 2014 Kolt sogn deltager, sammen med ca. 60 andre, i et forsøg med nye valgformer for menighedsråd. Det forsøg vi deltager i, er en toårig valgperiode. Derfor har vi holdt nyvalg til menighedsrådet i november 2014, hvor der ellers først skulle være valg i Der var ikke stor udskiftning, men vi byder velkommen til tre nye medlemmer i rådet, hvoraf en har været indkaldt som stedfortræder i mere end et år. Daværende menighedsråd mente, at det er nemmere at rekruttere nye medlemmer, når valgperioden kun er to år; det er mere overskueligt. Det mener vi stadig, men hvilken konklusion Kirkeministeriet kommer til, ved vi endnu ikke. Menighedsrådets medlemmer er: Bo Jørgensen (formand) Edith Dyrholm (nyvalgt) Finn Guldmann Frode Larsen Hans Rehmeier Michael Mannsbro (nyvalgt) Per Wehner (nyvalgt) Tine Carlsson Tove Stenstrup Ulla Eising ALMENE TING FOR KOLT Lapi.hvad for en fisk? På Kolt Kirkegård blev der i slutningen af 2014 etableret et Lapidarium. Men hvad er et Lapidarium og hvorfor er det blevet etableret? Fra Wikipedia: Et Lapidarium er et område, oftest i forbindelse med en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten opstilles. Lapis betyder sten og et Lapidarium er en udstilling eller samling af sten. Lapidariet på Kolt Kirkegård skal ses i forlængelse af en lov fra 1986 der gjorde kirkegårdene til en del af den danske kulturarv. Loven skal sikre, at bevaringsværdige gravminder (gravsten) bliver registreret og bevaret for eftertiden. Arbejdet med Lapidariet blev påbegyndt i 2012 af Kolt Kirkes Kirkegårdsudvalg og kirkens graver. Flere løsninger for et Lapidarium blev diskuteret og undersøgt inden den endelige løsning blev valgt i sommeren 2014 og arbejdet kunne påbegyndes. Som en del af opgaven skulle der udvælges bevaringsværdige gravminder til Lapidariet. En ikke helt ligetil opgave. Blandt kriterierne for udvælgelsen af gravstenene var Gravsten for personer med betydning for egnen Tidstypiske gravsten for egnen og for kirkegården Gravsten med udsmykning eller inskription af særlig interesse Gravsten som har særlig kunsthistorisk interesse På Kolt Kirkes Lapidarium er der for øjeblikket opstillet 49 gravsten og Lapidariet er bestemt et besøg værd for den lokalhistorisk interesserede. Antallet af gravsten i Lapidariet forventes udvidet med et par stykker om året. Kolt Kirkes Lapidarium vil blive officielt indviet i foråret Dato og tidspunkt vil blive offentliggjort på Kolt Kirkes hjemmeside (www.koltkirke.dk/) og ved opslag i displayet ved SuperBrugsen i Kolt. GRAVSTEN PÅ KOLT KIRKEGÅRD KAN SES PÅ NETTET Menighedsrådet i Kolt har besluttet, at stille oplysninger til rådighed om gravsten på Kolt Kirkegård for alle interesserede på hjemmesiden Baggrunden herfor er, som beskrevet på hjemmesiden for Dk-gravsten: Projektet går ud på at bevare gamle gravsten for eftertiden som en del af den nationale kulturarv, inden gravstenene kasseres og bortskaffes. At hjælpe slægtsforskere i ind- og udland samt at gøre oplysningerne tilgæn gelige for andre med interesse for området. 6

7 For menighedsrådet har det været vigtigt, at gældende love bliver overholdt, når tekst og billeder bliver offentligt tilgængelige. Dk-gravsten har sikret dette og skriver blandt andet: Hos Dk-gravsten vises der ikke gravsten med personer der er døde inden for de sidste 10 år. Ifølge arkivloven fra 1. juli 2003, er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder at grave, der på søgetidspunktet er yngre end 10 år gamle, ikke vises ved søgning på pågældende person. DK-gravsten overholder reglerne fra Datatilsynet om databehandling på nettet. Teksterne på gravsten og fotograferingen af samme er gennemført i BABYSALMESANG i Kolt Kirke og Sognegård FØLGENDE FORVENTES KONFIRMERET I KOLT KIRKE 2015 Bededag den 1. maj kl v. Gitte Adelgaard Astrid Thiemer Nielsen Caroline Nygaard Thomsen Cecilie Vilcken Grøndal Cecilie Vinther Andersen Hannah Bechmann Zaupper Jens Sylvester Laurs Foged Jeppe Halling Borch Nielsen Jonas Holmen Reggelsen Jonas Torp Haagensen Mona Madani Jæger Pernille Stenstrup Pedersen Rikke Plougmann Laursen Simon Jøhnke Seeberg Tobias Rodkjær Godsk Viktor Stensgaard Lauridsen Bededag den 1. maj kl v. Gitte Adelgaard Cecilie Korsgaard Jensen Alberte Bloch Hansen Anne Irene Sand Andersen Christian Rohde Christoffer Richardy Hvitved Rasmussen Emil Obel Carstensen Emma Maria Tolstrup Freja Grønne Helene Mellergaard Jakob Riis Jensen Jimmy Hansen Jonas Lemming Vestergaard Karoline Stubbe Jørgensen Kasper Kirk Jensen Kirstine Marie Balling Radmer Martin Halling Borch Nielsen Maya Damkjær Nørgaard Nikoline Borlund Sara Schou Godsk Spalding Sebastian Aggerholm Gamst Smilla Bruun Christensen Tobias Marquart Bjerregaard Victoria Skovbølle Frezzolini Skønne babyer og mødre til babysalmesang. Babysalmesang for babyer fra 0-10 måneder og deres forældre. Der synges, lyttes, leges, danses og spilles gamle og nye børnesange, salmer, rim og remser ca. 45 min. i kirken. Babysalmesang kræver ingen stor sangstemme eller forhåndskendskab til kirken. Alle kan deltage og alle er velkomne. Efter programmet i kirken er der kaffe/te, frugt og hygge i sognegården. Nyt hold starter torsdag den 16. april fra kl og strækker sig over 7 torsdage. Pris for 7 gange er 150 kr., som betales første gang. Max 10 deltagere. Der startes hold igen torsdag den 3. september. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren mobil Søndag den 3. maj kl v. Jakob Thorup Jensen Mathilde Thrane Laubinger Mia Sandau Asta Marie Lyndgaard Olsen Jakob Kim Rasmussen Christian Grønne Rasmussen Celine Havbech Gregersen Elias Lilholt Cecilie Rod Greffer Thomas Ankjær Rasmussen Cathrine Øe Hollitsch Andy Emre Gencoglu Simon Bruun Petersen Magnus Høibjerg Magnus Huusom Haumøller Rasmus Abild Hansen Signe Damgaard Kampseth Johanne Lysdal Pedersen Cecilie Reuss Clausen Alexander Christensen Khawand 7KOLT

8 KOLT SPAGETTIGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Gudstjenesten henvender sig til børn i alderen 3-8 år, og vi vil synge børnesange, bede fadervor og få Guds velsignelse. Vi mødes i kirken kl og gudstjenesten varer ca minutter. Bagefter går vi over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs og hygger os! Børn er helt gratis, men voksne skal slippe med det beskedne beløb af 20 kr. Af hensyn til planlægningen bedes man tilmelde sig til kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren på mail: Torsdag den 26. februar, med seneste tilmelding mandag den 23. februar Torsdag den 26. marts, med seneste tilmelding mandag den 23. marts Torsdag den 30. april, med seneste tilmelding mandag den 27. april Torsdag den 28. maj, med seneste tilmelding mandag d. 25. maj KOMMENDE ARRANGEMENTER MARTS FITNESS FOR SJÆLEN / MINDFULNESS- GUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 19. marts kl Ved Gitte Adelgaard og psykolog Mette Lund Jensen. For yderligere omtale se GUDSTJENESTE MED FROKOST & FORE- DRAG i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 22. marts kl Efter en let frokost efter gudstjenesten, vil Iben Krogsdal, der er én af vor tids dygtigste salmeforfattere, holde foredrag om sine nye salmer. Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk, så den bliver vedkommende i travle menneskers hverdag? Og hvordan kan nye salmer tale ind i det moderne menneskeliv? Undervejs i foredraget vil vi synge en række nye salmer, ligesom der vil blive mulighed for diskussion. Af hensyn til frokosten, der koster 50 kr., bedes man skrive sig på listen i våbenhuset eller tilmelde sig direkte via kirkens hjemmeside senest mandagen forud for arrangementet. APRIL PÅSKEMIDDAG, SKÆRTORSDAG i Kolt Kirke og Sognegård Torsdag den 2. april kl Denne aften vil vi fejre gudstjeneste siddende ved et langt, dækket bord i kirkens midtergang. Efter gudstjenesten går vi i Sognegården, hvor vi fortsætter bordfællesskabet ved en let påskemiddag (pris inkl. 1 glas vin: 75 kr.). Tilmelding til påskemiddagen er nødvendig og sker på tilmeldingslisten i våbenhuset eller på kirkens hjemmeside - senest torsdag den 26. marts. PÅSKENAT, MIDNATSGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Lørdag den 4. april kl En stemningsfuld liturgisk gudstjeneste på grænsen mellem langfredags mørke og påskedags lys. Ved gudstjenestens begyndelse henligger kirken næsten i mørke, kun oplyst af levende lys. Men undervejs vokser lyset gradvist frem, indtil det ved midnat bryder endeligt igennem og vi kan hilse hinanden med det oldkirkelige jubelråb: Kristus er opstanden! Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden glædelig påske over et glas muskatvin og påskeæg i våbenhuset. 8

9 MAJ FOREDRAG MED ANJA RINGGREN LOVÉN i Kolt Sognegård Onsdag den 6. maj kl Børn i Nigeria beskyldes for at være hekse, når fx høsten slår fejl, et familiemedlem bliver sygt, eller når nogen mister deres arbejde. Børnene udsættes for grusom tortur, til de tilstår, hvorefter de udstødes af samfundet og må klare sig selv. Anja Ringgren Lovén fra Frederikshavn har startet et børnehjem under sin nødhjælpsorganisation, DINNødhjælp, hvor hun samler disse børn og sørger for, at de får mad, kærlighed og skolegang. DINNødhjælp arbejder ud fra det menneskesyn, at alle børn i verden har ret til mad og uddannelse samt til at leve et værdigt liv. Det er derfor Anja Ring - gren Lovéns hjertesag at hjælpe de afrikanske heksebørn til et liv med de samme rettigheder, som dig og mig. Organisationen er frivillig, og alle donationer går derfor 100 % til godgørende formål for at sikre fremtiden for disse børn og bekæmpe den overtro, der i første omgang er skyld i, at børnene bliver udstødt og tortureret. Entre 50 kr. som går til DINNødhjælp SOMMERKONCERT MED DE MUNTRE ANAKRONISTER i Kolt Kirke Onsdag den 27. maj kl Organist Lars Rosenlund Nørremark og slagtøjsspiller Frantz Klindt Nielsen har slået pjalterne sammen og præsenterer en anderledes og festlig koncert. Musikken vil danse sig igennem Europas musik mellem og 1700-tallet, hvor der vil blive aflagt besøg i Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland og Schweiz. Der vil være lystige og friske danse, rolige og indadvendte danse og der vil være krigsscenarier. Til koncerten tager de AV-udstyr med, således at publikum kan følge med i løjerne ved orglet, og Frantz tager al slags slagtøj med lige fra mellemøstlige trommer til profane båthorn. SIDEN SIDST I KOLT Frokost & Flygel, søndag den 8. februar 2015 Takket være en donation fra Købmand Herman Sallings Fond har Kolt Kirke været i stand til at erhverve et Schimmel flygel til sognegården. Instrumentet åbner op for lang række koncertmuligheder indenfor forskellige genrer. Søndag den 8. februar blev flyglet præsenteret ved en mindre koncert efter gudstjenesten. Der satses på, at vi her kan starte en ny arrangementstradition, som vil blive kaldt Frokost og Flygel. Vi vil gerne rette en stor tak til Købmand Herman Sallings Fond for at have gjort dette muligt. 9KOLT

10 ORMSLEV Ormslev Menighedsråd KATEDRALER og BYER langs RHINEN Sognerejse for Ormslev sogn og Århus Domsogn Den oktober 2015 Så er det blevet tid til endnu en fælles sognerejse for Århus Domsogn og Ormslev sogn. Vi har tidligere haft glæde af hinandens selskab på rejse ud i verden. Samværet vægtes højt. Hele turen, som denne gang vil følge Rhinen, foregår i fælles bus, og højskolesangbøgerne medbringes selvfølgelig. Rundvisninger foregår på dansk. Fra gammel tid har Rhinen været en af de store hovedfærdselsårer gennem Europa. Langs flodens bredder er der derfor vokset den ene markante by frem efter den anden. Og mange af disse byer byder på prægtigt katedralbyggeri. Det bliver en indtryksfuld rejse fra Karl den Stores Aachen i nord til underskønne Strasbourg i syd. Undervejs vil vi tage os tid til at se de store katedraler, bl.a. den berømte Kölner Dom, og gå på byvandringer i de smukke historiske byer. På turen er også indlagt et besøg på et gammelt kloster og en spændende vinsmagning med god mad. Og så vil vi besøge nogle af de mest betydningsfulde byer fra reformationskampen i 1520 erne: Worms og Speyer. Den sidste del af turen tager udgangspunkt i charmerende Strasbourg. Herfra drager vi blandt andet på tur ind i Alsace, hvor der vil blive lejlighed til at se det verdensberømte Isenheimeralter i Colmar. Der vil ligge foldere fremme i kirken og sognegården med nærmere oplysninger. Man er også velkommen til at kontakte sognepræst Erik Kelstrup for at høre nærmere. Men meld dig gerne hurtigt til. Allerede nu kan vi mærke, at interessen er stor. 10

11 KOMMENDE ARRANGEMENTER FEBRUAR FOREDRAG i Domkirkens lokaler, Kannikegade 12 Mandag den 23. februar kl Lektor i Kunsthistorie, Hans Jørgen Frederiksen: Romansk og gotisk arkitektur langs Rhinen bære. Per Petterson fik sit gennembrud med romanen Ud og stjæle heste fra 2004, og han modtog Nordisk Råds Litteraturpris for romanen Jeg forbander tidens flod i Foredraget her er en tolkende genfortælling af hans fremragende roman om Tommy og Jim, Jeg nægter fra I forbindelse med den fælles sognerejse for Ormslev sogn og Århus Domsogn (se side 10) arrangerer vi en række foredrag som optakt til turen. Foredragene er åbne for alle. Første foredrag er af Hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet. Her skal vi se nærmere på den imponerende romanske og gotiske arkitektur, som er at finde langs Rhinen. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 24. februar kl Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til bidrag fra alle. Der er højt til loftet og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i februar er Alt må vige for natten af Delphine de Vigan. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 26. februar kl Sognepræst Marianne Frank Larsen: Tommy og Jim om Per Pettersons roman Jeg nægter Kvinder, der forlader deres mænd. Børn, der bliver svigtet. Mænd, der aldrig finder deres egne ben. Den norske forfatter Per Petterson tegner et dystert billede af menneskeliv i Norden i det 20. og 21. århundrede. Men samtidig skildrer han som ingen anden de venskaber og den uventede varme mellem mennesker, som alligevel gør, at tilværelsen bliver til at MARTS FOREDRAG i Stavtrup Sognegård Torsdag den 12. marts kl Nasar Khader: Kristendommen ifølge Khader I dette foredrag fortæller Nasar Khader om sit møde med kristendommen, og om hvordan hans opfattelse af den har ændret sig, efterhånden som han har fået større indsigt i den. Nasar Khader vil fortælle om de kristne tanker og budskaber samt placere dem i en dansk-historisk kontekst. I dag anser Nasar Khader sig selv for at være kulturkristen. Kristendommen har haft en enorm indflydelse på den danske kultur og de danske værdier. Værdier som ytringsfrihed, religionsfrihed og respekt for individet. Det er værdier, som han sætter meget højt. Entre kr. 50 FOREDRAG i Stavtrup Sognegård Mandag den 23. marts kl Lektor i historie Troels Rønsholdt: Karl den Store, det tysk-romerske rige og det store katedralbyggeri Optakt til sognerejsen. Åbent for alle. I dette foredrag vil Troels Rønholdt indføre os i den medrivende historie bag de berømte steder langs Rhinen. Vi skal høre om en meget afgørende 11ORMSLEV

12 ORMSLEV person i Europas historie, nemlig Karl den Store, der som den første germanske fyrste antog den romerske kejsertitel. Vi skal høre om det mægtige tysk-romerske kejserrige og dets storladne byggerier. PALMESØNDAG i Ormslev Kirke Søndag den 29. marts kl Ikke en palmesøndag uden frokost efter gudstjenesten i Ormslev Kirke! Også i år mødes vi til hyggeligt samvær i præstegårdens konfirmandstue. Maden er god og gratis, humøret højt og højskolesangbøgerne ligger fremme. Kom og vær med til at gøre en god dag endnu bedre. gennem tiden har fundet udtryk omkring de store katedraler. Poul Henning Bartholin vil også komme ind på nye kirkelige strømninger, som har deres udspring i domkirkerne rundt omkring i verden tidens katedralkristendom.. MAJ SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 7. maj kl Museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen: "Grundtvig på prærien - danske indvandrermiljøer i USA" APRIL AFTENGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Onsdag den 15. april kl Det giver en særlig stemning at holde gudstjeneste om aftenen og da ikke mindst, når luften har fået en snert af forår. Traditionen tro holder vi en lidt anderledes aftengudstjeneste i Ormslev Kirke i april måned. Vi vil fortrinsvis synge nye salmer, og kirkens kor og konfirmander fra sognet vil medvirke. FOREDRAG i Domkirkens lokaler, Kannikegade 12 Mandag den 27. april kl Domorganist Kristian Krogsøe: Kirkemusik og orgler langs Rhinen Domprovst Poul Henning Bartholin: Katedralkristendom historisk og aktuelt Optakt til sognerejsen. Åbent for alle. Denne aften vil vi høre et dobbelt foredrag. Først vil domorganist Kristian Krogsøe indføre os i musik- og orgeltraditionen i de store katedraler langs Rhinen. Herefter vil domprovst Poul Henning Bartholin fortælle om de særlige måder, hvorpå kristendommen Henrik Bredmose Simonsen vil fortælle den spændende historie om de grundtvigske kolonier, som blev grundlagt i årene på den amerikanske prærie. Her skulle danske indvandrere samles omkring kirke, skole, højskole, forsamlingshus og andelsforetagender, og herigennem skulle det danske sprog og danskheden bevares. Det lykkedes faktisk at skabe en række små lokalsamfund, hvor sang, foredrag, gymnastik, folkedans og grundtvigsk kristendomsopfattelse har været fælles arvegods i flere generationer. Stednavne som Askov, Tyler, Ringsted, West Denmark, Dannevang, Dagmar, Solvang og Dalum m.fl. vidner endnu i dag om forsøgene på at skabe grundtvigske lokalsamfund i USA. LITTERATURKREDS i Stavtrup Sognegård Tirsdag den 19. maj kl Litteraturkredsen ledes af sognepræst Erik Kelstrup, men der er plads til bidrag fra alle. Der er højt til loftet og vidt til væggene. Nye som gamle er velkomne. Bogen i maj er Den anden hånd af Chris Cleave. Det er muligt at låne et eksemplar af bogen. Tilmelding og evt. bestilling af bog: Erik Kelstrup (tlf , mail: 12

13 SIDEN SIDST I ORMSLEV En veloplagt Anders Agger i et proppet Ormslev Borgerhus den 4. december. Vidste du, at Luthers teologi kan siges at være en Ordets teologi. Kristus er det ord der kommer fra Gud; han både viser, formidler og beskytter os mod Guds hellighed. Og ordet udgør også grunden for sakramenterne, dåb og nadver, for uden ordet består sakramenterne ikke. Bliv venner med din kirke på Facebook! Gruppen Ormslev Kirke informerer om særlige arrangementer. ORMSLEV FØLGENDE FORVENTES KONFIRMERET I ORMSLEV KIRKE 2015 Bededag den 1. maj kl v. Erik Kelstrup Asger Grønning Andersen Veronika Holt Arbjerg Tristan Dauberg Matilde Elene Hansen Rose Marie Stenholm Jepsen Thomas Dahl Johansen Sarah Helene Pjor Jäpelt Hanibal Joakim Møller Kieldsen Gustav Midtgaard Lauridsen Victor K Riise Alexander Leerbech Skousgaard David Kjærgaard Stubbe Teglbjærg Bededag den 1. maj kl v. Jakob Thorup Jensen Asger Vester Jøker Celine Engel Cille Ringberg Høegh Claire Johansen Elias Nordahl Nielsen Jona Nøhr Kvist Kristian Nielsen Kristine Elgaard Johnson Laura Sandfeld Andersen Mads Andersen Mads Frederik Okkerstrøm Malou Mørck Nordenhoff Malte Ströjer Grøfte Markus Burgdorf Mathias Gerdes Krath Rasmus Møller Christensen Sakarias Holm Hansen Signe Loft Jensen Silje Høeg Koch Simon Ersgard Andersen Sine Hougaard Sørensen Kennara Josef Hormes Søndag den 3. maj kl v. Erik Kelstrup Frederikke Cecilie Adolfsen Ninna Lise Andersen Lasse Boysen Bruun Jacob Bjerregaard Grønne Anna Riis Vogelius Hansen Jessica Nørager Haumann Nicolai A. Prentow Jæger Karoline Brøgger Kyndbøl Mathias Birk Madsen Michelle Dahlgreen Olsen Lucca Maya Pape Mathilde Haugaard Petersen Clara Andrea Wennerstrøm Radl Christian Østerhøj Rasmussen Sofie Kanstrup Sørensen Søndag den 3. maj kl v. Erik Kelstrup Lasse Lund Bertelsen Cecilie Vingborg Biilmann Kasper Bak Bodilsen Amanda Dandanell Bording Carl Emil Zaupper Breinholt Anna Brun Josephine Magaia Christensen Johanne Appelqvist Clarlund Jeppe Høgsted Julie Loft Jensen Mathias Szygenda Jensen Rune Rytter Kristensen Mathias Damsgaard Krogh Jesper Lunau Larsen Marie Rahbek Nisted Anton Troldtoft Pedersen Magnus Broby Rieks Camilla Schmidt Signe Mølgaard Skovdam Jacob Aasø Sæderup Isabella Kamp Sørensen Vigga Werner Zeuth 13

14 KIRKEBIL FOR ORMSLEV SOGN Til gudstjenesterne kl i Ormslev Kirke er opsamlingsstederne følgende; Kl Lokalcenter Søholm Kl Jarlsmindevej/Søskrænten Kl Stavtruphus på Stavtrupvej Kl Råhøjparkens fælleshus (ikke afgang før 10.05) Kl Ankomst til Ormslev Kirke Returkørsel fra kirken ca. kl Spørgsmål kan rettes til sognepræst Erik Kelstrup ( ). TAXA/KIRKEBIL Ældre og gangbesværede i Kolt Sogn er velkomne til at bestille en kirkebil både til gudstjenester og til andre kirkelige arrangementer. Bestil kirkebil på kirkekontoret tlf senest torsdag kl KIRKELIGE HANDLINGER (Godkendt til offentliggørelse) i Ormslev og Kolt kirker i perioden 1. oktober til 30. december DØBTE I ORMSLEV KIRKE Johanne Appelqvist Clarlund Christian Østerhøj Rasmussen Claire Olivia Duevang Rasmussen Julie Wander Laursen, Johan Wander Laursen Asta Friis Nielsen, Wilhelm Falsig Villas Graabek Villumsen, Karla Busk Reiffenstein Axel Lund Ager, Alberte Dixen Nørgaard Hugo Boeriis, Niels Alexander Lynggaard Naja Nørsøller Højen, Oscar Pilgaard Maja Kusk Bjergø, Christian Grølsted Kynde Tilda Sloth Vogensen, Johanne Schultz Bro Mille Gyrup Bisgaard DØBTE I KOLT KIRKE Mona Madani Jæger, David Romero Smidt Maria Madani Jæger, Amanda Fisker-Vinther Ludvig Rathe Andersson, Lasse Brok Pedersen Villads Bundgaard Holm, Svend Valdemar Wehner Alex Steenfeldt Aasted Vesterris, Alberte Jo Lang-Stobbe Hjalte Mørch Jørgensen, Clara Honoré Tilsted Vigga Mai Wied Juul, Sebastian Højmark Hovvang Mathilde Manø Hamborg, Malte Anker Viberg Mille Josefine Siemsen Iversen KOR Har man lyst til at prøve sine sangevner af i et hyggeligt og velfungerende damekor, er man velkommen til at lægge vejen forbi Stavtrup Sognegård, hvor vi hver onsdag kl øver til forskellige arrangementer. Der kræves ingen nodekundskab, men vi forventer en vis stabilitet. Man er velkommen til at komme og overvære prøverne og yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Dan Frunza på tlf MENIGHEDSRÅDSMØDER Menighedsrådsmøder i Ormslev, Stavtrup Sognegård kl Torsdag den 19. marts (regnskabsmøde) Torsdag den 16. april Mandag den 4. maj Torsdag den 11. juni. Menighedsrådsmøder i Kolt Sognegård kl Onsdag den 18. marts Torsdag den 16. april Torsdag den 7. maj Torsdag den 18. juni. VIEDE I ORMSLEV KIRKE Line Ingversen Pilgaard og Michal Pilgaard DØDE I ORMSLEV Aage Ebbehardt Mortensen Kirsten Harriet Christensen Birgit Derlich Nielsen Henrik René Dupont DØDE I KOLT Erik Dupont Hanna Frederikke Stryger Lunn Alma Johanne Mortensen Else Jensen Henning Groenland Erik Warberg Hanne Lind Kristensen Knud Aage Hansen 14

15 PRAKTISKE OPLYSNINGER Alle henvendelser vedrørende føds ler, dåb, vielser, dødsfald og attest - udstedelse bedes rettet til kordegnen. Kirkekontor Kordegn Erik Honoré Madsen Ormslev-Kolt kirkekontor Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf Åbningstider: Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Præster Sognepræst Gitte Adelgaard (kbf.) Kolt Præstegård Kunnerupvej 115, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Fredag fri I øvrigt efter aftale. Sognepræst Erik Kelstrup (kbf.) Ormslev Præstegård Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J Tlf Fredag fri I øvrigt efter aftale. Sognepræst Jakob Thorup Jensen Kunnerupvej 91, Kolt, 8361 Hasselager Mobil: Mandag fri I øvrigt efter aftale. Ormslev Kirkegård Graver Steen Sejersen Ormslev Kirke Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf Træffes tirsdag til fredag kl Kolt Kirkegård Graver Hanne Fensten Kolt Kirke Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf Træffes tirsdag til fredag, bedst mellem kl Organist (begge kirker) Organist Dan Frunza Pilegårdsvej 251, Kolt, 8361 Hasselager Mobil Mandag fri. Kirke- og kulturmedarbejder Anette Berggren Kolt Kirke Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf Ormslev Menighedsråd Formand Lene Arnholtz Jensen Rosendalvej 28, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf , mobil Kirkeværge Henning Hedegaard Råhøjvænget 22, 8260 Viby J Tlf Kasserer Lone Wesley Malm Søholmvej 7, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf Se i øvrigt: Kolt Menighedsråd Formand Bo Jørgensen Pilegårdsvej 77, Kolt, 8361 Hasselager Tlf Kirkeværge Finn Guldmann P. Langs Vej 7, 8270 Højbjerg Tlf Kasserer Ulla Eising Pilegårdsvej 157, Kolt, 8361 Hassel ager, Tlf Se i øvrigt: Kolt Sognegård Kunnerupvej 113, Kolt, 8361 Hasselager Sognegårdsværtinde: Lene Toft Tlf Kaffe efter begravelse og bisættelse bestilles ved henvendelse til Lene. Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf tirsdag til fredag kl Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf FDF Århus 5. kreds Riisgården, Kunnerupvej 176 Bliv FDF'er hos os i Kolt/Hasselager. Du er velkommen til at kigge forbi om mandagen! Vi mødes alle mandag kl på Riis Gård. Kontakt: Renata Rasmussen Mobil: Mail: Se mere på vores hjemmeside: KFUM-Spejderne i Stavtrup. Til alle piger og drenge: Bliv spejder hos KFUM-spejderne i Stavtrup. Vi mødes hver onsdag i spejderhuset, Bispevej 27. Hvis du har lyst til at deltage så kom ned i spejderhuset en onsdag. FAMILIESPEJDER Første lørdag i hver måned kl Børn fra 4-6 år med forældre. ULVENE (1.-3. klasse) Onsdag kl JUNIOR (4. klasse) Onsdag kl SPEJDERE (5.-7. klasse) Onsdag kl SENIOR ( klasse) Onsdag kl Se også vores hjemmeside Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionen. Peder Rostgaard: Redaktionen i Kolt: Næste nummer udkommer den 1. juni 2015 Deadline er den 5. april 2015 Kirkebladet i Ormslev og Kolt sogne udgives af menighedsrådene og udkommer hvert kvartal. Redaktionen modtager gerne bi drag til bladet i form af debat - oplæg, artikler eller andet. 15

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Marts April Maj 2015 Gudstjenester, påske, foredrag, strikkeklub, Veteranklub, konfirmationer, koncerter, caféeftermiddag, blomsteraften, dukketeater

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2013 1. April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2013 1. April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2015 - 8. årgang juni - juli - august. Sommer i Danmark

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2015 - 8. årgang juni - juli - august. Sommer i Danmark Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2015 - 8. årgang juni - juli - august Sommer i Danmark Kloge ord Skrevet af Barbara Landmark Vi er efter påske, men da død og skyld følger os kirkeåret

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere