Curriculum Vitae. Peter Harbo, Søsterhøjvej 14, DK-8270 Højbjerg, , ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae. Peter Harbo, Søsterhøjvej 14, DK-8270 Højbjerg, +45-40568079, 40568079, Peter@PeterHarbo.dk, www.peterharbo."

Transkript

1 Curriculum Vitae Peter Harbo Søsterhøjvej 14 DK-8270 Højbjerg Født:29/ Kompetenceprofil : Via mine ansættelser hos bl.a. Danfoss, Grundfos, Vestas R&D, Mita-teknik, teknik, Bang & Olufsen og Christian Rovsing A/S, har jeg en solid og dybdegående specialist erfaring med generering af ideer til og udvikling af løsninger til flere forskellige områder i dansk industri samt test af både ideer og løsninger. Mine erfaringer kommer fra arbejde indenfor følgende områder : Idégenerering til : FrameWork til vindmøllestyringer. CAN/CANOpen interfaces. ERP styret CNC program opdatering. Expertsystem til : - Enzym-gæring - Plaststøbning Logik i sikringsanlæg til tog. Beologic State/Event - Visual State. Test af : Styringer i cirkulationspumper. Betjening til forskelligt udstyr. Test af kommunikationen til de IOS og Android baserede fjernbetjeninger, visning af værdier. SW, Automatisk. SW Units. Groundsystem til Arienne 5 raketterne. Softwareudvikling af : Styringer til vindmøller. Klimaanlæg til stalde. ERP I/F til div. teknisk udstyr. A/V produkter, incl. fjernbetjening. Bootloader til minidatamat. Operativsystemer, MXAMOS mv. Proces styringsanlæg. Værktøjer : Flere Versionsstyringsværktøjer Flere C/C++ compilere, incl. Visual C++ Java Programmering. IBM Rational Rhapsody, UML udvikling. Flere In Circuit Emulator systemer. Documentum MS-Office OpenOffice Personlig profil : Som person og medarbejder kendetegnes jeg ved, at jeg er socialt engageret både privat og arbejdsmæssigt. I mit samarbejde med andre lægger jeg vægt på faglig dygtighed, saglig argumentation, nøje planlægning, brugbare resultater og god kvalitet. Som kollega er jeg stabil og hjælper gerne andre, når behovet opstår. Igennem nem årene har jeg både arbejdet selvstæn- digt og i teams og trives godt med eget ansvar for egne opgaver. I udførelsen af mine opgaver er jeg grundig og planlægger nøje, da jeg sætter en ære i at sik- re optimal kvalitet og levering af opgaven senest til tiden. Jeg anstrenger mig for at være for- ud for tidsplaner. Min arbejdsform er kreativ, analytisk, detalje- og resultat-orienteret, og jeg sætter stor pris på at udvikle simple brugbare løsninger. For at opnå den bedst mulige løsning af mine opgaver udfordrer jeg gerne eksisterende rammer og begrænsninger. Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at jeg er kompetent til mit arbejde og i besiddelse af stor fag- lig stolthed. Peter Harbo, Søsterhøjvej 14, DK-8270 Højbjerg, , ,

2 Ansættelser : System Udvikling, Danfoss Heating Solutions A/S, Vejle. 6-måneders tidsbegrænset ansættelse hos Develco A/S mhp. udstationering hos Danfoss Heating Solutions A/S, tidligere Devi, Vejle. Arbejdet omhandler udvikling af software til en ny generation af Danfoss Actuatorer, og omfatter : - Kravspecifikation. - System Design. - Udvikling i Embedded C. - IAR workbench. - Auto Kalibrering. - Stepper Motor Control, slow/fast decay, microstepping. - Enkoder aftastning. - BACnet interface. - STM32 Cortex M3 MCU, incl. opsætning af HAL System test, Grundfos A/S, Bjerringbro. 3-måneders, dernæst igen 3-måneders tidsbegrænset ansættelse hos Develco A/S mhp. udstationering hos Grundfos A/S. Arbejdet omfattede første gang system test af Magna-3 cirkulationspumper og anden gang test af Saver pumper, dvs. : - Udarbejdelse af test specifikation. - Test af kommunikation mellem de dublerede pumper, kombination af flere SW-versioner. - Test af kommunikationen til de IOS og Android baserede fjernbetjeninger. - Verifikation af parametervisninger på pumpens display og både IOS og Android baserede fjernbetjeninger. - Udarbejdelse af testrapporter. - Arkivering af test specifikation, testdata, testrapporter mv. i Documentum Matematik Underviser, Randers HF og VUC, Randers. Deltog i et projekt, der havde til formål at omskole Civilingeniører til Gymnasielærere. Projektet var baseret på : - Modtage matematik undervisning på AU. - Undervise en 1. HF klasse i matematik. - Min undervisningen var tilpasset den store aldersspredning i klassen. - Differentieret undervisning på flere niveauer så indlæringen var optimal. - Min klasse opnåede et fint resultat til eksamen Software udviklingsingeniør, Vestas R&D A/S, Skeiby Jeg blev ansat på et projekt til udvikling af ny styringsplatform til brug i de nye store Vestas møller, V100 og V112, denne styring skulle gerne have egenskaber lig dem Mita-tekniks WP4000 har. Mine ansvarsområder var : - at sikre høj tilgængelighed, - at tilføre stor robusthed i softwaren, - at indføre online upload af software til alle processorer og Asic's i styringen, - at sikre optimal hardware og software integration, Scrum master. Specielle kommentarer: Projektet blev skrinlagt i slutningen af 2008, efter at udviklingen var tilendebragt, da produktionsomkostningerne af den nye avancerede styring vurderedes for høje. Peter Harbo, Søsterhøjvej 14, DK-8270 Højbjerg, ,

3 Derefter blev jeg overflyttet til arbejde med at opgradere en eksisterende styringsplatform ifm. de nye og større møller, V100 & V112, bla. vha. ny PowerPC CPU fra den skrinlagte styringsplatform og interface til eksisterende CANOpen I/O moduler. Al udviklet software skulle inden frigivelse gennem en automatisk test. Testen udføres af test afdelingen, men udvikles af den enkelte afdeling/udvikler Software udviklingsingeniør, Skov A/S, Glyngøre Udvikling af klimastyringer til svine- og kyllinge-stalde. Design, udvikling og test af state/event baserede objekter i UML i Rhapsody : - Befugtning af indsugningsluften. - Tørring af indsugningsluften. - Køling af indsugningsluften. - Opvarmning af indsugsningsluften. - Frysesikring af indsugningsluften. - Chill beregninger på indsugningsluften. Yderligere resultater : Jeg optimerede compileringstiden af al C-koden fra ca. 4 timer til ca. 20 min ved at udnytte flerkerne CPU under compileringen så flere compileringer kunne foretages samtidigt. Al software testes automatisk efter hver opdatering i versionsstyringssystemet. Denne test udvidede jeg, men skelettet var der. I slutningen af min ansættelse deltog jeg i et projekt med indførelse af en ny Linux baseret platform til afvikling af de eksisterende Rhapsody baserede styringsobjekter, bl.a. linux-drivere til eksisterende CAN baserede I/O moduler Software udviklingsingeniør, Mita-teknik A/S, Rødkærsbro Udvikling af WP4000 styring til Vindmøller, platform baseret på en Strong- ARM CPU. Design og programmering og test af : - CAN kommunikationen mellem Controller og I/O moduler. - Drivere til MMU til sikring af lageradgang. - Drivere til DMA til hurtige data overførsler. - Testsoftware til de enkelte print. - Produktionstest software. - Drivere til serielle inputgivere, vindretning, vindhastighed, flere fabrikater. - Drivere til måling af pitchvinkel. - Drivere til at styre pitch actuatorer. - Specifikation og implementering af framework til møllestyringsudvikling. Specielle kommentarer : Frameworket indeholder standard drivere til alle kendte ydre enheder, vindmålere, krøjemoduler mv. Selve styringen er det essentielle, ikke drivere til alle mulige enheder. Det var stor tilfredsstillelse at styringen til en ældre Vestas mølle blev udviklet problemfrit, idriftsat let og uden vanskeligheder baseret på det udviklede framework Kundeansvarlig, Gandium A/S, Struer - Udvikling af elektroniske handelsløsninger. - Ansvar for løsninger, hvor kunden anvender Oracle, ConcordeXAL mv. - Deltog i udvikling af tidsregistrering i produktionen ifm. - Concorde XAL kundesystem, systemet blev kodet i Java og anvendte konfigurerbare trådløse stegkodelæsere. Peter Harbo, Søsterhøjvej 14, DK-8270 Højbjerg, ,

4 Database Administrator, Thy Data Center A/S, Thisted Installation, overvågning og vedligeholdelse af Oracle og MS SQL Databaser hos de 25 største XAL kunder. Desuden udviklede jeg tekniske interface ifm. kunders XAL løsninger, såsom : - Opsamling af forskellige data fra frysehuse, lovkrav. - Tidsregistreringer ifm. forskellige maskiner i møbel- og metalindustrien, - Automatisk overførsel af programmer til CNC maskiner på metalvarefabrik - Overførsel af mål til høvl mv. ifm. vinduesproduktion. - Overførsel af mål til pakkemaskiner i møbelindustrien. - Overførsel af data mellem XAL og automatisk højlager på møbelfabrik. Dvs. overførsel mellem XAL og diverse teknisk produktionsudstyr. Udvikling, test og idriftssættelse i samarbejde med leverandører af det tekniske udstyr Software udviklingsingeniør, Bang & Olufsen A/S, Beologic Divisionen, Struer Software udvikling og test af basale dele til Beologic motoren, en binær constraint solver. Implementering af kundeprojekter med anvendelse af Beologic Constraint Solver, såsom : - Sikringsanlæg s simulatorer til DSB. - Analyse af sprøjtestøbningsproces i samarbejde med Nordisk Wavin og Systematic. - Automatisk Software udvikling. - Beologic State/Event. - Diverse konfigurationsværktøjer. - Flere compilere (Lex og Yacc) og flere konverteringsprogrammer. Specielle kommentarer. Beologic blev solgt til 2M Invest, som senere solgte Beologic SE og denne blev omdøbt til Visual State programmeringsværktøjet Bang & Olufsen A/S, Telefon Divisionen, Struer - Software design og udvikling af hjemme telefoncentral, med interface til styring af B&O A/V udstyr. - Programmering af funktionel prototype i Simula på PC på de 2 måneder. - Projektet blev lukket efter 2 måneder s ansættelse, og jeg flyttede over i den dengang nystartede Beologic Division Software udviklingsingeniør, Christian Rovsing Systems A/S, Ballerup Software Design, implementering og test af Data Kommunikationsudstyr : - Remote Load af CR80 MXAMOS, mini datamat. - Design af komprimeret load format for System Load Module. - Design af interface mellem Boot Loader og Remote Load server. - Design af protokoller for overførsel af data på Lan og flere telefon linier, microbølge baserede. - Implementering af boot loader i Assembler, modultest og integrationstest. - Implementering af Remote Load server i C. modultest og integrationstest. Al software udvikles efter militære standarder Software udviklingsingeniør, Christian Rovsing International A/S, Ballerup Software design, udvikling og test af delsystemer til IPC i PROCOS Proces styringsanlæg : - Dokumentation af eksisterende delsystemer. - Design, udvikling og test af nye delsystemer. - Udvikling af acceptance test systemet til projekt til Arienne Space. Peter Harbo, Søsterhøjvej 14, DK-8270 Højbjerg, ,

5 - Toast master på Acceptance test sammen med kunden. - Programmering og test af Dualiseringen af IPC til Arienne Space. - Design og udvikling af Dualiseringen på standard IPC til bla. Superfoss Glasuld. - Acceptance test af Standard IPC dualisering sammen med kunden. Udvikling af software i : PLM, Assembler, C, Pascal Til følgende processorer : CR80, XAMOS, Intel 8051, Intel 8088, Zilog Z80, Motorola 68K Peter Harbo, Søsterhøjvej 14, DK-8270 Højbjerg, ,

6 Specielle kommentarer. Første projekt jeg deltog i var brændstofpåfyldningssystemet og nedtællingssystemet til Arienne 5 raketterne i fransk Guyanne. Al software udvikles efter militære standarder til Arienne Space, derfor skulle mange af de eksisterende delsystemer opgraderes på dokumentationssiden for at PROCOS systemet kunne anvendes til projektet. Processtyrings systemet blev udviklet i starten af 1980 erne og målte målepunkter og gemte alle målinger 10 gange i sekundet, så nedtællingen kunne checkes efter opsendelse, hvis noget var gået skævt. Uddannelser : Matematisk Institut, Aarhus Universitet - Calculus I. - Calculus II. - Perspektiver i matematik. - Introduktion til Matematisk Analyse. - Matematisk Analyse I. - Matematisk Analyse II. - Linear Algebra Cand. Polyt., Aalborg Universitets Center - System Konstruktion. - Speciale i Adaptive Kontrollere. - Afgangsprojekt i samarbejde med Rauff & Sørensen i Støvring, ang. komprimering af data til søkort, visning af søkort og positionsangivelse på grafisk udstyr, hvor positionen hentes fra Rauff & Sørensen Satellit Navigator. - Programmering i assembler og PLM på Intel Morsø Gymnasium, Nykøbing - Matematisk Fysisk student Kurser : - C++ as a Way of Realizing your Design. Visual C++ Kursus - High Performence Teams. - Rhapsody in C, UMLprogrammeringsværktøj. - Microsoft.NET Framework Applications, Course 4994A. - Lauterbach for Linux Based systems - Java programmering - Citrix WinFrame 1.6 Certified Administrator - HP Netserver - HP-9000 grundlæggende arkitektur - HP-UX grundlæggende arkitektur - Novell Netware 3.12 og 4.12 installation og konfiguration - Oracle Database Administrator kurser hos Damgård Data ifm XAL. - Struktureret Program Udvikling, SPU. - Jourdan - Case værktøjer - CR80 Hardware Arkitektur - CR80 Assembler - CR80 C programmering - Grundlæggende C Peter Harbo, Søsterhøjvej 14, DK-8270 Højbjerg, ,

7 Sprog : Dansk Engelsk Tysk - modersmål, flydende, skrift og tale. - flydende, skrift og tale. - nogenlunde, bedst læse og tale IT : Udviklingsværktøjer : Operativsystemer : Tekstbehandling : Internet : Gcc compilere Win32 MS-Word Explorer Keil Compilere Win64 MS-Excel Safari MS Visual Studio Linux MS-Access Opera MS Source Safe Unix MS-Outlook NetScape SVN/Subversion HP-UX MS-PowerPoint HTML IBM Rational Rhapsody VxWorks Documentum Java IBM Rational ClearQuest RTX WordMat Java-Servlet IBM Rational ClearCase QNX AOO-Writer Java-Applet LauterBach Testudstyr NuCleus RTOS AOO-Calc Intel ICE, Intel CPUer Solaris AOO-Impress HP ICE, Intel CPUer MS-DOS AOO-Draw HP ICE, Motorola CPUer DR-DOS AOO-Base Oracle Amos AOO-Math MS-SQL MySQL MS : MicroSoft DR : Digital Research AOO : Apache Open Office XAmos XMAmos MXAmos Fritidsinteresser : Børn og familie. Roning i tur - kajak, på havet ved Aarhus bugt og rundt omkring, hele året. Svømning, livredder ifm. kajakklubbens morgensvømning. Ski, både langgren og alpin. Hus og have. Salsa. Tidligere har jeg spillet fodbold og håndbold i rigtig mange år, Spillet tennis og danset folkedans en del år. Referencer : Kan indhentes efter aftale. Peter Harbo, Søsterhøjvej 14, DK-8270 Højbjerg, ,

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff Personlige forhold Navn: Adresse: : Mobil: Født: Civil status: : Linkedin: Bjarke Sucksdorff Østervang 24, 2800 Lyngby 45 87 83 19 22 30 38 19 21. november 1961 Gift, ingen børn bjarke@sucksdorff.dk http://www.linkedin.com/pub/bjarke-sucksdorffpmp/0/b20/634

Læs mere

Finn Rosenkilde Rasmussen

Finn Rosenkilde Rasmussen Finn Rosenkilde Rasmussen Erfaren # J2EE # Java # PHP # Web udvikler linkedin@hvepseeksperten.dk Kort beskrivelse Jeg er en senior java udvikler med mere end 35 års erhvervs erfaring hvoraf 6 af årene

Læs mere

Henrik R. Scheel, Senior Software Udvikler. Profil

Henrik R. Scheel, Senior Software Udvikler. Profil CV Henrik R. Scheel, Senior Software Udvikler Mit selskab: CVR-nr: Adresse: Spjeldager Consult ApS 34491399 Spjeldager 9 DK-2630 Taastrup Mobil nr: +45 2720 9828 Email: consult@spjeldager.dk Familie: Hustru

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Kompetence CV. 2007-2012: VoIP tekniker, TDC Operation Voice VoIP Teknisk support: support på TDC bredbåndstelefoni løsninger, Wireless LAN

Kompetence CV. 2007-2012: VoIP tekniker, TDC Operation Voice VoIP Teknisk support: support på TDC bredbåndstelefoni løsninger, Wireless LAN Kompetence CV RESUME Jeg er en mand på 41 år med ca. 15 års erfaring inden for IT branchen, hvoraf de sidste 11 år har været inde for internet og tele branchen. Primært har jeg varetaget funktioner inden

Læs mere

CV for Kim Weiss-Poulsen

CV for Kim Weiss-Poulsen Generelle oplysninger Alder 41 år Civil status Samlevende, 1 søn på 5 år Kørekort (kat-b) og egen bil siden 1991 IT erfaring Professionelt siden 2000. PC kendskab siden 1991. Hjemmecomputere siden 1982

Læs mere

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 1 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Forord Denne rapport er udarbejdet af to

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brian Bugge - CV. Curriculum Vitae 1. Telefon: +45 29 71 71 42 E-mail: bb@visionware.dk

Brian Bugge - CV. Curriculum Vitae 1. Telefon: +45 29 71 71 42 E-mail: bb@visionware.dk Jeg er udadvendt, initiativrig og engageret, og har let ved at tilegne mig ny viden. Jeg har en meget entusiastisk holdning til nye løsninger og udfordringer, er nem at tale med, og besidder en god portion

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S Curriculum Vitae Teddy K. Nielsen Mobil: +45 2144 1533 E-mail: teddy@nielsen.dk Web: www.teddynielsen.dk Bopæl: Amager, København S Fødselsdag: 19. juni 1978 Civilstatus: Bor sammen med frk. Bandy Børn:

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

C#, ASP.NET 4.0, HTML5, CSS3, WPF,

C#, ASP.NET 4.0, HTML5, CSS3, WPF, PROFIL 26 år, samboende ugift Datamatiker Erfaring med kommunikation, analyse, udvikling og IT. Speciale i C#,.NET & Visual Studio Meget lærenem / -villig & fleksibel Stærke analytiske evner, og meget

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

js@jesper-simonsen.com

js@jesper-simonsen.com Navn: Jesper Simonsen Adresse: Flyvervej 5, Lejl. 3A 8930 Randers Mobiltelefon: 30138410 E-mail: Født: Uddannelse: Ansættelser: js@jesper-simonsen.com 15. Oktober 1968 i Randers. 2011: Grafisk Udvidet

Læs mere

CV for Frank Hamund. Den 01.02.2014 Side 1 af 10

CV for Frank Hamund. Den 01.02.2014 Side 1 af 10 CV for Frank Hamund CV for Frank Hamund... 1 Jobprofil:... 2 Kompetencer:... 2 Kompetence niveau:... 2 MCP MCAD MCSD certificeringer:... 2 Metoder:... 3 Operativsystemer:... 3 Databasesprog:... 3 Programmeringssprog:...

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere

Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Svend Jensen ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse Januar 2010 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 1. Metode.. 4

Læs mere

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark.

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark. Konsulent resume Navn: Adresse: Kemal Pajevic Klingstrupvænget 105, 2-tv 5230 Odense M Telefon: 29726221 / 63130411 Email: kemal@pajevic.dk Født: 31.07.1982 Civilstand: Gift Jeg er en meget åben og udadvendt

Læs mere

INVENTARSYSTEMER Control Systems for Inventory

INVENTARSYSTEMER Control Systems for Inventory Specialeopgave under E-business IT-Universitetet i København, maj 2004 INVENTARSYSTEMER Control Systems for Inventory Manglende kontrol med inventar koster hvert år samfundet millioner. Eksaminand: Per

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Curriculum Vitae for Randi Jensen

Curriculum Vitae for Randi Jensen Curriculum Vitae for Randi Jensen Navn: Randi Jensen Adresse: Løbjerg 11 Postnr og by 3460 Birkerød Telefon: Mobil: 22 17 00 82 Fastnet: 45 82 00 82 E-mail: randi3460@gmail.com Født: 16. april 1952 Civilstand:

Læs mere

Tina Milaa Islevhusvej 72A 2700 Brønshøj 44 44 42 55 40 54 22 59 tina@milaa.dk

Tina Milaa Islevhusvej 72A 2700 Brønshøj 44 44 42 55 40 54 22 59 tina@milaa.dk CV for Tina Milaa Resultatorienteret projektleder sprog/it Jeg har igennem mere end 20 år opbygget mine kernekompetencer inden for localisation, dvs. oversættelse og tilpasning af software og mobiltelefoner

Læs mere

Stjerneæble have 4 5210 Odense NV.

Stjerneæble have 4 5210 Odense NV. Jan Larsen Personlige data Adresse Kontakt Nationalitet: Dansk Ægteskabelig status: Forlovet Født: 23. oktober 1965 Ikke ryger Stjerneæble have 4 5210 Odense NV. Tlf. 22836677 Mail: jan@grok.dk Resume

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE Har din virksomhed en sund infrastruktur? Kompetencer og ydelser Dansupport hjælper dig til den optimale

Læs mere

Månedsrapporten. Bachelor projekt

Månedsrapporten. Bachelor projekt Department of Electrical Engineering and Information Technology Copenhagen University College of Engineering Lautrupvang 15, 2750 Ballerup Bachelor projekt Synopsis I denne rapport vil udviklingen af en

Læs mere

IT Arkitektur,.Net, C++, OOAD, Brugergrænseflader (HCI), Implementering

IT Arkitektur,.Net, C++, OOAD, Brugergrænseflader (HCI), Implementering CURRICULUM VITAE Navn: Frederik Winstrup Johansen Født: 28. august 1968 Civilstand: Arbejdsområder: Uddannelse: Resume: Gift IT Arkitektur,.Net, C++, OOAD, Brugergrænseflader (HCI), Implementering Datalog

Læs mere