N.R LERCHES BOGBINDERI SKAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N.R LERCHES BOGBINDERI SKAGEN"

Transkript

1 ./>w' *;

2

3 I i%ri

4 N.R LERCHES BOGBINDERI SKAGEN

5 Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto

6

7 LUCIE HØRLYK DEN GAMLE PLANTAGE

8 DET SCHØNBERGSKE FORLAG AF SAMME FORFATTER UDKOM UNDER TROPESOL" fra dansk Vestindien MED OMSLAGSTEGNING AF AUGUSTA THEILL TO FORTÆLLINGER: NANNA JUDITH LIVET, DERUDE" FRA GENERALGUVERNØRENS DAGE" fortælling fra dansk VESTINDIEN MED OMSLAGSTEGNING AF R. BROSTRØM >v».

9 LUCIE HØRLYK n. DEN GAMLE PLANTAGE FORTÆLLING FRA DANSK VESTINDIEN MED OMSLAGSTEGNING AF GERHARD HEILMANN DET SCHØNBERGSKE FORLAG ERNST BIERBERG & MICHAEL H. JENSEN KØBENHAVN

10 ' GEORG 1ste Tusind I MCMIX J. COHENe BOOTRYKKERIEH A. BACH I

11 I. DEL SLÆGTEN

12

13 Isabella og Ferdinand af Spanien efter Kardinal DAJiménez' raad besluttede at gøre ende paa Maurernes herredømme, var hærledelsen deh imellem de to feltherrer Gonzalo de Cordoba og Gomez de la Vara. Og denne sidste var det, der ved sin snarraadighed og den magt, han ved personlige glansfulde egenskaber havde over tropperne, erobrede Granada og derved gjorde en ende paa krigen. Han modtoges af herskerparret med store æresbevisninger og fik som belønning overladt vide landstrækninger i sin hjemstavn Castilien. Men da Carl d. 5te arvede Spanien, afsatte Kardinal Jiménez og gjorde Adrian af Utrecht til medens han selv blev i statholder, Nederlandene, rejste den spanske adel sig i oprør, og Don Gomez, der flammede af harme over den tilføjede haan mod hans land, blev den selvfølgelige leder. Da Kong Carl indsaa sit misgreb, skyndte han sig til Spanien, smigrede for de vrede grander, gjorde indrømmelser paa alle punkter, og oprøret døde langsomt hen. Kun Gomez lod sig ikke formilde.

14 . 8 Han trak sig tilbage til sit forfaldne slot i Tierras de Campos og tog paa sit dødsleje det løfte af sine to sønner, Pablo og Juanitto, at de aldrig maatte gaa i Nederlænderens tjeneste. Paa den tid bragte søfarende folk mærkelige beretninger hjem til Spanien om de nye lande" Forunderlige, sagnagtige fortællinger gik fra mund lil mund. Og hos m.ange af den unge slægt omsattes den nedarvede krigslyst til udlængsler mod de fjerne kyster. 4de Maj 1530 gik Pablo og Juanitto Gomez ledsagede af 12 bevæbnede tjenere ombord paa kravellen Christobal Colon" *) for at sejle til Ny-Spanien. Juanitto sad under solsejlet med sin guitar og digtede ballader om eventyrlandet, hvor guld og ædle stene laa i huler, der gennem aartusinder vogtedes af en ildspyende drage. Ingen havde kunnet dræbe uhyret og løftet skatten. Men nu kom den kristne ridder. Han tænkte paa sin dame og St. Jago og løb den indviede klinge i dragens fraadende gab ; den sank død sammen for hans fod, og alle hulens skatte var hans. Pablo talte om det, han vilde gøre for sit land, naar han vendte hjem med sine rigdomme. Han vilde opdyrke stepperne ved Valladolid, han vilde fortrænge Nederlænderne og skaffe Spanien en flaade som aldrig før. Da Christobal Colon" paa vejen anløb Puerto *) Kristoffer Columbus.

15 : Rico, var hele øen i oprør. De spanske straffefanger havde gjort mytteri, Karaiberne havde styrtet sig over kolonisternes, og alt var brand, kamp og dødsskrig. Pablo og Juanitto ilede i land i spidsen for deres tjenere og skibets mandskab. Med al deres opsparede unge kraft og deres selvfølgelige dødsforagt kastede de sig over oprørerne og tvang dem til underkastelse. De vilde, der iagttagende havde trukket sig tilbage, skød deres pile af og tog flugten i lange spring. Befalingsmændene og planterne, der uden haab havde set en forsmædelig død imøde, tiljublede de fremmede deres tak. Da skibet skulde fortsætte sin rejse, sagde Pablo og saa til siden, som om han skammede sig Juanitto, tag du med til Peru og de andre steder, vi har hørt saa meget om jeg maa blive her med mine ; folk." Pablo, jeg har netop tænkt paa det samme! Men jeg synes, du skulde rejse videre! Husk alt det store, du vilde udrette, naar du kom hjem! Jeg kan lige saa godt digte ballader om det jeg aldrig ser ; maaske næsten bedre!", Saa bliver vi begge!" sagde Pablo. Vi køber et stykke jord, som vi kalder Tierras de Campos, og vi uddanner en hær, som skal udrydde disse knokkelstore abemennesker, der maa være en forglemt levning fra urtiden." For Guds Moder og vor ære!" sagde Juanitto

16 10 og kyssede heftet paa sin dolk, hvor slægtens vaaben stod indgraveret. For Guds moder og vor ære!" gentog Pablo og gjorde korsets tegn. Og saaledes gik det til at Pablo og Juanitto Gomez, dronning Isabellas yndlingspager, sønner af sejrherren fra Granada, mellem deres standsfæller de første i vaabenbrug og de smidigste til at digte en chansonette til en dames pris, at de slog sig ned som nybyggere i straffekolonien Puerto Rico.

17 . Skonnerten Thomæ-tidende for 7de august 1826 staar der i ISt. skibslisten over ankomne skibe : Fernando. San Juan, Puerto Rico. Kaffe og tobak. Længere nede i bladet, med smaatryk: Don Pedro Gomez med hustru, søn og slaver er ombord paa sit skib, skonnerten Fernando, ankommet til St. Thomas, hvor han agter at bosætte sig, idet de spanske autoriteter ved deres forordning om differentstolden paa indførte varer fra St. Thomas nedtrykker al handel paa Puerto Rico. Misfornøjelsen har længe gæret, og det har, efter hvad vi hører, voldet stor sorg, at den højt ansete planter har forladt øen, idet han har overdraget varetagelsen af købmandsforretningen og de udstrakte plantager til sine to ældste sønner. Aar 1830 finder vi navnet Gomez paa St. Croix. Af ejendomsregistrene ser man, at Eduardo Pablo Gomez har faaet skøde paa plantagerne La Reine" og Lillians Garden" Eduardo var yngste søn af Pedro og skulde efter dennes bestemmelse have overtaget handelshuset paa

18 . 12 St. Thomas, der i faa aar ved sine forbindelser paa Puerto Rico havde vokset sig stort og rigt men han hadede den mørke bod, der gik i ét med de dybe lagerrum. Han foragtede at spekulere for vinding, og han formaaede ikke at samle tankerne om tallene i de store protokoller. Han havde beundret sin fader, der syntes at gøre alt dette con amore, som en grand seigneur, der følger sine luner, men selv kunde han det ikke. Saa snart Don Pedro havde lukket sine øjne hans hustru var allerede død aaret efter familiens ankomst til St. Thomas solgte Eduardo forretningen og købte sig land paa St. Croix. Meget land vilde han have ; derfor købte han to ejendomme, hvis jorder laa paa hver side af én af øens hovedlandeveje. Til beboelse valgte han La Reine" Det store stuehus laa saa højt, at passaten kunde stryge ind over det. Rundt om huset var græs med spredte træer; men Eduardo lod træerne rydde. Bølgende sukkermarker vilde han have lige op til husets mure, og intet maatte bryde vinden eller det frie udsyn. Fra sit galleri saa han ned over vejen, der som et hvidt baand skar igennem alt det grønne og forsvandt i frugtplantagerne omkring byen, og han saa ud over havet, hvor disede omrids af øer langt borte tegnede sig som lave skybanker. Den dag Gomez' gods landede paa øen, kørte 12 kærrer fra middag til solnedgang frem og tilbage imel-

19 : 13 lem skonnerten og La Reine" ; og søndagen efter kom embedsmændene fra byen og planterne fra hele øen for at ønske velkommen. De sad i salen om det hvide marmorbord, hvis plade maalte 5 alen i tværsnit, og saa med undersøgende og vurderende blikke paa den nye mand. Spinkel og elegant var han, hurtig i sine bevægelser, hurtig i sin tale, med spillende livfuldhed i de tætsiddende sorte øjne og malende haandbevægelser, der snart understregede ordene og snart ligesom slettede dem ud. En livréklædt spansk mulat modtog de besøgende i galleriet, førte dem ind og blev staaende ved døren vogtende paa sin herres mindste vink. Det virkede underligt og fremmedartet ; men herren var heller ikke som de folk, der ellers kom til St. Croix for at søge lykken, og ingen fandt paa at kritisere. Planter Mac Welley, der havde gaaet 10 aar som underforvalter, og Jensen fra Annas Hope", der var en husmandssøn fra Falster, men som nu begge vidste med sig selv, at de var gentlemen og værd deres 1200 patacons, naar høsten vilde blive som de sidste to aar, de følte sig nu og da lidt i vilderede med deres store brune hænder og rettede sig i stolen, naar Gomez, der strøede sine muntre ord ligeligt ud over selskabet, henvendte sig til dem. Pludselig var der én, der rejste sig med øjnene stift mod et af de aabne vinduer og hviskede men højt, saa det lød over hele salen

20 Generalguvernøren! Hans herind!" 14 vogn! Den kommer Et par af embedsmændene tog ilfærdigt afsked. Nogle af planterne blev stramme i ansigterne, andre rettede febrilsk paa kalvekrøssene ; kun værten syntes at finde det ganske naturligt, at generalguvernøren kom paa visit kom paa visit hos en privatmand, som endnu ikke havde været hos ham. Det maa være, fordi han er spansk!" hviskede Købmand Brown af firmaet Brown & Aister" til byfogedfuldmægtigen. Jeg tror, han har lugtet penge!" hviskede denne tilbage. Han har en pokkers fin næse!" Gomez havde hilst paa den lille uniformerede herre med det gullige markerede ansigt med samme forekommende elskværdighed som paa sine andre gæster, og han forsøgte som før at binde det uensartede selskab sammen ved at kaste paradoksale paastande og spøgefulde udfald rundt i kredsen ; men nu viste det sig ugørligt, og snart talte han og generalguvernøren, som var de ene i stuen. Tilsidst kom de ind i en ivrig drøftelse af det fejlagtige ved toldlovene paa Puerto Rico, der havde drevet Pedro Gomez bort fra øen. Moderlandet misbrugte os," sagde Gomez, de sendte deres deputerede ud for at berige sig ved vore produkter." Ja dumt af moderlandet!" Guvernørens ene mundvig antydede et smil. Moderlande er altid dumme!"

21 15 Han rejste sig. Gomez," sagde han, rakte haanden ud og holdt de sorte, urohge øjne fast med sine egne stærke, graa, vi her paa St. Croix, vi er taknemlige for dumheden!" Excellence!" Et varmt skær lagde sig over Eduardos brune kinder, han bøjede sig hurtigt og kyssede den haand, der holdt hans. De tilstedeværende skævede til hinanden, men heller ikke dette kritiserede de. De tog hjem til deres hustruer og døtre og gav en beskrivelse af den nye ejer til La Reine", der fik disses tanker til at flagre som fangne fugle. I tre aar var regnen faldet saa rigelig, at sukkerrørene havde kunnet udfolde sig i hele deres saftige pragt; man havde næsten glemt, at der kunde komme tørtid. Hver planter fabrikerede sit eget sukker og udskibede det til høje priser. De, der for faa aar siden havde købt jord paa borg, de sad nu som holdne mænd. Denne let vundne velstand gav et vist prikkende overmod ; ingen vilde staa tilbage ; rigmændene fra igaar søgte at overgaa dem, der sad paa arvet grund ; og dog skilte selskabet sig ud i lag. Den danske embedsstand følte sig som overklassen. Embedsmændene var de styrende og de overlegne i kundskaber. De var kommet fra et land med

22 der., 6 gammel kultur til denne lille nybyggerø. Men de gamle kreolfamilier trak haanligt paa skuldrene. Hvorfor var de kommet? Fordi de havde været nobodies", ikke kunde trænge sig frem derhjemme, eller fordi de havde trængt sig for meget. frem og nu helst maatte forsvinde. Ved store festlige lejligheder mødtes alle under de mest slebne former, men i virkeligheden var der svælg mellem embedsstanden, og de nye folk" de gamle kreolfamilier Alle tre grupper vilde nu med selvfølgelighedens ret tilegne sig Eduardo Gomez. De Danske glemte at undersøge, om han havde virkelig dannelse, og om hans elementære kundskaber var i orden. Han holdt dem i aande ved sin uberegnelighed, ved sit dristige men altid graciøse vid. De gamle familier syntes, han burde høre dem til, han der selv var af kreolslægt, og de fortalte ham latterlige eksempler paa de Danskes mangel paa form" naar de kom til øen. Gomez lo af historierne, men fortalte dem aldrig videre. Han alene syntes ikke at bemærke svælgene mellem de tre grupper, eller han balancerede over dem som en søvngænger. Men i de kølige soveværelser, hvor solen holdtes ude af grønne jalusitremmer, og damerne i vide muslinstrojer laa i gyngestole og spiste frugt og søde tærter, eller ved drikkebordene om aftenen, hvor mæn-

23 ! 17 dene blandede deres rom og vand, der fortaltes lyssky historier om den nye planter. Havde man hørt denne sidste? Om jordemoderens Nitta? Man kunde næsten ikke tro det, men... Ja, altsaa : Han Gomez havde siddet sammen med guvernørens adjudant og planter Milling, og saa havde Milling sagt, at den kønneste kulørte pige paa øen var jordemoder Jacksons ældste datter Cathy. Adjudanten havde holdt paa, at den yngste, Nitta, var smukkere, og meningsudvekslingerne udartede til skænderi. Gomez havde spurgt, om de vilde bøje sig for hans dom. Ja, men han havde jo lige sagt, at han kendte ikke jordemoderens døtre. Nej, men nu skulde han gaa hen og se paa dem. Om han da ikke vidste, at det var over midnat? men en jordemoder maatte være forberedt paa Jo, forstyrrelser. Men Misserne Jackson var dydige piger. Saa meget desto bedre Gomez gik nynnende og sorgløst ned ad den maanelyse gade, fulgt i kort afstand af de to andre. Jordemoderen var en dame med stor selvfølelse, og nu om aldrig før skulde denne fremmede, der syntes ganske afstumpet i sine begreber om, hvad der kunde lade sig gøre, men som tilsyneladende slap godt fra alt ved sin glatte sorgløshed, nu skulde han endelig faa en dukkert, som han vilde mindes. Gomez trak i den udvendige klokke og ventede. En stemme raabte inde fra: Hvem der?" Planter Gomez fra La Reine"!" Lucie Horlyk: Den gamle plantage. 2

24 18 Et lille skrig, saa stilhed. Lidt efter blev døren aabnet paa klem. og en dyb kvindestemme spurgte: Er der nogen, der trænger til mig?" Ja, Madame; jeg!" Døren blev aabnet helt; Gomez forsvandt ind. Adjudanten og planter Milling stod under galleriet og lyttede. Først talte Gomez paa sm hurtige maade; saa lo Mrs. Jackson med en stor, dyb latter, og saa var der en ung kvindestemme, der raabte noget, og lidt efter en anden, der lo, og saa talte Gomez igen, og nu lød det, som om det var paa vers. Efter en halv times forløb blev døren aabnet, og den dybe stemme sagde : Oh, Mr. Gomez, De er en stor skælm, men De er altid velkommen!" En lille hvid skikkelse fulgte med et par trin ned ad trappen men smuttede hurtigt ind igen, og døren blev lukket. Gomez fløjtede sagte; løjtnanten og Milling kom frem fra skjulestedet. De havde ganske glemt deres uenighed, nu følte de sig netop stærkt knyttede sammen. Det er for galt, dette her!" sagde adjudanten vredt. Tal ikke om det! Det har været mig en glæde at kunne være de Herrer til tjeneste! Bliv ikke vred, Milling, løjtnanten havde ret: Nitta er henrivende og saa forekommende!" Gomez hilste dybt og forbindtligt og forsvandt gennem en lille laage ind i Mrs. Jacksons gaard. De to herrer havde ventet endnu en halv time, men han var ikke kommet tilbage. Ja, det kunde endda være, hvad det var med Nitta

25 . 19 Jackson, som var kulørt; men saadan som han havde danset spansk dans med stadthauptmandens frue! Og naar han red med den franske guvernante, red de altid ind imellem sukkermarkerne, hvor ingen kunde se dem. Oh, det var virkelig shocking! Men naar Gomez selv kom tilstede, blændende, munter, interesseret til alle sider, saa glemte man de forargelige historier, de gled ud af bevidstheden og tegnede sig kun som en taageagtig, let mystisk, men ret flatterende baggrund for Spanieren fra La Reine" Hans navn sattes i forbindelse med mindst ti kvinder. Der fortaltes bag de lukkede jalusier under megen og overmodig latter om en værdig frue, der havde spurgt ham, efter at han i tre dage i træk var redet fra La Reine" til Westend for at kurtisere hendes datter, hvad slags hensigter han havde? Og han havde svaret med haanden paa hjærtet og et ærbødigt buk : Meget smukke hensigter. Madame, men ikke ægteskabelige!" Aldrig lød der klager over, at han havde bedraget nogen, at han havde lovet uden at holde. Eduardo Gomez købte ikke kvindegunst ved løfter. Men mødrene rystede paa deres kappeprydede hoveder og sagde : Han er en farlig mand ; man vente noget reelt af ham!" Saa kom der en tid, aldrig kan hvor Gomez' vogn aften efter aften holdt i Kingstreet udenfor Regeringsraad Berners hus. Naturligvis," sagde damerne og viftede sig stærkt. Jenny er jo ny!"

26 ! 20 Jenny var 18 aar og var Uge kommet fra Danmark, hvor hun havde faaet en omhyggelig, lidt pedantisk opdragelse hos sin farbroder, Professor Berner. Hun syntes selv, at hun var klog og moden ; hun havde lært og læst meget, og forstaaet det. Hendes onkel havde engang sagt, at hun havde stringent tænkeevne" ; men nu følte hun sig usikker og kejtet, for alt det, der i hendes onkels kreds havde haft værd, det betød her slet intet. Mest følte hun det, naar hun var sammen med Gomez. Alene det, at hun ikke kunde møde hans blik Hun syntes, hans øjne brændte hendes legem.e, og det var hende et ubehag. Saa kom han med sine akrobatiske indfald og udfald, der saa grelt viste hans hurtighed og hendes tunghed ; hun mærkede, at han ansaa hende for en lille indskrænket person, og det harmede hende, for alt hans var jo kun overfladiskhed uden dybde og kundskab. Nu og da saa hun hurtigt op, flammende rød, og sagde et eller andet, der skulde beskæmme ham, men kæmpende maatte hun igen sænke øjenlaagene ; og saa lo han og bøjede sig tæt hen over hende. Og hun kunde ikke rejse sig og som hun næppe turde aande. ikke se op; det var, Men én dag blev hun saa vred paa sig selv, at hun kunde se lige paa ham og sige det hun vilde. Men han hørte slet ikke efter ordene, han bøjede sig blot frem og hviskede ind i hendes ansigt : Jeg vil se de øjne de kolde, blaa jomfruøjne blive sorte og hede! Jeg vilje, der er en vej!" vil det, Jenny, og hvor der er en

27 21 En stikkende angst greb Jenny, hun rejste sig, følte Gomez' arm om sig, men snoede sig fri og gik hurtigt ud af stuen. Gomez sad lidt og drejede paa sin moustache ; han var vis paa, at hun vilde komme tilbage ; men hun kom ikke. Saa gik han hen paa regeringsraadens kontor og anholdt om Miss Jennys haand. Da Jenny som Gomez' hustru drog ind i det store stenhus paa La Reine". følte hun, at alle selv hendes forældre ansaa hende for ganske uværdig til en saadan lykke. Hun vovede ikke at sige, at hun ikke var glad, at hun følte sig krænket af Gomez' ubeherskede attraa og fuldstændige ligegyldighed overfor hendes væsens inderste. Hun knugedes til tavshed af den nimbus, der omgav ham, og hun følte sig af alle trykket ned paa en skammel ved hans fødder, og hun mægtede ikke i de andres bevidsthed at tilkæmpe sig nogen højere plads, skønt hun vidste, den tilkom hende. Men naar Gomez sammen med fremmede ved sin lyriske veltalenhed og sin elskværdige paagaaenhed samlede alles opmærksomhed som i et brændglas, saa sad hun og hævdede sig selv paa hans bekostning. Om ham vilde Onkel Berner aldrig have sagt, at han havde stringent tænkeevne. Hun gad vide, om

28 22 han i det hele taget anede, at der var noget til, der hed logik. Var der ingen fremmede tilstede, var Gomez faamælt. Han kunde ligge i timer i sin lærreds flugtstol og lade røgen fra sin Puerto-Rico-cerut langsomt sive ud gennem de fine næseflige. Naar gæsterne forlod La Reine", lukkede han ikke blot af for vinkælderen han drak kun vin i selskab men han lukkede af for sit vid, sin interesserethed og sin smittende livsglæde. Selv sit ansigt lukkede han af for; det faldt ham ikke ind at smile, naar det var hverdag. At Fru Jenny var den eneste, han ikke havde blændet eller erobret, forstod han ikke, eller han brød sig ikke om det. Naar han havde giftet sig med hende, var det, fordi hendes bly modstand havde ægget ham, og han havde indset, at her mødte hans forførerkunst en hindring, som den ikke kunde sætte over fordi den var saa vigende. Da han havde kuet al modstand og følte sig som sejrherre, var dermed interessen ude af spillet. Da Fru Jenny forstod, at hun var frugtsommelig, knugede hun hænderne i hinanden og stønnede i pinefuld ydmygelse; hun følte sig som en voldtaget. At hun selv havde givet sig hen uden kærlighed, det kunde hun have baaret, men Eduardos stimandselskov med paafølgende ligegyldighed, den gjorde hendes tilstand til en brøde til en svidende skam. Da Mrs. Jackson efter en svær fødsel triumferende udbrød: En dreng, Ma'm! En dejlig dreng! Sin fa-

29 23 ders udtrykte billede!" da kneb Jenny øjnene fast sammen og ønskede, at hun maatte dø, eller at nogen vilde tage det barn bort. Hun syntes, det altid vilde minde hende om det, hun ikke taalte at mindes. Men Mrs. Jackson gentog, som om hun vilde ruske hende til bevidsthed: Men jeg siger Dem, Ma'm, han er et billede af sin fader!" og Jenny forstod, at hun nu skulde paatvinges stolthed over, at hendes barn lignede den mand, som hun hadede. Mrs. Jackson lagde den lille varme pakke i hendes arm, og hun maatte se. Et tyndt lag af silkefint sort haar dækkede det lille hoved, og ansigtet var ikke lyserødt som paa andre børn ; det havde en stærk brunrød farve, som var det brændt af solen. Det er det spanske blod," sagde Mrs. Jackson. Nu maa De lægge barnet til, Ma'm." Men den unge moder laa ubevægelig med det lille væsen løst i armen. Hun saa saa underlig ud, at Mrs. Jackson listede sig til at føle hendes puls. Men da jordemoderen var gaaet, bøjede Jenny sig over sit barn og stirrede som en hungrende paa det lille mørke ansigt. De rynkede, hovne øjenlaag bevægede sig og blev langsomt aabnede det var, som hendes blik tvang dem op og mellem to rækker fugtige, sorte vipper saa hun sin søns øjne, og de var blaa. Hun saa og saa. Jo de var blaa! Hendes bryst hævede sig, det steg og steg. Hun maatte stønne af smerte. Saa sank hun tilbage mod pu-

30 24 derne med det lille varme, pulserende barnelegeme knuget ind imod sig og græd, græd af vaandefuld lykke. I de aar, der fulgte, øgedes Gomez' rigdom bestandig, og generalguvernøren lod ham altid forstaa, at han som Spanier og hans ven indtog en særstilling paa øen. Gomez interesserede sig ikke for generalguvernørens planer om slaveriets ophævelse, han mente, at denne urealisable idé var generalens liebhaveri, som det havde været hans egen faders at drive handel ; men naar en fest var paa sin højde, naar mændene glemte at skjule deres tanker, og kvindernes øjne blev blanke og hede, saa løftede de to deres facetterede glas mod hinanden med en egen fostbroderlig samfølelse. De andre maatte til for at skabe festens mangfoldighed, men de to alene forstod sammen med vinen at indsuge feststemningens lyrik, at lade den sætte aanden og fantasien i svingning som en sansepirrende, skøn musik. Guvernøren holdt af at sidde tilbagelænet paa sin stol og høre den smukke sydlænding med de tætsiddende, funklende Gjne og de bevægelige næseflige tale i farvestraalende lignelser for damerne, disse lysende stjerner, disse rislende kildevæld i livets ørken," og Eduardos øjne duggedes af bevægelse, naar generalguvernøren mod festens slutning lagde sin arm om

31 . 25 hans skuldre og sagde paa spansk : er min ven og en født hidalgo!" Don Eduardo, du At Gomez overlod guvernøren penge, naar denne var i forlegenhed, var noget saa selvfølgeligt, at de straks begge havde glemt det, naar pengerullerne var passeret fra den enes haand over i den andens. Eduardo gjorde sammen med generalguvernøren en rejse til Danmark. Jenny og sønnen, Juan, var med. Han lejede et palæ, hvis port han lod bevogte af en majordomus, og han optraadte med en saa eksentrisk pragt, at befolkningen i København kaldte ham fyrsten fra Indien" Jenny saa med bitterhed, at selv Farbroder Berner lod sig blænde. Da hun og Eduaido besøgte ham, stod han forlegent og holdt slaabrokken sammen om sig og bukkede og gjorde mange undskyldninger ; og han kom lidt efter ind i sin fineste livkjole med crdensbaand i knaphullet, og Jenny syntes, hendes sidste holdepunkt gled bort. Men bagefter, da hun kom alene, fandt hun ham igen, fandt ham, som han havde staaet i hendes erindring. Hun talte ikke om sig selv og sine forhold, men om sin søn, om det vanskelige ved at opdrage børn i Vestindien, og det endte med, at den gamle professor lovede at tage sig af Juans opdragelse, hvis plantageejeren" vilde overlade det til ham. Men du ved, Jenny, jeg lever som en tarvelig borgermand!"

32 Du 26 Ja, Onkel, som en borgermand, der kun bryder sig om livets store værdier." Du ved, at jeg mener, at de 10 bud kan sammenfattes i dette ene : Du skal gøre din pligt!" Ja, og netop det bud vil jeg aldrig kunne indprente min søn i Vestindien. Der indbefattes de alle i det ene : skal gøre dig livet behageligt!" Men du, Jenny, vil du ikke savne din søn?" Fru Jennys øjne fyldtes med taarer, men hun pressede læberne fast sammen : Jo, Onkel, men jeg har ikke glemt den lære, jeg fik hos dig! Jeg maa gøre dette for Juans skyld. Jeg har hans faders samtykke." Da Eduardo efter en 9 maaneders rejse kom tilbage til La Reine", var det meste af hans formue brugt, men det bekymrede ham lidet, da høsten stod for døren og tegnede til at blive rigere end nogensinde. Han levede nu i sine glansfulde minder og lagde allerede planer til en ny Evropatur. Han sagde ikke mere saa ofte vi Spaniere", Danmark." men derimod hjemme i Efter som tiden led, blev beretningerne om hans store rejse" mere og mere eventyrlige. Naar han begyndte paa historien om den sorte hingst, som han havde købt af en cirkusdirektør han, Gomez, havde prøvet den i manegen, og direktøren havde sagt, at der fandtes ikke ved noget cirkus i Evropa en skolerytter med saa megen grace og anstand saa maatte Fru Jenny bide tænderne fast sammen for ikke at sige. at

33 : 21 ved den grove smiger havde manden faaet dobbelt saa meget for hesten, som den var værd. Men hun sagde det ikke. Aldrig gav hun sin bitterhed og sin opdæmmede foragt lov til at slippe ud. Eller rettere, hun kunde det ikke; det ulmede alt sammen i et krater, men manglede den tilstrækkelige sprængkraft til at skaffe sig luft. De korte breve fra Juan var de eneste lysglimt i hendes graa, glædeløse tilværelse. Han havde først haft privatlærer, men gik nu efter Onkel Berners raad i skole. Jeg skal lære at omgaas andre drenge, siger Onkel Berner, men det er for sent for mig at lære det nu, for mine jævnaldrende er børn og jeg er voksen. Til sommer vil jeg lære landvæsen hos Onkels fætter, og saa vil jeg købe en smuk gaard her i Danmark, og saa skal du komme og være hos mig." Eduardo skrev aldrig til sønnen, men han afsendte en betydelig pengesum efter hver høst. En Gomez maa kunne optræde standsmæssigt!" Naar nogen spurgte til Juan, sagde han, at han og føje- studerede videnskab hos en berømt professor, de til med et overbærende smil og en skuldertrækning Det synes nu at more ham!" Da oprøret brød ud i 48, sendte Gomez sin hustru ind til Chrlstianssted og stillede sig selv, sin forvalter og sin spanske tjener til tjeneste i militsen. Da han, efter at generalguvernoren havde prokla-

34 !, 28 meret friheden/'') kom hjem til La Reine", fandt han kun fire stenmure om en rygende askehob. Nu fulgte der en tid, der senere var som et tomt mørke i hans bevidsthed. Hans hjem, hans stolte stenhus ødelagt af en negerhob! Og generalguvernøren.. den mand, som han havde set op til, som den eneste paa øen, der som caballero" var ham ligestillet og i alle andre egenskaber var ham overlegen, han var flygtet, troløst, fejgt og det, der i Gomez' øjne næsten var det usleste forklædt som kvinde Da Fru Jenny, der havde hørt om ødelæggelsen, kom kørende hjem til plantagen, fandt hun sin mand i slap selvopgivelse foran ruinen. Hun fik ham til at stige op i sin faeton og kørte over til Lillians Garden" hvis stuehus stod delvis møbleret men ubeboet og derfor var undgaaet slavernes ødelæggelse. Her laa han i en stor, lidt havareret himmelseng og skiftedes til at rive sig i haaret, forbande sit arvede heltemod og græde som et barn over, at hans ven, hans store, forgudede ven, havde opført sig som en poltron. Fru Jenny skrev straks til sønnen, at han maatte komme hjem. Forvalteren paa La Reine", Mr. røde Johnson", som han kaldtes, stillede daglig paa Lillians Garden" for at faa Mr. Gomez i tale, men denne vilde ingen se, ikke høre om noget. Johnson kunde gøre, hvad han ansaa for rigtigt. Alt var i opløsning. Negrene, der nu vidste med ) Se Fra generalf;uvern»rens dage".

35 ; 29 sig selv, at de var frie, vilde tilbringe deres dag paa helt anden vis end tidligere. De løb sammen i hobe og drøftede det ufattelige, der var foregaaet, og som de selv ikke begreb. Kvinderne titulerede hinanden Missis", slog sig paa laarene og fortalte atter og atter om, hvordan the bokra"') dem" havde maattet neje sig. Megen rom var fra de ødelagte plantagebygninger bragt i forvaring, og landevejene vrimlede af drukne negre. Embedsmændene, der hidtil havde været undergivet én vilje nemlig generalguvernørens følte sig nu vankelmodige og utrygge og bange for at underordne sig hinanden. En hel maaned forløb, uden at der blev genoprettet orden. Negrene var syge af rom og af mangelfuld ernæring. De var vant til god forplejning og levede nu af stjaalne sukkerrør og frugter. De var, som uartige børn, der ingen modstand møder, trætte af at være uartige. De begyndte at flokke sig om deres ejere og spejde forventningsfuldt efter, at disse skulde anerkende de nye forhold og tage ledelsen. Endelig kom der en politiforordning, der paabød, at ingen neger maatte forlade den plantage, han tilhørte og derefter fulgte et regulativ for arbejdstiden og lønningen. De steder, hvor ejeren havde nogen myndighed, gled alt efter nogen tid næsten umærkeligt ind i de gamle tilstande. Der var ikke mere nogen Massa Ge- *) Hvide folk.

36 . ; 30 neral", der kunde klages til, og politiet ansaa det for formaalstjenligt at være tunghør overfor meldinger om anvendelsen af tamarindepisk og andre stærke midler. Og snart var markarbejdet i gang rundt om paa plantagerne. Kun paa La Reine" blev urolighederne ved. Johnson, der var præget af en ungdom i smaa kaar, fregnet, uskønt bygget, med store lemmer paa en tynd, senet krop, manglede ganske de egenskaber, der skulde til for at faa herredømme over oprørske negre han manglede det hensynsløse, det mandlig stærke, som racen har en næsten kvindelig trang til at bøje sig for. Rørene var svedne af paa markerne rundt om tomten, køerne blev ført bort og malkede, og svin og fjerkræ stjaalet. Fru Jenny søgte at tale til kvinderne, men ogsaa hun manglede den rette myndighed ; hun var aldrig rigtig blevet Mistress" paa La Reine" Kun de spanske husslaver forblev ganske upaavirkede af oprøret. Diego veg ikke fra sin herre, og gamle Nanitta overtog egenmægtig hans pasning. Naar Eduardo havde sine anfald af fortvivlelse, jamrede de med ham som grædekoner, og Fru Jenny gik nedenunder med sammenknebne læber og ældedes af sine egne bitre tanker. En morgen, da Diego kom ind, fandt han sin herre bevidstløs og med den ene mundvig trukket ned som

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

fører mig ud af sygehuset. De smider mig ind i bilen, og vi kører mod anstalten.

fører mig ud af sygehuset. De smider mig ind i bilen, og vi kører mod anstalten. Zombie I byen kunne man efterfølgende se Louisa gå tur med sin mor. Som et såret dyr, der fulgte efter sin ejer, altid med nakken bøjet, altid føjelig. Hun gik med små, trippende skridt, skiftede mellem

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Side 1. Dragen i søen. historien om sankt georg og dragen.

Side 1. Dragen i søen. historien om sankt georg og dragen. Side 1 Dragen i søen historien om sankt georg og dragen Side 2 Personer: Kongen Prinsesse Sila Georg Side 3 Dragen i søen historien om sankt georg og dragen 1 Dragen kommer 4 2 Fåret 6 3 Mørke skyer 8

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

I menneskets sidste stund vil det vende sig mod Gud. Eller forbande hans navn

I menneskets sidste stund vil det vende sig mod Gud. Eller forbande hans navn La Suprema I menneskets sidste stund vil det vende sig mod Gud Eller forbande hans navn 1 Fader Prometeus pustede lyset ud og henlagde alteret i tiltagende mørke. Den gamle mand bukkede hovedet i respekt

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

endda. Første gang var kun få dage efter, at det brød løs udenfor. Til at begynde med havde han troet, at stemmen kom udefra, fra en eller anden, som

endda. Første gang var kun få dage efter, at det brød løs udenfor. Til at begynde med havde han troet, at stemmen kom udefra, fra en eller anden, som 4. Forjættelsen Den fireogtyvende dag i den tredje måned, knap en måned efter, at de endelig havde fået lov at slippe ud af arken, var de fire huse færdige. At der ikke var tale om arkitektoniske mesterværker,

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Eva Egeskjold Kongens løgne

Eva Egeskjold Kongens løgne Eva Egeskjold Kongens løgne Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 4 Kongens løgne Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 4 Illustration

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Tekster: Ez 37,1-14, Kol 1,9b-14, Matt 9,18-26. Salmer. Rødding 10.30: 4, 66, 367, 68, 438, 236 v. 5, 406. Lihme 14.00: 4, 367, 66, 406

Tekster: Ez 37,1-14, Kol 1,9b-14, Matt 9,18-26. Salmer. Rødding 10.30: 4, 66, 367, 68, 438, 236 v. 5, 406. Lihme 14.00: 4, 367, 66, 406 Tekster: Ez 37,1-14, Kol 1,9b-14, Matt 9,18-26 Salmer Rødding 10.30: 4, 66, 367, 68, 438, 236 v. 5, 406 Lihme 14.00: 4, 367, 66, 406 Han mærkede klumpen i maven vokse sig stor og fylde hele bughulen ud.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere