Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Haderslev: Byggematerialer HADERSLEV KOMMUNE Udbud på byggematerialer og hånd- og elværktøj. Indkøb af byggematerialer og hånd- og elværktøj til kommunens institutioner. CPV: 44000, , Bygma Haderslev Norgesvej 20A 600 Haderslev BYGMA Haderslev Norgesvej 20A 600 Haderslev

2 DK-Herning: Bibliotekstjenester HERNING KOMMUNE Logistik og servicerelaterede biblioteksydelser. Logistik og servicerelaterede biblioteksydelser omfatter følgende delelementer: ) Materialer - udpakning, sortering og afnortering af afleverede materialer 2) Materialer - udpakning og registrering af nye materialer 3) Aviser - klargøring, sotering og påpladssætning 4) Post - sortering og fordeling 5) Post - frankering og forsendelse 6) Kørsel - sortering og af- og udnotering af materialer 7) Reserveringer - opfyldning og klargøring 8) Reserveringer - tømning og opfyldning af reserveringsvogn 9) Sorteringsautomat - ansvar for daglig vedligeholdelse CPV: Herning Kurerservice Nørretorp Herning Mailadresse: Telefon: Fax:

3 DK-Herning: Bogbinding og færdigbearbejdning HERNING KOMMUNE Eu-udbud på klargøring/indbinding af medier m.m. Udbuddet vedrører levering af danske og udenlandske monografier, periodica, musikalier, og AV materialer, samt indbinding og klargøring af disse til følgende kommuner: Herning Kommune. Silkeborg Kommune. Randers Kommune. Viborg Kommune. Horsens Kommune. Hedensted Kommune. Odder Kommune. Struer Kommune. Lemvig Kommune. (herefter kaldet ordregiver). Der er hos ordregiver pt. 9 leveringsadresser. En fortegnelse over hver enkelte ordregivende myndigheds leveringsadresser er vedlagt i kommunespecifikke krav og oplysninger, som bilag 5. CPV: , Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Bierman & Bierman ApS Vestergade Grindsted Telefon: Fax:

4 Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Audio Visionary Music ApS Ryesgade 8, 8000 Århus C Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax: Biblioteksmedier A/S Energivej Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax:

5 DK-København: Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug NATURSTYRELSEN Udbud af 2 stk skovmaskiner til Naturstyrelsens Driftscenter. Køb af hhv. skovningsmaskine og udkørselsmaskine. CPV: John Deere Forestry AB Søndergade Frederikshavn

6 DK-København: Tjenester vedrørende økonomisk hjælp til udlandet MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: Tjenester vedrørende økonomisk hjælp til udlandet. Particip GmbH with Niras A/S 7900 Freiburg TYSKLAND

7 DK-Kolding: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) MEDICOTEKNIK, REGION SYD Indkøb af automatisk vævsindstøbningsmaskine - Auto tek. Indkøb af stk. AutoTec indstøbningsudstyr, samt service af dette udstyr i 7 år. Udstyret skal anvendes til indstøbning af vævsstykker i paraffin, således der kan fremstilles et præparat til mikroskopi. CPV: Sakura Ørestads Boulevard København S Telefon: Internetadresse:

8 DK-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN Munkebjergvejs forlængelse. Udbud af totalrådgivning. Der er igangsat en omfattende udvikling af arealerne ved Syddansk Universitet. Region Syddanmark anlægger et nyt stort universitetshospital, en ny Forsker- og Videnpark etableres og Syddansk Universitet udvider mv. Den kommende store udbygning af området vil belaste vejene i området meget kraftigt, hvorfor nye vejadgange er nødvendige. Byrådet for Odense Kommune har den 2. december 20 vedtaget Tillæg nr. 24 til Kommuneplanen, som indebærer, at Munkebjergvej forlænges med ca. 2,7 km ny 4-sporet vej, fra Niels Bohrs Allé til E20 Fynske Motorvej ekskl. tilslutningsanlæg. I tilknytning dertil etableres 3 stiunderføringer og ca.,5 km tilslutningsveje. Nærværende udbud omfatter totalrådgivning i forbindelse med Munkebjergvejs forlængelse, herunder ingeniørrådgivning, landskabsarkitektrådgivning, miljørådgivning og landinspektørydelser. Projektets opstartstidspunkt forventes afpasset efter universitetshospitalets tidsplan. CPV: , , , COWI A/S Odensevej Odense

9 DK-Silkeborg: Hovedtelefonsæt SILKEBORG KOMMUNE Udbud af headset. Udbud af rammeaftale på levering af headset i KomUdbud-regi. Årligt estimeret købsvolumen på ca DKK. Følgende kommuner deltager: Fredericia. Herning. Holstebro. Ikast-Brande. Middelfart. Odense. Randers. Silkeborg. Svendborg. Sønderborg. Vejle og. Aarhus. CPV: Globe Systems Group ApS Hovedgaden Brabrand

10 DK-Store Heddinge: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder STEVNS SPILDEVAND A/S Rådgiverudbud, Separatkloakering i Strøby Egede. Stevns Kommune har besluttet, at byområdet Strøby Egede skal separatkloakeres. Henset til de økonomiske og tidsmæssige rammer, som er til rådighed herfor, forventes Strøby Egede at skulle separatkloakeres over en periode på 7 år, idet den samlede separatkloakering er fordelt på 7 etaper (herefter betegnet "Etaper"). På den baggrund gennemfører Stevns Spildevand A/S (herefter betegnet "") dette udbud for at identificere den rådgiver, som skal bistå med at realisere bygge- og anlægsarbejderne vedrørende separatkloakeringen af Strøby Egede. Den udbudte kontrakt omfatter i hovedtræk følgende ydelser for alle 7 Etaper: () Projektering (projektforslag,forprojekt og hovedprojekt). (2) Bistand til udbud af bygge- og anlægsarbejderne (bygge- og anlægsarbejderne forventes udført i hovedentreprise). (3) Byggeledelse. (4) Tilsyn. Kontrakten træder i kraft, når Stevns Kommune godkender spildevandsplanen. Dette forventes at ske senest den Kontrakten løber herefter frem til 5-års eftersyn af bygge- og anlægsarbejderne udført under Etape 7 (disse bygge- og anlægsarbejder forventes afleveret den ). Kontrakten indeholder følgende optioner: "Option ": Projektering, bistand til gennemførelse af udbud, byggeledelse og tilsyn i forbindelse med etablering af pumpestationer. Såfremt vindende tilbudsgivers (herefter "Rådgiver") detailprojekt for en eller flere af Etaperne viser, at der skal etableres pumpestationer, kan under Option tilkøbe Rådgivers bistand til at projektere disse pumpestationer. Tilsvarende kan under Option tilkøbe Rådgivers bistand til at gennemføre separate udbud af arbejderne vedrørende pumpestationerne, ligesom under Option kan tilkøbe Rådgivers bistand til byggeledelse og tilsyn på pumpestationerne. "Option 2": Projektering af bassiner. Såfremt Rådgivers detailprojekt for en eller flere af Etaperne viser, at der skal etableres bassiner, kan under Option 2 tilkøbe Rådgivers bistand til at projektere disse bassiner. kan udnytte Option og Option 2 helt eller delvist. CPV: 73000, , , , , , Moe & Brødsgaard A/S Tørringvej Rødovre

11 DK-Varde: Analyse af miljøindikatorer for andet end bygge- og anlægsarbejder VARDE FORSYNING A/S Prøveudtagning og analyse med videre af miljøanalyser. Udbuddet omfatter prøveudtagning og analyse med videre af miljøanalyser for kommuner, vandværker og forsyningsvirksomheder i 6 kommuner i region syddanmark. Miljøanalyserne dækker områderne: råvand/grundvand, drikkevand, spildevand, badevand, svømmebade, drænvand/jordvand, perkolat, søvand spildevandsslam, jord og kompost. CPV: Højvang Miljølaboratorium A/S

12 DK-Billund: Bagagehåndteringssystem BILLUND LUFTHAVN A/S CPV: , Bagagehåndteringssystem. Bagagehåndteringsudstyr.

13 DK-Horsens: Affaldsforbrænding HORSENS KOMMUNE Behandling af forbrændingsegnet affald. Horsens Kommune udbyder behandling af forbrændingsegent affald fra husstande og virksomheder i Horsens Kommune. CPV: Horsens Kraftvarmeværk A/S Endelavevej Horsens

14 DK-København: Affaldssække og -poser af polyethylen STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale 50.2 Aftørringspapir, affaldsposer og håndhygiejne mv. SKI har udbudt Rammeaftale 50.2 for levering af aftørringspapir, affaldsposer og håndhygiejne mv. i Danmark. Den geografiske dækning fremgik af Kundelisten i Bilag A til Aftale ml SKI og Leverandør. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI's kunder, som i tilslutningsperioden har tilsluttet sig Rammeaftalen. Vilkårerne og omfanget af kundernes forpligtelse fremgik af udbudsmaterialet. CPV: , , , , , Stadsing A/S Østre Fælledvej Nørresundby Telefon: Internetadresse:

15 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DET DANSKE KLASSELOTTERI A/S Opdatering af CMS systemet Sitecore samt redesign og videreudvikling af site. Klasselotteriet anvender i dag CMS systemet Sitecore version 5.3. til at drive sitet Med udbuddet søges en leverandør til at opgradere sitet til den seneste version af Sitecore samtidig med at sitet redesignes på grundlag af en kravspecifikation, som er under udarbejdelse i samarbejde med Klasselotteriets nuværende leverandør, som ikke byder på opgaven. Udbuddet omfatter endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af sitet. Aftalegrundlaget vil blive baseret på en tilpasset K0 kontrakt. Sitet har dybe integrationer via et DotNet interface til backend systemerne. Interface og backend systemer er ikke omfattet af udbuddet. Licenser for Sitecore er endvidere ikke en del af udbuddet. Klasselotteriet vil inden for kort tid iværksætte et EU-udbud vedrørende udvikling af en ny spilapplikation (ovennævnte backend og interface) til forretningsunderstøttelse. CPV: , , , , Systematic A/S Søren Frichs Vej Aarhus C Mailadresse:

16 DK-København: Kontormøbler STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale Kontormøbler - Vest. SKI har udbudt Rammeaftale Kontormøbler - Vest for levering af kontormøbler i Vestdanmark. Den geografiske dækning fremgik af Kundelisten i Bilag A til Aftale ml SKI og Leverandør. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI's kunder, som i tilslutningsperioden har tilsluttet sig Rammeaftalen. Vilkårerne og omfanget af kundernes forpligtelse fremgik af udbudsmaterialet. CPV: , , , , , , 39300, Duba-B8 A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon: Internetadresse:

17 DK-København: Kontormøbler STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale 50.3 Kontormøbler - Øst. SKI har udbudt Rammeaftale Øst for levering af kontormøbler i Østdanmark. Den geografiske dækning fremgik af Kundelisten i Bilag A til Aftale ml SKI og Leverandør. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI's kunder, som i tilslutningsperioden har tilsluttet sig Rammeaftalen. Vilkårerne og omfanget af kundernes forpligtelse fremgik af udbudsmaterialet. CPV: , , , , , , 39300, Duba-B8 A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon: Internetadresse:

18 DK-København: Poser til pakning af varer STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage. SKI har udbudt Rammeaftale for levering af engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage i Danmark. Den geografiske dækning fremgik af Kundelisten i Bilag A til Aftale ml SKI og Leverandør. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som udbydes på vegne af de af SKI's kunder, som i tilslutningsperioden har tilsluttet sig Rammeaftalen. Vilkårerne og omfanget af kundernes forpligtelse fremgik af udbudsmaterialet. CPV: , , , , MultiLine A/S Kirkebjergvej Sorø Telefon: Internetadresse:

19 DK-Kolding: Vejvedligeholdelse KOLDING KOMMUNE Vedligeholdelse af de overordnede veje i Kolding Kommune - Funktionsudbud. Kontrakten omhandler vedligeholdelse af det overordnede vejnet i Kolding Kommune i 5 år. Vedligeholdelsen udføres efter tilstandskrav. Kontrakten indeholder asfaltbelægninger, rabatter og grøfter, vejtilsyn samt tilstandsmålinger til dokumentation af at kravene er overholdt. CPV: Colas Danmark A/S 2600 Glostrup

20 DK-Kolding: Hæmodialyseudstyr MEDICOTEKNIK, REGION SYD Hæmodialysemaskiner og proprietære forbrugsvarer til Fredericia. Hæmodialysemaskiner og proprietære forbrugsvarer til Fredericia. CPV: 33800, , , Gambro Danmark Jydekrogen Vallensbæk

21 DK-Rødovre: Elektriske glødelamper RØDOVRE KOMMUNE Rammeaftale for levering af lyskilder mv. 8 kommuner på Købehanvs omegn (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk) har indgået kontrakt om levering af lyskilder mv. CPV: , , , , 35320, , , Højager Belysning A/S Hårlev Mark A 4652 Hårlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

22 DK-Vejen: Klapvogne VEJEN KOMMUNE Udbud af tvillingebarnevogne samt babyudstyr. Vejen Kommune ønsker i samarbejde med Tønder, Varde og Billund Kommune at udbyde tvillingebarnevogne samt babyudstyr. Udbuddet omfatter 3 delaftaler fordelt på følgende: ) Tvillingebarnevogn uden motor og udstyr hertil 2) Tvillingebarnevogn med motor og udstyr hertil 3) Babyudstyr, herunder klapvogne, højstole mv. Det samlede forbrug på tvillingebarnevogne udgør på årsbasis ca danske kr. ekskl. moms, mens det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet udgør på årsbasis ca danske kr. ekskl. moms (anslået for 20). Der er alene tale om et skøn, som ikke er bindende for udbyder. Udbyder ønsker at indgå en 3-årig kontrakt med option på forlængelse i op til 2 måneder. CPV: , , , Babysam A/S Egelund A Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax: Babysam A/S Egelund A Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax: Babysam A/S Egelund A Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax:

23 DK-Hvidovre: Ingeniørvirksomhed HVIDOVRE FORSYNING A/S Nyanlæg af afløbsledninger, ingeniørrådgivning. Opgaven omfatter ca lbm nye afløbsledninger i dimension ø , hvoraf ca. 200 lbm er rørlægning af eksisterende grøfter/kanaler og ca. 300 lbm er nyanlæg i asfalteret vej, alle med tilslutninger til eksisterende ledningsanlæg. Opgaven er opdelt i 4 delprojekter. Ydelsen omfatter projektering og udbud samt i udførelsesfasen projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn. CPV: EnviDan A/S Fuglebækvej A 2770 Kastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

24 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed METROSELSKABET I/S CPV: , , Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ingeniørmæssig projektering. Arkitektprojektering. Ramboll / Arup Joint Venture Hannemanns Allé København S Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

25 DK-Køge: Havnekraner KØGE HAVN (DK) Anskaffelse af Liebherr LH20 mobilkran. Anskaffelse af brugt Liebherr LH20 mobilkran med tilhørende grabbe og mindre modifikationer tilanvendelse i Køge Havn som demo-model fra 20 med samlet driftstid på ca. 200 timer, og modkøbaf eksisterende Liebherr 974 mobilkran, i henhold til fremsat lejlighedstilbud med kort acceptfrist efterforsyningsvirksomhedsdirektivets art. 40, stk. 3, litra j. CPV:

26 DK-Taastrup: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. Fjernvarmeledningsarbejder ved naturgaskonvertering - Anlægsarbejder. Udførelse af ledningsarbejder for fjernvarme. Arbejdet omfatter jord- og reetableringsarbejder. Udføres i fagentreprise. CPV: Kirkebjerg A/S Hovedvejen 232, Osted 4320 Lejre

27 DK-Taastrup: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. Fjernvarmeledningsarbejder ved naturgaskonvertering - Rørarbejder. Udførelse af rørarbejder i forbindelse med nedlægning og sammensvejsning af præisolerede rør. Udføres som fagentreprise af entreprenør. CPV: L & H - Rørbyg A/S Industriholmen Hvidovre

28 DK-Aalborg: Vejtransport ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Udkørsel af mad. Ældre- og Handicapudvalget, Aalborg Kommune har besluttet at udbyde en del af kørslen i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg. Udbuddet omhandler kørsel af: * Mad i enkeltportioner, som opvarmes under udkørslen til hjemmeboende brugere i Aalborg kommune. * Mad til brugere i boenheder i plejehjemsboligerne i Aalborg Kommune leveret i bulk. * Frosne færdigretter til hjemmeboende brugere i Aalborg kommune. CPV:

29 DK-Hillerød: Kanyler REGION HOVEDSTADEN, KONCERNØKONOMI, INDKØB Perifer venekateter, Perifer venekateter system, Huber nåle, Subcutane nåle, samt fiksering af PVK og CVK. Kontrakterne vedrører indkøb af PVK, PVK system, Huber nåle, Subcutane nåle, samt fiksering af PVK og CVK til samtlige af regionens virksomheder. Vedr. PVK, PVK system og Huber nåle er udelukkende udbudt produkter med sikkerhedsanordning, begrundelsen herfor skal findes i direktiv 200/32/EU af CPV: , , , 3342, B. Braun Dirch Passers Allé 27, 3. sal 2000 Frederiksberg Becton Dickinson Herstedøstervej Alberslund 3M Hannemanns Alle København S BSN Uggledalsvägen 3 SE SVERIGE Smiths Medical Slotsmarken Hørsholm Unomedical Birkerød Kongevej Birkerød

30 DK-Hvidovre: Ingeniørvirksomhed HVIDOVRE FORSYNING A/S Ingeniørrådgivning, omlægning af ledninger og anlæg af regnvandsbassin, forårsaget af Ringstedbanen. Hvidovre Forsyning (HF) skal gennemføre en ændringer på ledningsanlæg mm. som følge af Banedanmarks etablering af Ringstedbanen. Overordnet omfatter projektet omlægning af afløbsledninger samt etablering af lukket regnvandsbassin. Der vil blive tale om flere delprojekter, hvoraf nogle endnu ikke er fuldt afklaret. Et af delprojekterne omfatter dimensionering og omlægning af en række afløbsledninger, fællesledninger og separate regnvandsledninger, som skal omlægges til fælles ledningstracè. Der må i den forbindelse forventes en del myndighedsbehandling og en omfattende koordineringsopgave mellem alle ledningsejere, og HF vil stille høje krav til rådgiverens projektleder. Et andet af delprojekterne omfatter dimensionering og anlæg af underjordisk regnsvandsbassin. Der forligger i en vis udstrækning skitseprojekter, som vil indgå i udbudsmaterialet. CPV: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

31 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION HOVEDSTADEN - IMT Medico Teknisk Apparatur System. Indkøb af et fælles moderne standard medicoteknisk apparatur registrerings system. Systemet skal sikremulighed for en effektiv og ensartet registrering af al medicoteknisk apparatur og tilhørende aktiviteter. CPV: Softpromedical Citadellsvägen 23 SE-2 8 Malmø SVERIGE

32 DK-København: Specialkøretøjer DR Restricted tender for Outside Broadcast unit audio. Purchase of new Outside Broadcast unit for audio production and broadcasting of events, music events, shows, radio etc. The contract will cover the aquisition of one "rack ready" unit. The concept "rack ready" includes a complete unit exept from audio and video equipment. CPV: , Videohouse Luchthavenlaan Vilvoorde BELGIEN Internetadresse:

33 DK-Kolding: Røntgendiagnostikanlæg MEDICOTEKNIK, REGION SYD EOS vertikal helkropsscanner til anvendelse ved rygpatienter til Odense Universitetshospital. EOS vertikal helkropsscanner til anvendelse ved rygpatienter til Odense Universitetshospital. CPV: Swemac Orthopaedics Aps Industrigatan SE Linköping SVERIGE

34 DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed VIVA BOLIG Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand. Rammeaftale med 3 arkitekter og 3 ingeniører om teknisk rådgivning og bistand ved de næste 4 års projekter, for Boligsleskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden. CPV: arkitektfirmaet NORD Kjellerupsgade Aalborg Kærsgaard og Andersen Kastetvej 2A 9000 Aalborg Christensen & Rottbøll Bispensgade Aalborg Frandsen & Søndergaard Nylandsvej Aalborg Moe & Brødsgaard Gasværksvej Aalborg Kærsgaard og Andersen Kastetvej 2a 9000 Aalborg

35 DK-Esbjerg: Madudbringning ESBJERG KOMMUNE, INDKØB Levering af måltider m.m. til bespisning af landsstævnedeltagere i Landsstævne 203. Levering af måltider m.m. til bespisning af landsstævnedeltagere i Landsstævne 203. CPV: Dansk Cater A/S / AB Cartering Ribe Ole Rømers Vej Ribe Mailadresse: Telefon:

36 DK-Fredericia: Skibe og både DONG ENERGY CPV: Skibe og både.

37 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN, KONCERN ØKONOMI, INDKØB Cellavision. Cellavision. CPV: Sysmex Danmark Lautruphøj Ballerup

38 DK-København: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing SUNDHEDSSTYRELSEN Get moving kampagnen medieindrykning. Medieindkøb på informationskampagnen Get Moving. Sundhedsstyrelsen ønsker at gennemføre kampagnen Get moving i en 3-ugers periode i ugerne 6, 7 og 8 i 202, med fokus på at udbrede kendskabet til anbefalingen om fysisk aktivitet til børn og unge. Dette skal dels foregå via en central massemedieindsats og dels via lokale aktiviteter. Se yderligerer information om opgaven under "Udbudsmateriale". CPV: , TBWA REKLAMEBUREAU A/S Bredgade København K

39 DK-Odense: Koblingsudstyr ENERGI FYN CITY NET A/S 2 kv Koblingsanlæg Leverance af 2 kv koblingsanlæg. CPV:

40 DK-Odense: Transformatorer med væskeisolation ENERGI FYN CITY NET A/S 60/0 kv krafttransformere Leverance af 2 stk. 60/0 kv krafttransformere. CPV:

41 DK-Slagelse: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter SELANDIA CEU PÅ VEGNE AF INDKØBSFÆLLESSKABET SJÆLLAND Offentligt EU-udbud på fødevarer. Meddelelse om bekendtgørelse om indgåede kontrakter vedr. indkøb af fødevarer til brug for kantine og undervisning (delaftale ). CPV: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup J Telefon: Fax:

42 DK-Sorø: Generelle ansvarsforsikringstjenester REGION SJÆLLAND Indkøb af profesionel ansvars- og entrepriseforsikring. Forbindelse med gennemførelsen af kvalitetsfondsprojekterne på GAPS "Psykiatrien i Slagelse" og Det Nyt Universitetssygehus i Køge. Projekternes omfang, herunder areal og økonomi vil kunne ændre sig i løbet af processen. Rådgiveransvarsdelen af den kombinerede forsikring skal omfatte alle rådgivere og underrådgivere. Udførelsesdelen af den kombinerede forsikring skal omfatte alle entreprenører og underentreprenører, samt leverandører og underleverandører med en forsikringssum svarende til anlægssummen. Projekterne vil/kan være opdelt for de to hospitaler på en række del- og underprojekter. Gennemførelse af projekterne vil ske i takt med Region Sjællands vedtagelse af bevillinger, til de enkelte del- og underprojekter. Tilsvarende byggeprojekter, der ikke er under kvalitetsfondsmidler, skal gennemføres for Nykøbing Falster og Slagelse Sygehus, hvorfor disse såfremt projekterne gennemføres skal kunne indeholdes i forsikring. Forsikring af disse projekter er indeholdt i udbuddet som optioner. CPV: , , , , , Tryg Klausdalsbrovej Ballerup

43 DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder AARHUS KOMMUNE, AFFALD/VARME, VARME TRANSMISSION Rådgivning for varmeveksleranlæg til DNU i Skejby, TN25. På Det Ny Universitetshospital (DNU) i Skejby, etableres et nyt TN25/TN0 Varmeveksleranlæg via ny 250 m lang transmissionsledning. Anlægget skal koordineres og virke sammen med DNU's påtænkte konventionelle varmepunpeanlæg og et absorptionsanlæg via en 500 m³ akkumuleringstank. Tjenesteydelsen vil omfatte rådgivning med projektering af alle dertil hørende dele, udbud og tilsyn i udførelsen. CPV: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Mailadresse:

44 DK-Maribo: Bygge- og anlægsarbejder LOLLAND KOMMUNE Nakskov Svømmehal. Opførelse af ny m2 svømmehal i Nakskov der sammenbygges med det eksisterende varmtvandsbassin og Nakskov Idrætscenter. Svømmehallen udbydes i følgende fagentrepriser: A Råhusentreprise. B Tømrer og snedke entreprise. C Malerentreprise. D Blikkenslagerentreprise. E VVS-entreprise. F El entreprise. G CTS- og ventilationsentreprise. H Vandbehandling og bassinudstyrsentreprise. I Inventarentreprise. Entreprise A og H udbydes i EU udbud jf. nærværende udbudsbekendtgørelse. Entrepriserne B og G er tidligere udbudt i EU udbud jf. tidligere udsendt udbudsbekendtgørelse. Entrepriserne C, D, E, F og I udbydes ikke i EU udbud jf. CPV: Raunstrup A/S Robert Fultons Vej Aarhus N Byggefirmaet Sv. Iversen A/S Løjtoftevej Nakskov GK Danmark A/S Merkurvej 2,. th 4200 Slagelse Dansk Vandteknologi A/S Navervænget Esbjerg V

45 DK-Odense: Køretøjer til affald ODENSE RENOVATION A/S Indkøb af 2 stk. skraldebiler på 8 tons (inkl. påbygning). 2 stk. 2-akslet komprimatorbil, 8 tons, 3-4 m3 komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation. CPV: Autohuset Vestergaard A/S Bondevej Odense SV Internetadresse:

46 DK-Odense: Køretøjer til affald ODENSE RENOVATION A/S Indkøb af stk. vakuumsugeenhed til indsamling af dagrenovation. stk. vakuumsugeenhed (uden chassis) til indsamling af dagrenovation i helt eller delvist nedgravede affaldsbeholdere. CPV: Stiholt Hydraulic A/S Ølgodvej Aalborg Øst Internetadresse:

47 DK-Odense: Køretøjer til affald ODENSE RENOVATION A/S Indkøb af 2 stk. skraldebiler på 23 tons (inkl. påbygning). 2 stk. 3-akslet komprimatorbil, 23 tons, 6-7 m3, med elektrisk drevet komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation CPV: P. Christensen Odense A/S Krumtappen Odense S Internetadresse:

48 DK-Skive: WAN SKIVE KOMMUNE Rammeaftale vedrørende indkøb af wide area network (WAN) forbindelser, med tilhørende Service Level Agreements (SLA) og timebaserede ydelser. Nærværende udbud omfatter etablering og løbende drift af Wide Area Network (WAN-forbindelser) til Skive Kommune. Konkret udbydes fem forbindelseshastigheder: Forbindelse ) 40/40 Mbit. Forbindelse 2) 00/00 Mbit. Forbindelse 3) 250/250 Mbit. Forbindelse 4) 500/500 Mbit. Forbindelse 5).000/.000 Mbit. Foruden selve forbindelserne omfatter udbuddet fire forskellige SLA -niveauer: Platin SLA: Driftstid: 24/7/365 (alle døgnets timer, alle dage, hele året). Reaktionstid: 5 minutter. Påbegyndt udbedring (remote): 30 minutter. Påbegyndt udbedring (onsite): 2 timer. Reetableringsservice: 6 timer. Væsentlig misligholdelse: 2 forbindelser. Guld SLA: Driftstid: 24/7/365 (alle døgnets timer, alle dage, hele året). Reaktionstid: 30 minutter. Påbegyndt udbedring (remote): 30 minutter. Påbegyndt udbedring (onsite): 3 timer. Reetableringsservice: 0 timer. Væsentlig misligholdelse: 25 %, dog ikke over 5 forbindelser. Sølv SLA: Driftstid: 0/5 (7:30-7:30, alle hverdage (undtaget helligdage)). Reaktionstid: 30 minutter. Påbegyndt udbedring (remote): time. Påbegyndt udbedring (onsite): 4 timer. Reetableringsservice: 0 timer. Væsentlig misligholdelse: 20 %, dog ikke over 5 forbindelser. Bronze SLA: Driftstid: 0/5 (7:30-7:30, alle hverdage (undtaget helligdage)). Reaktionstid: 60 minutter. Påbegyndt udbedring (remote): 2 timer. Påbegyndt udbedring (onsite): 6 timer. Reetableringsservice: 24 timer. Væsentlig misligholdelse: 5 %, dog ikke over 0 forbindelser. Dertil kommer fire typer af timebaserede ydelser: IP Tekniker. Installations supervisor. Projektleder. Netværksdesigner. Samtlige udbudte forbindelseshastigheder, SLA-niveauer og timebaserede ydelser skal tilbydes af Tilbudsgiver. CPV: ,

49 EnergiMidt A/S Tietgensvej Silkeborg 2

50 DK-Brøndby: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr DANSKE SPIL A/S Udbud af integreret sikkerhedsløsning. Udbuddet omfatter den ordregivende myndigheds integrerede sikkerhedsløsning, der består af: Tyverialarm (AIA), Adgangskontrol (ADK), Videoovervågning (ITV), Låse og nøgler. Tyverialarmen består pt. af 2 systemer: S25, ejet af den nuværende leverandør, og SIMS 4 fra NOX system,som er ejet af ordregiver. Adgangskontrollen er af fabrikatet Scan-Tech Acces 2000, og er også ejet af ordregiver. Videoovervågningen er et GeoVision GV-480, ligeledes ejet af ordregiver. Der anvendes et låsesystem fra Medico på alle døre. Derudover findes der andre låsetyper, f.eks. RUKO, påeksempelvis skabe, skuffer mv. Udbuddet omfatter: Udskiftning af tyverialarmen (S25) i forhold til en aftalt tidsplan herfor. Udskiftningen skal være gennemførtsenest den (mindstekrav), Foretagelse af årlige eftersyn af den samlede sikkerhedsløsning, Udarbejdelse af servicerapporter, Foretagelse af nødvendige reparationer inden for de i udbudsmaterialet angivne reaktionstider, Pligt til at afgive tilbud på hardware- og softwareopdateringer, når sådanne opdateringer forefindes, Samarbejde med ordregivers leverandør af vagtbureauydelser. I forhold til udskiftningen af tyverialarmen skal leverandøren stille de nye enheder til rådighed for ordregiver pålejebasis. betaler et fast månedligt vederlag (= abonnement) herfor i lejeperioden på 3 år. Af sikkerhedsmæssige årsager kan ordregiver ikke oplyse den nuværende placering af enhederne. Den valgteleverandør får information herom i forbindelse med kontraktindgåelse. Enhederne skal installeres på følgende installationsadresser: Korsdalsvej 35, 2605 Brøndby, Valhøjs Allé 79, 2605 Brøndby. Ved udløb af lejeperioden har ordregiver ret til at købe enhederne til en aftalt købesum. Ønsker ordregiver ikkeat købe enhederne, skal leverandøren nedtage disse. Ved installation af nye enheder i kontraktperioden erhverver ordregiver ejendomsretten hertil. Udbuddet omfatter elementer af både varekøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsvirksomhed (installation).da der er tale om en blandet kontrakt, er udbuddet kategoriseret efter kontraktens hovedformål. CPV: , , , , , , , Mejlshede Låse/Nøgler A/S Nørrebrogade København N

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere