BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015"

Transkript

1 BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 Søg: Ctrl + f Titel Forfatter Udgivet af Art Undertitel/Indhold Reol Hylde det var på Frederiksberg Strandbers Forlag Historie det var på Frederiksberg, fra det nu forsvundne Frederiksberg 52 historier fra Hvidovre Poud Sverrild og Hans Chr. Thomsen Hvidovre 1997 Håndbog Langhøj Hvidovre Vojensvej landsby vold drab zar pikerne sælfangere avedøre kreaturer på kirkegården gravhøj indkvartering i avedøre skyttekredse kommunekontor flyveplads hvidovregade rørskove eskimoer indianere dværgnegre søbad østersøen takt og tone sto 6 af mine formødre Jytte Laurberg Jonasen Jytte Laurberg Jonasen Slægtsbog Formødre sophie marie østjylland berends herrenkind baldevien knoop sørensen nielsen mølgaard knop randbøl ousted 6 2 hornborg elling horsens pedersen brønshøj knopp herrenkint 90 aar i Jylland M.P. Kastberg Nyt Nordisk Forlag (Arnold Livserindringer Glimt fra hverdagslivet på det jyske land og i Provinsbyerne samt belysning af tidens kendte skikkelser Busck) Adolph Hannovers fædrene og mødrene slægt Martin AD Hannover J. Jørgensen & Co. Slægtsbog Adolph hannover fædrene mødrene slægt hundredeårsdagen autobiografi videnskabelige arbejder amsterdam joel hirsch 6 2 jacob salomon herz goldschmidt jonathan abraham hirsch asser amschel rachel moses fanny mendelssohn meyer moritz samuel jacobi ida emil mart Af Pallesen Slægtens historie Pallesen Slægtsbog Pallesen sørensen tanderup frøsiggård hunderup ribe mader ludvigsdatter hollænder pedersen magnussen pejsen 6 2 bramminge vilslev hansen møller jensen brok terpagergård saltgade steffensen kristensen hübel johnsdatter peder pedersen Afhandlinger om arkiver Johan Hvidtfeldt Rigsarkivet 1964 Historie Afhandlinger arkiver rigsarkivet 75 års jubilæum Afhandlinger om arkiver Johan Hvidtfeldt Rigsarkivet Historie Ved Rigsarkivet 75 års jubilæum Arkiver afhandling rigsarkivet christian II landsarkiv fyn kanceliets historie christian IV jesuitterordenen rom nørrejylland jørgen seefeldt genealogiske værk nørrejyske kirkebøger kirkebogsforordningen 1675 politiret københavn enevælde registratur købst Almanak 2001 Københavns Universitet Nyt Nordisk Forlag (Arnold Håndbog Skriv og Rejse Kalender 1 3 Busck) Amtmanden var med til det hele Hans H. Worsøe Rigsarkivet Arkivernes Amtsarkiver og deres brug 6 1 informationsserie Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 2.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Amtsudgaven af Danmarks Riges Breve 3.del Gustav Hermansen Ejnar Munksgaard København Stater Danmark rige breve fyn lolland falster hæfte 1939 Anders Andersen Kiellerups brevbog 1984 Ellen Kiellerup Slægtsbog Anders Andersen kiellerup brevbog 1984 major ejendomme og midler St. thomas fuldmægtig kaptajn holm 6 2 Appelinstansernes Embedsetat Rigsarkivet Register Appelinstansernes embedsetat. Højesteret. Landstingene. Landsoverretterne 6 1 Arkivalier over borgerskaber og Jens Holmgaard Landsarkivet for Nørrejylland Register Borgerskaber næringstilladelser arkivalier 7 1 næringstilladelser Arkivregistraturer 4 Hedekolonierne Poul Rasmussen Landsarkivet for Nørrejylland Register Godsarkiver hedekolonierne godsarkiver registratur arkivalier vedrørende stantens store godskompleks i jylland jyske heder kommisionen l de tyske bønders etablering på hederne kolonierne på Alhede og de lgrænsende heder kolonierne på Randbøl hede Arkivregistraturer 5 Privatarkiver Landsarkivet for Nørrejylland Register Registratur privatarkiver Johan Go ried Hødrich 7 1 viborg købstad markskoler udstykning og bebyggelsesplaner arkitektvirksomhed Vig Nielsen Wesenberg heise just schade schmidt brevskrivningslister Asiatiske,vestindiske og guineiske J.O. Bro Jørgensen og AA. Rasch Rigsarkivet Håndbog Vejledende Arkivreg. XIV handelskompagnier Asiatsk Plads Harald Langberg Foreningen til gamle bygningers Byhistorie Asiatisk plads københavn arkitektur bevarelse Ask 17 Tidsskrift for Dansk Folkekultur 1992 Jørgen Bjerregaard Gefion Tryk Næstved Danmark folkekultur 1992 tidsskrift ask 17 sankt thomas john

2 Ask 19/20 Tidsskrift for Dansk Folkekultur 1993 Jørgen Bjerregaard Gefion Tryk Næstved Danmark folkekultur 1993 tidsskrift ask 19/20 hans madsen livserindringer classenske agerbrugsskole næsgaard falster snesere præstegaard aftjent værnepligt forvalter frisenvold randers nyrupgaard helsingør sneseregaard Assistens Kirkegård Jacob Kristensen Stadsingeniørens direktorat Hæfte Kort beskrivelse af de enkelte afdelinger Barn af Aalborg Jacob Blegvad, J.Gørlitz Jensen, Aage Lions Club Aalborg erindringer Erindringer fra barneårene af kendte Aalborgensere 7 3 Svendstorp Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i G. Begtrup Rosenkilde og Bagger 1978 historie Kjøbenhavn Danmark Nørrejylland II, Kjøbenhavn 1810 Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i G. Begtrup Rosenkilde og Bagger 1979 historie Kjøbenhavn Danmark Fyen, Langeland, Ærø, Lolland og Falster Bibliografi over dansk Folkekultur 1957 L. Bødker, B. Holbek og H. Foreningen Danske Folkeminder Bibliografier Bibliografi dansk folkekultur 1957 Rasmussen Bibliografi over danske Stater Lykke Andersen Karen Borglykke Danmarks Biblioteksskole 1985 Bibliografier Bog og tidsskriftsfortegnelse. Dele af bøger, periodica, små og særtryk mikrokort udgivet og/eller trykt i Danmark i 6 1 perioden Bibliografi over danske Stater Lykke Andersen Karen Borglykke Danmarks Biblioteksskole 1985 Bibliografier Bog og tidsskriftsfortegnelse. Dele af bøger, periodica, små og særtryk mikrokort udgivet og/eller trykt i Danmark i 6 1 perioden Bidrag til den danske pædagogiks historie Sven Erik Nordenbo Museum Tusculanums Forlag Historie Pædagogik historie 1600 Billeder af Danmarks historie Palle Lauring Lademann Historie Maleren, Danmarkshistorien og Maleriet Billeder af Danmarks Historie Palle Lauring Lademanns Forlagsaktieselskab Historie Maleren, Danmarks historie og maleriet 6 3 billeder danmark historie maler erik plovpenning slien christian den første malpaga freskerne frederiksborg kronborg tapet øresund søslag arvehyldningen femte salvingsakt skånske krig malerier slaget køge bugt mindemedalje store nordiske fjerde norge nors Billeder fra det nu forsvundne Nørrebro Knud M. Nielsen Dansk Historisk Håndbogsforlag Byhistorie 87 helsides fotos og dobbeltsidet kort fra 1860 folkeliv Arkitektur Billige og villige? Henrik Zip Sane Farums Arkiver & Museer 2000 Håndbog At indvandre efter arbejde.nationsopbygningen. Nationsopløsningen. Birketing i gl. Københavns Amt Axel H. Pedersen Carlsbergfondet Håndbog Birketing i gl. Københavns Amt Hollænderbyens Birketing i Store Magleby Bondeknold og rabarberdreng Chr. Christensen 1962 Hans Reitzel erindringer Udgivet af Halfdan Rasmussen 7 3 Borger i det gamle København Jan Møller Gjellerup Historie På Frederik d. 6. Og Christian d. 8.' tid Borger i det gamle København 2 Jan Møller Gjellerup Historie På Frederik d. 6. Og Christian d. 8.' tid Borger i klunketidens København Jan Møller Sesam Historie På Frederik d. 7. Og Christian d. 9.' tid Borgere i byens råd Universitetsforlaget i Aarhus Biografi Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd Borgere og bybefolkning Ole Degn Samfundet for dansk genealogi Håndbog Vejledning i kilder og litteratur:byerne,bybefolkningen og kilderne,erhvervsgrupperne,litteratur og trykte kilder Borgersind gennem 175 år Eskild Friehling Borgervennen historie Selskabet for Borgerdyd 175 års jubilæum 7 3 Brand, vand, mug og grimme dyr. Arne Møller Pedersen Rigsarkivet Arkivernes Pludseligt/langsomt nedbrydende faktorer 6 1 informationsserie Brede Klædefabrik Jeppe Tønsberg Erhvervsarkivets Forskningsfon Håndbog Den danske klædeindustri i international belysning Bro og By en folkebog om Holstebro Thorkil Ramskou,Steffen Linvald,Jens Holstebro Bibliotek m.fl. Håndbog Holstebroegnens forhistorie, Holtebros historie. Efter Udviklingspolitik og planlægning Johansen Bronzealderen Christjan Bure Det Berlingske Bogtrykkeri Historie Bronzealderen 7 1 Bryllupper og Dødsfald i Danmark 1900 Sofus Elvius J. Cohens Bogtrykkeri Register Bryllup og Dødsfald i Danmark Bygningsarkæologiske studier Bygningsarkæologiske studier 89 Bygningsarkæologiske studier 91 Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier romansk viduesramme bjernede kirke jægerspris slot mutter stahlboms hus aabenraa arsenal holmen tagbærende stolpekonstruktioner rømø fanø bygningsarkæologens arbejdsmark korsbrødregaarden nyborg Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier 89 toldergaarden aalborg lerkenfeldt vesthimmerland strandgade 32 christianshavn kampmannske gaard varde amaliegade 22 middelalderlig vinterbeskyttelse af murværk hvælveteknik overribber tagværk toreby kirke lolland tømmernumr Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier 91 holme klosterkirke bisp peder lodehats kapel gjorslev villestrup østhimmerland blændingsudsmykning nørrejyske herregårde strandgade 55 helsingør blytaget horlev kirke

3 Bygningsarkæologiske studier 92 Bygningsarkæologiske studier 97 Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Hans Henrik Engqvist, Poul Grinder Hansen, Ebbe Hædersdal, Lisbeth Pepke Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier 92 skanderborg slot møntmestergården borgergade sukkerhuset københavn roskilde yderdøre porte ribe helsingørske hjørnebånd store gårde Kunstakademiets kunstskole Historie Bygningsarkæologiske studier 97 ribe bindingsværk næstved rådhus gamle trompeterstolen rosenborg slot bygningshistorie stenhus 1300 roskilde Bønder Skole og Demokrati Gunhild Nissen Institut for Dansk Skolehistorie Historie Bønder skole demokrati undersøgelse provstier offentlige befolkningen landet Calender for årene fra R.W. Bauer R.W.Bauer Håndbog Kalender for årene fra 601 til 2200 efter Christi fødsel 1 3 Carl Nielsens barndomshjem Jørgen Larsen Duplika Danmark A/S Hefte Tekster til udstillingen om Carl Nielsen på museet 6 2 Christian 2. s Arkiv C. Rise Hansen Rigsarkivet Håndbog Studier i dansk arkivhistorie 7 1 Christian den fjerdes riger og lande Palle Lauring Gyldendals Bogklub Historie Christian den fjerde riger lande stormænd kroningsfest formynderregeringen kronborg fredensborg børsen rundetårn rosenborg tycho brahe jens munk corfitz ulfeldt kirsten hannibal sehested 6 3 Da København fik vokseværk Henrik Gauter, Torben Ejlersen og Nete Balslev Wingender Københavns Byhistorie Historiske meddelelser om København 2001 københavn vokseværk byplankonkurrence historisk perspektiv kulturelle modeller forstaden gadenavne brønshøj sundbyerne valby garverier nathanaels kirkesogn fattige frederiksberg Da vi var bønder Lone Dam,Vibeke Filipsen,Eva Mollin Gladsaxe lokalhistoriske Historie Gladsaxe gårdenes historie forening Danish department of foreign affairs until 1770 Arthur G Hassø and Erik Kromann Rigsarkivet Håndbog Vejledende Arkivreg. XVI Danish Department of foreign affairs until 1770 Arthur G. Hassø and Erik Kroman Rigsarkivet Håndbog Vejl. Arkivregistratur XVI 7 1 Danmark set fra luften Kay Nielsen Union Diverse luftfoto Danmarks Industri og Haandværk, bind 2 ( ) Danmarks Kongeslotte Danmarks Præstehistorie Bo Dræbel, Per Eilstrup, Henri T.Meyer og Holger Rasmussen Max Grohshennig og Th. Hauch Fausbøll A. Christiansens forlag Biografi Dansk Portrætgalleri 1. del: Historisk Afsnit. Dansk Haandværks blomstrings d i Old den (stenalderen, bronchealderen & jernalderen) Fremmedvældets og fortyskelse d (Ældste byer, gilder og lav m.m.m.), Dansk Haandværks udvikling og organisa on, Fabriksdri. Industri 2 1 Lademanns Forlagsaktieselskab Historie Danmark konge slotte rigets første mand christian den anden leksikon malerier valgsprog amalienborg badstuen 6 3 eremitagen dannebrog fredensborg trend frederiksberg gråsten gurre hammershus hirsholm jagtgården jægrspris kalø klitgården koldinghus kongeskibet Dansk Genealogisk Institut Håndbog Danmarks Præstehistorie Danmarks store øer 1937,hefte 11 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 12 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 13 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 14 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 15 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 16 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 17 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 18 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 19 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 20 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 21 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 22 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 23 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 24 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Danmarks store øer 1937,hefte 25 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fyen,Langeland,Sjælland,Lolland,Falster,Møn,Bornholm Dansk Amerikansk udvandrerhistorie Elisabeth Riber Christensen John Aalborg Universitetsforlag 1986 Bibliografier Den danske udvandring til Amerika Personalhistorie rejseberetninger Breve, Statistik Kirke skole Foreninger 6 1 Pedersen Dansk Amerikansk udvandrerhistorie Elisabeth Riber Christensen John Pedersen Aalborg Universitetsforlag 1986 Bibliografier Den danske udvandring til Amerika Personalhistorie rejseberetninger Breve, Statistik Kirke skole Foreninger 6 1

4 Dansk Amerikansk udvandrerhistorie Elisabeth Riber Christensen John Aalborg Universitetsforlag 1986 Bibliografier Den danske udvandring til Amerika Personalhistorie rejseberetninger Breve, Statistik Kirke skole Foreninger 6 1 Pedersen Dansk artilleritidsskrift P.I. Liebe og E. Borgstrøm Det kongelige Register Litteraturfortegnelse krigshistorie dansk krig militær våben fn styrken uniformer 6 1 Garnisionsbibliotek Dansk Atlas P.W.Becker & S.H.Petersen Jorck's fond Historie Kjøbenhavn og dets Omegn 1 4 Dansk Biografisk Håndleksikon Bind 1 Svend Dahl & P. Engelstoft Gyldendals Boghandel Biografi Aaberg Søren Hansen 2 2 Dansk Biografisk Håndleksikon Bind 2 Svend Dahl & P. Engelstoft Gyldendals Boghandel Biografi Th. Hansen Nordby 2 2 Dansk Biografisk Håndleksikon Bind 3 Svend Dahl & P. Engelstoft Gyldendals Boghandel Biografi Norden Østrup 2 2 Dansk Biografisk Leksikon 1933 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Aaberg Bagge 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1933 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Bagger Bildsøe 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1934 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Bille Brandstrup 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1934 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Bardnt Chievitz 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1934 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Christiensen van Deurs 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1935 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Devegge Ferdinandsen 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1935 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Fersleff Gedde 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1936 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Geelmuyden Hall 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1936 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Hallager Helisen 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1936 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Hellemann Huitfeldt 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1937 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Hultmann Joachim Frederik 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1937 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Jochimssøn Knudsen 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1938 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Knudstrup Larcher 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1938 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Larsen v. d. Lühe 3 1 Dansk Biografisk Leksikon 1938 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Lykke Mohr 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1939 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Molbech Niels Jyde 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1939 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Nielsen Panum 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1940 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Pape Paetz 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1940 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Quaade Rongsted 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1941 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Roos Schacht 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1941 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Schack Siegumfeldt 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1942 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Siemonsen Stoffregen 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1942 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Stokkebye Thorsøe 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1943 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Tortsen Wagner 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1943 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Vahl Willemoes 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1944 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Willumsen Østrup 3 2 Dansk Biografisk Leksikon 1944 Povl Engelstoft /+Svend Dahl) Schultz forlag Biografi Suplement 3 2 Dansk Biografisk Lexikon 2.bd C.F. Bricka Gyldendal 1888 Bibliografier Beccau Brandis 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 10 C. F. Bricka Gyldendal 1896 Biografi Laale Løvenørn 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 11 C. F. Bricka Gyldendal 1897 Biografi Maar Müllner 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 12 C. F. Bricka Gyldendal 1898 Biografi Münch Peirup 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 13 C. F. Bricka Gyldendal 1899 Biografi Pelli Repavius 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 16 C. F. Bricka Gyldendal1900 Biografi Scalabrini Skanke 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 6 C. F. Bricka Gyldendal 1892 Bibliografier Gerson H. Hansen 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 7 C. F. Bricka Gyldendal 1893 Biografi I. Hansen Holmsted 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 8 C. F. Bricka Gyldendal 1894 Biografi Holst Juul 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd 9 C. F. Bricka Gyldendal 1895 Biografi Jyde Køtschau 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 1 C. F. Bricka Gyldendal 1887 Bibliografier Aaberg Beaumelle 1 1

5 Dansk Biografisk Lexikon bd. 14 C. F. Bricka Gyldendal 1900 Biografi Ressen Saxtrup 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 16 C. F. Bricka Gyldendal 1902 Biografi Skarpenberg Sveistrup 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 17 C. F. Bricka Gyldendal 1903 Biografi Svend Tveskjæg Tøxen 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 18 C. F. Bricka Gyldendal 1904 Biografi Ubbe Wimpffen 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 19 C. F. Bricka Gyldendal 1905 Biografi Vind Oetken 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd. 4 C. F. Bricka Gyldendal 1890 Bibliografier Clemens Eyden 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd.3 C. F. Bricka Gyldendal 1889 Bibliografier Brandt Clamus 1 1 Dansk Biografisk Lexikon bd.5 C. F. Bricka Gyldendal 1891 Bibliografier Faaborg Gerdorff 1 1 Dansk Civil og Akademiingeniørstat 1971 Dansks ingeniørforening og Krak Stater Biografisk opl om kandidater ( ) 451 medlemmer af dansk ingeniørforening, der ikke er udgået fra ovenstående læreanstalter 2 2 Dansk civilingeniørstat 1942 Civilingeniør Aage Hannover Polyteknisk Læreanstalt og Teknisk Højskole Stater Polytekniske kandidater Tillæg samt opl. om 226 af dansk ingeniørforenings medlemmer, der ikke er udgået fra Polyteknisk Læreanstalt Dansk Farmaceutisk Årbog 1935 Dansk Farmaceutforening Håndbog Apoteker og ansa e farmaceuter. 2 2 Eksamensår for exam. pharm.'er og cand. pharm.'er Dansk Farmaceutisk Årbog Dansk Farmaceutforening Håndbog Apoteker og ansa e farmaceuter. 2 2 Eksamensår for exam. pharm.'er og cand. pharm.'er Dansk historisk Bibliografi II Henry Bruun Rosenkilde og Bagger Biografi Stats og kulturforhold 1 3 Dansk historisk Bibliografi III Henry Bruun Rosenkilde og Bagger Biografi Danmarks Topografi 1 3 Dansk historisk Bibliografi IV Henry Bruun Rosenkilde og Bagger Biografi Personalhistorie 1 3 Dansk historisk Bibliografi V Henry Bruun og Georg Simon Rosenkilde og Bagger Biografi Personalhistorie 1 3 Dansk historisk Bibliografi VI Henry Bruun og Georg Simon Rosenkilde og Bagger Biografi Personalhistorie rettelser og tilføjelser 1 3 Dansk historisk Bibliografi 1929 B. Erichsen & Alfr. Krarup G. E. C. Gad Biografi Systematisk fortegnelse, personalhistorie 1 3 Dansk historisk Bibliografi Henry Bruun H.Hagerups forlag Biografi Danmarks Historie 1 3 Dansk Ingeniørforening gennem 50 år (1892 Johs. Kristensen Dansk ingeniørforening Håndbog Festskrift ) Dansk Kartografisk Selskab, publikation nr. 2 Preben Sonne Jørgensen Dansk Kartografisk Selskab Bibliografier Kortmateriale kartografi fyn langeland omliggende øer odense amt svendborg sogne 6 1 Dansk Krigshistorie i det syttende århundrede P.I.Liebe og E. Borgstrøm Det kongelige Garnisionsbibliotek Register Literaturfortegnelse krigshistorie syttende århundrede dansk gøngerne snaphanerne skåne krig militær våben 6 1 Dansk lokalbibliografi DLB Hovedredeaktionen, Roskilde Biografi Vejledning til brug for udarbejdelse af lokalbiografier , 2. udg. Dansk Provinspresse ( ) Provinsjournalistforeningen Håndbog Festskrift for journalister m.m. 2 2 Dansk Realkredit gennem 200 år Michael Møller og Niels Chr. Nielsen BRFkredit 1997 Historie Dansk realkredit nykredit sparekasserne histori bankerne mønt og seddelsystem kooperative bevægelse erhvervsfordeling 6 3 arbejdsmarked københavn brande kreditkasse husejere Dansk Renæssance Palle Lauring Gyldendals Bogklub Historie Dansk renæssance grevefejden katolicismen middelalderen danmark sverige frederik den anden erik den 6 3 fjortende krig statskasserne syvårskrigen sindssyg johan handel håndværk bondegården borgerhuse stormænd herregårde slotte æderi druk slagsmål vo Dansk Skolestat Bind 1 N.A. Larsen Arthur Jensens Forlag 1933 Stater Folkeskolens historie udenfor og i København Friskolen Seminarierne Gymnastikinstitut Tegnelærerkursus Håndgerning 1 2 Skolekøkkenlærerinder Latinskole Gymnasieskole Mellem & Realskole Folkehøjskole Døvstumme Efterskole Opdragelseshjemmene Blindevæsenet Tale Dansk Skolestat Bind 2 N.A. Larsen Arthur Jensens Forlag 1933 Stater Personalhistoriske oplysninger lærere i danske amter (1933) 1 2 Dansk Skolestat Bind 3 N.A. Larsen Arthur Jensens Forlag 1933 Stater Slesvig Grønland Aalborg amt andre skoler 1 2 Dansk Skolestat Bind 4 N.A. Larsen Arthur Jensens Forlag 1933 Stater Privatskoler Provinsrealskoler efterskoler friskoleforening gymnasieskoler seminarielærere matematiklærere tysklærere 1 2 sløjdlærerforening gymnastik lysbilled amtsskolekonsulenter pigeskoler personalhistoriske oplysninger vedr. lærerpersonalet "i andre skoler Danske Blom slægter Erik Blom Erik Blom Biografi Oversigter over 25 slægter med mindst fire generationer i Danmark 6 2 Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale Emil Marquard Rigsarkivet Håndbog Danske gesandter gesandtskabspersonale indtil 1914 Danske Gravminder af smedejern Aage Jørgensen Foreningen Danmarks Historie Danske gravminder i smedejern folkeminder Danske Ingeniører fra Teknika Georg Nørregaard (redigeret) Ingeniørsammenslutningen Håndbog 50 års jubilæum (1945)

6 Danske Kirker Kristjan Bure Berlingske Bogtrykkeri Håndbog Årbog Danske kirker kalkmalerier granitskulpturer kirkebyggere landsbykirker granitportaler alterborde tavler sølv døbefonde krucifikser prædikestole lys orgler klokker begravelser kirkegårde gravmæler Danske Kirker og præstegaarde Mogens Strunge Chr. Justesens forlag Kirker i Gl. Roskilde og Holbæk Amter 6 3 Danske Landkommuner Harry Christensen Landsarkivet for Nørrejylland Register Danske landkommuner amtsrådskredse 7 1 Danske Landkommuner Harry Christensen Landsarkivet for Nørrejylland Håndbog Landkommuner danske landkommunesystem love bekendtgørelser 7 1 Danske Middelalderlige Regnskaber, 1. række, 1. Georg Galster Selskabet for udgivelse af kilder Stater Regnskaber middelalder biskop albert holstenske adelsmænd sverige dronning dorthea domprovst slesvig enevold 6 1 bind til Dansk Historie sovenbroderditmarsken Danske strenge Vagn Helge Lanby N.C.Roms Forlag Historie Besættelsen 7 3 Danske Veje Kristjan Bure Berlingske Bogtrykkeri Håndbog Danske veje broer hjulspor chaussébrolægning vadesteder færgesteder kroerne alfarvejens bedested oldtidsveje samfund 7 1 De Byggede Riget Palle Lauring Gyldendals Bogklub Historie Dansk Oldtids Historie 6 3 De byggede riget dansk oldtid historie danmark istid jæger flintesten møn maglemose kalundborg rav De danske Kirker Erik Horskjær G.E.C. Gads Forlag Historie Bornholm, Færøerne, Grønland 6 3 De døde på ærens mark og på lazarettet Grethe Ilsøe Landsarkivet for Sjællan og Bornholm Historie Udstilling i 125 året for krigen i 1864 Døde på ærens mark og på lazarettet krigen 1864 i kronologisk orden stormen på dybbøl soldaterskæbne jørgen jensen 18. infanteriregiment De Jyders land 1932,hefte 1 Achton Friis Gyldendal Håndbog Østjylland og midtjylland, Østslesvig,Als De Jyders land 1933,hefte 17 Achton Friis Gyldendal Håndbog Fra Bøvling Klit til Thyborøn, De Jyders land 1933,hefte 18 Achton Friis Gyldendal Håndbog Mellem Nissum Fjord og Venø Sund, Nordjylland, Det sydlige Thy De Jyders land 1933,hefte 19 Achton Friis Gyldendal Håndbog Det Nordlige Thy, På Mors, I Hanherred, De Jyders land 1933,hefte 20 Achton Friis Gyldendal Håndbog Omkring store Vildmose,Fra jyske ås, De Jyders land 1933,hefte 21 Achton Friis Gyldendal Håndbog Det nordvestlige vendsyssel,fra Sæby å til Skagens Gren De Jyders land 1933,hefte 22 Achton Friis Gyldendal Håndbog Det nordvestlige vendsyssel,fra Sæby å til Skagens Gren fortsat De sønderjyske fyrstearkiver Erik Kroman Rigsarkivet Håndbog Vejl. Arkivregistratur X 7 1 De så det ske Lars Lindeberg union Historie Danmark under 1. Verdenskrig og genforeningen De så det ske Lars Lindeberg Lademann Historie Englandskrigene Slaget på reden Guldalder Statsbankerot 7 3 De ældre danske Matrikler (matriklerne af 1660 og 1664) Gunnar Knudsen Særtryk af Tidskrift for opmålings og matrikulsvæsen 7 1 Bibliografier Matrikler ældre danske Degne og skoleholdere k. Bang Mikkelsen Historisk samfund for Fyns stift Personalhistorie Degne og skoleholdere samt kateketer,klokkere og organister i Fyns stift indtil Degne og skoleholdere K. Bang Mikkelsen Historisk samling for fyns stift Stater Kateketer, klokkere og organister i fyns stift til Den bastante uvished Henry Voss Foreningen til gamle bygningers Byhistorie Tyver trediver huse i København Rådhuspladsen VEsterbro Frederiksberg Nørrebro Østerbro indenfor voldene bevaring Den Danske Toldetat 1965 Stater Håndbog for toldetaten i Danmark 1 3 Den Gamle Jul Jørn Piø Sesam Historie Den Gamle Jul i tekster og billeder 7 1 Den Grundtvigske Slægt F. Rönning Karl Schønbergs Forlag Slægtsbog Grundtvig slægt nykøbing kregomme thyregod aarhus gineakysten 6 2 Den landmilitære centraladministration 1660 O. Kyhl Rigsarkivet 1976 Historie Landmilitære centraladministration rigsarkivet overkrigssekretær Jens Harboe christian lente valentin von , bind 2 eickstedt carl gabel johan christoph körbitz ditlev revenfeldt poul vendelbo løvenørn micharl numsen lærche verner schulenburg conrad ahlen Den lille Salmonsen Bind 1 til bind 12 A.W. Marke & Palle Raunkjær J.H. Schultz Forlag Håndbog MÅ IKKE UDLÅNES! 2 1 Det femte nordiske folkelivs og L. Bødker og B. Holbek Munksgaards Forlag Historie Folkelov folkemindeforskermøde 1961 nordiske folkemindeforskermøde Det Gamle København Chr. Elling og Axel Nygaard Politikens Forlag Historie Om at se en by, Bag Domhuset, Fra Vestergade, Latinerkvarteret, Ved Helliggeist, Omkring Nicolai, Langs kanalerne, Om Promenader. Det gamle København på vrangen Einer Mellerup Fremad 1961 politihistorier Ældre tiders byliv, beværtninger, bordeller, bisser og betjente 7 3 Det kgl. Biblioteks Embedsmænd og Funktionærer Albert Fabritius Ejnar Munksgaard Stater I andl. af 150 årsdagen for dets åbning f. offentligheden 15 nog

7 Det kommunale styre i Søllerød,Bind I: Gunnar Sandfeld Søllerød Håndbog styrets udvikling i Danmark og i Søllerød, Sogneforstanderskaber og sogneråd i Søllerød, Sognestyrets ledere i Søllerød, Menige sogneforstandere Det Kongelige Bibliotek gennem 300 år Knud Bøgh Det Kongelige Bibliotek Historie Publikumsorientering 1915 Kongelige bibliotek gennem 300 år Det kongelige Blindeinstitut J. Moldenhawer Hæfte Årsberetning for skoleåret samt beretning om "En rundrejse til Blinde" foretaget i sommerferien 1886 Det kongelige Blindeinstitut J. Moldenhawer Hæfte Årsberetning for skoleåret Det mosaiske troessamfund Thyge Svenstrup Vello Helk Rigsarkivet Register Registratur over jødiske mosaiske adminstrationer, begravelser, navngivne, rabbier, Selskaber, foreninger, fattigvæsen, 6 1 skolevæsen, Assens Fredericia, Fåborg, Hillerød, Horsens Nakskov, Nyborg Odense Randers, Svendborg Vejle Viborg, Ålborg Århus Det Mosaiske Troessamfund i København Thyge Svenstrup og Vello Helk Rigsarkivet 1993 Bibliografier Kopibøger skiftesager ligning legater fattigvæsen skole begravelsesvæsen flygtningehjælp forstanderskab selskaber 6 1 foreninger overrabbiner personarkiver troessamfund Det politiske portræt i Danmark Kristian Hvidt Schultz 1983 Historie Politiske portræt danmark folketinget 200 års jubilæum statsminister formand samling danske politikere Det skete i Herlev år 2000 Herlev Årbog Året der gik herlev i tal navne årets priser sport kultur motor erhverv Det yderste Jylland Johan Hvidtfeldt Samvirkende Danske Turistforeninger Turistårbog Landskabet og dets tilblivelse,oldtiden,strejftog i historien,sproget,kirker og kalkmalerier,herregårde og herregårdsliv,i by og gård,fiskere og fiskeri,om at være maler i Skagen,Skagen,Hjørring,Frederikshavn,Ture i Nordjylland Djursland og Mols Turistforeningen for Danmark mle Landsby Fra England til Molsland, Hjemmelivet i den gamle Landsby, Pramfarten paa Gudenaa og Nørreaa, Gl. bygninger i Randers,Grenaa og Æbeltoft, Tre smaa søde Byer,Niels Ebbesen,det gamle Randers og Norringris, Læsø Dyrehaven Steffen Linvald Medigrafik A/S 1980 Historie Dyrehaven Dødsfald i Danmark 1901 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1902 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1904 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1905 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1907 Jul. Bidstrup Det Hoffenbergske Etabl. Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1909 Jul. Bidstrup J. Jørgensen & Co Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1910 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1911 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1912 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1913 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1914 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1915 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1916 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1917 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1918 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1918 Poul Bredo Grandjean J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1919 H. Hjort Nielsen J.H. Schultz Forlag Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1920 H. Hjort Nielsen J.H. Schultz Forlag Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1921 H. Hjort Nielsen J. H. Schultz Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1922 H. Hjort Nielsen J.H. Schultz Forlag Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1923 H. Hjort Nielsen J.H. Schultz Forlag Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1944 Niels Friis Bianco Lunos Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1945 Niels Friis Bianco Lunos Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1946 Niels Friis Bianco Lunos Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1947 Niels Friis Bianco Lunos Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1968 Niels Friis Det berlingske Bogtrykkeri Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1969 Niels Friis Det berlingske Bogtrykkeri Register Dødsfald i Danmark Dødsfald i Danmark 1970 Niels Friis Det berlingske Bogtrykkeri Register Dødsfald i Danmark

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling.

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. 1 Plus50.nu Prisliste 2014 Foredrag Annette Hilbert: erhvervspsykolog, indehaver af www.acosti.dk Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. Erik Lindsø: forfatter, foredragsholder

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Køge Miniby Hvis I vil vide mere om Køge Minibym, så kan I finde oplysninger på: www.koegeminiby.dk Her står alt om projektet, byggeriet osv. Om

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Administrative, sociologiske og økonomiske definitioner. bysystem 1800-1960 oversigt. teorier og paradigmer

Administrative, sociologiske og økonomiske definitioner. bysystem 1800-1960 oversigt. teorier og paradigmer Undervisningsplan foråret 2008- Dato Litteratur Tema Opgaver Ti. 5. Introduktion Gruppeinddeling Fr. 8. SBC s. 11-16 (6 s.) Hvad er en by? Wirth 1938 (24 s.) Administrative, sociologiske og økonomiske

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere