Flintholm Gods skifteprotokol , I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I"

Transkript

1 1 Flintholm Gods skifteprotokol , I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter fordrede efter et skiftebrev af RD samt for 3 potter brændevin. Hans Rasmussens moder Johanne Rasmusdatter for penge og varer, som hun har forstragt med Maren Jensdatter, Drejø, I-7, Anders Rasmussen Jens Andersen, 27 år Rasmus Andersen, 24 år Hans Andersen, 21 år Niels Andersen, 9 år ~ 2 Jens Hansen Johanne Marie Jensdatter 6 år Jens Andersen får arv efter sin fader Anders Rasmussen samt hans to brødre Erik Andersen og Jørgen Andersen, som er indestående i boet. Rasmus Andersen ligesom sin broder Hans Andersen ligesom brødrene, men værgen Hans Eriksen lader dem stå i boet. Niels Andersen ligesom brødrene, hans værge er Rasmus Rasmussen, Drejø Johanne Marie Jensdatter gangklæder samt opdragelse. Anders Nielsen, Avernakø, I-11, Maren Hansdatter (henvisning til skifte ) Niels Andersen, 25 år Rasmus Andersen, 19 år Hans Andersen, 18 år. Johanne Andersdatter, 23 år Karen Andersdatter, 17 år ~ 2 Susanne Michelsdatter, lavværge Michel Jensen, som alt haver gården i fæste Anne Marie Andersdatter, 1 1/2 år. Børnenes værger og formyndere deres morbrødre Lars Hansen på Munkø og Hans Hansen, Avernakø. Kirsten Christensdatter, Drejø, I-23, ~ Christen Hansen Christian Christensen, 11 år, Anders Christensen 3 1/2 år, som faderen var værge for. Ellen Pedersdatter, Drejø. I-26, ~ Niels Rasmussen Rasmus Nielsen, 8 uger I boet var den del gæld, som skiftebrev af udviser, at den sal. kones søster Karen Pedersdatter af Gud med et svagt helbred er forlenet, at hun ikke selv kan fortjene føde og klæder, og derfor sin livstid er lovet frit husværelse, kost og klæder samt seng, hvilket enkemanden lover at holde, mod at hendes efterladenskaber til sin tid tilfalder gården. Niels Nielsen Juel, Korshavn, Avernakø, I-29, ~ Bodil Hansdatter, lavværge Bertel Christensen, som alt har gården i fæste Karen Nielsdatter, 7 år

2 2 På barnets vegne mødte som værge hendes næst beslægtede Lars Juel her på Korshavn. Peder Hansen, Avernakø, Korshavn. I-31, ~ Maren Larsdatter Peder Pedersen, 30 år Rasmus Pedersen, 27 år Hans Pedersen, 24 år Lars Pedersen, 18 år Anne Pedersdatter, 21 år. Hans Hansen havde en arvepart til gode efter den sal. mands fader på 8 rd. Den ældste søn Peder Pedersen, som alt har gården i fæste, lover at betale sine søskende deres arv, samt al anden gæld. Moderen som er i høj alder, lover Peder Pedersen ophold i gården. Niels Mortensen, Avernakø. I-35, ~ Kirsten Jørgensdatter var til stede med Rasmus Rasmussen som havde fæstet gården, Den sal. mands efterladte børn Morten Nielsen, 12 år Dorthe Nielsdatter, 15 år Anne Maria Nielsdatter, 8 år Anne Nielsdatter 1/2 år. På børnenes vegne mødte som formynder Hans Hansen, Avernakø. Rasmus Jørgensen, Korshavn, Avernakø, I-40, ~ Anne Jensdatter, for hende var Hans Larsen til stede, som alt har gården i fæste. Den sal. mands efterladte børn Johanne Rasmusdatter, 17 år Maren Rasmusdatter, 7 år. For børnene mødte deres farbroder Hans Jørgensen af Korshavn som formynder. Ellen Jacobsdatter, Drejø. I-42, Niels Hansen, Egeskov IV-93, Jacob Nielsen, 16 år Peder Nielsen, 12 år ~ 2 Christen Rasmussen Niels Christensensen, 8 år For de 2 ældste var deres morbroder Niels Jacobsen formynder. Niels Pedersen, Drejø. I-43, ~ Kirsten Hansdatter, værge og kierste var Jens Mortensen, som alt har fæstet huset. Peder Nielsen, 10 år, værge Niels Rasmussen. Anders Hansen, Drejø. I-44, ~ Anne Nielsdatter Hans Andersen Men da barnet straks efter faderens død den 10. oktober 1735 var hensovet, fremstod på enkens vegne hendes værge Christopher Hansen, som havde gården i fæste efter den afdøde Anders Hansen, og sagde at der ikke var andre rette arvinger efter manden. Hans Andersen, Drejø. I-45, ~ Karen Mortensdatter med værge Jens Rasmussen, som har fæstet gården Morten Hansen, 2 år Karen Hansdatter, 3 1/2 år Peder Josephsen var værge for sønnen og Niels Jacobsen for datteren.

3 3 Anne Larsdatter, Korshavn, Avernakø. I-46, Niels Rasmussen Juel, Egeskov IV-308, Maren Nielsdatter., 24 år Rasmus Nielsen, 22 år Mette Nielsdatter, 18 år Gertrud Nielsdatter, 15 år ~ 2 Anders Simonsen Niels Andersen, 8 år Anne Marie Andersdatter, 3 år Formyndere var Lars Rasmussen i Korshavn by og Hans Larsen i Munkø. Rasmus Rasmussen, Drejø,. I-53, ~ Anne Nielsdatter, hendes kierste Rasmus Rasmussen har gården i fæste Rasmus Rasmussen, 3 år Niels Rasmussen, 14 uger. Børnenes farbroder Jens Rasmussen boende i Drejø by og Niels Rasmussen og Jens Hansen samme sted. Peder Andersen, Avernakø, I-55, ~ Anne Christensdatter Anders Pedersen, 4 år Inger Marie Pedersdatter, 14 uger. På enkens vegne mødte Bertel Christensen i Korshavn, og for de umyndige børn deres farbroder Michel Andersen i Avernakø by. Rasmus Larsen har overtaget fæstet af gården og lover at betale hvad der skyldes. Susanne Cathrine Clausdatter, Drejø. I-59, ~ Rasmus Clausen Claus Rasmussen, 4 år Rasmus Rasmussen, 1 1/2 år. I boet er gæld til Rasmus Clausens to søskende, en arv efter deres fader ifølge skiftebrev af , som Rasmus Clausen lover at betale. Peder Josephsen, Drejø. I-60, ~ Anne Eriksdatter, hendes kierste Rasmus Andersen har fæstet gården Jesper Pedersen, 19 1/2 år Hans Pedersen, 14 år Morten Pedersen, 10 år Erik Pedersen, 5 år Johanne Pedersdatter 20år Maren Pedersdatter, 16 år Jep Henningsen påtog sig værgemålet for de to ældste sønner. Hans Hansen påtog sig værgemålet for de to yngste sønner. Hans Eriksen påtog sig værgemålet for de to piger. Niels Rasmussen, Drejø by. I-68, ~ Maria Mortensdatter, lavværge Niels Strangesen, som ægter enken og fæster gården den sal. mands arvinger: Hans Rasmussen var selv til stede Kirsten Rasmusdatter til stede var hendes mand Jens Hansen Bodil Rasmusdatter hendes mand Morten Rasmussen var til stede som alle er den sal. mands fuldsøskende samt Rasmus Andersen, som arver sin sal. moder Karen Rasmusdatter, som i lige måde var den sal. mands helsøster. Da han er umyndig var hans fader Anders Rasmussen til stede.

4 4 Alle værende på bemeldte Drejø. Peder Larsen, Avernakø. I-69, ~ Mette Hansdatter, lavværge Gregers Hansen, som har fæstet gården den sal. mands børn, som var Anders Pedersen, 29 år, som var til stede på egne vegne Christen Pedersen, 20 år, for han var hans værge Hans Michelsen til stede + Lars Pedersens efterladte søn Hans Larsen, hvis rette værge var Rasmus Hansen, de er begge fra Avernakø by. Christen Pedersen som tjente i gården havde arv til gode efter sin sal. moder efter skifte Rasmus Rasmussen, Drejø. I-77, ~ Kirsten Jacobsdatter den sal. mands arvinger som er hans ægte søskende Strange Rasmussen og Maren Rasmusdatter, som begge boede på Drejø. Anne Rasmusdatter, som boede i Stågerup Som enkens lavværge var Jep Henningsen til stede, Strange Rasmussen mødte på egne vegne og for Maren Rasmusdatter mødte hendes mand Søren Nielsen, på Anne Rasmusdatter vegne hendes mand Hans Knudsen. Rasmus Nielsen som har fæstet huset, lover at betale gælden. Hans Larsen, Munkø, Avernakø. I-81, ~ Inger Rasmusdatter, lavværge Albert Rasmussen i Munkø Lars Hansen som har gården i fæste, 17 år Rasmus Hansen, 14 år Hans Hansen, 12 år Anne Hansdatter, 10 år På børnenes vegne mødte deres farbrødre Rasmus Larsen boende i Avernakø og Svend Larsen. Johanne Hansdatter, Drejø. I-82, Niels Johanne Kirstina Nielsdatter, på hvis vegne mødte hendes mand Peder Erik sen. ~ 2 Søren Hansen Maren Sørensdatter, 22 år Karen Sørensdatter, 17 år, som faderen Søren Hansen var værge for. Ungkarl Hans Andersen, Drejø, som boede og tjente sammesteds., I-83, Arvinger er hans søskende Jens Andersen boende på Hjortø Rasmus Andersen i Drejø by. Niels Andersen, 13 år Johanne Maria Jensdatter, 11 år, som hendes farbroder Hans Hansen, Drejø var værge for. I boet var et tilgodehavende ifølge et skifte dateret på Jens Hansen og hustru Maren Rasmusdatter, Drejø by, I-84, Arvinger er deres efterladte fælles og stifbørn, som er: Johanne Maria Jensdatter, 11, som den sal. kone var stifmor til, på hendes vegne mødte hendes halvbroder Rasmus Andersen, der af byen Hans Jensen, 1 1/2 år Anne Jensdatter, 13 uger. På de sidste børns vegne var til stede deres farbroder Hans Hansen, der af byen. Peder Larsen har fæstet gården. Rasmus Andersen i Drejø fordrede arv efter hans sal. broder Hans Andersen ifølge skiftebrev af :

5 5 Niels Andersen efter samme skiftebrev Johanne Marie Jensdatter Strange Rasmussen, Drejø. I-105, ~ Maren Hansdatter Hans Strangesen, 29 år, som har gården i fæste Karen Strangesdatter, 24 år, på hendes vegne mødte som værge Jens Nielsen, der i byen. Rasmus Mortensen, Hundstrup. I-106, ~ Kirsten Mortensdatter, lavværge og kierste Hans Hansen, som har fæstet gården Karen Rasmusdatter, 16 år Anne Rasmusdatter, 14 år Anders Rasmussen, 7 år Maren Rasmusdatter, 2 1/2 På de umyndige pigebørns vegne var til stede deres farbroders søn Morten Jespersen boende i Eskebjerg. og deres morbroder Niels Mortensen i bemeldte by. Inger Hansdatter, Avernakø. I-108, Peder Rasmus Pedersen, 38 år Anders Pedersen, 36 år Karen Pedersdatter, 39 år boendes på Hjortø Maren Pedersdatter, 26 år. ~ 2 Hans Hansen Anders Pedersen mødte for sin søster Karen Pedersdatter, da hendes mand formedels sygdom ikke kunne komme. For Maren Pedersdatter var hendes mand Gregers Hansen, der i byen til stede. Hans Larsen, Munkø, Avernakø. I-115, ~ Inger Rasmusdatter, lavværge og kierste Jens Christensen har fæstet gården Lars Hansen, 18 år Rasmus Hansen, 15 år Hans Hansen, 12 år Anne Hansdatter, 10 år For børnene mødte deres farbrødre som værger: Rasmus Larsen, Avernakø og Svend Larsen, Munkø. Svend Larsen havde ifølge skiftebrev af arv til gode, ligeledes Rasmus Larsen. Flintholm Gods skifteprotokol , II Sophie Hansdatter, Hundstrup, II-2, hos sønnen Søren Rasmussen Arvingerne hendes børn: Hans Rasmussen, smed i Ollerup Peder Rasmussen, husmand i Egeskov Søren Rasmussen, gårdmand i Hundstrup Rasmus Rasmussen, smed i Hundstrup. Hans Svendsen, Sterrehuset, Hundstrup, II-2b, ~ Karen Henriksdatter, lavværge gårdmand Rasmus Nielsen, Hundstrup Henrik Hansen, 23 år Svend Hansen, 14 år Anne Catharine Hansdatter, 28 år, som er rejst til Holsten, Johanne Marie Hansdatter, 21 år

6 6 Eva Hansdatter, 17 år Mette Hansdatter, 17 år. Værge gårdmand Anders Nielsen, Hundstrup. Ungkarl Jens Hansen, Hundstrup. II-4b, Hans arvinger var: halvsøster + Anne Christensdatter ~ husbeboer Jeppe Rasmussen, Høje, Lunde sogn, Rasmus Jeppesen, 21 år Christen Jeppesen, 18 år Karen Jeppesdatter, 25 år Maren Jeppesdatter, 23 år. Marie Olesdatter, Hundstrup, II-7b, ~ husbeboer Rasmus Jensen. Anders Rasmussen, 14 år Lars Rasmussen, 10 år. Værge farbroder gårdmand Niels Jensen, Hundstrup. Mandens broder gårdmand Henrik Jensen Kirsten Hansdatter, Hundstrup, II-10b, ~ Jeppe Larsen Krog Rasmus Jeppesen, 30 år Lars Jeppesen, 25 år Anders Jeppesen, 22 år Kirsten Nielsdatter, Hundstrup, II-13, enke efter Peder Murmester hendes børn Niels Pedersen, 24 år Kirsten Pedersdatter, 29 år. Da børnene ingen formynder havde, havde de antaget Hans Hansen Holmdrup i Hundstrup som værge. Jonathan Møller, Ågrønhuset, Hundstrup, II-14b, ~ Dorthe Benedikte Kalmer, lavværge gårdmand Niels Jensen, Hundstrup Frands Fredrik Møller, 19 år Anders Rasmussen Møller, 12 år Jens Carl Christian Møller, 8 år Marie Frederikke Møller, 23 år Grethe Møller, 18 år Ide Møller, 14 år Dorthea Christine Møller, 5 år. Værge husmand Poul Albert i Ulbølle på deres farbroders vegne, som bor i Holsten. Da enken var frugtsommelig, blev skiftet ikke sluttet, men udsat til den 24. oktober. Maria Hansdatter, Hundstrup., II-16b, Mogens Hans Mogensen, 34 år, gdm. i Hundstrup + Maren Mogensdatter, ~ h7usmand Rasmus Hansen, Sallinge, Arreskov gods, søn Hans Rasmussen, 19 år, tjener gårdmand Hans Christian i Sallinge Karen Mogensdatter ~ husmand Mads Jeppesen i Vester Skerninge Cathrine Marie Mogensdatter, 32 år, værge bror Hans Mogensen ~ 2 Søren Rasmussen

7 7 Fortsætter II-17, , enken erklærede, at hun ikke var frugtsommelig. Møller Hans Nielsen i Elleskov Mølle, II-18, Karen Peitersdatter, Brahetrolleborg II-137, ) Peder Hansen, i Sandholt Mølle Niels Møller på Brahetrolleborg Lars Hansen i Elleskov Mølle + Anne Hansdatter ~ Knud Christensen, Hørup Mølle, Baltazar Frederik Knudsen, 9 år, ~ 2 Anne Margrete Rasmusdatter Enkens lavværge gårdmand Marqvar Nielsen i Hundstrup fortsættes II-19b, og afsluttes. Snedkersvend Knud Pedersen Raundrup, Hundstrup, II-20b, var hos Jens Bødker. Navnene på arvingerne vides ikke, men Hans Andreasen, Hundstrup blev antaget som deres værge. Det blev besluttet at indkalde arvingerne igennem aviserne, og at sælge efterladenskaberne på auktion. Marianne Pedersdatter, Hundstrup, II-21b, 1799 ~ gårdmand Søren Rasmussen, Hundstrup Arvinger: moder Apelone Pedersdatter, enke efter Peter Busch boende i Galteløkkehuset, Hundstrup halvbroder Hans Busch, guldsmed i Ålborg halvsøster Maren Pedersdatter gift med skibsmand Alexander Weiler i Sønderborg helbroder forpagter Lars Busch på Skærved ved Grenå helbroder Peter Friis, vagtmester i Stockholm i Sverige helsøster Dorthe Cathrine Pedersdatter gift med skovfoged Jens Larsen ved Svendborg helsøster Anne Pedersdatter hjemme hos sin moder i Galteløkkehuset. Kun den sidstnævnte søster var til stede, for de øvrige udvalgte skifteretten gårdmand Niels Jensen, Hundstrup til værge. Enkemanden meddelte at hans kone havde yderligere en helbroder Jørgen Petersen Busch, som boede i Flensborg, men var død og havde efterladt sig 2 pigebørn, hvis alder og opholdssted han ikke vidste noget om. På grund af de manglende arvinger blev skiftet udsat i 12 uger. II-23b, fortsættelses, men ingen havde meldt sig fra den afdøde broders side, og skiftet blev derefter afsluttet. Johanne Pedersdatter, Hundstrup, II-25, eneste søn og arving selvejergårdmand. Rasmus Graa i Vester Skerninge ~ 2 gårdmand Niels Jensen Hundstrup og Rasmus Graa overlod hele boet til gårdmand Niels Jensen. Fæstegårdmand Rasmus Nielsen, Hundstrup, II-25b, Niels Rasmussen, husmand i Hundstrup Anne Johanne Rasmusdatter, tjener i Gundestrup Mølle Else Marie Rasmusdatter ~ husmand Peder Hansen, Stågerup ~ 2 Anne Mikkelsdatter, lavværge gårdmand Hans Mikkelsen, Vester Åby Mads Rasmussen, 25 år hjemme hos moderen i gården Anne Rasmusdatter, 23 år, tjenende i Gundestrup Mølle Bodil Rasmusdatter, 20 år, tjenende i Gundestrup Mølle Værge for pigerne, som dog er fuldmyndige, gårdmand Niels Pedersen, Gundestrup, som var nærmeste slægt på faderens side.

8 8 Husmand Rasmus Rasmussen, Hundstrup, II-27b, ~ Johanne Rasmusdatter, lavværge husmand Christen Christensen, Hundstrup Rasmus Rasmussen, 10 år, hjemme hos moderen. Født værge for sønnen husmand Jørgen Philipsen, Hundstrup. Christen Mortensen, Hundstrup, II-30, boende hos sin broder Lars Mortensen Arvingerne var: Lars Mortensen, en helbror Hans Mortensen, helbror, gift og arbejder som tømmermand i Nakskov Anders Mortensen, som skal have været gift og bosiddende i Ourehuset ved Nakskov. Han skal have efterladt sig 3 sønner og 1 datter, men det vides ikke hvor de opholder sig. Peder Mortensen, ugift og opholder sig i Nærå sogn som væver. Kun Lars Mortensen var til stede, og skifteretten antog hmd. Lars Gussen, Hundstrup som værge for de fraværende. Den afdøde havde tjent hos gdm. Anders Hansen i Ollerup. Fortsætter , og den , hvor det blev afsluttet. Fortsætter II-32b, : da der var indløbet underretninger fra Lolland. Den afdøde Anders Mortensen havde efterladt sig: Henning Bendix Andersen, 15 år Johanne Cathrine Andersdatter, 14 år Niels Andersen, 11 år Jens Andersen, 8 år. Endvidere arvede den afdødes moder Karen Pedersdatter en broderlod. Skiftet blev herefter afsluttet. Indsidder Søren Larsen, Hundstrup, II-32b, som boede i et hus under Flintholm hos husmand Lars Mortensen, Arvingerne er hans søskende: helbroder Poul Larsen, husmand i Heden helsøster Anne Larsdatter helsøster Karen Larsdatter som begge har været gift og bosiddende i Horne, men for nogle år siden er afgået ved døden. De har begge været gifte og efterlader sig hver en datter, den ene er gift og bosiddende i Bøjden, den anden ligeledes gift og bosiddende i Horne, men videre vides ikke. Fortsætter II-23b, afsluttet, da ingen arvinger havde meldt sig. Fæsteren Jens Hansen Krog, Hundstrup., II-24, Anders Jensen, 28 år, tjener på Rødkilde Rasmus Jensen, 26 år tjener på Skovsgård ved Fjellebro Peder Jensen, 22 år er dragon i Odense, ~ 2 Anne Cathrine Nielsdatter, lavværge Peder Nielsen, Hundstrup Hans Jensen, 11 år, opholder sig i Kværndrup Anne Kirstine Jensdatter, 8 år, i huset hos moderen. På børnenes vegne var til stede som tilsynsværge husmand Lars Gussen, Hundstrup. Fortsætter afsluttet. Anders Nielsen Ladefoged, Højgård, Hundstrup, II-36, ~ Inger Jørgensdatter lavvørge ældste søn Jørgen Andersen, tjener på gården Anne Marie Andersdatter gift med Hans Nielsen, selvejer af en parcel på Lysmosegård i Bogense sogn ved Kerteminde. Jørgen Andersen Johanne Andersdatter ~ selvejer Mads Rasmussen, Hundstrup

9 9 Karen Andersdatter ~ gårdfæster Lars Hansen Gemahl, Gundestrup Kirsten Andersdatter ~ selvejer Jens Jacobsen, Stenstrup. Fortsætter afsluttes. Anne Andersdatter, Hundstrup. II-37b, ~ husmand Jørgen Philipsen Lisbeth Kirstine Jørgensdatter, 18 år, søskendebarn gårdmand Mads Christensen, Nybogårde under Brahetrolleborg Fæsteren Anders Hansen Degn, Hundstrup. II-39, Christopher Andersen, 39 år tjener her i gården. Anne Marie Andersdatter gift med selvejerhusmand Mads Nielsen, Høje, Lunde sogn. ~ 2 Karen Rasmusdatter, lavværge husmand Jens Rasmussen, Hundstrup Karen Andersdatter, tjener her i gården, 28 år Bodil Andersdatter, 25 år, tjener i Elleskov Mølle Rasmus Andersen, 23 år, tjener i Elleskovs Mølle Hans Andersen, 21 år, opholder sig her i gården Anders Andersen, 20 år, ligeledes her i gården. Som værge for de umyndige og mindreårige var til stede Christen Rasmussen Kiergaard i Vester Skerninge. Fortsætter afsluttes. Kirsten Jensdatter, Løjtvedgården, Hundstrup, II-41b, ~ Morten Rasmussen. Jens Mortensen, 19 år Rasmus Mortensen, 16 år Mads Mortensen, 13 år Børnenes fødte værge: gårdmand Simon Jensen, Vester Skerninge. Fortsætter afsluttes. Fæstehusmand Christen Christensen, Hundstrup. II-43, ~ Maren Rasmusdatter fremviste et mellem hende og manden oprettet testamente af Til den afdødes andre arvinger var hensat 8 Rd., de var fire brødre: Knud Christensen, indsidder i Hundtofte Jørgen Christensen tjenende som gårdskarl på Hvidkilde Anders Christensen, gårdmand i Hundtofte en halvbroder gårdmand Christen Rasmussen, Stenstrup. Maren Povelsdatter, Hundstrup, II-43b, ~ fæstehusmand Niels Nielsen, Hundstrup. Der blev ikke foretaget registrering, da ægtefællerne havde oprettet testamente Fæstehusmand Hans Cortsen i Hundstrup. II-43b, ~ Karen Jensdatter var frugtsommelig, lavværge degnen Jacobsen Peder Hansen, 3 1/2 år Lars Hansen, 2 1/2 år Børnenes værge den afdødes broder selvejerhusmand Jacob Cortsen i Ollerup. Skiftet udsat til enken havde gjort barsel. Den blev skiftet genoptaget. Enken født en datter Karen Hansdatter. Skiftet blev herefter afsluttet. Tømmermand Lars Mortensen i Hundstrup, II-45b,

10 10 enken havde besluttet at sidde i uskiftet bo med de umyndige børn. Anne Margrethe Rasmusdatter, Elleskov Mølle. II-45b, Niels Marqvardsen i Hundstrup Marqvar Nielsen, gårdmand, Hundstrup Johanne Nielsdatter enke efter husmand Peder Hansen af Hundstrup, lavværge gårdmand Søren Rasmussen Dorthe Rasmusdatter, Hundstrup II-46, ~ Peder Hansen Boe, Hundstrup Enkemanden angav at han ikke havde nogle børn med afdøde, men at hun efterlod sig en datter Anne gift med husmand Rasmus Pedersen Greve i Hundstrup, der ligeledes var til stede. Enkemanden og Rasmus Greve havde aftalt, at Rasmus Greve overtager boet mod at sørge for Peder Hansen Boe. Hjulmand Niels Larsen, som beboede et hus i Hundstrup. II-46b, ~ Maren Jacobsdatter, antagen lavværge husmand Hans Hansen Holmdrup Enken foregav at manden ikke efterlod sig nogle børn, men at han skulle have haft en søster i nærheden af Kerteminde, som skulle være død, og hun vidste ikke om hun havde nogle arvinger. Hmd. Christopher Hansen af Hundstrup blev derfor beskikket værge for evt. arvinger. Enken havde en broder Christen Jacobsen i Fåborg. Skiftet blev herefter udskudt til anden tid. II-49, blev det genoptaget og afsluttet, da ingen arvinger havde meldt sig. Fæstegårdmand Søren Rasmussen, Hundstrup. II-48b, ~ Karen Rasmusdatter med lavværge degnen hr. Jacobsen Rasmus Sørensen, 14 1/2 år Hans Sørensen, 13 1/2 år Mette Sophie Sørensdatter, 12 år Peder Sørensen, 10 år Jens Sørensen, 8 år Anne Marie Sørensdatter, 6 år Johanne Sørensdatter, 20 uger. På de umyndige børns vegne mødte selvejergårdmand Jeppe Hansen i Ollerup for hans fader Hans Rasmussen. Efter registrering blev skiftet udsat indtil videre. Genoptaget og afsluttet. Fæstegårdmand Marqvar Nielsen i en udflyttet gård i Hundstrup. II-49, Niels Marqvardsen, 36 år, tjenende i gården ~ 2 Johanne Rasmusdatter, lavværge gårdmand Morten Rasmussen, Hundstrup Mette Cathrine Marqvardsdatter, 30 år, ligeledes hjemme. Værge morbroder Rasmus Rasmussen i Mynderup Efter registrering blev skiftet udsat til den kl. 9, hvor det blev genoptaget og udsat til den , hvor det blev afsluttet.. Lars Gussen, Hundstrup, II-55, indsidder hos fæstehusmand Christen Hansen, ~ Mette Kirstine Christensdatter et testamente mellem den afdøde og hans enke hvorefter den længst levende skal forblive i uskiftet bo, og derefter skal hele boet tilfalde nævnte Christen Hansen. Fæstegårdmand Christen Hansen, i en udflyttet gård i Hundstrup. II-55,

11 11 Peder Christensen, 41 år, bosiddende på Langeland under Steensgård Gods. ~ 2 Anne Rasmusdatter, lavværge degnen hr. Jacobsen Hans Christensen, 31 år Anne Marie Christensdatter, 28 år Maren Christensdatter, 24 år Kirsten Christensdatter, 21 år. Værge for de tre umyndige pigebørn mødte deres morbroder Rasmus Rasmussen i Mynderup. Skiftet blev registreret og udsat til , hvor det blev afsluttet. Ellen Nielsdatter, Hundstrup, II-58b, ~ bødker Jens Christensen i Hundstrup Sønnen ungkarl Christen Jensen var blevet enig med faderen om at overtage boet. Lars Hansen Møller, Elleskov Mølle, II-59, ~ Anne Christophersdatter, lavværge proprietær Lollesgaard på Langeskov., som fremlagde en erklæring af , hvorefter hun havde tilladelse til at sidde i uskiftet bo så længe hun forblev enke Hans Larsen, 19 år og i Odense Lærde Skole Karen Larsdatter, 17 år Christopher Larsen, 15 år Peter Larsen, 10 år Anne Marie Larsdatter, 10 år Peder Larsen, 6 år Johanne Larsdatter, 3 år. Som tilsynsværge for de umyndige børn blev i farbroderen Niels Hansen møllers fravær i Odense, antaget gårdmand Bertel Sørensen i Eskebjerg. II-60b, : blev skiftet afholdt efter ønske fra den efterlevende enke Anne Christophersdatter. Arvingerne var børnene som meldt ved registreringen sidste år, men Anne Marie Larsdatter, 10 år var siden død. Børnenes værge var deres farbroder sn. Niels Møller i Odense. Boet blev ansat til RD som deltes med halvdelen til enken og resten til børnene. Fæstehusmand Niels Nielsen i Hundstrup, II-60, ~ Agnete Larsdatter, som fremlagde et testamente, hvorefter hun kunne sidde i uskiftet bo mod at betale til mandens arvinger 4 rd. Husmand Rasmus Rasmussen smed i Hundstrup. II-63, ~ Karen Pedersdatter havde i adskillige år siddet i uskiftet bo, men ønskede nu at skifte med deres sammen havende barn Peder Rasmussen, 6 år Som værge for det umyndige barn var til stede gdm. Lars Henriksen i Mynderup. Enken var til stede med sin lavværge Morten Rasmussen, Hundstrup og de tilkendegav sammen med den afdødes gamle forældre, at den afdøde ikke efterlod sig andet end sine klæder, da resten af bohavet tilhørte de gamle forældre, og at barnet først når disse afgår ved døden, vil tilkomme dette som arv.

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701

Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701 Egeskov skifteprotokol, I, 1691-1701 Hans Jørgensen i Kværndrup, I-54, 26-01-1691 ~ Anne Nielsdatter Karen Hansdatter Anne Hansdatter Sara Hansdatter Maren Hansdatter Jørgen Hansen Niels Hansen Værge for

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772

Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772 Brahetrolleborg skifteprotokol 1719-1772 Dorthe Hansdatter, Gærup, I-17b, 06-02-1719 ~ Rasmus Madsen Rasmus Rasmussen, landsoldat, myndig Karen Rasmusdatter ~ Bertel Nielsen Bonde i Gærup + Mads Rasmussen,

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt Microfilm nr. M. 10253 Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt 22.03.1776 Karen Nielsdatter, død 21.03.1776, hos Søren Jensen Fol. 5 i Abildgaard i Vogn Peder Larsen,

Læs mere

EGESKOV GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL I 1691-1701

EGESKOV GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL I 1691-1701 EGESKOV GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL I 1691-1701 Hans Jørgensen, Kværndrup, I-54, 26.01.1691 ~ Anne Nielsdatter Maren Hansdatter Anne Hansdatter Sara Hansdatter Maren Hansdatter Jørgen Hansen

Læs mere

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Klingstrup 1790-1807 Gårdmand Hans Rasmussen, Skårup, 13-12-1790, I-2 (3) ~ Sidsel Pedersdatter, hos Hans Ejlersen, lavværge Knud Pedersen i Øster Åby Lars Hansen 24 år Johanne Hansdatter 20 år Anne

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Hvidkilde skifteprotokol I, 1719-1747

Hvidkilde skifteprotokol I, 1719-1747 Hvidkilde skifteprotokol I, 1719-1747 Lars Knudsen, Slæbæk, I-1, 11-03-1721 (far Knud Pedersen, Ollerup) ~ Karen Hansdatter Børn: Karen Larsdatter, 13 år Maren Larsdatter, 11 år Sidsel Larsdatter, 10 år

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Hans Hansen, Ollerup, 13.01.1719, 4 ~ Anna Pedersdatter, Laugværge Rasmus Rasmussen i Toftegaard Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter 24 Aar, Værge Niels Christensen i Ollerup NIELSTRUP

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Vejstrupgård skifter 1777-1817

Vejstrupgård skifter 1777-1817 1 Vejstrupgård skifter 1777-1817 Maren Rasmusdatter, Vejstrup mølle, 27-01-1777, I-1b (5) ~ Hans Hansen møller Rasmus Hansen 3 år værge morbror Hans Rasmussen, Tåsinge Johanne Hansdatter 6 år værge morbror

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. Anders Andersens hustru i Nørre Broby den 16. september 1731 side 22, p1. Enkemanden; Anders Andersen, Børn, Jørgen Andersen, Hans Andersen, Karen Andersdatter - Anders

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Anders Jespersen gaardafstaaelse i Barløse den 13 april 1742 P2. side 9, Hustru;

Anders Jespersen gaardafstaaelse i Barløse den 13 april 1742 P2. side 9, Hustru; Uddrag af Brahsborg Gods Skifteprotokol, 1719-43, 1723-62. Skifte måske i 1734! sandsynligvis i Saltofte; hvor første side i skiftebrevet mangler på side 150 P1 nævnes følgende arvinger; 2 afdøde sønner

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1835-1851 1

Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1835-1851 1 258-259 1. Gaardmand og Ungkarl, 26 Aar, Rasmus Rasmussen i Vormark. 2. Gaardmand og Ungkarl, Jens Hansen i Skaarup, 37 Aar. 3. Gaardmand og Ungkarl Anders Torpensen i Albjerg, 28 Aar. 4. Gaardmand og

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4 BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1730 1851 BIND 1-4 Hans Christensen, Lakkendrup, 22.12.1730, I-3 ~.. Hans Christophersen, Gudbjerg Mølle, 07.06.1731, I-3 ~.. Inger Andersdatter, Vormark,

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Klinte sogns befolkning. Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845

Klinte sogns befolkning. Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Klinte sogns befolkning Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 2 Steen Rasmussen Klinte sogns befolkning Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1855-1863. 1 1. 1855. Ungkarl Rasmus Madsen Skjellerup paa Juulsberg, født i Skjellerup 25. oktober 1908, vacc. 12. juli 1811. Pigen Kirsten Pedersdatter af Brænderup, født

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

GELSKOV GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

GELSKOV GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL GELSKOV GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1719-1774 Maren Pedersdatter, Vantinge, 10.06.1719, II-3 ~ Hans Lauritsen Peder Hansen...? Johanne Hansdatter Anne Hansdatter Elisabeth Hansdatter Farbroder

Læs mere

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803 Hvedholm fæsteregister 1697-1807, Horne, Sallinge herred, Svendborg amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster Fra, født, evt. Gl. fæster Sted Sogn Dato År Pag. andet Anders Hansen Korshavn

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested 1 Vejlegård 1760-1788 Maren Jeppesdatter, Vejle, 02-03-1760, 4 (3) ~ gårdmand Peder Hansen far Jeppe Jørgensen, Søby enkemanden ~ 1 Kirsten Jensdatter, skifte 13-06-1758 Bolsmand Christen Nielsen Fælling,

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

NAKKEBØLLE GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

NAKKEBØLLE GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Magdalene Pedersdatter, Aastrup, 15.05.1784, II-1 Enke efter Anders Larsen Peder Andersen Lars Andersen Niels Andersen Hans Andersen Johanne Andersdatter ~ Gaardmand Christen Larsen, Aastrup Maren Andersdatter

Læs mere

Side 1 af 115 Øster Skerninge kirkebog 1765-1891 Aggerholm, Anders, 27, købmand, Åborg ~ Else Marie Lund, 27, Ø. Skr. præstegård, 09.04.1872 Ammerød, Niels Johan, murer, Tved enken Anne Sofie Madsen, 81

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps Sundby 1719-1805 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere