KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE"

Transkript

1 SEP T E M B E R - NO VE M BE R KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP

2 DEN NÅDIGE GUD Der er forskel på forestillingen om Gud i Det Gamle Testamente og i Det nye Testamente dét vil jeg give et par eksempler på i denne artikel. Da jeg begyndte at læse teologi i 1999, måtte jeg lære hebraisk og stødte på Gudsnavnet El. Det hebraiske ord El betyder både kraft og Gud. El eller Elohim er det ene Guds navn. Det andet er det navn, som Gud røber for Moses, da han står foran den brændende tornebusk: det hellige navn, der på hebraisk dannes af konsonanterne JHVH. Der er en evig og uafsluttet debat om, hvordan dette ord er blevet udtalt. Jahve eller Jehova de fleste er enige om, at det i hvert fald ikke blev udtalt Jehova Gudenavnet JHVH i Det Gamle Testamente har betydningen:»jeg er den, jeg er«eller:»jeg er den, som skaber væren«. Navnet JHVH er tabu. Noget, man nærmer sig med frygt og bæven, fordi det rummer en hemmelighed om skabelsen og en hemmelighed om Guds egenskaber, fordi han i en verden af skabelse og tilintetgørelse er den eneste, der uophørligt er den samme jeg er den, jeg er. Læser man f.eks. Jobs bog, møder man en Gud, som både rummer det onde og det gode. Han kan både give Job lykke og tage lykken fra ham, dræbe hans sønner, slå ham med bylder og udslette ham såvel som at give ham et nyt liv. Job er i Guds hånd på samme måde, som en person i en forfatters hånd. Forfatteren kan både skabe sin person og påføre ham alverdens lidelse og til sidst udslette ham. I Det Gamle Testamente er Gud en farlig Gud:»Hvem er som du blandt guder, Herre? Hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og glorværdig, hvem gør undere som du?«(2.mosebog kap.15).»frygtindgydende er du, mægtigere end de evige bjerge«(salmernes bog 76, 5). Jobs bog er udtryk for en Gudsforestilling, som findes mange steder i Det Gamle Testamente i Davids salmer og hos profeterne, nemlig at Guds veje er uransagelige, og at skabningen er her i skaberens hånd, og at pottemageren kan gøre med leret, hvad han vil. Derfor er Gudsbegrebet i Det Nye Testamente en overraskelse, og det rummer en helt ny pointe. I Det Nye Testamente er Fadernavnet det gennemgående tema (Fadervor Den fortabte søn, Jesu aramæiske udtryk Abba, som er det fortrolige fadernavn). Gud er hverken god eller ond, men Han er både skaberen, opretholderen og forsynet. Gud er med hver spurv, der falder til jorden og så meget mere med mennesket»på jer er endog hvert hovedhår talt«(mattæus Evangeliet kap.10,30). Hos reformatoren Martin Luther ( ) optræder den»skjulte Gud«over for den»åbenbarede Gud«. Den åbenbarede Gud er Jesus,»den, som har set mig, har set Faderen«. Over for den fjerne, skjulte Gud står den nære Gud, som er gået ind i den menneskelige verden ikke som den dominerende herre, men som den lidende tjener. Martin Luthers tårnoplevelse Det øjeblik, hvor Luther kommer frem til en ny tolkning af hvem Gud er, er blevet kaldt»tårnoplevelsen«. En dag sidder han i sit tårnværelse ved universitetet i Wittenberg og læser Det Nye Testamente. Under refleksion over Romerbrevets kapitel 1, vers gik betydningen af Guds»retfærdighed«op for Luther. Et spørgsmål, som længe havde optaget ham, var:»hvordan kan jeg finde en nådig Gud?«. Nu opdagede han, at den»guds retfærdighed«som omtales i Romerbrevet kapitel 1, vers 17, ikke er den strenge dømmende retfærdighed hos en Gud, som i ubønhørlig hårdhed holder dom over den arme synder. Det er tværtimod en nådens retfærdighed, som Gud skænker og ikke kræver af os, og som mennesket modtager ved troen. Dér finder Luther sin tro på den nådige Gud og dermed vokser en ny kristendomsforståelse frem, som senere tvinger Luther til at bryde med den katolske kirke (Reformationen). Troen på den nådige Gud eller Guds nåde optræder i et utal af danske salmer som f.eks. Grundtvigs salme: Morgenstund har guld i mund (DDS 752). Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde! Da får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. JWA 2 KIRKE OG SOGNENYT

3 NYT FRA KIRKER OG KIRKEGÅRDE Nogle gange kan det godt betale sig at væbne sig med tålmodighed. Og lige præcis sådan har det været i sagen om skibets sydmur på Kallerup Kirke. Igennem de sidste par år har menighedsrådet bøvlet med en omfugning af kvaderstensvæggen. Flere ting er gået galt i processen, men nu midt i juli måned er det lykkedes at få færdiggjort arbejdet og resultatet er blevet som ønsket og ganske flot. Nu mangler vi bare at få kalket kirken så er den så god som ny. I maj måned blev der afholdt kirkesyn ved pastoratets fire kirker. I kirkesynet deltager kirkeværgen, menighedsrådsformand og formand for kirkeudvalget, samt graver og en uvildig kyndig håndværker. Menighedsrådsmedlemmer må også gerne følge forløbet, hvor man»går kirken igennem«og lister fejl og mangler op lige fra små detaljer til store renoveringsopgaver. På det efterfølgende menighedsrådsmøde gennemgås listerne så, og der laves en prioriteret ønskeliste til det kommende års budget. Vi havde valgt at bruge en dag på at lave syn ved alle kirkerne, og det blev en udbytterig dag, hvor vi kunne konstatere at som helhed har vore kirker det godt, dog skal der i løbet af de kommende år igangsættes større arbejder f.eks. fuger og murværk på Thorsted Kirke. Vi ved allerede nu, at i det kommende år vil den gamle klokkestabel ved Skjoldborg Kirke blive fjernet, at der skal laves dræn ved Thorsted Kirke samt isættes nye vinduer og at energibesparende foranstaltninger er på vej i Sjørring Kirke. På sigt skulle alle disse tiltag gerne munde ud i besparelser, så der bliver råd til nye forbedringer. Kirkeværge- og gravergruppen holder jævnligt møder, og vi arbejder med at lave en ny fælles kirkegårdsvedtægt samt en folder om»når sorgen rammer«. Snart skal vi i gang med de bevaringsværdige gravminder. Vi synes alle at samarbejdet er godt, idet vi kan støtte og hjælpe hinanden og nogle gange tænker to bedre end én! Jytte Nielsen SEPTEMBER-NOVEMBER

4 ÅRETS KONFIRMANDER Konfirmanderne fra Sjørring/Thorsted Konfirmanderne fra Skjoldborg/Kallerup KONFIRMATIONER 2015 Sjørring/Thorsted: Bededag fredag den 1.maj. Skjoldborg/Kallerup: søndag den 3.maj. 4 KIRKE OG SOGNENYT

5 ARRANGEMENTER OG MØDER KFUM OG KFUK S FAMILIEARBEJDE Tirsdag den 2. september kl hos Hanne og Gunner Poulsen, Kvædevej 12. Tirsdag den 7. oktober kl hos Kirsten og Holger Poulsen, Korshøjvej 4. Tirsdag den 4. november kl hos Hanne og Anton Mikkelsen, Møgelvej 118. Fredag den 28. november kl adventshygge hos Kirsten og Wilhelm Thinggaard, Kallerupvej 5. DANMISSION MISSION AFRIKA Onsdag d. 3. september kl hos Henny Kloster, Frejasvej 1. Onsdag d. 1. oktober kl hos Lillian Linde, Frejasvej 20. Onsdag d. 5. november kl hos Betty Johnsen, Dissinggade 9. FRILUFTSGUDSTJENESTE FOR HELE PASTORATET - søndag d. 31. august kl i Skjoldborg Præstegård Gudstjenesten foregår i haven i Skjoldborg præstegård lokale musikere medvirker. Efter gudstjenesten nyder vi fællesskabet med vor medbragte kaffe og kage. Medbring gerne stol/tæppe og beklædning i forhold til vejret. Vi glæder os til at se jer, voksne og børn, enlige og familier, yngre og ældre til en hyggelig sommereftermiddag i præstegårdshaven. CAFÉ-EFTERMIDDAG Tirsdag d. 2. september i Skjoldborg konfirmandstue kl Kristian Kusk fra Sjørring kommer og fortæller og læser op på thybomål. Kaffe: 20 kr. HØSTFEST I SJØRRING KULTURCENTER - torsdag d. 25 september kl Forhenværende klitplantør Ib Nord Nielsen viser billeder fra og fortæller om Nationalpark Thy. Lokale musikere medvirker til fællessang. Entré: 50 kr. Tilmelding senest d. 21. sept. til Jesper Wiborg Andersen tlf eller mail: SOGNEAFTEN I SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD - den 14. oktober kl Mød teologerne Mette og Alex Bjergbæk Klausen, der hjælper med at uddanne præster og kateketer til de mange lederløse menigheder i Sierra Leone i Afrika. Siden januar 2013 har teologparret Mette og Alex Bjergbæk Klausen været udsendt af Mission Afrika til Det Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone, for at samarbejde med stiftet om at opbygge en teologisk grunduddannelse. SOGNEAFTEN I SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD - onsdag den 26. november kl Jytte og Lars Vinther fra Sjørring vil vise billeder fra og fortælle om deres tur til Israel. Kaffe: 20 kr. SEPTEMBER-NOVEMBER

6 ARRANGEMENTER OG MØDER STJERNESTUND I KIRKEN - til dig, der er mellem 2 og 10 år og din familie. Vi vil gerne invitere dig og din familie til»stjernestund«i kirken. En»Stjernestund«er en kort gudstjeneste i kirken på ½ time med efterfølgende aftensmad. I resten af 2014 er der»stjernestund«i kirken på følgende datoer: 19. august i Tilsted Kirke kl oktober i Skjoldborg Kirke kl december i Tilsted Kirke kl Pris for aftensmad 30 kr. pr. voksen/gratis for børn. Tilmelding til gudstjenesterne/spisning kan ske senest tre dage før hvert arrangement til: sognepræst Jesper Wiborg Andersen på tlf / eller mail: MORTENS AFTEN I TILSTED PRÆSTEGÅRD -tirsdag den 11. november kl eller (se Tilsted kirkeblad): Med en dags forsinkelse fejrer vi Mortens Aften med spisning og foredrag i Tilsted Præstegård. Der serveres andesteg m. tilbehør á 100,- kr. Drikkevarer kan købes. Billedforedrag ved fængselspræst ved Statsfængslet i Midtjylland, Steen Andreassen: Nelson Mandelas liv og betydning og mit møde med ham. Tilmelding til Mariann Amby på tlf OM BARNEDÅB Den 2. januar 2008 kom der en ny Kgl. anordning for dåb fra Kirkeministeriet. I en tid, hvor mange landsbykirker kæmper for at styrke søndagshøjmessen, er det vigtigt at fremhæve 3. i anordningen, der siger:»dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søndage- og helligdage.«er der»særlige omstændigheder«omkring en dåb, kan der efter aftale med præsten foretages dåb på et andet tidspunkt. Jeg vil derfor understrege, at barnedåben ret beset bør placeres i sin rette sammenhæng dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor man døbes til menighedens fællesskab med menigheden som vidner på dåben. Jesper Wiborg Andersen SIDEN SIDST Sjørring Kirke: Døbte: Mike Ehlers Tilsted, Mathilde Bojer Immersen, Emil Frost Kjeldsen, Bjørk Vang Jørgensen, Mads Søjberg, Anton Visby Christensen. Viede: Kristina Damsgaard Svingel og Rasmus Jeppesen. Begravede/bisatte: Søren Poulsen, Jens Christian Andersen, Johanne Pouline Kusk Poulsen Skjoldborg Kirke: Døbte: Ivar Gramshaug Fonseca Viede: Iben Wiborg Andersen og Jesper Wiborg Andersen. 6 KIRKE OG SOGNENYT

7 MUSIK I KIRKEN NORDISK MUSIK OG SANG Koncert og syng med-aften med udgangspunkt i højskolesangbogen Torsdag 30. oktober kl i Kallerup Kirke Medvirkende: Sognepræst emeritus og musiker Kaj Mogensen, Morup Mølle, organist og tidligere højskolelærer Kirsten Madsen, Vestervig, og kirkesanger og friskolelærer Ejgil Enevoldsen, Svankjær. Ved den nordiske sangaften 30. oktober i Kallerup Kirke vil der blive bundet en buket af kendte og mindre kendte sange og melodier fra alle de nordiske lande. Ejgil Enevoldsen vil synge solo med særlig vægtlægning på viser. Kirsten Madsen vil akkompagnere på klaver både til solosangen og de mange fællessange. Kaj Mogensen, som har en indgående kendskab til nordiske digte og sange, vil fortælle levende og engageret om sangenes tekster og melodier. Der er valgt sange, som særligt kendetegner de nordiske landes natur og historie de vil blive sunget på originalsprogene, så godt som vi nu kan. Der er næppe noget sted, der så tydeligt afspejler et folk, som dets sange, deres tekster og melodier. De har en særlig»tone«, som man tit kan genkende. At synge de andre nordiske landes sange er en måde at lære dem at kende på. Sangene siger ofte mere end lange forklaringer. De viser både, hvad vi i Norden er fælles om og hvad der er særegent for de enkelte nordiske lande. Fri entré incl. kaffe. Arrangør: Forening Norden. BABY-SALMESANG Der bliver atter mulighed for at gå til baby-salmesang i Sjørring Kirke her i efteråret. Babysalmesang er for babyer imellem 2 og 8 mdr. sammen med deres mor/far. Alle fra STSK sogne i denne alder har modtaget en invitation med posten, og hvis du kender andre, der gerne vil være med er de også velkomne. Der kan dog max. være 8-9 babyer på holdet så først til mølle... Det foregår hver torsdag formiddag fra kl med lidt hygge over en kop kaffe/the bagefter. 1. gang er torsdag d. 30. oktober og sidste gang er torsdag d. 18. december. Der er også mulighed for at»stige på«inde i forløbet hvis der er plads på holdet. Man er velkommen fra hele Thisted Provsti og det koster ikke noget at deltage. Kontakt for yderligere oplysninger samt tilmelding sker til Annette Boch Pedersen, der leder holdet på mail: eller mobil: Ved babysalmesang leges der her med sæbebobler. MUSIKALSK LEGESTUE Der er igen mulighed for at gå til musikalsk legestue i Sjørring kirke i dette efterår. Musikalsk legestue er for børn i alderen 1-4 år i følgeskab med en forælder/ voksen. Forløbet er over 10 gange; hver torsdag kl i Sjørring kirke, dog holder vi fri i uge 42. Holdet er åbent for alle i Thisted provsti, og det koster ikke noget at deltage. Opstart torsdag d. 11. september og sidste gang er torsdag d. 20. november. Kontakt for yderligere oplysninger samt tilmelding sker til Annette Boch Pedersen, der leder holdet på mail: eller mobil: SEPTEMBER-NOVEMBER

8 FRA KLAVER TIL ORGEL Spiller du klaver, og har du lyst til nye, spændende udfordringer? Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et af kirkeorglerne ved en af vore mange kirker i Thisted? Kunne du tænke dig at have et meningsfuldt fritidsjob, hvor du samtidigt udvikler dine musikalske evner? Vestervig Kirkemusikskole tilbyder i samarbejde med Thisted Musikskole gratis orgelundervisning til klaverelever Du vil få mulighed for at spille til gudstjeneste et par gange om måneden med én eller to tjenester pr. søndag. En gudstjeneste afregnes med 5 timer inkl. forberedelse. Der afholdes en introduktionsaften i august/september måned. Her kan du høre nærmere om undervisningen og om, hvad organistjobbet indebærer. Du kan ringe til koordinator Dorte Mosgaard, tlf Eller til Thisted Musikskole, tlf Venlig hilsen Thisted Provsti. 8 KIRKE OG SOGNENYT

9 AKTIVTETER 2. PINSEDAG 2. Pinsedag deltog omkring 350 mennesker i dette års friluftsgudstjeneste ved Nors Sø. Skov og sø dannede, sammen med perfekt solskinsvejr, en god ramme om en festlig gudstjeneste. Ved gudstjenesten medvirkede Ballerum Tærskeværk, KFUM-spejderne fra Nors, FDF fra Hillerslev og præsterne fra Thisted Provsti. Forårsforløbet med minikonfirmander blev afsluttet 2. Pinsedag. Afslutningen var et familieløb i Skjoldborg Præstegård for voksne og børn. Vi sluttede aftenen af med bål, snobrød og sang. Tak til alle medhjælpere, spejdere og deltagere. JWK. SEPTEMBER-NOVEMBER

10 BØRNESIDEN Abe i labyrint 1 Navn: Klasse: Hjælp aben med at finde hen til bananen. Hjælp aben med at finde hen til bananen. 10 Materiale KIRKE ID: OG MAZ SOGNENYT

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER Fødselsanmeldelse Fødselsanmeldelsen sker gennem jordemoderen. Er barnets forældre ugifte og de ønsker fælles forældremyndighed, indgives O&A-erklæringen sammen med fødselsanmeldelsen til sognepræsten. Dåb eller navngivelse Barnet skal have et navn, der anmeldes til præsten inden seks måneder efter barnets fødsel. Før dåb kontaktes præsten gerne i god tid. Vielse Man henvender sig til præsten og aftaler tidspunkt for vielsen og for en samtale mv. Dernæst henvender man sig til kommunens borgerservice for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Her medbringes personlige attester/papirer. Navneændring Navneændring kan ske ved henvendelse til præsten. Se Begravelse/bisættelse Dødsfald anmeldes til præsten senest to dage efter, dette sker ofte gennem bedemanden. På hjemmesiden kan man få nyttige oplysninger om hvilke papirer, der skal sendes til præsten ved ovennævnte hændelser, og man kan udskrive de fleste blanketter til brug ved fødselsanmeldelse, navneændring og dødsfald. Som noget nyt kan man også, hvis man har digital signatur, sende en del blanketter elektronisk. Grundig orientering på hjemmesiden. Samtale/sjælesorg Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske om de tanker eller problemer man tumler med. Præsten har her som i andre sammenhænge tavshedspligt. Hjemmebesøg/ hjemmealtergang Man kan til enhver tid få besøg af præsten, og der behøver ikke være en bestemt anledning. Ønsker man besøg så kontakt præsten. Der er også mulighed for at komme til alters hjemme. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang. Udpegning af gravsteder Henvendelse til graveren. Sognepræst Jesper Wiborg Andersen, Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 7700 Thisted Tlf Mail: Træffetid i graverhuset i Sjørring: hver fredag kl Mandag er fridag. På præstens fridag, i ferier og friweekends henviser telefonsvareren i præstegården til den tjenestegørende præst: Mariann Dahl Amby, Silstrupvej 34, Tilsted, 7700 Thisted Tlf , mail: ADRESSER Skjoldborg og Kallerup Kirker: Graver: Svend Nielsen Langebeksvej 58, Skjoldborg. Tlf Organist: Annette Boch Pedersen Tlf Kirkesanger: Jørgen Røhrmann Tlf Sjørring-Thorsted Kirker: Graver: Morten Gregersen Tlf (træffes bedst , , eller på mobil ). Graveren træffes normalt tirsdag-fredag på Sjørring kirkegård kl På Thorsted kirkegård onsdag mellem Kirkesanger: Frede Skoust Tlf Sjørring-Thorsted-Skjoldborg- Kallerup Menighedsråd: Formand: Kirsten D. Fonseca Troldhøjvej 6, Skjoldborg Tlf Kirkeværge for Sjørring-Thorsted Kirker: Ejner Heskjær Næstrupvej 47, tlf Kirkeværge for Skjoldborg Kirke: Lisbeth Hornstrup Stakkedal 6, Skjoldborg, tlf Kirkeværge for Kallerup Kirke: Jytte Nielsen Kallerupvadested 3, tlf Kasserer: Niels Henning Nielsen Gadesvej 6, Skjoldborg, tlf SEPTEMBER-NOVEMBER

12 September s.e.trinitatis 09:00 (MA) GUDSTJENESTER Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup s.e.trinitatis Se nederst 1 09: s.e.trinitatis 1 09:00 10:30 Høst s.e.trinitatis 09:00 Høst 10:30 Oktober s.e.trinitatis 10: s.e.trinitatis 09:00 10:30 Høst s.e.trinitatis 09:00 10: s.e.trinitatis 10:30 09:00 November 02. Alle Helgen 19:00 10: s.e.trinitatis 10:30 MA 09:00 MA s.e.trinitatis 10:30 09: s.s. i kirkeåret 09:00 LB s.i advent 10: December s.i advent 09:00 10:30 MA = Mariann Amby / LB = Lisa Bremer 1 I Thorsted sogn afholdes årets høstgudstjeneste i samarbejde med Thorsted Frimenighed. Høstgudstjenesten afholdes i Thorsted Frimenighed d. 14. september kl , hvor både frimenighedspræst Peter Haandbæk Jensen og sognepræst Jesper Wiborg Andersen medvirker. Menigheden inviteres efter gudstjenesten til kaffe på Thorsted Friskole. 2 Menighedsmøde for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg og Kallerup Sogne - søndag d. 5. oktober. Efter gudstjenesten søndag d. 5. oktober kl i Sjørring Kirke indbydes alle sognenes folkekirkemedlemmer til menighedsmøde og let frokost i Sjørring graverhus. På mødet vil rådet aflægge beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og planlagt virksomhed i det kommende år samt regnskab og budget. Menighedsrådet har besluttet, at vi fremover benytter nadverliturgi B i ritualbogen ved altergang i vore fire kirker. KIRKE OG SOGNENYT Redigering: Sognepræsten Layout: Tilde Grafisk Tryk: Trykkeriet Friheden Deadline: Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer (dec.-feb. 2015) er den 7. oktober Materialet indsendes til: Sognepræst Jesper Wiborg Andersen, KIRKEBIL Der kører kirkebil til alle gudstjenester i pastoratet. Ring til Thisted Taxa, tlf ring venligst lørdag før kl

DECE M B E R 20 1 3 - F E B RUAR 20 14 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #KIRKEKLOKKER #ARRANGEMENTER #KIRKEGÅRDENE #VISIONSAFTEN OG MEGET MERE

DECE M B E R 20 1 3 - F E B RUAR 20 14 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #KIRKEKLOKKER #ARRANGEMENTER #KIRKEGÅRDENE #VISIONSAFTEN OG MEGET MERE DECE M B E R 20 1 3 - F E B RUAR 20 14 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #KIRKEKLOKKER #ARRANGEMENTER #KIRKEGÅRDENE #VISIONSAFTEN OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

DECE M B E R 20 1 4 - F E B RUAR 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #VELSIGNELSE #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #SANG I KIRKEN OG MEGET MERE

DECE M B E R 20 1 4 - F E B RUAR 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #VELSIGNELSE #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #SANG I KIRKEN OG MEGET MERE DECE M B E R 20 1 4 - F E B RUAR 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #VELSIGNELSE #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #SANG I KIRKEN OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

M A R T S - M A J 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #BARNEDÅB #BESØG I MALAWI #KONFIRMATION #ARRANGEMENTER #SOGNEINDSAMLING OG MEGET MERE

M A R T S - M A J 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #BARNEDÅB #BESØG I MALAWI #KONFIRMATION #ARRANGEMENTER #SOGNEINDSAMLING OG MEGET MERE M A R T S - M A J 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #BARNEDÅB #BESØG I MALAWI #KONFIRMATION #ARRANGEMENTER #SOGNEINDSAMLING OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne Afrikanske historier og billeder en beretning fra min rejse til Kenya i marts 2012. juni - august 2012 66. årgang nr. 3 Der er 75 børn ved børnehjemmet i byen Karatina i Kenya.

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Fra vugge til grav i en digital verden med sit NemID. En navnændring koster pr. 1. marts 2014 kr. 500, beløbet

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kirkeblad. Høsten. Tømmerby, Lild og Lildstrand. September, oktober, november 2012

Kirkeblad. Høsten. Tømmerby, Lild og Lildstrand. September, oktober, november 2012 Kirkeblad Tømmerby, Lild og Lildstrand September, oktober, november 2012 Høsten Personaleoplysninger Sognepræst: Anna-Marie Sloth Kirkevej 40, 7741 Frøstrup, Tlf. 97 99 10 02 eller 23 31 54 02 amsloth@gmail.com

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September Oktober November 2008 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg NÅR VI SLÅS MED DET STØRSTE Jeg har igennem længere tid været optaget af motiverne på alteret i Fredens

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2012 nr. 3 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst (barselsvikar) : Anne Bundgaard Hansen Søndergade 9. Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: annebundgaard.hansen@gmail.com

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Konfirmander i trillebør Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Konfirmationsprædiken 2014...... 3 Arrangementer............ 6 Omtale af afholdte

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn September Oktober November 2015 Indhold Ebola og Sierra Leone side 03 Gudstjenester side05 Kirkelige arrangementer side 07 Nyt fra Sognet side 10 Foreninger side 16

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge GUDSTJENESTER August Egense Øster Skerninge 02. august 9. s. e. trinitatis 11.30 Ida Fonsbøl 09. august 10. s. e. trinitatis 10.00 Bojsen-Møller Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge 16. august 11. s. e.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan vor frue & vindinge sognes kirkeblad september-november 2013 / 37. årgang nr. 4 feltpræst ude og hjemme Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan Se mere på

Læs mere

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 jallese Kirke Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 Velkommen til Hjallese Kirke Hjallese Kirke er en ung kirke forankret i et stort og levende sogn, hvor traditioner

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere