Fortegnelse. Fotografisamlingen. Thorald Læssøes. F ørste AfdLeling; Kjøbenhavn. af de afdøde Landskabsmaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortegnelse. Fotografisamlingen. Thorald Læssøes. F ørste AfdLeling; Kjøbenhavn. af de afdøde Landskabsmaler"

Transkript

1 Fotografisamlingen Fortegnelse over F ørste AfdLeling; af de afdøde Landskabsmaler Thorald Læssøes Bo tilhørende Malerier, Studier, Tegninger og Raderinger af danske Kunstnere, saasom Tli. l<éessoe, J. C. D alil, li. F rø licli, Chr. H olm, J. A. Jerichau, E. Jericliau-Baum an, A. Kik* liter. P. K rolm, J. Tli. Lundbye, Schleisner m. Fl. samt endel Malerier og Tegninger af ældre, fornemmelig italienske Kunstnere og nogle Majolica- Arbejder og Skulpturer, der bortsælges ved Auction i K unst foreningens L okale, Amaliegade Nr. 30, Mandag den 21de Oktober og følgende Dage, Formiddag Kl. 10 og Eftermiddag Kl. 5, imod Betaling til Cand. jur. J u l. Rosenberg, Frederiksborggade Nr. 34, 2. Sal. Kjøbenhavn. Sally B. Salomons Tryk

2 Conditioner. i. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, uden Ansvar for Boet, og ligger fra Tilslaget for Kjøberens Regning og Risico. 2. Det Kjøbte maa af Kjøberen medtages strax. 3 - Betalingen erlægges contant. Vederhæftige Kjøbere kunne ved at henvende sig til Undertegnede forinden Auctionen forvente 4 Ugers rentefri Credit. 4 ' I Mangel af prompte Betaling svares 5 pct. Hente p. a. fra Auctionsdagen til Betaling sker. I Søgsmaalstilfælde ere Kjøberne Kjøbenhavns Forligelsescommission og denne Stads Jurisdiction undergivne, uden Hensyn til hvor de bo eller opholde sig, samt underkastede Bestemmelserne i Frd. af 25de Januar 1828 og L. af 29de Marts a. Kjøbenhavn, i Oktober Jul. Rosenberg, Cand. juris, F rederiksborggade 34, 2. S. Commissioner modtages af d Hrr. Boghandlerne Lind, Graabrødretorv Nr. 11, og Lynge, Helliggejststræde Nr. 8, samt af Cand. mag. Sigurd Muller, Voldmestergade Nr. 34. I. Oliemalerier. A. Malerier af udenlandske Kunstnere. 1. Den tornekronede Christus. Brystbillede. A f en bolognesisk Maler, Caracciernes Skole. L. 2. En Olding. Studiehoved. En gammel Paaskrift paa Bagsiden angiver Carlo le Brun som dette smukt malede Arbejdes Mester. L. 3. En lille Pige med et Æble. Portræt en face. Rimeligvis af spansk eller neapolitansk Oprindelse. L. 4. En ung Kvinde af Almuen. Studiehoved i Profil. Neapolitansk Kunstner, første Halvdel af 17de Aarhundrede. L. 5. En Krigsmand. Salvator Rosas Skole. L. 6. En Helgen i Cardinaldragt, knælende med et Crucifix. Gjennem Vinduet i Baggrunden ses Peterskirken. Italiensk Kunstner. L. 7. Minerva under Laurbærtræet. Neapolitansk Kunstner (Luca Giordano?) L. 8. Genier. Italiensk (bolognesisk) Kunstner. L. 9. Hyrdescene. En Hyrde blæser paa Fløjte for en Hyrdinde. Fransk (eller italiensk) Kunstner. 18de Aarh. L.

3 _ 10. Gr. Pli. R ugendas. Bataillestykke. L. 11. Kvindehoved. Studie af en Italiener. K Den hellige Familie. Italiensk Kunstner fra omtr K. 13. Kvindehoved. Italiensk Kunstner. K. 14. E n Helgen i Henrykkelse. Italiensk Kunstner, K, 15. Romersk Arkitektur med Heste og Figurer. Malet af K arilczewsky. P. B. Majolikaer. 1. E n firkantet Tavle med malerisk Fremstilling. I Skyerne ses Madonna med det velsignende Christusbarn, under hende tvende Helgene. Tegningen er af ualmindelig Skjønhed og skyldes aabenbart en betydelig Kunstner af Raffaels Skole. Skjøndt Tavlen ikke bærer noget Fabrikmærke, vil den dog med Sikkerhed kunne henføres til en af de bedste mellemitalienske Maj olikafabrikker i første Halvdel af det 16de Aarhundrede. Den har været knækket, men er med megen Dygtighed restaureret af Conservator Steffensen. /, 2. E n firkantet Tavle med malerisk Fremstilling: Christi Gravlæggelse efter Baroccios bekjendte Komposition. 3. E t dybt Fad med bred Rand, rig Dekoration i Gult, Blaat og Grønt. Det bærer et Fabrikmærke, bvilket imidlertid ikke lader sig bestemme efter Jaennickes Yærk. 4. E n flad Skaal paa Fod; blaa og gul Ornamentering. I Midten af Skaalen en Tegning: Madonna med Barnet. 5 C. Malerier af forskjellige danske Kunstnere. A. W. B oesen. 1. Dansk Skovparti. I. C. D ahl. 2. Kjælderrum med et Vandløb. Fru A ut. C hristensen, f. T seherning. 3. Krands af Markblomster. 4. Blomstergruppe fra Slotshaven i Athen. H. C. Fischer. 5. Skovparti fra Ermelund / 12. / f ^ A * # Christushoved. Nornerne. Ii. Frølich. Hoved af en ung Pige. Fristelsen i Ørkenen (Skitse til Altertavle). En italiensk Moder med sine Børn. Kunstnerens eget Portræt. En Havfrue, Maaneskin over Søen. Hoved af en ung Italienerinde. Dansk Bondedreng. Hoved af en ung Pige. Moses. Studiehoved. Gefion pløjer Sjælland ud af S verig. Amor. En Dreng bringes af sine Forældre til Klostrets

4 20. Frederiksborg Slot. 6 Carsten H enriksen. Fru E. Jericliau-B aum ann. 21a. En gammel Kone. Studiehoved. 21b. Et sovende Barn. T. K iellernp. / / 22. Ko og Hest ved et Vandsted. ^. A. Sclileisner. 36. Christus med Barnet. 37. Hos en Kobbersmed. / 38. Bondepige fra Føhr i Søndagsdragt. 39. Vinterlandskab. A. T. Schovelin. 40. Parti fra Dyrehaven, 41. Parti ved Skarritsø. P. Krolin. 23. En gammel Bondekone, Studie. A. K iicliler. 24. Moder og Datter ved Vievandskarret i en katholsk Kirke. (Ufuldendt.) Parti fra Campagnen. Studie. 26. Parti af en italiensk Klostergang. Studie. J /Z 27. Italiensk Bondekone. Studie. 28. Mandligt Studiehoved. J /* 29. Kvindeligt Studiehoved, 'f t A. A ndersen-lundby, 30. Vinterlandskab. 31. Vinterlandskab med en Kanal. Sign e Læssøe, f. Abraliam son. 32. Færskengren med Frugt. 33. Rosengren med Blomst og Knopper. 34. Hvid Rose og Løvemule. 35. Neriumsgren med Blomster. D, Malerier og Studier af Thorald Læssøe, /S * '! Naaleskov i Sydtydskland. /-S' 2. Dansk Landskab. 3. Sidegang i Colosseum. 4. Fra en romersk Villa. I Baggrunden Boms Mure. 5. Ved Horsens Fjord. 6. Udsigt mod Sabinerbjergene. 7. Bro ved Sorrento. 8. Raczin i Prag. 9. Ved en Landsby i Schweitz. 10. Schweitzerlandskab. 11. Udsigt fra Kejserpaladserne mod Colosseum. 12. Bugt paa Korfu med to Klostre. I Forgr. Olietræer. 13. Kong Georgs Villa paa Korfu. 14. Ved en dansk Landsby. 15. Romersk Arkitektur. 16. Fra Roms Campagne.

5 17. Italiensk Gadeparti. Med Staffage af Lundbye. 18. Villa Farnese i Rom. / 2 * 19. Udsigt mod Peterskirken. 20. Campagnen med Ponte Nomentana. 21. Vej gjennem en italiensk Bjergegn. 22. Villa Poniatowski med Udsigt mod Peterskirken. 23. Dansk Landsbykirke. / V 24. Klippevej paa Capri. t o 25. Markblomster. 26. Klippeport paa Capri. 27. En Pergola Schweitzerlandskab med en Flod. 29. Parti ved Teverone. * s 30. Karantæneøen ved Korfu., & 31. Yodrofsgaard ved Kjøbenhavn. 32. Parti fra Sabinerbjergene. : 33. Titusbuen. 34. Parti af Caracallas Bade. 35. Schweitzerlandskab med Yej gjennem en Landsby. 36. Parti fra Korfus Kyst. 37. Fra en Villa ved Rom. 38. Tempelruinerne i Tivoli. / / / 39. Ruiner af Roms Kejserpaladser. J?# 40. Træstudie. 41. Parti fra la Tavolata. 42. Ruin. 43. Schweitzerlandskab. Vej gjennem en Naaleskov. 44. Parti fra Capris Kyst. t /* 45. En Skovbæk. 46. Bjergegn i Bygevejr med en Regnbue. 47. Parti af Colosseum. 7 9 Schweitzerlandskab. Solen bryder gjennem Taagen. Udsigt fra et Vindue i Paganis Hotel paa Capri. Parti ved Rungsted. Klippeparti med et Kapel. Klipper ved Sorrento. Klippeparti med en Bæk. Klippeparti med en Bro. Parti fra Prag. Dam ved Hørsholm. Antikt Theater i Athen. Fontæne i Villa Albani. Kyst i Nærheden af Sorrento. Dam ved Hørsholm. Vej forbi Vinderød Skov ved Frederiksværk. Vej mellem Klipper. Gamle Mure ved Sorrento. Parti af Campagnen. Fra Villa Borghese. Kopier efter Roms Mure. Benouville. Antike Grave i Campagnen. Ufuldendt Studier. 69. To do. do. 70. To do. do. 71. To do. do. 72. To do. do. 73. To do. do. 74. To do. do.

6 10 E, Uopspændte Oliestudier og Skitser af forskjeliige Kunstnere. W. B ottom ley. 1. En Faarehyrde. 2. Ved en Fontæne. 3. Fire Skitser. Ii. Frølieh. 4. Hoved af en ung Kvinde. 5. Fristelsen i Ørken. Skitse til Altertavle. 6. Hoved af en ung Kvinde, Ufuldendt. 7. Besøg hos en Hex. Ufuldendt Skitse. 8. Studiehoved (til Djævelen i»fristelsen«). 9. To Stykker Hoveder. 10. Thor hos Hymer. Paabegyndt Arbejde. 11. Hoved af en ung Mand. 12. En lille Pige. 13. Tre Stykker Anlæg. 14. To Stykker Figurer. 15. Mandligt og kvindeligt Hoved. 16. Hoved af en ung Mand. 17. En Mand. Draperi. Ged. (Tre Stykker). 18. Adam. 19. Kvindelig Modelfigur. 20. Mandlig do. 21. Dame til Hest. Chr. Holm. J. A. Jei'ichau. 22. En gammel Kone i sin Stue. 23. Komposition i Vasestil. 24. Komposition. A. K nebler. 25. E n Gadedør. Ufuldendt. 26. En Urtepotte. Ufuldendt. 27. I et Kjøkken. Ufuldendt. 28. Landskab. Ufuldendt. 29. Italiensk Bondepige. Anlæg. Chr. L arsen. 30. To Søstykker. J. Tli. Lundbye. 31. To Kalve. Sign. J. Lundbye. Juni Forkroppen af en Hest. Sign. 33. E t Campagnuol. (Maaske ikke af Lundbye). F. Sødring. 34. En Kunstner paa Vandring. F o rsk jeliig e K unstnere. 35. En Haand (af J. L. Lund?) E n Hest (Tli. Kiellerup?). 36. Italiensk Landskab. 37. E n Paafugl. Opbrud til Jagt. (Bottomley?). 38. Modelstudie. E n Fod. E n Haand. 39. Syv ufuldendte Studier.

7 12 F. Uopspændte Oliestudier a f Læssøe. 1. Italiensk Bjergegn. 2. Skov ved Horsens Fjord. 3. Grantræ. Tidsel. Grantræer. 4. Dansk Landskab. 5. Høstakke. Aftenstemning. 6. Ved Udkanten af en Skov, Graavejr. 7. Kongens Stalde. Ved en sydlandsk Kyst. 8. F ra Frederiksborg Slot. 9. Ruiner paa Akropolis. 10. Skovbakker ved Bjerrelide. 11. E n Klostergang (ufuldendt). Klipper ved Prag. 12. Presépe i en romersk Kirke. 13. I Campagnen (ufuldendt). 14. Yoxende Aloe. 15. Voxende Bregner. 16. Ved en dansk Kjøbstad. 17. E n Herregaard. 18. Yallø; Aftenstemning. 19. Dansk Landskab. 20. Yoxende Bregner. 21. Dansk Landskab. 22. Tre Plantestudier. 23. To Studier. 24. Ruiner i Campagnen. 25. Tre ufuldendte Studier. 26. Markblomster. 27. Klippekyst. 28. Dansk Landskab En Yejrmølle. 30. Udsigt fra Frederiksborg Slot. 31. To Plantestudier. 32. En Sandbanke. 33. Stokroser. Markblomster. 34. To Studier. 35. Yed et Kalkværk. 36. Sydlandske Frugter. 37. Dansk Landskab. 38. Landskab. 39. Parti ved Hørsholm. Graavejrsstemning. 40. Parti ved Glostrup. 41. Udsigt mod Yesuv. 42. Yed Yierwaldstadtersøen. 43. Blomster. Bladplanter. 44. Yed Aniofloden. 45. Interieur. 46. Plantestudie. En Kampesten. 47. Tre Træstudier. 48. En ung italiensk Bonde. 49. Dansk Landskab, 50. Fire Studier. 51. Fire Do. 52. Tre Do., Træer. 53. Sex Do. 54. To Do. 55. Ni Luftstudier.

8 14 ri <?3 Uffe den Spage. Pen. G. Billedhuggerarbejder, A. T liorvaldsen. 1. Brudstykke af et Hoved. Haandgjort Skitse raat Ler. J. A. Jerieh au. /# 2. Hyrden og Eros. Motiv efter en græsk Idyl. Reliefskitse i brændt Ler. 3. Amor og en ung Pige. Statuetteskitse i raat Ler. 4. To Hunde (den ene itu). Skitser i raat Ler. 5. Maske. Brændt Ler. L. F rolich. T. M uhle. 6. Kraka. Statuette i raat Ler. 6. Underkongerne hylde Harald Haarfager. Pen og Vandfarve. O. H aslu n d. 7. Solnedgang. Pen. Sign. J. A. Jericliau. 8. Portræt af H. C. Andersen. Blyant. Sign. 9. En Hund. Bl. Sign. 10. Portræt af F ru E. Jerichau-Baumann. Bl. Sign. 11. Odysseus og Nausikaa. Tegning til Basrelief. Bl. Sign. 12. Portræt af en gammel Italiener. Bl. Sign. 13. Barneportræt. Bl. 14. En Satyrfamilie. Pen. Sign. 15. Odysseus og Kalypso. Tusch. Sign. P. K rolm. 16. Landskab ved Bregninge. Aqu. Sign. H, Haandtegninger under Glas og i Ramme, A m alie L in d egreen. 17. En italiensk Bonde. Bl. Sign. A. W. B oesen. 1. En ung Italienerinde i sit Kammer. Sepia. Signeret. L<. F rølicli. 2. Kong Skjold hyldes. Pen. 3. E n Sagafigur. Aqu. 4. En Dreng med Muldyr. Tusch. Sig. J. Tli. L im dbye. /.? 18. Landskab med Geder. Pen. I ' Dansk Landskab med Birketræer. Aqu. / f / l 20. En Bondedreng til Hest. Aqu. Sign. f /s» Dansk Landskab. Pen. Sign. Under denne Tegning, der er xylograferet af Hendriksen i Ude og lijemme, har Konstneren skrevet den første Strofe af Digtet Hvor Bølgen larmer høit o. s. v.

9 22. En gammel Bondekone med sin Ko. Pen. Xylograferet i»ude og hjemme«. 23. En Italienerinde, siddende paa et Æsel. Aqu. /s/ 24. Jydsk Forspand ved en gammel Bygning. Aqu. Sign. >^ 25. Skovparti ved Gurre. Aqu. 26. Kong Volmers vilde Jagt. Aqu. jy 27. Aquarel. 29. Aquarel. 16 E rn st Meyer. R einhardt (tydsk Kunstner). 29. Romersk Arkitektur. Aqu. 30. Parti fra Sabinerbjergene. Tusch. Thorald Læssøe. 31. Tersløse Kirke. Pen. og Tusch. Sign. 32. Parti af Forum med»vestatemplet«. Aqu. Sign. 33. Dansk Hedelandskab. Sepia. Sign. 34. Romerske Mure. Aqu. Sign. 35. Parti ved Frederiksborg. Pen. Sign. 36. Herregaarden Ørbeklunde. Tusch. Sign. 37. Bygninger paa Capri. Aqu. Sign. 38. Olietræ paa Korfu. Aqu. 39. Den tarpejiske Klippe. 40. Græsk Bjergegn. Aqu. 41. Piazza Margana i Rom. Aqu. / / I. Haandtegninger uden Indfatning. Frem m ede Kunstnere. P ietro B ianchi. 1. En Helgen velsigner en Brønd. Tusch. 2. Hunde. Bl. 3. En Hest. Bl. B ottom ley. 4. Filippus og Kammersvenden fra Morland. Bl. 5. Ulv og Hund. Bl. 6. En Hest. Bl. 7. Legende Hunde. Bl. og Tusch. 8. Bekehrung eines Wolfes durch d. heil. Franciscus. Pen. og Tusch. Sign. 9. Karikaturportræt (Jerichau). Bl. 10. Landlig Scene. Italiensk Bondepige, 2Blade. Bl. 11. Legende Hunde. Tusch. 12. To Aktfigurer. 2 Blade. Bl. 13. Hunde. 2 Blade. Bl. 14. Mandsportræt. Bl. 15. Tobias og Englen. Aqu. 16. Tyrefægtning. En Hund. 2 Blade. Bl. Pen. og Tusch. 17. Tre Blade. Bl. 18. Kvindehoved. Træstudie. 2 Blade. Bl. 19. Mj^thologisk Komposition. Bl. Bruni. 20. Apostelfigur. Bl.

10 18 D iofeb i. 21. Bondepige fra Genzano. Aqu. W. (jrentz. 22. En Orientaler. Sortkridt. 23. Landskab. Sepia. R em y van H aanen. L an zi. 24. Bugten yed Neapel. Bl. 25. Samme fra et andet Synspunkt. Bl. Sign. 26. Frierscene. Kul Den hellige Familie. Knælende Munk. Draperistudier. E gron L nndgren. Carlo M aratta. Pen. O verbeck? Pen. Pen. R einhardt. 30. Bakchantisk Dands. Sepia. 31. En Maler og en Dreng. Sepia. 32. Antike Ruiner. Ufuldendt Aquarel. 33. Ugler. Aquarel. 34. E n Lotterispiller, Bl. R iepenliausen. 35. Moder og Barn. Sepia. R uben (svensk Kobberstikker). 36. Karikatur (J. Th. Lundbye.) Kul. 37. Karikatur (Billedhugger Holbek.) Bl. J. Sandrart. 38. Sta. Cecilia. Rødkridt, Prof. Seliønlierr (i Dresden.) 39. Simeon med Christusbarnet. Bl. Ph. Y eit. 40. Den gode Hyrde. Bl. 41. En læsende Munk. Bl. 42. To Draperifigurer. 2 Blade. Bl. 43. To Do. 2 Blade. Bl. 44. Christus hos Herodes. Bl. Prof. H ax W ittm an n. (Miinchen.) 45. Englene bære Mose Lig til Graven. Bl. 46. Kvindelig Figur. Bl. 47. Minerva afvæbner Amor. Bl. 48. Adam og Eva ved Abels Lig. Bl. U navngivne frem m ed e K u n stn ere. 49. Marine i Tusch. (J. Vernets Stil.) 50. Portræt af Caspar Gevaert. Med denne fortrinlige Blyantstegning følger Pontius s Stik efter v. Dycks Portræt af C. Gevaerts. 51. Børnehoveder, tegnede med Rødkridt af en betyde lig italiensk Kunstner. Se Bagsiden.

11 Christus giver Petrus Nøglerne (Raffaels Tapeter.) Delikat Rødkridtstegning. 53. To Tegninger til en Helgenkrønike. 18 Aar li. Bl. 54. En Seng. Barokstil. Tusch. 55. Marsyas s Straf. Ofrende Kvinder. 2 Blade. Pen. 56. Bueskytter. Pen. 57. Tegning efter et antikt Relief. Sepia. 58. Børnehoveder. Sepia (Guercino?) 59. Antik Arcliitektur. 2 Blade. Bl. og Pen. 60. Charita. Sepia og Dækfarve (Caracciernes Skole?) 61. Landskab. Sepia. 62. Ornamental Tegning. Sepia. 63. To Landskabstegninger. Bl. og Pen. 64. Moder og Barn. Bl. 65. To Landskabstegninger. Pen. 66. Landskab. Ufuldendt Aquarel. 67. To Figurkompositioner. Bl. og Pen. 68. Parti fra Campagnen. Bl. 69. Moses optages af Nilen. Pen. 70. Pantheon. Sepia. 4. Landskab. Tusch. 21 H. C arm iencke. H. C onradsen. 5. Minerva. (Til Universitetets Prismedaille.) Bl. Sign. 6. Tro, Haab og Kjærlighed. Bl. Sign. J. C. D ahl. 7. En Mindesten. Bl. Sign.. D algas. 8. I en Bondegaard. Bl. Sign. H. D rachm ann. 9. I det frische Haff. Tusch. Sign. M. H. E. E ddelin. 10. Scene af Oldtidslivet. Sepia. C. D. Fritzsch. 11. En Tulipan. Tusch. D anske K unstnere. N. A bildgaard. 1. En Kvinde med Tamburin. Tusch. C. B locli. 2. Sovende Bondekone. Bl. F. C. Camradt. 3. Blomster. Dækfarve. L. Frølich. 12. Danevirke. Til Flensborg Kunstforenings Medlemsblad. Bl. (Beskadiget.) 13. Apostelfigur. (Draperistudie) Sortkridt. 14. Portræt af Prof. Rektor Listov. Pen. 15. Olger Danske i Fængslet. Pen. (Se Bagsiden.) 16. Hest. Modelfigur. 2 Blade. Bl. og Pen. 17. Frejr i Hlidskjalf og forskj. Fig. Bl. (Se Bagsiden.) 18. Portræt af en ung Italiener. Bl.

12 Tre Blade. Bl. og Pen. 20. Barnet og Nornerne. Pen. (Se Bags.) 21. Sex Blade. Pen. og Bl. 22. Sigvald Jarl lader Kong Svend veje. Pen. 23. Samme Komposition. Pen. 24. Adam og Eva. Pen. 25. Biowulfs Død. Bl. (S. B.) 26. Den døde Abel. Paa Bagsiden Adam og Eva Bl. 27. To Blade. Pen. 28. Fire Blade. Pen. og Bl. 29. E t Eventyr paa Landevejen. Pen. 30. Tre Blade Kompositioner. Bl. og Pen. 31. E n Genius. Aquarel. 32. Luen. Fire Blade til en Lampeskjærm. Aqua- reller, gjennemtrukne med Olie. 33. Johannes den Døber. Bl. P. Bags. E n falden Engel. Pen. 34. Thor. Norner. To Bl. Pen og Bl. 35. Olger Danske i Fængslet. Pen. (S. B.) 36. Drengeportræt. Bl. 37. Tre Blade. Pen. og Bl. 38. To Blade. Bl. 39. Fem Blade. Pen. og Bl. 40. Marsk Stigs Jordefærd. (Til Fabricius s Danmarks- hist.) Pen. 41. Tre Blade. Bl. og Pen. 42. En Dreng. To Blade med Æsler. Pen. og Bl. 43. Drengeportræt. Bl. 44. Christusfigur. Adam og Eva. Pen. 45. Fem smaa Blade. Pen. og Bl. 46. Hjortens Flugt. Pen. og Bl. (S. B.) Tegninger til Fabler. Pen. 48. Tre Blade. Pen. og Bl. 49. Tre Blade. Bl. 50. En Dreng. Pen. (S. B.) 51. Rolf Krakes Død. Pen. og Bl. 52. Engle. Til Altertavlen»Jesu Fristelse«. Bl. 53. Kvinde med en Kande. Pen. 54. Blade. Pen. og Bl. 55. Fantastisk Komposition. Pen. 56. Tre Blade med forskj. Figurer. Bl. og Pen. 57. Sigrid. Pen. 58. Tre Blade Komposition. Bl. 59. Loke ved Æ girs Gjæstebud. Tusch. 60. Forskjellige Figurer. Aqu. og Pen. 61. Amleth. Til Danmarkshistorien. Kalkering. Bl. 62. Nøgne Figurer. Heste. 2 Blade. Bl. og Pen. 63. Forskjellige Kompositioner. Pen. 64. Illustration til Kjæmpevise o. s. v. Pen. P. B. en Vølve. Pen. 65. Sagafigurer. Pen. (S. B.) 66. Modelfigur. Bl. og Sepia. Sign. 67. Uglspil og Æ slet o. s. v. Pen. 68. Mostlavning. Bl. 69. Fem Blade. Pen. og Bl. 70. Svafurlami og Dvergene. Pen. 71. Komposition. Bl. 72. Amor hos et ungt Par. Bl. 73. En Gjønge. Pen. 74. Eventyrkomposition. Pen. 75. Loke leger med Fenris. (?) Pen. 76. Kraftprøve. Pen. (S. B.)

13 Frieri. Pen. (S. B.) 78. Kongernes Tilbedelse (Til Døbefadet.) Pen. P. B. Amleth dræber Fenge. Bl. 79. Historisk Komposition. Pen. 80. To Blade. Pen og Bl. 81. En Drøm. Pen. P. B : Drukne Burscher. Pen. 82. Faders Pibe. (Til Læsebogen). Pen. 83. Frierscene. Pen. Jetter. Pen. 2 Blade. 84. En Ko forfølger en Hund. Pen. Sign. 85. Hoveder. Pen. Legende Børn o. s. y. Pen. 2 Blade. 86. Gamle Egil. Pen. 87. Løbende Hest. Pen. 88a. Af Tyrfings Saga. Pen (S. B.) 88b. Tegning til et Gravmæle over Pave Gregor den 16de. Tusch. W. Ger tu er. 89. Sex Blade. Bl. A. (jr. O. Gielstrup. 90. To Blade Landskab. Pen og Sortkridt. v. omuch. 91. En lille Pige med sit Strikketøj. Pen. 92. En Skovstente. Pen og Tusch. 93. Fiskeren i Baaden med sine Børn. Pen. 94. En lille Pige med et Brød. Pen. Otto H aslund. 95. E t Kar og en Savbuk. Pen. Sign, 96. En Hest paa Marken. Pen. Sign. 97. I en Bondegaard. Pen og Tusch. Ju lin s H elteseii. 98. Parti ved Vedbæk. Bl. paa Pelépapir. Bl. 25 Christian F. C. Holm. 99. Sydtydsk Bonde foran et Crucifix. Bl. Sign En Hest. E t Æsel. En Kalv. Tre Blade. Bl Hoved af en Gedebuk. Sortkridt Fire Blade med Dyr. Bl Sex Blade. Bl. (Det ene af Kiellerup) Rensdyr. Tegning til Raderingen. Bl. IV. E. S. Holm Italiensk Vaskerpige. Bl. Sign. H. G. F. Holm, 106. Udsigt fra Rundetaarn. Haandkoloreret Radering. Prof. J. A. Jerieliau Amoriner paa Delfiner. Bl. Sign Kalvehoved. Bl Bebudelsen. Bl. Sign Italiensk Bjerglandskab. Aquarel Æsel Italiensk Landskab. Pen. Sign Patroklos s Lig bringes til Achilles. Bl. Sign Æsel og Æselhoved. Pen og Bl. (S. B.) 115. Portræt af J. Th. Lundbye Bl. Sign Portræt af samme Bl Gjeder. Pen. Sign Landskab med Christi Daab. Bl.

14 E n saaret Skjoldmø. En Vølve. 2 Blade. Bl Troen. Mythologisk Komposition. 2 Blade Bl To Blade efter Gips. K ridt og Tusch Mythologisk Komposition. Pen Fem Blade Landskab. Bl Natligt Indbrud. Modelfigur. 2 Blade. Bl Italiensk Landskab. Tusch Tre Blade efter Gips E n Gedebuk. Bl Achilles slæber Hektors Lig omkring Troia. Bl. Sign E n lille Dreng. Bl. Sign Tre Blade. Bl Odysseus hos Kalypso. Bl. Sign Tre Blade Landskab. Bl BøfFelhoved. Tusch Italiensk Landskab. Tusch Tre Blade. Bl Hjortehoved. Bl. Sign Hero. E n Jæger. 2 Blade. Bl Ariadne. Bl. Sign E t Faar. Bl. Sign To Blade med Høns. Bl. Det ene Sign Tre Blade Landskab. Bl Karikaturer (Jerichau med en Dame.) Bl Kvindeligt Portræt. Bl Mandsportræt. Bl Sex Blade Landskab. Bl Mandsportræt. Dreng og Hund. 2 Blade. Bl Minerva. Bl. Sign Geder. Bl. Sign Fire Blade. Bl Hero. Bl. Sign Evangelisterne til Storeheddinge Kirke. 4 Blade. Bl E t Æsel. Bl Ni Blade med Dyr. Bl Kvindeportræt. Bl. Sign Tre Blade Landskab. Bl Daabsengel. Bl. 157 Fem Blade. Bl Kain og Abel. Satyr og Hyrdefamilie. 2 Blade. Bl Fem Blade. Bl Italienerinde med Barn. E n Mand. 2 Blade. Bl Caspare Preetzmanns Portræt. Bl To Blade. Bl. og Tusch Hakon Jarl ofrer sin Søn. Bl Idealt Kvindehoved. Bl Fire Blade. Bl. 165a. Elleve Blade. Bl To Portræthoveder. Bl. og Tusch Fire Blade. Bl Modeltegning til Adam. Fru E. Jerichau-Baum ann Italienske Børn. Bl Italiensk Sømand. Bl Portræt af J. A. Jerichau. Pen Moder med Barn. Bl Portræt af Thorald Jerichau. Bl. Sign Modelfigurer. Bl. Sign. To Drenge. Bl. Sign. 2 Blade.

15 En Moder med sine Børn. Bl Kvindeportræt (Stiftsdame Fr. Huygens). Bl Kvinder ved Brønden. Vandfarve. T. Kiellerup Kohoved. Bl. Sign Ko. Sign Køer. Ko og Hund. 2 Blade. Bl Hestehoved. Bl. Sign. Chr. S. Kiøbke Kvindelig Figur (Dekoration i Thorvaldsens Museum.) Bl. C. P. Kongslev Romantisk Scene (Lampeskjærm). Aqu. Fr. Kraft Vinterlandskab. Bl. Sign. A. C. Kølle Romersk Gadeparti. Pen Landskab. Pen. P. Krolin Portræt af en lille Pige. Bl Titel til»vaar og Høst«af P. Worm. Tusch Do. til Tyregods Historier og Sagn. Pen Do. til H. C. Andersens Dryaden. Pen Randtegning. Høns. 2 Blade. Pen Nytaarsønske. Pen. Sign To Illustrationer til Hoffrnann. 2 Blade. Pen En do. Pen. Sign. 195.»Lykke paa Reisen«. Pen. Sign En lille Pige. Aqu. Albert Kiicliler En Pige, der fodrer Høns. Bl Sovende Apostel. Bl Italienerinde. Architektur. 2 Blade. Bl Ruth og Noomi. Bl Ung Italienerinde. Bl Drengehoved. Bl Fem Blade med Figurer. Bl Fem do. do.' Bl Sex Blade. Bl To do. Bl Fem do. Bl To do. Bl To Blade med Bøfler. E t Landskab. Aqu Landskab med Ruiner. Tusch Tre Blade. Bl. og Pen Gadeparti. Tusch Ti Blade. Bl Ti do. Bl Ti do. Bl Otte do. Bl. J. Tli. IiUndbye Et Æsel Pen Dansk Landskab. Pen Faar. Pen.

16 220. Pennetegning En Ged. Civitella 45. Pen. * Italiensk Landskab. Civitella Bl Jerichau drivende i en Baad ved Assens. Med Paaskrift, Monogram og Datering: Ilom. Septbr. ø Aqu Køer. Signeret Vinderød, Juli 1835, J. T. Lundbye. Bl Refsnæs. Pen. JT' 226. Portræt af en Bondemand. 27/3 35. Bl Karl og Pige paa Malkepladsen.. Pen Ved et Bondehus. Sign. Johan Lundbye, Juli Bl En Italienerinde med en Kobberconcha. Pen Landskab. To Blade med Geder. Bl. / / 231. Mandshoved (Kunstnerens Forsøg paa at tegne sig selv, som han vilde komme til at se ud i en ældre Alder). Pen Træstudie. Pen En Ged. Frederiksborg Slot. 2 Blade. Pen Skitseblad (herpaa Udkast til»lilleregine«). Pen Skitseblad. Pen. og Bl. / / 236. Kanefart (Studie til Konkurrence-Maleriet). Sign. med Monogram, Juni Bl. / / 337. En Campagnuol til Hest. Pen (tildels tegnet af Jerichau). 238.»Huse i Tivoli, calqueret efter Læssøes Tegning. 28. Nov Rom«. Bl. 30 Signe Læssøe, f. Abraliam son. 238 b. En Fuchsia. Dækfarve. 31 Christine Løvmand En Svale med Blomster. Aqu. W. Marstrand Holbergsk Figur. Pen Scene af Napoleons Historie. Pen Tre Blade. Pen og Sepia Pennetegning. E rnst Meyer Tre Blade. Bl. Herm an la Neergaard Veraerne. Dækferne. E rik P anelsen Eget Portræt (begge Sider af Bladet) Bl. Sign. A lbert Price En gammel Kone. Aqu. Sign Malkescene. Bl. Et Føl. Aqu. Sign. 2 Blade. I. B. Schm idt To Blade. Pen og Bl. Sign. M els Skovgaard Fire Blade. Aqu. og Pen. P. C hr. Skovgaard Portræt af Prof. Høyen. Bl Portræt af Prof. Stein. Bl.

17 32 O berstinde T schcrning Dansk Landskab. Aqu. Forskj ellig e K unstnere To Blade af Friedlånder og Zweidorff. Bl. og Tusch Fire Blade af Schou, Fritsch og Gebauer. Bl. og Tusch Fire Blade af Thøming, Løfler, Winstrup. Bl Fem Blade af C. Preetzmann, Wisbye, Amberger og Rumohr. Pen og Aqu. K. Haandtegninger a f Læssøe. 1. Frederiksborg Slot. Tusch. 2. Svallerup Præstegaard og Kirke. Sign. Aqu. 3. Grantræ. Tusch. Sign. 4. Ornamenter fra Frederiksborg. 2 Bl. Sign. Aqu. 5. Egetræer. Sign. Aqu. 6. Rygaard. Sign. Aqu. 7. Lille Dyrehave ved Frederiksborg. Sign. Pen. 8. Observatoriet ved Frederiksværk. Sign. Aqu. 9. Borreby. Tusch. 10. Parti ved Helsingborg. Aqu. 11. Egetræ. Sign. Pen. 12. Skovparti. Bl. 13. Træstudie. Pen. 14. Gamle Møbler fra Yallø. To Blade. Sign. Aqu. 15. Hellerup. Tusch. 16. Sønderby Klint ved Assens. Sign. Aqu Yed Arresø. Sign. Tusch. Ff. Blyantsteg. To Blade. 18. Ornamenter fra Frederiksborg Kirke. 9 Blade. Sign. Aqu. 19. Træstudie. Sign. Pen. 20. Pedersborg Kirke ved Sorø. Sign. Aqu. 21. Ved Østrupgaard i Fyen. Sign. Aqu. 22. Vinderød Skov ved Frederiksværk. Sign. Aqu. 23. To Blade. Aqu. 24. Skovparti. Aqu. 25. Yed Frederiksgave i Fyen (Østrupgaard). Sign. Aqu. 26. Yed Frederiksgave i Fyen. Sign. Aqu. 27. Yed Frederiksgave (Østrupgaard.) Sign. Aqu. 28. Fire Blade. Bl. Pen og Sepia. 29. Fem Blade. Bl. Pen og Aqu. 30. Syv Blade. Bl. og Pen. 31. Tolv Blade Architektur (Frederiksborg). Pen og Bl. 32. Fem Blade. Bl. Pen og Aqu. 33. Parti fra Prag (Raczin). Aqu. 34. Do. Sign. Bl. 35. Do. Sign. Tusch. 36. Do. Sign. Tusch. 37. Do. (Nepoinuksbroen) Tusch. 38. Do. (Jødekirkegaarden) Sign. Tusch. 39. Murtaarn ved Nurnberg. Sign. Aqu. 40. To Blade fra Grækenland. Sepia. 41. Græsk Pergola med en Brønd. Sepia. 42. Rendebanen ved Athen. Aqu. 8

18 Syv Blade græske Kostumefigurer. Aqu. og Pen. 44. Dadelpalmer fra Athen. Sign. Aqu. 45. Kong Georgs Villa paa Korfu. Sign. Pen. 46 Interieur fra Eleusis. Aqu 47. Orangetræ paa Korfu. Pen. 48. Ornamenter fra Akropolis. 8 Blade Aqu. 49. Voxende Aloer. Korfu. Aqu. 50. Fire Blade fra Grækenland. Bl. og Pen. 51. Syv Blade græske Kostumer. Sepia. 52. Tre Blade fra Grækenland. Bl. og Pen. 53. Tre Blade fra Grækenland. Sepia. 54. Ni Blade fra Grækenland. Pen. og Sepia. 55. Fire Blade fra Grækenland. Aqu. og Bl. 56. Aspliodelosblomster. Aloe. 3 Blade fra Athen. Aqu. 57. To Blade fra Brindisi. Sepia. 58. Trappe paa Capitol. Sign. Aqu. 59. Parti i Gerano. 60. Pinier og Fontæne i Villa Borghese. Sign. Aqu. 61. Gadeparti. Bl. 62. Do. i Tivoli. Sign. Bl. 63. F ra Roma vecchia. Sign. Aqu. 64. To Blade. Pen. 65. Ruiner ved Albano. Sign. Pen. 66. Fire Blade. Aqu. og Pen. 67. Tre Blade. Aqu. 68. To Blade. Aqu. 69. Lago Maggiore. Sign. Bl. 70. To Blade, Aqu. 71. Sex Blade. Arkitektur. Bl. 72. Parti fra Byen Capri. Sign. Aqu. 73. Skulpturer i Villa Borghese. Sign. Aqu Incisa. Pen. 75. Pinier i Villa Borghese. Sign. Aqu. 76. Ved Nemi. Tusch. 77. Torv i Civitella. Sign. Tusch. 78. En Bjergby. Tusch. 79. Cypresser ved Sta. Maria degli angeli. Sign. Aqu. 80. Bygning i Villa Borghese. Aqu. 81. Paa Capri. Sign. Pen. 82. Parti af Forum. Sign. Tusch. 83. I Terni. Sign. Aqu. 84. To Blade. Aqu. 85. Parti af Campagnen. Sign. Aqu. 86. Fontæne i Villa Borghese. 87. Parti af Colosseum. Sign. Aqu. 88. Pinie. Sign. Aqu. 89. Monte Leonessa. Aqu. 90. Sojle med Kors ved Tivoli. Sign. Aqu. 91. En Bjergsø. Aqu. 92. Station paa Capri. Sign. Aqu. 93. Fontæne i Villa Albani. Sign. Aqu. 94. Parti af Campagnen. Sign. Aqu. 95. Parti af Kejserpaladserne. 96. Fra Villa Albani. Aqu. 97. Aloe, voxende i en Vase. Aqu. 98. Poussins Villa. Aqu. 99. Ponte Salare. Sign. Aqu Parti af Caracallas Bade. Sign. Aqu Udsigt fra Kejserpaladserne. Aqu Fire Blade. Bl. og Tusch, 103. Tre Blade. Bl. og Pen Tre Bl. Bl. og Pen. 3*

19 105. To Blade. Aqu Tre Blade. Aqu Fire Blade. Bl. og Pen Tre Blade. Aqu Palmer og Pinie. 2 Blade. Aqu To Blade. Bl Titusbuen. Arkitektur. 2 Blade. Pen Fem Blade. Bl. og Aqu Parti fra Campagnen. Malet med Voxfarve Klippeparti. Malet med Voxf En Yej mellem Klipper. Sepia Træstammer. Malet med Yoxf Landskab. Malet med Voxfarve En Bjergstrøm. Malet med Voxfarve. L, Raderinger a f danske Kunstnere, 1. Tre Blade. 2. Tre Blade. C. F. B artsche De la B elle, H. Bun tzen c 3. Indkjørsel til Charlottenlund. J. H. Carniiencke. 4. Grantræer. Kopier efter A. Benouville. 5. Villa i Campagnen. 6. Norsk Landskab. 7. Bjerglandskab. 8. Aaens Udløb Strand med Fiskere (2 Blade). 9. Skovsø Skov (2 Blade). 10. Klippekløft Kirke i Sachsen Altenburg. 12. Skovparti med Hjorte. 13. Kronborg. 14. Ved Tivoli Skovparti med Egetræer. Klippeparti med Trappe. (2 Blade). 16. Egeskov med en Jæger. Brænding mod en Klippekyst. (2 Blade). J. C. Dahl. 17. Skibe i rum Sø. 18. Norsk Landskab. 19. Brænding. E. C. W. Eckersberg. 20. En blind Tigger med sin Hund. 21. Tre Blade. 22. Atten Blade til Perspectivlæren. L. Frølich, 23 Dreng med Heste. 24. Hund med Hvalpe (sjeldent). 25. Commandør Frølichs Portræt (meget sjeldent), 26. To Hunde (yderst sjeldent, maaske unique.)

20 26a. En Tyr Adgangskort til et Karneval. 28. Fem Blade Illtstrationer til Theokrit. (Prøvetryk). 29.»La visite«. 30. To Blade Træsnit. 31. Tolv Do. Do. 32. Fem Do. Do. (Uglspil). 33. Sex Do. Do. 34. Sytten Do. Do. 35. Elleve Do. Do. 36. Otte Do. Do. 37. Fem Do. Do. 38. Orfeus s og Evrydikes Historie. A f denne Suite en al Kunstnerens skjønneste hvis Plader til Dels ere mindre heldig ætsede, existerer næppe mere end dette ene Exemplar. 39. Asger Rygs Vise. 40. Samme Suite. Særtryk af Billederne. 41. To Blade. Pen. paa Sten. 42. To Do. (Do.). 43. Dagmarvisen. 44. Hjortens Flugt. (Lith.). 45. Tiggerbørnene. (2 Ex.). 46. Hundens Historie. 47. Portræt af Hedermann (meget sjeldent). 48. Fire Blade til Amor og Psyche (røde Prøvetryk). 49. Illustrationer til Biblen. (Prøvetryk, fire Blade). Frofiich, Lunclbye og Skovgaard. 50. Billederne til Tusindaarsfesten. (Træsnit). 39 C. D. Oebauer. 51. Manden paa Livets Bro. 52. Heste. Pen. paa Sten. 53. To Blade. J. W. Gert ner. 54. Hundredaarig Olding. 55. Portræt af Oehlenschlæger. Fire Blade efter Thorvaldsen.. Conat. Hannen. 56. Kronborg. 57. Titel til Weyses Kjæmpeviser og Studenterforeningens Visebog. (2 Blade). 58. Roed som Jæger (2 Ex.). 59. En Kunstner (Krolin) paa Vandring. 60. To Blade Lithografi. 61. To Blade Radering. 62. Fire og tredive Blade til A. B. C. en. (Træsnit) Heinr. Hannen. 63. Rosenborg Slot. 64. Forhal ved Toledos Domkirke. O. Hanlund. 65. Drengen, der rider Øget hjem 66. Stodder ved et Bondehus. 67. Æselshoveder. 68. Bondehus. 69. Piletræer. 70. Yiolinspillereii

21 40 Chr. Holm, 71. Rensdyr. Jagthund. (2 Blade.) 72. Trommesalen. -- Landsenerer. (2 Blade Lith.) 73. Fire Blade efter Potter. 74. Pjerrot. (Lith.) Fru Ingem ann, f. la n d ix. 75. To Blade. (Lith.) 76. En Hund. 77. En gammel Sømand. T. KJ eller up. C. S. K jøbcke 78. Den autike Hund. Det Indre af en Kirke. (2 Blade.) 79. To Blade. 80. Carnevalsscene. 81. Landskab. 82. Strandvagt. 83. Grade i Ærøeskjøbing. J. K ornerup. A K raft. Fr. K raft. P. Krohn. 84. Portr. af Medailleur Krohn. 85 Portr. af Maren Krohn 86. Barnehoved. 87. E t Blad med forskj ellige Forsøg. 88. Portr. af Emil Aarestrup. 89. Cantate for Rektor Borgen. (Autograf!.) 90. Do. for P. Faber. (Autografi.) 91. Fire Blade. Pen. 92. Tante Janes Vindue. Pen. 93. Tre Blade. Pen og Lith. ' l i i o file ra O <11! V. K yhn. 94. Søstykke. Skovparti. (2 Bl.) 95. Bondehus. Erindring fra Jægerpris. (2 Bl.) 96. Joinville. Skovparti (2 Bl.) 97. Skibe under Sejl E n Jagt (2 Bl.) 98. Skovparti Landskab (2 Bl.) 99. Søstykke. E n gammel Fisker. (2 Bl.) 100. Søstykke Do (2 Bl.) 101. Frederikssund Kulien. Birketræer 1843 (3 Bl.) I P yfrit 0771, of,, <0J, }rp C. A. K ølie En Skovsø.,-hoq?4ol8 ooijw.6sj J. li. Lund Madonna med Barnet. (Pen paa Sten.) 104. Tyren Allé ved Vognserup Portræt af Bonnevie Samme Blad. J. Th. liundbye.

22 Sydspidsen af Refsnæs Italie nerinds med Barn Snip Terry Faar paa en Kjæmpehøj Vinterlandskab ved Himlingøje Lille Regine. (Yderst sjeldent Exemplar med Naale prøver) Omslag til»sakuntala« Æslet Kalvehovedet Nissen, der skjærer en Pen. (Efter Frølichs Tegning.) 119. Samme Bl. (Grl. Aftryk paa Brevpapir.) 120. Munken med Æslet (Træsnit.) 121. Hesten og Føllet. (Træsrit.) 122. Christian den 1ste og Christian den 4de. (2 Sk. Træsnit.) 123. Femten Blade Træsnit. Gamle Tryk Ti do. do. Nye Tryk. Th. Læssøe Valløe Slotsport Porten ved Rysensten Castelsbroen. Madsen Faar paa en Kjæmpehøj. Lundbyes G-rav. (2 Blade.) V. Marstrand Portræt af Weiss. Skitseblad. (2 Blade.) Ernst Meyer Forskj ellige Hoveder og Figurer En gammel Fisker Den store Finessen-Seppl Den lille Finessen-Seppl De tolv Portræthoveder. C. Xeninann Søstykke. (Pen. paa Sten.) Edv. P etersen Parti ved Stadsgraven Skov ved Vintertid Portræt af Marstrand Fire Blade. M. P etersen. A. Price Skitseblad. (Pen paa Sten.) 141. Kjøbckes Portræt Roskilde Domkirke Frederiksborg Slot. J. Roed. P.. Skovgaard Frederik den 6te paa Lit. de parade Ænder. Kjæmpehøj. (2 Bl. Træsnit.) 146. Fire Blade Portrætter.

23 To Blade Køer Tre Blade. Zillen. M. Fotografier. 1. Fotografi efter O. Muller. Entsagung. Tverfolio. 2. Do. efter Malerier. 3. Do. efter Skulpturer. 4. Sex Fotografier efter Arkitektur. 5. Otte do. efter do. 6. Otte do. efter do. 7. Otte do. efter do. 8. Otte do. efter do. 9. Ti do. efter Modeller. 10. Tolv do. efter do. 11. Otte do. efter Dyr. 12. Otte do. efter do. 13. Otte do. ( efter do. 14. Otte do. efter Planter. (Forgrunde.) 15. Otte do. efter do. 16. Syv do. efter do. KM... t oh in i r.i;n J, t i i j i

24 /// - - ' :'T. v A v '' - '.; ', Fortegnelse over Anden Afdeling af de afdøde Landskabsmaler Thorald Læssøe 8 lio tilhørende Malerier, Studier, Tegninger og Kobberstik samt en lille fortræffelig Privatsamling af Malerier, tilligemed nogle faae antike Gjenstande. en Marmorfigur og en Gruppe i Afabast.

25 Fotografisamlingen Fortegnelse over Anden Afdeling af de afdøde Landskabsmaler Thorald Læssøe 8 Bo tilhørende Malerier, Studier, Tegninger og Kobberstik samt en lille fortræffelig Privatsamling af Malerier, tilligemed nogle faae antike Gjenstande, en Marmorfigur og en Gruppe i Alabast. Kunstsagerne, at hvilke Malerier, Studier og Tegninger i Ramme ere til Eftersyn i Jliels luelsgade 6 Lordag den Ote og Son dag den 7de September Kl. 1 -Ji bortsælges sammesteds ved Auktion Mandag den 8de September og Tirsdag den 9de September begge Dage Kl. l O Form. og Kl. 5 Efterm. mod Betaling til Cand. jur. Jul. Rosenberg, Frede- riksborggade 34, 2. S. Kjøbenhavn. Trykt h o s F. E. B ot ding

26 Conditioner.. i. Alt sælges saaledes, som det ved Hammerslaget er og forefindes uden Ansvar for Inkassator, og ligger fra Tilslaget for Kjøberens Regning og Risiko. 2. DetKjøbte maa medtages strax afkjøberen, der i Auktionsomkostninger liar at erlægge 6 Øre pr Krone. 3. Betalingen erlægges contant. Vederhæftige Kjøbere kunne ved at henvende sig til Undertegnede forinden Auktionen forvente 4 Ugers rentefri Credit Mangel af prompte Betaling svares 5 pct. Rente p. a. fra Auctionsdagen til Betaling skeer. I Søgsmaalstilfælde ere Kjøberne Kjøbenhavns Toiligelsescommission og Jurisdiktion undergivne samt underkastede Bestemmelserne i Frd. 25 Januar 1828 og L. af 29 Marts a. Kjøbenhavn i August Jul. Rosenberg, Cancl. juris. Frederiksborggade 34, 2. S. Commissioner modtages af D Hrr. Boghandlere Lind, Graabrødretorv Nr. 11, og Lynge, St. Hellig- geiststræde 8. (Om Formiddagen sælges Malerier, Studier og Tegninger i Ramme.) A. Malerier og Studier. TU. Læssoe. 1. Parti ved Hørsholm. 2. Den blaae Grotte paa Capri. 3. Parti fra Horsens Fjord. 4. Dansk Landskab. 5. Fra Sabbinerbjergene. 6. Fra Villa Albani. 7. Parti ved Horsens Fjord. 8. En Herregaard. 9. Klippeparti. 10. Dansk Landsby. 11. Port ved Sorrent. 13. Marinebillede.. Bille. Ilottomley. 14. To Hunde. 15. En Hyrdedreng med sin Hjord

27 ). Ulunck. Madonna med Christusbarnet. Roma Vundet i Kunstforeningen A. W. Boesen. Italiensk Landskab. Parti ved Tiberen. Branflt. Klippeparti ved Bornholm. Carl Bøgli. Interieur af en fransk Bondegaard. C. Carlsen. Ivjøkkenscene. Carmiencke. Ved Helsingør. Optrækkende Uveir. Genrebillede. do. 23. Et Interieur, P. Cramer. J. C. Dalil. C. Eckardt. Kystparti fra Dalmatien. I Baggrunden de montenegrinske Bjerge. A. Fischer. Sjællandsk Landskab. C. Forster (Miinchen). Heste ved et Led. Arbeidsheste holde Hvil. tj. Frulilicli. 2$. Pareerne. 2(J. Hoved af en ung Mand. 30. Studiehoved af en ung Italienerinde. 32. Italienerinde. 33. Gammel Mand. 34. Freir i Hlidskjalf. 35. Studiehoved af en gammel Mand. 36. Studiehoved til Fristelsen. 37. Mandligt Studiehoved. Uopspændt. Tli. JLæssoe 37a. Vinderød ved Frederiksværk. Udført Studie. 38. Udsigt fra Villa Medici. 31). Fra Villa Poniatowski. 40. Kong Georgs Villa paa Korfu. 41. Den blaae Grotte paa Capri. 42. Parti fra Campagnen. 43. Dansk Landskab. 44. Landskab med en Regnbue. Const. Hansen. 45. Christi Fødsel. O. A. M ermansen. 46. Parti fra Castellet. 47. Blomster i et Glas. 48. Parti fra Bøllemose. 49. Blomster. 50. Bornholmsk Landskab. Ijaiiritz Holst. 51. En Fregat i stormfuldt Veir. 52. Morgenstemning ved Scarborough.

28 Elisabeth Jericliau. 53. En Tiggerpige. 6 J. %Jcricliau 54. Kunstnerens Portrait. V. Irmiu^er. 55. En Ko i en Sædemark A. liiicliler. 56. Italiensk Bonde. Studiehoved. 57. Italiensk Kvinde. 58. Josef i Fængslet. Malet Italiensk Landskab. 60. do. do A. C. Kolle. 61. Ved en Bondegaard. L. Lauritsen. 62. Parti fra Skarritssøe. 63. Solnedgang ved Skarritssøe. Tli. Læssoe. 64. Villa ved Athen. 65. Udsigt fra Villa Poniatowski. 66. Græsk Landskab. 67. Ruiner af Parthenon. 68. Udsigt over Athens Akropolis. 69. Fra Roma vecchia. 70. Ved en græsk Kjøbstad. 71. Ruiner af Sparta. W. Marstrand. 72. Brystbillede af en Italiensk Bonde. 7 W. Mel by e 73. Fra Lagunerne ved Venedig. 74. En Lodsbaad i haardt Veir under den norske Kyst. Krast Meyer. 75. Italiensk Genrebillede. 75a. De to Venner. Aq. S. Middelboe. 76. Interieur af en svensk Uondestue. I. Molir. 77. Parti af Claessens Have. C. ^eumauu. 78. Sjællandsk Kystparti. Pilo. 79. Frederik den Femte tilhest. Carl Rasmussen. 80. Kystparti ved Sorrent. F. Rolide. 81. Italiensk Landskab. 82. Geder. fan de Ryl«. (Amsterdam.) M. Rorby. 83. Brystbillede af en gammel Sømand.

29 8 I*, ikov^aard. 84. Kystlandskab nord for Helsingør med Kronborg i Baggrunden. I. S oiine. 85. En italiensk Gedehyrde. 86. Viinhøstscene. F. Soriring. 87. Tyrojerlandskab. Malet efter Naturen. Carl Thomsen. 88. En Italienerinde.. C. Wegener. 89. Kystparti fra Capri. C. van Wieglieni. 90. Faar paa Marken. 91. En Ko. W. Zillen. Bologneslsk ftnstner. 92. Christushoved Tli. JLæssoe. Parti fra Capri. Dansk Landskab. Parti ved Vodrofgaard. Bugten ved Neapel. Villa d Este. Dansk Landskab. Dansk Skovparti. Romersk Arkitektur. Parti ved Vodrofgaard Ved en Ilerregaard Dansk Landskab Ved Castel Gandolfo Jydsk Landskab En Herregaard Dansk Landskab Klippestudie I Udkanten af Rom Dansk Landskab Dansk Skovparti Templet ved Tivoli Karantaineøen ved Corfu Dansk Kjøbestad En Pergola Fra Colosseum Geder. Copi efter Lundby Parti ved Campagnen. Copi efter Benouille Ved Aniofloden. Do. do Ved Colosseum. Do. do Parti fra Tiberen. Do. do Ved Middelhavet. Do. do Italiensk Landskab. Do. do Fra Villa Borghese. Do. do Fra Villa Pamphili. Do. do Det franske Akademi i Rom. Do. do Klippevei. Do. do Fra en Villa ved Rom. Do. do Udsigt over Rom. Do. do. Ubekjendt Kunstner Portrait En Italienerinde. 9

30 Stk. uopspændte, ufuldendte Studier aflæssøe do. do. do. do do. do. do. do do. dø. do. do do. do. do. do Skizzer af J. A. Jerichau Studier af Forskjellige romerske antike Broncefigurer ægyptisk Gravfigur og et do. Halsbaand En hvilende Venus. Marmor Sabinerindernes Rov. Gruppe i Alabast. 6. Tegninger i Ramme. C. Blocli 143. En Italiener. Aq. II. Conradscn Mythologisk Coraposition Bly. Sign. Diot'ebi Italienerinde. Aq. Sign. Exner En lille Pige med Høns. Tusch Sign. I i. Frølilfcli Hermod i Baaden. Pen Nials Sønner. Aq Gunnar og Halgerda. Aq Svend Tveskjægs Løskjøbelse. Pen Adam og Eva ved Abels Lig. Pen Christus og den rige Yngling. Aq Vignet. Bly. Træsnit i Nord og Syd Jacob Erlandsen. Pen Rolf Krake. Pen Amor og Psyche. Pen Ung Italiener med sin Hund. Pen Italiensk Genrebillede. Pen Ridder og Hex par Heden. Pen Det nye Aar. Pen. 11 Const. Hansen Thor. Bly. og Tusch. O. Haslimd Ved Gudhjem Pen. Sign Folehave Skov Pen. Sign. O. A. Bier»lansen En Fuglerede. Aq. Cfir. Holm Kjæmpende Rensdyr Aq. Sign. Fru E. Jericliau Et Barn. Bly. Sign. J. A. Jericliau Moder med Barn. Bly. Sign Fru Jerichaus Portrait. Bly. Sign Kampscene, til Relief. Bly. Sign Moder med Barn. Pen. Sign Danmark, til Relief. Bly. Sign Hebe. Pen. Sign.

31 En Ged. Bly. Sign Agathons Gjæstebud, efter Carstens. Bly Polyfein, efter Samme. Aq Vasecomposition. Aq. Sign Uræsk Kriger. Do. Do. 178 Italiensk Landskab. Tusch. Sign Afsked. Bly Amor. Bly. P. Kr olm En Brønd. Pen Fra Tryggerød Pen. Sign. Em. Larsen Ved Stakkaterne. Maanøskin. Pen. J. Tli. Iiiindby. 184 En Hund og to Katte Pen. Sign En Dreng paa en Hjort. Pen Landskab. Pen En Oxe. Pen Et gammelt Øg. Pen En Kronhjort. Aq. Sign Dansk Landskab. Meget udført Tegning Ko og Kalv. Tusch Slædekjørsel. Pen En Fløjtespiller. Pen Faar. Pen Køer og Faar Aq. Sign Hund og Kat Sepia. Sign En Hest Et Kohoved Bly. Sign En Orientaler. Aq. Sign. Copi efter fransk Kunstner En løbende Hjort. Sign.: Jerichau & Lundby. Tit. Læssee Parti ved Rom. Aq Katholm. Pen En Loggia. Aq Port i Villa Borghese. Aq Udsigt over Rom. Aq Parti ved Assens. Aq Italiensk Klippeparti. Efter Benouille Parti ved Tivoli. Do. Do. 20y. Ved Aniofloden. Do. Do Caseatellerne ved Tivoli. Do. Do. W. Marstravul Don Quixote. Pen. Sign Samme Scene i et Osteri. Tusch En Borgerofficeer, Do Jacob von Thyboe. Pen Italiensk Præst og Bonde. Pen. P. Møller En kjøbenhavnsk Original. Pen. Tli, Wiss Steendysse fra Vendsyssel. Bly.. JVenmanii Prospect fra Helsingør. Bly. Sign.

32 290. En Engel. Pen. 14 Olrik. F. Sorensen En Fregat i oprørt Sø. Sepia. A nonym italiensk Kunstner, 222. En Nonnes Død. Aq. C Tegninger uden Ramme Abildgaard: Kvindelig Figur, lusch Bottomley: 2 Blade. Aq do. Pen do. do do. do Conradsen: H.: Vulkan og Minerva. Bly En Statue Frøhlich, L.: Hyldemoer. Pen Et Baghold. Pen Moder med sine Børn Hjorte i Skoven. Bly Valkyrie. Bly Barnet og Hunden Sagafigur. Pen Skjold med Bjørnen Pen. De Barmhjertiges Gjerninger. Pen. Composition til Anakreon. Pen. Kridt. Pen. Hvilende Genius. Pen. En saaret Kjæmpe. Kridt. Sagakomposition. Bly. Thyra Dannebod. Bly Frøhlich, L.: Fra Vinduet. Pen Bl. Bly do Bly do. Bly Nøgne Figurer. Bly Skizzeblad. Bly. og Pen Italiener med et Æsel Bl. Pen do. Bly do. Karrikaturer. Pen do. Bly do. Pen do. Bly do. Bly do. Bly. og Pen Bl. Bly. og Pen Bl. Bly do. Bly. og Pen do. Bly. og Pen do. Bly Gertner: Portrait af Grev Scheel. Bly Gullich, V.: Landskab Bl Haslund, O.: Heste. Bly Landskab. Pen Bl. Pen do. Landskab do Ilolm, C hr.: Bjørne og Rensdyr. Kridt Ulve, Bly Bl do Jerichau, H.: 3 Bl.

33 Jerichau, J A.: Moder med Barn. Bly Faar. Bly En Genius. Bly Genier. Bly Moderglæde. Bly Patrokles og Achilles. Bly En ung Pige. Kridt Mandsportrait. Kridt Genier. Pen Bl. Bly Bl Bl do. Landskaber do do do _ 3 do. Portraiter do Bl Bl do do do. Landskaber do do. Hoveder do. efter Gibs Jerichau, Elisab.: Frierscene. Bly Bl. Kompos. Pen do do Juel, J.: Børnehoveder. Kridt. BOS. Kratxenstein Stub: Hervør. Bly Kjellerup, T.: Kohoved. Bly Kjellerup, T.: 2 Bl og Priee: 2 Bl Krohn, P.: Broder og Søster. Aq Bl. til Iloffmann do do do.., 317. Kiichler, A.: En Italienerinde. Bly Italienske Bønder. Bly Bl do do do do BL Bl do Kalkeringer efter egne Arbeider Købke, Chr.: 2 Blade. Bly Kølle, A,: 2 Bl. Bly Lund, J. L.: 1 Pakke Modelfigurer do. Tegninger Lundby, Th.: Landskab. Pen Jerichaus Portrait Bly Skizzeblade Eget Portrait En Hund Bly Souvenir de Mosoleo Augusto Aq Lam. Pen En Hest. Tusch En Storkerede. Pen Skizzeblade til Kanefarten. Bly Et Kohoved. Bly

34 Lundbye, Th.: Portrait. Pen Hest, Føl og Hane. Tusch Et Daadyr do. 34G. Faar. Blyant Heste fra Frederiksb. Stutteri Læssøe, T h.: Parti ved Frederiksværk. Pen Villa Pamphili. Aq E t Olietræ. Bl Kirkegaard i Rom Bl. Aq Bl. Aq Ved Luzern. Aq Bl. Aq Romerske Bygninger. Pen Bl. Aq Bl. Aq Bl. Aq ' 3 Bl. Aq Bl Bl Bl. Aq Bl. Aq Bl G Bl Bl Bl. Aq Bl. Aq Bl Bl Bl. fra Grækenland Bl. do. do Bl. do. do Aquarel efter Benouille Læssøe, T h.: Aquarel efter Benouille Marstrand, W.: Blyantsstudie til En Albanerinde En Samtale. Pen Bl Bl Meyer, E. : 3 Bl Reinhardt : 3 Bl Roed, J. : Apollohoved. Bl. 384 Ruben: 4 Bl Skovgaard, P.: Portrait af Prof. Klingenberg Veit, Ph.: 5 Bl Bl Wittmann, M.: 3 Bl. Composition Bl. do Ubekjendt: Nadveren. Bly Kvindeligt Studiehoved. Kridt 392. Landskab. Pen Bl Bl Bl. Landskaber Bl Bl Landskab. Tusch Kongernes Tilbedelse. Kridt Bl. Arkitektur Bl. af forskjellige Kunstnere Bl. do. do Bl. do. do Bl. do. do En Pakke Tegninger af danske Kunstnere En do. Kalkeringer.»C i 1 o o

35 V 20 D. Kobberstik og Raderinger Benouille: 3 Bl. Raderinger do. do do. do do. do Dietrich, C.: 3 do. do Gessner: 2 do. do Raimondi: 2 do. do Maratta, C.: 3 do. do Caracci, H.: Den hellige Familie. Rad Reni, G.: 2 Bl. Raderinger Strutt, A : En Campagnol. Rad Verboeckhoven: Et Æsel. Rad Chodowiecki: Frederik II af Preussen BL Rad Overbeck: 2 Bl. Rad Manglard: 4 Bl. Rad Ruscheweyh: Rafaels Apostle. 13 BL 425. Goltzius, H.: Bebudelsen Riepenhausen: Compositioner efter Polygnot 427. Both, J.: 3 BL Rad do. do Moucheron: 2 do. do Ruysdal: 2 do. do v. Aken: 1 do. do Callot: 2 do. do Dujardin: 5 do. do Everdingen: 7 do. do Zeemann: 2 do. do Berghem: 4 do. do Waterloo: 2 do. do Waterloo: 6 BL Rad do. do lo do. do do. do Rad. B. 57. do. B Hogarth: Gudstjeneste. Rad Savery: Landskab. do Ostade: Rad. B do. B do. B do. B do. B do. B do. B do. B Rembrandt: Den lille Korsfæstelse Eunuchens Daab Manden med Haanden ved Huen Den store Korsfæstelse BL Rad Swanewelt: Ruiner. 2 BL 1ste Tryk BL Landskaber do. do do. do Schmidt, G. F.: 1 BL Rad i do. do i do. do Leyden: Mardochai og Hamann. (Beskad.) 467. Beham, H. S.: 2 Blade Penz, G. H.: 2 Blade Bl. B Durer: Træsnit. B. 128.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt

W - n. Ernst Meyer. Malerier, Studier og Skizzer V 123. i Olie. Akvareller 3782. afd. samt W - n V 123 3782. Malerier, Studier og Skizzer i Olie samt Akvareller af afd. Ernst Meyer Fortegnelse over en fra Udlandet tilsendt sjælden og fortrinlig Samling Malerier, Studier og Skizzer i O lie samt

Læs mere

Mandag den 18, og Tirsdag den 19. Februar 1889 Formiddag Kl. 11 præcis

Mandag den 18, og Tirsdag den 19. Februar 1889 Formiddag Kl. 11 præcis 2>/9/, 3831. fotografisamlingeb I afdøde Professor Niels Simonsens efterladte M alerier og S tudier samt A kvareller og Tegninger (fra Felten 1848 50, fra Algier, fra Italien og fra Sverrig) hvilke bortsælges

Læs mere

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858.

Fortegnelse. endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter. nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, 1858. Fortegnelse over endeel Former og Gipsafstøbninger af Thorvaldsens Værter samt nogle ufuldendte Marmorarbeidcr a f Thorvaldscn, hvilke Bestyrelsen af Thorvaldsens Museum lader bortsælge i Museets Forhalle

Læs mere

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig:

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: Fortegnelse over Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: liarber Tli. Petersens Dødsbo tilhørende Malerier g Particulier Halbergs Dødsbo tilhørende Kobberstik og Malerier, som "bortsælges ved Auktion

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

Fortegnelse. Hsu. Genremaler H. C. Leys. Malerier, Studier, Skitzer, Haand- tegninger etc.

Fortegnelse. Hsu. Genremaler H. C. Leys. Malerier, Studier, Skitzer, Haand- tegninger etc. Hsu Fortegnelse over Genremaler H. C. Leys efterladte Malerier, Studier, Skitzer, Haand- tegninger etc. Samlingen bortsælges ved Auction i lille Kirkestræde Nr. 1, den 24. Februar om Formiddagen Kl. 10

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

endeel Haandtegninger

endeel Haandtegninger HGVLf Fortegnelse IV over endeel Haandtegninger udførte af afdøde Professor Wilhelm Marstrand, Directeur ved Konstakademiet, R. af D., Dbrmd. og R. af Æreslegionen, som agtes bortsolgte ved offentlig Auction,

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 f ; / y f. 1 V J, 6 ' C T 'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 i HOTEL BR1STOLS ANNEX (OVER B.-T. CENTRALEN) (HJØRNET AP FREDER1KSBERGOADE

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF 30 5bo$ FORTEGNELSE OVER BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF Frk. BERTHA WEGMANN, hvilke Kunstnerinden lader sælge ved Auktion, som afholdes i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, Mandag1den 23de Februar

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion sm CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f> EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12.

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, TEGNINGER M. M. (FIN, GAMMEL DANSK KUNST), SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 7. OKTOBER

Læs mere

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 AFDØDE LANDSK Mi'- h a? RASM. El LE Haj EFTERLADTE MALERIKi UDSTILLEDE I KUNSTUDSTILLINGS- BYGNINGEN VED CH ARLOTTEN BORG 22.-21 NOVEMBER 1912 AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 KØBENHAVN F. E BORDINGS

Læs mere

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG. CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES M A N D A G DEN 23. F E B R U A R 1914, FM. KL.II'k paa CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag

Læs mere

FORTEGNELSE. Oliemalerier, Studier og Aquareller. Oliemalerier og Studier. Kjebenhavn. Trykt lios J. D. Qvist & Ivomp. (V. F. Levison.

FORTEGNELSE. Oliemalerier, Studier og Aquareller. Oliemalerier og Studier. Kjebenhavn. Trykt lios J. D. Qvist & Ivomp. (V. F. Levison. H i n FORTEGNELSE over d. Landskabsmaler Fl*. RolldøS efterladte Oliemalerier, Studier og Aquareller samt endel Oliemalerier og Studier a f andre K onstnere, som sælges ved offentlig Auktion Mandag den

Læs mere

Fotograflsamlingen. til. afdøde Maler. Niels Bredals A U C T I O N. i Kunstforeningens Locale, Araaliegade 30 UDSTILLING. paa Auctionsstedet

Fotograflsamlingen. til. afdøde Maler. Niels Bredals A U C T I O N. i Kunstforeningens Locale, Araaliegade 30 UDSTILLING. paa Auctionsstedet C Y 73 3700. --- L Fotograflsamlingen KATALOG til afdøde Maler Niels Bredals A U C T I O N i Kunstforeningens Locale, Araaliegade 30 Tirsdag d. 20. Marts 1888 Kl. 11 Form. og 5 Efterm. UDSTILLING paa Auctionsstedet

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

Fotografisamlingen ^ ' FORTEGNELSE. nogle Malerier og Studier. af danske Konstnere. samt over tamtlige af. Carl Bloch. efterladte

Fotografisamlingen ^ ' FORTEGNELSE. nogle Malerier og Studier. af danske Konstnere. samt over tamtlige af. Carl Bloch. efterladte 3691. Fotografisamlingen ^ ' FORTEGNELSE nogle Malerier og Studier af danske Konstnere samt over tamtlige af Carl Bloch efterladte Malerier, Studier og Haandtegninger, h v ilk e b. its æ lg e s ved A u

Læs mere

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN.

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN. FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF OLE PEDERSEN HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. MALERIERNE ERE UDSTILLEDE LØRDAG, SØNDAG OG MANDAG UMIDDELBART

Læs mere

1) Kunstakademiets Bibliotek ">

1) Kunstakademiets Bibliotek > 1) 1616 Kunstakademiets Bibliotek ">111111111111111 300001229803 FORTEGNELSE over de af det Kongelige Akademie f o r d e skionne K u n s t e r, s i Anledning a f Pfre$ $iøitfleit øø Prøttitttiøeit af jsøcrriø

Læs mere

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL.

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 204. RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING 1919 AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 9 6.: - v "I r ; RUDOLPH TEGNER SKULPTURER M A L E

Læs mere

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^,

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^, 3579. CATALOG OVER MACKEPRANG5 AflLERIEJ^, H V ILK E B O R T S ^E G E S VED AUKTION MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I PAA CHARLOTTENBORG. N r EFTER SY N : Fredag d. 2 0., Lørdag d. 21. og Søndag d.

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

L. CORDOSA tilhørende Malerisamling,

L. CORDOSA tilhørende Malerisamling, HtSS1 C a t a 1o g over den Hr. Grosserer L. CORDOSA tilhørende Malerisamling, der bortsælges ved offentlig Auktion Mandag d. 5. October 1903, Fra. Kl. II1!*, i Fri Udstillings Lokaler. Vesterfarimagsgade.

Læs mere

MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE,

MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE, 3662. -iiijlii ilii iliii»ulli ilii iili ijlih hiii iliih., C atalog MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE, H V ILK E BORTSÆLGF^S VED AUKTION,

Læs mere

Falkenbergs Auktioner

Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner s Fredagen den 28^ Maj 1920 KL 1 Eftm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 27. Maj Kl. 10 5. J1 nationer. T elefon

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

FORTEGNELSE MALERISAMLINGEN [VM NIVAAGAARD

FORTEGNELSE MALERISAMLINGEN [VM NIVAAGAARD FORTEGNELSE livit MALERISAMLINGEN [VM NIVAAGAARD 1904 KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTHEK, Den store Sal. (lalienske, hollandske, flamske, tyske og franske Kunstnere). 1 Claude Gellée, kakiet Claude Lorrain (1600

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 MALERIAUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER 1919 KL. 12 BORTSÆLGES

Læs mere

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj (M) Katalog over Kunstauctionen som afholdes i -3 alen Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj I. Indrammede Kobberstik og Raderinger. Louis Jensen. 1. Ved Kinderdijk i Holland. N.

Læs mere

Fortegnelse SIGT. Malerier og Tegninger. IEzcl TJLcLzriaeirlsiet Samling1. over

Fortegnelse SIGT. Malerier og Tegninger. IEzcl TJLcLzriaeirlsiet Samling1. over SIGT Fortegnelse over IEzcl TJLcLzriaeirlsiet Samling1 Malerier og Tegninger. M andagen d ote Februar

Læs mere

Fortegnelse. over. de afdøde Landskabsmaler. Th oraid L æ ssøes. Bo tilhørende. græske og romerske antike Gjenstande.

Fortegnelse. over. de afdøde Landskabsmaler. Th oraid L æ ssøes. Bo tilhørende. græske og romerske antike Gjenstande. Fortegnelse over de afdøde Landskabsmaler Th oraid L æ ssøes Bo tilhørende græske og romerske antike Gjenstande. Fortegnelse over de afdøde Landskabsmaler 1 ' ' ' ; Thorald Læssøes Bo tilhørende græske

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. bliver ved Auktion, der afholdes f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling XALIBI EFTERSYN: Onsdag den 22. Oktober Kl. 10

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7.

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7. c. ~ r L d *, g rmm- j Vf fy V * ' ^ j C / t ø y. - 7, -3-Z f, k s * * ' * v if a-'} * / $ V- JJ */l /L*~~ y. L " I «V - ----------------------" A ' ' ',~v / ) / K a t a l o g > *>J U, 1 / J ^ / I -2 &

Læs mere

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa H i n. Privat Eftersyn: Fredag d. 13. Oktober 1893 Kl. 11 3. CATALOG over MALERIER af hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, paa CHARLOTTENBORG. E ft e r sy n : Lørdag

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG. bl. a. tilhørende et Dødsbo, ONSDAG DEN 31 OKTOBER 1917 KL. I2V2 FREDERIKSBERGGADE 27, MEZZ.

EN SAMLING MALERIER KATALOG. bl. a. tilhørende et Dødsbo, ONSDAG DEN 31 OKTOBER 1917 KL. I2V2 FREDERIKSBERGGADE 27, MEZZ. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER bl. a. tilhørende et Dødsbo, som bortsælges ved Auktion ONSDAG DEN 31 OKTOBER 1917 KL. I2V2 i K U N S T S A L FREDERIKSBERGGADE 27, MEZZ. TLF. BYEN 7876 EFTERSYN Søndag

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

KATALOG til Au etionen over den Grosserer Hornemann tilhørende betydelige af

KATALOG til Au etionen over den Grosserer Hornemann tilhørende betydelige af KATALOG til Au etionen over den Grosserer Hornemann tilhørende betydelige af 90 Malerier bestaaende Samling, der indeholder udmærkede Billeder af danske Malere, saasom: Aagaard, Andersen-Lundby, Otto Baclie,

Læs mere

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER KUNSTAUKTIONEN ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, OVER UNO KUNST OG ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B*T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER SOM SÆLGES VED

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. I TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 OG FØLGENDE DAGE KL 11«/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM)

Læs mere

tforfegneffe en Samling Kunstsager, r/oo de hertil flygtede Slesvigere. 1867. som sælges til Fordeel for K j ø b enha v 11.

tforfegneffe en Samling Kunstsager, r/oo de hertil flygtede Slesvigere. 1867. som sælges til Fordeel for K j ø b enha v 11. r/oo tforfegneffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Locale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K j ø b enha v 11. Louis Kleins Bogtrykkeri.

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

Fortegnelse. Hi$5. en Samling Oliemalerier, som Marinemaler H. Drachmann paa Grund af Bortreise. i Lille Kirkestræde Nr. 1

Fortegnelse. Hi$5. en Samling Oliemalerier, som Marinemaler H. Drachmann paa Grund af Bortreise. i Lille Kirkestræde Nr. 1 Hi$5 Fortegnelse over en Samling Oliemalerier, som Marinemaler H. Drachmann paa Grund af Bortreise herfra Byen lader bortsælges ved Anction i Lille Kirkestræde Nr. 1 Tirsdagen den 2den November 1875, Form.

Læs mere

HANS FISCHER. CATA LOG

HANS FISCHER. CATA LOG HANS FISCHER. CATA LOG HZ H Privat Eftersyn: Torsdag den 27. October Kl. 11 3. C A T A L O G over anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde Landskabsmaler HANS FISCHER,

Læs mere

Falkenbergs Auktioner

Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner Fredag den 12. December 1919 KL 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der alholdes (Det ny Theater bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdng den lo. December Kl. 10-5. T\,rsd;ifc: o* n!1 December

Læs mere

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m M '/i Kunstakademiets Bibliotek 300000097555 m r 'é: i i I I I GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER FRI ADGANG 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE

Læs mere

KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16

KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16 KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16 4776 AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Mandag d. 19. Marts 1906 Fonn. Kl. 11 paa

Læs mere

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over Privat Eftersyn: Torsdag d. 8. Februar 1894 Kl. 11 3. CATALOS over t MALERIER, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 12. Febrnar 1894, Form,

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION TIRSDAG D. 20. FEBRUAR 1917 I»KUNSTSALEN«FREDERIKSBERGGADE 27, MEZZ. Udstillingen er a a ben: Fredag den 16., Lørdag den 17., Søndag den 18. og M andag den 19. Februar fra

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

Hoib. Carl Bloch FORTEGNELSE. nogle Malerier og Studier. Malerier, Studier o g Haandtegninger, af danske Konstnere

Hoib. Carl Bloch FORTEGNELSE. nogle Malerier og Studier. Malerier, Studier o g Haandtegninger, af danske Konstnere Hoib FORTEGNELSE over nogle Malerier og Studier af danske Konstnere samt over samtlige af Carl Bloch efterladte Malerier, Studier o g Haandtegninger, hvilke bortsælges ved Auction, som afholdes i Udstillingsby

Læs mere

Mandag d. 6. Marts 1905, Fm. Kl. II1 Fri Udstillings Lokaler.

Mandag d. 6. Marts 1905, Fm. Kl. II1 Fri Udstillings Lokaler. MALERNE Rud. Bisser), Sørerj Christiansen, /Vlfr. Bro e, Chr. Clauser\, C. Eckardt, Loui^ Jenser\, frue Kinch f. /Vmsinck, Johanne^ Larserj, J-(ol^. Lubber^, frii^ fjybo, Torq Petersen, Rii^-Carstenserj,

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5. Fal k enbergs Au ktioner Fredag den 30. August 1918 KL \2 % Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 UDSTILLING AF SKULPTUR - KERAMIK LITOGRAFIER RADERINGER EDITH WILLUMSEN - J. F. WILLUMSEN 22. FEBEUAR-9. MARTS 1919

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

CATALOG over. v/?y Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl Jllalerjieij oq, Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning.

CATALOG over. v/?y Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl Jllalerjieij oq, Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning. v/?y Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl. 11 3. - - - - - : r n CATALOG over Jllalerjieij oq, Studier, tilhørende Marinemaler hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den II. Februar ' 1895, Form,

Læs mere

FORTEGNELSE over. Tegninger. HdOZ. Tirsdagen (len 12 Oktober Kjøfoenhavn. af afdøde Etatsraad, Historiemaler

FORTEGNELSE over. Tegninger. HdOZ. Tirsdagen (len 12 Oktober Kjøfoenhavn. af afdøde Etatsraad, Historiemaler HdOZ FORTEGNELSE over Tegninger af afdøde Etatsraad, Historiemaler fliv- Vicedirektør ved Akademiet, R. af I). Født don 3 November 1804, død den 29 Marts 1880, som bortsælges ved offentlig Auktion, der

Læs mere

Fortegnelse over H71P

Fortegnelse over H71P H71P Fortegnelse over Genremaler Vilh. Pachts Kunstarbeider af Malerier, Studier og Skizzer, hvoriblandt Biskop Vilhelm forbyder Svend Esl ridsen Adgang fil Kirken, Billedhuggeren Bergslien, modellerende

Læs mere

CATALOG. Auktion: Mandag den 2. December 1918, Form. Kl. 12, paa Charlottenborg.

CATALOG. Auktion: Mandag den 2. December 1918, Form. Kl. 12, paa Charlottenborg. CATALOG. Auktion: Mandag den 2. December 1918, Form. Kl. 12, paa Charlottenborg. 4 Privat Eftersyn: Torsdag d. 28. November 1918, Kl. 11 4. CATALOG over EN SAMLING TEGNINGER M. M. AF ÆLDRE DANSKE KUNSTNERE

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING KATALOG Ns. 24 0 5 3. s " HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING f 7.-20. NOVEMBER HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING 7.-20. NOVEMBER DANSK KUNSTHANDEL NIKOLAJPLADS VINGAARDSTRÆDE 21 KATALOG NR. 24 De med * mærkede

Læs mere

Haandtegninger. Fortegnelse V

Haandtegninger. Fortegnelse V Fortegnelse V (sidste Afdeling) over Haandtegninger udførte af afdøde Professor Wilhelm Marstrand, Directeur ved Konstakademiet, R. af D., Dbrmd. og R. af Æreslegionen, som agtes bortsolgte ved offentlig

Læs mere

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL.

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL. KATALOG OVER KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS OPHØRS-AUKTION I KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27 ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR 1920, KL. 127 a EFTERSYN: Søndag den 18., Mandag den 19. og Tirsdag den

Læs mere

Mut MALERIER OG STUDIER SOM V. WINKEL & MAGNUSSEN FORTEGNELSE OVER. I HOTEL PHØNIX BREDGADE N r. 37 KUNSTHANDLERNE MANDAGEN D. 1. DECEMBER KL.

Mut MALERIER OG STUDIER SOM V. WINKEL & MAGNUSSEN FORTEGNELSE OVER. I HOTEL PHØNIX BREDGADE N r. 37 KUNSTHANDLERNE MANDAGEN D. 1. DECEMBER KL. FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER SOM KUNSTHANDLERNE V. WINKEL & MAGNUSSEN BORTSÆLGE VED OFFENTLIG AUKTION I HOTEL PHØNIX BREDGADE N r. 37 MANDAGEN D. 1. DECEMBER KL. 11 MALERIERNE ERE UDSTILLEDE F

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

KUNST-flUKTlON. City Auktionslokaler Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 CITY AUKTIONS-LOKALER. TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER.KL.

KUNST-flUKTlON. City Auktionslokaler Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 CITY AUKTIONS-LOKALER. TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER.KL. sm City Auktionslokaler Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). KUNST-flUKTlON * KJIO TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER.KL. l l 1^ FORMIDDAG AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN

Læs mere

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 - m - 3 p ; : ' t : - ^ '-' ' "' t V X''^> : ' L «r - - : v.. -. ' ; *- " ^ ; - -r '. - y&i : - "-4>. ' - - r -Jr» ^ -*» 1 : ' Si"X r--".:'\'-:

Læs mere

CATALOG. Auktion: Mandag den 2. December 1918, Form. Kl. 12, paa Charlottenborg....

CATALOG. Auktion: Mandag den 2. December 1918, Form. Kl. 12, paa Charlottenborg.... CATALOG. Auktion: Mandag den 2. December 1918, Form. Kl. 12, paa Charlottenborg....... Privat Eftersyn: Torsdag d. 28. November 1918, Kl. 11 4. CATALOG over EN SAMLING TEGNINGER M. M. AF ÆLDRE DANSKE KUNSTNERE

Læs mere