Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN"

Transkript

1 MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn ERIK BORG, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. H. P. CHRISTENSEN, S. K., DM. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Kontorchef, cand. jur. H. E. HOLTEN, R 1. Skibsreder E. B. KROMANN, R 1. Skibsreder MÆRSK MCKINNEY MØLLER, R. Direktør, cand. jur. K. H. OLDENDOW, K., DM. Kaptajn J. KASTRUP OLSEN, R., DM. Borgmester SIGURD SCHYTZ* Grosserer, generalkonsul VICTOR B. STRAND*, R 1. Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær I Handelsministeriet E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale: Museets leder: Museumsdirektør, cand. mag. KNUD KLEM Museumsinspektør: Museumsassistent: dr. phil. HENNING HENNINGSEN SVEND JØRGENSEN Konservator: CHR. NIELSEN Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN Sekretær: Fru JOHNNA HENDRIKSEN Kontorassistent: BERIT OLOFSSON Kustoder: SVEN JOHANNESSEN og HANS HENNING JØRGENSEN

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING for REGNSKABSÅRET BLANDT årets nyerhvervelser påkalder en samling skibstegninger fra 1700-tallet sig i særlig grad opmærksomheden. Det drejer sig om 23 laverede tuschtegninger, der er udført af nederlænderen Adam Silo. De er alle signerede af kunstneren, der tillige ganske øjensynlig med egen hånd har påført tegningerne betegnelserne for de skibstyper, de gengiver. Adam Silo, født 1674, død før 1757, var en kendt hollandsk marinemaler, hvis arbejder hænger på flere fremtrædende nederlandske museer og I udlandet. Han var tillige kyndig på en række tekniske områder og virkede bl. a. som skibskonstruktør. Han arbejdede som skibsbygger 1 Zaandam, og her mødte Peter den Store ham, da han i 1697 under pseudonymet Peter Michailov opholdt sig I denne by for at studere skibsbygning på Mijnheer Kalf's værft. Peter den Store blev så begejstret for ham, at han satte nogle russiske skibsbyggere 1 lære hos ham. Han skal tillige være rejst til Rusland for at virke for Peter den Stores skibsbyggeri. Han malede også forskellige marinebilleder til zaren. I 1914 fandtes 5 af hans arbejder på Petershof, zarens sommerresidens nær St. Petersborg. De erhvervede tegninger omfatter følgende skibstyper: fregat, fløjte med gallerier, grønlandsfløjte, nordfarer, kat, galliot med 3 master, galliot med 1 mast, hukkert, heering-bysse, Zaandamer bojert, smakke, yacht, yachtskøjte, admiralitetsyacht, fiskeskøjte m. fl. En del af disse typer er specielle hollandske typer, som dog også ud fra et nordisk synspunkt i høj grad har interesse, men som det vil ses, findes der 12 Årbog 1967

3 i 7 8 tillige en række af de store fartøjstyper, der var almindelige 1 vore farvande. Som det fremgår af omstående billede Indeholder tegningerne en opstalt, der viser skibenes udseende og det væsentligste af den stående rig, ligesom der er gengivelser af skibene set agter- og forfra samt vandlinie- og dæksplan. Det er ikke konstruktionstegninger i moderne forstand. Der er hverken middelspant, spanterids eller linietegning, men der er grund til at tro, at de repræsenterer et tidligt trin af skibstegningernes udvikling, og at skibsbyggeren har måttet klare sig med disse tegninger og formentlig tillige en model. Arbejdsmodeller var jo især dengang et meget nyttigt led i vejledningen for skibsbyggeren i hans praktiske arbejde. På grund af det anførte må tegningerne siges at have stor maritim-kulturhistorisk Interesse, og de supplerer på udmærket måde den betydelige samling konstruktionstegninger fra slutningen af 1700-tallet, som museet ejer i fotografisk gengivelse efter originaler i Rigsarkivet. Silos tegninger er fra tallets første halvdel, formentlig ret tidligt 1 århundredet. Samlingen er skænket til museet fra Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner. Nyere konstruktionstegninger er erhvervet fra forskellige givere, hvis navne står anført i parentes: opmålingstegning af pram fra Susåen 1915 (museumsinspektør, lektor F. Michelsen, Næstved), 3-m. sk. Energi", Duty" og Astræa" (havnefoged E. Gotfredsen, Rudkøbing), en samling konstruktionstegninger af M/S G.C.Amdrup" (Helsingør Skibsværft) og tegninger til M/S Mercantic" (Billing Boats, Anst). En særlig kuriositet er en såkaldt målebog", ført på et jysk bådebyggeri 1 Nørre Vorupør. Heri er anført mål på de både, man har bygget, og som man fandt var særlig vellykkede, et eksempel på arbejdsmetoden i et bådebyggeri, hvor man bygger båden uden konstruktionstegning på intuition og erfaring (bådebygger N. P. Thomsen, N. Vorupør). Skibsportrætter er modtaget fra følgende givere: skonnerten Fogoloa" af Apia, Samoa (fhv. inspektør Carl Emil Jensen, København), farvelagt tegning af Chr. Fr. Voigt: fregatten Alliance" af Flensborg (?) (fru Inga Raft, Helsingør), en samling farvelagte tegninger med fremstilling af forskellige sejl-

4 !79 & Aq Fløjte med gallerier. Tegning af Adam Silo fra 1700-tallets begyndelse Tegningen viser fløjten set mod bagbords side (opstalt), mod forstævn, mod agterstævn, mod skrogets bund og mod dæk (dæksplan). Bladets størrelse 55 x 77 cm. Gave fra Handels- og Søfartsmuseets Venner. Adam Silo's drawing of a fluit-ship with galleries. Beginning of i8th century. og dampskibe (kaptajn B. Rudkilde, København). Herunder hører også et sæt på 4 aquatintastik af ostindiefareren Essex" af F. Jukes efter originaler af J. Luny, udgivet af R. Pollard 1785 (civilingeniør H.K.Wright, København). Skibsmodeller er skænket af følgende;: færøsk fiskerbåd (fru A. Slebsager, Helsingør), færgebåd fra Lillebælt samt skonnertbriggen Marie" (kaptajn C. M. Nielsen, Sorgenfri). Museets konservator Chr. Nielsen har færdiggjort en model af en isbåd fra Storebælt, efter en opmåling i sin tid udført efter en af de sidste isbåde fra Halsskov. Som et moderne sidestykke hertil er 1 anledning af museets 50-års jubilæum modtaget en model af statsisbryderen Isbjørn", 1966, en fællesgave fra bygmesteren Odense Staalskibsværft og rederen Handelsministeriet. Under kategorien navigationsinstrumenter og nautiske hjælpemidler er modtaget følgende gaver: en sekstant, Fabr. Matheson & Co.,

5 i8o Leith (styrmand W. Glen Nielsen, Hvidovre); en observationsbog fra Marstal Navigationsskole samt en parallellineal (arkivar Arne Poulsen, Glostrup) og en såkaldet cifferbog" for Peter Chr. Petersen, København, 1833 (værkfører K. Ravn, Helsingør), en dito for Peter Hansen, Thurø Navigationsskole 1841 (fhv. fyrmester E.M.Hansen, Helsingør), samt et apparat til brug 1 navigationsundervisningen, udført af kapt. J. Jensen, S/S Sara" (befragter Sv. Ove Jensen, København). Ved køb er erhvervet en hollandsk snustobaksdåse af messing med logtabel fra 1700-tallet. Af øvrige nyerhvervede genstande anføres følgende: slavepisk af flodhestehud fra Dansk Guinea (gave fra filmslnstruktør E. Frohn Nielsen, Næsbyholm), tåge- og signalkanon fra J.Kruuses rederi I Korsør (forvalter Frode Kruuse, Roskilde), nytryk af stik af G.A. Lehmann: Leer von der Nesse angesehen" (Dr. A. W. Lang, Juist), tegning i tusch og sepia: Gavlværelse 1 Vestindisk pakhus I København (køb), kobberstukket etbladstryk af Kronborg 1658 (Handels- og Søfartsmuseets Venner), dametaske i knyttet arbejde og klokkestjert (skibmandsarbejde modtaget fra donkeymand Edv. Sabin, Husum), askebæger udført af materiale fra u-båden Deutschland" (værkfører K.Ravn, Helsingør), førstedagskuvert fra det grønlandske postvæsen (Kgl. Grønlandske Handel), to spadserestokke af ben og en papirkniv i færøsk husflidsarbejde (fru Johanne Dahm, Gentofte), en sejldugspose med søkort, samt billede af fregatten Jylland" (kapt. G. M. Nielsen, Sorgenfri), køjesæklås samt skydelære til måling af tovværk (arkivar Arne Poulsen, Glostrup), radering med prospekt af Kronborg (Lokalhistorisk Samling i Hjørring), fotokopi af kommandør Løvenørns ordre- og Instruktionsbog vedr. fyr- og vagervæsen (ekspeditionssekretær Bent Bergsøe, København), algiersk søpas på pergament fra 1800-tallets beg. (deponeret af Nationalmuseets etnografiske samling), 2 Rigaskeer" (kaptajnsgaver) med dekoration: brig samt merkurstav og muslingeskal og inskription: Hans Diedr. Schmidt, Pernau 1877" (køb), terrin i musselmalet mønster fra Kgl. Porcelainsfabrik (fru landsretssagfører Sv. Alsing, København). Ved køb har museet erhvervet en evighedskalender af nederlandsk fabrikat,

6 i8i ' I., -'Xy* ^ -X.X "7*, X x \ x ~ %<.,;,, I* 1 ' A, h - isn*: : ".* X " i* X >X i' Ax-,<«x: AM *r - :»u;x> SS U, ;f r 31 JA, ^A* :*" " A J5. ';'. A Gallionsbilledhugger F. G. Willerups udkast 1791 i pen og sepia til en skydeskive for ekvipagemester i Asiatisk kompagni, kaptajn Johan Henrich Haste ( ). Tegningens spidsfindige allegori forklares i teksten. Gave fra Handels- og Søfartsmuseets Venner. The figure-head sculptor F. C. Willerup's draft of a target for Captain J. H. Haste,

7 182 sign. A. P. & Co.: Eeuwigduurende Almanach", der angiver ugedag og måned, dagens og nattens længde samt solens opgang og nedgang. Sådanne kalendere har utvivlsomt været et jævnligt forekommende inventar i skipperhjem. Museet ejer i forvejen en evighedskalender af en fra denne betydeligt afvigende form. Endelig skal anføres en interessant gave fra Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner, bestående af en originaltegning af F. C. Willerup: Handelen", udkast til en skydeskive for ekvipagemester J. H. Haste, Asiatisk Kompagni. På skiven ses en fremstilling af en siddende mand, der peger mod et af Asiatisk Kompagnis skibe som ses i baggrunden. Indenfor skivens cirkelrunde Louis-Seize indramning læses: Fælles Hielp er Handelens Størke, Enighed Selskabs Baannet Knøtte. I. H. Haste d. [-] Juni I79I". På bladet under skiven en redegørelse, signeret F. C. Willerup fecit 1791 d. II. Juni", i hvilken kunstneren udtrykker sine tanker med hensyn til motivet, affattet 1 en rørende naiv ortografi og stilistisk form, der svarer til ovennævnte tekst. Det hele kunstværk er så tidstypisk, at også Willerups redegørelse her bør medtages: Elandei, den forestilles ved en Mand af moden Alder sidende ved Havbreden, med tvende Møllesteene ved sine Føder, den eene af dem ligende paa den anden; for at tilkiendegive at fælles Hielp er Handelens Styrke. Storken som han holder, betyder det samme, fordi dette Slags Fugle have Halsen og Næbet saa lange at de ikke uden Vanskelighed allene kunde giøre saa lang en Fart over Søen. Derfor gaae de Flokkeviis for at hielpe hverandre i det de læne deres Hoveder paa dem som flyve foran, hvilke igien, naar Touren kommer til dem flyve bagefter og hvile sig paa de forreste. Skibet som gaaer for fulde Seyl er ogsaa et Emblem paa Handelen". Smukkere kan det vist Ikke udtrykkes i samdrægtighedens og borgerdydens tidsalder. Arkivalier er modtaget fra trådgårdsmåstare Herman Andersson, Brantevik, Sverige, ekspeditionssekretær Bent Bergsøe, ELøbenhavn, Ingeniør Tage Blum, Humlebæk, fhv. fyrforvalter C. C. Christensen, København, museumsinspektør, civilingeniør O. Crumlin-Pedersen, Roskilde, kaptajn C. G. Erichsen, Gentofte, ingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn, repræsentant C. M. Glavind, Vanløse, havne-

8 18 3 foged E. Gotfredsen, Rudkøbing, Kgl. Grønlandske Handel, fru Doris Hansen, København, fhv. fyrmester E. M. Hansen, Helsingør, red. Hans Jurgen Hansen, Gråfelfing ved Munchen, fru Kirsten Gerner Hansen, Ringsted, depotindehaver R. Hauch, Holstebro, Helsingør byhistoriske Arkiv, Helsingør Skibsværft, H. Hemmingsen, Hvidovre, fru kaptajn B. M. Jensen, Hunderupgård pr. Lønstrup, fhv. museumsleder D. A. Jensen, Glud, cand. pharm. Sv. Kallesen, Nordby, skibsreder Kampen, København, kaptajn Niels Knudsen, Sønderborg, ambassadør Sigvald Kristensen, Tel Aviv, overdyrlæge Svend Larsen, Skive, Lokalhistorisk Samling, Hjørring, fru Mikkelsen, Fanø, kaptajn C. M. Nielsen, Sorgenfri, styrmand W. Glen Nielsen, Hvidovre, Falckredder Arne Petersen, St. Heddinge, arkivar Arne Poulsen, Glostrup, fru Grethe Schack, Holte, pens. sporvejsdirektør H. Schaumann, Bagsværd, korrespondent Else Skouenborg, København, boghandler Stibolt, Helsingør, kaptajn Carl V. Sølver, Skodsborg, fru Agnes Sørensen, Søborg, Frits Monrad Walle, Bergen, Jens Willemann, Hellerup, museumsinspektør Chr. Waagepetersen, Kalundborg, samt Aalborg Værft. Fotosamlingen er foruden ved køb suppleret ved gaver fra museumsinspektør Inge Mejer Antonsen, Nationalmuseet, kaptajn C. G. Erichsen, København, overlærer K. Fredfeldt, Vanløse, repræsentant C. M. Glavind, Vanløse, frk. Inge Heiberg-Jiirgensen, Gudhjem, fhv. museumsleder D. A. Jensen, Glud, Landesbibliothekar, Dr. Olaf Klose, Kiel, korrespondent Viggo Meilvang, Herlev, museumsinspektør R. Meyer-Heiselberg, Lyngby, Nationalmuseets etnografiske samling, kaptajn C. M. Nielsen, Sorgenfri, styrmand W. Glen Nielsen, Hvidovre, Odense Bys Museer, Holger A. Petersen, København, dr. J. M. van der Poel, Wageningen, Nederland, arkivar Arne Poulsen, Glostrup, ingeniør S. Thorsøe, Helsingør, museumsinspektør Chr. Waagepetersen, Kalundborg, og overlæge Poul Zachariae, København. Til biblioteket er udover indkøbte bøger, og bøger erhvervet gennem bytteforbindelser, indkommet gaver fra advokat Niels Arthur Andersen, København, Aug. Bangs Forlag, civilingeniør Tage Blum, Humlebæk, boghandler K. Brinck-Fischer, Esbjerg, Bundespostmu-

9 184 seum, Frankfurt am Main, Mr. Ernst Cohr, Washington D.C., Mr. John Mc Cusker, London, fru Johanne Dahm, Gentofte, maskinfabrlkant Halvdan Dalsborg, Helsingør, overstyrmand B. Duvander, Roskilde, pastor F. V. Eilschou-Holm, København, kaptajn C. G. Erichsen, København, Foreningen for skandinaviske Sømandshjem, stiftelsen Georg Stages Minde, havnefoged E. Gotfredsen, Rudkøbing, Mr. Mazuso linoue, Tokyo, Dr. J. De Courcy Ireland, Dublin, viceadmiral G. Jedeur-Palmgren, Onsala, Sverige, skibsreder Chr. Kampen, København, skibsmægler J. H. Koch, Neustadt, Marineværnsskolen, Slipshavn, Marinens Bibliotek, skibsreder A. J. Morland, Arendal, Norge, Medicinsk-historisk Museum, Mr. S. J. van der Molen, Drachten, Nederland, fru Bodil Møller, København, Norske Veritas, Falckredder Arne Petersen, St. Heddinge, arkivar Arne Poulsen, Glostrup, Rigsarkivet, kaptajn B. Rudkilde, København, skibselektriker Niels Rydeng, Helsingør, Prof. Dr. med. H. Schadewaldt, Diisseldorf, Eyvind Schiøtt, København, fhv. minister Viggo Starcke, Lyngby, Statens Kunstmuseumsnævn, kaptajn Carl V. Sølver, Skodsborg, og Mr. R. E. J. Weber, 's-gravenhage, Nederland. Museet takker alle, der har bidraget til på forskellig vis at forøge museets samlinger, ligesom det også retter en tak til Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner såvel som til de firmaer og privatpersoner, fonds m.m.,, der har støttet museet med kontante pengebeløb. En liste over disse bidrag er aftrykt ved museets regnskab. Museet har haft den sorg d. 25. sept at miste sit mangeårige komitémedlem, orlogskaptajn Preben Holck, der Indtrådte i komiteen som repræsentant for Marinens historiske samling. Orlogskaptajnen var en lærd forsker med en omfattende viden om flådens historie. Især søkrigshistorien og flådens skibe gennem, tiderne var hans forskningsfelt. Han drev omfattende arkivstudier og stod i skriftlig forbindelse med talrige mennesker, der søgte oplysning hos ham, og han ofrede beredvilligt megen tid på at afgive den bedst mulige besvarelse. Museets anliggender har han stedse fulgt med stor interesse. Orlogskaptajn Holck er i komiteen afløst af komman-

10 185 Isbryderen Isbjørn" (Statens Istjeneste), bygget 1966 på Odense Staalskibsværft; med to skruer for og to agter. - Model i skala 1:5c Gave fra Handelsministeriet og Odense Staalskibsværft. The newest Danish State icebreaker Isbjørn", 1 yo. built in Model in scale dørkaptajn Erik Borg, der som leder af Søværnsstabens søkrigshistoriske arbejder har de bedste forudsætninger. Et par dødsfald er Indtruffet indenfor museets vennekreds. D. 24. april 1966 afgik kaptajn Carl V. Sølver ved døden. Kaptajn Sølver var en flittig medarbejder som forfatter til artikler i museets årbog. Der henvises til bibliografi og nærmere omtale andetsteds i denne årbog. I foråret 1967 døde civilingeniør Tage Blum. Ingeniør Blum har i mange år haft kontakt med museet. I sin egenskab af lærer i skibsbygning ved Danmarks tekniske Højskole besøgte han hvert år med sine elever museets samlinger, som ingen har udnyttet i højere grad på denne måde end han. Ingeniør Blum var en fremragende modelbygger, og museet havde på dette område indledet et samarbejde med ham, som begge parter håbede kunne udvikle sig i et betydeligt omfang, nu da ingeniør Blum efter sin pensionering havde mere tid til sin rådighed. Desværre blev det kun til et par

11 186 enkelte modeller af 1700-tals skibe, der vidner om hans store kyndighed og fremragende evner på dette felt. Med udgangen af august 1966 er kustode Henry Eckhausen fratrådt sin tjeneste ved museet. H. Eckhausen fejrede den 15. jan sit 40 års jubilæum og har i de mange år med en sjælden pligtopfyldenhed udført sit arbejde, der især omfattede betjening af publikum, som han vejledede med venlighed og elskværdighed. At publikum værdsatte dette, ytrer sig hyppigt i beklagelser fra museets stamgæster, der nu savner de hyggelige samtaler med ham. Museet takker ham for hans gode arbejde gennem årene. Efter Eckhausens fratræden er Hans Henning Jørgensen ansat som kustode ved museet. Af besøgsprotokollen kan nævnes følgende: Den polske kulturminister L. Motyka, der var den danske regerings gæst, besøgte 1 oktober museet sammen med kulturminister Hans Sølvhøj. Der har ligeledes været besøg af tjenestemænd fra Landsarkivet for Sjælland og af en delegation fra Landskrona i forbindelse med overvejelser vedrørende oprettelse af et søfartsmuseum i Landskrona. I forbindelse med den årlige kapsejlads mellem skolesejlskibene, der I 1966 sluttede i København, besøgtes museet af et lille tusind skoleskibselever af forskellige nationer. Udover de sædvanlige besøg fra specielle skoleformer, der benytter museet i undervisningen, anføres blandt særlige studiebesøg: fil. lie. Knut Weibust, Stockholm (organisationsformer ombord); dr. C. Koeman, Utrecht (ældre søkort); bibliotekar Ib Keilbo (kortsamlingen), mag. art. Hanne Poulsen (studier 1 forbindelse med udgivelse af en bog om den sønderjyske maler Jes Jessen), mag. art. O. Feldbæk (studier vedrørende dansk ostindiefart i tidsrummet ), Oberbaurat Dr. L. Hinrichsen, Altona (Åbenrås skibsfart); Walter & Florence Lewisohn, plantagemuseet Whim, St. Croix (billedstof fra Dansk Vestindien). Iøvrigt er museets arkiv 1 årets løb benyttet af mange studerende, ligesom museet besvarer talrige skriftlige spørgsmål udefra. Der er desuden i stor udstrækning givet tilladelse til fotografering af museets genstande for anvendelse til illustrationer i fagbøger og lignende. Fra museets håndbibliotek er sket udlån gennem Bibliotekscentralen eller direkte til

12 187 museet bekendte lånere. Museet har udlånt materiale til Skandinavisk Søfartsmesse i København juni 1966 og til verdensudstillingen i Montreal I anledning af 50-året for overdragelsen til U.S.A. af det tidligere Dansk Vestindien er på initiativ af Foreningen Dansk Vestindien sammenstillet en fotografisk udstilling Dansk Vestindien i gamle billeder". Det drejede sig om affotograferet materiale fra Kgl. Bibliotek, Rigsarkivet, Nationalmuseet, Handels- og Søfartsmuseet samt andre museer. Et udstillingsudvalg drøftede principperne for udstillingen. Det store arbejde med udtagelse af materialet fra de forskellige museers samlinger, og udvælgelse og sammensætningen af fotografierne på store plancher udførtes af konservator Jesper Engelstoft ved Kgl. Bibliotek og museumsinspektør Henningsen, mens selve fotografierne udførtes af fotograf Rudolf Simonsen. Udstillingskatalogets forord blev forfattet af dr. Henningsen. Det blev til en temmelig stor udstilling. Den udførtes i to udformninger, af hvilke den ene fremførtes i rådhushallen 1 København og senere forevistes I forskellige danske provinsbyer, den anden sendtes til U.S. Virgin Islands. Udstillingen åbnedes d. 31. marts 1967 på Grand Hotel i Charlotte Amalie på St. Thomas. Til stede var et selskab af medlemmer af Foreningen Dansk Vestindien, der var fløjet til Virgin Islands og opholdt sig i 14 dage her, hvor man besøgte St. Croix, St. Thomas og St. Jan. Denne vestindiske udgave af udstillingen forblev som gave i Vestindien og skal fremtidig opbevares i museet Whim Greathouse ved Centerline nær Frederiksted. Den blev miodtaget med megen begejstring og blev grundigt studeret af indbyggerne, af hvilke mange med veneration endnu erindrer den danske administration af øerne. Den anden uddeling af søfartsmedarbejdernes hæderspris fandt sted d. 8. februar 1967, denne gang ikke på Kronborg, men om bord på D.F.D.S.'s passagerskib Prinsesse Margrethe". Prisen gaves til museets komitémedlem, direktør, dr. techn. H. P. Christensen. Protokollen med den nærmere motivering for uddeling er, som hidtil, udstillet på museet. Den 16. nov fandt en højtidelighed sted på museet, Idet komiteens formand overdrog museets direktør et fest-

13 i88 skrift Maritime studler", der udsendtes I anledning af dennes 65 års fødselsdag. Den 20. juli 1966 bragte fjernsynet en udsendelse fra museet, hvis embedsmænd demonstrerede specielt udvalgte genstande og billeder, og 30. aug fortalte Inspektør Henningsen i en direkte transmission fra museet til Norddeutscher Rundfunk over syv tyske stationer orn studiet af sømandskultur. Museet har også 1 indeværende år sammen med svenske og norske kolleger foretaget etnologiske undersøgelser til udforskning af det gamle bådebyggeri. Undersøgelsen foretoges i august 1966 og omfattede Oslofjords-området og Sørlandets kyst til Mandai. Blandt sine medarbejdere har museet gennem hele året haft 7 civile værnepligtige fra Gribskovlejren. De har været beskæftiget med biblioteksarbejde, udskrivning af søhistorisk kildemateriale og i nogen udstrækning med almindeligt kontorarbejde. En kort periode var beskæftiget en enkelt medarbejder på revalideringsloven. Museets forretningsudvalg har afholdt møde d. 20. maj 1966, komiteen d. 13. juni. Museumsdirektør Klem har deltaget i møder i Kronborgudvalget samt i Statens lokalmuseumstilsyn og har på det sidstnævntes vegne foretaget flere tilsynsrejser til lokale danske museer. Inspektør Henningsen har i aug været på studiebesøg I Vestfold Fylkesmuseum, Tønsberg, og på Norsk Riksarkiv i Oslo. I årets løb er katalogiseret 329 genstande og 1032 fotos. Biblioteket er vokset med 401 numre. Besøgstallet var i

14 H-3 O o CT) CO N=t o LO A CT) CO CT) q CO CO io A o N-i A CO ot CO CO O J>. r^. t-j M o CO J>* CO hh CT) CO CT) CO CT) CD rf co M CT) r^ co CO hå H rt rt GO P DO H S A OJ -^ LO co CO co" CO A CO O CT) CT) r-» O^ if) «W o" A> co A o o~) co m LT) CO M m M cd A oi CT)»^ Ot CO CO CO ^ o o t-t o ot CT) 19 LO Jt^> CO o CO LO t^- CT) Ot CO A "3" 1 co CO u rt Q DO. DO rt rt -< PQ p4 <!. w tø.s "s.p5 'S M2_ ^ J ~ S CT) O r-. ^v ^^ 01 -S,. <3 rt H~a ^ AL o Ir Ot tø a ntar, ud o Inve ver sk O

15 igo Specifikation af private bidrag i ig66/6j: Danmarks Rederiforening De danske Sukkerfabrikker A/S Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier Helsingør Kommune J. C. Hempels Legatfond Rhederiet M. Jebsen Kraks Legat Kryolitselskabet Øresund" A/S A/S Dampskibsselskabet D.F.K Rederiet A.P.Møller Det store Nordiske Telegraf-Selskab Skibsreder Hans Svenningsen A. E. Sørensens rederi Det Østasiatiske Kompagni A/S 5.000,00 200, , , , ,00 100, , ,00 100, ,00 200,00 250,00 100, ,00 Kr ,00 De efter 1. april 1967 indgåede bidrag vil blive optaget 1 næste års regnskab.

16 igi STATUS PR. i. APRIL 1967 Aktiver Samlingen: Saldo 1. april ,11 Nyerhvervelser og opstillinger m. v. i i9 66 / ,46 Modtagne genstande m.m. i 1966/ , ,45 Likvide midler: Kassebeholdning 1.234,21 Landmandsbanken , ,10 Udestående fordring Beholdning af kataloger Forudbetaling på bestilte endnu ikke modtagne museumsgenstande 5.000,00 Inventar og indretning af lokaler: Anskaffelsessum ,16 Afskrivninger pr. 31. marts , ,19 Kr ,44

17 192 Passiver Diverse kreditorer: Restgæld på indkøbte museumsgenst ,00 Omkostninger 5.190, ,00 Modtagne tilskud til specialopgaver, hvortil udgifter endnu ikke er afholdt ,00 Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april ,40 Nyerhvervelser og opstillinger m.v. I 1966/ <M 6 Modtagne genstande m.m. i 1966/ ,88 Overskud A ,44 Kr ,44 Foranstående regnskab er 1 overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 3. maj A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

18 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1966 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 18. aug. ig66 kl. 16 I Kongens Kammer på Kronborg Slot. Ca. 50 medlemmer var mødt. Til dirigent valgtes pastor Fr, V. Eilschou-Holm, der konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Formanden indledte sin beretning med nogle bemærkninger om. begivenhederne på museet, der Ikke ene kunne omfatte 1965, men også måtte beskæftige sig med foreteelser fra I fjor fejrede Handels- og Søfartsmuseet sit 50 års jubilæum. Det gav, som De kan huske fra sidste generalforsamling, anledning til mange gode gaver til museet både i form af genstande og i kontanter. Det sidst forløbne år har også medvirket til en forøgelse af samlingerne. Et lille antal af nyerhvervelserne er fremlagt her i salen. De ser flere værdifulde skibsmodeller, bl.a. den 2-m. skonnert Niels" af Fejø, udført og foræret af museets konservator Chr. Nielsen, i hvis families eje den har været. På museets eget værksted, er af dets konservator udført en model af en isbåd fra Storebælt. Den ser lille og uanselig ud, men repræsenterer dog et væsentligt afsnit af dansk søfartshistorie. Med både af denne type bragtes passagererne i gamle dage over Storebælt, når isforhold tvang færgesmakkerne til at standse sejladsen. Isbådene blev fremdrevet med årer, når der ind Imellem var åbent vand, men trukkket og skubbet over isen, når bæltet var isbelagt. Det var en transport, der i komfort selvsagt var vidt forskellig fra sejladsen med vore dages motorfærger, og passagererne måtte ofte ud på isen og selv skubbe med, hvad de måske ikke havde så meget 13 Årbog 1967

19 i94 Imod I stedet for at sidde og fryse i den åbne båd. På Sprogø var der dengang overnatningssted for disse vinterrejsende, og de måtte somme tider opholde sig her flere dage og nætter under meget ugunstige omstændigheder. Det hændte f.eks. engang for kong Frederik VI. Han interesserede sig som bekendt for mange detailler inden for livet i sine riger og lande, og her fik han altså ved selvsyn lejlighed til at konstatere, at ikke alt stod ganske vel til i hans kongerige. Isbådssejlads var oven I købet Ikke sjælden, da der ofte I ugevis, ja i flere måneder, kunne være erklæret istilstand", som var det tekniske udtryk for, at smakkerne var ude af fart. Isbådsmodellen her er udført efter opmålingstegninger af en af de sidste Isbåde på Halsskov opmålt af museets konservator og modelbygger. Museet har ganske vist i sit arkiv en helt god samling konstruktionstegninger til Isbåde, men da det Ikke af tegningerne kan ses, om de virkelig blev brugt til bygning af både, har museet foretrukket at anvende sin egen opmåling af den sidste isbåd. Efter omtalen af de gamle isbåde kan det være rimeligt at henlede opmærksomheden på modellen af den moderne isbryder Isbjørn". Det er en jubilæumsgave til museet fra Handelsministeriet og Odense Staalskibsværft. Det er ikke dens opgave at passe storebæltsfarten. Sammen med sit søsterskib Danbjørn" skal den bryde isen i de danske farvande 1 almindelighed. De er begge meget stærke skibe. Som bekendt var der over for værftet stillet det krav, at de skulle kunne bryde sig igennem J/2 ni is. Da en sådan ismængde ikke lod sig præstere 1 Danmark, måtte man søge til den botniske bugt, og det viste sig ved prøvesejladserne, at opgaven klaredes fint. Blandt de øvrige udstillede ting skal jeg henlede opmærksomheden på så forskelligartede genstande som modellen af en færøsk fiskerbåd, en tåge- og signalkanon fra J. Kruuses rederi i Korsør, færgemændenes laugsartikler udi Kiøbenhavn af 29. april 1684, og en samling tegninger af nationsflag, gøser, standere og vimpler fra begyndelsen af 1800-tallet, udført af admiral Gabriel Hesselberg. Fra Grosserersocietetet har museet bl.a. fået nogle beholdere til udtagning af kornprøver. Der ligger ligeledes en af marinemaleren C. Fr. Sørensens skitse-

20 J 95 bøger. Fra Fyrvæsenet har museet modtaget forskelligt materiale, bl.a. en pøserække med 3 pøse, en falkenet og en såkaldt gitre", d.v.s. en øseskovl, der benyttes til at overhælde skibssiden med søvand for at undgå, at træet sprækker i solvarmen. Museet har også modtaget en model af S/S Vendia", det første danske dampskib, som blev torpederet under den anden verdenskrig i september Som gave fra Venneselskabet foreligger et par blade. Først et kobberstik af Kronborg fra krigen 1658, et meget sjældent forekommende stik. De almindeligste er jo de bekendte svenske stik, udført af en af Kronborgs erobrere Erik Dahlberg, der opholdt sig på slottet under den svenske besættelse En anden meget morsom ting er en tegning af kunstneren F. C. Willerup, der jo navnlig har gjort sig bekendt som fremstiller af en række gallionsfigurer fra slutningen af 1700-tallet. Museet ejer en værdifuld samling af hans tegninger til gallionsfigurer og desuden et malet portræt af ham, der er ophængt 1 museet. Han var en bekendt billedhugger, og museet har også et par af hans billedhuggerarbejder udstillet (buster af fabrikmester Henrik Gerner og skibsreder og skibsværftsejer Andreas Bodenhoff). Den tegning af Willerup, som nu er skænket af selskabet, kaldes Handelen" og er en fortegning til en skydeskive for kaptajn, senere ekvipagemester I Asiatisk Kompagni, J. H. Haste, I sit valg af motiv er den i enhver henseende velegnet for museets samling af minder fra 1700-tallet. Der er endvidere af selskabet skænket museet en sum af kr. som bidrag til udgivelsen af en billedbog med en repræsentation af museets bedste genstande, som er under forberedelse. I fjor omtalte jeg mulighederne for indførelse af elektrisk belysning på museet. Om dette kan lade sig gøre, er det endnu for tidligt at udtale sig, men vi har da et ganske godt håb. Sagen er sat I gang, og der er indenfor museets egne myndigheder meget stor Interesse for dette spørgsmål. Tidligere var det nok således, at man af hensyn til brandfaren ikke turde indlade sig på sligt. Den vanskelighed findes næppe mere, men en anden væsentlig ting er økonomien, og det bør naturligvis undersøges, om der ikke også er interesse for belysning af slottets øvrige lokaler, således at der evt. kan foretages en passende 13*

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINGK, R 1. Professor,

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor.

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. *vl^ tåspid Fot. Elfelt Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. o 1966 Udgivet af SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER",^OEL5-0 '^va^' HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale: MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn.

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Morsø-Cup Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km.

Morsø-Cup Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km. 1 Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km. Nr: Ejer: Ring nr: Stemplingstidspunkt: 1 Lise Nielsen DK 075 14 5472M 20.08.14 10:04:48:45 2 Team HB DK 172 14 4063M 20.08.14 10:04:54:62 3 Team Strandby

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere