KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE"

Transkript

1 SEP T E M B E R - NO VE M BE R KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP

2 DEN NÅDIGE GUD Der er forskel på forestillingen om Gud i Det Gamle Testamente og i Det nye Testamente dét vil jeg give et par eksempler på i denne artikel. Da jeg begyndte at læse teologi i 1999, måtte jeg lære hebraisk og stødte på Gudsnavnet El. Det hebraiske ord El betyder både kraft og Gud. El eller Elohim er det ene Guds navn. Det andet er det navn, som Gud røber for Moses, da han står foran den brændende tornebusk: det hellige navn, der på hebraisk dannes af konsonanterne JHVH. Der er en evig og uafsluttet debat om, hvordan dette ord er blevet udtalt. Jahve eller Jehova de fleste er enige om, at det i hvert fald ikke blev udtalt Jehova Gudenavnet JHVH i Det Gamle Testamente har betydningen:»jeg er den, jeg er«eller:»jeg er den, som skaber væren«. Navnet JHVH er tabu. Noget, man nærmer sig med frygt og bæven, fordi det rummer en hemmelighed om skabelsen og en hemmelighed om Guds egenskaber, fordi han i en verden af skabelse og tilintetgørelse er den eneste, der uophørligt er den samme jeg er den, jeg er. Læser man f.eks. Jobs bog, møder man en Gud, som både rummer det onde og det gode. Han kan både give Job lykke og tage lykken fra ham, dræbe hans sønner, slå ham med bylder og udslette ham såvel som at give ham et nyt liv. Job er i Guds hånd på samme måde, som en person i en forfatters hånd. Forfatteren kan både skabe sin person og påføre ham alverdens lidelse og til sidst udslette ham. I Det Gamle Testamente er Gud en farlig Gud:»Hvem er som du blandt guder, Herre? Hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og glorværdig, hvem gør undere som du?«(2.mosebog kap.15).»frygtindgydende er du, mægtigere end de evige bjerge«(salmernes bog 76, 5). Jobs bog er udtryk for en Gudsforestilling, som findes mange steder i Det Gamle Testamente i Davids salmer og hos profeterne, nemlig at Guds veje er uransagelige, og at skabningen er her i skaberens hånd, og at pottemageren kan gøre med leret, hvad han vil. Derfor er Gudsbegrebet i Det Nye Testamente en overraskelse, og det rummer en helt ny pointe. I Det Nye Testamente er Fadernavnet det gennemgående tema (Fadervor Den fortabte søn, Jesu aramæiske udtryk Abba, som er det fortrolige fadernavn). Gud er hverken god eller ond, men Han er både skaberen, opretholderen og forsynet. Gud er med hver spurv, der falder til jorden og så meget mere med mennesket»på jer er endog hvert hovedhår talt«(mattæus Evangeliet kap.10,30). Hos reformatoren Martin Luther ( ) optræder den»skjulte Gud«over for den»åbenbarede Gud«. Den åbenbarede Gud er Jesus,»den, som har set mig, har set Faderen«. Over for den fjerne, skjulte Gud står den nære Gud, som er gået ind i den menneskelige verden ikke som den dominerende herre, men som den lidende tjener. Martin Luthers tårnoplevelse Det øjeblik, hvor Luther kommer frem til en ny tolkning af hvem Gud er, er blevet kaldt»tårnoplevelsen«. En dag sidder han i sit tårnværelse ved universitetet i Wittenberg og læser Det Nye Testamente. Under refleksion over Romerbrevets kapitel 1, vers gik betydningen af Guds»retfærdighed«op for Luther. Et spørgsmål, som længe havde optaget ham, var:»hvordan kan jeg finde en nådig Gud?«. Nu opdagede han, at den»guds retfærdighed«som omtales i Romerbrevet kapitel 1, vers 17, ikke er den strenge dømmende retfærdighed hos en Gud, som i ubønhørlig hårdhed holder dom over den arme synder. Det er tværtimod en nådens retfærdighed, som Gud skænker og ikke kræver af os, og som mennesket modtager ved troen. Dér finder Luther sin tro på den nådige Gud og dermed vokser en ny kristendomsforståelse frem, som senere tvinger Luther til at bryde med den katolske kirke (Reformationen). Troen på den nådige Gud eller Guds nåde optræder i et utal af danske salmer som f.eks. Grundtvigs salme: Morgenstund har guld i mund (DDS 752). Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde! Da får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. JWA 2 KIRKE OG SOGNENYT

3 NYT FRA KIRKER OG KIRKEGÅRDE Nogle gange kan det godt betale sig at væbne sig med tålmodighed. Og lige præcis sådan har det været i sagen om skibets sydmur på Kallerup Kirke. Igennem de sidste par år har menighedsrådet bøvlet med en omfugning af kvaderstensvæggen. Flere ting er gået galt i processen, men nu midt i juli måned er det lykkedes at få færdiggjort arbejdet og resultatet er blevet som ønsket og ganske flot. Nu mangler vi bare at få kalket kirken så er den så god som ny. I maj måned blev der afholdt kirkesyn ved pastoratets fire kirker. I kirkesynet deltager kirkeværgen, menighedsrådsformand og formand for kirkeudvalget, samt graver og en uvildig kyndig håndværker. Menighedsrådsmedlemmer må også gerne følge forløbet, hvor man»går kirken igennem«og lister fejl og mangler op lige fra små detaljer til store renoveringsopgaver. På det efterfølgende menighedsrådsmøde gennemgås listerne så, og der laves en prioriteret ønskeliste til det kommende års budget. Vi havde valgt at bruge en dag på at lave syn ved alle kirkerne, og det blev en udbytterig dag, hvor vi kunne konstatere at som helhed har vore kirker det godt, dog skal der i løbet af de kommende år igangsættes større arbejder f.eks. fuger og murværk på Thorsted Kirke. Vi ved allerede nu, at i det kommende år vil den gamle klokkestabel ved Skjoldborg Kirke blive fjernet, at der skal laves dræn ved Thorsted Kirke samt isættes nye vinduer og at energibesparende foranstaltninger er på vej i Sjørring Kirke. På sigt skulle alle disse tiltag gerne munde ud i besparelser, så der bliver råd til nye forbedringer. Kirkeværge- og gravergruppen holder jævnligt møder, og vi arbejder med at lave en ny fælles kirkegårdsvedtægt samt en folder om»når sorgen rammer«. Snart skal vi i gang med de bevaringsværdige gravminder. Vi synes alle at samarbejdet er godt, idet vi kan støtte og hjælpe hinanden og nogle gange tænker to bedre end én! Jytte Nielsen SEPTEMBER-NOVEMBER

4 ÅRETS KONFIRMANDER Konfirmanderne fra Sjørring/Thorsted Konfirmanderne fra Skjoldborg/Kallerup KONFIRMATIONER 2015 Sjørring/Thorsted: Bededag fredag den 1.maj. Skjoldborg/Kallerup: søndag den 3.maj. 4 KIRKE OG SOGNENYT

5 ARRANGEMENTER OG MØDER KFUM OG KFUK S FAMILIEARBEJDE Tirsdag den 2. september kl hos Hanne og Gunner Poulsen, Kvædevej 12. Tirsdag den 7. oktober kl hos Kirsten og Holger Poulsen, Korshøjvej 4. Tirsdag den 4. november kl hos Hanne og Anton Mikkelsen, Møgelvej 118. Fredag den 28. november kl adventshygge hos Kirsten og Wilhelm Thinggaard, Kallerupvej 5. DANMISSION MISSION AFRIKA Onsdag d. 3. september kl hos Henny Kloster, Frejasvej 1. Onsdag d. 1. oktober kl hos Lillian Linde, Frejasvej 20. Onsdag d. 5. november kl hos Betty Johnsen, Dissinggade 9. FRILUFTSGUDSTJENESTE FOR HELE PASTORATET - søndag d. 31. august kl i Skjoldborg Præstegård Gudstjenesten foregår i haven i Skjoldborg præstegård lokale musikere medvirker. Efter gudstjenesten nyder vi fællesskabet med vor medbragte kaffe og kage. Medbring gerne stol/tæppe og beklædning i forhold til vejret. Vi glæder os til at se jer, voksne og børn, enlige og familier, yngre og ældre til en hyggelig sommereftermiddag i præstegårdshaven. CAFÉ-EFTERMIDDAG Tirsdag d. 2. september i Skjoldborg konfirmandstue kl Kristian Kusk fra Sjørring kommer og fortæller og læser op på thybomål. Kaffe: 20 kr. HØSTFEST I SJØRRING KULTURCENTER - torsdag d. 25 september kl Forhenværende klitplantør Ib Nord Nielsen viser billeder fra og fortæller om Nationalpark Thy. Lokale musikere medvirker til fællessang. Entré: 50 kr. Tilmelding senest d. 21. sept. til Jesper Wiborg Andersen tlf eller mail: SOGNEAFTEN I SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD - den 14. oktober kl Mød teologerne Mette og Alex Bjergbæk Klausen, der hjælper med at uddanne præster og kateketer til de mange lederløse menigheder i Sierra Leone i Afrika. Siden januar 2013 har teologparret Mette og Alex Bjergbæk Klausen været udsendt af Mission Afrika til Det Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone, for at samarbejde med stiftet om at opbygge en teologisk grunduddannelse. SOGNEAFTEN I SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD - onsdag den 26. november kl Jytte og Lars Vinther fra Sjørring vil vise billeder fra og fortælle om deres tur til Israel. Kaffe: 20 kr. SEPTEMBER-NOVEMBER

6 ARRANGEMENTER OG MØDER STJERNESTUND I KIRKEN - til dig, der er mellem 2 og 10 år og din familie. Vi vil gerne invitere dig og din familie til»stjernestund«i kirken. En»Stjernestund«er en kort gudstjeneste i kirken på ½ time med efterfølgende aftensmad. I resten af 2014 er der»stjernestund«i kirken på følgende datoer: 19. august i Tilsted Kirke kl oktober i Skjoldborg Kirke kl december i Tilsted Kirke kl Pris for aftensmad 30 kr. pr. voksen/gratis for børn. Tilmelding til gudstjenesterne/spisning kan ske senest tre dage før hvert arrangement til: sognepræst Jesper Wiborg Andersen på tlf / eller mail: MORTENS AFTEN I TILSTED PRÆSTEGÅRD -tirsdag den 11. november kl eller (se Tilsted kirkeblad): Med en dags forsinkelse fejrer vi Mortens Aften med spisning og foredrag i Tilsted Præstegård. Der serveres andesteg m. tilbehør á 100,- kr. Drikkevarer kan købes. Billedforedrag ved fængselspræst ved Statsfængslet i Midtjylland, Steen Andreassen: Nelson Mandelas liv og betydning og mit møde med ham. Tilmelding til Mariann Amby på tlf OM BARNEDÅB Den 2. januar 2008 kom der en ny Kgl. anordning for dåb fra Kirkeministeriet. I en tid, hvor mange landsbykirker kæmper for at styrke søndagshøjmessen, er det vigtigt at fremhæve 3. i anordningen, der siger:»dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søndage- og helligdage.«er der»særlige omstændigheder«omkring en dåb, kan der efter aftale med præsten foretages dåb på et andet tidspunkt. Jeg vil derfor understrege, at barnedåben ret beset bør placeres i sin rette sammenhæng dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor man døbes til menighedens fællesskab med menigheden som vidner på dåben. Jesper Wiborg Andersen SIDEN SIDST Sjørring Kirke: Døbte: Mike Ehlers Tilsted, Mathilde Bojer Immersen, Emil Frost Kjeldsen, Bjørk Vang Jørgensen, Mads Søjberg, Anton Visby Christensen. Viede: Kristina Damsgaard Svingel og Rasmus Jeppesen. Begravede/bisatte: Søren Poulsen, Jens Christian Andersen, Johanne Pouline Kusk Poulsen Skjoldborg Kirke: Døbte: Ivar Gramshaug Fonseca Viede: Iben Wiborg Andersen og Jesper Wiborg Andersen. 6 KIRKE OG SOGNENYT

7 MUSIK I KIRKEN NORDISK MUSIK OG SANG Koncert og syng med-aften med udgangspunkt i højskolesangbogen Torsdag 30. oktober kl i Kallerup Kirke Medvirkende: Sognepræst emeritus og musiker Kaj Mogensen, Morup Mølle, organist og tidligere højskolelærer Kirsten Madsen, Vestervig, og kirkesanger og friskolelærer Ejgil Enevoldsen, Svankjær. Ved den nordiske sangaften 30. oktober i Kallerup Kirke vil der blive bundet en buket af kendte og mindre kendte sange og melodier fra alle de nordiske lande. Ejgil Enevoldsen vil synge solo med særlig vægtlægning på viser. Kirsten Madsen vil akkompagnere på klaver både til solosangen og de mange fællessange. Kaj Mogensen, som har en indgående kendskab til nordiske digte og sange, vil fortælle levende og engageret om sangenes tekster og melodier. Der er valgt sange, som særligt kendetegner de nordiske landes natur og historie de vil blive sunget på originalsprogene, så godt som vi nu kan. Der er næppe noget sted, der så tydeligt afspejler et folk, som dets sange, deres tekster og melodier. De har en særlig»tone«, som man tit kan genkende. At synge de andre nordiske landes sange er en måde at lære dem at kende på. Sangene siger ofte mere end lange forklaringer. De viser både, hvad vi i Norden er fælles om og hvad der er særegent for de enkelte nordiske lande. Fri entré incl. kaffe. Arrangør: Forening Norden. BABY-SALMESANG Der bliver atter mulighed for at gå til baby-salmesang i Sjørring Kirke her i efteråret. Babysalmesang er for babyer imellem 2 og 8 mdr. sammen med deres mor/far. Alle fra STSK sogne i denne alder har modtaget en invitation med posten, og hvis du kender andre, der gerne vil være med er de også velkomne. Der kan dog max. være 8-9 babyer på holdet så først til mølle... Det foregår hver torsdag formiddag fra kl med lidt hygge over en kop kaffe/the bagefter. 1. gang er torsdag d. 30. oktober og sidste gang er torsdag d. 18. december. Der er også mulighed for at»stige på«inde i forløbet hvis der er plads på holdet. Man er velkommen fra hele Thisted Provsti og det koster ikke noget at deltage. Kontakt for yderligere oplysninger samt tilmelding sker til Annette Boch Pedersen, der leder holdet på mail: eller mobil: Ved babysalmesang leges der her med sæbebobler. MUSIKALSK LEGESTUE Der er igen mulighed for at gå til musikalsk legestue i Sjørring kirke i dette efterår. Musikalsk legestue er for børn i alderen 1-4 år i følgeskab med en forælder/ voksen. Forløbet er over 10 gange; hver torsdag kl i Sjørring kirke, dog holder vi fri i uge 42. Holdet er åbent for alle i Thisted provsti, og det koster ikke noget at deltage. Opstart torsdag d. 11. september og sidste gang er torsdag d. 20. november. Kontakt for yderligere oplysninger samt tilmelding sker til Annette Boch Pedersen, der leder holdet på mail: eller mobil: SEPTEMBER-NOVEMBER

8 FRA KLAVER TIL ORGEL Spiller du klaver, og har du lyst til nye, spændende udfordringer? Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et af kirkeorglerne ved en af vore mange kirker i Thisted? Kunne du tænke dig at have et meningsfuldt fritidsjob, hvor du samtidigt udvikler dine musikalske evner? Vestervig Kirkemusikskole tilbyder i samarbejde med Thisted Musikskole gratis orgelundervisning til klaverelever Du vil få mulighed for at spille til gudstjeneste et par gange om måneden med én eller to tjenester pr. søndag. En gudstjeneste afregnes med 5 timer inkl. forberedelse. Der afholdes en introduktionsaften i august/september måned. Her kan du høre nærmere om undervisningen og om, hvad organistjobbet indebærer. Du kan ringe til koordinator Dorte Mosgaard, tlf Eller til Thisted Musikskole, tlf Venlig hilsen Thisted Provsti. 8 KIRKE OG SOGNENYT

9 AKTIVTETER 2. PINSEDAG 2. Pinsedag deltog omkring 350 mennesker i dette års friluftsgudstjeneste ved Nors Sø. Skov og sø dannede, sammen med perfekt solskinsvejr, en god ramme om en festlig gudstjeneste. Ved gudstjenesten medvirkede Ballerum Tærskeværk, KFUM-spejderne fra Nors, FDF fra Hillerslev og præsterne fra Thisted Provsti. Forårsforløbet med minikonfirmander blev afsluttet 2. Pinsedag. Afslutningen var et familieløb i Skjoldborg Præstegård for voksne og børn. Vi sluttede aftenen af med bål, snobrød og sang. Tak til alle medhjælpere, spejdere og deltagere. JWK. SEPTEMBER-NOVEMBER

10 BØRNESIDEN Abe i labyrint 1 Navn: Klasse: Hjælp aben med at finde hen til bananen. Hjælp aben med at finde hen til bananen. 10 Materiale KIRKE ID: OG MAZ SOGNENYT

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER Fødselsanmeldelse Fødselsanmeldelsen sker gennem jordemoderen. Er barnets forældre ugifte og de ønsker fælles forældremyndighed, indgives O&A-erklæringen sammen med fødselsanmeldelsen til sognepræsten. Dåb eller navngivelse Barnet skal have et navn, der anmeldes til præsten inden seks måneder efter barnets fødsel. Før dåb kontaktes præsten gerne i god tid. Vielse Man henvender sig til præsten og aftaler tidspunkt for vielsen og for en samtale mv. Dernæst henvender man sig til kommunens borgerservice for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Her medbringes personlige attester/papirer. Navneændring Navneændring kan ske ved henvendelse til præsten. Se Begravelse/bisættelse Dødsfald anmeldes til præsten senest to dage efter, dette sker ofte gennem bedemanden. På hjemmesiden kan man få nyttige oplysninger om hvilke papirer, der skal sendes til præsten ved ovennævnte hændelser, og man kan udskrive de fleste blanketter til brug ved fødselsanmeldelse, navneændring og dødsfald. Som noget nyt kan man også, hvis man har digital signatur, sende en del blanketter elektronisk. Grundig orientering på hjemmesiden. Samtale/sjælesorg Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske om de tanker eller problemer man tumler med. Præsten har her som i andre sammenhænge tavshedspligt. Hjemmebesøg/ hjemmealtergang Man kan til enhver tid få besøg af præsten, og der behøver ikke være en bestemt anledning. Ønsker man besøg så kontakt præsten. Der er også mulighed for at komme til alters hjemme. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang. Udpegning af gravsteder Henvendelse til graveren. Sognepræst Jesper Wiborg Andersen, Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 7700 Thisted Tlf Mail: Træffetid i graverhuset i Sjørring: hver fredag kl Mandag er fridag. På præstens fridag, i ferier og friweekends henviser telefonsvareren i præstegården til den tjenestegørende præst: Mariann Dahl Amby, Silstrupvej 34, Tilsted, 7700 Thisted Tlf , mail: ADRESSER Skjoldborg og Kallerup Kirker: Graver: Svend Nielsen Langebeksvej 58, Skjoldborg. Tlf Organist: Annette Boch Pedersen Tlf Kirkesanger: Jørgen Røhrmann Tlf Sjørring-Thorsted Kirker: Graver: Morten Gregersen Tlf (træffes bedst , , eller på mobil ). Graveren træffes normalt tirsdag-fredag på Sjørring kirkegård kl På Thorsted kirkegård onsdag mellem Kirkesanger: Frede Skoust Tlf Sjørring-Thorsted-Skjoldborg- Kallerup Menighedsråd: Formand: Kirsten D. Fonseca Troldhøjvej 6, Skjoldborg Tlf Kirkeværge for Sjørring-Thorsted Kirker: Ejner Heskjær Næstrupvej 47, tlf Kirkeværge for Skjoldborg Kirke: Lisbeth Hornstrup Stakkedal 6, Skjoldborg, tlf Kirkeværge for Kallerup Kirke: Jytte Nielsen Kallerupvadested 3, tlf Kasserer: Niels Henning Nielsen Gadesvej 6, Skjoldborg, tlf SEPTEMBER-NOVEMBER

12 September s.e.trinitatis 09:00 (MA) GUDSTJENESTER Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup s.e.trinitatis Se nederst 1 09: s.e.trinitatis 1 09:00 10:30 Høst s.e.trinitatis 09:00 Høst 10:30 Oktober s.e.trinitatis 10: s.e.trinitatis 09:00 10:30 Høst s.e.trinitatis 09:00 10: s.e.trinitatis 10:30 09:00 November 02. Alle Helgen 19:00 10: s.e.trinitatis 10:30 MA 09:00 MA s.e.trinitatis 10:30 09: s.s. i kirkeåret 09:00 LB s.i advent 10: December s.i advent 09:00 10:30 MA = Mariann Amby / LB = Lisa Bremer 1 I Thorsted sogn afholdes årets høstgudstjeneste i samarbejde med Thorsted Frimenighed. Høstgudstjenesten afholdes i Thorsted Frimenighed d. 14. september kl , hvor både frimenighedspræst Peter Haandbæk Jensen og sognepræst Jesper Wiborg Andersen medvirker. Menigheden inviteres efter gudstjenesten til kaffe på Thorsted Friskole. 2 Menighedsmøde for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg og Kallerup Sogne - søndag d. 5. oktober. Efter gudstjenesten søndag d. 5. oktober kl i Sjørring Kirke indbydes alle sognenes folkekirkemedlemmer til menighedsmøde og let frokost i Sjørring graverhus. På mødet vil rådet aflægge beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og planlagt virksomhed i det kommende år samt regnskab og budget. Menighedsrådet har besluttet, at vi fremover benytter nadverliturgi B i ritualbogen ved altergang i vore fire kirker. KIRKE OG SOGNENYT Redigering: Sognepræsten Layout: Tilde Grafisk Tryk: Trykkeriet Friheden Deadline: Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer (dec.-feb. 2015) er den 7. oktober Materialet indsendes til: Sognepræst Jesper Wiborg Andersen, KIRKEBIL Der kører kirkebil til alle gudstjenester i pastoratet. Ring til Thisted Taxa, tlf ring venligst lørdag før kl

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Mørke skyer over børnehuset...

Mørke skyer over børnehuset... Mørke skyer over børnehuset... Frederik er en gut med krummer i Vinderkagen September - Oktober 2014 5. udgave - årgang 10 Sommerfesten 2014... Vinderkagen fra byens sommerfest 2014 Bagt af Willy Venstad

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.:

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.: KIRKE OG SOGN Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2 I dette nummer bl.a.: Præstens side Havegudstjeneste Spaghettigudstjeneste Høstgudstjeneste Halloween Spejderne henter lopper Nye konfirmander

Læs mere

Jeg har fået homo sapiens

Jeg har fået homo sapiens SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2014 Jeg har fået homo sapiens To planeter mødes i verdensrummet. Den ene siger til den anden: - Hvordan går det med dig? Du ser sløj ud, er du blevet syg? - Ja, siger den anden,

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere