KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE"

Transkript

1 SEP T E M B E R - NO VE M BE R KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP

2 DEN NÅDIGE GUD Der er forskel på forestillingen om Gud i Det Gamle Testamente og i Det nye Testamente dét vil jeg give et par eksempler på i denne artikel. Da jeg begyndte at læse teologi i 1999, måtte jeg lære hebraisk og stødte på Gudsnavnet El. Det hebraiske ord El betyder både kraft og Gud. El eller Elohim er det ene Guds navn. Det andet er det navn, som Gud røber for Moses, da han står foran den brændende tornebusk: det hellige navn, der på hebraisk dannes af konsonanterne JHVH. Der er en evig og uafsluttet debat om, hvordan dette ord er blevet udtalt. Jahve eller Jehova de fleste er enige om, at det i hvert fald ikke blev udtalt Jehova Gudenavnet JHVH i Det Gamle Testamente har betydningen:»jeg er den, jeg er«eller:»jeg er den, som skaber væren«. Navnet JHVH er tabu. Noget, man nærmer sig med frygt og bæven, fordi det rummer en hemmelighed om skabelsen og en hemmelighed om Guds egenskaber, fordi han i en verden af skabelse og tilintetgørelse er den eneste, der uophørligt er den samme jeg er den, jeg er. Læser man f.eks. Jobs bog, møder man en Gud, som både rummer det onde og det gode. Han kan både give Job lykke og tage lykken fra ham, dræbe hans sønner, slå ham med bylder og udslette ham såvel som at give ham et nyt liv. Job er i Guds hånd på samme måde, som en person i en forfatters hånd. Forfatteren kan både skabe sin person og påføre ham alverdens lidelse og til sidst udslette ham. I Det Gamle Testamente er Gud en farlig Gud:»Hvem er som du blandt guder, Herre? Hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og glorværdig, hvem gør undere som du?«(2.mosebog kap.15).»frygtindgydende er du, mægtigere end de evige bjerge«(salmernes bog 76, 5). Jobs bog er udtryk for en Gudsforestilling, som findes mange steder i Det Gamle Testamente i Davids salmer og hos profeterne, nemlig at Guds veje er uransagelige, og at skabningen er her i skaberens hånd, og at pottemageren kan gøre med leret, hvad han vil. Derfor er Gudsbegrebet i Det Nye Testamente en overraskelse, og det rummer en helt ny pointe. I Det Nye Testamente er Fadernavnet det gennemgående tema (Fadervor Den fortabte søn, Jesu aramæiske udtryk Abba, som er det fortrolige fadernavn). Gud er hverken god eller ond, men Han er både skaberen, opretholderen og forsynet. Gud er med hver spurv, der falder til jorden og så meget mere med mennesket»på jer er endog hvert hovedhår talt«(mattæus Evangeliet kap.10,30). Hos reformatoren Martin Luther ( ) optræder den»skjulte Gud«over for den»åbenbarede Gud«. Den åbenbarede Gud er Jesus,»den, som har set mig, har set Faderen«. Over for den fjerne, skjulte Gud står den nære Gud, som er gået ind i den menneskelige verden ikke som den dominerende herre, men som den lidende tjener. Martin Luthers tårnoplevelse Det øjeblik, hvor Luther kommer frem til en ny tolkning af hvem Gud er, er blevet kaldt»tårnoplevelsen«. En dag sidder han i sit tårnværelse ved universitetet i Wittenberg og læser Det Nye Testamente. Under refleksion over Romerbrevets kapitel 1, vers gik betydningen af Guds»retfærdighed«op for Luther. Et spørgsmål, som længe havde optaget ham, var:»hvordan kan jeg finde en nådig Gud?«. Nu opdagede han, at den»guds retfærdighed«som omtales i Romerbrevet kapitel 1, vers 17, ikke er den strenge dømmende retfærdighed hos en Gud, som i ubønhørlig hårdhed holder dom over den arme synder. Det er tværtimod en nådens retfærdighed, som Gud skænker og ikke kræver af os, og som mennesket modtager ved troen. Dér finder Luther sin tro på den nådige Gud og dermed vokser en ny kristendomsforståelse frem, som senere tvinger Luther til at bryde med den katolske kirke (Reformationen). Troen på den nådige Gud eller Guds nåde optræder i et utal af danske salmer som f.eks. Grundtvigs salme: Morgenstund har guld i mund (DDS 752). Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde! Da får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. JWA 2 KIRKE OG SOGNENYT

3 NYT FRA KIRKER OG KIRKEGÅRDE Nogle gange kan det godt betale sig at væbne sig med tålmodighed. Og lige præcis sådan har det været i sagen om skibets sydmur på Kallerup Kirke. Igennem de sidste par år har menighedsrådet bøvlet med en omfugning af kvaderstensvæggen. Flere ting er gået galt i processen, men nu midt i juli måned er det lykkedes at få færdiggjort arbejdet og resultatet er blevet som ønsket og ganske flot. Nu mangler vi bare at få kalket kirken så er den så god som ny. I maj måned blev der afholdt kirkesyn ved pastoratets fire kirker. I kirkesynet deltager kirkeværgen, menighedsrådsformand og formand for kirkeudvalget, samt graver og en uvildig kyndig håndværker. Menighedsrådsmedlemmer må også gerne følge forløbet, hvor man»går kirken igennem«og lister fejl og mangler op lige fra små detaljer til store renoveringsopgaver. På det efterfølgende menighedsrådsmøde gennemgås listerne så, og der laves en prioriteret ønskeliste til det kommende års budget. Vi havde valgt at bruge en dag på at lave syn ved alle kirkerne, og det blev en udbytterig dag, hvor vi kunne konstatere at som helhed har vore kirker det godt, dog skal der i løbet af de kommende år igangsættes større arbejder f.eks. fuger og murværk på Thorsted Kirke. Vi ved allerede nu, at i det kommende år vil den gamle klokkestabel ved Skjoldborg Kirke blive fjernet, at der skal laves dræn ved Thorsted Kirke samt isættes nye vinduer og at energibesparende foranstaltninger er på vej i Sjørring Kirke. På sigt skulle alle disse tiltag gerne munde ud i besparelser, så der bliver råd til nye forbedringer. Kirkeværge- og gravergruppen holder jævnligt møder, og vi arbejder med at lave en ny fælles kirkegårdsvedtægt samt en folder om»når sorgen rammer«. Snart skal vi i gang med de bevaringsværdige gravminder. Vi synes alle at samarbejdet er godt, idet vi kan støtte og hjælpe hinanden og nogle gange tænker to bedre end én! Jytte Nielsen SEPTEMBER-NOVEMBER

4 ÅRETS KONFIRMANDER Konfirmanderne fra Sjørring/Thorsted Konfirmanderne fra Skjoldborg/Kallerup KONFIRMATIONER 2015 Sjørring/Thorsted: Bededag fredag den 1.maj. Skjoldborg/Kallerup: søndag den 3.maj. 4 KIRKE OG SOGNENYT

5 ARRANGEMENTER OG MØDER KFUM OG KFUK S FAMILIEARBEJDE Tirsdag den 2. september kl hos Hanne og Gunner Poulsen, Kvædevej 12. Tirsdag den 7. oktober kl hos Kirsten og Holger Poulsen, Korshøjvej 4. Tirsdag den 4. november kl hos Hanne og Anton Mikkelsen, Møgelvej 118. Fredag den 28. november kl adventshygge hos Kirsten og Wilhelm Thinggaard, Kallerupvej 5. DANMISSION MISSION AFRIKA Onsdag d. 3. september kl hos Henny Kloster, Frejasvej 1. Onsdag d. 1. oktober kl hos Lillian Linde, Frejasvej 20. Onsdag d. 5. november kl hos Betty Johnsen, Dissinggade 9. FRILUFTSGUDSTJENESTE FOR HELE PASTORATET - søndag d. 31. august kl i Skjoldborg Præstegård Gudstjenesten foregår i haven i Skjoldborg præstegård lokale musikere medvirker. Efter gudstjenesten nyder vi fællesskabet med vor medbragte kaffe og kage. Medbring gerne stol/tæppe og beklædning i forhold til vejret. Vi glæder os til at se jer, voksne og børn, enlige og familier, yngre og ældre til en hyggelig sommereftermiddag i præstegårdshaven. CAFÉ-EFTERMIDDAG Tirsdag d. 2. september i Skjoldborg konfirmandstue kl Kristian Kusk fra Sjørring kommer og fortæller og læser op på thybomål. Kaffe: 20 kr. HØSTFEST I SJØRRING KULTURCENTER - torsdag d. 25 september kl Forhenværende klitplantør Ib Nord Nielsen viser billeder fra og fortæller om Nationalpark Thy. Lokale musikere medvirker til fællessang. Entré: 50 kr. Tilmelding senest d. 21. sept. til Jesper Wiborg Andersen tlf eller mail: SOGNEAFTEN I SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD - den 14. oktober kl Mød teologerne Mette og Alex Bjergbæk Klausen, der hjælper med at uddanne præster og kateketer til de mange lederløse menigheder i Sierra Leone i Afrika. Siden januar 2013 har teologparret Mette og Alex Bjergbæk Klausen været udsendt af Mission Afrika til Det Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone, for at samarbejde med stiftet om at opbygge en teologisk grunduddannelse. SOGNEAFTEN I SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD - onsdag den 26. november kl Jytte og Lars Vinther fra Sjørring vil vise billeder fra og fortælle om deres tur til Israel. Kaffe: 20 kr. SEPTEMBER-NOVEMBER

6 ARRANGEMENTER OG MØDER STJERNESTUND I KIRKEN - til dig, der er mellem 2 og 10 år og din familie. Vi vil gerne invitere dig og din familie til»stjernestund«i kirken. En»Stjernestund«er en kort gudstjeneste i kirken på ½ time med efterfølgende aftensmad. I resten af 2014 er der»stjernestund«i kirken på følgende datoer: 19. august i Tilsted Kirke kl oktober i Skjoldborg Kirke kl december i Tilsted Kirke kl Pris for aftensmad 30 kr. pr. voksen/gratis for børn. Tilmelding til gudstjenesterne/spisning kan ske senest tre dage før hvert arrangement til: sognepræst Jesper Wiborg Andersen på tlf / eller mail: MORTENS AFTEN I TILSTED PRÆSTEGÅRD -tirsdag den 11. november kl eller (se Tilsted kirkeblad): Med en dags forsinkelse fejrer vi Mortens Aften med spisning og foredrag i Tilsted Præstegård. Der serveres andesteg m. tilbehør á 100,- kr. Drikkevarer kan købes. Billedforedrag ved fængselspræst ved Statsfængslet i Midtjylland, Steen Andreassen: Nelson Mandelas liv og betydning og mit møde med ham. Tilmelding til Mariann Amby på tlf OM BARNEDÅB Den 2. januar 2008 kom der en ny Kgl. anordning for dåb fra Kirkeministeriet. I en tid, hvor mange landsbykirker kæmper for at styrke søndagshøjmessen, er det vigtigt at fremhæve 3. i anordningen, der siger:»dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søndage- og helligdage.«er der»særlige omstændigheder«omkring en dåb, kan der efter aftale med præsten foretages dåb på et andet tidspunkt. Jeg vil derfor understrege, at barnedåben ret beset bør placeres i sin rette sammenhæng dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor man døbes til menighedens fællesskab med menigheden som vidner på dåben. Jesper Wiborg Andersen SIDEN SIDST Sjørring Kirke: Døbte: Mike Ehlers Tilsted, Mathilde Bojer Immersen, Emil Frost Kjeldsen, Bjørk Vang Jørgensen, Mads Søjberg, Anton Visby Christensen. Viede: Kristina Damsgaard Svingel og Rasmus Jeppesen. Begravede/bisatte: Søren Poulsen, Jens Christian Andersen, Johanne Pouline Kusk Poulsen Skjoldborg Kirke: Døbte: Ivar Gramshaug Fonseca Viede: Iben Wiborg Andersen og Jesper Wiborg Andersen. 6 KIRKE OG SOGNENYT

7 MUSIK I KIRKEN NORDISK MUSIK OG SANG Koncert og syng med-aften med udgangspunkt i højskolesangbogen Torsdag 30. oktober kl i Kallerup Kirke Medvirkende: Sognepræst emeritus og musiker Kaj Mogensen, Morup Mølle, organist og tidligere højskolelærer Kirsten Madsen, Vestervig, og kirkesanger og friskolelærer Ejgil Enevoldsen, Svankjær. Ved den nordiske sangaften 30. oktober i Kallerup Kirke vil der blive bundet en buket af kendte og mindre kendte sange og melodier fra alle de nordiske lande. Ejgil Enevoldsen vil synge solo med særlig vægtlægning på viser. Kirsten Madsen vil akkompagnere på klaver både til solosangen og de mange fællessange. Kaj Mogensen, som har en indgående kendskab til nordiske digte og sange, vil fortælle levende og engageret om sangenes tekster og melodier. Der er valgt sange, som særligt kendetegner de nordiske landes natur og historie de vil blive sunget på originalsprogene, så godt som vi nu kan. Der er næppe noget sted, der så tydeligt afspejler et folk, som dets sange, deres tekster og melodier. De har en særlig»tone«, som man tit kan genkende. At synge de andre nordiske landes sange er en måde at lære dem at kende på. Sangene siger ofte mere end lange forklaringer. De viser både, hvad vi i Norden er fælles om og hvad der er særegent for de enkelte nordiske lande. Fri entré incl. kaffe. Arrangør: Forening Norden. BABY-SALMESANG Der bliver atter mulighed for at gå til baby-salmesang i Sjørring Kirke her i efteråret. Babysalmesang er for babyer imellem 2 og 8 mdr. sammen med deres mor/far. Alle fra STSK sogne i denne alder har modtaget en invitation med posten, og hvis du kender andre, der gerne vil være med er de også velkomne. Der kan dog max. være 8-9 babyer på holdet så først til mølle... Det foregår hver torsdag formiddag fra kl med lidt hygge over en kop kaffe/the bagefter. 1. gang er torsdag d. 30. oktober og sidste gang er torsdag d. 18. december. Der er også mulighed for at»stige på«inde i forløbet hvis der er plads på holdet. Man er velkommen fra hele Thisted Provsti og det koster ikke noget at deltage. Kontakt for yderligere oplysninger samt tilmelding sker til Annette Boch Pedersen, der leder holdet på mail: eller mobil: Ved babysalmesang leges der her med sæbebobler. MUSIKALSK LEGESTUE Der er igen mulighed for at gå til musikalsk legestue i Sjørring kirke i dette efterår. Musikalsk legestue er for børn i alderen 1-4 år i følgeskab med en forælder/ voksen. Forløbet er over 10 gange; hver torsdag kl i Sjørring kirke, dog holder vi fri i uge 42. Holdet er åbent for alle i Thisted provsti, og det koster ikke noget at deltage. Opstart torsdag d. 11. september og sidste gang er torsdag d. 20. november. Kontakt for yderligere oplysninger samt tilmelding sker til Annette Boch Pedersen, der leder holdet på mail: eller mobil: SEPTEMBER-NOVEMBER

8 FRA KLAVER TIL ORGEL Spiller du klaver, og har du lyst til nye, spændende udfordringer? Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et af kirkeorglerne ved en af vore mange kirker i Thisted? Kunne du tænke dig at have et meningsfuldt fritidsjob, hvor du samtidigt udvikler dine musikalske evner? Vestervig Kirkemusikskole tilbyder i samarbejde med Thisted Musikskole gratis orgelundervisning til klaverelever Du vil få mulighed for at spille til gudstjeneste et par gange om måneden med én eller to tjenester pr. søndag. En gudstjeneste afregnes med 5 timer inkl. forberedelse. Der afholdes en introduktionsaften i august/september måned. Her kan du høre nærmere om undervisningen og om, hvad organistjobbet indebærer. Du kan ringe til koordinator Dorte Mosgaard, tlf Eller til Thisted Musikskole, tlf Venlig hilsen Thisted Provsti. 8 KIRKE OG SOGNENYT

9 AKTIVTETER 2. PINSEDAG 2. Pinsedag deltog omkring 350 mennesker i dette års friluftsgudstjeneste ved Nors Sø. Skov og sø dannede, sammen med perfekt solskinsvejr, en god ramme om en festlig gudstjeneste. Ved gudstjenesten medvirkede Ballerum Tærskeværk, KFUM-spejderne fra Nors, FDF fra Hillerslev og præsterne fra Thisted Provsti. Forårsforløbet med minikonfirmander blev afsluttet 2. Pinsedag. Afslutningen var et familieløb i Skjoldborg Præstegård for voksne og børn. Vi sluttede aftenen af med bål, snobrød og sang. Tak til alle medhjælpere, spejdere og deltagere. JWK. SEPTEMBER-NOVEMBER

10 BØRNESIDEN Abe i labyrint 1 Navn: Klasse: Hjælp aben med at finde hen til bananen. Hjælp aben med at finde hen til bananen. 10 Materiale KIRKE ID: OG MAZ SOGNENYT

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER Fødselsanmeldelse Fødselsanmeldelsen sker gennem jordemoderen. Er barnets forældre ugifte og de ønsker fælles forældremyndighed, indgives O&A-erklæringen sammen med fødselsanmeldelsen til sognepræsten. Dåb eller navngivelse Barnet skal have et navn, der anmeldes til præsten inden seks måneder efter barnets fødsel. Før dåb kontaktes præsten gerne i god tid. Vielse Man henvender sig til præsten og aftaler tidspunkt for vielsen og for en samtale mv. Dernæst henvender man sig til kommunens borgerservice for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Her medbringes personlige attester/papirer. Navneændring Navneændring kan ske ved henvendelse til præsten. Se Begravelse/bisættelse Dødsfald anmeldes til præsten senest to dage efter, dette sker ofte gennem bedemanden. På hjemmesiden kan man få nyttige oplysninger om hvilke papirer, der skal sendes til præsten ved ovennævnte hændelser, og man kan udskrive de fleste blanketter til brug ved fødselsanmeldelse, navneændring og dødsfald. Som noget nyt kan man også, hvis man har digital signatur, sende en del blanketter elektronisk. Grundig orientering på hjemmesiden. Samtale/sjælesorg Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske om de tanker eller problemer man tumler med. Præsten har her som i andre sammenhænge tavshedspligt. Hjemmebesøg/ hjemmealtergang Man kan til enhver tid få besøg af præsten, og der behøver ikke være en bestemt anledning. Ønsker man besøg så kontakt præsten. Der er også mulighed for at komme til alters hjemme. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang. Udpegning af gravsteder Henvendelse til graveren. Sognepræst Jesper Wiborg Andersen, Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 7700 Thisted Tlf Mail: Træffetid i graverhuset i Sjørring: hver fredag kl Mandag er fridag. På præstens fridag, i ferier og friweekends henviser telefonsvareren i præstegården til den tjenestegørende præst: Mariann Dahl Amby, Silstrupvej 34, Tilsted, 7700 Thisted Tlf , mail: ADRESSER Skjoldborg og Kallerup Kirker: Graver: Svend Nielsen Langebeksvej 58, Skjoldborg. Tlf Organist: Annette Boch Pedersen Tlf Kirkesanger: Jørgen Røhrmann Tlf Sjørring-Thorsted Kirker: Graver: Morten Gregersen Tlf (træffes bedst , , eller på mobil ). Graveren træffes normalt tirsdag-fredag på Sjørring kirkegård kl På Thorsted kirkegård onsdag mellem Kirkesanger: Frede Skoust Tlf Sjørring-Thorsted-Skjoldborg- Kallerup Menighedsråd: Formand: Kirsten D. Fonseca Troldhøjvej 6, Skjoldborg Tlf Kirkeværge for Sjørring-Thorsted Kirker: Ejner Heskjær Næstrupvej 47, tlf Kirkeværge for Skjoldborg Kirke: Lisbeth Hornstrup Stakkedal 6, Skjoldborg, tlf Kirkeværge for Kallerup Kirke: Jytte Nielsen Kallerupvadested 3, tlf Kasserer: Niels Henning Nielsen Gadesvej 6, Skjoldborg, tlf SEPTEMBER-NOVEMBER

12 September s.e.trinitatis 09:00 (MA) GUDSTJENESTER Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup s.e.trinitatis Se nederst 1 09: s.e.trinitatis 1 09:00 10:30 Høst s.e.trinitatis 09:00 Høst 10:30 Oktober s.e.trinitatis 10: s.e.trinitatis 09:00 10:30 Høst s.e.trinitatis 09:00 10: s.e.trinitatis 10:30 09:00 November 02. Alle Helgen 19:00 10: s.e.trinitatis 10:30 MA 09:00 MA s.e.trinitatis 10:30 09: s.s. i kirkeåret 09:00 LB s.i advent 10: December s.i advent 09:00 10:30 MA = Mariann Amby / LB = Lisa Bremer 1 I Thorsted sogn afholdes årets høstgudstjeneste i samarbejde med Thorsted Frimenighed. Høstgudstjenesten afholdes i Thorsted Frimenighed d. 14. september kl , hvor både frimenighedspræst Peter Haandbæk Jensen og sognepræst Jesper Wiborg Andersen medvirker. Menigheden inviteres efter gudstjenesten til kaffe på Thorsted Friskole. 2 Menighedsmøde for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg og Kallerup Sogne - søndag d. 5. oktober. Efter gudstjenesten søndag d. 5. oktober kl i Sjørring Kirke indbydes alle sognenes folkekirkemedlemmer til menighedsmøde og let frokost i Sjørring graverhus. På mødet vil rådet aflægge beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og planlagt virksomhed i det kommende år samt regnskab og budget. Menighedsrådet har besluttet, at vi fremover benytter nadverliturgi B i ritualbogen ved altergang i vore fire kirker. KIRKE OG SOGNENYT Redigering: Sognepræsten Layout: Tilde Grafisk Tryk: Trykkeriet Friheden Deadline: Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer (dec.-feb. 2015) er den 7. oktober Materialet indsendes til: Sognepræst Jesper Wiborg Andersen, KIRKEBIL Der kører kirkebil til alle gudstjenester i pastoratet. Ring til Thisted Taxa, tlf ring venligst lørdag før kl

Kirke og Sogne Nyt HVOR MARKEN BØLGEDE NYS SOM GULD. Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne

Kirke og Sogne Nyt HVOR MARKEN BØLGEDE NYS SOM GULD. Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne Kirke og Sogne Nyt Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne HVOR MARKEN BØLGEDE NYS SOM GULD SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE SKJOLDBORG KIRKE KALLERUP KIRKE Det er sommer, og på denne tid kan vi

Læs mere

Kirke og Sogne Nyt. Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn!

Kirke og Sogne Nyt. Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! Kirke og Sogne Nyt Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE SKJOLDBORG KIRKE KALLERUP KIRKE Det er noget

Læs mere

DECE M B E R 20 1 3 - F E B RUAR 20 14 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #KIRKEKLOKKER #ARRANGEMENTER #KIRKEGÅRDENE #VISIONSAFTEN OG MEGET MERE

DECE M B E R 20 1 3 - F E B RUAR 20 14 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #KIRKEKLOKKER #ARRANGEMENTER #KIRKEGÅRDENE #VISIONSAFTEN OG MEGET MERE DECE M B E R 20 1 3 - F E B RUAR 20 14 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #KIRKEKLOKKER #ARRANGEMENTER #KIRKEGÅRDENE #VISIONSAFTEN OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

J U N I - AUG U ST 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #KONFIRMATION #NYT FRA KIRKEGÅRDENE #ARRANGEMENTER OG MEGET MERE

J U N I - AUG U ST 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #KONFIRMATION #NYT FRA KIRKEGÅRDENE #ARRANGEMENTER OG MEGET MERE J U N I - AUG U ST 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #KONFIRMATION #NYT FRA KIRKEGÅRDENE #ARRANGEMENTER OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG

Læs mere

DECE M B E R 20 1 4 - F E B RUAR 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #VELSIGNELSE #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #SANG I KIRKEN OG MEGET MERE

DECE M B E R 20 1 4 - F E B RUAR 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #VELSIGNELSE #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #SANG I KIRKEN OG MEGET MERE DECE M B E R 20 1 4 - F E B RUAR 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #VELSIGNELSE #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #SANG I KIRKEN OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

Kirke og Sogne Nyt. Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne

Kirke og Sogne Nyt. Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne Kirke og Sogne Nyt Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne Velkommen til alle læsere af dette første fælles kirkeblad, PASTORATS-KIRKEBLAD, som vi har givet navnet KIRKE OG SOGNE NYT. Vi havde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

JUNI - AU G UST 2014 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #DET DUFTER... #ARRANGEMENTER #PILGRIMSVANDRING #FÆLLES GUDSTJENESTE OG MEGET MERE

JUNI - AU G UST 2014 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #DET DUFTER... #ARRANGEMENTER #PILGRIMSVANDRING #FÆLLES GUDSTJENESTE OG MEGET MERE JUNI - AU G UST 2014 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #DET DUFTER... #ARRANGEMENTER #PILGRIMSVANDRING #FÆLLES GUDSTJENESTE OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirke og Sogne Nyt. Kære Konfirmander! Første del: Anden del: Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne

Kirke og Sogne Nyt. Kære Konfirmander! Første del: Anden del: Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne Kirke og Sogne Nyt Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE SKJOLDBORG KIRKE KALLERUP KIRKE Kære Konfirmander! Jeg kendte engang en præst, der altid begyndte sine

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

J U N I - AUG U ST KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #KONFIRMATION2016 #ARRANGEMENTER #KIRKESANG #MENIGHEDSRÅDSVALG OG MEGET MERE

J U N I - AUG U ST KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #KONFIRMATION2016 #ARRANGEMENTER #KIRKESANG #MENIGHEDSRÅDSVALG OG MEGET MERE J U N I - AUG U ST 20 16 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #KONFIRMATION2016 #ARRANGEMENTER #KIRKESANG #MENIGHEDSRÅDSVALG OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING THORSTED

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Dato kl i Skjoldborg Præstegård

Dato kl i Skjoldborg Præstegård Menighedsrådsrådsmøde i Sjørring -Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Menighedsråd. Fraværende: Marian (Sjørring) Suppleanter indkaldt, men ingen at dem kunne Dato 18.11.2015 kl. 19.00 i Skjoldborg Præstegård

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 52. årg. 2015 September Oktober November Konfirmander 2015-2016 En varm velkomst til årets nye konfirmander! Konfirmander fra Firkløverskolen

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #FASTETID #ARRANGEMENTER #KONFIRMATION #FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP OG MEGET MERE

KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #FASTETID #ARRANGEMENTER #KONFIRMATION #FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP OG MEGET MERE M A R T S - M A J 20 14 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #FASTETID #ARRANGEMENTER #KONFIRMATION #FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING THORSTED

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

DE C E M B E R F E B RUAR KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #SNEFNUG #STJERNESTUND #ARRANGEMENTER #MENIGHEDSRÅDSVALG OG MEGET MERE

DE C E M B E R F E B RUAR KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #SNEFNUG #STJERNESTUND #ARRANGEMENTER #MENIGHEDSRÅDSVALG OG MEGET MERE DE C E M B E R 20 1 6 - F E B RUAR 20 17 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #SNEFNUG #STJERNESTUND #ARRANGEMENTER #MENIGHEDSRÅDSVALG OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

M A R T S - M A J 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #BARNEDÅB #BESØG I MALAWI #KONFIRMATION #ARRANGEMENTER #SOGNEINDSAMLING OG MEGET MERE

M A R T S - M A J 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #BARNEDÅB #BESØG I MALAWI #KONFIRMATION #ARRANGEMENTER #SOGNEINDSAMLING OG MEGET MERE M A R T S - M A J 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #BARNEDÅB #BESØG I MALAWI #KONFIRMATION #ARRANGEMENTER #SOGNEINDSAMLING OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

M A R T S - M A J 2016 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #ALTERTAVLEN #ARRANGEMENTER #MUSIK OG SANG #SOGNEINDSAMLING #JUBILÆUM OG MEGET MERE

M A R T S - M A J 2016 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #ALTERTAVLEN #ARRANGEMENTER #MUSIK OG SANG #SOGNEINDSAMLING #JUBILÆUM OG MEGET MERE M A R T S - M A J 2016 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #ALTERTAVLEN #ARRANGEMENTER #MUSIK OG SANG #SOGNEINDSAMLING #JUBILÆUM OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-20. årg. Sept. - Okt. - Nov. 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

KIRKE BLADET. for Hvirring-Hornborg. Årg. 35 nr. 1 september / oktober / november 2015

KIRKE BLADET. for Hvirring-Hornborg. Årg. 35 nr. 1 september / oktober / november 2015 KIRKE BLADET for Hvirring-Hornborg Årg. 35 nr. 1 september / oktober / november 2015 Hilsen fra den nye vikar Marie-Louise Lieberoth Wadum er gået på barselsorlov, og jeg er tiltrådt som vikar. Jeg ser

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne september - december 2011 65. årgang nr. 4 At være myndiggjort Man siger, at kristendom er lov og evangelium. Det har undret mig, at lov-aspektet er gledet i baggrunden i

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2015 40. ÅRGANG Citat fra David salme 8 fra Salmernes bog: v4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, v5 hvad

Læs mere

Der indbydes til møde i menighedsrådet Onsdag 20. februar 2013 kl. 16.15 i konfirmandstuen Kaffe og salme Kirsten F.

Der indbydes til møde i menighedsrådet Onsdag 20. februar 2013 kl. 16.15 i konfirmandstuen Kaffe og salme Kirsten F. 9 Der indbydes til møde i menighedsrådet Onsdag 20. februar 2013 kl. 16.15 i konfirmandstuen Kaffe og salme Kirsten F. DAGSORDEN REFERAT Afbud / fravær 1. Formandens meddelelser: Ribe Stift fremsender

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September-december 2016

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September-december 2016 Kirkenyt GUDSTJENESTER September-december 2016 Jungshoved 29 Allerslev 15. s. e. trin. 4. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 16. s. e. trin. 11. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 17. s. e. trin. 18. sep.

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

KIRKEBLADET. Grensten Kirke ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. September, Oktober, November 2010

KIRKEBLADET. Grensten Kirke ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. September, Oktober, November 2010 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 3 September, Oktober, November 2010 47. årg. Grensten Kirke 1885-2010 Særlige Gudstjenester 26. september. Vi fejrer årets høst med to gudstjenester

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Gudstjenester. Alle er velkomne!

Gudstjenester. Alle er velkomne! Afs: Ellen Mønsted Larsen Fjordbakken 19 8930 Randers NØ Gudstjenester 6. okt. 10.00 19. søndag efter Trinitatis Evangelietekst: Mark 2,1-12 V. Jens Simonsen 27. okt. 14.00 FORTÆLLEGUDSTJENESTE Se omtale

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirke og Sogne Nyt. Kirke på vej... Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne

Kirke og Sogne Nyt. Kirke på vej... Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne Kirke og Sogne Nyt Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne Kirke på vej... SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE SKJOLDBORG KIRKE KALLERUP KIRKE Alle mennesker er på vej på deres individuelle livsvej

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere