I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER"

Transkript

1 FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING

2

3 INDLEDNING 3 FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK MANGE FORDELE Denne folder handler om, hvordan du håndterer miljøet, hvis du ejer en lille butik. Der er mange fordele ved en miljørigtig butik: Du gør et godt indtryk på kunderne og du har en billigere drift, fordi du for eksempel bruger mindre elektricitet og vand. Samtidig slipper du for unødige problemer med myndigheder og naboer. LOVEN SKAL OVERHOLDES Der findes love og regler om, hvordan miljøet i butikker skal håndteres og dem skal du overholde. Fødevareregion København og Miljøkontrollen besøger hver dag året rundt butikker for at sikre, at det sker. Hvis forholdene ikke er i orden, kan det give bøder. Så hvis du driver et pizzeria, en grønthandel eller en anden butik, skal du sætte dig ind i lovgivningen for at undgå problemer med myndighederne. Er du i tvivl om noget, kan du til enhver tid ringe til Miljøkontrollen og få gratis råd og vejledning. DET ER ENKELT Det lyder måske besværligt, men det er faktisk meget enkelt. Denne folder kan hjælpe dig, som driver en lille forretning eller restaurant til at få styr på miljøet. Her kan du læse om, hvordan du nemt sorterer affaldet, så glas/flasker, pap, papir og farligt affald ikke bliver smidt ud sammen med det almindelige affald. Det er både til gavn for dig og for miljøet. I folderen finder du også nogle råd til, hvordan du sparer på elektricitet og vand, slipper for skadedyr og om hvordan du undgår, at din butik generer naboer og andre. DU KAN FÅ HJÆLP Hvis du er i tvivl, kan du få hjælp af folk som kender reglerne. På side 11 i folderen kan du finde deres navne og adresser og på side 10 er der en tjekliste. Kan du svare ja til alle spørgsmålene i tjeklisten, så har du godt styr på miljøet i din butik. Læg folderen et sted, hvor du let kan finde den igen.

4 4 AFFALDSSORTERING / FRAKTIONER SÅDAN SORTERER DU AFFALDET Kom rigtigt af med dit affald. Her kan du læse om hvilke typer affald, der skal sorteres, og hvordan det skal smides ud. Affald der sorteres kan ofte bruges igen. På den måde sparer du tid og penge men du hjælper også med til, at vi alle får en renere luft og jord samt bedre sundhed. PAP Pap skal i papcontaineren, så det kan bruges til at lave nyt pap af. SKAL SORTERES: Karton Bølgepap Emballager af ren pap. SKAL SMIDES UD SAMMEN MED RESTAFFALDET: Pizzabakker med rester af pizza Pap der er belagt med plast (for eksempel mælkekartoner og ringbind). Fold pappet mest muligt sammen så fylder det heller ikke op i din butik. Er der ikke en container i din gård, kan du aflevere pappet på genbrugsstationen. Har du mere end 10 kilo pap om ugen, skal du kontakte en af de transportører, som har en aftale med Miljøkontrollen. Listen over transportører kan du få ved at ringe til Miljøkontrollen. PAPIR Hvis papir bliver sorteret rigtigt, kan det genbruges til blandt andet avispapir, toiletpapir og æggebakker. SKAL SORTERES: Aviser Reklamer Ugeblade Telefonbøger. SKAL SMIDES UD SAMMEN MED RESTAFFALDET: Mælke- og juicekartoner Papir der er snavset eller beklædt med plast eller folie. Er der ikke en papircontainer i din gård, kan du aflevere papiret på genbrugsstationen. Har du mere end 20 kilo papir om ugen, skal du kontakte en af de transportører, som har en aftale med Miljøkontrollen. Listen over transportører kan du få ved at ringe til Miljøkontrollen.

5 GLAS OG FLASKER 5 Glas og flasker kan bruges igen mange gange, hvis de bliver sorteret rigtigt. SKAL SORTERES: Tomme flasker Drikkeglas Konservesglas Dressingflasker der er skyllede. SKAL AFLEVERES PÅ GENBRUGSSTATIONEN: Porcelæn Urtepotter Elpærer. Tomme glas og flasker skal afleveres i glascontaineren eller på genbrugsstationen. Har du mere end 100 tomme flasker og glas om måneden skal du kontakte en af de transportører, som har en aftale med Miljøkontrollen. Listen over transportører kan du få ved at ringe til Miljøkontrollen. FARLIGT AFFALD Giftige stoffer fra det farlige affald kan skade miljøet. Derfor må det ikke smides i beholderen sammen med almindeligt affald eller hældes i kloakken. Rengøringsmidler Batterier Medicinrester Medicinemballage Elektronik. Farligt affald skal afleveres til Miljøbilen, på genbrugsstationen eller til viceværten, hvis du har aftalt en særlig ordning. Du er altid velkommen til at ringe til Miljøkontrollen, hvis du er i tvivl om du har farligt affald, og hvor du skal gøre af det. JERN OG METAL Jern og metal må ikke smides ud sammen med det almindelige affald, da det ødelægger forbrændingen. Desuden kan jern og metal bruges igen, hvis det bliver sorteret fra restaffaldet. Konservesdåser Kageemballage Værktøj og køkkenting af metal. I din butik kan du have en kasse stående, som du smider dåser og andet metal i.aflever kassen til genbrugsstationen, når den er fyldt.

6 6 AFFALDSSORTERING / SÆRLIGE OMRÅDER OLIE OG FRITURERESTER De fleste små restauranter og grillbarer har olie- og friturerester og de må ikke hældes i kloakken. Har du mere end et par liter olie skal det hentes af en transportør, der har en aftale med Miljøkontrollen. Er du i tvivl, kan du enten ringe til Miljøkontrollen eller en af de miljøkonsulenter, som står på side 11. ORGANISK AFFALD Organisk affald kan være grøntsager, frugt, planter, afskårne blomster og madrester. Der er indsamling i nogle bydele i København, men de fleste har ikke mulighed for at aflevere denne type affald til kompost. Afskårne blomster må du dog gerne aflevere på genbrugsstationen. Slagteraffald må ikke smides i skraldespanden, men skal behandles på et særligt anlæg. Hvis du har en grønthandel eller en slagterbutik så ring til Miljøkontrollen eller en af miljøkonsulenterne på side 11 og spørg, hvordan du bedst kan komme af med dit organiske affald. RESTAFFALD Restaffald er almindeligt affald som hverken er miljøfarligt eller muligt at bruge igen. Det skal du komme i en plasticpose og smide i den almindelige beholder til dagrenovation. Hvis der er madrester i affaldet, skal posen være tæt og ordentligt lukket, så affaldet ikke lugter. FÆLLES AFFALDSBEHOLDER Din butik producerer muligvis store mængder affald. Og hvis du deler affaldsbeholderen med andre i ejendommen, så få klar besked fra udlejeren om, hvor stor en del du betaler over huslejen det står ikke i lejekontrakten. Hvis nogle af ejendommens andre beboere er utilfredse, så kontakt din administrator eller ejendomskontoret og prøv at tale med beboerne, så I kan finde en løsning alle kan leve med. BRUG GENBRUGSSTATIONEN På din lokale genbrugsstation kan du aflevere næsten al slags affald - dog ikke køkkenaffald og lignende. Husk, affaldet skal sorteres og afleveres i de rigtige beholdere og containere. Enkelte typer affald må kun afleveres i en vis mængde pr. dag. Er du i tvivl om adressen på din nærmeste genbrugsstation, eller om hvilke typer affald du kan aflevere, så ring til en af rådgiverne på listen på side 11.

7 ENERGISTYRING, LUGT OG STØJ 7 STYR ENERGIFORBRUGET I DIN BUTIK Har du overblik over, hvor meget elektricitet og vand du bruger? Hold øje med dit energi- og vandforbrug og undgå at bruge for meget. Skriv dit forbrug ned måned for måned og find ud af om det går op eller ned og hvorfor. Undgå spild af vand.tjek om dine vandhaner drypper eller om vandet i toilettet løber. Undgå unødig brug af elektricitet. Sluk lys og apparater, når du ikke er i et rum. Afrim fryseren og køleskabet jævnligt. Brug et termometer, så du undgår unødig lav temperatur. STYR LUGT OG STØJ I DIN BUTIK Generer du andre med lugt og støj fra din butik, så gør noget ved det. Hvis køleanlæg, ventilation eller køkkenmaskiner larmer, skal de monteres på gummimåtter eller hænges i dæmpende gummistropper. Ved loft og skillevægge kan lugt og støj trænge ind til dine naboer. Sørg for, at vægge og lofter er tætte og fri for revner. Vinduer og døre til det fri skal holdes lukkede, være tætte og have effektive lukkemekanismer. Der skal være ordentlig udsugning eller ventilation i køkken og serveringslokaler. Der må ikke være støj fra oprydning og rengøring mellem kl og kl

8 TO BLIVER TIL 1000 PÅ ET ÅR

9 SKADEDYR 9 EN BUTIK UDEN SKADEDYR Hold din butik fri for skadedyr. Skadedyr bærer rundt på smitte, og rotter ødelægger for mange penge. Forebyggelse er den bedste måde at undgå skadedyr. Ser du rotter, skal det anmeldes til Miljøkontrollens Skadedyrsafdeling på telefon Det er gratis for din butik at få besøg og hjælp til at bekæmpe rotter. 9 GODE RÅD OM AT UNDGÅ ROTTER Tænk på at en rotte kan passere et hul på denne størrelse! (24 mm) Lad aldrig kloakrør stå åbne Brug metalriste, som er skruet fast ved gulvafløb Der skal altid stå vand i vandlåsen på alle toiletterne Alle døre og vinduer skal lukke tæt Døre til gård og gade kan have en metalkant forneden Alle fødevarer skal være hævet fra gulvet Sørg altid for at alle lokalerne er rene og lav en plan for rengøringen Læg altid affald ned i en lukket beholder Sæt eventuelt rottespærrer på faldstammerne

10 10 TJEK DIG SELV TJEK SELV MILJØET I DIN BUTIK JA NEJ SKADEDYR Er risten skruet fast på gulvafløbet? Slutter alle døre og vinduer tæt? Står der vand i bunden af toilettet? (vandlåsen) AFFALD Kan du svare JA til alle spørgsmålene, så har du godt styr på miljøet i din butik. Ellers er du velkommen til at få hjælp hos en af konsulenterne på adresselisten på næste side. Sorterer du dit affald? Har du beholdere til pap og restaffald? Smider du glasaffald i glascontaineren? STØJ OG LUGT Er døre og vinduer lukkede, når du laver mad? Virker dit ventilations-anlæg? Bruger du ventilations-anlægget, når du laver mad? EL, VAND OG VARME Slukker du lyset i rum, der ikke bliver brugt? Slukker du apparater, der ikke bliver brugt? Bruger du "A-pærer" (energi-sparepærer)? Har du sikret at din vandhane ikke drypper? Har du sikret at vandet i toilettet ikke løber? Er der termostat-ventiler på alle radiatorer? Er der termoruder i vinduerne?

11 NYTTIGE ADRESSER KONTAKT / INFO 11 Har du spørgsmål om, hvordan du håndterer miljøet i din butik? Så kontakt en af miljøkonsulenterne på listen herunder. Du kan også ringe til butikskonsulenten på Informateket. Hjælp og vejledning er gratis for alle ejere af butikker og restauranter på Ydre Nørrebro og i Nordvestkvarteret. Du kan ringe på telefon eller gå ind på Informatekets hjemmeside: BISPEBJERG MILJØCENTER OG SATELLITTEN PÅ YDRE NØRREBRO Ring til miljømedarbejderne på Bispebjerg Miljøcenter, der vejleder om alle miljøforhold. Telefon: Telefon: Hjemmeside: MILJØKONTROLLEN Hjemmeside: AFFALDSKONTORET her kan du få råd og vejledning om blandt andet affaldssortering og genbrugsstationer. Telefon: SKADEDYR her kan du ringe til, hvis du for eksempel har spørgsmål om rotter. Telefon: STØJ- OG ULEMPEAFDELINGEN her kan du ringe til, hvis du vil vide mere om blandt andet ventilation og støjdæmpning. Telefon: KØBENHAVNS ENERGI Københavns Energi ring hertil, hvis du vil vide, hvordan du bedst sparer på energien og vandet i din butik. Telefon Hjemmeside: KØBENHAVNS MILJØNETVÆRK Københavns Miljønetværk er et forum for samarbejde mellem Miljøkontrollen og virksomheder i København. Netværket fremmer virksomhedernes miljøarbejde gennem vejledning, undervisning, information og udveksling af informationer. Telefon: Hjemmeside: MOHIT MILJØ Mohit Miljø er et konsulentfirma, der har specialiseret sig i spørgsmål om håndtering af affald i små butikker. Telefon: FØDEVAREREGION KØBENHAVN Fødevaredirektoratet har blandt andet lavet et skema, så mindre fødevarebutikker kan kontrollere sig selv. Telefon: Hjemmeside:

12 Folderen er udgivet af: Stefansgade 3, 2200 København N telefon I SAMARBEJDE MED Miljøkontrollen, Københavns Kommune Nørrebro Handelsforening Bispebjerg Miljøcenter Københavns Miljønetværk Kvarterløft Nord-Vest MED STØTTE FRA Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Københavns Kommunes Byøkologiske Fond Miljøkontrollen Nørrebro Handelsforening

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2009 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på en våd

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Cool Klima. Gode vaner er seje!

Cool Klima. Gode vaner er seje! Gode vaner er seje! Jeg er glad for, at I børn og unge vil være med til at gøre en indsats for at ændre jeres vaner og bruge energien fornuftigt. Når mange mennesker gør tingene anderledes, giver det en

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta og Dana Del 1 Go energi i boligselskaberne

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.30 14:30-14:40 14:40-15:15 15:15 15:45 15:45-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

INFORMATION. fra Ejerforeningen Fynsgade, Bestyrelsen. Juni 2013

INFORMATION. fra Ejerforeningen Fynsgade, Bestyrelsen. Juni 2013 INFORMATION fra Ejerforeningen Fynsgade, Bestyrelsen Juni 2013 Bestyrelsen i Ejerforeningen Fynsgade har forsøgt at samle vigtig og nyttig information i denne folder. Vi har primært tænkt på nye beboere,

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere