Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Haderslev: Byggematerialer HADERSLEV KOMMUNE Udbud på byggematerialer og hånd- og elværktøj. Indkøb af byggematerialer og hånd- og elværktøj til kommunens institutioner. CPV: 44000, , Bygma Haderslev Norgesvej 20A 600 Haderslev BYGMA Haderslev Norgesvej 20A 600 Haderslev

2 DK-Herning: Bibliotekstjenester HERNING KOMMUNE Logistik og servicerelaterede biblioteksydelser. Logistik og servicerelaterede biblioteksydelser omfatter følgende delelementer: ) Materialer - udpakning, sortering og afnortering af afleverede materialer 2) Materialer - udpakning og registrering af nye materialer 3) Aviser - klargøring, sotering og påpladssætning 4) Post - sortering og fordeling 5) Post - frankering og forsendelse 6) Kørsel - sortering og af- og udnotering af materialer 7) Reserveringer - opfyldning og klargøring 8) Reserveringer - tømning og opfyldning af reserveringsvogn 9) Sorteringsautomat - ansvar for daglig vedligeholdelse CPV: Herning Kurerservice Nørretorp Herning Mailadresse: Telefon: Fax:

3 DK-Herning: Bogbinding og færdigbearbejdning HERNING KOMMUNE Eu-udbud på klargøring/indbinding af medier m.m. Udbuddet vedrører levering af danske og udenlandske monografier, periodica, musikalier, og AV materialer, samt indbinding og klargøring af disse til følgende kommuner: Herning Kommune. Silkeborg Kommune. Randers Kommune. Viborg Kommune. Horsens Kommune. Hedensted Kommune. Odder Kommune. Struer Kommune. Lemvig Kommune. (herefter kaldet ordregiver). Der er hos ordregiver pt. 9 leveringsadresser. En fortegnelse over hver enkelte ordregivende myndigheds leveringsadresser er vedlagt i kommunespecifikke krav og oplysninger, som bilag 5. CPV: , Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Bierman & Bierman ApS Vestergade Grindsted Telefon: Fax:

4 Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Audio Visionary Music ApS Ryesgade 8, 8000 Århus C Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax:

5 DK-København: Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug NATURSTYRELSEN Udbud af 2 stk skovmaskiner til Naturstyrelsens Driftscenter. Køb af hhv. skovningsmaskine og udkørselsmaskine. CPV: John Deere Forestry AB Søndergade Frederikshavn

6 DK-København: Tjenester vedrørende økonomisk hjælp til udlandet MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: Tjenester vedrørende økonomisk hjælp til udlandet. Particip GmbH with Niras A/S 7900 Freiburg TYSKLAND

7 DK-Kolding: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) MEDICOTEKNIK, REGION SYD Indkøb af automatisk vævsindstøbningsmaskine - Auto tek. Indkøb af stk. AutoTec indstøbningsudstyr, samt service af dette udstyr i 7 år. Udstyret skal anvendes til indstøbning af vævsstykker i paraffin, således der kan fremstilles et præparat til mikroskopi. CPV: Sakura Ørestads Boulevard København S Telefon: Internetadresse:

8 DK-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN Munkebjergvejs forlængelse. Udbud af totalrådgivning. Der er igangsat en omfattende udvikling af arealerne ved Syddansk Universitet. Region Syddanmark anlægger et nyt stort universitetshospital, en ny Forsker- og Videnpark etableres og Syddansk Universitet udvider mv. Den kommende store udbygning af området vil belaste vejene i området meget kraftigt, hvorfor nye vejadgange er nødvendige. Byrådet for Odense Kommune har den 2. december 20 vedtaget Tillæg nr. 24 til Kommuneplanen, som indebærer, at Munkebjergvej forlænges med ca. 2,7 km ny 4-sporet vej, fra Niels Bohrs Allé til E20 Fynske Motorvej ekskl. tilslutningsanlæg. I tilknytning dertil etableres 3 stiunderføringer og ca.,5 km tilslutningsveje. Nærværende udbud omfatter totalrådgivning i forbindelse med Munkebjergvejs forlængelse, herunder ingeniørrådgivning, landskabsarkitektrådgivning, miljørådgivning og landinspektørydelser. Projektets opstartstidspunkt forventes afpasset efter universitetshospitalets tidsplan. CPV: , , , COWI A/S Odensevej Odense

9 DK-Silkeborg: Hovedtelefonsæt SILKEBORG KOMMUNE Udbud af headset. Udbud af rammeaftale på levering af headset i KomUdbud-regi. Årligt estimeret købsvolumen på ca DKK. Følgende kommuner deltager: Fredericia. Herning. Holstebro. Ikast-Brande. Middelfart. Odense. Randers. Silkeborg. Svendborg. Sønderborg. Vejle og. Aarhus. CPV: Globe Systems Group ApS Hovedgaden Brabrand

10 DK-Store Heddinge: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder STEVNS SPILDEVAND A/S Rådgiverudbud, Separatkloakering i Strøby Egede. Stevns Kommune har besluttet, at byområdet Strøby Egede skal separatkloakeres. Henset til de økonomiske og tidsmæssige rammer, som er til rådighed herfor, forventes Strøby Egede at skulle separatkloakeres over en periode på 7 år, idet den samlede separatkloakering er fordelt på 7 etaper (herefter betegnet "Etaper"). På den baggrund gennemfører Stevns Spildevand A/S (herefter betegnet "") dette udbud for at identificere den rådgiver, som skal bistå med at realisere bygge- og anlægsarbejderne vedrørende separatkloakeringen af Strøby Egede. Den udbudte kontrakt omfatter i hovedtræk følgende ydelser for alle 7 Etaper: () Projektering (projektforslag,forprojekt og hovedprojekt). (2) Bistand til udbud af bygge- og anlægsarbejderne (bygge- og anlægsarbejderne forventes udført i hovedentreprise). (3) Byggeledelse. (4) Tilsyn. Kontrakten træder i kraft, når Stevns Kommune godkender spildevandsplanen. Dette forventes at ske senest den Kontrakten løber herefter frem til 5-års eftersyn af bygge- og anlægsarbejderne udført under Etape 7 (disse bygge- og anlægsarbejder forventes afleveret den ). Kontrakten indeholder følgende optioner: "Option ": Projektering, bistand til gennemførelse af udbud, byggeledelse og tilsyn i forbindelse med etablering af pumpestationer. Såfremt vindende tilbudsgivers (herefter "Rådgiver") detailprojekt for en eller flere af Etaperne viser, at der skal etableres pumpestationer, kan under Option tilkøbe Rådgivers bistand til at projektere disse pumpestationer. Tilsvarende kan under Option tilkøbe Rådgivers bistand til at gennemføre separate udbud af arbejderne vedrørende pumpestationerne, ligesom under Option kan tilkøbe Rådgivers bistand til byggeledelse og tilsyn på pumpestationerne. "Option 2": Projektering af bassiner. Såfremt Rådgivers detailprojekt for en eller flere af Etaperne viser, at der skal etableres bassiner, kan under Option 2 tilkøbe Rådgivers bistand til at projektere disse bassiner. kan udnytte Option og Option 2 helt eller delvist. CPV: 73000, , , , , , Moe & Brødsgaard A/S Tørringvej Rødovre

11 DK-Varde: Analyse af miljøindikatorer for andet end bygge- og anlægsarbejder VARDE FORSYNING A/S Prøveudtagning og analyse med videre af miljøanalyser. Udbuddet omfatter prøveudtagning og analyse med videre af miljøanalyser for kommuner, vandværker og forsyningsvirksomheder i 6 kommuner i region syddanmark. Miljøanalyserne dækker områderne: råvand/grundvand, drikkevand, spildevand, badevand, svømmebade, drænvand/jordvand, perkolat, søvand spildevandsslam, jord og kompost. CPV: Højvang Miljølaboratorium A/S

12 DK-Billund: Bagagehåndteringssystem BILLUND LUFTHAVN A/S CPV: , Bagagehåndteringssystem. Bagagehåndteringsudstyr.

13 DK-Horsens: Affaldsforbrænding HORSENS KOMMUNE Behandling af forbrændingsegnet affald. Horsens Kommune udbyder behandling af forbrændingsegent affald fra husstande og virksomheder i Horsens Kommune. CPV: Horsens Kraftvarmeværk A/S Endelavevej Horsens

14 DK-København: Affaldssække og -poser af polyethylen STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale 50.2 Aftørringspapir, affaldsposer og håndhygiejne mv. SKI har udbudt Rammeaftale 50.2 for levering af aftørringspapir, affaldsposer og håndhygiejne mv. i Danmark. Den geografiske dækning fremgik af Kundelisten i Bilag A til Aftale ml SKI og Leverandør. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI's kunder, som i tilslutningsperioden har tilsluttet sig Rammeaftalen. Vilkårerne og omfanget af kundernes forpligtelse fremgik af udbudsmaterialet. CPV: , , , , , Stadsing A/S Østre Fælledvej Nørresundby Telefon: Internetadresse:

15 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DET DANSKE KLASSELOTTERI A/S Opdatering af CMS systemet Sitecore samt redesign og videreudvikling af site. Klasselotteriet anvender i dag CMS systemet Sitecore version 5.3. til at drive sitet Med udbuddet søges en leverandør til at opgradere sitet til den seneste version af Sitecore samtidig med at sitet redesignes på grundlag af en kravspecifikation, som er under udarbejdelse i samarbejde med Klasselotteriets nuværende leverandør, som ikke byder på opgaven. Udbuddet omfatter endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af sitet. Aftalegrundlaget vil blive baseret på en tilpasset K0 kontrakt. Sitet har dybe integrationer via et DotNet interface til backend systemerne. Interface og backend systemer er ikke omfattet af udbuddet. Licenser for Sitecore er endvidere ikke en del af udbuddet. Klasselotteriet vil inden for kort tid iværksætte et EU-udbud vedrørende udvikling af en ny spilapplikation (ovennævnte backend og interface) til forretningsunderstøttelse. CPV: , , , , Systematic A/S Søren Frichs Vej Aarhus C Mailadresse:

16 DK-København: Kontormøbler STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale Kontormøbler - Vest. SKI har udbudt Rammeaftale Kontormøbler - Vest for levering af kontormøbler i Vestdanmark. Den geografiske dækning fremgik af Kundelisten i Bilag A til Aftale ml SKI og Leverandør. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI's kunder, som i tilslutningsperioden har tilsluttet sig Rammeaftalen. Vilkårerne og omfanget af kundernes forpligtelse fremgik af udbudsmaterialet. CPV: , , , , , , 39300, Duba-B8 A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon: Internetadresse:

17 DK-København: Kontormøbler STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale 50.3 Kontormøbler - Øst. SKI har udbudt Rammeaftale Øst for levering af kontormøbler i Østdanmark. Den geografiske dækning fremgik af Kundelisten i Bilag A til Aftale ml SKI og Leverandør. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI's kunder, som i tilslutningsperioden har tilsluttet sig Rammeaftalen. Vilkårerne og omfanget af kundernes forpligtelse fremgik af udbudsmaterialet. CPV: , , , , , , 39300, Duba-B8 A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon: Internetadresse:

18 DK-København: Poser til pakning af varer STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage. SKI har udbudt Rammeaftale for levering af engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage i Danmark. Den geografiske dækning fremgik af Kundelisten i Bilag A til Aftale ml SKI og Leverandør. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI's kunder, som i tilslutningsperioden har tilsluttet sig Rammeaftalen. Vilkårerne og omfanget af kundernes forpligtelse fremgik af udbudsmaterialet. CPV: , , , , MultiLine A/S Kirkebjergvej Sorø Telefon: Internetadresse:

19 DK-Kolding: Vejvedligeholdelse KOLDING KOMMUNE Vedligeholdelse af de overordnede veje i Kolding Kommune - Funktionsudbud. Kontrakten omhandler vedligeholdelse af det overordnede vejnet i Kolding Kommune i 5 år. Vedligeholdelsen udføres efter tilstandskrav. Kontrakten indeholder asfaltbelægninger, rabatter og grøfter, vejtilsyn samt tilstandsmålinger til dokumentation af at kravene er overholdt. CPV: Colas Danmark A/S 2600 Glostrup

20 DK-Kolding: Hæmodialyseudstyr MEDICOTEKNIK, REGION SYD Hæmodialysemaskiner og proprietære forbrugsvarer til Fredericia. Hæmodialysemaskiner og proprietære forbrugsvarer til Fredericia. CPV: 33800, , , Gambro Danmark Jydekrogen Vallensbæk

21 DK-Rødovre: Elektriske glødelamper RØDOVRE KOMMUNE Rammeaftale for levering af lyskilder mv. 8 kommuner på Købehanvs omegn (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk) har indgået kontrakt om levering af lyskilder mv. CPV: , , , , 35320, , , Højager Belysning A/S Hårlev Mark A 4652 Hårlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

22 DK-Vejen: Klapvogne VEJEN KOMMUNE Udbud af tvillingebarnevogne samt babyudstyr. Vejen Kommune ønsker i samarbejde med Tønder, Varde og Billund Kommune at udbyde tvillingebarnevogne samt babyudstyr. Udbuddet omfatter 3 delaftaler fordelt på følgende: ) Tvillingebarnevogn uden motor og udstyr hertil 2) Tvillingebarnevogn med motor og udstyr hertil 3) Babyudstyr, herunder klapvogne, højstole mv. Det samlede forbrug på tvillingebarnevogne udgør på årsbasis ca danske kr. ekskl. moms, mens det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet udgør på årsbasis ca danske kr. ekskl. moms (anslået for 20). Der er alene tale om et skøn, som ikke er bindende for udbyder. Udbyder ønsker at indgå en 3-årig kontrakt med option på forlængelse i op til 2 måneder. CPV: , , , Babysam A/S Egelund A Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax: Babysam A/S Egelund A Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax: Babysam A/S Egelund A Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax:

23 DK-Hvidovre: Ingeniørvirksomhed HVIDOVRE FORSYNING A/S Nyanlæg af afløbsledninger, ingeniørrådgivning. Opgaven omfatter ca lbm nye afløbsledninger i dimension ø , hvoraf ca. 200 lbm er rørlægning af eksisterende grøfter/kanaler og ca. 300 lbm er nyanlæg i asfalteret vej, alle med tilslutninger til eksisterende ledningsanlæg. Opgaven er opdelt i 4 delprojekter. Ydelsen omfatter projektering og udbud samt i udførelsesfasen projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn. CPV: EnviDan A/S Fuglebækvej A 2770 Kastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

24 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed METROSELSKABET I/S CPV: , , Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ingeniørmæssig projektering. Arkitektprojektering. Ramboll / Arup Joint Venture Hannemanns Allé København S Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

25 DK-Køge: Havnekraner KØGE HAVN (DK) Anskaffelse af Liebherr LH20 mobilkran. Anskaffelse af brugt Liebherr LH20 mobilkran med tilhørende grabbe og mindre modifikationer tilanvendelse i Køge Havn som demo-model fra 20 med samlet driftstid på ca. 200 timer, og modkøbaf eksisterende Liebherr 974 mobilkran, i henhold til fremsat lejlighedstilbud med kort acceptfrist efterforsyningsvirksomhedsdirektivets art. 40, stk. 3, litra j. CPV:

26 DK-Taastrup: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. Fjernvarmeledningsarbejder ved naturgaskonvertering - Anlægsarbejder. Udførelse af ledningsarbejder for fjernvarme. Arbejdet omfatter jord- og reetableringsarbejder. Udføres i fagentreprise. CPV: Kirkebjerg A/S Hovedvejen 232, Osted 4320 Lejre

27 DK-Taastrup: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. Fjernvarmeledningsarbejder ved naturgaskonvertering - Rørarbejder. Udførelse af rørarbejder i forbindelse med nedlægning og sammensvejsning af præisolerede rør. Udføres som fagentreprise af entreprenør. CPV: L & H - Rørbyg A/S Industriholmen Hvidovre

28 DK-Aalborg: Vejtransport ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Udkørsel af mad. Ældre- og Handicapudvalget, Aalborg Kommune har besluttet at udbyde en del af kørslen i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg. Udbuddet omhandler kørsel af: * Mad i enkeltportioner, som opvarmes under udkørslen til hjemmeboende brugere i Aalborg kommune. * Mad til brugere i boenheder i plejehjemsboligerne i Aalborg Kommune leveret i bulk. * Frosne færdigretter til hjemmeboende brugere i Aalborg kommune. CPV:

29 DK-Hillerød: Kanyler REGION HOVEDSTADEN, KONCERNØKONOMI, INDKØB Perifer venekateter, Perifer venekateter system, Huber nåle, Subcutane nåle, samt fiksering af PVK og CVK. Kontrakterne vedrører indkøb af PVK, PVK system, Huber nåle, Subcutane nåle, samt fiksering af PVK og CVK til samtlige af regionens virksomheder. Vedr. PVK, PVK system og Huber nåle er udelukkende udbudt produkter med sikkerhedsanordning, begrundelsen herfor skal findes i direktiv 200/32/EU af CPV: , , , 3342, B. Braun Dirch Passers Allé 27, 3. sal 2000 Frederiksberg Becton Dickinson Herstedøstervej Alberslund 3M Hannemanns Alle København S BSN Uggledalsvägen 3 SE SVERIGE Smiths Medical Slotsmarken Hørsholm Unomedical Birkerød Kongevej Birkerød

30 DK-Hvidovre: Ingeniørvirksomhed HVIDOVRE FORSYNING A/S Ingeniørrådgivning, omlægning af ledninger og anlæg af regnvandsbassin, forårsaget af Ringstedbanen. Hvidovre Forsyning (HF) skal gennemføre en ændringer på ledningsanlæg mm. som følge af Banedanmarks etablering af Ringstedbanen. Overordnet omfatter projektet omlægning af afløbsledninger samt etablering af lukket regnvandsbassin. Der vil blive tale om flere delprojekter, hvoraf nogle endnu ikke er fuldt afklaret. Et af delprojekterne omfatter dimensionering og omlægning af en række afløbsledninger, fællesledninger og separate regnvandsledninger, som skal omlægges til fælles ledningstracè. Der må i den forbindelse forventes en del myndighedsbehandling og en omfattende koordineringsopgave mellem alle ledningsejere, og HF vil stille høje krav til rådgiverens projektleder. Et andet af delprojekterne omfatter dimensionering og anlæg af underjordisk regnsvandsbassin. Der forligger i en vis udstrækning skitseprojekter, som vil indgå i udbudsmaterialet. CPV: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

31 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION HOVEDSTADEN - IMT Medico Teknisk Apparatur System. Indkøb af et fælles moderne standard medicoteknisk apparatur registrerings system. Systemet skal sikremulighed for en effektiv og ensartet registrering af al medicoteknisk apparatur og tilhørende aktiviteter. CPV: Softpromedical Citadellsvägen 23 SE-2 8 Malmø SVERIGE

32 DK-København: Specialkøretøjer DR Restricted tender for Outside Broadcast unit audio. Purchase of new Outside Broadcast unit for audio production and broadcasting of events, music events, shows, radio etc. The contract will cover the aquisition of one "rack ready" unit. The concept "rack ready" includes a complete unit exept from audio and video equipment. CPV: , Videohouse Luchthavenlaan Vilvoorde BELGIEN Internetadresse:

33 DK-Kolding: Røntgendiagnostikanlæg MEDICOTEKNIK, REGION SYD EOS vertikal helkropsscanner til anvendelse ved rygpatienter til Odense Universitetshospital. EOS vertikal helkropsscanner til anvendelse ved rygpatienter til Odense Universitetshospital. CPV: Swemac Orthopaedics Aps Industrigatan SE Linköping SVERIGE

34 DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed VIVA BOLIG Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand. Rammeaftale med 3 arkitekter og 3 ingeniører om teknisk rådgivning og bistand ved de næste 4 års projekter, for Boligsleskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden. CPV: arkitektfirmaet NORD Kjellerupsgade Aalborg Kærsgaard og Andersen Kastetvej 2A 9000 Aalborg Christensen & Rottbøll Bispensgade Aalborg Frandsen & Søndergaard Nylandsvej Aalborg Moe & Brødsgaard Gasværksvej Aalborg Kærsgaard og Andersen Kastetvej 2a 9000 Aalborg

35 DK-Esbjerg: Madudbringning ESBJERG KOMMUNE, INDKØB Levering af måltider m.m. til bespisning af landsstævnedeltagere i Landsstævne 203. Levering af måltider m.m. til bespisning af landsstævnedeltagere i Landsstævne 203. CPV: Dansk Cater A/S / AB Cartering Ribe Ole Rømers Vej Ribe Mailadresse: Telefon:

36 DK-Fredericia: Skibe og både DONG ENERGY CPV: Skibe og både.

37 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN, KONCERN ØKONOMI, INDKØB Cellavision. Cellavision. CPV: Sysmex Danmark Lautruphøj Ballerup

38 DK-København: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing SUNDHEDSSTYRELSEN Get moving kampagnen medieindrykning. Medieindkøb på informationskampagnen Get Moving. Sundhedsstyrelsen ønsker at gennemføre kampagnen Get moving i en 3-ugers periode i ugerne 6, 7 og 8 i 202, med fokus på at udbrede kendskabet til anbefalingen om fysisk aktivitet til børn og unge. Dette skal dels foregå via en central massemedieindsats og dels via lokale aktiviteter. Se yderligerer information om opgaven under "Udbudsmateriale". CPV: , TBWA REKLAMEBUREAU A/S Bredgade København K

39 DK-Odense: Koblingsudstyr ENERGI FYN CITY NET A/S 2 kv Koblingsanlæg Leverance af 2 kv koblingsanlæg. CPV:

40 DK-Odense: Transformatorer med væskeisolation ENERGI FYN CITY NET A/S 60/0 kv krafttransformere Leverance af 2 stk. 60/0 kv krafttransformere. CPV:

41 DK-Slagelse: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter SELANDIA CEU PÅ VEGNE AF INDKØBSFÆLLESSKABET SJÆLLAND Offentligt EU-udbud på fødevarer. Meddelelse om bekendtgørelse om indgåede kontrakter vedr. indkøb af fødevarer til brug for kantine og undervisning (delaftale ). CPV: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

42 DK-Sorø: Generelle ansvarsforsikringstjenester REGION SJÆLLAND Indkøb af profesionel ansvars- og entrepriseforsikring. Forbindelse med gennemførelsen af kvalitetsfondsprojekterne på GAPS "Psykiatrien i Slagelse" og Det Nyt Universitetssygehus i Køge. Projekternes omfang, herunder areal og økonomi vil kunne ændre sig i løbet af processen. Rådgiveransvarsdelen af den kombinerede forsikring skal omfatte alle rådgivere og underrådgivere. Udførelsesdelen af den kombinerede forsikring skal omfatte alle entreprenører og underentreprenører, samt leverandører og underleverandører med en forsikringssum svarende til anlægssummen. Projekterne vil/kan være opdelt for de to hospitaler på en række del- og underprojekter. Gennemførelse af projekterne vil ske i takt med Region Sjællands vedtagelse af bevillinger, til de enkelte del- og underprojekter. Tilsvarende byggeprojekter, der ikke er under kvalitetsfondsmidler, skal gennemføres for Nykøbing Falster og Slagelse Sygehus, hvorfor disse såfremt projekterne gennemføres skal kunne indeholdes i forsikring. Forsikring af disse projekter er indeholdt i udbuddet som optioner. CPV: , , , , , Tryg Klausdalsbrovej Ballerup

43 DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder AARHUS KOMMUNE, AFFALD/VARME, VARME TRANSMISSION Rådgivning for varmeveksleranlæg til DNU i Skejby, TN25. På Det Ny Universitetshospital (DNU) i Skejby, etableres et nyt TN25/TN0 Varmeveksleranlæg via ny 250 m lang transmissionsledning. Anlægget skal koordineres og virke sammen med DNU's påtænkte konventionelle varmepunpeanlæg og et absorptionsanlæg via en 500 m³ akkumuleringstank. Tjenesteydelsen vil omfatte rådgivning med projektering af alle dertil hørende dele, udbud og tilsyn i udførelsen. CPV: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Mailadresse:

44 DK-Maribo: Bygge- og anlægsarbejder LOLLAND KOMMUNE Nakskov Svømmehal. Opførelse af ny m2 svømmehal i Nakskov der sammenbygges med det eksisterende varmtvandsbassin og Nakskov Idrætscenter. Svømmehallen udbydes i følgende fagentrepriser: A Råhusentreprise. B Tømrer og snedke entreprise. C Malerentreprise. D Blikkenslagerentreprise. E VVS-entreprise. F El entreprise. G CTS- og ventilationsentreprise. H Vandbehandling og bassinudstyrsentreprise. I Inventarentreprise. Entreprise A og H udbydes i EU udbud jf. nærværende udbudsbekendtgørelse. Entrepriserne B og G er tidligere udbudt i EU udbud jf. tidligere udsendt udbudsbekendtgørelse. Entrepriserne C, D, E, F og I udbydes ikke i EU udbud jf. CPV: Raunstrup A/S Robert Fultons Vej Aarhus N Byggefirmaet Sv. Iversen A/S Løjtoftevej Nakskov GK Danmark A/S Merkurvej 2,. th 4200 Slagelse Dansk Vandteknologi A/S Navervænget Esbjerg V

45 DK-Odense: Køretøjer til affald ODENSE RENOVATION A/S Indkøb af 2 stk. skraldebiler på 8 tons (inkl. påbygning). 2 stk. 2-akslet komprimatorbil, 8 tons, 3-4 m3 komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation. CPV: Autohuset Vestergaard A/S Bondevej Odense SV Internetadresse:

46 DK-Odense: Køretøjer til affald ODENSE RENOVATION A/S Indkøb af stk. vakuumsugeenhed til indsamling af dagrenovation. stk. vakuumsugeenhed (uden chassis) til indsamling af dagrenovation i helt eller delvist nedgravede affaldsbeholdere. CPV: Stiholt Hydraulic A/S Ølgodvej Aalborg Øst Internetadresse:

47 DK-Odense: Køretøjer til affald ODENSE RENOVATION A/S Indkøb af 2 stk. skraldebiler på 23 tons (inkl. påbygning). 2 stk. 3-akslet komprimatorbil, 23 tons, 6-7 m3, med elektrisk drevet komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation CPV: P. Christensen Odense A/S Krumtappen Odense S Internetadresse:

48 DK-Skive: WAN SKIVE KOMMUNE Rammeaftale vedrørende indkøb af wide area network (WAN) forbindelser, med tilhørende Service Level Agreements (SLA) og timebaserede ydelser. Nærværende udbud omfatter etablering og løbende drift af Wide Area Network (WAN-forbindelser) til Skive Kommune. Konkret udbydes fem forbindelseshastigheder: Forbindelse ) 40/40 Mbit. Forbindelse 2) 00/00 Mbit. Forbindelse 3) 250/250 Mbit. Forbindelse 4) 500/500 Mbit. Forbindelse 5).000/.000 Mbit. Foruden selve forbindelserne omfatter udbuddet fire forskellige SLA -niveauer: Platin SLA: Driftstid: 24/7/365 (alle døgnets timer, alle dage, hele året). Reaktionstid: 5 minutter. Påbegyndt udbedring (remote): 30 minutter. Påbegyndt udbedring (onsite): 2 timer. Reetableringsservice: 6 timer. Væsentlig misligholdelse: 2 forbindelser. Guld SLA: Driftstid: 24/7/365 (alle døgnets timer, alle dage, hele året). Reaktionstid: 30 minutter. Påbegyndt udbedring (remote): 30 minutter. Påbegyndt udbedring (onsite): 3 timer. Reetableringsservice: 0 timer. Væsentlig misligholdelse: 25 %, dog ikke over 5 forbindelser. Sølv SLA: Driftstid: 0/5 (7:30-7:30, alle hverdage (undtaget helligdage)). Reaktionstid: 30 minutter. Påbegyndt udbedring (remote): time. Påbegyndt udbedring (onsite): 4 timer. Reetableringsservice: 0 timer. Væsentlig misligholdelse: 20 %, dog ikke over 5 forbindelser. Bronze SLA: Driftstid: 0/5 (7:30-7:30, alle hverdage (undtaget helligdage)). Reaktionstid: 60 minutter. Påbegyndt udbedring (remote): 2 timer. Påbegyndt udbedring (onsite): 6 timer. Reetableringsservice: 24 timer. Væsentlig misligholdelse: 5 %, dog ikke over 0 forbindelser. Dertil kommer fire typer af timebaserede ydelser: IP Tekniker. Installations supervisor. Projektleder. Netværksdesigner. Samtlige udbudte forbindelseshastigheder, SLA-niveauer og timebaserede ydelser skal tilbydes af Tilbudsgiver. CPV: ,

49 EnergiMidt A/S Tietgensvej Silkeborg 2

50 DK-Brøndby: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr DANSKE SPIL A/S Udbud af integreret sikkerhedsløsning. Udbuddet omfatter den ordregivende myndigheds integrerede sikkerhedsløsning, der består af: Tyverialarm (AIA), Adgangskontrol (ADK), Videoovervågning (ITV), Låse og nøgler. Tyverialarmen består pt. af 2 systemer: S25, ejet af den nuværende leverandør, og SIMS 4 fra NOX system,som er ejet af ordregiver. Adgangskontrollen er af fabrikatet Scan-Tech Acces 2000, og er også ejet af ordregiver. Videoovervågningen er et GeoVision GV-480, ligeledes ejet af ordregiver. Der anvendes et låsesystem fra Medico på alle døre. Derudover findes der andre låsetyper, f.eks. RUKO, påeksempelvis skabe, skuffer mv. Udbuddet omfatter: Udskiftning af tyverialarmen (S25) i forhold til en aftalt tidsplan herfor. Udskiftningen skal være gennemførtsenest den (mindstekrav), Foretagelse af årlige eftersyn af den samlede sikkerhedsløsning, Udarbejdelse af servicerapporter, Foretagelse af nødvendige reparationer inden for de i udbudsmaterialet angivne reaktionstider, Pligt til at afgive tilbud på hardware- og softwareopdateringer, når sådanne opdateringer forefindes, Samarbejde med ordregivers leverandør af vagtbureauydelser. I forhold til udskiftningen af tyverialarmen skal leverandøren stille de nye enheder til rådighed for ordregiver pålejebasis. betaler et fast månedligt vederlag (= abonnement) herfor i lejeperioden på 3 år. Af sikkerhedsmæssige årsager kan ordregiver ikke oplyse den nuværende placering af enhederne. Den valgteleverandør får information herom i forbindelse med kontraktindgåelse. Enhederne skal installeres på følgende installationsadresser: Korsdalsvej 35, 2605 Brøndby, Valhøjs Allé 79, 2605 Brøndby. Ved udløb af lejeperioden har ordregiver ret til at købe enhederne til en aftalt købesum. Ønsker ordregiver ikkeat købe enhederne, skal leverandøren nedtage disse. Ved installation af nye enheder i kontraktperioden erhverver ordregiver ejendomsretten hertil. Udbuddet omfatter elementer af både varekøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsvirksomhed (installation).da der er tale om en blandet kontrakt, er udbuddet kategoriseret efter kontraktens hovedformål. CPV: , , , , , , , Mejlshede Låse/Nøgler A/S Nørrebrogade København N

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere