FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK"

Transkript

1 FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen. SKIFTERNE (1681) Østerby og Vesterby er på Fejø (Fejø sogn). Nørreby og Sønderby er på Femø, (Femø sogn). Vejrø hører til Fejø sogn Askø er et selvstændigt sogn Kort orientering om indholdet og måden det er refereret på. Navnet på de afdøde og deres efterladte ægtefæller er disse menneskers fulde navn. For børnenes vedkommende er de sædvanligvis kun indskrevet i skifterne med deres fornavne. For at lette søgningen har de i nærværende referater fået tilføjet deres patronymikon (efternavn). A f samme grund er så godt som alle personnavne blevet normaliseret, så de fremtræder ensartet, idet navnene over den lange periode fra 1690 til 1832 naturligvis er blevet nedskrevet meget forskelligt. Stednavnene er ligeledes blevet normaliseret efter Trap Danmark fjerde udgave. Se nærmere hvordan på den dertil udarbejdede navneliste. Skifterne har i det følgende et side nr. efter Max Hansens oprindelige afskrift, og disse svarer til det nr. der er angivet i registrets yderste højre kolonne, [bomærke] denne tilføjelse henviser til at vedkommende i skifteprotokollen har underskrevet med sit bomærke. Side 01 Folio. 297.b -305.b 1694 d Margrethe Albretsdatter i Østerby, bomand Ole Pedersen Smeds hustru. 1 søn Albret Olsen, bomand i Vesterby 1 søn Hans Olsen ungkarl 24 år 1 søn Jens Olsen 18 år 1 datter Karen Olsdatter gift med Lars Larsen, bomand i Vesterby 1 datter Kirsten Olsdatter gift med Lars Jensen Friis, bomand i Vesterby 1 datter Sidsel Olsdatter Overværende Albret Olsen på egne, Lars Larsen og Lars Jensen Friis på deres hustruers vegne og Peder Olsen Smed, bomand i Østerby på de umyndiges vegne. Side 02 Folio. 239.a b 1691 d Hans Christensen, bomand i Vesterby og enken Karen Larsdatter (side 037) 1 søn Christen Hansen 1 søn Ole Hansen 1 datter Karen Hansdatter Børnenes værge Michel Christensen i Østerby, som er deres farbroder. Enkens lovværge Peder Olsen, bomand ibidem. Salige Hans Christensen var værge for Mette og Bodil Mortensdatter efter lodseddel af Side 03 Folio. 266.b a 1692 d

2 Elisabeth Hansdatter i Sønderby på Femø Enkemanden Poul Nielsen, husmand Deres barn: 1 datter Birgitte Poulsdatter, hendes værge Jørgen Madsen i Sønderby ligeledes hendes husbond Mogens Jørgensen Elisabeth Hansdatter død 1692 d år 6 måneder klokken 5 morgen. Side 04 Folio. 260.b b 1692 d Gertrud Hansdatter i Østerby Enkemanden Rasmus Christensen Badike, bomand Den salige kvindes børn: 1 søn Niels Henriksen egen værge 1 søn Christen Henriksen egen værge (side 05) 1 datter Kirsten Henriksdatter hendes lovværge hendes ældste broder Niels Henriksen. Side 05 Folio. 345.b a 1695 d Christen Henriksen (side 04), husmand i Vesterby Enken Kirsten Hansdatter Den salige mands arvinger hans søskende 1 broder Niels Henriksen, bomand i Østerby 1 broder Hans Henriksen 1 søster Kirsten Henriksdatter Enkens selv begærede lovværge Hans Olsen her udi byen. Side 06 Folio. 236.b b 1691 d Johanne Jacobsdatter på Vejrø Hendes efterladte mand Jens Christensen Hjort Deres barn: 1 søn Jacob Jensen, hvis lovværge var hans fader. Side 07 Folio. 282.b a 1693 d Karen Jensdatter som boede og døde hos sin husbond Efterladte Rasmus Nielsen Friis, husmand i Sønderby Hun efterlader sønner, 2 brødre: 1 søn Jens Rasmussen, husmand på Femø 1 søn Niels Rasmussen ungkarl sammesteds Karen Jensdatter død 1693 d kl , 38 år gammel. Side 08 Folio. 328.a b 1694 d Jørgen Jeppesen, husmand i Nørreby Enken Anne Hansdatter Overværende Jens Olsen i Sønderby Peder Niels i Nørreby fordre på sine myndlingers vegne Mogens Pedersen Niels Pedersen

3 Dorthe Pedersdatter Deres fædrene og mødrene arv som bestod hos den salige mand Og udi i huset var forsikret for. Død 1693 d kl. 4 morgen 35 år. Side 09 Folio. 285.a a 1693 d Anne Jørgensdatter Enkemanden Niels Hansen, bomand i Nørreby (side 089) 1 søn Knud Nielsen 1 / år 1 datter Margrethe Nielsdatter 4 / år Deres værge deres morfader boende her i byen Jørgen Rasmussen Boets skyldig til Niels Hansens børn af 1ste ægteskab med Margrethe Hansdatter Skifte Jørgen Hansen en broder har et tilgodehavende. Side 010 Folio. 320.a a 1694 d , Anne Jørgensdatter i Østerby Enkemanden Rasmus Rasmussen Stryn, bomand i Østerby Deres fælles barn: 1 søn Rasmus Rasmussen ungkarl 30 år item Den salige kvindes barn: 1 datter salige Karen Joensdatter Hendes børn: 1 søn Jørgen Mogensen 1 datter Karen Mogensdatter 1 datter Maren Joensdatter (enke efter Peder Pedersen Side 030 Folio. 308.b-313.b 1694 d. 23.7). Rasmus Rasmussen på egne vegne. På de umyndiges vegne Peder Olsen Smed i Østerby På enken Maren Joensdatters vegne og på Jørgen Mogensen og Karen Mogensdatters Vegne deres halvbroder Hans Mogensen i Vesterby, som er formynder og tilsynsværge. (Anne Jørgensdatter første mand hed sandsynligvis Joen Rasmussen, skifte efter ham er omtalt i en sag i Fejø birks tingbog folio 165 b). Side 011 Folio. 315.a b 1694 d. 11. Jesper Jørgensen, husmand i Østerby Enken Karen Nielsdatter Den salige mands søskende: 1 søster Karen Jørgensdatter gift med borger og handelsmand Hans Hansen i Næstved 1 broder salige Christen Jørgensen Hans børn: 1 søn Jørgen Christensen 24 år, menes at være i Bergen i Norge 1 søn Jens Christensen her på landet 1 datter Anna Christensdatter 20 år 1 datter Gertrud Christensdatter 13 år Enkens begærede lovværge Jørgen Lauritsen her i Østerby og på søsterens vegne hendes

4 føromtalte mand. På broderbørnenes vegne var tilstede efter befaling Abraham Bendixen, bomand her sammesteds. Side 012 Folio. 233.a a 1690 d Jørgen Jørgensen, bomand i Vesterby Enken Maren Poulsdatter, hans moder Hans arvinger Hans moder Maren Pedersdatter Jørgen Madsens hustru i Sønderby. Lovværge Morten Hansen Smed, bomand i Vesterby hans søskende: 1 broder Mads Jørgensen i Sønderby 1 broder salige Peder Læsø (Peder Jørgensen Læsø) Hans børn: 1 brodersøn Niels Pedersen 1 broderdatter Anne Pedersdatter gift med Jørgen Pedersen Skotte. 1 broderdatter Kirsten Pedersdatter 20 år 1 broderdatter Maren Pedersdatter Deres lovværge Hans Pedersen i Sønderby. 1 søster Maren Jørgensdatter 1 søster Anne Jørgensdatter Deres værge deres broder Mads Jørgensen 1 søster Maren Jørgensdatter gift med Claus Nielsen på Askø som lovværge Jørgen Jørgensen befindes at debitere til hans stedbørn, som Christen Rasmussen er værge og formynder for, efter skiftebrev efter salige Peder Rasmussen af dato 1688 d med den påholdne rigtighed 1688 d efter salige afgangen Rasmus Pedersen salige Peder Rasmussens søn, mellem hans efterladte moder af søskende i deres lovværges overværelse Hans Olsen i Vesterby fordrer på hans salige broder Morten Olsens vegne. Side 013 Folio. 244.b b 1692 d Jeppe Lauritsen, bomand i Vesterby Enken Anne Olsdatter (side 022) Efterlader hans datter Lucia Jeppesdatter Hendes lovværge hendes morbroder Hans Hansen Rågø i Østerby Jeppe Lauritsen og Anna Olsdatters søn 1 søn Lars Jeppesen Hans lovværge hans farbroder Peder Olsen på Vejrø 1 datter Lucia Jeppesdatter Et skifte efter hendes moder d omtalt. Hendes morfader Peder Christensen Jyde på Rågø. (Se Fejø birks tingbog /5 (87 b) Hans Hansen Rågø fører sag fo r sin stedfar Peder Christensen Jyde). Side 014 Folio. 329.b b 1695 d.1.6. Morten Lauritsen, husmand i Østerby Enken Maren Madsdatter 1 søn Rasmus Mortensen 12 år 1 søn Niels Mortensen 9 år

5 1 søn Mads Mortensen 6 år Den salige mands børn med den første hustru 1 søn Laurits Mortensen 1 datter Birthe Mortensdatter På enkens vegne hendes selvvalgte lovværge Laurits Olsen, bomand i Østerby Og på børnenes vegne Laurits Olsen i Østerby. Beviste på boligen en kontrakt af dato , som skulle være oprettet imellem Ham og den salige mand Morten Lauritsen anlangende den / gård Laurits Olsen ibor. Side 015 Folio. 273.a b 1693 d Niels Mortensen, bomand i Østerby Enken Anne Larsdatter 1 søn Hans Nielsen 4 år 1 datter Anna Nielsdatter 3 år 1 datter Margrethe Nielsdatter 1 år Enkens selv begærede lovværge Peder Hansen Færgemand i Vesterby På børnenes vegne den salige mands frænde Ole Hansen, bomand i Østerby Abraham Bendixen som formynder for Karen Lauritsdatter fordrer på foranførte sin myndlings vegne hendes resterende arvepart efter hendes salige moder, som denne salige mand havde under formynderskab Side 016 Folio. 249.a b Hans Mathiasen i Vesterby Enken Bodil Rasmusdatter Hendes lovværge hendes svoger bomand i Vesterby Den salige mands arvinger 1 søster Sille Mathiasdatter (kan muligvis være den samme som Sindel Mathiasdatter) se: (Side 0113 Folio. 129.b b 1718 d. 20.6). på hendes vegne Hans Hansen Rågø i Østerby Ole Christoffersen på Askø debitere til boet efter et skiftebrev af Side 017 Folio. 268.b -269.a 1692 d Anne Mortensdatter i Nørreby Enkemanden Terkel Jacobsen Deres barn: 1 datter Karen Terkelsdatter som Niels Pedersen er tilsynsværge for på den ene side. Niels Pedersen [bomærke] Hans Pedersen [bomærke] Mogens Hansen Løjet [bomærke] Anne Mortensdatter død 1691 den om morgenen 23 år 6 måneder Side 018 Folio. 261.b b 1692 d Peder Mogensen, bomand i Nørreby Enken Karen Nielsdatter. Hendes lovværge er Jørgen Pedersen i Nørreby Deres efterladte børn:

6 1 søn Mogens Pedersen som hans farbroder Niels Mogensen i Sønderby er lovværge for. 1 søn Niels Pedersen 1 søn Morten Pedersen 1 søn Jens Pedersen for disse sidste 3 sønner er Niels Pedersen i Nørreby lovværge. 1 søn Hans Pedersen som Mogens Olsen ibidem er beordret at være lovværge for i Peder Nielsens sted 1 datter Maren Pedersdatter 1 datter Bodil Pedersdatter som Peder Nielsen er lovværge for Mads Jørgensen er nu børnenes stedfader Peder Mogensen død 1692 d. 3,7, kl. 11 aften 48 år mindre end 17 uger. Side 019 Folio. 287.a a 1693 d Peder Nielsen, bomand i Nørreby Enken Karen Rasmusdatter Deres tilsammen avlede børn: 1 søn Rasmus Pedersen 10 år 1 søn Maren Pedersdatter 6 år Enken selv begærede lovværge Peder Olsen i Nørreby for hendes børn Jørgen Mogensen i Nørreby som formynder og den salige mands 2 børn med sin forrige hustru: 1 søn Niels Pedersen 20 år 1 søn Hans Pedersen 16 år for stedbørnene Jørgen Frederiksen og Morten Jørgensen begge i Nørreby Jørgen Frederiksen og Morten Jørgensen fordrede på deres myndlingers vegne efter et skiftebrev af som efter lodseddel af efter deres salige moder og broder Peder Nielsen død kl.6 morgen 47 år mindre 8 uger. Side 020 Folio. 330.b a 1695 d Peiter Nielsen, (Peder Nielsen) bomand i Nørreby Enken Anna Steffensdatter (side 0105) Han efterlader sin moder Maria Peitersdatter og sin: Søster Anne Nielsdatter som er gift med Niels Jørgensen i Sønderby På enkens vegne som lovværge hendes far Steffen Rasmussen, sognefoged i Vigsnæs på Lolland På moderens vegne på begæring sognedegnen Peder Michelsen og på søsteren hendes mand Peder Michelsen Der befindes efter en afregning på et skiftebrev af dato , at den salige mand er skyldig udi børnegods til sin salige broder Peder Hansen kapital 17 sldl. 2 mark. 9 sk. Salige Hans Pedersens enke Maren Jensdatter fordrede for sin husværelse i den gård, hun har afstået, som hun ellers sin livstid skulle have nydt. Peiter Nielsen død 1695 d år gammel. Side 021 Folio. 294.a b 1695 d Salige Rasmus Nielsen, bomand i Nørreby

7 Enken Ellen Olsdatter Deres tilsammen avlede 5 børn: 1 datter Maren Rasmusdatter 29 år 1 søn Ole Rasmussen 23 år 1 søn Niels Rasmussen 23 år 1 søn Hans Rasmussen 18 år 1 datter Kirsten Rasmussen 16 år På enkens vegne hendes selv begærede lovværge Peder Olsen, bomand i Nørreby Morbroder Mogens Olsen i Nørreby Rasmus Nielsen død 1693 d kl. 2 morgen 65 år gml. Side 022 Folio. 252.a b 1692 d Anna Olsdatter salige Jeppe Lauritsens (side 013) hustru i Vesterby Deres fælles barn: 1 søn Ole Jeppesen Hans lovværge hans farbroder Peder Olsen på Vejrø. Side 023 Folio 339.a b 1695 d Karen Olsdatter på Femø Efterlader Ambrosius Jørgensen Og deres sammen avlede børn: 1 søn Jørgen Ambrosiussen 12 år 1 søn Hans Ambrosiussen 10 år 1 søn Samuel Ambrosiussen 8 år 1 datter Maren Ambrosiusdatter 6 år På børnenes vegne som tilsynsværge deres morbroder Jeppe Olsen, bomand i Nørreby Karen Olsdatter død 695 d , 42 år 10 uger og 4 dage, begravet Side 024 Folio. 354.b b 1695 d Jens Olsen, bomand i Sønderby Hans efterladte hustru Lucia Larsdatter Den salige mands børn med første hustru 1 søn Daniel Jensen 12 år 1 søn Peder Jensen 10 år (side 046) 1 datter Karen Jensdatter 17 år Den salige mands børn med den efterladte hustru 1 søn Lars Jensen 5 år 1 Anne Jensdatter 4 år Overværende på enkens vegne hendes lovværge Jørgen Frederiksen, bomand i Nørreby På børnene af første ægteskab Hans Jørgensen, bomand her i byen, som er med børnene beslægtet, og for denne hustrus børn. Jens Olsen død 1695 d , 50 år 25 uger og 4 dage Side 025 Folio. 306.a b 1694 d.5.6. Jørgen Olsen, husmand i Nørreby Enken Johanne Andersdatter

8 1 søn Rasmus Jørgensen 6 år 1 søn Søren Jørgensen 1 år 1 datter Bodil Jørgensdatter 7 år Enkens selv begærede lovværge Peder Jørgensen, bomand her ibidem. Havde en øde gårds jord af nr. 24 Rasmus Jensen Brun på Fejø fordrer børnepenge efter afregning til hans salige formand børn, Efter skiftebrev af dato , som bemeldte Rasmus Brun er formynder for. Side 26 Folio. 277.a b 1693 d Bodil Olsdatter gift med Rasmus Olsen på Vejrø Den salige hustrus børn: 1 søn Niels Olsen, bomand på Fejø 1 søn Ole Olsen, ungkarl 19 år 1 datter Gertrud Olsdatter gift med Peder Jessen på Fejø 1 datter Kirsten Olsdatter død gift med Bent Hansen fra Omø hendes barn: 1 datter Kirsten Bentsdatter 7 år 1 datter Bodel Olsdatter 15 år Som værge for Gertrud og Kirstens barn Kirsten Bentsdatter samt for sig selv Niels Olsen for Ole Olsen og Bodil Olsdatter Jørgen Jeppesen, bomand i Vesterby. Side 027 Folio. 242.a a 1691 d.5.5. Lucia Olsdatter gift med Hans Mathiasen i Vesterby Den salige kvindes arvinger, som skal være i Holland, men ellers vides ikke hvor de er. I deres fraværelse har Hans Hansen Rågø i Østerby tilsyn. Side 028 Folio. 259.b b 1692 d Salige Anne Pedersdatter Ole Hansen Badike i Østerby Deres efterladte børn: 1 søn Peder Olsen 1 søn Jeppe Olsen 1 søn Hans Olsen 1 datter Margrethe Olsdatter Deres lovværge der morbroder Ole Pedersen i Østerby. Side 029 Folio. 269.a a 1692 d Peder Pedersen, husmand i Nørreby Enken Lucia Jørgensdatter Hendes lovværge Jørgen Olsen i Nørreby Peder Pedersens efterladte børn: 1 søn Mogens Pedersen 1 søn Niels Pedersen 1 datter Dorthe Pedersdatter som værge Peder Nielsen i Nørreby er fød værge for dem.

9 Side 030 Folio. 308.b b 1694 d Peder Pedersen, bomand i Østerby Enken Maren Joensdatter Arvinger den salige mands søskende: 1 søster Karen Pedersdatter gift med Rasmus Olsens på Vejrø. 1 søster Anna Pedersdatter gift med Jørgen Jensens på Femø. 1 søster Maren Pedersdatter ugift på Femø. Enkens selv begærede lovværge Rasmus Rasmussen Stryn (som var hendes stedfader, se skiftet side 013) Som tilsynsværge Peder Olsen, bomand i Vesterby. Side 031 Folio. 314.a a 1694 d Maren Pedersdatter Enkemand Jens Christensen Jyde i Østerby Deres barn: 1 søn Christen Jensen 10 år På barnets vegne Jørgen Lock i Østerby. Side 032 Folio a 1695 d Peder Olsen Skov, bomand i Nørreby Enken Maren Hansdatter Den salige mands datter med sin første hustru Karen Pedersdatter gift med Mogens Hansen her i byen Børn med enken Maren Hansdatter 1 datter Boel Pedersdatter som er gift med Jeppe Olsen her i byen 1 datter Anne Pedersdatter 17 år 1 søn Daniel Pedersen 9 år 1 søn Hans Pedersen 6 år Enkens selv begærede lovværge Peder Hansen Borre i Sønderby Værger Mogens Hansen for sin hustru Jeppe Olsen for sin hustru Og på de 3 umyndiges børn deres farbroder Mogens Olsen, bomand her i byen. Mogens Olsen fordrer rentepenge hos den salig mand som var oppebåret hos Peder Jørgensen, bomand her i byen, som tilhører Jørgen Nielsens datter, som er salig Niels Christensen Locks børn. Side 033 Folio. 271.a a 1692 d Peder Zachariasen i Sønderby Enken Anne Jacobsdatter hendes lovværge Jørgen Madsen i Sønderby. Den salige mands arvinger hans broders børn, som efter den salige mands beretning Skal være i Trondheim og der barnefødt som Henrik Christensen i Sønderby er beordret At være fuld myndig for Og hans efterladte søsters børns børn nemlig: 1 søstersøn Mads Rasmussen, som er egen værge og 2 hans brødre 1 søstersøn Niels Rasmussen og

10 1 søstersøn Jens Rasmussen, som Poul Nielsen deres farbroder er tilsynsværge for. Side 034 Folio. 387.a b 1696 d Salige Hans Hansen Askø, forrige bomand i Østerby Var til huse hos sin stedsøn Lars Hansen Enken Sidsel Hansdatter 1 søn Hans Hansen 12 år 1 søn Rasmus Hansen 7 år På enkens vegne hendes ^ broder Morten Hansen Smed, bomand i Vesterby, som hendes lovværge. På børnenes vegne som tilsynsværge Peder Olsen Smed i Østerby. Side 035 Folio. 593.a b Salige Jørgen Jensen, Bysmed i Sønderby Enken Anne Pedersdatter 1 søn Jens Jørgensen 1 år 1 datter Bodil Jørgensdatter 4 år hendes selv begærede lovværge Ambrosius Jørgensen i Sønderby på de umyndiges vegne Jørgen Pedersen ibidem, som er beslægtet med dem på deres faders side. 1 ejendoms hus på fem fag. Jørgen Pedersens [Bomærke]. Side 036 Folio. 398.a b 1698 den 1.2. Salige Margrethe Christensdatter (side 039) i Sønderby Enkemanden Søren Lauritsen hendes børn: 1 søn Christen Nielsen 4 ^ år 1 datter Karen Nielsdatter 14^ år 1 datter Birthe Nielsdatter 11/2 år er begæret Mogens Rasmussen her i byen, på grund af husbondens fravær. Den salige kvindes forrige mand Niels Hansen. Side 037 Folio. 433.a a 1693 d Salige Niels Christensen, bomand i Vesterby Enken Karen Lauritsdatter (side 02) Med hvem han ingen børn har. Den salige mands moder Karen Nielsdatter gift med Rasmus Nielsen Lund Hans søskende: 1 bror Jørgen Christensen, som berettes af være i Næstved 1 bror Jens Christensen, som tjener Rasmus Stryn i Østerby 1 søster Gertrud Christensdatter 1 søster Anne Christensdatter tilstede på deres vegne deres farbroder Jesper Jørgensen i Østerby På enkens vegne hendes selv begærede lovværge Peder Olsen, bomand her i byen. Michel Christensen i Østerby fordre på sin myndlings vegne Christen Hansen, som er arvelig efter sin daglige fader Hans Christensen (side 02) efter skiftebrev af

11 Samt for hans brødre samt for søsteren Karen Hansdatter. Jørgen Olsen i Østerby fordrer på Mette og Bodil Mortensdøtre, som her i boet er indestående. Side 038 Folio. 388.b b 1697 d Salige Niels Christoffersen, husmand i Vesterby Enken Karen Christoffersdatter Ingen børn Den salige mands søskendebarn Niels Hansen, bomand på Askø for hvem i hans fravær Morten Hansen Smed, bomand i Vesterby var tilstede og tilstede på enkens vegne Albret Olsen sammesteds. Jens Madsens [bomærke]. Side 039 Folio. 378.b a 1696 d Salige Niels Hansen Fisker, husmand i Sønderby gift 1683 den Femø kirke Med enken Margrethe Christensdatter Deres sammen avlede 4 børn: 1 søn Hans Nielsen 4 år 1 søn Christens Nielsen 3 år 1 datter Karen Nielsdatter 13 år 1 datter Birthe Nielsdatter 10 år Enkens selv begærede lovværge Ambrosius Jørgensen, bomand her i byen. Børnenes tilforordnede værge og formynder Mogens Rasmussen her ibidem. Peder Hansen Hollænder som er tilforordnet i den salige mands sted for Laurits Christensen. Side 040 Folio. 410.b a 1695 d Salige Jens Jørgensen Grimer, som beboede en halv gård på Askø Enken Karen Jensdatter og salige datters børn, nemlig deres nulevende børn: 1 søn Jørgen Jensen, bomand her på Askø 1 søn Hans Jensen, ungkarl 26 år 1 søn Rasmus Jensen 23 år 1 søn Michel Jensen 22 år 1 søn Peder Jensen 18 år 1 datter salige Margrethe Jensdatters to børn nemlig: 1 datter Anne Sivertsdatter 1 datter Birthe Sivertsdatter som er hos deres fader Sivert Nielsen udi Kalø på Lolland Enkens begærede lovværge Jens Nielsen Kåre, bomand her på Askø. På børnenes vegne den ældste søn Jørgen Jensen, bomand her ibidem, Som værge for sine brødre og sin salige søsters børn Jens Nielsen [bomærke] Jens Nielsen Kåre [bomærke] Jørgen Jensen [bomærke]. Side 041 Folio. 416.a b 1697 d Salige Kirsten Hansdatter på Askø Enkemanden Jens Nielsen Kåre, bomand

12 Deres sammen avlede bar: 1 søn Hans Jensen 5 ^ år Tilsynsvæge Peder Clausen, bomand ibidem. Jens Nielsen Kåre [bomærke] Ole Jørgensen [bomærke]. Side 042 Folio. 374.a a 1696 d Salige Maren Hansdatter i Vesterby Enkemanden Jørgen Christensen Smed her Deres barn: 1 søn Christen Jørgensen 12 år tilsynsværge Morten Hansen Smed i Vesterby. Side 043 Folio. 553.b b 1698 d Salige Maren Jensdatter Enkemanden Peder Olsen Smed, bomand i Østerby Deres fælles efterladte børn: 1 søn Jens Pedersen 10 år 1 søn Niels Pedersen 4 år 1 datter Kirsten Pedersdatter 15 år 1 datter Karen Pedersdatter 17 år 1 datter Anne Pedersdatter 9 år 1 datter Mette Pedersdatter 7 år deres tilsynsværge på mødrene side Niels Larsen Hans Mogensen fordrede på sin broder Jørgen Mogensen vegne fædrene arv Efter skiftebrev , do for søsteren Karen Mogensdatter. Side.044 Folio. 437.a b 1697 d Mette Jensdatter i Vesterby Enkemanden Jesper Pedersen, husmand Den salige kvindes barn: 1 søn Morten Pedersen 19 år Hans formynder og frænde Hans Jensen, husmand her ibidem. Jørgen Pedersens formand Peder Mortensen, som døde under forleden krig, og ingen skifte er holdt. Michel Larsen fordrede for sin stedsøn Hans Pedersen. Side 045 Folio. 490.a a 1698 d.6.7. Salige ugifte Karen Jensdatter (side 053), som udi hendes moders Hilleborre Nielsdatter, Niels Hansen Løjets hus døde i Nørreby Efterlader sin moder Hilleborre Nielsdatter Niels Hansen Løjets hustru og hendes søskende A f første ægteskab: 1 broder Niels Jensen 1 søster Anne Jensdatter 1 søster Maren Jensdatter 1 søster Mette Jensdatter samt hendes halvsøskende: 1 halvsøster Karen Nielsdatter 16 år af det med hendes moders sidste mand Niels Hansen

13 Løjet. Skiftebrev efter saliges fader Mogens Hansen værgemål for Anne Jensdatter, Maren Jensdatter og Mette Jensdatter Stedfader Niels Hansen Løjet. Side 046 Folio. 488.a a 1698 d Salige Peder Jensen 12 år (side 024), som var hos hans slægt Hans Ibsen i København Som arvinger hans efterladte søskende: 1 broder Ole Jensen 19 år 1 broder Daniel Jensen 1 søster Karen Jensdatter 12 år som alle er hans helsøskende samt tillige med afdøde Jørgen Pedersen og Niels Jørgensen på bemeldte Femø var formynder for den afdødes efterladte halvsøskende 1 halvbroder Lars Jensen 9 år 1 halvsøster Anne Jensdatter 6 år 1 halvsøster Dorthe Jensdatter 3 år Skiftebrev efter hans moder Anna Jensdatter Gift med hans fader Jens Olsen og til gode efter sin fader Halvsøskende er hos stedfaderen Frederik Jørgensen. Jørgen Pedersen [bomærke]. Side 047 Folio. 554/5.b a Hans Jeppesen i Østerby ugift Hans efterladte moder Else Jørgensdatter, Michel Christensens hustru i Østerby Hans helbroder 1 broder Jeppe Jeppesen 26 år sejler item: 1 halvbroder Christen Mikkelsen 22 år 1 halvsøster Karen Michelsdatter gift med Lars Andersen, bomand i Østerby 1 halvsøster Anna Michelsdatter 21 år 1 halvsøster Birgitte Michelsdatter / Birthe Michelsdatter Michel Christensen [bomærke]. Side 048 Folio. 469.b b Jørgen Jeppesen, bomand i Vesterby Enken Maren Nielsdatter Hans børn: 1 søn Jeppe Jørgensen, bomand i Vesterby 1 søn Rasmus Jørgensen 28 år 1 søn Peder Jørgensen 9 år 1 datter Bodel Jørgensdatter 20 år 1 datter Anne Marie Jørgensdatter Enkens Lovværge Hans Hansen Borre, bomand i Østerby Børnenes værge deres broder Jeppe Jørgensen. Fandtes den salige mands stedbørn 2 sønner og 1 datter Deres tilfaldne arvelod efter deres salig fader Jens Olsen som står i gården. Enkens søn Niels Jensen fordrede tjenesteløn

14 Enkens anden søn fordrede Enkens datter Gertrud Jensdatter. Side 049 Folio. 381.a a 1696 d Salige Ole Jeppesen gård no. 29 boede i Vesterby Enken Maren Rasmusdatter. Forældre: Rasmus Skrædder og Inger Sørensdatter, Den salige mands barn 1 datter Karen Olsdatter 12 år Formynder enkens værge 1 søn på sønnens vegne Ole Pedersen, bomand i Østerby Enkens lovværge Morten Hansen Smed Ole Jeppesens stedsøn Ole Hansen Simonsen fordrede Ole og Mogens Gård fordrede Ole Jeppesen gift med Maren Rasmusdatter 1680 d.8.2. Femø Enken er datter af Rasmus Skrædder og Inger Sørensdatter, som første gang havde været gift med Hans Simonsen i Nørreby. Side 050 Folio. 551.a b 1698 d Jeppe Jørgensen, bomand i Vesterby Imellem hans efterladte hustru Anna Jørgensdatter med hendes lovværge Hans Rasmussen i Vesterby på den ene side og den salige mands søskende: 1 broder Rasmus Jørgensen 20 år tjener på Askø hos Jens Nielsen 1 broder Peder Jørgensen 14 år er hos enken 1 søster Bodil Jørgensdatter 25 år tjener hos Jørgensen Mogensen på Femø 1 søster Anna Maria Jørgensdatter 16 år tjener Mogens Skov i Nørreby med deres formynder Jørgen Hansen og Jørgen Nielsen i Vesterby på den anden side Mikkel Jensen Nakskov Nikolaj Smeds barns vegne plus 3 års rente Peder Skotte i Østerby fordrede på sin myndlings Hans Pedersens vegne efter fuldkommen skiftebrev af dato 1693 d og den 8.3. først efter sin fader og efter søsteren. Iver Smed fordrede Jeppe Nygård. Side 051 Folio. 592.b a Karen Larsdatter Jørgen Mogensen i Nørreby 1 søn Hans Jørgensen 8 år 1 søn Peder Jørgensen 4 år 1 datter Margrethe Jørgensdatter 6 år Jørgen Hansen i Nørreby og Niels Rasmussen Bøtte husmænd i Nørreby deres tilladelse til at Jørgen Mogensen sidder i uskiftet bo. Side 052 Folio. 461.a b 1698 d Salige Anders Larsen kongelig majestæts birkeskriver i Fejø Birk Enken Karen Larsdatter

15 Med hendes lovværge Niels Olsen og begge deres børn: 1 søn Valentin Larsen 17 år 1 søn Lars Larsen 15 år 1 søn Erik Larsen 14 år 1 søn Christian Larsen 12 år 1 datter Rise Larsdatter 1 datter Kirstine Larsdatter på den anden side deres formynder Bendix Jeppesen. Side 053 Folio. 580.b a 1681 d Salige Jens Hansen Løjet, bomand i Nørreby Enken Hilleborre Nielsdatter med hendes lovværge og husbond Niels Hansen (Løjet) Og begge deres børn: 1 søn Niels Jensen 1 datter Karen Nielsdatter (side 045) 1 datter Anna Jensdatter 1 datter Maren Jensdatter 1 datter Mette Jensdatter Med deres lovværge på fædrene side Peder Nielsen, husmand og på mødrene side deres morbroder Unge Peder Nielsen tidligere værge salige Nørreby Peder Nielsen. Side 054 Folio. 418.b b 1697 d Salige Peder Mogensen Løjet, bomand på Askø Enken Apelone Jørgensdatter Og deres barn: 1 søn Hans Pedersen 9 år På enkens vegne sognefogden Ole Jørgensen Kåre På sønnens vegne den salige mands fader Mogens Hansen Løjet, bomand i Nørreby. Den tilforordnede værge Hans Hansen, som med moderen den samme ejendomsgård bebor Enkens søn Peder Hansen mindreårig. Enkens børn Jeppe Hansen og Maren Hansdatter er kommen i den alder hvor deres arv skal forrentes. Side 055 Folio. 523.a a 1698 d Salige Hans Mogensen, bomand i Nørreby Enken Thyre Olsdatter død 1703, begravet år gml. Den salige mand arvinger som er søskende og søskendebørn 1 søster Anne Mogensdatter, med sin lovværge og husbond Mogens Olsen [bomærke] og hans brødres børn: 1 brodersøn Mogens Rasmussen i Sønderby 1 brodersøn Jeppe Rasmussen på Fejø 1 brodersøn Jørgen Rasmussen ibidem 1 brodersøn Ole Rasmussen ibidem Peder Rasmussen værge hans broder Mogens er på en lang rejse Enkens lovværge og husbond Hans Rasmussen.

16 Side 056 Folio. 657.b b 1700 d Skifte efter salige Jørgen Madsen, gårdmand på nr. 17 Enke Maren Pedersdatter, bosiddende i Sønderby. Den salig mands efterladte: 1 søn Mads Jørgensen arver det halve bo Den salige forrige hustrus børn: 1 søn salige Peder Jørgensen Læsøs hans børn: 1 søn Niels Pedersen 15 år 1 datter Kirsten Pedersdatter 16 år 1 datter Maren Pedersdatter 10 år Deres formynderskab antager Mogens Rasmussen som næste frænde efter loven 1 datter Anna Pedersdatter, Jørgen Pedersen Skottes hustru på Fejø som er datter, dog af bemeldte broderlod efter Peder Læsø. Maren Jørgensdatter Frederik Pedersen i Sønderby en datter som arver 1 søsterlod Claus Nielsen på Askø også, som er en fuld datter og arver 1 søsterlod Maren Jørgensdatter Anna Jørgensdatter 1 søsterlod og efter beretning skal være død på Lolland og har efterladt 1 søn Jørgen Hansen 18 år og er vanfør og går omkring og betler brødet på hvis vegne er formynder Jeppe Olsen i Nørreby. Side 057 Folio. 664.b b 1700 d Anna Nielsdatter Enkemanden Jørgen Frederiksen, bomand i Nørreby 1 søn Frederik Jørgensen ugift 29 år gml. 1 søn Peder Jørgensen 23 år 1 søn Gert Jørgensen 13 år 1 datter Maren Jørgensdatter 24 år ugift 1 datter Else Jørgensdatter 18 år ugift (side 095) (siden gift med Hans Ambrosiussen i Nørreby) deres frænde på mødrene side Niels Mogensen i Sønderby. Side 058 Folio. 401.b a 1697 d Salige Margrete Nielsdatter i Sønderby Gift 1 gang med afgangne Peder Jørgensen Læsø Gift 2 gang med Anders Andersen Læsø, bomand i Sønderby (side 141) Den salige kones børn med hendes 1 ægtemand (Peder Jørgensen Læsø) 1 søn Niels Pedersen 11 år (side 144) 1 datter Anne Pedersdatter 15 år 1 datter Kirsten Pedersdatter 13 år 1 datter Maren Pedersdatter 9 år den salige kvindes efterladte ægtemand af 2 ægteskab (Anders Andersen Læsø) deres sammen avlede børn 1 datter Anne Andersdatter 3 ^ år 1 datter Margrethe Andersdatter 2 år (side 141) 1 søn Peder Andersen 6 uger 1 datter Else Andersen 6 uger

17 På stedbørnenes vegne deres faders broder Mads Jørgensen, bomand i Nørreby På hans egne børns vegne som tilsynsværge Jørgen Frederiksen ibidem. Skiftebrev af dato , Anders Andersen er skyldig til stedsønnen Peder Hansen Halling [bomærke]. Side 059 Folio. 526.a b 1698 d Salige Mette Nielsdatter Salige Peder Nielsen, husmand i Nørreby På den salige mands side hans søskende og søskendebørn Nemlig 1 broders børn 1 brodersøn Ole Rasmussen 1 broder søn Hans Rasmussen som er deres egne værge 1 broderdatter Maren Rasmusdatter 1 broderdatter Kirsten Rasmusdatter Med deres lovværge og broder Ole Rasmussen 1 søster Maren Nielsdatter ved sin lovværge og husbond Niels Jensen 1 søster Karen Nielsdatter gift med Rasmus Nielsen Lund 1 søster Bodel Nielsdatter med sin lovværge og brodersøn Hans Rasmussen Den salige kvindes arvinger nemlig hendes børn og børnebørn, som arver i deres salig faders sted. Hendes børn: 1 søn Niels Mogensen som er sin egen værge 1 datter Karen Mogensdatter med sin lovværge og broder Niels Mogensen 1 søn salige Peder Mogensens Hans efterladte børn: 1 søn Mogens Pedersen ved sin lovværge og farbroder i hans fraværelse Niels Mogensen i Sønderby 1 søn Niels Pedersen, som er sin egen værge 1 søn Morten Pedersen 1 søn Jens Pedersen 1 søn Hans Pedersen Deres lovværge og stedfader Mads Jørgensen 1 datter Maren Pedersdatter ved sin husbond Niels Rasmussen 1 datter Bodil Pedersdatter ved sin lovværge og stedfader Mads Jørgensen. Side 060 Folio. 363.a a 1695 d Jens Nielsen, bomand i Sønderby på gård no. 8. Enken Else Hansdatter 1 søn Niels Jensen 14 år 1 søn Hans Jensen 4 år 1 datter Maren Jensdatter 13 år 1 datter Karen Jensdatter 10 år 1 datter Gertrud Jensdatter 7 år Der blev fremlagt i stervboet efter Hans Danielsens 2 døtre af Gertrud Hansdatter og Maren Hansdatter deres mødrene arv. Side 061

18 Folio. 557.b a 1698 d Jørgen Nielsen, sognefoged i Sønderby Enken Johanne Rasmusdatter. De blev gift 1686 d Femø Hans efterladte børn med 1ste hustru 1 søn Niels Jørgensen i Nørreby 1 datter Anna Jørgensdatter hvis formynder er Peder Hansen Halling i Sønderby som født værge. Med den sidste efterladte hustru 1 søn Jørgen Jørgensen 4 år 1 datter Birgitte Jørgensdatter 9 år Deres formynder og tilsynsværge Mogens Løjet Enkens lovværge Jørgen Frederiksen Testamente 1696 i april indført i skifteprotokollen. Side 062 Folio. 526.a b 1698 d Peder Nielsen og hustru Mette Nielsdatter som begge straks efter hinanden døde og boede i Nørreby Arvinger på den salige mands side hans søskende og søskendebørn nemlig hans brødres børn: 1 brodersøn Ole Rasmussen 1 brodersøn Hans Rasmussen 1 brodersøn Niels Rasmussen Se skifte efter Mette Nielsdatter. Side 063 Folio. 448.a a 1698 d Salige Poul Nielsen, husmand (side 03) som boede og døde i Sønderby Enken Anna Tønnesdatter (side 80 søsteren) Med sin lovværge hendes fader Tønnes Jørgensen Den salige mands efterladte barn: 1 datter Birthe Poulsdatter med sin lovværge Peder Jørgensen i hendes husbond Mogens Jørgensen fraværelse. Side 064 Folio. 486.b a 1698 d Salige Rasmus Nielsen, husmand på Femø Enken Lisbeth Pedersdatter Hendes lovværge Peder Hansen Borre på Fejø på den ene og hans efterladte barn: 1 søn Niels Rasmussen 21 år Med sin formynder Jørgen Pedersen på den anden side Jørgen Pedersen fordrede børnegods efter skiftebrev på bemeldte hans myndlings vegne. Side 065 Folio. 442.a a 1694 d Jens Olsen, bomand i Vesterby enken Maren Nielsdatter Deres 3 børn: 1 søn Jeppe Jensen 16 år

19 1 søn Niels Jensen 17 år 1 datter Gertrud Jensdatter 9 år På enkens vegne hendes begærede lovværge Peder Hansen På børnenes vegne Laurits Jensen Friis, bomand i Vesterby som formynder Jørgen Hansen, bomand i Vesterby fordrede børnepenge på sine 2 søstre, Karen Hansdatter og Mette Hansdatters vegne efter skiftebrev af Jørgen Larsen fordrede på Else salige Hr. Gregers vegne Nok fordrede Jørgen Larsen på Hr. Dennis Hansen, sognepræst i Sønder Broby på Fyn. Side 066 Folio. 568.a b 1699 d Jørgen Olsen (side 068) som boede og døde i Østerby Enken Margrethe Larsdatter, hendes lovværge Niels Larsen i Vesterby, hendes broder på den ene side. Hans børn med den første hustru Else Pedersdatter (skifte efter hende 3. maj 1698 side 068) nemlig: 1 datter Maren Jørgensdatter 7 år 1 datter Karen Jørgensdatter 3 år Deres formynder og født værge Jørgen Hansen i Vesterby på den anden side. Jørgen Hansen og Jacob Hansen i Østerby som børnenes formynder fordrede efter skiftebrev af børnegods. Side 067 Folio. 425.b b 1693 d Niels Olsen, bomand i Vesterby Enken Karen Olsdatter Deres barn: 1 datter Boel Nielsdatter 3 år Enkens lovværge Hans Mogensen, bomand i Vesterby Og på børnenes vegne som formynder Niels Henriksen i Østerby Enken forventede barsel efter hendes afdøde mad, og fik en datter og efter dåben 1 datter Johanne Nielsdatter Peder Færgemand er kirkeværge Jørgen Hansen her i byen fordre på sin datters Mette Jørgensdatters vegne hvis arvepart som hun efter sin salige morbroder Morten Olsen var tilfalden og er i boet bestående nemlig 18 rdl. Mette Hansdatter og Maren Hansdatter som nødlidende arvinger efter salige Anders Mortensen lod fordre ved deres broder Hans Hansen Borre i Østerby, en arvepart som de efter velbårne hr. stiftamtmandens resolution må vinde og her i boet var bestående 13 dlr. 2 mark 14 sk. Endnu fordrede Hans Hansen Borre på sin søns vegne 2 daler 2 mark Niels Henriksen [bomærke]. Side 068 Folio. 455.b b 1698 d Salige Else Pedersdatter i Østerby Hendes efterladte husbond Jørgen Olsen (side 066) Deres tilsammen avlede børn: 1 datter Maren Jørgensdatter 7 år 1 datter Karen Jørgensdatter 2 år Til overværelse på børnenes vegne birkefogden Gert Frederiksen.

20 Side 069 Folio. 371.a a 1696 d Salige Karen Pedersdatter Rasmus Madsens hustru i Vesterby Deres barn: 1 datter Anne Rasmusdatter 12 år På hendes vegne hendes morbroder Claus Pedersen her ibidem. Rasmus Maden [bomærke] Side 070 Folio. 491.b a 1698 d Salige Maren Pedersdatter Rasmus Lauritsens hustru, husfolk Deres efterladte børn: 1 søn Joen Rasmussen 25 år 1 søn Lars Rasmussen 9 år 1 datter Maren Rasmusdatter 20 år På den anden side med deres slægt Lars Olsen som deres formynder. Side 071 Folio. 657.b b 1700 d Salige Maren Pedersdatter Og husbond Jørgen Madsen (side 056). Femø kirkebog folio 125.b no.4. Anno 1700 Oktober den 24. begravet salige. Jørgen Madses enke Maren Pedersdatter, Aetatis 82 år - 15 uger, udlover til kirken 3 rdl. Til de fattige 3 rdl. Femø kirkebog folio 125.b no.3. Anno 1700 oktober den 15. begravet Jørgen Madsen aetatis 65 år og 18 uger Udlovet til kirken 3 rdl. Til de fattige 3 rdl. Side 072 Folio. 391.b a 1697 d Salige Niels Pedersen, bomand i Nørreby. Enken Birgitte Nielsdatter og den salige mands fader Peder Nielsen som eneste arving Enkens begærede lovværge Jørgen Frederiksen, bomand her i byen. Stedsønnen Peder Jørgensen, bomand her i byen som den salige mand til ham skylder af hans faders arv. Efter påvist på hans faders skiftebrev d Forskrevne løsøre, som arvingen Peder Nielsen er tilfalden, havde sønnen Hans Pedersen, bomand i Sønderby på sin faders vegne in natura på stervboet modtaget tillige med den part af den tilstående gæld. Side 073 Folio. 453.b b 1698 d Ellen Pedersdatter som boede og døde i Nørreby Christoffer Jørgensen, bomand 6 børn alle af dette ægteskab: 1 søn Peder Christoffersen 15 år Den anden søn 12 år Den tredje søn 10 år

21 1 datter Bodil Christoffersdatter 8 år 1 datter Birte Christoffersdatter 5 år 1 datter Dorthe Christoffersdatter 2 år Ved deres tilsynsværge og var pårørende Jørgen Frederiksen på den anden side. Femø kirkebog folio 124.b nr. 5 Anno 1698 d. 17 marts blev Christoffer Jørgensens hustru Ellen Pedersdatter begravet 36 år - 7 uger og 2 dage gammel. Udlovet til kirken 12 skilling til de fattige 12 skilling. Side 074 Folio. 666.b a 1700 d Bodil Rasmussen Peder Joensens, bomand på Vejrø, hans hustru Begge deres børn: 1 søn Ole Pedersen boende på Vejrø 1 søn Rasmus Pedersen ugift 27 år 1 søn Niels Pedersen 22 år, som er ude at sejle 1 søn Hans Pedersen 19 år 1 søn Mathias Pedersen 17 år 1 datter Lucia Pedersdatter Morten Hansen i Østerby hans hustru Ejendommen, nemlig en fjerde part ejendomsgård på Fejø nr.17 vurderet for 50 rdl. og tilstående gæld. Ole som værge for sine 3 brødre Niels Pedersen, Hans Pedersen, og Mathias Pedersen Rasmus Pedersen på sine egne vegne Rasmus Pedersen er forundt faderen Peder Joensens halve gård. Side 075 Folio. 458.b a 1698 d Salige Johanne Rasmusdatter på Askø Hendes efterladte barn: 1 datter Karen Jørgensdatter Efter begæring var Jens Nielsen Kåre For ovennævnte gæld fandtes at være den salige kvindes søn Rasmus Olsens gæld, som han en og anden umage har haft i 14 år med sin salige moder ikke kunde betale, hvor over han med arving intet kunde tilkomme. Side 076 Folio. 493.a a 1698 d, 8.7. Margrethe Rasmusdatter på Fejø Hans Hansen, husmand forrige hustru mellem ham på den ene side og begge deres efterladte børn: 1 søn Rasmus Hansen 15 år 1 datter Margrethe Hansdatter 2 år Med deres formynder Ole Hansen på den anden side. 7 fag hus. Side 077 Folio. 504.a b 1698 d Morten Hansen Smed, gårdmand i Vesterby (gård nr. 18) Enken Maren Mortensdatter hendes lovværge Peder Olsen på den ene side og deres børn på den anden side nemlig:

22 1 søn Hans Mortensen 7 år 1 søn Morten Mortensen 4 år 1 datter Anna Mortensdatter 17 år 1 datter Karen Mortensdatter 14 år 1 datter Karen Mortensdatter 9 år Med samtlige deres formynder Rasmus Hansen og Ole Hansen en fjerdedels part øde bygning nr. 17 d til sin søn Hans Mortensen har opladt der fordres børnepenge for Mette Hansdatter salig Hans Jørgensens datter som Morten Hansen Smed var formynder for. FALSTERS DOMÆNEGODS OG Side 078 Folio. 432.b b 1705 d Anna Jacobsdatter Enkemanden Peder Jensen Væver, husmand i Sønderby Deres 2 børn: 1 datter Anna Pedersdatter 11 år 1 datter Margrete Pedersdatter, født 1696, 9 år (gift med Peder Christensen Smed) deres værge deres morbroder Terkel Jacobsen Der blev af Peder Jensen fremlagt et skiftebrev af 1692 d at være boet skyldig til salige forrige Peder Zachariasens broderbørn i Bergen i Norge. Side 079 Folio. 436.a b 1706 d Anna Pedersdatter som døde i Sønderby Enkemanden Rasmus Jensen Hendes 3 børn: 1 søn Jens Jørgensen 7 år 1 datter Bodel Jørgensdatter 9 år deres værge Frederik Jensen 1 datter Margrete Jørgensdatter som faderen selv værger for Et ejendomshus. Side 080 Folio. 631.a a 1708 d Anna Mogensdatter Peder Jørgensens salige hustru i Nørreby, gårdfolk ibidem Hendes efterladte børn: 1 datter Mette Olsdatter 12 år 1 datter Anna Olsdatter 4 år og var mødt på børnenes vegne deres farbroder Hans Rasmussen, bomand i Nørreby Fremlagt blev 1 skiftebrev af 1706 d efter børnenes salige fader Ole Rasmussen og efter deres broder Rasmus Olsen og efter deres faders moder Ellen Olsdatter. Deres morbroder Jens Mogensen er nævnt. Side 081 Folio. 636.a b 1708 d Salige Maren Jensdatter på Femø

23 Imellem hendes efterladte sønner, som bor i et 10 fag hus med forrige værge 1 søn Jens Mogensen 1 søn Hans Mogensen 1 datter, som er død hendes børn: 1 datter Mette Olsdatter 12 år 1 datter Anna Olsdatter 4 år Og mødt på Hans Mogensens vegne, som ikke var til stede Jens Hansen. Og på de 2 umyndige mødte deres farbroder Hans Rasmussen. Side 082 Folio. 677.b b 1707 d Salige Bodil Hansdatter på Femø Enkemanden Niels Mogensen Deres efterladte børn som er 4 sønner og 3 døtre: 1 søn Peder Nielsen 1 søn Hans Nielsen 1 søn Mads Nielsen 1 søn Jens Nielsen 1 datter Maren Nielsdatter 1 datter Mette Nielsdatter 1 datter Karen Nielsdatter deres nærmeste frænde efter loven er Christoffer Pedersen i Nørreby for den yngste søn og de 3 piger er Michel Pedersen i Sønderby værge Gårdens bygninger er et 4 længers hus. Til salig Rasmus Olsens efterkommere på Vejrø. Side 083 Folio. 502.b b 1706 d Gert Frederiksen, Birkefoged på Fejø Enken Mette Madsdatter Deres fælles børn: 1 datter Margrethe Gertsdatter 21 år 1 datter Else Gertsdatter 19 år 1 datter Anne Gertsdatter gift med Niels Hansen Løjet på Femø med sin første hustru, hun død ca.1681 skiftebrev søn Anders Gertsen for de 2 døtre var mødt deres broder Anders Gertsen. Enkens værge den salige mands kødelige broder Jørgen Frederiksen på Femø. Side 083 Folio. 527.a b 1705 d Jørgen Mogensen, bomand i Nørreby Enken Birgitte Pedersdatter Og den salige mands 3 kuld børn 1 kuld: 1 søn Mogens Jørgensen 1 søn Rasmus Jørgensen 1 søn Anna Jørgensdatter 1 datter Kirsten Jørgensdatter

24 Deres værge Jørgen Pedersen i Nørreby 2 kuld: 1 søn Hans Jørgensen 1 søn Peder Jørgensen 1 datter Margrethe Jørgensdatter Deres tilsatte værge Peder Hansen Halling i Sønderby 3 kuld: 1 datter Karen Jørgensdatter 1 datter Anna Jørgensdatter Deres værge og formynder er Niels Hansen Løjet i Nørreby Enkens værge hendes broder Michel Pedersen, bomand i Sønderby Der blev fremlagt et skiftebrev af 1690 d som manden er skyldig til sine 4re første børn, hvori Mads Jørgensen har sin mødrene arv. Jørgen Pedersen [bomærke]. Side 085 Folio. 491.b b 1706 d Karen Rasmusdatter (side 019 1ste ægteskab) Enkemanden Christoffer Pedersen i Nørreby Hendes børn: 1 søn Rasmus Pedersen selv myndig 1 datter Maren Pedersdatter 19 år Hvis værge er Frederik Jørgensen i Sønderby 1 datter Ellen Christoffersdatter 9 år 1 datter Birte Christoffersdatter 7 år Deres værge Jørgen Pedersen ibidem Rasmus Pedersen fordrede efter en lodseddel af Christoffer Pedersen skyldig til sin broder Hans Pedersen. Side 086 Folio. 441.b a 1706 d Mads Jørgensen, bomand i Nørreby Enken Karen Nielsdatter hendes lovværge Peder Jørgensen Smed ibidem Og den salige mands søskende og deres børn: 1 broder Peder Jørgensen Læsø. Hans 4 børn: 1 søn Niels Pedersen 1 datter Maren Pedersdatter Deres værge Mogens Rasmussen som boede og døde i Sønderby 1 datter Anne Pedersdatter 1 søster Maren Jørgensdatter på stedet hendes mand Niels Nielsen 1 søster Anna Jørgensdatter død Hendes børn: 1 søstersøn Jørgen Hansen og nok menes hun har efterladt sig flere børn på Lolland, i deres sted Jeppe Olsen i Nørreby. Skiftebrev af dato 1700 d blev fremlagt af Mogens Rasmussen og Jeppe Olsen, at salige Mads Jørgensen skulle være skyldig til Peder Jørgensen Læsøs børn efter deres salige farmoder. Side 087 Folio. 604.a b 1707 d

25 Salige Maren Rasmusdatter på Fejø Hans Hansen Smeds hustru og ham og hendes efterladte børn: 1 søn Ole Hansen 1 søn Jørgen Hansen 1 søn Hans Olsen 23 år 1 datter Maren Hansdatter og var mødt på Hans Olsens vegne som er sejlet ud for lang tid siden Ole Hansen, bomand i Østerby, som er hans broder. På Maren Hansdatters vegne var mødt hendes værge og ægtemand Jacob Rasmussen boende i Vesterby. Hans Hansen Smeds 3 børn fordrede deres mødrene arvekapital af skiftebrev 698 d Nemlig: Rasmus Hansen Margrethe Hansdatter Gertrud Hansdatter en ottendedels part jord af nr. 18 beliggende i Østerby. Side 088 Folio. 639.a a 1708 d Salige Maren Hansdatter som boede og døde i Nørreby på Femø imellem hendes efterladte mand Morten Jørgensen Smed på den ene side og hans eneste efterladte barn: 1 søn Hans Mortensen 2 år Og hans rette forsvarer og værge efter loven på moderens side overværende Michel Pedersen i Sønderby. Side 089 Folio. 642.a a 1709 d Salige Niels Hansen, bomand i Nørreby Enken Anna Nielsdatter med lovværge Hans Jørgensen i Sønderby Første kuld: 1 datter Mette Nielsdatter gift med Anders Hansen i Vesterby 1 søn Hans Nielsen, bomand på Fejø 29 år 1 søn Lars Nielsen 27 år alle 3 myndige, skiftebrev efter moderen 1687 Andet kuld: 1 datter Margrethe Nielsdatter med værge broderen Hans Nielsen, bomand på Fejø 1 søn Knud Nielsen 19 år værge Anders Hansen deres morfader Jørgen Rasmussen på Femø Tredje kuld med enken: 1 søn Jørgen Nielsen 15 år 1 datter Maren Nielsdatter 12 år 1 datter Anna Nielsdatter 1 søn Mogens Nielsen 7 år 1 søn Niels Nielsen 2 år deres værge farbroderen Jens Tønnesen. Side 090 Folio. 438.a b 1706 d

26 Salige Ole Rasmussen Skou på Femø Enken Anna Mogensdatter med hendes tiltagne lovværge hendes farbroder Jens Hansen Og begge deres 3 børn: 1 søn Rasmus Olsen 8 år 1 datter Mette Olsdatter 9 år 1 datter Anna Olsdatter 1 / år med Hans Rasmussen som deres farbroder som rette værge. Sode 091 Folio. 466.b a 1706 d Salige Peder Hansen Hollænder som boede og døde i Sønderby Enken Mette Hansdatter (side 147) Med tiltagne lovværge hendes broder Peder Hansen Halling og den salige mands såvel som hendes børn på den ene side som er 5 sønner og 1 datter: 1 søn Hans Pedersen 21 år (side 328) 1 søn Jørgen Pedersen 17 år (side 87) 1 søn Niels Pedersen 14 år (side 45) 1 søn Bent Pedersen 12 år (side 327) 1 søn Jens Pedersen 9 år (side 200) 1 datter Maren Pedersdatter 10 år (side 181). Siden gift med Jacob Krøyer, husmand i Nørreby deres værge som morbroder Niels Hansen Løjet Peder Hansen Hallings [bomærke]. Side 092 Folio. 62.a b 1708 d Rasmus Sørensen ungkarl i Vesterby Efterlod sin moder Anna Rasmusdatter og efterladte søskende: 1 søster Bodil Sørensdatter 1 søster Margrethe Sørensdatter 23 år 1 søster Anna Sørensdatter En og den salige karls brodersøn Morten Pedersen Og mødte Niels Larsen på sin hustru Bodil Sørensdatters og for de 2 piger deres farbroder Morten Hansen Krog og for Morten Pedersen mødte Hans Rasmussen, bomand i Vesterby. FALSTERS DOMÆNEGODS Side 093 Folio d Salige Abraham Bendixen, bomand i Østerby Enken Karen Mortensdatter 1 datter Karen Abrahamsdatter, Hans Olsens hustru i Vesterby 1 datter Bodil Abrahamsdatter i Østerby På enkens vegne som lovværge Jacob Hansen, bomand i Østerby Gårdens bygt på 4 længder 35 fag. Bendix Jeppesen fordre arvepart som tilhører Elisabeth Bendixdatter, som Abraham Bendixen

27 har under formynderskab. Side 094 Folio. 264.a a 1712 d Salige Gertrud Hansdatter Hans Rasmussens hustru i Vesterby Imellem ham og deres børn 1 datter Margrethe Hansdatter 29 år 1 søn Rasmus Hansen 12 år 1 søn Peder Hansen 3 år På børnenes vegne var mødt deres morbroder Morten Hansen Krog, bomand i Vesterby. Side 095 Folio. 657.b b 1716 d Salige Else Jørgensdatter Hans Ambrosiussens hustru i Nørreby (side 057) Deres tilsammen avlede datter: 1 datter Anne Hansdatter 4 år På hendes side var mødt hendes mors broder Frederik Jørgensen i Sønderby En halv gård. Side 096 Folio. 671.b a 1717 d. 4.2 Salige Hans Pedersen Skov, bomand i Nørreby Enken Karen Hansdatter. Hendes værge Hans Pedersen i Sønderby 1 søn Peder Hansen 4 år 1 søn Jørgen Hansen 2 år 1 datter Anne Hansdatter 9 år 1 datter Mette Hansdatter 6 år deres forsvar og værge deres farbroder Niels Pedersen Hollænder Hans Pedersen i Sønderby fordrede som enkens tilstod 10 rdl. 2 mark 12 sk. Et skiftebrev af , at han er skyldig til Anne Hansdatters 4 børn 6 rdl. 2 mark. 2 sk. Side 097 Folio. 219.a a 1712 d Salige Jens Nielsen som boede og døde på Askø Enken Kirsten Jensdatter med tiltagne lovværge Niels Hansen her på Askø Deres sammen avlede børn: 1 søn Niels Jensen som gården efter hans moder har overtaget selv myndig 1 søn Jørgen Jensen 18 år 1 søn Peder Jensen 13 år Deres rette forvarer og værge efter loven farbroderen Peder Nielsen på Askø 1 datter Karen Jensdatter 22 år 1 datter Maren Jensdatter 8 år Deres værge deres ældste broder Niels Jensen. Derefter forevistes en obligation af dato 1687, hvorefter salige Niels Jensen Skulle være skyldig til salige Peder Jørgensen på Femø Derefter anno 1690 ved arven er hjemfalden Anders Læsø nu boende på Femø.

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. Anders Andersens hustru i Nørre Broby den 16. september 1731 side 22, p1. Enkemanden; Anders Andersen, Børn, Jørgen Andersen, Hans Andersen, Karen Andersdatter - Anders

Læs mere

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt Microfilm nr. M. 10253 Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt 22.03.1776 Karen Nielsdatter, død 21.03.1776, hos Søren Jensen Fol. 5 i Abildgaard i Vogn Peder Larsen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps Sundby 1719-1805 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701

Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701 Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701 Hans Jørgensen i Kværndrup, I-54, 26-01-1691 ~ Anne Nielsdatter Karen Hansdatter Anne Hansdatter Sara Hansdatter Maren Hansdatter Jørgen Hansen Niels Hansen Værge for

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Billede af Bjergby Kirke: by Saksalainen

Billede af Bjergby Kirke: by Saksalainen Bjergby 1646-1803 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Anders Jespersen gaardafstaaelse i Barløse den 13 april 1742 P2. side 9, Hustru;

Anders Jespersen gaardafstaaelse i Barløse den 13 april 1742 P2. side 9, Hustru; Uddrag af Brahsborg Gods Skifteprotokol, 1719-43, 1723-62. Skifte måske i 1734! sandsynligvis i Saltofte; hvor første side i skiftebrevet mangler på side 150 P1 nævnes følgende arvinger; 2 afdøde sønner

Læs mere

Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772

Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772 Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772 Dorthe Hansdatter, Gærup, I-17b, 06-02-1719 ~ Rasmus Madsen Rasmus Rasmussen, landsoldat, myndig Karen Rasmusdatter ~ Bertel Nielsen Bonde i Gærup + Mads Rasmussen,

Læs mere

Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788. Udarbejdet af Ejvind Rasmussen

Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788. Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788. Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Det originale værk er

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. Nr. 1 Side 1. 1703. 25. juli. Niels Jensen Fyhnboe, udhus, 58. Sg.g. Klemensker. Karen Pedersdatter. Laugv: Jens Monsen, Rosendale,

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere