Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5"

Transkript

1 Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5 VM 2006/5 UKIU 2006/6 VM 2006/6 UKIU 2006/7 VM 2006/7 UKIU 2006/17 VM 2006/17 Taaguutaa/Titel Nunani Avannarlerni Killerni atuakkiortunik pikkorissaasarnerup pilersinneqarneranik tapersersueqqullugit aningaasaleeqqullugillu Islandimi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni Naalakkersuisut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 1/2005-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 1/2005 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at støtte oprettelsen og finansieringen af Vestnordiske forfatterkurser. Nunarsuup immikkoortortaatut Nunani Avannarlerni Killerni pinngortitami pisuussutit nunarsuarmi tamarmi nungusaataanngitsumik iluaqutiginiarneqarnissaannik, avatangiisit sernissorneqarneranni nukissiuutillu avatangiisinik innarliisuunngitsut atorneqarnissaannik Islandip, Savalimmiut Kalaallillu Nunaata Naalakkersuisuisa sallersaallutik sorsuutiginninnissaaannik Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 2/2005-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 2/2005 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at indlede et samarbejde om Vestnorden som en region i verden, der går forrest i den globale kamp for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, miljøbeskyttelse og brug af miljørigtige energikilder. Atlantikup Avannaani arfeqassutsip ilisimatusarfigineqarnerata, tassungalu ilanngullugu kisitsinertigut Atlantikup Avannaani arferit eqqissisimatitat arferillu pisassiissutigineqartartut pissusiviusut aallaavigalugit peqassutsimik kisitsitsinit atortussanik pissarsivigineqarnissaasa qulakkeerneqarnissaanik Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 3/2005-ip Inatsisartunit taperneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 3/2005 om at samarbejde om at styrke forskningen af hvalbestande i Nordatlanten, herunder gennem tællinger at sikre en tilvejebringelse af reelt talmateriale over såvel fredede som kvoterede hvaler i Nordatlanten mi Landskarsip naatsorsuutaasa il.il. akuersissutigineqarnissaat pillugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Beslutningsforslag om landskassens regnskab for 2004 m.v. Killiffik/Status Ingerlaavartumik nunat avannarliit killiit akornanni suleqatigiittoqarpoq pisuussutinik uumassusilinnik atuinermi piujuaannartitsinermik tunngaveqartumik avatangiisinillu illersuinermik tunngaveqartumik ingerlatsisoqarnera pillugu, ilaatigut nunat issittumiittut aammalu nunat avannarliit suleqatigiinnerisa periarfissaasa iluanni. Der pågår fortløbende et samarbejde mellem de vestnordiske lande omkring bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer og miljøbeskyttelse, bl.a. indenfor rammerne af såvel det arktiske som det nordiske samarbejde imi Atlantikup Avannaani arferit pillugit mississuinermi suliniummut annertuumut Nunarput Pinngortitaleriffimmik sinniisoqarluni peqataavoq, tamatumani nunat arfineq-marluk/arfineq-pingasut peqataallutik. Tamatuma saniatigut NAMMCOkkoortumik Island, Savalimmiut, Canada Norgelu arfernik misissuinerit pillugit aammalu Kommissioni Ataatsimoorussaq qilalukkat qaqortat qernartallu kiisalu IWC pillugit qanittumik suleqatigineqarput. Grønland ved Naturinstituttet deltog i et stor Nordatlantisk hvalundersøgelses-projekt i 2007, hvori der deltog 7-8 lande. Derudover er der et tæt samarbejde med Island, Færøerne, Canada og Norge vedrørende hvalundersøgelser via NAMMCO og Fælleskommission om hvid- og narhvaler samt IWC. Naatsorsuutit akuersissutigineqarnerisigut immikkoortoq naammassineqartutut naatsorsuutigineqarpoq. Punktet anses for afsluttet med godkendelse af regnskabet.

2 UKIU 2006/21 VM 2006/21 UKIU 2006/22 VM 2006/22 UKIU 2006/70 VM 2006/70 UKIU 2006/81 VM 2006/81 UKIU 2006/88 VM 2006/88 Isumaqatigiinniartartneq pillugu isumaqatigiissutit (traktater) sisamat atorunnaarnissaannut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu Inatsisartut aalajangiinissaannut Forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til opsigelse af 4 traktater om voldgift. Kunngiussutsip kingornunneqartarnera pillugu inatsisip allanngortinneqarnissaanik siunnersuut pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaanut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til Lov om ændring af tronfølgeloven. Nunatsinni aalisarnermi piniarnermilu misissuinermut ineriartortitsinermullu suliniutit pisortat aningaasalersueqataaffigisaasa inernerinik tamanut saqqummiussisoqartalernissaannik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at der bliver offentliggjort resultater af offentligt bevilgede undersøgelses- og udviklingsprojekter indenfor fiskeri og fangst. Matumuuna Inatsisartunit aalajangiiffigisassaattut siunnersuuteqarpunga Naalakkersuisut peqquneqassasut annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 12 november 2001-meersoq allanngortinneqassasoq suliffissuarni sulisut angerlartiinnarneqaraangamik annertussusileriikkanik pisartagaqarsinnaalernissaat aqqutissiuunneqaqqullugu. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingsforordning vedr. takstmæssig hjælp nr. 15 af 12. november således at hjemsendte fabriksarbejdere mv., kan modtage takstmæssig hjælp. Ilinniagaqartut angajoqqaaminni najugaqanngitsut ilinniagaqarnersiutinik assigiimmik annertussuseqartunik tamarmik pisaleqqullugit ilinniagaqarnersiutit pillugit maleruagassanik atuuttunik allannguinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre gældende regler på uddannelsesstøtteområdet, således at alle udeboende uddannelsessøgende får samme stipendiesats. 2

3 UKIU 2006/95 VM 2006/95 Ikiaroornartut anngiortumik nunatsinnut eqqussorneqarnerisa millisarnissaat siunertaralugu sulinerup annertusarneqarnissaanik Danskit naalakkersuisuinut isumaqatigiissuteqarniarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges af realisere forhandlinger med den danske regering med henblik på større kontrolindsats, der skal sikre formindskelse af indførsel af forbudte euforiserende stoffer til Grønland. 3 UKIU 2006/105 VM 2006/105 UPA 2006/6 FM 2006/6 UPA 2006/13 FM 2006/13 Piginneqatigiilluni inissiaatit piginnittutut inissiatinngortissinnaalernissaannut periusissat periarfissarititaasussallu pillugit maleruagassanik siunnersuuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges, at fremlægge forslag om regler, der specifikt regulerer forhold og vilkår i forbindelse med omdannelse af andelsboliger til ejerboliger. Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaanni eqqartuussiveqarneq pillugu Isumaliutissiissummut oqaaseqaateqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til Betænkning om det grønlandske retsvæsen imi akileraarutitigut ilanngaatissat il.il. imatut angissusilerneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiinissaannik siunnersuut, tak. suleriaasissani 32, imm. 6, 2): 1. Inummut ilanngaat......kr (ukiumut) 2. Ilanngaat aalajangersimasoq kr (ukiumut) 3. Aningaasarsiat B-t akileraaruteqaataasussaanngitsut..kr (ukiumut) 4. Killilimmik akileraartussaatitaasut ilanngaataat...kr (ukiumut) 5. Kommuninut ataatsimut akileraarut...6% Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens 32, stk. 6, 2), om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2007 fastsættes således: 1. Personfradrag......kr (år) 2. Standardfradrag... kr (år) 3. Skattefrit beløb for B-indkomst....kr (år) 4. Fradrag begrænset skattepligtige.....kr (år) 5. Fælleskommunal skat... 6%.

4 UPA 2006/16 FM 2006/16 UPA 2006/17 FM 2006/17 UPA 2006/22 FM 2006/22 UPA 2006/23 FM 2006/23 UPA 2006/42 Inunnut Nalunaarsuutit Eqiteruffiat pillugu inatsisip (CPR-mik inatsit) nr. 426, 31 maj 2000-meersup kunngip peqqussutaatigut Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Hjemmestyrets udtalelse til ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister. Lovtidendep aamma Ministerialtidendep naqiterneqartarnerinik inatsisip allannguutaanik inatsisissatut siunnersuummut (Lovtidende qarasaasiatigoortitatut) Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende (Lovtidende i elektronisk form). Piginneqqaartussaatitaanermut inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaanut peqqussutissamut nutaamut missingersuummut Inatsisartut oqaaseqaatissaannut aalajangiiffigisassatut Beslutningsforslag om Landstingets udtalelse vedrørende udkast til ny anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret. Nunani avannarlerni naalagaaffinni innuttaasut nunami avannarlermi allamiitillutik nammineq oqaatsiminnik atuisinnaatitaanerat pillugu Danmarkip, Finlandip, Islandip, Norgep aamma Sverigep akornanni isumaqatigiissutip allanngortinneqarnera pillugu isumaqatigiissummut Namminersornerullutik Oqartussat akuersinissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om, at Hjemmestyret tiltræder overenskomst om ændring af konventionen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordiske statsborgeres ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land. Suliffeqarfiit ingerlatseqatigiiffiillu Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartut ingerlanneqartulluunniit ukiumoortumik pinngortitaq mianeralugu qanoq iliuuseqarsimanerminnik naatsorsuusiortarnissaat anguniaqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Suleqatigiissitanik pilersitsisoqarnikuuvoq Miljøstyrelsip avatangiisinut immikkoortortaaniit aammalu pilersuinermut immikkoortortaaniit kiisalu Infrastrukturstyrelsimiit peqataaffigineqartumik. Suleqatigiissitami oqaluuserineqarsimavoq qanoq iliorluni naatsorsuutit qorsuit atortuulersinneqarsinnaanersut. Innaallagissamut, imermut aamma kiassarnermut naatsorsuutit pisariitsut aallaavigalugit 2009-mi misilittaanerit siulliit ingerlanniarneqarput. Siulliullugu Namminersornerullutik Oqartussani Naatsorsuutinik Qorsuusunik suliaqartoqassaaq, tamatumalu kingorna misilittagaalersut atorneqassallutik kaajallaasitamik Qorsuusunik naatsorsuusiortarneq pillugu pisortat ingerlatsiviisa kommunit il.il. atorsinnaasaannik pilersitsinissamut tunngaviusussamik. Kiisalu ilitsersuusiortoqassaaq Qorsuusunik naatsorsuusiortarnermi atorneqartussanik, aammalu avatangiisinik aqutsinerup ingerlanneqarnissaani tunngavissanik 4

5 FM 2006/42 UPA 2006/46 FM 2006/46 UPA 2006/52 FM 2006/52 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der årligt bliver udarbejdet/aflagt grønne regnskaber for hjemmestyreejede selskaber og hjemmestyrets offentlige institutioner. Aallaavittut isigalugu kialuunniit nunatsinniittup kalaallit, danskit tuluillu oqaasii atorlugit oqalunnikkut inuiaqatigiinni akuunerulersinnissaanut, kiisalu kalaallit kulturiannik inuiaqatigiinnillu paasinnittaatsimik ilinniartinneqarnissaanut Naalakkersuisut siunnersuuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstyret pålægges at fremsætte forslag til en sproglig integrationslov, som i udgangspunktet giver enhver i Grønland med behov herfor ret til undervisning i sprogene grønlandsk, dansk og engelsk, samt i grønlandsk kultur- og samfundsforståelse. Inatsisartut Suleriaasianni 36, imm. 1 naapertorlugu allaganngorlugit apeqqutit ullut suliffissat qulit ingerlaneranni akineqartarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at besvare skriftlige spørgsmål i henhold til Landstingets forretningsorden 36, stk. 1, i løbet af ti arbejdsdage. tamatigoortunik suliaqartoqassalluni. Pilersuinermut allaffeqarfiup KNI Qorsuusunik naatsorsuusiortalernissaq pillugu oqaloqatigaa. Oqaloqatigiiffiusumik 2008-mi aasap ingerlanerani ataatsimiittoqassaaq. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Miljøstyrelsens miljøafdeling og forsyningskontor, samt Infrastruk-turstyrelsen. I arbejdsgruppen har man diskuteret hvor-ledes Grønne Regnskaber bedst implementeres. Med udgangspunkt i enkle regnskaber for forbrug af el, vand og varme ønsker man at indhente de første erfaringer i I første omgang vil man udarbejde Grønne Regnskaber for Hjemmestyret og herefter skal erfaringerne anvendes til at udarbejde et cirkulære om Grønne Regnskaber for offentlige institutioner, kommuner mv. Desuden skal der udarbejdes en vejledning i udarbejdelse af Grønne Regnskaber og i implementering af miljøledelse bredt. Forsyningskontoret er i dialog med KNI om mulighederne for at udarbejde Grønne Regnskaber for virksomheden. Der vil blive afholdt dialogmøder over sommeren Suleqatigiissitamik pilersitsisoqarpoq, taakkulu nalunaarusiartik marts 2007-imi tunniuppaat. Piffissami matunani Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik naalakkersuisunut saqqummiussassamik suliaqarpoq. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som afleverede deres rapport i marts På nuværende tidspunkt er Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke i gang med at udarbejde et landsstyreoplæg. 5

6 UPA 2006/56 FM 2006/56 Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaara Inatsisartut inatsisiliaata nr. 20-p, 3. november 2004-meersup kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut pillugit inatsimmi aalajangersakkat allanngortinnissaanut Nalakkersuisunit erniinnaq siunnersuummik saqqummiussinissaat siunnersuutigineqassasoq, taamaaliornikkut kommunini ataatsimiititaliat ataatsimiinnerisa oqarasuaatikkut ingerlanneqarsinnaaneri periarfissinneqarniassammata. Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret snarest pålægges at fremsætte forslag til ændring af bestemmelserne i Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser, således at der bliver mulighed for, at udvalgsmøder i kommunerne kan afvikles telefonisk. 6 UPA 2006/58 FM 2006/58 UPA 2006/60 FM 2006/60 UPA 2006/68 FM 2006/68 UPA 2006/73 FM 2006/73 Inatsisartunut aalajangiutassanngorlugu siunnersuut, Naalakkersuisut sulissutigissagaat naalagaaffiup ataani suliffeqarfinni Namminersornerusunillu pigineqartut suliffissuini anguniagaassasoq nukissiornermut atorluaaneq. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at offentlige institutioner og hjemmestyreejede virksomheder implementerer Grønne regnskaber. Innuttaasut Kalaallit Nunaata avataani najugaqarallartut qinersisussat allattorsimaffianni nalunaarsorneqartarnissaannut kaammattorneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut allaffissornikkut suleriaasissanik atulersitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre administrative procedurer, der sikrer, at borgere opfordres til at registrere sig på valglisten i forbindelse med et midlertidigt ophold udenfor Grønland. Meeqqanut tapiissutinik pisartagaqareersut, qinnuteqaqqinngikkaluarlutik pisartagaqaannar-sinnaanissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sørge for, at modtagere af børnetilskud, ikke behøver at ansøge hver gang. Qeqertarsuaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannap Upernaviullu Kommuniini aalisartut piniartullu umiatsiaararsortut, umiatsiaarartaarniarnerminni pisortanit tapiiffigineqarsinnaalernissaat siunertaralugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre lovgivningen således at fiskere og fangere med bopæl i Qeqertarsuaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq og Upernavik kommuner kan modtage offentlig finansiering til joller med udenbords motor. UPA 2006/42-mi killiffimmi aamma tamanna pineqarpoq. Status for FM 2006/42 omfatter også dette punkt. Ilaqutariinnermut Peqqinnissaqarfimmullu Naalakkersuisoqarfik kommuninut allakkiassamik maanna piareersaalerpoq. Departementet for Familie og Sundhed er ved at udarbejde brev til kommunerne.

7 UPA 2006/81 FM 2006/81 UPA 2006/82 FM 2006/82 UPA 2006/97 FM 2006/97 UKA 2006/8 EM 2006/8 UKA 2006/11 EM 2006/ imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut tunngatillugu Eqqumiitsuliornermut atuarfiup illutaata allilerneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut suliniuteqarnissaannik Inatsisartut Naalakkersuisunut peqqusinissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for udvidelse af Kunstskolens bygning i forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Landstingsfinanslov for Nunatsinni meeqqat atuarfiani atuartut 9. klassimiit qummut ukiumit atuarfiusumit 2007/2008-imit tamarmik atuartuunersiuteqalernissaat pillugu Naalakkersuisusut siunnersuusioqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at samtlige skoleelever fra 9. klasse og opefter kan få samme skolepengebeløb fra skoleåret 2007/2008. Qaffasinnerumik niuerneq pillugu aamma qaffasinnerusumik teknikikkimut tunngasunik soraarummeernerit inuussutissarsiutitigut ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartitaanerit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarsinnaanissaannut peqqussutissamut aalajangiiffigisassatut Beslutningsforslag om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen. Nunatta Karsiata 2005-imut naatsorsuutai il.il. pillugit aalajangiiffigisassatut Beslutningsforslag om landskassens regnskab for 2005 m.v. Pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut Peqqussutaata nr. 9, 15. april 2003-imeersup allanngortinneqarnissaa pillugu, utoqqalinermi aamma siusinaartumik pensionisiat imaalersillugit, pensionisiaq tunngaviusoq aalajangersimasoq nikerartinneqarsinnaanngitsoq, aammalu pensionisianut tapeq isertitat naapertorlugit nikerartinneqarsinnaasoq pillugit kingusinnerpaamik Inatsisartut ukiakkut 2006-mi ataatsimiinnissaannut Naalakkersuisut allannguutissamik siunnersuuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges senest til EM 2006, at fremsætte forslag til ændring af Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, hvorefter alders- og førtidspension skal bestå af et fast grundbeløb, der ikke kan reguleres, og et pensionstillæg, der reguleres i forhold til den skattepligtige indkomst. 7 Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfissap aamma/imaluunniit Ilusilersuinermik Ilinniarfissap suliariniarneqalernissaannut 2008-mi kontomut pingaarnermut kr.-nik immikkoortitsisoqarpoq. Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik aamma Ilusilersuinermik Ilinniarfik ataatsikkoortillugit aaqqiiffigineqarsinnaanersut mi paasineqarumaarnera naatsorsuutigineqarpoq tamatumalu kingorna aningaasat kontomiittut qanoq atorneqarnissaat isummerfigineqassalluni. På hovedkonto er der i 2008 afsat kr. til projektering af Kunstskolen samt eventuelt Designskolen. Der forventes i 2008 en afklaring af, om der kan etableres en samlet løsning for Kunstskolen og Designskolen, hvorefter der tages stilling til anvendelsen af midlerne på kontoen. Nalunaarusiassatut missingiut suliarineqareerpoq. Tusarniaassutinut akissutit qanoq ittuuneri tunngavigalugit siunnersuummut aaqqiissutissatut periarfissanik Naalakkersuisut isumaliuteqassapput. Der er udarbejdet udkast til bekendtgørelse. På baggrund af høringssvarenes karakter, vil Landsstyret overveje løsningsmuligheder for forslaget. Naatsorsuutit akuersissutigineqarnerisigut immikkoortoq naammassineqartutut naatsorsuutigineqarpoq. Punktet anses for afsluttet med godkendelsen af regnskabet. Utoqqalinersiutit allanngortinneqarput. Siusinaarluni utoqqalinersiaqalertarneq pillugu nassuiaammik suliaqartoqassaaq, UKA 2008-mi saqqummiuneqartussamik. Alderspension er ændret. Der udarbejdes en førtidspensionsredegørelse, som vil blive fremlagt på EM 2008.

8 UKA 2006/24 EM 2006/24 Nunat avannarliit killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni kiisalu Kalaallit Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput isumaqatigiissusiornissamik periarfissanik eqqartueqqulluugit, Savalimmiut Island-illu killeqanngitsumik niueqatigiinnissamik isumaqatigiissutigisimasaat (Hoyvík-imi isumaqatigiissut) annertusarneqaqqqullugu taamaalilluni aamma Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 1/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 1/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at drøfte muligheden for at lave en aftale om, at udvide frihandelsaftalen som Færøerne og Island har lavet (Hoyvíksaftalen) til også at omfatte Grønland. 8 Nunat Avannarliit Killiit annertusisamik niuerfigineqalernissaat pillugu apeqqut, takuuk kaammattuut 1/2006, naalakkersuisunit suliarineqarpoq. Naalakkersuisut naliliipput massakkut taamaattumik isumaqatigiissuteqarnissamut suli Nunarput piariinngitsoq. Namminersorlutik inuussutissarsiortut tamanna pillugu naalakkersuisunit aperineqaramik taakku piffissap taamaalinerani naliliipput isumaqatigiissut taamaattoq iluaqutissarsiffiginiassallugu ajornakusuussasoq. Ajornartorsiuteqavinnermut assersuutitut savaaqqat neqaannik tuniniaaneq takussutissiarineqarpoq, tassami savaaqqat neqaat eqqussorneqartut 25 kr.-inik akitsuuteqartinneqarmata. Hoyvikimi Isumaqatigiissut Nunatsinni atortuulersinneqassappat akitsuutit taamaattut peerneqaqqaartariaqarput. Aamma Hoyvikimi Isumaqatigiissut aqqutigalugu niuerneq qilersorsimavallaarunnaarsinneqassaaq, tamatumalu kingunerissavaa tapissutit naalagaaffiullu suliffiutaasa unammillernermut equsoortitsisuunnginnissaat. Naalakkersuisut inaarutaasumik naliliipput pisariaqartitsineq naapertorlugu aammalu erseqqinnerusunik misissuereernertigut Island Savalimmiullu niueqatigiinnermi killilersuiffiunngitsunik suleqatiginninnissanillu isumaqatigissuteqarfigineqartariaqartut. Landsstyret har arbejdet med spørgsmålet om udvidet handel med Vestnorden jf rekommandation 1/2006. Landsstyret har vurderet at Grønland ikke var klar til at indgå en sådan aftale på nuværende tidspunkt. Landsstyret har forespurgt erhvervslivet og de vurderede på daværende tidspunkt, at det ville være svært at udnytte en sådan aftale. Til eksempel på faktiske vanskeligheder så man på lammekød, hvor der er en told på 25 kr. per kg lammekød som importeres. Såfremt Hoyviksaftalen skulle sættes i værk i Grønland, skal sådan told afskaffes. Desuden åbner Hoyviksaftalen op for en liberalisering af handlen som ville betyde at subsidier og statsvirksomheder ikke må være konkurrenceforvridende. Afsluttende har landsstyret konkluderet at der bør indgås frihandels og samarbejdsaftaler med Island og Færøerne efter behov og nærmere undersøgelser.

9 UKA 2006/25 EM 2006/25 UKA 2006/27 EM 2006/27 UKA 2006/38 EM 2006/38 UKA 2006/39 EM 2006/39 UKA 2006/51 EM 2006/51 Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput nunani pineqartuni sinniisoqarfinnik pilersitseqqullugit. Sinniisoqarfiit pilersinneqarnerannut atatillugu nunat ataatsimoorussamik allaffeqarfimmik pilersitsinissamut kaammattuinissaq pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 2/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 2/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at aftale, at landene opretter konsulater i hinandens lande. Landene opfordres til, at danne fælles kontorfaciliteter omkring oprettelsen af konsulaterne. Aqqusinertigut angallannermik inatsisip aamma passit pillugit inatsisip allanngortinneqarnerata Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaa pillugu peqqussutissatut siunnersuut pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af færdselsloven og pasloven. Aalisarneq pillugu isumaqatigiissut nutaaq aamma aalisarneq pillugu isumaqatigiissummut tapiliussamut ilassut pillugit Kalaallit Nunaata EUlu akornanni isumaqatigiinniarnerni angusat Inatsisartunit akuersissutigineqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Landstingets godkendelse af forhandlingsresultatet mellem Grønland og EU om en ny fiskeriaftale og anneks til protokol til fiskeriaftalen. Innuttaasut peqqissuunissaannut suliniut pillugu Inatsisartut aalajangiinissaannut Forslag til landstingsbeslutning om folkesundhedsprogrammet. Pisortat suliassaqarfiinik aaqqissuusseqqinnissamik Naalakkersuisut suliarinneqqinnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Landsstyrets videre arbejde med reformen af den offentlige sektor. 9 Naalakkersuisut Wienimi konventioni innersuussutigaat, tassanimi erseqqissarneqarmat konsuleqarluni atassuteqarsinnaaneq taamaallaat naalagaaffiit akornanni ingerlanneqarsinnaasoq. Taamaattumik Wienimi konventioni naapertorlugu Islandi kisimi konsuleqarluni atassuteqalersinnaavoq. Taamaattorli Nunarput danskit Reykjavikimi aallartitaqarfiannut Namminersornerullutik Oqartussanut sinniisumik aallartitsisinnaavoq aammalu sinniissumik taamaattumik Torshavnimut aallartitsisinnaalluni. Nunani taakkunani sinniisoqarfinnik taamaattunik ammaasinnaaneq pisariaqartitsineq aningaasatigullu tunngavissaqarneq tunngavigalugit pisassasoq naalakkersuisut naliliipput. Landsstyret henholder sig til Wienerkonventionen hvori det gøres klart at en konsulær forbindelse alene kan indgås imellem stater. Det er således alene Island som kan oprette konsulære forbindelser i henhold til Wienerkonventionen. Grønland har dog mulighed for at sende en hjemmestyrerepræsentant til den danske ambassade i Reykjavik og til at have hjemmestyre repræsentation i Torshavn. Landsstyret vurderede at åbning af sådanne repræsentationer i disse lande skal ske efter behov og økonomisk grundlag. Suliniutissat pisariaqartut piviusunngortinneqareerput, imaluunniit piviusunngortinneqassallutik aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit naapertorlugit. De fornødne initiativer anses for gennemført eller bliver gennemført i henhold til de afsatte bevillinger på finansloven.

10 UKA 2006/52 EM 2006/52 UKA 2006/54 EM 2006/54 UKA 2006/60 EM 2006/60 Kalaallit Nunaanni aningaasat pappiaqqat pillugit inatsisissatut siunnersuummut Inatsisartut oqaaseqaateqarnissaat pillugu Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland. Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput, pujortartarnerup akiorniarneqarnerani suleqatigiinnertik paasissutissanillu ingerlatitseqqittarnertik annertusillugulu patajaallisassagaat. Tassunga tunngassuteqartumik nunani avannarlerni killerni peqqinnissaqarfinni sulisunut sammisaqartitsinermik isumasioqatigiinnermilluunniit ingerlatseqqullugit nunat kaammattorneqarnissaannik Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 3/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 3/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at forøge og styrke samarbejdet og informationsformidlingen omkring bekæmpelsen af rygning. Landene opfordres i den henseende til at afholde en workshop eller en konference om emnet for vestnordisk sundhedspersonale. Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut innersuussuteqarput, sumiiffittut Nunanut avannarlernut killernut ataatsimoorussamik nunat avannarliit killiit takornariaqarnermut periusissamik suliaqaqqullugit. Siunnersuisoqatigiit innersuussutigaat periuseq taanna Nunat avannarliit killiit takornariartunut ornittagassatut ataatsimoorussamik nittarsaanneqarneranut patajaallisaasumik suliniutinik ilaatigut imaqartinneqassasoq. Taamatuttaaq Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivisa nunani naalakkersuisunut kaammattuutigaat Nunani avannarlerni killerni takornariartitsisartutut ilinniartitaanerup iluani annertunerusumik suleqatigiinnissammut pilersaarut pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 4/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 4/2006 om at henstille til Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering, at udarbejde en fælles vestnordisk turismestrategi for Vestnorden som region. Rådet henstiller til, at denne strategi blandt andet indeholder tiltag som vil styrke den fælles markedsføring af Vestnorden som turistmål. Vestnordisk Råd opfordrer ligeledes landenes regeringer til at udarbejde en plan for et øget samarbejde omkring turistuddannelse i Vestnorden. Pinaveersaartitsinermut atatillugu suliniutaasussatut neriorsuutigineqartut inatsisiliornerlu tamaannarmik piviusunngortinneqarput. De lovede initiativer inden for forebyggelse og lovgivning er alle iværksat. 1. januar 2007 atuutilersumik takornariartitsinermi suleqatigiinneq pillugu nunat avannarliit killiit akornanni nutaamik isumaqatigiissuteqartoqarpoq. NATA-North Atlantic Tourism Association - taartaavoq Vestnorden Travel Board-imi aamma SAMIK-mi isumaqatigiissummut. NATA-mi ilaapput nunanut arlariinnut takornariartarnerit, misilittakkanik aveqatigiittarnerit, suliniutinut tapiissutit aamma Vestnorden Travel Mart-ip ingerlanneqartarnera. Tamatumalu saniatigut Savalimmiut isumaqatigiissuteqarfigineqarput takornariaqarnermi ilisimasatigut misilittakkatigullu aveqatigiittarnissaq pillugit. Med virkning fra 1. januar 2007 blev der indgået ny aftale om turismesamarbejde i Vestnorden. NATA-North Atlantic Tourism Association afløste det hidtidige Vestnorden Travel Board og SAMIK-aftalen. NATA omfatter bl.a. samarbejde indenfor udvikling af kombinationsturisme, markedsføring, erfaringsudveksling, projektstøtte og afholdelse af Vestnorden Travel Mart. Derudover er der indgået aftale med Færøerne omkring videns- og erfaringsudveksling på bl.a. turismeområdet. 10

Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008. Konkurrenceredegørelse 2008. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrencenævnet

Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008. Konkurrenceredegørelse 2008. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008 Konkurrenceredegørelse 2008 Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008 Konkurrenceredegørelse 2008 Naqiterisitsisut

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : 1 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009

Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Indhold

Læs mere

Imai. Indhold. Saqqummersitsisoq / Udgives af: Naqiterivik / Trykkes af: Aaqqisuisut / Redaktion: Ilusilersuisoq / Grafisk tilrettelæggelse:

Imai. Indhold. Saqqummersitsisoq / Udgives af: Naqiterivik / Trykkes af: Aaqqisuisut / Redaktion: Ilusilersuisoq / Grafisk tilrettelæggelse: 2 * 2013 1 PI - Paasissutissat / Information Imai Saqqummersitsisoq / Udgives af: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterivik / Trykkes af: Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasai MIO s viden om børn og unge Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 Allaaserinnittut Tekst Clara Klint Jentzsch Aaqqissuisut

Læs mere

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Jeg har rettigheder! Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Pisinnaatitaaffeqarpunga!

Læs mere

Suliffeqarnermi pissutsit. Arbejdsmarkedsforhold 6.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ 6.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET

Suliffeqarnermi pissutsit. Arbejdsmarkedsforhold 6.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ 6.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET Suliffeqarnermi pissutsit Arbejdsmarkedsforhold.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ.1.1 Suliffeqarneq pillugu inatsisit Suliffeqarnermut tunngasuteqartut annersaa Nam mi ner sor - lu tik Oqartussanit

Læs mere

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ Generalforsamling Nuuk 21. april 2011 Katuami Nalunaaqutaq 13.00 17.00 Dansk resume Nuuk apriilimi 2011 KALAALLIT ATUAKKIORTUT H. J. Rinksvej 35 Postboks 43 3900

Læs mere

SIULEQUT FORORD. Ukioq atuarfiusoq nutaaq pissaganartunik aqqusaagassaqarnarumaartussaq

SIULEQUT FORORD. Ukioq atuarfiusoq nutaaq pissaganartunik aqqusaagassaqarnarumaartussaq SIULEQUT FORORD Ukioq atuarfiusoq nutaaq pissaganartunik aqqusaagassaqarnarumaartussaq aallarnerporaasiit, atuarfinnilu ilinniarnititsisut ukiumi atuarfiusussami suleqatiginissaat qilanaarilereerparput.

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Qeqertarsuup Atuarfia 2013 December 14 Ilinniartitsisoq December 14 3 Atuarfik piorsartuartigu nunarput pillugu 4 Lad os udvikle folkeskolen for landets

Læs mere

Udgives af: Redaktion:

Udgives af: Redaktion: 2 2012 PI - Paasissutissat/ Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut. Ilanngutassianik

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Ilulissani atuarfik nutaaq Ny skole i Ilulissat Oktober 14 Ilinniartitsisoq Oktober 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK Oktober 14 Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk Ilinniartitsisoq 3 Atuarfitsialaap siunniussai angujuminaappallaarput 5 Dæmp ambitionsniveauet i Atuarfitsialak

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

Isumaginninnermut peqqissutsimullu tunngasut Sociale forhold og sundhed

Isumaginninnermut peqqissutsimullu tunngasut Sociale forhold og sundhed Isumaginninnermut peqqissutsimullu tunngasut Sociale forhold og sundhed.1 ISUMAGINNINNERMI AAQQISSUUSSAANERMUT TUN NGASUT Isumaginninnermut tunngasut ulloq 1. januar 1980-mi Namminersornerullutik Oqartussat

Læs mere

IMAI INDHOLD. PI - Paasissutissat / Information SIULEQUT

IMAI INDHOLD. PI - Paasissutissat / Information SIULEQUT PI 3 2013 PI - Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk: Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Oktober 13 Ilinniartitsisoq Oktober 13 Ilaasortaaneq Atorfi ttaanni aatsaat aallartikkuit nutaamilluunniit suliffi ttaarsimaguit, taava eqqaamassavat ilinnut

Læs mere

APPA News nr. 1 2011. Maniitsoq 2. Nutarsaaneq / Miljølån 4. Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9. Mobilbank 14. Tlf.: 70 1234 www.banken.

APPA News nr. 1 2011. Maniitsoq 2. Nutarsaaneq / Miljølån 4. Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9. Mobilbank 14. Tlf.: 70 1234 www.banken. APPA News nr. 1 2011 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Maniitsoq 2 Nutarsaaneq / Miljølån 4 Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9 Mobilbank 14 APPA News nr. 1 2011 2 Maniitsoq GrønlandsBANKEN-ip immikkoortortaqarfiani

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

ILINNIAKKAMIK PILLERSAARUSIAQ Issittumi Takornarissanik Nassuiaassisartutut Ilinniagaqarnermi

ILINNIAKKAMIK PILLERSAARUSIAQ Issittumi Takornarissanik Nassuiaassisartutut Ilinniagaqarnermi ILINNIAKKAMIK PILLERSAARUSIAQ Issittumi Takornarissanik Nassuiaassisartutut Ilinniagaqarnermi Atuuffia 2014 Saqqummigaq1.1 december 2013 Arktisk turistguide Uddannelsesplan 2014 v. 1.1 Ujarliut Siulequt...

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI 1 2015 1 PI Paasissutissat / Information Imai Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

Imai. Indhold. Saqqaata assitaa: Sisimiuni Pisiniarfissuatoqqami. ingerlaneranni. Ass. Vienberg.

Imai. Indhold. Saqqaata assitaa: Sisimiuni Pisiniarfissuatoqqami. ingerlaneranni. Ass. Vienberg. NR. 1 2014 Imai Indhold KNI A/S-imut tikilluarit... 3 Sukkup pisisartumukaannerani aqqutaa... 4 Aporfissaqaleraangat... 6 Apeqqutit sisamat... 8 Pingaartitat sulisullu... 10 KGH-miit KNI-mut... 12 Illoqarfissuarmut

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI. 2 2015 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011

REDEGØRELSE OM KOMMUNERNE 2011 28. juli 2011 EM 2011 / 40 Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø EM 2011 / 40 NNPAN sags nr.: 2010-039182 Indhold Forord.........................................................................................3

Læs mere