Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5"

Transkript

1 Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5 VM 2006/5 UKIU 2006/6 VM 2006/6 UKIU 2006/7 VM 2006/7 UKIU 2006/17 VM 2006/17 Taaguutaa/Titel Nunani Avannarlerni Killerni atuakkiortunik pikkorissaasarnerup pilersinneqarneranik tapersersueqqullugit aningaasaleeqqullugillu Islandimi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni Naalakkersuisut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 1/2005-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 1/2005 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at støtte oprettelsen og finansieringen af Vestnordiske forfatterkurser. Nunarsuup immikkoortortaatut Nunani Avannarlerni Killerni pinngortitami pisuussutit nunarsuarmi tamarmi nungusaataanngitsumik iluaqutiginiarneqarnissaannik, avatangiisit sernissorneqarneranni nukissiuutillu avatangiisinik innarliisuunngitsut atorneqarnissaannik Islandip, Savalimmiut Kalaallillu Nunaata Naalakkersuisuisa sallersaallutik sorsuutiginninnissaaannik Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 2/2005-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 2/2005 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at indlede et samarbejde om Vestnorden som en region i verden, der går forrest i den globale kamp for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, miljøbeskyttelse og brug af miljørigtige energikilder. Atlantikup Avannaani arfeqassutsip ilisimatusarfigineqarnerata, tassungalu ilanngullugu kisitsinertigut Atlantikup Avannaani arferit eqqissisimatitat arferillu pisassiissutigineqartartut pissusiviusut aallaavigalugit peqassutsimik kisitsitsinit atortussanik pissarsivigineqarnissaasa qulakkeerneqarnissaanik Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 3/2005-ip Inatsisartunit taperneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 3/2005 om at samarbejde om at styrke forskningen af hvalbestande i Nordatlanten, herunder gennem tællinger at sikre en tilvejebringelse af reelt talmateriale over såvel fredede som kvoterede hvaler i Nordatlanten mi Landskarsip naatsorsuutaasa il.il. akuersissutigineqarnissaat pillugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Beslutningsforslag om landskassens regnskab for 2004 m.v. Killiffik/Status Ingerlaavartumik nunat avannarliit killiit akornanni suleqatigiittoqarpoq pisuussutinik uumassusilinnik atuinermi piujuaannartitsinermik tunngaveqartumik avatangiisinillu illersuinermik tunngaveqartumik ingerlatsisoqarnera pillugu, ilaatigut nunat issittumiittut aammalu nunat avannarliit suleqatigiinnerisa periarfissaasa iluanni. Der pågår fortløbende et samarbejde mellem de vestnordiske lande omkring bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer og miljøbeskyttelse, bl.a. indenfor rammerne af såvel det arktiske som det nordiske samarbejde imi Atlantikup Avannaani arferit pillugit mississuinermi suliniummut annertuumut Nunarput Pinngortitaleriffimmik sinniisoqarluni peqataavoq, tamatumani nunat arfineq-marluk/arfineq-pingasut peqataallutik. Tamatuma saniatigut NAMMCOkkoortumik Island, Savalimmiut, Canada Norgelu arfernik misissuinerit pillugit aammalu Kommissioni Ataatsimoorussaq qilalukkat qaqortat qernartallu kiisalu IWC pillugit qanittumik suleqatigineqarput. Grønland ved Naturinstituttet deltog i et stor Nordatlantisk hvalundersøgelses-projekt i 2007, hvori der deltog 7-8 lande. Derudover er der et tæt samarbejde med Island, Færøerne, Canada og Norge vedrørende hvalundersøgelser via NAMMCO og Fælleskommission om hvid- og narhvaler samt IWC. Naatsorsuutit akuersissutigineqarnerisigut immikkoortoq naammassineqartutut naatsorsuutigineqarpoq. Punktet anses for afsluttet med godkendelse af regnskabet.

2 UKIU 2006/21 VM 2006/21 UKIU 2006/22 VM 2006/22 UKIU 2006/70 VM 2006/70 UKIU 2006/81 VM 2006/81 UKIU 2006/88 VM 2006/88 Isumaqatigiinniartartneq pillugu isumaqatigiissutit (traktater) sisamat atorunnaarnissaannut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu Inatsisartut aalajangiinissaannut Forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til opsigelse af 4 traktater om voldgift. Kunngiussutsip kingornunneqartarnera pillugu inatsisip allanngortinneqarnissaanik siunnersuut pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaanut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til Lov om ændring af tronfølgeloven. Nunatsinni aalisarnermi piniarnermilu misissuinermut ineriartortitsinermullu suliniutit pisortat aningaasalersueqataaffigisaasa inernerinik tamanut saqqummiussisoqartalernissaannik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at der bliver offentliggjort resultater af offentligt bevilgede undersøgelses- og udviklingsprojekter indenfor fiskeri og fangst. Matumuuna Inatsisartunit aalajangiiffigisassaattut siunnersuuteqarpunga Naalakkersuisut peqquneqassasut annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 12 november 2001-meersoq allanngortinneqassasoq suliffissuarni sulisut angerlartiinnarneqaraangamik annertussusileriikkanik pisartagaqarsinnaalernissaat aqqutissiuunneqaqqullugu. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingsforordning vedr. takstmæssig hjælp nr. 15 af 12. november således at hjemsendte fabriksarbejdere mv., kan modtage takstmæssig hjælp. Ilinniagaqartut angajoqqaaminni najugaqanngitsut ilinniagaqarnersiutinik assigiimmik annertussuseqartunik tamarmik pisaleqqullugit ilinniagaqarnersiutit pillugit maleruagassanik atuuttunik allannguinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre gældende regler på uddannelsesstøtteområdet, således at alle udeboende uddannelsessøgende får samme stipendiesats. 2

3 UKIU 2006/95 VM 2006/95 Ikiaroornartut anngiortumik nunatsinnut eqqussorneqarnerisa millisarnissaat siunertaralugu sulinerup annertusarneqarnissaanik Danskit naalakkersuisuinut isumaqatigiissuteqarniarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges af realisere forhandlinger med den danske regering med henblik på større kontrolindsats, der skal sikre formindskelse af indførsel af forbudte euforiserende stoffer til Grønland. 3 UKIU 2006/105 VM 2006/105 UPA 2006/6 FM 2006/6 UPA 2006/13 FM 2006/13 Piginneqatigiilluni inissiaatit piginnittutut inissiatinngortissinnaalernissaannut periusissat periarfissarititaasussallu pillugit maleruagassanik siunnersuuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges, at fremlægge forslag om regler, der specifikt regulerer forhold og vilkår i forbindelse med omdannelse af andelsboliger til ejerboliger. Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaanni eqqartuussiveqarneq pillugu Isumaliutissiissummut oqaaseqaateqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til Betænkning om det grønlandske retsvæsen imi akileraarutitigut ilanngaatissat il.il. imatut angissusilerneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiinissaannik siunnersuut, tak. suleriaasissani 32, imm. 6, 2): 1. Inummut ilanngaat......kr (ukiumut) 2. Ilanngaat aalajangersimasoq kr (ukiumut) 3. Aningaasarsiat B-t akileraaruteqaataasussaanngitsut..kr (ukiumut) 4. Killilimmik akileraartussaatitaasut ilanngaataat...kr (ukiumut) 5. Kommuninut ataatsimut akileraarut...6% Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens 32, stk. 6, 2), om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2007 fastsættes således: 1. Personfradrag......kr (år) 2. Standardfradrag... kr (år) 3. Skattefrit beløb for B-indkomst....kr (år) 4. Fradrag begrænset skattepligtige.....kr (år) 5. Fælleskommunal skat... 6%.

4 UPA 2006/16 FM 2006/16 UPA 2006/17 FM 2006/17 UPA 2006/22 FM 2006/22 UPA 2006/23 FM 2006/23 UPA 2006/42 Inunnut Nalunaarsuutit Eqiteruffiat pillugu inatsisip (CPR-mik inatsit) nr. 426, 31 maj 2000-meersup kunngip peqqussutaatigut Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Hjemmestyrets udtalelse til ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister. Lovtidendep aamma Ministerialtidendep naqiterneqartarnerinik inatsisip allannguutaanik inatsisissatut siunnersuummut (Lovtidende qarasaasiatigoortitatut) Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende (Lovtidende i elektronisk form). Piginneqqaartussaatitaanermut inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaanut peqqussutissamut nutaamut missingersuummut Inatsisartut oqaaseqaatissaannut aalajangiiffigisassatut Beslutningsforslag om Landstingets udtalelse vedrørende udkast til ny anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret. Nunani avannarlerni naalagaaffinni innuttaasut nunami avannarlermi allamiitillutik nammineq oqaatsiminnik atuisinnaatitaanerat pillugu Danmarkip, Finlandip, Islandip, Norgep aamma Sverigep akornanni isumaqatigiissutip allanngortinneqarnera pillugu isumaqatigiissummut Namminersornerullutik Oqartussat akuersinissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om, at Hjemmestyret tiltræder overenskomst om ændring af konventionen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordiske statsborgeres ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land. Suliffeqarfiit ingerlatseqatigiiffiillu Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartut ingerlanneqartulluunniit ukiumoortumik pinngortitaq mianeralugu qanoq iliuuseqarsimanerminnik naatsorsuusiortarnissaat anguniaqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Suleqatigiissitanik pilersitsisoqarnikuuvoq Miljøstyrelsip avatangiisinut immikkoortortaaniit aammalu pilersuinermut immikkoortortaaniit kiisalu Infrastrukturstyrelsimiit peqataaffigineqartumik. Suleqatigiissitami oqaluuserineqarsimavoq qanoq iliorluni naatsorsuutit qorsuit atortuulersinneqarsinnaanersut. Innaallagissamut, imermut aamma kiassarnermut naatsorsuutit pisariitsut aallaavigalugit 2009-mi misilittaanerit siulliit ingerlanniarneqarput. Siulliullugu Namminersornerullutik Oqartussani Naatsorsuutinik Qorsuusunik suliaqartoqassaaq, tamatumalu kingorna misilittagaalersut atorneqassallutik kaajallaasitamik Qorsuusunik naatsorsuusiortarneq pillugu pisortat ingerlatsiviisa kommunit il.il. atorsinnaasaannik pilersitsinissamut tunngaviusussamik. Kiisalu ilitsersuusiortoqassaaq Qorsuusunik naatsorsuusiortarnermi atorneqartussanik, aammalu avatangiisinik aqutsinerup ingerlanneqarnissaani tunngavissanik 4

5 FM 2006/42 UPA 2006/46 FM 2006/46 UPA 2006/52 FM 2006/52 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der årligt bliver udarbejdet/aflagt grønne regnskaber for hjemmestyreejede selskaber og hjemmestyrets offentlige institutioner. Aallaavittut isigalugu kialuunniit nunatsinniittup kalaallit, danskit tuluillu oqaasii atorlugit oqalunnikkut inuiaqatigiinni akuunerulersinnissaanut, kiisalu kalaallit kulturiannik inuiaqatigiinnillu paasinnittaatsimik ilinniartinneqarnissaanut Naalakkersuisut siunnersuuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstyret pålægges at fremsætte forslag til en sproglig integrationslov, som i udgangspunktet giver enhver i Grønland med behov herfor ret til undervisning i sprogene grønlandsk, dansk og engelsk, samt i grønlandsk kultur- og samfundsforståelse. Inatsisartut Suleriaasianni 36, imm. 1 naapertorlugu allaganngorlugit apeqqutit ullut suliffissat qulit ingerlaneranni akineqartarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at besvare skriftlige spørgsmål i henhold til Landstingets forretningsorden 36, stk. 1, i løbet af ti arbejdsdage. tamatigoortunik suliaqartoqassalluni. Pilersuinermut allaffeqarfiup KNI Qorsuusunik naatsorsuusiortalernissaq pillugu oqaloqatigaa. Oqaloqatigiiffiusumik 2008-mi aasap ingerlanerani ataatsimiittoqassaaq. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Miljøstyrelsens miljøafdeling og forsyningskontor, samt Infrastruk-turstyrelsen. I arbejdsgruppen har man diskuteret hvor-ledes Grønne Regnskaber bedst implementeres. Med udgangspunkt i enkle regnskaber for forbrug af el, vand og varme ønsker man at indhente de første erfaringer i I første omgang vil man udarbejde Grønne Regnskaber for Hjemmestyret og herefter skal erfaringerne anvendes til at udarbejde et cirkulære om Grønne Regnskaber for offentlige institutioner, kommuner mv. Desuden skal der udarbejdes en vejledning i udarbejdelse af Grønne Regnskaber og i implementering af miljøledelse bredt. Forsyningskontoret er i dialog med KNI om mulighederne for at udarbejde Grønne Regnskaber for virksomheden. Der vil blive afholdt dialogmøder over sommeren Suleqatigiissitamik pilersitsisoqarpoq, taakkulu nalunaarusiartik marts 2007-imi tunniuppaat. Piffissami matunani Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik naalakkersuisunut saqqummiussassamik suliaqarpoq. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som afleverede deres rapport i marts På nuværende tidspunkt er Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke i gang med at udarbejde et landsstyreoplæg. 5

6 UPA 2006/56 FM 2006/56 Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaara Inatsisartut inatsisiliaata nr. 20-p, 3. november 2004-meersup kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut pillugit inatsimmi aalajangersakkat allanngortinnissaanut Nalakkersuisunit erniinnaq siunnersuummik saqqummiussinissaat siunnersuutigineqassasoq, taamaaliornikkut kommunini ataatsimiititaliat ataatsimiinnerisa oqarasuaatikkut ingerlanneqarsinnaaneri periarfissinneqarniassammata. Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret snarest pålægges at fremsætte forslag til ændring af bestemmelserne i Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser, således at der bliver mulighed for, at udvalgsmøder i kommunerne kan afvikles telefonisk. 6 UPA 2006/58 FM 2006/58 UPA 2006/60 FM 2006/60 UPA 2006/68 FM 2006/68 UPA 2006/73 FM 2006/73 Inatsisartunut aalajangiutassanngorlugu siunnersuut, Naalakkersuisut sulissutigissagaat naalagaaffiup ataani suliffeqarfinni Namminersornerusunillu pigineqartut suliffissuini anguniagaassasoq nukissiornermut atorluaaneq. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at offentlige institutioner og hjemmestyreejede virksomheder implementerer Grønne regnskaber. Innuttaasut Kalaallit Nunaata avataani najugaqarallartut qinersisussat allattorsimaffianni nalunaarsorneqartarnissaannut kaammattorneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut allaffissornikkut suleriaasissanik atulersitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre administrative procedurer, der sikrer, at borgere opfordres til at registrere sig på valglisten i forbindelse med et midlertidigt ophold udenfor Grønland. Meeqqanut tapiissutinik pisartagaqareersut, qinnuteqaqqinngikkaluarlutik pisartagaqaannar-sinnaanissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sørge for, at modtagere af børnetilskud, ikke behøver at ansøge hver gang. Qeqertarsuaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannap Upernaviullu Kommuniini aalisartut piniartullu umiatsiaararsortut, umiatsiaarartaarniarnerminni pisortanit tapiiffigineqarsinnaalernissaat siunertaralugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre lovgivningen således at fiskere og fangere med bopæl i Qeqertarsuaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq og Upernavik kommuner kan modtage offentlig finansiering til joller med udenbords motor. UPA 2006/42-mi killiffimmi aamma tamanna pineqarpoq. Status for FM 2006/42 omfatter også dette punkt. Ilaqutariinnermut Peqqinnissaqarfimmullu Naalakkersuisoqarfik kommuninut allakkiassamik maanna piareersaalerpoq. Departementet for Familie og Sundhed er ved at udarbejde brev til kommunerne.

7 UPA 2006/81 FM 2006/81 UPA 2006/82 FM 2006/82 UPA 2006/97 FM 2006/97 UKA 2006/8 EM 2006/8 UKA 2006/11 EM 2006/ imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut tunngatillugu Eqqumiitsuliornermut atuarfiup illutaata allilerneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut suliniuteqarnissaannik Inatsisartut Naalakkersuisunut peqqusinissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for udvidelse af Kunstskolens bygning i forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Landstingsfinanslov for Nunatsinni meeqqat atuarfiani atuartut 9. klassimiit qummut ukiumit atuarfiusumit 2007/2008-imit tamarmik atuartuunersiuteqalernissaat pillugu Naalakkersuisusut siunnersuusioqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at samtlige skoleelever fra 9. klasse og opefter kan få samme skolepengebeløb fra skoleåret 2007/2008. Qaffasinnerumik niuerneq pillugu aamma qaffasinnerusumik teknikikkimut tunngasunik soraarummeernerit inuussutissarsiutitigut ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartitaanerit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarsinnaanissaannut peqqussutissamut aalajangiiffigisassatut Beslutningsforslag om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen. Nunatta Karsiata 2005-imut naatsorsuutai il.il. pillugit aalajangiiffigisassatut Beslutningsforslag om landskassens regnskab for 2005 m.v. Pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut Peqqussutaata nr. 9, 15. april 2003-imeersup allanngortinneqarnissaa pillugu, utoqqalinermi aamma siusinaartumik pensionisiat imaalersillugit, pensionisiaq tunngaviusoq aalajangersimasoq nikerartinneqarsinnaanngitsoq, aammalu pensionisianut tapeq isertitat naapertorlugit nikerartinneqarsinnaasoq pillugit kingusinnerpaamik Inatsisartut ukiakkut 2006-mi ataatsimiinnissaannut Naalakkersuisut allannguutissamik siunnersuuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges senest til EM 2006, at fremsætte forslag til ændring af Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, hvorefter alders- og førtidspension skal bestå af et fast grundbeløb, der ikke kan reguleres, og et pensionstillæg, der reguleres i forhold til den skattepligtige indkomst. 7 Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfissap aamma/imaluunniit Ilusilersuinermik Ilinniarfissap suliariniarneqalernissaannut 2008-mi kontomut pingaarnermut kr.-nik immikkoortitsisoqarpoq. Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik aamma Ilusilersuinermik Ilinniarfik ataatsikkoortillugit aaqqiiffigineqarsinnaanersut mi paasineqarumaarnera naatsorsuutigineqarpoq tamatumalu kingorna aningaasat kontomiittut qanoq atorneqarnissaat isummerfigineqassalluni. På hovedkonto er der i 2008 afsat kr. til projektering af Kunstskolen samt eventuelt Designskolen. Der forventes i 2008 en afklaring af, om der kan etableres en samlet løsning for Kunstskolen og Designskolen, hvorefter der tages stilling til anvendelsen af midlerne på kontoen. Nalunaarusiassatut missingiut suliarineqareerpoq. Tusarniaassutinut akissutit qanoq ittuuneri tunngavigalugit siunnersuummut aaqqiissutissatut periarfissanik Naalakkersuisut isumaliuteqassapput. Der er udarbejdet udkast til bekendtgørelse. På baggrund af høringssvarenes karakter, vil Landsstyret overveje løsningsmuligheder for forslaget. Naatsorsuutit akuersissutigineqarnerisigut immikkoortoq naammassineqartutut naatsorsuutigineqarpoq. Punktet anses for afsluttet med godkendelsen af regnskabet. Utoqqalinersiutit allanngortinneqarput. Siusinaarluni utoqqalinersiaqalertarneq pillugu nassuiaammik suliaqartoqassaaq, UKA 2008-mi saqqummiuneqartussamik. Alderspension er ændret. Der udarbejdes en førtidspensionsredegørelse, som vil blive fremlagt på EM 2008.

8 UKA 2006/24 EM 2006/24 Nunat avannarliit killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni kiisalu Kalaallit Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput isumaqatigiissusiornissamik periarfissanik eqqartueqqulluugit, Savalimmiut Island-illu killeqanngitsumik niueqatigiinnissamik isumaqatigiissutigisimasaat (Hoyvík-imi isumaqatigiissut) annertusarneqaqqqullugu taamaalilluni aamma Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 1/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 1/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at drøfte muligheden for at lave en aftale om, at udvide frihandelsaftalen som Færøerne og Island har lavet (Hoyvíksaftalen) til også at omfatte Grønland. 8 Nunat Avannarliit Killiit annertusisamik niuerfigineqalernissaat pillugu apeqqut, takuuk kaammattuut 1/2006, naalakkersuisunit suliarineqarpoq. Naalakkersuisut naliliipput massakkut taamaattumik isumaqatigiissuteqarnissamut suli Nunarput piariinngitsoq. Namminersorlutik inuussutissarsiortut tamanna pillugu naalakkersuisunit aperineqaramik taakku piffissap taamaalinerani naliliipput isumaqatigiissut taamaattoq iluaqutissarsiffiginiassallugu ajornakusuussasoq. Ajornartorsiuteqavinnermut assersuutitut savaaqqat neqaannik tuniniaaneq takussutissiarineqarpoq, tassami savaaqqat neqaat eqqussorneqartut 25 kr.-inik akitsuuteqartinneqarmata. Hoyvikimi Isumaqatigiissut Nunatsinni atortuulersinneqassappat akitsuutit taamaattut peerneqaqqaartariaqarput. Aamma Hoyvikimi Isumaqatigiissut aqqutigalugu niuerneq qilersorsimavallaarunnaarsinneqassaaq, tamatumalu kingunerissavaa tapissutit naalagaaffiullu suliffiutaasa unammillernermut equsoortitsisuunnginnissaat. Naalakkersuisut inaarutaasumik naliliipput pisariaqartitsineq naapertorlugu aammalu erseqqinnerusunik misissuereernertigut Island Savalimmiullu niueqatigiinnermi killilersuiffiunngitsunik suleqatiginninnissanillu isumaqatigissuteqarfigineqartariaqartut. Landsstyret har arbejdet med spørgsmålet om udvidet handel med Vestnorden jf rekommandation 1/2006. Landsstyret har vurderet at Grønland ikke var klar til at indgå en sådan aftale på nuværende tidspunkt. Landsstyret har forespurgt erhvervslivet og de vurderede på daværende tidspunkt, at det ville være svært at udnytte en sådan aftale. Til eksempel på faktiske vanskeligheder så man på lammekød, hvor der er en told på 25 kr. per kg lammekød som importeres. Såfremt Hoyviksaftalen skulle sættes i værk i Grønland, skal sådan told afskaffes. Desuden åbner Hoyviksaftalen op for en liberalisering af handlen som ville betyde at subsidier og statsvirksomheder ikke må være konkurrenceforvridende. Afsluttende har landsstyret konkluderet at der bør indgås frihandels og samarbejdsaftaler med Island og Færøerne efter behov og nærmere undersøgelser.

9 UKA 2006/25 EM 2006/25 UKA 2006/27 EM 2006/27 UKA 2006/38 EM 2006/38 UKA 2006/39 EM 2006/39 UKA 2006/51 EM 2006/51 Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput nunani pineqartuni sinniisoqarfinnik pilersitseqqullugit. Sinniisoqarfiit pilersinneqarnerannut atatillugu nunat ataatsimoorussamik allaffeqarfimmik pilersitsinissamut kaammattuinissaq pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 2/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 2/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at aftale, at landene opretter konsulater i hinandens lande. Landene opfordres til, at danne fælles kontorfaciliteter omkring oprettelsen af konsulaterne. Aqqusinertigut angallannermik inatsisip aamma passit pillugit inatsisip allanngortinneqarnerata Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaa pillugu peqqussutissatut siunnersuut pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af færdselsloven og pasloven. Aalisarneq pillugu isumaqatigiissut nutaaq aamma aalisarneq pillugu isumaqatigiissummut tapiliussamut ilassut pillugit Kalaallit Nunaata EUlu akornanni isumaqatigiinniarnerni angusat Inatsisartunit akuersissutigineqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Landstingets godkendelse af forhandlingsresultatet mellem Grønland og EU om en ny fiskeriaftale og anneks til protokol til fiskeriaftalen. Innuttaasut peqqissuunissaannut suliniut pillugu Inatsisartut aalajangiinissaannut Forslag til landstingsbeslutning om folkesundhedsprogrammet. Pisortat suliassaqarfiinik aaqqissuusseqqinnissamik Naalakkersuisut suliarinneqqinnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Landsstyrets videre arbejde med reformen af den offentlige sektor. 9 Naalakkersuisut Wienimi konventioni innersuussutigaat, tassanimi erseqqissarneqarmat konsuleqarluni atassuteqarsinnaaneq taamaallaat naalagaaffiit akornanni ingerlanneqarsinnaasoq. Taamaattumik Wienimi konventioni naapertorlugu Islandi kisimi konsuleqarluni atassuteqalersinnaavoq. Taamaattorli Nunarput danskit Reykjavikimi aallartitaqarfiannut Namminersornerullutik Oqartussanut sinniisumik aallartitsisinnaavoq aammalu sinniissumik taamaattumik Torshavnimut aallartitsisinnaalluni. Nunani taakkunani sinniisoqarfinnik taamaattunik ammaasinnaaneq pisariaqartitsineq aningaasatigullu tunngavissaqarneq tunngavigalugit pisassasoq naalakkersuisut naliliipput. Landsstyret henholder sig til Wienerkonventionen hvori det gøres klart at en konsulær forbindelse alene kan indgås imellem stater. Det er således alene Island som kan oprette konsulære forbindelser i henhold til Wienerkonventionen. Grønland har dog mulighed for at sende en hjemmestyrerepræsentant til den danske ambassade i Reykjavik og til at have hjemmestyre repræsentation i Torshavn. Landsstyret vurderede at åbning af sådanne repræsentationer i disse lande skal ske efter behov og økonomisk grundlag. Suliniutissat pisariaqartut piviusunngortinneqareerput, imaluunniit piviusunngortinneqassallutik aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit naapertorlugit. De fornødne initiativer anses for gennemført eller bliver gennemført i henhold til de afsatte bevillinger på finansloven.

10 UKA 2006/52 EM 2006/52 UKA 2006/54 EM 2006/54 UKA 2006/60 EM 2006/60 Kalaallit Nunaanni aningaasat pappiaqqat pillugit inatsisissatut siunnersuummut Inatsisartut oqaaseqaateqarnissaat pillugu Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland. Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput, pujortartarnerup akiorniarneqarnerani suleqatigiinnertik paasissutissanillu ingerlatitseqqittarnertik annertusillugulu patajaallisassagaat. Tassunga tunngassuteqartumik nunani avannarlerni killerni peqqinnissaqarfinni sulisunut sammisaqartitsinermik isumasioqatigiinnermilluunniit ingerlatseqqullugit nunat kaammattorneqarnissaannik Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 3/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 3/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at forøge og styrke samarbejdet og informationsformidlingen omkring bekæmpelsen af rygning. Landene opfordres i den henseende til at afholde en workshop eller en konference om emnet for vestnordisk sundhedspersonale. Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut innersuussuteqarput, sumiiffittut Nunanut avannarlernut killernut ataatsimoorussamik nunat avannarliit killiit takornariaqarnermut periusissamik suliaqaqqullugit. Siunnersuisoqatigiit innersuussutigaat periuseq taanna Nunat avannarliit killiit takornariartunut ornittagassatut ataatsimoorussamik nittarsaanneqarneranut patajaallisaasumik suliniutinik ilaatigut imaqartinneqassasoq. Taamatuttaaq Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivisa nunani naalakkersuisunut kaammattuutigaat Nunani avannarlerni killerni takornariartitsisartutut ilinniartitaanerup iluani annertunerusumik suleqatigiinnissammut pilersaarut pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 4/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 4/2006 om at henstille til Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering, at udarbejde en fælles vestnordisk turismestrategi for Vestnorden som region. Rådet henstiller til, at denne strategi blandt andet indeholder tiltag som vil styrke den fælles markedsføring af Vestnorden som turistmål. Vestnordisk Råd opfordrer ligeledes landenes regeringer til at udarbejde en plan for et øget samarbejde omkring turistuddannelse i Vestnorden. Pinaveersaartitsinermut atatillugu suliniutaasussatut neriorsuutigineqartut inatsisiliornerlu tamaannarmik piviusunngortinneqarput. De lovede initiativer inden for forebyggelse og lovgivning er alle iværksat. 1. januar 2007 atuutilersumik takornariartitsinermi suleqatigiinneq pillugu nunat avannarliit killiit akornanni nutaamik isumaqatigiissuteqartoqarpoq. NATA-North Atlantic Tourism Association - taartaavoq Vestnorden Travel Board-imi aamma SAMIK-mi isumaqatigiissummut. NATA-mi ilaapput nunanut arlariinnut takornariartarnerit, misilittakkanik aveqatigiittarnerit, suliniutinut tapiissutit aamma Vestnorden Travel Mart-ip ingerlanneqartarnera. Tamatumalu saniatigut Savalimmiut isumaqatigiissuteqarfigineqarput takornariaqarnermi ilisimasatigut misilittakkatigullu aveqatigiittarnissaq pillugit. Med virkning fra 1. januar 2007 blev der indgået ny aftale om turismesamarbejde i Vestnorden. NATA-North Atlantic Tourism Association afløste det hidtidige Vestnorden Travel Board og SAMIK-aftalen. NATA omfatter bl.a. samarbejde indenfor udvikling af kombinationsturisme, markedsføring, erfaringsudveksling, projektstøtte og afholdelse af Vestnorden Travel Mart. Derudover er der indgået aftale med Færøerne omkring videns- og erfaringsudveksling på bl.a. turismeområdet. 10

11 UKA 2006/74 Meeqqat angerlarsimaffiup avataani inissinneqartartut amerlassusaasa kisitsisinngorlugit takussutissiarineqarnissaani suliniuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat, tamatumani tulliuttut ilanngullugit: 1 Meeqqat inuusuttullu qassit ukiut tamaasa angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartarnersut 2 Tassanngaartumik angerlarsimaffiup avataani inissiinerit qassit ingerlanneqartarnersut 3 Inissiinerit qanoq sivisussuseqartarnersut, aammalu 4 Kalaallit Nunaani meeqqat inuusuttullu qassit nammineq kajumissuseq tunngavigalgu angerlarsimaffiup avataani angajoqqaarsiani inissinneqartarnersut. 11 EM 2006/74 UKA 2006/84 EM 2006/84 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at få udarbejdet følgende statistisk materiale om anbringelse af børn uden for hjemmet: 1 hvor mange børn og unge, der hvert år anbringes udenfor hjemmet 2 hvor mange akutanbringelser der finder sted 3 hvor længe anbringelserne varer, og 4 hvor mange børn og unge i Grønland, der har frivilligt ophold uden for hjemmet hos plejefamilier. Kalaallit Nunaani kommuunit suleqatigalugit angajoqqaanngortussat tamarmik ulloq aallarnerfigalugu angajoqqaanngortussatut pikkorissarnissamik neqeroorfigineqartalernissaat anguniarlugu, tamatumani angajoqqaat inuttut ikiorserneqarnissamik pisariaqartitsisut aammattaaq pikkorissarnermi pineqartumi peqataanissaat kaammattorneqartalernissaa anguniarlugu, tamatumani meerassaq inuunermi pitsaasumik aallarnerfissaqarnissaanut tunngavissaqarluarnerulernissaat anguneqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges - i samarbejde med de grønlandske kommuner - at arbejde for, at alle vordende forældre pr tilbydes forældrekurser således, at også socialt udsatte forældre på denne baggrund opfordres til at følge kurset, hvorved de bliver bedre rustet til at give deres kommende barn en god start på livet. De fornødne initiativer anses for igangsat. Siunnersuut 2009-mut aningaasanut inatsisissatut siunnersuutip suliarineqarnerani ilaavoq. Forslaget indgår i forberedelsen af FFL 2009.

12 UKA 2006/100 EM 2006/100 UKA 2006/139 EM 2006/139 Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput, nunat avannarliit killiit sanilerisat oqaluttuarisaanerat, inuiaqatigiittut atugarisaat, kultureqarnerat oqaasiilu ilinniartitsissutigineqarnerat, meeqqat atuarfeqarfiini ilinniartitsissutissat pilersaarutaannut atuaqatigiiaanut assigiinngitsunut naleqqussakkamik aalajangersimasumik eqquteqqullugit. Siunertaq iluaquserniarlugu oqaatsit pi-ngasut ilinniartitsissutiginissaannut ataatsimoorussamik atortussanik nunat sanassasut kaammattuutaa pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 5/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 5/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at indføre undervisning i de vestnordiske nabolandes historie, samfundsforhold, kultur og sprog som fast bestanddel af undervisningsplanerne i folkeskolerne på forskellige og passende klassetrin. Landene opfordres til at lave fælles undervisningsmateriale på alle tre sprog for at tjene formålet. Siunnersuutigaara inatsisartut aalajangissagaat Naalakkersuisut peqquneqassasut, Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisooqatigiit, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliat pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik, tassuunakkut inatsisartut inatsisaani 24 malillugu niuertut nalunaaruteqartarnissaanik peqquneqartalernissaanik akit- iluanaarute-qartaernerlu pillugit misissuisarnissanut atugassanik nalunaaruteqartussaatitaanerannik, sumiginnaasullu imaluuniit eqqunngitsunik nalunaaruteqartut akiliisinneqartalernissaanik imaqartumik. Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en ændring af landstingsloven om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg, således at der indføres hjemmel til at pålægge erhvervsdrivende at afgive oplysninger til brug for pris- og avanceundersøgelser i medfør af landstingslovens 24, og således at den, der undlader at afgive de ønskede oplysninger, eller som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan idømmes bøde p ingerlanerani ilinniagassatut anguniakkat allanngortitserneqarnerat Inerisaaviup aallartissavaa, taakkunatigut kaammattuutit meeqqat atuarfianni ilinniartitsinermut pilersaarutinut ilanngullugit suliarineqarumaarput. Suliap sumut killinneranik Inerisaaviup ingerlaavartumik Inatsisartut Kultureqarnermut, ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliaat aamma Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Departementeqarfik paasissutissittarumaarpai. Inerisaavik påbegynder en revision af læringsmålene i løbet af 2008, hvor rekommandationerne vil blive indarbejdet i undervisningsplanerne for folkeskolen. Inerisaavik vil løbende orientere Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg og Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke om status for arbejdet.

13 UKA 2006/141 EM 2006/141 UPA 2007/7 FM 2007/7 UPA 2007/8 FM 2007/8 Nunani ineriartortuni nunat inoqqaavisa ineriartortitsinerannut tapiissuteqartalernissamik Inatsisartut aalajangiinissaannik Forslag til Landstingsbeslutning om udviklingsstøtte til oprindelige folk. Tusilartut angerlarsimaffianni Uiluinni, inuusuttut, meeqqat atuarfianni atuarunnaareeraluarlutilluuniit najugaqarsinnaanissaanik, taamaasillutik ilinniaqqinnissaminnut periarfissinneqarlutik najugaqarsinnaalernissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at unge døve, der ikke længere går i børneskolen, i fremtiden fortsat skal kunne bo på Uiluiit, således at de kan få mulighed for at uddanne sig videre derfra. Nunatsinni innuttaasut inersimasut tarnimikkut erloqissutillit angerlarsimaffissaannik pilersitsinissaq siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangernissaannik Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af plejehjem for voksne borgere med psykiske lidelser. 13 Naalagaaffiit Peqatigiit Nunarsuarmi Nunat Inuiinut aappassaanik Ukiunik Quleqartitsinerannut tapiissutaasartussat aningaasalersorneqarnissaanut Naalakkersuisut aalajangerput kontop pingaarnerup 27-ip iluani kontomik immikkoortumik pilersitsinissallutik, aammalu siunissami siunertamut tamatumunnga siunissami kr.-nik illuartitsisoqartalissasoq mut aningaasanut inatsisissap suliarineqarnerani pingaarnersiuinermut atatillugu taanna pingaarnerpaatitanut ilaanngilaq, taamaattumillu Nunat Inuiisa ineriartortitsivigineqarnerannut tapissutit pillugit aalajangerneq naammassineqanngitsoorluni. Landsstyret vedtog en beslutning om at finde finansiering til oprettelse af en særskilt konto under hovedområde 27 for tilskud til aktiviteter under FN s 2. Internationale 10-År for Verdens Oprindelige Folk, og at der fremover afsættes kr. til dette formål. I forbindelse med prioriteringen af midler i finanslovs processen 2008 blev dette ikke opprioriteret, hvorfor beslutningen om udviklingsstøtte til oprindelige folk ikke er gennemført. Piffissami matumani tusilartunik ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmi inissamik pisariaqartitsisoqanngilaq. Der er aktuelt ingen døve med behov for døgninstitutionsplads.

14 UPA 2007/9 FM 2007/9 UPA 2007/10 FM 2007/10 Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaarput Avataasiorluni aalisarnermik nakkutilliineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 33, 18. decembari 2006-imeersoq periarfissaq siulleq atorlugu Naalakkersuisut atorunnaarsissagaat. Naalakkersuisut aamma pisussaatinneqassapput nutaamik nalunaarusioqqullugit, tassani massakkut nalunaarummi 10 imm. 8-mi oqaasertaasut peerlugit Avataasiorluni aalisarnermik nakkutilliineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaannni nr. 9, 15. apriili 1996-imeersup oqasertaanik taarseqqullugit, ilanngullugulu nutaamik aalajangersagalioqqullugit, raajat qerisut puuniittut tunineqarneranni oqimaalutaariaatsip eqqornerusup anguneqarsinnaaneranik kinguneqartussamik. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges hurtigst muligt om at trække Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 18. december 2006 om kontrol med havgående fiskeri tilbage. Landsstyret pålægges tillige at udstede en ny bekendtgørelse, hvori den nuværende affattelse af 10. stk. 8. udtages og erstattes med ordlyden i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1996 om kontrol med havgående fiskeri, samt at der indføres regler, der indebærer en mere nøjagtig opvejning af indhandlede sækkerejer. Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinnik tunisinermi sulisut inatsisitigut illersugaalernissaat anguniarlugu Naalakkersuisut inatsisilioqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at fremsætte forslag til lovfæstede regler om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i Grønland. 14

15 UPA 2007/17 FM 2007/17 UPA 2007/26 FM 2007/26 UPA 2007/27 FM 2007/27 Siunnersuutigaara Inatsisartut aalajangiussissasut Naalakkersusuisut peqquneqassasut 2009 aallarnerfigalugu kalaalimineerniarfinni inuussutissalerinikkut piumasaqaatit sakkortusineqassut. Kiisalu Naalakkersuisut kommunit peqatigalugit peqqunneqassasut kommunini kalaalimineerniarfiit nutarsarnerinut aningaasartuutaajumaartussat pillugit avitseqatigiinissamik siunnersuusiussasut. Ilanngullugu Naalakkersuisut piniarnermut allagartat digitalisererneqarnissaannik suliaqarnissaannik peqquneqassasut kalaalimineerniarfiit nutarsarnerat ilutigalugu. Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at skærpe de veterinære krav til brætsteder i byerne med virkning fra 2009, Landsstyret pålægges i fællesskab med kommunerne at udarbejde en byrdefordelingsmodel for udgifter ved den nødvendiggjorte modernisering af de kommunale brætter. Endvidere pålægges Landsstyret at digitalisere fangstbeviserne ifm modernisering af det kommunale brætter. Kommunit 18-it tunngavilersuummi nassuiarneqartutut kommuninut sisamanut kattunneqassasut inatsisartut aalajangernissaannut Forslag til landstingsbeslutning om, at landets 18 kommuner sammenlægges til fire kommuner som beskrevet i begrundelsen for beslutningsforslaget. Kommunerujussuarni nutaani ikaarsaarnermi ataasimiititalianik nunap immikkoortuinit ilaasortaatitaqarfiusunik tunngaveqartumik tunngavilersuummi nassuiarneqartutut qinersinernut inatsimmik siunnersuummik Naalakkersuisut UKA 2007-imut saqqummiussinissaminnut peqquneqassasut Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til EM 2007 at fremsætte lovforslag om valg af overgangsudvalg til nye storkommuner og baseret på princippet om lokal repræsentation, som beskrevet i begrundelsen for beslutningsforslaget. 15 Kommunit ataasiakkaat namminneq kalaalimineerniarfiit akisussaaffigaat, taamaattumillu Naalakkersuisut ingerlanneqarnerannut akuliussinnaanngillat. Kommunilli arlaqartut ingerlatsinermik nutarterineq ingerlatilernikuuvaat, ilaatigut pisiat akilertarnerannut atortorissaarusersuillutik, Naalakkersuisullu inassutigiinnarsinnaavaat kommunit sinneri malinnaassasut. Maanna Namminersornerullutik Oqartussani aningaasaliissutinik atugassaqanngilaq piniarnermut allagartat digitaliseererneqarnissaannut, internet-imili quppernerit innuttaasut quppersagarisassaasa pilersikkiartornerannut atatillugu nalilersuisoqarluni. Suliniulli aningaasaliiffigineqartariaqassaaq, aningaasaliissutaasariaqartullu annertussusiat ilisimaneqanngilaq. De enkelte kommuner er selv ansvarlige for driften, hvorfor Landsstyret ikke kan blande sig i forvaltningen af brætter. Flere kommuner har dog selv taget initiativ til modernisering, inkl. digitalisering af betalingsdelen, og Landsstyret kan kun anbefale, at øvrige kommuner gør det samme. P.t. er der ingen bevilling til at digitalisere jagtbevissystemet i Hjemmestyrets regi, men i takt med indførsel af borgerportal er der overvejelser omkring digitaliseringen. Projektet vil dog kræve særskilt bevilling og bevillingsbehovet kendes ikke.

16 UPA 2007/34 FM 2007/ mut akileraarutitigut ilanngaatissat il.il. imatut angissusilerneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiinissaannik siunnersuut, tak. Suleriaasissani 32, imm. 6,2: 1. Inumut ilanngaat kr (ukiumut) 2. Ilanngaat aalajangersimasoq kr (ukiumut) 3. Aningaasarsiat B-t akileraaruteqaataasussaanngitsut kr (ukiumut) 4. Killilimmik akileraartussaatitaasut ilanngaataat kr (ukiumut) 5. Kommuninut ataatsimut akileraarut 6 %. Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens 32, stk. 6, 2, om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2008 fastsættes således: 1. Personfradrag kr (år) 2. Standardfradrag kr (år) 3. Skattefri beløb for B-indkomst kr (år) 4. Fradrag begrænset skattepligtige kr (år) 5. Fælleskommunal skat 6 %. 16 UPA 2007/37 FM 2007/ mut 2009-mullu Namminersornerullutik Oqartussanut tapiissutit pillugit inatsisissattut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om tilskud til Grønlands Hjemmestyre for årene 2008 og UPA 2007/45 FM 2007/45 Meeqqat peqataatillugit pornolianik il.il. inerteqqutaaneri pillugit nammineq aalajangikkamik isumaqatigiissummut tapiliussamut akuersinermut tunngatillugu inatsisartut aalajangernissaannik Forslag til landstingsbeslutning om tiltrædelse af frivillig tillægsprotokol om forbud mod børnepornografi mv. UPA 2007/46 FM 2007/46 Nunaatsinni atuarfik pillugu inatsisip allanngortinneqarnera pillugu. Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til lov om ændring af lov om folkeskolen i Grønland.

17 UPA 2007/56 FM 2007/56 UPA 2007/79 FM 2007/79 UPA 2007/111 FM 2007/111 Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut internettikkut tusarniaavissamik pilersitsissasut, innutaasut tusarniaanermut allakkanik akissutaasunillu aammalu nalunaarutinut inatsisissanullu/peqqussutissanullu takusaqarsinnaanngorlugit. Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at oprette en internet høringsportal, hvor borgerne kan se høringsbreve og høringssvar til bekendtgørelser samt lov- og forordningsforslag. Siunnersuut Inatsisartut aalajangiinissaannut Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut inuiaqatigiittut sipaarniarfiusinnaasunut piareersaasioqqullugit. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en national energispareplan. Piniarnermik inuussutissarsiuteqarlutillu allagartaqartut allatigut isertitaminni 50 %-at qaangersimagaangassuk allagartaminnik arsaarneqartarnerisa piaarnerpaamik atorunnaarsinneqarnissaa, taamalu inuutissarsiuteqarnerminnut allagartamik avataatigut allatigut isertitaat apeqqutaatinnagit saniatigut aningaasarsiornissamut killiligaanngitsumik ingerlaaseqalernissaannik periarfissinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut siunnersuuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til at fiskere og fangere med erhvervsfangstbevis ikke får frataget deres bevis når indkomsten på sekundær erhverv overstiger 50% af den samlede indkomst og på denne måde gives mulighed for at drive et andet erhverv ved siden af fisker og fangererhvervet. 17 Nittartagaq massakkut pisinnaasaqarnerulersitaareerpoq aammalu tusarniaassutinik saqqummiussiviusartussap ukiup ingerlanerani kingusinnerusukkut piviusunngortinneqarnissaa naatsorsuutigineqarluni. Hjemmesiden er nu opgraderet, og høringsportalen forventes implementeret senere i år. Naalakkersuisut 2007-imi ukiakkut ataatsimiinnermi nukissiuuteqarnermi anguniagassatut suleriaasissatullu pilersaarut saqqummiuppaat. Nukissiuuteqarnermi anguniagassatut suleriaasissatullu siunnersuummi suliniuteqarfiusussat maanna ingerlaavartumik piviusunngortikkiartuaarneqarput. Tamatumani ersittumik takussutissaavoq Nukissiorfiit piumaffigineqarnikuummata nukissiuutinik atorluaanissaq pillugu paasisitsiniaanermik suliaqaqqullugu, tassungalu atatillugu Nukissiorfiit internet-imi qupperneranni takuneqarsinnaavoq aammalu TV-kut paasissutissiissutit aqqutigalugit paasineqarsinnaalluni qanoq iliorluta innnaallagissamik atuinerput sipaarfigisinnaaneripput. Siuliani saqqummiunneqartut tunngavigalugit Naalakkersuisut suliassaq naammassineqarsimasutut nalilerpaat. Landsstyret fremlagde på EM07 en Strategi- og Handlingsplan for Energiområdet, der blandt andet indeholdt energisparetiltag. Indsatsområderne i Strategi- og Handlingsplanen for Energiområdet er nu under løbende implementering. Et synligt eksempel på det er, at Nukissiorfiit er blevet bedt om at lave en energisparekampagne, der blandet andet indeholder information på Nukissiorfiits hjemmeside og Tv-spots om, hvordan vi kan spare på vores el-forbrug. På baggrund af ovenstående anser Landsstyret punktet som opfyldt.

18 UPA 2007/121 FM 2007/121 UPA 2007/129 FM 2007/129 UPA 2007/130 FM 2007/130 UPA 2007/131 FM 2007/131 Atuarfitsialammi ilinniarfinnilu soraarummeernerni ilinniartitsisup censorilluunniit qallunaajunera allatulluunniit oqaaseqarnera apeqqutaatinnagu, atuartut ilinniartulluunniit namminneq oqaatsitik atorlugit misilitsinnissaannut pisinnaatitaaffiat qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre elever under Atuarfitsialak og andre læreanstalter at kunne afholde eksamen på eget sprog uanset hvilke sprog lærer eller censor besidder. Takornariaqarnermit isertitaqarneq pissutigalugu inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartap pissarsiareqqinnissaanut inuussutissarsiutigalugu piniartut il.il. mattunneqaqqunagit piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata kiisalu inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartat pillugit nalunaarummi piginnaatitsissutip allanngortinneqarnissaat sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til ændring af landstingslov om fangst og jagt, samt den med hjemmel heri udstedte bekendtgørelse om erhvervsjagtbeviser, således at turismeindtægter ikke afskærer erhvervsfangere m.v. fra generhvervelse af erhvervsjagtbevis. Siunnersuutigaara Naalakkersuisut peqquneqassasut Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata nutarterneqarneranut atatillugu aalisartitseqatigiiffiit aalisariutaatillillu ataasiakkaat tunisassiornermilu suliaqartut aalisarneq pillugu nunatsinni nunattalu avataanut tunisassiornermi pisunik iluanaarutinillu paasissutissanik pisortanut tunniussisussaatitaanerat ilangunneqassoq. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at lave et tillæg om, at redere, enkelte fartøjsejere samt producenter overfor myndighederne forpligtes til at give oplysninger om produkter og udbytte fra grønlandske fiskeriprodukter ved indenlands produktion og produktion til eksport i forbindelse med reformen af fiskeriloven. Nunaqarfinniit illoqarfinnut meeqqat inuusuttuaranngulersut meeqqat atuarfiini inaarsaaniarlutik atuariartortartut inigisaasa pitsaassusissaanik minnerpaaffiliinissamik Naalakkersuisunut peqquneqarnissaannik Forslag til Landstingsbeslutning om at landstinget skal pålægge Landsstyret at arbejde for at der udarbejdes et regelsæt der sikrer mindstekrav til skolehjemsforhold for teenagebørn, der flytter fra bygderne til byerne for at færdiggøre den lovpligtige del af skolegangen. 18 Ilinniartitaanerni soraarummeernernut malittarisassat soraarummeersitsinernilu periaatsit atuutereersut ingerlaavartumik nalilersorneqartassapput. Taamaattumik tamanna pisariaqartinneqalissappat ilinniartitsisup censorilluunniit qanoq oqaaseqarneri apeqqutaatinnagit soraarummeersinnaatitaanerup qularnaarneqarnissaa siunertaralugu malittarisassat periaatsillu taakku pilertortumik nalimmassarneqarsinnaapput. De eksisterende eksamensregelsæt og eksamensprocedurer inden for uddannelsesområdet bliver løbende evalueret. Der kan således hurtigt ske en tilretning af dissse regelsæt og procedurer, hvis dette skulle vise sig nødvendigt for at sikre retten til at gå til eksamen på grønlandsk eller dansk, uanset lærers eller censors sprog. Atuarfiit angerlarsimaffiutigisut aaqqissuunneqartarnissaannut aalajangersimasunik tunngaveqarluni malittarisassanut missingiut suliarineqareerpoq. Piffissap sivisunngitsup qaangiunnerani missingiut tusarniaassutitut nassiussuunneqassaaq. Der er udarbejdet et udkast til regelsæt for normer for indretning af skolehjem. Udkastet forventes sendt i høring i løbet af kortere tid.

19 UPA 2007/135 FM 2007/135 UPA 2007/138 FM 2007/138 Soraarnerussutisiaqarluni ukiut angunerini aanertuumik innarluutillit ikiorserneqarnissaat pillugu maleruagassat tunngavigalugit pisinnaatitaaffiisa annaaneqannginnissaannut isumannaarininnissamut Naalakkersuisunut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre at rettigheder, i medfør af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap, ikke fortabes som følge af pensionsalders indtræden. Danskit nunani allani aallartitaqarfiini Kalaallit Nunaata niuernikkut immikkut soqutigisaqarfiini kalaallinik atorfinitsitsinissamik Naalakkersuisut suliniummik aallartitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges, at iværksætte arbejde for ansættelse af grønlandske medarbejdere ved de Danske Repræsentationer i de lande hvor Grønland har særlige erhvervsinteresser jf. Hjemmestyrelovens Annertuumik innarluutilinnut ikiorsiisarnermi Inatsisartut peqqussutaannut atuuttumut allannguutissatut siunnersuummik UKA 2008 saqqummiussisoqassaaq. Der fremsættes ændringsforslag til landstingsforordning om hjælp til vidtgående handicappede på EM Naalakkersuisut ingerlatsinerminni tunaartaraat sinniisoqarfimmik pilersitsisoqartassasoq tamatuminnga pisariaqartitsisoqavippat aammalu taamaaliornissaq aningaasatigut tunngavissaqarpat. Nuummi Nunanut Allanut Pisortaqarfiup annertusaaviginissaa naalakkersuisut pingaarnerutippaat, tassami pingaaruteqarluinnarmat sinniisutut aallartitat aallannginnerminni pisortaqarfimmit sukumiisunik misilittagaqarnissaat aammalu suleqataasut nunat allamiut oqaasiinik qaffasissumik pisinnaasaqartussaammata kiisalu Nunatsinnut utertarnissaat qulakkeertariaqarmat, taamaaliornikkut pisortaqarfiup sulisoqarnikkut ingerlatseriaaseqarneranut atatillugu pisinnaaffigilikkat aalajangiusimaneqarlutillu iluaqutigineqaqqullugit. Nunatta nunanut tamalaannut tunngasutigut soqutigisaasa ineriartortinneqarnerat naalakkersuisunit malinnaaffigilluarniarneqarpoq aammalu tamakkuninnga pisariaqartitsisoqartillugu pisariaqartitsisoqalersilluguluunniit sinniisuuffissanik nutaanik pilersitsisarnissanik siunnersuuteqartassallutik. Landstyrets politik er at der oprettes repræsentation når der er et reelt behov og et økonomisk grundlag derfor. Landsstyret prioriterer at opbygge udenrigsdirektoratet i Nuuk før der oprettes nye repræsentationer i udlandet, idet det er afgørende at udsendte repræsentanter har en grundig erfaring fra direktoratet før de udsendes samt at medarbejderne behersker fremmed sprog på et højt niveau samt sikrer at udsendte vender hjem således at den opbyggede kompetence fastholdes og udnyttes, som led i direktoratets personalepolitik. Landsstyret vil følge udviklingen af grønlandske interesser med internationalt sigte nøje og stiller forslag om oprettelse af nye repræsentationer når og såfremt der opstår et behov.

20 UKA 2007/10 EM 2007/10 Kalaallit Nunaanni aqqusinertigut angallannermut inatsisip allannguutisaatut siunnersuutip Namminersornerullutik Oqartussanit oqaaseqarfigineqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland. 20 Suliniutissat pisariaqartinneqarttut naammassineqareersutut isigineqarput. Folketingimi 10 april 2008 suliap siullermeerlugu oqaluuserineqareernerani kalaallit nunaanni pissutsit pillugit ataatsimiititaliamut suliaq ingerlateqqinneqarpoq. Inatsiat 2008-p qiteqqunnerani atortuulissasoq naatsorsuutigineqarpoq. Efter 1. behandlingen i Folketinget den 10. april 2008 blev lovforslaget henvist til behandling i Udvalget vedrørende grønlandske forhold. Loven forventes at træde i kraft medio UKA 2007/11 EM 2007/11 UKA 2007/14 EM 2007/14 UKA 2007/17 EM 2007/17 Nunatta karsiata 2006-imut naatsorsuutaasa Inatsisartunit akuerineqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender Landskassens regnskab for Siunnersuut inatsisartut aalajangernissaannut Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut misissuinissaminnut qulaajarniarlugu takussutissiorniarlugulu inuit autismeqartut Aspergers syndromeqartullu kiisalu ilaqutaasut atugarisaat pillugit paasissutissanik. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive mulighederne for at forbedre vilkårene for personer med autisme og Aspergers syndrom og deres nære pårørende. Innarluutillit pillugit ilisimasanik katersuiffimmik siunnersuisarfiutigisumik pilersitsinissaq aammalu tassunga 2008-mi aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi aningaasaliissuteqarnissamut siunnersuuteqarnissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af et Videns- og Rådgivningscenter for handicappede samt at fremsætte forslag om bevilling på finanslovsforslaget for Naatsorsuutit akuersissutigineqarnerisigut immikkoortoq naammassineqartutut naatsorsuutigineqarpoq. Punktet anses for afsluttet med godkendelsen af regnskabet. Misissuineq innarluutilinnut tunngatillugu iluarsaaqqinnermut annertunerusumut ilaatinneqarpoq, taannalu KANUKOKA-lu isumaqatigiissuteqarneq tunngavigalugu 2009-mi aallartinneqassaaq. Undersøgelsen indgår i en større reform af handicapområdet, som efter aftale med KANUKOKA påbegyndes Siunnersuut 2009-mut aningaasanut inatsisissatut siunnersuutip suliarineqarnerani ilaavoq. Forslaget indgår i forberedelsen af FFL 2009.

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2014 1 Imarisai Paasissutissat kommunimut tunngasut 3 Siulequt 4 Kisitsisit pingaarnerit 6 2014-imi pisimasut pingaarutillit 8 Aqutsisut atsiornerat 10 Aqutsisut nalunaarutaat

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

NALUNAARUTIT GRØNLANDSK LOVSAMLING

NALUNAARUTIT GRØNLANDSK LOVSAMLING NALUNAARUTIT GRØNLANDSK LOVSAMLING Serie A 2007 I Kronologisk oversigt over de i 2007 udgivne love, bekendtgørelser m.v. 2007 Side 1. feb. Bekendtgørelse nr. 114 om tilskud til afvikling af statsgaranterede

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl j u u n i / j u n i 2 0 1 0 Pitsaanerusumik Siunnersuineq Suliffeqarfinnut karsip ammasarfigai 10.00 14.00 Erhvervskassen holder

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. december 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 202/14

Læs mere

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007 Landstingets Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik

Læs mere

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV Din erhvervsbank GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling At starte en ny virksomhed GTE & GV GrønlandsBANKEN-ip inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfia Suliffeqarfimmik nutaamik aallartitsineq GTE & GV

Læs mere

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasai MIO s viden om børn og unge Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 Allaaserinnittut Tekst Clara Klint Jentzsch Aaqqissuisut

Læs mere

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup 2007-imut ukiumoortumik nalunaarusiaa Boligklagenævnets Årsberetning for 2007 Imai Qupp. Siulequt............................... 4 Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik

Læs mere

Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008. Konkurrenceredegørelse 2008. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrencenævnet

Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008. Konkurrenceredegørelse 2008. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008 Konkurrenceredegørelse 2008 Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008 Konkurrenceredegørelse 2008 Naqiterisitsisut

Læs mere

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT

NALUNAARUTIT 14NOV. 2014. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Imrnikkoortoq I (Ilinniartut SIK) ISUNAQATIC-IISStJT Imrnikkoortoq I NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 ISUNAQATIC-IISStJT Naaiakkersuisut, Finansministeriap aamma Sulinermik Inuussutissarsi-. utegartut Kattuftiata akornanni Ilinniartut

Læs mere

Ineqarnermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Boliger. Sanaatornermi suliassaqarfiup. periusissatut pilersaarut

Ineqarnermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Boliger. Sanaatornermi suliassaqarfiup. periusissatut pilersaarut Ineqarnermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Boliger Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Tusagassiortunik katersortitsineq 29. april 2014 Pressemøde 29. april 2014 Sanaatornermi suliassaqarfiup killiffia

Læs mere

Ukiumoor tumik nalunaar ut. Årsrappor t

Ukiumoor tumik nalunaar ut. Årsrappor t Ukiumoor tumik nalunaar ut Årsrappor t 2008 Imarisai Indholdsfortegnelse Aqutsisut uppernarsaatitut oqaaseqaataat Ledelsespåtegning................................................ 2 Kukkunersuisut uppernarsaatitut

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : 1 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

NOVEMBARIP 28-IANI 2014-IMI INATSISARTUNUT QINERSINEQ ATAATSIMOORNEQ TOQQISSISIMANEQ INERIARTORNEQ

NOVEMBARIP 28-IANI 2014-IMI INATSISARTUNUT QINERSINEQ ATAATSIMOORNEQ TOQQISSISIMANEQ INERIARTORNEQ SIUMUT NOVEMBARIP 28-IANI 2014-IMI INATSISARTUNUT QINERSINEQ ATAATSIMOORNEQ TOQQISSISIMANEQ INERIARTORNEQ VALG TIL INATSISARTUT DEN 28. NOVEMBER 2014 SAMMENHOLD TRYGHED UDVIKLING WWW.SIUMUT2014.GL 1 AALLARNIUT

Læs mere

Toqqissisimaneq - Ineriartorneq Tryghed - Udvikling

Toqqissisimaneq - Ineriartorneq Tryghed - Udvikling Toqqissisimaneq - Ineriartorneq Tryghed - Udvikling Folketingimut qinersineq 2015 Folketingsvalget 2015 Siumup Qullersaqarfia, Imaneq 1, Posboks 357, 1 tlf: +299 32 20 77, e-mail: siumut@siumut.gl Aallaqqaasiut

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT Indledning 4 Aallaqqaasiut 5 Danskuddannelse 6 Danmark pillugu ilinniartitaaneq 7 Tolkning 8 Oqalutseqarneq 9 Folkeregister og lægevalg 8 Inuit allattorsimaffiat

Læs mere

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen 1 Atuarfitsialak, 1. august 2003 Peqqussummi allassimavoq IT InformationsTeknologi

Læs mere

Aalisarneq, piniarneq nunalerinerlu. Fiskeri, fangst og landbrug TAC 7.1 AALISARNEQ 7.1 FISKERI

Aalisarneq, piniarneq nunalerinerlu. Fiskeri, fangst og landbrug TAC 7.1 AALISARNEQ 7.1 FISKERI Aalisarneq, piniarneq nunalerinerlu Fiskeri, fangst og landbrug.1 AALISARNEQ.1.1 Aalisarnerup aqunneqarnera Aalisarneq pisassiissutit akuersissutillu aqqutigalugit aqunneqarpoq. Pisassiissutit atorlugit

Læs mere

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013 58 Ukiaq efterår 2013 Imarisai Indhold 03 Siulequt Forord 04 Issittumi imaatigut angalaneq 06 Arktisk sejllads 08 Umiarsualiviup isikkiviginnerpaaffia 10 Havnens bedste udsigt 12 Akisussaassuseqartumik

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009

Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrenceredegørelse 2009 Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2009 Indhold

Læs mere

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT ATTAT pillugu paasissutissiineq Orientering om ATTAT December 2006 1 Imai / Indholdsfortegnelse ATTAT pillugu paasissutissiineq... 3 Allakkanut systemi... 3 Oqalliffiit... 4 Chat... 5 Suliffeqarfimmi allakkanut

Læs mere

Kronologisk oversigt over de i 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. samt supplement for 2004

Kronologisk oversigt over de i 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. samt supplement for 2004 O: Statsministeriet Diverse 549682 Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm 16 01 07 07:38:10 k02 bj I Kronologisk oversigt over de i 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. samt supplement for 2004 Side

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening August 15 Ilinniartitsisoq August 15 3 Ullormut oqaluuserisassat nalunaarusiamut EVA mut tunngapput 3 EVA-rapport satte dagsordenen 4 Status quo er ganske

Læs mere

Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13.

Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13. Pingasunngorneq 10/11 0. klassemik / Børnehaveklassemik pilersitsineq, ukiut 10-t atuartitaanerup saniatigut 11. klassep utertinnissaa Trinfordeling-it 2-nut avinneqarnissaa, 3-junnarsillugit Læringsmål

Læs mere

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 1 Qaqortoq, den 19. januar 2012 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2015 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik Ilulissani Hotel Arcticimi 2015-imi ileqquusumik ataatsimiissaaq. Tamanna tassaavoq maannakkut siulersuisuusut piffissami

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes

Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes Kalaallit Nunaanni atuarfik 2010-2011 Folkeskolen i Grønland Ditte Bendtsen Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes Kalaallit Nunaanni atuarfik 2010-2011 Folkeskolen

Læs mere

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2012-24 for Qeqqata

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

APPA News nr. 1 2011. Maniitsoq 2. Nutarsaaneq / Miljølån 4. Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9. Mobilbank 14. Tlf.: 70 1234 www.banken.

APPA News nr. 1 2011. Maniitsoq 2. Nutarsaaneq / Miljølån 4. Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9. Mobilbank 14. Tlf.: 70 1234 www.banken. APPA News nr. 1 2011 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Maniitsoq 2 Nutarsaaneq / Miljølån 4 Ukiup aallarnisaasua / Årets iværksætter 9 Mobilbank 14 APPA News nr. 1 2011 2 Maniitsoq GrønlandsBANKEN-ip immikkoortortaqarfiani

Læs mere

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Kangia/kitaa vest/øst Adolf Holm 491160 ado@ia.gl ado.ia.gl Nunarput nutaaq ataatsimoorneq nutaaq Kitaani Kangianilu Inuit Ataqatigiit Nuummi februarip 23-niit

Læs mere

Sullivik ilungersunartoq

Sullivik ilungersunartoq Ilinniartitsisoq nr. 4 2006 - juni Foto: Brian Karstensen, Kathrine foran Nuuk Internationale Friskole. Atuarfik namminersortoq Atuarfik namminersortoq siullerpaaq Nuummi pilersinneqalerpoq. Nuuk Internationale

Læs mere

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 5. decembari 2014 Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfianit

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl N O V E M b a r i / N O V E M B E R 2 0 1 0 SR Naqinninnguit pingasut pingaarutilerujussuit Tre små bogstaver med stor betydning

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 QAASUITSUP KOMMUNIA Akuerisaq Vedtaget Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 Tapiliut nr. 1 Qaasuitsup Kommuniani Kommuneplani 2014-26 Tillæg nr. 1 Kommuneplan

Læs mere

Ilusilersuisoq: Nutserisoq/Oversætter: Imai. PI - Paasissutissat/ Information. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk

Ilusilersuisoq: Nutserisoq/Oversætter: Imai. PI - Paasissutissat/ Information. Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk 3 2010 PI - Paasissutissat/ Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ilinniartitsisunut.

Læs mere

NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU

NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU 2011-MI ILULISSANI YOUTH FORUM PILLUGU NANGITSINEQ 12:13 Else Christensen 12:13 NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU 2011-MI ILULISSANI YOUTH FORUM PILLUGU NANGITSINEQ ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Udfyldes af adoptionsafdeling Qitornavissiartaartitsisarfimmit

Læs mere

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut

Oqaasileriffik. Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut Oqaasileriffik Nalunaarut ukiumoortoq 2010-mut 1 Oqaasileriffimmi 2011-mi sulisut ataatsimiititalianullu ilaasortat...3 Aallaqqaasiut...4 Oqaasileriffik, suliallu assigiinngitsut...5 2010-mi saaffiginnissutit...8

Læs mere

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Jeg har rettigheder! Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Pisinnaatitaaffeqarpunga!

Læs mere

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk Ilinniartitsisoq 3 Atuarfitsialaap siunniussai angujuminaappallaarput 5 Dæmp ambitionsniveauet i Atuarfitsialak

Læs mere

Grønlandsk. Serie C-II

Grønlandsk. Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Immikkoortoq I (Ilinniartut Lovsamling SIK) Serie C-II 2 i MRS, 2013 ISUMAQATIGIISSUT Naalakkersu±sut, Finansministeriap aamma Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiata

Læs mere

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 9 Qaqortoq, den 12. maj 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Ilulissani atuarfik nutaaq Ny skole i Ilulissat Oktober 14 Ilinniartitsisoq Oktober 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK Oktober 14 Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Februar 14 Ilinniartitsisoq Februar 14 Fakta om lærersituationen Lærersituationen i folkeskolen I skoleåret 2011/2012 havde 14 skoler ingen uddannede lærere

Læs mere

Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?... 4

Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?... 4 Appa News nr. 2 2014 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?............. 4 Sungiusaasoq arpaqqusippat, arpannissaq piareersimaffigisariaqarpoq Man skal være

Læs mere

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut.

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. QAASUITSUP KOMMUNIA kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. Med rettelse til Tillæg nr. 56 Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat med

Læs mere

INUIT AVIISIAT AG UKIUT 150-IT AG 150 ÅR www.sermitsiaq.ag MARLUNNGORNEQ TYRSDAG 17. FEBRUAR 2009 NR. 80 UGE 8

INUIT AVIISIAT AG UKIUT 150-IT AG 150 ÅR www.sermitsiaq.ag MARLUNNGORNEQ TYRSDAG 17. FEBRUAR 2009 NR. 80 UGE 8 1861-2011 Font: Myriad Pro Bold. Gray: Use the same gray tone as you already use on the cover. INUIT AVIISIAT ATUAGAGDLIUTIT UKIUT 150-IT 150 ÅR www.sermitsiaq.ag PINGASUNNGORNEQ ONSDAG OKTOBARIP 19-AT

Læs mere

Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuiisoqarfiup. Departementet for Uddannelse og Forskning

Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuiisoqarfiup. Departementet for Uddannelse og Forskning Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Ilisimatuut paasissutissiinerat Forskningsenheden informerer Nummer 2 oktober 2011 Nyhedsbrevet udsendes

Læs mere

kujataamlu Q-offset Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput 9. februar 2012

kujataamlu Q-offset Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput 9. februar 2012 Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput sammassuk suliffeqarfiusoq aamma atuartitaanissamut neqerooruteqarfiusumit naapinneqarnissaq, Piareersarfik Kujallermi

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit Kunstdage i svømmehallen Malik Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Ny gæsteprofessor i evaluering Nunat Avannarliit KappAbel-imi ajugaaniutivinnerat

Læs mere

Nordisk seminar i Katuaq 11. februar 2015 Februarip 11-ni 2015 Nunat Avannarliit seminareqarnerat Katuami ingerlanneqartoq

Nordisk seminar i Katuaq 11. februar 2015 Februarip 11-ni 2015 Nunat Avannarliit seminareqarnerat Katuami ingerlanneqartoq Nordisk seminar i Katuaq 11. februar 2015 Februarip 11-ni 2015 Nunat Avannarliit seminareqarnerat Katuami ingerlanneqartoq Agenda/: Finanser, skat, bæredygtig udvikling og fysisk planlægning Ullormut oqaluuserisassat/nunap

Læs mere

Aalisartunut piniartunullu nutaarsiassat nr. 1 2012

Aalisartunut piniartunullu nutaarsiassat nr. 1 2012 Aalisartunut piniartunullu nutaarsiassat nr. 1 2012 Ulluinnarni aqutsisut Leif Fontaine, Sisimiut Siulittaasoq Otto Storch, Aasiaat Jens Sandgreen, Qasigiannguit Hans Nielsen, Qaarsut Petrus Biilmann Pisortaq

Læs mere

konkret besvarelse af spørgsmål i betænkningen til 2. behandling af EM 2008/31

konkret besvarelse af spørgsmål i betænkningen til 2. behandling af EM 2008/31 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets Frednings- og

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 1 Qaqortoq, den 20. januar 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002 Inatsisartut peqqussutaa 2002 meersup naliliiffigineqarnerani inassutaasut aallaavigalugit Kommune Kujallermi atuarfeqarfiup ingerlaqqeriarnissaa pillugu isumasioqatigiinneq Skoleseminar i Kommune Kujalleq

Læs mere

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Inuusuttunik suliaqarnissamut efterskolit paasissutissanik sunik atorfissaqartitsinersut nikerarsinnaavoq.

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

kujataamlu Q-offset Meeqqat atuarnerani angajoqqaat aamma amigaatigineqarput Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Meeqqat atuarnerani angajoqqaat aamma amigaatigineqarput Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Meeqqat atuarnerani angajoqqaat aamma amigaatigineqarput Tusarparput ilinniarfinni angusat ajorsimasut, tassanilu meeqqat atuarfiat pisuutinneqarluni. Isumaqarpunga ajornanngippallaartoq taamaaliussaluni.

Læs mere

aurora GA In the eye of the climate change-mi Allaaserisaq qupperneq 22-mi GA In the eye of the climate change Se reportagen side 24

aurora GA In the eye of the climate change-mi Allaaserisaq qupperneq 22-mi GA In the eye of the climate change Se reportagen side 24 aurora Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 6 APR. 2010 GA In the eye of the climate change-mi Allaaserisaq qupperneq 22-mi Eqqumiitsualiortoq Inuk Silis Høegh Københavnimi silaannaq

Læs mere

Appa News nr. 1 2013 3.000. Sillimmaserami aqaguani tillinniarfigineqarpoq Indbrud dagen efter hun tegnede forsikring... 2

Appa News nr. 1 2013 3.000. Sillimmaserami aqaguani tillinniarfigineqarpoq Indbrud dagen efter hun tegnede forsikring... 2 Appa News nr. 1 2013 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Sillimmaserami aqaguani tillinniarfigineqarpoq Indbrud dagen efter hun tegnede forsikring.................. 2 Kiassarnermut akiliut sipaaruk Spar på energiregningen...............

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Appa News nr. 1 2014. Soorlu ikinngutitoqaq ilassillugu Som at sige hej til en gammel kammerat... 4

Appa News nr. 1 2014. Soorlu ikinngutitoqaq ilassillugu Som at sige hej til en gammel kammerat... 4 Appa News nr. 1 2014 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Soorlu ikinngutitoqaq ilassillugu Som at sige hej til en gammel kammerat...................... 4 Seqernup qinngorneri imminnut akilersinnaappat? Kan solceller

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 3 juni 2009. Avannaanut tikeraarneq På besøg i Nordgrønland

Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 3 juni 2009. Avannaanut tikeraarneq På besøg i Nordgrønland aurora Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 3 juni 2009 Avannaanut tikeraarneq På besøg i Nordgrønland Isak Kleist, Greenland tourism Aallartitat Nuummi ataatsimiinnerat Sulisitsisut

Læs mere

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011

Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011. Årsberetning Boligklagenævnet 2011 1 Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik 2011 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 2 Årsberetning Boligklagenævnet 2011 / Ukiumoortumik naatsorsuutit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfik

Læs mere

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet ARCTIC HOUSE Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet Avatangiisit Ikiliartortitsinnginneq Naleqqussarsinnaassuseq Namminerisamik pissuseqarneq 1 ARCTIC HOUSE MILJØ & BÆREDYGTIGHED Avatangiisit

Læs mere

Ilinniartitaaneq. Uddannelse

Ilinniartitaaneq. Uddannelse Ilinniartitaaneq Uddannelse ILINNIARTITAANEQ Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerup aaqqissuussaanerani siunertaavoq, inuusuttut ilinniartitaanissaat, siunissami sulinissamut tunngaviliisussamik, imminut

Læs mere

Siulequt. Aammattaaq Natsat eqqarsarniaraanni atisassat atuartitsinermi isumassarsialattut allaaserineqarput.

Siulequt. Aammattaaq Natsat eqqarsarniaraanni atisassat atuartitsinermi isumassarsialattut allaaserineqarput. 2 2006 1 PI - Paasissutissat/Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut/ ilinniartitsisunut.

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011

BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Formål og målgruppe...

Læs mere

NAMMINERSORLUNI INUUSSUTISSARSIUTILIMMUT TIL SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE

NAMMINERSORLUNI INUUSSUTISSARSIUTILIMMUT TIL SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE ANINGAASANIK AQUTSINEQ ØKONOMISTYRING NAMMINERSORLUNI INUUSSUTISSARSIUTILIMMUT TIL SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE 1 ANINGAASARTUUTISSANIK NAATSORSUINEQ BUDGETLÆGNING KAAVIIAARTITAT Kaaviaartitarisassat naatsorsoruminaapput.

Læs mere

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4 Appa News nr. 2 2013 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial........................ 2 Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt....................4 Kalaallit Nunaanni telefuunit

Læs mere

KUANNERSUIT. SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut N E W S D E C E M B E R 2 0 1 1

KUANNERSUIT. SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut N E W S D E C E M B E R 2 0 1 1 16 KUANNERSUIT N E W S SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut Aatsitassarsiornermik suliffeqarfiit ingerlataqartut Kalaallit Nunaanni misissuinissamik akuersissummik qinnuteqaraangamik,

Læs mere

IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER

IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER KALAALLIT NUNAANNI IMARSIORNIKKUT ILINNIARTITAANEQ OQALUTTUASSARTAA DE MARITIME UDDANNELSER I GRØNLAND HISTORISK 1959: Angallatip naalagaattut ilinniartut

Læs mere

IMAI INDHOLD. PI - Paasissutissat / Information SIULEQUT

IMAI INDHOLD. PI - Paasissutissat / Information SIULEQUT PI 3 2013 PI - Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk: Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres. Lufthavn i Qaqortoq?

Sydgrønlands El ApS V/ Per Holm Alt I El udføres. Lufthavn i Qaqortoq? Lufthavn i Qaqortoq? Oktober var en rigtig mødedag i Qaqortoq 3 møder Ramboll A/S, Sara Olsvig og Lufthavn i Qaqortoq, hvor alle interesserede kunne deltage blev afholdt i en og samme dag. (KK)Det var

Læs mere