BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015"

Transkript

1 BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 Søg: Ctrl + f Titel Forfatter Udgivet af Art Undertitel/Indhold Reol Hylde det var på Frederiksberg Strandbers Forlag Historie det var på Frederiksberg, fra det nu forsvundne Frederiksberg 52 historier fra Hvidovre Poud Sverrild og Hans Chr. Thomsen Hvidovre 1997 Håndbog Langhøj Hvidovre Vojensvej landsby vold drab zar pikerne sælfangere avedøre kreaturer på kirkegården gravhøj indkvartering i avedøre skyttekredse kommunekontor flyveplads hvidovregade rørskove eskimoer indianere dværgnegre søbad østersøen takt og tone sto 6 af mine formødre Jytte Laurberg Jonasen Jytte Laurberg Jonasen Slægtsbog Formødre sophie marie østjylland berends herrenkind baldevien knoop sørensen nielsen mølgaard knop randbøl ousted 6 2 hornborg elling horsens pedersen brønshøj knopp herrenkint 90 aar i Jylland M.P. Kastberg Nyt Nordisk Forlag (Arnold Livserindringer Glimt fra hverdagslivet på det jyske land og i Provinsbyerne samt belysning af tidens kendte skikkelser Busck) Adolph Hannovers fædrene og mødrene slægt Martin AD Hannover J. Jørgensen & Co. Slægtsbog Adolph hannover fædrene mødrene slægt hundredeårsdagen autobiografi videnskabelige arbejder amsterdam joel hirsch 6 2 jacob salomon herz goldschmidt jonathan abraham hirsch asser amschel rachel moses fanny mendelssohn meyer moritz samuel jacobi ida emil mart Af Pallesen Slægtens historie Pallesen Slægtsbog Pallesen sørensen tanderup frøsiggård hunderup ribe mader ludvigsdatter hollænder pedersen magnussen pejsen 6 2 bramminge vilslev hansen møller jensen brok terpagergård saltgade steffensen kristensen hübel johnsdatter peder pedersen Afhandlinger om arkiver Johan Hvidtfeldt Rigsarkivet 1964 Historie Afhandlinger arkiver rigsarkivet 75 års jubilæum Afhandlinger om arkiver Johan Hvidtfeldt Rigsarkivet Historie Ved Rigsarkivet 75 års jubilæum Arkiver afhandling rigsarkivet christian II landsarkiv fyn kanceliets historie christian IV jesuitterordenen rom nørrejylland jørgen seefeldt genealogiske værk nørrejyske kirkebøger kirkebogsforordningen 1675 politiret københavn enevælde registratur købst Almanak 2001 Københavns Universitet Nyt Nordisk Forlag (Arnold Håndbog Skriv og Rejse Kalender 1 3 Busck) Amtmanden var med til det hele Hans H. Worsøe Rigsarkivet Arkivernes Amtsarkiver og deres brug 6 1 informationsserie Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 3.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Anders Andersen Kiellerups brevbog 1984 Ellen Kiellerup Slægtsbog Anders Andersen kiellerup brevbog 1984 major ejendomme og midler St. thomas fuldmægtig kaptajn holm 6 2 Appelinstansernes Embedsetat Rigsarkivet Register Appelinstansernes embedsetat. Højesteret. Landstingene. Landsoverretterne 6 1 Arkivalier over borgerskaber og Jens Holmgaard Landsarkivet for Nørrejylland Register Borgerskaber næringstilladelser arkivalier 7 1 næringstilladelser Arkivregistraturer 4 Hedekolonierne Poul Rasmussen Landsarkivet for Nørrejylland Register Godsarkiver hedekolonierne godsarkiver registratur arkivalier vedrørende stantens store godskompleks i jylland jyske heder kommisionen l de tyske bønders etablering på hederne kolonierne på Alhede og de lgrænsende heder kolonierne på Randbøl hede Arkivregistraturer 5 Privatarkiver Landsarkivet for Nørrejylland Register Registratur privatarkiver Johan Go ried Hødrich 7 1 viborg købstad markskoler udstykning og bebyggelsesplaner arkitektvirksomhed Vig Nielsen Wesenberg heise just schade schmidt brevskrivningslister Asiatiske,vestindiske og guineiske J.O. Bro Jørgensen og AA. Rasch Rigsarkivet Håndbog Vejledende Arkivreg. XIV handelskompagnier Asiatsk Plads Harald Langberg Foreningen til gamle bygningers Byhistorie Asiatisk plads københavn arkitektur bevarelse Ask 17 Tidsskrift for Dansk Folkekultur 1992 Jørgen Bjerregaard Gefion Tryk Næstved Danmark folkekultur 1992 tidsskrift ask 17 sankt thomas john

2 Ask 19/20 Tidsskrift for Dansk Folkekultur 1993 Jørgen Bjerregaard Gefion Tryk Næstved Danmark folkekultur 1993 tidsskrift ask 19/20 hans madsen livserindringer classenske agerbrugsskole næsgaard falster snesere præstegaard aftjent værnepligt forvalter frisenvold randers nyrupgaard helsingør sneseregaard Assistens Kirkegård Jacob Kristensen Stadsingeniørens direktorat Hæfte Kort beskrivelse af de enkelte afdelinger Barn af Aalborg Jacob Blegvad, J.Gørlitz Jensen, Aage Lions Club Aalborg erindringer Erindringer fra barneårene af kendte Aalborgensere 7 3 Svendstorp Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i G. Begtrup Rosenkilde og Bagger 1978 historie Kjøbenhavn Danmark Nørrejylland II, Kjøbenhavn 1810 Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i G. Begtrup Rosenkilde og Bagger 1979 historie Kjøbenhavn Danmark Fyen, Langeland, Ærø, Lolland og Falster Bibliografi over dansk Folkekultur 1957 L. Bødker, B. Holbek og H. Foreningen Danske Folkeminder Bibliografier Bibliografi dansk folkekultur 1957 Rasmussen Bibliografi over danske Stater Lykke Andersen Karen Borglykke Danmarks Biblioteksskole 1985 Bibliografier Bog og tidsskriftsfortegnelse. Dele af bøger, periodica, små og særtryk mikrokort udgivet og/eller trykt i Danmark i 6 1 perioden Bibliografi over danske Stater Lykke Andersen Karen Borglykke Danmarks Biblioteksskole 1985 Bibliografier Bog og tidsskriftsfortegnelse. Dele af bøger, periodica, små og særtryk mikrokort udgivet og/eller trykt i Danmark i 6 1 perioden Bidrag til den danske pædagogiks historie Sven Erik Nordenbo Museum Tusculanums Forlag Historie Pædagogik historie 1600 Billeder af Danmarks historie Palle Lauring Lademann Historie Maleren, Danmarkshistorien og Maleriet Billeder af Danmarks Historie Palle Lauring Lademanns Forlagsaktieselskab Historie Maleren, Danmarks historie og maleriet 6 3 billeder danmark historie maler erik plovpenning slien christian den første malpaga freskerne frederiksborg kronborg tapet øresund søslag arvehyldningen femte salvingsakt skånske krig malerier slaget køge bugt mindemedalje store nordiske fjerde norge nors Billeder fra det nu forsvundne Nørrebro Knud M. Nielsen Dansk Historisk Håndbogsforlag Byhistorie 87 helsides fotos og dobbeltsidet kort fra 1860 folkeliv Arkitektur Billige og villige? Henrik Zip Sane Farums Arkiver & Museer 2000 Håndbog At indvandre efter arbejde.nationsopbygningen. Nationsopløsningen. Birketing i gl. Københavns Amt Axel H. Pedersen Carlsbergfondet Håndbog Birketing i gl. Københavns Amt Hollænderbyens Birketing i Store Magleby Bondeknold og rabarberdreng Chr. Christensen 1962 Hans Reitzel erindringer Udgivet af Halfdan Rasmussen 7 3 Borger i det gamle København Jan Møller Gjellerup Historie På Frederik d. 6. Og Christian d. 8.' tid Borger i det gamle København 2 Jan Møller Gjellerup Historie På Frederik d. 6. Og Christian d. 8.' tid Borger i klunketidens København Jan Møller Sesam Historie På Frederik d. 7. Og Christian d. 9.' tid Borgere i byens råd Universitetsforlaget i Aarhus Biografi Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd Borgere og bybefolkning Ole Degn Samfundet for dansk genealogi Håndbog Vejledning i kilder og litteratur:byerne,bybefolkningen og kilderne,erhvervsgrupperne,litteratur og trykte kilder Borgersind gennem 175 år Eskild Friehling Borgervennen historie Selskabet for Borgerdyd 175 års jubilæum 7 3 Brand, vand, mug og grimme dyr. Arne Møller Pedersen Rigsarkivet Arkivernes Pludseligt/langsomt nedbrydende faktorer 6 1 informationsserie Brede Klædefabrik Jeppe Tønsberg Erhvervsarkivets Forskningsfon Håndbog Den danske klædeindustri i international belysning Bro og By en folkebog om Holstebro Thorkil Ramskou,Steffen Linvald,Jens Holstebro Bibliotek m.fl. Håndbog Holstebroegnens forhistorie, Holtebros historie. Efter Udviklingspolitik og planlægning Johansen Bronzealderen Christjan Bure Det Berlingske Bogtrykkeri Historie Bronzealderen 7 1 Bryllupper og Dødsfald i Danmark 1900 Sofus Elvius J. Cohens Bogtrykkeri Register Bryllup og Dødsfald i Danmark Bygningsarkæologiske studier Bygningsarkæologiske studier 89 Bygningsarkæologiske studier 91 Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier romansk viduesramme bjernede kirke jægerspris slot mutter stahlboms hus aabenraa arsenal holmen tagbærende stolpekonstruktioner rømø fanø bygningsarkæologens arbejdsmark korsbrødregaarden nyborg Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier 89 toldergaarden aalborg lerkenfeldt vesthimmerland strandgade 32 christianshavn kampmannske gaard varde amaliegade 22 middelalderlig vinterbeskyttelse af murværk hvælveteknik overribber tagværk toreby kirke lolland tømmernumr Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier 91 holme klosterkirke bisp peder lodehats kapel gjorslev villestrup østhimmerland blændingsudsmykning nørrejyske herregårde strandgade 55 helsingør blytaget horlev kirke

3 Bygningsarkæologiske studier 92 Bygningsarkæologiske studier 97 Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier 92 skanderborg slot møntmestergården borgergade sukkerhuset københavn roskilde yderdøre porte ribe helsingørske hjørnebånd store gårde Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier 97 ribe bindingsværk næstved rådhus gamle trompeterstolen rosenborg slot bygningshistorie stenhus 1300 roskilde Bønder Skole og Demokrati Gunhild Nissen Institut for Dansk Skolehistorie Historie Bønder skole demokrati undersøgelse provstier offentlige befolkningen landet Calender for årene fra R.W. Bauer R.W.Bauer Håndbog Kalender for årene fra 601 til 2200 efter Christi fødsel 1 3 Carl Nielsens barndomshjem Jørgen Larsen Duplika Danmark A/S Hefte Tekster til udstillingen om Carl Nielsen på museet 6 2 Christian 2. s Arkiv C. Rise Hansen Rigsarkivet Håndbog Studier i dansk arkivhistorie 7 1 Christian den fjerdes riger og lande Palle Lauring Gyldendals Bogklub Historie Christian den fjerde riger lande stormænd kroningsfest formynderregeringen kronborg fredensborg børsen rundetårn rosenborg tycho brahe jens munk corfitz ulfeldt kirsten hannibal sehested 6 3 Da København fik vokseværk Henrik Gauter, Torben Ejlersen og Nete Balslev Wingender Københavns Byhistorie Historiske meddelelser om København 2001 københavn vokseværk byplankonkurrence historisk perspektiv kulturelle modeller forstaden gadenavne brønshøj sundbyerne valby garverier nathanaels kirkesogn fattige frederiksberg Da vi var bønder Lone Dam,Vibeke Filipsen,Eva Mollin Gladsaxe lokalhistoriske Historie Gladsaxe gårdenes historie forening Danish department of foreign affairs until 1770 Arthur G Hassø and Erik Kromann Rigsarkivet Håndbog Vejledende Arkivreg. XVI Danish Department of foreign affairs until 1770 Arthur G. Hassø and Erik Kroman Rigsarkivet Håndbog Vejl. Arkivregistratur XVI 7 1 Danmark set fra luften Kay Nielsen Union Diverse luftfoto Danmarks Industri og Haandværk, bind 2 ( ) Danmarks Kongeslotte Danmarks Præstehistorie Bo Dræbel, Per Eilstrup, Henri T.Meyer og Holger Rasmussen Max Grohshennig og Th. Hauch Fausbøll A. Christiansens forlag Biografi Dansk Portrætgalleri 1. del: Historisk Afsnit. Dansk Haandværks blomstrings d i Old den (stenalderen, bronchealderen & jernalderen) Fremmedvældets og fortyskelse d (Ældste byer, gilder og lav m.m.m.), Dansk Haandværks udvikling og organisa on, Fabriksdri. Industri 2 1 Lademanns Forlagsaktieselskab Historie Danmark konge slotte rigets første mand christian den anden leksikon malerier valgsprog amalienborg badstuen 6 3 eremitagen dannebrog fredensborg trend frederiksberg gråsten gurre hammershus hirsholm jagtgården jægrspris kalø klitgården koldinghus kongeskibet Dansk Genealogisk Institut Håndbog Danmarks Præstehistorie Danmarks store øer 1937,hefte 11 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 12 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 13 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 14 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 15 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 16 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 17 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 18 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 19 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 20 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 21 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 22 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 23 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 24 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 25 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Dansk Amerikansk udvandrerhistorie Elisabeth Riber Christensen John Aalborg Universitetsforlag 1986 Bibliografier Den danske udvandring til Amerika Personalhistorie rejseberetninger Breve, Statistik Kirke skole Foreninger 6 1 Pedersen Dansk Amerikansk udvandrerhistorie Elisabeth Riber Christensen John Pedersen Aalborg Universitetsforlag 1986 Bibliografier Den danske udvandring til Amerika Personalhistorie rejseberetninger Breve, Statistik Kirke skole Foreninger 6 1

4 Dansk Amerikansk udvandrerhistorie Elisabeth Riber Christensen John Aalborg Universitetsforlag 1986 Bibliografier Den danske udvandring til Amerika Personalhistorie rejseberetninger Breve, Statistik Kirke skole Foreninger 6 1 Pedersen Dansk artilleritidsskrift P.I. Liebe og E. Borgstrøm Det kongelige Register Litteraturfortegnelse krigshistorie dansk krig militær våben fn styrken uniformer 6 1 Garnisionsbibliotek Dansk Atlas P.W.Becker & S.H.Petersen Jorck's fond Historie Kjøbenhavn og dets Omegn 1 4 Dansk Biografisk Håndleksikon Bind 1 Svend Dahl & P. Engelstoft Gyldendals Boghandel Biografi Aaberg Søren Hansen 2 2 Dansk Biografisk Håndleksikon Bind 2 Svend Dahl & P. Engelstoft Gyldendals Boghandel Biografi Th. Hansen Nordby 2 2 Dansk Biografisk Håndleksikon Bind 3 Svend Dahl & P. Engelstoft Gyldendals Boghandel Biografi Norden Østrup 2 2 Dansk Biografisk Leksikon 1933 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Aaberg Bagge 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1933 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Bagger Bildsøe 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1934 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Bille Brandstrup 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1934 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Bardnt Chievitz 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1934 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Christiensen van Deurs 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1935 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Devegge Ferdinandsen 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1935 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Fersleff Gedde 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1936 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Geelmuyden Hall 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1936 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Hallager Helisen 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1936 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Hellemann Huitfeldt 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1937 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Hultmann Joachim Frederik 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1937 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Jochimssøn Knudsen 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1938 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Knudstrup Larcher 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1938 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Larsen v. d. Lühe 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1938 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Lykke Mohr 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1939 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Molbech Niels Jyde 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1939 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Nielsen Panum 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1940 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Pape Paetz 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1940 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Quaade Rongsted 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1941 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Roos Schacht 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1941 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Schack Siegumfeldt 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1942 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Siemonsen Stoffregen 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1942 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Stokkebye Thorsøe 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1943 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Tortsen Wagner 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1943 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Vahl Willemoes 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1944 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Willumsen Østrup 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1944 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Suplement 3 2 Dansk Biografisk Lexikon 2.bd C.F. Bricka Gyldendal 1888 Bibliografier Beccau Brandis 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 10 C. F. Bricka Gyldendal 1896 Biografi Laale Løvenørn 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 11 C. F. Bricka Gyldendal 1897 Biografi Maar Müllner 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 12 C. F. Bricka Gyldendal 1898 Biografi Münch Peirup 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 13 C. F. Bricka Gyldendal 1899 Biografi Pelli Repavius 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 16 C. F. Bricka Gyldendal1900 Biografi Scalabrini Skanke 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 6 C. F. Bricka Gyldendal 1892 Bibliografier Gerson H. Hansen 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 7 C. F. Bricka Gyldendal 1893 Biografi I. Hansen Holmsted 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 8 C. F. Bricka Gyldendal 1894 Biografi Holst Juul 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 9 C. F. Bricka Gyldendal 1895 Biografi Jyde Køtschau 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 1 C. F. Bricka Gyldendal 1887 Bibliografier Aaberg Beaumelle 1 1

5 Dansk Biografisk Lexikon bd. 14 C. F. Bricka Gyldendal 1900 Biografi Ressen Saxtrup 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 16 C. F. Bricka Gyldendal 1902 Biografi Skarpenberg Sveistrup 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 17 C. F. Bricka Gyldendal 1903 Biografi Svend Tveskjæg Tøxen 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 18 C. F. Bricka Gyldendal 1904 Biografi Ubbe Wimpffen 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 19 C. F. Bricka Gyldendal 1905 Biografi Vind Oetken 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 4 C. F. Bricka Gyldendal 1890 Bibliografier Clemens Eyden 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd.3 C. F. Bricka Gyldendal 1889 Bibliografier Brandt Clamus 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd.5 C. F. Bricka Gyldendal 1891 Bibliografier Faaborg Gerdorff 1 1 Dansk Civil og Akademiingeniørstat 1971 Dansks ingeniørforening og Krak Stater Biografisk opl om kandidater ( ) 451 medlemmer af dansk ingeniørforening, der ikke er udgået fra ovenstående læreanstalter 2 2 Dansk civilingeniørstat 1942 Civilingeniør Aage Hannover Polyteknisk Læreanstalt og Teknisk Højskole Stater Polytekniske kandidater Tillæg samt opl. om 226 af dansk ingeniørforenings medlemmer, der ikke er udgået fra Polyteknisk Læreanstalt Dansk Farmaceutisk Årbog 1935 Dansk Farmaceutforening Håndbog Apoteker og ansa e farmaceuter. 2 2 Eksamensår for exam. pharm.'er og cand. pharm.'er Dansk Farmaceutisk Årbog Dansk Farmaceutforening Håndbog Apoteker og ansa e farmaceuter. 2 2 Eksamensår for exam. pharm.'er og cand. pharm.'er Dansk historisk Bibliografi II Henry Bruun Rosenkilde og Bagger Biografi Stats og kulturforhold 1 3 Dansk historisk Bibliografi III Henry Bruun Rosenkilde og Bagger Biografi Danmarks Topografi 1 3 Dansk historisk Bibliografi IV Henry Bruun Rosenkilde og Bagger Biografi Personalhistorie 1 3 Dansk historisk Bibliografi V Henry Bruun og Georg Simon Rosenkilde og Bagger Biografi Personalhistorie 1 3 Dansk historisk Bibliografi VI Henry Bruun og Georg Simon Rosenkilde og Bagger Biografi Personalhistorie rettelser og tilføjelser 1 3 Dansk historisk Bibliografi 1929 B. Erichsen & Alfr. Krarup G. E. C. Gad Biografi Systematisk fortegnelse, personalhistorie 1 3 Dansk historisk Bibliografi Henry Bruun H.Hagerups forlag Biografi Danmarks Historie 1 3 Dansk Ingeniørforening gennem 50 år (1892 Johs. Kristensen Dansk ingeniørforening Håndbog Festskrift ) Dansk Kartografisk Selskab, publikation nr. 2 Preben Sonne Jørgensen Dansk Kartografisk Selskab Bibliografier Kortmateriale kartografi fyn langeland omliggende øer odense amt svendborg sogne 6 1 Dansk Krigshistorie i det syttende århundrede P.I.Liebe og E. Borgstrøm Det kongelige Garnisionsbibliotek Register Literaturfortegnelse krigshistorie syttende århundrede dansk gøngerne snaphanerne skåne krig militær våben 6 1 Dansk lokalbibliografi DLB Hovedredeaktionen, Roskilde Biografi Vejledning til brug for udarbejdelse af lokalbiografier , 2. udg. Dansk Provinspresse ( ) Provinsjournalistforeningen Håndbog Festskrift for journalister m.m. 2 2 Dansk Realkredit gennem 200 år Michael Møller og Niels Chr. Nielsen BRFkredit 1997 Historie Dansk realkredit nykredit sparekasserne histori bankerne mønt og seddelsystem kooperative bevægelse erhvervsfordeling 6 3 arbejdsmarked københavn brande kreditkasse husejere Dansk Renæssance Palle Lauring Gyldendals Bogklub Historie Dansk renæssance grevefejden katolicismen middelalderen danmark sverige frederik den anden erik den 6 3 fjortende krig statskasserne syvårskrigen sindssyg johan handel håndværk bondegården borgerhuse stormænd herregårde slotte æderi druk slagsmål vo Dansk Skolestat Bind 1 N.A. Larsen Arthur Jensens Forlag 1933 Stater Folkeskolens historie udenfor og i København Friskolen Seminarierne Gymnastikinstitut Tegnelærerkursus Håndgerning 1 2 Skolekøkkenlærerinder Latinskole Gymnasieskole Mellem & Realskole Folkehøjskole Døvstumme Efterskole Opdragelseshjemmene Blindevæsenet Tale Dansk Skolestat Bind 2 N.A. Larsen Arthur Jensens Forlag 1933 Stater Personalhistoriske oplysninger lærere i danske amter (1933) 1 2 Dansk Skolestat Bind 3 N.A. Larsen Arthur Jensens Forlag 1933 Stater Slesvig Grønland Aalborg amt andre skoler 1 2 Dansk Skolestat Bind 4 N.A. Larsen Arthur Jensens Forlag 1933 Stater Privatskoler Provinsrealskoler efterskoler friskoleforening gymnasieskoler seminarielærere matematiklærere tysklærere 1 2 sløjdlærerforening gymnastik lysbilled amtsskolekonsulenter pigeskoler personalhistoriske oplysninger vedr. lærerpersonalet "i andre skoler Danske Blom slægter Erik Blom Erik Blom Biografi Oversigter over 25 slægter med mindst fire generationer i Danmark 6 2 Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale Emil Marquard Rigsarkivet Håndbog Danske gesandter gesandtskabspersonale indtil 1914 Danske Gravminder af smedejern Aage Jørgensen Foreningen Danmarks Historie Danske gravminder i smedejern folkeminder Danske Ingeniører fra Teknika Georg Nørregaard (redigeret) Ingeniørsammenslutningen Håndbog 50 års jubilæum (1945)

6 Danske Kirker Kristjan Bure Berlingske Bogtrykkeri Håndbog Årbog Danske kirker kalkmalerier granitskulpturer kirkebyggere landsbykirker granitportaler alterborde tavler sølv døbefonde krucifikser prædikestole lys orgler klokker begravelser kirkegårde gravmæler Danske Kirker og præstegaarde Mogens Strunge Chr. Justesens forlag Kirker i Gl. Roskilde og Holbæk Amter 6 3 Danske Landkommuner Harry Christensen Landsarkivet for Nørrejylland Register Danske landkommuner amtsrådskredse 7 1 Danske Landkommuner Harry Christensen Landsarkivet for Nørrejylland Håndbog Landkommuner danske landkommunesystem love bekendtgørelser 7 1 Danske Middelalderlige Regnskaber, 1. række, 1. Georg Galster Selskabet for udgivelse af kilder Stater Regnskaber middelalder biskop albert holstenske adelsmænd sverige dronning dorthea domprovst slesvig enevold 6 1 bind til Dansk Historie sovenbroderditmarsken Danske strenge Vagn Helge Lanby N.C.Roms Forlag Historie Besættelsen 7 3 Danske Veje Kristjan Bure Berlingske Bogtrykkeri Håndbog Danske veje broer hjulspor chaussébrolægning vadesteder færgesteder kroerne alfarvejens bedested oldtidsveje samfund 7 1 De Byggede Riget Palle Lauring Gyldendals Bogklub Historie Dansk Oldtids Historie 6 3 De byggede riget dansk oldtid historie danmark istid jæger flintesten møn maglemose kalundborg rav De danske Kirker Erik Horskjær G.E.C. Gads Forlag Historie Bornholm, Færøerne, Grønland 6 3 De døde på ærens mark og på lazarettet Grethe Ilsøe Landsarkivet for Sjællan og Bornholm Historie Udstilling i 125 året for krigen i 1864 Døde på ærens mark og på lazarettet krigen 1864 i kronologisk orden stormen på dybbøl soldaterskæbne jørgen jensen 18. infanteriregiment De Jyders land 1932,hefte 1 Achton Friis Gyldendal Håndbog Østjylland og midtjylland, Østslesvig,Als De Jyders land 1933,hefte 17 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fra Bøvling Klit til Thyborøn, De Jyders land 1933,hefte 18 Achton Friis Gyldendal Håndbog Mellem Nissum Fjord og Venø Sund, Nordjylland, Det sydlige Thy De Jyders land 1933,hefte 19 Achton Friis Gyldendal Håndbog Det Nordlige Thy, På Mors, I Hanherred, De Jyders land 1933,hefte 20 Achton Friis Gyldendal Håndbog Omkring store Vildmose,Fra jyske ås, De Jyders land 1933,hefte 21 Achton Friis Gyldendal Håndbog Det nordvestlige vendsyssel,fra Sæby å til Skagens Gren De Jyders land 1933,hefte 22 Achton Friis Gyldendal Håndbog Det nordvestlige vendsyssel,fra Sæby å til Skagens Gren fortsat De sønderjyske fyrstearkiver Erik Kroman Rigsarkivet Håndbog Vejl. Arkivregistratur X 7 1 De så det ske Lars Lindeberg union Historie Danmark under 1. Verdenskrig og genforeningen De så det ske Lars Lindeberg Lademann Historie Englandskrigene Slaget på reden Guldalder Statsbankerot 7 3 De ældre danske Matrikler (matriklerne af 1660 og 1664) Gunnar Knudsen Særtryk af Tidskrift for opmålings og matrikulsvæsen 7 1 Bibliografier Matrikler ældre danske Degne og skoleholdere k. Bang Mikkelsen Historisk samfund for Fyns stift Personalhistorie Degne og skoleholdere samt kateketer,klokkere og organister i Fyns stift indtil Degne og skoleholdere K. Bang Mikkelsen Historisk samling for fyns stift Stater Kateketer, klokkere og organister i fyns stift til Den bastante uvished Henry Voss Foreningen til gamle bygningers Byhistorie Tyver trediver huse i København Rådhuspladsen VEsterbro Frederiksberg Nørrebro Østerbro indenfor voldene bevaring Den Danske Toldetat 1965 Stater Håndbog for toldetaten i Danmark 1 3 Den Gamle Jul Jørn Piø Sesam Historie Den Gamle Jul i tekster og billeder 7 1 Den Grundtvigske Slægt F. Rönning Karl Schønbergs Forlag Slægtsbog Grundtvig slægt nykøbing kregomme thyregod aarhus gineakysten 6 2 Den landmilitære centraladministration 1660 O. Kyhl Rigsarkivet 1976 Historie Landmilitære centraladministration rigsarkivet overkrigssekretær Jens Harboe christian lente valentin von , bind 2 eickstedt carl gabel johan christoph körbitz ditlev revenfeldt poul vendelbo løvenørn micharl numsen lærche verner schulenburg conrad ahlen Den lille Salmonsen Bind 1 til bind 12 A.W. Marke & Palle Raunkjær J.H. Schultz Forlag Håndbog MÅ IKKE UDLÅNES! 2 1 Det femte nordiske folkelivs og L. Bødker og B. Holbek Munksgaards Forlag Historie Folkelov folkemindeforskermøde 1961 nordiske folkemindeforskermøde Det Gamle København Chr. Elling og Axel Nygaard Politikens Forlag Historie Om at se en by, Bag Domhuset, Fra Vestergade, Latinerkvarteret, Ved Helliggeist, Omkring Nicolai, Langs kanalerne, Om Promenader. Det gamle København på vrangen Einer Mellerup Fremad 1961 politihistorier Ældre tiders byliv, beværtninger, bordeller, bisser og betjente 7 3 Det kgl. Biblioteks Embedsmænd og Funktionærer Albert Fabritius Ejnar Munksgaard Stater I andl. af 150 årsdagen for dets åbning f. offentligheden 15 nog

7 Det kommunale styre i Søllerød,Bind I: Gunnar Sandfeld Søllerød Håndbog styrets udvikling i Danmark og i Søllerød, Sogneforstanderskaber og sogneråd i Søllerød, Sognestyrets ledere i Søllerød, Menige sogneforstandere Det Kongelige Bibliotek gennem 300 år Knud Bøgh Det Kongelige Bibliotek Historie Publikumsorientering 1915 Kongelige bibliotek gennem 300 år Det kongelige Blindeinstitut J. Moldenhawer Hæfte Årsberetning for skoleåret samt beretning om "En rundrejse til Blinde" foretaget i sommerferien 1886 Det kongelige Blindeinstitut J. Moldenhawer Hæfte Årsberetning for skoleåret Det mosaiske troessamfund Thyge Svenstrup Vello Helk Rigsarkivet Register Registratur over jødiske mosaiske adminstrationer, begravelser, navngivne, rabbier, Selskaber, foreninger, fattigvæsen, 6 1 skolevæsen, Assens Fredericia, Fåborg, Hillerød, Horsens Nakskov, Nyborg Odense Randers, Svendborg Vejle Viborg, Ålborg Århus Det Mosaiske Troessamfund i København Thyge Svenstrup og Vello Helk Rigsarkivet 1993 Bibliografier Kopibøger skiftesager ligning legater fattigvæsen skole begravelsesvæsen flygtningehjælp forstanderskab selskaber 6 1 foreninger overrabbiner personarkiver troessamfund Det politiske portræt i Danmark Kristian Hvidt Schultz 1983 Historie Politiske portræt danmark folketinget 200 års jubilæum statsminister formand samling danske politikere Det skete i Herlev år 2000 Herlev Årbog Året der gik herlev i tal navne årets priser sport kultur motor erhverv Det yderste Jylland Johan Hvidtfeldt Samvirkende Danske Turistforeninger Turistårbog Landskabet og dets tilblivelse,oldtiden,strejftog i historien,sproget,kirker og kalkmalerier,herregårde og herregårdsliv,i by og gård,fiskere og fiskeri,om at være maler i Skagen,Skagen,Hjørring,Frederikshavn,Ture i Nordjylland Djursland og Mols Turistforeningen for Danmark mle Landsby Fra England til Molsland, Hjemmelivet i den gamle Landsby, Pramfarten paa Gudenaa og Nørreaa, Gl. bygninger i Randers,Grenaa og Æbeltoft, Tre smaa søde Byer,Niels Ebbesen,det gamle Randers og Norringris, Læsø Dyrehaven Steffen Linvald Medigrafik A/S 1980 Historie Dyrehaven Dødsfald i Danmark 1901 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1902 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1904 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1905 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1907 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1909 Jul. Bidstrup J. Jørgensen & Co Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1910 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1911 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1912 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1913 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1914 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1915 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1916 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1917 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1918 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1918 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1919 H. Hjort Nielsen J.H. Schultz Forlag Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1920 H. Hjort Nielsen J.H. Schultz Forlag Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1921 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1922 H. Hjort Nielsen J.H. Schultz Forlag Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1923 H. Hjort Nielsen J.H. Schultz Forlag Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1944 Niels Friis Bianco Lunos Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1945 Niels Friis Bianco Lunos Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1946 Niels Friis Bianco Lunos Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1947 Niels Friis Bianco Lunos Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1968 Niels Friis Det berlingske Bogtrykkeri Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1969 Niels Friis Det berlingske Bogtrykkeri Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1970 Niels Friis Det berlingske Bogtrykkeri Register Dødsfald i Danmark

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

11. Erhvervsuddannelser

11. Erhvervsuddannelser 11. Erhvervsuddannelser 11.1 Teknisk uddannelse 6264 Arbejdsmarkedsuddannelserne 1960-1985. Kbh. 1985. 108 s. [udg. i anledning af arbejdsmarkedsuddannelsernes 25 års jubilæum] 6265 Barud, H.: Specialarbejderuddannelse.

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 97. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 5. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1977 INDHOLD Forligsmand Geert Drachmann: Om at ordne

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Bog ID 1. Bogtype. Bog. Egn eller land Danmark. Emne. Dragt alment. Titel Hvem sagde national-dragt? Indhold. Alt titel Opdater post.

Bog ID 1. Bogtype. Bog. Egn eller land Danmark. Emne. Dragt alment. Titel Hvem sagde national-dragt? Indhold. Alt titel Opdater post. Bog ID 1 Egn eller land Danmark Titel Hvem sagde national-dragt? Bog Dragt alment Lorenzen, Erna Wormianum/Skalk Antal sider 101 Udgivet årstal 1987 87-8516 097 0 Bog ID 2 Egn eller land Danmark Titel

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT Nordisk historie [31887] MAGAZIN til den danske Adels Historie. Første Bind. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, København 1824. (VIII)+372 sider. Med træskårede

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet.

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. LETHRICA ÅRGANG 8, NR. 16 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2013 Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. I DETTE NUMMER:

Læs mere

Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013

Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013 Holstebro kirkegårde en kulturhistorisk guide 2013 Udgivet af kirkegårdsbestyrelsen for Holstebro Kirkegårde og Holstebro Museumsforening Tekst og billeder: Museumsinspektør Esben Graugaard og kirkegårdsleder

Læs mere

Folkeuniversitetet. Norddjurs Rougsø Randers. Efterår. Program

Folkeuniversitetet. Norddjurs Rougsø Randers. Efterår. Program Folkeuniversitetet Norddjurs Rougsø Randers Program Efterår 2015 indhold 04 10 14 16 17 26 27 Norddjurs Folkeuniversitet Rougsø Folkeuniversitet Offentlige foredrag i naturvidenskab Live streaming fra

Læs mere

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr.

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 45 2 Morten Thing : en bibliografi/hans Dam Frandsen og Bjarne A. Frandsen

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere