Lindø update. BB Steel Construction ApS. Nr. 1 / December Odense Maritime Technology A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindø update. BB Steel Construction ApS. Nr. 1 / December 2011. Odense Maritime Technology A/S"

Transkript

1 Lindø update Lindø Industripark A/S Nr. 1 / December 2011 Odense Maritime Technology A/S BB Steel Construction ApS

2 Nr. 1 / December 2011 /16 Udgiver Lindø Industripark A/S Kystvejen Munkebo Telefon /12 /14 Redaktion Charlotte Wittenberg Tryk OAB-Tryk a/s 5250 Odense SV Oplag 600 danske 400 engelske Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. Lindø Update Udkommer i juni og december. Forside Lejere i Lindø Industripark. /10 /07 Indhold Lindø Industripark er blevet grønnere /04 Korte nyheder /06 Nye lejere /07 God start for transportafdelingen /10 Lindø Industriservice ombygger Skærecentret /12 Fazer Amica kantinen /14 Sidste skib fra Lindø Skibsværft /16 Side 2 Lindø Update December 2011

3 Kære læser LINDØ UPDATE er det nye navn på Lindø Industriparks magasin, der udkommer to gange årligt. Bladet vil indeholde artikler om nuværende og nye lejere, dække interessante begivenheder samt informere om aktiviteter i industriparken. Det er en positiv nyhed, at vi netop har indgået aftale med Vestas om leje af Hal B4 og B5 samt kontorer, i alt m 2, med overtagelse pr. 1. januar 2012, hvor Vestas skal samle naceller til prototypen af den nye 7 megawatt havvind mølle. Vestas har valgt Lindø Industripark, da ingen af deres eksisterende faciliteter har plads til naceller af denne størrelse. Samtidig er vi valgt på grund af stor kran- og transportkapacitet, der findes på stedet samt direkte adgang til havnefaciliteter. I skrivende stund er vi nået op på 42 lejere i Lindø Industripark, som tilsammen har lejet ca. 40% af det store industriområde på ca. 1,1 mio. m 2. Dette viser, at vi nu er i fuld gang og har en velfungerende industripark og ikke blot taler om at etablere en. For at få sat yderligere skub i udlejningen til virksomheder inden for vindmøllebranchen håber vi på politisk vilje til at sætte gang i investeringerne i grøn energi, idet Lindø Industripark har faciliteterne til både at være produktionssted for store vindmøllekomponenter samt udskibningshavn for lokale vindmølleprojekter. En oplagt mulighed for både at tiltrække aktiviteter og fastholde arbejdspladser i Danmark ikke mindst på Fyn. Aftalerne med Smulders Group, Siemens Wind Power og nu også Vestas er et stort skridt i bestræbelserne på at få skabt et vindmølle-cluster i Lindø Industripark I forventning om at kunne tiltrække særligt store projekter til området har Odense Havn og Lindø Industripark indgået et samarbejde under navnet LINDØ om at tilbyde vores samlede faciliteter til kommende store konstruktionsopgaver inden for infrastruktur, offshore og vind. Fra årsskiftet sætter vi gang i markedsføringen af møde- og konferencecentret til eksterne kunder og forventer, at interessen vil øges betydeligt og dermed give ekstra aktivitet i industriparken. Industriparkens transportafdeling har siden opstarten i juni udført en række opgaver for såvel lejere som eksterne kunder og har allerede god dialog omkring fremtidige opgaver. Pr. 1. november har transportafdelingen overtaget alle administrative opgaver omkring industriparkens havnedrift fra Odense Havn, og Lindø Industripark er nu formelt at betragte som en selvstændig, international havn. Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår og ser frem til et spændende år Michael Nymark Hansen Divisionsdirektør December 2011 Lindø Update Side 3

4 Af Per Elnif Jakobsen, Facility Management Lindø Industripark er blevet grønnere Det er ikke kun portalkranen, der er grøn. Lindø Industripark er også blevet grønnere, fordi vi har sat energiforbruget under lup og opnået en samlet besparelse på 20%. Side 4 Lindø Update December 2011

5 Vejrkompensering (fremløbstemperaturen på fjernvarmen varieres i forhold til udetemperaturen) giver en stor besparelse og bedre komfort. Varme og ventilation i omklædningsog badeområdet blev styret af tre store anlæg sammen med en del varmekaloriferer. Disse anlæg sendte varme ind igennem alle omklædningsskabe som sikkerhed for luftskifte, der også betød, at tøjet altid var tørt, når medarbejderne stemplede ind og ud til hverdag. De tre anlæg er nu i stedet koblet sammen til et anlæg, og ved hjælp af et CTS-styret motorspjæld er det muligt at styre de tre zoner. Styringen er sat i intervaldrift af 15 minutter, der sikrer fuld varmeudnyttelse i den aktive zone, og pause i de to andre zoner. Dette giver dels en stor energibesparelse, men også en mere effektiv tørring af tøjet. Denne styring sammen med nye ventiler til kaloriferer, der sikrer, at alle kører samtidig start/stop, giver en varmebesparelse på kwh/år og en elbesparelse på kwh/år. Optimeringen havde en tilbagebetalings tid på 0,3 år. Så dette var helt klart en stor gevinst uden de store investeringer. Eksempler på nogle af de mange optime ringstiltag, der er udført siden marts 2011: montering af føler, der automatisk måler udetemperaturen og dermed regulerer fremløbstemperaturen på fjernvarmen. Dette gav en bespar else på kwh/år. Montering af sparebrusehoveder i bade rum. Dette gav en vandbesparelse på m³ samt en varmebesparelse kwh/år. udskiftning af gamle utætte rørvekslere med højeffektive gennemstrømningsvekslere. Dette gav en ener gi besparelse på kwh/år. Samlet set har vi siden marts 2011 fundet energibesparelser for mere en kwh/år. Besparelser, som vi kan være stolte over, samtidig med at det viser, at Lindø industripark tager aktiv del i og ansvar for at bringe CO 2 - udslippet ned. Men vi stopper bestemt ikke her. Lindø Industripark fortsætter arbejdet med at gennemføre endnu flere forbedringsprojekter, så vi kan blive lige så grønne som farven på vores synlige vartegn - portalkranen. Lindø Industripark har siden marts 2011 arbejdet målrettet på at realisere energibesparelser både for at reducere omkostningerne, men også fordi vi gerne vil være grønnere og gøre en aktiv indsats for at forholde os til de miljømæssige, økonomiske og sociale risici, som klimaforandringerne skaber. En stor gevinst uden investeringer De fleste energibesparelser kræver tit en relativ stor investering, før gevinsten kan indløses. Sådan var det ikke med de første projekter, vi satte i gang. Ideen var at spare på energien til ventilation i vores folkebygninger, der indeholder omklæd ning og bad. Montering af CTS-styret motorspjæld Samlet set er der siden marts 2011 December 2011 Lindø Update Side 5

6 EWEA Offshore Amsterdam 29. november - 1. december deltog Lindø Industripark for første gang med en stand på EWEA Offshore messen i Amsterdam. Lindø Industripark var placeret på den danske fællesstand, som var arrangeret i samarbejde mellem Dansk Eksportforening og brancheorganisationen Vindmølleindustrien. Standen var velbesøgt, og vi fik mange nye og interessante kontakter i løbet af dagene. besøg fra kina november modtog Lindø Industripark besøg af to kinesiske delegationer. 10. november: Kinesisk delegation fra Chongqing Municipality sammen med Michael Nymark Hansen og Susanne Willers fra Lindø Industripark. Begge delegationer var i Danmark for at søge viden om danske erhvervsforhold og havde særlig interesse i at blive orienteret om industriparkkonceptet og potentialet i markedet. Divisions direktør Michael Nymark Hansen og udlejningschef Susanne Willers stod for præsentation og rundvisning. De kinesiske gæster viste stor interesse for processen med at nedlukke det store skibsværft og etablere en industripark med fokus på offshore-virksomheder. 11. november: Kinesisk delegation fra Tai an City, Shandong Province sammen med Michael Nymark Hansen og Susanne Willers fra Lindø Industripark. Side 6 Lindø Update December 2011

7 Ved årsskiftet åbnes for fjernvarmen til Lindø Industripark Kerteminde Forsyning - Varme og Vand A/S er både ny lejer og ansvarlig for forsyningen af varme og vand til industriparkens 42 lejere. Med sommerens aftale mellem Kerteminde Forsyning og Lindø Industripark overtager Kerteminde Forsyning ansvaret for varmeforsyningen til områdets lejere. Vandforsyningen dækker de allerede i dag. Efter planen bliver der åbnet for hanen med fjernvarme fra Fynsværket til nytår, fortæller driftsleder John Kryger, Kerteminde Forsyning. John Kryger fortæller videre, at Kerteminde Forsyning har købt industriparkens eksisterende kraftvarmeværk, kedelcentral og interne ledningsnet. Olie og gas har hidtil udgjort varmekilderne, men fremover bliver det altså en væsentlig billigere varmekilde, der skal forsyne området. Ifølge John Kryger er det generelt procent billigere at opvarme f.eks. et parcelhus med fjernvarme end med olie. Graves og trækkes ledninger Som de fleste formentlig har bemærket på deres vej til og fra Lindø Industripark, har der de seneste par måneder været hektisk aktivitet langs Kystvejen, hvor der graves grøfter og lægges rør. Efter planen skulle det sidste af de i alt 139 og 16 meter lange rør være svejset sammen og dækket med en meter jord midt i december. Den 2½ km lange og nye ledning, der trækkes fra den eksisterende varmecentral på Lindø, bliver koblet på Kerteminde Forsynings hovedledning fra Fynsværket, som løber langs Munkebovejen. Opsætning af målere Inden vandet begynder at løbe i fjernvarmerørene, skal der sættes målere op i samtlige lejemål. Lejerne skal dog hverken tænke på aflæsning eller indberetning af forbrug i den forbindelse, forsikrer John Kryger og forklarer: Der bliver tale om fjernaflæsning via radiosignaler, en metode, vi har gode erfaringer med efter et forsøgsprojekt i en af Kertemindes nye bebyggelser. Driftsleder John Kryger ved ledningsnettet, der er de såkaldte twinrør, dvs. med frem- og returrør i ét og samme rør. Kerteminde Forsyning rykket ind som lejer I forbindelse med det omfattende varmeforsyningsprojekt er Kerteminde Forsyning selv rykket ind i industriparken som lejer pr. 1. november med kontor i B-bygningen, 1. sal. Det kommende arbejde, bl.a. med opsætning af målere og gennemgang af det interne ledningsnet, kræver vores tilstede værelse herude, forklarer John Kryger og tilføjer, at der er afsat to medarbejdere til opgaven. Og det er en stor opgave, idet varmeforbruget i Lindø Industripark kan sammenlignes med forbruget i Langeskov By med forbrugere. Kerteminde Forsyning, Kohaven 12 i Kerteminde har ansat 46 medarbejdere og består af selskaberne Holding A/S, Varme A/S, Vand A/S, Spildevand A/S samt Renovation A/S. Yderligere information: December 2011 Lindø Update Side 7

8 RainGates A/S har lejet sig ind i bygning B på 1. sal. RainGates A/S er et 100% ejet datterselskab af Struer Kleinsmedie A/S. Vi har valgt at placere os i Lindø Industri park, fordi det giver mulighed for at være med i en udvikling, som vi tror på i fremtiden. Vores målsætning er at være banebrydende i udvikling af produkter inden for tre sektorer: evnen til at tænke anderledes skal være med til at udvikle vores produkter: Dæksler Skydespjæld og kontraklapper Trapper og gangbroer Spildevand Energisektoren Byggeri og anlæg Du er meget velkommen til at besøge vores hjemmeside hvor du kan se, at RainGates også rådgiver i udvikling og konstruktion - fra den lille detalje til en ny maskine. De snedige påfund, de gode spørgsmål, Produktansvar varetages af Heine Plougmann. Heine Plougmann arbejder til dagligt med nye ideer, inspiration og produktudvikling. Salg og markedsføring vare tages af Erik Adam Pedersen. Erik Adam Pedersen har mere end 15 års erfaring med salg og ledelse inden for spildevands sektoren, vandenergi, offshore og agroindustrien. Kontakt Erik Adam Pedersen Tlf H.J.Hansen H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S har etableret sig med et kontor i Lindø Industripark. Det er der flere gode grunde til. Først og fremmest ønsker vi at være tæt på alle virksomhederne i Lindø Industripark, så vi hurtigt og effektivt kan tilbyde en miljørigtig løs ning på restprodukterne inden for f.eks. jern, metal, elektronikskrot. Igen nem Lindøværftets levetid har H.J. Hansen serviceret værftet med løsninger til rest produkterne i form af: rådgivning om miljø og genvinding. containere og andre beholdere til opbevaring af skrot på pladsen. Effektiv logistik ifm. bortkørsel af skrot. info om mængder, som skal oplyses til myndighederne. For enhver virksomhed er løsningen på restprodukterne yderst vigtig, selvom det ikke umiddelbart er et fokuspunkt. Med den rigtige løsning er der styr på restprodukterne og dermed øget effektivitet i hverdagen, bedre økonomi, styr på miljøet og indberetningsdata til myndighederne. Derudover har H.J. Hansen i årtier været aktiv med udskibning af jernskrot fra Lindøterminalen. Og nu puster vi liv i et gammelt produktområde - ophugning af skibe. Det første skib er hugget op på Lindø nærmere betegnet coasteren RMS Copenhagen, som på billedet ses liggende i dok 3. Kontakt H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, 5100 Odense C, tlf , Side 8 Lindø Update December 2011

9 Stena Recycling Stena Recycling A/S er en del af den svensk-ejede virksomhed Stena Metall og er i dag Danmarks største genvindingsvirksomhed med totalkoncept inden for papir, pap, plast, jern, metal og miljøfarligt affald med 28 filialer over hele landet. Vi har mange års erfaring og stor ekspertise grundet vores nationale og inter nationale tilgang inden for de forskellige områder. Afdelingen på Lindø er oprettet for at komme nærmere nye områder og kunder. Her har vi også oprettet et show room, som illustrerer de mangeartede løsninger, vi kan tilbyde vore kunder. Hos Stena Recycling tror vi på, at affald er en vigtig ressource, og at genvinding af affald får en positiv betydning i fremtiden for både samfund og miljø. Kontakt os for en uforpligtende snak om din virksomheds affald vi håndterer alt lige fra små butikker til store entreprenører og virksomheder. Så får din virksomhed også en profil med omtanke for miljøet. Læs mere på vores hjemmeside Lindø-afdeling: Stena Recycling A/S Lindø Østvej A3, Kystvejen Munkebo, tlf Hovedkontor: Stena Recycling A/S Banemarksvej 40, 2605 Brøndby, tlf OWIC OWIC ApS er en nystartet virksomhed inden for offshore vindbranchen. OWIC står for Offshore Wind Innovative Consultants og vil specielt arbejde inden for områder som projektstyring, håndteringsløsninger, innovative processer, konceptideer og lastnings-/ instal lationsmetoder for offshore vindbranchen. OWIC ApS valgte Lindø Industripark som base, dels på grund af beliggenheden, dels fordi OWIC ApS vil styrke og servicere det vindmøllemiljø, som allerede er etableret på Lindø. Indehaveren af OWIC ApS, Einar Ravneberg, har 10 års erfaring fra A2SEA. Først som projektdirektør i 7 år og de seneste 3 år som udviklingsdirektør. A2SEA er markedsleder inden for installation og transport af fundamenter og møller i det voksende offshore marked. En lidt sjov detalje er, at Einar Ravneberg selv har arbej det på Lindøværftet i 5 år, hovedsageligt med kranløft, rullende transport og specialprojekter i produktionstek nisk afdeling. OWIC ApS håber på at komme op på tre medarbejdere i løbet af 2012, og einar Ravneberg glæder sig til at komme i gang og ser også frem til at fortsætte sit samarbejde med blandt andet A2SEA under andre former. OWIC ApS er flyttet ind i Lindø Industripark den 1. december og har lejet kontor i A-bygningen. Kontakt Einar Ravneberg Tlf OWIC December 2011 Lindø Update Side 9

10 God start for transportafdelingen Industriparkens transportafdeling repræsenterer tilsammen mere end 25 års erfaring med tunge og komplicerede løfteopgaver. Side 10 Lindø Update December 2011

11 Smal Kamag (6,6 x 20,0 m / 550 tons) med 154 tons skibssektion på to portalbukke. Bemærk at skibssektionen transporteres upside-down for senere vending i portalkranen. Af Peter Blazejewicz, Transportchef Transportafdelingen er bemandet af trans portchef Peter Blazejewicz og trans port supervisor Uffe Andersen, der begge står klar for drøftelser og råd givning omkring specielle løfte- og transportopgaver. Den øvrige bemanding af kraner og transportmateriel varetages gennem en operatøraftale med Blue Water Shipping A/S. Som et led i denne aftale har Blue Water Shipping A/S ansat et antal medarbejdere med operativ er faring fra vore kraner og tunge køretøjer. Noget af det unikke ved Lindø Industripark er evnen til at håndtere meget store og tunge løfte- og transportopgaver. Transportafdelingen har da også som primært formål at servicere vore lejere med netop den type opgaver, men blandt andet i kraft af samarbej det med Blue Water Shipping A/S råder vi naturligvis også over materiel og kompetencer til løsning af mindre og mere rutineprægede opgaver. Kraner: 60 tons mobilkran. 90 tons og 100 tons havnekraner langs kajer og den store Dok III tons portalkran, der dækker store landarealer, Hal Syd, Dok III, og rækker 140 m ud over vandet nord for dokken tons portalkran Løftekapaciteten på 1000 tons er kun én af portalkranens bemærkelsesværdige egenskaber. Opbygningen med seks hovedhejs fordelt på fire katte gør ikke alene kranen i stand til at håndtere flere emner på samme tid, men betyder også at emner på op til knapt 600 tons populært sagt kan vendes i luften. Ved at anvende flere hejs pr. emne opnås også en meget præcis kontrol med byrden, hvilket især er en fordel ved sammenbygning af store konstruktioner, og ved håndtering af særligt følsomme emner. Sektionsvogne Vi råder over fire sektionsvogne, hvoraf den ene er 6,6 m bred og de resterende tre er 9,7 m brede. Lasteevnen varierer fra 450 tons til 580 tons. De brede vogne kan sammenkobles parvis, hvorved der kan opnås lasteevne på op til 1110 tons. Lasten placeres normalt på svære dragere, som så afstøttes på tværs af vognen. Dragerne er så lange, at de rager ud over vognens sider. Når la sten skal afsættes, placeres der bukke under dragernes ender ved hjælp af gaffeltruck. Der efter sænkes vognen hydrau lisk, indtil dragerne lander på bukkene, hvorefter vognen kan køres væk. Lastning foregår naturligvis i om vendt rækkefølge. For den smalle vogns vedkommende kan der anvendes sær lige portalbukke, hvilket eliminerer behovet for gaffeltruck til håndtering af løse bukke. Det rullende transportmateriel omfatter blandt andet: Gaffeltrucks med kapaciteter fra 5 tons til 34 tons. Medio 2012 øges kapaciteten med en 60 tons gaffeltruck. terminaltraktorer til håndtering af senge, rullelad ( flats ) og almindelige sættevogne. rullelad ( flats ) med 40 tons lasteevne. trailere med lasteevne op til 70 tons og ladmål op til 6 x 16 m. tunge sektionsvogne med lasteevne fra 450 tons til 1110 tons og ladmål op til 9,7 x 27,25 m. Operatøraftale med Blue Water Shipping blev underskrevet den 19. september. På billedet ses divisionsdirektør Michael Nymark Hansen, Lindø Industripark A/S og General Manager Søren Nielsen, Blue Water Shipping A/S, flankeret af medarbejdere fra henholdsvis Lindø Industripark og Blue Water Shipping. December 2011 Lindø Update Side 11

12 Af Søren Kirkebæk Madsen, Divisionschef, Lindø Industriservice Lindø Industriservice ombygger Skærecentret Den omfattende ombygning af Skærecentret er ved at være overstået. Hele ombygningen ender op med, at alle Skærecentrets aktiviteter er samlet i én hal - B1. I skrivende stund udestår flytning af en maskine fra Hal B2 til Hal B1. Vi har for at understøtte skæreaktiviterne i Hal B1 opnormeret kranbestykningen fra to til tre traverskraner hver med en løftekapacitet på 20 tons. Når projektet er fuldt implementeret, vil der i Hal B1 være seks store brændemaskiner til brænding af plader og en enkelt kopibrændemaskine til små pladeemner. De store brændemaskiner kan brænde plader op til 4 meter i bredden, og den samlede skærekapacitet vil være ca tons tårnplader til vindmøller. Vi har undervejs nedtaget to store plasmaskæremaskiner og en mindre kopibrænder for at skabe plads til tre store oxygen brændemaskiner alle med dobbelte brænderborde. Produktionsflowet i Skærecentret er vendt 180 grader, så pladerne i fremtiden ankommer som råplader igennem hovedporten, kaldet B101, og færdigskårne plader forlader hallen gennem de to porte på vestsiden af hallen. I forbindelse med omlægningen af produktionen har det været nødvendigt at flytte den manuelle bearbejdning til ny placering i hallen i umiddelbar nærhed af de to porte mod vest. Nedtagning af traverskran sker med løft ned gennem ovenlys vindue i hallen. Traverskran i Hal B2 nedtages med Odense Havn s nye store mobilkran. Brændermaskinen Sicomat får monteret skæreportal. Side 12 Lindø Update December 2011

13 Layout af det nye skærecenter i Hal B1 med 6 store skæremaskiner. December 2011 Lindø Update Side 13

14 Fazer Amica kantinen Kantinen i Lindø Industripark er et tilbud til lejerne, der både kan få en lækker og varieret frokost, samtidig med at der er mulighed for at mødes med andre lejere og styrke det sociale og faglige netværk i dejlige omgivelser Klokken er 05.30, og de første kunder står allerede klar for at købe morgenbrød i de to kantiner i industriparken. De seks medarbejdere i kantinen laver ca. 200 måltider mad om dagen, samtidig med at de sørger for opdæk ning og servering til gæstearrangementer i konferencecentret. Rundstyk ker og wienerbrød hentes hos den lokale bager i Munkebo, men hver dag bages der stadig lækre madbrød og rugbrød til frokostbuffeten samt dagens kage, og på bestilling bages tør kager samt kransekager. For at effektivisere er al madproduktion fra 1. august samlet i kantine 1. Jens Damsted er køkkenchef hos Fazer Amica i industriparken. Jens er 34 år og uddannet kok fra Hotel Nyborg Strand. Han har været ansat ved Fazer Amica i 4 år. Jens glæder sig over hver gang, der kommer nye lejere til industriparken, da det også kan betyde nye kunder til kantinen. Det er ikke nogen hemmelig hed, at det ikke i længden er rentabelt at drive kantine i industriparken, hvis der ikke er nok, der ønsker at benytte dette tilbud. Kantinen ser også frem til, at der kommer øget aktivitet til Lindø Konferencecenter, hvor de gerne sørger for specielle ønsker i forhold til arrangementer i mødelokalerne. Samtidig tilbyder kantinen mødepakker til fordelagtige priser for formiddags-, eftermiddags- eller heldags arrangementer. Information om priser samt indhold af mødepakker kan fås ved henvendelse til Jens Damsted. I forbindelse med gæstearrangementer er det også muligt at reservere gæsteafsnittet i kantinen, hvor kantinen sørger for opdækning, og gæsterne kan nyde den indbydende frokostbuffet. Fazer Food Services A/S driver personalerestauranter og kantiner i 150 virksomheder i Danmark under to brands - WIP og AMICA: amica henvender sig hovedsageligt til produktionsvirksomheder og den offentlige sektor. WIP leverer frokost til ca med arbejdere i funktionærvirksomheder. Side 14 Lindø Update December 2011

15 Sammen med medarbejderne i kantine køkkenet er det målet at lave en sund og nærende frokost buffet ud fra årstidens råvarer, samtidig med at kunderne får en oplevelse af kreativitet, kvalitet og oplevelser på buffeten Jens Damsted, Fazer Amica Vi har bedt Jens om at komme med en juleopskrift til LINDØ UPDATE, så her bringer vi opskriften på hjemmelavet rødkål: Kantinens hjemmelavede rødkål 1 stk. rødkål, ca. 2 kg 500 gr. sukker 3 dl eddike 1 dl ribsgelé 20 gr. salt 2 dl vand 1 dl rød saft Rødkålen snittes og blan des med resten af ingredienserne og koges op med låg på. Der skal røres en gang i mellem. Koges videre ved svag varme til kålen er mør ca min. Rødkålen afkøles og fyldes i sylteglas og opbevares på køl. Når det skal bruges, varmes det op i en gryde. Rødkålen kan holde sig på køl i ca. 1 måned. Medarbejderne i Fazer Amica kantinen er ved at tilberede den lune ret til dagens frokostbuffet. December 2011 Lindø Update Side 15

16 Sidste skib fra Lindø Skibsværft Mandag den 7. november 2011 blev den 3. fregat til Forsvaret navngivet på Lindøværftet af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Kronprinsessen ønskede held og lykke for skibet, og såvel værftets administrerende direktør Peter Jann Nielsen, som Chefen for Forsvarets Materiel tjeneste Per Pugholm Olsen roste arbejdet med bygningen af NIELS JUEL. Peter Jann Nielsen talte også om epoken, der snart er forbi og rettede i den forbindelse en tak til A.P. Møller - Mærsk for mange gode ordrer, til fagforeninger og offentlige myndigheder for konstruktivt samarbejde i en vanskelig tid og sidst, men ikke mindst en særlig tak til værftets medarbejdere for helt usædvanligt gåpåmod og loyalitet i den periode, hvor Lindø Skibsværft har været under afvikling. Der blev også rettet en tak til Forsvaret for det mangeårige samarbejde mellem Værft og Forsvar, hvor nytænkning har resulteret i skibe, som delegationer fra hele verden har været interesseret i at aflægge besøg. Det var en historisk og festlig dag, men også en vemodig en af slagsen, for NIELS JUEL er det absolut sidste af 250 Lindø-byggede skibe. Fregatten afsejlede fra værftet den 5. december. Lindø Industripark takker Lindø Skibsværft for et godt samarbejde og håber at se rigtig mange af værftets medarbejdere i Lindø industripark som medarbej dere ved industriparkens lejere. Emma Lærke 6 år overrakte blomster til Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary ved ankomsten til Lindøs udrustningskaj. Lindø Update December 2011

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 30. april 2013 Page 1 of 16 Indhold Takstgrupper og generelle retningslinier... 3 Kraner... 4 1000 t Portalkran... 4 100 t havnekran ( MAN-kran )... 6 100 t havnekran

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 1. marts 2015 Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold

Læs mere

Lindø Konferencecenter

Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter i Lindø Industripark ved Munkebo/Odense har de perfekte rammer til møder, kurser og konferencer op til 180 personer. Det moderne konferencecenter er placeret

Læs mere

Stena Recycling A/S. Lars Petersen CEO. Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011

Stena Recycling A/S. Lars Petersen CEO. Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011 Stena Recycling A/S Lars Petersen CEO Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011 1 En del i Stena-sfæren Genvinding og handel Færgelinjer Offshore drilling Rederi Lejligheder Finans Adactum

Læs mere

Lindø Konferencecenter

Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter i Lindø Industripark ved Munkebo/Odense har de perfekte rammer til møder, kurser og konferencer op til 180 personer. Det moderne konferencecenter er placeret

Læs mere

Effektiv Energi. Energisparerådet d. 24. sept. 2015. Mogens Michael Møller Sekretariatsleder MiljøForum Fyn. miljoforumfyn.dk

Effektiv Energi. Energisparerådet d. 24. sept. 2015. Mogens Michael Møller Sekretariatsleder MiljøForum Fyn. miljoforumfyn.dk Effektiv Energi Mogens Michael Møller Sekretariatsleder MiljøForum Fyn miljoforumfyn.dk Energisparerådet d. 24. sept. 2015 Effektiv Energi Effektiv Energi - formål Energibesparelser hos SMV-ere som ikke

Læs mere

containere løsninger til ethvert behov

containere løsninger til ethvert behov containere løsninger til ethvert behov container c61 Åben container med baglåger Til opbevaring og transport af produktionsskrot som f.eks. lockpropper, udstansninger eller restprodukter fra stansninger.

Læs mere

Landsdækkende genanvendelse

Landsdækkende genanvendelse Hvad skal der til for at få mere gods til havnene? Landsdækkende genanvendelse Det første tons stål blev produceret af jernmalm fra jorden, Det sidste tons vil blive produceret af skrot (scrap). Hvem ejer

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Disposition. Lidt om Hillerød Forsyning. Vores planer for fremtiden. Strategiske overvejelser. Spørgsmål

Disposition. Lidt om Hillerød Forsyning. Vores planer for fremtiden. Strategiske overvejelser. Spørgsmål Disposition Lidt om Hillerød Forsyning Vores planer for fremtiden Strategiske overvejelser Spørgsmål 1 Lidt om Hillerød Forsyning Egenkapital på ca. 2 mia. Omsætning på ca. 600 mio. Investeringer i 2013

Læs mere

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer LED-belysning Indendørs belysning Fleggaard Saniståls Centrallager Case Study Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer Philips' rådgivere agerede utroligt professionelt,

Læs mere

Projekt: Halmodellens energioptimeringspulje Ansøgt: 16-03-2016 (Puljecenter + Hjemmeside) Status: Vurderet - Materiale ok ID #: 80-2

Projekt: Halmodellens energioptimeringspulje Ansøgt: 16-03-2016 (Puljecenter + Hjemmeside) Status: Vurderet - Materiale ok ID #: 80-2 Ansøgt: 16-03-2016 (Puljecenter + Hjemmeside) ID #: 80-2 le@elmerdahl.dk Horne Hallen CVR-nr. 62989718 Lars El merdahl Telefon 24235980 Mobil 24235980 Udskiftning af elastiske fuger i ydervæg-elementer

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger

Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger 1. Alt i alt er jeg rigtig godt tilfreds 2. At alt bare altid fungere. 3. At de kommer når vi kalder 4. At der altid

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme TotalVarme Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme Vi gør det let for jer fordi I får en samlet løsning med kraftvarme ekspertise inden for alle områder. Erfaring

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé?

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé? Udskiftning af oliefyr Hvornår er det en god idé? 1 Indhold i oplæg Den energipolitiske virkelighed Energirenovering generelt Hvorfor energirenovering Tendenser og bevægelser Skal det kunne svare sig?

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST BUSINESS CASES GRØNNE INDKØB GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på markedet ved grønne offentlige indkøb gennem syv

Læs mere

Tak for indbydelsen! Klubudviklingsseminar 2009 Lørdag d. 10. januar 09 Nyborg Strand. Nye muligheder for etablering af domehaller i Danmark

Tak for indbydelsen! Klubudviklingsseminar 2009 Lørdag d. 10. januar 09 Nyborg Strand. Nye muligheder for etablering af domehaller i Danmark Tak for indbydelsen! Klubudviklingsseminar 2009 Lørdag d. 10. januar 09 Nyborg Strand Nye muligheder for etablering af domehaller i Danmark Disposition for indlæg Om os Lidt historie og baggrund! Løsning

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Fazer Food & Co er stolte over at drive kantinen for Socialog sundhedsskolen Esbjerg. Herunder kan du møde vores køkkenteam på skolen. På de

Læs mere

Velkommen til Årsmødet 2014

Velkommen til Årsmødet 2014 Odense Congress Center, torsdag d. 23. & fredag d. 24. oktober 2014 Velkommen til Årsmødet 2014 Bringing innovation to market & Cost reduction through innovation Safety Briefing Odense Congress Center,

Læs mere

Intelligente slotte AF KLAUS A. JENSEN / FOTO: ALEX TRAN

Intelligente slotte AF KLAUS A. JENSEN / FOTO: ALEX TRAN AF KLAUS A. JENSEN / FOTO: ALEX TRAN BEGEJSTRING: YIT og Slots- og Ejendomsstyrelsen danner makkerpar, når projekt fjernaflæsning af 102 slotte og kontorejendomme gennemføres. Her leger afdelingschef Søren

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 8. november 2016 3. november 2016 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 195.225 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Otto Busses Vej 8z 2450 København SV 101-965619-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Sensommerhilsner til jer alle sammen

Sensommerhilsner til jer alle sammen Sensommerhilsner til jer alle sammen September 2012 Hos Familier med kræftramte børn sender vi dig denne hilsen med stor tak for din støtte, som gør det muligt for os at afholde rigtig mange nyttige aktiviteter

Læs mere

KANTINE & PERSONALERESTAURANT

KANTINE & PERSONALERESTAURANT KANTINE & PERSONALERESTAURANT SUBSTANS startede oprindelig med at drive kantinen på Nordisk Ministerråd. Det gjorde vi i nogle år, før vi så valgte at starte et nyt køkken op med vores frokosttilbud. I

Læs mere

-rettidig ekspertise...

-rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise -rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise beskæftiger sig med del- og totalentrepriser inden for renovering og nyanlæg af rørsystemer og ledningsarbejde i fjernvarmebranchen.

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Memis har en bagerbutik 6. maj, 2013 af Maybritt 00:03 00:07

Memis har en bagerbutik 6. maj, 2013 af Maybritt 00:03 00:07 Memis har en bagerbutik 6. maj, 2013 af Maybritt 00:03 00:07 Det er Memis. Han står i døren til sin bagerbutik. 00: Bagerbutikken hedder Hjørnebageriet, fordi den ligger på et hjørne. Butikken ligger i

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Energilandsby en del af fremtidens landsby

Energilandsby en del af fremtidens landsby Energilandsby en del af fremtidens landsby Lyø sætter fokus på energien 13:00 Velkomst v. Rasmus Andersen 13:05 Fremtidens landsby v. Jens Peter Jacobsen 13:15 Energi og Klima i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf Fax

Nyhedsbrev. Marts glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf Fax Nyhedsbrev Marts 2016 Nyhedsbrev Marts 2016 Side 2 Nyhedsbrev Foråret er over os og de lyse morgener titter frem dejligt det ikke er mørk nat når de første møder ind på glasværket. Der er optimisme og

Læs mere

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B Bilag A Beregningsgrundlag 10.12.2001 / LHC Tallene i evalueringsrapportens tabeller bygger på nedenstående. Alle tal er beregnet udfra enten målinger eller estimater opgive af rådgivere og/eller bygherre.

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

Bestyrelsens beretning for

Bestyrelsens beretning for Bestyrelsens beretning for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Generalforsamling onsdag den 29. juni 2016. Velkommen til varmeværkets generalforsamling. Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 56 ens 20ende

Læs mere

Forretningsplan. for Maritime Network Frederikshavn

Forretningsplan. for Maritime Network Frederikshavn Forretningsplan for Maritime Network Frederikshavn 2015 1 I januar 2013 godkendte bestyrelsen i Maritime Network Frederikshavn (MNF) en ny og ambitiøs forretningsplan gældende frem mod 2015. Strategiprocessen

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Totaloverdækning giver tørvejr og øget effektivitet på byggepladsen I mange af vores byggesager har der været god økonomi i at indkalkulere Sitecover Robert Mayer

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 STATUS PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 KÆRE DELTAGER I MADAM SKRALD FORSØGSORDNINGEN I slutningen af 2011 meldte grundejerforeningen Køllegaard sig ind i forsøgsordningen, sammen med borgmester

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND BUSINESS 1 CASE SPILDEVANDSANLÆG SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND GRØNNE INDKØB Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation Karup

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Torsdag, den 21. august 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Torsdag, den 21. august 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl Mødested: Administrationen 17 Fraværende: Jan Reimer Christiansen Dagsorden 21.0 Meddelelser fra formanden Intet 22.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 22.1 Referat NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S 17. juni 2014./. Referat

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Den 27. januar 2016 afholdes informationsmøde i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA i Hørning Forsamlingshus

Læs mere

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center REPORT Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center Prepared Kim Lindberg (KIMLI), 19 juni 2015 Checked Accepted Approved Doc. no. Ver. no. 1 Case no. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 19 juni 2015

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere