Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Haderslev: Byggematerialer HADERSLEV KOMMUNE Udbud på byggematerialer og hånd- og elværktøj. Indkøb af byggematerialer og hånd- og elværktøj til kommunens institutioner. CPV: 44000, , Bygma Haderslev Norgesvej 20A 600 Haderslev BYGMA Haderslev Norgesvej 20A 600 Haderslev

2 DK-Herning: Bibliotekstjenester HERNING KOMMUNE Logistik og servicerelaterede biblioteksydelser. Logistik og servicerelaterede biblioteksydelser omfatter følgende delelementer: ) Materialer - udpakning, sortering og afnortering af afleverede materialer 2) Materialer - udpakning og registrering af nye materialer 3) Aviser - klargøring, sotering og påpladssætning 4) Post - sortering og fordeling 5) Post - frankering og forsendelse 6) Kørsel - sortering og af- og udnotering af materialer 7) Reserveringer - opfyldning og klargøring 8) Reserveringer - tømning og opfyldning af reserveringsvogn 9) Sorteringsautomat - ansvar for daglig vedligeholdelse CPV: Herning Kurerservice Nørretorp Herning Mailadresse: Telefon: Fax:

3 DK-Herning: Bogbinding og færdigbearbejdning HERNING KOMMUNE Eu-udbud på klargøring/indbinding af medier m.m. Udbuddet vedrører levering af danske og udenlandske monografier, periodica, musikalier, og AV materialer, samt indbinding og klargøring af disse til følgende kommuner: Herning Kommune. Silkeborg Kommune. Randers Kommune. Viborg Kommune. Horsens Kommune. Hedensted Kommune. Odder Kommune. Struer Kommune. Lemvig Kommune. (herefter kaldet ordregiver). Der er hos ordregiver pt. 9 leveringsadresser. En fortegnelse over hver enkelte ordregivende myndigheds leveringsadresser er vedlagt i kommunespecifikke krav og oplysninger, som bilag 5. CPV: , Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Bierman & Bierman ApS Vestergade Grindsted Telefon: Fax:

4 Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Audio Visionary Music ApS Ryesgade 8, 8000 Århus C Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax:

5 DK-København: Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug NATURSTYRELSEN Udbud af 2 stk skovmaskiner til Naturstyrelsens Driftscenter. Køb af hhv. skovningsmaskine og udkørselsmaskine. CPV: John Deere Forestry AB Søndergade Frederikshavn

6 DK-København: Tjenester vedrørende økonomisk hjælp til udlandet MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: Tjenester vedrørende økonomisk hjælp til udlandet. Particip GmbH with Niras A/S 7900 Freiburg TYSKLAND

7 DK-Kolding: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) MEDICOTEKNIK, REGION SYD Indkøb af automatisk vævsindstøbningsmaskine - Auto tek. Indkøb af stk. AutoTec indstøbningsudstyr, samt service af dette udstyr i 7 år. Udstyret skal anvendes til indstøbning af vævsstykker i paraffin, således der kan fremstilles et præparat til mikroskopi. CPV: Sakura Ørestads Boulevard København S Telefon: Internetadresse:

8 DK-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN Munkebjergvejs forlængelse. Udbud af totalrådgivning. Der er igangsat en omfattende udvikling af arealerne ved Syddansk Universitet. Region Syddanmark anlægger et nyt stort universitetshospital, en ny Forsker- og Videnpark etableres og Syddansk Universitet udvider mv. Den kommende store udbygning af området vil belaste vejene i området meget kraftigt, hvorfor nye vejadgange er nødvendige. Byrådet for Odense Kommune har den 2. december 20 vedtaget Tillæg nr. 24 til Kommuneplanen, som indebærer, at Munkebjergvej forlænges med ca. 2,7 km ny 4-sporet vej, fra Niels Bohrs Allé til E20 Fynske Motorvej ekskl. tilslutningsanlæg. I tilknytning dertil etableres 3 stiunderføringer og ca.,5 km tilslutningsveje. Nærværende udbud omfatter totalrådgivning i forbindelse med Munkebjergvejs forlængelse, herunder ingeniørrådgivning, landskabsarkitektrådgivning, miljørådgivning og landinspektørydelser. Projektets opstartstidspunkt forventes afpasset efter universitetshospitalets tidsplan. CPV: , , , COWI A/S Odensevej Odense

9 DK-Silkeborg: Hovedtelefonsæt SILKEBORG KOMMUNE Udbud af headset. Udbud af rammeaftale på levering af headset i KomUdbud-regi. Årligt estimeret købsvolumen på ca DKK. Følgende kommuner deltager: Fredericia. Herning. Holstebro. Ikast-Brande. Middelfart. Odense. Randers. Silkeborg. Svendborg. Sønderborg. Vejle og. Aarhus. CPV: Globe Systems Group ApS Hovedgaden Brabrand

10 DK-Store Heddinge: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder STEVNS SPILDEVAND A/S Rådgiverudbud, Separatkloakering i Strøby Egede. Stevns Kommune har besluttet, at byområdet Strøby Egede skal separatkloakeres. Henset til de økonomiske og tidsmæssige rammer, som er til rådighed herfor, forventes Strøby Egede at skulle separatkloakeres over en periode på 7 år, idet den samlede separatkloakering er fordelt på 7 etaper (herefter betegnet "Etaper"). På den baggrund gennemfører Stevns Spildevand A/S (herefter betegnet "") dette udbud for at identificere den rådgiver, som skal bistå med at realisere bygge- og anlægsarbejderne vedrørende separatkloakeringen af Strøby Egede. Den udbudte kontrakt omfatter i hovedtræk følgende ydelser for alle 7 Etaper: () Projektering (projektforslag,forprojekt og hovedprojekt). (2) Bistand til udbud af bygge- og anlægsarbejderne (bygge- og anlægsarbejderne forventes udført i hovedentreprise). (3) Byggeledelse. (4) Tilsyn. Kontrakten træder i kraft, når Stevns Kommune godkender spildevandsplanen. Dette forventes at ske senest den Kontrakten løber herefter frem til 5-års eftersyn af bygge- og anlægsarbejderne udført under Etape 7 (disse bygge- og anlægsarbejder forventes afleveret den ). Kontrakten indeholder følgende optioner: "Option ": Projektering, bistand til gennemførelse af udbud, byggeledelse og tilsyn i forbindelse med etablering af pumpestationer. Såfremt vindende tilbudsgivers (herefter "Rådgiver") detailprojekt for en eller flere af Etaperne viser, at der skal etableres pumpestationer, kan under Option tilkøbe Rådgivers bistand til at projektere disse pumpestationer. Tilsvarende kan under Option tilkøbe Rådgivers bistand til at gennemføre separate udbud af arbejderne vedrørende pumpestationerne, ligesom under Option kan tilkøbe Rådgivers bistand til byggeledelse og tilsyn på pumpestationerne. "Option 2": Projektering af bassiner. Såfremt Rådgivers detailprojekt for en eller flere af Etaperne viser, at der skal etableres bassiner, kan under Option 2 tilkøbe Rådgivers bistand til at projektere disse bassiner. kan udnytte Option og Option 2 helt eller delvist. CPV: 73000, , , , , , Moe & Brødsgaard A/S Tørringvej Rødovre

11 DK-Varde: Analyse af miljøindikatorer for andet end bygge- og anlægsarbejder VARDE FORSYNING A/S Prøveudtagning og analyse med videre af miljøanalyser. Udbuddet omfatter prøveudtagning og analyse med videre af miljøanalyser for kommuner, vandværker og forsyningsvirksomheder i 6 kommuner i region syddanmark. Miljøanalyserne dækker områderne: råvand/grundvand, drikkevand, spildevand, badevand, svømmebade, drænvand/jordvand, perkolat, søvand spildevandsslam, jord og kompost. CPV: Højvang Miljølaboratorium A/S

12 DK-Billund: Bagagehåndteringssystem BILLUND LUFTHAVN A/S CPV: , Bagagehåndteringssystem. Bagagehåndteringsudstyr.

13 DK-Horsens: Affaldsforbrænding HORSENS KOMMUNE Behandling af forbrændingsegnet affald. Horsens Kommune udbyder behandling af forbrændingsegent affald fra husstande og virksomheder i Horsens Kommune. CPV: Horsens Kraftvarmeværk A/S Endelavevej Horsens

14 DK-København: Affaldssække og -poser af polyethylen STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale 50.2 Aftørringspapir, affaldsposer og håndhygiejne mv. SKI har udbudt Rammeaftale 50.2 for levering af aftørringspapir, affaldsposer og håndhygiejne mv. i Danmark. Den geografiske dækning fremgik af Kundelisten i Bilag A til Aftale ml SKI og Leverandør. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI's kunder, som i tilslutningsperioden har tilsluttet sig Rammeaftalen. Vilkårerne og omfanget af kundernes forpligtelse fremgik af udbudsmaterialet. CPV: , , , , , Stadsing A/S Østre Fælledvej Nørresundby Telefon: Internetadresse:

15 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DET DANSKE KLASSELOTTERI A/S Opdatering af CMS systemet Sitecore samt redesign og videreudvikling af site. Klasselotteriet anvender i dag CMS systemet Sitecore version 5.3. til at drive sitet Med udbuddet søges en leverandør til at opgradere sitet til den seneste version af Sitecore samtidig med at sitet redesignes på grundlag af en kravspecifikation, som er under udarbejdelse i samarbejde med Klasselotteriets nuværende leverandør, som ikke byder på opgaven. Udbuddet omfatter endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af sitet. Aftalegrundlaget vil blive baseret på en tilpasset K0 kontrakt. Sitet har dybe integrationer via et DotNet interface til backend systemerne. Interface og backend systemer er ikke omfattet af udbuddet. Licenser for Sitecore er endvidere ikke en del af udbuddet. Klasselotteriet vil inden for kort tid iværksætte et EU-udbud vedrørende udvikling af en ny spilapplikation (ovennævnte backend og interface) til forretningsunderstøttelse. CPV: , , , , Systematic A/S Søren Frichs Vej Aarhus C Mailadresse:

16 DK-København: Kontormøbler STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale Kontormøbler - Vest. SKI har udbudt Rammeaftale Kontormøbler - Vest for levering af kontormøbler i Vestdanmark. Den geografiske dækning fremgik af Kundelisten i Bilag A til Aftale ml SKI og Leverandør. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI's kunder, som i tilslutningsperioden har tilsluttet sig Rammeaftalen. Vilkårerne og omfanget af kundernes forpligtelse fremgik af udbudsmaterialet. CPV: , , , , , , 39300, Duba-B8 A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon: Internetadresse:

17 DK-København: Kontormøbler STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale 50.3 Kontormøbler - Øst. SKI har udbudt Rammeaftale Øst for levering af kontormøbler i Østdanmark. Den geografiske dækning fremgik af Kundelisten i Bilag A til Aftale ml SKI og Leverandør. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI's kunder, som i tilslutningsperioden har tilsluttet sig Rammeaftalen. Vilkårerne og omfanget af kundernes forpligtelse fremgik af udbudsmaterialet. CPV: , , , , , , 39300, Duba-B8 A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon: Internetadresse:

18 DK-København: Poser til pakning af varer STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage. SKI har udbudt Rammeaftale for levering af engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage i Danmark. Den geografiske dækning fremgik af Kundelisten i Bilag A til Aftale ml SKI og Leverandør. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI's kunder, som i tilslutningsperioden har tilsluttet sig Rammeaftalen. Vilkårerne og omfanget af kundernes forpligtelse fremgik af udbudsmaterialet. CPV: , , , , MultiLine A/S Kirkebjergvej Sorø Telefon: Internetadresse:

19 DK-Kolding: Vejvedligeholdelse KOLDING KOMMUNE Vedligeholdelse af de overordnede veje i Kolding Kommune - Funktionsudbud. Kontrakten omhandler vedligeholdelse af det overordnede vejnet i Kolding Kommune i 5 år. Vedligeholdelsen udføres efter tilstandskrav. Kontrakten indeholder asfaltbelægninger, rabatter og grøfter, vejtilsyn samt tilstandsmålinger til dokumentation af at kravene er overholdt. CPV: Colas Danmark A/S 2600 Glostrup

20 DK-Kolding: Hæmodialyseudstyr MEDICOTEKNIK, REGION SYD Hæmodialysemaskiner og proprietære forbrugsvarer til Fredericia. Hæmodialysemaskiner og proprietære forbrugsvarer til Fredericia. CPV: 33800, , , Gambro Danmark Jydekrogen Vallensbæk

21 DK-Rødovre: Elektriske glødelamper RØDOVRE KOMMUNE Rammeaftale for levering af lyskilder mv. 8 kommuner på Købehanvs omegn (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk) har indgået kontrakt om levering af lyskilder mv. CPV: , , , , 35320, , , Højager Belysning A/S Hårlev Mark A 4652 Hårlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

22 DK-Vejen: Klapvogne VEJEN KOMMUNE Udbud af tvillingebarnevogne samt babyudstyr. Vejen Kommune ønsker i samarbejde med Tønder, Varde og Billund Kommune at udbyde tvillingebarnevogne samt babyudstyr. Udbuddet omfatter 3 delaftaler fordelt på følgende: ) Tvillingebarnevogn uden motor og udstyr hertil 2) Tvillingebarnevogn med motor og udstyr hertil 3) Babyudstyr, herunder klapvogne, højstole mv. Det samlede forbrug på tvillingebarnevogne udgør på årsbasis ca danske kr. ekskl. moms, mens det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet udgør på årsbasis ca danske kr. ekskl. moms (anslået for 20). Der er alene tale om et skøn, som ikke er bindende for udbyder. Udbyder ønsker at indgå en 3-årig kontrakt med option på forlængelse i op til 2 måneder. CPV: , , , Babysam A/S Egelund A Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax: Babysam A/S Egelund A Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax: Babysam A/S Egelund A Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax:

23 DK-Hvidovre: Ingeniørvirksomhed HVIDOVRE FORSYNING A/S Nyanlæg af afløbsledninger, ingeniørrådgivning. Opgaven omfatter ca lbm nye afløbsledninger i dimension ø , hvoraf ca. 200 lbm er rørlægning af eksisterende grøfter/kanaler og ca. 300 lbm er nyanlæg i asfalteret vej, alle med tilslutninger til eksisterende ledningsanlæg. Opgaven er opdelt i 4 delprojekter. Ydelsen omfatter projektering og udbud samt i udførelsesfasen projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn. CPV: EnviDan A/S Fuglebækvej A 2770 Kastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

24 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed METROSELSKABET I/S CPV: , , Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ingeniørmæssig projektering. Arkitektprojektering. Ramboll / Arup Joint Venture Hannemanns Allé København S Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

25 DK-Køge: Havnekraner KØGE HAVN (DK) Anskaffelse af Liebherr LH20 mobilkran. Anskaffelse af brugt Liebherr LH20 mobilkran med tilhørende grabbe og mindre modifikationer tilanvendelse i Køge Havn som demo-model fra 20 med samlet driftstid på ca. 200 timer, og modkøbaf eksisterende Liebherr 974 mobilkran, i henhold til fremsat lejlighedstilbud med kort acceptfrist efterforsyningsvirksomhedsdirektivets art. 40, stk. 3, litra j. CPV:

26 DK-Taastrup: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. Fjernvarmeledningsarbejder ved naturgaskonvertering - Anlægsarbejder. Udførelse af ledningsarbejder for fjernvarme. Arbejdet omfatter jord- og reetableringsarbejder. Udføres i fagentreprise. CPV: Kirkebjerg A/S Hovedvejen 232, Osted 4320 Lejre

27 DK-Taastrup: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. Fjernvarmeledningsarbejder ved naturgaskonvertering - Rørarbejder. Udførelse af rørarbejder i forbindelse med nedlægning og sammensvejsning af præisolerede rør. Udføres som fagentreprise af entreprenør. CPV: L & H - Rørbyg A/S Industriholmen Hvidovre

28 DK-Aalborg: Vejtransport ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Udkørsel af mad. Ældre- og Handicapudvalget, Aalborg Kommune har besluttet at udbyde en del af kørslen i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg. Udbuddet omhandler kørsel af: * Mad i enkeltportioner, som opvarmes under udkørslen til hjemmeboende brugere i Aalborg kommune. * Mad til brugere i boenheder i plejehjemsboligerne i Aalborg Kommune leveret i bulk. * Frosne færdigretter til hjemmeboende brugere i Aalborg kommune. CPV:

29 DK-Hillerød: Kanyler REGION HOVEDSTADEN, KONCERNØKONOMI, INDKØB Perifer venekateter, Perifer venekateter system, Huber nåle, Subcutane nåle, samt fiksering af PVK og CVK. Kontrakterne vedrører indkøb af PVK, PVK system, Huber nåle, Subcutane nåle, samt fiksering af PVK og CVK til samtlige af regionens virksomheder. Vedr. PVK, PVK system og Huber nåle er udelukkende udbudt produkter med sikkerhedsanordning, begrundelsen herfor skal findes i direktiv 200/32/EU af CPV: , , , 3342, B. Braun Dirch Passers Allé 27, 3. sal 2000 Frederiksberg Becton Dickinson Herstedøstervej Alberslund 3M Hannemanns Alle København S BSN Uggledalsvägen 3 SE SVERIGE Smiths Medical Slotsmarken Hørsholm Unomedical Birkerød Kongevej Birkerød

30 DK-Hvidovre: Ingeniørvirksomhed HVIDOVRE FORSYNING A/S Ingeniørrådgivning, omlægning af ledninger og anlæg af regnvandsbassin, forårsaget af Ringstedbanen. Hvidovre Forsyning (HF) skal gennemføre en ændringer på ledningsanlæg mm. som følge af Banedanmarks etablering af Ringstedbanen. Overordnet omfatter projektet omlægning af afløbsledninger samt etablering af lukket regnvandsbassin. Der vil blive tale om flere delprojekter, hvoraf nogle endnu ikke er fuldt afklaret. Et af delprojekterne omfatter dimensionering og omlægning af en række afløbsledninger, fællesledninger og separate regnvandsledninger, som skal omlægges til fælles ledningstracè. Der må i den forbindelse forventes en del myndighedsbehandling og en omfattende koordineringsopgave mellem alle ledningsejere, og HF vil stille høje krav til rådgiverens projektleder. Et andet af delprojekterne omfatter dimensionering og anlæg af underjordisk regnsvandsbassin. Der forligger i en vis udstrækning skitseprojekter, som vil indgå i udbudsmaterialet. CPV: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

31 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION HOVEDSTADEN - IMT Medico Teknisk Apparatur System. Indkøb af et fælles moderne standard medicoteknisk apparatur registrerings system. Systemet skal sikremulighed for en effektiv og ensartet registrering af al medicoteknisk apparatur og tilhørende aktiviteter. CPV: Softpromedical Citadellsvägen 23 SE-2 8 Malmø SVERIGE

32 DK-København: Specialkøretøjer DR Restricted tender for Outside Broadcast unit audio. Purchase of new Outside Broadcast unit for audio production and broadcasting of events, music events, shows, radio etc. The contract will cover the aquisition of one "rack ready" unit. The concept "rack ready" includes a complete unit exept from audio and video equipment. CPV: , Videohouse Luchthavenlaan Vilvoorde BELGIEN Internetadresse:

33 DK-Kolding: Røntgendiagnostikanlæg MEDICOTEKNIK, REGION SYD EOS vertikal helkropsscanner til anvendelse ved rygpatienter til Odense Universitetshospital. EOS vertikal helkropsscanner til anvendelse ved rygpatienter til Odense Universitetshospital. CPV: Swemac Orthopaedics Aps Industrigatan SE Linköping SVERIGE

34 DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed VIVA BOLIG Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand. Rammeaftale med 3 arkitekter og 3 ingeniører om teknisk rådgivning og bistand ved de næste 4 års projekter, for Boligsleskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden. CPV: arkitektfirmaet NORD Kjellerupsgade Aalborg Kærsgaard og Andersen Kastetvej 2A 9000 Aalborg Christensen & Rottbøll Bispensgade Aalborg Frandsen & Søndergaard Nylandsvej Aalborg Moe & Brødsgaard Gasværksvej Aalborg Kærsgaard og Andersen Kastetvej 2a 9000 Aalborg

35 DK-Esbjerg: Madudbringning ESBJERG KOMMUNE, INDKØB Levering af måltider m.m. til bespisning af landsstævnedeltagere i Landsstævne 203. Levering af måltider m.m. til bespisning af landsstævnedeltagere i Landsstævne 203. CPV: Dansk Cater A/S / AB Cartering Ribe Ole Rømers Vej Ribe Mailadresse: Telefon:

36 DK-Fredericia: Skibe og både DONG ENERGY CPV: Skibe og både.

37 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN, KONCERN ØKONOMI, INDKØB Cellavision. Cellavision. CPV: Sysmex Danmark Lautruphøj Ballerup

38 DK-København: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing SUNDHEDSSTYRELSEN Get moving kampagnen medieindrykning. Medieindkøb på informationskampagnen Get Moving. Sundhedsstyrelsen ønsker at gennemføre kampagnen Get moving i en 3-ugers periode i ugerne 6, 7 og 8 i 202, med fokus på at udbrede kendskabet til anbefalingen om fysisk aktivitet til børn og unge. Dette skal dels foregå via en central massemedieindsats og dels via lokale aktiviteter. Se yderligerer information om opgaven under "Udbudsmateriale". CPV: , TBWA REKLAMEBUREAU A/S Bredgade København K

39 DK-Odense: Koblingsudstyr ENERGI FYN CITY NET A/S 2 kv Koblingsanlæg Leverance af 2 kv koblingsanlæg. CPV:

40 DK-Odense: Transformatorer med væskeisolation ENERGI FYN CITY NET A/S 60/0 kv krafttransformere Leverance af 2 stk. 60/0 kv krafttransformere. CPV:

41 DK-Slagelse: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter SELANDIA CEU PÅ VEGNE AF INDKØBSFÆLLESSKABET SJÆLLAND Offentligt EU-udbud på fødevarer. Meddelelse om bekendtgørelse om indgåede kontrakter vedr. indkøb af fødevarer til brug for kantine og undervisning (delaftale ). CPV: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

42 DK-Sorø: Generelle ansvarsforsikringstjenester REGION SJÆLLAND Indkøb af profesionel ansvars- og entrepriseforsikring. Forbindelse med gennemførelsen af kvalitetsfondsprojekterne på GAPS "Psykiatrien i Slagelse" og Det Nyt Universitetssygehus i Køge. Projekternes omfang, herunder areal og økonomi vil kunne ændre sig i løbet af processen. Rådgiveransvarsdelen af den kombinerede forsikring skal omfatte alle rådgivere og underrådgivere. Udførelsesdelen af den kombinerede forsikring skal omfatte alle entreprenører og underentreprenører, samt leverandører og underleverandører med en forsikringssum svarende til anlægssummen. Projekterne vil/kan være opdelt for de to hospitaler på en række del- og underprojekter. Gennemførelse af projekterne vil ske i takt med Region Sjællands vedtagelse af bevillinger, til de enkelte del- og underprojekter. Tilsvarende byggeprojekter, der ikke er under kvalitetsfondsmidler, skal gennemføres for Nykøbing Falster og Slagelse Sygehus, hvorfor disse såfremt projekterne gennemføres skal kunne indeholdes i forsikring. Forsikring af disse projekter er indeholdt i udbuddet som optioner. CPV: , , , , , Tryg Klausdalsbrovej Ballerup

43 DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder AARHUS KOMMUNE, AFFALD/VARME, VARME TRANSMISSION Rådgivning for varmeveksleranlæg til DNU i Skejby, TN25. På Det Ny Universitetshospital (DNU) i Skejby, etableres et nyt TN25/TN0 Varmeveksleranlæg via ny 250 m lang transmissionsledning. Anlægget skal koordineres og virke sammen med DNU's påtænkte konventionelle varmepunpeanlæg og et absorptionsanlæg via en 500 m³ akkumuleringstank. Tjenesteydelsen vil omfatte rådgivning med projektering af alle dertil hørende dele, udbud og tilsyn i udførelsen. CPV: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Mailadresse:

44 DK-Maribo: Bygge- og anlægsarbejder LOLLAND KOMMUNE Nakskov Svømmehal. Opførelse af ny m2 svømmehal i Nakskov der sammenbygges med det eksisterende varmtvandsbassin og Nakskov Idrætscenter. Svømmehallen udbydes i følgende fagentrepriser: A Råhusentreprise. B Tømrer og snedke entreprise. C Malerentreprise. D Blikkenslagerentreprise. E VVS-entreprise. F El entreprise. G CTS- og ventilationsentreprise. H Vandbehandling og bassinudstyrsentreprise. I Inventarentreprise. Entreprise A og H udbydes i EU udbud jf. nærværende udbudsbekendtgørelse. Entrepriserne B og G er tidligere udbudt i EU udbud jf. tidligere udsendt udbudsbekendtgørelse. Entrepriserne C, D, E, F og I udbydes ikke i EU udbud jf. CPV: Raunstrup A/S Robert Fultons Vej Aarhus N Byggefirmaet Sv. Iversen A/S Løjtoftevej Nakskov GK Danmark A/S Merkurvej 2,. th 4200 Slagelse Dansk Vandteknologi A/S Navervænget Esbjerg V

45 DK-Odense: Køretøjer til affald ODENSE RENOVATION A/S Indkøb af 2 stk. skraldebiler på 8 tons (inkl. påbygning). 2 stk. 2-akslet komprimatorbil, 8 tons, 3-4 m3 komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation. CPV: Autohuset Vestergaard A/S Bondevej Odense SV Internetadresse:

46 DK-Odense: Køretøjer til affald ODENSE RENOVATION A/S Indkøb af stk. vakuumsugeenhed til indsamling af dagrenovation. stk. vakuumsugeenhed (uden chassis) til indsamling af dagrenovation i helt eller delvist nedgravede affaldsbeholdere. CPV: Stiholt Hydraulic A/S Ølgodvej Aalborg Øst Internetadresse:

47 DK-Odense: Køretøjer til affald ODENSE RENOVATION A/S Indkøb af 2 stk. skraldebiler på 23 tons (inkl. påbygning). 2 stk. 3-akslet komprimatorbil, 23 tons, 6-7 m3, med elektrisk drevet komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation CPV: P. Christensen Odense A/S Krumtappen Odense S Internetadresse:

48 DK-Skive: WAN SKIVE KOMMUNE Rammeaftale vedrørende indkøb af wide area network (WAN) forbindelser, med tilhørende Service Level Agreements (SLA) og timebaserede ydelser. Nærværende udbud omfatter etablering og løbende drift af Wide Area Network (WAN-forbindelser) til Skive Kommune. Konkret udbydes fem forbindelseshastigheder: Forbindelse ) 40/40 Mbit. Forbindelse 2) 00/00 Mbit. Forbindelse 3) 250/250 Mbit. Forbindelse 4) 500/500 Mbit. Forbindelse 5).000/.000 Mbit. Foruden selve forbindelserne omfatter udbuddet fire forskellige SLA -niveauer: Platin SLA: Driftstid: 24/7/365 (alle døgnets timer, alle dage, hele året). Reaktionstid: 5 minutter. Påbegyndt udbedring (remote): 30 minutter. Påbegyndt udbedring (onsite): 2 timer. Reetableringsservice: 6 timer. Væsentlig misligholdelse: 2 forbindelser. Guld SLA: Driftstid: 24/7/365 (alle døgnets timer, alle dage, hele året). Reaktionstid: 30 minutter. Påbegyndt udbedring (remote): 30 minutter. Påbegyndt udbedring (onsite): 3 timer. Reetableringsservice: 0 timer. Væsentlig misligholdelse: 25 %, dog ikke over 5 forbindelser. Sølv SLA: Driftstid: 0/5 (7:30-7:30, alle hverdage (undtaget helligdage)). Reaktionstid: 30 minutter. Påbegyndt udbedring (remote): time. Påbegyndt udbedring (onsite): 4 timer. Reetableringsservice: 0 timer. Væsentlig misligholdelse: 20 %, dog ikke over 5 forbindelser. Bronze SLA: Driftstid: 0/5 (7:30-7:30, alle hverdage (undtaget helligdage)). Reaktionstid: 60 minutter. Påbegyndt udbedring (remote): 2 timer. Påbegyndt udbedring (onsite): 6 timer. Reetableringsservice: 24 timer. Væsentlig misligholdelse: 5 %, dog ikke over 0 forbindelser. Dertil kommer fire typer af timebaserede ydelser: IP Tekniker. Installations supervisor. Projektleder. Netværksdesigner. Samtlige udbudte forbindelseshastigheder, SLA-niveauer og timebaserede ydelser skal tilbydes af Tilbudsgiver. CPV: ,

49 EnergiMidt A/S Tietgensvej Silkeborg 2

50 DK-Brøndby: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr DANSKE SPIL A/S Udbud af integreret sikkerhedsløsning. Udbuddet omfatter den ordregivende myndigheds integrerede sikkerhedsløsning, der består af: Tyverialarm (AIA), Adgangskontrol (ADK), Videoovervågning (ITV), Låse og nøgler. Tyverialarmen består pt. af 2 systemer: S25, ejet af den nuværende leverandør, og SIMS 4 fra NOX system,som er ejet af ordregiver. Adgangskontrollen er af fabrikatet Scan-Tech Acces 2000, og er også ejet af ordregiver. Videoovervågningen er et GeoVision GV-480, ligeledes ejet af ordregiver. Der anvendes et låsesystem fra Medico på alle døre. Derudover findes der andre låsetyper, f.eks. RUKO, påeksempelvis skabe, skuffer mv. Udbuddet omfatter: Udskiftning af tyverialarmen (S25) i forhold til en aftalt tidsplan herfor. Udskiftningen skal være gennemførtsenest den (mindstekrav), Foretagelse af årlige eftersyn af den samlede sikkerhedsløsning, Udarbejdelse af servicerapporter, Foretagelse af nødvendige reparationer inden for de i udbudsmaterialet angivne reaktionstider, Pligt til at afgive tilbud på hardware- og softwareopdateringer, når sådanne opdateringer forefindes, Samarbejde med ordregivers leverandør af vagtbureauydelser. I forhold til udskiftningen af tyverialarmen skal leverandøren stille de nye enheder til rådighed for ordregiver pålejebasis. betaler et fast månedligt vederlag (= abonnement) herfor i lejeperioden på 3 år. Af sikkerhedsmæssige årsager kan ordregiver ikke oplyse den nuværende placering af enhederne. Den valgteleverandør får information herom i forbindelse med kontraktindgåelse. Enhederne skal installeres på følgende installationsadresser: Korsdalsvej 35, 2605 Brøndby, Valhøjs Allé 79, 2605 Brøndby. Ved udløb af lejeperioden har ordregiver ret til at købe enhederne til en aftalt købesum. Ønsker ordregiver ikkeat købe enhederne, skal leverandøren nedtage disse. Ved installation af nye enheder i kontraktperioden erhverver ordregiver ejendomsretten hertil. Udbuddet omfatter elementer af både varekøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsvirksomhed (installation).da der er tale om en blandet kontrakt, er udbuddet kategoriseret efter kontraktens hovedformål. CPV: , , , , , , , Mejlshede Låse/Nøgler A/S Nørrebrogade København N

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere