BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015"

Transkript

1 BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 Søg: Ctrl + f Titel Forfatter Udgivet af Art Undertitel/Indhold Reol Hylde det var på Frederiksberg Strandbers Forlag Historie det var på Frederiksberg, fra det nu forsvundne Frederiksberg 52 historier fra Hvidovre Poud Sverrild og Hans Chr. Thomsen Hvidovre 1997 Håndbog Langhøj Hvidovre Vojensvej landsby vold drab zar pikerne sælfangere avedøre kreaturer på kirkegården gravhøj indkvartering i avedøre skyttekredse kommunekontor flyveplads hvidovregade rørskove eskimoer indianere dværgnegre søbad østersøen takt og tone sto 6 af mine formødre Jytte Laurberg Jonasen Jytte Laurberg Jonasen Slægtsbog Formødre sophie marie østjylland berends herrenkind baldevien knoop sørensen nielsen mølgaard knop randbøl ousted 6 2 hornborg elling horsens pedersen brønshøj knopp herrenkint 90 aar i Jylland M.P. Kastberg Nyt Nordisk Forlag (Arnold Livserindringer Glimt fra hverdagslivet på det jyske land og i Provinsbyerne samt belysning af tidens kendte skikkelser Busck) Adolph Hannovers fædrene og mødrene slægt Martin AD Hannover J. Jørgensen & Co. Slægtsbog Adolph hannover fædrene mødrene slægt hundredeårsdagen autobiografi videnskabelige arbejder amsterdam joel hirsch 6 2 jacob salomon herz goldschmidt jonathan abraham hirsch asser amschel rachel moses fanny mendelssohn meyer moritz samuel jacobi ida emil mart Af Pallesen Slægtens historie Pallesen Slægtsbog Pallesen sørensen tanderup frøsiggård hunderup ribe mader ludvigsdatter hollænder pedersen magnussen pejsen 6 2 bramminge vilslev hansen møller jensen brok terpagergård saltgade steffensen kristensen hübel johnsdatter peder pedersen Afhandlinger om arkiver Johan Hvidtfeldt Rigsarkivet 1964 Historie Afhandlinger arkiver rigsarkivet 75 års jubilæum Afhandlinger om arkiver Johan Hvidtfeldt Rigsarkivet Historie Ved Rigsarkivet 75 års jubilæum Arkiver afhandling rigsarkivet christian II landsarkiv fyn kanceliets historie christian IV jesuitterordenen rom nørrejylland jørgen seefeldt genealogiske værk nørrejyske kirkebøger kirkebogsforordningen 1675 politiret københavn enevælde registratur købst Almanak 2001 Københavns Universitet Nyt Nordisk Forlag (Arnold Håndbog Skriv og Rejse Kalender 1 3 Busck) Amtmanden var med til det hele Hans H. Worsøe Rigsarkivet Arkivernes Amtsarkiver og deres brug 6 1 informationsserie Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 3.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Anders Andersen Kiellerups brevbog 1984 Ellen Kiellerup Slægtsbog Anders Andersen kiellerup brevbog 1984 major ejendomme og midler St. thomas fuldmægtig kaptajn holm 6 2 Appelinstansernes Embedsetat Rigsarkivet Register Appelinstansernes embedsetat. Højesteret. Landstingene. Landsoverretterne 6 1 Arkivalier over borgerskaber og Jens Holmgaard Landsarkivet for Nørrejylland Register Borgerskaber næringstilladelser arkivalier 7 1 næringstilladelser Arkivregistraturer 4 Hedekolonierne Poul Rasmussen Landsarkivet for Nørrejylland Register Godsarkiver hedekolonierne godsarkiver registratur arkivalier vedrørende stantens store godskompleks i jylland jyske heder kommisionen l de tyske bønders etablering på hederne kolonierne på Alhede og de lgrænsende heder kolonierne på Randbøl hede Arkivregistraturer 5 Privatarkiver Landsarkivet for Nørrejylland Register Registratur privatarkiver Johan Go ried Hødrich 7 1 viborg købstad markskoler udstykning og bebyggelsesplaner arkitektvirksomhed Vig Nielsen Wesenberg heise just schade schmidt brevskrivningslister Asiatiske,vestindiske og guineiske J.O. Bro Jørgensen og AA. Rasch Rigsarkivet Håndbog Vejledende Arkivreg. XIV handelskompagnier Asiatsk Plads Harald Langberg Foreningen til gamle bygningers Byhistorie Asiatisk plads københavn arkitektur bevarelse Ask 17 Tidsskrift for Dansk Folkekultur 1992 Jørgen Bjerregaard Gefion Tryk Næstved Danmark folkekultur 1992 tidsskrift ask 17 sankt thomas john

2 Ask 19/20 Tidsskrift for Dansk Folkekultur 1993 Jørgen Bjerregaard Gefion Tryk Næstved Danmark folkekultur 1993 tidsskrift ask 19/20 hans madsen livserindringer classenske agerbrugsskole næsgaard falster snesere præstegaard aftjent værnepligt forvalter frisenvold randers nyrupgaard helsingør sneseregaard Assistens Kirkegård Jacob Kristensen Stadsingeniørens direktorat Hæfte Kort beskrivelse af de enkelte afdelinger Barn af Aalborg Jacob Blegvad, J.Gørlitz Jensen, Aage Lions Club Aalborg erindringer Erindringer fra barneårene af kendte Aalborgensere 7 3 Svendstorp Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i G. Begtrup Rosenkilde og Bagger 1978 historie Kjøbenhavn Danmark Nørrejylland II, Kjøbenhavn 1810 Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i G. Begtrup Rosenkilde og Bagger 1979 historie Kjøbenhavn Danmark Fyen, Langeland, Ærø, Lolland og Falster Bibliografi over dansk Folkekultur 1957 L. Bødker, B. Holbek og H. Foreningen Danske Folkeminder Bibliografier Bibliografi dansk folkekultur 1957 Rasmussen Bibliografi over danske Stater Lykke Andersen Karen Borglykke Danmarks Biblioteksskole 1985 Bibliografier Bog og tidsskriftsfortegnelse. Dele af bøger, periodica, små og særtryk mikrokort udgivet og/eller trykt i Danmark i 6 1 perioden Bibliografi over danske Stater Lykke Andersen Karen Borglykke Danmarks Biblioteksskole 1985 Bibliografier Bog og tidsskriftsfortegnelse. Dele af bøger, periodica, små og særtryk mikrokort udgivet og/eller trykt i Danmark i 6 1 perioden Bidrag til den danske pædagogiks historie Sven Erik Nordenbo Museum Tusculanums Forlag Historie Pædagogik historie 1600 Billeder af Danmarks historie Palle Lauring Lademann Historie Maleren, Danmarkshistorien og Maleriet Billeder af Danmarks Historie Palle Lauring Lademanns Forlagsaktieselskab Historie Maleren, Danmarks historie og maleriet 6 3 billeder danmark historie maler erik plovpenning slien christian den første malpaga freskerne frederiksborg kronborg tapet øresund søslag arvehyldningen femte salvingsakt skånske krig malerier slaget køge bugt mindemedalje store nordiske fjerde norge nors Billeder fra det nu forsvundne Nørrebro Knud M. Nielsen Dansk Historisk Håndbogsforlag Byhistorie 87 helsides fotos og dobbeltsidet kort fra 1860 folkeliv Arkitektur Billige og villige? Henrik Zip Sane Farums Arkiver & Museer 2000 Håndbog At indvandre efter arbejde.nationsopbygningen. Nationsopløsningen. Birketing i gl. Københavns Amt Axel H. Pedersen Carlsbergfondet Håndbog Birketing i gl. Københavns Amt Hollænderbyens Birketing i Store Magleby Bondeknold og rabarberdreng Chr. Christensen 1962 Hans Reitzel erindringer Udgivet af Halfdan Rasmussen 7 3 Borger i det gamle København Jan Møller Gjellerup Historie På Frederik d. 6. Og Christian d. 8.' tid Borger i det gamle København 2 Jan Møller Gjellerup Historie På Frederik d. 6. Og Christian d. 8.' tid Borger i klunketidens København Jan Møller Sesam Historie På Frederik d. 7. Og Christian d. 9.' tid Borgere i byens råd Universitetsforlaget i Aarhus Biografi Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd Borgere og bybefolkning Ole Degn Samfundet for dansk genealogi Håndbog Vejledning i kilder og litteratur:byerne,bybefolkningen og kilderne,erhvervsgrupperne,litteratur og trykte kilder Borgersind gennem 175 år Eskild Friehling Borgervennen historie Selskabet for Borgerdyd 175 års jubilæum 7 3 Brand, vand, mug og grimme dyr. Arne Møller Pedersen Rigsarkivet Arkivernes Pludseligt/langsomt nedbrydende faktorer 6 1 informationsserie Brede Klædefabrik Jeppe Tønsberg Erhvervsarkivets Forskningsfon Håndbog Den danske klædeindustri i international belysning Bro og By en folkebog om Holstebro Thorkil Ramskou,Steffen Linvald,Jens Holstebro Bibliotek m.fl. Håndbog Holstebroegnens forhistorie, Holtebros historie. Efter Udviklingspolitik og planlægning Johansen Bronzealderen Christjan Bure Det Berlingske Bogtrykkeri Historie Bronzealderen 7 1 Bryllupper og Dødsfald i Danmark 1900 Sofus Elvius J. Cohens Bogtrykkeri Register Bryllup og Dødsfald i Danmark Bygningsarkæologiske studier Bygningsarkæologiske studier 89 Bygningsarkæologiske studier 91 Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier romansk viduesramme bjernede kirke jægerspris slot mutter stahlboms hus aabenraa arsenal holmen tagbærende stolpekonstruktioner rømø fanø bygningsarkæologens arbejdsmark korsbrødregaarden nyborg Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier 89 toldergaarden aalborg lerkenfeldt vesthimmerland strandgade 32 christianshavn kampmannske gaard varde amaliegade 22 middelalderlig vinterbeskyttelse af murværk hvælveteknik overribber tagværk toreby kirke lolland tømmernumr Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier 91 holme klosterkirke bisp peder lodehats kapel gjorslev villestrup østhimmerland blændingsudsmykning nørrejyske herregårde strandgade 55 helsingør blytaget horlev kirke

3 Bygningsarkæologiske studier 92 Bygningsarkæologiske studier 97 Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier 92 skanderborg slot møntmestergården borgergade sukkerhuset københavn roskilde yderdøre porte ribe helsingørske hjørnebånd store gårde Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier 97 ribe bindingsværk næstved rådhus gamle trompeterstolen rosenborg slot bygningshistorie stenhus 1300 roskilde Bønder Skole og Demokrati Gunhild Nissen Institut for Dansk Skolehistorie Historie Bønder skole demokrati undersøgelse provstier offentlige befolkningen landet Calender for årene fra R.W. Bauer R.W.Bauer Håndbog Kalender for årene fra 601 til 2200 efter Christi fødsel 1 3 Carl Nielsens barndomshjem Jørgen Larsen Duplika Danmark A/S Hefte Tekster til udstillingen om Carl Nielsen på museet 6 2 Christian 2. s Arkiv C. Rise Hansen Rigsarkivet Håndbog Studier i dansk arkivhistorie 7 1 Christian den fjerdes riger og lande Palle Lauring Gyldendals Bogklub Historie Christian den fjerde riger lande stormænd kroningsfest formynderregeringen kronborg fredensborg børsen rundetårn rosenborg tycho brahe jens munk corfitz ulfeldt kirsten hannibal sehested 6 3 Da København fik vokseværk Henrik Gauter, Torben Ejlersen og Nete Balslev Wingender Københavns Byhistorie Historiske meddelelser om København 2001 københavn vokseværk byplankonkurrence historisk perspektiv kulturelle modeller forstaden gadenavne brønshøj sundbyerne valby garverier nathanaels kirkesogn fattige frederiksberg Da vi var bønder Lone Dam,Vibeke Filipsen,Eva Mollin Gladsaxe lokalhistoriske Historie Gladsaxe gårdenes historie forening Danish department of foreign affairs until 1770 Arthur G Hassø and Erik Kromann Rigsarkivet Håndbog Vejledende Arkivreg. XVI Danish Department of foreign affairs until 1770 Arthur G. Hassø and Erik Kroman Rigsarkivet Håndbog Vejl. Arkivregistratur XVI 7 1 Danmark set fra luften Kay Nielsen Union Diverse luftfoto Danmarks Industri og Haandværk, bind 2 ( ) Danmarks Kongeslotte Danmarks Præstehistorie Bo Dræbel, Per Eilstrup, Henri T.Meyer og Holger Rasmussen Max Grohshennig og Th. Hauch Fausbøll A. Christiansens forlag Biografi Dansk Portrætgalleri 1. del: Historisk Afsnit. Dansk Haandværks blomstrings d i Old den (stenalderen, bronchealderen & jernalderen) Fremmedvældets og fortyskelse d (Ældste byer, gilder og lav m.m.m.), Dansk Haandværks udvikling og organisa on, Fabriksdri. Industri 2 1 Lademanns Forlagsaktieselskab Historie Danmark konge slotte rigets første mand christian den anden leksikon malerier valgsprog amalienborg badstuen 6 3 eremitagen dannebrog fredensborg trend frederiksberg gråsten gurre hammershus hirsholm jagtgården jægrspris kalø klitgården koldinghus kongeskibet Dansk Genealogisk Institut Håndbog Danmarks Præstehistorie Danmarks store øer 1937,hefte 11 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 12 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 13 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 14 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 15 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 16 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 17 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 18 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 19 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 20 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 21 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 22 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 23 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 24 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 25 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Dansk Amerikansk udvandrerhistorie Elisabeth Riber Christensen John Aalborg Universitetsforlag 1986 Bibliografier Den danske udvandring til Amerika Personalhistorie rejseberetninger Breve, Statistik Kirke skole Foreninger 6 1 Pedersen Dansk Amerikansk udvandrerhistorie Elisabeth Riber Christensen John Pedersen Aalborg Universitetsforlag 1986 Bibliografier Den danske udvandring til Amerika Personalhistorie rejseberetninger Breve, Statistik Kirke skole Foreninger 6 1

4 Dansk Amerikansk udvandrerhistorie Elisabeth Riber Christensen John Aalborg Universitetsforlag 1986 Bibliografier Den danske udvandring til Amerika Personalhistorie rejseberetninger Breve, Statistik Kirke skole Foreninger 6 1 Pedersen Dansk artilleritidsskrift P.I. Liebe og E. Borgstrøm Det kongelige Register Litteraturfortegnelse krigshistorie dansk krig militær våben fn styrken uniformer 6 1 Garnisionsbibliotek Dansk Atlas P.W.Becker & S.H.Petersen Jorck's fond Historie Kjøbenhavn og dets Omegn 1 4 Dansk Biografisk Håndleksikon Bind 1 Svend Dahl & P. Engelstoft Gyldendals Boghandel Biografi Aaberg Søren Hansen 2 2 Dansk Biografisk Håndleksikon Bind 2 Svend Dahl & P. Engelstoft Gyldendals Boghandel Biografi Th. Hansen Nordby 2 2 Dansk Biografisk Håndleksikon Bind 3 Svend Dahl & P. Engelstoft Gyldendals Boghandel Biografi Norden Østrup 2 2 Dansk Biografisk Leksikon 1933 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Aaberg Bagge 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1933 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Bagger Bildsøe 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1934 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Bille Brandstrup 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1934 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Bardnt Chievitz 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1934 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Christiensen van Deurs 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1935 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Devegge Ferdinandsen 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1935 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Fersleff Gedde 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1936 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Geelmuyden Hall 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1936 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Hallager Helisen 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1936 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Hellemann Huitfeldt 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1937 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Hultmann Joachim Frederik 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1937 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Jochimssøn Knudsen 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1938 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Knudstrup Larcher 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1938 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Larsen v. d. Lühe 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1938 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Lykke Mohr 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1939 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Molbech Niels Jyde 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1939 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Nielsen Panum 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1940 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Pape Paetz 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1940 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Quaade Rongsted 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1941 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Roos Schacht 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1941 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Schack Siegumfeldt 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1942 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Siemonsen Stoffregen 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1942 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Stokkebye Thorsøe 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1943 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Tortsen Wagner 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1943 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Vahl Willemoes 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1944 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Willumsen Østrup 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1944 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Suplement 3 2 Dansk Biografisk Lexikon 2.bd C.F. Bricka Gyldendal 1888 Bibliografier Beccau Brandis 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 10 C. F. Bricka Gyldendal 1896 Biografi Laale Løvenørn 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 11 C. F. Bricka Gyldendal 1897 Biografi Maar Müllner 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 12 C. F. Bricka Gyldendal 1898 Biografi Münch Peirup 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 13 C. F. Bricka Gyldendal 1899 Biografi Pelli Repavius 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 16 C. F. Bricka Gyldendal1900 Biografi Scalabrini Skanke 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 6 C. F. Bricka Gyldendal 1892 Bibliografier Gerson H. Hansen 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 7 C. F. Bricka Gyldendal 1893 Biografi I. Hansen Holmsted 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 8 C. F. Bricka Gyldendal 1894 Biografi Holst Juul 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 9 C. F. Bricka Gyldendal 1895 Biografi Jyde Køtschau 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 1 C. F. Bricka Gyldendal 1887 Bibliografier Aaberg Beaumelle 1 1

5 Dansk Biografisk Lexikon bd. 14 C. F. Bricka Gyldendal 1900 Biografi Ressen Saxtrup 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 16 C. F. Bricka Gyldendal 1902 Biografi Skarpenberg Sveistrup 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 17 C. F. Bricka Gyldendal 1903 Biografi Svend Tveskjæg Tøxen 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 18 C. F. Bricka Gyldendal 1904 Biografi Ubbe Wimpffen 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 19 C. F. Bricka Gyldendal 1905 Biografi Vind Oetken 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 4 C. F. Bricka Gyldendal 1890 Bibliografier Clemens Eyden 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd.3 C. F. Bricka Gyldendal 1889 Bibliografier Brandt Clamus 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd.5 C. F. Bricka Gyldendal 1891 Bibliografier Faaborg Gerdorff 1 1 Dansk Civil og Akademiingeniørstat 1971 Dansks ingeniørforening og Krak Stater Biografisk opl om kandidater ( ) 451 medlemmer af dansk ingeniørforening, der ikke er udgået fra ovenstående læreanstalter 2 2 Dansk civilingeniørstat 1942 Civilingeniør Aage Hannover Polyteknisk Læreanstalt og Teknisk Højskole Stater Polytekniske kandidater Tillæg samt opl. om 226 af dansk ingeniørforenings medlemmer, der ikke er udgået fra Polyteknisk Læreanstalt Dansk Farmaceutisk Årbog 1935 Dansk Farmaceutforening Håndbog Apoteker og ansa e farmaceuter. 2 2 Eksamensår for exam. pharm.'er og cand. pharm.'er Dansk Farmaceutisk Årbog Dansk Farmaceutforening Håndbog Apoteker og ansa e farmaceuter. 2 2 Eksamensår for exam. pharm.'er og cand. pharm.'er Dansk historisk Bibliografi II Henry Bruun Rosenkilde og Bagger Biografi Stats og kulturforhold 1 3 Dansk historisk Bibliografi III Henry Bruun Rosenkilde og Bagger Biografi Danmarks Topografi 1 3 Dansk historisk Bibliografi IV Henry Bruun Rosenkilde og Bagger Biografi Personalhistorie 1 3 Dansk historisk Bibliografi V Henry Bruun og Georg Simon Rosenkilde og Bagger Biografi Personalhistorie 1 3 Dansk historisk Bibliografi VI Henry Bruun og Georg Simon Rosenkilde og Bagger Biografi Personalhistorie rettelser og tilføjelser 1 3 Dansk historisk Bibliografi 1929 B. Erichsen & Alfr. Krarup G. E. C. Gad Biografi Systematisk fortegnelse, personalhistorie 1 3 Dansk historisk Bibliografi Henry Bruun H.Hagerups forlag Biografi Danmarks Historie 1 3 Dansk Ingeniørforening gennem 50 år (1892 Johs. Kristensen Dansk ingeniørforening Håndbog Festskrift ) Dansk Kartografisk Selskab, publikation nr. 2 Preben Sonne Jørgensen Dansk Kartografisk Selskab Bibliografier Kortmateriale kartografi fyn langeland omliggende øer odense amt svendborg sogne 6 1 Dansk Krigshistorie i det syttende århundrede P.I.Liebe og E. Borgstrøm Det kongelige Garnisionsbibliotek Register Literaturfortegnelse krigshistorie syttende århundrede dansk gøngerne snaphanerne skåne krig militær våben 6 1 Dansk lokalbibliografi DLB Hovedredeaktionen, Roskilde Biografi Vejledning til brug for udarbejdelse af lokalbiografier , 2. udg. Dansk Provinspresse ( ) Provinsjournalistforeningen Håndbog Festskrift for journalister m.m. 2 2 Dansk Realkredit gennem 200 år Michael Møller og Niels Chr. Nielsen BRFkredit 1997 Historie Dansk realkredit nykredit sparekasserne histori bankerne mønt og seddelsystem kooperative bevægelse erhvervsfordeling 6 3 arbejdsmarked københavn brande kreditkasse husejere Dansk Renæssance Palle Lauring Gyldendals Bogklub Historie Dansk renæssance grevefejden katolicismen middelalderen danmark sverige frederik den anden erik den 6 3 fjortende krig statskasserne syvårskrigen sindssyg johan handel håndværk bondegården borgerhuse stormænd herregårde slotte æderi druk slagsmål vo Dansk Skolestat Bind 1 N.A. Larsen Arthur Jensens Forlag 1933 Stater Folkeskolens historie udenfor og i København Friskolen Seminarierne Gymnastikinstitut Tegnelærerkursus Håndgerning 1 2 Skolekøkkenlærerinder Latinskole Gymnasieskole Mellem & Realskole Folkehøjskole Døvstumme Efterskole Opdragelseshjemmene Blindevæsenet Tale Dansk Skolestat Bind 2 N.A. Larsen Arthur Jensens Forlag 1933 Stater Personalhistoriske oplysninger lærere i danske amter (1933) 1 2 Dansk Skolestat Bind 3 N.A. Larsen Arthur Jensens Forlag 1933 Stater Slesvig Grønland Aalborg amt andre skoler 1 2 Dansk Skolestat Bind 4 N.A. Larsen Arthur Jensens Forlag 1933 Stater Privatskoler Provinsrealskoler efterskoler friskoleforening gymnasieskoler seminarielærere matematiklærere tysklærere 1 2 sløjdlærerforening gymnastik lysbilled amtsskolekonsulenter pigeskoler personalhistoriske oplysninger vedr. lærerpersonalet "i andre skoler Danske Blom slægter Erik Blom Erik Blom Biografi Oversigter over 25 slægter med mindst fire generationer i Danmark 6 2 Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale Emil Marquard Rigsarkivet Håndbog Danske gesandter gesandtskabspersonale indtil 1914 Danske Gravminder af smedejern Aage Jørgensen Foreningen Danmarks Historie Danske gravminder i smedejern folkeminder Danske Ingeniører fra Teknika Georg Nørregaard (redigeret) Ingeniørsammenslutningen Håndbog 50 års jubilæum (1945)

6 Danske Kirker Kristjan Bure Berlingske Bogtrykkeri Håndbog Årbog Danske kirker kalkmalerier granitskulpturer kirkebyggere landsbykirker granitportaler alterborde tavler sølv døbefonde krucifikser prædikestole lys orgler klokker begravelser kirkegårde gravmæler Danske Kirker og præstegaarde Mogens Strunge Chr. Justesens forlag Kirker i Gl. Roskilde og Holbæk Amter 6 3 Danske Landkommuner Harry Christensen Landsarkivet for Nørrejylland Register Danske landkommuner amtsrådskredse 7 1 Danske Landkommuner Harry Christensen Landsarkivet for Nørrejylland Håndbog Landkommuner danske landkommunesystem love bekendtgørelser 7 1 Danske Middelalderlige Regnskaber, 1. række, 1. Georg Galster Selskabet for udgivelse af kilder Stater Regnskaber middelalder biskop albert holstenske adelsmænd sverige dronning dorthea domprovst slesvig enevold 6 1 bind til Dansk Historie sovenbroderditmarsken Danske strenge Vagn Helge Lanby N.C.Roms Forlag Historie Besættelsen 7 3 Danske Veje Kristjan Bure Berlingske Bogtrykkeri Håndbog Danske veje broer hjulspor chaussébrolægning vadesteder færgesteder kroerne alfarvejens bedested oldtidsveje samfund 7 1 De Byggede Riget Palle Lauring Gyldendals Bogklub Historie Dansk Oldtids Historie 6 3 De byggede riget dansk oldtid historie danmark istid jæger flintesten møn maglemose kalundborg rav De danske Kirker Erik Horskjær G.E.C. Gads Forlag Historie Bornholm, Færøerne, Grønland 6 3 De døde på ærens mark og på lazarettet Grethe Ilsøe Landsarkivet for Sjællan og Bornholm Historie Udstilling i 125 året for krigen i 1864 Døde på ærens mark og på lazarettet krigen 1864 i kronologisk orden stormen på dybbøl soldaterskæbne jørgen jensen 18. infanteriregiment De Jyders land 1932,hefte 1 Achton Friis Gyldendal Håndbog Østjylland og midtjylland, Østslesvig,Als De Jyders land 1933,hefte 17 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fra Bøvling Klit til Thyborøn, De Jyders land 1933,hefte 18 Achton Friis Gyldendal Håndbog Mellem Nissum Fjord og Venø Sund, Nordjylland, Det sydlige Thy De Jyders land 1933,hefte 19 Achton Friis Gyldendal Håndbog Det Nordlige Thy, På Mors, I Hanherred, De Jyders land 1933,hefte 20 Achton Friis Gyldendal Håndbog Omkring store Vildmose,Fra jyske ås, De Jyders land 1933,hefte 21 Achton Friis Gyldendal Håndbog Det nordvestlige vendsyssel,fra Sæby å til Skagens Gren De Jyders land 1933,hefte 22 Achton Friis Gyldendal Håndbog Det nordvestlige vendsyssel,fra Sæby å til Skagens Gren fortsat De sønderjyske fyrstearkiver Erik Kroman Rigsarkivet Håndbog Vejl. Arkivregistratur X 7 1 De så det ske Lars Lindeberg union Historie Danmark under 1. Verdenskrig og genforeningen De så det ske Lars Lindeberg Lademann Historie Englandskrigene Slaget på reden Guldalder Statsbankerot 7 3 De ældre danske Matrikler (matriklerne af 1660 og 1664) Gunnar Knudsen Særtryk af Tidskrift for opmålings og matrikulsvæsen 7 1 Bibliografier Matrikler ældre danske Degne og skoleholdere k. Bang Mikkelsen Historisk samfund for Fyns stift Personalhistorie Degne og skoleholdere samt kateketer,klokkere og organister i Fyns stift indtil Degne og skoleholdere K. Bang Mikkelsen Historisk samling for fyns stift Stater Kateketer, klokkere og organister i fyns stift til Den bastante uvished Henry Voss Foreningen til gamle bygningers Byhistorie Tyver trediver huse i København Rådhuspladsen VEsterbro Frederiksberg Nørrebro Østerbro indenfor voldene bevaring Den Danske Toldetat 1965 Stater Håndbog for toldetaten i Danmark 1 3 Den Gamle Jul Jørn Piø Sesam Historie Den Gamle Jul i tekster og billeder 7 1 Den Grundtvigske Slægt F. Rönning Karl Schønbergs Forlag Slægtsbog Grundtvig slægt nykøbing kregomme thyregod aarhus gineakysten 6 2 Den landmilitære centraladministration 1660 O. Kyhl Rigsarkivet 1976 Historie Landmilitære centraladministration rigsarkivet overkrigssekretær Jens Harboe christian lente valentin von , bind 2 eickstedt carl gabel johan christoph körbitz ditlev revenfeldt poul vendelbo løvenørn micharl numsen lærche verner schulenburg conrad ahlen Den lille Salmonsen Bind 1 til bind 12 A.W. Marke & Palle Raunkjær J.H. Schultz Forlag Håndbog MÅ IKKE UDLÅNES! 2 1 Det femte nordiske folkelivs og L. Bødker og B. Holbek Munksgaards Forlag Historie Folkelov folkemindeforskermøde 1961 nordiske folkemindeforskermøde Det Gamle København Chr. Elling og Axel Nygaard Politikens Forlag Historie Om at se en by, Bag Domhuset, Fra Vestergade, Latinerkvarteret, Ved Helliggeist, Omkring Nicolai, Langs kanalerne, Om Promenader. Det gamle København på vrangen Einer Mellerup Fremad 1961 politihistorier Ældre tiders byliv, beværtninger, bordeller, bisser og betjente 7 3 Det kgl. Biblioteks Embedsmænd og Funktionærer Albert Fabritius Ejnar Munksgaard Stater I andl. af 150 årsdagen for dets åbning f. offentligheden 15 nog

7 Det kommunale styre i Søllerød,Bind I: Gunnar Sandfeld Søllerød Håndbog styrets udvikling i Danmark og i Søllerød, Sogneforstanderskaber og sogneråd i Søllerød, Sognestyrets ledere i Søllerød, Menige sogneforstandere Det Kongelige Bibliotek gennem 300 år Knud Bøgh Det Kongelige Bibliotek Historie Publikumsorientering 1915 Kongelige bibliotek gennem 300 år Det kongelige Blindeinstitut J. Moldenhawer Hæfte Årsberetning for skoleåret samt beretning om "En rundrejse til Blinde" foretaget i sommerferien 1886 Det kongelige Blindeinstitut J. Moldenhawer Hæfte Årsberetning for skoleåret Det mosaiske troessamfund Thyge Svenstrup Vello Helk Rigsarkivet Register Registratur over jødiske mosaiske adminstrationer, begravelser, navngivne, rabbier, Selskaber, foreninger, fattigvæsen, 6 1 skolevæsen, Assens Fredericia, Fåborg, Hillerød, Horsens Nakskov, Nyborg Odense Randers, Svendborg Vejle Viborg, Ålborg Århus Det Mosaiske Troessamfund i København Thyge Svenstrup og Vello Helk Rigsarkivet 1993 Bibliografier Kopibøger skiftesager ligning legater fattigvæsen skole begravelsesvæsen flygtningehjælp forstanderskab selskaber 6 1 foreninger overrabbiner personarkiver troessamfund Det politiske portræt i Danmark Kristian Hvidt Schultz 1983 Historie Politiske portræt danmark folketinget 200 års jubilæum statsminister formand samling danske politikere Det skete i Herlev år 2000 Herlev Årbog Året der gik herlev i tal navne årets priser sport kultur motor erhverv Det yderste Jylland Johan Hvidtfeldt Samvirkende Danske Turistforeninger Turistårbog Landskabet og dets tilblivelse,oldtiden,strejftog i historien,sproget,kirker og kalkmalerier,herregårde og herregårdsliv,i by og gård,fiskere og fiskeri,om at være maler i Skagen,Skagen,Hjørring,Frederikshavn,Ture i Nordjylland Djursland og Mols Turistforeningen for Danmark mle Landsby Fra England til Molsland, Hjemmelivet i den gamle Landsby, Pramfarten paa Gudenaa og Nørreaa, Gl. bygninger i Randers,Grenaa og Æbeltoft, Tre smaa søde Byer,Niels Ebbesen,det gamle Randers og Norringris, Læsø Dyrehaven Steffen Linvald Medigrafik A/S 1980 Historie Dyrehaven Dødsfald i Danmark 1901 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1902 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1904 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1905 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1907 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1909 Jul. Bidstrup J. Jørgensen & Co Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1910 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1911 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1912 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1913 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1914 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1915 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1916 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1917 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1918 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1918 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1919 H. Hjort Nielsen J.H. Schultz Forlag Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1920 H. Hjort Nielsen J.H. Schultz Forlag Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1921 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1922 H. Hjort Nielsen J.H. Schultz Forlag Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1923 H. Hjort Nielsen J.H. Schultz Forlag Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1944 Niels Friis Bianco Lunos Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1945 Niels Friis Bianco Lunos Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1946 Niels Friis Bianco Lunos Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1947 Niels Friis Bianco Lunos Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1968 Niels Friis Det berlingske Bogtrykkeri Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1969 Niels Friis Det berlingske Bogtrykkeri Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1970 Niels Friis Det berlingske Bogtrykkeri Register Dødsfald i Danmark

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

HVAD BETYDER ORDET ARKIV?

HVAD BETYDER ORDET ARKIV? ARKIV I DAG Arkivfoto, arkivklip Lydarkiv DRs digitale arkiv Politikens avisarkiv O.s.v. Et broget landskab, hvor vi i vores verden nok bedst kender Statens Arkiver, lokalarkiver og 7-arkiver HVAD BETYDER

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

NILS HARTMANN. På tur med. Danmarkshistorien. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier. Gyldendal

NILS HARTMANN. På tur med. Danmarkshistorien. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier. Gyldendal NILS HARTMANN På tur med Danmarkshistorien Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Gyldendal Indhold PÅ SPORET AF DANSKERNE Før vi blev danske 17 Spor fra istiden 17 Landet bugter sig i bølgedal 18 Et land

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

Korsør Kalenderens Julehæfter.... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 7

Korsør Kalenderens Julehæfter.... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 7 Korsør Kalenderens Julehæfter... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 7 Artikler Året der gik og redaktionelle kommentarer er ikke medtaget i denne oversigt. Billedkunstnere og Korsør Alexia von Lode af

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Korsør Kalenderens Julehæfter.... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 6

Korsør Kalenderens Julehæfter.... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 6 Korsør Kalenderens Julehæfter... hvad indeholder de? Hæfterne 1 til 6 Artikler Året der gik og redaktionelle kommentarer er ikke medtaget i denne oversigt. Byens Liv Barndom og ungdom i Korsør i 90 erne

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel Disciplin Klasse Fornavn Efternavn Forening 1 2 3 4 5 6 Total X 10 Pistol Dame Anja Christensen DSB/ASF 96 90 94 91 371 3 Pistol Dame Dorte Thorsen IFK 91 95 90 89 365 3 Pistol Dame Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især skifter indtil 1919 Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Side 1 af 13. Long - MO oversigt Produktionsnumre 501-1300. Se mere på www.kvv73.dk

Side 1 af 13. Long - MO oversigt Produktionsnumre 501-1300. Se mere på www.kvv73.dk 501 02-11-55 Forretningen Dina, Frederiksdalsvej 70 502 12-11-55 P.Buhl, Brogade, Sønderborg 503 22-11-55 London Bazaren, Nørregade 11, Vejle 504 02-11-55 Forretningen Dina, Frederiksdalsvej 70 505 23-11-55

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold.

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Finaleresultater Fodbold Unionsturneringen 2009. Semifinale: Sydøstjylland Station City 3 7 Semifinale: Sydjylland St. Bellahøj 2 3 Bronzekamp: Sydøstjylland

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere