Østerbro, den 12. marts Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!"

Transkript

1 Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug, med repræsentanter for alle foreninger. Alle foreninger/ejendomme betaler til gårdlauget i forholdt til antal m2. Gårdlauget har arbejdet tæt sammen med byggerådgiver, arkitekter og håndværkere den sidste tid af projektet. Gårdlauget vil sikre en optimal drift af vores fælles gård. Gårdlauget forventer i forår 2015 at ansætte en gårdmand, samt i øvrigt rekvirerer håndværkere o.lign. til gården. Gårdlauget har udarbejdet en affaldsguide, som du finder vedlagt. Det fælles skraldesug medfører, at vi alle skal have nye affaldsvaner. Det er vigtigt, at vi alle følger reglerne beskrevet, da skraldesuget i modsat fald kan gå i stykker. Omkostninger til reparation og vedligeholdese vil gå fra gårdlaugets budget. Gårdlauget har udarbejdet nye fælles gårdregler (Ordensreglement), som balancerer hensynet til såvel den enkelte, som til fællesskabet. Vi beder alle om at overholde disse fælles regler. Ordensreglementet er vedlagt. Gårdlauget har også udarbejdet budget for 2014, indgået kontrakt med gårdlaugets administrator Boelskifte Administration på Frederiksberg, som bl.a. foranstalter opkrævning af gårdafgift, varetager betaling af faktura og det økonomiske, herunder gårdlaugets bank-konto mv. Endvidere er der oprettet en hjemmeside for gårdlauget, hvor du finder information om gårdlaugets daglige virke med; referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, affalds-guide, vedtægter, ordensreglement, hvem der er medlemmer, om bestyrelsen & ansvarsområder mv. Der vil også løbende blive informeret om arrangementer, ændringer og nye tiltag i gården på hjemmesidens opslagstavle. Adressen til hjemmesiden er: Vi håber, at alle vil tage godt imod - og passe godt på vores nye fælles gård. Med venlig hilsen Gårdlaugets bestyrelse.

2 Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering af affald: Småt elektronik. Metal. Plastik (hård plast). Papir. Pap & Karton. Batterier Storskrald. Introduktion Østerbro, den 12. marts 2014 Den 15. april 2014 påbegynder vi brugen af skraldesug, med tilhørende affaldsbeholdere i vores fællesgård. Vi skal alle hjælpe til med, at vi får afleveret affald på den mest hensigtsmæssige måde. Hermed hjælper vi ikke kun hinanden i de 7 foreninger men vi hjælper også miljøet. Skraldesuget medfører at vi alle skal have nye vaner, hvad angår vores affaldshåndtering. Skraldesuget kan som alt andet elektronik gå i stykker såfremt det benyttes forkert. Sker det, medfører det ekstra omkostninger til gårdlauget, og dermed i sidste ende den enkelte beboer. Affald er en dynamisk faktor og der forekommer ofte nye regler. Medlemmer af gårdlauget kan løbende se opdateringer om håndtering af affald på gårdlaugets hjemmeside: Denne affalds-guide omfatter bortskaffelse af de forskellige typer af affald som; 6 Farligt affald. 7 Flasker & Glas. 7 Genbrugsstation. 8 Miljøbilen. Dagligt affald & skraldesug. Erhverv. Sortering af affald: o Småt elektronik. o Metal. o Plastik (hårdt plast). o Papir. o Pap & Karton. o Batterier. Storskrald. Farligt Affald. Skraldesuget kan som alt andet elektronik gå i stykker såfremt det benyttes forkert. Sker det, medfører det ekstra omkostninger til gårdlauget, og dermed i sidste ende den enkelte beboer... Flasker & Glas. Genbrugsstation. Miljøbilen. Dagligt affald & Skraldesug Placering af skraldesug: Skraldesuget er placeret 2 forskellige steder i fællesgården, i området ud for: Kertemindegade 3 og Kertemindegade 9. Hver indkaststander har 2 affaldsindkast. Skraldesug: For at få den bedste drift af anlægget er det vigtigt, at du følger nedenstående anvisninger. Skulle der opstå andre spørgsmål om anlægget, er du altid meget velkommen til at kontakte gårdlaugets bestyrelse via afsnit fortsættes på næste side.

3 SIDE 2 AFFALDS-GUIDE Dagligt affald & Skraldesug (fortsat) Herunder kan læses hvilke typer affald, der ikke må komme i skraldesuget, og hvilket affald der gerne må: MÅ IKKE Affald der IKKE må henkastes i skraldesuget er som følgende: Glas & Flasker (der henvises til glas-beholdere). Pap (der henvises til pap-beholdere). Pizzabakker (der henvises til pap-beholdere. Der må IKKE være mad i pizzabakker). Åbne poser (f.eks. almindelige indkøbsposer brugt til affald). Glas, Flasker Pap & Pizzabakker Aviser, Reklamer & Papir (der henvises til beholdere for pap & papir) Tøj, Dyner & Lagner (Der henvises til genbrugsstation). Madrasser - læs afsnittet om 'Storskrald'. Gulvtæpper - læs afsnittet om 'Storskrald'. Farligt affald - f.eks. maling, rensebenzin eller gløder - læs afsnittet om 'Farlig affald'. Haveaffald (der henvises til 'Storskrald'). Aviser, Reklamer & Papir Tøj, Dyner & Lagner Erhvervsaffald (der henvises til, at erhverv selv SKAL bortskaffe deres erhvervsaffald - læs mere i afsnittet om 'Erhverv'. Større ting må IKKE komme i skraldesuget, grundet at det sætter sig fast. Frugt & Grøntsager Juice- & Mælkekartoner MÅ GERNE Affald der kommer i skraldesug, SKAL være i en aflukket plastic snøre-lukpose af max. størrelse på liter. Det betyder, at der er en plastiksnor integreret i posen, så der kan bindes en knude på posen. Dansk Skraldesug anbefaler liters pose: I plastic snøre-luk-posen må der KUN indeholde følgende affald: Frugt & Grøntsager. Kødrester Juice- og Mælkekartoner. Kødrester. Snavset mindre emballage. Snavset mindre emballage Konservesdåser Konservesdåser. Madrester.

4 AFFALDS-GUIDE SIDE 3 Erhverv Erhverv må godt benytte skraldesuget til almindelig husholdningsaffald, som f.eks. affald fra deres frokost, i aflukket plastic snøre-luk-pose, som beskrevet i afsnittet om Dagligt affald & Skraldesug. Erhverv SKAL selv bortskaffe affald som; Pap (alle former for pap). Emballage. Erhverv SKAL selv bortskaffe erhvervsaffald Plastik. Glas & Flasker. Aviser, Papir og Reklamer. Farligt affald; som batterier og maling mv. (Erhverv henvises til Københavns Kommune vedr. håndtering og definition af farligt erhvervsaffald mv). Sortering af affald Sorter dit affald: Meget af det affald, der smides ud, kan bruges igen. For at vores skraldesug kan fungere optimalt er det også nødvendigt, at du sorterer dit affald. Når du sorterer og afleverer dit affald rigtigt, gør du en stor og vigtig indsats for både miljøet og økonomien i gårdlauget. Der er i gården opsat beholdere til indsamling af: Småt elektronik. Metal. Plastik (hård plast). Papir. Pap & Karton. Batterier. Elektronik (småt): Alt med ledning på eller ting, som er drevet af batterier eller solceller, f.eks. computere, stavblendere, mikrobølgeovne, mobiltelefoner, opladere eller batteridrevet legetøj, skal afleveres i elektronik-beholdere som Småt elektronik. Stort elektronikaffald skal bortskaffes som storskrald, læs nærmere i afsnit om Storskrald. Metal: F.eks. gryder, pander, redskaber, dåser, søm, legetøj og værktøj uden batteri eller ledning, kapsler mv. Småt metal skal afleveres i beholderen markeret Metal som er opsat i gården. Stort metal affald er storskrald, læs nærmere i afsnit om Storskrald. N.B! Metal kan kun genbruges, hvis det er fri for madrester. Plastik (Hård plast): F.eks. plast-flasker, plast-beholdere og plast-dunke fra flydende rengørings- og vaskemidler, ren plastemballage og bakker fra f.eks. frugt og grønt, tomme cd-hylstre, madkasser, opvaskebaljer og plastbeholdere til opbevaring af mad, legetøj etc., skal afleveres i beholder markeret Plastik som du finder i gården. Meget af det affald, der smides ud, kan bruges igen. For at vores skraldesug kan fungere optimalt er det også nødvendigt, at du sorterer dit affald Der er i gården opsat beholdere til indsamling af: småt elektronik, metal, plastik (hård plast), papir, pap & karton, batterier Papir: Aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, kontorpapir, gavepapir, bøger, tryksager og skrivepapir skal smides i papirbeholdere, der står opstillet i gården. Pap & Karton: Emballage fra f.eks. legetøj eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap kan kun genbruges, hvis det er rent. Derfor skal pizzabakker være rene for at komme i papbeholderen. Plastikfilm, flamingo og anden indmad fra papkasser må ikke komme i papbeholderen. Papkasser skal være sammenfoldet. Der er opsat beholdere til Pap & karton i gården. Pap-beholdere i gården må ikke bruges af erhverv. Batterier: Der er i fællesgården opstillet specielle beholdere for batterier. Ingen batterier må komme i den almindelige dagsrenovation. Batterier kan også afleveres til forhandlere af batterier.

5 SIDE 4 AFFALDS-GUIDE Storskrald Det Indledning - Storskrald: Storskrald skal håndteres af den enkelte boligforening. Der er INGEN storskrald i det fælles gårdanlæg. Storskrald skal håndteres af den enkelte boligforening. Der er INGEN storskrald i det fælles gårdanlæg Kontakt bestyrelsen i din boligforening for anvisning af storskraldsrum eller henvisning for anden løsning I de fleste foreninger er det bestyrelsen der koordinerer bestilling af container og afhentning af storskrald. Der er ofte tvivl om, hvad der er storskrald, samt hvordan man som forening kommer af med vores storskrald på nemmeste og billigste måde. Københavns Affaldsservice afhenter gratis storskrald under visse betingelser omkring sortering. I modsat fald koster det min. kr ,00 for en fyldt container. Derfor er der penge at spare ved at gøre det rigtigt. Definition på storskrald: Den gamle sofa og gulvtæppet. Næsten alt det, som er for stort til at blive smidt ud som dagrenovation/sorteret i dertilhørende beholdere, kan man komme af med som storskrald. Storskrald må IKKE placeres i gården Under storskraldsordningen hentes også bygningsaffald der maksimalt må veje 150 kilo pr. afhentning. Bygningsaffald skal dog placeres i sorte sække og må ikke veje mere end kg, og de må ikke snøres til, da skraldemændene skal kunne se indholdet. Endvidere skal bygningsaffald opdeles som brandbart og ikke brandbart. Bygningsaffald er som ordets forstand byggeaffald (også murbrokker), herunder nedtaget køkkener & bad, samt hvad der har været naglet fast til væggen. Endvidere må byggeaffald højest måle 1 x 1 x 1 meter. Definition på IKKE-storskrald: Diverse pap- og flamenco-kasser m.v. går ikke under storskrald. Disse skal skæres/rives i stykker og i de respektive skraldespande tilhørende den daglige renovation. Det farlige affald er hverken storskrald eller daglig renovation, men skal afleveres til miljøbilen. Farligt affald er f.eks.: gamle malingrester og tomme malerbøtter, batterier, medicinrester, spraydåser, sparepærer og pesticider, dvs. rester af ukrudtog bekæmpelsesmidler - læs mere om Farligt affald i afsnittet om Farligt affald. Hvor skal storskraldet stå til det kan blive afhentet? Opbevaring af storskrald indtil afhentning: De fleste foreninger har et fælles rum til rådighed i kælderen til benyttelse af storskrald. Kontakt bestyrelsen i din boligforening for anvisning af storskraldsrum eller henvisning for anden løsning. Storskrald må IKKE placeres i gården. afsnit fortsættes på næste side.

6 AFFALDS-GUIDE SIDE 5 Storskrald (fortsat) Afhentning af storskrald: Afhentning af almindeligt storskrald (ikke el-skrot): Foreningens bestyrelse aftaler afhentningstidspunkt med 'Københavns Affaldsservice'. De beboere, der har sat ting til almindeligt storskrald, sørger normalt selv for at bære deres ting op i den container som 'Københavns Affaldsservice' har stillet til rådighed (ikke el-skrot). Tingene placeres i containeren og ting skal være sorteret som: møbler og bygnings-affald i brændbart og ikke brændbart. El-skrot (elektronikskrot, el-artikler, hårde hvidevarer): Bestilling for afhentning af EL-skrot, kan ske med samtidig afhentning af den bestilte storskraldscontainer. Afhentning af EL-skrot som f.eks. elektronikskrot, de brugte el-artikler, hårde hvidevarer, stilles normalt på gaden ved siden af containeren. Se også afsnittet om Sortering af affald. Hvad bliver der af vores storskrald? Der går ikke røg af en god stol: En gammel stol eller andet, som nogen kan have glæde af, kan afleveres på en genbrugsstation. Herfra sendes mange af tingene videre til Københavns Genbrugs Kompagni, som reparerer og sælger tingene - læs mere i afsnittet om Genbrugsstation. Foreningens bestyrelse aftaler afhentningstidspunkt for storskrald med 'Københavns Affaldsservice' storskrald placeres i containeren og ting skal være sorteret som: møbler og bygnings-affald i brændbart og ikke brændbart Afhentning af EL-skrot som f.eks. elektronikskrot, de brugte el-artikler, hårde hvidevarer, stilles normalt på gaden ved siden af containeren

7 SIDE 6 AFFALDS-GUIDE Farligt affald Indledning - Farligt affald: Mange ting i vores dagligdag bliver farlige, når vi smider dem ud. Aflevér det farlige affald til miljøbilen, på en genbrugsstation, på apoteket eller i visse butikker. Der er INGEN indsamling af farligt affald i fællesgården. Farligt affald (eksempler): Her er et billede med eksempler på farligt affald fra husholdninger (billedet er eksempler og ikke fyldestgørende). Vær opmærksom på, at der er kommet nye 'faresymboler' på beholdere for farligt affald: Pas godt på det farlige affald i hjemmet: Forskelligt farligt affald må aldrig hældes sammen. Det er bedst at opbevare og aflevere affaldet i de originale flasker eller dåser, så man straks kan se, hvad det er. Det er mest sikkert at opbevare farligt affald i en kasse eller spand med låg. Stil det et tørt og køligt sted, hvor børn og husdyr ikke kan nå det. Hvor kan farligt affald afleveres? Næsten alt farligt affald kan afleveres gratis på en genbrugsstation eller til miljøbilen, som modtager farligt affald i Københavns Kommune. Miljøbilen tager imod dit farlige affald, f.eks.: gamle malingrester, batterier, medicinrester, spraydåser og sparepærer. Også pesticider, dvs. rester af ukrudt- og bekæmpelsesmidler. Normalt kommer miljøbilen i vores område 1 gang om måneden året rundt. Hvilken dato miljøbilen er i vores område kan ses i afsnittet om Miljøbilen. Nærmeste adresse for genbrugsstation kan ses i afsnittet om Genbrugsstation.

8 AFFALDS-GUIDE SIDE 7 Flasker & Glas Indledning - Flasker & Glas: Man kan let komme af med tømte flasker og glas. Også skår af de revnede glas kan afleveres i flaskecontainerne, som står rundt omkring i lokalområdet. Der er lavet et kort over de glasbeholdere der er nærmest foreningerne. Kortet kan ses i afsnittet om Miljøbilen. Tilladt i glascontainere: Glascontainere står i alle lokalområder - se kortoversigt via afsnittet om Miljøbilen. Glas og flasker skal være tømte og rimelige rengjorte. Både hele og ituslåede glas kan kommes i glascontaineren. Smid ikke papir- eller plastikposer i glascontaineren. Glastyper - forbudt i glascontainere: Keramik. Porcelæn. Medicin- og kemikalieflasker. Vinduesglas. El-pærer og Sparepærer. Spejle. Akvarier. Patentpropper. Armeret glas. Bilruder. Lysstofrør. Lavenergipærer. Aflevering af Flasker & Glas: Hvor du kan aflevere Flasker & Glas i de små flaskecontainere - se kortet i afsnittet om Miljøbilen. Genbrugsstation Genbrugsstation: På genbrugsstationerne kan du komme af med de fleste affaldstyper. Fordelen er, at man kan komme af med de fleste typer affald på én gang. Genbrugsstationerne er bemandet med specialuddannet personale, der gerne giver råd og vejledning om aflevering af alle typer affald. Genbrugsstation på Østerbro: Borgervænget Genbrugsstation Borgervænget København Ø Åbningstider Hverdage kl Lørdag lukket. Søn- og helligdage kl Indkørsel til Borgervænget Genbrugsstation kan ske fra Østerbrogade lige over for Svanemøllen Station eller fra Hans Knudsens Plads via Vognmandsmarken og Bellmansgade.

9 SIDE 8 AFFALDS-GUIDE Miljøbilen Indledning - Miljøbilen: Herunder kan ses dato og sted for miljøbilen, hvor farligt affald kan afleveres. Hvad der er farligt affald, kan ses i afsnittet om Farligt affald. Endvidere kan der på kortet i bunden, af denne side, ses skitse for placering af miljøbilen, samt placering af containere for: Flasker & Glas og Papir. Miljøbilens køreplan / Østerbro: Den 1. tirsdag i måneden (2014): Skt. Kjelds Plads ved Bryggervangen Århus Plads ved Århusgade (ligger tættest på vores fællesgård) Holsteinsgade ved Lipkesgade. Datoer: 7/1-4/2-4/3-1/4-6/5-3/6-1/7-5/8-2/9-7/10-4/11-2/12. (Alle datoer er for 2014). Aflevering af affald (Farligt affald, Flasker & Glas og Papir): Herunder er skitse for, hvor man kan aflevere affald af typen: Farligt affald (miljøbilen). Flasker & Glas (små container). Papir (små container). Skitse: Signatur: Se opdateringer på gårdlaugets hjemmeside:

10

11

12

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Østerbro, fredag den 21. marts 2014

Østerbro, fredag den 21. marts 2014 Østerbro, fredag den 21. marts 2014 Følgende 19 siders informationsmateriale omdeles i weekenden 22. marts/23. marts 2014 til alle beboere af gårdlauget Kertemindegården ifm. ibrugtagen af fællesgården

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 + 4

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

OVERDREV NEWS. Siden sidst Holdet der tog til julemarked havde, som altid en hyggelig tur. Hvor der både var tid til afslapning, hygge samt shopping.

OVERDREV NEWS. Siden sidst Holdet der tog til julemarked havde, som altid en hyggelig tur. Hvor der både var tid til afslapning, hygge samt shopping. Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2012 nr. 1 Den 13. februar 2012 Fastelavn Der er fastelavn nu på søndag, hvis i ikke allerede har afleveret tilmeldingen så kan det stadig nås... Storskrald Der afhentes

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald How to sort your garbage Sorteringspjece A5.indd 1 09-06-2016 08:33:41 Bioaffald bliver til kompost, strøm og varme Vi laver din families årlige bioaffald til 18,4 kwh strøm

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet Sorteringsgårde til storskrald Vejledning i at få orden på affaldet Orden på affaldet Denne pjece omhandler sorteringsgårde ved større bebyggelser. Disse gårde er med til at gøre affaldssorteringen bedre.

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY

ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY Udgivet af Miljøpunkt Indre by - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 2016 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

gør et Loppefund på genbrugsstationerne

gør et Loppefund på genbrugsstationerne nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2012 AFFALD KBH Sortering starter i hjemmet gør et Loppefund på genbrugsstationerne se hvad dit affald bliver til LÆS MERE PÅ SIDE 2-3 LÆS MERE PÅ SIDE 4-5 riv ud

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune. Affaldsordninger 1

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune. Affaldsordninger 1 Information om affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune Affaldsordninger 1 INDHOLD VIGTIGE INFORMATIONER... 3-4 DAGRENOVATION... 5-6 GENANVENDELIGT AFFALD... 7-9 STORSKRALD... 10

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Affald. for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Samlede bebyggelser. Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen

Affald. for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Samlede bebyggelser. Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen Affald 2016 for borgere i Høje-Taastrup Kommune Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen Samlede bebyggelser Sortering Giver det overhovedet mening at sortere sit affald? Ja, i høj grad!

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper:

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper: Dagrenovation I Rødovre Kommune ser vi affald som ressourcer og derfor skal det være nemt for borgerne at sortere og bortskaffe affald, så det kan genanvendes til nye produkter, i stedet for at gå til

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 4, KAGSHUSENE

HUSORDEN FOR AFDELING 4, KAGSHUSENE POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2013 HUSORDEN FOR AFDELING 4, KAGSHUSENE Afdelingen består af nedenstående blokke, der

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

MIT AFFALD. Dit affald er værd at samle på

MIT AFFALD. Dit affald er værd at samle på MIT AFFALD Dit affald er værd at samle på Restaffald: Læg dit restaffald i en almindelig affaldspose og smid den i beholderen med gråt eller rødt låg. Vi tømmer beholderen hver 14. dag. Har du lejlighedsvis

Læs mere

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod Skilt fraktion/typer uønsket Procedure Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester aske Aske G2 Sod aviser, ugeblade, reklamer Aviser Ikke bøger G3 Ugeblade Reklamer ikke telefonbøger

Læs mere

VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP

VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP MEN DET ER SLET IKKE NØDVENDIGT...... når du har læst denne folder... Ingen ny ordning - og kun ét fif, til at gi dit affald højere værdi Papir, karton og pap består af

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

2016 sortér for fremtiden

2016 sortér for fremtiden 2016 sortér for fremtiden Sortér for fremtiden Fremover skal vi blive meget bedre til at sortere affald til genbrug. Det slår regeringen fast i ressourcestrategien "Danmark uden affald". Det er nemlig

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2013 bliver brugt igen se her hvordan riv ud og gem

nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2013 bliver brugt igen se her hvordan riv ud og gem nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2013 AFFALD KBH metal så rent skal affaldet være kampagne for mere sortering LÆS MERE PÅ SIDE 2-3 hjælp på nettet her finder du info om dit affald LÆS MERE PÅ SIDE

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Spilleregler for affaldssortering

Spilleregler for affaldssortering Spilleregler for affaldssortering Gældende fra 4. april 2016 Velkommen på holdet Vi har brug for et stærkt hold når sorteringen skal løftes til næste niveau Dit affald skal sorteres, da det indeholder

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Familiens affaldshæfte

Familiens affaldshæfte Familiens affaldshæfte Februar 2011 til beboerne i Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster Torv og Gillesager 2-8 Dette hæfte skal hjælpe dig med at komme af med dit affald på den rigtige måde. I hæftet her

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

hjælp skraldemændene de henter 20.000 ton nem affaldsservice

hjælp skraldemændene de henter 20.000 ton nem affaldsservice nyhedsbrev fra københavns kommune oktober 2014 AFFALD KBH giv dine ting videre til andre LÆS MERE PÅ SIDE 2-3 hjælp skraldemændene de henter 20.000 ton på et år LÆS MERE PÅ SIDE 5 nem affaldsservice din

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere