Lindø update. BB Steel Construction ApS. Nr. 1 / December Odense Maritime Technology A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindø update. BB Steel Construction ApS. Nr. 1 / December 2011. Odense Maritime Technology A/S"

Transkript

1 Lindø update Lindø Industripark A/S Nr. 1 / December 2011 Odense Maritime Technology A/S BB Steel Construction ApS

2 Nr. 1 / December 2011 /16 Udgiver Lindø Industripark A/S Kystvejen Munkebo Telefon /12 /14 Redaktion Charlotte Wittenberg Tryk OAB-Tryk a/s 5250 Odense SV Oplag 600 danske 400 engelske Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. Lindø Update Udkommer i juni og december. Forside Lejere i Lindø Industripark. /10 /07 Indhold Lindø Industripark er blevet grønnere /04 Korte nyheder /06 Nye lejere /07 God start for transportafdelingen /10 Lindø Industriservice ombygger Skærecentret /12 Fazer Amica kantinen /14 Sidste skib fra Lindø Skibsværft /16 Side 2 Lindø Update December 2011

3 Kære læser LINDØ UPDATE er det nye navn på Lindø Industriparks magasin, der udkommer to gange årligt. Bladet vil indeholde artikler om nuværende og nye lejere, dække interessante begivenheder samt informere om aktiviteter i industriparken. Det er en positiv nyhed, at vi netop har indgået aftale med Vestas om leje af Hal B4 og B5 samt kontorer, i alt m 2, med overtagelse pr. 1. januar 2012, hvor Vestas skal samle naceller til prototypen af den nye 7 megawatt havvind mølle. Vestas har valgt Lindø Industripark, da ingen af deres eksisterende faciliteter har plads til naceller af denne størrelse. Samtidig er vi valgt på grund af stor kran- og transportkapacitet, der findes på stedet samt direkte adgang til havnefaciliteter. I skrivende stund er vi nået op på 42 lejere i Lindø Industripark, som tilsammen har lejet ca. 40% af det store industriområde på ca. 1,1 mio. m 2. Dette viser, at vi nu er i fuld gang og har en velfungerende industripark og ikke blot taler om at etablere en. For at få sat yderligere skub i udlejningen til virksomheder inden for vindmøllebranchen håber vi på politisk vilje til at sætte gang i investeringerne i grøn energi, idet Lindø Industripark har faciliteterne til både at være produktionssted for store vindmøllekomponenter samt udskibningshavn for lokale vindmølleprojekter. En oplagt mulighed for både at tiltrække aktiviteter og fastholde arbejdspladser i Danmark ikke mindst på Fyn. Aftalerne med Smulders Group, Siemens Wind Power og nu også Vestas er et stort skridt i bestræbelserne på at få skabt et vindmølle-cluster i Lindø Industripark I forventning om at kunne tiltrække særligt store projekter til området har Odense Havn og Lindø Industripark indgået et samarbejde under navnet LINDØ om at tilbyde vores samlede faciliteter til kommende store konstruktionsopgaver inden for infrastruktur, offshore og vind. Fra årsskiftet sætter vi gang i markedsføringen af møde- og konferencecentret til eksterne kunder og forventer, at interessen vil øges betydeligt og dermed give ekstra aktivitet i industriparken. Industriparkens transportafdeling har siden opstarten i juni udført en række opgaver for såvel lejere som eksterne kunder og har allerede god dialog omkring fremtidige opgaver. Pr. 1. november har transportafdelingen overtaget alle administrative opgaver omkring industriparkens havnedrift fra Odense Havn, og Lindø Industripark er nu formelt at betragte som en selvstændig, international havn. Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår og ser frem til et spændende år Michael Nymark Hansen Divisionsdirektør December 2011 Lindø Update Side 3

4 Af Per Elnif Jakobsen, Facility Management Lindø Industripark er blevet grønnere Det er ikke kun portalkranen, der er grøn. Lindø Industripark er også blevet grønnere, fordi vi har sat energiforbruget under lup og opnået en samlet besparelse på 20%. Side 4 Lindø Update December 2011

5 Vejrkompensering (fremløbstemperaturen på fjernvarmen varieres i forhold til udetemperaturen) giver en stor besparelse og bedre komfort. Varme og ventilation i omklædningsog badeområdet blev styret af tre store anlæg sammen med en del varmekaloriferer. Disse anlæg sendte varme ind igennem alle omklædningsskabe som sikkerhed for luftskifte, der også betød, at tøjet altid var tørt, når medarbejderne stemplede ind og ud til hverdag. De tre anlæg er nu i stedet koblet sammen til et anlæg, og ved hjælp af et CTS-styret motorspjæld er det muligt at styre de tre zoner. Styringen er sat i intervaldrift af 15 minutter, der sikrer fuld varmeudnyttelse i den aktive zone, og pause i de to andre zoner. Dette giver dels en stor energibesparelse, men også en mere effektiv tørring af tøjet. Denne styring sammen med nye ventiler til kaloriferer, der sikrer, at alle kører samtidig start/stop, giver en varmebesparelse på kwh/år og en elbesparelse på kwh/år. Optimeringen havde en tilbagebetalings tid på 0,3 år. Så dette var helt klart en stor gevinst uden de store investeringer. Eksempler på nogle af de mange optime ringstiltag, der er udført siden marts 2011: montering af føler, der automatisk måler udetemperaturen og dermed regulerer fremløbstemperaturen på fjernvarmen. Dette gav en bespar else på kwh/år. Montering af sparebrusehoveder i bade rum. Dette gav en vandbesparelse på m³ samt en varmebesparelse kwh/år. udskiftning af gamle utætte rørvekslere med højeffektive gennemstrømningsvekslere. Dette gav en ener gi besparelse på kwh/år. Samlet set har vi siden marts 2011 fundet energibesparelser for mere en kwh/år. Besparelser, som vi kan være stolte over, samtidig med at det viser, at Lindø industripark tager aktiv del i og ansvar for at bringe CO 2 - udslippet ned. Men vi stopper bestemt ikke her. Lindø Industripark fortsætter arbejdet med at gennemføre endnu flere forbedringsprojekter, så vi kan blive lige så grønne som farven på vores synlige vartegn - portalkranen. Lindø Industripark har siden marts 2011 arbejdet målrettet på at realisere energibesparelser både for at reducere omkostningerne, men også fordi vi gerne vil være grønnere og gøre en aktiv indsats for at forholde os til de miljømæssige, økonomiske og sociale risici, som klimaforandringerne skaber. En stor gevinst uden investeringer De fleste energibesparelser kræver tit en relativ stor investering, før gevinsten kan indløses. Sådan var det ikke med de første projekter, vi satte i gang. Ideen var at spare på energien til ventilation i vores folkebygninger, der indeholder omklæd ning og bad. Montering af CTS-styret motorspjæld Samlet set er der siden marts 2011 December 2011 Lindø Update Side 5

6 EWEA Offshore Amsterdam 29. november - 1. december deltog Lindø Industripark for første gang med en stand på EWEA Offshore messen i Amsterdam. Lindø Industripark var placeret på den danske fællesstand, som var arrangeret i samarbejde mellem Dansk Eksportforening og brancheorganisationen Vindmølleindustrien. Standen var velbesøgt, og vi fik mange nye og interessante kontakter i løbet af dagene. besøg fra kina november modtog Lindø Industripark besøg af to kinesiske delegationer. 10. november: Kinesisk delegation fra Chongqing Municipality sammen med Michael Nymark Hansen og Susanne Willers fra Lindø Industripark. Begge delegationer var i Danmark for at søge viden om danske erhvervsforhold og havde særlig interesse i at blive orienteret om industriparkkonceptet og potentialet i markedet. Divisions direktør Michael Nymark Hansen og udlejningschef Susanne Willers stod for præsentation og rundvisning. De kinesiske gæster viste stor interesse for processen med at nedlukke det store skibsværft og etablere en industripark med fokus på offshore-virksomheder. 11. november: Kinesisk delegation fra Tai an City, Shandong Province sammen med Michael Nymark Hansen og Susanne Willers fra Lindø Industripark. Side 6 Lindø Update December 2011

7 Ved årsskiftet åbnes for fjernvarmen til Lindø Industripark Kerteminde Forsyning - Varme og Vand A/S er både ny lejer og ansvarlig for forsyningen af varme og vand til industriparkens 42 lejere. Med sommerens aftale mellem Kerteminde Forsyning og Lindø Industripark overtager Kerteminde Forsyning ansvaret for varmeforsyningen til områdets lejere. Vandforsyningen dækker de allerede i dag. Efter planen bliver der åbnet for hanen med fjernvarme fra Fynsværket til nytår, fortæller driftsleder John Kryger, Kerteminde Forsyning. John Kryger fortæller videre, at Kerteminde Forsyning har købt industriparkens eksisterende kraftvarmeværk, kedelcentral og interne ledningsnet. Olie og gas har hidtil udgjort varmekilderne, men fremover bliver det altså en væsentlig billigere varmekilde, der skal forsyne området. Ifølge John Kryger er det generelt procent billigere at opvarme f.eks. et parcelhus med fjernvarme end med olie. Graves og trækkes ledninger Som de fleste formentlig har bemærket på deres vej til og fra Lindø Industripark, har der de seneste par måneder været hektisk aktivitet langs Kystvejen, hvor der graves grøfter og lægges rør. Efter planen skulle det sidste af de i alt 139 og 16 meter lange rør være svejset sammen og dækket med en meter jord midt i december. Den 2½ km lange og nye ledning, der trækkes fra den eksisterende varmecentral på Lindø, bliver koblet på Kerteminde Forsynings hovedledning fra Fynsværket, som løber langs Munkebovejen. Opsætning af målere Inden vandet begynder at løbe i fjernvarmerørene, skal der sættes målere op i samtlige lejemål. Lejerne skal dog hverken tænke på aflæsning eller indberetning af forbrug i den forbindelse, forsikrer John Kryger og forklarer: Der bliver tale om fjernaflæsning via radiosignaler, en metode, vi har gode erfaringer med efter et forsøgsprojekt i en af Kertemindes nye bebyggelser. Driftsleder John Kryger ved ledningsnettet, der er de såkaldte twinrør, dvs. med frem- og returrør i ét og samme rør. Kerteminde Forsyning rykket ind som lejer I forbindelse med det omfattende varmeforsyningsprojekt er Kerteminde Forsyning selv rykket ind i industriparken som lejer pr. 1. november med kontor i B-bygningen, 1. sal. Det kommende arbejde, bl.a. med opsætning af målere og gennemgang af det interne ledningsnet, kræver vores tilstede værelse herude, forklarer John Kryger og tilføjer, at der er afsat to medarbejdere til opgaven. Og det er en stor opgave, idet varmeforbruget i Lindø Industripark kan sammenlignes med forbruget i Langeskov By med forbrugere. Kerteminde Forsyning, Kohaven 12 i Kerteminde har ansat 46 medarbejdere og består af selskaberne Holding A/S, Varme A/S, Vand A/S, Spildevand A/S samt Renovation A/S. Yderligere information: December 2011 Lindø Update Side 7

8 RainGates A/S har lejet sig ind i bygning B på 1. sal. RainGates A/S er et 100% ejet datterselskab af Struer Kleinsmedie A/S. Vi har valgt at placere os i Lindø Industri park, fordi det giver mulighed for at være med i en udvikling, som vi tror på i fremtiden. Vores målsætning er at være banebrydende i udvikling af produkter inden for tre sektorer: evnen til at tænke anderledes skal være med til at udvikle vores produkter: Dæksler Skydespjæld og kontraklapper Trapper og gangbroer Spildevand Energisektoren Byggeri og anlæg Du er meget velkommen til at besøge vores hjemmeside hvor du kan se, at RainGates også rådgiver i udvikling og konstruktion - fra den lille detalje til en ny maskine. De snedige påfund, de gode spørgsmål, Produktansvar varetages af Heine Plougmann. Heine Plougmann arbejder til dagligt med nye ideer, inspiration og produktudvikling. Salg og markedsføring vare tages af Erik Adam Pedersen. Erik Adam Pedersen har mere end 15 års erfaring med salg og ledelse inden for spildevands sektoren, vandenergi, offshore og agroindustrien. Kontakt Erik Adam Pedersen Tlf H.J.Hansen H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S har etableret sig med et kontor i Lindø Industripark. Det er der flere gode grunde til. Først og fremmest ønsker vi at være tæt på alle virksomhederne i Lindø Industripark, så vi hurtigt og effektivt kan tilbyde en miljørigtig løs ning på restprodukterne inden for f.eks. jern, metal, elektronikskrot. Igen nem Lindøværftets levetid har H.J. Hansen serviceret værftet med løsninger til rest produkterne i form af: rådgivning om miljø og genvinding. containere og andre beholdere til opbevaring af skrot på pladsen. Effektiv logistik ifm. bortkørsel af skrot. info om mængder, som skal oplyses til myndighederne. For enhver virksomhed er løsningen på restprodukterne yderst vigtig, selvom det ikke umiddelbart er et fokuspunkt. Med den rigtige løsning er der styr på restprodukterne og dermed øget effektivitet i hverdagen, bedre økonomi, styr på miljøet og indberetningsdata til myndighederne. Derudover har H.J. Hansen i årtier været aktiv med udskibning af jernskrot fra Lindøterminalen. Og nu puster vi liv i et gammelt produktområde - ophugning af skibe. Det første skib er hugget op på Lindø nærmere betegnet coasteren RMS Copenhagen, som på billedet ses liggende i dok 3. Kontakt H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, 5100 Odense C, tlf , Side 8 Lindø Update December 2011

9 Stena Recycling Stena Recycling A/S er en del af den svensk-ejede virksomhed Stena Metall og er i dag Danmarks største genvindingsvirksomhed med totalkoncept inden for papir, pap, plast, jern, metal og miljøfarligt affald med 28 filialer over hele landet. Vi har mange års erfaring og stor ekspertise grundet vores nationale og inter nationale tilgang inden for de forskellige områder. Afdelingen på Lindø er oprettet for at komme nærmere nye områder og kunder. Her har vi også oprettet et show room, som illustrerer de mangeartede løsninger, vi kan tilbyde vore kunder. Hos Stena Recycling tror vi på, at affald er en vigtig ressource, og at genvinding af affald får en positiv betydning i fremtiden for både samfund og miljø. Kontakt os for en uforpligtende snak om din virksomheds affald vi håndterer alt lige fra små butikker til store entreprenører og virksomheder. Så får din virksomhed også en profil med omtanke for miljøet. Læs mere på vores hjemmeside Lindø-afdeling: Stena Recycling A/S Lindø Østvej A3, Kystvejen Munkebo, tlf Hovedkontor: Stena Recycling A/S Banemarksvej 40, 2605 Brøndby, tlf OWIC OWIC ApS er en nystartet virksomhed inden for offshore vindbranchen. OWIC står for Offshore Wind Innovative Consultants og vil specielt arbejde inden for områder som projektstyring, håndteringsløsninger, innovative processer, konceptideer og lastnings-/ instal lationsmetoder for offshore vindbranchen. OWIC ApS valgte Lindø Industripark som base, dels på grund af beliggenheden, dels fordi OWIC ApS vil styrke og servicere det vindmøllemiljø, som allerede er etableret på Lindø. Indehaveren af OWIC ApS, Einar Ravneberg, har 10 års erfaring fra A2SEA. Først som projektdirektør i 7 år og de seneste 3 år som udviklingsdirektør. A2SEA er markedsleder inden for installation og transport af fundamenter og møller i det voksende offshore marked. En lidt sjov detalje er, at Einar Ravneberg selv har arbej det på Lindøværftet i 5 år, hovedsageligt med kranløft, rullende transport og specialprojekter i produktionstek nisk afdeling. OWIC ApS håber på at komme op på tre medarbejdere i løbet af 2012, og einar Ravneberg glæder sig til at komme i gang og ser også frem til at fortsætte sit samarbejde med blandt andet A2SEA under andre former. OWIC ApS er flyttet ind i Lindø Industripark den 1. december og har lejet kontor i A-bygningen. Kontakt Einar Ravneberg Tlf OWIC December 2011 Lindø Update Side 9

10 God start for transportafdelingen Industriparkens transportafdeling repræsenterer tilsammen mere end 25 års erfaring med tunge og komplicerede løfteopgaver. Side 10 Lindø Update December 2011

11 Smal Kamag (6,6 x 20,0 m / 550 tons) med 154 tons skibssektion på to portalbukke. Bemærk at skibssektionen transporteres upside-down for senere vending i portalkranen. Af Peter Blazejewicz, Transportchef Transportafdelingen er bemandet af trans portchef Peter Blazejewicz og trans port supervisor Uffe Andersen, der begge står klar for drøftelser og råd givning omkring specielle løfte- og transportopgaver. Den øvrige bemanding af kraner og transportmateriel varetages gennem en operatøraftale med Blue Water Shipping A/S. Som et led i denne aftale har Blue Water Shipping A/S ansat et antal medarbejdere med operativ er faring fra vore kraner og tunge køretøjer. Noget af det unikke ved Lindø Industripark er evnen til at håndtere meget store og tunge løfte- og transportopgaver. Transportafdelingen har da også som primært formål at servicere vore lejere med netop den type opgaver, men blandt andet i kraft af samarbej det med Blue Water Shipping A/S råder vi naturligvis også over materiel og kompetencer til løsning af mindre og mere rutineprægede opgaver. Kraner: 60 tons mobilkran. 90 tons og 100 tons havnekraner langs kajer og den store Dok III tons portalkran, der dækker store landarealer, Hal Syd, Dok III, og rækker 140 m ud over vandet nord for dokken tons portalkran Løftekapaciteten på 1000 tons er kun én af portalkranens bemærkelsesværdige egenskaber. Opbygningen med seks hovedhejs fordelt på fire katte gør ikke alene kranen i stand til at håndtere flere emner på samme tid, men betyder også at emner på op til knapt 600 tons populært sagt kan vendes i luften. Ved at anvende flere hejs pr. emne opnås også en meget præcis kontrol med byrden, hvilket især er en fordel ved sammenbygning af store konstruktioner, og ved håndtering af særligt følsomme emner. Sektionsvogne Vi råder over fire sektionsvogne, hvoraf den ene er 6,6 m bred og de resterende tre er 9,7 m brede. Lasteevnen varierer fra 450 tons til 580 tons. De brede vogne kan sammenkobles parvis, hvorved der kan opnås lasteevne på op til 1110 tons. Lasten placeres normalt på svære dragere, som så afstøttes på tværs af vognen. Dragerne er så lange, at de rager ud over vognens sider. Når la sten skal afsættes, placeres der bukke under dragernes ender ved hjælp af gaffeltruck. Der efter sænkes vognen hydrau lisk, indtil dragerne lander på bukkene, hvorefter vognen kan køres væk. Lastning foregår naturligvis i om vendt rækkefølge. For den smalle vogns vedkommende kan der anvendes sær lige portalbukke, hvilket eliminerer behovet for gaffeltruck til håndtering af løse bukke. Det rullende transportmateriel omfatter blandt andet: Gaffeltrucks med kapaciteter fra 5 tons til 34 tons. Medio 2012 øges kapaciteten med en 60 tons gaffeltruck. terminaltraktorer til håndtering af senge, rullelad ( flats ) og almindelige sættevogne. rullelad ( flats ) med 40 tons lasteevne. trailere med lasteevne op til 70 tons og ladmål op til 6 x 16 m. tunge sektionsvogne med lasteevne fra 450 tons til 1110 tons og ladmål op til 9,7 x 27,25 m. Operatøraftale med Blue Water Shipping blev underskrevet den 19. september. På billedet ses divisionsdirektør Michael Nymark Hansen, Lindø Industripark A/S og General Manager Søren Nielsen, Blue Water Shipping A/S, flankeret af medarbejdere fra henholdsvis Lindø Industripark og Blue Water Shipping. December 2011 Lindø Update Side 11

12 Af Søren Kirkebæk Madsen, Divisionschef, Lindø Industriservice Lindø Industriservice ombygger Skærecentret Den omfattende ombygning af Skærecentret er ved at være overstået. Hele ombygningen ender op med, at alle Skærecentrets aktiviteter er samlet i én hal - B1. I skrivende stund udestår flytning af en maskine fra Hal B2 til Hal B1. Vi har for at understøtte skæreaktiviterne i Hal B1 opnormeret kranbestykningen fra to til tre traverskraner hver med en løftekapacitet på 20 tons. Når projektet er fuldt implementeret, vil der i Hal B1 være seks store brændemaskiner til brænding af plader og en enkelt kopibrændemaskine til små pladeemner. De store brændemaskiner kan brænde plader op til 4 meter i bredden, og den samlede skærekapacitet vil være ca tons tårnplader til vindmøller. Vi har undervejs nedtaget to store plasmaskæremaskiner og en mindre kopibrænder for at skabe plads til tre store oxygen brændemaskiner alle med dobbelte brænderborde. Produktionsflowet i Skærecentret er vendt 180 grader, så pladerne i fremtiden ankommer som råplader igennem hovedporten, kaldet B101, og færdigskårne plader forlader hallen gennem de to porte på vestsiden af hallen. I forbindelse med omlægningen af produktionen har det været nødvendigt at flytte den manuelle bearbejdning til ny placering i hallen i umiddelbar nærhed af de to porte mod vest. Nedtagning af traverskran sker med løft ned gennem ovenlys vindue i hallen. Traverskran i Hal B2 nedtages med Odense Havn s nye store mobilkran. Brændermaskinen Sicomat får monteret skæreportal. Side 12 Lindø Update December 2011

13 Layout af det nye skærecenter i Hal B1 med 6 store skæremaskiner. December 2011 Lindø Update Side 13

14 Fazer Amica kantinen Kantinen i Lindø Industripark er et tilbud til lejerne, der både kan få en lækker og varieret frokost, samtidig med at der er mulighed for at mødes med andre lejere og styrke det sociale og faglige netværk i dejlige omgivelser Klokken er 05.30, og de første kunder står allerede klar for at købe morgenbrød i de to kantiner i industriparken. De seks medarbejdere i kantinen laver ca. 200 måltider mad om dagen, samtidig med at de sørger for opdæk ning og servering til gæstearrangementer i konferencecentret. Rundstyk ker og wienerbrød hentes hos den lokale bager i Munkebo, men hver dag bages der stadig lækre madbrød og rugbrød til frokostbuffeten samt dagens kage, og på bestilling bages tør kager samt kransekager. For at effektivisere er al madproduktion fra 1. august samlet i kantine 1. Jens Damsted er køkkenchef hos Fazer Amica i industriparken. Jens er 34 år og uddannet kok fra Hotel Nyborg Strand. Han har været ansat ved Fazer Amica i 4 år. Jens glæder sig over hver gang, der kommer nye lejere til industriparken, da det også kan betyde nye kunder til kantinen. Det er ikke nogen hemmelig hed, at det ikke i længden er rentabelt at drive kantine i industriparken, hvis der ikke er nok, der ønsker at benytte dette tilbud. Kantinen ser også frem til, at der kommer øget aktivitet til Lindø Konferencecenter, hvor de gerne sørger for specielle ønsker i forhold til arrangementer i mødelokalerne. Samtidig tilbyder kantinen mødepakker til fordelagtige priser for formiddags-, eftermiddags- eller heldags arrangementer. Information om priser samt indhold af mødepakker kan fås ved henvendelse til Jens Damsted. I forbindelse med gæstearrangementer er det også muligt at reservere gæsteafsnittet i kantinen, hvor kantinen sørger for opdækning, og gæsterne kan nyde den indbydende frokostbuffet. Fazer Food Services A/S driver personalerestauranter og kantiner i 150 virksomheder i Danmark under to brands - WIP og AMICA: amica henvender sig hovedsageligt til produktionsvirksomheder og den offentlige sektor. WIP leverer frokost til ca med arbejdere i funktionærvirksomheder. Side 14 Lindø Update December 2011

15 Sammen med medarbejderne i kantine køkkenet er det målet at lave en sund og nærende frokost buffet ud fra årstidens råvarer, samtidig med at kunderne får en oplevelse af kreativitet, kvalitet og oplevelser på buffeten Jens Damsted, Fazer Amica Vi har bedt Jens om at komme med en juleopskrift til LINDØ UPDATE, så her bringer vi opskriften på hjemmelavet rødkål: Kantinens hjemmelavede rødkål 1 stk. rødkål, ca. 2 kg 500 gr. sukker 3 dl eddike 1 dl ribsgelé 20 gr. salt 2 dl vand 1 dl rød saft Rødkålen snittes og blan des med resten af ingredienserne og koges op med låg på. Der skal røres en gang i mellem. Koges videre ved svag varme til kålen er mør ca min. Rødkålen afkøles og fyldes i sylteglas og opbevares på køl. Når det skal bruges, varmes det op i en gryde. Rødkålen kan holde sig på køl i ca. 1 måned. Medarbejderne i Fazer Amica kantinen er ved at tilberede den lune ret til dagens frokostbuffet. December 2011 Lindø Update Side 15

16 Sidste skib fra Lindø Skibsværft Mandag den 7. november 2011 blev den 3. fregat til Forsvaret navngivet på Lindøværftet af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Kronprinsessen ønskede held og lykke for skibet, og såvel værftets administrerende direktør Peter Jann Nielsen, som Chefen for Forsvarets Materiel tjeneste Per Pugholm Olsen roste arbejdet med bygningen af NIELS JUEL. Peter Jann Nielsen talte også om epoken, der snart er forbi og rettede i den forbindelse en tak til A.P. Møller - Mærsk for mange gode ordrer, til fagforeninger og offentlige myndigheder for konstruktivt samarbejde i en vanskelig tid og sidst, men ikke mindst en særlig tak til værftets medarbejdere for helt usædvanligt gåpåmod og loyalitet i den periode, hvor Lindø Skibsværft har været under afvikling. Der blev også rettet en tak til Forsvaret for det mangeårige samarbejde mellem Værft og Forsvar, hvor nytænkning har resulteret i skibe, som delegationer fra hele verden har været interesseret i at aflægge besøg. Det var en historisk og festlig dag, men også en vemodig en af slagsen, for NIELS JUEL er det absolut sidste af 250 Lindø-byggede skibe. Fregatten afsejlede fra værftet den 5. december. Lindø Industripark takker Lindø Skibsværft for et godt samarbejde og håber at se rigtig mange af værftets medarbejdere i Lindø industripark som medarbej dere ved industriparkens lejere. Emma Lærke 6 år overrakte blomster til Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary ved ankomsten til Lindøs udrustningskaj. Lindø Update December 2011

Lindø update. Nr. 3 / December 2012

Lindø update. Nr. 3 / December 2012 Lindø update Lindø Industripark A/S Nr. 3 / December 2012 Nr. 3 / December 2012 Udgiver Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo Telefon 30 10 77 10 www.lindo-industripark.dk /05 ansvarshavende

Læs mere

LINDØ UPDATE LINDØ INDUSTRIPARK A/S NR. 5 / DECEMBER 2013

LINDØ UPDATE LINDØ INDUSTRIPARK A/S NR. 5 / DECEMBER 2013 LINDØ UPDATE LINDØ INDUSTRIPARK A/S NR. 5 / DECEMBER 2013 Nr. 5 / December 2013 KÆRE LÆSER Michael Nymark Hansen, divisionsdirektør, Lindø Industripark A/S UDGIVER Lindø Industripark A/S /04 Så nåede vi

Læs mere

Lindø update. Midtfyns Totalservice Skadeservice Affugtning Rengøring. BELVENT Bellinge Ventilation A/S www.belvent.dk. Lindø Industripark A/S

Lindø update. Midtfyns Totalservice Skadeservice Affugtning Rengøring. BELVENT Bellinge Ventilation A/S www.belvent.dk. Lindø Industripark A/S Lindø update Lindø Industripark A/S Nr. 4 / juni 2013 BELVENT Bellinge Ventilation A/S www.belvent.dk Midtfyns Totalservice Skadeservice Affugtning Rengøring Nr. 4 / Juni 2013 kære læser Michael Nymark

Læs mere

OKTOBER 2014. Blå motorveje frem for sorte. Tre søfolk i land. Vild med Lindøs portalkran. Indvielse af testcenter for vindmøller

OKTOBER 2014. Blå motorveje frem for sorte. Tre søfolk i land. Vild med Lindøs portalkran. Indvielse af testcenter for vindmøller # 02 OKTOBER 2014 Blå motorveje frem for sorte Tre søfolk i land Vild med Lindøs portalkran Indvielse af testcenter for vindmøller LOOKOUT # 02 OKTOBER 2014 UDGIVER LINDØ port of ODENSE Odense Havn Noatunvej

Læs mere

AARHUS HAVN APRIL 2015

AARHUS HAVN APRIL 2015 AARHUS HAVN APRIL 2015 Overbevisende undervandsskanning IT-projekt på Aarhus havn vandt Digitaliseringsprisen 2015 Dania Trucking stærkt videre på egne ben Aarhus er for alvor blevet krydstogtdestination

Læs mere

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24 MARTS 09 Nr. 13 RESPONS RESPONS i Holland: Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26 DEN 5. JANUAR: En dag der vil blive husket side 24 DEN VARME STOL: Chefkokken og de varme kartofler side 20 Jeg har

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Nyborg Midtpunkt for gode oplevelser

Nyborg Midtpunkt for gode oplevelser ERHVERVSSUCCES Østfyn Østfyns Erhvervsråd går mod nye mål. Iværksætterlysten er stor og nye medlemmer strømmer til. Kraftig ekspansion i Ørbæk: Resolux har medvind i mere end én forstand. Nyborg Midtpunkt

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Intelligente samarbejder på havnen

Intelligente samarbejder på havnen N o 33 Forår 2015 transport Aalborg Intelligente samarbejder på havnen Læs også om: Portræt af ny havnekaptajn Ny mand i Bladt Industries Kæmpekran rykker ind Reparation af jernbanespor Aalborg Havn -

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning Samfundsansvar I denne udgave af vores magasin er der nogle artikler, som handler om

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg N o 34 Sommer 2015 transport Aalborg Industrisymbioser Læs også om: Den Intelligente Containerterminal Rejsebureau åbner på havnen Tema: The Tall Ships Races 2015 Rambøll: Havnen udvikler byen Aalborg

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Initiativer skal sikre vækst

Initiativer skal sikre vækst Nr. 8 december 2009 Holship er klar til opsvinget... Vækstpanel hjælper de gode ideer på vej... Vitro-handelen faldt på plads på få dage... Som lokal sparekasse har vi en særlig forpligtelse... Business

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere