Lindø update. BB Steel Construction ApS. Nr. 1 / December Odense Maritime Technology A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindø update. BB Steel Construction ApS. Nr. 1 / December 2011. Odense Maritime Technology A/S"

Transkript

1 Lindø update Lindø Industripark A/S Nr. 1 / December 2011 Odense Maritime Technology A/S BB Steel Construction ApS

2 Nr. 1 / December 2011 /16 Udgiver Lindø Industripark A/S Kystvejen Munkebo Telefon /12 /14 Redaktion Charlotte Wittenberg Tryk OAB-Tryk a/s 5250 Odense SV Oplag 600 danske 400 engelske Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. Lindø Update Udkommer i juni og december. Forside Lejere i Lindø Industripark. /10 /07 Indhold Lindø Industripark er blevet grønnere /04 Korte nyheder /06 Nye lejere /07 God start for transportafdelingen /10 Lindø Industriservice ombygger Skærecentret /12 Fazer Amica kantinen /14 Sidste skib fra Lindø Skibsværft /16 Side 2 Lindø Update December 2011

3 Kære læser LINDØ UPDATE er det nye navn på Lindø Industriparks magasin, der udkommer to gange årligt. Bladet vil indeholde artikler om nuværende og nye lejere, dække interessante begivenheder samt informere om aktiviteter i industriparken. Det er en positiv nyhed, at vi netop har indgået aftale med Vestas om leje af Hal B4 og B5 samt kontorer, i alt m 2, med overtagelse pr. 1. januar 2012, hvor Vestas skal samle naceller til prototypen af den nye 7 megawatt havvind mølle. Vestas har valgt Lindø Industripark, da ingen af deres eksisterende faciliteter har plads til naceller af denne størrelse. Samtidig er vi valgt på grund af stor kran- og transportkapacitet, der findes på stedet samt direkte adgang til havnefaciliteter. I skrivende stund er vi nået op på 42 lejere i Lindø Industripark, som tilsammen har lejet ca. 40% af det store industriområde på ca. 1,1 mio. m 2. Dette viser, at vi nu er i fuld gang og har en velfungerende industripark og ikke blot taler om at etablere en. For at få sat yderligere skub i udlejningen til virksomheder inden for vindmøllebranchen håber vi på politisk vilje til at sætte gang i investeringerne i grøn energi, idet Lindø Industripark har faciliteterne til både at være produktionssted for store vindmøllekomponenter samt udskibningshavn for lokale vindmølleprojekter. En oplagt mulighed for både at tiltrække aktiviteter og fastholde arbejdspladser i Danmark ikke mindst på Fyn. Aftalerne med Smulders Group, Siemens Wind Power og nu også Vestas er et stort skridt i bestræbelserne på at få skabt et vindmølle-cluster i Lindø Industripark I forventning om at kunne tiltrække særligt store projekter til området har Odense Havn og Lindø Industripark indgået et samarbejde under navnet LINDØ om at tilbyde vores samlede faciliteter til kommende store konstruktionsopgaver inden for infrastruktur, offshore og vind. Fra årsskiftet sætter vi gang i markedsføringen af møde- og konferencecentret til eksterne kunder og forventer, at interessen vil øges betydeligt og dermed give ekstra aktivitet i industriparken. Industriparkens transportafdeling har siden opstarten i juni udført en række opgaver for såvel lejere som eksterne kunder og har allerede god dialog omkring fremtidige opgaver. Pr. 1. november har transportafdelingen overtaget alle administrative opgaver omkring industriparkens havnedrift fra Odense Havn, og Lindø Industripark er nu formelt at betragte som en selvstændig, international havn. Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår og ser frem til et spændende år Michael Nymark Hansen Divisionsdirektør December 2011 Lindø Update Side 3

4 Af Per Elnif Jakobsen, Facility Management Lindø Industripark er blevet grønnere Det er ikke kun portalkranen, der er grøn. Lindø Industripark er også blevet grønnere, fordi vi har sat energiforbruget under lup og opnået en samlet besparelse på 20%. Side 4 Lindø Update December 2011

5 Vejrkompensering (fremløbstemperaturen på fjernvarmen varieres i forhold til udetemperaturen) giver en stor besparelse og bedre komfort. Varme og ventilation i omklædningsog badeområdet blev styret af tre store anlæg sammen med en del varmekaloriferer. Disse anlæg sendte varme ind igennem alle omklædningsskabe som sikkerhed for luftskifte, der også betød, at tøjet altid var tørt, når medarbejderne stemplede ind og ud til hverdag. De tre anlæg er nu i stedet koblet sammen til et anlæg, og ved hjælp af et CTS-styret motorspjæld er det muligt at styre de tre zoner. Styringen er sat i intervaldrift af 15 minutter, der sikrer fuld varmeudnyttelse i den aktive zone, og pause i de to andre zoner. Dette giver dels en stor energibesparelse, men også en mere effektiv tørring af tøjet. Denne styring sammen med nye ventiler til kaloriferer, der sikrer, at alle kører samtidig start/stop, giver en varmebesparelse på kwh/år og en elbesparelse på kwh/år. Optimeringen havde en tilbagebetalings tid på 0,3 år. Så dette var helt klart en stor gevinst uden de store investeringer. Eksempler på nogle af de mange optime ringstiltag, der er udført siden marts 2011: montering af føler, der automatisk måler udetemperaturen og dermed regulerer fremløbstemperaturen på fjernvarmen. Dette gav en bespar else på kwh/år. Montering af sparebrusehoveder i bade rum. Dette gav en vandbesparelse på m³ samt en varmebesparelse kwh/år. udskiftning af gamle utætte rørvekslere med højeffektive gennemstrømningsvekslere. Dette gav en ener gi besparelse på kwh/år. Samlet set har vi siden marts 2011 fundet energibesparelser for mere en kwh/år. Besparelser, som vi kan være stolte over, samtidig med at det viser, at Lindø industripark tager aktiv del i og ansvar for at bringe CO 2 - udslippet ned. Men vi stopper bestemt ikke her. Lindø Industripark fortsætter arbejdet med at gennemføre endnu flere forbedringsprojekter, så vi kan blive lige så grønne som farven på vores synlige vartegn - portalkranen. Lindø Industripark har siden marts 2011 arbejdet målrettet på at realisere energibesparelser både for at reducere omkostningerne, men også fordi vi gerne vil være grønnere og gøre en aktiv indsats for at forholde os til de miljømæssige, økonomiske og sociale risici, som klimaforandringerne skaber. En stor gevinst uden investeringer De fleste energibesparelser kræver tit en relativ stor investering, før gevinsten kan indløses. Sådan var det ikke med de første projekter, vi satte i gang. Ideen var at spare på energien til ventilation i vores folkebygninger, der indeholder omklæd ning og bad. Montering af CTS-styret motorspjæld Samlet set er der siden marts 2011 December 2011 Lindø Update Side 5

6 EWEA Offshore Amsterdam 29. november - 1. december deltog Lindø Industripark for første gang med en stand på EWEA Offshore messen i Amsterdam. Lindø Industripark var placeret på den danske fællesstand, som var arrangeret i samarbejde mellem Dansk Eksportforening og brancheorganisationen Vindmølleindustrien. Standen var velbesøgt, og vi fik mange nye og interessante kontakter i løbet af dagene. besøg fra kina november modtog Lindø Industripark besøg af to kinesiske delegationer. 10. november: Kinesisk delegation fra Chongqing Municipality sammen med Michael Nymark Hansen og Susanne Willers fra Lindø Industripark. Begge delegationer var i Danmark for at søge viden om danske erhvervsforhold og havde særlig interesse i at blive orienteret om industriparkkonceptet og potentialet i markedet. Divisions direktør Michael Nymark Hansen og udlejningschef Susanne Willers stod for præsentation og rundvisning. De kinesiske gæster viste stor interesse for processen med at nedlukke det store skibsværft og etablere en industripark med fokus på offshore-virksomheder. 11. november: Kinesisk delegation fra Tai an City, Shandong Province sammen med Michael Nymark Hansen og Susanne Willers fra Lindø Industripark. Side 6 Lindø Update December 2011

7 Ved årsskiftet åbnes for fjernvarmen til Lindø Industripark Kerteminde Forsyning - Varme og Vand A/S er både ny lejer og ansvarlig for forsyningen af varme og vand til industriparkens 42 lejere. Med sommerens aftale mellem Kerteminde Forsyning og Lindø Industripark overtager Kerteminde Forsyning ansvaret for varmeforsyningen til områdets lejere. Vandforsyningen dækker de allerede i dag. Efter planen bliver der åbnet for hanen med fjernvarme fra Fynsværket til nytår, fortæller driftsleder John Kryger, Kerteminde Forsyning. John Kryger fortæller videre, at Kerteminde Forsyning har købt industriparkens eksisterende kraftvarmeværk, kedelcentral og interne ledningsnet. Olie og gas har hidtil udgjort varmekilderne, men fremover bliver det altså en væsentlig billigere varmekilde, der skal forsyne området. Ifølge John Kryger er det generelt procent billigere at opvarme f.eks. et parcelhus med fjernvarme end med olie. Graves og trækkes ledninger Som de fleste formentlig har bemærket på deres vej til og fra Lindø Industripark, har der de seneste par måneder været hektisk aktivitet langs Kystvejen, hvor der graves grøfter og lægges rør. Efter planen skulle det sidste af de i alt 139 og 16 meter lange rør være svejset sammen og dækket med en meter jord midt i december. Den 2½ km lange og nye ledning, der trækkes fra den eksisterende varmecentral på Lindø, bliver koblet på Kerteminde Forsynings hovedledning fra Fynsværket, som løber langs Munkebovejen. Opsætning af målere Inden vandet begynder at løbe i fjernvarmerørene, skal der sættes målere op i samtlige lejemål. Lejerne skal dog hverken tænke på aflæsning eller indberetning af forbrug i den forbindelse, forsikrer John Kryger og forklarer: Der bliver tale om fjernaflæsning via radiosignaler, en metode, vi har gode erfaringer med efter et forsøgsprojekt i en af Kertemindes nye bebyggelser. Driftsleder John Kryger ved ledningsnettet, der er de såkaldte twinrør, dvs. med frem- og returrør i ét og samme rør. Kerteminde Forsyning rykket ind som lejer I forbindelse med det omfattende varmeforsyningsprojekt er Kerteminde Forsyning selv rykket ind i industriparken som lejer pr. 1. november med kontor i B-bygningen, 1. sal. Det kommende arbejde, bl.a. med opsætning af målere og gennemgang af det interne ledningsnet, kræver vores tilstede værelse herude, forklarer John Kryger og tilføjer, at der er afsat to medarbejdere til opgaven. Og det er en stor opgave, idet varmeforbruget i Lindø Industripark kan sammenlignes med forbruget i Langeskov By med forbrugere. Kerteminde Forsyning, Kohaven 12 i Kerteminde har ansat 46 medarbejdere og består af selskaberne Holding A/S, Varme A/S, Vand A/S, Spildevand A/S samt Renovation A/S. Yderligere information: December 2011 Lindø Update Side 7

8 RainGates A/S har lejet sig ind i bygning B på 1. sal. RainGates A/S er et 100% ejet datterselskab af Struer Kleinsmedie A/S. Vi har valgt at placere os i Lindø Industri park, fordi det giver mulighed for at være med i en udvikling, som vi tror på i fremtiden. Vores målsætning er at være banebrydende i udvikling af produkter inden for tre sektorer: evnen til at tænke anderledes skal være med til at udvikle vores produkter: Dæksler Skydespjæld og kontraklapper Trapper og gangbroer Spildevand Energisektoren Byggeri og anlæg Du er meget velkommen til at besøge vores hjemmeside hvor du kan se, at RainGates også rådgiver i udvikling og konstruktion - fra den lille detalje til en ny maskine. De snedige påfund, de gode spørgsmål, Produktansvar varetages af Heine Plougmann. Heine Plougmann arbejder til dagligt med nye ideer, inspiration og produktudvikling. Salg og markedsføring vare tages af Erik Adam Pedersen. Erik Adam Pedersen har mere end 15 års erfaring med salg og ledelse inden for spildevands sektoren, vandenergi, offshore og agroindustrien. Kontakt Erik Adam Pedersen Tlf H.J.Hansen H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S har etableret sig med et kontor i Lindø Industripark. Det er der flere gode grunde til. Først og fremmest ønsker vi at være tæt på alle virksomhederne i Lindø Industripark, så vi hurtigt og effektivt kan tilbyde en miljørigtig løs ning på restprodukterne inden for f.eks. jern, metal, elektronikskrot. Igen nem Lindøværftets levetid har H.J. Hansen serviceret værftet med løsninger til rest produkterne i form af: rådgivning om miljø og genvinding. containere og andre beholdere til opbevaring af skrot på pladsen. Effektiv logistik ifm. bortkørsel af skrot. info om mængder, som skal oplyses til myndighederne. For enhver virksomhed er løsningen på restprodukterne yderst vigtig, selvom det ikke umiddelbart er et fokuspunkt. Med den rigtige løsning er der styr på restprodukterne og dermed øget effektivitet i hverdagen, bedre økonomi, styr på miljøet og indberetningsdata til myndighederne. Derudover har H.J. Hansen i årtier været aktiv med udskibning af jernskrot fra Lindøterminalen. Og nu puster vi liv i et gammelt produktområde - ophugning af skibe. Det første skib er hugget op på Lindø nærmere betegnet coasteren RMS Copenhagen, som på billedet ses liggende i dok 3. Kontakt H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, 5100 Odense C, tlf , Side 8 Lindø Update December 2011

9 Stena Recycling Stena Recycling A/S er en del af den svensk-ejede virksomhed Stena Metall og er i dag Danmarks største genvindingsvirksomhed med totalkoncept inden for papir, pap, plast, jern, metal og miljøfarligt affald med 28 filialer over hele landet. Vi har mange års erfaring og stor ekspertise grundet vores nationale og inter nationale tilgang inden for de forskellige områder. Afdelingen på Lindø er oprettet for at komme nærmere nye områder og kunder. Her har vi også oprettet et show room, som illustrerer de mangeartede løsninger, vi kan tilbyde vore kunder. Hos Stena Recycling tror vi på, at affald er en vigtig ressource, og at genvinding af affald får en positiv betydning i fremtiden for både samfund og miljø. Kontakt os for en uforpligtende snak om din virksomheds affald vi håndterer alt lige fra små butikker til store entreprenører og virksomheder. Så får din virksomhed også en profil med omtanke for miljøet. Læs mere på vores hjemmeside Lindø-afdeling: Stena Recycling A/S Lindø Østvej A3, Kystvejen Munkebo, tlf Hovedkontor: Stena Recycling A/S Banemarksvej 40, 2605 Brøndby, tlf OWIC OWIC ApS er en nystartet virksomhed inden for offshore vindbranchen. OWIC står for Offshore Wind Innovative Consultants og vil specielt arbejde inden for områder som projektstyring, håndteringsløsninger, innovative processer, konceptideer og lastnings-/ instal lationsmetoder for offshore vindbranchen. OWIC ApS valgte Lindø Industripark som base, dels på grund af beliggenheden, dels fordi OWIC ApS vil styrke og servicere det vindmøllemiljø, som allerede er etableret på Lindø. Indehaveren af OWIC ApS, Einar Ravneberg, har 10 års erfaring fra A2SEA. Først som projektdirektør i 7 år og de seneste 3 år som udviklingsdirektør. A2SEA er markedsleder inden for installation og transport af fundamenter og møller i det voksende offshore marked. En lidt sjov detalje er, at Einar Ravneberg selv har arbej det på Lindøværftet i 5 år, hovedsageligt med kranløft, rullende transport og specialprojekter i produktionstek nisk afdeling. OWIC ApS håber på at komme op på tre medarbejdere i løbet af 2012, og einar Ravneberg glæder sig til at komme i gang og ser også frem til at fortsætte sit samarbejde med blandt andet A2SEA under andre former. OWIC ApS er flyttet ind i Lindø Industripark den 1. december og har lejet kontor i A-bygningen. Kontakt Einar Ravneberg Tlf OWIC December 2011 Lindø Update Side 9

10 God start for transportafdelingen Industriparkens transportafdeling repræsenterer tilsammen mere end 25 års erfaring med tunge og komplicerede løfteopgaver. Side 10 Lindø Update December 2011

11 Smal Kamag (6,6 x 20,0 m / 550 tons) med 154 tons skibssektion på to portalbukke. Bemærk at skibssektionen transporteres upside-down for senere vending i portalkranen. Af Peter Blazejewicz, Transportchef Transportafdelingen er bemandet af trans portchef Peter Blazejewicz og trans port supervisor Uffe Andersen, der begge står klar for drøftelser og råd givning omkring specielle løfte- og transportopgaver. Den øvrige bemanding af kraner og transportmateriel varetages gennem en operatøraftale med Blue Water Shipping A/S. Som et led i denne aftale har Blue Water Shipping A/S ansat et antal medarbejdere med operativ er faring fra vore kraner og tunge køretøjer. Noget af det unikke ved Lindø Industripark er evnen til at håndtere meget store og tunge løfte- og transportopgaver. Transportafdelingen har da også som primært formål at servicere vore lejere med netop den type opgaver, men blandt andet i kraft af samarbej det med Blue Water Shipping A/S råder vi naturligvis også over materiel og kompetencer til løsning af mindre og mere rutineprægede opgaver. Kraner: 60 tons mobilkran. 90 tons og 100 tons havnekraner langs kajer og den store Dok III tons portalkran, der dækker store landarealer, Hal Syd, Dok III, og rækker 140 m ud over vandet nord for dokken tons portalkran Løftekapaciteten på 1000 tons er kun én af portalkranens bemærkelsesværdige egenskaber. Opbygningen med seks hovedhejs fordelt på fire katte gør ikke alene kranen i stand til at håndtere flere emner på samme tid, men betyder også at emner på op til knapt 600 tons populært sagt kan vendes i luften. Ved at anvende flere hejs pr. emne opnås også en meget præcis kontrol med byrden, hvilket især er en fordel ved sammenbygning af store konstruktioner, og ved håndtering af særligt følsomme emner. Sektionsvogne Vi råder over fire sektionsvogne, hvoraf den ene er 6,6 m bred og de resterende tre er 9,7 m brede. Lasteevnen varierer fra 450 tons til 580 tons. De brede vogne kan sammenkobles parvis, hvorved der kan opnås lasteevne på op til 1110 tons. Lasten placeres normalt på svære dragere, som så afstøttes på tværs af vognen. Dragerne er så lange, at de rager ud over vognens sider. Når la sten skal afsættes, placeres der bukke under dragernes ender ved hjælp af gaffeltruck. Der efter sænkes vognen hydrau lisk, indtil dragerne lander på bukkene, hvorefter vognen kan køres væk. Lastning foregår naturligvis i om vendt rækkefølge. For den smalle vogns vedkommende kan der anvendes sær lige portalbukke, hvilket eliminerer behovet for gaffeltruck til håndtering af løse bukke. Det rullende transportmateriel omfatter blandt andet: Gaffeltrucks med kapaciteter fra 5 tons til 34 tons. Medio 2012 øges kapaciteten med en 60 tons gaffeltruck. terminaltraktorer til håndtering af senge, rullelad ( flats ) og almindelige sættevogne. rullelad ( flats ) med 40 tons lasteevne. trailere med lasteevne op til 70 tons og ladmål op til 6 x 16 m. tunge sektionsvogne med lasteevne fra 450 tons til 1110 tons og ladmål op til 9,7 x 27,25 m. Operatøraftale med Blue Water Shipping blev underskrevet den 19. september. På billedet ses divisionsdirektør Michael Nymark Hansen, Lindø Industripark A/S og General Manager Søren Nielsen, Blue Water Shipping A/S, flankeret af medarbejdere fra henholdsvis Lindø Industripark og Blue Water Shipping. December 2011 Lindø Update Side 11

12 Af Søren Kirkebæk Madsen, Divisionschef, Lindø Industriservice Lindø Industriservice ombygger Skærecentret Den omfattende ombygning af Skærecentret er ved at være overstået. Hele ombygningen ender op med, at alle Skærecentrets aktiviteter er samlet i én hal - B1. I skrivende stund udestår flytning af en maskine fra Hal B2 til Hal B1. Vi har for at understøtte skæreaktiviterne i Hal B1 opnormeret kranbestykningen fra to til tre traverskraner hver med en løftekapacitet på 20 tons. Når projektet er fuldt implementeret, vil der i Hal B1 være seks store brændemaskiner til brænding af plader og en enkelt kopibrændemaskine til små pladeemner. De store brændemaskiner kan brænde plader op til 4 meter i bredden, og den samlede skærekapacitet vil være ca tons tårnplader til vindmøller. Vi har undervejs nedtaget to store plasmaskæremaskiner og en mindre kopibrænder for at skabe plads til tre store oxygen brændemaskiner alle med dobbelte brænderborde. Produktionsflowet i Skærecentret er vendt 180 grader, så pladerne i fremtiden ankommer som råplader igennem hovedporten, kaldet B101, og færdigskårne plader forlader hallen gennem de to porte på vestsiden af hallen. I forbindelse med omlægningen af produktionen har det været nødvendigt at flytte den manuelle bearbejdning til ny placering i hallen i umiddelbar nærhed af de to porte mod vest. Nedtagning af traverskran sker med løft ned gennem ovenlys vindue i hallen. Traverskran i Hal B2 nedtages med Odense Havn s nye store mobilkran. Brændermaskinen Sicomat får monteret skæreportal. Side 12 Lindø Update December 2011

13 Layout af det nye skærecenter i Hal B1 med 6 store skæremaskiner. December 2011 Lindø Update Side 13

14 Fazer Amica kantinen Kantinen i Lindø Industripark er et tilbud til lejerne, der både kan få en lækker og varieret frokost, samtidig med at der er mulighed for at mødes med andre lejere og styrke det sociale og faglige netværk i dejlige omgivelser Klokken er 05.30, og de første kunder står allerede klar for at købe morgenbrød i de to kantiner i industriparken. De seks medarbejdere i kantinen laver ca. 200 måltider mad om dagen, samtidig med at de sørger for opdæk ning og servering til gæstearrangementer i konferencecentret. Rundstyk ker og wienerbrød hentes hos den lokale bager i Munkebo, men hver dag bages der stadig lækre madbrød og rugbrød til frokostbuffeten samt dagens kage, og på bestilling bages tør kager samt kransekager. For at effektivisere er al madproduktion fra 1. august samlet i kantine 1. Jens Damsted er køkkenchef hos Fazer Amica i industriparken. Jens er 34 år og uddannet kok fra Hotel Nyborg Strand. Han har været ansat ved Fazer Amica i 4 år. Jens glæder sig over hver gang, der kommer nye lejere til industriparken, da det også kan betyde nye kunder til kantinen. Det er ikke nogen hemmelig hed, at det ikke i længden er rentabelt at drive kantine i industriparken, hvis der ikke er nok, der ønsker at benytte dette tilbud. Kantinen ser også frem til, at der kommer øget aktivitet til Lindø Konferencecenter, hvor de gerne sørger for specielle ønsker i forhold til arrangementer i mødelokalerne. Samtidig tilbyder kantinen mødepakker til fordelagtige priser for formiddags-, eftermiddags- eller heldags arrangementer. Information om priser samt indhold af mødepakker kan fås ved henvendelse til Jens Damsted. I forbindelse med gæstearrangementer er det også muligt at reservere gæsteafsnittet i kantinen, hvor kantinen sørger for opdækning, og gæsterne kan nyde den indbydende frokostbuffet. Fazer Food Services A/S driver personalerestauranter og kantiner i 150 virksomheder i Danmark under to brands - WIP og AMICA: amica henvender sig hovedsageligt til produktionsvirksomheder og den offentlige sektor. WIP leverer frokost til ca med arbejdere i funktionærvirksomheder. Side 14 Lindø Update December 2011

15 Sammen med medarbejderne i kantine køkkenet er det målet at lave en sund og nærende frokost buffet ud fra årstidens råvarer, samtidig med at kunderne får en oplevelse af kreativitet, kvalitet og oplevelser på buffeten Jens Damsted, Fazer Amica Vi har bedt Jens om at komme med en juleopskrift til LINDØ UPDATE, så her bringer vi opskriften på hjemmelavet rødkål: Kantinens hjemmelavede rødkål 1 stk. rødkål, ca. 2 kg 500 gr. sukker 3 dl eddike 1 dl ribsgelé 20 gr. salt 2 dl vand 1 dl rød saft Rødkålen snittes og blan des med resten af ingredienserne og koges op med låg på. Der skal røres en gang i mellem. Koges videre ved svag varme til kålen er mør ca min. Rødkålen afkøles og fyldes i sylteglas og opbevares på køl. Når det skal bruges, varmes det op i en gryde. Rødkålen kan holde sig på køl i ca. 1 måned. Medarbejderne i Fazer Amica kantinen er ved at tilberede den lune ret til dagens frokostbuffet. December 2011 Lindø Update Side 15

16 Sidste skib fra Lindø Skibsværft Mandag den 7. november 2011 blev den 3. fregat til Forsvaret navngivet på Lindøværftet af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Kronprinsessen ønskede held og lykke for skibet, og såvel værftets administrerende direktør Peter Jann Nielsen, som Chefen for Forsvarets Materiel tjeneste Per Pugholm Olsen roste arbejdet med bygningen af NIELS JUEL. Peter Jann Nielsen talte også om epoken, der snart er forbi og rettede i den forbindelse en tak til A.P. Møller - Mærsk for mange gode ordrer, til fagforeninger og offentlige myndigheder for konstruktivt samarbejde i en vanskelig tid og sidst, men ikke mindst en særlig tak til værftets medarbejdere for helt usædvanligt gåpåmod og loyalitet i den periode, hvor Lindø Skibsværft har været under afvikling. Der blev også rettet en tak til Forsvaret for det mangeårige samarbejde mellem Værft og Forsvar, hvor nytænkning har resulteret i skibe, som delegationer fra hele verden har været interesseret i at aflægge besøg. Det var en historisk og festlig dag, men også en vemodig en af slagsen, for NIELS JUEL er det absolut sidste af 250 Lindø-byggede skibe. Fregatten afsejlede fra værftet den 5. december. Lindø Industripark takker Lindø Skibsværft for et godt samarbejde og håber at se rigtig mange af værftets medarbejdere i Lindø industripark som medarbej dere ved industriparkens lejere. Emma Lærke 6 år overrakte blomster til Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary ved ankomsten til Lindøs udrustningskaj. Lindø Update December 2011

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 1. marts 2015 Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 30. april 2013 Page 1 of 16 Indhold Takstgrupper og generelle retningslinier... 3 Kraner... 4 1000 t Portalkran... 4 100 t havnekran ( MAN-kran )... 6 100 t havnekran

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Lindø Konferencecenter

Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter i Lindø Industripark ved Munkebo/Odense har de perfekte rammer til møder, kurser og konferencer op til 180 personer. Det moderne konferencecenter er placeret

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme TotalVarme Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme Vi gør det let for jer fordi I får en samlet løsning med kraftvarme ekspertise inden for alle områder. Erfaring

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Totaloverdækning giver tørvejr og øget effektivitet på byggepladsen I mange af vores byggesager har der været god økonomi i at indkalkulere Sitecover Robert Mayer

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

DANISH CRANE BUILDING

DANISH CRANE BUILDING Danish Crane Building Dansk ejet og dansk baseret. Det ser vi som en kvalitet i et marked, hvor der ofte er meget langt fra producent til kunde. Vi har været i Nibe siden etableringen i begyndelsen af

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Odense Staalskibsværft

Odense Staalskibsværft Odense Staalskibsværft Historie 1918 Odense Staalskibsværft grundlagt som et personligt ejet selskab ved A.P. Møller 1920 Første nybygning S/S ROBERT MÆRSK afleveres 1944 Odense Staalskibsværft omdannes

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Introduktion. Indhold. Vi leverer grej efter vore kunders behov.

Introduktion. Indhold. Vi leverer grej efter vore kunders behov. www.fku.dk Introduktion Vi leverer grej efter vore kunders behov. Fyns Kran Udstyr har eksisteret siden 1969, og vi har Danmarks bredeste lagerprogram inden for løft og surring. Sammen med kunderne har

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 15. februar 2011 Blad nr. 1 Fraværende: Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Ingen 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 2.1 Siden sidst./. Notat vedlagt Til efterretning.

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Et holdbart samarbejde

Et holdbart samarbejde Et holdbart samarbejde Off-shore Marine Industri Food - I Hele Europa Underleverandører af stålkonstruktioner og engineering Beregning Konstruktion Produktion Dokumentation KAMI der består af KAMI STÅL

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Maskinmesteren. management and technology

Maskinmesteren. management and technology Mediainformation 2014 Maskinmestrenes Forening oktober 2013 nr. 10 Maskinmestrenes Forening maj 2013 nr. 5 xxx xxx Planet med syv millioner liter vand Bjørn Koefoed er teknisk chef på Den Blå Planet, Danmarks

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Lindøværftet. Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012. arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører.

Lindøværftet. Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012. arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører. Lindøværftet Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012 arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører. Konference arrangeret i samarbejde mellem Håndværks- og Industripuljen, Selskabet

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

juni 2011 information

juni 2011 information juni 2011 information leder Kære kolleger Arbejdet med bygningen af de sidste skibe går helt efter planen, idet der ydes en prisværdig indsats af alle. Vi stiler nu mod, at L 716 - den sidste fregat og

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk SVENDBORG. SvendborgAlliancen. Arrangører.

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk SVENDBORG. SvendborgAlliancen. Arrangører. Vækstkultur i Danmark Læs mere om konferencen, talerne, programmet, samt ledsagerprogram og kulturelle aktiviteter og tilmeld dig på www.erhvervskonferencen.dk 2013 30. august Erhvervskonferencen Guldsponsorer

Læs mere

FOKUS PÅ POLEN 27. NOVEMBER 2014 ODDER PARKHOTEL, TORVALD KØHLSVEJ 25, 8300 ODDER

FOKUS PÅ POLEN 27. NOVEMBER 2014 ODDER PARKHOTEL, TORVALD KØHLSVEJ 25, 8300 ODDER Invitation MEDLEMSMØDE FOKUS PÅ POLEN 27. NOVEMBER 2014 ODDER PARKHOTEL, TORVALD KØHLSVEJ 25, 8300 ODDER DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til medlemsmøde den

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

VarmeNyheder. VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om:

VarmeNyheder. VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: VarmeNyheder Holte Fjernvarme a.m.b.a. VarmeNyheder 10 Marts 2014 VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: Formandens klumme side

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Byggeri af lavenergi i Egedal Kommune Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Jan Poulsen Specialkonsulent Egedal Kommune jan.poulsen@egekom.dk Byudvikling med omtanke 2003 Vækstområde

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere